Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta - Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta - Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus"

Transkriptio

1 Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2005

2

3 Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2005 Tiehallinto <Helsinki'2005>

4 ISSN TIEH v Helsinki 2005 Julkaisua myy/saatavana: Faksi Puhelin Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 MUU OHJAUS /2003/20/2 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA KORVAA/MUUTTAA KOHDISTUVUUS Tiehallinto VOIMASSA toistaiseksi ASIASANAT Liikennevalvonta, liikenneturvallisuus, kustannukset Automaattinen nopeusvalvonta Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus Tämä ohje käsittää automaattisen nopeusvalvonnan valvontakohteiden suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi ohjeessa on määritelty toteutuksiin liittyvät vastuut ja kustannusten jakautuminen. Ohje on laadittu Tiehallinnon ja sisäasiainministeriön poliisiosaston yhteistyönä, ja molemmat osapuolet ovat hyväksyneet ohjeen linjaukset. Kustannusten jaon periaatteet on hyväksytty Tiehallinnon ja sisäasiainministeriön välisissä neuvotteluissa ja niitä noudatetaan toistaiseksi. Johtaja Tiehallinto Aulis Nironen Tienvarsiteknologiapäällikkö Asiantuntijapalvelut Magnus Nygård LISÄTIETOJA JAKELU/MYYNTI Magnus Nygård Tiehallinto, julkaisumyynti Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut Puh Telefaksi

6 TIEDOKSI Liikenne- ja viestintäministeriö Sisäasiainministeriön poliisiosasto Tiehallinto, Palvelujen suunnittelu Tiehallinto, Hankinta Tiehallinto, Liikenteen palvelut Tiehallinto, Tekniset palvelut

7 ESIPUHE Liikenteen automaattista valvontaa tehdään poliisin ja Tiehallinnon yhteistyönä. Poliisi suorittaa valvonnan, ja Tiehallinto avustaa tienpitäjänä valvontamahdollisuuksien luomisessa. Tässä ohjeessa kuvataan kuinka automaattinen nopeusvalvonta yleisillä teillä suunnitellaan ja toteutetaan. Ohjeeseen sisältyy myös tehty kustannusten jakosopimus. Työryhmään kuuluivat: Magnus Nygård, Tiehallinto, keskushallinto, puheenjohtaja Esko Hyytiäinen, Tiehallinto, keskushallinto Mauri Pyykönen, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Timo Ajaste, sisäasiainministeriön poliisiosasto Olli Jäskeläinen, Poliisin tekniikkakeskus Helsinki, kesäkuu 2005 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Automaattinen nopeusvalvonta 7 Sisältö 1 JOHDANTO 8 2 KOHTEIDEN VALINTA Yleisperiaatteet tiejaksojen valinnasta Periaatteet valvontapisteiden sijoittamisesta Huomioonotettavat asiat paikkojen valinnassa Laadittavat suunnitelmat Sopimuksen laatiminen Tiedottaminen Tiedottaminen tiedotusvälineissä Valvonta-alueista ilmoittaminen tiestöllä 15 3 JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS Yleistä Kameralaitteisto Laitekotelo Laitepylväät Ilmaisimet Toimitilat Käyttöönotto 19 4 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ Yleistä Tienpidon toimenpiteet Liikennevauriot ja ilkivalta Määräaikaistarkastukset 21 5 JÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSET 22 6 VIITTEET 23 7 LIITTEET 24

10 8 Automaattinen nopeusvalvonta JOHDANTO 1 JOHDANTO Valtioneuvoston vuoden 2001 periaatepäätöksen mukaan liikennekuolemien vuotuinen määrä tulee olla vuoden 2010 lopussa alle 250. Periaatepäätöksen mukaisesti yksi keskeisistä keinoista vähentää liikennekuolemia on automaattinen nopeusvalvonta. Kansainvälisten tutkimusten perusteella automaattinen nopeusvalvonta vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 20 % (Elvik, 1997). Kuolemiin johtaviin onnettomuuksiin vaikutukseksi on kansainvälisesti arvioitu 31 %:n vähenemä (Räsänen ja Peltola, 2001). Räsäsen ja Peltolan (2001) mukaan Suomessa toteutettujen automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien uskottavin vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksiin on 21 % vähennys ja kuolemien määrään 52 %. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetettiinkin tavoitteeksi automaattisen nopeusvalvonnan laajentaminen pääteillä siten, että se kattaa ainakin 800 km päätieverkosta. Tiehallinnon johtoryhmä päätti Tiehallinnon osallistuvan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiseen automaattisen nopeusvalvonnan laajentamiseen. Sisäasiainministeriön vahvistamassa poliisin liikenneturvallisuusstrategiassa todetaan, että poliisi lisää liikennevalvonnan määrää taajamien ulkopuolella laajentamalla automaattista liikennevalvontaa (Sisäasiainministeriö, 2002). Tiehallinnon johtoryhmä korosti päätöksessään, että automaattisen nopeusvalvonnan lisäämisestä pitää tiedottaa tehokkaasti ja, että poliisin kanssa tehtävää poikkihallinnollista yhteistyötä voitaisiin lisätä ja kehittää. Sisäasiainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö päättivät vuonna 2004 lisätä automaattista nopeusvalvontaa jo toteutuneesta 800 kilometristä kattamaan 2,500 kilometriä vuoteen 2009 mennessä. Vuoden 2005 aikana on tarkoitus rakentaa yhteistyössä lisää noin 400 kilometriä automaattista valvontaa ja lisäksi kehittää valvontatekniikkaa. Vuosina toteutetaan automaattivalvontaa lisää noin 300 km vuosittain. Yhteisen toimintalinjan muodostamiseksi on Tiehallinnossa teetetty selvitys "Automaattisen valvonnan kohdentaminen Ehdotus valvonnan piiriin tulevista uusista tiejaksoista"(räsänen ja Peltola, 2001). Työssä selvitettiin mahdollisia kohteita, joihin automaattista nopeusvalvontaa kannattaisi sijoittaa. Sisäasiainministeriön poliisiosasto ja Tiehallinto ovat selvittäneet myös aluehallinnon näkemykset valvontakohteiksi. Tiepiirien esittämät kohteet ovat pääasiallisesti yksiajorataisia suuriliikenteisiä pääteitä, joilla tiepituutta kohden tapahtuu keskimääräistä enemmän liikennekuolemia. Sisäasianministeriön poliisiosaston ja Tiehallinnon kokouksessa päätettiin perustaa työryhmä automaattiseen nopeusvalvontaan liittyvien kysymysten käsittelylle yhtenäisten toimintamallien aikaansaamiseksi. Valvonnan laajentuessa noin 250 km:stä 800 kilometriin ja edelleen noin 2,500 kilometrille, tehokas järjestelmien toteuttaminen ja hyödyntäminen edellyttävät yhtenäisiä toimintamalleja. Tässä ohjeistuksessa käsitellään automaattisten

11 Automaattinen nopeusvalvonta JOHDANTO 9 nopeusvalvontajärjestelmien toteuttamista sekä siihen liittyviä vastuita. Ohjeistus on tehty poliisin ja Tiehallinnon yhteistoiminnan tueksi. Automaattiset nopeusvalvontajärjestelmät toteutetaan yhteistyössä poliisin ja Tiehallinnon kesken. Valvottavien tiejaksojen valinnassa käytetään pohjatietona VTT:llä teetettyä selvitystä automaattisen nopeusvalvonnan kohdentamisesta (Räsänen ja Peltola, 2001). Selvityksessä esitetään kriteereitä kohteiden valintaan. Alustavat keskustelut uusien valvontakohteiden valinnasta sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Tiehallinnon keskushallinnon kesken käydään vuosittain. Keskusteluissa varmistetaan suunnitelmien ja rahoituksen yhteensopivuus tulevia toteutuksia varten. Keskusteluja varten kartoitetaan tiepiirien ja läänien poliisiosastojen ehdotukset valvontakohteiksi. Lopullinen tienjakson valinta tehdään Tiehallinnon tiepiireissä ja läänien poliisiosastoissa. Tiejaksojen valinnassa huomioidaan myös tämän ohjeen periaatteet valvontakohteista. Valvontakohteiden valinta tulee tehdä syksyyn mennessä, jolloin kohde on toteutettavissa seuraavana kesänä. Toteutushankkeen vastuullinen henkilö tulisi myös nimetä jo toteutusta edeltävän vuoden syksyllä. Tiehallinnossa automaattisen nopeusvalvonnan järjestelmät toteutetaan normaalin rahoituskehyksen puitteissa. Tiepiirit toimivat itsenäisesti Tiehallinnossa hyväksyttyjen toimintalinjojen mukaisesti. Automaattisen nopeusvalvonnan kohteen toteutuksen osatehtävät ja niihin varattava aika on esitetty kuvassa 1. Syksy Talvi Kevät Kesä Syksy Kuukausi Ajantarve Tehtävä kuukautta 1. Valvontaan soveltuvien al u kk eiden valinta SM ja Tieh 2. Tiejakson valinta läänin kk poliisijohto ja iepiirit t 3. Kohteen suunnittelu va l- 2 kk vontapisteiden valinta 4. Sopimuksen tekeminen ½...1 kk 5. Laitteistojen tarjouspyynnöt, tarjoukset, hankintapäätös 6. Toimitusaika a j toimitus 3 kk kk Tiedotuksen valmisteleminen Kohteen toteutus 2 kk 4 kk 9. Laitteiston testaus ja koul u- tus kk Käyttöönotto ja tiejakson valvonnasta tiedottaminen Käyttö 12. Ylläpito Kuva 1. Automaattisen nopeusvalvontakohteen toteutuksen aikataulu. Kuvan osatehtävien ajankulutus on esitetty kalenteripäivinä, joka arvioidaan kuluvaksi, eikä "tehollisina työpäivinä". Arviot ovat ohjeellisia, mutta joitakin

12 10 Automaattinen nopeusvalvonta JOHDANTO tehtäviä voidaan tehdä samanaikaisesti aikataulun nopeuttamiseksi. Ajankulutuksen arviot perustuvat kuitenkin käytännön kokemukseen, ja toteutuksen kunnolliseen läpiviemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Käytännössä valvottavat tiejaksot tulee olla valittuina toteuttamisajankohtaa edeltävän kalenterivuoden alkusyksyllä, että kohde saadaan toteutettua seuraavana vuonna ennen talvea. Ajankulutuksen kannalta tulee huomioida etenkin EU kilpailutuksen vaatima tarjousaika sekä kameralaitteiston jopa neljän kuukauden toimitusaika.

13 Automaattinen nopeusvalvonta KOHTEIDEN VALINTA 11 2 KOHTEIDEN VALINTA 2.1 Yleisperiaatteet tiejaksojen valinnasta Automaattisen nopeusvalvonnan päätavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen, joten valvontakohteiksi valitaan pääteiden tiejaksoja, joilla tapahtuu runsaasti vakavia onnettomuuksia. Valvonnan piiriin ei oteta tiejaksoja, joille on tulossa lähivuosina merkittäviä tienpitotoimenpiteitä. Kohteiden valinnassa käytetään Tiehallinnon teettämää selvitystä "Automaattisen nopeusvalvonnan kohdentaminen Ehdotus valvonnan piiriin tulevista uusista tiejaksoista" (Tiehallinto, 2001). Tiejaksot voidaan kuitenkin valita myös selvityksen ulkopuolelta hyvin perustelluista syistä. Tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi tulisi valittavien tiejaksojen olla riittävän pitkiä, vähintään 40 km. Riittävän pitkät valvontajaksot ovat edullisia ylinopeuksien ennaltaehkäisyssä. Suomalaisen selvityksen mukaan (Mäkinen, 2001) yksittäisten valvontakohteiden "ripottelu" pitkin eri tieosuuksia ei vähennä onnettomuuksia merkittävästi. Valvottavan tiejakson valinnassa on myös otettava huomioon valvontaa suorittavan paikallispoliisin resurssit. Valvontaosuus voi ulottua usean kihlakunnan alueelle, jolloin sovitaan kihlakuntien kanssa työnjaosta ja valvonnan käytännön järjestämisestä. Työpanos on noin kaksi henkilötyövuotta järjestelmää kohti nykykäytäntöjen mukaan toimittaessa. Yleensä liikenneturvallisuus moottori- ja moottoriliikenneteillä on sellainen, että näille ei käytännössä ole kustannustehokasta sijoittaa automaattista valvontaa. Kustannustehokkuuden saavuttamiseksi valvottavat tiejaksot kannattaa kohdistaa keskimääräistä vilkkaammille pääteille. Selvityksessä automaattivalvonnan kohdentamisesta (Räsänen & Peltola, 2001) ehdotetuilla valvottaviksi sopivilla tiejaksoilla KVL (keskimääräinen vuorokausiliikenne) oli yleensä suurempi kuin koko runkotieverkon keskimääräinen KVL 5,300. Kameravalvonnan hyväksyttävyyttä lisää kamerapylväiden sijoittaminen sellaisiin paikkoihin, että kuljettajat näkevät perusteen paikan valintaan olevan selvästi liikenneturvallisuuden edistämiseen liittyvä. Valvottavat tiejaksot valitaan poliisin ja Tiehallinnon tiepiirin yhteistyönä näiden periaatteiden ja selvitysten perusteella. Kamerapisteen kustannuksia arvioitaessa voidaan käyttää kustannusta 10,000, joka sisältää laitepylvään koteloineen, ilmaisimet sekä tarvittavat asennustyöt. Yhden kameralaitteiston hinnaksi voidaan arvioida 30,000, jonka lisäksi poliisille kuuluvat laitteiston toiminnalle välttämättömät toimistotietokoneet ja -laitteet.

14 12 Automaattinen nopeusvalvonta KOHTEIDEN VALINTA 2.2 Periaatteet valvontapisteiden sijoittamisesta Yksityiskohtaisen paikan valintaa varten kartoitetaan valvottavan tiejakson mahdolliset onnettomuuksien kasaumapaikat, koska valvontapisteen sijoittamisella tällaiseen kohteeseen saadaan yleensä hyviä turvallisuusvaikutuksia. Onnettomuuksien selvittämisessä tulisi mahdollisuuksien mukaan myös huomioida onnettomuudet, joissa ylinopeus on ollut osatekijänä. Myös valvonnan yleisen hyväksyttävyyden kannalta tällainen sijoittelu on tarkoituksenmukainen. Valvontakameroita varataan tiejaksolle aina yksi 8-12 laitepylvästä kohti. Mikäli laitepylväitä on enemmän, varustetaan valvontajakso vastaavasti useammalla kameralla. Jo käytössä olevista kameravalvotuista tiejaksoista saadun kokemuksen perusteella kamerapylväät voidaan sijoittaa varsin vapaasti huomioiden tien ja liikenneympäristön erityispiirteet. Tietty epäsäännöllisyys ja vaihtelevuus kamerapylväiden sijoittelussa tuo yllätyksellisyyttä ja lisää valvonnan vaikuttavuutta. Hyviä kokemuksia on saatu kamerapylväiden sijoittamisesta ennen sellaisia paikkoja, joissa on erityistä syytä alentaa ajonopeutta kuten ennen risteystä. Valvontapisteiden paikat suunnitellaan kumpaakin suuntaa varten erikseen, mutta mikäli tolpat voidaan sijoittaa samalle kohdalle, saadaan tiettyä etua käyttökustannusten suhteen. Paikkojen suunnittelussa kuitenkin valvottavan kohdan liikenteelliset ominaisuudet ovat ensisijaisia. Peräkkäiset valvontapisteet voidaan sijoittaa myös valvomaan liikennettä samasta suunnasta. Valvontapisteet voidaan sijoittaa joko linjaosuudelle tai liittymäalueelle. Ennen liittymää sijoitettavalla valvontapisteellä saadaan nopeuksia liittymässä rauhoitettua. Valvontapisteiden sijoittelussa linjaosuuksille ja liittymiin on toivottavaa myös noudattaa tiettyä epäsäännöllisyyttä, joka usein perustuu jo liikenteellisiin asioihin. Kamerapylväiden välinen etäisyys vaihtelee tilanteen mukaan. Tietty epäsäännöllisyys pisteiden välisissä etäisyyksissä on edullista, jotta vältytään tilanteelta, jossa autoilija voi päätellä seuraavan valvontapisteen sijainnin etäisyydellä edelliseen pisteeseen. Valvontajaksolla kamerapylväiden välinen suositeltava keskimääräinen etäisyys on noin neljä kilometriä. Käytännössä tästä suosituksesta voidaan poiketa hyvin perustelluista syistä. Kamerapylväiden välinen keskimääräinen etäisyys lasketaan valvontajakson pituuden ja kamerapylväiden suhteena. Sijoitettaessa valvontapiste linjaosuudelle vilkasliikenteiselle (KVL yli 7,000) tieosuudelle, saadaan liikennevirran keskinopeutta alennettua tehokkaasti. Erityisesti vilkasliikenteisellä tiellä on suunnittelussa otettava huomioon, että valvottavalle tiejaksolle jätetään riittävästi turvallisia ohituskohtia. Tiejaksoja valittaessa on myös arvioitava tiejakson ulkopuolisen tiestön ominaisuuksia. Valvontajakson sijoittaminen niin, että tiejakson jatkeena on geometrialtaan tai kunnoltaan heikompitasoinen tieosuus ei ole useinkaan perusteltua.

15 Automaattinen nopeusvalvonta KOHTEIDEN VALINTA 13 Jos kuitenkin valvottavan tiejakson jatkeena on heikompitasoinen tieosuus, tulee suorille sijoitettavia valvontapisteitä välttää, koska valvonta voi aiheuttaa ohittamispaineiden patoutumista. Tällöin järjestelmä voi pahimmillaan aiheuttaa negatiivisia turvallisuusvaikutuksia lisääntyneinä "riskiohituksina". Valvontapisteen sijaitessa lähellä nopeusrajoituksen muutoskohtaa, erityisesti alemman nopeusrajoituksen alueella tulee pyrkiä asettamaan valvontapiste vasta noin 300 metriä alentuneen nopeusrajoituksen jälkeen. Riittävä etäisyys parantaa valvonnan hyväksyttävyyttä, ja tällä vältetään myös äkilliset nopeuden muutokset liikenteessä. Samoin tulee välttää valvontapisteen sijoittamista näkemäesteiden taakse. Valvontapisteiden sijoittamista alamäkiin on vältettävä, koska alamäessä oleva kamerapylväs aiheuttaa ärtymystä kuljettajien keskuudessa ja vie uskottavuutta valvonnan tavoitteilta. Erityisen perusteltavissa kohdissa, kuten onnettomuusalttiissa liittymissä, on kuitenkin mahdollista sijoittaa valvontapiste alamäkeen. Valvontapiste voidaan sijoittaa sulkuviiva-alueelle, jossa ohittaminen on kiellettyä. Sulkuviivoja ei kuitenkaan maalata valvontapisteiden vuoksi. Valvontakohteiden valinnassa tulee ottaa myös huomioon asutuksen läheisyys, sillä pääteillä asutuksen lähellä henkilövahinkojen ja kuolemien riskit ovat suuret. Valvontapiste voidaan sijoittaa turvallisuuden parantamiseksi esimerkiksi vilkasliikenteisen risteyksen läheisyyteen. Ilmaisimien kestävyyden ja luotettavan toiminnan kannalta tulee ilmaisimien sijoituskohdaksi valita kantava tieosa, koska ilmaisimia ei voi sijoittaa heikon pohjamaan kohdalle. Erityisesti piezoantureita käytettäessä pohjan kantavuus on tärkeä, koska pehmeän pohjamaan kohdalla tierakenne voi täristä aiheuttaen epäluotettavia mittaustuloksia. Ilmaisimien kestävyyden vuoksi päällysteen pinnan on myös oltava vaurioitumaton, eikä päällysteessä tule olla ajokaistan levennyksiä. 2.3 Huomioonotettavat asiat paikkojen valinnassa Valvontapisteen laitteet tarvitsevat 230 voltin jännitteen. Sen tähden tulee selvittää jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa tieosan läheisyydessä oleva sähköverkko. Tienpitäjän olemassa olevia sähköliittymiä voidaan käyttää edullisesti pienin teknisin muutoksin. Sähkönsaanti ei kuitenkaan saa olla tärkein valvontapisteen valintaperuste. Mikäli olemassa olevaa liittymää ei ole lähellä, joudutaan jakeluyhtiöltä tilaamaan ns. kioskiliittymä. Pitkän uuden syöttölinjan rakentaminen lisää sähköliittymän hintaa. Kioskiliittymä sijoitetaan valvontapisteen lähelle tiealueen reunaan, josta syöttö tuodaan maakaapelilla kamerapylvään sisälle. Valvontapisteen kohdalle tarvitaan tasanne kamerapylvään ympärille. Tasanteen pituus on tien suunnassa 3 metriä ja leveys riippuu kamerapylvään etäisyydestä tien reunasta. Kamerapylväs sijoitetaan vähintään 1,5 metrin etäisyydelle pientareen reunasta. Leveäpientareisella tiellä saatetaan joutua pienentämään etäisyyttä kameran kuvalaadun varmistamiseksi. Tämän vuoksi valvontapistettä ei kannata sijoittaa korkean penkereen kohdalle.

16 14 Automaattinen nopeusvalvonta KOHTEIDEN VALINTA Samoin sijoitus ei ole suotava kaiteen kohdalle huoltotoimenpiteiden ja talvikunnossapidon vaikeutumisen vuoksi. Valvontapisteen kameranvaihtoa ja huoltoa varten tarvitaan tila ajoneuvon turvallista pysäköintiä varten. Pysäköintimahdollisuus tulee olla alle 30 metrin etäisyydellä valvontapisteestä painavien laitteiden siirtoa varten. Olemassa oleva linja-autopysäkki ja talvisinkin aurattava yksityistieliittymä ovat sopivia tarkoitukseen. Muutoin joudutaan rakentamaan pysäköintitila huoltoautolle valvontapisteen lähelle. Se tulee aurata talviaikaan. 2.4 Laadittavat suunnitelmat Automaattisen nopeusvalvonnan kohteiden valinnassa syntyy erilaisia selvityksiä ja muistioita. Tiejaksojen valinnan jälkeen selvitykset kohdentuvat valvontapisteiden valintaan. Työssä laaditaan erilaisia karttaesityksiä ja muistioita valvontapisteiden sijoittumisesta tiejaksolle. Valvontapisteiden valinnan jälkeen suunnitellaan tarpeelliset valvontalaitteiden yksityiskohdat. Kustakin pisteestä laaditaan rakennussuunnitelmatasoinen 1:200 suunnitelmakartta, jossa esitetään laitepylväiden, ilmaisimien ja kaapeloinnin sijoitus mittatietoineen. Samassa suunnitelmakartassa esitetään myös lähellä olevien muiden tien laitteiden kuten tievalaistuksen, pysäkkikatosten ja liikenteenohjauslaitteiden sijoitus. Toteutusvaiheessa suunnitelmat täydennetään tarkepiirustuksiksi tai laaditaan erilliset tarkepiirustukset. Lopuksi kertynyt aineisto kansioidaan käytön ja kunnossapidon tarpeisiin sekä arkistoitavaksi. Kansioihin liitetään myös jäljennös sopimuksesta poliisin ja tiehallinnon välillä. 2.5 Sopimuksen laatiminen Automaattisen nopeudenvalvontajärjestelmän toteuttamisesta ja käytöstä tehdään lääninhallituksen poliisiosaston ja Tiehallinnon tiepiirin välinen yhteistyösopimus. Sopimus laaditaan toteutushankkeessa, kun valvottava tiejakso on valittu. Sopimusta voidaan toteutusaikana vielä tarkistaa esimerkiksi tilanteessa, jossa kustannukset poikkeavat arvioidusta merkittävästi. Sopimuksessa määritellään yhteistyön puitteet sekä vastuiden ja kustannusten jako. Sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa tarkoituksenmukainen toiminta automaattisen nopeusvalvonnan toteutuksissa. Sopimukseen tulee kirjata yhdyshenkilöt, joilla on vastuu toteutukseen liittyen. Sopimuksessa nimetään tiepiirin puolesta sekä liikenneturvallisuuden vastuuhenkilö että tekninen yhdyshenkilö. Sopimus tehdään toistaiseksi, ja sen kustannuksia ja vastuiden jakautumista voidaan tarkistaa tilanteen näin vaatiessa. Sopimusmalli ja saatekirje ovat liitteenä 1. Sopimusmalli on tehty ns. märkäfilmitekniikalla toimivaa laitteistoa varten, mutta mallia käytetään digitaalisiin järjestelmiin, joissa laitteistojen kokoonpano on vastaava kuin märkäfilmitekniikkalaitteistoilla.

17 Automaattinen nopeusvalvonta KOHTEIDEN VALINTA Tiedottaminen Tiedottaminen tiedotusvälineissä Automaattisen nopeusvalvonnan toteutuksiin liittyvä tiedottaminen tehdään Tiehallinnon ja poliisin yhteistyönä. Sisäasiainministeriön poliisiosasto ja Tiehallinnon keskushallinto vastaavat koko valtakuntaa koskevasta strategisesta tiedottamisesta. Muu tiedottaminen poliisin osalta toteutetaan poliisin liikenneturvallisuusstrategian linjausten mukaisesti. Tiepiirit tiedottavat omaan toimialaansa kuuluvista asioista, ja poliisi laitteiston käyttäjänä vastaa käytön aikaisesta tiedottamisesta. Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto ovat valmistelleet mallin tiedotuslehtiseksi. Tiedotuslehtisessä kerrotaan yleisesti automaattisen nopeusvalvonnan vaikutuksista, sekä perustelut miksi kyseinen tiejakso tulee automaattisen valvonnan piiriin. Tiedotuslehtinen kohdennetaan erityisesti ihmisille, jotka asuvat valvottavan tiejakson läheisyydessä. Tiedotuksessa tulee painottaa valvonnan merkittäviä turvallisuusvaikutuksia. Esimerkki valvontajakson tiedotuslehtisestä on esitetty liitteessä Valvonta-alueista ilmoittaminen tiestöllä Tienkäyttäjää on tarpeen informoida automaattisen nopeusvalvonnan tiekohteista. Tavoitteena on parantaa valvonnan vaikutuksia. Tiedottamiseen käytetään hyväksyttyjä tiedotustauluja. Kameravalvonnan tiedotustaulu (8A-981-1a) sijoitetaan valvonta-alueen alkuun ajosuunnassa noin m ennen ensimmäistä valvontakameraa. Vastaava tiedotustaulu sijoitetaan valtatai kantatien liittymän jälkeen, kun suuri kaukoliikenteen liikennevirta liittyy automaattisen nopeusvalvonnan piirissä olevaan tiehen. Toistomerkki (8A ) sijoitetaan yleisen tien liittymän jälkeen noin m nopeusrajoitusmerkin jälkeen. Vähäliikenteisten teiden liittymän jälkeen voidaan tiedotustaulu jättää toistamatta. Lähekkäisten liittymien kohdalla toistomerkki sijoitetaan vain viimeisen liittymän jälkeen. Merkkiä ei kuitenkaan sijoiteta juuri ennen valvontapistettä. Tien poikkileikkauksessa tiedotustaulu sijoitetaan kuten opastusmerkit. Esimerkit tiedotustauluista on esitetty liitteessä 3. Kiinteästä automaattisesta nopeusvalvonnasta tulee ilmoittaa tiestöllä, ja tällöin menetellään poliisilain mukaisesti.

18 16 Automaattinen nopeusvalvonta JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 3 JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 3.1 Yleistä Tiehallinto vastaa pääosin järjestelmän suunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta. Poliisin tekniikkakeskus vastaa kameralaitteiden ja niiden koteloiden hankinnasta. Poliisin lääninjohto vastaa toimistolaitteiden mukaan lukien työaseman, tulostimen ja ohjelmistojen hankinnasta ja asennuksesta. Tarjouspyyntöjen valmisteluvaiheessa ja ennen tilausten päättämistä varataan toiselle osapuolelle mahdollisuus lausua mielipiteensä asioista, joilla on kustannusvaikutusta toiseen osapuoleen. Toteutusvaiheessa on sovitettava yhteen eri töiden vaatimat toimitus- ja asennusajat. 3.2 Kameralaitteisto Kameralaitteisto koostuu integroidusta moduulista, joka sisältää kameran, ohjelmoitavan mittauslaitteiston ja salamalaitteiston. Automaattisissa valvontalaitteissa käytetään joko kinofilmikameraa (ns. märkäfilmi) tai digitaalitekniikkaan perustuvaa kameraa. Kiinteäpolttovälisen objektiivin pituus riippuu valvontapisteen mitoituksesta. Valokuvaamisessa pyritään saamaan ajoneuvon ja sen rekisteritunnuksen lisäksi mahdollisimman tunnistettava kuva ajoneuvon kuljettajasta, jonka vuoksi salamalaitteen käyttö on tarpeellista kaikissa valaistusolosuhteissa. Kameralaitteisto käsittää myös laskenta- ja ohjelmointiyksikön, joka laskee ilmaisimien tuottamasta informaatiosta kohteen nopeuden tai ns. liittymävalvontalaitteistoissa myös kohteen etäisyyden liikennevaloristeyksen pääopastimeen erilaisissa tilanteissa. Lisäksi laitteistossa on tallennusyksikkö kuvien ja/tai tapahtumatietojen tallentamiseksi. Suomessa automaattisessa liikenteen kameravalvonnassa vaaditaan edestä päin tapahtuvaa kuvaamista. Kuvasta tulee voida selvittää yleistilanne, ajoneuvon rekisteritunnus sekä kuljettaja. Tämän vuoksi käytännössä kamerakotelo useimmiten sijoitetaan 2,5 metrin korkeuteen tien pinnasta, kulkusuuntaan nähden ajokaistan oikealle puolelle. Kameralaitteiston tulee olla poliisikäyttöön tyyppihyväksyttyä mallia. Tyyppikoestuksessa laitteiston ominaisuudet testataan sekä selvitetään oikeussuojan kannalta laitteiston mittatarkkuus, virheenkorjaukset, laskennalliset ja todetut toleranssit yms. 3.3 Laitekotelo Laitekotelo toimii kameralaitteiston suojana. Se antaa tilaa myös muille lisäkomponenteille, kuten esimerkiksi ilmaisimien esivahvistimelle, lisälämmityslaitteelle, hälyttimelle yms. Käytön helpottamiseksi laitekotelossa on pikaliittimet kytkennöille ja ohjainkiskotus kameralaitteiston kiinnittämiseksi tarkasti paikalleen. Valokuvaamisen vuoksi jokainen laitekotelo suunnataan niin, että

19 Automaattinen nopeusvalvonta JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 17 vakioasetuksilla oleva kameralaitteisto ei vaadi uudelleen suoritettavaa suuntausta. Laitekotelon suojausluokan tulee olla IP 66 lukuun ottamatta tuuletuslaippaa, joka saa olla IP 54. Laitekotelo on varustettava tarvittaessa tuuletuksella ja lämmityksellä. Noin C lämpötila laitekotelon sisällä on riittävä ympärivuotisessa käytössä. Lisäsuojana käytetään yleisesti linssien edessä luotisuojattuja laseja (suojausluokka BR3 (EN 1063)). Laitekotelon aukot varustetaan niin, ettei kuljettaja näe onko kamera laitekotelossa. Laitekotelot varustetaan lukittavilla luukuilla ja mahdollisuuksien mukaan kaukohälytyslaitteilla murron tai ilkivallan estämiseksi tai havaitsemiseksi. 3.4 Laitepylväät Laitekotelo sijoitetaan laitepylvääseen 2,5 metrin korkeuteen tien pinnasta. Laitepylväät varustetaan sellaisella mekanismilla, jolla laitekotelo saadaan kevyellä voimalla käännetyksi tai lasketuksi alas lähelle maan pintaa. Tällöin kameralaitteen vaihtaminen, ohjelmoiminen, filmin tai tiedostolevyn vaihtaminen ja muu huolto tai valvontapisteellä operointi voidaan tehdä helposti ilman tikkaita tai huoltotasoja. Laitepylvään kiinnitys jalustaan tulee olla säädettävä. Laitepylväs on varustettava liukulaipalla tai muulla törmäysturvallisuutta parantavalla turvarakenteella. Poikkeustapauksessa laitepylväs suojataan kaiteella. Laitepylvään tulee olla korroosion sekä aurauskuorman kestävä. Laitepylväs sijoitetaan tien poikkileikkaukseen kuvan 2 mukaisesti. Jos tiellä on kaide laitepylvään kohdalla, voi pylväs olla lähempänä tienreunaa. Laitepylväs asennetaan tukevaan betonijalustaan. Perustus tehdään Tielaitoksen asennusohjeiden ja tyyppipiirustusten mukaisesti (TIEL ja Ty 12/232). Jalustan ympärystäyttö tehdään luokan A1 mukaan. 3.5 Ilmaisimet Ilmaisimen tarkoitus on havaita lähestyvän ajoneuvon nopeus. Ilmaisimia on olemassa monia erilaisia. Yleisemmin meillä on käytetty sauvamaisia piezosähköisiä ilmaisimia ja silmukkailmaisimia. Tulevissa toteutuksissa käytetään silmukkailmaisimia. Tässä ohjeessa selostetaan silmukkailmaisimien käyttöön liittyvät asiat. Ilmaisinsilmukoiden etäisyys kamerakotelosta määräytyy käytettävän kameran sijoituksen ja optisten ominaisuuksien perusteella. Oheisessa kuvassa 2 on esimerkki ilmaisinsilmukoiden sijoituksesta.

20 18 Automaattinen nopeusvalvonta JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS reunaviiva 0,5 1,2 m 1,2 m keskiviiva reunaviiva 0,3 2,5 m 26 3,50-4,00m 15 m Kuva 2. Esimerkki valvontakameran ja ilmaisinsilmukoiden sijoituksesta. (Traffipax, 75 mm objektiivi). Kameran paikkaa valittaessa tulee myös ilmaisinsilmukoiden sijoituspaikka tarkastaa. Paikalla olevan asfaltin tulee olla ehjä. Jos päällysteessä on halkeamia, etsitään kamerakotelolle uusi paikka. Tien kantavuus tulee olla riittävä ja routimaton, etteivät tienpinnan liikkeet vaikuta kameralaitteiden tarkkuuteen. Ilmaisinsilmukoita ei tule sijoittaa alikulkukäytävien läheisyyteen eikä teräsverkolla vahvistetulle tieosalle. Ajoneuvon nopeuden havainnointia varten tarvitaan kaksi peräkkäistä suorakaidesilmukkaa, jotka sijoitetaan ajokaistalle kuvan 2 (silmukoiden koko ja keskinäinen etäisyys) mukaisesti. Silmukoiden mitat ja etäisyys kamerakotelosta määräytyvät kameralaitteistosta ja sen etäisyydestä ajokaistan reunaviivasta. Jotta ajoneuvojen nopeus voidaan havaita riittävällä tarkkuudella, tulee silmukoiden asennuksessa noudattaa seuraavaa: - Ilmaisinsilmukoiden etäisyys kamerakotelon keskeltä lähimmän silmukan reunaan mitataan 100 mm tarkkuudella - johtimet sijoitetaan kohtisuoraan tien keskilinjaa vastaan - päällysteeseen leikattavan uran leveys on 7 mm ± 1 mm ja syvyys 80 mm ± 5 mm. - Ilmaisinsilmukoiden johtimien välisen etäisyyden tarkkuus on alle 10 mm. Uranleikkauksen jälkeen laaditaan mittauspöytäkirja sahausurien keskinäisestä etäisyydestä ja urien mitoista. Mikäli toleranssi ylittyy, tehdään uudet sahaukset 100 mm kauemmas kamerakotelosta. Ennen uusien sahausten tekoa täytetään vanhat sahausurat laatuvaatimusten mukaisella massalla (Tiehallinto, 2004). - Tien suuntaisen osan etäisyys keskiviivasta on 500 mm ± 50 mm ja ajoradan reunaviivasta 300 mm ± 50 mm - Tietä vastaan kohtisuorassa olevat sahausurat merkitään 10 cm etäisyydelle päällysteen reunasta tien molempiin reunoihin lyötävillä 100 mm:n happoteräspulteilla silmukan paikannusta varten - kaapelin kierrosmäärä silmukassa on neljä

21 Automaattinen nopeusvalvonta JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 19 - Ilmaisinsilmukoiden asennuksen osalta noudatetaan muuten laatuvaatimuksia (Tiehallinto, 2004) ja tyyppipiirustuksia Ty 12/234 ja Ilmaisinsilmukan kaapeli on tyyppiä UIC 1x2,5. - Ilmaisinkaapelit asennetaan suojaputkeen tieluiskassa. Myös yhdyskaapeli (VMOHBU 3x2x1,0 tai vastaava) kytkentäkaivosta laitepylväälle sekä kaapeli laitepylväältä kioskiliittymään asennetaan suojaputkeen uudelleen asennuksen helpottamiseksi. 3.6 Toimitilat Automaattisen liikenteenvalvonnan käytöstä vastaa poliisi, joka varustaa kihlakunnan poliisilaitoksen yhteyteen toimitilat valvontaa varten. Toimitiloissa käsitellään valvontalaitteiden tallentamia liikennerikkomuksia seuraamusmenettelyä varten. Poliisi varustaa toimitilat automaattisen liikenteenvalvonnan kameralaitejärjestelmän tarvittaessa filmin kehitysvälineillä, kuvanvalmistus- ja tiedonkäsittelylaitteilla. Sisäasiainministeriön poliisiosasto ohjeistaa automaattisen liikennevalvonnan operatiivisen toiminnan erillisellä ohjeella. 3.7 Käyttöönotto Automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän käyttöönottoon sisältyy: - Maastossa tapahtuva tekninen ja toiminnallinen tarkastus - käyttöönotto ja vastaanottotarkastukset Maastossa tapahtuvassa teknisessä ja toiminnallisessa tarkastuksessa selvitetään vastaako toteutus laadittuja suunnitelmia eli ainakin seuraavat asiat: - Laitepylväiden sijoitus - Kamerakoteloiden asennus ja suuntaus - Ilmaisimien sijoitus, merkintä ja toimivuus - kaapeleiden sijoitus ja kytkentöjen oikeellisuus - Tiedotustaulujen ja muiden liikenteenohjauslaitteiden sijoitus Käyttöönottoon osallistuvat tiehallinnon ja poliisin edustajien lisäksi muut toteutukseen osallistuneet osapuolet. Ennen laitteen käyttöönottoa sille suoritetaan käyttöönottotarkastus, jossa todetaan laitteen toimivan sallituissa toleransseissa. Käyttöönottotarkastus suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valvontapisteessä mitataan laitteiston osien sijoittelu ja erityisesti ilmaisimien asennus sekä tarkastetaan laitteen toiminta. Pöytäkirjaan liitetään ilmaisimien mittauspaperit. Käyttöönottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja. Vastaanottotarkastuksessa todetaan työn valmistuminen ja eri osapuolten saamiset ja velvoitteet ja laitteiden luovutus käyttöön. Automaattisen kameravalvonnan laitteiston käyttöönottotarkastuksesta vastaa Poliisin tekniikkakeskus.

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Liikennevalotyöt - TYLT 7340, täyden nysosa

Liikennevalotyöt - TYLT 7340, täyden nysosa Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Tielaltos Liikennevalotyöt - TYLT 7340, täyden nysosa Ilmaisinsilmukat Työseiltykset Ja Iaatuvaat,mukset Helsinki 1993 KehIttämlskeski.s L)

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA SUOSITUS 13.3.2013 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA Suositus on Sähkö- ja teleyhteistyöneuvottelukunnan (STYNK) hyväksymä 1 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät. LINTU-seminaari Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist

Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät. LINTU-seminaari Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät LINTU-seminaari 6.2.2012 Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist 2 1. Tausta ja tavoitteet 2. Osatehtävät Sisältö 3. Automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT

Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT - Pistenopeusvalvonta - Alennettu puuttumiskynnys - Keskinopeusvalvonta 2 Automaatti-valvonnalla olevat tiejaksot

Lisätiedot

Automaattinen liikennevalvonta taajamissa - case OULU

Automaattinen liikennevalvonta taajamissa - case OULU Automaattinen liikennevalvonta taajamissa - case OULU Liikenneturvallisuuden hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari 14.11.2017 Erkki Malo, Oulun kaupunki TAUSTAA Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Tuotannon yleisohjeet TIEL 227 0008 isbn 951-726-196-9. Pohjavesisuojauksen kuvaus - ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi

Tuotannon yleisohjeet TIEL 227 0008 isbn 951-726-196-9. Pohjavesisuojauksen kuvaus - ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi Tuotannon yleisohjeet TIEL 227 0008 isbn 951-726-196-9 Pohjavesisuojauksen kuvaus - ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi Tielaitos Kehittämiskeskus Helsinki 1996 OHJE 20.3.1996 96/20/Th-145 268/96/20/TIEL/21

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Tiemerkintöjen kuntoluokitus. Kunnossapidon laatu

Tiemerkintöjen kuntoluokitus. Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen kuntoluokitus Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen kuntoluokitus 1 Tiemerkintöjen kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 2 Tiemerkintöjen kuntoluokitus Kansikuva:

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla

Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla Automaattinen liikennevalvonta Kuopion katuverkolla Sisältö Työn tausta Automaattinen liikennevalvonta Suomessa Automaattisen liikennevalvonnan hyötyjä Lähtökohdat Kuopiossa Kuopiossa tapahtuneet onnettomuudet

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Tehostettu kameravalvonta ja puuttumiskynnyksen alentaminen. Kokeilu kantatiellä 51 syyskuussa 2007

Tehostettu kameravalvonta ja puuttumiskynnyksen alentaminen. Kokeilu kantatiellä 51 syyskuussa 2007 Tehostettu kameravalvonta ja puuttumiskynnyksen alentaminen Kokeilu kantatiellä 51 syyskuussa 2007 Kokeilu pähkinänkuoressa Kantatie 51:llä, Kirkkonummen ja Karjaan välillä kokeiltiin syyskuussa 2007 tehostettua

Lisätiedot

Automaattisen nopeusvalvonnan kohdentaminen

Automaattisen nopeusvalvonnan kohdentaminen Mikko Räsänen & Harri Peltola Automaattisen nopeusvalvonnan kohdentaminen Ehdotus valvonnan piiriin tulevista uusista tiejaksoista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2001 Automaattisen nopeusvalvonnan

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

JVIKING. Tielaitos. ooöoc- Vt 5 välillä Leppävirta - Vehmasmäki. Liikenteen automaattinen nopeusvalvonta. Kuopio 1998

JVIKING. Tielaitos. ooöoc- Vt 5 välillä Leppävirta - Vehmasmäki. Liikenteen automaattinen nopeusvalvonta. Kuopio 1998 ooöoc- S Tielaitos Liikenteen automaattinen nopeusvalvonta Vt 5 välillä Leppävirta - Vehmasmäki Kuopio 1998 TIEHALLINTO avo- Karja'a n tiepliri og TIEL/3- i< JVIKING .3 AUTOMATIC TRAFFIC ENFORCEMENT Main

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-257-3

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Vaihtuvien nopeusrajoitusten ja nopeuksien automaattivalvonnan. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 6/2007

Vaihtuvien nopeusrajoitusten ja nopeuksien automaattivalvonnan. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 6/2007 Vaihtuvien nopeusrajoitusten ja nopeuksien automaattivalvonnan yhteistoiminta Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 6/2007 Vaihtuvien nopeusrajoitusten ja nopeuksien automaattivalvonnan yhteistoiminta Tiehallinnon

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Tiemerkintöjen käyttö. Toimintalinjat

Tiemerkintöjen käyttö. Toimintalinjat Tiemerkintöjen käyttö Toimintalinjat Tiemerkintöjen käyttö Toimintalinjat Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 Kansikuva: Valokuva O. Anttila ISBN 951-803-322-6 TIEH 2100025-04 Verkkoversio

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta

Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Suravage-aineiston tuottaminen tien suunnittelijan näkökulmasta Infotilaisuus 7.4.2015, Jan-Erik Berg Ympäristösi parhaat tekijät Agenda 2 Johdanto Ohjeen kuvaus Käytännön tekeminen ja erikoistapaukset

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 1 (7) Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 29 päivänä huhtikuuta 2011 annetun postilain (415/2011) 48 :n nojalla 1 luku Yleiset

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUDESTA

LIIKENNETURVALLISUUDESTA AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKENNETURVALLISUUDESTA NÄKÖKULMIA ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSELTA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Ylikomisario Petri Pahkin 2 Tietojohtoisuus liikenneturvallisuustyössä Poliisien

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V

,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V ,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V '\\ \ TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS Tiensuunnittelutoimisto YLEISTEN TEIDEN VALAISTtJSPOLITIIKKA Tienpidon suuntaviivat ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 951-803-725-X

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN Hyvinkää 6-7.2.2014 Harri Spoof, Pöyry CM Oy MISTÄ ON KYSE? Tiemerkintöjen toimintalinjat (Tiehallinto, 2007) asiakirjan päivitys Asiakirjan nimi muutettu, koska toimintalinja

Lisätiedot

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu. Keskustelutilaisuudet ja 28.9. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetusten valmistelu Keskustelutilaisuudet 13.9. ja 28.9. Keskustelutilaisuuden ohjelma 1) Yleistä asetusten valmistelusta 2) Laitteiden vaatimukset 3) Laitteiston toteutus

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET Liikennemerkkien ja reunapaalujen tehtävänä on varoittaa, ohjata ja opastaa liikennettä sekä välittää informaatiota tienkäyttäjille. Kuntomäärityksen tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 Tielaitos Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Tielaitoksen selvityksiä 13/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA Sopijapuolet A. Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab (2553398-9), jäljempänä A PL 52, 02701 Kauniainen B. Kauniaisten

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta 2016-2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Satakunnan maakunnassa Sijoittuu pääosin Harjavallan, Euran ja Säkylän kuntien alueelle Tiestöä

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana

Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi. Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana Tutkimushankkeet Päällysteiden laadun tutkimusmenetelmien laadun parantamiseksi PANK -menetelmäpäivä 2 Tutkimushankkeet, joissa PANK ry on mukana MARA - Rakennetta rikkomattomat mittausmenetelmät maanrakentamisessa

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio Syrjänen, PIRELY

Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio Syrjänen, PIRELY Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio, PIRELY 8.2.2013 Liikenteenohjaaja kuoli työmaalla - kuorma-auto peruutti päälle (lähde: Poliisin tiedote) Tietyömaan liikenteenohjaaja

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3)

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.204 6:9 Anitta Vähäkuopus (3) TYÖSELITE Malmin hautausmaan suojatie Risteys 524 Kojeuusinta Yleistä Vaihdetaan koje ja perusta. Kalusteet ja työ Liikennevalojen

Lisätiedot

Liikennemerkkien ja reunapaalujen

Liikennemerkkien ja reunapaalujen Kunnossapidon laatu Tielaitos Liikennemerkkien ja reunapaalujen kuntoluokitus 1FI 1 1 Kunnossapidon ohjaus Helsinki 1994 Tuotannon palvelukeskus ö' // Kunnossapidon laatu Liikennemerkkien ja reunapaalujen

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tievalaistuksen toimintalinjat

Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat TIEHALLINTO Helsinki 2006 Kansikuva Markku Suoranta ISBN 951-803-636-5 TIEH 1000105-06 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI OHJAUS, LIITE 1 OHJAUS, LIITE 1 23 Varareitti- ja häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma Valtatie 9

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot