Aureolis Oy Itsemääritellyt funktiot SAS ohjelmoinnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aureolis Oy Itsemääritellyt funktiot SAS ohjelmoinnissa"

Transkriptio

1 Aureolis Oy

2 Miksi omatekoisia funktiota? Koodin uudelleen käyttö Koodi kirjoitetaan kerran ja käytään monessa paikassa. Säästytään turhalta työltä Koodin hallinta keskitetysti Koodi voidaan talletaa kirjastoon ja ylläpitää keskitetysti Koodin laatu saadaan paremmaksi kun samaa asia ei keksitä uudestaan eri kehittäjien toimesta. Kokeneemmat kehittäjät voivat luoda haastavammat funktiot muiden käytettäväksi

3 Omatekoiset funktiot SAS:ssa? Ennen SAS 9.2:ta Klassiset viritykset LINK/RETURN rakennelmat INCLUDE lauseen käyttö Makrot SAS 9.2 Nykyaika Proc FCMP SAS 9.4 Tulevaisuus Proc DS2

4 Esimerkeissä käytety tapaus Lasketaan kolmen pisteen väliset etäisyydet (kolmion sivujen pituudet) Käytetty data: data coordinates; input a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3; datalines; ;

5 klassinen viritys: LINK-RETURN rakennelma data _null_; Set coordinates; array a[3] a1 a3; array b[3] b1 b3; array c[3] c1 c3; array t1[3] _TEMPORARY_; array t2[3] _TEMPORARY_; do i=1 to 3; t1[i]=a[i]; t2[i]=b[i]; link distance; d1=dist; do i=1 to 3; t1[i]=a[i]; t2[i]=c[i]; link distance; d2=dist; do i=1 to 3; t1[i]=c[i]; t2[i]=b[i]; link distance; d3=dist; put d1= d2= d3=; return; distance: dist=0; do i=1 to 3; dist=dist+(t1[i] t2[i])**2; dist=sqrt(dist); return;

6 klassinen viritys: INCLUDE lause data _null_; set coordinates; array a[3] a1 a3; array b[3] b1 b3; array c[3] c1 c3; array t1[3] _TEMPORARY_; array t2[3] _TEMPORARY_; do i=1 to 3; t1[i]=a[i]; t2[i]=b[i]; %include 'C:\tmp\dist.sas'; d1=dist; do i=1 to 3; t1[i]=a[i]; t2[i]=c[i]; %include C\tmp\dist.sas'; d2=dist; do i=1 to 3; t1[i]=c[i]; t2[i]=b[i]; %include 'C:\tmp\dist.sas'; d3=dist; put d1= d2= d3=; C:\tmp\dist.sas tiedoston sisältö dist=0; do i=1 to 3; dist=dist+(t1[i] t2[i])**2; dist=sqrt(dist);

7 LINK rankenteet ja INCLUDE lause Hyvät puolet Käyttöön tarvitaan ainoastaan SAS Data Step ohjelmointiosaamista Toimii vanhoissa SAS versioissa Huonot puolet LINK rankenteessa koodin uudelleen käyttö muualla ei ole mahdollista Funktion parametrit täytyy kopioida funktiossa käytettyihin muuttujiin itse Funktion sisäiset muuttujat voivat mennä päällekäin muun koodin kanssa Funktion palauttama arvo on aina saman nimisessä muuttujassa Funktion sisäiset muuttujat tulevat mukaan output dataan, jos niitä ei ole erikseen pudotettu pois Funktio ei voi kutsua itseään koska muuttujien arvot menevät sekaisin

8 klassinen viritys: Makro %macro distance(array1name, array2name, arraylength, outputname=dist, loopvar=i); data _null_; set coordinates; array a[3] a1 a3; array b[3] b1 b3; array c[3] c1 c3; drop &loopvar &outputname; &outputname=0; do &loopvar=1 to &arraylength; &outputname=&outputname+ (&array1name[i] &array2name[i])**2; &outputname=sqrt(&outputname); %m %distance(a,b,3,outputname=dist,loopvar=i); d1=dist; %distance(a,c,3); d2=dist; %distance(b,c,3); d3=dist; put d1= d2= d3=;

9 Makrolla toteutetut funktiot Hyvät puolet Parametrien nimet välittyvät automaattisesti Koodi voidaan tallettaa SAS:in ymmärtämään makrokirjastoon Toimii vanhoissa SAS versioissa Huonot puolet Vaatii makro koodaamisen osaamista Funktion sisäiset muuttujat voivat mennä päällekäin muun koodin kanssa ellei niitä ole parametrisoitu Funktiossa joudutaan parametrisoimaan sisäisten muuttujin nimiä, joten parametrien määrä suurempi kuin muuten olisi tarpeen Koodi on hankalammin luettavaa kuin suora SAS koodi Funktion sisäiset muuttujat tulevat mukaan output dataan, jos niitä ei ole makron sisällä erikseen pudotettu pois Funktio ei voi kutsua itseään, koska muuttujien arvot menevät sekaisin

10 Nykyaika Proc FCMP SAS proseduuri funktioiden ja CALL funktioiden luomiseen Luotuja funktioita voidaan käyttää useissa SAS:n osissa DATA Step PROC CALIS PROC COMPILE PROC COMPUTAB PROC GA PROC GENMOD PROC MCMC PROC MODEL PROC NLIN PROC NLMIXED PROC NLP PROC PHREG PROC REPORT COMPUTE osiot Risk Dimensions proseduurit PROC SIMILARITY PROC SQL (Array parametreja ei tueta) WHERE lause The Output Delivery System (ODS) PROC DS2 (SAS9.4)

11 Proc FCMP proc fcmp outlib=work.funcs.omat; function distance(a[*],b[*],alen); dist=0; do i=1 to alen; dist=dist+(a[i] b[i])**2; dist=sqrt(dist); return(dist); endsub; options cmplib = (work.funcs); data _null_; set coordinates; array a[3] a1 a3 ; array b[3] b1 b3 ; array c[3] c1 c3 ; array t1[3] _temporary_; array t2[3] _temporary_; array t3[3] _temporary_; do i=1 to 3; t1[i]=a[i]; t2[i]=b[i]; t3[i]=c[i]; d1=distance(t1,t2,3); d2=distance(t1,t3,3); d3=distance(t2,t3,3); put d1= d2= d3=;

12 Proc FCMP: käytännön esimerkki Ajojen järjestyksen määrittely: Ajot voivat riippua toisista ajoista Etsitään sellainen ajojärjestys, jossa esitietoina tulevat ajot ajetaan ennen niistä riippuvia aj Ajojen väliset välittömät riippuvuudet esitetään datassa Ajojen_esitiedot etrno Ajo Esitieto 1 A B 2 A C 1 B D 1 D E Itsemääritellyt funktiot SAS Ohjelmoinnissa ajot Ajo A B C D E

13 Proc FCMP: käytännön esimerkki proc fcmp outlib=work.func.param; function hae_esitiedot(ajo $,taso) $512; length esitiedot_yht $51 esitieto $1 etnro 8 ajo $1; declare hash h(dataset:'ajojen_esitiedot'); rc=h.definekey('ajo'); rc=h.definekey('etnro'); rc=h.definedata('ajo'); rc=h.definedata('esitieto'); rc=h.definedone(); esitiedot_yht=""; etnro=1; rc=h.find(); put "func: " taso= etnro= ajo= esitieto=; if rc=0 then do; esitiedot_yht=strip(put(taso,3.)) "~" strip(esitieto); esitiedot_yht=strip(esitiedot_yht) " " hae_esitiedot(esitieto,taso+1); etnro=etnro+1; rc=h.find() do while (rc=0); put "func: " taso= etnro= ajo= esitieto=; esitiedot_yht=strip(esitiedot_yht) " " strip(put(taso,3.)) "~" strip(esitieto); esitiedot_yht= strip(esitiedot_yht) " " hae_esitiedot(esitieto,taso+1); etnro=etnro+1; rc=h.find(); return(esitiedot_yht); endsub; Itsemääritellyt funktiot SAS Ohjelmoinnissa function is_duplicate(id $); declare hash h(dataset: 'dup'); rc=h.definekey('ajo'); rc=h.definedone(); ajo=id; rc=h.check(); if rc^=0 then do; ajo=id; taso=0; rc=h.add(); return(0); else do; return(1); endsub;

14 Proc FCMP: käytännön esimerkki options cmplib=work.func; data esitiedot; length esitiedot_yht $512 esitieto $1; set ajot; taso=0; output; esitiedot_yht= hae_esitiedot(ajo,1); put "output: " ajo= esitiedot_yht=; if esitiedot_yht^="" then do; i=1; taso=scan(scan(esitiedot_yht,i),1); esitieto=scan(scan(esitiedot_yht, i),2); do while(esitieto); ajo=esitieto; Output; i=i+1; taso=scan(scan(esitiedot_yht,i),1); esitieto=scan(scan(esitiedot_yht,i), 2,'~'); drop i esitiedot_yht esitieto; proc sort data=esitiedot; by descending taso ajo; data dup; set esitiedot(obs=0 drop=taso); data ajojarjestys; set esitiedot; if not is_duplicate(ajo) then output; Itsemääritellyt funktiot SAS Ohjelmoinnissa

15 Proc FCMP: käytännön esimerkki Ote lokista func: taso=1 etnro=1 ajo=a esitieto=b func: taso=2 etnro=1 ajo=b esitieto=d func: taso=3 etnro=1 ajo=d esitieto=e func: taso=4 etnro=1 ajo=e esitieto= func: taso=1 etnro=2 ajo=a esitieto=c func: taso=2 etnro=1 ajo=c esitieto= output: ajo=a esitiedot_yht=1~b 2~D 3~E 1~C func: taso=1 etnro=1 ajo=b esitieto=d func: taso=2 etnro=1 ajo=d esitieto=e func: taso=3 etnro=1 ajo=e esitieto= output: ajo=b esitiedot_yht=1~d 2~E func: taso=1 etnro=1 ajo=c esitieto= output: ajo=c esitiedot_yht= func: taso=1 etnro=1 ajo=d esitieto=e func: taso=2 etnro=1 ajo=e esitieto= output: ajo=d esitiedot_yht=1~e func: taso=1 etnro=1 ajo=e esitieto= output: ajo=e esitiedot_yht= Itsemääritellyt funktiot SAS Ohjelmoinnissa

16 Proc FCMP: käytännön esimerkki Esitiedot ajo taso E 3 D 2 E 2 B 1 C 1 D 1 Ajojarjestys ajo taso E 3 D 2 B 1 C 1 A 0 E 1 A 0 B 0 Tuotettu data Itsemääritellyt funktiot SAS Ohjelmoinnissa

17 Proc FCMP funktiot Hyvät puolet Parametrien nimet välittyvät automaattisesti Koodi tallennetaan SAS:in ymmärtämään koodikirjastoon Funktion sisäiset parametrit ovat paikallisia ei vaaraa nimien törmäämisestä Sisäiset muuttujat eivät tule dataan Voidaan käyttää rekursiivisesti Toimii useissa SAS:n osissa ei vain DATA Stepissä Käytössä on funktioita, joita ei ole DATA stepissä (esim. matriisien käsittelyä) Huonot puolet Vaatii uutta opettelua ohjelmointi poikkeaa hieman DATA Stepistä Kaikki DATA Stepin ominaisuudet eivä ole käytettävissä Syötettyjen Array parametrien täytyy olla väliaikaisia (temporary)

18 Tulevaisuus Proc DS2 SAS 9.4:ssä tuleva uusi datankäsittelykieli Käytetään seuraavissa ympäristöissä: BASE SAS High Performance Analytics Server SAS Federation Server SAS In Database Code Accelerator (Teradata tai Greenplum) Proc FedSQL

19 Proc DS2 Huom: koodia ei ole testattu proc ds2; package distances / overwrite=yes; method Euclidean(double x[*], double y[*] ) returns double; dcl int i; dcl double d; d=0; do i=1 to dim(x) >< dim(y); d=d+(x[i] y[i])**2; return sqrt(d); endpackage; Data _null_; dcl package distances dist(); method run(); set coordinates; vararray double a[3]; vararray double b[3]; vararray double c[3]; d1 = dist.euclidean(a, b); d2 = dist.euclidean(a, c); d1 = dist.euclidean(b, c); put d1= d2= d3=; enddata; quit;

20 Proc DS2 funktiot Hyvät puolet Parametrien nimet välittyvät automaattisesti Koodi tallennetaan SAS:in ymmärtämään koodikirjastoon Funktion sisäiset parametrit ovat paikallisia ei vaaraa nimien törmäämisestä Sisäiset muuttujat eivät tule dataan Voidaan käyttää rekursiivisesti Paketteihin voidaan tallettaa muuttujia. Mahdollistaa objektien käytön ohjelmoinnin. Funktioissa voidaan käyttää FedSQL lauseita Huonot puolet Vaatii uutta opettelua ohjelmointi poikkeaa DATA Stepistä Kaikki DATA Stepin ominaisuudet eivä ole käytettävissä Käytettävissä vain rajoitetusti SAS:ssa (Proc FCMP käytettävissä laajemmin)

21 Yhteenveto SAS:ssa useita tapoja koodin uudelleen käyttöön funktion tapaisilla rakenteilla Oikeita funktioita on käytössä vasta SAS versiosta 9.2 lähtien Funktioiden käyttö vaatii uusien asioiden opiskelua ja toiminnallisten eroavaisuuksien hyväksymistä Uudet SAS ominaisuudet mahdollistavat kehittyneemmät ohjelmointitavat SAS kehityksessä SAS kehittäjän on osattava päättää mikä menetelmä sopii parhaiten misäkin tilanteessa

22 Jarkko Venna BI konsultti Aureolis Oy Hevosenkenkä 3 - FI Espoo, Finland office

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Tietojenkäsittelytiede 25 Joulukuu 2006 sivut 28 37 Toimittaja: Jorma Tarhio c kirjoittaja(t) Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Veli Mäkinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA

XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA XML JA SEN MUUNTAMINEN XSL-MUUNNOSTEN AVULLA Juho Kuoppala Insinöörityö Oulun seudun ammattikorkeakoulu Raahen tietokonealan yksikkö ALKULAUSE Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun seudun ammattikorkeakoulussa,

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen?

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Timo Kinnunen Särkiniementie 16 A 41 70700 Kuopio Finland Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Johdanto MOTTO: Oikea Windows, asennettuna normaaliin tapaan kiintolevylle, on aina se

Lisätiedot

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU LUENTOMATERIAALI Maija-Leena Saaranen Nivalan Ammattiopisto NAO 1 MITÄ ON TIETO? Tietoyhteiskunta, tietosysteemi, tietotyö, tietovarkaus, tietokone, tietotekniikka

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot

Muuttujien määrittely esimerkkejä

Muuttujien määrittely esimerkkejä Tarja Heikkilä esimerkkejä Sisältö 2 Luokittelu 5 Uusien muuttujien määrittely kaavojen avulla 11 Liite Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden seurantatutkimus 15 1 1. Määritellään muuttujat kyselylomakkeesta

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

PC-KSyttfiJat ry:n J&senm3ar&n kasvu

PC-KSyttfiJat ry:n J&senm3ar&n kasvu pc-kfivmub 2 91 PC-Kayttajat ry:n jasenlehti PC-KSyttfiJat ry:n J&senm3ar&n kasvu 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1.6.-91 Postiosoite: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki SISALTO Sivu 3 Puheenjohtajan

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden hyväksymispäivä arvosana arvostelija Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden tarpeen arvioinnissa Laura Repo Helsinki 17.04.2012 Pro Gradu seminaarin kirjallinen alustus

Lisätiedot

SAS ja Hadoop jotain uutta, wanhaa, lainattua ja keltaista. Jarno Lindqvist, SAS Simon Gregory, Hortonworks Woody Christy, Cloudera

SAS ja Hadoop jotain uutta, wanhaa, lainattua ja keltaista. Jarno Lindqvist, SAS Simon Gregory, Hortonworks Woody Christy, Cloudera SAS ja Hadoop jotain uutta, wanhaa, lainattua ja keltaista Jarno Lindqvist, SAS Simon Gregory, Hortonworks Woody Christy, Cloudera Kuka on Hadoop? The name Hadoop is a homey story going back to 2003 into

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot