Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän lukioverkkoratkaisuvaihtoehdoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän lukioverkkoratkaisuvaihtoehdoissa"

Transkriptio

1 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän RAKENNE a) Kannanoton vastaanottajat, tiedoksi b) Kannanotto (Me allekirjoittaneet) c) Perustelunäkökulmat 1-7 (Ks. myös perusteltuja kirjoituksia osoitteesta suurlukio.blogspot.com) Allekirjoitukset (yht. ) toimitetaan pe

2 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Vastaanottaja: Jyväskylän lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajisto Sinuhe Wallinheimo, Tom Nevanpää; tulosaluejohtaja Antti Rastela Jyväskylän sivistyslautakunta, apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja Markku Andersson Valtuustoryhmien puheenjohtajat Tiedoksi: Jyväskylän KKY: kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski, talousjohtaja Toini Karvinen, kiinteistöjohtaja Erkki Kumpulainen Jyväskylän KKY:n lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokunta; Juha Paananen, Tero Hirvi Jyväskylän KKY:n valtuuston puheenjohtajisto, Jari Blom, Sakari Ainali, Janne Mäkinen Jyväskylän KKY:n hallituksen puheenjohtajisto Pauli Partanen, Tahvo Anttila, Meri Lumela Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, eduskunnan sivistysvaliokunta Keskisuomalaiset kansanedustajat Media (mm. Keskisuomalainen, Yle, Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti, Opettaja-lehti, Iltalehti, Ilta-Sanomat) Me allekirjoittaneet Meallekirjoittaneetolemmehuolissammenytesitetyssälukioverkkoselvityksessä suunniteltujen1200lukiolaisenkampustenvaikutuksestaopiskelijoidenjaopettajien hyvinvointiinsekäoppimistuloksiin.huoltaeivähennäse,ettäuseassavaihtoehdossa jättilukions.synergiaedunsaavuttamiseksisynnytettäisiinvieläsuuremmannuorisojoukon mammuttikampukseksiammattioppilaitoksenyhteyteen.emmekuitenkaannäe pedagogisestimitäänsellaistasynergiaetua,jotajonykytilanneeimahdollistaisi. Jyvässeudullaonlukuisiaesimerkkejäsiitä,miten luvullarakennettujen julkistentilojenkunnostusonepäonnistunut.vaikkakaupunkilaistenjavaltakunnallisenkin keskustelunkeskipisteessäonollutkulttuurisestimerkittävänjakoulukulttuuriltaan tunnetunjyväskylänlyseonlukionsäilyttäminen,seeioleasianydin.huolemmekoskee useidenkuntalaistentavoinennenkaikkeajyväskylänjasenympäryskuntiennuorten mahdollisuuttasaadalaadukastalukiokoulutustajahyvätvalmiudetjatko opintoihin. KunlukioidensiirrostaKKY:äänkeskusteltiin,korostettiinJyväskylänyliopistontarvetta saadatältäseudultaaktiivisia,motivoituneitajalaajastisivistyneitäylioppilaitajauskottiin, ettäkkypystyisitakaamaansen.niinpateettiseltakuinsekuulostaakin,lopultaonkysejopa kansakunnantulevaisuudestajakilpailukyvystä.suomenkielinenkoulutusalkoiaikanaan Jyväskylästä,nytkaupunginjaKKY:nontunnettavavastuunsasiitä,millaisenaennakkotapauksenatäällätehtävälukioverkkoratkaisunäyttäytyyvaltakunnallisesti.Esitämme kannanottommeperustelutjäsennellystiseuraavienseitsemänkohdankautta:

3 3 1.Mammuttilukiotjasyrjäytyminen *Opettaja oppilas tuntemusheikentyy Sekäopiskelija ettäoppilasmääränkasvaessaluokattomassalukiossayksittäisen opiskelijankohtaamiskerrattietynopettajankanssaväistämättävähenevät.se vaikeuttaaluottamuksellisenaikuissuhteensyntymistäsekäsitä,ettäopettaja kykenisiseuraamaanopiskelijankehittymistäjasuhteuttamaanopetuksensa yksilöidenlähtökohdathuomioonottaen.myösopettajienvälinentiedonvaihto hankaloituu.näinesimerkiksivarhainenpuuttuminennuoren motivoitumattomuuteentaihänenoppimisstrategioittensaongelmiintietyn oppiaineenopiskelussavaikeutuu,elleitulejopamahdottomaksi. Myösmotivoituneetjaerityislahjakkaatopiskelijatkärsivättästätilanteesta,sillä suurestamassastaopettajienonvaikeampitunnistaa,keilleeriyttämisennimissätulisi tarjotahaastavampiaopinpolkuja jotkatosinvaativatkoulukohtaisiaerityiskursseja. NenykyinenKKY:nkurssipolitiikkaonkarsinutjolähesolemattomiin. *Yhteisöllisyydenrakentaminenvaikeutuu Nuoruudenkehitysvaiheessakokemusyhteisöönkuulumisestaonerityisen tärkeä.vahvat,ulospäinsuuntautuneetnuoretlöytävätainaomanjoukkonsa.jälleen kärsijöinäolisivataratjamoniongelmaisetnuoret,joitanykylukioissaolemme onnistuneetsaamaanmukaanyhteisöllisyydenkokemukseenrikkaalla tapahtumakulttuurilla.kunläheskaikkiopiskelijattavallataitoisellaoppivat tuntemaantoisensa,onhiljainennuorikinhelpompihoukutellamukaanyhteiseen tekemiseen.vaikkeimotivoitumatonnuorilähdemukaantekemään,hänainakin ohjelmaaseuratessaankokeeosallisuutta,kuntunteemuusikot,tanssijat,juontajat, näyttelijätjaeläytyyaivantoisinheidäntekemisiinsäkuintilanteessa,jossasuurinosa tapahtumanjärjestäjistäeiolehänelletuttujaedeskasvoiltaan. Tietyllätavallasamastaprosessistaonkyseluvattomienpoissaolojen lisääntymisessäsilloin,kunryhmänpaineeivedämotivoitumatontaopiskelijaa tunnille.niinkäy,jossuurinosaryhmäläisistätuntuuventovierailtakuten1200 opiskelijankoulussahelpostitapahtuu.professorileapulkkinenesittelijuuri tutkimuksen,jossahavaittiin,ettäperuskouluissaharrasteidentoteuttaminen koulupäivänaikanalievensioppimisvaikeuksiajaparansioppimistuloksia,sillä kokeilunmyötälastenkeskittymiskykyjasosiaalisettaidotparanivat.myöspaljon poissaolleetoppilaatalkoivattullakouluun.yhdessätoteutetuttapahtumatja tekemisenmeininkiovatsiiskeskeinenosasyrjäytymisentorjuntaa.mitä suuremmaksioppilasmassakasvaa,prosentuaalisestisitäharvempinuoripystyy osallistumaantapahtumiensuunnitteluunjatoteuttamiseen. Erityisensurullistakoulunyhteisöllisyydenheikkeneminenonaikana,jolloinyhä useampilapsikasvaaperheessä,jonkavoimateivätriitätakaamaantasapainoista kasvualustaajajolloinepävarmuustaloudellisestatilanteestajamaailmankohtalosta ympäristökriiseineenhuolestuttaamonianuoriaikäkauteenliittyvällävoimalla. 3

4 4 *Esitetytratkaisutheikentävätetenkinarkojen,motivoitumattomienjamoniongelmaisten opiskelijoidentilannetta Jättikampuksillayhteisöönkiinnittymineneionnistu.Etenkinaratjaeritavoin ongelmallisetopiskelijatsyrjäytyvätsiitäenergiasta,jonkanuortenyhteistoiminta synnyttää.yhteisöllisyydentunteensyntymisessäyhteisillätilaisuuksillaon merkittävävaikutustarkoitetaanpatraditionaalisiakouluvuoteenliittyviätapahtumia, erilaisiakulttuuriprojekteja,karnevalistisiahetkiätaivakavamielisempiävierailuja kutenpaneelikeskustelujataivierailuluentoja,joillatuetaannuorenyhteiskunnallisen vastuuntunnonkehittymistä,jatko opintoihinmotivoitumistajaammatillisen kiinnostuksensyntymistä.tällainentoimintaonnykyisissäjyväskylänlukioissa keskeinenosakoulunarkeaoppituntienohella.koulunyhteisiätilaisuuksiaon jaksoittainlukuisia. Kansainvälisyys jakulttuuriprojekteistaväistämättätulisientistäenemmänvain tietynjoukonhankkeita.niidentuomatkokemukseteivätnykyiseentapaanpääsisi rikastuttamaankokokouluyhteisöä.jättilukioissahankkeidensuunnittelu,tiedotusja niidenkoossapitäminenvaatiiarjenrakenteisiinjoustoa.sekinvaikeutuu,mitä suuremmissayksiköissätoimitaan,silläyksittäisilläopiskelijoillasaattaavaikkapa hankkeeseenliittyvänmatkanaikanaollayhteensäkymmeniäeriopettajia,joiden tulisiosallistuanormaaliopetustakorvaavantoiminnanjärjestämiseen.lisäksijonyt onnähty,ettävainhankerahoituksellakäynnistetytprojektituseinjäävätpienen joukonerityisherkuksi,sillähankkeenvaikuttavuudenlaajentaminenvaatisi koulutuksenylläpitäjäntaloudellistapanostamista,jokajonytonjäänytolemattomiin. Nykyisenbudjettirakenteen,jossaeioletukenakunnallistarahoitusta,vuoksi ulkopuolisellahankerahoituksellakäynnistettyihintoimintoihinpanostetturahaonkin poissiitäydinopetuksesta,jonkajärjestämiseenjonytvaratovatniukentuneetkky:n oltuakoulutuksenylläpitäjä. *Oppilasmääränkasvaessayhteistenkokoontumistilojentoimivuuskyseenalaistuu Vaikkarakennettaisiinkyllinsuuriatiloja1200oppilaankokoontumisille(tällä hetkelläjyväskylässävainpaviljonkiin,jäähalliinjahippoksellemahtuuniinsuuri joukko),yhteisöllisenkokemuksensyntyminenniissäeiproksemiikan(tilankäyttöön liittyvienviestinnällistenlainalaisuuksien)kannaltaolemahdollistakuin massaviihteenjapopulististenhurmosliikkeidenkeinojakäyttäen.väitteemme perustuujälleentieteellisiintutkimuksiineikäsellaisiinmielikuvaheittoihin,joita KKY:npäättäjienperusteluissaonkuultu.Havainnollistetaantätämassatoimintaa lukiouranpäättävällärituaalilla:mammuttilukiossaylioppilaaksijulistamisensa yhteydessäabiturienttisaaodottaatodistustaanpahimmillaan4 5tunninjonossatai jäävaillepientäyksilöllistähetkeään,kuneivoienäähakeatodistustaja ylioppilaslakkiaanopettajiensajaläheistensäedessä.käytännönsyistälakitusolisi400 abiturientinjoukossajärjestettäväniin,ettäheilläonvalmiiksipaikallaanlakkija todistus,joidenyksilöllinenjakokestäisiliiankauan.sevoikuulostaatriviaalilta,mutta kulttuurintutkijatovatosoittaneettällaistenrituaalistentähtihetkienmerkityksen identiteetinkehittymiselle. *Mammuttilukioissasyrjäytymisriskikasvaa Merkittävinsyrjäytymistälisääväongelmasyntyykuitenkintukipalvelujen saavuttamiseenliittyvistäongelmista jakustannuksista.jos seinistäsäästetään, 4

5 5 5 ontukipalveluihininvestoitavahuomattavastienemmän.opinto ohjaajien(opojen), terveydenhoitajien,erityisopettajien,psykologienjakuraattorienmäärääon lisättävä.osittainkustannuksetlakisääteisestijakautuvatkoulutuksenylläpitäjän (KKY)jakunnankesken.Lukioverkkovalmistelussaeioleannettuselvitystäsiitä, mitentuolisääntyvätukitarpeenmäärärahoitettaisiin.mitätodennäköisimmin suuriosatarvittavistavaroistajouduttaisiinottamaanopetuksesta.pystyykökunta vastaamaanlisääntyviinterveydenhuollonjärjestelyihin? KokemuksetSuomensuurimmistalukioista,jotkaovatkuitenkinnytkaavailtuja pienempiä,ovatosoittaneet,ettäopojajaterveydenhoitajiaeiolelisättyniinpaljon, ettäjonotusajatolisivatkohtuulliset.yliviisipäiväisinäneovatjopalaittomia. Välituntisinopiskelijaehtiituskinvarataaikaa,saatihoitaaasioitaan,kutennykyisin onnistuu.tämäpalauteontullutopiskelijoiltajaopoiltajyväskylänlukiolaisten vierailtuanykyisissäjättilukioissasekänuortenkeskusteluissasosiaalisessamediassa, vaikkahallintoihmisetovattoisinväittäneet.jopavierailuillatavatutopotovatsen myöntäneet. MyösJyväskylänammattioppilaitoksentilanneonosoittanut,ettävaikka tukipalveluitaonlisätty,keskeyttämistenmääräeimerkittävästiolevähentynyt eivätkäesimerkiksipsyykkistätukeatarvitsevatnuoretsaariittävännopeastiohjausta hoitosuhteeseen.jonytpsykologillepääseminenjakuraattorinpuuteovatongelma Jyväskylänyhteisessälukiossa.Kuinkavarmistettaisiin,ettätuoongelmaei pahene,kunyksikkökokosuureneeniinpaljon,ettäopettajienmahdollisuusohjata hoitoontaiantaaaikuistukeavähenee?mahdollisuusvarhaiseenpuuttumiseentulee suurenoppilasmääränvuoksientistävaikeammaksi.muuallajättilukioissaoppilashuollollinenjajopaopinto ohjauksellinenvastuuonpitkältijäänytryhmänohjaajienvastuulle.sekinvaatiiresursointiaenemmänkuinjyväskylännykymalli. Emmeolenähneetlaskelmia,joissanuokulutolisiotettuhuomioon lukioverkkoratkaisuvaihtoehtojentaloudellisuuttalaskettaessa. LukiokoulutuksensiirtämisessäKKY:nohjaukseenpääargumenttinaoli koko ikäluokanhaltuunottojasitensyrjäytymisenehkäiseminen.ruohonjuuritason toimijoinajakasvatusalanasiantuntijoinameopettajatpidämmetuotapuhetta stiiknafuuliana,jollaeiolekuinretorinenmerkitys.nytkaavaillutratkaisutmonesta näkökulmastajuurilisäävätsyrjäytymisriskiä.puhekokoikäluokanhaltuunotosta onkinkoulumaailmastakäsinkuulostanutliikelaitoksenhalultaottaabudjettinsa sisäänkokoikäluokantuomavaltionapu.huolinuortenhyvinvoinnistaonjäänyt kauniidenpuheidenmausteeksi. Kustannustehokkaamminsyrjäytymistävoidaanehkäistäinhimillisenkokoisissa kouluyksiköissä,joissaopettajatjaoppilaatkykenevätjahaluavatpitäähuolta toisistaantoisinkuinmammuttikampuksilla,joissaväkimääräonniinsuuri,ettei henkilökohtaistavälittämistäluontevastisynny.olennaistaolisiantaalukioiden henkilökunnalletyörauhajatkuviltamuutosprosesseilta,jottavoimavaramme riittäisivätopetuksenlisäksinuorenhyvinvoinnistahuolehtimiseensensijaan,että aikammejavoimammekuluvatalatilisääntyneisiinhallinnollisiintöihinjasiihen, ettäopimmetoimimaanuudessaorganisaatiossa.juurivähäinenhallintojajulkinen ohjaussekävahvaluottamusopettajienjamuunkouluhenkilökunnan asiantuntemukseenjaluontevaanyhteistyöhönovattutkimustenkinmukaanolleet suomalaisenkoulujärjestelmänvahvuudentukijalat.ulkomaalaisetdelegaatiotovatjo

6 6 vuosiakäyneetjyväskylässäkinihastelemassajuuritällaistakoulukulttuuria. Uudistuksenjälkeenihmeteltäisiinluultavastisitä,miksiolemmemenneet kouluratkaisuissammeniidenmaidenmalleihin,joissatuloksetovatolleetsuomea heikommat. 2.Mammuttilukiotjapedagogiikka *Lukioverkkoselvityksenpuutteet Yleisestionkummasteltusitä,ettälukioverkkoselvitystäovatolleetvalmistelemassa vainrakennusalanasiantuntijat.pyynnöistähuolimattaeiolesaatuopetusalanja psykologienasiantuntijaselvitystä.mediassamm.ktl:njohtajajounivälijärvi, professoriliisakeltikangas JärvinenjaKTL:ntutkijaPäiviVuorinen Lampilaovat esittäneetvahvaakritiikkiä,muttasitäeioleotettuhuomioon.suomalaisessa koulutusjärjestelmässänäinsuuristaluokattomanlukionyksiköistäeiolekäytännön kokemustasaatitutkimustietoa.kunkky:ssäonpuhuttuyhteisenkurssitarjonnan kehittämisestä,seonkuitenkintarkoittanutlähinnä260kurssinpoistamista lukiolaistenvalinnasta(lisäkarsinnaksionilmoitettu80kurssia). OlemmehuolissammeKKY:nkyvystäkoulutuksenylläpitäjänähuolehtia nimenomaankoulutuksestaeikävaintaloudesta.kky:notettuakoulutuksen ylläpitäjänvastuulukiokoulutuksenkehittämisessäonpuhuttulähinnäsäästötoimista (uuskielelläkurssitarjonnan tiivistämisestä )jalukioverkkoselvityksestä säästöjen synnyttämiseksi.seköonkky:nkäsityskehittämistoiminnasta?pedagogisesta kehittämisestäonpuhuttuhyvinvähän.etupäässäonhehkutettuuusia oppimisympäristöjäjauudenteknologianlisäämistäopetukseen.muitapedagogisia argumenttejaeiolekuulunut. *Suurlukioistamassalukioihinsiirtymineneilisäävalinnaisuutta Mammuttilukiossayksilöllisenopinpolunrakentaminenjääyhäenemmännuoren omallevastuulle.tosiasiallisestielikurssitarjotinteknisestimahdollisuusvalitaei lisäännyvaanitseasiassavähenee,kunoppilaslukukasvaa oppilaanmassaa suuremmaksi.kotimaisissakintutkimuksissaontodettu,ettätoimivinja kustannustehokkainlukiokokoonn.450jamaksimissaan600:nluokkaa.jonyt Jyväskylänkeskustanlukiotovatsuurlukioita.Massalukiossayhdenyksikön pakollistenkurssiensijoitteleminenviekurssitarjottimenpalkeistajoniinmonta paikkaa,ettäopiskelijallakurssienvalintakiinnostuksenjajatko opintotarpeiden mukaanvainhankaloituu. * KKY:nlukiolaistenmahdollisuusmenestyäjatko opinnoissa Jonytolemmehuolissammesiitä,kuinkapaljonsyventävistäjakoulukohtaisista soveltavistakursseistakarsiminenonheikentänytkky:nlukiolaistenmahdollisuuksia menestyäylioppilaskirjoituksissa,jotkaluovatpohjanjatko opintoihin hakeuduttaessa.jonyttehdytratkaisutovatvähentäneetmahdollisuuksiakirjoittaa neljänpakollisenaineenlisäksiuseampiaaineita.konkreettisestisetarkoittaa esimerkiksisitä,ettätältäseudultanuorenonvaikeampisaadariittävästi lähtöpisteitäesimerkiksilääketieteelliseen,kauppatieteelliseentaivaikkapa luokanopettajakoulutukseen.muidenkuinpakollistenkurssienkarsiminenheikentää lisäksinuortenmahdollisuuttamyösmenestyäpääsykokeissa.puhumattakaansiitä, 6

7 7 kuinkasuurivaikutustaito jataideaineidenkarsimisellaonnuorten hyvinvointiinjapersoonallisuudenkehittymiseen. Ainoakeinotodellalisätävalinnaisuuttaonsalliapienetryhmät,mikäedellyttää kunnanomaapanostustavaltionosuudenlisäksi,kutenläheskaikissasuomen kunnista. *Jargoniauudenlaisistaoppimisympäristöistäjaetäopetuksenlisäämisestä Paljononpuhuttumyösetäopetuksenjaverkkopohjaisenopetuksenlisäämisestä, jollahelpotettaisiin kurssientiivistämistä.erityisestiseonollutesillävaihtoehdon A2osalta.Älytaulujajatietoverkkoonsijoitettuaopetustaonkritiikittömästialettu kutsua uusiksioppimisympäristöiksi,vaikkakyseeioleoppimisympäristöistä vaanvainliitutauluunrinnastettavistavälineistä.oppimisympäristönosaksinetulevat vasta,kunniihinonluotuniidenerityisluonnettahyödyntämäänkykeneväaineistoja opettajatovatvoineetkouluttautuaymmärtämään,kuinkaverkkopedagogiikkavoisi tuodalisäarvoayhteistoiminnalliseenkasvokkaisopetukseenverrattuna. Tuollaiseenkouluttautumiseenopettajillaonhalukkuutta,muttasiihenkääneiole voimavaroja,elleisijaismenettelyistähuolehditajaopettajillevaratamahdollisuus käyttääaikaansaammattitaitonsakehittämiseenhallinnollistentehtäviensijasta. Itseisarvoinenlaitteisiininvestoiminenonopetuksennäkökulmastatuhlausta.On tärkeää,ettäluokissaonajanmukaisetvälineet,mielelläänjoissainluokissajopavähän aikaansaedelläolevatvälineet.monetopettajatjaoppilaatovatkuitenkinihmetelleet, paljonkonytmenetetyistäkursseistaolisivoitutarjota,jostoimiviakoneitaei siirryttäessäkky:ntietohallinnonalleolisivaihdettuuudempiinennenkuinseoli teknisestitarpeellista.lukioidenlakisääteinenvelvollisuusonottaahuomioon kestäväluonnonvarojenkäyttäminen.seedellyttäisi,ettämyöstämänäkökulma otettaisiinhuomioonlaitehankintojajaverkko opetustasuunniteltaessa.nykyään jokainenjotietää,kuinkapaljonnettihautjadigitaalisetympäristötkuluttavat energiaa,vaikkaseeinäysuoraankäyttäjänsähkölaskussa.useinliitutauluriittää hyvinjatoimiiesimerkiksisähkö javerkkokatkonaikanaparhaiten.järkevällä laitehankinnoillaonmyösmahdollisuuspäästäsäästöihin,vaikkalaitteisiinonkin tärkeäinvestoidariittävästi. Verkkopedagogiikkaaetenkinaikuisopiskelijoidenosaltaontokijojonkinverran kehitetty,muttatosiasiaon,ettäsiinäollaanvastalapsenkengissäeikälaajamittainen teknologiaaninvestointiolejärkevää,ennenkuinonmahdollistakehittäätekninen ympäristötodelliseksioppimisympäristöksi.kunmennäänlaitehankintoihinennen sisällönkehittämistä,noustaantakamusedelläpuuhun.parasopetusvälineon hyvinvoivajamotivoitunutopettaja. *Nuorenbiologinenvalmiustoimiamammuttikampuksilla Entistäsuuremmissayksiköissätoimiminensekäyhämonimutkaisemmaksimenevän opinpolunlöytäminentaietä javerkko opetuseivätotahuomioonsitätosiasiaa,että lukio ikäisenaivojenkehityseiolesiihenvielätäysinvalmis.otsalohko,joka vastaaesimerkiksitulevaisuudensuunnittelusta,arvostelukyvystä, impulssikontrollista,sosiaalisestaymmärryskyvystäjatunne elämänhallinnastasekä aloitteellisuudestakehittyynoin25 vuotiaaksieikä16 19 vuotiaallabiologisestiole 7

8 8 vieläkyllinkehittynyttäkykyätoimiailmanturvallistaympäristöäjatuttujen opettajientukea. *Erityistilojentärkeys JärkyttävääHaahtelansuunnitelmissaonsekin,ettäesimerkiksimusiikkiluokkiaei oletarkoitusrakentaamammuttikampuksille,vaanopetuskeskitettäisiinao:n ammatillisiinmusiikintiloihin(joissajonytonongelmia,kunammattiopiskelijoilleei riitäomaehtoistaharjoitusaikaa).näinajatellaansyntyvänsäästöä,vaikkaoman musiikki taikuvataideluokansaneeraaminenvalmiiseentilaan,saatisellaisen rakentaminenuuteen,eiolesuhteettomankallista.asiaonhelppotarkistaaoph:n sivuiltalöytyvistäsuosituksistasekähelsinginkaupunginmusiikkiluokkien varustamisoppaasta.haahtelansuunnitelmaosoittaatäyttäymmärtämättömyyttä taideluokkienläsnäolonmerkityksestäkoulunarjessajanuorenpersoonallisuuden kehittymisenkannalta. Nykyisellääntaideluokissa,ainakinLyseonlukiossa,jossaseillallatoimivan aikuislukionvahtimestarinjakoulujensopuisanyhteistyönansiostaonmahdollista, toimintaonläpivuodenmilteiympärivuorokautista.opiskelijoideninnonja opettajiensitoutumisenansiostanäitätilojakäytetäänmyösviikonloppuisinesim. lukiontaidediplomienjaerilaistentaide jakansainvälisyysprojektienyhteydessä.seei näy eikösenhalutanäkyvän? tilaratkaisujenkäyttöprosenttejalaskettaessa. Laskelmatovatottaneethuomioonvainkurssitarjottimessanäkyvätkurssiteivätkäns. seiskapalkissaeliiltaisinjaviikonloppuisinpidettäviäkursseja.musiikkiluokatja niideninstrumentitovatkäytössämyösväli jahyppytuntisin,minkävierailuainakin Cygnaeus lukiossatailyseollaoitisosoittaisi.silläonsuurimerkitysoppilaiden jaksamisenjakoulussaviihtymisenkannalta.samakoskeemyöskuvataiteen, liikunnan,jopaluonnontieteidenerityistiloja,joidenkäyttöastettamietittäessäon tärkeääottaasuunnitteluunmukaanaineenopettajateikäperustaalaskentaavain kurssitarjottimessanäkyviinkursseihin,jotkakattavatvainosanerityistilojen tarpeesta. Laskelmissaeioleotettuhuomioonsitäkään,mitenkoulunarkeatuntemattoman silmissälyseonwanhasali,jokanäyttääheikostitoimivanmuussakuin kamarimusiikkikäytössäjajuhlatilaisuuksissa,onmittasuhteiltaantoiminut erinomaisestitanssiopetuksessajailmaisutaidossa.tuonkokoinentilaon mahdollistanutkustannustehokkaastilähesnormaalienopetusryhmienkokoisten ilmaisutaidonperuskurssienpitämisen.tavallisessaluokassaolisiturvallisuusriski sijoittaailmaisutaidonharjoituksiatekeväänryhmäänyli15opiskelijaa. *Työyhteisönkoonkasvaminenjaopettajientyörauha Lukionyleissivistävänluonteen,kasvatustehtävänsekäjatkokoulutukseen valmentavanluonteenvuoksionerittäintärkeää,ettäopettajayhteisökykenee luontevastikiireenkinkeskelläkäymäänmonitieteistäkeskustelua.siitäovat syntyneetlukuisatintegraatioprojektitpuhumattakaanluokkakeskusteluista,joissa humanistivoiviitatakeskusteluunsabiologintaifyysikonkanssataitoisinpäin.myös tämäpedagogiikkaarikastuttavaseikkahelpostituhoutuu,josyksikkökokoa suurennetaanniin,ettäopettajainhuoneeienääoleluontevapaikkakohdata,eivätkä opettajatkunnollaenäätunnetoisiaansaatiopetasamaanaikaansamojaoppilaita. 8

9 9 Ääneenonsanottavamyössevaara,ettämassakampuksillaopettajistatulee helpostiyhäenemmänopetuksensuorittajiainnostuksestavoimiasaavienopettajien jakasvattajiensijasta,kuntututoppilaatjatiiviskouluhenkieivätautajaksamaanja antamaanparastaan.työskentelymotivaatiotatutkitustinakertaase,jos työntekijöilletuleetunne,ettäheitäeikuunnellaeikäheilläolemahdollisuutta vaikuttaatyöpaikkansaratkaisuihin.juurinäintässäprosessissaonkäymässä,etenkin kunjatkuvathallinnollisetjarakenteellisetuudistuksetovatjonytsyöneetopettajien voimavaroja.ilmaninnostuneitaopettajiamyösoppilaidenmotivaatiovähenee. Jälleenviittammetutkimuksiin,jotkakiistattaovatnäyttäneet,ettämotivaatioon kaikenoppimisenalfajaomega.sentoivoisimmeao brändinkinallamuistettavan. 3.Lukionvetovoimaisuusjakoulukulttuurimammuttikampuksilla *Lukioidenomaleimaisuusjaperuskoululaistenvalinnat Jyväskyläonolluttunnettuvahvoista,omaleimaisistalukioistaan,joista perusopetuksenpäättänytonvoinutvalitakiinnostuksensajavahvuuksiensa mukaisenopinahjon,mikäliterveysonsallinut.onhanjyväskyläsaanutkyseenalaista kuuluisuuttamyösjulkistenrakennustensisäilmaongelmista.lyseossaon kymmenisenvuottakuultunuoriltajavanhemmilta,ettäharmikseennuoreteivät uskallahakeutualyseoon,koskaovataltistuneetjoperusopetuksentaipäiväkotien tiloissa.pidetäänhänlukioverkkoratkaisuatehtäessähuolisiitä,ettäkaikkientilojen terveellisyydestähuolehditaanniin,ettäpienistäongelmistaeiehdikasvaasuuria kutenlyseossakävi?tälläkertaatoivomme,ettälupauksetpidetään. VähäarvoistaeiolepohtiaLyseon,VoionmaanjaCygnaeus lukiontraditioiden merkitystäjao:nbrändillejajyväskylänkaupunginmaineelle.nyttehtävässä ratkaisussatärkeääonhuolellisestipohtiamyösjyväskylänlukioidenerityistehtävän saaneidenlukiolinjojentoimintamahdollisuuksia.keskeisestiseliittyyniinkoulujen sijaintiin(voionmaanurheilulukio)kuinerityiskoulutetuntyöyhteisönpysymiseen yhtenäisenäsekähyvienlaboratoriotilojenjakirjastonylläpitämiseen,joita kansainvälinenib organisaatioedellyttää,jottaib lupasäilyy. ErittäintärkeänäpidämmemyösSepänlukionopettajienmahdollisuuttajatkaa vastaalullepäässyttäuudenkoulukulttuurinluomista.jonytsielläopettajat kokevatongelmaksisen,ettäkäytävilläeierota,ketkäovatheidänlukiolaisiaan,ketkä ammattiopiskelijoita.joskahdenkolmenvuodenpäästätyöyhteisönjauuden koulukulttuurinrakentaminenpitääaloittaaalusta,kunorganisaatiojälleentoisi tuplalisäyksenopettaja jaoppilaskuntaan,voivainarvailla,millävoimillasiihen jaksaalähteämukaan. KKY:njohtopuhuulukioverkkoratkaisunvaikutuksestalukionvetovoimaisuuteen. Nuortennäkökulmastavetovoimaisuuseilisäännymassakampuksia rakentamalla,eiedesammatillisenopetuksentuomisellavajaatakilometriä lähemmäksi.pahimmassatapauksessakky:nlukioidenoppilasmääräjopa vähenee,kunnyttänne(etupäässälyseoon)hakeutuneetulkopaikkakuntalaisetja jopakaupunginreuna alueillaasuvatalkavathakeutuapienempiinlukioihin ympäryskunnissa,joidenvetovoimakasvaakaupunginkoulujenmuuttaessa massakampuksille. 9

10 10 Todellisuudessalukionvetovoimakasvaavahvistamallaperuskouluaanpäättävän mahdollisuuksiavalitaerilaisistavaihtoehdoistaitselleensopiva,terveellinenja turvalliseltatuntuvakouluyhteisö.jostuollainenopinahjoolisivaraapitäävielä liikenneratkaisujenkannaltanuortalähellä,otettaisiinhuomioonmyös ympäristönäkökulma,johonjolakikoulujavelvoittaa.tämäargumenttiliittyy lähinnätikkakoskenlukionjatkoonjasenoppilasmääränkasvattamiseensekä taloudellisestimielekkääseenkokoonniin,ettäsielläkyetäänmyöstarjoamaan nuorillemonipuolinenopetus. Selvityksessäontodettu,ettäaikuislukionsäilyttäminenjavahvistaminenovat selkeäpäämäärä.niinonsyytäollakin.toivottavastisilloinotetaanvakavasti aikuislukionviestisiitä,mitenkeskeistäsentoiminnankannaltaon,ettätöidensä jälkeeneripuoliltakeski Suomealukio opetukseenhakeutuvienaikuistenjayhä lisääntyvienmaahanmuuttajaopiskelijoidenonhelpointatullajuuriaivankeskustassa sijaitsevaankyllintilavaanrakennukseen.parasvaihtoehtoheilleolisinytpoisjäänyt ratkaisurakentaauudisrakennuslyseontontille,vaihtoehtoa2eioleaikuislukion kannaltamielekäs. *Koulukulttuuri,kustannustehokkuusjavetovoima Kustannustehokkuuttaajatellenvähäarvoistaeiolemyöskääntyörauhansuominen opettajille.tällaisetargumentitonhelppoleimatamuutosvastarinnaksitai kyvyttömyydeksisopeutuamuutokseen.viimeisetkaksikymmentävuottajyväskylän opettajatovatkylläosoittaneetselviävänsämuutostenpyörteissäkin.viime vuosienkaltaisetprosessitovatkuitenkinvieneetopettajakunnaltavoimiakehittää pedagogisiaratkaisujajaomaaopetustaan.suuretmuutoksettyöyhteisöissäja hallinnollistentehtävienlisääntyminenvievätvoimiajaaltistavatuupumukselleja monilleväsymyksenvauhdittamillesairauksille.nemaksavatosansa,jos kustannuslaskelmissapohditaanvainseiniä. Lukioverkkoratkaisussatulisiminimoidahaittavaikutukset,jotkatällainen muutosprosessiaiheuttaa.opettajienuupumus,sairauspoissaolojenlisääntyminenja työmotivaationheikkenemineneivätolemerkityksettömiäongelmiaeivätkäedistä edullistakoulutuksenjärjestämistä.työyhteisö,jokatunteetyöskentelypaikkansa omakseenjakokeemahdollisuudenvaikuttaasiinä,tekeetutkimustenmukaan työnsätehokkaamminjatuloksellisemminniinlaadullisestikuin taloudellisestikin.myössairauspoissaolokustannustenontodettupienentyvän. KuntataloudenollessavaikeuksissaJyväskylänpoliittistenpäättäjienonhyvämuistaa vanhasanonta: Köyhäneikannataostaahalpaa. 4.Tervetyöympäristöonkoulutuksenjärjestäjänvastuulla Lukionvetovoimaisuuteenjatyöyhteisönhyvinvointiinliittyyolennaisestitilojen vaikutusterveyteen.liianmoninuorionjopäivähoidonjaperusopetuksenheikoissa tiloissaaltistunutpienimmillekinsisäilmahaitoille.puhtaistajaterveellisistätiloista huolehtimienonmoraalisestijalaillisestikintyönantajanvelvollisuus. Työhyvinvoinnin(sekäopiskelijoidenettähenkilökunnan)kannaltaesilläovatolleet lähinnäsisäilmaongelmat,jotkaonkinotettavavakavasti.selisäälukion 10

11 11 vetovoimaisuutta.lukioverkkoratkaisuntilaratkaisuineensoisituovansiihenkestävän ratkaisun.seeivälttämättäonnistuhalvalla. SisäilmaongelmatonliitettylähinnäLyseonlukioonjahiemanharhauttavasti nimenomaansenwanhaanpuoleenelilyseotaloon.uudessakuntokartoituksessa Lyseotalonkuntotodettiinkuitenkinpoikkeuksellisenhyväksi,kunhan10vuoden sisälläsyntyneetlähinnäkosteusvaurioistajohtuneetongelmatvihdoinkorjataan huolellisesti.nytkiertämäänjoutuneetopettajatovattodenneethengitysvaikeuksia myösmuissakky:ntiloissa.jonkinverransamaaonkuulunutmyösnuortensuusta. Mitentaataan,ettälukiokoulutuksenkäytössäoleviintiloihintehdäänajoissa korjauksia,jopaennakoivasti.onkoseotettuhuomioonkustannuslaskelmissa? Onsyytämuistaa,ettäsisäilmaongelmistapuhuttaessaonkysemonestihyvinkin erilaisistaongelmista:toimimattomastatairiittämättömästäilmanvaihdosta, riittämättömästäsiivouksesta,vääristämateriaaleistajaniidenorgaanisista päästöistä eisiisläheskäänainahomeongelmasta,vaikkamediasellaisenkäsityksen useinluo.homeongelmaakaaneitulevähätellä. *Tilankunnostajaeikoskaanvoi taata ikuistakunnossapysymistä Esilläonollutselvityksentehneeninsinööritoimistonvastauskysymykseen,voidaanko taata,ettälyseotalonkunnostaminentuottaisipysyvästiterveentilan.vastausoli ymmärrettävästikielteinen.yksikäänitseäänkunnioittavaasiantuntijaeivoi taata saavutettuaolosuhdettaikuiseksi.kiinteistöliikelaitoksenjohtajaerkki Kumpulainentosintulisanoneeksi: Mehallitsemme100 prosenttisesti1960,70 ja 80 luvullarakennettujenongelmatilojenkunnostamisen. Olemmekuitenkin valitettavastilukuisiakertojanähneetsurullisenfarssin,jossakilpailuttamisenkeinoin onpyrittymahdollisimmanedullisestikunnostamaantiloja,jotkaovatsiksijoutuneet remonttiinremontinjälkeen.eisekäänhalvaksitule. Mikätakaisisen,ettäesimerkiksiHarjunkeskiosansairastuttavientilojen kunnostamineneijohdasamanlaiseenfarssiin?avoimestitulisikeskustellamyössiitä, ettäperuskoululaisetjaheidänvanhempansaovathuolestuneitalukiotilojen terveydestäkauttaaltaan.lukioverkkoratkaisussaontärkeävaatia,ettäkaikkien esityksessämukanaolevienlukiotilojenterveysvaikutuksetasiallisestitutkitaan jahoidetaan.nytlaskelmistaeinäy,mitentästätärkeästäseikastaaiotaanpitäähuoli. Jostodellatahtoolisituottaamahdollisimmantervettätilaa,myönnettäisiin,että onnistuneestitaloutensahoitanutkky:nkiinteistöliikelaitoskykenisinykyisten lukiotilojenperuskorjauksiinjalisärakennuksiin,jospäätettäisiininvestoida aiemminparhaitentoimineidentilojenkunnostamiseen.pitäisivainlöytäämalli,jossa toisaaltatiedossaolevakorotuslukionvaltionosuuteen,toisaaltase,ettäkuntakantaisi vastuunsatoisenasteenkoulutuksenkäyttökustannuksienmaksamisesta,ratkaisisi sen,ettärakentamineneilisäisipaineitavähentääopetusta.näinkaikille lukiolaisilletaattaisiintoimivatjaviihtyisättilatmielekkäänkokoisissa yksiköissä. Nytselvityksessäkorostetaankaikenaikaavainedullisuutta.Mantra seinistä opetukseen eioleaiemminkaantuonutkouluillelisäärahaaopetusjärjestelyihin. Innovatiivinenliikelaitosetsisimonipuolisiaratkaisujainvestointibudjetin toteuttamiseenmuutoinkinkuinsekoittamallainvestointikulutkäyttömenoihinvain 11

12 12 lisäämälläkoulujenvuokrakulujajapanemallakoulujamaksamaankiinteistökuluja ensisijaisestiopetukseensuunnatustavaltionavusta.jonytkky:nkiinteistöliikelaitos periilukioiltamarkkinahintaakalliimpaavuokraa. *Kuntavoisiottaataloudellistavastuutanuorisonsakoulutuksesta OlemmekeskustelleetmyössellaistenJyväskylänpoliitikkojenkanssa,jotkaolisivat valmiitharkitsemaansiirtosopimuksestapoiketensitä,ettäjyväskylänkuntaja kuntapäättäjätottaisivatosaltaanvastuutamyösnuorisoasteenkoulutuksesta, kutenmonissakunnissatehdään.kertaakaanemmeolekuulleetkky:nliikelaitoksen nostavanesiinmahdollisuuttaetsiäkeinoapäästäns.nollatulokseenjahankkia investointirahaavaatimallajyväskylänkaupunkiaosallistumaanlukiokoulutuksen kustannuksiin,vaikkatulosaluejohtajarastelaonmyöntänytkuulleensatällaisesta vaihtoehdostakuntapäättäjiltä.paljonpuhuttulukiokoulutuksenbudjettiylitys vastaaalleyhtäprosenttiakaupunginsivistystoimenmenoista,kunvastaava osuusperusopetuksessaonlikikaksinkertainen.olisikoliikaavaadittu,ettäpoliittiset päättäjätottaisivatvastuuntästärahoitusvajeesta,jostaennenlukioidensiirtoakky:n hallintaanmyösophvaatiselvitystäkoskaansitäkky:ltäsaamatta. Emmeolekuulleetmyöskäänliikelaitoksenyrityksestähakeainvestointirahoitusta muualtakuinkonserninsisältä.rahoitustavoisiollalöydettävissä,jospyrittäisiin luomaanniininnovatiivinenpedagoginenjaarkkitehtoninenratkaisu,ettäsitä haluaisivatollarahoittamassamuutkintahotkuinkkyjakaupunki. Jyväskylän175 vuotisjuhlavuonnaolisikomeaanähdä,ettäkaupunkiedelleenluottaisi siihen,ettäjostämäkaupunkikerranonnoussutjuurikoulutuksenkehtona,viisaan lukioverkkoratkaisunavullasevoisijälleenpäästäsivistykseenpanostamalla jaloilleen.tällaisellarohkeallaratkaisullavoisiollavaikutus,jokaosaltaanolisi nostamassajyvässeutuamyöstaloudellisestaahdingosta.ratkaisuonmyösosa kaupunginarkkitehtonistalinjaa,jolloinkuntapäättäjienonotettavahuomioon tämäkinnäkökulmamiettiessään,lähteekökuntaosaltaanrahoittamaan lukioratkaisunrakennuskustannuksia. Koulussaolemmerohkeastitottuneetetsimäänluoviajaennenkuulumattomia ratkaisuja.soisikoulutuksenylläpitäjilläolevansamanlaistaluovaa,vaikkakin vastuullistarohkeutta,vaikkaheeivätkoulutustaanolisikaansaaneet nykymuotoisessalukiossa,jokaluopohjaauudenlaisten,tulevaisuuttarakentavien ratkaisujenlöytämiseen. 5.Lukioidenjaammatillisenoppilaitoksenyhteistyöjalukioverkkoratkaisu LukiokoulutuksensiirryttyäKKY:nohjaukseenjajositäsuunniteltaessapuhuttiin paljonsynergiaeduista,joitalukioidentuominensamallekampukselleammattiopiston kanssatoisi.lukionnäkökulmastasitäonvaikeaymmärtää.aineryhmätyöskentelyssä lukionopettajatovatselvästiosoittaneet,ettäkantammeonlukionyleissivistävänja jatko opintoihinvalmentavantehtävänkirkkaanapitäminen.keski Suomen lukiohankkeenkauttaonosoitettu,mitenpaljonlukiotovatjonytolleetkontaktissa työelämäänjajatko opiskelupaikkoihin.tuohonkehittämistyöhönonhalukkuutta, muttaseeiedellytäyhteistäkampustaammattiopiskelijoidenkanssa. 12

Säätiö on tukenut tavoitteitaan edistävää tieteellistä työtä.

Säätiö on tukenut tavoitteitaan edistävää tieteellistä työtä. Anders Chydenius -säätiö Toimintakertomus 2014 Säätiö on pyrkinyt tekemään Anders Chydeniusta tunnetuksi avoimen talouden ja avoimen hallinnon edistäjänä - klassisen liberalismin ja julkisuusperiaatteen

Lisätiedot

Hallitus 10/2013. Torstai 28.11.2013 klo 15.00 16.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 10/2013. Torstai 28.11.2013 klo 15.00 16.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 10/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 28.11.2013 klo 15.00 16.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-01-28 16:00

-2, SIVL 2015-01-28 16:00 -2, SIVL 2015-01-28 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 28.1.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Yleiskatsaus... 3 2 Jäsenistö... 3 3 Hallinto... 4 3.1 Vuosikokoukset... 4 3.2 Hallitus... 4 3.3 Toiminnatarkastus... 4 3.4 Toimihenkilöt... 4 3.5 Toimikunnat...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

KANSANEDUSTAJIEN TAUSTATIEDOT

KANSANEDUSTAJIEN TAUSTATIEDOT KANSANEDUSTAJIEN TAUSTATIEDOT Tästä dokumentista löydät listauksen kansanedustajista vaalipiireittäin. Edustajista on kerätty perustiedot kuvineen sekä linkit omille sivuille ja Ulkopoliittisen vaalikoneen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 17.02.2014 Kokoustiedot Aika 17.02.2014 Maanantai klo 18.00-19.57 Tauko klo 18.30-19.00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 AIKA Torstai 23.5.2013 kokous klo 9 lounas klo 11.30, Metsoaula valokuvaus lounaan jälkeen alkaen klo 12, K-S talon pohjakerroksen aula PAIKKA Keski-Suomen liitto,

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88 Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88 Kokousaika 1.10.2014 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Baltic Queen, 5. kokouskerros, kokoustila Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Keski-Suomen Urheiluharjoittelukeskussäätiö

Keski-Suomen Urheiluharjoittelukeskussäätiö Keski-Suomen Urheiluharjoittelukeskussäätiö Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 1. Yleistä 2. Hallinto 3. Urheilu-uran ja opintojen yhdistäminen 4. Urheilijoiden opiskelupaikat 5. Päivittäisvalmennuksen

Lisätiedot

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - SiV - 1997-2014 2015-06-15

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - SiV - 1997-2014 2015-06-15 SiV HE 142/2000 vp 13.2.2001 H Aadeli Sirkka puheenjohtaja Tekstiiliopettajaliitto ry SiV HE 244/2014 vp 21.11.2014 H Aakkula Immo hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö SiV HE 244/2014 vp 21.1.2015

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 1/2015 Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.30-17.35 Paikka Tuusulan kunnantalo Valtuustosali Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia

Lisätiedot

Kiinteistövirasto Hakkarainen Marko Hankekehitysinsinööri Helsingin seurakuntayhtymä HELSINKI Harju Marja Hankepäällikkö Espoon kaupunki

Kiinteistövirasto Hakkarainen Marko Hankekehitysinsinööri Helsingin seurakuntayhtymä HELSINKI Harju Marja Hankepäällikkö Espoon kaupunki 1 Osallistuja Yritys Paikkakunta Aalto Aleksi Tekniikan ylioppilas Aalto-yliopiston insinööritieteiden Aaltonen Markku Suunnittelupäällikkö Finavia Oyj Aaltonen Pia Projektipäällikkö Alko Oy Ahoniemi Anu

Lisätiedot

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka!

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Keskiviikko 10.9.2014 Kommunmarknaden 10. 11.9.2014 Kuntatalo, Helsinki Merkittävien uudistusten vuosi Kuntakentän kautta aikojen suurimmat uudistukset ovat käynnissä.

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 17.55 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnä Helsinki Espoo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

11.-17.7.2015. Keskustelun uusi soundi. suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena

11.-17.7.2015. Keskustelun uusi soundi. suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena 11.-17.7.2015 Keskustelun uusi soundi. suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Avaa mobiilisovellus: SuomiAreena tapahtumat 2015, paikat ja aikataulut Mikä SuomiAreena? SuomiAreena on viikon

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015 Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 05.05.2015 klo 17:30-19:16 Paikka Lammenkatu 18, Outokumpu, Monitoimitila Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen

Lisätiedot

MIHIN MENET LUKIO? NYKYTILAN PUNTAROINTIA JA HUOMISEN HAASTEITA

MIHIN MENET LUKIO? NYKYTILAN PUNTAROINTIA JA HUOMISEN HAASTEITA MIHIN MENET LUKIO? NYKYTILAN PUNTAROINTIA JA HUOMISEN HAASTEITA JUHA PAANANEN Educa 2012 28.1.2012 j u h a. p aananen@ jao.fi JUHA PAANANEN Lukion opettajana Keski-Suomessa 26 v nykyään äidinkielen ja

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014

suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014 suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014 Mikä SuomiAreena? SuomiAreena on kahdeksan päivän mittainen yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Porissa 12.-19.7.2014.

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Kunta- ja palvelurakenneuudistus 1 Keski-Suomen liitto Kunta- ja palvelurakenneuudistus Opetus ja kulttuuritoimen teemaryhmä: Sivistystoimi - Keskeiset kannanotot ja vastaukset kyselyyn - Perustelumuistio - Muistiota täydentävät liitteet

Lisätiedot

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiedoksitulleet 1/7 13.08.2014. Tiedoksitulleet. Keuruun yleinen aineisto. Avauspvmväli 20.06.2014-15.08.2014

Tiedoksitulleet 1/7 13.08.2014. Tiedoksitulleet. Keuruun yleinen aineisto. Avauspvmväli 20.06.2014-15.08.2014 Tiedoksitulleet 1/7 Tiedoksitulleet Hakuehto Arvo OTSIKKO Tiedoksitulleet Aineisto Keuruun yleinen aineisto Yksikkö Hallintopalvelut Avauspvmväli 20.06.2014-15.08.2014 Järjestys Numero Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9

Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9 Tilinpäätös 2013 Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot