ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 12 23.11.2011 Seppo Välimäki"

Transkriptio

1 111 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki Jumalan usko siirtää meidät Jumalan auktoriteetin kosketukseen ja virtaan oma pelastus, vapautuminen, parantuminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen, koko elämä oma kutsumus, palveluvoitelu ja palvelutyö - vaikutusala Jumalan auktoriteetti (arvovalta, käskyvalta) toimii Hänen täydellisen rakkautensa motivoimana ja vaikutuksessa Room. 13:2 Sillä ei ole auktoriteettia (exousia=arvovalta, käskyvalta) muutoin kuin Jumalalta; ne (auktoriteetit), jotka ovat, ovat Jumalan asettamat... ei ihmisten asettamat, eivät ihmiset itsessään vaan Jumalan asettamat hengen virat ja lahjat: apostolit, profeetat, opettajat, paimenet ja evankelistat Jumala antoi ihmiselle auktoriteetin toimia tässä näkyvässä maailmassa - yhteyden kautta Jumalaan ihmisellä oli (ennen syntiinlankeemusta) kaikki voima ja resurssit tehdä se, mitä Jumala hänen kanssaan halusi tehdä taivaalliset enkelit, kerubit, serafit, sotajoukot toteuttavat taivaallisissa ja Taivaasta käsin Jumalan auktoriteettia - enkelit ovat palvelevia henkiä niitä varten jotka saavat autuuden periä uudessa liitossa PYHÄN HENGEN VOITELUSSA JA JEESUKSEN NIMESSÄ PALVELEVAT JUMALAN LAPSET edustavat jälleen Jumalan auktoriteettia maan päällä - ensisijaisesti ja tässä aikakaudessa pimeyden voimia vastaan - tuhatvuotisessa valtakunnassa jatkuu Jumalan luomistyö maan päällä yhdessä Jumalan lasten kanssa Room. 8: Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä (ylösnousemusvoimassa, jotta he toisivat katoavaisuuden tilalle katoamattomuuden Jumalasta myös luomakuntaan). 20.Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan Hänen tahdostaan, joka on asettanut sen alamaiseksi (ihmiselle) - kuitenkin toivon varaan, 21.koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi (ylösnousemusvoimassa palvelevien Jumalan lasten kautta) turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. (tarkennettu käännös) Jumala on antanut ihmiselle luonnollisen ja hengellisen auktoriteetin 1) luonnollisen auktoriteetin jokaiselle ihmiselle = tahdon voima, autoimmuunijärjestelmä, valtuutus toimia luonnollisessa, näkyvässä ympäristössä, johtaa, hallita, liittyä, palvella 2) hengellinen auktoriteetti uudestisyntyneille uskoville = ihmisen kautta vaikuttava Jumalan yliluonnollinen vaikutus - pimeyden henkivaltoja ja luonnollista auktoriteettia korkeampi valtuutus toimia Jumalan auktoriteetin kanavana näkymättömässä ja näkyvässä ympäristössä

2 112 lähde: JUMALA ISÄ, JEESUS, PYHÄ HENKI suora taivaallinen auktoriteettilinja: ENKELIT, TAIVAALLISET SOTAJOUKOT kuuliaisuuteen perustuva auktoriteettilinja: Jumalan lapset maailmassa - kuuliaisuus määrää auktoriteetin - Jumala voi luottaa meihin meidän osoittaman kuuliaisuuden mukaan - siksi uskon elämässä on myös kuuliaisuuden koetuksia Jumala on tarkoittanut, että myös luonnollinen auktoriteetti toimii Hänen rakkaudessaan pimeyden maailmassa ei ole mitään auktoriteettia vaan sitä hallitsee laittomuus, itsekkyys, viha, tuhoaminen, kontrolli, hyväksikäyttö, orjuuttaminen, häpäiseminen, alistaminen, saastuttaminen - seurauksena tappio, masennus, kuolema auktoriteetti toimii niiden hyväksi, joita kohtaan auktoriteettia käytetään - kontrolli toimii sen hyväksi, joka käyttää kontrollia auktoriteetti ilmenee aina kaikessa, missä Jumalan valtakunta toimii ja ilmestyy - Jumalan valtakuntaa ei ole ilman auktoriteettia, rakkautta, vanhurskautta, rauhaa ja iloa - rakkaussuhteen kautta Jumalan valtaherruudessa eläen = Hänen valtaistuimensa näkökulmassa me emme yritä mitään, vaan kaikki on määrätty toteutumaan uskon kautta - niinkuin Isästä ja Jeesuksesta tuleva auktoriteetti Pyhässä Hengessä johtaa ja määrää tilannekohtaisesti emme yritä parantua, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät parantumaan kaikista sairauksista emme yritä vapautua riivaajista, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät vapaiksi kaikista riivaajista emme yritä päästä eroon pimeyden teoista, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt kaikki pimeyden teot tuhoutumaan meissä emme yritä saavuttaa siunauksia, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt KAIKKI hengelliset siunaukset meille emme yritä muuttua uusiksi luomuksiksi, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät uusiksi luomuksiksi ja vanhan ihmisen kukistumaan emme yritä päästä vapauteen pimeyden valtakunnasta, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät vapaiksi pimeydestä ja elämään Hänen rakkaan Poikansa valtakunnassa emme yritä tuoda esiin Jumalan valtakuntaa, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt Jumalan valtakunnan tulemaan esiin kauttamme

3 113 emme yritä ajaa ulos riivaajia, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt ne lähtemään, kun käskemme niitä Jeesuksen nimessä emme yritä parantaa sairaita, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt sairaat parantumaan, kun julistamme terveyttä - usko emme yritä käskeä "vuoria" heittäytymään mereen, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt ne heittäytymään mereen kun me käskemme niitä Jeesuksen nimessä emme yritä saada rukousvastauksia, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt rukousvastaukset ilmestymään meille emme yritä täyttyä Pyhällä Hengellä, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät olemaan täynnä Pyhää Henkeä ja voimaa emme yritä päästä Jumalan valtakuntaan, vaan Isä on määrännyt meidät Hänen valtakuntaansa (rakkauden auktoriteettinsa alle ja toteuttamaan sitä) emme yritä päästä ylösnousemukseen, vaan Jeesuksessa me olemme määrätyt ylösnousemukseen sillä kaiken tämän Hän on ilmoittanut olevan jo Jeesuksessa ja Hänen pelastustyössään - täällä maailmassa kaikki tämä toteutuu USKON KAUTTA JEESUKSEN NIMEEN 2. Kor. 1:20-22: 20.Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi - meidän kauttamme (koska ne on määrätty meidän omistettavaksemme). 21.Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen (ja hänen kauttaan toteutuvaan todellisuuteen) ja joka on voidellut meidät, on Jumala, 22.joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen (kaiken tämän) vakuudeksi meidän sydämiimme. tämä on Jumalan valtaistuimen näkökulma - taistelu ja ponnistelu on vain uskon ja epäuskon välillä - sielunvihollisen valheen ja Jeesuksen totuuden välillä meidän mielessämme - ja siinä hallitseeko henkemme ILMESTYKSEN JA USKON KAUTTA vai hallitseeko liha alkeisvoimien orjuuden kautta Korkein auktoriteetti on Jumalan rakkaudessa äärimmäinen splankizomai-rakkaus ihmistä ja koko luomakuntaa kohtaan Jumalan rauha (= lepo uskossa Jeesuksen täytetyn työn todellisuuteen Isän rakkaudessa) hallitsee kaikkea ehdoton ja herkkä ihmisen tahdon vallan ja elämän kunnioittaminen (ei pakottamista, vaatimusta, ylikävelemistä, hyväksikäyttöä, orjuuttamista vaan herkkä yhteistyö rakkaussuhteessa)

4 Jumalan itsensä asettaman järjestyksen, koskemattomuuden, tarkoituksen ja suunnitelman kunnioitus ihmisessä - hengen, sielun ja ruumiin terveyden ja luomisjärjestyksen palauttaminen ja suojeleminen rakkauden kautta Jumala luo uutta = yliluonnollisen elämän ja kirkkauden vuodatus ensin ihmisen ja sitten yhteistyössä ihmisen kanssa koko luomakunnan ylle ehdoton torjunta, kirkkauden tuli ja tuhovoima saatanaa, demoneja, kuolemaa, vääryyttää, pimeyttä ja kaikkia sen tuhovaikutuksia vastaan täyttymyksenä on Jumalan lasten tehtävä kirkkaudessa = parantaa ja puhdistaa KOKO LUOMAKUNTA pimeyden voimien painostuksesta ja heittää saatanan vallat tuliseen järveen yhdessä Jeesuksen kanssa Jumalan voiman ilmestyminen hengessä näkemisen ja siitä tulevan uskon kautta Joh. 5:19 19.Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, ellei hän näe Isän tekevän jotakin, sillä mitä tahansa Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. Jumalan voiman ilmestymisen periaatteet: vaikka olisi auktoriteetti, ei voi tehdä mitään, ellei näe Isän tekevän (Pyhän Hengen ilmaisemana) kaiken minkä näen Isän tekevän, minä teen, koska olen liitetty Isään ja edustan Hänen valtaherruuttaan maailmassa kaikki, mitä Isä näyttää on uutta luomistyötä, missään ei toistoa, kaavaa, vaan elävä virta Jumalasta vain Jumala tuntee sydämet, olosuhteet, menneen, nykyisen ja tulevan - siksi vain Hänen viisautensa ja ilmestystietonsa johtaa oikealle tielle - ratkaisuihin Pyhän Hengen antama ilmestys on Jumalan valtakunnan hengellinen todellisuus ja Jumalan valtaistuimen näkökulma, ei vain näky, vaikutelma, optio, mahdollisuus näyttämällä ihmiselle jonkin asian Jumala on jo luonut sen olevaksi todellisuudeksi Hänen valtakunnassaan - Hän tarvitsee ihmisen julistamaan tämän näkyväksi tässä maailmassa koetus: 1) yritänkö rakentaa jotain mitä en näe Isän tekevän - omassa voimassa, mikä ei hyödytä, ei auta, ei siunaa tai 2) jätänkö tekemättä Isän näyttämän teon, koska katson itseeni tai olosuhteisiin? Jeesus on meidän uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä Hepr. 12:1-2 1.Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois 114

5 kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 2.silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään (täydelliseksi tekijä), Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Room. 10: Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään." 12.Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. 13.Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu." 14.Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 15.Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" 16.Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?" 17.Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen reema-sanan kautta. Pyhän Hengen voitelussa tapahtuva julistus on reema-sanaa Jeesukselta ja se synnyttää uskoa yleisellä tasolla koskien syntiä, pimeyden voimia ja luonnollisia olosuhteita Pyhän Hengen suora kosketus oman rukouselämän kautta henkeen ja sieluun on Jeesuksen reema-sanaa - siitä tulee usko ja todistus henkilökohtaiseen elämään ja palvelutyöhön Pyhän Hengen vaikutus uskon syntymisessä 1. Kor. 12:8-11: Sillä toiselle on Hengen kautta annettu viisauden sana, ja toiselle tiedon sana saman Hengen mukaan, ja toiselle usko samassa Hengessä, ja toiselle parantamisten/parantumisten lahjoja samassa Hengessä; ja toiselle voimallisten tekojen vaikutuksia; ja toiselle profetia/profetoiminen, ja toiselle henkien erottamisia; ja toiselle erilaisia kieliä; ja toiselle kielten tulkintaa; ja kaiken tämän tekee, vaikuttaa sama Henki, jakaen kullekin erikseen niinkuin hän aikoo, tahtoo (=sen mukaan kuinka kukin on virittynyt vastaanottamaan ja palvelemaan) (tarkennettu käännös) Jumala puhuu ihmiselle ensin ilmestyksen lahjan kautta - Pyhä Henki näyttää, mitä Jumala on sillä hetkellä luonut olemassa olevaksi todellisuudeksi Hänen valtakunnassaan uudestisyntyneessä hengessä kasvaa kyky tarttua Jumalan antamaan ilmestykseen uskossa ja ojentautua sen mukaan usko tuo Jumalan valtakunnassa olevan todellisuuden näkyväksi tähän maailmaan - muuttaen, pelastaen, parantaen, vapauttaen ihmisen hengen, sielun, ruumiin ja vaikuttaen olosuhteisiin yli luonnon- ja talouselämän lakien Uskon käynnistävä ja ylläpitävä voima on Jumalan rakkaus Gal. 5:6: Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei saavuta mitään, hyödytä mitään (iskuo=kyetä, saavuttaa, voida, omistaa voimaa) ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta toimiva usko. (tarkennettu käännös) 115

6 116 kaikki, mitä Jeesuksessa on meille annettu, voidaan saavuttaa vain rakkauden kautta vaikuttavan uskon voimalla 1. Joh. 4:7-10: 7.Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että ME ELÄISIMME HÄNEN KAUTTANSA. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jeesuksen sovitustyön päämäärä on johtaa meidät Hänen kauttaan ja Hänessä elämään Isän yhteydessä - Hänen rakkaudestaan tämä tarkoittaa elämää täydellisessä valkeudessa, kirkkaudessa ja voitossa - uskossa Isän rakkauteen, antautuen siihen, täyttyen rakkaudella ja ojentautuen Pyhän Hengen johdatuksen mukaan Usko toimii kun on oikea kuva Jumalasta ja omasta asemasta Jeesuksessa Hepr. 11:6: Mutta ilman uskoa (=täydellistä luottamusta Jumalan täydelliseen hyvyyteen) on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. väärä kuva Jumalasta: Jumala on rankaiseva, etäinen, häilyvä, epävarma, vihainen, tuomitseva, syntiin hermostunut, etsii minusta vikaa, ongelmia, ei ole tyytyväinen minuun jne. oikea kuva Jumalasta: Jumala on rakkaus, Hän on Isä, Hänen rakkautensa on jo ilmestynyt ja vaikuttaa kaikessa Hänen ajatuksissaan ja toimissaan ihmisiin nähden, Hän ei etsi minusta vikaa vaan parantaa minun vikani ja iloitsee minusta jne. väärä kuva Jeesuksen pelastustyöstä: Jumalan anteeksiantamus ja mielisuosio pitää ansaita, Jumala vaatii suorituksia korvaukseksi lahjoistaan, vanhan liiton laki on muuttunut uuden liiton vielä ankarammaksi sydämen laiksi, lihan heikkouteen ei ole anteeksiantamusta, Jumala voi toimia vain jos itse teen aloitteen, annan Jumalalle tai yritän omassa tahdon voimassa, minun tulee itse taistella itselleni voitto pimeyden voimista, sitten pääsen Hänen kirkkauteensa ja mielisuosioonsa oikea kuva Jeesuksen pelastustyöstä: kaikki on ja valmista Hänessä, voimme omistaa kaikki lahjat ja siunaukset USKON KAUTTA LAHJANA - ilman lain tekoja, omassa voimassa ponnistelemista, olen otettu lapseksi, nautin lapselle annetusta perinnöstä, olen korotettu taivaalliseen asemaan ja oikeuksiin, lain kirous ei kosketa minua, uskonnolliset kiroukset ja muut alkeisvoimat on kaikki jo voitettu Jeesuksessa väärä kuva omasta minuudesta: olen hyljätty, epäonnistunut, tuomittu, syytetty, minulle ei ole annettu asemaa, oikeuksia, siunauksia, lähtökohtia, minulta puuttuu oleelliset asiat ollakseni tyydytetty, onnellinen, menestyäkseni jne. oikea kuva uuden luomuksen elämästä ja oikeuksista: vanhalla synnin turmelemalla minuudella oli kaikki ongelmat, nyt minä nousen uskon kautta uutena luomuksena omistaen perinnön, asemani, siunaukset - Jeesuksessa ja Hänen kauttaan minulta ei puutu mitään, Hänessä olen tyydytetty, onnellinen, puhdistettu, pimeyden ja luonnollisten orjuuksien voittaja, Isän rakkauden kohde, siunauksien lähde kaikille, joita palvelen

7 väärä kuva oman elämän ongelmista: Jumala rankaisee minua - se onkin minulle oikein, koska olen niin huono - minua on kohdannut Jobin kohtalo, onnettomuudet pitävät minut nöyränä, minulla on niin suuri kutsumus, että Jumala näkee hyväksi lyödä minua alas, apatia "lunta tupaan, jäitä porstuaan" - ylpeyden trauma: ongelmat johtuvat muista ja Jumalasta, ei minusta itsestäni oikea kuva oman elämän ongelmista: ongelmani johtuvat pimeyden painostuksesta elämässäni, Jeesuksen kautta minulla on oikeus ja kutsu puhdistautua, vapautua, nousta ja päästä Pyhän Hengen voitelun kautta elämään siunattuna uuden luomuksen elämää - sisäisen parantumisen ja vapautumisen kautta usko vapautuu elämässäni ja pystyn omistamaan yhä enemmän Isän rakkautta ja Hänen rakkautensa siunauksia, pääsen lisää Isän rakkauden huolenpitoon ja siunauksiin väärä kuva olosuhteiden vaikutuksesta: minun ongelmani on huonot olosuhteet, jos ne muuttuisivat, kaikki olisi hyvin, voimasta ja muutoksesta uudeksi luomukseksi - väärä rukous: Jumala, muuta olosuhteet ympärilläni - väärä oletus, että Jumala muuttaa olosuhteita tyydyttääkseen jokaisen ihmisen halamiset oikea kuva olosuhteiden vaikutuksesta: olosuhteeni eivät ole ensisijainen ongelmani, vaan se, kuinka suhtaudun näihin olosuhteisiin - elämäni ahdistus, stressi, koetukset paljastavat sisimmässäni olevat traumat, heikot kohdat ja kipupisteet, joihin Jeesuksella on ratkaisu - oikea rukous: "Jumala, muuta minut niin, että voin Sinun voimassasi nousta olosuhteiden vankilasta toteuttamaan omaa kutsumustani Sinun voimassasi!" väärä kuva uskon elämästä: suorituskeskeisyys, omavanhurskauden yritykset, "Jumalan sotamies", Jumalan palvelija, ihmisten orja, itsekeskeinen, sielullinen, uskonnollinen näkökulma oikea minäkuva: olen Isän rakastettu ja siunattu poika/tytär, Isä on jo siunannut minua kaikella hengellisellä siunauksella Jeesuksessa, Isän rakkaudessa minä paranen, vahvistun ja nousen elämäni kutsumukseen ja täyttymykseen - elän rakkaussuhteessa Jumalan Isän kanssa, ponnistelen levosta käsin, lapsen oikeuksista käsin, elän ja toimin Jumalan valtaistuimen - ISÄN RAKKAUDEN - näkökulmassa Usko toimia luottamuksessa Jumalan oikeudenmukaisuuteen = JUMALAN ISÄN VAPAUTTAVAN JA PARANTAVAN RAKKAUDEN ILMESTYMINEN Jes. 9:6-8: Hänen hallituksensa ja rauhansa lisääntymisellä ei tule olemaan loppua, Daavidin valtaistuimella ja Hänen kuningaskunnassaan, perustamaan sen ja vahvistamaan sen oikeuden toteuttamisella ja vanhurskaudella tästä eteenpäin ja ikuisesti. Sotajoukkojen Jumalan into (kiivaus) on sen suorittava ja toteuttava. (korjattu käännös) Jumalan näkökulmasta jokainen synnin ies, riivaajien painostus, kirouksen ja valheen alaisuus on vääryys ihmistä kohtaan, koska ihmisellä on jumalallinen suunnitelma, olemus, tarkoitus ja päämäärä Jumalan valtakunta voidaan perustaa ihmisten sydämiin vain oikeuden ja vanhurskauden toteuttamisella tämä tarkoittaa Jeesuksen lunastustyön ilmi saattamista ja omistamista uskon kautta - Jumalan oikeudenmukaisuutta on se, että jokainen Jeesuksen vastaanottanut saa Jeesuksen kautta syntien poissiirtämisen 117

8 Jumalan oikeudenmukaisuutta on samalla se, että kaikki synti, vääryys, pimeys, demonivoimat, pahuuden voimat ja itse sielunvihollinen tuomitaan, irtisanotaan ja ajetaan ulos Jumalan omista Jumalan oikeuden toteuttamista on edelleen se, että jokainen Jeesuksen uskova saa vastaanottaa lisääntyvästi Pyhää Henkeä ja Hengen voitelun kautta siirtyä elämään Jumalan valtakunnassa - Isän lisääntyvissä siunauksissa sielunhoidossa meidän tulee aina julistaa Jeesukseen uskovalle vapautta pimeydestä ja oikeutta Jumalan lapsen perintöoikeuksiin uskon kautta Jeesuksen nimeen oikeuden toteuttaminen = Taivasten valtakunnan järjestyksen toteutuminen ihmisen elämässä = syntien poissiirtäminen sisäinen vapautuminen, parantuminen ja eheytyminen riivaajien orjuuden, häirinnän ja kiusan poistaminen VANHURSKAUS, RAUHA JA ILO PYHÄSSÄ HENGESSÄ UUSI ELÄMÄ JUMALAN VALTAKUNNAN OIKEUKSISSA, SIUNAUKSISSA JA MENESTYKSESSÄ Keskustelussa heränneitä kysymyksiä Onko Iisebelin henkeä olemassa? Teorian Iisebelin hengestä toi kansainväliseen tietoisuuteen muun muassa uusseelantilainen julistaja Bill Subriztky - hän on kiertänyt laajalti maailmaa ja palvellut evankelistana ja on opettanut paljon demoneista vapautumisesta - tällä alueella hänellä on hyvääkin ilmestystä Subritzkyn teorian mukaan pimeyden voimilla on Jumalaa matkiva "paha kolminaisuus", joka koostuu Iisebelin hengestä, antikristuksen hengestä ja kuoleman ja tuonelan hengestä Raamatun ilmoituksen perusteella ei teoriaa Iisebelin hengestä voida pitää pätevänä mm. seuraavista syistä: Jumala ei todellisuudessa ole kolminaisuus vaan ykseys - teorian Jumalan kolmijakoisesta persoonasta synnytti varhaisella keskiajalla munkki Augustinus, joka kehitti monia muitakin kyseenalaisia teorioita, joista sittemmin tuli katolisen kirkon eksytyksen kulmakiviä Jumala on Raamatun mukaan ykseys, mutta Hän ilmoittaa itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä - tämän vuoksi ei voida synnyttää ajatusta "pahasta kolminaisuudesta" koska ei ole olemassa myöskään "hyvää kolminaisuutta" eri persoonallisuuksien muodossa Jeesus opetti ja osoitti palvelutyönsä kautta, että Hänellä ja Hänen seuraajillaan on yksi vastustaja, sielunvihollinen, jolla on vallassaan erilaisia demonisia voimia - Jeesus ja apostolit eivät missään vaiheessa nimenneet ihmisen ongelmaksi esimerkiksi Iisebelin henkeä vaikka Uusi testamentti nimeää suuren joukon erilaisia 118

9 119 muita demoneja todellisiksi kuningatar Iisebel oli historiallinen ihminen eikä demoni - hän oli siidonilaisen Etbaalin tytär, joka oman historiansa perusteella palvoi kanaanilaisia epäjumalia Israelin kuningas Ahab otti Iisebelin vaimokseen vastoin Jumalan ohjetta, samoinkuin Ahab hylkäsi Israelin Jumalan palvomisen ja alkoi itse palvoa kanaanilaisia epäjumalia Ahabin persoonasta nähdään, että hänen elämässään oli aikoja, jolloin hän hylkäsi totaalisesti aviomiehen vastuun ja jopa kuninkaan vastuun - eikä kyennyt vapauttamaan vaimoaan Iisebeliä kanaanilaisten epäjumalien palvonnasta "Iisebelin hengen" sijasta olisi oikein puhua Ahabin miehuuden menettämisestä ja noituuteen antautumisesta eikä syyttää vaimoa siitä, mitä Ahab jätti tekemättä 1. Kun. 16: Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. 31.Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. 32.Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. 33.Ahab teki myös aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä. kuningatar Iisebelin ongelmat olivat samanlaiset kuin kenen tahansa vaimon, jonka mies hylkää aviomiehen vastuun ja velvollisuudet ja ryhtyy vätykseksi, juopoksi tai peräkamarin pojaksi nykyisessä uskonnollisuudessa oletus "Iisebelin hengestä" on levinnyt niinkuin syöpä - ilmeisesti sitä ruokkii joidenkin hengellisten miespuolisten johtajien naisviha, naispelko ja oma vastuuttomuus - "Iisebelin henkeä" käytetään lyömäaseena erityisesti aktiivisia ja vanhurskaita naisia vastaan seurakunnissa - alistettuja naisia ei niissä piireissä sillä nimellä kylläkään painosteta, muttei paljon nostetakaan muulla tavalla "Iisebelin hengeksi" nimetty ongelma tarkoittaa todellisuudessa suurta traumaattisuutta, jonka vain Jeesuksen pelastustyö, Isän rakkaus ja Pyhällä Hengellä täyttyminen voi korjata ihmisessä - sama ongelma hiukan eri tavalla painotettuna voi olla sekä miehillä että naisilla - ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan miehiä, jotka nousevat vanhurskaudessa ja Isän rakkaudessa siihen asemaan, minkä Jumala on heille tarkoittanut Onko Darwinin evoluutioteoria uskottava? Darwin itse oli ateisti kehittäessään evoluutioteoriaansa, mutta vanhemmilla päivillään hän tuli uskoon ja itse hylkäsi oman teoriansa. Missään historian vaiheessa kukaan tiedemies tai mikään tapahtumaketju ei ole todistanut Darwinin evoluutioteoriaa oikeaksi - se kiihottaa vain niiden mieliä, joiden pitää todistaa ettei Jumalaa muka ole olemassa

10 120 nykyään tiedemiespiireissä on lisääntyvästi hyljätty usko Darwinin teoriaan ja sen on korvannut ajattelu nimeltä INTELLIGENT DESIGN, eli "älykäs suunnittelu" "älykäs suunnittelu" ei itse logiikan mukaan ota kantaa siihen, kuka on "älykkään suunnittelun" takana, mutta tämä teoria kumoaa darwinistisen ajattelun siitä, että olemassa oleva maailma olisi syntynyt satunnaisten muuntumisten ja sitä ohjaavien valintojen kautta todellisuudessa monet "älykkään suunnittelun" teorian kannattajat päätyvät siihen, että luomistyön takana on Jumala - Darwin itse oli taipuvainen omien päätelmiensä kautta uskomaan että luomakunnan takana on suunnitelma, vaikka hän esittikin teoriansa evoluutiosta - elämänsä loppuvaiheessa Darwin tuli uskoon ja hylkäsi evoluutioteoriansa "älykkään suunnittelun" pääargumentteja ovat 1) palautumaton monimutkaisuus, 2) täsmennetty monimutkaisuus, 3) hienosäädetty kaikkeus ja 4) entropian laki palautumaton monimutkaisuus tarkoittaa sitä, että luomakunta on kokonaisuutena toimiva järjestelmä, jota satunnainen valinta ei ole voinut synnyttää ilman viisauden läsnäoloa täsmennetty monimutkaisuus tarkoittaa sitä, että tunnistettavien hahmojen/olemusten syntyminen päämäärättömien ja sattumanvaraisten prosessien kautta on niin epätodennäköistä ettei sen syntymistä voida pitää mielekkäänä hienosäädetty kaikkeus tarkoittaa sitä, että tunnettujen luonnonvakioiden arvot synnyttävät ja ylläpitävät elämän jatkuvuuden nykyisessä muodossa mutta pienikin jonkin luonnonvakion muuttuminen tekisi elämän nykyisessä muodossa mahdottomaksi entropian laki tarkoittaa tässä sitä, että entropian lisääntymisen laki estää eliöiden geneettisen informaation lisääntymisen auringosta tulevan vapaan energian vaikutuksesta eräänä erilliskysymyksenä on otettu esimerkiksi maan etäisyys auringosta - äärettömän pieni prosentuaalinen muutos maan etäisyydessä tai kaltevuudessa aurinkoon nähden tuhoaisi elämän nykyisessä muodossa maapallolla avaruustutkimus ei myöskään ole pystynyt todistamaan, että muilla planeetoilla olisi elämää jossain toisessa muodossa kuin tunnetaan maapallolla biologia todistaa, että esimerkiksi lajien yli menevät risteymät eivät ole yleisesti lisääntymiskelpoisia (esimerkiksi muuli, joka on hevosen ja aasin risteymä) - tämä johtuu siitä, että kromosomien määrä on erilainen biologia todistaa myös, että satunnaiset kehitysvirheet ja mutaatiot synnyttävät elämän, jolla on heikommat selviytymisen edellytykset kuin puhtaalla perimällä varustetulla - esimerkiksi banaanikärpäsellä tehdyt kokeet osoittavat, että 70% mutaatioista ovat haitallisia, muut neutraaleja tai vain heikosti hyödyllisiä

11 kaikki makro- ja mikrokosmosta tutkivat tieteenalat törmäävät saatavan tiedon rajallisuuden ongelmaan tutkittavasta kohteesta, koska havainnot perustuvat valon ja sähkömagneettisen säteilyn antamiin heijastuksiin - jos kohde on liian kaukana, sitä ei voida havaita koska valon nopeuden rajallisuus estää havainnon syntymisen - jos kohde on liian pieni, sitä ei voida myöskään havaita, koska aallonpituuden määräämä erotustarkkuus ei riitä - näin ollen ei pystytä saamaan varmaa tietoa, miten luomakunta toimii - ihmisen on tyydyttävä uskomaan todellisuuksiin, jotka ovat olemassa ilman että hän pystyy selittämään kaikkea Otteita Wikipedian sivulta (lue jos kiinnostaa!): Palautumaton monimutkaisuus 121 Käsitteen palautumaton monimutkaisuus esitteli biokemisti Michael Behe vuonna 1996 ilmestyneessä kirjassaan Darwin's Black Box, joskin hän oli jo soveltanut argumenttia kuvauksessaan verenhyytymisjärjestelmästä Of Pandas and People-kirjan vuoden 1993 uusitussa painoksessa. Behe määrittelee sen järjestelmäksi, joka koostuu useista toisiinsa vaikuttavista osista, jotka osallistuvat järjestelmän perustoimintaan, ja joista minkä tahansa poistaminen käytännössä lopettaa järjestelmän toiminnan. Michael Behe on havainnollistanut asiaa hiirenloukkuvertauksella. Hiirenloukku koostuu pohjasta, liipaisimesta, jousesta viritintangosta, ja vasarasta. Mikäli jokin osa poistetaan, loukulla ei voi pyydystää enää hiiriä. Älykkään suunnittelun kannattajien mukaan luonnonvalinta ei ole voinut muodostaa palautumattomasti monimutkaisia järjestelmiä, koska valittava toiminta on läsnä vain kun kaikki osat on yhdistetty. Kojosen mukaan Behen palautumattoman monimutkaisuuden argumentti on esimerkki laajemmasta "integroidun monimutkaisuuden" argumentista. Ajatuksen mukaan biologisten rakenteiden toiminto syntyy vasta usean osan yhteisvaikutuksesta, ja muutos yhdessä osassa edellyttää myös muutoksia toisissa. Esimerkiksi näkökyvyn aikaansaaminen edellyttäisi samanaikaisia muutoksia hermojärjestelmässä, jotta näköaistin tuottama tieto päätyy johonkin ja jotta se voidaan käsitellä. Ajatus on sama kuin palautumattoman monimutkaisuuden argumentissa: evoluutio vaatii useita samanaikaisia ja samaan suuntaan tähtääviä muutoksia, ja ne selittyvät parhaiten viittaamalla älykkääseen suunnitteluun. Täsmennetty monimutkaisuus Täsmennetty monimutkaisuus on älykkään suunnittelun käsite, jota kehitti 1990-luvulla matemaatikko, filosofi ja teologi William Dembski. Dembskin määritelmän mukaan asia on täsmennetysti monimutkainen, jos siinä on jokin tunnistettava hahmo, eli täsmennys, ja tämän hahmon syntyminen päämäärättömien prosessien kautta on niin epätodennäköistä, että sen sattumanvaraista syntymistä ei voida pitää mielekkäänä. Dembskin mukaan näitä tuntomerkkejä käytetään intuitiivisesti suunnittelun tunnistamiseen esimerkiksi arkeologiassa, rikostutkimuksessa, koodinmurtamisessa, sekä älyllisen elämän etsinnässä Maan ulkopuolelta. Hienosäädetty kaikkeus Älykkään suunnittelun puolestapuhujat ovat toisinaan vedonneet myös laajempiin biologian ulkopuolisiin teleologisiin todisteluihin. Näistä keskeisin perustuu luonnonvakioiden arvoihin. Victor J. Stengerin mukaan sekä älykäs suunnittelu että antrooppisen periaatteen löyhä tulkintamuoto ovat tautologisia. Hänen näkemyksensä mukaan väitteet tarkoittavat sitä, että elämä

12 on mahdollista koska kaikkeus kykenee ylläpitämään elämää. Väitettä elämän epätodennäköisestä synnystä on myös arvosteltu mielikuvituksen puutteesta, sillä se olettaa ettei muunlaista elämää ole olemassa. Tunnetun kaltaista elämää ei ehkä olisi jos luonnonvakioiden arvot olisivat toisenlaiset, mutta se ei sulje tunnetusta poikkeavan elämän mahdollisuutta. Entropia ja evoluutio Leedsin yliopiston termodynamiikan ja palamisen teorian professori Andrew McIntoshin mukaan termodynamiikka estää eliöiden geneettisen informaation lisääntymisen evoluutiossa. Hän pyrkii osoittamaan tutkimuksessaan, ettei maan kaltaisessa järjestelmässä auringosta saatava vapaa energia ratkaise tätä ongelmaa. Älykkään suunnittelun kannattaja Granville Sewell on väittänyt, että elämän monimutkaisten rakenteiden kehittyminen edustaa entropian vähenemistä, mikä rikkoisi termodynamiikan toista pääsääntöä ja sitä vastoin tukisi älykästä suunnittelua. Älykäs suunnittelija Älykkään suunnittelun keskeisimmät edustajat, jotka kaikki ovat yhteydessä yhdysvaltalaiseen Discovery Instituteen, ovat sitä mieltä, että suunnittelija on kristinuskon Jumala. Heistä kaikki eivät kuitenkaan perustele uskomustaan juuri älykkään suunnittelun argumentilla. Esimerkiksi William Dembski on ilmoittanut uskovansa suunnittelijan olevan kristinuskon Jumala, muttei perustele älykkään suunnittelun argumentilla mielipidettään suunnittelijan identiteetistä. 122

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki 160 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki Aikakauden täyttyminen ja suuri muutos Vuoden 2012 alussa Pyhä Henki puhui minulle: "Opeta Jeesuksen tulemukseen valmistautumisesta!" - opeta

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

Tieto ja valhe uskon perusteena

Tieto ja valhe uskon perusteena Tieto ja valhe uskon perusteena Ihminen syntyy tyhjänä tauluna Ihmisen perimä eli genomi määrää pitkälti hänen ulkoisen olemuksensa. (DNA ja sen sisältämä geneettinen informaatio) Ihminen ei voi vaikuttaa

Lisätiedot

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Sivu 1 / 19 Markus O. Niemi LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Mikään hengellinen liike ei ole täysin vapaa harhoista, vaikka

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 2 SUOSITTELEN TÄTÄ KIRJAA Kirjan kirjoittajan, Marko Lindin Jumalan Valtakunnan työtoverina, olen saanut

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Sairaiden parantuminen

Sairaiden parantuminen Sairaiden parantuminen Uskon sankareiden sairaudet ja kuolema Paavali jätti Trofimuksen Miletoon sairastamaan, Timoteukselle hän antoi ohjeeksi ottaa vähän viiniä usein toistuvien vatsavaivojen hoitamiseksi,

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

Sukellus Roomalaiskirjeeseen. Uusia tuulia, Room 12-13 ja 15

Sukellus Roomalaiskirjeeseen. Uusia tuulia, Room 12-13 ja 15 Sukellus Roomalaiskirjeeseen Paavalin tärkeimmän kirjeen sanakäänteiden takaa löytyy paljon tuttua myös sinulle ja minulle. Tervetuloa roomalaisten saappaisiin pohtimaan uskoa, Jumalalle kelpaamista ja

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

Sievissä 12.lokakuuta 2013

Sievissä 12.lokakuuta 2013 Sievissä 12.lokakuuta 2013 61. Usko ainoastaan Alkurukous/tervetuloa Aluksi Kun myös uusia kuulijoita tulee päivittäin näille luennoille, pieni informaatio on tämän tästä tarpeellinen. Luennon papyrus-versio

Lisätiedot

Tässä numerossa. 66 Perustalla 67 Pääkirjoitus 68 Artikkelit 100 Kirjoja 105 Meiltä ja muualta 111 Sanan selitystä

Tässä numerossa. 66 Perustalla 67 Pääkirjoitus 68 Artikkelit 100 Kirjoja 105 Meiltä ja muualta 111 Sanan selitystä Jeesus kysyi opetuslapsiltaan: Kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi: Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle: Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle

Lisätiedot

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Apt:t. 1:8 N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 6: The Thyatirean Church Age CAB-06 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

VASTUUMME Mark. 10:42-45

VASTUUMME Mark. 10:42-45 VASTUUMME Mark. 10:42-45 42. Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi heille: "Te tiedätte, että hallitsijan asemassa olevat ovat kansojen herroina, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.

Lisätiedot

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 7/13/13 When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 Hei kaikki, eräs pastori kertoi seurakunnalleen, että jos nopeusrajoitus

Lisätiedot

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Sisällys Johdanto Yleistä tietoa Raamatusta ja ihmisen sekä Jumalan välisestä suhteesta Työkaluja Raamatun tutkimiseen Vanhan Testamentin käännösvirheistä

Lisätiedot

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut)

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut) Spe salvi Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje Spe salvi (Toivossa pelastetut) piispoille, papeille ja diakoneille, Jumalalle vihityille sekä kaikille Kristukseen uskoville kristillisestä

Lisätiedot

Pysy uskossa Herran armoon

Pysy uskossa Herran armoon Armo riittää Numero 4 20.10.2004 Olavi Peltola Pysy uskossa Herran armoon Mielestäni todelliset peruspiirteet ja -ohjeet Jumalan valtakunnan työstä tässä pahan vallassa olevassa maailmassa saadaan roomalaiskirjeen

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot