Y hdistyksen hallitus yrittää sopeuttaa menoja vastaamaan paremmin tuloja. Perinteisesti olemme tiedottaneet jäsenille postitetulla Infolla 4 5 kertaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y hdistyksen hallitus yrittää sopeuttaa menoja vastaamaan paremmin tuloja. Perinteisesti olemme tiedottaneet jäsenille postitetulla Infolla 4 5 kertaa"

Transkriptio

1

2 - 2 - PÄÄKIRJOITUS Y hdistyksen hallitus yrittää sopeuttaa menoja vastaamaan paremmin tuloja. Tulopuolella jäsenmaksut ovat vuosi vuodelta pienentyneet. Jäsenmaksua ei ole haluttu korottaa. Korotuksen vaikutus jäisi lopulta vähäiseksi, koska maksavien jäsenten määrä on pieni, vain 18 % jäsenmäärästä. Olemme jo pitkään lähestyneet hattu kourassa vapaajäseniä vapaaehtoisen jäsenmaksun muodossa. Tavallisesti yhdistykset ovat eläkeläisjäsenilleen määritelleet oman jäsenmaksun. Päätös eläkeläisten vapaajäsenyydestä on tehty aikana, jolloin työelämässä olevia eli maksavia jäseniä oli huomattavasti enemmän kuin eläkeläisiä. Eläkeläiset ovat kiitettävästi vastanneet pyyntöön. Ilman heidän tukeaan ei olisi pystytty minkäänlaista toimintaa pyörittämään. Mutta tämäkään ei vielä riitä. Vaatimattomankin toiminnan pyörittämiseen tarvitaan rahaa, valitettavasti. Perinteisesti olemme tiedottaneet jäsenille postitetulla Infolla 4 5 kertaa vuodessa. Vanhoina hyvinä aikoina pystyimme hankkimaan yhteistyökumppaneilta rahoitusta kopiokuluihin, joskus jopa postimaksuihin. Nyt näitä yhteistyökumppaneita ei ole, koska meistä hyvin harvat ovat mukana työelämässä. Emme enää ole yrityksille potentiaalinen hankintoja tekevä joukko. Jäsentiedotteiden postituksessa olemme jo kahden vuoden ajan supistaneet paperisen Infon postituksen koskemaan vain yhdistyksen varsinaisia kokouksia, koska sääntömme määräävät, että kokouskutsut tulee toimittaa kirjallisina. Yhdistyslaki ei ota kantaa, onko sähköpostilla toimitettava kokouskutsu kirjallinen. Ei se myöskään sitä kiellä. PRH:n yhdistysrekisterin lainoppineiden suositus on, että kokouskutsut lähetetään kirjallisina tai yhdistyksen sääntöihin on tehtävä muutos, joka sallii sähköpostilla lähettämisen niille jäsenillä joilla sähköpostiosoite on. Siksi olemme pyytäneet sähköpostiosoitteensa meille ilmoittaneilta jäseniltä suostumuksen lähettää kokouskutsut sähköpostilla. Meille ilmoitettuja sähköpostiosoitteita on 40 % jäsenistä. Valtaosa heistä on jo suostumuksen antanut. Tilinpäätöksemme on jo useana vuonna ollut tappiollinen. Tämä on tietoinen ratkaisu. Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry:n toiminnan päätyttyä, liitto palautti lopetushetkellä olleet varansa jäsenyhdistyksilleen. Meillä tehtiin periaatepäätös, että näin saadut varat käytetään jäsenistölle suunnattuun toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa järjestämiemme tapahtumien osallistumiskulujen tukemista.

3 - 3 - VUOSIKOKOUSKUTSU Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja -insinöörit kutsutaan varsinaiseen vuosikokoukseen klo 18:00 alkaen Hotel Arthuriin, Vuorikatu 19, Helsinki Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen mukaiset asiat. 1. Kokouksen avaus 2. Hallituksen ilmoitusasiat vuosikokoukselle 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 4. Valitaan kokoukselle sihteeri 5. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 6. Valitaan kokoukselle kolme ääntenlaskijaa 7. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8. Todetaan kokoukseen osallistujat 9. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys 10. Käsitellään vuoden 2014 toimintakertomus 11. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös: tulolaskelma ja -erittely tase ja -erittely Kuullaan toiminnantarkastajan tilinpäätöksestä antama lausunto 12. Käsitellään vuoden 2014 tilinpäätös 13. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 14. Päätetään yli- / alijäämästä 15. Muut varsinaisen vuosikokouksen käsiteltävät asiat Yhdistyksen jäsenten taholta ei ole määräaikaan mennessä tullut ilmoituksia vuosikokouksessa käsiteltävistä muista asioista 16. Vuosikokouksen päättäminen

4 - 4 - Varsinaisten vuosikokousasioiden lisäksi käsitellään seuraavat hallituksen esittämät yhdistyksen toimintaan liittyvät asiat Hallituksen esityslista jaetaan kokouspaikalla. Tilaisuuden päätteeksi nautitaan kermainen lohikeitto ruokajuomien kera

5 - 5 - TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Vuosi 2014 oli yhdistyksemme 58. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana ovat yhdistyksen jäsenten huoleh mat Liiton edustustehtävät jääneet pois liiton purkaudu ua vuonna Varsinainen toiminta on tapahtunut omana toimintana. Toivo Myyrä on huoleh nut ko sivujen ylläpidosta ja päivityksistä. Yhdistykselle on ava u Facebook sivusto jäsenistön ak ivisuu a lisäämään ja uu a ilme ä tuomaan, kuten myös Sähkö & tele lehden ar kkeleihin. HALLITUS Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa, joista kaksi oli ne kokousta JÄSENISTÖ Kari Nii ymäki puheenjohtaja 4 Ossi Lah varapuheenjohtaja 3 Mar Löppönen sihteeri 3 Toivo Myyrä varainhoitaja 4 Juha Jaa nen jäsenkirjuri 4 Ma Juhanan Nipasmajan isäntä 4 Osmo Zi ng 4 Tapani Säilä 3 Jyrki Kilappa 1 ei ne ä sekä pitänyt kokouskutsujen pos tustalkoot kaksi kertaa. Uudet jäsenet: Eronneet: Hannes Huovila 1 kpl In MEMORIAN: I Ilmari Lampinen Eilo Hakulinen Per Leino Tilasto Maksavia: Vapaajäsenet: Yhteensä: Vuoden 2014 lopussa laskute uja jäsenmaksuja oli maksama a 4 kpl

6 Ikäjakauma Kotisivujen käyttö 2014 Yhteensä 846 istuntoa

7 - 7 - EDUSTUKSET Sähköturvallisuusmääräysten tulkintalautakunta TEM sähköturvallisuuden neuvottelukunta SIL Teknikko-osasto jäsen Risto Forssell varajäsen Risto Forssell puheenjohtaja Matti Juhanantti KOKOUKSET JA EKSKURSIOT Sääntömääräinen vuosikokous Pidettiin Hotelli Arthurissa , jäseniä läsnä 15 Sääntömääräinen vaalikokous Pidettiin Hotelli Arthurissa , jäseniä läsnä 16 Puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 valittiin uudelleen Kari Niittymäki. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Ossi Lahti, Toivo Myyrä, Jyrki Kilappa ja Matti Juhanantti valittiin uudelleen seuraavalle kaksivuosikaudelle. Toiminnantarkastajaksi valittiin sähköteknikko Mauri Myllyniemi ja hänen sijaisekseen sähköteknikko Risto Keränen. Vappu matinea , osallistujia 25 Hämeenlinna sähkömuseo Elektra ja Riihimäen lasimuseo , osallistujia 9 Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti , osallistujia 22 Lisäksi jäsenistöä on osallistunut SIL:n järjestämille messumatkoille ja ekskursioille. URHEILU Tällä perinteisellä saralla on urheiltu yksilöllisesti, sillä yhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia ei ole ollut, vaan jokainen on hiihdellyt omia latujaan ja samoillut omia polkujaan. TALOUS Talouden hoidossa on noudatettu vuodelle 2014 hyväksyttyä talousarviota. Nipasmajan 9 käyttökerrasta 7 viikkoa käytettiin. Tuotot 1300, kulut 1013,36. Hinnoitteluun vuonna 2011 tehty muutos on nostanut majan käyttöastetta. Alueen toinen golfkenttä on otettu käyttöön ja alueen aktiviteettejä lisäävä rakentaminen jatkuu. Vaalikokouksen 2013 valitsemana toiminnan tarkastajana on toiminut Mauri Myllyniemi ja hänen sijaisenaan Hannu Teinilä. Tilikauden alijäämä on 1 063,44 euroa, jota hallitus esittää kirjattavaksi omaan pääomaan. Vapaaehtoisista kannatusmaksuista suurkiitokset jäsenille.

8 - 8- TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnan tuotot 3 425, ,00 Toiminnan kulut Tuotto/Kulujäämä 4 659, , , ,31 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT TUOTOT 170,59 171,20 Tuotto/Kulujäämä , ,11 OMATOIMINEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , ,11 Kokonaistuotto-/Kulujäämä , ,11 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,11 VARAINHANKINTA TULOSLASKELMAERITTELY TUOTOT Vuosi 2014 Vuosi 2013 Jäsenmaksut 680,00 980,00 Kannatusmaksut 1 445, ,00 Musiikkitalo - 124,00 Nipasmajan vuokrat 1 300, ,00 TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 3 425, ,00 KULUT Hoitokulut Nipasmaja 1 013,36 911,96 Hallitus 332,80 622,70 Vuosi/vaalikokous 990, ,70 Muut hallinnon kulut - 191,90 Toimisto- ja varastonvuokra 845,10 210,00 Toimistotarvikkeet - 22,91 Postikulut ,90 Tietoliikenne ja kotisivut 537,93 297,60 Kopiointikulut 462,00 377,00 Pankkikulut 210,74 199,45 Huomionosoitukset - 150,00 Ahvenanmaan matka - 800,00 Muistolaatta - 419,19 Musiikkitalo 218,50 Matka- ja retkikulut 47,80 30,00 TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ 4 659, ,31 RAHOITUSTUOTOT Korkotuotot 30,96 60,80 Osinkotuotot 139,63 110,40 RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 170,59 171,20 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,11

9 - 9 - TASE VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET , ,12 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Rahat , ,88 TASEEN LOPPUSUMMA , ,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA OSAKE- JA MUU VASTAAVA PÄÄOMA , ,11 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,11 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT TASEEN LOPPUSUMMA , ,00 TASE-ERITTELY VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PIKÄAIKAISET SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET Nordea osakkeet Loma-osake Nipasmaja 678, , ,12 678, , ,12 KÄYTTÖOMAOSUUSARVOPAPERIT JA KÄYTTÖOMAISUUS , ,12 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Käyttötili OKO , ,88 Kassatili 200,00 200,00 RAHOITUSOMAISUUS , ,88 TASEEN LOPPUSUMMA , ,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA OSAKE- JA MUU VASTAAVA PÄÄOMA Oma pääoma , ,11 ED.TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄÄMÄ Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,11 OMA PÄÄOMA , ,00 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT TASEEN LOPPUSUMMA , ,00

10 - 10 -

11 HALLITUS 2015 Puheenjohtaja Kari Niittymäki Äestäjäntie 26 C 9, Helsinki Puh , Varapuheenjohtaja Ossi Lahti Neilikkakuja 7 A, Vantaa Puh. työ , faksi , käsi , Sihteeri Martti Löppönen Haagan Pappilantie 2 A 4, Helsinki, puh. työ koti , käsi , etunimi. Taloudenhoitaja Toivo Myyrä Hiihtäjäntie 1 H 36, Helsinki, Puh Jäsenkirjuri Juha Jaatinen Rajatie 28 C, Vantaa, Puh. koti , käsi Nipasmajan isäntä Matti Juhanantti Kivijatatie 11 E 52, Helsinki, Puh , Jyrki Kilappa, Oppipojankuja 25 A1, Helsinki, Puh Tapani Säilä, Merenkulkijankuja 3 B 13, Espoo, Puh Osmo Zitting, Katrinkuja 4, Vantaa, Puh Yhdistyksen sähköposti: Edessä: Osmo Zitting, Juha Jaatinen, Kari Niittymäki, Matti Juhanantti Takana: Tapani Säilä, Ossi Lahti, Jyrki Kilappa, Martti Löppönen, Toivo Myyrä

12 TULEVAA TOIMINTAA Vappumatinea 2015 KK Tapahtuman kuvaus Helsingin kaupunginorkesteri on soittanut vappukonsertteja samalla huolettomalla hilpeydellä vuodesta 1883 alkaen. Tänä vuonna sopraano Mari Palo ja pianisti Jukka Nykänen vaihtavat viihteelle omaan tuttuun tyyliinsä. Onkohan Lohengrinin alkusoitto kolmanteen näytökseen tänä vuonna ohjelmassa lainkaan? Kesäretki Nick Davies, kapelimestari Mari Palo, sopraano Jukka Nykänen, piano Aika: , klo 14:00 Paikka: Musiikkitalo, permanto C Hinta: Jäsenet 8, avec 18 Sitovat varaukset: tai puh (Myyrä) Maksu: Laskutetaan varauksien perusteella Yhdistys järjestää jäsenistölle kesäretken, joka suuntautuu Itä-Uudellemaalle, Pernajaan ja Porvooseen. Kohteina ovat Malmgårdin linna ja panimo Pernajassa, sekä Bosgårdin kartano Porvoossa. Matka tehdään 30 paikkaisella lausbussilla. Aika: Lähtö: klo 9:00 Helsingistä Paluu: klo 16:45 Helsinkiin Maksu: 90 /henkilö + ruokajuomat kulutuksen mukaan. Maksuun sisältyy bussimatka, Malmgårdin panimoesi ely, yhden oluen tai siiderin maistatus, opaste u linnakierros sekä Bosgårdissa 3 ruokalajin kesäjuhlalounas sekä opaste u lakierros. Varaukset ja lisä edot: Sähköpos : tai puh /Toivo Myyrä Sitovat varaukset on tehtävä viimeistään keskiviikkona klo 12:00 mennessä. Menuvalinta ja erikoisruokavaliot on kerro ava ilmoi autumisen yhteydessä.

13 Yhdistys lasku aa matkan siten, e ä eräpäivä on 4.6. Jos ilmoi autunut peruu matkan 14 vrk ennen matkaa, siitä ei aiheudu kuluja. Tämän jälkeen tapahtuneesta perumisesta yhdistys lasku aa peruutuskuluja 45 /hlö. klo klo Ohjelma Lähtö Helsingistä Kaj Forsblomin 30-paikkaisella bussilla. Saapuminen Malmgårdiin. Ryhmällä ohjelmassa panimoesittely ja yhden oluen/siiderin maistatus sekä opastettu linnakierros. Kaksikerroksinen, peittämättömästä tiilestä muurattu linnamainen kartanon päärakennus on saanut tyylivaikutteensa pohjoisranskalaisesta renessanssista luvun historismiin tukeutuvalle päärakennukselle on harvoja vastineita Suomessa. Yli 100-vuotias entinen navettarakennus kätkee kiviseiniensä sisälle Malmgårdin Panimon tuotantotilat sekä 60-paikkaisen pubin olutmaistiaisia varten. Tilojen suunnittelussa on panostettu ekologisuuteen: kaikki tuotantoon ja lämmitykseen tarvittava energia saadaan Malmgårdin vesivoimasta. klo klo Lähtö Bosgårdiin. Saapuminen Bosgårdiin, jossa ryhmä nauttii 3 ruokalajin juhlakesälounaan Deli-ravintolassa. Lounaan vaihtoehdot ovat liha, kala tai vege ja valinnat sekä ruokarajoitteet on ilmoitettava viimeistään kolme päivää ennen vierailua. Ruokailun jälkeen ryhmällä on opastettu tilakierros. Perinteistä 1800-luvun herraskartanotyyliä edustava Bosgård sijaitsee 10 km Porvoosta itään. Charolaislihakarja laiduntaa tilan arvokkaita perinnemaisemia mm. Pikkupernajanlahden Natura-alueella Bosgård kuuluu luonnoltaan Euroopan monipuolisempien maatilojen joukkoon. klo klo Lähtö Helsinkiin. Saapuminen Helsinkiin.

14 TIEDOTTAMINEN Yhdistyksen kulujen kurissa pitämiseksi paperille tulostettu Sähköinfo postitetaan vain varsinaisten yhdistyksen kokouskutsujen yhteydessä niille jäsenille, jotka eivät ole antaneet suostumusta sähköpostijakeluun. Muuten tiedotus jäsenistölle tapahtuu: - kotisivun: välityksellä - sähköpostilla - facebookissa: facebook.com/sahkoteknikot Facebookiin on avattu tili. Sen tarkoituksena on julkaista uutislinkkejä, sekä jakaa tietoa yhdistyksen toiminnasta. Se toimii myös jäsenten välisenä keskustelufoorumina. Siellä voitte avata keskustelun mistä tahansa aiheesta, millä luulette olevan yleistä mielenkiintoa. Kun käytte facebookissa, muistakaa myös painaa tykkää nappia. Kun tykkäämisiä on riittävästi (30), saamme sieltä käyttötilastotietoja, joiden perusteella voimme arvioida FB:n tarpeellisuutta tiedotuskanavana Muista ilmoittaa tai päivittää sähköpostiositteesi sähköpostilla: Sinä, jolla on sähköposti, tarkista että sähköpostiohjelmasi ei luokittele lähettämäämme postia roskapostiksi (roskapostit kannattaa käydä aika-ajoin tarkistamassa)

15 Teksti: Heidi Lehtimäki Sähkövalo Finlaysonille Vanhoja sähkölamppuja. Kuva: Vapriikin kuva-arkisto. Vuonna 1879 amerikkalainen Thomas Alva Edison toi markkinoille ensimmäisen käyttökelpoisen ja teolliseen tuotantoon soveltuvan sähkölampun. Sähköä oli tutkittu jo kauan ja erilaisia sovellutuksia kokeiltu, mutta Edison ehti ensimmäisenä julkistamaan käytännön valaistustarpeisiin sopivan valonlähteen. Valo syntyi, kun ilmattomaan lasikupuun asetettiin korkeassa lämpötilassa hehkuva hiilikuitu. Suuri yleisö sai ihastella keksintöä ensimmäisen kerran Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna Suomen ja koko Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövalo syttyi Finlaysonin suuressa kutomosalissa Plevnassa jo vuonna Keksinnön nopea leviäminen Tampereelle oli Finlaysonin tehtaanomistajan vanhimman pojan Carl von Nottbeckin ansiota. Hän työskenteli Edisonin palveluksessa 1870 luvun lopulla, eli juuri silloin kun Edison teki käänteen tekevän keksintönsä. Edisonin rakentaessa ensimmäistä sähkölaitosta New Yorkiin von Nottbeck sai uhkarohkealta tuntuneen idean: miksei rakennettaisi sähkövalaistusta myös Finlaysonille?

16 Pks sähköteknikot ja -insinöörit ry c/o Toivo Myyrä Hiihtäjäntie 1 H Helsinki

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja -insinöörit ry KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN Jäsentiedote 1/12 29.2.2012 Info 1/12 2 VUOSIKOKOUSKUTSU Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja insinöörit kutsutaan varsinaiseen vuosikokoukseen

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/13 6.2.2013

Jäsentiedote 1/13 6.2.2013 Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja insinöörit ry KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN Jäsentiedote 1/13 6.2.2013 Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja -insinöörit ry c/o Toivo Myyrä Hiihtäjäntie 1 H 36 00810 Helsinki Info

Lisätiedot

Info 1/11 2. Muu kokousmateriaali jaetaan kokouspaikalla.

Info 1/11 2. Muu kokousmateriaali jaetaan kokouspaikalla. Info 1/11 2 VUOSIKOKOUSKUTSU Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja insinöörit kutsutaan varsinaiseen vuosikokoukseen 15.3.2011 klo 18:00 alkaen Hotel Arthuriin, Vuorikatu 19, Helsinki Kokouksessa käsitellään

Lisätiedot

Tapahtumia: Vuosikokous 31.03.2005 klo 18.30 Hotel Arthur Vuorikatu 19. www.sahkoteknikot.fi

Tapahtumia: Vuosikokous 31.03.2005 klo 18.30 Hotel Arthur Vuorikatu 19. www.sahkoteknikot.fi Tapahtumia: Vuosikokous 31.03.2005 klo 18.30 Hotel Arthur Vuorikatu 19 Uutta: Kotisivut www.sahkoteknikot.fi SÄHKÖTEKNIKOT RY KOKOUSKUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 31.03.2005 klo 18.30 Paikka Hotel

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Pasilan virastokeskus, Liikenneviraston nh SATAMA 2.kerros Kokoontuminen Opastinsilta 12 A 2. krs / Aulavahtimestari

Pasilan virastokeskus, Liikenneviraston nh SATAMA 2.kerros Kokoontuminen Opastinsilta 12 A 2. krs / Aulavahtimestari ASIALISTA Vuosikokous 1 (1) 3.3.2014 TieLoman Tuki ry:n vuosikokous Aika 19.3.2014 klo 14.00 Paikka Pasilan virastokeskus, Liikenneviraston nh SATAMA 2.kerros Kokoontuminen Opastinsilta 12 A 2. krs / Aulavahtimestari

Lisätiedot

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2015

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2015 HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2015 Julkaisija HUMALLAHDEN VENEKERHO- HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry www.humallahdenvenekerho.fi Osoite Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki Tiedotuslehti

Lisätiedot

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. Vartiaisten Viesti 4 2010 YHTEYS SUKUUMME Toimitussihteerin palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Hetkinen! JYVÄSKYLÄN VALMETIN ELÄKELÄISET RY:N JÄSENTIEDOTE No 1 2011

Hetkinen! JYVÄSKYLÄN VALMETIN ELÄKELÄISET RY:N JÄSENTIEDOTE No 1 2011 Hetkinen! JYVÄSKYLÄN VALMETIN ELÄKELÄISET RY:N JÄSENTIEDOTE No 1 2011 2 Sisällys Sisällysluettelo 2 Puheenjohtajan palsta 3 Sääntömääräinen Kevätkokous: Esityslista 4 Vuosikertomus 5-10 Tase ja tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

tltklubi.2013.toiminta-avustushakemus-etusivu.txt 31.3.2013

tltklubi.2013.toiminta-avustushakemus-etusivu.txt 31.3.2013 Page 1 tltklubi.2013.toiminta-avustushakemus-etusivu.txt 31.3.2013 1 Tietoliikenteen ja tietojenkäsittelyn ammattiainekerho TLT-Klubi 2 3 Aalto-yliopiston toiminta-avustushakemus 2013 4 5 6 7 Sisällys

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VALMETIN ELÄKELÄISET RY:N JÄSENTIEDOTE No 1-2013

JYVÄSKYLÄN VALMETIN ELÄKELÄISET RY:N JÄSENTIEDOTE No 1-2013 JYVÄSKYLÄN VALMETIN ELÄKELÄISET RY:N JÄSENTIEDOTE No 1-2013 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN PALSTA 3 ESITYSLISTA 4 VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012 5 KESÄTEATTERI 2013 5 KEVÄTRISTEILY 9 TULOSLASKELMA JA TASE

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2014 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2014 Juhlavuosikirjamateriaalia seuralle Sataman sähköt, viesti kaupungilta

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

KUOPION INSSIT 1/2009

KUOPION INSSIT 1/2009 1/2009 KUOPION INSSIT 1/2009 Toimituksen osoite Virtasalmenkatu 15, 70500 KUOPIO Puhelin 050 467 4752 e-mail matti@hukkaset.fi Kotisivut www.kuopioninsinoorit.fi Lehden/yhdistyksen pankkiyhteys Nordea

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot