ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 12 23.11.2011 Seppo Välimäki"

Transkriptio

1 111 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA Seppo Välimäki Jumalan usko siirtää meidät Jumalan auktoriteetin kosketukseen ja virtaan oma pelastus, vapautuminen, parantuminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen, koko elämä oma kutsumus, palveluvoitelu ja palvelutyö - vaikutusala Jumalan auktoriteetti (arvovalta, käskyvalta) toimii Hänen täydellisen rakkautensa motivoimana ja vaikutuksessa Room. 13:2 Sillä ei ole auktoriteettia (exousia=arvovalta, käskyvalta) muutoin kuin Jumalalta; ne (auktoriteetit), jotka ovat, ovat Jumalan asettamat... ei ihmisten asettamat, eivät ihmiset itsessään vaan Jumalan asettamat hengen virat ja lahjat: apostolit, profeetat, opettajat, paimenet ja evankelistat Jumala antoi ihmiselle auktoriteetin toimia tässä näkyvässä maailmassa - yhteyden kautta Jumalaan ihmisellä oli (ennen syntiinlankeemusta) kaikki voima ja resurssit tehdä se, mitä Jumala hänen kanssaan halusi tehdä taivaalliset enkelit, kerubit, serafit, sotajoukot toteuttavat taivaallisissa ja Taivaasta käsin Jumalan auktoriteettia - enkelit ovat palvelevia henkiä niitä varten jotka saavat autuuden periä uudessa liitossa PYHÄN HENGEN VOITELUSSA JA JEESUKSEN NIMESSÄ PALVELEVAT JUMALAN LAPSET edustavat jälleen Jumalan auktoriteettia maan päällä - ensisijaisesti ja tässä aikakaudessa pimeyden voimia vastaan - tuhatvuotisessa valtakunnassa jatkuu Jumalan luomistyö maan päällä yhdessä Jumalan lasten kanssa Room. 8: Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä (ylösnousemusvoimassa, jotta he toisivat katoavaisuuden tilalle katoamattomuuden Jumalasta myös luomakuntaan). 20.Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan Hänen tahdostaan, joka on asettanut sen alamaiseksi (ihmiselle) - kuitenkin toivon varaan, 21.koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi (ylösnousemusvoimassa palvelevien Jumalan lasten kautta) turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. (tarkennettu käännös) Jumala on antanut ihmiselle luonnollisen ja hengellisen auktoriteetin 1) luonnollisen auktoriteetin jokaiselle ihmiselle = tahdon voima, autoimmuunijärjestelmä, valtuutus toimia luonnollisessa, näkyvässä ympäristössä, johtaa, hallita, liittyä, palvella 2) hengellinen auktoriteetti uudestisyntyneille uskoville = ihmisen kautta vaikuttava Jumalan yliluonnollinen vaikutus - pimeyden henkivaltoja ja luonnollista auktoriteettia korkeampi valtuutus toimia Jumalan auktoriteetin kanavana näkymättömässä ja näkyvässä ympäristössä

2 112 lähde: JUMALA ISÄ, JEESUS, PYHÄ HENKI suora taivaallinen auktoriteettilinja: ENKELIT, TAIVAALLISET SOTAJOUKOT kuuliaisuuteen perustuva auktoriteettilinja: Jumalan lapset maailmassa - kuuliaisuus määrää auktoriteetin - Jumala voi luottaa meihin meidän osoittaman kuuliaisuuden mukaan - siksi uskon elämässä on myös kuuliaisuuden koetuksia Jumala on tarkoittanut, että myös luonnollinen auktoriteetti toimii Hänen rakkaudessaan pimeyden maailmassa ei ole mitään auktoriteettia vaan sitä hallitsee laittomuus, itsekkyys, viha, tuhoaminen, kontrolli, hyväksikäyttö, orjuuttaminen, häpäiseminen, alistaminen, saastuttaminen - seurauksena tappio, masennus, kuolema auktoriteetti toimii niiden hyväksi, joita kohtaan auktoriteettia käytetään - kontrolli toimii sen hyväksi, joka käyttää kontrollia auktoriteetti ilmenee aina kaikessa, missä Jumalan valtakunta toimii ja ilmestyy - Jumalan valtakuntaa ei ole ilman auktoriteettia, rakkautta, vanhurskautta, rauhaa ja iloa - rakkaussuhteen kautta Jumalan valtaherruudessa eläen = Hänen valtaistuimensa näkökulmassa me emme yritä mitään, vaan kaikki on määrätty toteutumaan uskon kautta - niinkuin Isästä ja Jeesuksesta tuleva auktoriteetti Pyhässä Hengessä johtaa ja määrää tilannekohtaisesti emme yritä parantua, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät parantumaan kaikista sairauksista emme yritä vapautua riivaajista, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät vapaiksi kaikista riivaajista emme yritä päästä eroon pimeyden teoista, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt kaikki pimeyden teot tuhoutumaan meissä emme yritä saavuttaa siunauksia, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt KAIKKI hengelliset siunaukset meille emme yritä muuttua uusiksi luomuksiksi, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät uusiksi luomuksiksi ja vanhan ihmisen kukistumaan emme yritä päästä vapauteen pimeyden valtakunnasta, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät vapaiksi pimeydestä ja elämään Hänen rakkaan Poikansa valtakunnassa emme yritä tuoda esiin Jumalan valtakuntaa, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt Jumalan valtakunnan tulemaan esiin kauttamme

3 113 emme yritä ajaa ulos riivaajia, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt ne lähtemään, kun käskemme niitä Jeesuksen nimessä emme yritä parantaa sairaita, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt sairaat parantumaan, kun julistamme terveyttä - usko emme yritä käskeä "vuoria" heittäytymään mereen, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt ne heittäytymään mereen kun me käskemme niitä Jeesuksen nimessä emme yritä saada rukousvastauksia, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt rukousvastaukset ilmestymään meille emme yritä täyttyä Pyhällä Hengellä, vaan Jeesuksessa Isä on määrännyt meidät olemaan täynnä Pyhää Henkeä ja voimaa emme yritä päästä Jumalan valtakuntaan, vaan Isä on määrännyt meidät Hänen valtakuntaansa (rakkauden auktoriteettinsa alle ja toteuttamaan sitä) emme yritä päästä ylösnousemukseen, vaan Jeesuksessa me olemme määrätyt ylösnousemukseen sillä kaiken tämän Hän on ilmoittanut olevan jo Jeesuksessa ja Hänen pelastustyössään - täällä maailmassa kaikki tämä toteutuu USKON KAUTTA JEESUKSEN NIMEEN 2. Kor. 1:20-22: 20.Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi - meidän kauttamme (koska ne on määrätty meidän omistettavaksemme). 21.Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen (ja hänen kauttaan toteutuvaan todellisuuteen) ja joka on voidellut meidät, on Jumala, 22.joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen (kaiken tämän) vakuudeksi meidän sydämiimme. tämä on Jumalan valtaistuimen näkökulma - taistelu ja ponnistelu on vain uskon ja epäuskon välillä - sielunvihollisen valheen ja Jeesuksen totuuden välillä meidän mielessämme - ja siinä hallitseeko henkemme ILMESTYKSEN JA USKON KAUTTA vai hallitseeko liha alkeisvoimien orjuuden kautta Korkein auktoriteetti on Jumalan rakkaudessa äärimmäinen splankizomai-rakkaus ihmistä ja koko luomakuntaa kohtaan Jumalan rauha (= lepo uskossa Jeesuksen täytetyn työn todellisuuteen Isän rakkaudessa) hallitsee kaikkea ehdoton ja herkkä ihmisen tahdon vallan ja elämän kunnioittaminen (ei pakottamista, vaatimusta, ylikävelemistä, hyväksikäyttöä, orjuuttamista vaan herkkä yhteistyö rakkaussuhteessa)

4 Jumalan itsensä asettaman järjestyksen, koskemattomuuden, tarkoituksen ja suunnitelman kunnioitus ihmisessä - hengen, sielun ja ruumiin terveyden ja luomisjärjestyksen palauttaminen ja suojeleminen rakkauden kautta Jumala luo uutta = yliluonnollisen elämän ja kirkkauden vuodatus ensin ihmisen ja sitten yhteistyössä ihmisen kanssa koko luomakunnan ylle ehdoton torjunta, kirkkauden tuli ja tuhovoima saatanaa, demoneja, kuolemaa, vääryyttää, pimeyttä ja kaikkia sen tuhovaikutuksia vastaan täyttymyksenä on Jumalan lasten tehtävä kirkkaudessa = parantaa ja puhdistaa KOKO LUOMAKUNTA pimeyden voimien painostuksesta ja heittää saatanan vallat tuliseen järveen yhdessä Jeesuksen kanssa Jumalan voiman ilmestyminen hengessä näkemisen ja siitä tulevan uskon kautta Joh. 5:19 19.Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, ellei hän näe Isän tekevän jotakin, sillä mitä tahansa Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. Jumalan voiman ilmestymisen periaatteet: vaikka olisi auktoriteetti, ei voi tehdä mitään, ellei näe Isän tekevän (Pyhän Hengen ilmaisemana) kaiken minkä näen Isän tekevän, minä teen, koska olen liitetty Isään ja edustan Hänen valtaherruuttaan maailmassa kaikki, mitä Isä näyttää on uutta luomistyötä, missään ei toistoa, kaavaa, vaan elävä virta Jumalasta vain Jumala tuntee sydämet, olosuhteet, menneen, nykyisen ja tulevan - siksi vain Hänen viisautensa ja ilmestystietonsa johtaa oikealle tielle - ratkaisuihin Pyhän Hengen antama ilmestys on Jumalan valtakunnan hengellinen todellisuus ja Jumalan valtaistuimen näkökulma, ei vain näky, vaikutelma, optio, mahdollisuus näyttämällä ihmiselle jonkin asian Jumala on jo luonut sen olevaksi todellisuudeksi Hänen valtakunnassaan - Hän tarvitsee ihmisen julistamaan tämän näkyväksi tässä maailmassa koetus: 1) yritänkö rakentaa jotain mitä en näe Isän tekevän - omassa voimassa, mikä ei hyödytä, ei auta, ei siunaa tai 2) jätänkö tekemättä Isän näyttämän teon, koska katson itseeni tai olosuhteisiin? Jeesus on meidän uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä Hepr. 12:1-2 1.Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois 114

5 kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 2.silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään (täydelliseksi tekijä), Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Room. 10: Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään." 12.Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. 13.Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu." 14.Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 15.Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" 16.Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?" 17.Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen reema-sanan kautta. Pyhän Hengen voitelussa tapahtuva julistus on reema-sanaa Jeesukselta ja se synnyttää uskoa yleisellä tasolla koskien syntiä, pimeyden voimia ja luonnollisia olosuhteita Pyhän Hengen suora kosketus oman rukouselämän kautta henkeen ja sieluun on Jeesuksen reema-sanaa - siitä tulee usko ja todistus henkilökohtaiseen elämään ja palvelutyöhön Pyhän Hengen vaikutus uskon syntymisessä 1. Kor. 12:8-11: Sillä toiselle on Hengen kautta annettu viisauden sana, ja toiselle tiedon sana saman Hengen mukaan, ja toiselle usko samassa Hengessä, ja toiselle parantamisten/parantumisten lahjoja samassa Hengessä; ja toiselle voimallisten tekojen vaikutuksia; ja toiselle profetia/profetoiminen, ja toiselle henkien erottamisia; ja toiselle erilaisia kieliä; ja toiselle kielten tulkintaa; ja kaiken tämän tekee, vaikuttaa sama Henki, jakaen kullekin erikseen niinkuin hän aikoo, tahtoo (=sen mukaan kuinka kukin on virittynyt vastaanottamaan ja palvelemaan) (tarkennettu käännös) Jumala puhuu ihmiselle ensin ilmestyksen lahjan kautta - Pyhä Henki näyttää, mitä Jumala on sillä hetkellä luonut olemassa olevaksi todellisuudeksi Hänen valtakunnassaan uudestisyntyneessä hengessä kasvaa kyky tarttua Jumalan antamaan ilmestykseen uskossa ja ojentautua sen mukaan usko tuo Jumalan valtakunnassa olevan todellisuuden näkyväksi tähän maailmaan - muuttaen, pelastaen, parantaen, vapauttaen ihmisen hengen, sielun, ruumiin ja vaikuttaen olosuhteisiin yli luonnon- ja talouselämän lakien Uskon käynnistävä ja ylläpitävä voima on Jumalan rakkaus Gal. 5:6: Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei saavuta mitään, hyödytä mitään (iskuo=kyetä, saavuttaa, voida, omistaa voimaa) ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta toimiva usko. (tarkennettu käännös) 115

6 116 kaikki, mitä Jeesuksessa on meille annettu, voidaan saavuttaa vain rakkauden kautta vaikuttavan uskon voimalla 1. Joh. 4:7-10: 7.Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että ME ELÄISIMME HÄNEN KAUTTANSA. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jeesuksen sovitustyön päämäärä on johtaa meidät Hänen kauttaan ja Hänessä elämään Isän yhteydessä - Hänen rakkaudestaan tämä tarkoittaa elämää täydellisessä valkeudessa, kirkkaudessa ja voitossa - uskossa Isän rakkauteen, antautuen siihen, täyttyen rakkaudella ja ojentautuen Pyhän Hengen johdatuksen mukaan Usko toimii kun on oikea kuva Jumalasta ja omasta asemasta Jeesuksessa Hepr. 11:6: Mutta ilman uskoa (=täydellistä luottamusta Jumalan täydelliseen hyvyyteen) on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. väärä kuva Jumalasta: Jumala on rankaiseva, etäinen, häilyvä, epävarma, vihainen, tuomitseva, syntiin hermostunut, etsii minusta vikaa, ongelmia, ei ole tyytyväinen minuun jne. oikea kuva Jumalasta: Jumala on rakkaus, Hän on Isä, Hänen rakkautensa on jo ilmestynyt ja vaikuttaa kaikessa Hänen ajatuksissaan ja toimissaan ihmisiin nähden, Hän ei etsi minusta vikaa vaan parantaa minun vikani ja iloitsee minusta jne. väärä kuva Jeesuksen pelastustyöstä: Jumalan anteeksiantamus ja mielisuosio pitää ansaita, Jumala vaatii suorituksia korvaukseksi lahjoistaan, vanhan liiton laki on muuttunut uuden liiton vielä ankarammaksi sydämen laiksi, lihan heikkouteen ei ole anteeksiantamusta, Jumala voi toimia vain jos itse teen aloitteen, annan Jumalalle tai yritän omassa tahdon voimassa, minun tulee itse taistella itselleni voitto pimeyden voimista, sitten pääsen Hänen kirkkauteensa ja mielisuosioonsa oikea kuva Jeesuksen pelastustyöstä: kaikki on ja valmista Hänessä, voimme omistaa kaikki lahjat ja siunaukset USKON KAUTTA LAHJANA - ilman lain tekoja, omassa voimassa ponnistelemista, olen otettu lapseksi, nautin lapselle annetusta perinnöstä, olen korotettu taivaalliseen asemaan ja oikeuksiin, lain kirous ei kosketa minua, uskonnolliset kiroukset ja muut alkeisvoimat on kaikki jo voitettu Jeesuksessa väärä kuva omasta minuudesta: olen hyljätty, epäonnistunut, tuomittu, syytetty, minulle ei ole annettu asemaa, oikeuksia, siunauksia, lähtökohtia, minulta puuttuu oleelliset asiat ollakseni tyydytetty, onnellinen, menestyäkseni jne. oikea kuva uuden luomuksen elämästä ja oikeuksista: vanhalla synnin turmelemalla minuudella oli kaikki ongelmat, nyt minä nousen uskon kautta uutena luomuksena omistaen perinnön, asemani, siunaukset - Jeesuksessa ja Hänen kauttaan minulta ei puutu mitään, Hänessä olen tyydytetty, onnellinen, puhdistettu, pimeyden ja luonnollisten orjuuksien voittaja, Isän rakkauden kohde, siunauksien lähde kaikille, joita palvelen

7 väärä kuva oman elämän ongelmista: Jumala rankaisee minua - se onkin minulle oikein, koska olen niin huono - minua on kohdannut Jobin kohtalo, onnettomuudet pitävät minut nöyränä, minulla on niin suuri kutsumus, että Jumala näkee hyväksi lyödä minua alas, apatia "lunta tupaan, jäitä porstuaan" - ylpeyden trauma: ongelmat johtuvat muista ja Jumalasta, ei minusta itsestäni oikea kuva oman elämän ongelmista: ongelmani johtuvat pimeyden painostuksesta elämässäni, Jeesuksen kautta minulla on oikeus ja kutsu puhdistautua, vapautua, nousta ja päästä Pyhän Hengen voitelun kautta elämään siunattuna uuden luomuksen elämää - sisäisen parantumisen ja vapautumisen kautta usko vapautuu elämässäni ja pystyn omistamaan yhä enemmän Isän rakkautta ja Hänen rakkautensa siunauksia, pääsen lisää Isän rakkauden huolenpitoon ja siunauksiin väärä kuva olosuhteiden vaikutuksesta: minun ongelmani on huonot olosuhteet, jos ne muuttuisivat, kaikki olisi hyvin, voimasta ja muutoksesta uudeksi luomukseksi - väärä rukous: Jumala, muuta olosuhteet ympärilläni - väärä oletus, että Jumala muuttaa olosuhteita tyydyttääkseen jokaisen ihmisen halamiset oikea kuva olosuhteiden vaikutuksesta: olosuhteeni eivät ole ensisijainen ongelmani, vaan se, kuinka suhtaudun näihin olosuhteisiin - elämäni ahdistus, stressi, koetukset paljastavat sisimmässäni olevat traumat, heikot kohdat ja kipupisteet, joihin Jeesuksella on ratkaisu - oikea rukous: "Jumala, muuta minut niin, että voin Sinun voimassasi nousta olosuhteiden vankilasta toteuttamaan omaa kutsumustani Sinun voimassasi!" väärä kuva uskon elämästä: suorituskeskeisyys, omavanhurskauden yritykset, "Jumalan sotamies", Jumalan palvelija, ihmisten orja, itsekeskeinen, sielullinen, uskonnollinen näkökulma oikea minäkuva: olen Isän rakastettu ja siunattu poika/tytär, Isä on jo siunannut minua kaikella hengellisellä siunauksella Jeesuksessa, Isän rakkaudessa minä paranen, vahvistun ja nousen elämäni kutsumukseen ja täyttymykseen - elän rakkaussuhteessa Jumalan Isän kanssa, ponnistelen levosta käsin, lapsen oikeuksista käsin, elän ja toimin Jumalan valtaistuimen - ISÄN RAKKAUDEN - näkökulmassa Usko toimia luottamuksessa Jumalan oikeudenmukaisuuteen = JUMALAN ISÄN VAPAUTTAVAN JA PARANTAVAN RAKKAUDEN ILMESTYMINEN Jes. 9:6-8: Hänen hallituksensa ja rauhansa lisääntymisellä ei tule olemaan loppua, Daavidin valtaistuimella ja Hänen kuningaskunnassaan, perustamaan sen ja vahvistamaan sen oikeuden toteuttamisella ja vanhurskaudella tästä eteenpäin ja ikuisesti. Sotajoukkojen Jumalan into (kiivaus) on sen suorittava ja toteuttava. (korjattu käännös) Jumalan näkökulmasta jokainen synnin ies, riivaajien painostus, kirouksen ja valheen alaisuus on vääryys ihmistä kohtaan, koska ihmisellä on jumalallinen suunnitelma, olemus, tarkoitus ja päämäärä Jumalan valtakunta voidaan perustaa ihmisten sydämiin vain oikeuden ja vanhurskauden toteuttamisella tämä tarkoittaa Jeesuksen lunastustyön ilmi saattamista ja omistamista uskon kautta - Jumalan oikeudenmukaisuutta on se, että jokainen Jeesuksen vastaanottanut saa Jeesuksen kautta syntien poissiirtämisen 117

8 Jumalan oikeudenmukaisuutta on samalla se, että kaikki synti, vääryys, pimeys, demonivoimat, pahuuden voimat ja itse sielunvihollinen tuomitaan, irtisanotaan ja ajetaan ulos Jumalan omista Jumalan oikeuden toteuttamista on edelleen se, että jokainen Jeesuksen uskova saa vastaanottaa lisääntyvästi Pyhää Henkeä ja Hengen voitelun kautta siirtyä elämään Jumalan valtakunnassa - Isän lisääntyvissä siunauksissa sielunhoidossa meidän tulee aina julistaa Jeesukseen uskovalle vapautta pimeydestä ja oikeutta Jumalan lapsen perintöoikeuksiin uskon kautta Jeesuksen nimeen oikeuden toteuttaminen = Taivasten valtakunnan järjestyksen toteutuminen ihmisen elämässä = syntien poissiirtäminen sisäinen vapautuminen, parantuminen ja eheytyminen riivaajien orjuuden, häirinnän ja kiusan poistaminen VANHURSKAUS, RAUHA JA ILO PYHÄSSÄ HENGESSÄ UUSI ELÄMÄ JUMALAN VALTAKUNNAN OIKEUKSISSA, SIUNAUKSISSA JA MENESTYKSESSÄ Keskustelussa heränneitä kysymyksiä Onko Iisebelin henkeä olemassa? Teorian Iisebelin hengestä toi kansainväliseen tietoisuuteen muun muassa uusseelantilainen julistaja Bill Subriztky - hän on kiertänyt laajalti maailmaa ja palvellut evankelistana ja on opettanut paljon demoneista vapautumisesta - tällä alueella hänellä on hyvääkin ilmestystä Subritzkyn teorian mukaan pimeyden voimilla on Jumalaa matkiva "paha kolminaisuus", joka koostuu Iisebelin hengestä, antikristuksen hengestä ja kuoleman ja tuonelan hengestä Raamatun ilmoituksen perusteella ei teoriaa Iisebelin hengestä voida pitää pätevänä mm. seuraavista syistä: Jumala ei todellisuudessa ole kolminaisuus vaan ykseys - teorian Jumalan kolmijakoisesta persoonasta synnytti varhaisella keskiajalla munkki Augustinus, joka kehitti monia muitakin kyseenalaisia teorioita, joista sittemmin tuli katolisen kirkon eksytyksen kulmakiviä Jumala on Raamatun mukaan ykseys, mutta Hän ilmoittaa itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä - tämän vuoksi ei voida synnyttää ajatusta "pahasta kolminaisuudesta" koska ei ole olemassa myöskään "hyvää kolminaisuutta" eri persoonallisuuksien muodossa Jeesus opetti ja osoitti palvelutyönsä kautta, että Hänellä ja Hänen seuraajillaan on yksi vastustaja, sielunvihollinen, jolla on vallassaan erilaisia demonisia voimia - Jeesus ja apostolit eivät missään vaiheessa nimenneet ihmisen ongelmaksi esimerkiksi Iisebelin henkeä vaikka Uusi testamentti nimeää suuren joukon erilaisia 118

9 119 muita demoneja todellisiksi kuningatar Iisebel oli historiallinen ihminen eikä demoni - hän oli siidonilaisen Etbaalin tytär, joka oman historiansa perusteella palvoi kanaanilaisia epäjumalia Israelin kuningas Ahab otti Iisebelin vaimokseen vastoin Jumalan ohjetta, samoinkuin Ahab hylkäsi Israelin Jumalan palvomisen ja alkoi itse palvoa kanaanilaisia epäjumalia Ahabin persoonasta nähdään, että hänen elämässään oli aikoja, jolloin hän hylkäsi totaalisesti aviomiehen vastuun ja jopa kuninkaan vastuun - eikä kyennyt vapauttamaan vaimoaan Iisebeliä kanaanilaisten epäjumalien palvonnasta "Iisebelin hengen" sijasta olisi oikein puhua Ahabin miehuuden menettämisestä ja noituuteen antautumisesta eikä syyttää vaimoa siitä, mitä Ahab jätti tekemättä 1. Kun. 16: Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. 31.Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin, Nebatin pojan, synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. 32.Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. 33.Ahab teki myös aseran. Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä. kuningatar Iisebelin ongelmat olivat samanlaiset kuin kenen tahansa vaimon, jonka mies hylkää aviomiehen vastuun ja velvollisuudet ja ryhtyy vätykseksi, juopoksi tai peräkamarin pojaksi nykyisessä uskonnollisuudessa oletus "Iisebelin hengestä" on levinnyt niinkuin syöpä - ilmeisesti sitä ruokkii joidenkin hengellisten miespuolisten johtajien naisviha, naispelko ja oma vastuuttomuus - "Iisebelin henkeä" käytetään lyömäaseena erityisesti aktiivisia ja vanhurskaita naisia vastaan seurakunnissa - alistettuja naisia ei niissä piireissä sillä nimellä kylläkään painosteta, muttei paljon nostetakaan muulla tavalla "Iisebelin hengeksi" nimetty ongelma tarkoittaa todellisuudessa suurta traumaattisuutta, jonka vain Jeesuksen pelastustyö, Isän rakkaus ja Pyhällä Hengellä täyttyminen voi korjata ihmisessä - sama ongelma hiukan eri tavalla painotettuna voi olla sekä miehillä että naisilla - ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan miehiä, jotka nousevat vanhurskaudessa ja Isän rakkaudessa siihen asemaan, minkä Jumala on heille tarkoittanut Onko Darwinin evoluutioteoria uskottava? Darwin itse oli ateisti kehittäessään evoluutioteoriaansa, mutta vanhemmilla päivillään hän tuli uskoon ja itse hylkäsi oman teoriansa. Missään historian vaiheessa kukaan tiedemies tai mikään tapahtumaketju ei ole todistanut Darwinin evoluutioteoriaa oikeaksi - se kiihottaa vain niiden mieliä, joiden pitää todistaa ettei Jumalaa muka ole olemassa

10 120 nykyään tiedemiespiireissä on lisääntyvästi hyljätty usko Darwinin teoriaan ja sen on korvannut ajattelu nimeltä INTELLIGENT DESIGN, eli "älykäs suunnittelu" "älykäs suunnittelu" ei itse logiikan mukaan ota kantaa siihen, kuka on "älykkään suunnittelun" takana, mutta tämä teoria kumoaa darwinistisen ajattelun siitä, että olemassa oleva maailma olisi syntynyt satunnaisten muuntumisten ja sitä ohjaavien valintojen kautta todellisuudessa monet "älykkään suunnittelun" teorian kannattajat päätyvät siihen, että luomistyön takana on Jumala - Darwin itse oli taipuvainen omien päätelmiensä kautta uskomaan että luomakunnan takana on suunnitelma, vaikka hän esittikin teoriansa evoluutiosta - elämänsä loppuvaiheessa Darwin tuli uskoon ja hylkäsi evoluutioteoriansa "älykkään suunnittelun" pääargumentteja ovat 1) palautumaton monimutkaisuus, 2) täsmennetty monimutkaisuus, 3) hienosäädetty kaikkeus ja 4) entropian laki palautumaton monimutkaisuus tarkoittaa sitä, että luomakunta on kokonaisuutena toimiva järjestelmä, jota satunnainen valinta ei ole voinut synnyttää ilman viisauden läsnäoloa täsmennetty monimutkaisuus tarkoittaa sitä, että tunnistettavien hahmojen/olemusten syntyminen päämäärättömien ja sattumanvaraisten prosessien kautta on niin epätodennäköistä ettei sen syntymistä voida pitää mielekkäänä hienosäädetty kaikkeus tarkoittaa sitä, että tunnettujen luonnonvakioiden arvot synnyttävät ja ylläpitävät elämän jatkuvuuden nykyisessä muodossa mutta pienikin jonkin luonnonvakion muuttuminen tekisi elämän nykyisessä muodossa mahdottomaksi entropian laki tarkoittaa tässä sitä, että entropian lisääntymisen laki estää eliöiden geneettisen informaation lisääntymisen auringosta tulevan vapaan energian vaikutuksesta eräänä erilliskysymyksenä on otettu esimerkiksi maan etäisyys auringosta - äärettömän pieni prosentuaalinen muutos maan etäisyydessä tai kaltevuudessa aurinkoon nähden tuhoaisi elämän nykyisessä muodossa maapallolla avaruustutkimus ei myöskään ole pystynyt todistamaan, että muilla planeetoilla olisi elämää jossain toisessa muodossa kuin tunnetaan maapallolla biologia todistaa, että esimerkiksi lajien yli menevät risteymät eivät ole yleisesti lisääntymiskelpoisia (esimerkiksi muuli, joka on hevosen ja aasin risteymä) - tämä johtuu siitä, että kromosomien määrä on erilainen biologia todistaa myös, että satunnaiset kehitysvirheet ja mutaatiot synnyttävät elämän, jolla on heikommat selviytymisen edellytykset kuin puhtaalla perimällä varustetulla - esimerkiksi banaanikärpäsellä tehdyt kokeet osoittavat, että 70% mutaatioista ovat haitallisia, muut neutraaleja tai vain heikosti hyödyllisiä

11 kaikki makro- ja mikrokosmosta tutkivat tieteenalat törmäävät saatavan tiedon rajallisuuden ongelmaan tutkittavasta kohteesta, koska havainnot perustuvat valon ja sähkömagneettisen säteilyn antamiin heijastuksiin - jos kohde on liian kaukana, sitä ei voida havaita koska valon nopeuden rajallisuus estää havainnon syntymisen - jos kohde on liian pieni, sitä ei voida myöskään havaita, koska aallonpituuden määräämä erotustarkkuus ei riitä - näin ollen ei pystytä saamaan varmaa tietoa, miten luomakunta toimii - ihmisen on tyydyttävä uskomaan todellisuuksiin, jotka ovat olemassa ilman että hän pystyy selittämään kaikkea Otteita Wikipedian sivulta (lue jos kiinnostaa!): Palautumaton monimutkaisuus 121 Käsitteen palautumaton monimutkaisuus esitteli biokemisti Michael Behe vuonna 1996 ilmestyneessä kirjassaan Darwin's Black Box, joskin hän oli jo soveltanut argumenttia kuvauksessaan verenhyytymisjärjestelmästä Of Pandas and People-kirjan vuoden 1993 uusitussa painoksessa. Behe määrittelee sen järjestelmäksi, joka koostuu useista toisiinsa vaikuttavista osista, jotka osallistuvat järjestelmän perustoimintaan, ja joista minkä tahansa poistaminen käytännössä lopettaa järjestelmän toiminnan. Michael Behe on havainnollistanut asiaa hiirenloukkuvertauksella. Hiirenloukku koostuu pohjasta, liipaisimesta, jousesta viritintangosta, ja vasarasta. Mikäli jokin osa poistetaan, loukulla ei voi pyydystää enää hiiriä. Älykkään suunnittelun kannattajien mukaan luonnonvalinta ei ole voinut muodostaa palautumattomasti monimutkaisia järjestelmiä, koska valittava toiminta on läsnä vain kun kaikki osat on yhdistetty. Kojosen mukaan Behen palautumattoman monimutkaisuuden argumentti on esimerkki laajemmasta "integroidun monimutkaisuuden" argumentista. Ajatuksen mukaan biologisten rakenteiden toiminto syntyy vasta usean osan yhteisvaikutuksesta, ja muutos yhdessä osassa edellyttää myös muutoksia toisissa. Esimerkiksi näkökyvyn aikaansaaminen edellyttäisi samanaikaisia muutoksia hermojärjestelmässä, jotta näköaistin tuottama tieto päätyy johonkin ja jotta se voidaan käsitellä. Ajatus on sama kuin palautumattoman monimutkaisuuden argumentissa: evoluutio vaatii useita samanaikaisia ja samaan suuntaan tähtääviä muutoksia, ja ne selittyvät parhaiten viittaamalla älykkääseen suunnitteluun. Täsmennetty monimutkaisuus Täsmennetty monimutkaisuus on älykkään suunnittelun käsite, jota kehitti 1990-luvulla matemaatikko, filosofi ja teologi William Dembski. Dembskin määritelmän mukaan asia on täsmennetysti monimutkainen, jos siinä on jokin tunnistettava hahmo, eli täsmennys, ja tämän hahmon syntyminen päämäärättömien prosessien kautta on niin epätodennäköistä, että sen sattumanvaraista syntymistä ei voida pitää mielekkäänä. Dembskin mukaan näitä tuntomerkkejä käytetään intuitiivisesti suunnittelun tunnistamiseen esimerkiksi arkeologiassa, rikostutkimuksessa, koodinmurtamisessa, sekä älyllisen elämän etsinnässä Maan ulkopuolelta. Hienosäädetty kaikkeus Älykkään suunnittelun puolestapuhujat ovat toisinaan vedonneet myös laajempiin biologian ulkopuolisiin teleologisiin todisteluihin. Näistä keskeisin perustuu luonnonvakioiden arvoihin. Victor J. Stengerin mukaan sekä älykäs suunnittelu että antrooppisen periaatteen löyhä tulkintamuoto ovat tautologisia. Hänen näkemyksensä mukaan väitteet tarkoittavat sitä, että elämä

12 on mahdollista koska kaikkeus kykenee ylläpitämään elämää. Väitettä elämän epätodennäköisestä synnystä on myös arvosteltu mielikuvituksen puutteesta, sillä se olettaa ettei muunlaista elämää ole olemassa. Tunnetun kaltaista elämää ei ehkä olisi jos luonnonvakioiden arvot olisivat toisenlaiset, mutta se ei sulje tunnetusta poikkeavan elämän mahdollisuutta. Entropia ja evoluutio Leedsin yliopiston termodynamiikan ja palamisen teorian professori Andrew McIntoshin mukaan termodynamiikka estää eliöiden geneettisen informaation lisääntymisen evoluutiossa. Hän pyrkii osoittamaan tutkimuksessaan, ettei maan kaltaisessa järjestelmässä auringosta saatava vapaa energia ratkaise tätä ongelmaa. Älykkään suunnittelun kannattaja Granville Sewell on väittänyt, että elämän monimutkaisten rakenteiden kehittyminen edustaa entropian vähenemistä, mikä rikkoisi termodynamiikan toista pääsääntöä ja sitä vastoin tukisi älykästä suunnittelua. Älykäs suunnittelija Älykkään suunnittelun keskeisimmät edustajat, jotka kaikki ovat yhteydessä yhdysvaltalaiseen Discovery Instituteen, ovat sitä mieltä, että suunnittelija on kristinuskon Jumala. Heistä kaikki eivät kuitenkaan perustele uskomustaan juuri älykkään suunnittelun argumentilla. Esimerkiksi William Dembski on ilmoittanut uskovansa suunnittelijan olevan kristinuskon Jumala, muttei perustele älykkään suunnittelun argumentilla mielipidettään suunnittelijan identiteetistä. 122

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

TV7 RAAMATTUKOULU. "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29)

TV7 RAAMATTUKOULU. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) 1 TV7 RAAMATTUKOULU "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) Tapani Talikainen UUSI LUOMUS ELÄMÄ KRISTUKSESSA JEESUKSESSA Mutta vanhurskasten polku

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Lihan teot ja Hengen hedelmät

Lihan teot ja Hengen hedelmät Lihan teot ja Hengen hedelmät 18.10.2009 19.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20.epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat,

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena: Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Ylösnousemuselämä 4 Arise 'n Shine kokous 22.3.2014 Seppo Välimäki

Ylösnousemuselämä 4 Arise 'n Shine kokous 22.3.2014 Seppo Välimäki 35 Ylösnousemuselämä 4 Arise 'n Shine kokous 22.3.2014 Seppo Välimäki Jumalan valtakunnan ilmestyminen maan päällä Jumalan valtakunta toteutuu maan päällä vain ihmisten kautta, joiden kanssa ja kautta

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri.

Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. Lähtökohta Jeesukseen uskomisen palkka on suuri Hepr 10:35.Älkää siis heittäkö pois uskallustanne( rohkeuttanne), jonka palkka on suuri. 1. Jeesus tunnustaa hänet taivaassa Isän edessä Matt. 10:32 Sentähden,

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirje: 1:1 Paavali, Jumalan tahdosta kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 1:2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille kristuksessa. Armo

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi...

1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... Uskontunnustukseni 1. On vain yksi tosi Jumala, eikä ketään muuta pidä pitää Jumalana... 1 2. Jumala on kaikkia suurempi, myös Jeesusta suurempi... 1 3. Jumala on sama kaikkialla... 2 4. Jumala on Jeesuksessa

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

Ylösnousemuselämä 7 Arise 'n Shine kokous 19.4.2014 Seppo Välimäki

Ylösnousemuselämä 7 Arise 'n Shine kokous 19.4.2014 Seppo Välimäki 81 Ylösnousemuselämä 7 Arise 'n Shine kokous 19.4.2014 Seppo Välimäki Jumalan äärimmäinen rakkauden myötätunto haluaa vapauttaa ja parantaa ihmiset kaikesta pimeyden vallasta Ap. t. 10:38: te tiedätte,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

PARANTAMISTEN VOITELU osa 3 Seppo Välimäki 1.11. 2014

PARANTAMISTEN VOITELU osa 3 Seppo Välimäki 1.11. 2014 35 PARANTAMISTEN VOITELU osa 3 Seppo Välimäki 1.11. 2014 PARANTUMINEN ON JEESUKSEN KOSKETUKSESSA JUMALAN VALTAKUNTA = KATOAMATON ELÄMÄ = PYSYVÄ TERVEYS ON JEESUKSEN LÄSNÄOLOSSA VAIKKA ELÄMME KATOAVAISUUDEN

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Viidensadan keljarukoussääntö

Viidensadan keljarukoussääntö Viidensadan keljarukoussääntö www.ortodoksi.net Optinan luostarin Viidensadan keljarukoussääntö Rukoussäännön nimi tulee siitä, että se on kehitetty Optinan luostarissa ja siihen kuuluu muiden tekstien

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Vanhaa viiniä uusiin leileihin...

Vanhaa viiniä uusiin leileihin... Vanhaa viiniä uusiin leileihin... Ensimmäinen liitto Hebr 8:7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Toinen liitto Hebr 10 9 sanoo hän sitten: "Katso, minä

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 1/

Pekka Ervastin esitelmä 1/ Mitä on usko? Pekka Ervastin esitelmä 1/10 1916 Te muistatte ja tiedätte kaikki, kuinka tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä

Lisätiedot

Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine:

Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: V: Äänirauta V: Ehtoolliskalkki /-malja V: Ehtoollispeite V: Ikoni V: Jälkiviinikauha V: Käspaikka V:Kasteastia V: Keihäs V: Kastepuku/-mekko V: Kirkkoleipä/ prosfora V: Kirkkolippu V: Kirkonkellot V:

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Ylösnousemuselämä 1 Arise 'n Shine kokous Seppo Välimäki

Ylösnousemuselämä 1 Arise 'n Shine kokous Seppo Välimäki 1 Ylösnousemuselämä 1 Arise 'n Shine kokous 22.2.2014 Seppo Välimäki Johdanto Tämän opetussarjan nimenä on "Ylösnousemuselämä", koska meidän on nyt aika omaksua Jeesuksen täysi pelastava, parantava ja

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Ennalta määrätyt Kristukseen

Ennalta määrätyt Kristukseen 1 Efesolaiskirjeen selitys 2 Ef. 1:4 7 Ennalta määrätyt Kristukseen Olemme aloittaneet Paavalin Efesolaiskirjeen selittämisen. Pääsimme ensimmäisellä luennolla vasta ensimmäisen luvun jakeeseen kolme.

Lisätiedot

Mikä neuvoksi, kun tällaiset kysymykset meitä askarruttavat ja saartavat?

Mikä neuvoksi, kun tällaiset kysymykset meitä askarruttavat ja saartavat? Kuuleeko kukaan? Tämän päivän aihe: Kuuleeko kukaan, on asetettu kysymyksen muotoon. Monesti me ihmiset saatamme epäillä, kun elämäämme tulee yhtä ja toista vastoinkäymistä, että nouseeko tämä rukoukseni

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen.

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen. Joh.20:19-31 Joh.20:19-31: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja

Lisätiedot

Risti ja riita Alussa 1 Moos. 2:16-17 "Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä,

Lisätiedot

Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38

Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38 Paastonaikainen Marianpäivä Evankeliumi, Luuk. 1: 26-38 Kaikista niistä päivistä, joita kristikunnassa vietetään pyhäpäivinä Jeesuksen meidän Vapahtajamme meille ihmisille tekemien hyvien töiden muistamiseksi,

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

PROFEETTA ELIA SARPATISSA

PROFEETTA ELIA SARPATISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PROFEETTA ELIA SARPATISSA 1. Kertomuksen taustatietoja Israelin kuninkaana oli nyt Ahab, pohjoisen valtakunnan seitsemäs kuningas (n. 874-853 ekr.), Omrin

Lisätiedot

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007)

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Ryttylä 29. 09.2007 Matti Väisänen 1/6 MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Kristuksessa rakas veljemme, Markku Sumiala ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä tämän

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

SALOMO RIKKOO ENSIMMÄISTÄ KÄSKYÄ

SALOMO RIKKOO ENSIMMÄISTÄ KÄSKYÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) SALOMO RIKKOO ENSIMMÄISTÄ KÄSKYÄ Kun Salomo vanheni, taivuttivat hänen vaimonsa hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia, niin ettei hän antautunut ehyin

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot