95-vuotias Korpelan Voima s. 4-5 Korpelan Voima laski sähkön myyntihintoja s. 11 Tervasen ennallistamishanke käynnissä s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "95-vuotias Korpelan Voima s. 4-5 Korpelan Voima laski sähkön myyntihintoja s. 11 Tervasen ennallistamishanke käynnissä s. 18-19"

Transkriptio

1 Korpelan Voiman asiakaslehti 1/ vuotias Korpelan Voima s. 4-5 Korpelan Voima laski sähkön myyntihintoja s. 11 Tervasen ennallistamishanke käynnissä s

2 Tässä numerossa: Korkein hallinto-oikeus päätti odotusten mukaisesti Kokkola ei ole Korpelan Voiman jäsen Lähellä asiakasta Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti äänin 6 2, että Kokkolan kaupunki ei tullut Korpelan Voiman jäseneksi Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntaliitosten myötä. Kunnan liittyessä toiseen kuntaa sen jäsenyys lakkaa kuntayhtymässä. Jäsenyyden lakkaamisesta maksettavasta korvauksesta määrätään KHO:n päätöksen mukaisesti kuntayhtymän perussopimuksessa. Lisäksi KHO totesi, että Kokkolan kaupungin tekemät kahdeksan kunnallisvalitusta, jotka koskivat Korpelan Voiman jäsenkuntien kuntayhtymän perussopimusta koskevia päätöksiä, jätetään tutkimatta. KHO katsoi, että kunnanvaltuustojen päätökset eivät välittömästi vaikuttaneet Kokkolan oikeuksiin eikä Kokkolalla siksi ollut valitusoikeutta. KHO:n päätökset ovat luvulla luodun ja monta kertaa yksimielisesti päivitetyn Korpelan Voiman perussopimuksen mukaisia. Ne ovat yhdenmukaisia myös Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2012 ja Oulun hallinto-oikeuden vuonna 2013 tekemien päätösten kanssa. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntien jäsenyys Korpelan Voimassa päättyi, kun ne liittyivät Kokkolan kaupunkiin tammikuussa Tämän tunnistaen Kokkolan kaupunki lähetti helmikuussa 2009 Korpelan Voimalle merkittävän suuren laskun, jota se perusteli korvauksena Kälviän, Lohtajan ja Ullavan osuuksilla Korpelan Voimasta. Korpelan Voima pani kesäkuussa 2010 vireille välimiesmenettelyn, jonka tarkoituksena on ratkaista korvaukseen liittyvät erimielisyydet, joihin ei löydetty neuvotteluratkaisua. Tilanne muuttui syksyllä 2010, kun Kokkola alkoi yllättäen väittää olevansa Korpelan jäsen. Välimiesoikeus jouduttiin keskeyttämään ja Kokkolan jäsenyysväittämä saatettiin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Samana syksynä Kokkola pani vireille myös kahdeksan kunnallisvalitusta, jotka Korkein hallinto-oikeus jätti siis tutkimatta. Korvausasian käsittely aloitetaan uudelleen nyt, kun KHO on vahvistanut, samoin kuin hallinto-oikeudet aiemmin, ettei Kokkola ole Korpelan jäsen. Korpelan Voiman perussopimuksen mukaan Kokkolan kaupungilla on oikeus saada korvaus Kälviän, Lohtajan ja Ullavan osuuksista. Myös KHO:n päätöksessä todetaan, että Kokkolan kaupungilla on oikeus saada kuntayhtymän perussopimuksen mukainen korvaus. Korpelan Voiman omistajien yksimielisesti laatimassa perussopimuksessa korvaus on määrätty korottomaksi lainaksi. Tällä yhteisesti sovitulla toimintamallilla sähkönkäyttäjät eivät joudu maksamaan eronneelle jäsenkunnalle korvauksia vielä siinä vaiheessa, kun eronneiden kuntien asukkailla on mahdollisuus käyttää samoja palveluja kuin jäsenkuntien asukkailla. Perussopimuksen laatijat ovat näin kauaskatseisesti pyrkineet varmistamaan, etteivät mahdolliset korvaukset vaikuta palveluiden hintoihin, tilanteissa joissa palveluja tarjotaan tasavertaisesti kaikille asiakkaille. Korvauksen käsittelyssä välimiesmenettelyssä ei ole mitään dramaattista. Välimiesmenettelystä on etukäteen sovittu perussopimuksessa siltä varalta, jos yhteistyökumppanit eivät saavuta yhteisymmärrystä neuvotteluteitse. Korvauskysymykseen haetaan nyt välimiesmenettelyn ratkaisua, koska Korpelan Voiman ja Kokkolan kaupungin näkemyserot korvauksen suuruudesta ja maksuajankohdasta ovat olennaisia. Erokorvauskysymykseen tullaan saamaan aikanaan molempia osapuolia sitova päätös. Korpelan Voima on koko ajan edennyt asiassa lain ja sopimusten mukaisesti. Se on hakenut systemaattisesti ratkaisua erimielisyyden alaisiin asioihin tavalla, josta sopimusosapuolet ovat etukäteen sopineet perussopimuksessa. Asian hoito on kuntayhtymän edunvalvontaa, joka ei vaikuta Korpelan Voiman peruspalveluiden tuottamiseen. Korpelan Voiman perustehtävänä on palvella kaikkia asiakkaita laadukkaasti, edullisesti ja tasapuolisesti. Tuula Loikkanen toimitusjohtaja Korpelan Voima laski sähkön myyntihintoja Tavoitteenamme on säilyttää vakaat ja asiakasystävälliset sähkönmyyntihinnat. Energiamaksut alenivat 2-10 prosenttia asiakkaan tuotteesta riippuen. Alennukset astuivat voimaan 1. toukokuuta Hinnanmuutos koski oman jakeluverkkoalueen toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntisopimuksia. Asiakkaalta ei vaadita toimenpiteitä vaan alennukset astuivat voimaan automaattisesti. 95-vuotias Korpelan Voima 4-5 Korpela testasi langattoman sähkönkulutusmittarin 14 Yritysesittely: Nevertex Oy Lukijakilpailun nro 3/13 voittajat: Marko Kola, Kaustinen Gretel Heinoja, Kälviä Sauli Pahkakangas, Toholampi Eini Kivelä, Kaustinen Pekka Riutta, Hyvinkää Eero Änäkkälä, Pietarsaari Pentti Ylikangas, Kannus Teuvo Pöllä, Markkula Timo Kalavainen, Himanka Olli Mäkelä, Kälviä Korpelan Voiman asiakaslehti 1/ vuosikerta, ISSN (painettu), ISSN (verkkojulkaisu) Julkaisija: Korpelan Voima Painos: kpl Toimittaja: Tuulikki Nikkilä Ulkoasu/taitto: Statiivi Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, Tampere Osoitelähde: Korpelan Voiman asiakasrekisteri Sähkönmyyntihintojen alennus alkaen 11 Sisällysluettelo: 95-vuotias Korpelan Voima 4-5 Rakentaja, muista tilata liittymä ajoissa! 6-7 Ohjeita sähkökatkon varalle ja energiansäästöön 8-9 Tulevaisuudessa koko Korpelan sähköverkko on säävarma 10 Sähkönmyyntihintojen alennus alkaen 11 Korpela palvelee ja tiedottaa Korpela testasi langattoman sähkönkulutusmittarin 14 Hei, kaikki toimii -energiansäästöviikko + Mitalli-info 15 Yritysesittely: Nevertex Oy Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme numerosta Uudet alennetut hinnat löydät kotisivuiltamme HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE Tervasen ennallistamishanke, Lestijärvi Lukijakilpailu Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY ClimateCalc CC /FI HÄMEEN KIRJAPAINO OY 2 3

3 95-vuotias Korpelan Voima Historiaa perustamisesta 1970-luvun alkuun Korpelan Voima sähköyhtiö perustettiin maaliskuussa Voimalaitos hanketta oli ajamassa väsymätön ja muita innostava K.F. Rauhala. Hän kutsui koolle Kannuksen ja Toholammin yhteisen Sähkö asian osuuskunnan alustavan kokouksen vuonna Kokouksessa päätettiin yksimielisesti että sähkövoima-asema on välttämätön ja tarpeellinen. Insinööri Sampo Kyander tutki kosket ja havaitsi niiden tarjoamat edellytykset sähkövoimalan rakentamiseen, sekä edisti hankkeen etenemistä monin tavoin. Kyander kävi puhumassa sähköyhtiön perustamisesta myös muille kunnille, ja näin päätettiin perustaa kunnallisena toteutuva sähköyhtiö Kannuksen, Toholammin, Kälviän ja Lohtajan kesken. Rakennusmestari Viljo Raitila, joka valittiin myös Korpelan Voiman ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi, laati rakennuspiirustukset ja kustannuslaskelmat tulevista voima-asemarakennuksista ja johtoverkostosta voitiin Korpelan padon pohjaventtiilit ja tulvaaukot sulkea, laskea vesi pai- KorpelanVoiman albumin aarteita neputkeen sekä käynnistää turbiinit. Katsojien joukossa seissyt Heikki Impola kuvaa tapahtumaa seuraavasti: Pohjaventtiilien ja tulvaaukkojen tultua suljetuiksi vesi alkoi kohota padon yläpuolelle ja rannat peittyivät äyräitä myöten veden kohotessa kymmenen metriä entistä tasoa korkeammalle. Korpelan koski juoksi kuiviin ensi kerran sen jälkeen kun vesi siitä tuhansia vuosia sitten oli ruvennut virtaamaan. Se oli nähtävyys. Mutta pato ja paineputki kestivät kovan paineen. Yhtiön johto ja rakentajat voivat tyydytyksellä todeta voittaneensa Korpelan kosken. Pato valmistui 1921 maaliskuussa ja voimalarakennus elokuussa. Samoihin aikoihin alettiin valmistautua sähkön jakeluun rakentamalla johto- verkostoa ja muuntajatorneja. Nuori polvi uskoi uuden aikakauden nyt alkavan. Vanhat eivät olleet asiasta yhtä varmoja. Kyllä te niitä lankoja laitatta, mutta tuleeko niihin valoja pidettiin Korpelan Voiman vihkimisjuhla. Vaasan läänin maaherran 1920-luvulla Sähkö Osakeyhtiö Korpelan Voimalle myöntämässä voimalaitosluvassa todetaan, että vesivoimalaitoksen omistaja on velvollinen rakentamaan kalastushallituksen lähempien ohjeiden mukaisesti kalatien, jos sellainen vastaisuudessa katsotaan tarpeelliseksi. Hallinto-oikeus totesi vuonna 2008, että Lestijoen kunnostustöiden myötä kalojen lisääntymis- ja elinolosuhteet olivat parantuneet joessa. Muuttuneissa olosuhteissa kalatien rakentamista pidettiin tarpeellisena. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2011 antaman ohjeistuksen mukainen yli 300 metriä pitkä kalatie valmistui vuonna 2014 ja sen ympäristö maisemoitiin keväällä Nimimuutokset Perustavassa kokouksessa yhtiön nimeksi hyväksyttiin Sähköosakeyhtiö Korpelan Voima. Korpelan Voiman tähänastinen historia jakaantuu kahteen lähes samanpituiseen perusjaksoon : Kolmekymmentäviisi ensimmäistä toimintavuotta vuodesta 1919 vuoden 1953 loppuun Korpelan Voima toimi osakeyhtiöpohjaisena Sähköosakeyhtiö Korpelan Voima Oy:n nimellä. Vuoden 1954 alussa nimi muuttui Korpelan Voima kuntainliitoksi, kun yritys muutettiin osakeyhtiöstä kuntainliittopohjaiseksi. Kolmas nimijakso alkoi vuoden 1993, kun kaikki kuntainliitot muutettiin kunnallislain osauudistuksen seurauksena kuntayhtymäksi. Tästä alkaen Korpela on toiminut nykyisellä nimellään, Korpelan Voima kuntayhtymänä. Työturvallisuus toimi entisinäkin aikoina Kun yhteydenpito etäisistä metsistä Korpelaan oli vaikeaa, oli korjausmiesten aina pylvääseen noustessaan varmistuttava siitä, ettei sähkövirta ollut kytketty linjaan. Kokeiluvälineenä käytettiin lakkia, jonka lippaan oli sylkäisty. Jos kirisi, niin oli parempi olla koskematta ovat vanhat työntekijät kommentoineet. (oik.) Korpelan Voimalaitoksen rakennustyömaa 1920-luvun alussa. Edessä vasemmalla vanha myllylaitos ja kuvan keskellä paineputki. Taustalla patorakennelma. (ylhäällä) Ilmakuva vanhasta pääkonttorista ja voimalaitoksesta luvun alkupuolella valmistui Korpelan Voiman uusi pääkonttori. Toukokuussa 1970 avattiin uudet toimitilat Junkalantie 15:sta. Korpelan Voimalaitoksen konesali 1930-luvulla. 4 Autokauneutta 1920-luvulta. Ensimmäisiä yhtiölle hankittuja autoja, kuvattuna vanhan pääkonttorin edustalla lukua Korpelan padolla. Tämän vuoden kesäkuussa käyttöönotettu kalaporras. Kuva avajaisista. 5

4 Rakentaja Muista tilata sähköliittymä ajoissa! Sähkön järjestäminen tontille on rakentamispäätöksen jälkeen yksi tärkeimmistä rakentajan tehtävistä. Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija ja urakoitsija kannattaa valita ajoissa, sillä sähköä tarvitaan rakennustyömaalla alusta alkaen. Sähköurakoitsija vastaa lakien ja määräysten täyttymisestä sähköasioissa. Sähköurakoitsijoita löytää muun muassa osoitteesta tukes.fi. Johtoasentaja Timo Hyyppä kytkemässä sähkömittaria. Rakennusprojekti alussa sähkö valmiina tontilla. Sähköliittymästä tehdään kirjallinen sopimus Verkko Korpelaan kannattaa ottaa yhteys vähintään kahta kuukautta ennen kuin sähköt tarvitaan tontille. Haja-asutusalueella yhteydenotto kannattaa tehdä tätäkin aikaisemmin, jotta liittymän oikea-aikainen toimitus voidaan varmistaa. Liittymän voi tilata puhelimitse soittamalla Verkko Korpelan palveluneuvojille. Sähköliittymästä tehdään aina kirjallinen sopimus. Liittymismaksu määräytyy valitun pääsulakkeen ja liittymismaksuvyöhykkeen mukaan. Pientalon pääsulake on lähes aina 3 x 25 A, jolloin liittymismaksu on 1600 euroa keskustaajamien kaava-alueilla. Haja-asutusalueella vastaavan kokoisen liittymän hinta on 1950 euroa, jos liittymä sijaitsee alle 600 metrin päässä olemassa olevasta muuntamosta. Verkko Korpela rakentaa liittymismaksua vastaan sähköliittymän liittämiskohtaan asti. Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohdon rakentamista, vaan sen rakentamisesta on sovittava erikseen. Liittymisjohto ja sähköverkko kohtaavat liittymispisteessä Sähkö tuodaan liittymissopimuksessa merkitystä liittymiskohdasta asiakkaan omistamalla liittymisjohdolla sähköpääkeskukselle. Asiakas voi sopia liittymisjohdon toimittamisesta Verkko Korpelan tai muun Turvetekniikan keskuksen hyväksymän sähköurakoitsijan kanssa. Asiakkaan kannattaa kaivauttaa liittymisjohdon tarvitsema kaapelioja samalla, kun tontilla tehdään muitakin kaivutöitä. Kaapeliojan kaivutöiden lisäksi asiakas voi tehdä myös kaapeliojien peitto- ja pinnankorjaustyöt itse. Kaapeliojan saa kuitenkin peittää vasta sitten, kun liittymisjohdon toimittaja antaa siihen luvan. Liittymisjohdon asentaa aina sähköurakoitsija. Ennen sähköntoimituksen aloittamista rakennuksen sähköturvallisuudesta vastaavan urakoitsijan on tehtävä kirjallinen kytkentä- ja mittarointipyyntö Verkko Korpelalle. Sähköntoimitus voi alkaa aikaisintaan viikon päästä pyynnön lähettämisestä. Tilaa ilmainen kaapelinäyttö ajoissa Uudet sähköliittymät rakennetaan nykyisin pääasiassa maakaapelina. Verkko Korpela näyttää tontilla sijaitsevat maakaapelit rakentajalle yhden kerran ilmaiseksi. Kaapeleiden sijainti kannattaa merkitä niin hyvin, että merkintä pysyy näkyvillä koko rakennushankkeen ajan. Ilmainen kaapelinäyttö tulee tilata vähintään kolme työpäivää ennen tarvetta. Suojaa kotisi ylijännitteiltä Sähköturvallisuuslain edellyttämä maadoittaminen parantaa sähköturvallisuutta ja sähkölaitteiden häiriötöntä toimintaa. Rakennukseen asennettava maadoituselektrodi johtaa sähkön turvallisesti maahan vikatapauksissa ja suojaa myös ukkosvaurioilta. Ukkossuojan kannalta paras maadoitus saadaan maahan perustusten alle tai rakennuksen perustuksiin sijoitettavalla maadoituselektrodilla. Ilmajohtoverkkoon liitettäviin uusiin rakennuksiin on sähköturvallisuusstandardin mukaan asennettava ylijännitesuojaus. Ylijännitesuojaus kannattaa asentaa myös maakaapeliverkkoon liitettävään rakennukseen, sillä se suojaa sähkölaitteita jännitepiikkejä vastaan. Lämpöpumput säästävät energiaa Sähkölämmitys on edelleen uusissa pientaloissa suosituin lämmitysmuoto. Sähkölämmityksen ylivoimaisia etuja ovat helppokäyttöisyys ja hyvä hyötysuhde. Sähkölämmitys on myös ympäristölle turvallinen ja helposti säädettävä ulkolämpötilan vaihdellessa. Lisäksi sähkölämmitys on edullinen, sillä se ei vaadi kalliita investointeja eikä vaativia huoltotoimenpiteitä. Lämpöpumpuilla varustetut sähkölämmitystavat korvaavat nopeasti muita lämmitysmuotoja. Kaikilla lämpöpumppuratkaisuilla on energiantarvetta vähentävä vaikutus. Maalämpöpumput säästävät sähköä noin kuusikymmentä prosenttia, poistoilmalämpöpumput noin viisikymmentä prosenttia ja ilmalämpöpumput noin kolmekymmentä prosenttia suoraan sähkölämmitysratkaisuun verrattuna. Palveluneuvojien yhteystiedot: TOHOLAMPI, SIEVI JA LESTIJÄRVI Silvo Mäkelä KÄLVIÄ JA LOHTAJA Vesa Niskala KANNUS, HIMANKA JA KALAJOKI Jani Vetoniemi KAUSTINEN, HALSUA JA ULLAVA Mikael Saarikettu

5 Ohjeita sähkökatkon varalle ja energiansäästöön Ukonilmaan varautuminen Myös kesäaikaan sähkökatkokset ovat mahdollisia mm. ukonilmoista johtuen. Tässä muutamia tärkeimpiä ohjeita sähkökatkosten varalle. Sähkökatkoksen varalle kotona on hyvä olla: - toimiva, paristo -tai akkukäyttöinen taskulamppu sekä ladattava lyhty - kynttilöitä, tuikkuja ja tulitikkuja - laturi, jolla voi ladata matkapuhelimen akun esimerkiksi auton tupakansytyttimestä - paristokäyttöinen radio - varaparistoja radiota ja taskulamppuja varten - varasulakkeita - polttopuita, jos kotona on takka tai puuhella Miten toimia, jos sähköt katkeavat? - Yritä selvittää, ovatko myös naapurista sähköt pois ja onko asiasta ilmoitettu sähköyhtiölle. - Tee tarvittaessa vikailmoitus sähköyhtiöösi. - Muista kytkeä kodinkoneet pois päältä. Ne voivat päälle unohduttuaan aiheuttaa tulipalon, kun sähköt taas palaavat. - Jos puita on kaatunut sähkölinjoille, älä mene itse raivaamaan niitä pois. Ilmoita sähköyhtiölle tai viranomaisille. Roskiin, puihin tai oksiin, jotka koskettavat sähkölinjoja, ei saa koskea. - kohtuullinen summa käteistä rahaa - ruokavarastossa tuoreita, hyvällä päiväyksellä olevia säilykkeitä ja kuivamuonaa - kuume- ja särkylääkkeitä, laastareita ja sidetarpeita - kosteuspyyhkeitä ja desinfiointigeeliä Maatilalla, jossa on kotieläimiä, tarvitaan oma aggregaatti tai muu varautuminen sähkökatkokseen. - Jos vettä tulee, käytä sitä vain välttämättömään. Jos katko kestää yli tunnin, varaa juomavettä puhtaaseen kannelliseen astiaan. - Katso sähköyhtiöiden nettisivuilta vikatiedotteet mikäli sinulla on pääsy Internetiin - Patteriradiosta, autoradiosta tai matkapuhelimesta voit kuunnella mahdollisia yleisradion tiedotteita. - Ole kärsivällinen. Sähköyhtiöt tekevät parhaansa vahinkojen korjaamiseksi. Lisätietoa sähkökatkoihin varautumisesta löydät kotisivuiltamme osoitteesta Ajankohtaista-otsikon alta löytyy Puolustusministeriön julkaisema opas Pahasti poikki - Näin selviät pitkästä sähkökatkosta. Suomessa ukkoskausi alkaa tavallisesti toukokuun loppupuolella ja kestää elokuun puoliväliin. Ukkosen todennäköisyys kasvaa helteellä. Usein salama iskee korkeisiin paikkoihin, kuten torneihin, sähköjohtoihin ja puihin. Myös savupiippu ja sen sähköä hyvin johtava noki ovat salaman todennäköisiä iskupaikkoja. Ukkossäällä ei pitäisi tehdä tulta takkaan ja sähkölaitteiden käyttöä tulisi välttää. Ukkosen aikana suositellaan sulkemaan ikkunat ja ovet tai pysyttelemään poissa niiden välittömästä läheisyydestä. Useimmiten ukkonen aiheuttavaa vahinkoa sähköverkkoon liitetyille laitteille. Talon pääkeskukselle kannattaa asennuttaa ylijännitesuojat, jotka estävät ukkosen pääsyn rakennuksen sähköverkkoon. Salama saattaa iskeä taloon myös muuta kautta. Salaman iskeytymistä taloon voidaan yrittää estää johdattamalla ukkosenjohdattimen avulla salaman sähkövirta maahan. Televisioantennista tai savupiippuun varta vasten kiinnitetystä metallipiikistä viedään Kevään ja kesän energiansäästövinkkejä Viilennä viisaasti Kuivata ulkona Tee kevätsiivous Sulata pakastin johtimet räystäitä ja nurkkia pitkin maahan. Talon ympäri kaivettavalla rengasmaisella johtimella voidaan estää talon lähelle iskevän salaman virran johtuminen talon alle. Asianmukaisesti maadoitettu peltikatto suojaa sisätiloja hyvin salamoilta. Sisällä suoraa salamaniskua huomattavasti suurempi vaara on epäsuora isku, eli varsinaisen iskun aiheuttama ylijännite. Se voi aiheuttaa helposti vikoja sähkölaitteisiin, mutta myös henkilövahinkoriskien takia kannattaa ukonilmalla olla kotonakin varovainen. Ylijännitepiikkien vuoksi sähkölaitteet kannattaa ukkosilmalla ottaa pois seinästä. Muista irrottaa myös tele- ja antennikaapelit. Myös lankapuhelin kannattaa ottaa irti seinästä ukkosen ajaksi. Jos salamointi yltyy todella kovaksi, turvallisin paikka on auto. Jos salama iskee, se purkautuu auton metallikoria pitkin renkaista maahan. Lisää neuvoja ukkossuojauksesta antavat sähköalan liikkeet, sähköurakoitsijat ja paloviranomaiset. Energiataloudellisesti järkevintä on alentaa huonelämpötiloja vähentämällä sisäisiä lämpökuormia suojaamalla ikkunat verhoilla tai kaihtimilla sekä hyödyntämällä yön ja aamun viileyttä tuuletuksessa. Koneelliseen jäähdytykseen on turvauduttava silloin, kun ekologiset viilennysvinkit eivät enää riitä. Kevättuuli kuivattaa pyykin tehokkaasti. Vältä tarpeetonta kuivausrummun käyttöä aina kun se on mahdollista, ja kuivaa pyykit ulkona narulla. Pyykin kuivatus sisällä vie nimittäin lämmitysenergiaa 1,4 kwh, jos kuivatat 3 kg hyvin lingottua puuvillapyykkiä. Ulkona kuivunut pyykki myös tuoksuu hyvältä! Kodinkoneetkin vaativat ajoittaista puhdistusta sillä kylmälaitteiden taustalle kertynyt pöly lisää energiankulutusta. Pyyhi kylmälaitteiden taustat pölystä ja varmista, että laitteiden ympärillä ilma pääse kiertämään. Esimerkiksi jääkaapin päällä tulisi olla 5 10 senttiä tilaa ilmankierrolle. Huolehdi, että ilmankierto on esteetön kylmälaitteiden ympärillä. Katso, ettei myöskään aurinko pääsee paistamaan suoraan pakastimen kylkeen. Ikkunoidenkin pesu on energiateko. Ikkunapinnoille kertyvä pöly ja lika estävät valon ja lämmön pääsyn ikkunoiden läpi. Talven pölyt ja noet kannattaa pestä pois keväällä ja kesän siitepölyt pois syksyllä. Lika ja pöly voivat viedä valon tehosta jopa 40 %. Paksu huurrekerros pakastimessa lisää sen sähkönkulutusta. Käytä pakastimesta viimeisetkin marjat ennen uutta satokautta ja sulata pakastin, kun se on tyhjimmillään. Sen jälkeen se on valmis ottamaan vastaan kesän herkut seuraavaa talvea varten. Lähteet: Motiva 8 9

6 Verkko Korpela investoi voimakkaasti sähköverkkoon Tulevaisuudessa koko Korpelan sähköverkko on säävarma Korpelan perustehtävänä on turvata asiakkaiden sähkönsiirto kaikissa olosuhteissa. Voimakkaiden sääilmiöiden lisääntymisen myötä sähköverkon kestävyys on yhä tärkeämpää, mistä johtuen sähköverkon kestävyyden eteen tullaan tekemään aikaisempiakin vuosia enemmän töitä. Mitä suurempi osa sähköverkosta on kaatuvilta puilta turvassa, sitä lyhyemmiksi sähköntoimituksen häiriöajat muodostuvat. Valtakunnallisen tulkinnan mukaan sähköverkko on säävarma, kun sähköyhtiö on varautunut kaikkiin mahdollisiin myrskyihin ja lumikuormiin niin hyvin, ettei sähkötoimitus keskeydy luonnonilmiöiden takia asemakaavaalueilla yli kuudeksi tunniksi ja muilla alueilla yli 36 tunniksi. Sähköverkon säävarmuuden kehittäminen tulee lisäämään maakaapelointia, mikä on usein ilmajohtoja kalliimpi ratkaisu. Maakaapelointi ei kuitenkaan lisää kaikissa paikoissa sähköverkon säänkestävyyttä ilmajohtoja paremmin, kuten esimerkiksi pelloilla ja muilla puuvarmoilla alueilla. Ilmajohtoja tullaan siten käyttämään myös tulevina vuosikymmeninä, mutta niiden käyttökohteita arvioidaan aikaisempaa kriittisemmin. Noin 50 prosenttia Verkko Korpelan asiakkaista saa nauttia säävarman sähköverkon palveluista jo vuoden 2019 loppuun mennessä. Verkko Korpela tulee kehittämään sähköverkon säävarmuutta vaikuttavuusjärjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköverkkoa kehitetään sekä sellaisilla alueilla, joissa on paljon asiakkaita että sellaisilla alueilla, jotka ovat olleet muita alueita vikaherkempiä. Lähivuosien investoinnit tulevat siten kohdistumaan asemakaava-alueiden lisäksi esimerkiksi Kälviän Lohtajan Himangan rannikkoseuduille, missä Eino- ja Seija-myrskyt aiheuttivat suurimmat vahingot. Kevään 2014 aikana Kälviän ja Lohtajan rannikkoalueille on asennettu seitsemän uutta johtoerotinta niihin ilmajohtohaaroihin, missä Eino- ja Seija-myrskyt aiheuttivat eniten vikoja. Näillä erottimilla voidaan mahdollisissa tulevissa vikatapauksissa erottaa vikaantuneet johtohaarat muusta verkosta pois. Kälviän Pirskerin haarajohdon alue, missä esiintyi pisimmät sähköntoimituksen keskeytykset, on raivattu maanomistajan luvalla puustosta täysin vapaaksi; maanomistajan myöntämä lupa puuvarmalle keskijännitejohdolle on poikkeuksellista Suomessa! Heinäkuun loppuun mennessä valmistuu myös Himangan Rautiola Kekolahden 20 kv ilmajohdon siirto metsästä valtatie 8 tienvarteen. Sähkönmyyntihintojen alennus alkaen Korpelan Voiman tavoitteena on säilyttää vakaat ja asiakasystävälliset sähkönmyyntihinnat. Sähkön hankintahinta muodostuu oman tuotannon tuotantokustannuksista ja sähkömarkkinoilta ostettavan kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan muodostuvasta sähkön hinnasta. Hintaan vaikuttavat useat eri tekijät, mm. tuotantolaitosten käyttötunnit, polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat, yhteispohjoismaiset vesivarannot ja etukäteen ostettavan markkinasähkön sopimushetken hinta. Laskimme alkaen toistaiseksi voimassaolevien toimitusvelvollisten Yleis-, Lämpö-, Kausi-, Yö- ja Yrittäjäsähkötuotteiden energiahintoja markkinaehtoisten hintojen laskun johdosta. Perusmaksun hinta ei muutu. Tuote Yleissähkö - 10 % Lämpösähkö - 8 % Kausisähkö - 4 % Yösähkö - 7 % Yrittäjäsähkö - 2 % Yleissähkö Sähköenergian hinnan alennus noin Hinta Hinta saakka (alv 24 %) alkaen (alv 24 %) Sähköenergia 6,66 5,98 snt/kwh Lämpösähkö Sähköenergia 6,48 5,97 snt/kwh Kausisähkö Sähköenergia talvipäivä 7,63 7,35 snt/kwh Sähköenergia muu aika 5,57 5,36 snt/kwh Yösähkö Sähköenergia päivä 7,63 6,69 snt/kwh Sähköenergia yö 5,57 5,02 snt/kwh Yrittäjäsähkö Sähköenergia kesäpäivä 6,31 6,19 snt/kwh Sähköenergia kesäyö 5,40 5,30 snt/kwh Sähköenergia talvipäivä 6,59 6,46 snt/kwh Sähköenergia talviyö 5,56 5,45 snt/kwh Verkko Korpela rakentaa säävarmaa sähköverkkoa eri menetelmätavoilla: Sähköverkon maakaapelointia lisätään. Maan sisällä oleva kaapeli ei ole alttiina myrskylle tai lumikuormalle. Johtoja siirretään metsäisiltä osuuksilta tien varteen, jossa puiden kaatumisen riski puolittuu. Tällöin myös mahdolliset viat voidaan nopeasti paikantaa ja korjata. Ilmajohtoina käytetään pääasiassa päällystettyjä johtoja, joissa yksittäinen oksan kosketus ei aiheuta vikaa. Lisäämällä kaukokäytettäviä kytkinlaitteita jakeluverkkoon, millä mahdollistetaan nopea vikapaikkojen etsintä ja vika-alueiden rajaaminen. Rakentamalla rengasverkkoja, mikä mahdollistaa sähkön syötön useita reittejä pitkin kriittisiin tai vikaherkkiin sähkönkäyttöpaikkoihin. Raivaamalla johtoalueita säännöllisesti Ilmatieteenlaitoksen tilastot myrskyistä ja rajuilmoista : Maire rajuilma Aarno myrsky Sanna myrsky Manta rajuilma Visa myrsky Pyry myrsky Janika myrsky Unto rajuilma Rafael myrsky Asta, Veera, Lahja ja Sylvi rajuilma Tapani ja Hannu myrsky Elviira rajuilma Eino myrsky Oskari myrsky Seija myrsky Lisätietoja tarvittaessa sähkönmyynnistämme numerosta

7 Korpela palvelee Sähkön alkuperä Asiakaspalvelu (06) (24 h) Asiakaspalvelumme palvelee Sinua: arkisin kello laskutukseen liittyvissä asioissa muuttaessasi uuteen osoitteeseen sähkön myynti- ja siirtosopimuksissa sopivan sähkötuotteen valinnassa kiinteistöjen osto- ja myyntitilanteissa sähköliittymien vaihtaessa omistajaa Asiakaspalvelumme lisäksi voit kääntyä myös palveluneuvojiemme puoleen kun tarvitset: uuden tai tilapäisen sähköliittymän energia- ja tuoteneuvontaa sähkön laatuun tai mittareihin liittyvää neuvontaa sähkökaapelin näytön neuvoja sähköön tai sähkön käyttöön liittyvissä asioissa Vikailmoitukset 24 h (06) tai sähköpostilla Palveluneuvojien yhteystiedot ovat: Lestinjärvi, Toholampi ja Sievi: Silvo Mäkelä Kälviä ja Lohtaja: Vesa Niskala Kaustinen, Halsua ja Ullava: Mikael Saarikettu Kannus, Himanka ja Rautio: Jani Vetoniemi Sähkönmyynti (06) (24 h) Sähkönmyyntimme palvelee Sinua: arkisin kello Vuonna 2013 Korpelan Voiman sähkönhankinnan energialähteet jakautuivat seuraavasti: Bioenergia 19,0 % REF 2,5 % Öljy,raskas 0,1 % Turve 8,1 % Kivihiili 25,5 % Ydinvoima 16,0 % Vesivoima 24,7 % Tuulivoima 4,0 % Asiakas- ja laskutustietojärjestelmä vaihtuu Sähkövero nousi Sähkövero nousi alkaen. Sähkövero koostuu energiaverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Vero kerätään osana sähkön siirtohintaa ja veron tilittää valtiolle sähkön siirrosta vastaava, paikallinen verkkoyhtiö. Korpelan jakeluverkon alueella verovelvollinen on Verkko Korpela Oy. Sähköveroluokan I energiaveroa korotettiin vuoden 2014 alusta 0,2 sentillä kilowattitunnilta. Korotus koskee ainoastaan I:stä veroluokkaa. Veron nousu on noin 12 %. Jos vuotuinen sähkön kulutus kerrostalohuoneistossa on esim kilowattituntia, korotus nostaa sähkölaskun loppusummaa noin viisi euroa vuodessa. Vastaavasti sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuiset sähkökustannukset nousevat noin 50 euroa, kun sähkön kulutukseksi arvioidaan kilowattituntia vuodessa. Uudet sähköverot: Etäluennan myötä sähkömittareista saatava tietomäärä on lisääntynyt merkittävästi, ja tämä lisää vaatimuksia myös asiakas- ja laskutustietojärjestelmille. Korpelan Voimalla otetaan syksyn 2014 aikana käyttöön uusi asiakas- ja laskutustietojärjestelmä. Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja monipuolisemmin tulevaisuudessa. Siirtyminen uuteen asiakas- ja laskutustietojärjestelmään pyritään hoitamaan mahdollisimman sujuvasti ilman asiakkaalle aiheutuvia häiriöitä. Sähkölaskumme ulkonäkö muuttuu hieman uuden järjestelmän myötä. Laskulta löydät jatkossakin samat tiedot kuin aikaisemmin, mutta tavoitteemme on selkeyttää laskun ulkonäköä ja luettavuutta lain säätämissä rajoissa. Ulkonäöltään uudistuneen laskun lukuohje toimitetaan asiakkaillemme sähkölaskun liitteenä. Tiedotamme asiakkaillemme projektin etenemisestä kotisivujemme sekä asiakaslehden välityksellä. Veroluokka I: 1,903 snt/kwh (alv 0 %) = 2,35972 snt/kwh (alv 24 %) Veroluokka II: 0,703 snt/kwh (alv 0 %) = 0,87172 snt/kwh (alv 24 %) Lisätietoja saat tarvittaessa seuraavilta Internetsivuilta: Hallituksen esitys (HE 110/2013): ja valtiovarainvaliokunnan mietintö (26/2013): Eino-myrskyn vakiokorvaukset maksettu Verkko Korpela Oy on maksanut Eino-myrskyn aiheuttamat vakiokorvaukset kaikista yli 12 tunnin sähkökatkoista. Lain mukaan vakiokorvaukset hyvitetään sähkölaskussa 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta. Lisätietoja sähkökatkojen vakiokorvauksista löydät kotisivuiltamme osoitteesta

8 Korpela testasi langattoman sähkönkulutusmittarin Korpelan asiakkaille on asennettu uudet etäluettavat sähkömittarit, joihin asiakkailla on mahdollisuus liittää sähkönkäytön seurantaa varten langaton sähkönkulutusmittari. Korpela testasi talven aikana yhden kohtuuhintaisen kotipäätteen ominaisuuksia testikäyttäjän kotioloissa. Testiin valittiin hinnan perusteella umpimähkään Clas Ohlson -nettikaupassa oleva langaton sähkönkulutusmittari Efergy e2 Opto. Vastaavia tuotteita löytyy markkinoilta useita muitakin. Testiin valittiin Clas Ohlsonin langaton sähkönkulutusmittari Efergy e2 Opto. Laitteen mukana tuli CD levyllä tietokoneelle asennettava elink2.0 ohjelma. Pakkauksessa oli mukana suomenkielinen opas, jossa oli selkeät ohjeet laitteen käyttöönottoon ja ohjelmiston asentamiseen. Oppaan ohjeita noudattamalla käyttöönotto onnistui testaajalta helposti. Lähetintä testattiin umpinaisessa metallikeskuksessa, joka oli noin 50 metrin päässä toisessa rakennuksessa olevasta kotipäätteestä. Laitteen myyjän lupaama toimintasäde 40 metriä toteutui siten tässä testiympäristössä hyvin. Keskuksen alin lämpötila ulkoilmaolosuhteissa oli testin aikana -25 C, jossa laite toimi vielä moitteetta. Yhteyttä testattiin myös sisätiloissa, missä yhteys muodostui useiden levyseinienkin läpi ongelmitta. Kotinäytön tärkeimpiä ominaisuuksia on hetkellisen sähkökulutuksen seuranta. Näyttö päivittää sähkönkulutustiedot mittarilta 30 sekunnin välein, joten kodin sähkölaitteiden hetkellinen kulutus on helppo todeta esimerkiksi laittamalla kaikki laitteet pois päältä ja ottamalla ne yksi kerrallaan uudelleen päälle. Näin laite auttaa löytämään kodin suurimmat energiankuluttajat. Sähkökulutustiedot voi tallentaa kotipäätteeltä myös tietokoneelle. Tämä mahdollistaa kodin sähkökulutuksen vuosittaisen, kuukausittaisen, päivittäisen ja tuntikohtaisen tarkastelun. Lisäksi ohjelmaan voi syöttää sähkön hinnan, jolloin kulutusta voi seurata myös euroina. Ohjelman raportointiominaisuudet olivat varsin hyvät. Raportteja voi myös tulostaa tai lähettää sähköpostiin. Faktat: Testaaja: verkostoinsinööri Ari Koskinen Tuote: Efergy e2 Opto, tuotenumero Ostopaikka: nettikauppa Testaajan arvio tuotteesta: toimiva työkalu Korpelan Voima tukee tokaluokkalaisten Energiansäästöviikon opetusohjelmaa Tulevana syksynä, viikolla 41, vietetään jälleen Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa. Korpelan Voima tukee tuttuun tapaan jakeluverkkoalueensa tokaluokkalaisten teemaviikkoa hankkimalla aiheesta kiinnostuneille kakkosluokille Hei, kaikki toimii! - opetusmateriaalin. Aineisto antaa tietoa energiasta käsitteenä, energian tuotannosta ja järkevästä käytöstä sekä säästämisestä. Lisätietoja löydät osoitteesta Opettajat voivat tilata opetusmateriaalin Korpelan Voimalta sähköpostitse tai puhelimitse numerosta Korpelalta mitalit lasten ja nuorten urheilukilpailuihin Korpelan Voima haluaa olla omalta osaltaan innostamassa lapsia ja nuoria urheilemaan ja liikkumaan lahjoittamalla mitalit urheilukilpailujen järjestäjille. Kulta-, hopea- ja pronssimitalien lisäksi on muille kilpailijoille varattu osallistumismitali. Mitaleita voi tilata muun muassa jokainen Korpelan Voiman jakeluverkkoalueella toimiva urheiluseura. Sähkökulutustiedot voi tallentaa kotipäätteeltä myös tietokoneelle. Tämä mahdollistaa kodin sähkökulutuksen vuosittaisen, kuukausittaisen, päivittäisen ja tuntikohtaisen tarkastelun. Ohjelman raportointiominaisuudet ovat hyvät. Raportteja voi tulostaa tai lähettää sähköpostiin. Testaajana toimi Ari Koskinen Verkko Korpelalta. Yhteydenotot Korpelan Voimaan: Jenni Perälahti puh tai 14 15

9 Vaimon töistä kehittyi yritys Vuokko Kottari, jonka ideasta Nevertex sai alkunsa ja Hannu Kottari. Vuokko vastaa ompelusta ja viimeistelystä, Hannu puolestaan kutomapuolesta ja taloudesta. Yritys työllistää 17 vierasta ja oman perheen. Kokkolan Ullavan Neverbackassa toimii yritys nimeltään Nevertex Oy, joka valmistaa pipoja noin kappaleen päivävauhdilla. Tuulikki Nikkilä - Idea lähti liikkeelle 80-luvun puolivälissä, kun vaimon veli oli saanut tarjouksen kutomakoneesta. Vaimoni Vuokko lähti liikkeelle yhdessä veljensä kanssa hyvin kevyesti yhdellä kutomakoneella. Itse olin silloin töissä Evijärven kunnan rakennusinsinöörinä. Kunnan työt lopetin 1990 ja siirryin omaan yritykseen, kertoo Nevertexin toimitusjohtaja Hannu Kottari. Nyt yrityksessä neuloo kuusi isoa tasokonetta ja kaksi pienempää sekä viimeistelyssä kaksi brodeerauskonetta. Vuonna 1990 rakennettiin piponeulomolle ja valmistamolle uudet tilat, joita on ehditty rakentamisen jälkeen laajentaa jo neljä kertaa. Alkuun oli töissä kaksi vierasta ja kaksi konetta. Alun perin oli tarkoitus saada vaimolle töitä Ensimmäinen iso kone ostettiin vuonna 1996; se oli silloisen ajan tasokoneista isoimpia ja nopeimpia. Viime syksynä hankittiin huippukoneet. Työnjako on yrityksessä selvä: Hannu Kottari vastaa kutomapuolesta ja taloudesta, vaimo Vuokko taas ompelu- ja viimeistelypuolesta tuotantojohtajana. Myyntipuolella toimii Vuokon veljen poika, Ismo Wörlin, joka kuuluu myös yrityksen omistajiin. Työntekijämäärä on tällä hetkellä 17 vierasta sekä oma perhe. Mallit tehtiin ennen lomilla ja joskus kudottiin yölläkin Yritys tekee pipojen lisäksi kaulaliinoja, sormikkaita ja kaksinkertaisia lämpimiä lapasia. Tuotantoon kuuluu myös pieniä erikoistuotteita, pantoja ja pikkulasten huppuja. Yksi koneista pyörittää sormikkaita, jotka tulevat palamattomien käsineiden sisämateriaaliksi. Päätuote valmistetaan ohuesta langasta, jonka materiaalikoostumus on 50 prosenttia villaa ja 50 prosenttia akryylia. Hyväksi todetut langat tulevat eurooppalaisilta kehräämöilta ja ne on sertifioitu. Reklamaatiota tuotteista tulee hyvin harvoin, toteaa Hannu Kottari. - Kontrollointi leikkauksessa ja viimeistelyssä on hyvin hallinnassa. Työntekijät ovat tarkkoja ja ammattitaitoisia työssään ja he tekevät työnsä tunnollisesti, kiittelee Hannu. Yritykseen on palkattu myös oma mallisuunnittelija Terttu Harsunen ja se on ollut onnistunut teko. Aikaisemmin mallisuunnittelussa käytettiin freelancereita mutta suunnittelija paikan päällä on osoittautunut paremmaksi ratkaisuksi, koska suunnittelijalla on hallussaan mallit ja niiden värimaailma. Suunnittelija tekee työnsä tietokoneilla ja ohjelmat siirtyvät kutomakoneille ja kone kutoo ohuesta langasta halutun kuvioisia ja värisiä pipokankaita. Paikallinen tekijä Kaikki työ tehdään Nevertexillä Ullavassa, joskus kiireaikana tarvitaan ulkopuolista apua. Valmistajan tulee tänä päivänä tietää, varsinkin isommissa tilauksissa, lähes tunnilleen, koska tuote on valmis lähetettäväksi tilaajalle. Mikäli ulkopuolisia alihankkijoita käytetään, on seurattava erityisen tarkasti tuotantoaikatauluja, jotta tuotteet varmasti valmistuvat sovitussa ajassa. - Joskus ison tilauksen kanssa joudutaan tekemään ylitöitä, mutta ne kevennetään sitten vuoden mittaan. Työntekijöillekin työ on tärkeää ja he ovat valmiita joustamaan. Työpäivän pituus on kahdeksan tuntia, joten rentoutumiseen ja lomiinkin jää aikaa. Nyt parasta aikaa tehdään tuotteita joulusesonkiin. Työn touhussa yrittäjä ei aina edes muista, mikä vuodenaika on menossa, naurahtaa Hannu Kottari. Usein tilaajina ovat urheiluseurat ja esimerkiksi suksifirmat sekä yritykset, jotka haluavat persoonallisen, yrityksen tuotemerkein valmistetun pipon tai huivin. Myynnistä 70 prosenttia menee vähittäismyyntiin ja 10 prosenttia liikelahjoiksi. Pipomalleissa ei ole unohdettu nuoria lumilautailijoita tai lajin harrastajia; heillä on omat toivomuksensa päähineistä, mikä on huomioitu suunnittelussa. Ahtisaaren aikana eri maiden puolustusministerit tutustuivat Suomeen ja pukeutuivat Levillä Nevertexin valmistamiin pipoihin ja huiveihin. Myös Kokkolan lentopallojoukkueen Tiikereiden huivit ja pipot ovat Neverbackasta lähtöisin. Yrityksen yhteydessä on pieni tehtaanmyymälä mistä voi ostaa tarjolla olevia tuotteita. - Mikäli sähköä ei tulisi tasaisesti, yrityksessä pyörisi Ilman sähköä pyörisi vain yksi kone vain yksi käsikäyttöinen kone, mikään muu ei toimisi. Sähkön toimitusvarmuudesta on Korpela huolehtinut kiitettävästi, kiittelee Hannu Kottari lopuksi. Ompelukoneiden ääressä huppuja saumaa Marketta Heikkilä ja takaalalla ompelee Pirkko Myllymäki. Yrityksessä neuloo kuusi isoa tasokonetta ja kaksi pienempää sekä viimeistelyssä kaksi brodeerauskonetta. Kutomakoneen ohjaimissa kutoja Rauno Puskala. Yritys tekee pipojen lisäksi kaulaliinoja, sormikkaita ja kaksinkertaisia lämpimiä lapasia. Vuokko ja Hannu malleja esittelemässä

10 Tervasen ennallistamishanke käynnissä Yli-Lestin Tervanen on kuivatettu pariinkiin kertaan, ensimmäinen kuivatus tapahtui lukujen vaihteessa ja toinen kuivatus viitisenkymmentä vuotta myöhemmin. Näin saatiin noin 2600 tynnyrinalaa viljelysmaata. Vanhojen tietojen mukaan kuiviolta saatiin ainakin 40 lastia heinää. Alue jäi kuitenkin pois viljelyksestä 1930-luvun lopulla soistumisen ja heinän vähenemisen vuoksi. Tuulikki Nikkilä Panoraamakuva Tervasen järvestä. Vesipinnan katteena on noin 60 senttiä paksu turvekerros. Tervasen kunnostuksen puuhamiehet Arto Hautala ja Esko Torvikoski luvulla aloitettiin vedenpinnan nosto ja puuston poistaminen alueelta, jonka pinta-ala on noin 45 hehtaaria. - Vuonna 1988 pidettiin ensimmäinen kokous puuston poistosta. Suunnitteluapua saatiin silloiselta Vesi -ja ympäristöpiiriltä. Samalla tutkittiin, onko järven entistämiselle olemassa esteitä. Alueella ei ole suojelukohteita eikä muinaiskohteita. Se luokiteltiin suomaiseksi luhtanevaksi, kertoo Esko Torvikoski, yksi Tervasen järven kunnostajista. Paljon työtä Tervasen järven ensimmäistä ennallistamishanketta on aiemmin vetänyt osuuskunta. Toista ennallistamishanketta vetämään on valittu Lestijärven kunta sekä erikseen nimetty ohjausryhmä, missä mukana ovat järven rantojen omistajien edustajat ja edustajia kunnasta. - Ensimmäisen toteutusvaiheen aikana mukana oli paljon väkeä ja monia mielipiteitä joten erimielisyyksiltäkään ei täysin vältytty. Nyt asiat ovat edenneet hyvin ja homma tuntuu mukavalta. Josko vielä näkisi Tervasen uuden tilanteen eli veden järvessä. Asiat etenevät omalla vauhdillaan, toteaa Esko Torvikoski. Tervasen rannat ovat pääosin hiekkarantoja ja vettä on syvimmillä paikoilla 4-7 metriä. Vesi järvessä on osin pohjavettä ympäristön hiekkakankailta. Järvi sijaitsee Yli-Lestillä lähellä Valkeisen järveä. Pudistetusta ja siivotusta järvestä vesi lasketaan Lestijärveen. Nykyisellä vesipinnalla on katteena paksu turvekerros, joka on noin 60 senttiä paksu. Koko ennallistamisprojektin kustannusarvio toisessa ennaltamishankkeessa on euroa, josta talkootöiden osuus on noin euroa. Tervanen kesällä avovesitilanteessa Tähän mennessä on tehty raivaustöitä sekä rannoille läjitysalueita ja turvekate on sahattu neliöihin. Seuraavaksi turvelautat hinataan rantaan läjitysalueen vierelle, mistä urakoitsija nostaa ne läjitysalueelle. Sen jälkeen pitäisi järven vesipinnan jo näkyä. Tämän jälkeen vuorossa on vedenpinnan nosto sallittuihin korkeuksiin. Työtä siis riittää. Lupapapereissa todetaan, että työaika päättyy Turvekatteen sahaus neliöihin. ja sen jälkeen on kuukausi aikaa paperitöille. Ympäristölupa järven kunnostamista varten on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Maanomistajat päättivät kokouksessa hakea rannan kaavoitusta ja esittivät kaavoittajaksi Jukka Kurttilaa, jonka tekemän työn pohjalta kaavoitus valmistui Lestijärven kunnalta sekä Keski-Pohjanmaan ympäristökeskukselta haettiin hyväksyntä kaavoitukselle ennen sen valmitusmista. Tulevan järven rannoille kaavoitettiin 15 lomaasuntotonttia. Myös kaavoituksessa apuna olleen ympäristösihteeri Arto Hautalan panos projektissa on merkittävä. Hän on auttanut asiakirjojen laatimisessa ja lupa-asioissa jo lähes 30 vuoden ajan. Järven yksi kolkka pyhitetään linnuille pesimisalueeksi noin viiden hehtaarin alueelta. Lisäksi on varattu mahdollisuus rakentaa venesatama ja yleinen uimapaikka. Järveen suunnitellaan istutettavaksi myös kalaa. Kysymykseen voisivat tulla siika, lohi ja kuha. Mielenkiintoinen ja varmasti myös haastava ennallistamisurakka alkaa olla loppusuoralla

11 Löydä puuttuvat sanat! Lehden jutuista on valittu muutamia lauseita. Lauseista puuttuu kuitenkin sanoja. Etsi puuttuvat sanat ja voit voittaa 20 euroa, joka hyvitetään sähkölaskussasi! Lause 1: Valmistajan tulee tänä päivänä tietää, varsinkin isommissa tilauksissa,, koska tuote on valmis lähetettäväksi tilaajalle. Lause 2: Käytä pakastimesta marjat ennen uutta satokautta ja sulata pakastin, kun se on tyhjimmillään. Lause 3: Ilmajohtoja tullaan siten käyttämään myös tulevina vuosikymmeninä, mutta niiden arvioidaan aikaisempaa kriittisemmin. Lause 4: Kokouksessa päätettiin että sähkövoima-asema on välttämätön ja tarpeellinen. Palkitsemme 10 tehtävän ratkaisijaa 20 eurolla, joka hyvitetään sähkölaskussa. Palauta ARPALIPUKE mennessä osoitteella Korpelan Voima, PL 13, Kannus. Kuoreen merkintä LUKIJAKILPAILU. Nimi Osoite Puh. Sähköpostiosoite

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

MITÄ JOS? Aikku Eskelinen

MITÄ JOS? Aikku Eskelinen 30.1.2015 MITÄ JOS? Aikku Eskelinen aikku.eskelinen@spek.fi 040-834 4545 Kesän 2010 rajuilmat Ilmatieteen laitos Asta heinäkuu Suomen halki Etelä-Karjalasta kohti Keski-Pohjanmaata syöksyvirtausparvi esiintyi

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 / 6 KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 Yleistä KENET Oy jakeluverkon haltijana noudattaa yleisiä liittymisehtoja (Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot LE 05, Alueverkon

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta. SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet.

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU

ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU LATAA UUDISTUNUT ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU missä tahansa. Elenia mukana. Seuraa sähkönkulutustasi ja säästä. Tee vikailmoitus helposti. Uudistunut Elenia Mukana tuo käteviä palveluita suoraan älypuhelimeesi.

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Rakentajan opas. Lampputieto

Rakentajan opas. Lampputieto Rakentajan opas Lampputieto Muistilista Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse sähkösuunnittelija Pyydä urakkatarjoukset Valitse sähköurakoitsija Asennustyöt

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Korpelan Voiman asiakaslehti 1/2016

Korpelan Voiman asiakaslehti 1/2016 KORPELA Korpelan Voiman asiakaslehti 1/2016 Liite: Sähkönsiirtohinnat 1.5.2016 OTA TALTEEN Rakentaja muista tilata sähköliittymä ajoissa! s. 6 Häiriötiedotteet tekstiviestillä puhelimeesi s. 8 Korpelan

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2016 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT 28 Oletko ikinä pysähtynyt tutkimaan tarkemmin pihanurmikon kasveja? Mikä eläin tuijottaa sinua takaisin kahdeksalla silmällä? Osaatko pukeutua sään mukaisesti?

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa Jenna Kainulainen Tulevaisuuden sähköt 100 vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 paikassa nimeltä Karuna. Suomi ja maailma ovat sittemmin muuttuneet.

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot. Pekka Rantala 1.11.2015

Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot. Pekka Rantala 1.11.2015 Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot Pekka Rantala 1.11.2015 Sähkönjakeluverkon yleiskuva lähde: LUT, opetusmateriaali substation = sähköasema Keskijänniteverkko Se alkaa sähköasemalta, tyypillisesti

Lisätiedot

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Auringosta edullista sähköä kuntiin

Auringosta edullista sähköä kuntiin Ingressi / Leipäteksti Auringosta edullista sähköä kuntiin Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus Mikä aurinkoenergia? Ingressi Passiivinen / Leipäteksti vai aktiivinen Aurinkokeräimet

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Luku 4 Sähkön kilpailutus

Luku 4 Sähkön kilpailutus Luku 4 Sähkön kilpailutus Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Sähkönkulutustiedot Kilpailutus Tarjousvertailu Sopimukset 2 YLEISTÄ 3 Sähköenergialasku

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Taloudenhallinta navettainvestoinnissa. Vesa Lapatto Savitaipale

Taloudenhallinta navettainvestoinnissa. Vesa Lapatto Savitaipale Taloudenhallinta navettainvestoinnissa Vesa Lapatto Savitaipale Mäkelän tila Yrittäjät Nina ja Vesa Lapatto Työntekijöitä 2 Pojat Juho ja Joonas Peltoa 118 ha Metsää 56 ha Lehmiä 170 nuorkarjaa 160 Lähtökohta

Lisätiedot

Kemijoki Oy esittäytyy

Kemijoki Oy esittäytyy Kemijoki Oy esittäytyy Ismo Heikkilä Fingridin verkkotoimikunta 25.2.2016 1 Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja 20 voimalaitosta, kolmannes Suomen vesisähköstä Tuotanto 5 333 GWh (2015) Kokonaisteho

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen

Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen Ajankohtaista Käyttötoimikunta 17.6.2013 Reima Päivinen Tärkeimmät ajankohtaiset tapahtumat Sähkömarkkinalain käsittely jatkuu eduskunnassa Fenno-Skan 1 siirtokapasiteettia rajoitettu 400 MW tasolle varotoimenpiteenä,

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO

LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO 1.5.2016 Liittyminen Siirto Myynti Liittymismaksu Maakaasu verkoston tehtyjen ja lähiaikoina tehtävien investointien kattamiseksi peritään verkostoon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE 2016 2(5) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3 3.1. Alueverkon tehomaksu...

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot