i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa (7) ISS Proko Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss.."

Transkriptio

1

2 Analyysivastaus n:o OT, ilma- ja pintasivelynäytteet (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEENOTTOO JA NÄYTTEIDEN KÄSITTELY Ilmanäytteet otettiin kuusi-vaihe impaktorilla Asumisterveysoppaan (2009) mukaisesti i suoraan seuraaville kasvatusalustoille: 2 % mallasuuteagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (tryptoni-hiiva-uute)-agar (bakteerit, aktinobakteerit) ). Pintasivelynäytteet otettiin steriiliin laimennosveteen kostutetulla pumpulipuikolla suoraan em. kasvatusalustoille. Kasvatusalustoja inkuboitiinn Asumisterveysoppaan (2009) ohjeiden mukaisesti i lämpökaapissa 25 C:ssa 10 vrk (sienet, kokonaisbakteerit) ja 14 vrk (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet laskettiin ja sienet tunnistettiin laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. 2 TULOSTEN TULKINTA 2.1 Ilmanäytteet Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaan talviaikaan otettujen asuntojen ja toimistotilojen ilmanäytteiden tuloksia voidaan pitää tavanomaisina, jos sieni-itiöiden kokonaispitoisuus on <100 pmy/m 3 ja sädesienten pitoisuus <10 pmy/m 3 (pmyy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Tuloksia tulkittaessaa on huomioitava sienilajisto. Kosteusvau urioindikaattorisienienn pitoisuuss on asunnoissa tavallisesti <10 pmy/m 3. Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavallista. Mikäli pitoisuus on >10 pmy/m 3 tai näytteessä esiintyy useita erilaisia kosteusvaurioindikaattoreita, viittaa tulos epätavano maiseen mikrobilähteeseen. Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaan sieni-itiöpitoisuuss pmy/m 3 viittaa kohonneeseen sieni-itiöpitoisuuteen se on <4500 pmy/m 3. Mikäli bakteeripitoisuuss on suurempi, viittaa se tavallisesti puutteelliseen ilmanvaihtoon tutkitussa tilassa.. talviaikana. Sisäilman bakteeripitoisuus on tavanomainen, mikäli Työterveyslaitoksen mukaan toimistotiloissa sieni-itiöpitoisuuss >50 pmy/m 3, aktinobakteeripitoisuus >5 pmy/m 3 ja bakteeripitoisuus 6006 pmy/mm 3 viittaavat talvellaa sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 Analyysivastaus n:o OT, ilma- ja pintasivelynäytteet (7) Mikäli kosteusvaurioindikaattorihomeiden pitoisuus on 7 pmy/mp 3 tai useita erilaisia kosteusvaurioindikaattoreita, viittaa tulos mikrobilähteeseen. näytteessä esiintyyy epätavanomaiseenn 2.2 Pintasivelynäytteet Suoraan kasvatusalustoille viljeltyjen pintanäytteiden tuloksiaa tulkitaan taulukon 1 mukaisesti. Laboratorio tulkitsee tulokset vain, mikäli näytteet on otettuu 100 cm 2 alueelta talvella 14 vrk:n pölylaskeumasta tai vauriopinnalta. Sisäilmanäytteissä voi esiintyä tavanomaisesti yksittäisinä pesäkkeinäp ä lähes mitä tahansaa homesientä. Kuitenkin Stachybotrys-, ilmanäytteessä voidaan pitää tavanomaisestaa poikkeavana. Lumettomana aikana ilmanäytteiden tuloksia verrataan ulkoilmanäytteeseen. Fusarium- ja ChaetomiumC m-sienten kohdallaa yksittäisenkin pesäkkeen esiintymistä Taulukko 1. Pintanäytteiden tulosten t tulkinta. Tulkinta Kaikki Indikaattori- Yhteisvaikutus sienet mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon -, - * -, -, - * *, * vahva viite vauriosta,, * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 Analyysivastaus n:o OT, ilma- ja pintasivelynäytteet (7) 3 TULOKSET JA VERTAILU VIITEARVOIHIN 3.1 Ilmanäytteet Ilmanäytteiden näytteenottopisteet, sisäilman lämpötilat ja tutkittujen tilojen ilman suhteelliset kosteudet on esitetty taulukossa 2. Ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty pesäkkeitä muodostavina yksikköinä kuutiometrissä ilmaa (pmy/m ) taulukossa 3. Taulukko 2. Ilmanäytteidenn näytteenottopaikat, sisäilman lämpötilat ( o C) suhteelliset kosteudet (%-rh). Näytteenottopaikka 1. Hattivatit 2. Hattivattien nukkumatila 3. pikkuhuone 4. toimisto 5. Nuuskamuikkuset 6. ulkoilma Lämpötila, C 21,1 21,7 21,8 22,1 21,7 8,0 Suhteellinenn kosteus, %-rh% 38,8 38,8 39,2 37,6 37,6 67,4 ja ilman Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 Analyysivastaus n:o OT, ilma- ja pintasivelynäytteet (7) Taulukko 3. Ilmanäytteiden mikrobipitois isuudet ja sienisuvut ja/tai j lajit, yksikössä pmy/m 3. Näyte 2 % mallasagar Aspergillus ustus Penicillium Aspergillus ochraceus* hiivat, vaaleat hiivat, punaiset o hiivat, tummat DG-18 agar 2 9 Cladosporium 31 Penicilliumm 2 hiivat, vaaleat 7 hiivat, tummat 2 2 THG-agar 21 Aktinobakteerit 5 Muut bakteerit Tulkinta <2 epätavan omainen bakteeripitoisuus 1. Sieni-itiöt yhteensä 555 Sieni-itiött yhteensä 37 Bakteerit yhteensä 8747 Aspergillus fumigatus* Cladosporium Penicillium hiivat, punaiset o hiivat, tummat Aureobasidium 61 Cladosporium 2 Penicilliumm 5 5 hiivat, vaaleat Aktinobakteerit 19 Muut bakteerit 47 5 <2 epätavan omainen bakteeripitoisuus 2. Sieni-itiöt yhteensä 82 Sieni-itiött yhteensä 102 Bakteerit yhteensä 5133 Cladosporium Penicillium Aspergillus fumigatus* Aspergillus ochraceus* hiivat, vaaleat 64 Cladopsorium 26 Penicilliumm 21 hiivat, vaaleat 7 2 Aspergillus ochraceus* 19 Eurotium* * hiivat, tummat 31 Aktinobakteerit 28 Muut bakteerit viittaa epätavan omaiseen mikrobilähteeseen hiivat, punaiset 5 3. Sieni-itiöt yhteensä 139 Sieni-itiött yhteensä 117 Bakteerit yhteensä 2118 Cladosporium Penicillium 14 Penicilliumm 52 Cladosporium 19 9 Aktinobakteerit 24 Muut bakteerit 78 5 epätavan- 888 omainen bakteerihiivat, vaaleat 5 pitoisuus hiivat, tummat 2 4. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Aspergillus ochraceus* Cladosporium 85 Sieni-itiött yhteensä 9 38 Penicilliumm 5 Aspergillus ochraceus* Bakteerit yhteensä 57 Aktinobakteerit 7 Muut bakteerit <2 ei 294 poikkeavaa 5. Sieni-itiöt yhteensä Cladosporium Penicillium Aureobasidium 57 Sieni-itiött yhteensä Eurotium 28 Penicilliumm 7 Cladosporium 69 Bakteerit yhteensä 254 Aktinobakteerit 7 Muut bakteerit hiivat, vaaleat 4 6. Sieni-itiöt yhteensä 176 Sieni-itiött yhteensä 329 Bakteerit yhteensä 230 <2 = alle määritysrajan 2 pmy/m 3, kasvustoa ei esiintynyt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 Analyysivastaus n:o OT, ilma- ja pintasivelynäytteet (7) 3.2 Pintanäytteet Pintasivelynäytteiden näytteenottokohdat, tutkittujen alueiden pinta-alat sekä pölykertymätt on esitetty taulukossa 4. Pintasivelynäytteiden tulokset on esitetty e suhteellisella asteikollaa taulukossa 5. Asteikko on seuraava: - = ei mikrobikasvuaa = niukasti mikrobeja (1-20 pesäkettä/alusta) = kohtalaisesti mikrobeja (21-50 pesäkettä) = runsaasti mikrobeja ( pesäkettä) = erittäin runsaasti mikrobeja (> 200 pesäkettä) Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 4. Näytteenottokohdat, näytteen pinta-ala (cm 2 ) ja pölykertymä (vrk). Näytteenottokohta P1. Hattivatit P2. Hattivattien nukkumatila P3. pikkuhuone P4. toimisto P5. Nuuskamuikkuset Pinta-ala, cm Pölykertymä, vrk = pinta-ala / pölykertymä ei tiedossa Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

7 Analyysivastaus n:o OT, ilma- ja pintasivelynäytteet (7) Taulukko 5. Pintasivelynäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajisto. Tulokset ilmoitettu suhteellisella asteikolla. Näyte 2 % mallasagar Penicillium Cladosporium DG-18 agar Cladosporium hiivat, tummat hiivat, vaaleat THGG agar Aktinobakteerit Muut bakteerit - Tulkinta ei viitettä vauriosta P1. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä hiivat, punaiset o hiivat, vaaleat hiivat, tummat Alternaria (7) hiivat, vaaleat Penicilliumm Cladosporium hiivat, tummat Aktinobakteerit Muut bakteerit - heikko viite vauriosta P2. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä Aspergillus ochraceus* (6) hiivat, vaaleat Aktinobakteerit - heikko Trichoderma* Cladosporium (2) Penicilliumm hiivat, tummat Muut bakteerit viite vauriosta P3. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä hiivat, vaaleat Aspergillus versicolor* hiivat, tummat Phoma* (1) Cladosporium Penicilliumm (1) Aktinobakteerit Muut bakteerit - heikko viite vauriosta Aspergillus ochraceus* (1) P4. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä hiivat, tummat Penicillium Cladosporium hiivat, vaaleat Aktinobakteerit Muut bakteerit - ei viitettä vauriosta P5. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit yhteensä * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin - = ei kasvua = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT JAKELU, Tuomo Laitinen, Jyväskylä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

8 Analyysivastaus n:o OT, ilma- ja pintasivelynäytteet (7) Kirjallisuusviitteet: Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset k jaa mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2003:1. Helsinki. Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Salonen, H., Lappalainen, S., Pasanen, A.-L.,, Riuttala, H., Lindroos, O., Harju, R. & Reijula, K. (2008) Homeet ja bakteerit homevaurioituneissa ja ei-vaurioituneissa Espoo. Sisäilmayhdistys ry, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan n toimistoympäristöissä pääkaupunkiseudulla. Sisäilmastoseminaari , Dipoli, laboratorio. SIY Raportti 26. Työterveyslaitoksen käyttämiä viitearvoja sisäympäristön ongelmien tunnistamisessaa puhtaissa toimistotyöympäristöissä. Viitearvoja sisäympäristöongelmien tunnistamiseen. (päivitetty OT) Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

9 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassaa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai t viittaa vaurioon. Materiaalin äytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas ( / ) tai mikäli näytteessä esiintyy e kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintäänn yhteensää kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus () vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus ( ) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa t materiaalissa. 1 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty eli ripoteltu suoraan kasvatusalustoille Työterveyslaitoksen kehittämän menetelmän mukaisesti (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpäää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaan (2009) suosittelemia kasvatusalustoja: 2% mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uutelämpökaapissa 25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja onn inkuboituu (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen j pesäkkeet on laskettu ja j sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalin äytteiden tulosten tulkinta. Tulkinta Muut Kaikki Indikaattori- Yhteisvaikutus bakteerit sienett mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon -,,, -, - * -, -, - * *, * vahva viite vauriosta,, * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

10 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopaikat ja tutkittu materiaali on esitetty taulukossaa 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 3 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Näytteenottopaikat ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste Näytteen materiaali M1. Nuuskamuikkuset, US-lämmöneriste lasivilla M2. aula, US-lämmöneriste lasivilla M3. pikkuhuone, US-lämmöneriste lasivilla M4. taukotila, US-lämmöneriste lasivilla M5. Hattivattien nukkumatila, US-lämmöneristee lasivilla M6. Hattivatit, US-lämmöneriste lasivilla Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

11 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) Taulukko 3. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG T agar AktinobakteeA erit Muut M bakteerit Tulkinta - ei viitettä vauriosta M1. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit B yhteensä AktinobakteeA erit - ei viitettä Muut M bakteerit vauriosta M2. Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit B yhteensä AktinobakteeA erit - ei viitettä Muut M bakteerit vauriosta M3. Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit B yhteensä AktinobakteeA erit - ei viitettä Muut M bakteerit vauriosta M4. Sieni-itiöt yhteensä Ulocladium* Penicillium hiivat, vaaleat - Sieni-itiöt yhteensä Phoma* * (1) Ulocladium* hiivat, vaaleat - Bakteerit B yhteensä (24) AktinobakteeA erit (1) Muut M bakteerit - viittaaa vaurioon M5. Sieni-itiöt yhteensä hiivat, vaaleat Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Bakteerit B yhteensä AktinobakteeA erit Muut M bakteerit - ei viitettä vauriosta M6. Sieni-itiöt yhteensä Sieni-itiöt yhteensä Bakteerit B yhteensä - = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynytt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT JAKELU, Tuomo Laitinen, Jyväskylä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

12 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) Kirjallisuusviitteet: Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Reiman, M.., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmienn käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteidenn mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

13 Analyysivastauss n:o OT, kuitunäyte 1 (2) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEENOTTOO JA NÄYTTEIDEN KÄSITTELY Näytteet otettiin suoraan pinnoilta geeliteipille. Laboratorio ossa näytteistä on analysoitu mineraalikuidut (pituudeltaan > 20 µm olevat lasikuidut sekä lasi- ja kivivillakuidut) valomikroskoopilla. Kuidut on analysoitu teipin koko pinta-alaltap a (14 cm 2 ) 100 x suurennoksella. Erityyppisiä mineraaliku uituja ei kyetä valomikroskooppisesti erottelemaan toisistaan. Näytteenottokohdat on esitetty kappaleessa 2 taulukossa 1. 2 VERTAILU VIITEARVOIHIN Geeliteippinäytteiden näytteenottokohdat ja tulokset ( kuitupitoisuus) on ilmoitettu taulukossa 1 yksikössä kpl/cm 2. Analyysin alin ilmoitettava pitoisuus p on 0,1 kpl/cm 2. Mikälii kuitupitoisuus ylittäää pitoisuuden 100 kpl/cm 2, tulos ilmoitetaan > 100 kpl/cm 2. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Kuitujen lukumäärälle pinnoilla ei ole virallisia ohjearvoja.. Schneiderin (2000) mukaan synteettiset epäorgaaniset kuidut eivätt todennäköisesti aiheuta ongelmaa, jos kuitujen lukumäärää säännöllisesti siivotuilla pinnoilla on alle 0,2 kpl/cm 2 jaa harvoin siivotuilla pinnoilla alle 3 kpl/ /cm 2. Jos kuitujen lukumäärät harvoin siivotuilla s pinnoilla ovat yli 10 kpl/cm 2, tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä (Schneider 2000). Tieteellisissä tutkimuksissa on esitetty kahden viikon pölylaskeumassaa esiintyvien kuitujen ohjearvoksi huonepinnoille 0,2 kpl/cm 2 (Kovanen ym. 2006, Salonen S 2009). PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylä Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

14 Analyysivastauss n:o OT, kuitunäyte 2 (2) Taulukko 1. Näytteenottokohdat ja mineraalikuitujen pitoisuus geeliteippinäytteissä. Näytteenottopaikka 1. Hattivatit 2. Hattivattien nukkumatila 3. pikkuhuone 4. toimisto 5. Nuuskamuikkuset 6. tuloilmakanava Nuuskamuikkusett 7. tuloilmakanava Hattivatit Kuitupitoisuus, kpl/cm 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,3 15,8 Pölykertymä, vrk <0,1 = alle määritysrajan, mineraalikuituja ei esiintynyt - = ei tiedossa Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT JAKELU, Tuomo Laitinen, Jyväskylä Kirjallisuusviitteet: Kovanen, K., Heimonen, I., Laamanen, J., Riala, R., Harju, R., Tuovila, H., Kämppi, R., Säntti, J., Tuomi, T., Salo, S-P., Voutilainen, R. & Tossavainen, A. (2006) VTT, Espoo. 577 s. liitteett 6 s. VTT Tiedotteita - Research Notes: Salonen, H. (2009) Indoor Air Contaminants in and Work Research Reports. Office Buildings. Työterveyslaitoksen julkaisusarja: Peoplee Schneider, York 2000, T. (2000) Synthetic vitreous Fibres. Teoksessa: Indoor Air Quality Q Handbook, McGraw-Hill, New chapter 39. Tämän analyysivastauksen osittainen kopiointi ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylä Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

15 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Lounais- ja Keski-Suomi Tuomo Laitinen Biokatu TAMPERE VOC-analyysi FLEC-näytteistä Asiakasviite: Kirsi Ranta/900.OS.5219 Näytteen kerääjät: Jarmo Minkkinen Analyysin kuvaus: Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissio; ATD-GC-MS Tulopvm.: Käsittelijä(t): Hanna Hovi Analysointimenetelmä Näytteet on kerätty FLEC-menetelmällä Tenax-adsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NISTmassaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) tolueeniekvivalenttina. Kokonaisemissio on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n- heksadekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien. Yksittäisten yhdisteiden emissiot on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 1-20 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOC-alueen piikkien yhteispinta-alasta on selvitetty. Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaisemissio tolueeniekvivalenttina ja TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä emissioita, mikäli emissiot ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Tulokset (µg/m²h) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on 9-59 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 19 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittua suurempia, ja niiden emissiomääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen, ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli noin 1 µg/m²h 2 dm³:n näytteelle, jos FLECkammion läpi johdettu ilmavirta on 200 cm³/min. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,

16 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) CK Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm.: Ilmamäärä: Näyte/keräin: U263 Itä-Hakkilan pk, Vantaa Kotikolo, leikkihuone /Hovi 0,92 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö ALDEHYDIT Bentsaldehydi 4 µg/m²h Dekanaali 8 µg/m²h Nonanaali 13 µg/m²h HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) <70 µg/m²h CK Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm.: Ilmamäärä: Näyte/keräin: U352 Itä-Hakkilan pk, Vantaa Möhköt, leikkihuone /Hovi 1,07 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö YKSIARVOISET ALKOHOLIT 2-Etyyli-1-heksanoli 18 µg/m²h ALDEHYDIT Dekanaali 3 µg/m²h Nonanaali 6 µg/m²h HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) < 60 µg/m²h Tulosten tarkastelu Näytteet ovat saapuneet , mutta analysoinnista on sovittu vasta Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,

17 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Työterveyslaitoksen Asiakasratkaisut on akkreditoitu testauslaboratorio T013 (FINASakkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristön kehittämispalvelut Hanna Hovi asiantuntija Helsinki Terhi Leiviskä asiantuntija Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,

18 Itä-Hakkilan päiväkoti Vantaa SISÄILMATUTKIMUKSET Lämpökuvaus

19 Lämpökuvausraportti (11) Itä-Hakkilan päiväkoti YHTEENVETO Itä-Hakkilan päiväkodin lämpökuvauksessa ei tullut esiin laaja-alaisia rakenteellisia lämpö- tai ilmavuotoja. Nukkumahuoneen päätyseinän ja lattian liittymässä havaittiin pistemäisiä lämpövuotoja (sivut 8-9), joiden syyt on suositeltavaa selvittää ja korjata. Rakennuksen ikkunoiden lämmöneristyskyky on huono. Keittiössä sekä toimistossa seinän ja lattian välinen liitos oli patterien alla jäähtynyt. Patterit eivät olleet ko. tiloissa päällä. Ongelma korjaantuu, kun pattereiden termostaatit avataan. Mittausten luotettavuutta heikentää ulkoilman ja sisäilman välinen vähäinen lämpötilaero. Ulkoilman lämpötila olisi pitänyt olla alle 5 o C.

20 Lämpökuvausraportti (11) Itä-Hakkilan päiväkoti LÄMPÖKUVAUKSEN PERUSTIEDOT Rakennuksen perustiedot Rakennusvuosi Peruskorjausvuosi Ilmanvaihtojärjestelmä Lämmitysjärjestelmä Alapohjarakenne Ulkoseinärakenne Yläpohjarakenne Ikkunat Kuvausolosuhteet Lämpökuvaus tehtiin rakennuksen sisäpuolelta tilojen normaalissa käyttötilanteessa ns. yksivaihekuvauksena. Ikkunat ja ovet olivat kuvaushetkellä kiinni. Ilmanvaihto oli tavanomaisessa käyttöasennossaan. Ulkoilman Sisäilman Pilvisyys Tuulisuus lämpötila [ C] lämpötila [ C] Kuvauksen alussa 9 22 pilvinen 5-10 m/s Kuvauksen lopussa 5 22 pilvinen 5-10 m/s Paine-ero ulkovaipan yli Alipaine [Pa] Huom. 1. kerros -5 Merkittävät poikkeamat kuvausolosuhteissa Lämpötilaero ulkovaipan yli oli kuvauksen alussa alle 15 o C. Ulkolämpötila oli yli 5 o C:tta kuvauksen alussa. Lämpökameran tekniset tiedot Kameratyyppi ja sarjanumero Flir B250, sarjanumero Ilmaisintyyppi ilmaisinmatriisi (FPA), jäähdyttämätön mikrobolometri Kuvauskulma (FOV) 25 x 19 Spektrialue 7,5-13 µm (pitkäaaltokaista) Lämpökuvan resoluutio 240 x 180 kuvapistettä Terminen herkkyys (NETD) < 0,07 C, 30 C lämpötilassa Mittausalue ja -tarkkuus C, ± 2 C tai 2 % lukemasta Lämpökameran kuvausasetukset Emissiivisyys 0,95 Ilman lämpötila 22 C Kohteen etäisyys 2 m Suhteellinen kosteus 35 % RH Heijastuva lämpötila (taustalt.) 20 C Ohjearvot (Asumisterveysohje 2003, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) Lämpötilaindeksi [%] Seinä Lattia Pistemäinen Hyvä taso (uudisrakentaminen) Välttävä taso (korjausrakentaminen) Viitteet: Rakennusten lämpökuvaus RT ohjetiedosto, Rakennusteollisuus RT ry Rakennusten lämpökuvaus, S. Paloniitty. & T. Kauppinen., Rakennusteollisuus RT ry, Asumisterveysopas 2005, 3. korjattu painos 2009, Ympäristö ja Terveys -lehti 2009 Rakennusten lämpökuvaus Ratu 1213-S, Rakennustieto Oy

21 Lämpökuvausraportti (11) Itä-Hakkilan päiväkoti KUVAUSTULOKSET 22.0 C Sp1 Ar Kuvauspäivä Emissiivisyys 0.95 Kuvausaika 9:59:27 Ulkolämpöt C Tiedoston nimi IR_1288.jpg Sisälämpöt C Mittauskohde: Keittiö Mittauspisteen Sp1: Lämpötila 20.1 C Mittausalueen Ar1: Min. lämpötila 14.5 C Max. lämpötila 20.5 C Keskiarvolämpötila 17.5 C Lämpötilaindeksi alueen 50 % minimilämpötilasta Kommentit: Lämpövuotoa ikkunoista. Lämpötilaindeksi (50 %) alueen minimilämpötilasta alittaa välttävän tason rajan (61 %). Sininen väri kuvaa aluetta, jossa hyvän tason raja (65 %) alittuu. Korjausluokitus: - Korjausluokitus: 1. Korjattava: Ilmavuoto tai eristevika joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 2. Korjaustarve on erikseen harkittava tai selvitettävä: Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Lisätutkimuksia tarvitaan: Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen toiminta saattaa häiriintyä. 4. Ei toimenpiteitä

22 Lämpökuvausraportti (11) Itä-Hakkilan päiväkoti KUVAUSTULOKSET 22.0 C Sp1 Ar Kuvauspäivä Emissiivisyys 0.95 Kuvausaika 10:01:05 Ulkolämpöt C Tiedoston nimi IR_1290.jpg Sisälämpöt C Mittauskohde: Keittiö Mittauspisteen Sp1: Lämpötila 17.0 C Mittausalueen Ar1: Min. lämpötila 15.8 C Max. lämpötila 18.6 C Keskiarvolämpötila 17.1 C Lämpötilaindeksi alueen 59 % minimilämpötilasta Kommentit: Lämpövuotoa ikkunoista. Lämpötilaindeksi (50 %) alueen minimilämpötilasta alittaa välttävän tason rajan (61 %). Sininen väri kuvaa aluetta, jossa hyvän tason raja (65 %) alittuu. Korjausluokitus: - Korjausluokitus: 1. Korjattava: Ilmavuoto tai eristevika joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 2. Korjaustarve on erikseen harkittava tai selvitettävä: Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Lisätutkimuksia tarvitaan: Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen toiminta saattaa häiriintyä. 4. Ei toimenpiteitä

23 Lämpökuvausraportti (11) Itä-Hakkilan päiväkoti KUVAUSTULOKSET Ar1 Sp C Kuvauspäivä Emissiivisyys 0.95 Kuvausaika 10:02:17 Ulkolämpöt C Tiedoston nimi IR_1292.jpg Sisälämpöt C Mittauskohde: Keittiö Mittauspisteen Sp1: Lämpötila 19.3 C Mittausalueen Ar1: Min. lämpötila 16.8 C Max. lämpötila 20.3 C Keskiarvolämpötila 17.9 C Lämpötilaindeksi alueen 65 % minimilämpötilasta Kommentit: Seinän alaosa on jäähtynyt. Sininen väri kuvaa aluetta, jossa lämpötilaindeksin hyvän tason raja (65 %) alittuu. Jäähtyminen johtuu siitä, että patteri ei ole lämmin (SP1, 19,3 o C). Korjausluokitus: 2 Korjausluokitus: 1. Korjattava: Ilmavuoto tai eristevika joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 2. Korjaustarve on erikseen harkittava tai selvitettävä: Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Lisätutkimuksia tarvitaan: Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen toiminta saattaa häiriintyä. 4. Ei toimenpiteitä

24 Lämpökuvausraportti (11) Itä-Hakkilan päiväkoti KUVAUSTULOKSET 22.0 C Sp1 Ar Kuvauspäivä Emissiivisyys 0.95 Kuvausaika 10:14:46 Ulkolämpöt C Tiedoston nimi IR_1310.jpg Sisälämpöt C Mittauskohde: Toimisto Mittauspisteen Sp1: Lämpötila 19.8 C Mittausalueen Ar1: Min. lämpötila 16.6 C Max. lämpötila 21.1 C Keskiarvolämpötila 18.6 C Lämpötilaindeksi alueen 64 % minimilämpötilasta Kommentit: Seinän alaosa on jäähtynyt. Sininen väri kuvaa aluetta, jossa lämpötilaindeksin hyvän tason raja (65 %) alittuu. Jäähtyminen johtuu siitä, että patteri ei ole lämmin (SP1, 19,8 o C). Korjausluokitus: 1 Korjausluokitus: 1. Korjattava: Ilmavuoto tai eristevika joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 2. Korjaustarve on erikseen harkittava tai selvitettävä: Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Lisätutkimuksia tarvitaan: Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen toiminta saattaa häiriintyä. 4. Ei toimenpiteitä KUVAUSTULOKSET

25 Lämpökuvausraportti (11) Itä-Hakkilan päiväkoti Sp C 20 Ar Kuvauspäivä Emissiivisyys 0.95 Kuvausaika 10:24:09 Ulkolämpöt C Tiedoston nimi IR_1320.jpg Sisälämpöt C Mittauskohde: Nukkumahuone Mittauspisteen Sp1: Lämpötila 20.3 C Mittausalueen Ar1: Min. lämpötila 15.5 C Max. lämpötila 31.8 C Keskiarvolämpötila 19.8 C Lämpötilaindeksi alueen 57 % minimilämpötilasta Kommentit: Lämpövuotoa ulkonurkasta sekä päätyseinän ja lattian liittymästä. Lämpötilaindeksi (57 %) alueen minimilämpötilasta alittaa välttävän tason rajan (61 %). Sininen väri kuvaa aluetta, jossa hyvän tason raja (65 %) alittuu. Korjausluokka: 1 Korjausluokitus: 1. Korjattava: Ilmavuoto tai eristevika joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 2. Korjaustarve on erikseen harkittava tai selvitettävä: Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Lisätutkimuksia tarvitaan: Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen toiminta saattaa häiriintyä. 4. Ei toimenpiteitä

26 Lämpökuvausraportti (11) Itä-Hakkilan päiväkoti KUVAUSTULOKSET Ar1 Sp C Kuvauspäivä Emissiivisyys 0.95 Kuvausaika 10:28:04 Ulkolämpöt C Tiedoston nimi IR_1324.jpg Sisälämpöt C Mittauskohde: Mittauspisteen Sp1: Lämpötila 19.6 C Mittausalueen Ar1: Min. lämpötila 16.2 C Max. lämpötila 20.1 C Keskiarvolämpötila 18.2 C Lämpötilaindeksi alueen 61 % minimilämpötilasta Kommentit: Lämpövuotoa päätyseinän ja lattian liittymästä. Lämpötilaindeksi alueen minimilämpötilasta on välttävän tason rajalla (61 %). Sininen väri kuvaa aluetta, jossa hyvän tason raja (65 %) alittuu. Korjausluokka: 2 Korjausluokitus: 1. Korjattava: Ilmavuoto tai eristevika joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 2. Korjaustarve on erikseen harkittava tai selvitettävä: Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Lisätutkimuksia tarvitaan: Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen toiminta saattaa häiriintyä. 4. Ei toimenpiteitä

27 Lämpökuvausraportti (11) Itä-Hakkilan päiväkoti KUVAUSTULOKSET Ar C Sp Kuvauspäivä Emissiivisyys 0.95 Kuvausaika 10:31:31 Ulkolämpöt C Tiedoston nimi IR_1330.jpg Sisälämpöt C 15 Mittauskohde: Leikkihuone Mittauspisteen Sp1: Lämpötila 35.7 C Mittausalueen Ar1: Min. lämpötila 14.6 C Max. lämpötila 22.9 C Keskiarvolämpötila 19.2 C Lämpötilaindeksi alueen 51 % minimilämpötilasta Kommentit: Lämpövuotoa ikkunoista. Lämpötilaindeksi (51 %) alueen minimilämpötilasta alittaa välttävän tason rajan (61 %). Sininen väri kuvaa aluetta, jossa hyvän tason raja (65 %) alittuu. Patterit ovat lämpimänä (SP o C). Korjausluokitus: - Korjausluokitus: 1. Korjattava: Ilmavuoto tai eristevika joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 2. Korjaustarve on erikseen harkittava tai selvitettävä: Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Lisätutkimuksia tarvitaan: Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen toiminta saattaa häiriintyä. 4. Ei toimenpiteitä

28 Lämpökuvausraportti (11) Itä-Hakkilan päiväkoti KUVAUSTULOKSET 24.3 C Ar Sp Kuvauspäivä Emissiivisyys 0.95 Kuvausaika 10:34:36 Ulkolämpöt C Tiedoston nimi IR_1334.jpg Sisälämpöt C Mittauskohde: Leikkihuone Mittauspisteen Sp1: Lämpötila 37.5 C Mittausalueen Ar1: Min. lämpötila 13.9 C Max. lämpötila 37.9 C Keskiarvolämpötila 18.4 C Lämpötilaindeksi alueen 46 % minimilämpötilasta Kommentit: Lämpövuotoa ikkunoista. Lämpötilaindeksi (46 %) alueen minimilämpötilasta alittaa välttävän tason rajan (61 %). Sininen väri kuvaa aluetta, jossa hyvän tason raja (65 %) alittuu. Patterit ovat lämpimänä (SP o C). Korjausluokitus: - Korjausluokitus: 1. Korjattava: Ilmavuoto tai eristevika joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 2. Korjaustarve on erikseen harkittava tai selvitettävä: Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason, mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Lisätutkimuksia tarvitaan: Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen toiminta saattaa häiriintyä. 4. Ei toimenpiteitä Kuvaaja: Pätevyys: Timo Murtoniemi, FT Level 1 -lämpökuvaaja, sertifikaatti nro 2009FI41N013

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010 Sienet ja terveys Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010 Puheenjohtajan palsta Tuhkaa ja timantteja Takana on kummallinen talvi. Vanhan ajan sääolot, kovia

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa

Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa Loppuraportti TRS-hanke 108323 Beatrice Bäck, Henna Kinnari, Markku Sainio, Rauno Holopainen, Kari Salmi, Hanna Kaisa Hyvärinen, Outi Kammonen, Ritva

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.4.2013 141-P19858 Raportti 1 (19) Sippola Hannu 16.4.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot