MULTI XS Akkulaturi. Lyijyhappoakuille Ah. Malli Käyttöohje ja opas ammattimaiseen käynnistys-/syvälatausakkujen lataamiseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MULTI XS 4003. Akkulaturi. Lyijyhappoakuille 1.2 140Ah. Malli 1035. Käyttöohje ja opas ammattimaiseen käynnistys-/syvälatausakkujen lataamiseen."

Transkriptio

1 FI MULTI XS 4003 Akkulaturi Lyijyhappoakuille Ah Malli 1035 Käyttöohje ja opas ammattimaiseen käynnistys-/syvälatausakkujen lataamiseen.

2 JOHDANTO Onnittelemme uuden ammattimaisen ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia, ja edustaa akkujen lataamisen viimeisintä teknologiaa. Toivomme sinun lukevan tämän käyttöoppaan ja noudattavan ohjeita huolellisesti. TURVALLISUUS Lataaja on suunniteltu lataamaan 12V lyijyakkuja. Älä käytä lataajaa mihinkään muuhun tarkoitukseen. Akkuhappo on syövyttävää. Huuhtele heti pois vedellä, jos happoa pääsee koskettamaan ihoa tai silmiä, ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Varmista, etteivät kaapelit jää puristuksiin tai pääse koskettamaan kuumia pintoja tai teräviä kulmia. Latauksessa oleva akku voi kehittää räjähtäviä kaasuja, minkä johdosta on tärkeää estää kipinöinti akun lähellä. Kun akkujen käyttöikä alkaa olla lopuillaan, niissä voi esiintyä sisäistä kipinöintiä. Järjestä aina kunnon tuuletus lataamisen ajaksi. Älä peitä lataajaa. Varmista, ettei verkkovirtakaapeli ole alttiina vedelle. Älä koskaan lataa jäätynyttä akkua. Älä koskaan lataa vioittunutta akkua. Älä koskaan sijoita lataajaa akun päälle lataamisen ajaksi. Liitäntä verkkovirtaan täytyy tehdä sähköasennuksista annettujen kansallisten määräysten mukaan. Tarkista lataajan kaapelit ennen käyttöä. Varmista, ettei kaapeleihin tai taivutussuojaan ole tullut halkeamia. Lataajaa ei saa käyttää, jos kaapeli on vioittunut. Tarkista aina, että lataaja on vaihtanut kunnossapitotilaan, ennen kuin jätät lataajan ilman valvontaa ja kytketyksi pitkiksi ajoiksi. Jos lataaja ei ole vaihtanut kunnossapitolataukseen 72 tunnin kuluessa, se on merkki virheestä. Siinä tapauksessa käyttäjän täytyy irrottaa lataaja verkkovirrasta. Kaikki akut pettävät ennemmin tai myöhemmin. Lataamisen aikana vikaantuvasta akusta huolehtii normaalisti lataajan kehittynyt ohjaustoiminto, mutta akkuun saattaa silti jäädä joitakin harvinaisia vikoja. Älä jätä mitään akkua ilman tarkkailua pitkiksi ajoiksi. Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi nuorille lapsille tai henkilöille, jotka eivät osaa lukea tai eivät ymmärrä käyttöopasta, ellei heitä ole opastamassa vastuullinen henkilö, joka varmistaa, että he voivat käyttää akkulataajaa turvallisesti. Säilyttäkää ja käyttäkää akkulataajaa lasten ulottumattomissa ja varmistakaa, etteivät lapset voi leikkiä lataajalla. Akut kuluttavat vettä käytön ja lataamisen aikana. Sellaisten akkujen, joihin vettä voi lisätä, vesimäärä tulisi tarkistaa säännöllisesti. Jos vettä on vähän, lisätään tislattua vettä. 2

3 AKKUTYYPIT JA ASETUKSET Mallissa MULTI XS 4003 on monta vaihtoehtoista asetusta sopimaan määrättyihin lataamistarpeisiin ja tarvittaviin toimintoihin. Seuraavia suosituksia tulisi pitää ainoastaan ohjeellisina. Jos on epätietoisuutta, ottakaa huomioon akun valmistajan suositukset. Asetukset tehdään painamalla tilapainiketta MODE ja siirtymällä painallus kerrallaan eteenpäin, kunnes haluttu tila on saavutettu: silloin painike vapautetaan. Noin kahden sekunnin kuluttua lataaja käynnistää valitun tilan. Valitun tilan asetus palautuu, kun lataaja seuraavan kerran kytketään käyttöön. Taulukossa selostetaan eri tilat: Malli Akkukoko (Ah) Seloste Tila 14.4V/0,8A Tätä tilaa käytetään akuille, joiden koko on alle 14Ah. Tila 14.4V/4A Normaalitila avoimille akuille, MF- ja useimmille ja GEL-hyytelöakuille.) Tila 14,7V/4A Tämä on suositustila akkujen lataamiseen alle +5 C lämpötiloissa. Sitä suositetaan myös monille AGM-akuille. Tätä asetusta ei suositeta kunnossapitolataamiseen lämpötilan ylittäessä +5 C. Siihen suositamme tilaa 14.4V/4A tai 14.4V/0,8A. RECOND Tällä kunnostustilalla palautetaan syväpurkautuneet akut, joissa voidaan olettaa olevan pohjalla happokerrostumaa (painavaa happoa pohjalla, kevyempää päällä). Tätä ongelmaa esiintyy pääasiassa avoimissa, tuuletetuissa akuissa eli ei tyypeissä GEL ja AGM. Käyttäkää tätä vaihetta varoen, koska korkea jännite voi hävittää jonkin verran vettä akusta. Jos olet epävarma, ota yhteys akun toimittajaan. 15,8V ei tavallisesti aiheuta ongelmia elektroniikalle 12V järjestelmissä, mutta neuvottele tavarantoimittajan kanssa, jos on epäilyjä. Korkeilla jännitteillä lamppujen käyttöikä lyhenee. Suurin teho ja pienin vaara elektroniikalle saadaan aikaan lataamalla irrallinen akku tällä vaiheella. FI 3

4 Taulukossa selostetaan merkkivalot: Käyttöjännite kytketty Jos tila on väärä, lataaja alentaa lataus/lähtöjännitettä. Lataaja siirtyy virhetilaan ennen käynnistymistä seuraavissa tilanteissa: Jos akku kytketään navat väärin päin lataajan liittimiin. Lataajan analyysitoiminto on keskeyttänyt latauksen. Lataaja on ollut käynnistystilassa yli maksimiajan. Mikäli mahdollista, korjaa vian syy ja käynnistä lataus painamalla painiketta MODE tai RESET. Lataaja käynnistyy uudestaan viimeksi valitussa tilassa. 1 Sulfaatin poisto (Desulphation) 2 Pehmeä alku. Tarkistetaan, ottaako akku latausta. (Soft Start. Charge acceptance check) 3 Peruslataus (Bulk Charge) 4 Absorptio (Absorption Charge) 5 Analyysi (Analysis) 6 Recond-kunnostus (Recond) 7 Kunnossapitolataus kellutus (Float) 8 Kunnossapitolataus pulssi (Pulse) LATAAMINEN Lataajan liittäminen ajoneuvoissa kiinni oleviin akkuihin: 1. Verkkovirtakaapeli ei saa olla liitetty pistorasiaan kytkettäessä tai irrotettaessa akkujohtoja. 2. Tunnista maatettu (runkoon kytketty) napa. Maa on normaalisti kytketty akun negatiiviseen napaan. 3. Negatiivisesti maatetun akun lataaminen: kytke punainen johto akun positiiviseen napaan ja musta johto ajoneuvon runkoon. Varo kytkemästä mustaa johtoa lähelle polttoaineputkia tai akkua. 4. Positiivisesti maatetun akun lataaminen: kytke musta johto akun negatiiviseen napaan ja punainen johto ajoneuvon runkoon. Varo kytkemästä punaista johtoa lähelle polttoaineputkia tai akkua. Lataajan liittäminen akkuihin, jotka eivät ole kiinni ajoneuvoissa: 1. Verkkovirtakaapeli ei saa olla liitetty pistorasiaan kytkettäessä tai irrotettaessa akkujohtoja. 2. Kytke punainen johto akun positiiviseen napaan ja musta johto negatiiviseen napaan. Jos akun johdot kytketään väärin, napaisuussuojaus varmistaa, etteivät akku ja lataaja vioitu. 4

5 Aloita lataus 1. Kun olet varma siitä, että akkujohdot ovat oikein paikoillaan, kytke lataaja pistorasiaan. Lataaja ilmaisee, kun verkkovirta on kytkeytynyt. Jos akun johdot kytketään väärin, napaisuussuojaus varmistaa, etteivät akku ja lataaja vioitu. Vikavaroitusvalo syttyy. Siinä tapauksessa aloita uudestaan kohdasta 1: Lataajan liittäminen Lataamisen käynnistämiseksi täytyy asettaa oikea virta ja jännite painamalla painiketta MODE, kunnes oikea asetus syttyy. Kohdassa AKKUTYYPIT JA ASETUKSET selostetaan akullesi sopiva asetus. 3. Syväpurkautuneen akun merkkivalo ilmaisee, jos akkujännite on alhainen (ks. Minimiakkujännite kohdasta TEKNISET TIEDOT ). 4. Merkkivalot ilmaisevat normaalin lataamisen (pehmeä alku syväpurkautuneelle akulle), peruslatauksen, absorptiolatauksen tai kunnossapitolatauksen. Kun kunnossapitomerkkivalo syttyy, se ilmaisee, että akku on täyteen varattu. Lataaminen alkaa uudestaan, jos jännite laskee. Tilojen Recond ja Snowflake merkkivalot selostetaan kohdassa AKKUTYYPIT JA ASETUKSET. 5. Jos asetuksen merkkivalo ja käyttöjännitteen merkkivalo palavat, mutta mikään muu merkkivalo ei pala, saattaa liitäntä akkuun tai runkoon olla huono tai akku olla viallinen tai sen napajännite liian alhainen. Lataaja tarvitsee tietyn tason yläpuolella olevan akkujännitteen, ks. kohdasta TEKNISET TIEDOT lataussyklin käynnistysohje. Tämä tarkoittaa, että jos akku on syväpurkaustilassa, lataaja ei pysty lataamaan kyseistä akkua. Toinen syy voi olla virtakatko pistorasiassa. Aloita parantamalla akun ja lataajan välisiä kytkentöjä. 6. Lataamisen voi lopettaa milloin tahansa irrottamalla virtajohdon pistorasiasta. Verkkovirtajohto täytyy aina irrottaa pistorasiasta ennen akkujohtojen irrotusta. Kun keskeytät ajoneuvoon asennetun akun lataamisen, muista aina irrottaa ensin akkujohto rungosta ennen toisen akkujohdon irrottamista. LATAAMISEN VAIHEET Kaikki akkulataajat lataavat ja analysoivat kahdeksassa täysautomaattisessa vaiheessa. Mallissa MULTI XS 4003 on monta asetusta, ks. kohta AKKUTYYPIT JA ASETUKSET. Akkulataajilla on kahdeksan täysautomaattista lataussykliä: Desulphation Pulssien avulla tapahtuva sulfaatin poisto palauttaa sulfatoituneet akut. Tämän ilmaisee vaiheen aikana koko ajan palava merkkivalo. Soft start Lataussyklin aloitustila. Aloitusvaihe jatkuu, kunnes akun napajännite on noussut yli asetusarvon, jolloin lataaja vaihtaa peruslataukselle. Jos napajännite ei ole saavuttanut asetustasoa asetettuun aikaan, lataaminen pysähtyy ja lataaja ilmoittaa virhetilan. Silloin akku on todennäköisesti viallinen tai liian suuri. Bulk Päälataus siihen saakka, kunnes 80 % latauksesta on valmis. Lataaminen tapahtuu suurimmalla latausvirralla, kunnes napajännite saavuttaa asetetun tason. Peruslatauksella on maksimiaika. Sitten lataaja vaihtaa absorptiolataukselle. Absorption Latauksen loppuosa aina 100 % saakka. Tämän vaiheen aikana latausvirta laskee vähitellen sen varmistamiseksi, ettei napajännite nouse liian korkeaksi. Jos absorptiolatauksen maksimiaika ylittyy, lataaja vaihtaa automaattisesti ylläpitoon. Analysis Testaa itsepurkautumisen. Jos itsepurkautuminen on liian suurta, lataaminen keskeytyy ja virhetila ilmaistaan. FI 5

6 Recond Syväpurettujen akkujen kunnostus. Tätä vaihetta käytetään syväpurkautuneiden avointen, tuuletettujen akkujen palautukseen. Rajallisen ajan korkeammalla latausjännitteellä annetaan jännitteen nousta niin, että akku alkaa kehittää kaasua. Sen seurauksena akkuun saadaan aikaan seos, joka on hyvä sekä sen teholle että käyttöiälle. Huomioi, että akku saattaa tämän vaiheen aikana kehittää räjähtäviä kaasuja. Recond-kunnostus tapahtuu analyysi- ja ylläpitovaiheiden välissä. Valittaessa Recond-tila lataaja lataa akun ensin täyteen varaukseen. Kun se on tehty, lataaja aloittaa Recond-kunnostuksen ja ylempi Recond-kunnostusmerkkivalo syttyy. Lataaja kunnostaa akkua 30 minuutista neljään tuntiin riippuen akun tarpeesta. Kun kunnostus on tehty, lataaja vaihtaa ylläpitotilaan (vihreä merkkivalo täydelle varaukselle). Alempi Recond-merkkivalo palaa yhä muistuttamassa, että Recond-kunnostus on valittuna. Maintenance charge Float Lataaminen tasaisella jännitteellä. Maintenance charge Pulse Lataustila vaihtelee 95 %:n ja 100 %:n välillä. Akku saa pulssin, kun jännite on laskenut ennalta määrätyn tason alapuolelle. Tämä pitää akun hyvässä kunnossa silloin, kun se ei ole käytössä. Lataajaa voidaan pitää kytkettynä kuukausia. Tarkasta akun vesimäärä aika ajoin. Mittaamalla napajännitettä jatkuvasti lataaja määrittää, milloin latauspulssi täytyy aloittaa. Jos akku on ladattu ja/tai napajännite laskee, lataaja käynnistää latauspulssin niin että napajännite kohoaa asetetun tason yläpuolelle. Sitten latauspulssi loppuu ja sykli alkaa uudestaan. Jos napajännite laskee vieläkin alemmas, lataaja palaa automaattisesti lataussyklin alkuun. LATAUSAIKA Seuraava taulukko esittää peruslatauksen arvioidut ajat. 6 Akkukoko (Ah) Aika saavuttaa ~80 % varaus (h) LÄMPÖTILASUOJAUS Lataajissa on ylikuumenemissuojaus. Teho alenee ulkoilman lämpötilan noustessa. Lataaja saattaa tuntua kuumalta lataamisen aikana. Se on täysin normaalia, joskin täytyy välttää sijoittamasta lataajaa herkille pinnoille. KUNNOSSAPITO Lataaja on huoltovapaa. Huomioi, että lataajan kuoren purkaminen on kielletty ja mitätöi takuun. Viallisen virtajohdon vaihtotyö täytyy antaa CTEK:in tai CTEK:in valtuuttaman edustajan tehtäväksi. Pidä lataaja puhtaana. Pyyhi se pehmeällä kankaalla ja miedolla puhdistusnesteellä. Lataaja täytyy kytkeä irti verkkovirrasta puhdistusta varten. VARUSTEET Mallin MULTI XS 4003 mukana toimitetaan yhdet akkujohdot akkupuristimilla ja yhdet akkujohdot silmukkaliittimillä.

7 TEKNISET TIEDOT Lataajamalli MULTI XS 4003 Mallinumero 1035 Nimellisjännite AC VAC, 50 60Hz Latausjännite Auto/moottoripyörä 14,4V, 14,7V, RECOND 15,8V Akun minimijännite 2,0V Latausvirta Ottovirta Takavirta* Aaltoisuus** Ympäristön lämpötila Jäähdytys Laturin tyyppi Akkujen tyyppi Akun varauskyky 4A max 1,2A rms (täydellä latausvirralla) < 1 Ah/kk Max 240 mvp-p ja 160 map-p -20 C +50 C, lähtötehoa alennettu automaattisesti korkeissa lämpötiloissa Luonnollinen konvektio Kahdeksan vaihetta, täysautomaattinen sykli Kaikentyyppiset 12 voltin lyijyhappoakut (Avoimet, MF, AGM ja GEL) 1,2-140Ah Mitat 168 x 65 x 38 mm (P x L x K) Eristysluokka Paino IP65*** 0,6kg FI *) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistorasiaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta. **) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on kytkettynä akkuun. CTEKakkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän aaltoisuutta. ***) Jos kytkentä verkkovirtaan tehdään litteällä Euro-pistokkeella, akkulataajan eristysluokka on IP63 paitsi Sveitsissä, missä sovelletaan luokkaa IP65. 7

8 OHJELMASELOSTUS Desulphation Soft start Bulk Absorption Virta (A) Jännite (V) Elvyttää sulfatoituneen akun Testaa akun tilan Päälataus Huippulataus vähimmällä nestehukalla KYLLÄ 4 A enint. 8h, kunnes 4 A enintään 20h. Virranrajoitusten ja jännite saavuttaa 12,6V. ajastimien yhdistelmä, enintään 10h. KYLLÄ 0.8A enint. 8h, kunnes 0.8A enintään 20h. Virranrajoitusten ja jännite saavuttaa 12,6V. ajastimien yhdistelmä, enintään 10h. 8

9 FI Analysis Recond Float Pulse Testaa, pystyykö akku säilyttämään varauksen Kunnostaa syväpuretut akut Kunnossapito parhaaseen tehoon Kunnossapito pisimpään käyttöikään Hälyttää käyttäjälle, jos jännite laskee 3 minuutissa 12 volttiin. Hälyttää käyttäjälle, jos jännite laskee 3 minuutissa 12 volttiin. Enintään 15,8V ja 1,5A neljä tuntia syväpuretuille akuille. Muuten 30 minuuttia (vain RECOND-tila). 13,6V enintään 4A enintään 10 päivää. 13,6V enintään 0.8A enintään 10 päivää. Pulssi alkaa jännitteellä 12,9V, suurin jännite 14,4V. Pulssi alkaa jännitteellä 12,9V, suurin jännite 14,4V. Huomio: Lumihiutaletilassa MULTI XS 4003 noudattaa samaa ohjelmaa kuin CAR, mutta korkeammalla jännitteellä (14,7V). 9

10 TUOTE ON SUOJATTU SEURAAVASTI: Patentit EP SE US B2 EP pending EP pending SE US B2 Muotoilu RCD US D US D US D US D RCD RCD X pending RCD RCD Tavaramerkit CTM TMA CTM CTM EP pending SE US A1 pending EP pending EP US A1 pending US D29/ pending RCD RCD RCD RCD pending RCD pending RCD US D US D CTM CTM 2009/04811 pending

11 RAJATTU TAKUU CTEK SWEDEN AB, Rostugnsv. 3, SE VIKMANSHYTTAN, SWEDEN myöntää tämän tuotteen alkuperäiselle ostajalle tämän rajatun takuun. Tämä rajattu takuu ei ole siirrettävissä. Takuu kattaa valmistusviat ja materiaaliviat viideksi vuodeksi ostopäivämäärästä. Asiakkaan täytyy palauttaa tuote yhdessä ostotositteen kanssa ostopaikkaan. Tämä takuu raukeaa, jos akkulataaja on avattu, sitä on käsitelty huolimattomasti tai korjannut joku muu kuin CTEK SWEDEN AB tai sen valtuuttamat edustajat. Yksi ruuvinrei'istä lataajan pohjassa on sinetöity. Sinetöinnin poistaminen tai vioittaminen mitätöi takuun. CTEK SWEDEN AB ei anna mitään muuta takuuta kuin tämän rajoitetun takuun, eikä ole vastuussa mistään muista kuin edellä mainituista kuluista, kuten esim. seurannaisvahingoista. Lisäksi CTEK SWEDEN AB ei ole velvoitettu mihinkään muihin takuisiin tämän takuun lisäksi. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, SE VIKMANSHYTTAN, RUOTSI. Vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että akkulataaja MULTI XS 4003, jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien pienjännitelaitteita koskevien standardien vaatimukset: EN , EN ottaen huomioon direktiivin 2006/95/EC määräykset. Tämä tuote on yhdenmukainen myös seuraavien sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevien standardien kanssa: EN55011, EN , EN , EN ja EN ottaen huomioon direktiivin 2004/108/EC määräykset. Akkulataajat täyttävät direktiivin EN 50366:2003 vaatimukset. Akkulataajia valmistetaan useita erilaisia malleja, joissa on erilaiset verkkovirtajohdot. Litteällä Euro-pistokkeella varustettu lataaja on tarkoitettu Sveitsiin. VIKMANSHYTTAN, SWEDEN FI Jarl Uggla, Pääjohtaja CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3 SE VIKMANSHYTTAN, SWEDEN Fax: D 11

12

osaa. Käyttäjä voi vaihtaa irrotettavan kaapelin käyttämällä CTEK:n toimittaa alkuperäistä

osaa. Käyttäjä voi vaihtaa irrotettavan kaapelin käyttämällä CTEK:n toimittaa alkuperäistä KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia, ja

Lisätiedot

Käyttöohje. FI Liite. Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15

Käyttöohje. FI Liite. Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15 Käyttöohje FI Liite Blue Power IP65 -laturi 12/7 24/5 12/10 24/8 12/15 2 Sisällys SisällysTOCTurvallisuusohjeet... 1 Turvallisuusohjeet... 2 1. Pikakäyttöopas... 1 FI 2. Tärkeät ominaisuudet ja tosiasiat...

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-101Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21)

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. painos FI Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5 Lataa kannettava

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100052 (RiseAtlas450T) 50100053 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg SmartPark-toiminnolla

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että luet tämän pikaoppaan jotta saat käsityksen kameran perustoiminnoista.

Lisätiedot