Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän lukioverkkoratkaisuvaihtoehdoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän lukioverkkoratkaisuvaihtoehdoissa"

Transkriptio

1 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän RAKENNE a) Kannanoton vastaanottajat, tiedoksi b) Kannanotto (Me allekirjoittaneet) c) Perustelunäkökulmat 1-7 (Ks. myös perusteltuja kirjoituksia osoitteesta suurlukio.blogspot.com) Allekirjoitukset (yht. ) toimitetaan pe

2 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Vastaanottaja: Jyväskylän lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajisto Sinuhe Wallinheimo, Tom Nevanpää; tulosaluejohtaja Antti Rastela Jyväskylän sivistyslautakunta, apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja Markku Andersson Valtuustoryhmien puheenjohtajat Tiedoksi: Jyväskylän KKY: kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski, talousjohtaja Toini Karvinen, kiinteistöjohtaja Erkki Kumpulainen Jyväskylän KKY:n lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokunta; Juha Paananen, Tero Hirvi Jyväskylän KKY:n valtuuston puheenjohtajisto, Jari Blom, Sakari Ainali, Janne Mäkinen Jyväskylän KKY:n hallituksen puheenjohtajisto Pauli Partanen, Tahvo Anttila, Meri Lumela Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, eduskunnan sivistysvaliokunta Keskisuomalaiset kansanedustajat Media (mm. Keskisuomalainen, Yle, Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti, Opettaja-lehti, Iltalehti, Ilta-Sanomat) Me allekirjoittaneet Meallekirjoittaneetolemmehuolissammenytesitetyssälukioverkkoselvityksessä suunniteltujen1200lukiolaisenkampustenvaikutuksestaopiskelijoidenjaopettajien hyvinvointiinsekäoppimistuloksiin.huoltaeivähennäse,ettäuseassavaihtoehdossa jättilukions.synergiaedunsaavuttamiseksisynnytettäisiinvieläsuuremmannuorisojoukon mammuttikampukseksiammattioppilaitoksenyhteyteen.emmekuitenkaannäe pedagogisestimitäänsellaistasynergiaetua,jotajonykytilanneeimahdollistaisi. Jyvässeudullaonlukuisiaesimerkkejäsiitä,miten luvullarakennettujen julkistentilojenkunnostusonepäonnistunut.vaikkakaupunkilaistenjavaltakunnallisenkin keskustelunkeskipisteessäonollutkulttuurisestimerkittävänjakoulukulttuuriltaan tunnetunjyväskylänlyseonlukionsäilyttäminen,seeioleasianydin.huolemmekoskee useidenkuntalaistentavoinennenkaikkeajyväskylänjasenympäryskuntiennuorten mahdollisuuttasaadalaadukastalukiokoulutustajahyvätvalmiudetjatko opintoihin. KunlukioidensiirrostaKKY:äänkeskusteltiin,korostettiinJyväskylänyliopistontarvetta saadatältäseudultaaktiivisia,motivoituneitajalaajastisivistyneitäylioppilaitajauskottiin, ettäkkypystyisitakaamaansen.niinpateettiseltakuinsekuulostaakin,lopultaonkysejopa kansakunnantulevaisuudestajakilpailukyvystä.suomenkielinenkoulutusalkoiaikanaan Jyväskylästä,nytkaupunginjaKKY:nontunnettavavastuunsasiitä,millaisenaennakkotapauksenatäällätehtävälukioverkkoratkaisunäyttäytyyvaltakunnallisesti.Esitämme kannanottommeperustelutjäsennellystiseuraavienseitsemänkohdankautta:

3 3 1.Mammuttilukiotjasyrjäytyminen *Opettaja oppilas tuntemusheikentyy Sekäopiskelija ettäoppilasmääränkasvaessaluokattomassalukiossayksittäisen opiskelijankohtaamiskerrattietynopettajankanssaväistämättävähenevät.se vaikeuttaaluottamuksellisenaikuissuhteensyntymistäsekäsitä,ettäopettaja kykenisiseuraamaanopiskelijankehittymistäjasuhteuttamaanopetuksensa yksilöidenlähtökohdathuomioonottaen.myösopettajienvälinentiedonvaihto hankaloituu.näinesimerkiksivarhainenpuuttuminennuoren motivoitumattomuuteentaihänenoppimisstrategioittensaongelmiintietyn oppiaineenopiskelussavaikeutuu,elleitulejopamahdottomaksi. Myösmotivoituneetjaerityislahjakkaatopiskelijatkärsivättästätilanteesta,sillä suurestamassastaopettajienonvaikeampitunnistaa,keilleeriyttämisennimissätulisi tarjotahaastavampiaopinpolkuja jotkatosinvaativatkoulukohtaisiaerityiskursseja. NenykyinenKKY:nkurssipolitiikkaonkarsinutjolähesolemattomiin. *Yhteisöllisyydenrakentaminenvaikeutuu Nuoruudenkehitysvaiheessakokemusyhteisöönkuulumisestaonerityisen tärkeä.vahvat,ulospäinsuuntautuneetnuoretlöytävätainaomanjoukkonsa.jälleen kärsijöinäolisivataratjamoniongelmaisetnuoret,joitanykylukioissaolemme onnistuneetsaamaanmukaanyhteisöllisyydenkokemukseenrikkaalla tapahtumakulttuurilla.kunläheskaikkiopiskelijattavallataitoisellaoppivat tuntemaantoisensa,onhiljainennuorikinhelpompihoukutellamukaanyhteiseen tekemiseen.vaikkeimotivoitumatonnuorilähdemukaantekemään,hänainakin ohjelmaaseuratessaankokeeosallisuutta,kuntunteemuusikot,tanssijat,juontajat, näyttelijätjaeläytyyaivantoisinheidäntekemisiinsäkuintilanteessa,jossasuurinosa tapahtumanjärjestäjistäeiolehänelletuttujaedeskasvoiltaan. Tietyllätavallasamastaprosessistaonkyseluvattomienpoissaolojen lisääntymisessäsilloin,kunryhmänpaineeivedämotivoitumatontaopiskelijaa tunnille.niinkäy,jossuurinosaryhmäläisistätuntuuventovierailtakuten1200 opiskelijankoulussahelpostitapahtuu.professorileapulkkinenesittelijuuri tutkimuksen,jossahavaittiin,ettäperuskouluissaharrasteidentoteuttaminen koulupäivänaikanalievensioppimisvaikeuksiajaparansioppimistuloksia,sillä kokeilunmyötälastenkeskittymiskykyjasosiaalisettaidotparanivat.myöspaljon poissaolleetoppilaatalkoivattullakouluun.yhdessätoteutetuttapahtumatja tekemisenmeininkiovatsiiskeskeinenosasyrjäytymisentorjuntaa.mitä suuremmaksioppilasmassakasvaa,prosentuaalisestisitäharvempinuoripystyy osallistumaantapahtumiensuunnitteluunjatoteuttamiseen. Erityisensurullistakoulunyhteisöllisyydenheikkeneminenonaikana,jolloinyhä useampilapsikasvaaperheessä,jonkavoimateivätriitätakaamaantasapainoista kasvualustaajajolloinepävarmuustaloudellisestatilanteestajamaailmankohtalosta ympäristökriiseineenhuolestuttaamonianuoriaikäkauteenliittyvällävoimalla. 3

4 4 *Esitetytratkaisutheikentävätetenkinarkojen,motivoitumattomienjamoniongelmaisten opiskelijoidentilannetta Jättikampuksillayhteisöönkiinnittymineneionnistu.Etenkinaratjaeritavoin ongelmallisetopiskelijatsyrjäytyvätsiitäenergiasta,jonkanuortenyhteistoiminta synnyttää.yhteisöllisyydentunteensyntymisessäyhteisillätilaisuuksillaon merkittävävaikutustarkoitetaanpatraditionaalisiakouluvuoteenliittyviätapahtumia, erilaisiakulttuuriprojekteja,karnevalistisiahetkiätaivakavamielisempiävierailuja kutenpaneelikeskustelujataivierailuluentoja,joillatuetaannuorenyhteiskunnallisen vastuuntunnonkehittymistä,jatko opintoihinmotivoitumistajaammatillisen kiinnostuksensyntymistä.tällainentoimintaonnykyisissäjyväskylänlukioissa keskeinenosakoulunarkeaoppituntienohella.koulunyhteisiätilaisuuksiaon jaksoittainlukuisia. Kansainvälisyys jakulttuuriprojekteistaväistämättätulisientistäenemmänvain tietynjoukonhankkeita.niidentuomatkokemukseteivätnykyiseentapaanpääsisi rikastuttamaankokokouluyhteisöä.jättilukioissahankkeidensuunnittelu,tiedotusja niidenkoossapitäminenvaatiiarjenrakenteisiinjoustoa.sekinvaikeutuu,mitä suuremmissayksiköissätoimitaan,silläyksittäisilläopiskelijoillasaattaavaikkapa hankkeeseenliittyvänmatkanaikanaollayhteensäkymmeniäeriopettajia,joiden tulisiosallistuanormaaliopetustakorvaavantoiminnanjärjestämiseen.lisäksijonyt onnähty,ettävainhankerahoituksellakäynnistetytprojektituseinjäävätpienen joukonerityisherkuksi,sillähankkeenvaikuttavuudenlaajentaminenvaatisi koulutuksenylläpitäjäntaloudellistapanostamista,jokajonytonjäänytolemattomiin. Nykyisenbudjettirakenteen,jossaeioletukenakunnallistarahoitusta,vuoksi ulkopuolisellahankerahoituksellakäynnistettyihintoimintoihinpanostetturahaonkin poissiitäydinopetuksesta,jonkajärjestämiseenjonytvaratovatniukentuneetkky:n oltuakoulutuksenylläpitäjä. *Oppilasmääränkasvaessayhteistenkokoontumistilojentoimivuuskyseenalaistuu Vaikkarakennettaisiinkyllinsuuriatiloja1200oppilaankokoontumisille(tällä hetkelläjyväskylässävainpaviljonkiin,jäähalliinjahippoksellemahtuuniinsuuri joukko),yhteisöllisenkokemuksensyntyminenniissäeiproksemiikan(tilankäyttöön liittyvienviestinnällistenlainalaisuuksien)kannaltaolemahdollistakuin massaviihteenjapopulististenhurmosliikkeidenkeinojakäyttäen.väitteemme perustuujälleentieteellisiintutkimuksiineikäsellaisiinmielikuvaheittoihin,joita KKY:npäättäjienperusteluissaonkuultu.Havainnollistetaantätämassatoimintaa lukiouranpäättävällärituaalilla:mammuttilukiossaylioppilaaksijulistamisensa yhteydessäabiturienttisaaodottaatodistustaanpahimmillaan4 5tunninjonossatai jäävaillepientäyksilöllistähetkeään,kuneivoienäähakeatodistustaja ylioppilaslakkiaanopettajiensajaläheistensäedessä.käytännönsyistälakitusolisi400 abiturientinjoukossajärjestettäväniin,ettäheilläonvalmiiksipaikallaanlakkija todistus,joidenyksilöllinenjakokestäisiliiankauan.sevoikuulostaatriviaalilta,mutta kulttuurintutkijatovatosoittaneettällaistenrituaalistentähtihetkienmerkityksen identiteetinkehittymiselle. *Mammuttilukioissasyrjäytymisriskikasvaa Merkittävinsyrjäytymistälisääväongelmasyntyykuitenkintukipalvelujen saavuttamiseenliittyvistäongelmista jakustannuksista.jos seinistäsäästetään, 4

5 5 5 ontukipalveluihininvestoitavahuomattavastienemmän.opinto ohjaajien(opojen), terveydenhoitajien,erityisopettajien,psykologienjakuraattorienmäärääon lisättävä.osittainkustannuksetlakisääteisestijakautuvatkoulutuksenylläpitäjän (KKY)jakunnankesken.Lukioverkkovalmistelussaeioleannettuselvitystäsiitä, mitentuolisääntyvätukitarpeenmäärärahoitettaisiin.mitätodennäköisimmin suuriosatarvittavistavaroistajouduttaisiinottamaanopetuksesta.pystyykökunta vastaamaanlisääntyviinterveydenhuollonjärjestelyihin? KokemuksetSuomensuurimmistalukioista,jotkaovatkuitenkinnytkaavailtuja pienempiä,ovatosoittaneet,ettäopojajaterveydenhoitajiaeiolelisättyniinpaljon, ettäjonotusajatolisivatkohtuulliset.yliviisipäiväisinäneovatjopalaittomia. Välituntisinopiskelijaehtiituskinvarataaikaa,saatihoitaaasioitaan,kutennykyisin onnistuu.tämäpalauteontullutopiskelijoiltajaopoiltajyväskylänlukiolaisten vierailtuanykyisissäjättilukioissasekänuortenkeskusteluissasosiaalisessamediassa, vaikkahallintoihmisetovattoisinväittäneet.jopavierailuillatavatutopotovatsen myöntäneet. MyösJyväskylänammattioppilaitoksentilanneonosoittanut,ettävaikka tukipalveluitaonlisätty,keskeyttämistenmääräeimerkittävästiolevähentynyt eivätkäesimerkiksipsyykkistätukeatarvitsevatnuoretsaariittävännopeastiohjausta hoitosuhteeseen.jonytpsykologillepääseminenjakuraattorinpuuteovatongelma Jyväskylänyhteisessälukiossa.Kuinkavarmistettaisiin,ettätuoongelmaei pahene,kunyksikkökokosuureneeniinpaljon,ettäopettajienmahdollisuusohjata hoitoontaiantaaaikuistukeavähenee?mahdollisuusvarhaiseenpuuttumiseentulee suurenoppilasmääränvuoksientistävaikeammaksi.muuallajättilukioissaoppilashuollollinenjajopaopinto ohjauksellinenvastuuonpitkältijäänytryhmänohjaajienvastuulle.sekinvaatiiresursointiaenemmänkuinjyväskylännykymalli. Emmeolenähneetlaskelmia,joissanuokulutolisiotettuhuomioon lukioverkkoratkaisuvaihtoehtojentaloudellisuuttalaskettaessa. LukiokoulutuksensiirtämisessäKKY:nohjaukseenpääargumenttinaoli koko ikäluokanhaltuunottojasitensyrjäytymisenehkäiseminen.ruohonjuuritason toimijoinajakasvatusalanasiantuntijoinameopettajatpidämmetuotapuhetta stiiknafuuliana,jollaeiolekuinretorinenmerkitys.nytkaavaillutratkaisutmonesta näkökulmastajuurilisäävätsyrjäytymisriskiä.puhekokoikäluokanhaltuunotosta onkinkoulumaailmastakäsinkuulostanutliikelaitoksenhalultaottaabudjettinsa sisäänkokoikäluokantuomavaltionapu.huolinuortenhyvinvoinnistaonjäänyt kauniidenpuheidenmausteeksi. Kustannustehokkaamminsyrjäytymistävoidaanehkäistäinhimillisenkokoisissa kouluyksiköissä,joissaopettajatjaoppilaatkykenevätjahaluavatpitäähuolta toisistaantoisinkuinmammuttikampuksilla,joissaväkimääräonniinsuuri,ettei henkilökohtaistavälittämistäluontevastisynny.olennaistaolisiantaalukioiden henkilökunnalletyörauhajatkuviltamuutosprosesseilta,jottavoimavaramme riittäisivätopetuksenlisäksinuorenhyvinvoinnistahuolehtimiseensensijaan,että aikammejavoimammekuluvatalatilisääntyneisiinhallinnollisiintöihinjasiihen, ettäopimmetoimimaanuudessaorganisaatiossa.juurivähäinenhallintojajulkinen ohjaussekävahvaluottamusopettajienjamuunkouluhenkilökunnan asiantuntemukseenjaluontevaanyhteistyöhönovattutkimustenkinmukaanolleet suomalaisenkoulujärjestelmänvahvuudentukijalat.ulkomaalaisetdelegaatiotovatjo

6 6 vuosiakäyneetjyväskylässäkinihastelemassajuuritällaistakoulukulttuuria. Uudistuksenjälkeenihmeteltäisiinluultavastisitä,miksiolemmemenneet kouluratkaisuissammeniidenmaidenmalleihin,joissatuloksetovatolleetsuomea heikommat. 2.Mammuttilukiotjapedagogiikka *Lukioverkkoselvityksenpuutteet Yleisestionkummasteltusitä,ettälukioverkkoselvitystäovatolleetvalmistelemassa vainrakennusalanasiantuntijat.pyynnöistähuolimattaeiolesaatuopetusalanja psykologienasiantuntijaselvitystä.mediassamm.ktl:njohtajajounivälijärvi, professoriliisakeltikangas JärvinenjaKTL:ntutkijaPäiviVuorinen Lampilaovat esittäneetvahvaakritiikkiä,muttasitäeioleotettuhuomioon.suomalaisessa koulutusjärjestelmässänäinsuuristaluokattomanlukionyksiköistäeiolekäytännön kokemustasaatitutkimustietoa.kunkky:ssäonpuhuttuyhteisenkurssitarjonnan kehittämisestä,seonkuitenkintarkoittanutlähinnä260kurssinpoistamista lukiolaistenvalinnasta(lisäkarsinnaksionilmoitettu80kurssia). OlemmehuolissammeKKY:nkyvystäkoulutuksenylläpitäjänähuolehtia nimenomaankoulutuksestaeikävaintaloudesta.kky:notettuakoulutuksen ylläpitäjänvastuulukiokoulutuksenkehittämisessäonpuhuttulähinnäsäästötoimista (uuskielelläkurssitarjonnan tiivistämisestä )jalukioverkkoselvityksestä säästöjen synnyttämiseksi.seköonkky:nkäsityskehittämistoiminnasta?pedagogisesta kehittämisestäonpuhuttuhyvinvähän.etupäässäonhehkutettuuusia oppimisympäristöjäjauudenteknologianlisäämistäopetukseen.muitapedagogisia argumenttejaeiolekuulunut. *Suurlukioistamassalukioihinsiirtymineneilisäävalinnaisuutta Mammuttilukiossayksilöllisenopinpolunrakentaminenjääyhäenemmännuoren omallevastuulle.tosiasiallisestielikurssitarjotinteknisestimahdollisuusvalitaei lisäännyvaanitseasiassavähenee,kunoppilaslukukasvaa oppilaanmassaa suuremmaksi.kotimaisissakintutkimuksissaontodettu,ettätoimivinja kustannustehokkainlukiokokoonn.450jamaksimissaan600:nluokkaa.jonyt Jyväskylänkeskustanlukiotovatsuurlukioita.Massalukiossayhdenyksikön pakollistenkurssiensijoitteleminenviekurssitarjottimenpalkeistajoniinmonta paikkaa,ettäopiskelijallakurssienvalintakiinnostuksenjajatko opintotarpeiden mukaanvainhankaloituu. * KKY:nlukiolaistenmahdollisuusmenestyäjatko opinnoissa Jonytolemmehuolissammesiitä,kuinkapaljonsyventävistäjakoulukohtaisista soveltavistakursseistakarsiminenonheikentänytkky:nlukiolaistenmahdollisuuksia menestyäylioppilaskirjoituksissa,jotkaluovatpohjanjatko opintoihin hakeuduttaessa.jonyttehdytratkaisutovatvähentäneetmahdollisuuksiakirjoittaa neljänpakollisenaineenlisäksiuseampiaaineita.konkreettisestisetarkoittaa esimerkiksisitä,ettätältäseudultanuorenonvaikeampisaadariittävästi lähtöpisteitäesimerkiksilääketieteelliseen,kauppatieteelliseentaivaikkapa luokanopettajakoulutukseen.muidenkuinpakollistenkurssienkarsiminenheikentää lisäksinuortenmahdollisuuttamyösmenestyäpääsykokeissa.puhumattakaansiitä, 6

7 7 kuinkasuurivaikutustaito jataideaineidenkarsimisellaonnuorten hyvinvointiinjapersoonallisuudenkehittymiseen. Ainoakeinotodellalisätävalinnaisuuttaonsalliapienetryhmät,mikäedellyttää kunnanomaapanostustavaltionosuudenlisäksi,kutenläheskaikissasuomen kunnista. *Jargoniauudenlaisistaoppimisympäristöistäjaetäopetuksenlisäämisestä Paljononpuhuttumyösetäopetuksenjaverkkopohjaisenopetuksenlisäämisestä, jollahelpotettaisiin kurssientiivistämistä.erityisestiseonollutesillävaihtoehdon A2osalta.Älytaulujajatietoverkkoonsijoitettuaopetustaonkritiikittömästialettu kutsua uusiksioppimisympäristöiksi,vaikkakyseeioleoppimisympäristöistä vaanvainliitutauluunrinnastettavistavälineistä.oppimisympäristönosaksinetulevat vasta,kunniihinonluotuniidenerityisluonnettahyödyntämäänkykeneväaineistoja opettajatovatvoineetkouluttautuaymmärtämään,kuinkaverkkopedagogiikkavoisi tuodalisäarvoayhteistoiminnalliseenkasvokkaisopetukseenverrattuna. Tuollaiseenkouluttautumiseenopettajillaonhalukkuutta,muttasiihenkääneiole voimavaroja,elleisijaismenettelyistähuolehditajaopettajillevaratamahdollisuus käyttääaikaansaammattitaitonsakehittämiseenhallinnollistentehtäviensijasta. Itseisarvoinenlaitteisiininvestoiminenonopetuksennäkökulmastatuhlausta.On tärkeää,ettäluokissaonajanmukaisetvälineet,mielelläänjoissainluokissajopavähän aikaansaedelläolevatvälineet.monetopettajatjaoppilaatovatkuitenkinihmetelleet, paljonkonytmenetetyistäkursseistaolisivoitutarjota,jostoimiviakoneitaei siirryttäessäkky:ntietohallinnonalleolisivaihdettuuudempiinennenkuinseoli teknisestitarpeellista.lukioidenlakisääteinenvelvollisuusonottaahuomioon kestäväluonnonvarojenkäyttäminen.seedellyttäisi,ettämyöstämänäkökulma otettaisiinhuomioonlaitehankintojajaverkko opetustasuunniteltaessa.nykyään jokainenjotietää,kuinkapaljonnettihautjadigitaalisetympäristötkuluttavat energiaa,vaikkaseeinäysuoraankäyttäjänsähkölaskussa.useinliitutauluriittää hyvinjatoimiiesimerkiksisähkö javerkkokatkonaikanaparhaiten.järkevällä laitehankinnoillaonmyösmahdollisuuspäästäsäästöihin,vaikkalaitteisiinonkin tärkeäinvestoidariittävästi. Verkkopedagogiikkaaetenkinaikuisopiskelijoidenosaltaontokijojonkinverran kehitetty,muttatosiasiaon,ettäsiinäollaanvastalapsenkengissäeikälaajamittainen teknologiaaninvestointiolejärkevää,ennenkuinonmahdollistakehittäätekninen ympäristötodelliseksioppimisympäristöksi.kunmennäänlaitehankintoihinennen sisällönkehittämistä,noustaantakamusedelläpuuhun.parasopetusvälineon hyvinvoivajamotivoitunutopettaja. *Nuorenbiologinenvalmiustoimiamammuttikampuksilla Entistäsuuremmissayksiköissätoimiminensekäyhämonimutkaisemmaksimenevän opinpolunlöytäminentaietä javerkko opetuseivätotahuomioonsitätosiasiaa,että lukio ikäisenaivojenkehityseiolesiihenvielätäysinvalmis.otsalohko,joka vastaaesimerkiksitulevaisuudensuunnittelusta,arvostelukyvystä, impulssikontrollista,sosiaalisestaymmärryskyvystäjatunne elämänhallinnastasekä aloitteellisuudestakehittyynoin25 vuotiaaksieikä16 19 vuotiaallabiologisestiole 7

8 8 vieläkyllinkehittynyttäkykyätoimiailmanturvallistaympäristöäjatuttujen opettajientukea. *Erityistilojentärkeys JärkyttävääHaahtelansuunnitelmissaonsekin,ettäesimerkiksimusiikkiluokkiaei oletarkoitusrakentaamammuttikampuksille,vaanopetuskeskitettäisiinao:n ammatillisiinmusiikintiloihin(joissajonytonongelmia,kunammattiopiskelijoilleei riitäomaehtoistaharjoitusaikaa).näinajatellaansyntyvänsäästöä,vaikkaoman musiikki taikuvataideluokansaneeraaminenvalmiiseentilaan,saatisellaisen rakentaminenuuteen,eiolesuhteettomankallista.asiaonhelppotarkistaaoph:n sivuiltalöytyvistäsuosituksistasekähelsinginkaupunginmusiikkiluokkien varustamisoppaasta.haahtelansuunnitelmaosoittaatäyttäymmärtämättömyyttä taideluokkienläsnäolonmerkityksestäkoulunarjessajanuorenpersoonallisuuden kehittymisenkannalta. Nykyisellääntaideluokissa,ainakinLyseonlukiossa,jossaseillallatoimivan aikuislukionvahtimestarinjakoulujensopuisanyhteistyönansiostaonmahdollista, toimintaonläpivuodenmilteiympärivuorokautista.opiskelijoideninnonja opettajiensitoutumisenansiostanäitätilojakäytetäänmyösviikonloppuisinesim. lukiontaidediplomienjaerilaistentaide jakansainvälisyysprojektienyhteydessä.seei näy eikösenhalutanäkyvän? tilaratkaisujenkäyttöprosenttejalaskettaessa. Laskelmatovatottaneethuomioonvainkurssitarjottimessanäkyvätkurssiteivätkäns. seiskapalkissaeliiltaisinjaviikonloppuisinpidettäviäkursseja.musiikkiluokatja niideninstrumentitovatkäytössämyösväli jahyppytuntisin,minkävierailuainakin Cygnaeus lukiossatailyseollaoitisosoittaisi.silläonsuurimerkitysoppilaiden jaksamisenjakoulussaviihtymisenkannalta.samakoskeemyöskuvataiteen, liikunnan,jopaluonnontieteidenerityistiloja,joidenkäyttöastettamietittäessäon tärkeääottaasuunnitteluunmukaanaineenopettajateikäperustaalaskentaavain kurssitarjottimessanäkyviinkursseihin,jotkakattavatvainosanerityistilojen tarpeesta. Laskelmissaeioleotettuhuomioonsitäkään,mitenkoulunarkeatuntemattoman silmissälyseonwanhasali,jokanäyttääheikostitoimivanmuussakuin kamarimusiikkikäytössäjajuhlatilaisuuksissa,onmittasuhteiltaantoiminut erinomaisestitanssiopetuksessajailmaisutaidossa.tuonkokoinentilaon mahdollistanutkustannustehokkaastilähesnormaalienopetusryhmienkokoisten ilmaisutaidonperuskurssienpitämisen.tavallisessaluokassaolisiturvallisuusriski sijoittaailmaisutaidonharjoituksiatekeväänryhmäänyli15opiskelijaa. *Työyhteisönkoonkasvaminenjaopettajientyörauha Lukionyleissivistävänluonteen,kasvatustehtävänsekäjatkokoulutukseen valmentavanluonteenvuoksionerittäintärkeää,ettäopettajayhteisökykenee luontevastikiireenkinkeskelläkäymäänmonitieteistäkeskustelua.siitäovat syntyneetlukuisatintegraatioprojektitpuhumattakaanluokkakeskusteluista,joissa humanistivoiviitatakeskusteluunsabiologintaifyysikonkanssataitoisinpäin.myös tämäpedagogiikkaarikastuttavaseikkahelpostituhoutuu,josyksikkökokoa suurennetaanniin,ettäopettajainhuoneeienääoleluontevapaikkakohdata,eivätkä opettajatkunnollaenäätunnetoisiaansaatiopetasamaanaikaansamojaoppilaita. 8

9 9 Ääneenonsanottavamyössevaara,ettämassakampuksillaopettajistatulee helpostiyhäenemmänopetuksensuorittajiainnostuksestavoimiasaavienopettajien jakasvattajiensijasta,kuntututoppilaatjatiiviskouluhenkieivätautajaksamaanja antamaanparastaan.työskentelymotivaatiotatutkitustinakertaase,jos työntekijöilletuleetunne,ettäheitäeikuunnellaeikäheilläolemahdollisuutta vaikuttaatyöpaikkansaratkaisuihin.juurinäintässäprosessissaonkäymässä,etenkin kunjatkuvathallinnollisetjarakenteellisetuudistuksetovatjonytsyöneetopettajien voimavaroja.ilmaninnostuneitaopettajiamyösoppilaidenmotivaatiovähenee. Jälleenviittammetutkimuksiin,jotkakiistattaovatnäyttäneet,ettämotivaatioon kaikenoppimisenalfajaomega.sentoivoisimmeao brändinkinallamuistettavan. 3.Lukionvetovoimaisuusjakoulukulttuurimammuttikampuksilla *Lukioidenomaleimaisuusjaperuskoululaistenvalinnat Jyväskyläonolluttunnettuvahvoista,omaleimaisistalukioistaan,joista perusopetuksenpäättänytonvoinutvalitakiinnostuksensajavahvuuksiensa mukaisenopinahjon,mikäliterveysonsallinut.onhanjyväskyläsaanutkyseenalaista kuuluisuuttamyösjulkistenrakennustensisäilmaongelmista.lyseossaon kymmenisenvuottakuultunuoriltajavanhemmilta,ettäharmikseennuoreteivät uskallahakeutualyseoon,koskaovataltistuneetjoperusopetuksentaipäiväkotien tiloissa.pidetäänhänlukioverkkoratkaisuatehtäessähuolisiitä,ettäkaikkientilojen terveellisyydestähuolehditaanniin,ettäpienistäongelmistaeiehdikasvaasuuria kutenlyseossakävi?tälläkertaatoivomme,ettälupauksetpidetään. VähäarvoistaeiolepohtiaLyseon,VoionmaanjaCygnaeus lukiontraditioiden merkitystäjao:nbrändillejajyväskylänkaupunginmaineelle.nyttehtävässä ratkaisussatärkeääonhuolellisestipohtiamyösjyväskylänlukioidenerityistehtävän saaneidenlukiolinjojentoimintamahdollisuuksia.keskeisestiseliittyyniinkoulujen sijaintiin(voionmaanurheilulukio)kuinerityiskoulutetuntyöyhteisönpysymiseen yhtenäisenäsekähyvienlaboratoriotilojenjakirjastonylläpitämiseen,joita kansainvälinenib organisaatioedellyttää,jottaib lupasäilyy. ErittäintärkeänäpidämmemyösSepänlukionopettajienmahdollisuuttajatkaa vastaalullepäässyttäuudenkoulukulttuurinluomista.jonytsielläopettajat kokevatongelmaksisen,ettäkäytävilläeierota,ketkäovatheidänlukiolaisiaan,ketkä ammattiopiskelijoita.joskahdenkolmenvuodenpäästätyöyhteisönjauuden koulukulttuurinrakentaminenpitääaloittaaalusta,kunorganisaatiojälleentoisi tuplalisäyksenopettaja jaoppilaskuntaan,voivainarvailla,millävoimillasiihen jaksaalähteämukaan. KKY:njohtopuhuulukioverkkoratkaisunvaikutuksestalukionvetovoimaisuuteen. Nuortennäkökulmastavetovoimaisuuseilisäännymassakampuksia rakentamalla,eiedesammatillisenopetuksentuomisellavajaatakilometriä lähemmäksi.pahimmassatapauksessakky:nlukioidenoppilasmääräjopa vähenee,kunnyttänne(etupäässälyseoon)hakeutuneetulkopaikkakuntalaisetja jopakaupunginreuna alueillaasuvatalkavathakeutuapienempiinlukioihin ympäryskunnissa,joidenvetovoimakasvaakaupunginkoulujenmuuttaessa massakampuksille. 9

10 10 Todellisuudessalukionvetovoimakasvaavahvistamallaperuskouluaanpäättävän mahdollisuuksiavalitaerilaisistavaihtoehdoistaitselleensopiva,terveellinenja turvalliseltatuntuvakouluyhteisö.jostuollainenopinahjoolisivaraapitäävielä liikenneratkaisujenkannaltanuortalähellä,otettaisiinhuomioonmyös ympäristönäkökulma,johonjolakikoulujavelvoittaa.tämäargumenttiliittyy lähinnätikkakoskenlukionjatkoonjasenoppilasmääränkasvattamiseensekä taloudellisestimielekkääseenkokoonniin,ettäsielläkyetäänmyöstarjoamaan nuorillemonipuolinenopetus. Selvityksessäontodettu,ettäaikuislukionsäilyttäminenjavahvistaminenovat selkeäpäämäärä.niinonsyytäollakin.toivottavastisilloinotetaanvakavasti aikuislukionviestisiitä,mitenkeskeistäsentoiminnankannaltaon,ettätöidensä jälkeeneripuoliltakeski Suomealukio opetukseenhakeutuvienaikuistenjayhä lisääntyvienmaahanmuuttajaopiskelijoidenonhelpointatullajuuriaivankeskustassa sijaitsevaankyllintilavaanrakennukseen.parasvaihtoehtoheilleolisinytpoisjäänyt ratkaisurakentaauudisrakennuslyseontontille,vaihtoehtoa2eioleaikuislukion kannaltamielekäs. *Koulukulttuuri,kustannustehokkuusjavetovoima Kustannustehokkuuttaajatellenvähäarvoistaeiolemyöskääntyörauhansuominen opettajille.tällaisetargumentitonhelppoleimatamuutosvastarinnaksitai kyvyttömyydeksisopeutuamuutokseen.viimeisetkaksikymmentävuottajyväskylän opettajatovatkylläosoittaneetselviävänsämuutostenpyörteissäkin.viime vuosienkaltaisetprosessitovatkuitenkinvieneetopettajakunnaltavoimiakehittää pedagogisiaratkaisujajaomaaopetustaan.suuretmuutoksettyöyhteisöissäja hallinnollistentehtävienlisääntyminenvievätvoimiajaaltistavatuupumukselleja monilleväsymyksenvauhdittamillesairauksille.nemaksavatosansa,jos kustannuslaskelmissapohditaanvainseiniä. Lukioverkkoratkaisussatulisiminimoidahaittavaikutukset,jotkatällainen muutosprosessiaiheuttaa.opettajienuupumus,sairauspoissaolojenlisääntyminenja työmotivaationheikkenemineneivätolemerkityksettömiäongelmiaeivätkäedistä edullistakoulutuksenjärjestämistä.työyhteisö,jokatunteetyöskentelypaikkansa omakseenjakokeemahdollisuudenvaikuttaasiinä,tekeetutkimustenmukaan työnsätehokkaamminjatuloksellisemminniinlaadullisestikuin taloudellisestikin.myössairauspoissaolokustannustenontodettupienentyvän. KuntataloudenollessavaikeuksissaJyväskylänpoliittistenpäättäjienonhyvämuistaa vanhasanonta: Köyhäneikannataostaahalpaa. 4.Tervetyöympäristöonkoulutuksenjärjestäjänvastuulla Lukionvetovoimaisuuteenjatyöyhteisönhyvinvointiinliittyyolennaisestitilojen vaikutusterveyteen.liianmoninuorionjopäivähoidonjaperusopetuksenheikoissa tiloissaaltistunutpienimmillekinsisäilmahaitoille.puhtaistajaterveellisistätiloista huolehtimienonmoraalisestijalaillisestikintyönantajanvelvollisuus. Työhyvinvoinnin(sekäopiskelijoidenettähenkilökunnan)kannaltaesilläovatolleet lähinnäsisäilmaongelmat,jotkaonkinotettavavakavasti.selisäälukion 10

11 11 vetovoimaisuutta.lukioverkkoratkaisuntilaratkaisuineensoisituovansiihenkestävän ratkaisun.seeivälttämättäonnistuhalvalla. SisäilmaongelmatonliitettylähinnäLyseonlukioonjahiemanharhauttavasti nimenomaansenwanhaanpuoleenelilyseotaloon.uudessakuntokartoituksessa Lyseotalonkuntotodettiinkuitenkinpoikkeuksellisenhyväksi,kunhan10vuoden sisälläsyntyneetlähinnäkosteusvaurioistajohtuneetongelmatvihdoinkorjataan huolellisesti.nytkiertämäänjoutuneetopettajatovattodenneethengitysvaikeuksia myösmuissakky:ntiloissa.jonkinverransamaaonkuulunutmyösnuortensuusta. Mitentaataan,ettälukiokoulutuksenkäytössäoleviintiloihintehdäänajoissa korjauksia,jopaennakoivasti.onkoseotettuhuomioonkustannuslaskelmissa? Onsyytämuistaa,ettäsisäilmaongelmistapuhuttaessaonkysemonestihyvinkin erilaisistaongelmista:toimimattomastatairiittämättömästäilmanvaihdosta, riittämättömästäsiivouksesta,vääristämateriaaleistajaniidenorgaanisista päästöistä eisiisläheskäänainahomeongelmasta,vaikkamediasellaisenkäsityksen useinluo.homeongelmaakaaneitulevähätellä. *Tilankunnostajaeikoskaanvoi taata ikuistakunnossapysymistä Esilläonollutselvityksentehneeninsinööritoimistonvastauskysymykseen,voidaanko taata,ettälyseotalonkunnostaminentuottaisipysyvästiterveentilan.vastausoli ymmärrettävästikielteinen.yksikäänitseäänkunnioittavaasiantuntijaeivoi taata saavutettuaolosuhdettaikuiseksi.kiinteistöliikelaitoksenjohtajaerkki Kumpulainentosintulisanoneeksi: Mehallitsemme100 prosenttisesti1960,70 ja 80 luvullarakennettujenongelmatilojenkunnostamisen. Olemmekuitenkin valitettavastilukuisiakertojanähneetsurullisenfarssin,jossakilpailuttamisenkeinoin onpyrittymahdollisimmanedullisestikunnostamaantiloja,jotkaovatsiksijoutuneet remonttiinremontinjälkeen.eisekäänhalvaksitule. Mikätakaisisen,ettäesimerkiksiHarjunkeskiosansairastuttavientilojen kunnostamineneijohdasamanlaiseenfarssiin?avoimestitulisikeskustellamyössiitä, ettäperuskoululaisetjaheidänvanhempansaovathuolestuneitalukiotilojen terveydestäkauttaaltaan.lukioverkkoratkaisussaontärkeävaatia,ettäkaikkien esityksessämukanaolevienlukiotilojenterveysvaikutuksetasiallisestitutkitaan jahoidetaan.nytlaskelmistaeinäy,mitentästätärkeästäseikastaaiotaanpitäähuoli. Jostodellatahtoolisituottaamahdollisimmantervettätilaa,myönnettäisiin,että onnistuneestitaloutensahoitanutkky:nkiinteistöliikelaitoskykenisinykyisten lukiotilojenperuskorjauksiinjalisärakennuksiin,jospäätettäisiininvestoida aiemminparhaitentoimineidentilojenkunnostamiseen.pitäisivainlöytäämalli,jossa toisaaltatiedossaolevakorotuslukionvaltionosuuteen,toisaaltase,ettäkuntakantaisi vastuunsatoisenasteenkoulutuksenkäyttökustannuksienmaksamisesta,ratkaisisi sen,ettärakentamineneilisäisipaineitavähentääopetusta.näinkaikille lukiolaisilletaattaisiintoimivatjaviihtyisättilatmielekkäänkokoisissa yksiköissä. Nytselvityksessäkorostetaankaikenaikaavainedullisuutta.Mantra seinistä opetukseen eioleaiemminkaantuonutkouluillelisäärahaaopetusjärjestelyihin. Innovatiivinenliikelaitosetsisimonipuolisiaratkaisujainvestointibudjetin toteuttamiseenmuutoinkinkuinsekoittamallainvestointikulutkäyttömenoihinvain 11

12 12 lisäämälläkoulujenvuokrakulujajapanemallakoulujamaksamaankiinteistökuluja ensisijaisestiopetukseensuunnatustavaltionavusta.jonytkky:nkiinteistöliikelaitos periilukioiltamarkkinahintaakalliimpaavuokraa. *Kuntavoisiottaataloudellistavastuutanuorisonsakoulutuksesta OlemmekeskustelleetmyössellaistenJyväskylänpoliitikkojenkanssa,jotkaolisivat valmiitharkitsemaansiirtosopimuksestapoiketensitä,ettäjyväskylänkuntaja kuntapäättäjätottaisivatosaltaanvastuutamyösnuorisoasteenkoulutuksesta, kutenmonissakunnissatehdään.kertaakaanemmeolekuulleetkky:nliikelaitoksen nostavanesiinmahdollisuuttaetsiäkeinoapäästäns.nollatulokseenjahankkia investointirahaavaatimallajyväskylänkaupunkiaosallistumaanlukiokoulutuksen kustannuksiin,vaikkatulosaluejohtajarastelaonmyöntänytkuulleensatällaisesta vaihtoehdostakuntapäättäjiltä.paljonpuhuttulukiokoulutuksenbudjettiylitys vastaaalleyhtäprosenttiakaupunginsivistystoimenmenoista,kunvastaava osuusperusopetuksessaonlikikaksinkertainen.olisikoliikaavaadittu,ettäpoliittiset päättäjätottaisivatvastuuntästärahoitusvajeesta,jostaennenlukioidensiirtoakky:n hallintaanmyösophvaatiselvitystäkoskaansitäkky:ltäsaamatta. Emmeolekuulleetmyöskäänliikelaitoksenyrityksestähakeainvestointirahoitusta muualtakuinkonserninsisältä.rahoitustavoisiollalöydettävissä,jospyrittäisiin luomaanniininnovatiivinenpedagoginenjaarkkitehtoninenratkaisu,ettäsitä haluaisivatollarahoittamassamuutkintahotkuinkkyjakaupunki. Jyväskylän175 vuotisjuhlavuonnaolisikomeaanähdä,ettäkaupunkiedelleenluottaisi siihen,ettäjostämäkaupunkikerranonnoussutjuurikoulutuksenkehtona,viisaan lukioverkkoratkaisunavullasevoisijälleenpäästäsivistykseenpanostamalla jaloilleen.tällaisellarohkeallaratkaisullavoisiollavaikutus,jokaosaltaanolisi nostamassajyvässeutuamyöstaloudellisestaahdingosta.ratkaisuonmyösosa kaupunginarkkitehtonistalinjaa,jolloinkuntapäättäjienonotettavahuomioon tämäkinnäkökulmamiettiessään,lähteekökuntaosaltaanrahoittamaan lukioratkaisunrakennuskustannuksia. Koulussaolemmerohkeastitottuneetetsimäänluoviajaennenkuulumattomia ratkaisuja.soisikoulutuksenylläpitäjilläolevansamanlaistaluovaa,vaikkakin vastuullistarohkeutta,vaikkaheeivätkoulutustaanolisikaansaaneet nykymuotoisessalukiossa,jokaluopohjaauudenlaisten,tulevaisuuttarakentavien ratkaisujenlöytämiseen. 5.Lukioidenjaammatillisenoppilaitoksenyhteistyöjalukioverkkoratkaisu LukiokoulutuksensiirryttyäKKY:nohjaukseenjajositäsuunniteltaessapuhuttiin paljonsynergiaeduista,joitalukioidentuominensamallekampukselleammattiopiston kanssatoisi.lukionnäkökulmastasitäonvaikeaymmärtää.aineryhmätyöskentelyssä lukionopettajatovatselvästiosoittaneet,ettäkantammeonlukionyleissivistävänja jatko opintoihinvalmentavantehtävänkirkkaanapitäminen.keski Suomen lukiohankkeenkauttaonosoitettu,mitenpaljonlukiotovatjonytolleetkontaktissa työelämäänjajatko opiskelupaikkoihin.tuohonkehittämistyöhönonhalukkuutta, muttaseeiedellytäyhteistäkampustaammattiopiskelijoidenkanssa. 12

13 13 13 Lukionopettajatihmettelevätmyössitäkritiikkiä,jotaKKY:njohtokunnastaolemme kuulleet,ettälukiolaisillaeikoulustalähtiessäänolisiminkäänlaisia työelämävalmiuksia.kuitenkintyöpaikoillakäydessämmeolemmekuulleetkerta toisensajälkeen,ettätyöpaikatodottavatnuoriltatyöntekijöiltäennenkaikkea hyviäyhteistyö javiestintätaitojakutenesiintymis jakielitaitoasekälaajaa yleissivistystä.ammatillinenpätevyyshankitaanlukionjälkeenjatko opinnoissa. Juurinuotyönantajienesittämättoivomuksetovatolleetkeskeistälukio opetuksessa ainajasiinälukio opetusonkaikenaikaapedagogisestikehittynytviimeiset30vuotta, eivähitenjyväskylänlukioissa. Jyväskylänopettajissaonpaljontietokirjailijoita,valtakunnallisessa opetussuunnitelmatyössäolleita,ylioppilastutkinnonkehittämis jaarviointityössä toimiviasekäopettajankoulutuksessamukanaolleitaaktiivisiaopettajia.seonollut keskeinenvoimavarajyväskylänlukioissa,jotkaovatainaolleetvaltakunnallisestijopa aikaansaedellä.opettajienvierastamanmassalukioajattelunonsyytäpelätäajavan tuotainnovatiivistajatyöhönsäsitoutunuttaväkeämyöspoiskky:n palveluksesta,etenkinkunkky:njohtokunnassaonuseaankertaanesitetty lehtienkinpalstoillaloukkaaviaepäilyjälukio opetuksenvanhakantaisuudesta käymättätutustumassaarjentoimintaantaiedesperehtymättäniihinhyviintuloksiin, joitaerimittareillamitatenjyväskylänlukioissaonsaavutettu.tuonlukion perustehtävänuskoisikky:nkinnäkevänammatillisenpuolenyhteistyönlisäämistä keskeisempänä. Ammatillisessakoulutuksessaonjohyvintoimivakahdentutkinnonopetusmallija siinäpätevätopettajat.lukiolaisillaonainakinteoreettinenmahdollisuussaada otetuksikurssejaammatilliseltapuoleltajaammattiopiskelijoitaonjonkinverran nähtylukiokursseilla.suurtahalukkuuttanuorillaeioleolluttuonmahdollisuuden hyödyntämiseen.heovatikäänkuinjaloillaanäänestäenosoittaneet,ettäsensuunnan kehittämineneioletarpeen.lukioidenkannaltamielekkäintäonollutmuutaman opiskelijanmahdollisuussuorittaaniinsanottuvaihtojaksoammatillisellapuolella. Tosinsitäkinonvaikeuttanutjokinaivanmuukuinoppilaitostenetäisyys. Keskustelussalukioväkionolluttähänastikorrektistivaitisiitä,ettäjuurilukioon joustamistaanjoustanut,muttaammattiopistonkiertotuntikäytäntöontehnyt vaihtojaksotkäytännössämahdottomiksi. Valtakunnallisissakinlinjauksissa,jopaniinkeskeisissädokumenteissakuin KESU:ssajahallitusohjelmassa,onmääriteltytavoitteeksiyleissivistävänja ammatillisenkoulutuksenkehittäminenerillisinäkoulujärjestelminä.ruotsissa, jossanuokoulutusmallitaikanaanyhdistettiin,onilmenneidenongelmienvuoksi käännyttytakaisinkohtimeillänykyisinhyvintoimivaaerilliskoulujärjestelmää. Tuntuukinoudolta,ettäKKY:njohtoonpitkäänkorostanutsynergiaetua,jokaon ristiriidassavaltakunnallisentahtotilankanssajaajattelumalliltaanvanhanaikainen. Jyväskylässäammattiopistonjalukionopettajienvälilläonjonkinverransyntynyt yhteistyötämuttaaivanmuistakuinhallinnollisistataitilaratkaisuistalähtien.tästä syystäeisiismitenkäänvoidaperustellalukioidentuomisenammatillisenkoulutuksen kanssasamallekampuksellesynnyttävänlisäetua.esimerkiksiyhteinenao logo,jonka KKYonaikojensaatossaonnistunutkiteyttämääntasokkaanammattiopetuksen symboliksi,ontähänmennessälähinnäaiheuttanutsekaannusta,kunlukiotovat joutuneetkäyttämääntuotamerkkiätiedottaessaanomastatoiminnastaan.lukiotovat

14 14 kokeneet,ettätällaistentarkoituksettomienyhteistenlinjaustenvuoksilukioidenesiin tuominenmediassajakatukuvassaonvaikeutunut.toivommekin,ettäkaikenlainen tasapäistämineneijatkossasyösenenempääammattiopetuksenkuinlukioidenkaan vetovoimaisuutta. Järkevässälukioverkkosuunnittelussapohdittaisiintalousnäkökulmanlisäksiyhdessä koulujenkanssalukioidensisältänousevaaprofiloitumista.kunprofiloitumisessa tehtäisiinyhteistyötämyösammattikorkeakoulunkanssa,olisiyhteistyömyös lukiokoulutuksenjatko opiskelunäkökulmankannaltamielekästä. 6.Mammuttikampuksetjaturvallisuus Näinäaikoinaonpakkonostaaesiinmyösmassakampuksiinliittyviä turvallisuusnäkökulmia.nuortenkasvottomuus1200oppilaanjättilukiossataijopa vieläsuuremmallamammuttikampuksellaammattiopistonkanssasynnyttäätilanteen, jossakukaaneitiedä,ketkäkaikkikuuluvatyhteisöön.pahimmillaansejohtaa kulkulupiin,metallinpaljastimiinjavartijoidentarpeeseen,kutenniissämaissa, joissatällaisetmassakampuksetovattyypillisiä.sitäkömehaluammesuomeenja Jyväskylään?Voisimmekolempeällälukioverkkoratkaisullaollatukemassapienemmin yksiköinyhteisöllisyydenautomaattisestivahvistamaaturvallisuuttaja keskinäistähuolenpitoa? Valtavamassaihmisiäsamallakampuksellatuoongelmiamyösmuidenkuin rikollisuudestajamielentasapainottomuudestasyntyneidenkriisitilanteiden torjumiseen,muttamyösennenkaikkeaniissätoimimiseen.lukioverkkoselvitystä tehtäessäolisikuvitellutotetunyhteyttämyöspelastusasiantuntijoihinjasosiaalityön ammattilaisiin,jottaturvallisuusnäkökulmaavoitaisiinperustellummintutkia. Koskavarhaisenpuuttumisenkynnysmammuttikampuksillanousee,kutenedellä totesimmesyrjäytymisriskilisääntyy.samallamyöskriisienkärjistymisenriski kasvaa.onkotämäotettuhuomioonnytesitellyissävaihtoehdoissa?siitälienevät nuortenvanhemmaterityisenkiinnostuneita. 7.Lukioverkkoselvitykseenliittyvädemokratiavaje KunJyväskylänkaupunkiluopuilukiokoulutuksestaan,sesamallaveisiihenliittyvän vallankauemmaksidemokraattisestapäätöksenteosta.asiaakompensoitiin perustamallapoliittisistaluottamushenkilöistäkoostuvalukioliikelaitoksen johtokunta,jokavalvooomistajavallantoteutumista. JyväskylänkaupunkionJKL:nKKY:nalueellaainoakunta,jokaonluopunutomasta lukiokoulutuksestaan,muttasamallakky:nsuurinosakas.lukionhenkilökuntaja Jyväskylänveronmaksajatseuraavattarkasti,ettäjohtokuntakäyttääsillevarattua valtaanimenomaankuntalaistenedustahuolehtimiseen.onymmärrettävää,että KKY:nvaltuustossamuidenkuntienedustajatvalvovattarkasti,ettätarvittaessa Jyväskylänkaupunginonotettavavastuulukiokoulutuksensaulkoistamisesta.Jos kaupunkihaluaataataveronmaksajiensalapsillehyvänkoulutuksenjavahvanpohjan jatko opiskelupaikansaamiseksi,sejoutuurehellisestimiettimään,onkosen osallistuttavalukiokoulutuksenrahoitukseenostamallaparemmanpalvelunkuin mihinvaltionosuusriittää. 14

15 15 Niissäjättilukioissa,joihinlukioverkkoselvityksenaikanaontehtyvierailuja,on rahoituspohjassaollutmukanamyöskuntaosuus siitähuolimattatukitoimiineiole investoitukylliksi. Lukionhenkilökuntajaopiskelijatovattuoneettässäkannanotossaesitettyjä näkemyksiäesiinlukuisiakertojaeritilaisuuksissaniinesimiehelleenelilukion tulosaluejohtajallekuinpoliittistenpuolueidenharvakseltaanjärjestämissä tilaisuuksissa.etenkinnuorilleontulluttunne,ettäheitäeitodellaolekuultu. Nuorisovaltuustolähettitästäjopakannanotonnuorisolain8pykäläänviitatenlukion johtokunnalleiltakouluunsyyskuunalussa.myöslukioidenoppilaskunnanhallitukset ovatolleetpettyneitäsiihen,ettäpyynnöstähuolimattalukiolaisille,peruskouluaan päättävilletaiperuskoululaistenvanhemmilleveronmaksajinaeiolejärjestetty yleistäkeskustelutilaisuuttalukioverkkoratkaisuntiimoilta.nähtyämme lukioverkkoratkaisunneljävaihtoehtoamyöshenkilökuntanakoimme,että esittämillämmenäkökulmillaeioleollutmitäänmerkitystä,vaikkamediassakin näitäargumenttejaonesitettyjakannatetturunsaasti. Kansalaiskasvattajinaolemmehuolissammemyössiitä,millaisensignaalin demokratiastajaäänestämisenvaikutuksestatällaisenprosessinseuraaminen nuorilleantaa.soisinäinlähelläkunnallisvaalejapoliittistenpäättäjienhaluavan osoittaa,ettäkansalaistenkuuntelemiseenonvalmiuksiajapoliittiseen päätöksentekoonrohkeutta.emmeolekannustamassataloudellisestikestämättömien ratkaisujentekemiseenvaansenmiettimiseen,mikäonmaksamisenarvoista. Voisikoollaniin,ettänuortenhyvinvointijatulevaisuusolisitärkeää? Päätteeksi Lukioidentoimintaaeivoiohjataensisijaisestibudjetti,vaanlukiolakija opetussuunnitelmanperusteet.toivomme,ettäpäätöstätehdessänneperehdyttenäiden normitekstienyleisosiinvakavasti.lisäksijonytjyväskylänlukiottuottavatopetuksenniin, ettäkustannustasojääallevaltakunnallisenkeskiarvon.kky:njohtoryhmäonuseaan otteeseentoistanut,että johtaminenonlukiokoulutuksentärkeinelementti javiisaalla johtamisellatorjuttaisiinkaikkiongelmat,joitajättilukioihinsiirtyminensynnyttää. Toivommekuitenkin,ettäviisaatjohtajatmuistavat,ettäoppiminen,nuorenmahdollisuus kasvaamahdollisimmaneheäksiyksilöksisekäjatkokoulutusvalmiuksientakaaminen ovatlukiokoulutuksenkeskeisimmättavoitteet.emmesoisi,ettäniissäjoudutaan tyytymään nollatulokseen taiedesvähimpäänmahdolliseen. Toivommemyös,ettäkukinpäättäjistärehellisestimiettiitässäkannanotossaesittämiämme kysymyksiäeikävähitennäitäkahta:joslähipiirissäolisilukioonpyrkivänuori,valitsisiko tämä1200vai600opiskelijanlukionjahaluaisikolapsestaanvälittävävanhempi,ettähänen jälkeläisensävoisisaadaneedut,joitainhimillisenkokoinenkouluvoitarjota,vaikkavähän kalliimmalla?hyvääeivoisaadahalvalla. ViisaitapäätöksiäodottaenJyväskylänyhteisenlukionhenkilökunnastakannanoton allekirjoittaneetopettajat,muuhenkilökunta,opiskelijatsekäjoukkomuitaveronmaksajia. 15

16 16 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset1/(Lyseonlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 16

17 17 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset2/(Lyseonlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 17

18 18 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset3/(Voionmaanlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 18

19 19 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset4/(Voionmaanlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 19

20 20 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset5/(Sepänlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 20

Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue. Arto Lepistö

Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue. Arto Lepistö Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue Arto Lepistö 12.5.2008 Rakenne seuraa strategiaa Kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky imago ja vetovoima Myönteinen näkyvyys Hyvinvointi Kuntalaisten elinikäinen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta 20.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

Liikkuva maali Veteraaniampujien Pohjoismaiden mestaruuskilpailu Ahvenanmaa 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu

Liikkuva maali Veteraaniampujien Pohjoismaiden mestaruuskilpailu Ahvenanmaa 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu Tuloksia 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu D55 1 Tiina Aalto FIN 181 177 358 0 PE 2 Sirkka Savukari FIN 183 118 301 0 D75 1 Kaija Häyrinen FIN 128 90 218 0 PE H50 1 Markku Jetsonen FIN 196 189 385

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01. Yhtymähallitus 128 16.12.2014 Yhtymähallitus 37 17.03.2015 Yhtymähallitus 108 20.10.2015 Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.02/2014 Yh 16.12.2014 128 Loimaan kaupungin talous- ja strategiatyöryhmä

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta 4.4.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 7.4.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko Keuruun kaupunki Tiedoksitulleet Keuruun yleinen aineisto Asianumero 29//2017 13.01.2017 S/L/S Lähettäjä Yksikköhintapäätös vuodelle 2017 / Esi- ja perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, päätös opetus-

Lisätiedot

XIV AKU-Syys Slalom AL-HKI AL-Mäntyharju AL-JKL. XVII AKU-Kevät Slalom AL-Autoslalom OR-Slalom

XIV AKU-Syys Slalom AL-HKI AL-Mäntyharju AL-JKL. XVII AKU-Kevät Slalom AL-Autoslalom OR-Slalom Slalom CUP 2010 Sija Nimi Auto Lk Seura Ensin on luokka pisteet, sitten yleiskilpailun. 2. 3. 23.5.2010 30.5.2010 22.8.2010 19.9.2010 L Y Yht L Y Yht L Y Yht L Y Yht 1 Kalevi Pippuri Ford Fiesta 1.6 1

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta 25.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät tiistai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura K1 K2 Tulos 1. Laitala Jarmo KoG 80 79 159 2. Lehtokorpi Keijo MGS 85 86 171 3. Tanskanen Jussi AG 87 85 172 4. Nykänen Jouni KG 85 89 174 5. Ojanen Kari KGM 90 89 179

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 4.12.2013 klo 18.00-18.40 Paikka Ravintola Kammari, Olos Asiat 111 Kokouksen avaaminen 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 3.6.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Tulos EK 2:n jälkeen

Tulos EK 2:n jälkeen VI Seinäjoki Ralli 17. 18.9.2016 EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Etelä Pohjanmaan UA Hotelli Sorsanpesä EK1, 11.06km, nopein: 107km/h 1 23 Frilander Mikko 16 6:12,0 2 21 Ala Varvi Erkki 16 6:14,2

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/4 12.9.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/4 12.9.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) historia 22.08.2013 138 Käsittely päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation. 22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin Vastaehdotus: Sinikka Vepsä:

Lisätiedot

Hi- No- loppu- Sarja Sija nr Nimi Seura taat peat tulos

Hi- No- loppu- Sarja Sija nr Nimi Seura taat peat tulos SVA PM-kilpailu 2010 Villikarju normaalijuoksut FVS-NM-tävling 2010 Vildsvin normallöp Hi- No- loppu- Sarja Sija nr Nimi Seura taat peat tulos Y 75 1 1 Heinonen Reijo FIN 177 144 321 Y 75 2 2 Salonen Matti

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS JA KESKI-SUOMI

JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS JA KESKI-SUOMI JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS JA KESKI-SUOMI OSAAVA FORUM Jyväskylä 12. 13.11.2015 Antti Rastela Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/ lukikoulutus EduCluster Finland Ltd - kv. koulutusmyynti ao-koulutus Oy - markkinaehtoisen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2-2013 Kokousaika klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Edellisen luettelon jälkeen tulleet lisäykset ja asiat tummennetulla. Vuonna 2008 jätetty keskeneräinen aloite

Edellisen luettelon jälkeen tulleet lisäykset ja asiat tummennetulla. Vuonna 2008 jätetty keskeneräinen aloite 1 TORNION KAUPUNKI KESKUSHALLINTOPALVELUJEN ALOITELUETTELO 14.4.2016 Edellisen luettelon jälkeen tulleet lisäykset ja asiat tummennetulla. Vuonna 2008 jätetty keskeneräinen aloite 1008 Jan-Mikael Hakomäen

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 22.2.2013 Kaupunkikehitys: Strategia, rakenteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja IX Valtakunnalliset lukiopäivät 12.11. 13.11.2013 Helsinki, Finlandia-talo Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Johtamisen foorumi Lukion uudistamisen johtaminen

Johtamisen foorumi Lukion uudistamisen johtaminen Johtamisen foorumi 5.6.2013 Lukion uudistamisen johtaminen Veli-Matti Malinen opetusneuvos, yksikön päällikkö Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus Opetushallitus Lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003

VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003 VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003 MAASTOJUOKSU LYHYET MATKAT 6.5.2003 PALOHEINÄSSÄ Miehet Yleinen 5,6 km 1. Jari Partanen Tieto-Tapiola 20.38,0 Miehet 40 vuotta 5,6 km 1. Reijo Niemi Pohjolan Systeemipalvelu

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta 10.12.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015 Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 10.12.2015 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Inkinen Anneli Koivukoski

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS. Pöytäkirja

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS. Pöytäkirja LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS Aika: 26.1.2010. klo 10:00 Pöytäkirja Paikka: Fortum Oy, Keilaniemi, Helsinki Läsnä: Jyrki Vainio Puheenjohtaja (TT) paikalla www.fortum.com

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

PÄIJÄNTEEN KUHAUISTELU-CUP HARVIA-UISTELU, Korpilahti KILPAILUN TULOKSET

PÄIJÄNTEEN KUHAUISTELU-CUP HARVIA-UISTELU, Korpilahti KILPAILUN TULOKSET PÄIJÄNTEEN KUHAUISTELU-CUP 2008 HARVIA-UISTELU, Korpilahti 28.-29.6.2008 KILPAILUN TULOKSET Raimo Mäntynen ja Simo Ollikainen Muuramesta ja kuhasaalis 14 362 g PÄIJÄNTEEN KUHAUISTELU-CUP KILPAILUTOIMIKUNTA

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio - valmisteluun liittyvät järjestelyt ja vastuutukset sekä aikataulut Organisaatiotoimikunta 27.09.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen Uuden

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic

EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Rengon JM-Putki Ralli 21.1.2017 EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic AHVENISTON AU Ylimmäisen Konetyö EK1, 17.22km, nopein: 99.2km/h 1 45 Lindberg Janne 12 10:24,8 2 29 Kanerva Janne 7 10:27,8 3,0 3

Lisätiedot

KuusA:n Riistamaali 10m. Ilmahirvi ja Ilmaluodikko TULOKSIA

KuusA:n Riistamaali 10m. Ilmahirvi ja Ilmaluodikko TULOKSIA KuusA:n Riistamaali 10m. Ilmahirvi ja Ilmaluodikko TULOKSIA 2015-1996 KuusA:n mestaruuskilpailut 30.3.2015 KuusA:n mestaruuskilpailut 30.3.2015 Tulokset: Ilmaluodikko 10 ls. Kaikki samassa sarjassa Kaikki

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

Compak Sporting SM Oulainen Naiset

Compak Sporting SM Oulainen Naiset Compak Sporting SM Oulainen 2016 Naiset 1. Hautaoja Saija 97 SA N 23 25 23 23 94 20 21 22 22 85 179 2. Huotari Johanna 33 OMAS N 21 20 23 22 86 21 20 22 18 81 167 3. Wadstein Wilhelmina 15 SSG N 20 22

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO SULKAVAN KUNTA RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO gsm-numero Betonimassaa ja -tuotteita: Veljekset Kontinen Oy Betoniasema, Pieksänlahdentie 26 0400 772 062 Heikki 0400 854 343 Olli Toimisto: Heikkurilant. 128,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2015 1 (5) 3 Kaupunginvaltuuston 14.1.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättää, että kaupunginvaltuuston 14.1.2015 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2 KERAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA N:o 7/2016 KUUMA-johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 18.00 Paikka Sipoon Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Sivu 1 / 9 Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Sisältö Kokouksen osallistujat... 2 KN 175 Kokouksen avaaminen... 3 KN 176 Kokouksen

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

SVA: MESTARUUSKILPAILU 10 M LIIKKUVA MAALI

SVA: MESTARUUSKILPAILU 10 M LIIKKUVA MAALI Turku 10m Liikkuvamaali, sarja N45 1. Tiina Aalto SMY 74 80 154 82 74 156 310 10m Liikkuvamaali, sarja N65 1. Kaija Häyrinen KAMS 83 83 166 63 52 115 281 10m Liikkuvamaali, sarja Y45 1. Markku Jetsonen

Lisätiedot

Ulvilan paikallisyhdistys Oikaisuvaatimus KH päätökseen /56 Sivu 1/5

Ulvilan paikallisyhdistys Oikaisuvaatimus KH päätökseen /56 Sivu 1/5 Ulvilan paikallisyhdistys Oikaisuvaatimus KH päätökseen 7.3.2016/56 Sivu 1/5 Ulvilan kaupunginhallitus PL 77 28401 ULVILA OIKAISUVAATIMUS Asia: OAJ:n Ulvilan paikallisyhdistys ry:n oikaisuvaatimus Ulvilan

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

RUNKOSARJA 1994 tulos jaksotulokset yleisömäärä pelituomari syöttötuomari su Imatran Pallo-Veikot - Oulun Lippo 1-2 (7-1, 3-4, 0-1) 2656

RUNKOSARJA 1994 tulos jaksotulokset yleisömäärä pelituomari syöttötuomari su Imatran Pallo-Veikot - Oulun Lippo 1-2 (7-1, 3-4, 0-1) 2656 RUNKOSARJA 1994 tulos jaksotulokset yleisömäärä pelituomari syöttötuomari su 8.5.1994 Imatran Pallo-Veikot - Oulun Lippo 1-2 (7-1, 3-4, 0-1) 2656 Hannu Kokkala Pekka Haapalainen su 8.5.1994 Kankaanpään

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 9/2011 108 Kokousaika Torstai 8.12.2011 klo 18-18.47 Kokouspaikka Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj. :t 103-112

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa

Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa Kaupunginhallitus 332 24.09.2012 Yhdistymishallitus 113 03.10.2012 Savonlinnan kansalaisopistopalvelujen saatavuus laajentuvassa kaupungissa KH 332 Selostus: Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot