MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0182/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0182/2013 29.5.2013"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja A7-0182/2013 MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0106/ /0804(NLE)) Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijä: Inés Ayala Sender RR\ doc PE v05-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PR_NLE_art108 SISÄLTÖ Sivu EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS...3 LIITE 1: NEVEN MATESIN ANSIOLUETTELO...4 LIITE 2: NEVEN MATESIN VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN...6 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS...12 PE v /12 RR\ doc

3 EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0106/ /0804(NLE)) (Kuuleminen) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0106/2013), ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0182/2013), A. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä; B. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 27. toukokuuta 2013 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi; 1. antaa kielteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi; 2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille. RR\ doc 3/12 PE v05-00

4 LIITE 1: NEVEN MATESIN ANSIOLUETTELO Erikoisalat: makrotalouden sopeuttamispolitiikka, finanssipolitiikka, talousarviohallinto mukaan lukien tuloshakuiseen budjetointiin ja valtion menojen vaikuttavuuteen liittyvät kysymykset, keskuspankki- ja rahapolitiikkaasiat. Tärkeimmät saavutukset: Kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskuntien johtaminen muun muassa pääneuvottelijan ominaisuudessa ohjelmaneuvotteluissa ja ohjelmien arvioinneissa useissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Osallistuminen talousarviopolitiikan laadintaan ja julkistalouden alan rakenneuudistusten suunnitteluun. Osallistuminen Kroatian makrotaloudellisen kehityksen analysoinnin parantamiseen. Kokemus maakohtaisten makrotaloudellisten raporttien laadinnasta. TYÖKOKEMUS KROATIAN KESKUSPANKKI (heinäkuu 2009 ) Vanhempi neuvonantaja pääjohtajan virastossa (vuodesta 2009 ). Neuvonta makrotaloudellisen kehityksen analysoinnissa, rahapoliittisissa ja pankkialan kysymyksissä sekä rakenneuudistuksissa. KANSAINVÄLINEN VALUUTTARAHASTO, WASHINGTON, DC, YHDYSVALLAT ( ) Kansainvälisen valuuttarahaston johtava pysyvä edustaja Moskovassa, yksikön johtaja, Venäjä ( ). Yhteistyön helpottaminen Venäjän viranomaisten kanssa. Osallistuminen öljyntuotantoalan makrotaloudellisten kysymysten analysointiin epävakaan öljyn hinnan leimaamana aikana. Kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskunnan jäsen G8-maiden valtiovarainministerien kokouksissa Moskovassa ja Pietarissa Venäjän puheenjohtajakaudella (lokakuu 2008 helmikuu 2009). Valko-Venäjän valtuuskunnan johtaja (lokakuu 2007 helmikuu 2009, samanaikaisesti Moskovan-tehtävän kanssa). Useiden neuvotteluvaltuuskuntien johtaminen stand-byoperaatiossa. Romanian valtuuskunnan johtaja ja osaston johtaja ( ). Kansainvälisen valuuttarahaston ryhmän johtaminen ohjelmaneuvotteluissa ja ensimmäisen onnistuneesti päätökseen saadun stand-by-operaation arvioinneissa Romaniassa ( ). Neuvottelujen kohteena olleella ohjelmalla vähennettiin inflaatiota yli 40 prosentin tasosta yksinumeroiseen lukuun finanssi-, raha- ja tulopolitiikan koordinoinnin avulla ja kauaskantoisia rakenneuudistuksia toteuttamalla. Seuraavaa stand-by-operaatiota koskeneiden neuvottelujen ja ensimmäisen arvioinnin johtaminen vuonna Albanian valtuuskunnan johtaja ja osaston varajohtaja (2000). Yhden ensimmäisten joukossa olleen köyhyydenvähentämis- ja talouskasvujärjestelyä koskevan sopimuksen neuvotteleminen ja köyhyyden vähentämistä koskevan strategia-asiakirjan laadintaprosessin koordinoiminen viranomaisten kanssa. PE v /12 RR\ doc

5 Slovakiasta vastaava vanhempi virkamies, Euroopan osasto. Finanssi-, raha- ja rahoituspolitiikan seuranta (lokakuu 1997 joulukuu 1999). Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta vastaava vanhempi virkamies, Euroopan osasto. Aktiivinen osallistuminen neuvotteluihin ja rahapolitiikan sekä finanssija rakennepoliittisten ehtojen seurantaan sellaisen stand-by-järjestelyn puitteissa, johon sisältyi menestyksekäs valuuttakurssin mukauttaminen (heinäkuu 1995 syyskuu 1997). Puolasta vastaava finanssipolitiikan asiantuntija, finanssiasioiden osasto (tammikuu 1994 kesäkuu 1995). Eläkejärjestelmää käsittelevän asiakirjan laadinta. Pakistanista vastaava finanssipolitiikan asiantuntija, finanssiasioiden osasto. Useita Kansainvälisen valuuttarahaston järjestelyjä (SBA, ESAF, jne.) koskeneisiin neuvotteluihin osallistuminen. Fiskaaliseen federalismiin liittyviä kysymyksiä kyseisellä alueella käsittelevän asiakirjan yhteislaatijana toimiminen (huhtikuu 1992 joulukuu 1993). ZAGREBIN TALOUSINSTITUUTTI, KROATIA ( ) Useita tutkijan tehtäviä mukaan lukien rahapolitiikan alan osaston johtaja ja tutkija. Noin sata julkaistua asiakirjaa. MUUT TEHTÄVÄT JA TOIMINTA Zagrebin talousinstituutin johtokunnan puheenjohtaja ( ). Kroatian keskuspankin pääjohtajan neuvonantajana toimiminen Kroatian ensimmäisen oman valuutan käyttöönoton yhteydessä Kroatian julistauduttua itsenäiseksi ( ). Entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan hallituksen pankkien elvytysviraston johtokunnan jäsen ( ). KOULUTUS Taloustieteen tohtori, taloustieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1988). Taloustieteen maisteri, taloustieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1981). Valtiotieteiden kandidaatti, valtiotieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1975). Fulbright-stipendiaatti, tohtorintutkinnon jälkeinen apuraha, North-Western University, Evanston, IL, Yhdysvallat (1990). OPETUSKOKEMUS Julkistalouden vanhempi lehtori, Zagrebin kauppakorkeakoulu (vuodesta 2011 ). Vieraileva luennoitsija lukuisissa konferensseissa ja seminaareissa. Julkaistuja luentoesityksiä. KIELITAITO Kroaatti (äidinkieli), englanti (sujuva), venäjä (tyydyttävä), saksa (tyydyttävä) RR\ doc 5/12 PE v05-00

6 LIITE 2: NEVEN MATESIN VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN Ammattikokemus 1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla tai hallinnon tilintarkastuksessa? Urani alussa Zagrebin talousinstituutissa laadin asiakirjan monien keskuspankkien suorittamista finanssipoliittisten toimien kaltaisista toimista. Ne ovat toimia, jotka normaalisti suoritetaan talousarviovaroista mutta jotka keskuspankit joskus suorittavat, vaikka niillä loppujen lopuksi on vaikutusta julkisen talouden rahoitusasemaan. Laatimani asiakirjan johdosta Kansainvälisen valuuttarahaston finanssiasioiden osasto kutsui minut vierailevaksi tutkijaksi. Finanssiasioiden osastolla työskennellessäni laadin vuoden 1991 alussa asiakirjan fiskaaliseen federalismiin entisessä Jugoslaviassa liittyneistä kysymyksistä. Vuotta myöhemmin aloin työskennellä Kansainvälisen valuuttarahaston samalla osastolla finanssipolitiikan asiantuntijana. Kyseinen osasto on erikoistunut muiden osastojen avustamiseen jäsenmaiden finanssipolitiikan kehityksen seurantaan, makrotalouden sopeuttamisohjelmien finanssinäkökohtiin ja talousarviohallintokäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä sekä teknisen avun antamiseen jäsenmaille talousarvioasioissa. Suoritin ensimmäisen tehtäväni yhdessä kolmesta osastosta, jotka vastaavat finanssi- ja talousarviohallinnon arvioinnista maakohtaisissa muistioissa sekä erilaisissa tutkimuksissa. Tutkimukset käsittelivät sekä finanssipolitiikan makrotaloudellista roolia että julkisia menoja koskevien ohjelmien vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Finanssipolitiikan asiantuntijana osallistuin myös säännöllisesti alueosaston valtuuskuntiin, jotka tekivät IV artiklan mukaisia konsultointeja tai kävivät ohjelmaneuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa, sekä teknistä apua antaneisiin valtuuskuntiin. Tässä ominaisuudessa tehtäviini kuului muistioiden valmisteleminen tuloista ja menoista, menojen hoitoon liittyvistä kysymyksistä sekä ehdotuksista mahdollisiksi finanssialan uudistuksiksi. Lainaneuvottelujen yhteydessä valmistelin ehdotuksia politiikan toimenpiteiksi ja finanssipoliittisiksi ehdoiksi ohjelman puitteissa. Konsultoinneissa ja ohjelmaneuvotteluissa käsiteltyihin, menoihin liittyviin näkökohtiin kuuluivat muiden muassa jakoperiaatteella toimivien eläkejärjestelmien kestävyys, indeksointimallien tarkoituksenmukaisuus sekä mahdollisuudet toteuttaa parametrisia uudistuksia ympäristössä, jolle on ominaista yhä raskaammaksi käyvä huoltosuhde. Muita useasti esillä olleita kysymyksiä olivat usein hallinnollisesti asetettujen hintojen muodossa annettavien tukien edut ja haitat sekä mahdollisuudet niiden poistamiseen siten, että samalla annetaan kohdennettua apua haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille. Julkisen alan palkkapolitiikka oli niin ikään usein tärkeässä osassa. Siirryttyäni Euroopan I osastoon ja alettuani hoitaa eri maista vastaavan virkamiehen tehtäviä käsittelin edelleen finanssiasioita, joihin sisältyivät erilaisten julkisia menoja koskevien ohjelmien tehokkuusnäkökohdat sekä mahdollisten rakenneuudistusten talousarviokustannusten ja hyötyjen arviointi. Tämän työn luonne oli hyvin lähellä PE v /12 RR\ doc

7 toiminnantarkastusta. Vaikka termi hallinnon tilintarkastus ei sovikaan tähän yhteyteen, kyseisten kahden toiminnan välillä oli merkittäviä yhtäläisyyksiä. Kun aloin johtaa Kansainvälisen valuuttarahaston lainaoperaatioita, julkisia menoja koskeviin ohjelmiin ja rakenneuudistuksiin liittyvät kysymykset olivat edelleen vahvasti läsnä työssäni. Vuonna 2002 johdin Albanian-valtuuskuntia, jotka neuvottelivat yhden ensimmäisistä köyhyydenvähentämis- ja talouskasvujärjestelyä koskevan sopimuksen mukaisista ohjelmista ja jotka vastasivat sen myöhemmistä arvioinneista. Ohjelmalla tuettiin hallituksen ponnisteluja köyhän väestönosan terveyspalvelujen saannin parantamiseksi, koulunkäynnin lisäämiseksi ja infrastruktuurin laadun kohentamiseksi vesi- ja energiahuolto mukaan luettuna. Johdin lisäksi vuosina useita neuvotteluvaltuuskuntia, jotka käsittelivät kahta stand-by-operaatiota Romaniassa. Vuosien ohjelma, josta neuvoteltiin Romanian liittyessä Euroopan unioniin, sisälsi laajan joukon julkisen talouden tervehdyttämistoimenpiteitä varsinkin menojen osalta. Niiden laadinta edellytti huolellisesti suunnitteluja toimenpiteitä, joilla pyrittiin parantamaan suurten valtionyritysten talousarvioohjelmien ja operaatioiden tehokkuutta. Esimerkiksi ohjelman kontekstiin sisältyi sähkön, kaasun ja lämmityksen hintojen uudistuksia, joihin yhdistettiin korvaustoimenpiteitä haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille koituvien seurausten lieventämiseksi. Toimiessani tällä hetkellä vanhempana neuvonantajana Kroatian keskuspankissa tarjoan muiden tehtävien ohella säännöllisesti neuvontaa finanssiasioista Kroatiassa, mukaan lukien Kroatian parlamentin hiljattain hyväksymien finanssipoliittisten sääntöjen täytäntöönpano, sekä kirjanpitojärjestelmistä (GFS 1986, GFS 2001, ESA95). Lisäksi pidän julkistalouden luentokurssia Zagrebin kauppakorkeakoulussa. Opettaminen ja opiskelijoiden kanssa keskusteleminen tarjoavat mielenkiintoiset puitteet teoreettisen tiedon peilaamiselle julkistalouden tämänhetkisen kehitykseen. Katson, että urallani hankkimani kokemuksen ansiosta minulla on hyvät lähtökohdat merkittävän panoksen antamiseen tilintarkastustuomioistuimen toimintaan. Tämä pätee erityisesti toiminnantarkastukseen, joka on yksi sen tärkeimmistä toiminta-aloista. Olen myös pannut merkille, että tilintarkastustuomioistuimen toiminta käsittää toiminnantarkastuksen, joka liittyy ohjelmiin, joilla EU reagoi vallitsevaan talous- ja rahoituskriisiin, mukaan luettuina uusien rahoitusalan valvontaelinten, jäsenvaltioille annettavan keskipitkän aikavälin rahoitusavun sekä paremman budjettikurin aikaansaamiseksi toteutettavien menettelyjen toiminnantarkastus. Uskon, että kokemuspääomani avulla pystyn edistämään tilintarkastustuomioistuimen työskentelyä tällä osa- alueella. 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne aikana? Ensinnäkin vuoden 1991 alussa ja vuoden 1992 lopulla, jolloin työskentelin Zagrebin talousinstituutissa, toimin Kroatian keskuspankin pääjohtajan neuvonantajana Kroatian ensimmäisen oman valuutan (Kroatian dinaari) käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä Kroatian julistauduttua itsenäiseksi. Osallistuin päätösten valmisteluun mukaan lukien uudistuksen ajoitus, valuuttakurssipolitiikka, muiden entisestä Jugoslaviasta irtautuneiden valtioiden kanssa käytetyn maksujärjestelmän uudistus sekä pankkijärjestelmän vakauden säilyttämiseksi tarvitut toimenpiteet tilanteessa, jossa ei käytännössä ollut lainkaan virallisia RR\ doc 7/12 PE v05-00

8 varantoja ja jossa kotitalouksilla oli paljon talletuksia ulkomaisissa valuutoissa kotimaisissa pankeissa. Toiseksi Romanian kanssa vuosina toteutettujen stand-by-operaatioiden aikana tehtävänäni oli tehdä ehdotuksia sopeuttamispolitiikasta ja neuvotella viranomaisten kanssa tarvittavista toimenpiteistä. Ohjelman avulla inflaatiota onnistuttiin vähentämään yli 40 prosentin tasosta yksinumeroiseen lukuun kolmessa vuodessa samalla, kun vaihtotaseen alijäämä pidettiin kurissa. Tämä saatiin aikaan voimakkaalla talouden tervehdyttämisellä yhdistettynä huolellisesti synkronisoituun palkkapolitiikkaan talousarviota hallinnoivissa laitoksissa ja valtionyrityksissä, valuuttakurssihaarukan vähittäisellä joustavoittamisella sekä monimutkaisilla toimenpiteillä luottokannan kasvun hillitsemiseksi. Kokonaisvaltainen julkisen talouden tervehdyttäminen saatiin aikaan talousarvioon liittyneiden toimenpiteiden lisäksi myös sellaisilla toimenpiteillä, joilla parannettiin valtionyritysten kannattavuutta. Sen lisäksi, että johdin ohjelman suunnittelua, jouduin usein myös päättämään neuvotteluja käytäessä noudatetusta toimintalinjasta. Kolmanneksi olen onnistunut monessa muussa yhteydessä käydyissä ohjelmaneuvotteluissa myötävaikuttamaan sellaisten ratkaisujen löytämiseen, joilla on saavutettu vaaditut makrotaloudelliset ja rahoitukselliset tavoitteet mutta joissa on samalla otettu huomioon viranomaisten näkemykset ja prioriteetit. Esimerkiksi eräässä tapauksessa myöhempien tapahtumien kannalta merkittäväksi muodostui päätös peruuttaa jo hyväksytty ja täytäntöön pantu julkisen sektorin palkankorotus. Riippumattomuus 3. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne hoidossa? Suorittaessani tehtäviä tilintarkastustuomioistuimessa en pyydä enkä suostu vastaanottamaan ohjeita Kroatian hallitukselta enkä miltään muultakaan laitokselta tai henkilöltä. Ymmärrän täysin ja hyväksyn sen, että tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien sen jäsenten on oltava täysin riippumattomia suorittaessaan tehtäviä tilintarkastustuomioistuimessa, mistä määrätään EU:n perussopimuksissa. Jos tulen siihen johtopäätökseen, että jokin tietty asia liittyy kotimaahani tai johonkin sellaiseen maahan, jonka viranomaisten kanssa olen ollut aikaisemmissa työtehtävissäni läheisesti yhteydessä, kysyisin tilintarkastustuomioistuimen presidentiltä, pitääkö minun jäävätä itseni kyseistä asiaa koskevassa päätöksessä. PE v /12 RR\ doc

9 4. Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aikaisemmissa johtotehtävissänne, mikäli vastuuvapausmenettely on ollut sovellettavissa? Vastuuvapausmenettelyä ei ole sovellettu aiemmin hoitamiini tehtäviin. 5. Onko teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa mahdollisten tulevien työtehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena vireillä olevissa oikeusmenettelyissä, voisitteko kertoa niistä? Minulla ei ole liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia eikä muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien tehtävieni kanssa tilintarkastustuomioistuimessa. Annan tilintarkastustuomioistuimen sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen presidentille ilmoituksen taloudellisista eduistani ja sitoumuksistani ja asetan kyseiset tiedot julkisesti saataville. En ole osallisena menettelyssä. 6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luopumaan kaikista poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? En ole minkään poliittisen puolueen jäsen eikä minua ole valittu vaaleilla mihinkään tehtävään, joskin olen erään voittoa tavoittelemattoman järjestön johtokunnan jäsen. Luovun kyseisestä tehtävästä, jos minut valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. 7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne henkilöitä? Tekisin parhaani toimiakseni puolueettomasti sellaisissa mahdollisesti esille tulevissa asioissa, jotka liittyvät kotimaahani. Jos tietooni tulee tilintarkastustehtäviä suorittaessani viitteitä vakavista väärinkäytöksistä, mahdolliset petokset ja korruptio mukaan lukien, noudattaisin tilintarkastustuomioistuimen työjärjestystä ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätöksen artiklaa. Kuten edellä totesin, mahdollisiksi katsottujen tai todellisten eturistiriitojen tapauksessa konsultoisin tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä. Tehtävien hoitaminen 8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun moitteettoman varainhoidon kulttuurissa? Julkisia varoja olisi käytettävä mahdollisimman suurta huolellisuutta noudattaen ja ainoastaan silloin, kun siitä yhteisölle koituvat hyödyt ylittävät kotitalouksille ja yrityksille aiheutuvan taakan. Julkisten tehtävien toteuttamiseen käytettävät varat ovat pääasiassa peräisin verovaroista, mikä vähentää suoraan yksityisen sektorin käytettävissä olevia varoja ja, jos ei oteta huomioon harvinaisia, Pigoun verojen tyyppisiä veroja, aiheuttaa lisää vääristymiä. Tämä on erityisen huomionarvoista Euroopan maiden julkisen sektorin tapauksessa, sillä niissä julkiset menot ovat keskimäärin huomattavasti suuremmat kuin muissa kehittyneissä talouksissa. RR\ doc 9/12 PE v05-00

10 Julkisten varojen varovaisen käytön merkitys on edelleen lisääntynyt nykyisissä olosuhteissa, joissa useat Euroopan maat kamppailevat saadakseen markkinat vakuuttuneiksi finanssipolitiikkansa kestävyydestä. Varovaisen finanssipolitiikan pitäisi näin ollen olla finanssihallintokulttuurin tärkein osatekijä julkisessa hallinnossa. Julkisten varojen varovaisen käytön varmistamisprosessiin sisältyy minimutkaisia menettelyjä alkaen talousarvion hyväksymisestä aina hyväksyttyjen menojen toimeenpanoon liittyvien yksityiskohtien kirjoon asti. Prosessin ja itse lopullisen talousarvioasiakirjan olisi oltava ennen kaikkea täysin läpinäkyviä. Asiakirjoissa olisi annettava realistinen kuva ehdotetun talousarvion yhdenmukaisuudesta keskipitkän aikavälin finanssikehyksen ja finanssipolitiikan sääntöjen kanssa. Koska yleismaailmallisesti hyväksyttyjä tilintarkastus- ja raportointisääntöjä ei vielä ole olemassa monien hallitusten operaatioihin liittyvien näkökohtien tapauksessa, talousarvioasiakirjoissa olisi selvitettävä selkeästi noudatettavat tilinpitosäännöt sekä esiteltävä kaikki sitoumukset, esimerkiksi myös sellaiset, jotka liittyvät ehdollisiin vastuusitoumuksiin ja rahoitusomaisuuden hankkimiseen politiikan tarkoituksia varten. Nämä seikat eivät useinkaan sisälly talousarvioon. Menojen käytön keskeisinä periaatteina olisi oltava selvä vastuunjako niissä päätöksissä, jotka koskevat julkisten varojen käyttöä, hankintamenettelyjä koskevat tarkat säännöt sekä sen varmistaminen, että sisäisillä tarkastustoiminnoilla (varsinkin sisäisellä tarkastuksella, vaatimustenmukaisuudella ja riskien seurannalla) sekä ulkoisella valvonnalla on vahva rooli. 9. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan parlamenttia sille kuuluvan talousarvion toteuttamista koskevan valvontavallan hoitamisessa. Miten kuvailisitte velvollisuuttanne raportoida Euroopan parlamentille ja erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? Tilintarkastustuomioistuin toimii kollektiivisena elimenä, joka tekee päätöksiä sen jäsenten käytyä niistä keskusteluja. Olen varma siitä, että tilintarkastustuomioistuin vastaa aina myönteisesti kaikkiin ehdotuksiin ja neuvonta- ja lausuntopyyntöihin niissä asioissa, jotka parlamentti tai sen talousarvion valvontavaliokunta katsoo tärkeiksi. Lisäksi koska tilintarkastustuomioistuin vaikuttaa antamalla neuvoja ja lausuntoja, joiden toimeenpano kuuluu kokonaan muiden EU:n toimielinten vastuulle, olen varma, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen jäsenet yrittävät aina parhaansa mukaan tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin, sen talousarvion valvontavaliokunnan ja komission kanssa, ja tämä koskee myös minua siinä tapauksessa, että tulen valituksi. 10. Mitä lisäarvoa toiminnantarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden tulokset olisi otettava huomioon hallintomenettelyissä? Toiminnantarkastukset ovat erittäin tärkeitä julkisen talouden terveen rahoitusaseman varmistamiseksi. EU:n rahoitusohjelmien tehokkuus on erityisen tärkeää aikana, jolloin EU:n jäsenvaltiot joutuvat kohtaamaan vaikeita haasteita rahoituksellisen kestävyytensä vahvistamisessa ja samanaikaisesti talouden kääntämisessä nousuun. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei tee ohjelmia koskevia suoria päätöksiä, se voi antaa hyödyllisiä neuvoja ja tehdä ehdotuksia parlamentille ja komissiolle siitä, onko yksittäisiä PE v /12 RR\ doc

11 rahoitusohjelmia ja operaatioita tarpeen tarkistaa ja mahdollisesti järjestellä uudelleen. Tältä kannalta katsottuna toiminnantarkastukset eivät ole ainoastaan toiminto, joka voi tai jonka pitäisi tuoda lisäarvoa perinteisille säännönmukaisuutta koskeville tarkastuksille ja tilintarkastuksille, vaan se on yksi tilintarkastustuomioistuimen keskeisimmistä tehtävistä. Toiminnantarkastusten tulosten sisällyttäminen johtamismenettelyihin kuuluu muiden EU:n toimielinten tehtäviin. Tilintarkastustuomioistuin voi edesauttaa niiden onnistunutta täytäntöönpanoa ainoastaan antamalla laadukasta neuvontaa ja varmistamalla kiinteän yhteistyön muiden EU:n toimielinten kanssa. 11. Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa? Minulla ei ole tässä vaiheessa vielä näkemystä kyseisestä asiasta. Jos tulen valituksi, niin en epäröi keskustella tilintarkastustuomioistuimen kollegojeni kanssa mahdollisuudesta parantaa yhteistyötä kyseisellä alalla heti, kun olen tutustunut paremmin nykyisiin käytäntöihin ja menettelyihin. Muita kysymyksiä Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? Jos parlamentin kanta olisi kielteinen, peruisin hyvin todennäköisesti ehdokkuuteni pohdittuani perinpohjaisesti kaikkia nimittämistäni vastaan esitettyjä seikkoja, joita valintaprosessissa on saattanut nousta esille. En kuitenkaan tekisi asiasta lopullista päätöstä ennen kuin minulla on ollut tilaisuus kuulla nimittämistäni vastaan esitetyt seikat ja pohtia niitä. Käsittääkseni se olisi tällaisia nimityksiä koskevien, voimassa olevien EU:n sääntöjen mukaista. RR\ doc 11/12 PE v05-00

12 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS Hyväksytty (pvä) Lopullisen äänestyksen tulos +: : 0: Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta) Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Bogusław Sonik, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer Esther de Lange, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu Houillon, Vojtěch Mynář, Derek Vaughan Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Ramona Nicole Mănescu, Marie- Thérèse Sanchez-Schmid, Axel Voss, Renate Weber PE v /12 RR\ doc

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0088/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0088/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 30.3.2012 A7-0088/2012 MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka IV Tuomioistuin

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0803(NLE)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0803(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/0803(NLE) 1.3.2010 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Jan Kinšt tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0015/2010 2010/0803(NLE))

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0090/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0090/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 30.3.2012 A7-0090/2012 MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010, pääluokka VII

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2128(DEC) 6.3.2015 TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Ryszard Czarnecki (PE539.759v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2040(BUD) 9.9.2014 LAUSUNTO talousarvion valvontavaliokunnalta budjettivaliokunnalle neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.10.2011 2011/0000(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Henrik Otbo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0000/2011 2011/0000(NLE))

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/0816(NLE) 18.2.2016 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Ladislav Balko tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C8-0413/2015 2015/0816(NLE))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2155(INI) 21.1.2009 LAUSUNTO talousarvion valvontavaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle Euroopan investointipankin ja

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0422/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0422/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 28.11.2011 A7-0422/2011 MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Juan-Francisco Corona Ramón tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0343/2011 2011/0808(NLE)) Talousarvion

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0091/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0091/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0091/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakiassa, Portugalissa,

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2012/0193(COD) 19.5.2017 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI hyväksyttävän virheriskin käsitteestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.10.2010 TYÖASIAKIRJA "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä Osa 1: Johdanto, esittelijän lähtökohtaolettama ja taustaa Talousarvion valvontavaliokunta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2158(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.845v01-00) Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio Euroopan

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0095/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0095/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0095/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Suomessa,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 18.10.2011 2011/0000(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Juan-Francisco Corona Ramón tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0000/2011

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0092/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0092/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0092/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakian,

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0016(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0016(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 18.5.2017 2017/0016(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi otsonikerrosta heikentävistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

LUONNOS TOISEKSI MIETINNÖKSI

LUONNOS TOISEKSI MIETINNÖKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2013/2241(DEC) 7.7.2014 LUONNOS TOISEKSI MIETINNÖKSI vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 8000 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 8000 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0007/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0007/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0007/2017 26.1.2017 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 11.5.2012 2012/0804(NLE) MIETINTÖLUONNOS Mircea Vasile Popescun nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0113/2012 2012/0804(NLE))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0054/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0054/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0054/2017 6.3.2017 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tavaramerkistä (kodifikaatio) (COM(2016)0702

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 17/05/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0056/1. Tarkistus. William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0056/1. Tarkistus. William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta 20.3.2015 A8-0056/1 1 William (The Earl of) Dartmouth 1 a artikla (uusi) 1 a artikla Edellä todetusta huolimatta Ukrainalle ei tulisi myöntää makrotaloudellista rahoitusapua ennen kuin tulitauko on ollut

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/2319(INI) 29.11.2016 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle komission asiantuntijaryhmien

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0307(NLE) 20.02.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0088/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0088/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0088/2017 28.3.2017 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio) (COM(2015)0616

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot