SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2014"

Transkriptio

1 AIKA Keskiviikko kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Marjaana Mikkonen, Matti Kartanon varahenkilö Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Martti Lamberg Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Jussi Kauppinen, Matti Notkon varahenkilö Markku Rautio Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen POISSA Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Matti Notko Anna Olkkonen Paula Pulliainen KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 1 kpl YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS 5 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2015 KOKOUSAJANKOHDAT Sivu 1

2 6 1 kpl OSAKEYHTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA kpl SAIRAALAKADUN KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 8 KIINTEÄN OMAISUUDEN ARVONMÄÄRITYKSEN PERUSTEET 9 ICT-LAITTEIDEN LEASINGRAHOITUKSEN JA ELINKAARENHALLINTAPALVELUIDEN HANKINTA 10 N EDUSTAJAN (ASIAMIES) NIMEÄMINEN SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄISIIN YHTIÖKOKOUKSIIN 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti kokouksen päättymisen jälkeen Jaakko Kosunen pöytäkirjantarkastaja Maija Svärd pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti kokouksessaan (4 ) syyskauden 2014 kokousajankohdista. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on valtainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja valtaiseksi. Sivu 4

5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Rautio ja Maija Svärd. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kosunen ja Maija Svärd. Sivu 5

6 4 YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS Kuopion kaupunginvaltuusto on myöntänyt eron yhtymävaltuuston varajäsen Sanna Voutilalle (ent. Mustonen) ja valinnut hänen tilalleen uudeksi yhtymävaltuuston varajäseneksi Marjaana Mikkosen. - Ote Kuopion kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta , 90 Em. jäsenmuutosten jälkeen yhtymävaltuuston kokoonpano on seuraava: varsinainen jäsen Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Martti Lamberg Paula Pulliainen Anja Venäläinen Iisalmi Pirjo Laitinen Matti Notko Markku Rautio Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen henkilökohtainen varajäsen Simo Räty Pirjo Simonen Marjaana Mikkonen Henning Hendolin Upi Heinonen Tuomo Rissanen Kaisa Savolainen Jeremias Rantanen Jorma Saastamoinen Ari Nevalainen Pia Hedman Ulla-Riikka Juvonen Kaarina Korhonen Jussi Kauppinen Anni Juntunen Rauno Pikkarainen Jorma Rannio Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen , 5 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen ja esittää yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Yhtymävaltuusto merkitsee yhtymävaltuuston kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen tiedoksi. Sivu 6

7 5 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2015 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen tulisi päättää tässä syyskauden 2014 kokouksessa kevätkauden 2015 kokousajankohdista ja tehdä edelleen esitys yhtymävaltuustolle sen kevätkauden 2015 kokousajankohdista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää kevätkauden 2015 kokousajankohdistaan seuraavasti: tiistaina kello (Microkadun kampus) tiistaina kello (Microkadun kampus) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi kevätkaudella 2015 seuraavasti: tiistaina kello (Microkadun kampus) tiistaina kello (Microkadun kampus) Yhtymähallituksen , 6 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää kokoontua kevätkaudella 2015 seuraavasti: tiistaina kello (Microkadun kampus) tiistaina kello (Microkadun kampus) Sivu 7

8 6 OSAKEYHTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio on Savonian kokonaisuutta tarkasteleva kokonaisuus. Koulutusvastuualueilla sekä korkeakoulupalveluissa tehdään tarkentavat tulos- ja palvelusopimukset, joissa on yksilöidymmät tavoitteet. Lisäksi tehdään tiimisopimukset alkaen Savonia-ammattikorkeakoulu toimii osakeyhtiönä. Osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. Yhtiökokous käsittelee asiaa marraskuun kokouksessaan. - Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä vuosien taloussuunnitelma (TTS 2015) Vuoden 2015 toiminnasta Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnollinen osakeyhtiö on perustettu heinäkuussa Yhtiöittämisen toinen vaihe toteutuu vuoden vaihteessa, kun kuntayhtymä siirtää ammattikorkeakoululain vaatimusten mukaisesti ammattikorkeakoulun toiminnallisen kokonaisuuden varoineen ja velkoineen jäsenkuntiensa kautta Savonia ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön. Samaan aikaan Savoniassa otetaan käyttöön uusi johtamisjärjestelmä ja uudistunut palvelumalli. Vuonna 2015 Savonian laatujärjestelmä auditoidaan Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen vähentyessä Savoniassa pyritään kasvattamaan liiketoiminnan (ml. osaamisen viennin) rahoitusta sekä ylläpitämään vahvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Haasteena on tulevan rakennerahastokauden käyntiin lähteminen sekä omarahoituksen järjestyminen hanketoimintaan. Strategiakauden keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu sekä koulutuksen että TKI-toiminnan rahoitusmittareiden myönteinen kehitys. Johtamisen tueksi keskeistä on ajantasaisen toiminta- ja taloustiedon tuottaminen sekä sen monipuolinen hyödyntäminen. Henkilöstöstrategisten tavoitteiden toteuttamisessa vuoden 2015 toiminnassa painottuvat yhteistoiminnalliseen toimintakulttuuriin perustuvan tiimitoimintamallin käyttöönotto. Tutkintotiimien osalta siihen vahvasti kytkeytyy opetushenkilöstön työaikasuunnittelun uudistaminen. Lisäksi kehitetään tavoitteellista toimintaa tukeva palkitsemismalli sekä työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden ja käytäntöjen parantaminen ja monipuolistaminen. Osakeyhtiöön siirtyminen edellyttää uusiin työehtosopimuksiin soveltuvan palkkausjärjestelmän kehittämistä ja henkilöstöasioita koskevien menettelyohjeiden uudistamista. Henkilöstön koulutuksessa painottuvat ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi tiimivalmennukset ja esimiehille suunnatut esimiestyön valmennukset sekä uudistuviin työkäytäntöihin liittyvät koulutukset koulutusvastuiden ja palvelujen tulossopimuksissa yksilöityjen painopistealueiden mukaisesti. Sivu 8

9 Vuoden 2015 taloudesta Talousarvion tulot perustuvat perusrahoituksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön syyskuussa 2015 toimittamiin suuntaa antaviin arvioon perusrahoituksen kehittymisestä vuosina : Savonian arvio Perusrahoitus tulee siis edelleen laskemaan vuoden 2014 tasosta (40,7 milj. euroa) vuosien aikana yli 3 miljoonaa euroa. Kokonaislasku vuodesta 2013 alkaen saavuttaa jo lähes 5 miljoonaa euroa. Suurin lasku toteutuu vuosien 2014 ja 2015 rahoituksessa: molempien vuosien välillä laskua kertyy noin 3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen. Investointiosassa osakeyhtiön hallitus hyväksyy ensisijaisesti kustannusarviot sekä vuotuiset määrärahat investointien pääryhmittäin. Lisäksi osakeyhtiön johtosäännön mukaisesti yli euron investoinnit käsitellään hallituksessa. Mikäli vuoden 2014 investoinnit eivät toteudu suunnitellun kokoisena ja siirtyvät toteutettavaksi vuodelle 2015, huomioidaan tämä vuonna 2015 ilman eri käsittelyä määrärahan lisäyksenä. Tällaisia vuoden vaihteen yli meneviä investointeja ovat mm. Microkadun palvelukeskuksen valmistuminen ja taloudellinen loppuselvitys, Opistotien saneeraus sekä muotoilun koulutusalan muutto saneerattuihin tiloihin laite- ja kalustehankintoineen. Vuoden 2015 suunnitellut investoinnit ovat 5 milj. euroa, rahoitusosuuksien jälkeen 3,7 milj. euroa. Kuntayhtymään jäävien Sairaalakadun ja Osmajoentien kiinteistöjen myynnistä saatavat varat tullaan sijoittamaan osakeyhtiöön osakassopimuksen mukaisesti käytettäväksi ammattikorkeakoululain edellyttämällä tavalla. Toimitilastrategian mukaista tilatarkastelua jatketaan vuonna 2015 ja se tulee vaikuttamaan vuodesta 2017 alkaen investointisuunnitelmiin. Suunnittelukauden investoinnit rahoitetaan suurimmaksi osaksi niitä varten kassaan kerrytetyillä aikaisempien tilikausien voittovaroilla eli omalla pääomarahoituksella. Pitkäaikaiset korolliset velat maksetaan loppuun vuoden 2017 aikana. Uutta lainaa ei tarvita. Ammattikorkeakoulun hallitus on (5 ) omalta osaltaan hyväksynyt vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman (TTS 2015) ja tehnyt edelleen osakeyhtiölle ehdotuksen sen hyväksymisestä. Osakeyhtiön hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan vuoden 2015 Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman (TTS 2015). Sivu 9

10 Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä vuosien taloussuunnitelmaan mahdolliset vähäiset teknisluonteiset korjaukset. Yhtymähallituksen , 7 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan vuoden 2015 Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman (TTS 2015). Sivu 10

11 7 SAIRAALAKADUN KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Alkuvuodesta 2014 järjestetyn Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen tekijöiden työyhteenliittymän kanssa on neuvoteltu kilpailuohjelman mukaisesta kiinteistökaupan esisopimuksesta. - Liite 1: Kiinteistökaupan esisopimusluonnos (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 24 kohdat 17 ja 20) Esisopimuksen mukaisesti Lujatalo Oy ostaa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistaman Sairaalakadun kiinteistön (kiinteistötunnus ) perustettavien yhtiöiden lukuun siten, että lopullinen kiinteistökaupan kauppakirja allekirjoitetaan välittömästi sen jälkeen, kun asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman. Käsirahana Lujatalo Oy maksaa 10 % nykyisen kaavan osoittaman rakennusoikeusneliömetrien mukaan määräytyvästä yksikköhinnasta (450 euroa/k-m 2 ). Käsiraha suoritetaan ennen esisopimuksen allekirjoittamista ja loppu kauppasummasta ennen lopullisen kauppakirjan allekirjoitusta. Lopullinen kauppahinta määräytyy kiinteistölle vahvistettavan asemakaavan uudisrakennusoikeusneliömetrien sekä suojeltujen rakennusten erikseen määritellyn kokonaishinnan yhteenlaskettuna summana. Liitteenä maankäyttökaavio, johon on kuvattuna suojeltujen kiinteistöjen rakennusalalle sijoitettava asuntokerrosala. - Liite 2: Maankäyttökaavio, luonnos / Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 24 kohdat 17 ja 20) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy esisopimuksen omalta osaltaan ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle sen hyväksymistä. Yhtymähallituksen , 10 Merkittiin, että asia käsiteltiin esityslistan 4 jälkeen. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy esisopimuksen. Sivu 11

12 8 KIINTEÄN OMAISUUDEN ARVONMÄÄRITYKSEN PERUSTEET Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen ns. toisessa vaiheessa ammattikorkeakoulun toiminnallinen kokonaisuus siihen kohdistuvine varoineen ja velkoineen luovutetaan kuntayhtymästä jäsenkuntiin. Jäsenkunnat käyttävät saamansa apporttiomaisuuden merkitsemiensä Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön osakkaiden maksuun. Nämä kaksi siirtoa tapahtuvat yhdellä ja samalla luovutuskirjalla. Luovutuskirjan liitteeksi laaditaan erittely siirtyvästä toiminnasta ja siihen sisältyvistä eristä. Savonia ammattikorkeakoulu osakeyhtiön tilintarkastaja vahvistaa erittelyn mukaisen apporttiomaisuuden olemassaolon ja arvon ja sen, että arvo riittää kattamaan osakkeiden merkintähinnan. Varsinaisen luovutuskirjan liitteeksi laaditaan siirtyvistä kiinteistöistä erilliset maakaaren 2 luvun mukaiset luovutussopimukset. Luovutussopimuksessa on määritelty, että kiinteistöt arvostetaan arviokirjojen mukaisiin käypiin arvoihin. Savonian tilatoimikunta on kokouksessaan käsitellyt kiinteään omaisuuteen sisältyvien ja kuntayhtymään jäävien Kuopion Sairaalakadun ja Varkauden Osmajoentien sekä osakeyhtiöön siirtyvien Kuopion Opistotien ja Iisalmen Haukisaarentien kiinteistöjen käypien arvojen määrittämisen perusteet ja alustavat laskelmat. Lopullinen arvo määräytyy tilinpäätöksen valmistumisen aikataulussa mennessä. Kuntayhtymään jäävien kiinteistöjen osalta arvonmääritys vaikuttaa suoraan kuntayhtymään jäävän peruspääoman määrään. Kun kuntayhtymä aikanaan puretaan, siirretään kiinteistöt tai niiden sijaan tulleet varat kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti osakeyhtiöön. Jotta tässä vaiheessa jäsenkunnat säästyisivät tarpeettomilta tulosvaikutteisilta kuntayhtymäosuuksiensa arvonalennuskirjauksilta, on tärkeää, että kiinteistöt arvostetaan nyt mahdollisimmat tarkasti myöhemmin realisoituvaan arvoon. Koska kaikki yhtiöittämiseen liittyvä kirjanpidollinen käsittely tehdään jäsenkunnissakin vuonna 2014, on niiden käsiteltävä valtuustoissaan Savonian yhtiöittämisen aiheuttamat ennakoidut tulosvaikutukset vielä syksyn aikana ja sen vuoksi Savonian on annettava alustavia tietoja erityisesti kuntayhtymään jäävien kiinteistöjen arvoista niin ikään syksyn aikana. Yhtymähallituksen kokouksessa esitellään tilintarkastajan kanssa käsiteltävät arviokirjoihin ja kauppaneuvotteluihin perustuvat laskelmat. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Yhtymähallituksen , 11 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Sivu 12

13 Merkittiin, että vs. talousjohtaja Merja Laituri-Korhonen esitteli kokouksessa kiinteän omaisuuden arvonmäärityksen perusteet. puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki seuraavan muutosehdotuksen: Yhtymävaltuusto hyväksyy kokouksessa esitellyt kiinteän omaisuuden arvonmäärityksen perusteet. Lisäksi yhtymävaltuusto valtuuttaa vs. talousjohtaja Merja Laituri-Korhosen määrittelemään Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyvissä kiinteistön luovutussopimuksissa käytettävät luovutushinnat edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan tekemän muutosehdotuksen mukaisena. Sivu 13

14 9 ICT-LAITTEIDEN LEASINGRAHOITUKSEN JA ELINKAARENHALLINTAPALVELUIDEN HANKINTA Savoniassa on neuvoteltu 3 Step IT Oy:n kanssa ICT-laitteiden leasingvuokrausmallista, jonka KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut ICTlaitteiden leasingrahoituksen ja elinkaarenhallintapalvelut yhteistyössä asiakaskunnan kanssa. Palvelut pitävät sisällään rahoituksen lisäksi ITelinkaaren hallinta- sekä uudistamispalvelut. Savonian henkilöstön ja opiskelijoiden toiminnan kannalta työasemien optimaalinen käyttöaika on ratkaisevaa, jotta päivittäinen toiminta on jouhevaa. Modernien laitteiden käyttö vähentää myös huoltokuluja sekä ITtuen tarvetta. Valtaosa koulutuskuntayhtymistä on siirtynyt ICT-laitteiden osalta leasingrahoitukseen mm. seuraavista taloudellisista ja rahoituksellisista syistä: Taloudellisena tavoitteena on pienentää lähivuosina työasemien uusimisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia, koska ne jakautuvat useammalle vuodelle koneiden käyttöiän mukaan Pidemmällä aikajänteellä laitehankinnan kustannukset ovat samaa tasoa kuin suoraan ostamalla, mutta leasingvuokrausmallin etuna on alkuvaiheen kulujen pienuus, työasemien elinkaarenhallinta kokonaisuutena sekä niihin liittyvän toimitus- ja noutologistiikan helppous. Käteisvarojen vapautuminen: käteisvaroja on saatavilla päivittäiseen toimintaan, koska niitä ei ole sidottu investoitavaan IT-omaisuuteen Jälkimarkkina-arvon hyödyntäminen IT-laitteissa alentaa vuokratasoa Vuokraamisessa rahoitusmuodon lisäksi on tärkeää: Toimintamalli, jolla varmistetaan henkilöstölle ajanmukainen laitteisto Sopimusmuoto, jossa yksittäiset hankinnat saadaan liitettyä rahoituksen piiriin helposti Laiteseuranta yksiköittäin ja käyttäjittäin Kustannusten kohdistaminen koulutusaloittain sekä kustannuspaikoittain Poistuvien IT-laitteiden pakkaamis- ja noutopalvelu Poistuvien laitteiden luotettava tietoturvakäsittely ja laitekohtainen tietoturvaraportointi Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n vuoden 2015 talousarviossa on valmistauduttu muuttamaan IT-laitteiden hankintatapaa niin, että investoimisen rinnalle otetaan leasing-tyyppinen vuokrarahoitus. Leasingrahoitus sopii erityisesti niille laitetyypeille, joiden säännöllinen uusiminen on kulumisen tai tekniikan kehittymisen vuoksi välttämätöntä. Vuoden 2015 talousarviossa leasingin piiriin on budjetoitu siirrettäväksi investointisuunnitelmassa yhteensä euron arvoiset korvausinvestoinnit. Leasing-menettelyn käyttöönottaminen toteutetaan siten, että ainakin alkuvaiheessa leasingin piiriin kuuluu sellaisia laitteita, joiden elinkaareksi on suunniteltu noin 3 vuotta. Tällaisia laitteita/laitteistoja Savoniassa on käytössä yhteensä noin kpl. Vuotuinen uusimistarve on siis Sivu 14

15 keskimäärin erilaista tehotyöasemaa, kannettavaa tietokonetta tai tablettia. Sopimuksen tekeminen jo vuonna 2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän puolelle on katsottu järkeväksi muotoilun toimintojen muuttoon liittyvien runsaiden IT-investointien vuoksi. Tämän hetkisen arvion mukaan leasing-tehotyöasemia tarvitaan yhteensä 113 kpl, hankintahinnaltaan yhteensä euroa. Ns. pitkän elinkaaren laitteet (perustietokoneet) hankitaan edelleen omaksi ja ne ovat varsinaisen tehokkaan käyttöikänsä jälkeen hyödynnettävissä mm. opiskelijoiden käytössä tai laboratorioissa. Sopimukseen ei sisälly mitään sitoumuksia leasingin laajuudesta vaan jatkossakin Savonia hankkii oman harkintansa mukaisesti laitteita joko omaksi tai vuokralle sen mukaan, mikä on laitteiston hankintahinta ja suunniteltu elinkaari. Leasing-laitteet käsitellään osana vuotuista talousarvion investointiosan käsittelyä ja ne hankitaan Savonian hankintaohjeen mukaisesti. Rahoittajana toimii Pohjola Pankki, jolta 3 Step IT on hakenut Savonialle alkuun euron rahoituslimiitin. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen , 12 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja elinkaaripalvelujen hankinnan ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan liittymään KL-kuntahankintojen puitesopimukseen ja tekemään sen mukaisen sopimuksen 3Step IT:n kanssa. Yhtymävaltuusto hyväksyy ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja elinkaaripalvelujen hankinnan ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan liittymään KL-kuntahankintojen puitesopimukseen ja tekemään sen mukaisen sopimuksen 3Step IT:n kanssa. Sivu 15

16 10 N EDUSTAJAN (ASIAMIES) NIMEÄMINEN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄISIIN YHTIÖKOKOUKSIIN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus käsittelee ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä kokouksessaan. Yhtiökokous järjestetään toimintansa aloittavan osakeyhtiön hallituksen jäsenten nimittämistä varten. Yhtymähallituksen on esitettävä yhtymävaltuustolle asiamiehen nimeämistä edustamaan kuntayhtymää Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n vuoden 2014 aikana tarvittavissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa OYL 5:8.1 pykälän mukaisesti. Osakeyhtiölain (OYL 5:8) lähtökohtana on, että muuta kuin pörssiyhtiön osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa yksi asiamies. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimeää asiamiehen edustamaan kuntayhtymää vuoden 2014 aikana tarvittavissa Savoniaammattikorkeakoulu osakeyhtiön ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Yhtymähallituksen , 14 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti täydennettynä niin, että yhtymävaltuusto nimeää yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhosen ja hänen varahenkilönään yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Iris Asikaisen kuntayhtymän asiamiehenä edustamaan kuntayhtymää vuoden 2014 aikana tarvittavissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle. Yhtymävaltuusto nimeää yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhosen ja hänen varahenkilönään yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Iris Asikaisen kuntayhtymän asiamiehenä edustamaan kuntayhtymää vuoden 2014 aikana tarvittavissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että yhtymävaltuusto nimesi yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhosen ja hänen varahenkilönään yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelisen kuntayhtymän asiamiehenä edustamaan kuntayhtymää vuoden 2014 aikana tarvittavissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Sivu 16

17 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 17

18 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen). päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs), Kuopio. Itä-Suomen hallinto-oikeuden puhelinnumero on (vaihde) ja faksin numero on , (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä:, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 18

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011 AIKA Torstai 3.2.2011 kello 15.00-15.17 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot