Rakennusautomaatio Visiointia vuoteen 2030

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusautomaatio Visiointia vuoteen 2030"

Transkriptio

1 Rakennusautomaatio Visiointia vuoteen Veijo Piikkilä Johan Stigzelius KNX Finland ry

2 Esityksen sisältö Missä ollaan? Miten talotekniikan automaatio on kehittynyt viimeisen viidentoista vuoden aikana? Mitä opittiin menneisyydessä? Missä ollaan nyt? Esimerkkinä KNX-järjestelmä Visiot tulevaisuudesta, muutamia hajanaisia mietteitä 2

3 Talotekniikan automaatio on rakennuksen aivot Lähde: Siemens

4 Asiakkaan tarpeet (käyttäjät, ylläpitäjät, omistajat) Pitäisi lähteä tarpeiden lisäksi toiminnallisuudesta ja palveluista Tilapohjainen ajattelu, niin suunnitteluun, kuin toteutukseen Lyhyellä tähtäyksellä tarvitaan entistä enemmän verkostoitumista ja avoimuutta toimijoiden kesken sekä esimerkkiratkaisuita Pitkällä tähtäyksellä suurempia modulaarisia kokonaisuuksia, jossa standardoidut rajapinnat 4

5 Missä me onnistuttiin - missä missattiin vuosituhannen vaihteessa Lähtö kohta ja visiot oikeat: Avoimet järjestelmät tulivat, lähtökohtana - elinkaariajattelu Syntyi oikeansuuntaisesti tila- ja palvelupohjainen ajattelu Ymmärrettiin jo jollakin tasolla rakennus tuotantovälineenä Yhteiskunta ja rakennusten omistajat lähti tukemaa uudenlaista ajattelua laajalla teknologiaohjelmalla (SaMBA-projekti) Rakennuttajat, loppukäyttäjät ja toteuttajat huomioitiin tarkemmin Nivottiin koulutus ensimmäisen kerran teknologian kehitykseen, myös tukemalla sitä Huomattiin verkostoitumisen mahdollisuudet Saatiin uusia toimijoita mukaan, koska rakennusautomaatio on entistä enemmän yksi tietotekninen ratkaisu ja tajuttiin sen mahdollisuudet Alettiin ymmärtää Internetin mahdollisuudet myös tällä alueella Tiedostettiin kiinteistöistä saatavan datan merkitys sekä alettiin puhua integraatiosta järjestelmien välillä Oikean suuntainen laitetoimittajasta riippumattomuus oli perusideologia 5

6 Missä onnistuttiin, missä missattiin vuosituhannen vaihteessa Mistä kiikasti: Syyllisiä ei tarvitse osoittaa, ainoastaan tiedostaa mitä voisi tehdä toisin ja tärkeintä on oppia kokemuksen kautta, muuten emme etene ja saavuta uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia Jälkiviisautena yhteiskunnan tukema teknologia osittain väärä valinta liian avoin ja varoituksista huolimatta, yhden keskeisen toimijan teknologian kehityksestä riippuvainen Liian avoin antaa kaikkien kukkien kukkia, on väärä lähtökohta Hallitsematonta kehitystä kansainvälisti koordinoivalta (standardoivalta) organisaatiolta (LonMark) Järjestelmän työkalujen runsaus yhteensopivuus muutti avoimen järjestelmän suljetuksi vaikkakin samoin periaattein toimiva, mutta ei yhteensopiva Rakennettiin pilvilinnoja, joihin olemassa olevat teknologiat eivät taipuneet 6

7 Missä mennään? Ne mitä lupailtiin vuotta sitten, pystytään tekemään ja enemmänkin Langattomat ympäristöt käyttöliittymissä yleisiä Internetin hyödyntäminen erilaisten palvelutarjoajien toimesta Energiatehokkuuden ja olosuhteiden mittarit etäkäytöillä Valvomot nettipohjaisia KNX ja DALI valtaa alaa voimakkaasti TAMK:ssa molempiin ympäristöihin peruskoulutusta talon ulkopuolisillekkin 7

8 Nyt jo monia, monia mahdollisuuksia Tällä hetkellä on jo mahdollista esimerkiksi luoda helposti vaikka 3Dviivakoodia ja liittää se automaatiojärjestelmään asennus- tai huoltotoimenpiteen yhteydessä informaatioksi. Luku onnistuu vaikka kännykällä tai tabletilla Flash-pohjaiset, pienellä ytimellä, olevat käyttöliittymät mahdollista sijoittaa kännyköihin tai muihin mobiililaitteisiin. Vain innovaatiosta kiinni, kuinka sovelletaan erilaisia mahdollisuuksia!

9 Mihin pitäisi mennä? Ei tule olemaan yhtä ja autuaaksi tekevää teknologiaa, johon kaikki vannovat Joku toimija saa ehkä hyvinkin hallitsevan aseman, mutta aina tulee olemaan haastajia, jotka mukana omilla yksinkertaisilla ja halvoilla ratkaisuilla Aina tulee olemaan useita teknisiä ratkaisuja, jotka on pakko saada keskustelemaan keskenään Järjestelmien yhteistoiminnallisuus on minimissään integraatio järjestelmien välillä standardoinnin kautta tavoitteeksi Standardointi tulevaisuudessa pitää olla toiminnallisuuspohjaista, ei nykyistä teknologiapohjaista, vaan toiminnallisuuteen perustuvia rajapintojen standardisoimista Määritellään minkälaista tietoa siirretään ja mitkä ovat vaihtoehtoiset formaatit tiedon siirrolle (tagit) Talotekniikan automaatio ei enää tulevaisuudessa ole tiedon siirron ja integroitavuuden kannalta toimittajariippuvainen, vaan entistä enemmän rajapintoja jakavaa toimintaa 9

10 SFS standardi ja KNX väyläratkaisut Standardi SFS-EN15232 esittää luokitukseen perustuvan yksinkertaisen tavan arvioida automaation vaikutusta energiatehokkuuteen Rakennuksen automaatiolla vaikutetaan rakennuksen energiatehokkuuteen Eli 40 % Suomen energiankulutuksesta Sekä rakennuskannan toimivuuteen Rakennuksen automaation vaikutus energiankulutukseen on tavanomaiseen tapaan verrattaessa rakennustyypistä ja automaation tehokkuusluokasta (D...A) riippuen 1,3 0,7 kertainen lämmitys- ja jäähdytysenergiassa 1,1 0,9 kertainen sähköenergiassa

11 Rakennuksen automaation energiatehokkuusluokat Rakennuksen automaation (RAO) tehokkuusluokitukset asuinkiinteistöille ja toimistorakennuksille. A B C Luokka A Luokka B Luokka C vastaa korkean energiatehokkuuden mahdollistavaa automaatio- ja hallintajärjestelmä vastaa edistynyttä rakennuksen automaatiota, jossa on erikseen mainittuja hallintatoimintoja, rakennuksen automaatiojärjestelmä vastaa tavanomaista toteutustasoa, automaattinen ohjaus- ja säätö D Luokka D vastaa tehotonta rakennusautomaatiota, manuaalinen käyttö

12 Asuntokohtainen kulutus Lähde: Keijo Savolainen, ABB Oy, Asennustuotteet; Älykäs rakennus, Sähkö on businesta,

13 Rakennusten hallinta KNX-järjestelmällä? Lämmitys Valmistaja A Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Asiakas Valmistaja K Sähköasennukset Valmistaja L Ohjaukset Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 1 Tuote 2 Asennus väylällä helppoa kustannustehokas sopivasti järjestetty joustava Perustuu yhteiseen, standardoituun, protokollaan! 13

14 Yhteinen KNX:n työkalu ETS4 kaikille 14

15 Fyysinen kytkentä (kaapeli) Anturi Esimerkissä: Painikkeet Toimilaite Esimerkissä: Säädinohjainyksikkö Kuorma Esimerkissä: Valaistus 230 V N Yksilöllinen osoite Linja KNX kaapeli 2x2x0,8 15

16 Valaistuksen ohjaus normaaleilla kytkimillä Omakotitalo perustaso Ryhmien ohjaus ja mittaus, laajennusvara: LVV Valot Muut 230V 230V Kotona / Poissa -kytkin: Sammuttaa kuormat ja pudottaa lämmitykset, sulkee tietyt magneettiventtiilit, jne. Lämmitykset, KNX termostaateilla KNX KNX Kosketintiedot/LED: Hälytysjärjestelmät Kosteusvahti Muut järjestelmät Laajennettavissa mihin tahansa. 16

17 Valaistuksen ohjaus KNXpainikkeilla Omakotitalo edistyneempi taso Ryhmien ohjaus ja mittaus, hälytys ja laajennusvara: Painonapit LVV Valot on/off Valot säätö Muut KNX 230V Painonapit Läsnäolotunnistin Lämmitykset, KNX termostaateilla 230V KNX Huoneanturit KNX Kotona / Poissa -kytkin: Sammuttaa kuormat ja pudottaa lämmitykset, sulkee tietyt magneettiventtiilit, jne. Kosketintiedot/LED: Hälytysjärjestelmät Kosteusvahti Muut järjestelmät Laajennettavissa mihin tahansa. 17

18 Visualisointi Facility pilot KNX visualisointi ohjelma Facility-Pilot on joustava tapa siirtää KNX Informaatio IP verkon yli tai vain visualisoida ja ohjata sähköjärjestelmiä. Mahdollisuus tehdä valvomo visualisointi Mittaukset ja hälytykset Web-kameran liittäminen KNX:n 18

19 Esimerkki laadukkaasta omakotitalosta Valaistuksen ohjaus KNXpainikkeilla IV-kone Esim. Vallox, Enervent Sääasema Kaihtimet Tulikivi kiuas Etäkäytöt / ipad Kosketusnäyttö KNX 230V Läsnäolotunnistin AV-laitteet 230V Painonapit Kotona / Poissa -kytkin: Sammuttaa kuormat ja pudottaa lämmitykset, sulkee tietyt magneettiventtiilit, jne. Lämmitykset, KNX termostaateilla KNX Huoneanturit Ovipuhelin/ Sisäyksikkö Video serveri 6186-L Serveri Kosketintiedot/LED: Hälytysjärjestelmät Kosteusvahti Muut järjestelmät Wlan IPkamerat 19 Internet Etäkäyttö / etäohjelmointi: kosketusnäyttö / PC

20 Entäs 2030??? Yhteiskunnan määräykset kattavat tarkemmat ohjeet automaatioratkaisuihin, tarve kasvaa Ihmiset tiedostavat paremmin talotekniikkaan liittyvän automaation merkityksen ja vaativat toteutuksilta enemmän Talotekniikan automaatio omana urakkana ja suunnittelu mukana ja tarvesuunnittelussa Laitteet tulevat entistä monipuolisemmiksi Kenttälaitteet omaavat runsaasti rajapintoja Laitetoimittajariippumattomuus leviää Järjestelmät kehittyvät modulaarisemmiksi ja yhteensopivimmiksi Integraatio kasvaa ja yksinkertaistuu sekä mahdollisuus hallita kaikkia talotekniikan osajärjestelmiä (LVI, valot, sähköt, turva jne.) langattomasti internetin kautta monilla erilaisilla käyttöliittymillä Standardointi siirtyy toiminnallisuuksien ja rajapintojen määrittelyyn Ääni ja puheohjaukset yleistyvät Biotunnisteet ja kuvaan perustuva mittaus laajenee ja kehittyy Sähköverkon automaatio ja talotekniikan automaatio kiinteässä vuorovaikutuksessa 20

21 Automaatio ON ARKIPÄIVÄÄ Vuosi Talotekniikka ratkaisut TOIMIVAT YHDESSÄ Kansainväliset standardointi / vaatimukset VAKIINTUNEET Standardi SFS-EN15232 Reaaliaikainen seuranta KULUTETTU / TUOTETTU ENERGIA OSAAJAT arvostetuuja talotekniikan ammattilaisia 21

22 Nyt olis mahdollista kysyä!

23 Lähteet [Katsottu ] Keijo Savolainen, ABB Oy, Asennustuotteet; Älykäs rakennus, Sähkö on businesta, Energy Efficiency with ABB i-bus KNX, ABB:n esityskalvosarja Veijo Piikkilä, KNX kurssiaineistot Hager, Domovea Server TJA450 esitemateriaali, 2012 Siemens, KNX/EIB Principios Básicos, SIEMENS S.A., Automatización y Control de Edificios,

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

OHJELMA LEHDISTÖMATERIAALI. LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon

OHJELMA LEHDISTÖMATERIAALI. LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon OHJELMA 11.30 11.40 Risto Linturi; Älytalo nyt. Pioneerikokemuksia älytalossa asumisesta 11.40 11.50 Pasi Typpö; Pientalorakentamisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden talo tämän päivän päätöksellä. Ensto Hybriditalon helppoa energiatehokkuutta.

Tulevaisuuden talo tämän päivän päätöksellä. Ensto Hybriditalon helppoa energiatehokkuutta. Sähköala SÄHKÖALA 3/2011 Erikoisnumero sähköistyksistä kodinrakentajille ja remontoijille Koti Sähkömiestä metsästämässä Helpon remontin salaisuudet Ajankohtaista kodin viihdejärjestelmistä www.sahkoala.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10 Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Lassi Similä, Hannu Pihala Luottamuksellinen 1 (46) Raportin nimi Energianäytöt

Lisätiedot

Ensikosketus energiatehokkuuteen. enstointro.fi

Ensikosketus energiatehokkuuteen. enstointro.fi SÄHKÖALA 3/2014 ERIKOISNUMERO KODIN RAKENTAJILLE JA REMONTOIJILLE 2014 Koti Sähköala Aurinkoenergiaa kevääseen Automaatiolla mukavuutta kotiin UHDTV odottaa vielä sisältöä Kodin WLAN-verkon käyttöönotto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan

SISÄLLYSLUETTELO. Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan S I I R R Y T U R V A L L I S U U S P O R T A A L I I N Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan kulmakiviä. Toisaalta mahdollisuus hallita kiinteistöä on energiatehokkuutta ja seurata

Lisätiedot

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona.

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Olitpa itse kotona tai poissa, Ensto Intro -kodinohjain tuo huolettomuutta asumiseen. 2 Ensto Intro -kodinohjausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja helpon kotona/poissa

Lisätiedot

VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio

VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio 6.8.2010 Vesihuollon avoin automaatiohankkeen toteuttajat Jouko Vilmi, Oulu Rooper Ky, Haukipudas

Lisätiedot

HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä. Raporttiluonnos 15.5.2001

HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä. Raporttiluonnos 15.5.2001 1 HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä Raporttiluonnos 15.5.2001 2 HVV-VERKONTESTAUSPROJEKTI, Asunnon ja kiinteistön palvelut 1 JOHDANTO...4 2 KÄYTTÄJÄN INFORMAATIOPALVELUT...5

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

Kiinteistö autömaatiö ja kysynna n jöustö

Kiinteistö autömaatiö ja kysynna n jöustö Kiinteistö autömaatiö ja kysynna n jöustö Kiinteistöautomaation vanhojen järjestelmien mahdollisuuksia kysynnän joustossa selvitettiin opinnäytetyössä: - Sami Salminen, Kysynnän jousto : Automaatiojärjestelmien

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin 1 KYS Kiinteistöhallinto, Mikko Hollmén s. 4 HUS- Kiinteistöt, Vesa Vainiotalo s. 8 SISÄLLÄ: Uusi lastensairaala 2017, Anne Berner s. 12 TAYS Toimitilat, Matias Seini s. 16

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 1 iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 2 SISÄLLYS 1.0 JOHDANTO...3 2.0 YHTEYDET...4 2.1 KIINTEÄ

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA Opinnäytetyö Ammatillinen opettajankoulutus 2008 Matti Pitkälä 1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 4: Internet of things, Augmented reality, Tietotekniikkapalvelun käytettävyys Kurssin vanha

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä LVI-talotekniikkateollisuus ry Sisällys Esipuhe...3 Mitä talotekniikka on...4 Lämmitys...5 Lämmöntuotanto ja lämmönkehitys...5

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Versio 3.1 18.5.2010 - Marko Hännikäinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0)40 849 0770, marko.hannikainen@tut.fi

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Sähkö yhdistää. Suomen suurin on myös Suomen paikallisin. Lämmitys Valaistus Turvallisuus. Sähköistä osaamista 2012-2013. Lue lisää: www.elfin.

Sähkö yhdistää. Suomen suurin on myös Suomen paikallisin. Lämmitys Valaistus Turvallisuus. Sähköistä osaamista 2012-2013. Lue lisää: www.elfin. AMP979 Sähköistä osaamista 2012-2013 Lämmitys Valaistus Turvallisuus Sähkö yhdistää Suomen suurin on myös Suomen paikallisin Lue lisää: www.elfin.fi Elfin tuo koteihin lämpöä, valoa ja turvallisuutta lähes

Lisätiedot

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja Teollisen yrityksen digitalisoitumisen käsikirja Market-Visio Oy, 2014. Tämä tutkimus on tarkoitettu vain tilaajan käyttöön. Tutkimusraportin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 898/80) ja

Lisätiedot

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO NRO 1 2014 Rexel Finland Oy:n asiakaslehti UUSI VALAISTUS ON TUONUT KOUVOLAN UIMAHALLISSA SÄÄSTÖÄ PERÄTI 73 %. Timo Mattila 4 14 TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA 32 OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS

Lisätiedot

Ensto eohjain ja eohjain Mini Kodinohjaus ja etähallinta

Ensto eohjain ja eohjain Mini Kodinohjaus ja etähallinta Ensto eohjain ja eohjain Mini Kodinohjaus ja etähallinta Ensto Hybriditalon helppoa tehokkuutta Hybriditalossa on järkeä. Ja sitä on etenkin ohjauksessa. Hybriditalo on Enston talotekninen ratkaisu energiatehokkaaseen

Lisätiedot