Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän lukioverkkoratkaisuvaihtoehdoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän lukioverkkoratkaisuvaihtoehdoissa"

Transkriptio

1 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän RAKENNE a) Kannanoton vastaanottajat, tiedoksi b) Kannanotto (Me allekirjoittaneet) c) Perustelunäkökulmat 1-7 (Ks. myös perusteltuja kirjoituksia osoitteesta suurlukio.blogspot.com) Allekirjoitukset (yht. ) toimitetaan pe

2 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Vastaanottaja: Jyväskylän lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajisto Sinuhe Wallinheimo, Tom Nevanpää; tulosaluejohtaja Antti Rastela Jyväskylän sivistyslautakunta, apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja Markku Andersson Valtuustoryhmien puheenjohtajat Tiedoksi: Jyväskylän KKY: kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski, talousjohtaja Toini Karvinen, kiinteistöjohtaja Erkki Kumpulainen Jyväskylän KKY:n lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokunta; Juha Paananen, Tero Hirvi Jyväskylän KKY:n valtuuston puheenjohtajisto, Jari Blom, Sakari Ainali, Janne Mäkinen Jyväskylän KKY:n hallituksen puheenjohtajisto Pauli Partanen, Tahvo Anttila, Meri Lumela Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, eduskunnan sivistysvaliokunta Keskisuomalaiset kansanedustajat Media (mm. Keskisuomalainen, Yle, Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti, Opettaja-lehti, Iltalehti, Ilta-Sanomat) Me allekirjoittaneet Meallekirjoittaneetolemmehuolissammenytesitetyssälukioverkkoselvityksessä suunniteltujen1200lukiolaisenkampustenvaikutuksestaopiskelijoidenjaopettajien hyvinvointiinsekäoppimistuloksiin.huoltaeivähennäse,ettäuseassavaihtoehdossa jättilukions.synergiaedunsaavuttamiseksisynnytettäisiinvieläsuuremmannuorisojoukon mammuttikampukseksiammattioppilaitoksenyhteyteen.emmekuitenkaannäe pedagogisestimitäänsellaistasynergiaetua,jotajonykytilanneeimahdollistaisi. Jyvässeudullaonlukuisiaesimerkkejäsiitä,miten luvullarakennettujen julkistentilojenkunnostusonepäonnistunut.vaikkakaupunkilaistenjavaltakunnallisenkin keskustelunkeskipisteessäonollutkulttuurisestimerkittävänjakoulukulttuuriltaan tunnetunjyväskylänlyseonlukionsäilyttäminen,seeioleasianydin.huolemmekoskee useidenkuntalaistentavoinennenkaikkeajyväskylänjasenympäryskuntiennuorten mahdollisuuttasaadalaadukastalukiokoulutustajahyvätvalmiudetjatko opintoihin. KunlukioidensiirrostaKKY:äänkeskusteltiin,korostettiinJyväskylänyliopistontarvetta saadatältäseudultaaktiivisia,motivoituneitajalaajastisivistyneitäylioppilaitajauskottiin, ettäkkypystyisitakaamaansen.niinpateettiseltakuinsekuulostaakin,lopultaonkysejopa kansakunnantulevaisuudestajakilpailukyvystä.suomenkielinenkoulutusalkoiaikanaan Jyväskylästä,nytkaupunginjaKKY:nontunnettavavastuunsasiitä,millaisenaennakkotapauksenatäällätehtävälukioverkkoratkaisunäyttäytyyvaltakunnallisesti.Esitämme kannanottommeperustelutjäsennellystiseuraavienseitsemänkohdankautta:

3 3 1.Mammuttilukiotjasyrjäytyminen *Opettaja oppilas tuntemusheikentyy Sekäopiskelija ettäoppilasmääränkasvaessaluokattomassalukiossayksittäisen opiskelijankohtaamiskerrattietynopettajankanssaväistämättävähenevät.se vaikeuttaaluottamuksellisenaikuissuhteensyntymistäsekäsitä,ettäopettaja kykenisiseuraamaanopiskelijankehittymistäjasuhteuttamaanopetuksensa yksilöidenlähtökohdathuomioonottaen.myösopettajienvälinentiedonvaihto hankaloituu.näinesimerkiksivarhainenpuuttuminennuoren motivoitumattomuuteentaihänenoppimisstrategioittensaongelmiintietyn oppiaineenopiskelussavaikeutuu,elleitulejopamahdottomaksi. Myösmotivoituneetjaerityislahjakkaatopiskelijatkärsivättästätilanteesta,sillä suurestamassastaopettajienonvaikeampitunnistaa,keilleeriyttämisennimissätulisi tarjotahaastavampiaopinpolkuja jotkatosinvaativatkoulukohtaisiaerityiskursseja. NenykyinenKKY:nkurssipolitiikkaonkarsinutjolähesolemattomiin. *Yhteisöllisyydenrakentaminenvaikeutuu Nuoruudenkehitysvaiheessakokemusyhteisöönkuulumisestaonerityisen tärkeä.vahvat,ulospäinsuuntautuneetnuoretlöytävätainaomanjoukkonsa.jälleen kärsijöinäolisivataratjamoniongelmaisetnuoret,joitanykylukioissaolemme onnistuneetsaamaanmukaanyhteisöllisyydenkokemukseenrikkaalla tapahtumakulttuurilla.kunläheskaikkiopiskelijattavallataitoisellaoppivat tuntemaantoisensa,onhiljainennuorikinhelpompihoukutellamukaanyhteiseen tekemiseen.vaikkeimotivoitumatonnuorilähdemukaantekemään,hänainakin ohjelmaaseuratessaankokeeosallisuutta,kuntunteemuusikot,tanssijat,juontajat, näyttelijätjaeläytyyaivantoisinheidäntekemisiinsäkuintilanteessa,jossasuurinosa tapahtumanjärjestäjistäeiolehänelletuttujaedeskasvoiltaan. Tietyllätavallasamastaprosessistaonkyseluvattomienpoissaolojen lisääntymisessäsilloin,kunryhmänpaineeivedämotivoitumatontaopiskelijaa tunnille.niinkäy,jossuurinosaryhmäläisistätuntuuventovierailtakuten1200 opiskelijankoulussahelpostitapahtuu.professorileapulkkinenesittelijuuri tutkimuksen,jossahavaittiin,ettäperuskouluissaharrasteidentoteuttaminen koulupäivänaikanalievensioppimisvaikeuksiajaparansioppimistuloksia,sillä kokeilunmyötälastenkeskittymiskykyjasosiaalisettaidotparanivat.myöspaljon poissaolleetoppilaatalkoivattullakouluun.yhdessätoteutetuttapahtumatja tekemisenmeininkiovatsiiskeskeinenosasyrjäytymisentorjuntaa.mitä suuremmaksioppilasmassakasvaa,prosentuaalisestisitäharvempinuoripystyy osallistumaantapahtumiensuunnitteluunjatoteuttamiseen. Erityisensurullistakoulunyhteisöllisyydenheikkeneminenonaikana,jolloinyhä useampilapsikasvaaperheessä,jonkavoimateivätriitätakaamaantasapainoista kasvualustaajajolloinepävarmuustaloudellisestatilanteestajamaailmankohtalosta ympäristökriiseineenhuolestuttaamonianuoriaikäkauteenliittyvällävoimalla. 3

4 4 *Esitetytratkaisutheikentävätetenkinarkojen,motivoitumattomienjamoniongelmaisten opiskelijoidentilannetta Jättikampuksillayhteisöönkiinnittymineneionnistu.Etenkinaratjaeritavoin ongelmallisetopiskelijatsyrjäytyvätsiitäenergiasta,jonkanuortenyhteistoiminta synnyttää.yhteisöllisyydentunteensyntymisessäyhteisillätilaisuuksillaon merkittävävaikutustarkoitetaanpatraditionaalisiakouluvuoteenliittyviätapahtumia, erilaisiakulttuuriprojekteja,karnevalistisiahetkiätaivakavamielisempiävierailuja kutenpaneelikeskustelujataivierailuluentoja,joillatuetaannuorenyhteiskunnallisen vastuuntunnonkehittymistä,jatko opintoihinmotivoitumistajaammatillisen kiinnostuksensyntymistä.tällainentoimintaonnykyisissäjyväskylänlukioissa keskeinenosakoulunarkeaoppituntienohella.koulunyhteisiätilaisuuksiaon jaksoittainlukuisia. Kansainvälisyys jakulttuuriprojekteistaväistämättätulisientistäenemmänvain tietynjoukonhankkeita.niidentuomatkokemukseteivätnykyiseentapaanpääsisi rikastuttamaankokokouluyhteisöä.jättilukioissahankkeidensuunnittelu,tiedotusja niidenkoossapitäminenvaatiiarjenrakenteisiinjoustoa.sekinvaikeutuu,mitä suuremmissayksiköissätoimitaan,silläyksittäisilläopiskelijoillasaattaavaikkapa hankkeeseenliittyvänmatkanaikanaollayhteensäkymmeniäeriopettajia,joiden tulisiosallistuanormaaliopetustakorvaavantoiminnanjärjestämiseen.lisäksijonyt onnähty,ettävainhankerahoituksellakäynnistetytprojektituseinjäävätpienen joukonerityisherkuksi,sillähankkeenvaikuttavuudenlaajentaminenvaatisi koulutuksenylläpitäjäntaloudellistapanostamista,jokajonytonjäänytolemattomiin. Nykyisenbudjettirakenteen,jossaeioletukenakunnallistarahoitusta,vuoksi ulkopuolisellahankerahoituksellakäynnistettyihintoimintoihinpanostetturahaonkin poissiitäydinopetuksesta,jonkajärjestämiseenjonytvaratovatniukentuneetkky:n oltuakoulutuksenylläpitäjä. *Oppilasmääränkasvaessayhteistenkokoontumistilojentoimivuuskyseenalaistuu Vaikkarakennettaisiinkyllinsuuriatiloja1200oppilaankokoontumisille(tällä hetkelläjyväskylässävainpaviljonkiin,jäähalliinjahippoksellemahtuuniinsuuri joukko),yhteisöllisenkokemuksensyntyminenniissäeiproksemiikan(tilankäyttöön liittyvienviestinnällistenlainalaisuuksien)kannaltaolemahdollistakuin massaviihteenjapopulististenhurmosliikkeidenkeinojakäyttäen.väitteemme perustuujälleentieteellisiintutkimuksiineikäsellaisiinmielikuvaheittoihin,joita KKY:npäättäjienperusteluissaonkuultu.Havainnollistetaantätämassatoimintaa lukiouranpäättävällärituaalilla:mammuttilukiossaylioppilaaksijulistamisensa yhteydessäabiturienttisaaodottaatodistustaanpahimmillaan4 5tunninjonossatai jäävaillepientäyksilöllistähetkeään,kuneivoienäähakeatodistustaja ylioppilaslakkiaanopettajiensajaläheistensäedessä.käytännönsyistälakitusolisi400 abiturientinjoukossajärjestettäväniin,ettäheilläonvalmiiksipaikallaanlakkija todistus,joidenyksilöllinenjakokestäisiliiankauan.sevoikuulostaatriviaalilta,mutta kulttuurintutkijatovatosoittaneettällaistenrituaalistentähtihetkienmerkityksen identiteetinkehittymiselle. *Mammuttilukioissasyrjäytymisriskikasvaa Merkittävinsyrjäytymistälisääväongelmasyntyykuitenkintukipalvelujen saavuttamiseenliittyvistäongelmista jakustannuksista.jos seinistäsäästetään, 4

5 5 5 ontukipalveluihininvestoitavahuomattavastienemmän.opinto ohjaajien(opojen), terveydenhoitajien,erityisopettajien,psykologienjakuraattorienmäärääon lisättävä.osittainkustannuksetlakisääteisestijakautuvatkoulutuksenylläpitäjän (KKY)jakunnankesken.Lukioverkkovalmistelussaeioleannettuselvitystäsiitä, mitentuolisääntyvätukitarpeenmäärärahoitettaisiin.mitätodennäköisimmin suuriosatarvittavistavaroistajouduttaisiinottamaanopetuksesta.pystyykökunta vastaamaanlisääntyviinterveydenhuollonjärjestelyihin? KokemuksetSuomensuurimmistalukioista,jotkaovatkuitenkinnytkaavailtuja pienempiä,ovatosoittaneet,ettäopojajaterveydenhoitajiaeiolelisättyniinpaljon, ettäjonotusajatolisivatkohtuulliset.yliviisipäiväisinäneovatjopalaittomia. Välituntisinopiskelijaehtiituskinvarataaikaa,saatihoitaaasioitaan,kutennykyisin onnistuu.tämäpalauteontullutopiskelijoiltajaopoiltajyväskylänlukiolaisten vierailtuanykyisissäjättilukioissasekänuortenkeskusteluissasosiaalisessamediassa, vaikkahallintoihmisetovattoisinväittäneet.jopavierailuillatavatutopotovatsen myöntäneet. MyösJyväskylänammattioppilaitoksentilanneonosoittanut,ettävaikka tukipalveluitaonlisätty,keskeyttämistenmääräeimerkittävästiolevähentynyt eivätkäesimerkiksipsyykkistätukeatarvitsevatnuoretsaariittävännopeastiohjausta hoitosuhteeseen.jonytpsykologillepääseminenjakuraattorinpuuteovatongelma Jyväskylänyhteisessälukiossa.Kuinkavarmistettaisiin,ettätuoongelmaei pahene,kunyksikkökokosuureneeniinpaljon,ettäopettajienmahdollisuusohjata hoitoontaiantaaaikuistukeavähenee?mahdollisuusvarhaiseenpuuttumiseentulee suurenoppilasmääränvuoksientistävaikeammaksi.muuallajättilukioissaoppilashuollollinenjajopaopinto ohjauksellinenvastuuonpitkältijäänytryhmänohjaajienvastuulle.sekinvaatiiresursointiaenemmänkuinjyväskylännykymalli. Emmeolenähneetlaskelmia,joissanuokulutolisiotettuhuomioon lukioverkkoratkaisuvaihtoehtojentaloudellisuuttalaskettaessa. LukiokoulutuksensiirtämisessäKKY:nohjaukseenpääargumenttinaoli koko ikäluokanhaltuunottojasitensyrjäytymisenehkäiseminen.ruohonjuuritason toimijoinajakasvatusalanasiantuntijoinameopettajatpidämmetuotapuhetta stiiknafuuliana,jollaeiolekuinretorinenmerkitys.nytkaavaillutratkaisutmonesta näkökulmastajuurilisäävätsyrjäytymisriskiä.puhekokoikäluokanhaltuunotosta onkinkoulumaailmastakäsinkuulostanutliikelaitoksenhalultaottaabudjettinsa sisäänkokoikäluokantuomavaltionapu.huolinuortenhyvinvoinnistaonjäänyt kauniidenpuheidenmausteeksi. Kustannustehokkaamminsyrjäytymistävoidaanehkäistäinhimillisenkokoisissa kouluyksiköissä,joissaopettajatjaoppilaatkykenevätjahaluavatpitäähuolta toisistaantoisinkuinmammuttikampuksilla,joissaväkimääräonniinsuuri,ettei henkilökohtaistavälittämistäluontevastisynny.olennaistaolisiantaalukioiden henkilökunnalletyörauhajatkuviltamuutosprosesseilta,jottavoimavaramme riittäisivätopetuksenlisäksinuorenhyvinvoinnistahuolehtimiseensensijaan,että aikammejavoimammekuluvatalatilisääntyneisiinhallinnollisiintöihinjasiihen, ettäopimmetoimimaanuudessaorganisaatiossa.juurivähäinenhallintojajulkinen ohjaussekävahvaluottamusopettajienjamuunkouluhenkilökunnan asiantuntemukseenjaluontevaanyhteistyöhönovattutkimustenkinmukaanolleet suomalaisenkoulujärjestelmänvahvuudentukijalat.ulkomaalaisetdelegaatiotovatjo

6 6 vuosiakäyneetjyväskylässäkinihastelemassajuuritällaistakoulukulttuuria. Uudistuksenjälkeenihmeteltäisiinluultavastisitä,miksiolemmemenneet kouluratkaisuissammeniidenmaidenmalleihin,joissatuloksetovatolleetsuomea heikommat. 2.Mammuttilukiotjapedagogiikka *Lukioverkkoselvityksenpuutteet Yleisestionkummasteltusitä,ettälukioverkkoselvitystäovatolleetvalmistelemassa vainrakennusalanasiantuntijat.pyynnöistähuolimattaeiolesaatuopetusalanja psykologienasiantuntijaselvitystä.mediassamm.ktl:njohtajajounivälijärvi, professoriliisakeltikangas JärvinenjaKTL:ntutkijaPäiviVuorinen Lampilaovat esittäneetvahvaakritiikkiä,muttasitäeioleotettuhuomioon.suomalaisessa koulutusjärjestelmässänäinsuuristaluokattomanlukionyksiköistäeiolekäytännön kokemustasaatitutkimustietoa.kunkky:ssäonpuhuttuyhteisenkurssitarjonnan kehittämisestä,seonkuitenkintarkoittanutlähinnä260kurssinpoistamista lukiolaistenvalinnasta(lisäkarsinnaksionilmoitettu80kurssia). OlemmehuolissammeKKY:nkyvystäkoulutuksenylläpitäjänähuolehtia nimenomaankoulutuksestaeikävaintaloudesta.kky:notettuakoulutuksen ylläpitäjänvastuulukiokoulutuksenkehittämisessäonpuhuttulähinnäsäästötoimista (uuskielelläkurssitarjonnan tiivistämisestä )jalukioverkkoselvityksestä säästöjen synnyttämiseksi.seköonkky:nkäsityskehittämistoiminnasta?pedagogisesta kehittämisestäonpuhuttuhyvinvähän.etupäässäonhehkutettuuusia oppimisympäristöjäjauudenteknologianlisäämistäopetukseen.muitapedagogisia argumenttejaeiolekuulunut. *Suurlukioistamassalukioihinsiirtymineneilisäävalinnaisuutta Mammuttilukiossayksilöllisenopinpolunrakentaminenjääyhäenemmännuoren omallevastuulle.tosiasiallisestielikurssitarjotinteknisestimahdollisuusvalitaei lisäännyvaanitseasiassavähenee,kunoppilaslukukasvaa oppilaanmassaa suuremmaksi.kotimaisissakintutkimuksissaontodettu,ettätoimivinja kustannustehokkainlukiokokoonn.450jamaksimissaan600:nluokkaa.jonyt Jyväskylänkeskustanlukiotovatsuurlukioita.Massalukiossayhdenyksikön pakollistenkurssiensijoitteleminenviekurssitarjottimenpalkeistajoniinmonta paikkaa,ettäopiskelijallakurssienvalintakiinnostuksenjajatko opintotarpeiden mukaanvainhankaloituu. * KKY:nlukiolaistenmahdollisuusmenestyäjatko opinnoissa Jonytolemmehuolissammesiitä,kuinkapaljonsyventävistäjakoulukohtaisista soveltavistakursseistakarsiminenonheikentänytkky:nlukiolaistenmahdollisuuksia menestyäylioppilaskirjoituksissa,jotkaluovatpohjanjatko opintoihin hakeuduttaessa.jonyttehdytratkaisutovatvähentäneetmahdollisuuksiakirjoittaa neljänpakollisenaineenlisäksiuseampiaaineita.konkreettisestisetarkoittaa esimerkiksisitä,ettätältäseudultanuorenonvaikeampisaadariittävästi lähtöpisteitäesimerkiksilääketieteelliseen,kauppatieteelliseentaivaikkapa luokanopettajakoulutukseen.muidenkuinpakollistenkurssienkarsiminenheikentää lisäksinuortenmahdollisuuttamyösmenestyäpääsykokeissa.puhumattakaansiitä, 6

7 7 kuinkasuurivaikutustaito jataideaineidenkarsimisellaonnuorten hyvinvointiinjapersoonallisuudenkehittymiseen. Ainoakeinotodellalisätävalinnaisuuttaonsalliapienetryhmät,mikäedellyttää kunnanomaapanostustavaltionosuudenlisäksi,kutenläheskaikissasuomen kunnista. *Jargoniauudenlaisistaoppimisympäristöistäjaetäopetuksenlisäämisestä Paljononpuhuttumyösetäopetuksenjaverkkopohjaisenopetuksenlisäämisestä, jollahelpotettaisiin kurssientiivistämistä.erityisestiseonollutesillävaihtoehdon A2osalta.Älytaulujajatietoverkkoonsijoitettuaopetustaonkritiikittömästialettu kutsua uusiksioppimisympäristöiksi,vaikkakyseeioleoppimisympäristöistä vaanvainliitutauluunrinnastettavistavälineistä.oppimisympäristönosaksinetulevat vasta,kunniihinonluotuniidenerityisluonnettahyödyntämäänkykeneväaineistoja opettajatovatvoineetkouluttautuaymmärtämään,kuinkaverkkopedagogiikkavoisi tuodalisäarvoayhteistoiminnalliseenkasvokkaisopetukseenverrattuna. Tuollaiseenkouluttautumiseenopettajillaonhalukkuutta,muttasiihenkääneiole voimavaroja,elleisijaismenettelyistähuolehditajaopettajillevaratamahdollisuus käyttääaikaansaammattitaitonsakehittämiseenhallinnollistentehtäviensijasta. Itseisarvoinenlaitteisiininvestoiminenonopetuksennäkökulmastatuhlausta.On tärkeää,ettäluokissaonajanmukaisetvälineet,mielelläänjoissainluokissajopavähän aikaansaedelläolevatvälineet.monetopettajatjaoppilaatovatkuitenkinihmetelleet, paljonkonytmenetetyistäkursseistaolisivoitutarjota,jostoimiviakoneitaei siirryttäessäkky:ntietohallinnonalleolisivaihdettuuudempiinennenkuinseoli teknisestitarpeellista.lukioidenlakisääteinenvelvollisuusonottaahuomioon kestäväluonnonvarojenkäyttäminen.seedellyttäisi,ettämyöstämänäkökulma otettaisiinhuomioonlaitehankintojajaverkko opetustasuunniteltaessa.nykyään jokainenjotietää,kuinkapaljonnettihautjadigitaalisetympäristötkuluttavat energiaa,vaikkaseeinäysuoraankäyttäjänsähkölaskussa.useinliitutauluriittää hyvinjatoimiiesimerkiksisähkö javerkkokatkonaikanaparhaiten.järkevällä laitehankinnoillaonmyösmahdollisuuspäästäsäästöihin,vaikkalaitteisiinonkin tärkeäinvestoidariittävästi. Verkkopedagogiikkaaetenkinaikuisopiskelijoidenosaltaontokijojonkinverran kehitetty,muttatosiasiaon,ettäsiinäollaanvastalapsenkengissäeikälaajamittainen teknologiaaninvestointiolejärkevää,ennenkuinonmahdollistakehittäätekninen ympäristötodelliseksioppimisympäristöksi.kunmennäänlaitehankintoihinennen sisällönkehittämistä,noustaantakamusedelläpuuhun.parasopetusvälineon hyvinvoivajamotivoitunutopettaja. *Nuorenbiologinenvalmiustoimiamammuttikampuksilla Entistäsuuremmissayksiköissätoimiminensekäyhämonimutkaisemmaksimenevän opinpolunlöytäminentaietä javerkko opetuseivätotahuomioonsitätosiasiaa,että lukio ikäisenaivojenkehityseiolesiihenvielätäysinvalmis.otsalohko,joka vastaaesimerkiksitulevaisuudensuunnittelusta,arvostelukyvystä, impulssikontrollista,sosiaalisestaymmärryskyvystäjatunne elämänhallinnastasekä aloitteellisuudestakehittyynoin25 vuotiaaksieikä16 19 vuotiaallabiologisestiole 7

8 8 vieläkyllinkehittynyttäkykyätoimiailmanturvallistaympäristöäjatuttujen opettajientukea. *Erityistilojentärkeys JärkyttävääHaahtelansuunnitelmissaonsekin,ettäesimerkiksimusiikkiluokkiaei oletarkoitusrakentaamammuttikampuksille,vaanopetuskeskitettäisiinao:n ammatillisiinmusiikintiloihin(joissajonytonongelmia,kunammattiopiskelijoilleei riitäomaehtoistaharjoitusaikaa).näinajatellaansyntyvänsäästöä,vaikkaoman musiikki taikuvataideluokansaneeraaminenvalmiiseentilaan,saatisellaisen rakentaminenuuteen,eiolesuhteettomankallista.asiaonhelppotarkistaaoph:n sivuiltalöytyvistäsuosituksistasekähelsinginkaupunginmusiikkiluokkien varustamisoppaasta.haahtelansuunnitelmaosoittaatäyttäymmärtämättömyyttä taideluokkienläsnäolonmerkityksestäkoulunarjessajanuorenpersoonallisuuden kehittymisenkannalta. Nykyisellääntaideluokissa,ainakinLyseonlukiossa,jossaseillallatoimivan aikuislukionvahtimestarinjakoulujensopuisanyhteistyönansiostaonmahdollista, toimintaonläpivuodenmilteiympärivuorokautista.opiskelijoideninnonja opettajiensitoutumisenansiostanäitätilojakäytetäänmyösviikonloppuisinesim. lukiontaidediplomienjaerilaistentaide jakansainvälisyysprojektienyhteydessä.seei näy eikösenhalutanäkyvän? tilaratkaisujenkäyttöprosenttejalaskettaessa. Laskelmatovatottaneethuomioonvainkurssitarjottimessanäkyvätkurssiteivätkäns. seiskapalkissaeliiltaisinjaviikonloppuisinpidettäviäkursseja.musiikkiluokatja niideninstrumentitovatkäytössämyösväli jahyppytuntisin,minkävierailuainakin Cygnaeus lukiossatailyseollaoitisosoittaisi.silläonsuurimerkitysoppilaiden jaksamisenjakoulussaviihtymisenkannalta.samakoskeemyöskuvataiteen, liikunnan,jopaluonnontieteidenerityistiloja,joidenkäyttöastettamietittäessäon tärkeääottaasuunnitteluunmukaanaineenopettajateikäperustaalaskentaavain kurssitarjottimessanäkyviinkursseihin,jotkakattavatvainosanerityistilojen tarpeesta. Laskelmissaeioleotettuhuomioonsitäkään,mitenkoulunarkeatuntemattoman silmissälyseonwanhasali,jokanäyttääheikostitoimivanmuussakuin kamarimusiikkikäytössäjajuhlatilaisuuksissa,onmittasuhteiltaantoiminut erinomaisestitanssiopetuksessajailmaisutaidossa.tuonkokoinentilaon mahdollistanutkustannustehokkaastilähesnormaalienopetusryhmienkokoisten ilmaisutaidonperuskurssienpitämisen.tavallisessaluokassaolisiturvallisuusriski sijoittaailmaisutaidonharjoituksiatekeväänryhmäänyli15opiskelijaa. *Työyhteisönkoonkasvaminenjaopettajientyörauha Lukionyleissivistävänluonteen,kasvatustehtävänsekäjatkokoulutukseen valmentavanluonteenvuoksionerittäintärkeää,ettäopettajayhteisökykenee luontevastikiireenkinkeskelläkäymäänmonitieteistäkeskustelua.siitäovat syntyneetlukuisatintegraatioprojektitpuhumattakaanluokkakeskusteluista,joissa humanistivoiviitatakeskusteluunsabiologintaifyysikonkanssataitoisinpäin.myös tämäpedagogiikkaarikastuttavaseikkahelpostituhoutuu,josyksikkökokoa suurennetaanniin,ettäopettajainhuoneeienääoleluontevapaikkakohdata,eivätkä opettajatkunnollaenäätunnetoisiaansaatiopetasamaanaikaansamojaoppilaita. 8

9 9 Ääneenonsanottavamyössevaara,ettämassakampuksillaopettajistatulee helpostiyhäenemmänopetuksensuorittajiainnostuksestavoimiasaavienopettajien jakasvattajiensijasta,kuntututoppilaatjatiiviskouluhenkieivätautajaksamaanja antamaanparastaan.työskentelymotivaatiotatutkitustinakertaase,jos työntekijöilletuleetunne,ettäheitäeikuunnellaeikäheilläolemahdollisuutta vaikuttaatyöpaikkansaratkaisuihin.juurinäintässäprosessissaonkäymässä,etenkin kunjatkuvathallinnollisetjarakenteellisetuudistuksetovatjonytsyöneetopettajien voimavaroja.ilmaninnostuneitaopettajiamyösoppilaidenmotivaatiovähenee. Jälleenviittammetutkimuksiin,jotkakiistattaovatnäyttäneet,ettämotivaatioon kaikenoppimisenalfajaomega.sentoivoisimmeao brändinkinallamuistettavan. 3.Lukionvetovoimaisuusjakoulukulttuurimammuttikampuksilla *Lukioidenomaleimaisuusjaperuskoululaistenvalinnat Jyväskyläonolluttunnettuvahvoista,omaleimaisistalukioistaan,joista perusopetuksenpäättänytonvoinutvalitakiinnostuksensajavahvuuksiensa mukaisenopinahjon,mikäliterveysonsallinut.onhanjyväskyläsaanutkyseenalaista kuuluisuuttamyösjulkistenrakennustensisäilmaongelmista.lyseossaon kymmenisenvuottakuultunuoriltajavanhemmilta,ettäharmikseennuoreteivät uskallahakeutualyseoon,koskaovataltistuneetjoperusopetuksentaipäiväkotien tiloissa.pidetäänhänlukioverkkoratkaisuatehtäessähuolisiitä,ettäkaikkientilojen terveellisyydestähuolehditaanniin,ettäpienistäongelmistaeiehdikasvaasuuria kutenlyseossakävi?tälläkertaatoivomme,ettälupauksetpidetään. VähäarvoistaeiolepohtiaLyseon,VoionmaanjaCygnaeus lukiontraditioiden merkitystäjao:nbrändillejajyväskylänkaupunginmaineelle.nyttehtävässä ratkaisussatärkeääonhuolellisestipohtiamyösjyväskylänlukioidenerityistehtävän saaneidenlukiolinjojentoimintamahdollisuuksia.keskeisestiseliittyyniinkoulujen sijaintiin(voionmaanurheilulukio)kuinerityiskoulutetuntyöyhteisönpysymiseen yhtenäisenäsekähyvienlaboratoriotilojenjakirjastonylläpitämiseen,joita kansainvälinenib organisaatioedellyttää,jottaib lupasäilyy. ErittäintärkeänäpidämmemyösSepänlukionopettajienmahdollisuuttajatkaa vastaalullepäässyttäuudenkoulukulttuurinluomista.jonytsielläopettajat kokevatongelmaksisen,ettäkäytävilläeierota,ketkäovatheidänlukiolaisiaan,ketkä ammattiopiskelijoita.joskahdenkolmenvuodenpäästätyöyhteisönjauuden koulukulttuurinrakentaminenpitääaloittaaalusta,kunorganisaatiojälleentoisi tuplalisäyksenopettaja jaoppilaskuntaan,voivainarvailla,millävoimillasiihen jaksaalähteämukaan. KKY:njohtopuhuulukioverkkoratkaisunvaikutuksestalukionvetovoimaisuuteen. Nuortennäkökulmastavetovoimaisuuseilisäännymassakampuksia rakentamalla,eiedesammatillisenopetuksentuomisellavajaatakilometriä lähemmäksi.pahimmassatapauksessakky:nlukioidenoppilasmääräjopa vähenee,kunnyttänne(etupäässälyseoon)hakeutuneetulkopaikkakuntalaisetja jopakaupunginreuna alueillaasuvatalkavathakeutuapienempiinlukioihin ympäryskunnissa,joidenvetovoimakasvaakaupunginkoulujenmuuttaessa massakampuksille. 9

10 10 Todellisuudessalukionvetovoimakasvaavahvistamallaperuskouluaanpäättävän mahdollisuuksiavalitaerilaisistavaihtoehdoistaitselleensopiva,terveellinenja turvalliseltatuntuvakouluyhteisö.jostuollainenopinahjoolisivaraapitäävielä liikenneratkaisujenkannaltanuortalähellä,otettaisiinhuomioonmyös ympäristönäkökulma,johonjolakikoulujavelvoittaa.tämäargumenttiliittyy lähinnätikkakoskenlukionjatkoonjasenoppilasmääränkasvattamiseensekä taloudellisestimielekkääseenkokoonniin,ettäsielläkyetäänmyöstarjoamaan nuorillemonipuolinenopetus. Selvityksessäontodettu,ettäaikuislukionsäilyttäminenjavahvistaminenovat selkeäpäämäärä.niinonsyytäollakin.toivottavastisilloinotetaanvakavasti aikuislukionviestisiitä,mitenkeskeistäsentoiminnankannaltaon,ettätöidensä jälkeeneripuoliltakeski Suomealukio opetukseenhakeutuvienaikuistenjayhä lisääntyvienmaahanmuuttajaopiskelijoidenonhelpointatullajuuriaivankeskustassa sijaitsevaankyllintilavaanrakennukseen.parasvaihtoehtoheilleolisinytpoisjäänyt ratkaisurakentaauudisrakennuslyseontontille,vaihtoehtoa2eioleaikuislukion kannaltamielekäs. *Koulukulttuuri,kustannustehokkuusjavetovoima Kustannustehokkuuttaajatellenvähäarvoistaeiolemyöskääntyörauhansuominen opettajille.tällaisetargumentitonhelppoleimatamuutosvastarinnaksitai kyvyttömyydeksisopeutuamuutokseen.viimeisetkaksikymmentävuottajyväskylän opettajatovatkylläosoittaneetselviävänsämuutostenpyörteissäkin.viime vuosienkaltaisetprosessitovatkuitenkinvieneetopettajakunnaltavoimiakehittää pedagogisiaratkaisujajaomaaopetustaan.suuretmuutoksettyöyhteisöissäja hallinnollistentehtävienlisääntyminenvievätvoimiajaaltistavatuupumukselleja monilleväsymyksenvauhdittamillesairauksille.nemaksavatosansa,jos kustannuslaskelmissapohditaanvainseiniä. Lukioverkkoratkaisussatulisiminimoidahaittavaikutukset,jotkatällainen muutosprosessiaiheuttaa.opettajienuupumus,sairauspoissaolojenlisääntyminenja työmotivaationheikkenemineneivätolemerkityksettömiäongelmiaeivätkäedistä edullistakoulutuksenjärjestämistä.työyhteisö,jokatunteetyöskentelypaikkansa omakseenjakokeemahdollisuudenvaikuttaasiinä,tekeetutkimustenmukaan työnsätehokkaamminjatuloksellisemminniinlaadullisestikuin taloudellisestikin.myössairauspoissaolokustannustenontodettupienentyvän. KuntataloudenollessavaikeuksissaJyväskylänpoliittistenpäättäjienonhyvämuistaa vanhasanonta: Köyhäneikannataostaahalpaa. 4.Tervetyöympäristöonkoulutuksenjärjestäjänvastuulla Lukionvetovoimaisuuteenjatyöyhteisönhyvinvointiinliittyyolennaisestitilojen vaikutusterveyteen.liianmoninuorionjopäivähoidonjaperusopetuksenheikoissa tiloissaaltistunutpienimmillekinsisäilmahaitoille.puhtaistajaterveellisistätiloista huolehtimienonmoraalisestijalaillisestikintyönantajanvelvollisuus. Työhyvinvoinnin(sekäopiskelijoidenettähenkilökunnan)kannaltaesilläovatolleet lähinnäsisäilmaongelmat,jotkaonkinotettavavakavasti.selisäälukion 10

11 11 vetovoimaisuutta.lukioverkkoratkaisuntilaratkaisuineensoisituovansiihenkestävän ratkaisun.seeivälttämättäonnistuhalvalla. SisäilmaongelmatonliitettylähinnäLyseonlukioonjahiemanharhauttavasti nimenomaansenwanhaanpuoleenelilyseotaloon.uudessakuntokartoituksessa Lyseotalonkuntotodettiinkuitenkinpoikkeuksellisenhyväksi,kunhan10vuoden sisälläsyntyneetlähinnäkosteusvaurioistajohtuneetongelmatvihdoinkorjataan huolellisesti.nytkiertämäänjoutuneetopettajatovattodenneethengitysvaikeuksia myösmuissakky:ntiloissa.jonkinverransamaaonkuulunutmyösnuortensuusta. Mitentaataan,ettälukiokoulutuksenkäytössäoleviintiloihintehdäänajoissa korjauksia,jopaennakoivasti.onkoseotettuhuomioonkustannuslaskelmissa? Onsyytämuistaa,ettäsisäilmaongelmistapuhuttaessaonkysemonestihyvinkin erilaisistaongelmista:toimimattomastatairiittämättömästäilmanvaihdosta, riittämättömästäsiivouksesta,vääristämateriaaleistajaniidenorgaanisista päästöistä eisiisläheskäänainahomeongelmasta,vaikkamediasellaisenkäsityksen useinluo.homeongelmaakaaneitulevähätellä. *Tilankunnostajaeikoskaanvoi taata ikuistakunnossapysymistä Esilläonollutselvityksentehneeninsinööritoimistonvastauskysymykseen,voidaanko taata,ettälyseotalonkunnostaminentuottaisipysyvästiterveentilan.vastausoli ymmärrettävästikielteinen.yksikäänitseäänkunnioittavaasiantuntijaeivoi taata saavutettuaolosuhdettaikuiseksi.kiinteistöliikelaitoksenjohtajaerkki Kumpulainentosintulisanoneeksi: Mehallitsemme100 prosenttisesti1960,70 ja 80 luvullarakennettujenongelmatilojenkunnostamisen. Olemmekuitenkin valitettavastilukuisiakertojanähneetsurullisenfarssin,jossakilpailuttamisenkeinoin onpyrittymahdollisimmanedullisestikunnostamaantiloja,jotkaovatsiksijoutuneet remonttiinremontinjälkeen.eisekäänhalvaksitule. Mikätakaisisen,ettäesimerkiksiHarjunkeskiosansairastuttavientilojen kunnostamineneijohdasamanlaiseenfarssiin?avoimestitulisikeskustellamyössiitä, ettäperuskoululaisetjaheidänvanhempansaovathuolestuneitalukiotilojen terveydestäkauttaaltaan.lukioverkkoratkaisussaontärkeävaatia,ettäkaikkien esityksessämukanaolevienlukiotilojenterveysvaikutuksetasiallisestitutkitaan jahoidetaan.nytlaskelmistaeinäy,mitentästätärkeästäseikastaaiotaanpitäähuoli. Jostodellatahtoolisituottaamahdollisimmantervettätilaa,myönnettäisiin,että onnistuneestitaloutensahoitanutkky:nkiinteistöliikelaitoskykenisinykyisten lukiotilojenperuskorjauksiinjalisärakennuksiin,jospäätettäisiininvestoida aiemminparhaitentoimineidentilojenkunnostamiseen.pitäisivainlöytäämalli,jossa toisaaltatiedossaolevakorotuslukionvaltionosuuteen,toisaaltase,ettäkuntakantaisi vastuunsatoisenasteenkoulutuksenkäyttökustannuksienmaksamisesta,ratkaisisi sen,ettärakentamineneilisäisipaineitavähentääopetusta.näinkaikille lukiolaisilletaattaisiintoimivatjaviihtyisättilatmielekkäänkokoisissa yksiköissä. Nytselvityksessäkorostetaankaikenaikaavainedullisuutta.Mantra seinistä opetukseen eioleaiemminkaantuonutkouluillelisäärahaaopetusjärjestelyihin. Innovatiivinenliikelaitosetsisimonipuolisiaratkaisujainvestointibudjetin toteuttamiseenmuutoinkinkuinsekoittamallainvestointikulutkäyttömenoihinvain 11

12 12 lisäämälläkoulujenvuokrakulujajapanemallakoulujamaksamaankiinteistökuluja ensisijaisestiopetukseensuunnatustavaltionavusta.jonytkky:nkiinteistöliikelaitos periilukioiltamarkkinahintaakalliimpaavuokraa. *Kuntavoisiottaataloudellistavastuutanuorisonsakoulutuksesta OlemmekeskustelleetmyössellaistenJyväskylänpoliitikkojenkanssa,jotkaolisivat valmiitharkitsemaansiirtosopimuksestapoiketensitä,ettäjyväskylänkuntaja kuntapäättäjätottaisivatosaltaanvastuutamyösnuorisoasteenkoulutuksesta, kutenmonissakunnissatehdään.kertaakaanemmeolekuulleetkky:nliikelaitoksen nostavanesiinmahdollisuuttaetsiäkeinoapäästäns.nollatulokseenjahankkia investointirahaavaatimallajyväskylänkaupunkiaosallistumaanlukiokoulutuksen kustannuksiin,vaikkatulosaluejohtajarastelaonmyöntänytkuulleensatällaisesta vaihtoehdostakuntapäättäjiltä.paljonpuhuttulukiokoulutuksenbudjettiylitys vastaaalleyhtäprosenttiakaupunginsivistystoimenmenoista,kunvastaava osuusperusopetuksessaonlikikaksinkertainen.olisikoliikaavaadittu,ettäpoliittiset päättäjätottaisivatvastuuntästärahoitusvajeesta,jostaennenlukioidensiirtoakky:n hallintaanmyösophvaatiselvitystäkoskaansitäkky:ltäsaamatta. Emmeolekuulleetmyöskäänliikelaitoksenyrityksestähakeainvestointirahoitusta muualtakuinkonserninsisältä.rahoitustavoisiollalöydettävissä,jospyrittäisiin luomaanniininnovatiivinenpedagoginenjaarkkitehtoninenratkaisu,ettäsitä haluaisivatollarahoittamassamuutkintahotkuinkkyjakaupunki. Jyväskylän175 vuotisjuhlavuonnaolisikomeaanähdä,ettäkaupunkiedelleenluottaisi siihen,ettäjostämäkaupunkikerranonnoussutjuurikoulutuksenkehtona,viisaan lukioverkkoratkaisunavullasevoisijälleenpäästäsivistykseenpanostamalla jaloilleen.tällaisellarohkeallaratkaisullavoisiollavaikutus,jokaosaltaanolisi nostamassajyvässeutuamyöstaloudellisestaahdingosta.ratkaisuonmyösosa kaupunginarkkitehtonistalinjaa,jolloinkuntapäättäjienonotettavahuomioon tämäkinnäkökulmamiettiessään,lähteekökuntaosaltaanrahoittamaan lukioratkaisunrakennuskustannuksia. Koulussaolemmerohkeastitottuneetetsimäänluoviajaennenkuulumattomia ratkaisuja.soisikoulutuksenylläpitäjilläolevansamanlaistaluovaa,vaikkakin vastuullistarohkeutta,vaikkaheeivätkoulutustaanolisikaansaaneet nykymuotoisessalukiossa,jokaluopohjaauudenlaisten,tulevaisuuttarakentavien ratkaisujenlöytämiseen. 5.Lukioidenjaammatillisenoppilaitoksenyhteistyöjalukioverkkoratkaisu LukiokoulutuksensiirryttyäKKY:nohjaukseenjajositäsuunniteltaessapuhuttiin paljonsynergiaeduista,joitalukioidentuominensamallekampukselleammattiopiston kanssatoisi.lukionnäkökulmastasitäonvaikeaymmärtää.aineryhmätyöskentelyssä lukionopettajatovatselvästiosoittaneet,ettäkantammeonlukionyleissivistävänja jatko opintoihinvalmentavantehtävänkirkkaanapitäminen.keski Suomen lukiohankkeenkauttaonosoitettu,mitenpaljonlukiotovatjonytolleetkontaktissa työelämäänjajatko opiskelupaikkoihin.tuohonkehittämistyöhönonhalukkuutta, muttaseeiedellytäyhteistäkampustaammattiopiskelijoidenkanssa. 12

13 13 13 Lukionopettajatihmettelevätmyössitäkritiikkiä,jotaKKY:njohtokunnastaolemme kuulleet,ettälukiolaisillaeikoulustalähtiessäänolisiminkäänlaisia työelämävalmiuksia.kuitenkintyöpaikoillakäydessämmeolemmekuulleetkerta toisensajälkeen,ettätyöpaikatodottavatnuoriltatyöntekijöiltäennenkaikkea hyviäyhteistyö javiestintätaitojakutenesiintymis jakielitaitoasekälaajaa yleissivistystä.ammatillinenpätevyyshankitaanlukionjälkeenjatko opinnoissa. Juurinuotyönantajienesittämättoivomuksetovatolleetkeskeistälukio opetuksessa ainajasiinälukio opetusonkaikenaikaapedagogisestikehittynytviimeiset30vuotta, eivähitenjyväskylänlukioissa. Jyväskylänopettajissaonpaljontietokirjailijoita,valtakunnallisessa opetussuunnitelmatyössäolleita,ylioppilastutkinnonkehittämis jaarviointityössä toimiviasekäopettajankoulutuksessamukanaolleitaaktiivisiaopettajia.seonollut keskeinenvoimavarajyväskylänlukioissa,jotkaovatainaolleetvaltakunnallisestijopa aikaansaedellä.opettajienvierastamanmassalukioajattelunonsyytäpelätäajavan tuotainnovatiivistajatyöhönsäsitoutunuttaväkeämyöspoiskky:n palveluksesta,etenkinkunkky:njohtokunnassaonuseaankertaanesitetty lehtienkinpalstoillaloukkaaviaepäilyjälukio opetuksenvanhakantaisuudesta käymättätutustumassaarjentoimintaantaiedesperehtymättäniihinhyviintuloksiin, joitaerimittareillamitatenjyväskylänlukioissaonsaavutettu.tuonlukion perustehtävänuskoisikky:nkinnäkevänammatillisenpuolenyhteistyönlisäämistä keskeisempänä. Ammatillisessakoulutuksessaonjohyvintoimivakahdentutkinnonopetusmallija siinäpätevätopettajat.lukiolaisillaonainakinteoreettinenmahdollisuussaada otetuksikurssejaammatilliseltapuoleltajaammattiopiskelijoitaonjonkinverran nähtylukiokursseilla.suurtahalukkuuttanuorillaeioleolluttuonmahdollisuuden hyödyntämiseen.heovatikäänkuinjaloillaanäänestäenosoittaneet,ettäsensuunnan kehittämineneioletarpeen.lukioidenkannaltamielekkäintäonollutmuutaman opiskelijanmahdollisuussuorittaaniinsanottuvaihtojaksoammatillisellapuolella. Tosinsitäkinonvaikeuttanutjokinaivanmuukuinoppilaitostenetäisyys. Keskustelussalukioväkionolluttähänastikorrektistivaitisiitä,ettäjuurilukioon joustamistaanjoustanut,muttaammattiopistonkiertotuntikäytäntöontehnyt vaihtojaksotkäytännössämahdottomiksi. Valtakunnallisissakinlinjauksissa,jopaniinkeskeisissädokumenteissakuin KESU:ssajahallitusohjelmassa,onmääriteltytavoitteeksiyleissivistävänja ammatillisenkoulutuksenkehittäminenerillisinäkoulujärjestelminä.ruotsissa, jossanuokoulutusmallitaikanaanyhdistettiin,onilmenneidenongelmienvuoksi käännyttytakaisinkohtimeillänykyisinhyvintoimivaaerilliskoulujärjestelmää. Tuntuukinoudolta,ettäKKY:njohtoonpitkäänkorostanutsynergiaetua,jokaon ristiriidassavaltakunnallisentahtotilankanssajaajattelumalliltaanvanhanaikainen. Jyväskylässäammattiopistonjalukionopettajienvälilläonjonkinverransyntynyt yhteistyötämuttaaivanmuistakuinhallinnollisistataitilaratkaisuistalähtien.tästä syystäeisiismitenkäänvoidaperustellalukioidentuomisenammatillisenkoulutuksen kanssasamallekampuksellesynnyttävänlisäetua.esimerkiksiyhteinenao logo,jonka KKYonaikojensaatossaonnistunutkiteyttämääntasokkaanammattiopetuksen symboliksi,ontähänmennessälähinnäaiheuttanutsekaannusta,kunlukiotovat joutuneetkäyttämääntuotamerkkiätiedottaessaanomastatoiminnastaan.lukiotovat

14 14 kokeneet,ettätällaistentarkoituksettomienyhteistenlinjaustenvuoksilukioidenesiin tuominenmediassajakatukuvassaonvaikeutunut.toivommekin,ettäkaikenlainen tasapäistämineneijatkossasyösenenempääammattiopetuksenkuinlukioidenkaan vetovoimaisuutta. Järkevässälukioverkkosuunnittelussapohdittaisiintalousnäkökulmanlisäksiyhdessä koulujenkanssalukioidensisältänousevaaprofiloitumista.kunprofiloitumisessa tehtäisiinyhteistyötämyösammattikorkeakoulunkanssa,olisiyhteistyömyös lukiokoulutuksenjatko opiskelunäkökulmankannaltamielekästä. 6.Mammuttikampuksetjaturvallisuus Näinäaikoinaonpakkonostaaesiinmyösmassakampuksiinliittyviä turvallisuusnäkökulmia.nuortenkasvottomuus1200oppilaanjättilukiossataijopa vieläsuuremmallamammuttikampuksellaammattiopistonkanssasynnyttäätilanteen, jossakukaaneitiedä,ketkäkaikkikuuluvatyhteisöön.pahimmillaansejohtaa kulkulupiin,metallinpaljastimiinjavartijoidentarpeeseen,kutenniissämaissa, joissatällaisetmassakampuksetovattyypillisiä.sitäkömehaluammesuomeenja Jyväskylään?Voisimmekolempeällälukioverkkoratkaisullaollatukemassapienemmin yksiköinyhteisöllisyydenautomaattisestivahvistamaaturvallisuuttaja keskinäistähuolenpitoa? Valtavamassaihmisiäsamallakampuksellatuoongelmiamyösmuidenkuin rikollisuudestajamielentasapainottomuudestasyntyneidenkriisitilanteiden torjumiseen,muttamyösennenkaikkeaniissätoimimiseen.lukioverkkoselvitystä tehtäessäolisikuvitellutotetunyhteyttämyöspelastusasiantuntijoihinjasosiaalityön ammattilaisiin,jottaturvallisuusnäkökulmaavoitaisiinperustellummintutkia. Koskavarhaisenpuuttumisenkynnysmammuttikampuksillanousee,kutenedellä totesimmesyrjäytymisriskilisääntyy.samallamyöskriisienkärjistymisenriski kasvaa.onkotämäotettuhuomioonnytesitellyissävaihtoehdoissa?siitälienevät nuortenvanhemmaterityisenkiinnostuneita. 7.Lukioverkkoselvitykseenliittyvädemokratiavaje KunJyväskylänkaupunkiluopuilukiokoulutuksestaan,sesamallaveisiihenliittyvän vallankauemmaksidemokraattisestapäätöksenteosta.asiaakompensoitiin perustamallapoliittisistaluottamushenkilöistäkoostuvalukioliikelaitoksen johtokunta,jokavalvooomistajavallantoteutumista. JyväskylänkaupunkionJKL:nKKY:nalueellaainoakunta,jokaonluopunutomasta lukiokoulutuksestaan,muttasamallakky:nsuurinosakas.lukionhenkilökuntaja Jyväskylänveronmaksajatseuraavattarkasti,ettäjohtokuntakäyttääsillevarattua valtaanimenomaankuntalaistenedustahuolehtimiseen.onymmärrettävää,että KKY:nvaltuustossamuidenkuntienedustajatvalvovattarkasti,ettätarvittaessa Jyväskylänkaupunginonotettavavastuulukiokoulutuksensaulkoistamisesta.Jos kaupunkihaluaataataveronmaksajiensalapsillehyvänkoulutuksenjavahvanpohjan jatko opiskelupaikansaamiseksi,sejoutuurehellisestimiettimään,onkosen osallistuttavalukiokoulutuksenrahoitukseenostamallaparemmanpalvelunkuin mihinvaltionosuusriittää. 14

15 15 Niissäjättilukioissa,joihinlukioverkkoselvityksenaikanaontehtyvierailuja,on rahoituspohjassaollutmukanamyöskuntaosuus siitähuolimattatukitoimiineiole investoitukylliksi. Lukionhenkilökuntajaopiskelijatovattuoneettässäkannanotossaesitettyjä näkemyksiäesiinlukuisiakertojaeritilaisuuksissaniinesimiehelleenelilukion tulosaluejohtajallekuinpoliittistenpuolueidenharvakseltaanjärjestämissä tilaisuuksissa.etenkinnuorilleontulluttunne,ettäheitäeitodellaolekuultu. Nuorisovaltuustolähettitästäjopakannanotonnuorisolain8pykäläänviitatenlukion johtokunnalleiltakouluunsyyskuunalussa.myöslukioidenoppilaskunnanhallitukset ovatolleetpettyneitäsiihen,ettäpyynnöstähuolimattalukiolaisille,peruskouluaan päättävilletaiperuskoululaistenvanhemmilleveronmaksajinaeiolejärjestetty yleistäkeskustelutilaisuuttalukioverkkoratkaisuntiimoilta.nähtyämme lukioverkkoratkaisunneljävaihtoehtoamyöshenkilökuntanakoimme,että esittämillämmenäkökulmillaeioleollutmitäänmerkitystä,vaikkamediassakin näitäargumenttejaonesitettyjakannatetturunsaasti. Kansalaiskasvattajinaolemmehuolissammemyössiitä,millaisensignaalin demokratiastajaäänestämisenvaikutuksestatällaisenprosessinseuraaminen nuorilleantaa.soisinäinlähelläkunnallisvaalejapoliittistenpäättäjienhaluavan osoittaa,ettäkansalaistenkuuntelemiseenonvalmiuksiajapoliittiseen päätöksentekoonrohkeutta.emmeolekannustamassataloudellisestikestämättömien ratkaisujentekemiseenvaansenmiettimiseen,mikäonmaksamisenarvoista. Voisikoollaniin,ettänuortenhyvinvointijatulevaisuusolisitärkeää? Päätteeksi Lukioidentoimintaaeivoiohjataensisijaisestibudjetti,vaanlukiolakija opetussuunnitelmanperusteet.toivomme,ettäpäätöstätehdessänneperehdyttenäiden normitekstienyleisosiinvakavasti.lisäksijonytjyväskylänlukiottuottavatopetuksenniin, ettäkustannustasojääallevaltakunnallisenkeskiarvon.kky:njohtoryhmäonuseaan otteeseentoistanut,että johtaminenonlukiokoulutuksentärkeinelementti javiisaalla johtamisellatorjuttaisiinkaikkiongelmat,joitajättilukioihinsiirtyminensynnyttää. Toivommekuitenkin,ettäviisaatjohtajatmuistavat,ettäoppiminen,nuorenmahdollisuus kasvaamahdollisimmaneheäksiyksilöksisekäjatkokoulutusvalmiuksientakaaminen ovatlukiokoulutuksenkeskeisimmättavoitteet.emmesoisi,ettäniissäjoudutaan tyytymään nollatulokseen taiedesvähimpäänmahdolliseen. Toivommemyös,ettäkukinpäättäjistärehellisestimiettiitässäkannanotossaesittämiämme kysymyksiäeikävähitennäitäkahta:joslähipiirissäolisilukioonpyrkivänuori,valitsisiko tämä1200vai600opiskelijanlukionjahaluaisikolapsestaanvälittävävanhempi,ettähänen jälkeläisensävoisisaadaneedut,joitainhimillisenkokoinenkouluvoitarjota,vaikkavähän kalliimmalla?hyvääeivoisaadahalvalla. ViisaitapäätöksiäodottaenJyväskylänyhteisenlukionhenkilökunnastakannanoton allekirjoittaneetopettajat,muuhenkilökunta,opiskelijatsekäjoukkomuitaveronmaksajia. 15

16 16 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset1/(Lyseonlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 16

17 17 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset2/(Lyseonlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 17

18 18 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset3/(Voionmaanlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 18

19 19 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset4/(Voionmaanlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 19

20 20 Kannanotto 1200 opiskelijan lukioita ja massakampuksia vastaan Jyväskylän Allekirjoitukset5/(Sepänlukio) nimi,nimenselvennys,asema/esim.oppilas,vanhempi 20

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue. Arto Lepistö

Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue. Arto Lepistö Uusi Jyväskylä Sivistyksen palvelualue Arto Lepistö 12.5.2008 Rakenne seuraa strategiaa Kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky imago ja vetovoima Myönteinen näkyvyys Hyvinvointi Kuntalaisten elinikäinen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 3/08 Työvaliokunta 17.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.35 Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta 20.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Verkosto- ja vaikuttamistyö

Verkosto- ja vaikuttamistyö Verkosto- ja vaikuttamistyö Työllisyyden kuntakokeilu Toimintasuunnitelman puolivuotisraportti 1-6/2014 Valtakunnallinen vaikuttamistyö Töihin!-palvelun edustus on käynyt esittelemässä kuntakokeilua ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01. Yhtymähallitus 128 16.12.2014 Yhtymähallitus 37 17.03.2015 Yhtymähallitus 108 20.10.2015 Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.02/2014 Yh 16.12.2014 128 Loimaan kaupungin talous- ja strategiatyöryhmä

Lisätiedot

VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE Lemminkäinen Infra Oy:n hankkeesta ja YVA:sta 2.10.2009 Seudun yhdistykset ja muut tahot sekä allekirjoittaneet

VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE Lemminkäinen Infra Oy:n hankkeesta ja YVA:sta 2.10.2009 Seudun yhdistykset ja muut tahot sekä allekirjoittaneet Seudun yhdistykset ja muut tahot sekä allekirjoittaneet LIITE 1 Seudun yhdistykset ja muut tahot sekä allekirjoittaneet LIITE 2 Seudun yhdistykset ja muut tahot sekä allekirjoittaneet LIITE 3 Seudun yhdistykset

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta 4.4.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 7.4.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 4/08 Työvaliokunta 25.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät tiistai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 7/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 7/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 7/08 Työvaliokunta 11.4.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 14.4.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

XIV AKU-Syys Slalom AL-HKI AL-Mäntyharju AL-JKL. XVII AKU-Kevät Slalom AL-Autoslalom OR-Slalom

XIV AKU-Syys Slalom AL-HKI AL-Mäntyharju AL-JKL. XVII AKU-Kevät Slalom AL-Autoslalom OR-Slalom Slalom CUP 2010 Sija Nimi Auto Lk Seura Ensin on luokka pisteet, sitten yleiskilpailun. 2. 3. 23.5.2010 30.5.2010 22.8.2010 19.9.2010 L Y Yht L Y Yht L Y Yht L Y Yht 1 Kalevi Pippuri Ford Fiesta 1.6 1

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA. Työryhmän puolesta Matti Ruippo

MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA. Työryhmän puolesta Matti Ruippo MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA Työryhmän puolesta Matti Ruippo MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA "...jos saisimme musiikkiopiston

Lisätiedot

MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA. Työryhmän puolesta Matti Ruippo

MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA. Työryhmän puolesta Matti Ruippo MUSIIKKITEKNOLOGIAN OPPISISÄLLÖT MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA Työryhmän puolesta Matti Ruippo TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA MUSIIKINOPETUKSESSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA MUSIIKINOPETUKSESSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. LUKIOKOULUTUS VIISI VUOTTA KUNTAYHTYMÄSSÄ Ajankohtaiskatsaus Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 25.5.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. LUKIOKOULUTUS VIISI VUOTTA KUNTAYHTYMÄSSÄ Ajankohtaiskatsaus Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 25.5. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä LUKIOKOULUTUS VIISI VUOTTA KUNTAYHTYMÄSSÄ Ajankohtaiskatsaus Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 25.5.2015 Vesa Saarikoski Kuntayhtymän johtaja MITÄ VIIDESSÄ VUODESSA ON TAPAHTUNUT

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella

Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella Musiikin laajan taiteen perusopetuksen kokonaisuus Asikkalassa ja Padasjoella PAKETTI / Johtoryhmä 16.3.2010 Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola Hankerahoitus ajalle 1.8.2009 30.9.2010 / 17 000 euroa Tausta:

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS JA KESKI-SUOMI

JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS JA KESKI-SUOMI JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS JA KESKI-SUOMI OSAAVA FORUM Jyväskylä 12. 13.11.2015 Antti Rastela Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/ lukikoulutus EduCluster Finland Ltd - kv. koulutusmyynti ao-koulutus Oy - markkinaehtoisen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/4 12.9.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/4 12.9.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (5) historia 22.08.2013 138 Käsittely päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation. 22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin Vastaehdotus: Sinikka Vepsä:

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 4.12.2013 klo 18.00-18.40 Paikka Ravintola Kammari, Olos Asiat 111 Kokouksen avaaminen 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Tulos EK 2:n jälkeen

Tulos EK 2:n jälkeen VI Seinäjoki Ralli 17. 18.9.2016 EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Etelä Pohjanmaan UA Hotelli Sorsanpesä EK1, 11.06km, nopein: 107km/h 1 23 Frilander Mikko 16 6:12,0 2 21 Ala Varvi Erkki 16 6:14,2

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Hi- No- loppu- Sarja Sija nr Nimi Seura taat peat tulos

Hi- No- loppu- Sarja Sija nr Nimi Seura taat peat tulos SVA PM-kilpailu 2010 Villikarju normaalijuoksut FVS-NM-tävling 2010 Vildsvin normallöp Hi- No- loppu- Sarja Sija nr Nimi Seura taat peat tulos Y 75 1 1 Heinonen Reijo FIN 177 144 321 Y 75 2 2 Salonen Matti

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2-2013 Kokousaika klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Touko Hujanen. Valokuvaaja, 11-kollektiivi

Touko Hujanen. Valokuvaaja, 11-kollektiivi Touko Hujanen Valokuvaaja, 11-kollektiivi ESITTELY u SISÄLLYSLUETTELO -CV -Näyttelyt ja palkinnot -Projekti: Suomi/Finland -Projekti: Kriisi? u Ansioluettelo CV 2013 Seuraavassa lista yhdistyksen jäsenistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014. Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Kenen oppimateriaalit? Educa 25.1.2014 Olavi Arra & Sanna Haanpää erityisasiantuntija työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppimateriaalit muutoksessa Lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio - valmisteluun liittyvät järjestelyt ja vastuutukset sekä aikataulut Organisaatiotoimikunta 27.09.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen Uuden

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003

VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003 VUFI Maastojuoksutulokset 2003 13.10.2003 MAASTOJUOKSU LYHYET MATKAT 6.5.2003 PALOHEINÄSSÄ Miehet Yleinen 5,6 km 1. Jari Partanen Tieto-Tapiola 20.38,0 Miehet 40 vuotta 5,6 km 1. Reijo Niemi Pohjolan Systeemipalvelu

Lisätiedot

Tiedoksitulleet 1/7 13.08.2014. Tiedoksitulleet. Keuruun yleinen aineisto. Avauspvmväli 20.06.2014-15.08.2014

Tiedoksitulleet 1/7 13.08.2014. Tiedoksitulleet. Keuruun yleinen aineisto. Avauspvmväli 20.06.2014-15.08.2014 Tiedoksitulleet 1/7 Tiedoksitulleet Hakuehto Arvo OTSIKKO Tiedoksitulleet Aineisto Keuruun yleinen aineisto Yksikkö Hallintopalvelut Avauspvmväli 20.06.2014-15.08.2014 Järjestys Numero Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2 KERAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA N:o 7/2016 KUUMA-johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 18.00 Paikka Sipoon Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

15.06.2015. Etelä-Pohjanmaan liitto - luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

15.06.2015. Etelä-Pohjanmaan liitto - luottamushenkilöiden sidonnaisuudet 1 15.06.2015 Etelä-Pohjanmaan liitto - luottamushenkilöiden sidonnaisuudet Asko Peltola Maakuntajohtaja Maanviljelijä Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys, johtokunnan jäsen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 11 LUKION TYÖSUUNNITELMA LV.2013 2014 12 KESKI-SUOMEN LUKIOIDEN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Ajankohtaista edunvalvonnasta

Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen 13.5.2015 Jyväskylä Ammatilliset opettajat, AO, ry varapuheenjohtaja OAJ:n ammatilliset opettajat, OAO 2. varapuheenjohtaja OAJ:n valtuutettu

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS STRATEGIASSA JA ARJESSA

KANSAINVÄLISYYS STRATEGIASSA JA ARJESSA KANSAINVÄLISYYS STRATEGIASSA JA ARJESSA Kansainvälisesti taitava henkilöstö ammatillisen koulutuksen monimuotoisuuden vahvistajana teemaseminaari 1.10.2015 Kansainvälisten asioiden päällikkö Aino Malin

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

No 1/2016 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 1/2016 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 1/2016 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 28.1.2016 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman,

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

AJANKOHTAISET ASIAT. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpano. Helsinki Jussi Pihkala

AJANKOHTAISET ASIAT. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpano. Helsinki Jussi Pihkala Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpano Helsinki 27.2.2014 Jussi Pihkala Oikeus perusopetukseen on myös paperittomilla, jos heidän voidaan katsoa asuvan kunnassa - Eduskunnan

Lisätiedot

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Toisen asteen koulutuksen kehittämisseminaari Technopolis Yliopistonrinne 12.5.2015 palvelutuotantojohtaja Tarja

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Sivu 1 / 9 Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Sisältö Kokouksen osallistujat... 2 KN 175 Kokouksen avaaminen... 3 KN 176 Kokouksen

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO SULKAVAN KUNTA RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO gsm-numero Betonimassaa ja -tuotteita: Veljekset Kontinen Oy Betoniasema, Pieksänlahdentie 26 0400 772 062 Heikki 0400 854 343 Olli Toimisto: Heikkurilant. 128,

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEET 23.10.2014

VALVONTAKOHTEET 23.10.2014 Listaus toiminnoista, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, muu ympäristölainsäädännön mukainen lupa tai ilmoitus tai toiminta on ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan lupavelvollinen Toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

1. lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ), annettu postin kuljetettavaksi..

1. lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ), annettu postin kuljetettavaksi.. Ote pöytäkirjasta Sivu 1 Vastaanottaja: Liikenne- ja viestintäministeriö Oheinen päätös tiedoksenne. Pöytäkirjanotteen lähettää ja oikeaksi todistaa 18.6.2015 Päivi Kimpimäki hallintosihteeri Tämä pöytäkirjanote

Lisätiedot

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 9/2011 108 Kokousaika Torstai 8.12.2011 klo 18-18.47 Kokouspaikka Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj. :t 103-112

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot