Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän lukioverkkoratkaisuvaihtoehdoissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän lukioverkkoratkaisuvaihtoehdoissa"

Transkriptio

1 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän RAKENNE a) Kannanoton vastaanottajat, tiedoksi b) Kannanotto (Me allekirjoittaneet) c) Perustelunäkökulmat 1-7 (Ks. myös perusteltuja kirjoituksia osoitteesta suurlukio.blogspot.com) Allekirjoitukset (yht. ) toimitetaan pe

2 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Vastaanottaja: Jyväskylän lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajisto Sinuhe Wallinheimo, Tom Nevanpää; tulosaluejohtaja Antti Rastela Jyväskylän sivistyslautakunta, apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja Markku Andersson Valtuustoryhmien puheenjohtajat Tiedoksi: Jyväskylän KKY: kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski, talousjohtaja Toini Karvinen, kiinteistöjohtaja Erkki Kumpulainen Jyväskylän KKY:n lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokunta; Juha Paananen, Tero Hirvi Jyväskylän KKY:n valtuuston puheenjohtajisto, Jari Blom, Sakari Ainali, Janne Mäkinen Jyväskylän KKY:n hallituksen puheenjohtajisto Pauli Partanen, Tahvo Anttila, Meri Lumela Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, eduskunnan sivistysvaliokunta Keskisuomalaiset kansanedustajat Media (mm. Keskisuomalainen, Yle, Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti, Opettaja-lehti, Iltalehti, Ilta-Sanomat) Me allekirjoittaneet Meallekirjoittaneetolemmehuolissammenytesitetyssälukioverkkoselvityksessä suunniteltujen1200lukiolaisenkampustenvaikutuksestaopiskelijoidenjaopettajien hyvinvointiinsekäoppimistuloksiin.huoltaeivähennäse,ettäuseassavaihtoehdossa jättilukions.synergiaedunsaavuttamiseksisynnytettäisiinvieläsuuremmannuorisojoukon mammuttikampukseksiammattioppilaitoksenyhteyteen.emmekuitenkaannäe pedagogisestimitäänsellaistasynergiaetua,jotajonykytilanneeimahdollistaisi. Jyvässeudullaonlukuisiaesimerkkejäsiitä,miten luvullarakennettujen julkistentilojenkunnostusonepäonnistunut.vaikkakaupunkilaistenjavaltakunnallisenkin keskustelunkeskipisteessäonollutkulttuurisestimerkittävänjakoulukulttuuriltaan tunnetunjyväskylänlyseonlukionsäilyttäminen,seeioleasianydin.huolemmekoskee useidenkuntalaistentavoinennenkaikkeajyväskylänjasenympäryskuntiennuorten mahdollisuuttasaadalaadukastalukiokoulutustajahyvätvalmiudetjatko opintoihin. KunlukioidensiirrostaKKY:äänkeskusteltiin,korostettiinJyväskylänyliopistontarvetta saadatältäseudultaaktiivisia,motivoituneitajalaajastisivistyneitäylioppilaitajauskottiin, ettäkkypystyisitakaamaansen.niinpateettiseltakuinsekuulostaakin,lopultaonkysejopa kansakunnantulevaisuudestajakilpailukyvystä.suomenkielinenkoulutusalkoiaikanaan Jyväskylästä,nytkaupunginjaKKY:nontunnettavavastuunsasiitä,millaisenaennakkotapauksenatäällätehtävälukioverkkoratkaisunäyttäytyyvaltakunnallisesti.Esitämme kannanottommeperustelutjäsennellystiseuraavienseitsemänkohdankautta:

3 3 1.Mammuttilukiotjasyrjäytyminen *Opettaja oppilas tuntemusheikentyy Sekäopiskelija ettäoppilasmääränkasvaessaluokattomassalukiossayksittäisen opiskelijankohtaamiskerrattietynopettajankanssaväistämättävähenevät.se vaikeuttaaluottamuksellisenaikuissuhteensyntymistäsekäsitä,ettäopettaja kykenisiseuraamaanopiskelijankehittymistäjasuhteuttamaanopetuksensa yksilöidenlähtökohdathuomioonottaen.myösopettajienvälinentiedonvaihto hankaloituu.näinesimerkiksivarhainenpuuttuminennuoren motivoitumattomuuteentaihänenoppimisstrategioittensaongelmiintietyn oppiaineenopiskelussavaikeutuu,elleitulejopamahdottomaksi. Myösmotivoituneetjaerityislahjakkaatopiskelijatkärsivättästätilanteesta,sillä suurestamassastaopettajienonvaikeampitunnistaa,keilleeriyttämisennimissätulisi tarjotahaastavampiaopinpolkuja jotkatosinvaativatkoulukohtaisiaerityiskursseja. NenykyinenKKY:nkurssipolitiikkaonkarsinutjolähesolemattomiin. *Yhteisöllisyydenrakentaminenvaikeutuu Nuoruudenkehitysvaiheessakokemusyhteisöönkuulumisestaonerityisen tärkeä.vahvat,ulospäinsuuntautuneetnuoretlöytävätainaomanjoukkonsa.jälleen kärsijöinäolisivataratjamoniongelmaisetnuoret,joitanykylukioissaolemme onnistuneetsaamaanmukaanyhteisöllisyydenkokemukseenrikkaalla tapahtumakulttuurilla.kunläheskaikkiopiskelijattavallataitoisellaoppivat tuntemaantoisensa,onhiljainennuorikinhelpompihoukutellamukaanyhteiseen tekemiseen.vaikkeimotivoitumatonnuorilähdemukaantekemään,hänainakin ohjelmaaseuratessaankokeeosallisuutta,kuntunteemuusikot,tanssijat,juontajat, näyttelijätjaeläytyyaivantoisinheidäntekemisiinsäkuintilanteessa,jossasuurinosa tapahtumanjärjestäjistäeiolehänelletuttujaedeskasvoiltaan. Tietyllätavallasamastaprosessistaonkyseluvattomienpoissaolojen lisääntymisessäsilloin,kunryhmänpaineeivedämotivoitumatontaopiskelijaa tunnille.niinkäy,jossuurinosaryhmäläisistätuntuuventovierailtakuten1200 opiskelijankoulussahelpostitapahtuu.professorileapulkkinenesittelijuuri tutkimuksen,jossahavaittiin,ettäperuskouluissaharrasteidentoteuttaminen koulupäivänaikanalievensioppimisvaikeuksiajaparansioppimistuloksia,sillä kokeilunmyötälastenkeskittymiskykyjasosiaalisettaidotparanivat.myöspaljon poissaolleetoppilaatalkoivattullakouluun.yhdessätoteutetuttapahtumatja tekemisenmeininkiovatsiiskeskeinenosasyrjäytymisentorjuntaa.mitä suuremmaksioppilasmassakasvaa,prosentuaalisestisitäharvempinuoripystyy osallistumaantapahtumiensuunnitteluunjatoteuttamiseen. Erityisensurullistakoulunyhteisöllisyydenheikkeneminenonaikana,jolloinyhä useampilapsikasvaaperheessä,jonkavoimateivätriitätakaamaantasapainoista kasvualustaajajolloinepävarmuustaloudellisestatilanteestajamaailmankohtalosta ympäristökriiseineenhuolestuttaamonianuoriaikäkauteenliittyvällävoimalla. 3

4 4 *Esitetytratkaisutheikentävätetenkinarkojen,motivoitumattomienjamoniongelmaisten opiskelijoidentilannetta Jättikampuksillayhteisöönkiinnittymineneionnistu.Etenkinaratjaeritavoin ongelmallisetopiskelijatsyrjäytyvätsiitäenergiasta,jonkanuortenyhteistoiminta synnyttää.yhteisöllisyydentunteensyntymisessäyhteisillätilaisuuksillaon merkittävävaikutustarkoitetaanpatraditionaalisiakouluvuoteenliittyviätapahtumia, erilaisiakulttuuriprojekteja,karnevalistisiahetkiätaivakavamielisempiävierailuja kutenpaneelikeskustelujataivierailuluentoja,joillatuetaannuorenyhteiskunnallisen vastuuntunnonkehittymistä,jatko opintoihinmotivoitumistajaammatillisen kiinnostuksensyntymistä.tällainentoimintaonnykyisissäjyväskylänlukioissa keskeinenosakoulunarkeaoppituntienohella.koulunyhteisiätilaisuuksiaon jaksoittainlukuisia. Kansainvälisyys jakulttuuriprojekteistaväistämättätulisientistäenemmänvain tietynjoukonhankkeita.niidentuomatkokemukseteivätnykyiseentapaanpääsisi rikastuttamaankokokouluyhteisöä.jättilukioissahankkeidensuunnittelu,tiedotusja niidenkoossapitäminenvaatiiarjenrakenteisiinjoustoa.sekinvaikeutuu,mitä suuremmissayksiköissätoimitaan,silläyksittäisilläopiskelijoillasaattaavaikkapa hankkeeseenliittyvänmatkanaikanaollayhteensäkymmeniäeriopettajia,joiden tulisiosallistuanormaaliopetustakorvaavantoiminnanjärjestämiseen.lisäksijonyt onnähty,ettävainhankerahoituksellakäynnistetytprojektituseinjäävätpienen joukonerityisherkuksi,sillähankkeenvaikuttavuudenlaajentaminenvaatisi koulutuksenylläpitäjäntaloudellistapanostamista,jokajonytonjäänytolemattomiin. Nykyisenbudjettirakenteen,jossaeioletukenakunnallistarahoitusta,vuoksi ulkopuolisellahankerahoituksellakäynnistettyihintoimintoihinpanostetturahaonkin poissiitäydinopetuksesta,jonkajärjestämiseenjonytvaratovatniukentuneetkky:n oltuakoulutuksenylläpitäjä. *Oppilasmääränkasvaessayhteistenkokoontumistilojentoimivuuskyseenalaistuu Vaikkarakennettaisiinkyllinsuuriatiloja1200oppilaankokoontumisille(tällä hetkelläjyväskylässävainpaviljonkiin,jäähalliinjahippoksellemahtuuniinsuuri joukko),yhteisöllisenkokemuksensyntyminenniissäeiproksemiikan(tilankäyttöön liittyvienviestinnällistenlainalaisuuksien)kannaltaolemahdollistakuin massaviihteenjapopulististenhurmosliikkeidenkeinojakäyttäen.väitteemme perustuujälleentieteellisiintutkimuksiineikäsellaisiinmielikuvaheittoihin,joita KKY:npäättäjienperusteluissaonkuultu.Havainnollistetaantätämassatoimintaa lukiouranpäättävällärituaalilla:mammuttilukiossaylioppilaaksijulistamisensa yhteydessäabiturienttisaaodottaatodistustaanpahimmillaan4 5tunninjonossatai jäävaillepientäyksilöllistähetkeään,kuneivoienäähakeatodistustaja ylioppilaslakkiaanopettajiensajaläheistensäedessä.käytännönsyistälakitusolisi400 abiturientinjoukossajärjestettäväniin,ettäheilläonvalmiiksipaikallaanlakkija todistus,joidenyksilöllinenjakokestäisiliiankauan.sevoikuulostaatriviaalilta,mutta kulttuurintutkijatovatosoittaneettällaistenrituaalistentähtihetkienmerkityksen identiteetinkehittymiselle. *Mammuttilukioissasyrjäytymisriskikasvaa Merkittävinsyrjäytymistälisääväongelmasyntyykuitenkintukipalvelujen saavuttamiseenliittyvistäongelmista jakustannuksista.jos seinistäsäästetään, 4

5 5 5 ontukipalveluihininvestoitavahuomattavastienemmän.opinto ohjaajien(opojen), terveydenhoitajien,erityisopettajien,psykologienjakuraattorienmäärääon lisättävä.osittainkustannuksetlakisääteisestijakautuvatkoulutuksenylläpitäjän (KKY)jakunnankesken.Lukioverkkovalmistelussaeioleannettuselvitystäsiitä, mitentuolisääntyvätukitarpeenmäärärahoitettaisiin.mitätodennäköisimmin suuriosatarvittavistavaroistajouduttaisiinottamaanopetuksesta.pystyykökunta vastaamaanlisääntyviinterveydenhuollonjärjestelyihin? KokemuksetSuomensuurimmistalukioista,jotkaovatkuitenkinnytkaavailtuja pienempiä,ovatosoittaneet,ettäopojajaterveydenhoitajiaeiolelisättyniinpaljon, ettäjonotusajatolisivatkohtuulliset.yliviisipäiväisinäneovatjopalaittomia. Välituntisinopiskelijaehtiituskinvarataaikaa,saatihoitaaasioitaan,kutennykyisin onnistuu.tämäpalauteontullutopiskelijoiltajaopoiltajyväskylänlukiolaisten vierailtuanykyisissäjättilukioissasekänuortenkeskusteluissasosiaalisessamediassa, vaikkahallintoihmisetovattoisinväittäneet.jopavierailuillatavatutopotovatsen myöntäneet. MyösJyväskylänammattioppilaitoksentilanneonosoittanut,ettävaikka tukipalveluitaonlisätty,keskeyttämistenmääräeimerkittävästiolevähentynyt eivätkäesimerkiksipsyykkistätukeatarvitsevatnuoretsaariittävännopeastiohjausta hoitosuhteeseen.jonytpsykologillepääseminenjakuraattorinpuuteovatongelma Jyväskylänyhteisessälukiossa.Kuinkavarmistettaisiin,ettätuoongelmaei pahene,kunyksikkökokosuureneeniinpaljon,ettäopettajienmahdollisuusohjata hoitoontaiantaaaikuistukeavähenee?mahdollisuusvarhaiseenpuuttumiseentulee suurenoppilasmääränvuoksientistävaikeammaksi.muuallajättilukioissaoppilashuollollinenjajopaopinto ohjauksellinenvastuuonpitkältijäänytryhmänohjaajienvastuulle.sekinvaatiiresursointiaenemmänkuinjyväskylännykymalli. Emmeolenähneetlaskelmia,joissanuokulutolisiotettuhuomioon lukioverkkoratkaisuvaihtoehtojentaloudellisuuttalaskettaessa. LukiokoulutuksensiirtämisessäKKY:nohjaukseenpääargumenttinaoli koko ikäluokanhaltuunottojasitensyrjäytymisenehkäiseminen.ruohonjuuritason toimijoinajakasvatusalanasiantuntijoinameopettajatpidämmetuotapuhetta stiiknafuuliana,jollaeiolekuinretorinenmerkitys.nytkaavaillutratkaisutmonesta näkökulmastajuurilisäävätsyrjäytymisriskiä.puhekokoikäluokanhaltuunotosta onkinkoulumaailmastakäsinkuulostanutliikelaitoksenhalultaottaabudjettinsa sisäänkokoikäluokantuomavaltionapu.huolinuortenhyvinvoinnistaonjäänyt kauniidenpuheidenmausteeksi. Kustannustehokkaamminsyrjäytymistävoidaanehkäistäinhimillisenkokoisissa kouluyksiköissä,joissaopettajatjaoppilaatkykenevätjahaluavatpitäähuolta toisistaantoisinkuinmammuttikampuksilla,joissaväkimääräonniinsuuri,ettei henkilökohtaistavälittämistäluontevastisynny.olennaistaolisiantaalukioiden henkilökunnalletyörauhajatkuviltamuutosprosesseilta,jottavoimavaramme riittäisivätopetuksenlisäksinuorenhyvinvoinnistahuolehtimiseensensijaan,että aikammejavoimammekuluvatalatilisääntyneisiinhallinnollisiintöihinjasiihen, ettäopimmetoimimaanuudessaorganisaatiossa.juurivähäinenhallintojajulkinen ohjaussekävahvaluottamusopettajienjamuunkouluhenkilökunnan asiantuntemukseenjaluontevaanyhteistyöhönovattutkimustenkinmukaanolleet suomalaisenkoulujärjestelmänvahvuudentukijalat.ulkomaalaisetdelegaatiotovatjo

6 6 vuosiakäyneetjyväskylässäkinihastelemassajuuritällaistakoulukulttuuria. Uudistuksenjälkeenihmeteltäisiinluultavastisitä,miksiolemmemenneet kouluratkaisuissammeniidenmaidenmalleihin,joissatuloksetovatolleetsuomea heikommat. 2.Mammuttilukiotjapedagogiikka *Lukioverkkoselvityksenpuutteet Yleisestionkummasteltusitä,ettälukioverkkoselvitystäovatolleetvalmistelemassa vainrakennusalanasiantuntijat.pyynnöistähuolimattaeiolesaatuopetusalanja psykologienasiantuntijaselvitystä.mediassamm.ktl:njohtajajounivälijärvi, professoriliisakeltikangas JärvinenjaKTL:ntutkijaPäiviVuorinen Lampilaovat esittäneetvahvaakritiikkiä,muttasitäeioleotettuhuomioon.suomalaisessa koulutusjärjestelmässänäinsuuristaluokattomanlukionyksiköistäeiolekäytännön kokemustasaatitutkimustietoa.kunkky:ssäonpuhuttuyhteisenkurssitarjonnan kehittämisestä,seonkuitenkintarkoittanutlähinnä260kurssinpoistamista lukiolaistenvalinnasta(lisäkarsinnaksionilmoitettu80kurssia). OlemmehuolissammeKKY:nkyvystäkoulutuksenylläpitäjänähuolehtia nimenomaankoulutuksestaeikävaintaloudesta.kky:notettuakoulutuksen ylläpitäjänvastuulukiokoulutuksenkehittämisessäonpuhuttulähinnäsäästötoimista (uuskielelläkurssitarjonnan tiivistämisestä )jalukioverkkoselvityksestä säästöjen synnyttämiseksi.seköonkky:nkäsityskehittämistoiminnasta?pedagogisesta kehittämisestäonpuhuttuhyvinvähän.etupäässäonhehkutettuuusia oppimisympäristöjäjauudenteknologianlisäämistäopetukseen.muitapedagogisia argumenttejaeiolekuulunut. *Suurlukioistamassalukioihinsiirtymineneilisäävalinnaisuutta Mammuttilukiossayksilöllisenopinpolunrakentaminenjääyhäenemmännuoren omallevastuulle.tosiasiallisestielikurssitarjotinteknisestimahdollisuusvalitaei lisäännyvaanitseasiassavähenee,kunoppilaslukukasvaa oppilaanmassaa suuremmaksi.kotimaisissakintutkimuksissaontodettu,ettätoimivinja kustannustehokkainlukiokokoonn.450jamaksimissaan600:nluokkaa.jonyt Jyväskylänkeskustanlukiotovatsuurlukioita.Massalukiossayhdenyksikön pakollistenkurssiensijoitteleminenviekurssitarjottimenpalkeistajoniinmonta paikkaa,ettäopiskelijallakurssienvalintakiinnostuksenjajatko opintotarpeiden mukaanvainhankaloituu. * KKY:nlukiolaistenmahdollisuusmenestyäjatko opinnoissa Jonytolemmehuolissammesiitä,kuinkapaljonsyventävistäjakoulukohtaisista soveltavistakursseistakarsiminenonheikentänytkky:nlukiolaistenmahdollisuuksia menestyäylioppilaskirjoituksissa,jotkaluovatpohjanjatko opintoihin hakeuduttaessa.jonyttehdytratkaisutovatvähentäneetmahdollisuuksiakirjoittaa neljänpakollisenaineenlisäksiuseampiaaineita.konkreettisestisetarkoittaa esimerkiksisitä,ettätältäseudultanuorenonvaikeampisaadariittävästi lähtöpisteitäesimerkiksilääketieteelliseen,kauppatieteelliseentaivaikkapa luokanopettajakoulutukseen.muidenkuinpakollistenkurssienkarsiminenheikentää lisäksinuortenmahdollisuuttamyösmenestyäpääsykokeissa.puhumattakaansiitä, 6

7 7 kuinkasuurivaikutustaito jataideaineidenkarsimisellaonnuorten hyvinvointiinjapersoonallisuudenkehittymiseen. Ainoakeinotodellalisätävalinnaisuuttaonsalliapienetryhmät,mikäedellyttää kunnanomaapanostustavaltionosuudenlisäksi,kutenläheskaikissasuomen kunnista. *Jargoniauudenlaisistaoppimisympäristöistäjaetäopetuksenlisäämisestä Paljononpuhuttumyösetäopetuksenjaverkkopohjaisenopetuksenlisäämisestä, jollahelpotettaisiin kurssientiivistämistä.erityisestiseonollutesillävaihtoehdon A2osalta.Älytaulujajatietoverkkoonsijoitettuaopetustaonkritiikittömästialettu kutsua uusiksioppimisympäristöiksi,vaikkakyseeioleoppimisympäristöistä vaanvainliitutauluunrinnastettavistavälineistä.oppimisympäristönosaksinetulevat vasta,kunniihinonluotuniidenerityisluonnettahyödyntämäänkykeneväaineistoja opettajatovatvoineetkouluttautuaymmärtämään,kuinkaverkkopedagogiikkavoisi tuodalisäarvoayhteistoiminnalliseenkasvokkaisopetukseenverrattuna. Tuollaiseenkouluttautumiseenopettajillaonhalukkuutta,muttasiihenkääneiole voimavaroja,elleisijaismenettelyistähuolehditajaopettajillevaratamahdollisuus käyttääaikaansaammattitaitonsakehittämiseenhallinnollistentehtäviensijasta. Itseisarvoinenlaitteisiininvestoiminenonopetuksennäkökulmastatuhlausta.On tärkeää,ettäluokissaonajanmukaisetvälineet,mielelläänjoissainluokissajopavähän aikaansaedelläolevatvälineet.monetopettajatjaoppilaatovatkuitenkinihmetelleet, paljonkonytmenetetyistäkursseistaolisivoitutarjota,jostoimiviakoneitaei siirryttäessäkky:ntietohallinnonalleolisivaihdettuuudempiinennenkuinseoli teknisestitarpeellista.lukioidenlakisääteinenvelvollisuusonottaahuomioon kestäväluonnonvarojenkäyttäminen.seedellyttäisi,ettämyöstämänäkökulma otettaisiinhuomioonlaitehankintojajaverkko opetustasuunniteltaessa.nykyään jokainenjotietää,kuinkapaljonnettihautjadigitaalisetympäristötkuluttavat energiaa,vaikkaseeinäysuoraankäyttäjänsähkölaskussa.useinliitutauluriittää hyvinjatoimiiesimerkiksisähkö javerkkokatkonaikanaparhaiten.järkevällä laitehankinnoillaonmyösmahdollisuuspäästäsäästöihin,vaikkalaitteisiinonkin tärkeäinvestoidariittävästi. Verkkopedagogiikkaaetenkinaikuisopiskelijoidenosaltaontokijojonkinverran kehitetty,muttatosiasiaon,ettäsiinäollaanvastalapsenkengissäeikälaajamittainen teknologiaaninvestointiolejärkevää,ennenkuinonmahdollistakehittäätekninen ympäristötodelliseksioppimisympäristöksi.kunmennäänlaitehankintoihinennen sisällönkehittämistä,noustaantakamusedelläpuuhun.parasopetusvälineon hyvinvoivajamotivoitunutopettaja. *Nuorenbiologinenvalmiustoimiamammuttikampuksilla Entistäsuuremmissayksiköissätoimiminensekäyhämonimutkaisemmaksimenevän opinpolunlöytäminentaietä javerkko opetuseivätotahuomioonsitätosiasiaa,että lukio ikäisenaivojenkehityseiolesiihenvielätäysinvalmis.otsalohko,joka vastaaesimerkiksitulevaisuudensuunnittelusta,arvostelukyvystä, impulssikontrollista,sosiaalisestaymmärryskyvystäjatunne elämänhallinnastasekä aloitteellisuudestakehittyynoin25 vuotiaaksieikä16 19 vuotiaallabiologisestiole 7

8 8 vieläkyllinkehittynyttäkykyätoimiailmanturvallistaympäristöäjatuttujen opettajientukea. *Erityistilojentärkeys JärkyttävääHaahtelansuunnitelmissaonsekin,ettäesimerkiksimusiikkiluokkiaei oletarkoitusrakentaamammuttikampuksille,vaanopetuskeskitettäisiinao:n ammatillisiinmusiikintiloihin(joissajonytonongelmia,kunammattiopiskelijoilleei riitäomaehtoistaharjoitusaikaa).näinajatellaansyntyvänsäästöä,vaikkaoman musiikki taikuvataideluokansaneeraaminenvalmiiseentilaan,saatisellaisen rakentaminenuuteen,eiolesuhteettomankallista.asiaonhelppotarkistaaoph:n sivuiltalöytyvistäsuosituksistasekähelsinginkaupunginmusiikkiluokkien varustamisoppaasta.haahtelansuunnitelmaosoittaatäyttäymmärtämättömyyttä taideluokkienläsnäolonmerkityksestäkoulunarjessajanuorenpersoonallisuuden kehittymisenkannalta. Nykyisellääntaideluokissa,ainakinLyseonlukiossa,jossaseillallatoimivan aikuislukionvahtimestarinjakoulujensopuisanyhteistyönansiostaonmahdollista, toimintaonläpivuodenmilteiympärivuorokautista.opiskelijoideninnonja opettajiensitoutumisenansiostanäitätilojakäytetäänmyösviikonloppuisinesim. lukiontaidediplomienjaerilaistentaide jakansainvälisyysprojektienyhteydessä.seei näy eikösenhalutanäkyvän? tilaratkaisujenkäyttöprosenttejalaskettaessa. Laskelmatovatottaneethuomioonvainkurssitarjottimessanäkyvätkurssiteivätkäns. seiskapalkissaeliiltaisinjaviikonloppuisinpidettäviäkursseja.musiikkiluokatja niideninstrumentitovatkäytössämyösväli jahyppytuntisin,minkävierailuainakin Cygnaeus lukiossatailyseollaoitisosoittaisi.silläonsuurimerkitysoppilaiden jaksamisenjakoulussaviihtymisenkannalta.samakoskeemyöskuvataiteen, liikunnan,jopaluonnontieteidenerityistiloja,joidenkäyttöastettamietittäessäon tärkeääottaasuunnitteluunmukaanaineenopettajateikäperustaalaskentaavain kurssitarjottimessanäkyviinkursseihin,jotkakattavatvainosanerityistilojen tarpeesta. Laskelmissaeioleotettuhuomioonsitäkään,mitenkoulunarkeatuntemattoman silmissälyseonwanhasali,jokanäyttääheikostitoimivanmuussakuin kamarimusiikkikäytössäjajuhlatilaisuuksissa,onmittasuhteiltaantoiminut erinomaisestitanssiopetuksessajailmaisutaidossa.tuonkokoinentilaon mahdollistanutkustannustehokkaastilähesnormaalienopetusryhmienkokoisten ilmaisutaidonperuskurssienpitämisen.tavallisessaluokassaolisiturvallisuusriski sijoittaailmaisutaidonharjoituksiatekeväänryhmäänyli15opiskelijaa. *Työyhteisönkoonkasvaminenjaopettajientyörauha Lukionyleissivistävänluonteen,kasvatustehtävänsekäjatkokoulutukseen valmentavanluonteenvuoksionerittäintärkeää,ettäopettajayhteisökykenee luontevastikiireenkinkeskelläkäymäänmonitieteistäkeskustelua.siitäovat syntyneetlukuisatintegraatioprojektitpuhumattakaanluokkakeskusteluista,joissa humanistivoiviitatakeskusteluunsabiologintaifyysikonkanssataitoisinpäin.myös tämäpedagogiikkaarikastuttavaseikkahelpostituhoutuu,josyksikkökokoa suurennetaanniin,ettäopettajainhuoneeienääoleluontevapaikkakohdata,eivätkä opettajatkunnollaenäätunnetoisiaansaatiopetasamaanaikaansamojaoppilaita. 8

9 9 Ääneenonsanottavamyössevaara,ettämassakampuksillaopettajistatulee helpostiyhäenemmänopetuksensuorittajiainnostuksestavoimiasaavienopettajien jakasvattajiensijasta,kuntututoppilaatjatiiviskouluhenkieivätautajaksamaanja antamaanparastaan.työskentelymotivaatiotatutkitustinakertaase,jos työntekijöilletuleetunne,ettäheitäeikuunnellaeikäheilläolemahdollisuutta vaikuttaatyöpaikkansaratkaisuihin.juurinäintässäprosessissaonkäymässä,etenkin kunjatkuvathallinnollisetjarakenteellisetuudistuksetovatjonytsyöneetopettajien voimavaroja.ilmaninnostuneitaopettajiamyösoppilaidenmotivaatiovähenee. Jälleenviittammetutkimuksiin,jotkakiistattaovatnäyttäneet,ettämotivaatioon kaikenoppimisenalfajaomega.sentoivoisimmeao brändinkinallamuistettavan. 3.Lukionvetovoimaisuusjakoulukulttuurimammuttikampuksilla *Lukioidenomaleimaisuusjaperuskoululaistenvalinnat Jyväskyläonolluttunnettuvahvoista,omaleimaisistalukioistaan,joista perusopetuksenpäättänytonvoinutvalitakiinnostuksensajavahvuuksiensa mukaisenopinahjon,mikäliterveysonsallinut.onhanjyväskyläsaanutkyseenalaista kuuluisuuttamyösjulkistenrakennustensisäilmaongelmista.lyseossaon kymmenisenvuottakuultunuoriltajavanhemmilta,ettäharmikseennuoreteivät uskallahakeutualyseoon,koskaovataltistuneetjoperusopetuksentaipäiväkotien tiloissa.pidetäänhänlukioverkkoratkaisuatehtäessähuolisiitä,ettäkaikkientilojen terveellisyydestähuolehditaanniin,ettäpienistäongelmistaeiehdikasvaasuuria kutenlyseossakävi?tälläkertaatoivomme,ettälupauksetpidetään. VähäarvoistaeiolepohtiaLyseon,VoionmaanjaCygnaeus lukiontraditioiden merkitystäjao:nbrändillejajyväskylänkaupunginmaineelle.nyttehtävässä ratkaisussatärkeääonhuolellisestipohtiamyösjyväskylänlukioidenerityistehtävän saaneidenlukiolinjojentoimintamahdollisuuksia.keskeisestiseliittyyniinkoulujen sijaintiin(voionmaanurheilulukio)kuinerityiskoulutetuntyöyhteisönpysymiseen yhtenäisenäsekähyvienlaboratoriotilojenjakirjastonylläpitämiseen,joita kansainvälinenib organisaatioedellyttää,jottaib lupasäilyy. ErittäintärkeänäpidämmemyösSepänlukionopettajienmahdollisuuttajatkaa vastaalullepäässyttäuudenkoulukulttuurinluomista.jonytsielläopettajat kokevatongelmaksisen,ettäkäytävilläeierota,ketkäovatheidänlukiolaisiaan,ketkä ammattiopiskelijoita.joskahdenkolmenvuodenpäästätyöyhteisönjauuden koulukulttuurinrakentaminenpitääaloittaaalusta,kunorganisaatiojälleentoisi tuplalisäyksenopettaja jaoppilaskuntaan,voivainarvailla,millävoimillasiihen jaksaalähteämukaan. KKY:njohtopuhuulukioverkkoratkaisunvaikutuksestalukionvetovoimaisuuteen. Nuortennäkökulmastavetovoimaisuuseilisäännymassakampuksia rakentamalla,eiedesammatillisenopetuksentuomisellavajaatakilometriä lähemmäksi.pahimmassatapauksessakky:nlukioidenoppilasmääräjopa vähenee,kunnyttänne(etupäässälyseoon)hakeutuneetulkopaikkakuntalaisetja jopakaupunginreuna alueillaasuvatalkavathakeutuapienempiinlukioihin ympäryskunnissa,joidenvetovoimakasvaakaupunginkoulujenmuuttaessa massakampuksille. 9

10 10 Todellisuudessalukionvetovoimakasvaavahvistamallaperuskouluaanpäättävän mahdollisuuksiavalitaerilaisistavaihtoehdoistaitselleensopiva,terveellinenja turvalliseltatuntuvakouluyhteisö.jostuollainenopinahjoolisivaraapitäävielä liikenneratkaisujenkannaltanuortalähellä,otettaisiinhuomioonmyös ympäristönäkökulma,johonjolakikoulujavelvoittaa.tämäargumenttiliittyy lähinnätikkakoskenlukionjatkoonjasenoppilasmääränkasvattamiseensekä taloudellisestimielekkääseenkokoonniin,ettäsielläkyetäänmyöstarjoamaan nuorillemonipuolinenopetus. Selvityksessäontodettu,ettäaikuislukionsäilyttäminenjavahvistaminenovat selkeäpäämäärä.niinonsyytäollakin.toivottavastisilloinotetaanvakavasti aikuislukionviestisiitä,mitenkeskeistäsentoiminnankannaltaon,ettätöidensä jälkeeneripuoliltakeski Suomealukio opetukseenhakeutuvienaikuistenjayhä lisääntyvienmaahanmuuttajaopiskelijoidenonhelpointatullajuuriaivankeskustassa sijaitsevaankyllintilavaanrakennukseen.parasvaihtoehtoheilleolisinytpoisjäänyt ratkaisurakentaauudisrakennuslyseontontille,vaihtoehtoa2eioleaikuislukion kannaltamielekäs. *Koulukulttuuri,kustannustehokkuusjavetovoima Kustannustehokkuuttaajatellenvähäarvoistaeiolemyöskääntyörauhansuominen opettajille.tällaisetargumentitonhelppoleimatamuutosvastarinnaksitai kyvyttömyydeksisopeutuamuutokseen.viimeisetkaksikymmentävuottajyväskylän opettajatovatkylläosoittaneetselviävänsämuutostenpyörteissäkin.viime vuosienkaltaisetprosessitovatkuitenkinvieneetopettajakunnaltavoimiakehittää pedagogisiaratkaisujajaomaaopetustaan.suuretmuutoksettyöyhteisöissäja hallinnollistentehtävienlisääntyminenvievätvoimiajaaltistavatuupumukselleja monilleväsymyksenvauhdittamillesairauksille.nemaksavatosansa,jos kustannuslaskelmissapohditaanvainseiniä. Lukioverkkoratkaisussatulisiminimoidahaittavaikutukset,jotkatällainen muutosprosessiaiheuttaa.opettajienuupumus,sairauspoissaolojenlisääntyminenja työmotivaationheikkenemineneivätolemerkityksettömiäongelmiaeivätkäedistä edullistakoulutuksenjärjestämistä.työyhteisö,jokatunteetyöskentelypaikkansa omakseenjakokeemahdollisuudenvaikuttaasiinä,tekeetutkimustenmukaan työnsätehokkaamminjatuloksellisemminniinlaadullisestikuin taloudellisestikin.myössairauspoissaolokustannustenontodettupienentyvän. KuntataloudenollessavaikeuksissaJyväskylänpoliittistenpäättäjienonhyvämuistaa vanhasanonta: Köyhäneikannataostaahalpaa. 4.Tervetyöympäristöonkoulutuksenjärjestäjänvastuulla Lukionvetovoimaisuuteenjatyöyhteisönhyvinvointiinliittyyolennaisestitilojen vaikutusterveyteen.liianmoninuorionjopäivähoidonjaperusopetuksenheikoissa tiloissaaltistunutpienimmillekinsisäilmahaitoille.puhtaistajaterveellisistätiloista huolehtimienonmoraalisestijalaillisestikintyönantajanvelvollisuus. Työhyvinvoinnin(sekäopiskelijoidenettähenkilökunnan)kannaltaesilläovatolleet lähinnäsisäilmaongelmat,jotkaonkinotettavavakavasti.selisäälukion 10

11 11 vetovoimaisuutta.lukioverkkoratkaisuntilaratkaisuineensoisituovansiihenkestävän ratkaisun.seeivälttämättäonnistuhalvalla. SisäilmaongelmatonliitettylähinnäLyseonlukioonjahiemanharhauttavasti nimenomaansenwanhaanpuoleenelilyseotaloon.uudessakuntokartoituksessa Lyseotalonkuntotodettiinkuitenkinpoikkeuksellisenhyväksi,kunhan10vuoden sisälläsyntyneetlähinnäkosteusvaurioistajohtuneetongelmatvihdoinkorjataan huolellisesti.nytkiertämäänjoutuneetopettajatovattodenneethengitysvaikeuksia myösmuissakky:ntiloissa.jonkinverransamaaonkuulunutmyösnuortensuusta. Mitentaataan,ettälukiokoulutuksenkäytössäoleviintiloihintehdäänajoissa korjauksia,jopaennakoivasti.onkoseotettuhuomioonkustannuslaskelmissa? Onsyytämuistaa,ettäsisäilmaongelmistapuhuttaessaonkysemonestihyvinkin erilaisistaongelmista:toimimattomastatairiittämättömästäilmanvaihdosta, riittämättömästäsiivouksesta,vääristämateriaaleistajaniidenorgaanisista päästöistä eisiisläheskäänainahomeongelmasta,vaikkamediasellaisenkäsityksen useinluo.homeongelmaakaaneitulevähätellä. *Tilankunnostajaeikoskaanvoi taata ikuistakunnossapysymistä Esilläonollutselvityksentehneeninsinööritoimistonvastauskysymykseen,voidaanko taata,ettälyseotalonkunnostaminentuottaisipysyvästiterveentilan.vastausoli ymmärrettävästikielteinen.yksikäänitseäänkunnioittavaasiantuntijaeivoi taata saavutettuaolosuhdettaikuiseksi.kiinteistöliikelaitoksenjohtajaerkki Kumpulainentosintulisanoneeksi: Mehallitsemme100 prosenttisesti1960,70 ja 80 luvullarakennettujenongelmatilojenkunnostamisen. Olemmekuitenkin valitettavastilukuisiakertojanähneetsurullisenfarssin,jossakilpailuttamisenkeinoin onpyrittymahdollisimmanedullisestikunnostamaantiloja,jotkaovatsiksijoutuneet remonttiinremontinjälkeen.eisekäänhalvaksitule. Mikätakaisisen,ettäesimerkiksiHarjunkeskiosansairastuttavientilojen kunnostamineneijohdasamanlaiseenfarssiin?avoimestitulisikeskustellamyössiitä, ettäperuskoululaisetjaheidänvanhempansaovathuolestuneitalukiotilojen terveydestäkauttaaltaan.lukioverkkoratkaisussaontärkeävaatia,ettäkaikkien esityksessämukanaolevienlukiotilojenterveysvaikutuksetasiallisestitutkitaan jahoidetaan.nytlaskelmistaeinäy,mitentästätärkeästäseikastaaiotaanpitäähuoli. Jostodellatahtoolisituottaamahdollisimmantervettätilaa,myönnettäisiin,että onnistuneestitaloutensahoitanutkky:nkiinteistöliikelaitoskykenisinykyisten lukiotilojenperuskorjauksiinjalisärakennuksiin,jospäätettäisiininvestoida aiemminparhaitentoimineidentilojenkunnostamiseen.pitäisivainlöytäämalli,jossa toisaaltatiedossaolevakorotuslukionvaltionosuuteen,toisaaltase,ettäkuntakantaisi vastuunsatoisenasteenkoulutuksenkäyttökustannuksienmaksamisesta,ratkaisisi sen,ettärakentamineneilisäisipaineitavähentääopetusta.näinkaikille lukiolaisilletaattaisiintoimivatjaviihtyisättilatmielekkäänkokoisissa yksiköissä. Nytselvityksessäkorostetaankaikenaikaavainedullisuutta.Mantra seinistä opetukseen eioleaiemminkaantuonutkouluillelisäärahaaopetusjärjestelyihin. Innovatiivinenliikelaitosetsisimonipuolisiaratkaisujainvestointibudjetin toteuttamiseenmuutoinkinkuinsekoittamallainvestointikulutkäyttömenoihinvain 11

12 12 lisäämälläkoulujenvuokrakulujajapanemallakoulujamaksamaankiinteistökuluja ensisijaisestiopetukseensuunnatustavaltionavusta.jonytkky:nkiinteistöliikelaitos periilukioiltamarkkinahintaakalliimpaavuokraa. *Kuntavoisiottaataloudellistavastuutanuorisonsakoulutuksesta OlemmekeskustelleetmyössellaistenJyväskylänpoliitikkojenkanssa,jotkaolisivat valmiitharkitsemaansiirtosopimuksestapoiketensitä,ettäjyväskylänkuntaja kuntapäättäjätottaisivatosaltaanvastuutamyösnuorisoasteenkoulutuksesta, kutenmonissakunnissatehdään.kertaakaanemmeolekuulleetkky:nliikelaitoksen nostavanesiinmahdollisuuttaetsiäkeinoapäästäns.nollatulokseenjahankkia investointirahaavaatimallajyväskylänkaupunkiaosallistumaanlukiokoulutuksen kustannuksiin,vaikkatulosaluejohtajarastelaonmyöntänytkuulleensatällaisesta vaihtoehdostakuntapäättäjiltä.paljonpuhuttulukiokoulutuksenbudjettiylitys vastaaalleyhtäprosenttiakaupunginsivistystoimenmenoista,kunvastaava osuusperusopetuksessaonlikikaksinkertainen.olisikoliikaavaadittu,ettäpoliittiset päättäjätottaisivatvastuuntästärahoitusvajeesta,jostaennenlukioidensiirtoakky:n hallintaanmyösophvaatiselvitystäkoskaansitäkky:ltäsaamatta. Emmeolekuulleetmyöskäänliikelaitoksenyrityksestähakeainvestointirahoitusta muualtakuinkonserninsisältä.rahoitustavoisiollalöydettävissä,jospyrittäisiin luomaanniininnovatiivinenpedagoginenjaarkkitehtoninenratkaisu,ettäsitä haluaisivatollarahoittamassamuutkintahotkuinkkyjakaupunki. Jyväskylän175 vuotisjuhlavuonnaolisikomeaanähdä,ettäkaupunkiedelleenluottaisi siihen,ettäjostämäkaupunkikerranonnoussutjuurikoulutuksenkehtona,viisaan lukioverkkoratkaisunavullasevoisijälleenpäästäsivistykseenpanostamalla jaloilleen.tällaisellarohkeallaratkaisullavoisiollavaikutus,jokaosaltaanolisi nostamassajyvässeutuamyöstaloudellisestaahdingosta.ratkaisuonmyösosa kaupunginarkkitehtonistalinjaa,jolloinkuntapäättäjienonotettavahuomioon tämäkinnäkökulmamiettiessään,lähteekökuntaosaltaanrahoittamaan lukioratkaisunrakennuskustannuksia. Koulussaolemmerohkeastitottuneetetsimäänluoviajaennenkuulumattomia ratkaisuja.soisikoulutuksenylläpitäjilläolevansamanlaistaluovaa,vaikkakin vastuullistarohkeutta,vaikkaheeivätkoulutustaanolisikaansaaneet nykymuotoisessalukiossa,jokaluopohjaauudenlaisten,tulevaisuuttarakentavien ratkaisujenlöytämiseen. 5.Lukioidenjaammatillisenoppilaitoksenyhteistyöjalukioverkkoratkaisu LukiokoulutuksensiirryttyäKKY:nohjaukseenjajositäsuunniteltaessapuhuttiin paljonsynergiaeduista,joitalukioidentuominensamallekampukselleammattiopiston kanssatoisi.lukionnäkökulmastasitäonvaikeaymmärtää.aineryhmätyöskentelyssä lukionopettajatovatselvästiosoittaneet,ettäkantammeonlukionyleissivistävänja jatko opintoihinvalmentavantehtävänkirkkaanapitäminen.keski Suomen lukiohankkeenkauttaonosoitettu,mitenpaljonlukiotovatjonytolleetkontaktissa työelämäänjajatko opiskelupaikkoihin.tuohonkehittämistyöhönonhalukkuutta, muttaseeiedellytäyhteistäkampustaammattiopiskelijoidenkanssa. 12

13 13 13 Lukionopettajatihmettelevätmyössitäkritiikkiä,jotaKKY:njohtokunnastaolemme kuulleet,ettälukiolaisillaeikoulustalähtiessäänolisiminkäänlaisia työelämävalmiuksia.kuitenkintyöpaikoillakäydessämmeolemmekuulleetkerta toisensajälkeen,ettätyöpaikatodottavatnuoriltatyöntekijöiltäennenkaikkea hyviäyhteistyö javiestintätaitojakutenesiintymis jakielitaitoasekälaajaa yleissivistystä.ammatillinenpätevyyshankitaanlukionjälkeenjatko opinnoissa. Juurinuotyönantajienesittämättoivomuksetovatolleetkeskeistälukio opetuksessa ainajasiinälukio opetusonkaikenaikaapedagogisestikehittynytviimeiset30vuotta, eivähitenjyväskylänlukioissa. Jyväskylänopettajissaonpaljontietokirjailijoita,valtakunnallisessa opetussuunnitelmatyössäolleita,ylioppilastutkinnonkehittämis jaarviointityössä toimiviasekäopettajankoulutuksessamukanaolleitaaktiivisiaopettajia.seonollut keskeinenvoimavarajyväskylänlukioissa,jotkaovatainaolleetvaltakunnallisestijopa aikaansaedellä.opettajienvierastamanmassalukioajattelunonsyytäpelätäajavan tuotainnovatiivistajatyöhönsäsitoutunuttaväkeämyöspoiskky:n palveluksesta,etenkinkunkky:njohtokunnassaonuseaankertaanesitetty lehtienkinpalstoillaloukkaaviaepäilyjälukio opetuksenvanhakantaisuudesta käymättätutustumassaarjentoimintaantaiedesperehtymättäniihinhyviintuloksiin, joitaerimittareillamitatenjyväskylänlukioissaonsaavutettu.tuonlukion perustehtävänuskoisikky:nkinnäkevänammatillisenpuolenyhteistyönlisäämistä keskeisempänä. Ammatillisessakoulutuksessaonjohyvintoimivakahdentutkinnonopetusmallija siinäpätevätopettajat.lukiolaisillaonainakinteoreettinenmahdollisuussaada otetuksikurssejaammatilliseltapuoleltajaammattiopiskelijoitaonjonkinverran nähtylukiokursseilla.suurtahalukkuuttanuorillaeioleolluttuonmahdollisuuden hyödyntämiseen.heovatikäänkuinjaloillaanäänestäenosoittaneet,ettäsensuunnan kehittämineneioletarpeen.lukioidenkannaltamielekkäintäonollutmuutaman opiskelijanmahdollisuussuorittaaniinsanottuvaihtojaksoammatillisellapuolella. Tosinsitäkinonvaikeuttanutjokinaivanmuukuinoppilaitostenetäisyys. Keskustelussalukioväkionolluttähänastikorrektistivaitisiitä,ettäjuurilukioon joustamistaanjoustanut,muttaammattiopistonkiertotuntikäytäntöontehnyt vaihtojaksotkäytännössämahdottomiksi. Valtakunnallisissakinlinjauksissa,jopaniinkeskeisissädokumenteissakuin KESU:ssajahallitusohjelmassa,onmääriteltytavoitteeksiyleissivistävänja ammatillisenkoulutuksenkehittäminenerillisinäkoulujärjestelminä.ruotsissa, jossanuokoulutusmallitaikanaanyhdistettiin,onilmenneidenongelmienvuoksi käännyttytakaisinkohtimeillänykyisinhyvintoimivaaerilliskoulujärjestelmää. Tuntuukinoudolta,ettäKKY:njohtoonpitkäänkorostanutsynergiaetua,jokaon ristiriidassavaltakunnallisentahtotilankanssajaajattelumalliltaanvanhanaikainen. Jyväskylässäammattiopistonjalukionopettajienvälilläonjonkinverransyntynyt yhteistyötämuttaaivanmuistakuinhallinnollisistataitilaratkaisuistalähtien.tästä syystäeisiismitenkäänvoidaperustellalukioidentuomisenammatillisenkoulutuksen kanssasamallekampuksellesynnyttävänlisäetua.esimerkiksiyhteinenao logo,jonka KKYonaikojensaatossaonnistunutkiteyttämääntasokkaanammattiopetuksen symboliksi,ontähänmennessälähinnäaiheuttanutsekaannusta,kunlukiotovat joutuneetkäyttämääntuotamerkkiätiedottaessaanomastatoiminnastaan.lukiotovat

14 14 kokeneet,ettätällaistentarkoituksettomienyhteistenlinjaustenvuoksilukioidenesiin tuominenmediassajakatukuvassaonvaikeutunut.toivommekin,ettäkaikenlainen tasapäistämineneijatkossasyösenenempääammattiopetuksenkuinlukioidenkaan vetovoimaisuutta. Järkevässälukioverkkosuunnittelussapohdittaisiintalousnäkökulmanlisäksiyhdessä koulujenkanssalukioidensisältänousevaaprofiloitumista.kunprofiloitumisessa tehtäisiinyhteistyötämyösammattikorkeakoulunkanssa,olisiyhteistyömyös lukiokoulutuksenjatko opiskelunäkökulmankannaltamielekästä. 6.Mammuttikampuksetjaturvallisuus Näinäaikoinaonpakkonostaaesiinmyösmassakampuksiinliittyviä turvallisuusnäkökulmia.nuortenkasvottomuus1200oppilaanjättilukiossataijopa vieläsuuremmallamammuttikampuksellaammattiopistonkanssasynnyttäätilanteen, jossakukaaneitiedä,ketkäkaikkikuuluvatyhteisöön.pahimmillaansejohtaa kulkulupiin,metallinpaljastimiinjavartijoidentarpeeseen,kutenniissämaissa, joissatällaisetmassakampuksetovattyypillisiä.sitäkömehaluammesuomeenja Jyväskylään?Voisimmekolempeällälukioverkkoratkaisullaollatukemassapienemmin yksiköinyhteisöllisyydenautomaattisestivahvistamaaturvallisuuttaja keskinäistähuolenpitoa? Valtavamassaihmisiäsamallakampuksellatuoongelmiamyösmuidenkuin rikollisuudestajamielentasapainottomuudestasyntyneidenkriisitilanteiden torjumiseen,muttamyösennenkaikkeaniissätoimimiseen.lukioverkkoselvitystä tehtäessäolisikuvitellutotetunyhteyttämyöspelastusasiantuntijoihinjasosiaalityön ammattilaisiin,jottaturvallisuusnäkökulmaavoitaisiinperustellummintutkia. Koskavarhaisenpuuttumisenkynnysmammuttikampuksillanousee,kutenedellä totesimmesyrjäytymisriskilisääntyy.samallamyöskriisienkärjistymisenriski kasvaa.onkotämäotettuhuomioonnytesitellyissävaihtoehdoissa?siitälienevät nuortenvanhemmaterityisenkiinnostuneita. 7.Lukioverkkoselvitykseenliittyvädemokratiavaje KunJyväskylänkaupunkiluopuilukiokoulutuksestaan,sesamallaveisiihenliittyvän vallankauemmaksidemokraattisestapäätöksenteosta.asiaakompensoitiin perustamallapoliittisistaluottamushenkilöistäkoostuvalukioliikelaitoksen johtokunta,jokavalvooomistajavallantoteutumista. JyväskylänkaupunkionJKL:nKKY:nalueellaainoakunta,jokaonluopunutomasta lukiokoulutuksestaan,muttasamallakky:nsuurinosakas.lukionhenkilökuntaja Jyväskylänveronmaksajatseuraavattarkasti,ettäjohtokuntakäyttääsillevarattua valtaanimenomaankuntalaistenedustahuolehtimiseen.onymmärrettävää,että KKY:nvaltuustossamuidenkuntienedustajatvalvovattarkasti,ettätarvittaessa Jyväskylänkaupunginonotettavavastuulukiokoulutuksensaulkoistamisesta.Jos kaupunkihaluaataataveronmaksajiensalapsillehyvänkoulutuksenjavahvanpohjan jatko opiskelupaikansaamiseksi,sejoutuurehellisestimiettimään,onkosen osallistuttavalukiokoulutuksenrahoitukseenostamallaparemmanpalvelunkuin mihinvaltionosuusriittää. 14

15 15 Niissäjättilukioissa,joihinlukioverkkoselvityksenaikanaontehtyvierailuja,on rahoituspohjassaollutmukanamyöskuntaosuus siitähuolimattatukitoimiineiole investoitukylliksi. Lukionhenkilökuntajaopiskelijatovattuoneettässäkannanotossaesitettyjä näkemyksiäesiinlukuisiakertojaeritilaisuuksissaniinesimiehelleenelilukion tulosaluejohtajallekuinpoliittistenpuolueidenharvakseltaanjärjestämissä tilaisuuksissa.etenkinnuorilleontulluttunne,ettäheitäeitodellaolekuultu. Nuorisovaltuustolähettitästäjopakannanotonnuorisolain8pykäläänviitatenlukion johtokunnalleiltakouluunsyyskuunalussa.myöslukioidenoppilaskunnanhallitukset ovatolleetpettyneitäsiihen,ettäpyynnöstähuolimattalukiolaisille,peruskouluaan päättävilletaiperuskoululaistenvanhemmilleveronmaksajinaeiolejärjestetty yleistäkeskustelutilaisuuttalukioverkkoratkaisuntiimoilta.nähtyämme lukioverkkoratkaisunneljävaihtoehtoamyöshenkilökuntanakoimme,että esittämillämmenäkökulmillaeioleollutmitäänmerkitystä,vaikkamediassakin näitäargumenttejaonesitettyjakannatetturunsaasti. Kansalaiskasvattajinaolemmehuolissammemyössiitä,millaisensignaalin demokratiastajaäänestämisenvaikutuksestatällaisenprosessinseuraaminen nuorilleantaa.soisinäinlähelläkunnallisvaalejapoliittistenpäättäjienhaluavan osoittaa,ettäkansalaistenkuuntelemiseenonvalmiuksiajapoliittiseen päätöksentekoonrohkeutta.emmeolekannustamassataloudellisestikestämättömien ratkaisujentekemiseenvaansenmiettimiseen,mikäonmaksamisenarvoista. Voisikoollaniin,ettänuortenhyvinvointijatulevaisuusolisitärkeää? Päätteeksi Lukioidentoimintaaeivoiohjataensisijaisestibudjetti,vaanlukiolakija opetussuunnitelmanperusteet.toivomme,ettäpäätöstätehdessänneperehdyttenäiden normitekstienyleisosiinvakavasti.lisäksijonytjyväskylänlukiottuottavatopetuksenniin, ettäkustannustasojääallevaltakunnallisenkeskiarvon.kky:njohtoryhmäonuseaan otteeseentoistanut,että johtaminenonlukiokoulutuksentärkeinelementti javiisaalla johtamisellatorjuttaisiinkaikkiongelmat,joitajättilukioihinsiirtyminensynnyttää. Toivommekuitenkin,ettäviisaatjohtajatmuistavat,ettäoppiminen,nuorenmahdollisuus kasvaamahdollisimmaneheäksiyksilöksisekäjatkokoulutusvalmiuksientakaaminen ovatlukiokoulutuksenkeskeisimmättavoitteet.emmesoisi,ettäniissäjoudutaan tyytymään nollatulokseen taiedesvähimpäänmahdolliseen. Toivommemyös,ettäkukinpäättäjistärehellisestimiettiitässäkannanotossaesittämiämme kysymyksiäeikävähitennäitäkahta:joslähipiirissäolisilukioonpyrkivänuori,valitsisiko tämä1200vai600opiskelijanlukionjahaluaisikolapsestaanvälittävävanhempi,ettähänen jälkeläisensävoisisaadaneedut,joitainhimillisenkokoinenkouluvoitarjota,vaikkavähän kalliimmalla?hyvääeivoisaadahalvalla. ViisaitapäätöksiäodottaenJyväskylänyhteisenlukionhenkilökunnastakannanoton allekirjoittaneetopettajat,muuhenkilökunta,opiskelijatsekäjoukkomuitaveronmaksajia. 15

16 16 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset1/(Lyseonlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 16

17 17 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset2/(Lyseonlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 17

18 18 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset3/(Voionmaanlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 18

19 19 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset4/(Voionmaanlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 19

20 20 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset5/(Sepänlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 20

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue. Arto Lepistö

Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue. Arto Lepistö Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue Arto Lepistö 12.5.2008 Rakenne seuraa strategiaa Kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky imago ja vetovoima Myönteinen näkyvyys Hyvinvointi Kuntalaisten elinikäinen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta 20.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen organisaatio

Sivistyspalvelujen organisaatio Sivistyspalvelujen organisaatio 1.1.2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA pj. Katja Isomöttönen vpj. Markku Väätäinen KULTTUURI-, LIIKUNTA- ja NUORISOLAUTAKUNTA pj. Pauliina Holm vpj. Juha Hjelt Kulttuurijaosto Liikuntajaosto

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta 17.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.35 Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen organisaatio

Sivistyspalvelujen organisaatio Sivistyspalvelujen organisaatio 1.1.2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA pj. Katja Isomöttönen vpj. Markku Väätäinen KULTTUURI-, LIIKUNTA- ja NUORISOLAUTAKUNTA pj. Pauliina Holm vpj. Juha Hjelt Kulttuurijaosto Liikuntajaosto

Lisätiedot

VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE Lemminkäinen Infra Oy:n hankkeesta ja YVA:sta 2.10.2009 Seudun yhdistykset ja muut tahot sekä allekirjoittaneet

VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE Lemminkäinen Infra Oy:n hankkeesta ja YVA:sta 2.10.2009 Seudun yhdistykset ja muut tahot sekä allekirjoittaneet Seudun yhdistykset ja muut tahot sekä allekirjoittaneet LIITE 1 Seudun yhdistykset ja muut tahot sekä allekirjoittaneet LIITE 2 Seudun yhdistykset ja muut tahot sekä allekirjoittaneet LIITE 3 Seudun yhdistykset

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN Val 4/ liite 4 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ

ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN Val 4/ liite 4 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN Val 4/15.12.2017 liite 4 KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ SIDONNAISUUDET Pyydetty Saatu Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Johannes Leppänen, puheenjohtaja 21.8.2017 22.8.2017 29.9.2017

Lisätiedot

Liikkuva maali Veteraaniampujien Pohjoismaiden mestaruuskilpailu Ahvenanmaa 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu

Liikkuva maali Veteraaniampujien Pohjoismaiden mestaruuskilpailu Ahvenanmaa 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu Tuloksia 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu D55 1 Tiina Aalto FIN 181 177 358 0 PE 2 Sirkka Savukari FIN 183 118 301 0 D75 1 Kaija Häyrinen FIN 128 90 218 0 PE H50 1 Markku Jetsonen FIN 196 189 385

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

Verkosto- ja vaikuttamistyö

Verkosto- ja vaikuttamistyö Verkosto- ja vaikuttamistyö Työllisyyden kuntakokeilu Toimintasuunnitelman puolivuotisraportti 1-6/2014 Valtakunnallinen vaikuttamistyö Töihin!-palvelun edustus on käynyt esittelemässä kuntakokeilua ja

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-09-13 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 13.9.2017 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 7/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 7/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 7/08 Työvaliokunta 11.4.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 14.4.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

XIV AKU-Syys Slalom AL-HKI AL-Mäntyharju AL-JKL. XVII AKU-Kevät Slalom AL-Autoslalom OR-Slalom

XIV AKU-Syys Slalom AL-HKI AL-Mäntyharju AL-JKL. XVII AKU-Kevät Slalom AL-Autoslalom OR-Slalom Slalom CUP 2010 Sija Nimi Auto Lk Seura Ensin on luokka pisteet, sitten yleiskilpailun. 2. 3. 23.5.2010 30.5.2010 22.8.2010 19.9.2010 L Y Yht L Y Yht L Y Yht L Y Yht 1 Kalevi Pippuri Ford Fiesta 1.6 1

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01. Yhtymähallitus 128 16.12.2014 Yhtymähallitus 37 17.03.2015 Yhtymähallitus 108 20.10.2015 Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.02/2014 Yh 16.12.2014 128 Loimaan kaupungin talous- ja strategiatyöryhmä

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA. Työryhmän puolesta Matti Ruippo

MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA. Työryhmän puolesta Matti Ruippo MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA Työryhmän puolesta Matti Ruippo MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA "...jos saisimme musiikkiopiston

Lisätiedot

SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R

SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R 1 Kokkonen Petri SSG Y 92 96 188 2 Moilanen Pauli OMAS Y55 92 93 185 8 3 Kytömaa Juha SSG Y55 89 96 185 6 4 Hämäläinen Kai SA Y 92 92 184 5 Rajaniemi Vesa OulA

Lisätiedot

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko Keuruun kaupunki Tiedoksitulleet Keuruun yleinen aineisto Asianumero 29//2017 13.01.2017 S/L/S Lähettäjä Yksikköhintapäätös vuodelle 2017 / Esi- ja perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, päätös opetus-

Lisätiedot

MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA. Työryhmän puolesta Matti Ruippo

MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA. Työryhmän puolesta Matti Ruippo MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA Työryhmän puolesta Matti Ruippo TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA MUSIIKINOPETUKSESSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA MUSIIKINOPETUKSESSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta 4.4.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 7.4.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kokousaika 25.11.2008 kello 17.10 18.46 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Kaupunginvaltuusto 78 31.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2013 1 (8) 742 Kaupunginvaltuuston 19.6.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että kaupunginvaltuuston 19.6.2013 päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta 25.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät tiistai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne.

22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne. Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (15) Aika 14.12.2017, klo 16:59-18:27 Paikka Ravintola August, Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. LUKIOKOULUTUS VIISI VUOTTA KUNTAYHTYMÄSSÄ Ajankohtaiskatsaus Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 25.5.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. LUKIOKOULUTUS VIISI VUOTTA KUNTAYHTYMÄSSÄ Ajankohtaiskatsaus Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 25.5. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä LUKIOKOULUTUS VIISI VUOTTA KUNTAYHTYMÄSSÄ Ajankohtaiskatsaus Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 25.5.2015 Vesa Saarikoski Kuntayhtymän johtaja MITÄ VIIDESSÄ VUODESSA ON TAPAHTUNUT

Lisätiedot

Ylistaron metsästysseura Eurooppalainen metsästysammunta Kilpailu 1

Ylistaron metsästysseura Eurooppalainen metsästysammunta Kilpailu 1 Ylistaron metsästysseura Eurooppalainen metsästysammunta 22.4.2017 Kilpailu 1 Yhdistetty M Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compak Tulos Yht. Tulos 1 Kaunisto Jouni Sa 50 50 48 48 196

Lisätiedot

KH 282 Valmistelija: sivistys] ohtaj a Thomas Grönholm, puh

KH 282 Valmistelija: sivistys] ohtaj a Thomas Grönholm, puh LOVIISAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Petus-!a kultt«uriministe"0 Kaupunginhallitus 282 03.11.2014 12. 11. 2014 no......./.../,...... Loviisan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle

Lisätiedot

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura K1 K2 Tulos 1. Laitala Jarmo KoG 80 79 159 2. Lehtokorpi Keijo MGS 85 86 171 3. Tanskanen Jussi AG 87 85 172 4. Nykänen Jouni KG 85 89 174 5. Ojanen Kari KGM 90 89 179

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmän perustaminen 489/40.400/2017 KH 498 Selostus: Sivistyslautakunta on 5.10.2017 154 päättänyt, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle koulu-

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 4.12.2013 klo 18.00-18.40 Paikka Ravintola Kammari, Olos Asiat 111 Kokouksen avaaminen 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 3.6.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 2/ (7) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:57

Mikkeli Pöytäkirja 2/ (7) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:57 Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Aika 12.10.2017, klo 17:00-18:57 Paikka Otavan Opiston ruokala, kokoustila Aurinkoinen Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015

PÖYTÄKI RJA LIPERIN KUNTA 6/2015 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKI RJA 6/2015 2 Saapuvilla olleet et Nimi Reijonen Eero Tikka Tiina Parkkinen Sanna Hakulinen Pauli Hartikainen Mikko Hoppa Helinä Huikuri Pekka Huohvanainen Kauko Jetsonen Anne Karjalainen

Lisätiedot

Tulos EK 2:n jälkeen

Tulos EK 2:n jälkeen VI Seinäjoki Ralli 17. 18.9.2016 EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Etelä Pohjanmaan UA Hotelli Sorsanpesä EK1, 11.06km, nopein: 107km/h 1 23 Frilander Mikko 16 6:12,0 2 21 Ala Varvi Erkki 16 6:14,2

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie

Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 21.11.2014 1 KOKOUSAIKA Torstai 27.11.2014 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie 42 Koulutusjohtaja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Koulutuslautakunta 90 26.11.2015 Selvitys

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

NELJÄ TORNIA (kisa II/III)

NELJÄ TORNIA (kisa II/III) Pikashakin puolimaraton Tampere, TammerShakki 9.5.2013 NELJÄ TORNIA (kisa II/III) ALKUERÄRYHMÄ 1 keskivahvuus 2321 1 Pohjala Henri VammSK 2508 2 Karttunen Mika TammerSh 2478 3 Luukkonen Tommi JyS 2405

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 13.6.2015 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 170 NUORET ALLE 15 V. 1. SIMO TORNACK KLAUKKALAN KALASTUSKERHO 750 NUORET ALLE 19 V.

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Muistio P. Väisänen-Haapanen 14.10.2013 3746/90/2013 Eduskunnan sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen, vapaasta sivistystyöstä

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Hi- No- loppu- Sarja Sija nr Nimi Seura taat peat tulos

Hi- No- loppu- Sarja Sija nr Nimi Seura taat peat tulos SVA PM-kilpailu 2010 Villikarju normaalijuoksut FVS-NM-tävling 2010 Vildsvin normallöp Hi- No- loppu- Sarja Sija nr Nimi Seura taat peat tulos Y 75 1 1 Heinonen Reijo FIN 177 144 321 Y 75 2 2 Salonen Matti

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

SHAKIN RITARIT (kisa I/III)

SHAKIN RITARIT (kisa I/III) Pikashakin puolimaraton Tampere, TammerShakki 9.5.2013 SHAKIN RITARIT (kisa I/III) ALKUERÄRYHMÄ 1 keskivahvuus 1963 1 Pohjala Henri VammSK 2508 2 Valli Frans Velhot 2310 3 Tuominen Risto TuTS 2292 4 Salopää

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS JA KESKI-SUOMI

JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS JA KESKI-SUOMI JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS JA KESKI-SUOMI OSAAVA FORUM Jyväskylä 12. 13.11.2015 Antti Rastela Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/ lukikoulutus EduCluster Finland Ltd - kv. koulutusmyynti ao-koulutus Oy - markkinaehtoisen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella

Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella PAKETTI / Johtoryhmä 16.3.2010 Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola Hankerahoitus ajalle 1.8.2009 30.9.2010 / 17 000 euroa Tausta:

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä Ei elinkeinotoimintaa harjoittavia yhteisöjä

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä Ei elinkeinotoimintaa harjoittavia yhteisöjä Tiina Ahonen Ulvilan kaupunginhallituksen jäsen elinkeinotoimintaa harjoittavia yhteisöjä Omistus 100% yrityksessä Kasvo,käsija jalkahoitola Annuli Ulvilassa Ulvilan yrittäjien hallitus ja Satakunnan yrittäjien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 1 Pekka Ahokas kaupunginhallituksen jäsen Johto ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Hulmin Huollon hallitus Kiinteistö Oy Kurittula hallitus Muu

Lisätiedot

KuusA:n Riistamaali 10m. Ilmahirvi ja Ilmaluodikko TULOKSIA

KuusA:n Riistamaali 10m. Ilmahirvi ja Ilmaluodikko TULOKSIA KuusA:n Riistamaali 10m. Ilmahirvi ja Ilmaluodikko TULOKSIA 2015-1996 KuusA:n mestaruuskilpailut 30.3.2015 KuusA:n mestaruuskilpailut 30.3.2015 Tulokset: Ilmaluodikko 10 ls. Kaikki samassa sarjassa Kaikki

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

LOHITILASTO 2011 Elokuu Улов 2011, август

LOHITILASTO 2011 Elokuu Улов 2011, август LOHITILASTO 2011 Elokuu Улов 2011, август Lohia 196 kpl Koko kausi 323 kpl Семга - 196, весь сезон - 323 PVM дата LAJI вид SUKUP. особь PITUUS длина PAINO вес RASVA EVÄ жировой плавник VIKA повреж дения

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (6) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00

Mikkeli Kokouskutsu 1 (6) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00 Mikkeli Kokouskutsu 1 (6) Aika 12.10.2017, klo 17:00 Paikka Otavan Opiston ruokala, kokoustila Aurinkoinen Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus 15 Vuoden

Lisätiedot

VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003

VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003 VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003 MAASTOJUOKSU LYHYET MATKAT 6.5.2003 PALOHEINÄSSÄ Miehet Yleinen 5,6 km 1. Jari Partanen Tieto-Tapiola 20.38,0 Miehet 40 vuotta 5,6 km 1. Reijo Niemi Pohjolan Systeemipalvelu

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Kouluverkkoselvityksen. julkistus. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen

Kouluverkkoselvityksen. julkistus. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Kouluverkkoselvityksen julkistus Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015/kh 15.2.2016) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/4 12.9.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/4 12.9.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) historia 22.08.2013 138 Käsittely päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation. 22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin Vastaehdotus: Sinikka Vepsä:

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 8.00-8.55 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot