Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta /0000(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Henrik Otbo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0000/ /0000(NLE)) Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijä: Inés Ayala Sender PR\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PR_NLE_art108 SISÄLTÖ Sivu EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS... 3 LIITE 1: HENRIK OTBON ANSIOLUETTELO... 4 LIITE 2: HENRIK OTBON VASTAUKSET HÄNELLE ESITETTYYN KYSELYLOMAKKEESEEN... 5 PE v /10 PR\ doc

3 EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS ehdotuksesta nimittää Henrik Otbo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0000/ /0000(NLE)) (Kuuleminen) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0000/2011), ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan xxxx neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011), A. ottaa huomioon, että Henrik Otbo täyttää / ei täytä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset / säädettyjä edellytyksiä; 1. antaa myönteisen/kielteisen lausunnon ehdotuksesta nimittää Henrik Otbo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi; 2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille. PR\ doc 3/10 PE v01-00

4 LIITE 1: HENRIK OTBON ANSIOLUETTELO Nimi: Henrik Otbo Syntynyt: Kööpenhaminassa Kansalaisuus: tanskalainen Nykyinen toimi: Tanskan valtion päätilintarkastaja Koulutus: yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Kööpenhaminan yliopisto, 1976 Ura: 1995 : Tanskan valtion päätilintarkastaja : liiketalous- ja yhteiskuntatieteiden opettaja, Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu : toimistopäällikkö, Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto : teoreettisen tilastotieteen opettaja, Kööpenhaminan yliopisto : valtuutettu, Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto : tanskalaisen jäsenen kabinettipäällikkö, Euroopan tilintarkastustuomioistuin : tanskalaisen jäsenen avustaja, Euroopan tilintarkastustuomioistuin : liiketalous- ja yhteiskuntatieteiden opettaja sekä vuonna 1983 myös teoreettisen tilastotieteen opettaja, Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu : valtuutettu, Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto INTOSAIn ammatillisten standardien komitean (Professional Standards Committee, PSC) puheenjohtaja vuodesta INTOSAI on valtioiden päätilintarkastajien kansainvälinen yhteenliittymä. PSC vastaa ammatillisten tilintarkastusstandardien kehittämisestä valtioiden päätilintarkastajien käyttöön. Kielet: tanska, englanti, ranska ja saksa PE v /10 PR\ doc

5 LIITE 2: HENRIK OTBON VASTAUKSET HÄNELLE ESITETTYYN KYSELYLOMAKKEESEEN Ammattikokemus 1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla tai hallinnon tilintarkastuksessa? Koulutuksellinen taustani on kauppatieteiden maisterin tutkinto. Urani punainen lanka on julkisen varainhoidon tarkastus. Aloitin nuorena työt Tanskan kansallisessa tarkastuselimessä. Urani aikana olen opettanut myös usean vuoden ajan tilastotieteitä ja yhteiskuntatieteitä Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa sekä Kööpenhaminan yliopistossa. Vuosiksi minulla oli onnea saada komennus Luxemburgiin tekemään töitä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tanskalaisen jäsenen kabinetissa. Siellä opin Euroopan unionin järjestelmästä sisältä päin. Ymmärsin myös kansainvälisen yhteistyön merkityksen. Kun minut ylennettiin Tanskan kansallisen tarkastuselimen johtajaksi, yksi päävastuualueistani oli Euroopan unionin varojen tarkastus. Yksikköni teki useita erikoisraportteja Tanskan käyttämistä EU:n varoista. Lisäksi minut nimitettiin Tanskan EU-yhteyshenkilöksi sekä tarkastuselimen INTOSAIn (ylimpien tarkastuselinten kansainvälinen järjestö) ja EUROSAIn (ylimpien tarkastuselinten eurooppalainen järjestö) kansainväliseksi yhteyshenkilöksi. Näissä asemissa sain sekä kansainvälistä näkökulmaa että myös innostusta tarkastustyöhön Tanskan kansallisessa tarkastuselimessä. Minut nimettiin Tanskan valtion päätilintarkastajaksi vuonna 1995 ja olen ollut siinä asemassa tähän asti. Päätilintarkastajana olen varmistanut Tanskan kansallisen tarkastuselimen ammatillisen kehityksen. Minun aikanani tarkastuselin on toimittanut Tanskan julkiselle tilintarkastuskomitealle, Tanskan parlamentille sekä hallinnolle laadukkaita, ajankohtaisia ja merkityksellisiä tarkastuksia. Olen luonut hyvät työsuhteet kaikkien tarkastuselimen sidosryhmien kanssa samalla kuitenkin pysyen riippumattomana. Vuodesta 2004 lähtien Tanskan kansallinen tarkastuselin on toiminut puheenjohtajana INTOSAIn ammatillisten standardien komiteassa. Komitealla on jäsenenään 68 ylimpää tarkastuselintä. Vuonna 2010 INTOSAIn ylimpien tarkastuselinten kansainvälisessä kongressissa INCOSAIssa komitea toimitti kaikkien ylimpien tarkastuselinten noudatettavaksi täydelliset ammatilliset standardit. 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne aikana? Kaiken kaikkiaan niinä vuosina, joina olen työskennellyt Tanskan päätilintarkastajana, olen tehnyt töitä kehittääkseni tanskalaista yhteiskuntaa toimittamalla moitteettomia tarkastustuloksia. Koska tilintarkastuselimen tiedonsaanti on laaja-alaista, minulle on myös PR\ doc 5/10 PE v01-00

6 ollut tärkeää käyttää tätä mahdollisuutta avoimuuden ja vastuun varmistamiseksi ja parhaiden käytäntöjen edesauttamiseksi hallinnon joka tasolla. Painopisteeseeni oikeiden tarkastusten toimittamisessa oikeaan aikaan kuuluivat päätökset kolmella tärkeimmällä alueella: 1. Vuoropuhelun edistäminen: Tanskan julkisen tilintarkastuskomitean kanssa, jotta Tanskan kansallinen tarkastuselin täyttää julkisen tilintarkastuskomitean asettamat vaatimukset ja odotukset sekä tarjoaa korkealaatuisia tarkastuksia. Olen toteuttanut tämän esimerkiksi järjestämällä vuotuisia julkisen talouden valiokunnan vierailuja tarkastuselimeen, jakamalla tarkastussuunnitelmia ja julkaisemalla muistioita käynnissä olevista tarkastuksista. tietoa jakavalla hallinnolla, jakamalla riskiarviointeja ja tarjoamalla suosituksia varmistamaan, että tarkastukset antavat hallinnolle lisäarvoa. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että kansallinen tarkastuselin on järjestänyt julkisten tarkastusten kansallisia konferensseja. Tämän vuoden lokakuussa pidetyn viimeisimmän konferenssin aiheena oli, miten julkiset tarkastukset tuovat lisäarvoa. 2. Julkisten tilintarkastajien toimivallan ja tarkastusstandardien kehittäminen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tanskan kansallinen tarkastuselin on yhdessä muiden julkisten tilintarkastajien kanssa luonut sertifiointijärjestelmän julkisille tarkastajille. Järjestelmä muodostaa yleisen kehyksen kaikille julkisille tarkastajille ja antaa perustan korkeatasoisille tarkastuksille. Mainittakoon jälleen INTOSAIn ammatillisten standardien komitean puheenjohtajuus. Tämä työ on antanut kaikille INTOSAIn jäsenille täydelliset ammatilliset standardit erityisesti julkisille tarkastajille. 3. Tanskan kansallisessa tarkastuselimessä tehdyt asiakastutkimukset vuonna 1999, 2001 ja 2009 sekä vertaisarviointi vuonna 2006, joiden tarkoituksena on varmistaa, että Tanskan kansallinen tarkastuselin toimittaa merkityksellisiä tarkastuksia. Riippumattomuus 3. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä "täysin riippumattomina". Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne hoidossa? Perussopimuksen riippumattomuudesta annetut määräykset ovat samankaltaisia kuin nykyisessä asemassani Tanskan päätilintarkastajana, joten olen tottunut tällaisten sääntöjen noudattamiseen. Ensinnäkin, Tanskassa ainoastaan Tanskan julkisella tilintarkastuskomitealla on oikeus pyytää päätilintarkastajan tekemiä tarkastuksia. Minun kokemukseni 16 vuoden ajalta kuitenkin on, että monilla muillakin sidosryhmillä on hyviä ideoita tarkastuselimen työsuunnitelmiksi. Toiseksi, tiedotusvälineiden kiinnostus tarkastustyötä kohtaan kasvaa. On vaatinut melkoista tasapainoilua samaan aikaan olla avoin lehdistölle mutta kuitenkin varmistaa, että tarkastajat voivat tehdä työtään rauhassa. PE v /10 PR\ doc

7 Kolmanneksi, kokemukseni mukaan ydinkysymyksiä käsittelevät kriittiset toiminnantarkastukset voivat johtaa kriittisiin vastauksiin asiaa koskevilta toimielimiltä sekä tiukkoihin keskusteluihin niiden kanssa. Mielestäni nämä kolme ongelmaa ovat tulleet jäädäkseen, ja oikean tasapainon löytäminen kaikissa tilanteissa on tärkeää. Täydellisen riippumattomuuden varmistamiseksi en luonnollisestikaan siksi pyydä tai ota vastaan ohjeita kolmansilta osapuolilta, oli se sitten hallitus tai muu toimielin. Käsittelen tilintarkastusasiakirjoja ammattimaisesti kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti. Lisäksi noudatan perustamissopimuksen säännöksiä sekä tilintarkastustuomioistuimen työjärjestystä, toimintasääntöjä ja eettisiä ohjeita. Riippumattomuus ei kuitenkaan estä minua käymästä vuoropuhelua tärkeiden tilintarkastustuomioistuimen sidosryhmien kanssa. Tilintarkastustuomioistuimella on tärkeä asema merkityksellisten tarkastustulosten tarjoamisessa ja niiden selkeässä esittämisessä. 4. Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aikaisemmissa johtotehtävissänne, mikäli vastuuvapausmenettely on ollut sovellettavissa? Sellaista menettelyä ei sovelleta Tanskassa. 5. Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa työtehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena meneillään olevissa oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä? Minulla ei ole liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa työtehtävieni kanssa. Olen valmis ilmoittamaan taloudellisista eduistani ja muista sitoumuksistani tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne. En ole osallisena missään meneillään olevassa oikeuskäsittelyssä. 6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luopumaan kaikista vastuutehtävistä poliittisissa puolueissa, kun Teidät on nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? En toimi tehtävissä, joihin minut olisi valittu, enkä hoida mitään vastuutehtäviä missään poliittisessa puolueessa. 7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne henkilöitä? Selvittäisin tapauksen soveltaen tilintarkastustuomioistuimen tällaisia tapauksia varten annettua menettelytapaa. Se varmistaisi, että tällaiset tapaukset käsiteltäisiin yhdenvertaisesti ja oikein riippumatta toimijoiden alkuperästä. Tapaus on annettava Euroopan petostentorjuntaviraston käsiteltäväksi, mikäli petosta ja/tai lahjontaa epäillään tai sellaista on havaittu. PR\ doc 7/10 PE v01-00

8 Olen käsitellyt vain muutamia petostapauksia Tanskassa. Jokaisessa tapauksessa tarkastuselin on kuitenkin ottanut asian hyvin vakavasti ja työskennellyt tiiviisti yhdessä asiaankuuluvien viranomaisten kanssa. Minulle ensisijaisen tärkeää on, että tilintarkastustuomioistuimen työ edesauttaa avoimen ja vastuullisen Euroopan unionin rakentamista. Työskentelemällä tiiviisti yhdessä Euroopan petostentorjuntaviraston kanssa epäsäännönmukaisuuksien ja petosten torjumiseksi tilintarkastustuomioistuin auttaa keskittymään EU:n varojen moitteettomaan varainhoitoon. Tehtävien hoitaminen 8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun moitteettoman varainhoidon kulttuurissa? Terve varainhoito rakentuu taloudellisuuden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden periaatteiden ympärille. Tämä tarkoittaa, että toimielinten on asetettava tavoitteita, käytettävä asiaankuuluvia suoritusindikaattoreita ja luotava sisäisen valvonnan ja tarkastuksen järjestelmiä, jotta korkeatasoiset suoritukset ja sääntöjen noudattaminen voidaan varmistaa. Ylimmän johdon huomion keskittäminen tavoitteiden ohjaamiseen ja seuraamiseen on ensisijaisen tärkeää terveelle varainhoitokulttuurille. Terveen varainhoitokulttuurin omaavat toimielimet ovat vastuullisia ja avoimia, osoittaen selvästi tehokkuutensa "omistajilleen" ja yleisesti EU:n jäsenille. 9. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan parlamenttia sille kuuluvan talousarvion toteuttamista koskevan valvontavallan hoitamisessa. Miten kuvailisitte velvollisuuttanne raportoida Euroopan parlamentille ja erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? Komission talousarvion toteuttamisen valvonta parlamentin puolesta on ensisijaisen tärkeää. Se tarjoaa unionin kansalaisille vakuuden siitä, että heidän tarjoamansa raha käytetään viisaasti, aiottuihin tarkoituksiin, lain ja sääntöjen mukaisesti sekä niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tämä kehitys vahvistaa mielestäni demokraattista vuoropuhelua ja pitkällä aikavälillä lisää kansalaisten luottamusta ja siten unionin yhteenkuuluvuutta. Tilintarkastustuomioistuimella on asiassa tärkeä asema, sillä se kuuluu tärkeimpiin tiedonantajiin siitä, miten budjettivallan käyttäjien aikomukset toteutetaan. Nämä tiedot ilmoitetaan vuosikertomuksessa, joka käsittelee pääasiassa säännönmukaisuutta koskevia tarkastuksia ja tilintarkastuksia, sekä erityiskertomuksissa, jotka käsittelevät pääasiassa toiminnantarkastuksia. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulle kuuluvat kuitenkin parlamentille raportoinnin lisäksi talousarvion valvontavaliokunnan avustaminen aina, kun se on mahdollista. Uskon, että parlamentti ja erityisesti talousarvion valvontavaliokunta on tilintarkastustuomioistuimen ensisijainen asiakas ja että talousarvion valvontavaliokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen välisen suhteen on oltava läheinen, jotta parlamentti voi valvoa PE v /10 PR\ doc

9 EU:n taloutta mahdollisimman tehokkaasti. Tilintarkastustuomioistuimen ja talousarvion valvontavaliokunnan on käytävä jatkuvaa ja tehokasta vuoropuhelua, ja tilintarkastustuomioistuimen on oltava tarkkaavainen parlamentin toivomuksille ja odotuksille, säilyttäen kuitenkin riippumattomuutensa. 10. Mitä lisäarvoa mielestänne toiminnan tuloksellisuutta koskevat tarkastukset tuovat, ja miten niiden tulokset olisi otettava huomioon johtamisessa? Uskon, että sekä tilintarkastusten että toiminnantarkastusten on annettava lisäarvoa hallinnolle. Toiminnantarkastusten tavoitteena on kuitenkin taata rahoille vastinetta ja siten parantaa Euroopan unionin taloushallintoa. Toiminnantarkastusten olisi taattava, että talousarvio toteutetaan taloudellisuuden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden periaatteiden mukaisesti. EU:n varojen asianmukainen käyttö on tärkeää kaikille unionin jäsenille ja siksi tilintarkastustuomioistuimella on tärkeä tehtävä toimittaa ajankohtaisia toiminnantarkistuksia EU:n varoista. Toimittamalla ajankohtaisia, merkityksellisiä ja korkealaatuisia toiminnantarkastuksia tilintarkastustuomioistuin keskittyy Euroopan unionin varojen moitteettomaan taloudenhallintaan. Tällaisten tarkastusten päämäärä on tietenkin saada rahalle parempia tuloksia. Ikävä kyllä kaikella unionin toiminnalla ei ole riittäviä tavoitteita ja tarvittavia indikaattoreita, jotka mahdollistaisivat sen, että tilintarkastustuomioistuin voisi tarkastaa saavutettua tehokkuutta. Tällaisissa tapauksissa tilintarkastustuomioistuimen on mahdollisesti tarkastettava varainhoitojärjestelmät yhdistettynä havainnollisiin esimerkkeihin kyseenalaisesta vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta. Tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastusten ja toiminnantarkastusten olisi molempien tarjottava Euroopan parlamentille terve perusta parlamentin tuleville päätöksille EU:n varojen käytöstä. 11. Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa? Kokemukseni Tanskan julkisen tilintarkastuskomitean suhteista on opettanut minulle, miten tärkeää jatkuva vuoropuhelu on, jotta asetetut odotukset voidaan täyttää. Teen siksi parhaani tukeakseni ja tehostaakseni talousarvion valvontavaliokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen välistä vuoropuhelua. Tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteistyö on jo monen vuoden ajan toiminut hyvin. Työskentelemme yhdessä tasavertaisessa asemassa ja toisiamme kunnioittaen. Katson kuitenkin tarpeelliseksi, että yhteistyötä sekä tilintarkastuksissa että toiminnantarkastuksissa kehitetään. Jos tilintarkastustuomioistuin perustaisi suuremman osan työstään kansallisten ylimpien tarkastuselinten tarkastusten havaintoihin, olisi sillä mahdollisuus jakaa voimavaroja muihin tärkeisiin tarkastuksiin. PR\ doc 9/10 PE v01-00

10 Mielestäni tällainen kehitys olisikin tarpeen. Tulevina vuosina on entistä tärkeämpää, että tilintarkastustuomioistuin antaa lisäarvoa tarjoamalla selkeitä tarkastustuloksia, jotka luovat syvällisen perustan Euroopan päätöksentekijöille. Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä euroalueella että sen ulkopuolella kärsivät vakavasta talouskriisistä. Tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten ylimpien tarkastuselimien olisi käytettävä tämä tilaisuus tarkastusvoimien yhdistämiseksi. Olen siksi tyytyväinen, että äskettäin pidetyssä EU:n yhteyskomitean kokouksessa päätettiin yhteystyön jatkosta ja että näin voimme omalta osaltamme edesauttaa kriisistä selviytymistä. Mielestäni tilintarkastustuomioistuimella on tärkeä asema tässä yhteistyössä ja se on looginen yhteys Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan parlamentin välillä. Muita kysymyksiä Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? Kyllä. En pystyisi työskentelemään tehokkaasti auttaakseni parlamenttia, jos minulla ei olisi sen luottamusta. PE v /10 PR\ doc

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0803(NLE)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0803(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/0803(NLE) 1.3.2010 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Jan Kinšt tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0015/2010 2010/0803(NLE))

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 11.5.2012 2012/0804(NLE) MIETINTÖLUONNOS Mircea Vasile Popescun nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0113/2012 2012/0804(NLE))

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2011 2011/0801(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Harald Wögerbauer tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0029/2011 2011/0801(NLE))

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 18.10.2011 2011/0000(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Juan-Francisco Corona Ramón tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0000/2011

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0422/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0422/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 28.11.2011 A7-0422/2011 MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Juan-Francisco Corona Ramón tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0343/2011 2011/0808(NLE)) Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/0816(NLE) 18.2.2016 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Ladislav Balko tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C8-0413/2015 2015/0816(NLE))

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0803(NLE)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0803(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/0803(NLE) 1.6.2015 MIETINTÖLUONNOS Bettina Michelle Jakobsenin nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C8-0122/2015 2015/0803(NLE))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

virallinen lehti C 327 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu

virallinen lehti C 327 Euroopan yhteisöjen Tiedonantoja ja ilmoituksia Suomenkielinen laitos Ilmoitusnumero Sisältö Sivu virallinen lehti C 327 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia ISSN 1024-302X C 327 43. vuosikerta 17. marraskuuta 2000 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu I Tiedonantoja

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2158(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.845v01-00) Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0438/2007 8.11.2007 MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Michel Cretin tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C6-0305/2007 2007/0814(CNS)) Talousarvion valvontavaliokunta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.10.2011 2011/0000(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Ville Itälä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0000/2011 2011/0000(NLE))

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 16.9.2013 2013/XXXX(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Nikolaos Milionis tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-xxxx/2013 2013/XXXX(NLE))

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 18.9.2013 2013/XXXX(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Phil Wynn Owen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-xxxx/2013 2013/XXXX(NLE))

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/0809(NLE) 1.3.2010 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Augustyn Bronisław Kubik tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0021/2010

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0274(COD) kehitysvaliokunnalta. budjettivaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0274(COD) kehitysvaliokunnalta. budjettivaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0274(COD) 10.2.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta budjettivaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/0805(NLE) 1.3.2010 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Igors Ludboržs tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0017/2010 2010/0805(NLE))

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 25.2.2010 2010/0807(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Szabolcs Fazakas tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0019/2010 2010/0807(NLE))

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/2319(INI) 29.11.2016 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle komission asiantuntijaryhmien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 21.11.2014 2014/0180(COD) LAUSUNTOLUONNOS talousarvion valvontavaliokunnalta budjettivaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24)

KERTOMUS. Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/133 KERTOMUS Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C 449/24) JOHDANTO 1. Euroopan

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2013/XXXX(NLE) 6.9.2013 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Danièle Lamarque tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-xxxx/2013 2013/XXXX(NLE))

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2155(INI) 21.1.2009 LAUSUNTO talousarvion valvontavaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle Euroopan investointipankin ja

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2013/0027(COD) 2.6.2016 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI hyväksyttävän virheriskin käsitteestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.10.2010 TYÖASIAKIRJA "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä Osa 1: Johdanto, esittelijän lähtökohtaolettama ja taustaa Talousarvion valvontavaliokunta

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

EU:n varainhoidon valvojat

EU:n varainhoidon valvojat FI EU:n varainhoidon valvojat EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN Tarkastamme EU:n varoja ympäri maailmaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin on vuonna 1977 perustettu EU:n toimielin, joka sijaitsee Luxemburgissa.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.1.2012 2012/0801(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Baudilio Tomé Muguruza tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0015/2012

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Marraskuu 201 7 Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP: n työjärjestyksen artiklan 9 b nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa käytössä

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 204-209 Talousarvion valvontavaliokunta 206/25(DEC) 8.2.207 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 205,

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2012/0193(COD) 19.5.2017 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.1.2017 2016/2159(DEC) TARKISTUKSET 1-18 Petr Ježek (PE595.386v01-00) vastuuvapaudesta 2015: Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2.10.2012 2011/0440(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talousarvion valvontavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0809(CNS) 21. huhtikuuta 2004 MIETINTÖLUONNOS tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämistä koskevasta suosituksesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Nirj Deva (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Nirj Deva (PE v01-00) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0274(COD) 3.3.2017 TARKISTUKSET 4-19 Lausuntoluonnos Nirj Deva (PE599.689v01-00) takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0014/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0014/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja A7-0014/2014 8.1.2014 MIETINTÖ tilintarkastustuomioistuimen asemasta tulevaisuudessa menettelyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi:

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/0805(NLE) 25.4.2016 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Rimantas Šadžius tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C8-0126/2016 2015/0805

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Communautés européennes COUR DES COMPTES

Communautés européennes COUR DES COMPTES Comunidades Europeas TRIBUNAL DE CUENTAS De Europæiske Fællesskaber REVISIONSRETTEN Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ European Communities COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, EURATOM) No 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2012 PALKINTO JULKISEN SEKTORIN TARKASTUSTA KOSKEVALLE TUTKIMUKSELLE

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2012 PALKINTO JULKISEN SEKTORIN TARKASTUSTA KOSKEVALLE TUTKIMUKSELLE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2012 PALKINTO JULKISEN SEKTORIN TARKASTUSTA KOSKEVALLE TUTKIMUKSELLE Euroopan tilintarkastustuomioistuimen palkinto julkisen sektorin tarkastusta koskevalle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0459(COD) budjettivaliokunnalta. talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0459(COD) budjettivaliokunnalta. talous- ja raha-asioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 23.4.2012 2011/0459(COD) LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0092/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0092/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0092/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakian,

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0091/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0091/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0091/2017 28.3.2017 * MIETINTÖ esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakiassa, Portugalissa,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00)

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 21.10.2011 2011/2200(BUD) TARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos Barbara Matera (PE473.788v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2292(REG) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 27.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0110 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kikis Kazamias Kyproksen tasavalta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokas

Kikis Kazamias Kyproksen tasavalta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokas Kikis Kazamias Kyproksen tasavalta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokas Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaan vastaukset Euroopan parlamentin 13.9.2004 toimittamiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa

Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Kansainvälisen tuomioistuimen johtaminen Oikeushallinto Euroopan unionin tuomioistuimissa Heikki Kanninen Varapresidentti Euroopan unionin yleinen tuomioistuin Hallintotuomioistuinpäivä 30.1.2015 Helsingin

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta MIETINTÖLUONNOS. lausunnosta BERECin ja viraston arviointikertomuksesta (SWD(2013) /2053(INI))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta MIETINTÖLUONNOS. lausunnosta BERECin ja viraston arviointikertomuksesta (SWD(2013) /2053(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2013/2053(INI) 9.9.2013 MIETINTÖLUONNOS lausunnosta BERECin ja viraston arviointikertomuksesta (SWD(2013)0152 2013/2053(INI))

Lisätiedot