ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 12 23.11.2011 Seppo Välimäki"

Transkriptio

1 111 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki Jumalan usko siirtää meidät Jumalan auktoriteetin kosketukseen ja virtaan oma pelastus, vapautuminen, parantuminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen, koko elämä oma kutsumus, palveluvoitelu ja palvelutyö - vaikutusala Jumalan auktoriteetti (arvovalta, käskyvalta) toimii Hänen täydellisen rakkautensa motivoimana ja vaikutuksessa Room. 13:2 Sillä ei ole auktoriteettia (exousia=arvovalta, käskyvalta) muutoin kuin Jumalalta; ne (auktoriteetit), jotka ovat, ovat Jumalan asettamat... ei ihmisten asettamat, eivät ihmiset itsessään vaan Jumalan asettamat hengen virat ja lahjat: apostolit, profeetat, opettajat, paimenet ja evankelistat Jumala antoi ihmiselle auktoriteetin toimia tässä näkyvässä maailmassa - yhteyden kautta Jumalaan ihmisellä oli (ennen syntiinlankeemusta) kaikki voima ja resurssit tehdä se, mitä Jumala hänen kanssaan halusi tehdä taivaalliset enkelit, kerubit, serafit, sotajoukot toteuttavat taivaallisissa ja Taivaasta käsin Jumalan auktoriteettia - enkelit ovat palvelevia henkiä niitä varten jotka saavat autuuden periä uudessa liitossa PYHÄN HENGEN VOITELUSSA JA JEESUKSEN NIMESSÄ PALVELEVAT JUMALAN LAPSET edustavat jälleen Jumalan auktoriteettia maan päällä - ensisijaisesti ja tässä aikakaudessa pimeyden voimia vastaan - tuhatvuotisessa valtakunnassa jatkuu Jumalan luomistyö maan päällä yhdessä Jumalan lasten kanssa Room. 8: Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä (ylösnousemusvoimassa, jotta he toisivat katoavaisuuden tilalle katoamattomuuden Jumalasta myös luomakuntaan). 20.Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan Hänen tahdostaan, joka on asettanut sen alamaiseksi (ihmiselle) - kuitenkin toivon varaan, 21.koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi (ylösnousemusvoimassa palvelevien Jumalan lasten kautta) turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. (tarkennettu käännös) Jumala on antanut ihmiselle luonnollisen ja hengellisen auktoriteetin 1) luonnollisen auktoriteetin jokaiselle ihmiselle = tahdon voima, autoimmuunijärjestelmä, valtuutus toimia luonnollisessa, näkyvässä ympäristössä, johtaa, hallita, liittyä, palvella 2) hengellinen auktoriteetti uudestisyntyneille uskoville = ihmisen kautta vaikuttava Jumalan yliluonnollinen vaikutus - pimeyden henkivaltoja ja luonnollista auktoriteettia korkeampi valtuutus toimia Jumalan auktoriteetin kanavana näkymättömässä ja näkyvässä ympäristössä

2 112 lähde: JUMALA ISÄ, JEESUS, PYHÄ HENKI suora taivaallinen auktoriteettilinja: ENKELIT, TAIVAALLISET SOTAJOUKOT kuuliaisuuteen perustuva auktoriteettilinja: Jumalan lapset maailmassa - kuuliaisuus määrää auktoriteetin - Jumala voi luottaa meihin meidän osoittaman kuuliaisuuden mukaan - siksi uskon elämässä on myös kuuliaisuuden koetuksia Jumala on tarkoittanut, että myös luonnollinen auktoriteetti toimii Hänen rakkaudessaan pimeyden maailmassa ei ole mitään auktoriteettia vaan sitä hallitsee laittomuus, itsekkyys, viha, tuhoaminen, kontrolli, hyväksikäyttö, orjuuttaminen, häpäiseminen, alistaminen, saastuttaminen - seurauksena tappio, masennus, kuolema auktoriteetti toimii niiden hyväksi, joita kohtaan auktoriteettia käytetään - kontrolli toimii sen hyväksi, joka käyttää kontrollia auktoriteetti ilmenee aina kaikessa, missä Jumalan valtakunta toimii ja ilmestyy - Jumalan valtakuntaa ei ole ilman auktoriteettia, rakkautta, vanhurskautta, rauhaa ja iloa - rakkaussuhteen kautta Jumalan valtaherruudessa eläen = Hänen valtaistuimensa näkökulmassa me emme yritä mitään, vaan kaikki on määrätty toteutumaan uskon kautta - niinkuin Isästä ja Jeesuksesta tuleva auktoriteetti Pyhässä Hengessä johtaa ja määrää tilannekohtaisesti emme yritä parantua, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät parantumaan kaikista sairauksista emme yritä vapautua riivaajista, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät vapaiksi kaikista riivaajista emme yritä päästä eroon pimeyden teoista, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt kaikki pimeyden teot tuhoutumaan meissä emme yritä saavuttaa siunauksia, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt KAIKKI hengelliset siunaukset meille emme yritä muuttua uusiksi luomuksiksi, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät uusiksi luomuksiksi ja vanhan ihmisen kukistumaan emme yritä päästä vapauteen pimeyden valtakunnasta, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät vapaiksi pimeydestä ja elämään Hänen rakkaan Poikansa valtakunnassa emme yritä tuoda esiin Jumalan valtakuntaa, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt Jumalan valtakunnan tulemaan esiin kauttamme

3 113 emme yritä ajaa ulos riivaajia, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt ne lähtemään, kun käskemme niitä Jeesuksen nimessä emme yritä parantaa sairaita, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt sairaat parantumaan, kun julistamme terveyttä - usko emme yritä käskeä "vuoria" heittäytymään mereen, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt ne heittäytymään mereen kun me käskemme niitä Jeesuksen nimessä emme yritä saada rukousvastauksia, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt rukousvastaukset ilmestymään meille emme yritä täyttyä Pyhällä Hengellä, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät olemaan täynnä Pyhää Henkeä ja voimaa emme yritä päästä Jumalan valtakuntaan, vaan Isä on määrännyt meidät Hänen valtakuntaansa (rakkauden auktoriteettinsa alle ja toteuttamaan sitä) emme yritä päästä ylösnousemukseen, vaan Jeesuksessa me olemme määrätyt ylösnousemukseen sillä kaiken tämän Hän on ilmoittanut olevan jo Jeesuksessa ja Hänen pelastustyössään - täällä maailmassa kaikki tämä toteutuu USKON KAUTTA JEESUKSEN NIMEEN 2. Kor. 1:20-22: 20.Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi - meidän kauttamme (koska ne on määrätty meidän omistettavaksemme). 21.Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen (ja hänen kauttaan toteutuvaan todellisuuteen) ja joka on voidellut meidät, on Jumala, 22.joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen (kaiken tämän) vakuudeksi meidän sydämiimme. tämä on Jumalan valtaistuimen näkökulma - taistelu ja ponnistelu on vain uskon ja epäuskon välillä - sielunvihollisen valheen ja Jeesuksen totuuden välillä meidän mielessämme - ja siinä hallitseeko henkemme ILMESTYKSEN JA USKON KAUTTA vai hallitseeko liha alkeisvoimien orjuuden kautta Korkein auktoriteetti on Jumalan rakkaudessa äärimmäinen splankizomai-rakkaus ihmistä ja koko luomakuntaa kohtaan Jumalan rauha (= lepo uskossa Jeesuksen täytetyn työn todellisuuteen Isän rakkaudessa) hallitsee kaikkea ehdoton ja herkkä ihmisen tahdon vallan ja elämän kunnioittaminen (ei pakottamista, vaatimusta, ylikävelemistä, hyväksikäyttöä, orjuuttamista vaan herkkä yhteistyö rakkaussuhteessa)

4 Jumalan itsensä asettaman järjestyksen, koskemattomuuden, tarkoituksen ja suunnitelman kunnioitus ihmisessä - hengen, sielun ja ruumiin terveyden ja luomisjärjestyksen palauttaminen ja suojeleminen rakkauden kautta Jumala luo uutta = yliluonnollisen elämän ja kirkkauden vuodatus ensin ihmisen ja sitten yhteistyössä ihmisen kanssa koko luomakunnan ylle ehdoton torjunta, kirkkauden tuli ja tuhovoima saatanaa, demoneja, kuolemaa, vääryyttää, pimeyttä ja kaikkia sen tuhovaikutuksia vastaan täyttymyksenä on Jumalan lasten tehtävä kirkkaudessa = parantaa ja puhdistaa KOKO LUOMAKUNTA pimeyden voimien painostuksesta ja heittää saatanan vallat tuliseen järveen yhdessä Jeesuksen kanssa Jumalan voiman ilmestyminen hengessä näkemisen ja siitä tulevan uskon kautta Joh. 5:19 19.Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, ellei hän näe Isän tekevän jotakin, sillä mitä tahansa Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. Jumalan voiman ilmestymisen periaatteet: vaikka olisi auktoriteetti, ei voi tehdä mitään, ellei näe Isän tekevän (Pyhän Hengen ilmaisemana) kaiken minkä näen Isän tekevän, minä teen, koska olen liitetty Isään ja edustan Hänen valtaherruuttaan maailmassa kaikki, mitä Isä näyttää on uutta luomistyötä, missään ei toistoa, kaavaa, vaan elävä virta Jumalasta vain Jumala tuntee sydämet, olosuhteet, menneen, nykyisen ja tulevan - siksi vain Hänen viisautensa ja ilmestystietonsa johtaa oikealle tielle - ratkaisuihin Pyhän Hengen antama ilmestys on Jumalan valtakunnan hengellinen todellisuus ja Jumalan valtaistuimen näkökulma, ei vain näky, vaikutelma, optio, mahdollisuus näyttämällä ihmiselle jonkin asian Jumala on jo luonut sen olevaksi todellisuudeksi Hänen valtakunnassaan - Hän tarvitsee ihmisen julistamaan tämän näkyväksi tässä maailmassa koetus: 1) yritänkö rakentaa jotain mitä en näe Isän tekevän - omassa voimassa, mikä ei hyödytä, ei auta, ei siunaa tai 2) jätänkö tekemättä Isän näyttämän teon, koska katson itseeni tai olosuhteisiin? Jeesus on meidän uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä Hepr. 12:1-2 1.Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois 114

5 kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 2.silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään (täydelliseksi tekijä), Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Room. 10: Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään." 12.Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. 13.Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu." 14.Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 15.Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" 16.Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?" 17.Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen reema-sanan kautta. Pyhän Hengen voitelussa tapahtuva julistus on reema-sanaa Jeesukselta ja se synnyttää uskoa yleisellä tasolla koskien syntiä, pimeyden voimia ja luonnollisia olosuhteita Pyhän Hengen suora kosketus oman rukouselämän kautta henkeen ja sieluun on Jeesuksen reema-sanaa - siitä tulee usko ja todistus henkilökohtaiseen elämään ja palvelutyöhön Pyhän Hengen vaikutus uskon syntymisessä 1. Kor. 12:8-11: Sillä toiselle on Hengen kautta annettu viisauden sana, ja toiselle tiedon sana saman Hengen mukaan, ja toiselle usko samassa Hengessä, ja toiselle parantamisten/parantumisten lahjoja samassa Hengessä; ja toiselle voimallisten tekojen vaikutuksia; ja toiselle profetia/profetoiminen, ja toiselle henkien erottamisia; ja toiselle erilaisia kieliä; ja toiselle kielten tulkintaa; ja kaiken tämän tekee, vaikuttaa sama Henki, jakaen kullekin erikseen niinkuin hän aikoo, tahtoo (=sen mukaan kuinka kukin on virittynyt vastaanottamaan ja palvelemaan) (tarkennettu käännös) Jumala puhuu ihmiselle ensin ilmestyksen lahjan kautta - Pyhä Henki näyttää, mitä Jumala on sillä hetkellä luonut olemassa olevaksi todellisuudeksi Hänen valtakunnassaan uudestisyntyneessä hengessä kasvaa kyky tarttua Jumalan antamaan ilmestykseen uskossa ja ojentautua sen mukaan usko tuo Jumalan valtakunnassa olevan todellisuuden näkyväksi tähän maailmaan - muuttaen, pelastaen, parantaen, vapauttaen ihmisen hengen, sielun, ruumiin ja vaikuttaen olosuhteisiin yli luonnon- ja talouselämän lakien Uskon käynnistävä ja ylläpitävä voima on Jumalan rakkaus Gal. 5:6: Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei saavuta mitään, hyödytä mitään (iskuo=kyetä, saavuttaa, voida, omistaa voimaa) ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta toimiva usko. (tarkennettu käännös) 115

6 116 kaikki, mitä Jeesuksessa on meille annettu, voidaan saavuttaa vain rakkauden kautta vaikuttavan uskon voimalla 1. Joh. 4:7-10: 7.Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että ME ELÄISIMME HÄNEN KAUTTANSA. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jeesuksen sovitustyön päämäärä on johtaa meidät Hänen kauttaan ja Hänessä elämään Isän yhteydessä - Hänen rakkaudestaan tämä tarkoittaa elämää täydellisessä valkeudessa, kirkkaudessa ja voitossa - uskossa Isän rakkauteen, antautuen siihen, täyttyen rakkaudella ja ojentautuen Pyhän Hengen johdatuksen mukaan Usko toimii kun on oikea kuva Jumalasta ja omasta asemasta Jeesuksessa Hepr. 11:6: Mutta ilman uskoa (=täydellistä luottamusta Jumalan täydelliseen hyvyyteen) on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. väärä kuva Jumalasta: Jumala on rankaiseva, etäinen, häilyvä, epävarma, vihainen, tuomitseva, syntiin hermostunut, etsii minusta vikaa, ongelmia, ei ole tyytyväinen minuun jne. oikea kuva Jumalasta: Jumala on rakkaus, Hän on Isä, Hänen rakkautensa on jo ilmestynyt ja vaikuttaa kaikessa Hänen ajatuksissaan ja toimissaan ihmisiin nähden, Hän ei etsi minusta vikaa vaan parantaa minun vikani ja iloitsee minusta jne. väärä kuva Jeesuksen pelastustyöstä: Jumalan anteeksiantamus ja mielisuosio pitää ansaita, Jumala vaatii suorituksia korvaukseksi lahjoistaan, vanhan liiton laki on muuttunut uuden liiton vielä ankarammaksi sydämen laiksi, lihan heikkouteen ei ole anteeksiantamusta, Jumala voi toimia vain jos itse teen aloitteen, annan Jumalalle tai yritän omassa tahdon voimassa, minun tulee itse taistella itselleni voitto pimeyden voimista, sitten pääsen Hänen kirkkauteensa ja mielisuosioonsa oikea kuva Jeesuksen pelastustyöstä: kaikki on ja valmista Hänessä, voimme omistaa kaikki lahjat ja siunaukset USKON KAUTTA LAHJANA - ilman lain tekoja, omassa voimassa ponnistelemista, olen otettu lapseksi, nautin lapselle annetusta perinnöstä, olen korotettu taivaalliseen asemaan ja oikeuksiin, lain kirous ei kosketa minua, uskonnolliset kiroukset ja muut alkeisvoimat on kaikki jo voitettu Jeesuksessa väärä kuva omasta minuudesta: olen hyljätty, epäonnistunut, tuomittu, syytetty, minulle ei ole annettu asemaa, oikeuksia, siunauksia, lähtökohtia, minulta puuttuu oleelliset asiat ollakseni tyydytetty, onnellinen, menestyäkseni jne. oikea kuva uuden luomuksen elämästä ja oikeuksista: vanhalla synnin turmelemalla minuudella oli kaikki ongelmat, nyt minä nousen uskon kautta uutena luomuksena omistaen perinnön, asemani, siunaukset - Jeesuksessa ja Hänen kauttaan minulta ei puutu mitään, Hänessä olen tyydytetty, onnellinen, puhdistettu, pimeyden ja luonnollisten orjuuksien voittaja, Isän rakkauden kohde, siunauksien lähde kaikille, joita palvelen

7 väärä kuva oman elämän ongelmista: Jumala rankaisee minua - se onkin minulle oikein, koska olen niin huono - minua on kohdannut Jobin kohtalo, onnettomuudet pitävät minut nöyränä, minulla on niin suuri kutsumus, että Jumala näkee hyväksi lyödä minua alas, apatia "lunta tupaan, jäitä porstuaan" - ylpeyden trauma: ongelmat johtuvat muista ja Jumalasta, ei minusta itsestäni oikea kuva oman elämän ongelmista: ongelmani johtuvat pimeyden painostuksesta elämässäni, Jeesuksen kautta minulla on oikeus ja kutsu puhdistautua, vapautua, nousta ja päästä Pyhän Hengen voitelun kautta elämään siunattuna uuden luomuksen elämää - sisäisen parantumisen ja vapautumisen kautta usko vapautuu elämässäni ja pystyn omistamaan yhä enemmän Isän rakkautta ja Hänen rakkautensa siunauksia, pääsen lisää Isän rakkauden huolenpitoon ja siunauksiin väärä kuva olosuhteiden vaikutuksesta: minun ongelmani on huonot olosuhteet, jos ne muuttuisivat, kaikki olisi hyvin, voimasta ja muutoksesta uudeksi luomukseksi - väärä rukous: Jumala, muuta olosuhteet ympärilläni - väärä oletus, että Jumala muuttaa olosuhteita tyydyttääkseen jokaisen ihmisen halamiset oikea kuva olosuhteiden vaikutuksesta: olosuhteeni eivät ole ensisijainen ongelmani, vaan se, kuinka suhtaudun näihin olosuhteisiin - elämäni ahdistus, stressi, koetukset paljastavat sisimmässäni olevat traumat, heikot kohdat ja kipupisteet, joihin Jeesuksella on ratkaisu - oikea rukous: "Jumala, muuta minut niin, että voin Sinun voimassasi nousta olosuhteiden vankilasta toteuttamaan omaa kutsumustani Sinun voimassasi!" väärä kuva uskon elämästä: suorituskeskeisyys, omavanhurskauden yritykset, "Jumalan sotamies", Jumalan palvelija, ihmisten orja, itsekeskeinen, sielullinen, uskonnollinen näkökulma oikea minäkuva: olen Isän rakastettu ja siunattu poika/tytär, Isä on jo siunannut minua kaikella hengellisellä siunauksella Jeesuksessa, Isän rakkaudessa minä paranen, vahvistun ja nousen elämäni kutsumukseen ja täyttymykseen - elän rakkaussuhteessa Jumalan Isän kanssa, ponnistelen levosta käsin, lapsen oikeuksista käsin, elän ja toimin Jumalan valtaistuimen - ISÄN RAKKAUDEN - näkökulmassa Usko toimia luottamuksessa Jumalan oikeudenmukaisuuteen = JUMALAN ISÄN VAPAUTTAVAN JA PARANTAVAN RAKKAUDEN ILMESTYMINEN Jes. 9:6-8: Hänen hallituksensa ja rauhansa lisääntymisellä ei tule olemaan loppua, Daavidin valtaistuimella ja Hänen kuningaskunnassaan, perustamaan sen ja vahvistamaan sen oikeuden toteuttamisella ja vanhurskaudella tästä eteenpäin ja ikuisesti. Sotajoukkojen Jumalan into (kiivaus) on sen suorittava ja toteuttava. (korjattu käännös) Jumalan näkökulmasta jokainen synnin ies, riivaajien painostus, kirouksen ja valheen alaisuus on vääryys ihmistä kohtaan, koska ihmisellä on jumalallinen suunnitelma, olemus, tarkoitus ja päämäärä Jumalan valtakunta voidaan perustaa ihmisten sydämiin vain oikeuden ja vanhurskauden toteuttamisella tämä tarkoittaa Jeesuksen lunastustyön ilmi saattamista ja omistamista uskon kautta - Jumalan oikeudenmukaisuutta on se, että jokainen Jeesuksen vastaanottanut saa Jeesuksen kautta syntien poissiirtämisen 117

8 Jumalan oikeudenmukaisuutta on samalla se, että kaikki synti, vääryys, pimeys, demonivoimat, pahuuden voimat ja itse sielunvihollinen tuomitaan, irtisanotaan ja ajetaan ulos Jumalan omista Jumalan oikeuden toteuttamista on edelleen se, että jokainen Jeesuksen uskova saa vastaanottaa lisääntyvästi Pyhää Henkeä ja Hengen voitelun kautta siirtyä elämään Jumalan valtakunnassa - Isän lisääntyvissä siunauksissa sielunhoidossa meidän tulee aina julistaa Jeesukseen uskovalle vapautta pimeydestä ja oikeutta Jumalan lapsen perintöoikeuksiin uskon kautta Jeesuksen nimeen oikeuden toteuttaminen = Taivasten valtakunnan järjestyksen toteutuminen ihmisen elämässä = syntien poissiirtäminen sisäinen vapautuminen, parantuminen ja eheytyminen riivaajien orjuuden, häirinnän ja kiusan poistaminen VANHURSKAUS, RAUHA JA ILO PYHÄSSÄ HENGESSÄ UUSI ELÄMÄ JUMALAN VALTAKUNNAN OIKEUKSISSA, SIUNAUKSISSA JA MENESTYKSESSÄ Keskustelussa heränneitä kysymyksiä Onko Iisebelin henkeä olemassa? Teorian Iisebelin hengestä toi kansainväliseen tietoisuuteen muun muassa uusseelantilainen julistaja Bill Subriztky - hän on kiertänyt laajalti maailmaa ja palvellut evankelistana ja on opettanut paljon demoneista vapautumisesta - tällä alueella hänellä on hyvääkin ilmestystä Subritzkyn teorian mukaan pimeyden voimilla on Jumalaa matkiva "paha kolminaisuus", joka koostuu Iisebelin hengestä, antikristuksen hengestä ja kuoleman ja tuonelan hengestä Raamatun ilmoituksen perusteella ei teoriaa Iisebelin hengestä voida pitää pätevänä mm. seuraavista syistä: Jumala ei todellisuudessa ole kolminaisuus vaan ykseys - teorian Jumalan kolmijakoisesta persoonasta synnytti varhaisella keskiajalla munkki Augustinus, joka kehitti monia muitakin kyseenalaisia teorioita, joista sittemmin tuli katolisen kirkon eksytyksen kulmakiviä Jumala on Raamatun mukaan ykseys, mutta Hän ilmoittaa itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä - tämän vuoksi ei voida synnyttää ajatusta "pahasta kolminaisuudesta" koska ei ole olemassa myöskään "hyvää kolminaisuutta" eri persoonallisuuksien muodossa Jeesus opetti ja osoitti palvelutyönsä kautta, että Hänellä ja Hänen seuraajillaan on yksi vastustaja, sielunvihollinen, jolla on vallassaan erilaisia demonisia voimia - Jeesus ja apostolit eivät missään vaiheessa nimenneet ihmisen ongelmaksi esimerkiksi Iisebelin henkeä vaikka Uusi testamentti nimeää suuren joukon erilaisia 118

9 119 muita demoneja todellisiksi kuningatar Iisebel oli historiallinen ihminen eikä demoni - hän oli siidonilaisen Etbaalin tytär, joka oman historiansa perusteella palvoi kanaanilaisia epäjumalia Israelin kuningas Ahab otti Iisebelin vaimokseen vastoin Jumalan ohjetta, samoinkuin Ahab hylkäsi Israelin Jumalan palvomisen ja alkoi itse palvoa kanaanilaisia epäjumalia Ahabin persoonasta nähdään, että hänen elämässään oli aikoja, jolloin hän hylkäsi totaalisesti aviomiehen vastuun ja jopa kuninkaan vastuun - eikä kyennyt vapauttamaan vaimoaan Iisebeliä kanaanilaisten epäjumalien palvonnasta "Iisebelin hengen" sijasta olisi oikein puhua Ahabin miehuuden menettämisestä ja noituuteen antautumisesta eikä syyttää vaimoa siitä, mitä Ahab jätti tekemättä 1. Kun. 16: Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. 31.Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. 32.Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. 33.Ahab teki myös aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä. kuningatar Iisebelin ongelmat olivat samanlaiset kuin kenen tahansa vaimon, jonka mies hylkää aviomiehen vastuun ja velvollisuudet ja ryhtyy vätykseksi, juopoksi tai peräkamarin pojaksi nykyisessä uskonnollisuudessa oletus "Iisebelin hengestä" on levinnyt niinkuin syöpä - ilmeisesti sitä ruokkii joidenkin hengellisten miespuolisten johtajien naisviha, naispelko ja oma vastuuttomuus - "Iisebelin henkeä" käytetään lyömäaseena erityisesti aktiivisia ja vanhurskaita naisia vastaan seurakunnissa - alistettuja naisia ei niissä piireissä sillä nimellä kylläkään painosteta, muttei paljon nostetakaan muulla tavalla "Iisebelin hengeksi" nimetty ongelma tarkoittaa todellisuudessa suurta traumaattisuutta, jonka vain Jeesuksen pelastustyö, Isän rakkaus ja Pyhällä Hengellä täyttyminen voi korjata ihmisessä - sama ongelma hiukan eri tavalla painotettuna voi olla sekä miehillä että naisilla - ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan miehiä, jotka nousevat vanhurskaudessa ja Isän rakkaudessa siihen asemaan, minkä Jumala on heille tarkoittanut Onko Darwinin evoluutioteoria uskottava? Darwin itse oli ateisti kehittäessään evoluutioteoriaansa, mutta vanhemmilla päivillään hän tuli uskoon ja itse hylkäsi oman teoriansa. Missään historian vaiheessa kukaan tiedemies tai mikään tapahtumaketju ei ole todistanut Darwinin evoluutioteoriaa oikeaksi - se kiihottaa vain niiden mieliä, joiden pitää todistaa ettei Jumalaa muka ole olemassa

10 120 nykyään tiedemiespiireissä on lisääntyvästi hyljätty usko Darwinin teoriaan ja sen on korvannut ajattelu nimeltä INTELLIGENT DESIGN, eli "älykäs suunnittelu" "älykäs suunnittelu" ei itse logiikan mukaan ota kantaa siihen, kuka on "älykkään suunnittelun" takana, mutta tämä teoria kumoaa darwinistisen ajattelun siitä, että olemassa oleva maailma olisi syntynyt satunnaisten muuntumisten ja sitä ohjaavien valintojen kautta todellisuudessa monet "älykkään suunnittelun" teorian kannattajat päätyvät siihen, että luomistyön takana on Jumala - Darwin itse oli taipuvainen omien päätelmiensä kautta uskomaan että luomakunnan takana on suunnitelma, vaikka hän esittikin teoriansa evoluutiosta - elämänsä loppuvaiheessa Darwin tuli uskoon ja hylkäsi evoluutioteoriansa "älykkään suunnittelun" pääargumentteja ovat 1) palautumaton monimutkaisuus, 2) täsmennetty monimutkaisuus, 3) hienosäädetty kaikkeus ja 4) entropian laki palautumaton monimutkaisuus tarkoittaa sitä, että luomakunta on kokonaisuutena toimiva järjestelmä, jota satunnainen valinta ei ole voinut synnyttää ilman viisauden läsnäoloa täsmennetty monimutkaisuus tarkoittaa sitä, että tunnistettavien hahmojen/olemusten syntyminen päämäärättömien ja sattumanvaraisten prosessien kautta on niin epätodennäköistä ettei sen syntymistä voida pitää mielekkäänä hienosäädetty kaikkeus tarkoittaa sitä, että tunnettujen luonnonvakioiden arvot synnyttävät ja ylläpitävät elämän jatkuvuuden nykyisessä muodossa mutta pienikin jonkin luonnonvakion muuttuminen tekisi elämän nykyisessä muodossa mahdottomaksi entropian laki tarkoittaa tässä sitä, että entropian lisääntymisen laki estää eliöiden geneettisen informaation lisääntymisen auringosta tulevan vapaan energian vaikutuksesta eräänä erilliskysymyksenä on otettu esimerkiksi maan etäisyys auringosta - äärettömän pieni prosentuaalinen muutos maan etäisyydessä tai kaltevuudessa aurinkoon nähden tuhoaisi elämän nykyisessä muodossa maapallolla avaruustutkimus ei myöskään ole pystynyt todistamaan, että muilla planeetoilla olisi elämää jossain toisessa muodossa kuin tunnetaan maapallolla biologia todistaa, että esimerkiksi lajien yli menevät risteymät eivät ole yleisesti lisääntymiskelpoisia (esimerkiksi muuli, joka on hevosen ja aasin risteymä) - tämä johtuu siitä, että kromosomien määrä on erilainen biologia todistaa myös, että satunnaiset kehitysvirheet ja mutaatiot synnyttävät elämän, jolla on heikommat selviytymisen edellytykset kuin puhtaalla perimällä varustetulla - esimerkiksi banaanikärpäsellä tehdyt kokeet osoittavat, että 70% mutaatioista ovat haitallisia, muut neutraaleja tai vain heikosti hyödyllisiä

11 kaikki makro- ja mikrokosmosta tutkivat tieteenalat törmäävät saatavan tiedon rajallisuuden ongelmaan tutkittavasta kohteesta, koska havainnot perustuvat valon ja sähkömagneettisen säteilyn antamiin heijastuksiin - jos kohde on liian kaukana, sitä ei voida havaita koska valon nopeuden rajallisuus estää havainnon syntymisen - jos kohde on liian pieni, sitä ei voida myöskään havaita, koska aallonpituuden määräämä erotustarkkuus ei riitä - näin ollen ei pystytä saamaan varmaa tietoa, miten luomakunta toimii - ihmisen on tyydyttävä uskomaan todellisuuksiin, jotka ovat olemassa ilman että hän pystyy selittämään kaikkea Otteita Wikipedian sivulta (lue jos kiinnostaa!): Palautumaton monimutkaisuus 121 Käsitteen palautumaton monimutkaisuus esitteli biokemisti Michael Behe vuonna 1996 ilmestyneessä kirjassaan Darwin's Black Box, joskin hän oli jo soveltanut argumenttia kuvauksessaan verenhyytymisjärjestelmästä Of Pandas and People-kirjan vuoden 1993 uusitussa painoksessa. Behe määrittelee sen järjestelmäksi, joka koostuu useista toisiinsa vaikuttavista osista, jotka osallistuvat järjestelmän perustoimintaan, ja joista minkä tahansa poistaminen käytännössä lopettaa järjestelmän toiminnan. Michael Behe on havainnollistanut asiaa hiirenloukkuvertauksella. Hiirenloukku koostuu pohjasta, liipaisimesta, jousesta viritintangosta, ja vasarasta. Mikäli jokin osa poistetaan, loukulla ei voi pyydystää enää hiiriä. Älykkään suunnittelun kannattajien mukaan luonnonvalinta ei ole voinut muodostaa palautumattomasti monimutkaisia järjestelmiä, koska valittava toiminta on läsnä vain kun kaikki osat on yhdistetty. Kojosen mukaan Behen palautumattoman monimutkaisuuden argumentti on esimerkki laajemmasta "integroidun monimutkaisuuden" argumentista. Ajatuksen mukaan biologisten rakenteiden toiminto syntyy vasta usean osan yhteisvaikutuksesta, ja muutos yhdessä osassa edellyttää myös muutoksia toisissa. Esimerkiksi näkökyvyn aikaansaaminen edellyttäisi samanaikaisia muutoksia hermojärjestelmässä, jotta näköaistin tuottama tieto päätyy johonkin ja jotta se voidaan käsitellä. Ajatus on sama kuin palautumattoman monimutkaisuuden argumentissa: evoluutio vaatii useita samanaikaisia ja samaan suuntaan tähtääviä muutoksia, ja ne selittyvät parhaiten viittaamalla älykkääseen suunnitteluun. Täsmennetty monimutkaisuus Täsmennetty monimutkaisuus on älykkään suunnittelun käsite, jota kehitti 1990-luvulla matemaatikko, filosofi ja teologi William Dembski. Dembskin määritelmän mukaan asia on täsmennetysti monimutkainen, jos siinä on jokin tunnistettava hahmo, eli täsmennys, ja tämän hahmon syntyminen päämäärättömien prosessien kautta on niin epätodennäköistä, että sen sattumanvaraista syntymistä ei voida pitää mielekkäänä. Dembskin mukaan näitä tuntomerkkejä käytetään intuitiivisesti suunnittelun tunnistamiseen esimerkiksi arkeologiassa, rikostutkimuksessa, koodinmurtamisessa, sekä älyllisen elämän etsinnässä Maan ulkopuolelta. Hienosäädetty kaikkeus Älykkään suunnittelun puolestapuhujat ovat toisinaan vedonneet myös laajempiin biologian ulkopuolisiin teleologisiin todisteluihin. Näistä keskeisin perustuu luonnonvakioiden arvoihin. Victor J. Stengerin mukaan sekä älykäs suunnittelu että antrooppisen periaatteen löyhä tulkintamuoto ovat tautologisia. Hänen näkemyksensä mukaan väitteet tarkoittavat sitä, että elämä

12 on mahdollista koska kaikkeus kykenee ylläpitämään elämää. Väitettä elämän epätodennäköisestä synnystä on myös arvosteltu mielikuvituksen puutteesta, sillä se olettaa ettei muunlaista elämää ole olemassa. Tunnetun kaltaista elämää ei ehkä olisi jos luonnonvakioiden arvot olisivat toisenlaiset, mutta se ei sulje tunnetusta poikkeavan elämän mahdollisuutta. Entropia ja evoluutio Leedsin yliopiston termodynamiikan ja palamisen teorian professori Andrew McIntoshin mukaan termodynamiikka estää eliöiden geneettisen informaation lisääntymisen evoluutiossa. Hän pyrkii osoittamaan tutkimuksessaan, ettei maan kaltaisessa järjestelmässä auringosta saatava vapaa energia ratkaise tätä ongelmaa. Älykkään suunnittelun kannattaja Granville Sewell on väittänyt, että elämän monimutkaisten rakenteiden kehittyminen edustaa entropian vähenemistä, mikä rikkoisi termodynamiikan toista pääsääntöä ja sitä vastoin tukisi älykästä suunnittelua. Älykäs suunnittelija Älykkään suunnittelun keskeisimmät edustajat, jotka kaikki ovat yhteydessä yhdysvaltalaiseen Discovery Instituteen, ovat sitä mieltä, että suunnittelija on kristinuskon Jumala. Heistä kaikki eivät kuitenkaan perustele uskomustaan juuri älykkään suunnittelun argumentilla. Esimerkiksi William Dembski on ilmoittanut uskovansa suunnittelijan olevan kristinuskon Jumala, muttei perustele älykkään suunnittelun argumentilla mielipidettään suunnittelijan identiteetistä. 122

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 4. Totuus? 28.9.2014 Aiemmin tässä sarjassa 7.9. Suvaitsevaisuus ja armo Jokainen tarvitsee armoa Suvaitsevaisuus on heppoinen korvike armolle Hyväksyntä tekee armosta näkyvän

Lisätiedot

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 8 26.10.2011 Seppo Välimäki

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 8 26.10.2011 Seppo Välimäki 70 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 8 26.10.2011 Seppo Välimäki Pyhällä Hengellä täyttyminen (=upottaminen Pyhässä Hengessä) on edellytys terveeseen Pyhän Hengen lahjojen jakamiseen ja vastaanottamiseen

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

TV7 RAAMATTUKOULU. "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29)

TV7 RAAMATTUKOULU. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) 1 TV7 RAAMATTUKOULU "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) Tapani Talikainen UUSI LUOMUS ELÄMÄ KRISTUKSESSA JEESUKSESSA Mutta vanhurskasten polku

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

Lihan teot ja Hengen hedelmät

Lihan teot ja Hengen hedelmät Lihan teot ja Hengen hedelmät 18.10.2009 19.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20.epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN Yhteyden ilta 2.10.2012 Tapani Talikainen Lähtökohtia illan opetukseen Sielujemme vihollinen pyrkii hävittämään Israelin ja uuden liiton seurakunnan Hyökkäys tapahtuu

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, (1 Moos.17:7) Jumalan lupaukset Israelille

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

1. Johanneksen kirje 5. osa

1. Johanneksen kirje 5. osa 1 1. Johanneksen kirje 5. osa opettaja I. Penzev 2013 Shalom, hyvät ystävät. Minä jatkan opetusta apostoli Johanneksen kirjeestä. Edellisellä oppitunnilla käsittelimme sitä, kuinka samassa ihmisessä asuu

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Ylösnousemuselämä 4 Arise 'n Shine kokous 22.3.2014 Seppo Välimäki

Ylösnousemuselämä 4 Arise 'n Shine kokous 22.3.2014 Seppo Välimäki 35 Ylösnousemuselämä 4 Arise 'n Shine kokous 22.3.2014 Seppo Välimäki Jumalan valtakunnan ilmestyminen maan päällä Jumalan valtakunta toteutuu maan päällä vain ihmisten kautta, joiden kanssa ja kautta

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

PARANTAMISTEN VOITELU osa 1 Seppo Välimäki 11.10. 2014

PARANTAMISTEN VOITELU osa 1 Seppo Välimäki 11.10. 2014 1 PARANTAMISTEN VOITELU osa 1 Seppo Välimäki 11.10. 2014 Parantamisten voitelu johtaa ihmisiä Jumalan yhteyteen kaikki puhdistuminen, vapautuminen, parantuminen, uusi elämä ja uusi luomistyö ihmisen hengessä,

Lisätiedot

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa,

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa, V PELASTUKSEN KAIPUU Henkisen elämän siirtyessä kuvailemallemme kolmannelle portaalle, ikuiseen elämään johtavalle tielle, vie se totuudenetsijän oman sielunsa pariin, oman sielunsa heikkouksiin, puutteisiin

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri.

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. 1. Jeesus tunnustaa hänet taivaassa Isän edessä Matt. 10:32 Sentähden,

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen

7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen 7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen www.ortodoksi.net Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen 40.

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET TASAPAINOISET IHMISSUHTEET Ihmissuhdeinventaario Jumalan suunnitelma ihmissuhteille Syntiinlankeemuksen seuraukset Terveet ihmissuhteet Riippuvuusjatkumo Epäterveet riippuvuudet Irti epäterveistä riippuvuuksista

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

Ylösnousemuselämä 7 Arise 'n Shine kokous 19.4.2014 Seppo Välimäki

Ylösnousemuselämä 7 Arise 'n Shine kokous 19.4.2014 Seppo Välimäki 81 Ylösnousemuselämä 7 Arise 'n Shine kokous 19.4.2014 Seppo Välimäki Jumalan äärimmäinen rakkauden myötätunto haluaa vapauttaa ja parantaa ihmiset kaikesta pimeyden vallasta Ap. t. 10:38: te tiedätte,

Lisätiedot

Daniel leijonien luolassa

Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot