MEILAHDEN SAIRAALA TOIMENPIDESIIVEN P-KERROKSEN PERUSKORJAUS, VAIHE 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEILAHDEN SAIRAALA TOIMENPIDESIIVEN P-KERROKSEN PERUSKORJAUS, VAIHE 1"

Transkriptio

1 HUS Tilakeskus HUS-kuntayhtyän kiinteistöjohtaja hyväksynyt MEILHDEN SIRL TOIMENPIDESIIVEN P-KERROKSEN PERUSKORJUS, VIHE 1 HNKESUUNNITELM :

2 3 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDT J HNEEN PERUSTELUT Meilahden sairaala on valistunut vuonna 1965 Sairaalan alkuperäisiin osiin kuuluvat 15 -kerroksinen Tornisairaala sekä atalaat Laboratoriosiipi ja Toienpidesiipi Toienpidesiiven 1-3 kerrosten tilat on peruskorjattu aikaisein useassa vaiheessa ikaiseissa pienissä peruskorjaushankkeissa P-kerrokseen on toteutettu henkilökunnan pukuhuonetilat sekä vainajien säilytys- ja jäähyväistilat Pääosin P-kerros on peruskorjaaatonta huoltotoiintojen tilaa ja varastotilaa Huoattava osa varastotiloista on ollut pyykkihuollon käytössä, joka siirtyy osaksi Meilahden aanalaisen huoltopihan toiintaa sen valistuessa HUS:n investointiohjelassa Meilahden sairaalan Toienpidesiiven P-kerroksen peruskorjaus on jaettu vaiheisiin 1 ja Yksi syy vaiheistukselle on se, että osa P-kerroksen tiloista on oltava Tornisairaalan peruskorjauksen väistökäytössä sen valistuiseen saakka Tää hankesuunnitela käsittää Toienpidesiiven P-kerroksen peruskorjauksen vaihe 1:n Vaiheeseen 1 on valittu toiinnot, jotka ovat tärkeitä toiinnan käynnistyessä peruskorjatussa Tornisairaalassa Vaiheen 1 rakentainen tulee oleaan vaiheittaista siten, että ensiäiseksi rakennetaan Tornisairaalan käyttöönoton kannalta kaikkein kriittisiät tilat Vaiheeseen 1 kuuluvia tiloja ovat sairaala-apteekin infuusionesteiden täyttövarasto (T-kerroksessa), Meilahden sairaalan siivouskeskus, Meilahden sairaalaa ja Koliosairaalaa palveleva sänkyvarasto, Teho-osastojen 0, 1 ja varastot, LEIKO yksikön (leikkaukseen kotoa) tilat, P-kerroksen aulatila ja uudet käytävät sekä potilaiden ja oaisten hiljentyistila T-kerroksessa (tunnelikerros) ja P- kerroksen alapohjan alapuolella toteutetaan huoattavia taloteknisiä töitä Vaihe 1:n kokonaispinta-ala on br ja hyötypinta-ala on 1 75 hy ruttoalassa ei ole huoioitu työaan väliaikaisjärjestelyjä suojaseinineen ja väliaikaisine yhteyksineen Lisäksi tehdään taloteknisistä asennustöistä aiheutuvia rakennusteknisiä töitä rakennusalueen ulkopuolella Hankkeen kustannusarvio on euroa (alv 0%), ikä ylittää tarkistetun investointiohjelan rahavarauksen eurolla Ylitys kohdistuu vuoteen 015 Ylitys otetaan huoioon tulevia investointiohjelia laadittaessa Tään hankesuunnitelan liitteenä on suuntaa-antava suunnitela koko P- kerroksen tilankäytöstä eli vaiheista 1 ja Vaiheesta tullaan laatiaan erillinen hankesuunnitela Vaiheen hankesuunnittelulle on rahoitusta voiassaolevassa investointiohjelassa vuonna 015 HNKESUUNNITELMN LIITTEET: 1 seapiirros Pohjapiirros: T-kerros (vaihe 1) 3 Pohjapiirros: P-kerros (vaihe 1) Leikkaus 5 P-kerroksen alustava kokonaissuunnitela (vaiheet 1 ja )

3 PERUSRUSKORJUKSEN VIHEESS 1 TOTEUTETTVT TILT 1 HUS-pteekin tilat INFUUSIONESTETÄYTTÖ Tt001 (60,1 ) HUS-pteekki järjestää Tornisairaalan osastoille liuosten täyttöpalvelun Tila toteutetaan Toienpidesiiven T-kerrokseen (tunnelikerrokseen) lähelle Tornisairaalan hissejä Tilaan on toiiva yhteys Meilahden sairaala-alueen tunneliverkostosta Liuokset tuodaan varastotilaan trukkilavoilla tunnelikuljetuksina Tilassa säilytetään infuusionesteitä ja täytetään Tornisairaalan osastoille enevät infuusionestekärryt Osa kärryistä on aina kierrossa osastoilla, osa tilassa Teho-osastojen 1, ja 3 varastot/ HYKS-sha:n Operatiivinen tulosyksikkö ja Medisiininen tulosyksikkö (TEHO) Tp051 (36,5 ) (TEHO-V1) Tp035 (7,8 ) (TEHO-V1) Tp035 (9,7 ) Tornisairaalan kolen teho-osaston varastot sijoitetaan Toienpidesiiven P- kerrokseen Varaston Tp051 (36,5 ) sijainti on lopullinen, varastot Tp035 (7,8 ) ja Tp035 (9,7 ) ovat väliaikaisia tiloja Lopulliset varastotilat, jotka korvaavat varastot Tp035 ja Tp035, valistuvat peruskorjauksen vaiheessa 3 HUS-Desikon tilat 315,5 Siivouskeskus -tilaryhä, yht 6, KESKUS Tp013E (59,8 ) Tp013H (, ) Sänkyvarasto -tilaryhä, yht 53,3 Tp013C (171,9 ) Tp013 (81, ) Tornisairaalan siivouskeskus toteutetaan Toienpidesiiven P-kerrokseen lyhyehkön käytäväyhteyden päähän Tornisairaalan hisseistä Siivouskoneet, - välineet ja liinat, joita käytetään eri puolilla Tornisairaalaa on pystyttävä puhdistaaan huolellisesti käyttöjen välillä Tällä estetään erilaisten bakteerien leviäinen välineistön ukana Siivouskeskuksessa puhdistetaan, ladataan ja säilytetään suuret siivouskoneet Siivouskeskuksessa on pesukoneita ja kuivausrupuja Varasto Tp013H sijaitsee siivouskeskuksen vieressä Yhteisen sänkyvaraston tarpeellisuus on tuotu esille Tornisairaalan allivuodeosastotyöryhän työn yhteydessä vuonna 008 Uusi sänkyvarasto-työryhä on esittänyt, että toiintaalli palvelee yös Koliosairaalaa, lukuun ottaatta Koliosairaalan 7 kerroksen vuodeosastoja ja päiväsairaalaa Myös teho-osastojen erikoissängyt on rajattu toiintaallin ulkopuolelle Työryhä on koostunut HYKS:n Operatiivisen ja Medisiinisen tulosyksiköiden sekä HUS-Desikon ja HUS-Servisin edustajista

4 5 Nykytilanteessa tulosyksiköt oistavat sängyt Sänkyjä on säilytetty osastojen käytävillä ja hissiauloissa, eikä niiden puhdistukselle ja petaukselle ole ollut tiloja osastoilla Sänkyvaraston toiintaallin ukaan sängyt ovat HUS-Desikon oistuksessa Tulosyksiköille yytävä palvelu sisältäisi sänkyjen kuljetuksen, huollon, puhdistuksen, petauksen, ja liinavaatteet Sänkyvaraston tilakustannus sisältää sänkyjen pesukoneen Investointi HUS-Desikon tilohin (Siivouskeskus tilaryhä ja Sänkyvarasto tilaryhä, yht 315,5 ) on kannattava, sillä se vähentää HUS-Desikon laitoshuoltajien äärää 3-3,5 henkilöllä, joten henkilöstökuluja säästyy euroa vuodessa Myös asiakas hyötyy taloudellisesti, sillä sen ostot laskevat vuositasolla euroa Hoitohenkilökunnan työäärä vähenee yös noin 1,5 htv:n verran Huoltokustannukset laskevat ja kuljetuskustannukset pienenevät keskittäisen yötä HUS-Desikon poistotaso nousee eurolla vuodessa Osastosiirtojen yhteydessä potilaitten siirtäinen poistuu, joka on huoioitu laitoshuoltopalveluiden väheneisenä Mikäli investointia ei tehdä työvoiakustannukset nousevat selvästi Siivouskeskus -tilaryhän ja sänkyvarasto -tilaryhän yhteenlaskettu vuokravaikutus on hankesuunnitteluvaiheen arvion ukaan euroa/ vuosi HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen tilat/ ngiovarasto (NGIO) Tp013D (57,9 ) 0000 CD-levyn varasto CD-levyjen arkistointivelvoite on 10 vuotta Huo! Sydän- ja keuhkokeskuksen tilojen osalta ks yös kohta 39 LEIKO 5 HUS-Servisin tilat 1/() (V1) Tp01C (63,6 ) Syksyllä 01 valistuvassa Meilahden uudessa aanalaisessa logistiikkatilassa on postituksen tila Nykyinen P-kerroksessa sijaitseva postitustila uutetaan HUS-Servisin aula- ja potilaskuljetuksen väistötilaksi ula- ja potilaskuljetuksen lopulliset tilat valistuvat P-kerroksen vaiheessa 6 HUS-Servisin tilat /() Tp013G (18,0 ) HUS-Servisin varastotila, lopullinen sijoitus 7 HUS-Logistiikan tilat (LOG-V1) Tp0 (3, ) Varasto toiii HUS-Logistiikan saapuvan tavaran varaston väistötilana Tilassa säilytetään lähinnä Sydän-Keuhkokeskuksen toiinnalle tärkeää ateriaalia Peruskorjauksen vaiheessa tila uutetaan Verikeskuksen - joka toteutetaan vaiheessa - näytteenottotilaksi

5 6 8 LEIKO -yksikön tilaryhä, yht 357,3 HYKS Operatiivinen tulosyksikkö/ Pehytkudoskirurgia ja HYKS Sydän-ja keuhkokeskus UL Tp057 (8,0 ) Tp057 (,0 ) Tp057 (1,6 ) Tp057C (10,3 ) OSSTON KNSLI Tp057V (19,8 ) Tp057E (0, ) Tp057H (,1 ) Tp057D (11,1 ) Tp057K (11,1 ) Tp08 (18, 3 ) Tp057Q (8,0 ) Tp057R (7,5 ) Tp057S (7,6 ) Tp057T (7,6 ) Tp057U (7,5 ) Tp057F (8,1 ) VSTNOTTOH Tp057L (11,5 ) VSTNOTTOH Tp057M (1,1 ) VSTNOTTOH Tp057N (11,6 ) VSTNOTTOH Tp057P (11,6 ) VSTNOTTOH Tp057X (16,0 ) VSTNOTTOH Tp057Y (18,0 ) Tp103 (,0 ) INV Tp057Å (,1 ) INV Tp057J (,5 ) INV Tp057Z (,1 ) Toienpidesiiven P-kerrokseen suunnitellut LEIKO-yksikön tilat sijaitsevat oleassaolevan hissin läheisyydessä, jolla pääsee kerroksen leikkausosastolle johtavalle käytävälle Tornisairaalan käyttöönoton jälkeen sairaalaassa on 18 leikkaussalia Leikkaussaleja käyttävät päivystyspotilaat, verisuonikirurgiset-, urologiset-, endokriiniset- ja vatsakirurgiset potilaat sekä Sydän-Keuhkokeskuksen potilaat Leikkaussaleista 3 on allokoitu päivystyskirurgiaa varten Perinteisesti potilaat ovat tulleet sairaalaan leikkausta edeltävänä päivänä yöpyen sairaalassa Leikkaukseen tulo on kuitenkin ahdollista järjestää yös niin että potilas tulee leikkaukseen suoraan kotoa leikkauspäivän aauna (LEIKO) Potilaat tulevat leikkauspäivän aauna LEIKO-yksikköön ja siirtyvät sieltä suoraan leikkaussaliiniltapäivisin tiloissa toiii saoja potilaita koskeva preoperatiivinen poliklinikkatoiinta On arvioitu, että keskiäärin 1 leikkaussalin potilaat (1 3 potilasta/ leikkaussali/ vrk) eli keskiäärin 0 potilasta vuorokaudessa tulisi Meilahden sairaalaan uuden LEIKO-yksikön kautta Tää vastaa laskennallisesti noin 000 hoitopäivää Meilahden kapuksella on aina ollut puute sairaansijoista päivystyspotilaille, ja LEIKO-toiinnan yötä vapautuva sairaansijakapasiteetti on toiinnallisesti kullanarvoista Peijaksen sairaalassa Vantaan terveyskeskukselta käyttöön saatu GE-vuodeosasto K palautuu Vantaan kaupungin käyttöön

6 7 Tornisairaalan valistuisen yötä, ikä osaltaan lisää sairaansijojen tarvetta Meilahdessa Leikkaushoitojaksojen pituutta voidaan lyhentää LEIKO-toiinnalla, ikä toiinta onkin aloitettu väliaikaisissa tiloissa kahdessa eri pisteessä Tornisairaalan peruskorjauksen aikana koskien sydänkirurgiaa ja verisuonikirurgiaa Tilat eivät ole suunniteltu ko toiintaan ja ovat siten toiinnallisesti puutteelliset Tornisairaalan valistuttua tarvitaan lisää tilaa LEIKO-toiinnalle Tilojen sijoittelussa on erityisen tärkeää potilaiden kulkuyhteydet sairaalan ulkopuolelta LEIKO-yksikköön ja siitä edelleen leikkausosastolle Prosessi on seuraava: potilas tulee leikkauspäivän aauna sairaalaan ja iloittautuu LEIKO-yksikössä iloittautuistiskillä, jossa on kahden toiistosihteerin työpisteet Potilaat ohjataan edelleen pukuhuoneisiin Vaatteiden vaihdon jälkeen potilaat käyvät suihkussa ja joissain tapauksissa yös ihokarvat viillon alueelta poistetaan Potilaat siirtyvät odotustilaan, jossa he odottavat jatkotoienpiteitä Seuraavaksi hoitaja haastattelee potilaat Haastattelun jälkeen potilas palaa odotustilaan Leikkausosaston hoitaja tulee hakeaan potilaan kun leikkaussali on valiina Potilaat eivät kotiudu LEIKOyksikön kautta vaan siirtyvät leikkausosastolta vuodeosastolle ja sieltä kotiin Meilahdessa ei tehdä päiväkirurgiaa Iltapäivisin LEIKO-yksikön tiloissa pidetään erilaisia preoperatiivisia vastaanottoja LEIKO yksikön tilojen irtokalustus ei sisälly hankkeeseen Henkilöstön lisäystarve nykytilanteeseen verrattuna on laskennallisesti 3 henkilötyövuotta Henkilöstö hankitaan yksikköä käyttäviltä vuodeosastoilta työkiertona ja kustannukset laskennallisesti allokoituvat vuodeosastoille Henkilöstöresurssien tarve tarkentuu, kun suunnitelat väistön jälkeisestä toiinnasta kussakin talossa tarkentuvat Todennäköisesti uusia vakansseja toiintaa varten ei tarvitse perustaa LEIKO yksikön tilaryhän vuokravaikutus on hankesuunnitteluvaiheen arvion ukaan euroa/ vuosi 9 HUS-Tilakeskuksen tilat, yht 83,5 HILJENTYMISTIL Tp06 (15, ) Meilahden sairaalasta on puuttunut potilaiden ja oaisten hiljentyistila Tp038 (19,0 ) Meilahden sairaalan aulakahvilan (Suoen Kansanterveysyhdistys) varasto sijaitsee P-kerroksessa hissien läheisyydessä Vaiheessa 1 tilaan tehdään tarpeelliset uutokset ja korjaukset (PKSTINTIL-V1) Tp08 (9,3 ) P-kerroksessa sijaitsevan useita käyttäjiä/ tutkiusryhiä palvelevan pakastintilan väistötila Lopulliset pakastintilat valistuvat peruskorjauksen vaiheessa

7 8 10 P-kerrokseen rakennettavat yhteiset tilat ja liikennetilat,yht TUKO/ HENKILÖKUNT Tp07 (,3 ) Tp07 (, ) NEUVOTTELUTIL Tp06C (7,6 ) ETEINEN (NEUVOTTELU) Tp06 (7,5 ) Tp036C (11,5 ) JÄTEHUONE Tp036 (9,0 ) TELE Tp03C (3,7 ) (PIENLITTEET) Tp0 (16,3 ) Tp06D (15, ) INV Tp01 (7, ) /M Tp03 (3,6 ) /N Tp03 (3,6 ) UL Tp038 (39,8 ) Tp001 (17, ) Tp013F (10,9 ) Tp05 (0,1 ) Tp038 (51,6 ) Tp039 (6,6 ) Tp00 (5,9 ) TUULIKPPI Tp057Ä (,5 ) Tornisairaalaa palveleva pienlaitevarasto on sijoitettu aulatilojen vyöhykkeeseen lähelle sänkyvarasto-tilaryhää p-kerroksen kokonaissuunnitelaa laadittaessa on pyritty keskitettyihin henkilökunnan taukotiloihin, jotka palvelevat useita käyttäjäryhiä Vaiheessa 1 valistuva taukotila on sijoitettu aulatilojen vyöhykkeeseen P-kerroksen kokonaissuunnitelaa laadittaessa on pyritty keskitettyihin neuvottelutiloihin, jotka palvelevat useita käyttäjäryhiä 3 TILOJEN TEKNINEN TOTEUTUS 31 Yleistä Toienpidesiiven keskeisen hissin sekä potilastornin puoleisen porrashuoneen P3 väliin tehdään uusi aula ulan yhteyteen sijoittuvat Leikon ja sänkyvaraston tilat, tehojen varastot sekä yhteistiloja ngiovarasto ja siivouskeskus sijoittuvat sänkyvaraston pohjoispuolelle Infuusionestevarasto sijoittuu tunnelikerrokseen nykyisen aulan kohdalle Urakka-alueen kellarinoaisesta luonteesta johtuen tilojen luonnonvalonsaantiin, valaistukseen ja avaruuden tunteeseen on kiinnitetty suunnitelassa erityistä huoiota Matalan kerroskorkeuden vuoksi aula- ja odotustilojen huonekorkeus on pyritty aksioiaan sijoittaalla alakaton yläpuolinen talotekniikka keskeisten alueiden ulkopuolelle

8 9 3 Rakennetekniikka 31 Purkutyöt Hankealueelta puretaan pääosin kaikki väliseinät, väliovet, alakatot ja lattiapinnoitteet Vanha lastauskatos ja porras puretaan 3 Seinät Lastauskatoksen kohdalle toteutetaan uusi ulkoseinä purettavan seinän tilalle Julkisivu korjataan purkualueelta ypäristöä vastaavaksi Väliseinät ovat yleensä teräsrankarunkoisia kipsi-vanerilevyseiniä Käytäviä ja auloja rajaavat seinät, palo-osastoivat seinät, ärkätilat (siivouskeskus, siivous- ja jätehuone sänkyvarasto, wc- ja suihkutilat) ovat kalkkihiekkaharkkorakenteisia Odotustiloissa ja Leikon toiisto- / haastattelutiloissa käytetään seinäpinnoitteena osittain puuviilupaneeleita ulaan Tp038 asennetaan suurkuvatuloste Leikon toiistohuoneiden aulanpuoleiset väliseinät ovat aluiinilasijärjesteläseiniä Seinien alaosassa oven yläreunaan asti käytetään hiekkapuhallettua lasia, yläreunassa kirkasta lasia 33 Ulkotasot Purettavan nostolavan tilalle rakennetaan vanhaa rakennetta jatkava betonirakenteinen lastauslaituri 3 Lattian pintarakenteet Yleensä lattiapinnoitteena käytetään uoviattoa Varastoissa, siivous- ja jätehuoneissa käytetään kitkauoviattoa Käytävillä, siivouskeskuksessa ja sänkyvarastossa käytetään karhennettua epoksipinnoitetta ulatiloissa on vinyylikvartsilaatta Lastauslaiturin pinnoitetaan epoksipinnoitteella 35 lakatot lakattona käytetään yleensä listakannatteista vaiennushuovalla ja villalla varustettua etallikasettialakattoa ulatiloihin rakennetaan lisäksi epäsuorasti valaistuja kipsilevyrakenteisia kattolyhtyjä Käytäville asennetaan yhteiskannakointijärjestelä ja alakatoksi vapaasti avattava etallikasettialakatto Wc- ja suihku, siivous- ja jätehuoneisiin rakennetaan upikipsialakatot Sänkyvarastoon ja siivouskeskukseen asennetaan puhdistusta kestävä, alaslaskettu, akustoiva sisäkattojärjestelä sekä tarpeelliset huoltoluukut Lastauslaiturille asennetaan uusi polttoaalattu aluiinisälekatto

9 10 36 Ovet Kaikki väliovet peruskorjattavalla alueella uusitaan ja oviaukkoja laajennetaan Leikon toiisto- ja haastattelutiloissa käytetään aluiinilasiseinänjärjestelän ukaisia aluiinirunkoisia lasiliukuovia Liukuovien lasina käytetään hiekkapuhallettua lasia ulaan Tp038 aukeavat ovet, käytävien Tp05, Tp038 ja Tp00 varrella olevat ovet sekä näiden väissä olevien neuvottelu- ja hiljentyistilojen väliovet ovat puuviilupintaisia d- ovia (30d) Siivouskeskuksessa ja siivous- ja jätehuoneissa käytetään lainaattipintaisia laitosovia Varastoissa ja teknisissä tiloissa käytetään upietalliovia Sänkyvaraston käytävälle aukeavat liukuovet ovat oottorikäyttöisiä upi liukupalo-ovia (EI30) Käytävän Tp00 päätyihin asennetaan oottorikäyttöiset teräsprofiili - lasi palo-ovet (EI30) Muut käytävien päädyissä olevat ovet ovat teräsprofiili - lasi ovia, osa oottorikäyttöisiä Savusulkuovet ovat paloiloitinjärjestelän ohjauksesta sulkeutuvia Lastauslaiturin uusi ulko-ovi on -lehtinen, oottorikäyttöinen aluiiniprofiilinen lasiaukollinen ulko-ovi ja saassa tuulikaapissa oleva väliovi vastaava ovi ilan läpöeristystä 37 Kiinteät kalusteet Henkilökunnan taukotiloihin ja Leiko:n tiloihin asennetaan lainaattipintaisia puusepäntyönä tehtäviä kiintokalusteita toiinnan vaatiusten ukaisesti Varastoihin asennetaan teräsrakenteisia järjestelähyllyjä Siivous- ja jätehuoneisiin, siivouskeskuksekseen ja sänkyvarastoon asennetaan teräshylly/säätökiskojärjestelät 38 Materiaalit, yleistä Materiaalivalinnoissa on suosittu Meilahden alueen viieaikaisten peruskorjausten, erityisesti Potilastornin, ratkaisuja soveltuvin osin sekä noudatettu HUS:ilta saatuja ohjeistuksia Valinnoissa on painotettu kestävyyttä ja käytännöllisyyttä Tarkoituksena on ollut suunnitella viihtyisiä, toiivia ja tarkoitustaan palvelevia tiloja kustannustehokkaasti 39 Varusteet Lastaustasanteelle asennetaan uusi teräsrakenteinen ulkoporras, vanha porras puretaan Tiloihin asennetaan nykyaikaisen tason ukaiset sairaalatilojen -, suihku-, jäte- ja siivousvarusteet Lisäksi tilat varustellaan uilla toiinnan edellyttäillä varusteilla (suihku- ja pukutilaverhot, vaatenaulakot, taukotilan keittiövarusteet, opasteet, ikkunaverhotangot, ikkunalaudat, postikourut, valkokankaat, TV-telineet, iloitustaulut, käsidesi annostelijat, ys)

10 11 33 LVI-tekniikka 331 Vesijärjestelät D-lohkossa putkitunnelista (T-taso) ylepiin kerroksiin johtavat nousulinjat puretaan ja vesijohdot uutetaan vaakajakoisiksi Vesikalusteet ovat noraalia sairaalatasoa Elektronisia hanoja käytetään vain käsienpesuun tarkoitetuissa pisteissä Pesualtaat ovat hygieniaallia 33 Vieärijärjestelät Uudet p-kerroksen vieäripisteet johdetaan lähipään putkitunneliin D- lohkossa putkitunnelista ylepiin kerroksiin johtavat vieärinousut uusitaan tunneli- ja p-kerrosten osalla 333 Sadevesijärjestelät D-lohkossa putkitunnelista ylepiin kerroksiin johtavat vieärinousut uusitaan tunneli - ja p-kerrosten osalla 33 Läpöjohdot Läönluovuttiiin tehdään uuden tilajaon vaatiat uutokset ja lisäykset Osaan sisävyöhykkeen tiloista asennetaan läityspatterit jälkiläittiiksi Tuulikaappi varustetaan kiertoilaläittiellä Märkätiloihin asennetaan sähköinen ukavuuslattialäitys 335 Sairaalakaasujohdot Uudet sairaalakaasupisteet liitetään nykyiseen verkostoon 336 Jäähdytyslaitteet P-kerroksen toiistotiloja varten rakennetaan jäähdytystä varten kaksi kondensoiatonta jäähdytysverkostoa (- ja D-lohkoille oansa) Teknisten tilojen jäähdytyslaitteet kytketään pääjäähdytysverkkoon Tilojen jäähdytys tapahtuu osin jäähdytetyllä tuloilalla Paljon läpökuoraa sisältävät tilat varustetaan huonekohtaisella jäähdyttiellä 337 Ilanvaihtokoneet ja -kanavistot Ilanvaihdon tulo- ja poistoilakoneita sijaitsee katolla olevassa sekä tunnelikerroksen ilanvaihtokonehuoneissa Hankkeessa lisätään yksi uusi poistoilakone -lohkon konehuoneeseen tunnelikerrokseen Uusi poistoilakone liitetään -osan IV-koneiden läön talteenottoverkostoon (LTO) Nykyiset toienpidesiiven p-kerrosta ja 1 kerrosta palvelevat iv-koneet sijaitsevat tunnelikerroksen konehuoneessa Runkokanavat kulkevat p- kerroksen pohjalaatan alla betonirakenteisissa kanaaleissa Uudelleen käyttöönotettavat pohjalaatan alapuoliset kanavat sukitetaan Pohjalaatan alapuolisia kanavareittejä jatketaan rakentaalla uusia kanaaleja P-kerroksen katossa olevat kanavistot uusitaan joitain erillispoistoja lukuun ottaatta kokonaan

11 1 338 Putkiposti Toienpidesiivessä on oa putkipostikeskus, joka palvelee sairaala-aluetta Putkipostikeskus sijaitsee hankealueen ulkopuolella Siirtoputkisto kulkee hankealueen läpi Siirtoputkisto siirretään kulkeaan tunnelikerroksessa ja putkitunnelissa Lähetys- ja vastaanottoaseia on toienpidesiiven eri kerroksissa Laboratorion näytteenotto varustetaan oalla putkipostilinjalla 339 Höyry- ja lauhdejärjestelät Sängynpesukoneelle rakennetaan höyry- ja lauhdelinjat toienpidesiiven jakotukeilta Höyrylinjasta otetaan haara siivouskeskuksen sairaalavälineidenja pyykinpesukoneille 3310 Puhdasvesijärjestelä (RO-vesi) Sängynpesukoneen sekä dialyysi- ja laitevaraston tarvitseaa RO- vettä varten asennetaan RO- vesilaitteistot kupaankin tilaan 3311 Sautusjärjestelät Toienpidesiiven pohjakerroksen ja T-kerroksen hankealueeseen kuuluvat tilat varustetaan kokonaisuudessaan vesisuutukseen perustuvalla sautusjärjestelällä Järjestelä toteutetaan Meilahden potilastorni hankkeen yhteydessä rakennettavan sautusjärjesteläkeskuksen laajennuksena Pikapaloposteja lisätään paloteknisen suunnitelan ukaisesti 331 Savunpoisto P-kerroksen savunpoisto toteutetaan poistaalla ilaa koneellisesti käytävältä sekä avaaalla korvausilaikkunoita palokunnan toiesta huonetiloista T-kerroksen tilat tuuletetaan pääkäytävälle, johon on toteutettu savunpoistolaitteistot aikaisein 3313 utoaatiojärjestelä Uudet rakennusautoaatiopisteet liitetään oleassa olevaan rakennusautoaatiojärjestelään 3 Sähkötekniikka Sähköasennukset toteutetaan standardin SFS 6000 ukaisena 31 Sähkö- ja teletekniset liittyät Sähköliittyiin ei tehdä uutoksia Rakennuksen puhelintoiinnot hoitaa telepalvelujen tuottaja Puhelinsisäverkko on toteutettu osana yleiskaapelointijärjestelää ja on liitetty teleoperaattorin verkkoon

12 13 3 Sähkönjakelu Peruskorjausalueella sijaitsevat nykyiset asennukset puretaan lukuun ottaatta alueen kautta kulkevia, käytössä olevia asennuksia Peruskorjausalueelle asennetaan uudet noraali- ja varavoian nousu/jakokeskukset, sekä UPS -jakokeskukset, joille asennetaan uudet nousujohdot nykyisiltä pääkeskuksilta Sähkönjakelu toteutetaan 5-johdinjärjestelän (TN-S) ukaisena 33 Johtotiet ja tilojen sähkötekninen varustelu Muutosalueille asennetaan kattavasti johtoteitä kaapelijärjestelille alkaen nykyisten sähkö- ja teletilojen sijainneista Pääjohtoreiteille asennetaan kaapelihyllyt noraaliverkon ja turvasyöttöjärjestelän kaapeleille sekä erilliset hyllyt telejärjestelien kaapeleille Nykyiset kaapelihyllyt ovat aluiinia ja eivät siten sovellu palonkestävää asennusta vaativien järjestelien asennustieksi Nykyiset kaapelihyllyt jätetään niiltä osin käyttöön, kun niillä on erkittävä äärä peruskorjausalueen läpi kulkevia käyttöön jääviä kaapelointeja ja hyllyt sijaitsevat tulevan alakattokorkeuden yläpuolella Muutoin aluiiniset hyllyt puretaan ja korvataan uusilla teräshyllyillä Toiistoissa ja työtiloissa käytetään johtoteinä seinille asennettuja polttoaalattuja teräs- tai aluiinirakenteisia -osastoisia johtokanavia Kaikki kaapeliläpiviennit tiivistetään luokitellulla paloassalla tai läpivientijärjestelällä uun rakenteen tiiveyttä ja osastointeja vastaavaksi (rakennusurakassa) Huonetiloihin asennetaan eri jakelujärjestelien pistorasiat toiinnan edellyttäässä laajuudessa LVI-, KSL- sekä tele- ja turvalaitteille tuodaan sähkönsyötöt tarpeiden ukaisesti Suihkutiloihin asennetaan sähköiset lattialäitykset 3 Valaistus Valaistus toteutetaan valoteknisesti laadukkailla, pitkäikäisillä, energiatehokkailla ja hyvän hyötysuhteen oaavilla T5- loistelappuvalaisiilla ja LED-valaisiilla LED- valaisiia käytetään etenkin käytävä- ja aulatiloissa, joissa asennustilat ovat vähäiset kerroksen ataluudesta ja talotekniikan suuresta äärästä johtuen Henkilökunnan tiloihin, kuten vastaanotto-, toiisto- ja haastattelutilat, asennetaan suora tai osittain epäsuora valaistus käyttäen T5- loistelappuvalaisiia Käytävä-, aula ja odotustiloissa suunnitellaan riittävä valaistus tilojen yleisile ja viihtyvyys huoioiden

13 1 Varastotilojen valaisiet ovat oduulialakattoihin asennettavia T5- loistelappuvalaisiia Teknisissä tiloissa käytetään vähintään IP 3 luokan opaalikupuvalaisiia, joissa on T5 loistelaput Rakennuksessa käytetään energiatehokkuutta parantavia valaistusohjauksia, kuten läsnäolotunnistiia Käytävien valaistusohjaukset jaetaan riittävän pieniin ryhiin 35 Tele- ja turvajärjestelät 351 Turvavalaistus Poistuisteille asennetaan poistuistiereiteille opastavat, jatkuvasti valaistut, ulosenoreittejä osoittavat opastevalaisiet Poistuistiereitit kuten käytävät, portaat aulat ja ulosjohtavat oviypäristöt ja niiden tuulikaapit varustetaan sähkökatkon aikana valaisevin turvavalaisiin Valaisiet ovat pienteho ledtyyppiä Valaistukset toteutetaan standardin SFS 60 ukaisesti akkuvaristetulla keskusjärjestelällä Toiinta-aika on vähintään 1 tunti Järjestelän kaapelointi tehdään palonkestävillä johdoilla Järjestelän keskuslaiteet ovat nykyisiä ja sijaitsevat peruskorjausalueen läheisissä teknisissä tiloissa 35 Puhelinjärjestelä Puhelinkäyttöön tulevat pisteet liittyvät yleiskaapelointijärjestelään ja niitä otetaan käyttöön tarpeen ukaisesti henkilökunnan työ-, ja potilaiden tutkius ja hoitotiloissa Pisteet liitetään yleiskaapeloinnin telejakaoiden kautta sairaalan nykyisen puhelinjärjestelän puhelinvaihteeseen Puhelinjärjestelän kaapelointi toteutetaan avoiella yleiskaapelointiverkolla (Cat 6 U/FTP) Potilaspaikkakohtaiset puhelinyhteydet toteutetaan puheyhteydellä varustetussa erillisessä hoitajakutsujärjestelässä yleiseen puhelinverkkoon potilaiden ulkopuheluita varten 353 Pikapuhelinjärjestelä Peruskorjausalueelle hankitaan pikapuheliia käyttäjän tarpeen ukaisesti (kanslia) 35 Hoitajakutsujärjestelä Leikotiloihin ja läheisiin käytävä- ja aulatiloihin laajennetaan nykyistä hoitajakutsujärjestelää Hoitajakutsujärjestelässä toteutetaan puheyhteydellä varustetut potilaspaikkakohtaiset hälytyslaitteet potilaspaikkojen ja henkilökunnan kansliatilojen välillä Potilaiden hoitotilat sekä pesu ja wc-tilat varustetaan käyttäjien ja potilaiden tarpeiden ukaisilla hoitajakutsujärjestelään liittyvillä hälytys - ja avunkutsulaitteilla Tilat joista kutsut ja hälytykset on lähetetty, varustetaan hälytyksen kuittauslaitteilla Hälytysten ilaisussa käytetään kanslian vastaanottokojeiden lisäksi huonekohtaisia erkkivaloja, käytävänäyttöjä Vastaanottotilaan hankitaan käytävänäyttö

14 Yleiskaapelointijärjestelä Peruskorjausalueelle asennetaan tiedonsiirtotarpeita palveleaan yleiskaapelointiverkko Verkon kaapelointi tehdään kaapelointistandardin CT 6 U/FTP vaatiusten ukaisesti tk-laitteiden liitäntään tarkoitettuja - osaisia liitäntärasioita asennetaan potilaspaikoille ja henkilökunnan työskentelytiloihin sekä inforaation välittäistä varten odotus ja aulatiloihin toiinnan tarpeiden ukaisesti Järjestelässä asennetaan W-LN tiedonsiirtoyhteys Verkkokaapelointi päätetään telekoeroihin asennettaviin laitekaappeihin, joiden välistä tiedonsiirtoa palveleaan asennetaan valokaapeliyhteydet sekä tarvittava äärä kupariyhteyksiä varistukseksi Järjestelän aktiivilaitteet hankkii käyttäjä 356 Yhteisantennijärjestelä Peruskorjausalueelle laajennetaan nykyistä yhteisantennijärjestelää Järjestelä hankitaan taajuusalueelle MHz ntennipisteitä asennetaan osaan toiistohuoneita, odotustilaan sekä haastattelu/odotustiloihin 357 Äänentoistojärjestelä Peruskorjausalueelle asennetaan äänentoiston uudet kaiutinlinjat Järjestelän toteutuksessa noudatetaan hätäevakuointistandardin ääräyksiä Äänenvoiakkuudensäätiellä varustettuja pintakaiuttiia asennetaan kansliaan, taukohuoneeseen, pukuhuoneisiin sekä haastattelutiloihin Käytäville ja aulatiloihin asennetaan puoliuppokaiuttiet Järjestelästä on yhteys pikapuhelinjärjestelään 358 ikakellojärjestelä Peruskorjausalueelle asennetaan uusia aikakelloja Kellot sijoitetaan odotustilaan neuvotteluhuoneeseen sekä aulaan ja liitetään nykyiseen järjestelään 359 Kulunvalvontajärjestelä ja työajanseurantajärjestelä Järjestelä liitetään ja laajennetaan osaksi sairaalan nykyistä kulunvalvontaja työajanseurantajärjestelää Peruskorjausalueella sähkölukituksella ja kulunvalvontalaitteilla varustetaan sisäänkäyntiovi sekä osastoivat käytäväovet Leikon alueelle ei ole pääsyä uuta kuin kulunvalvontajärjestelän kautta Yksittäisiä kulunvalvontaovia ovat yös haastattelu/odotushuoneiden ovet sekä neuvotteluhuoneiden ovet Leiko alueen hissi liitetään kulunvalvontaan Työaikapäätteitä asennetaan tarvittava äärä Järjestelän laitteet liitetään nykyiseen oleassa olevaan keskuslaitteistoon Laitelisäyksiä varten hankitaan uusi keskitin

15 Paloiloitusjärjestelä Peruskorjausalueen tilat suojataan voiassaolevien viranoaisääräysten ukaisella paloiloitinjärjestelällä Järjestelä asennetaan osaksi sairaalan nykyistä paloiloitinlaitteistoa Palopainikkeet asennetaan osoitteellisina Palosta iloittavia sisähälyttiiä ja näyttölaitteita asennetaan käytäville ja kansliatiloihin viranoaisääräysten ja käytön tarpeiden ukaisesti 36 Kiinteät sairaalalaitteet 361 KSL/ sänkyvarasto Sänkyvarasto jakautuu likaiseen ja puhtaaseen puoleen: potilassängyt saapuvat osastoilta likaiselle puolelle Patjat siirretään rullarataa pitkin patjojen puhdistuspaikalle Sänkyjen puhdistainen tapahtuu joko anuaalisella pesupaikalla, joka on varustettu tasonostiella sängyn nostaiseksi ergonoiselle työskentelykorkeudelle, tai koneellisesti, läpiantoallisessa välineiden pesukoneessa Potilassängyt siirtyvät pesukoneesta, tai anuaaliselta pesupaikalta, puhtaalle puolelle Puhtaalla puolella, potilassängyt pedataan ja ne jäävät varastoon odottaaan noutoa uudelleenkäyttöön Manuaalinen pesupaikka varustetaan suihkupuhdistuslaitteella sekä nostien ypärille asennettavalla ritilälattiakaivolla Välineiden pesukone pesee, desinfioi ja kuivaa pestävät sängyt ja välineet Pesukone varustetaan tarvittavin pesutelinein yös uiden sairaalavälineiden, sädesuojaliivien ja apteekin laatikoiden pesuun Välineiden pesukone asennetaan lattiaan sitä varten tehtävään upotukseen, jotta pyörillä kulkevat välineet, kuten potilassängyt, on vaivatonta lastata laitteeseen Välineiden pesukonetta varten tarvitaan yös puhdistetun veden (RO -veden) tuotantolaitteisto 36 KSL/ Siivouskeskus Siivouskeskus jakautuu yös likaiseen ja puhtaaseen puoleen Siivouskeskus varustetaan kolella laitosallisella pyykin/siivousvälineiden pesukoneella ja kahdella pyykin /siivousvälineiden kuivausruulla kunkin kapasiteetti n 0 kg Pesukoneita varten asennetaan pesuainepuput Lisäksi tilaan tulee sairaalavälineiden pesukone, joka pesee, desinfioi ja kuivaa erilaista välineistöä Siivousvälineiden huollon ja säilytyksen lisäksi huoneessa ladataan siivouskoneita Kiinteät kalusteet ovat ruostuattoasta teräksestä Siivouskoneiden puhdistaista varten tila varustetaan suurella ritilälattiakaivolla 363 KSL/ Muut tilat Siivoushuoneen ja jätetilan kiinteät kalusteet ovat ruostuattoasta teräksestä Siivoushuone varustetaan suurella ritilälattiakaivolla Henkilökunnan taukotilat varustetaan kotitalousallisilla kylälaitteilla ja induktiokeittotasolla sekä pienlaitosallisella, jalustalle asennettavalla, etuluukullisella astianpesukoneella

16 17 TILJÄRJESTELYT J HÄIRIÖT TYÖMN IKN SEKÄ VÄISTÖTYÖT Jatkuva toiinta toienpidesiiven P- kerroksessa edellyttää rakennusurakan aikaisten suojaseinien ja väliaikaisten yhteyksien rakentaista Työaaalueen laajuudesta ja tarpeellisista väliaikaisjärjestelystä sovitaan käyttäjien kanssa vaiheittain ja erikseen ennen kutakin aluetta koskevien töiden aloittaista Seuraavat nykyiset tilat toiivat väistötiloina vaiheessa 1, kunnes varsinaiset tilat vaiheen jälkeen saadaan käyttöön Nykyiset varastot Tp035 ja Tp035 toiivat tehojen varastojen väistötiloina IVKH:n yhteydessä oleva tila (suunnitelissa Tp08) toiiin pakastintilojen väistötilana Vanha raitisilakaio (suunnitelissa Tp0039) on erkitty tilavaraukseksi vaiheessa 1 Tilan käyttötarkoitus ääritellään yöhein hankkeen aikana Tiloihin tehdään toiinnan edellyttää pintareontti ja tilat varustellaan käyttötarkoitusta varten 5 KUSTNNUSRVIO Hankesuunnitteluvaiheen rakennustöiden kustannusarvio on euroa (alv 0 %), 7/013 Helsingin alueen kustannustasossa Hankesuunnitteluvaiheen arvio kustannuksista kustannuserittäin on seuraava: 1 Rakennuttainen ja suunnittelu Rakennustekniset työt LVI -työt Sähkötyöt Erillishankinnat Yhteensä Rakennuttainen ja suunnittelu sisältävät koko p- kerrosalueen (n 600 br) alustavan tilankäytön suunnittelun sekä kunto- ja haitta-ainetutkiukset Erillishankinnat sisältävät välinehuollon laitekustannukset Hanke sisältää sänkyvaraston sänkypesukoneen Hankkeen kustannusarvio hyötypinta-alaan (1 75 hy) nähden on /hy ja bruttoalaa (1 985 br) kohden 368 /br Hankkeen kustannukset (alv 0 %) arvioidaan jakautuvan vuosille seuraavasti: vuosi vuosi vuosi

17 18 6 IKTULUTVOITTEET Hankkeen aikataulu on suunniteltu niin, että hankkeen toteutussuunnittelu käynnistyy hankesuunnitelan hyväksyisen jälkeen syyskuussa 013, jolloin rakennustyöt voivat käynnistyä huhtikuussa 01 Rakennustyöt toteutetaan kahdessa vaiheessa niin että potilastornia palvelevien toiintojen tilat ovat käyttöönotettavissa taikuussa 015 ja uut tilat elokuussa 015

18 Typpi Sähkäkaappi HPPISÄILIÖ IV RTIO SP JÄÄHDYTIN JÄÄHDYTIN JÄÄHDYTIN VRVOIMKONEEN PKOPUTKET JÄÄHDYTIN IT IT IT kinkatu Paciukse Seurasaarentie 15K Paciuksenkatu Haartaninkatu Muinaishauta Tavaststjernankatu Paasikivenkatu Haartaninkatu I I I I I 6 3 I 1 1 MGNEETTI VRVOIM Stenbäckinkatu

19

20 C SKSITIL TILSNOSTINLV LUISK KULJETUSSILT RST-LEVY SILTN SKSITIL C Pp00 UL UL Pp00 UL OL E SU V LJ U ET O N PUHELINJKMO PUHELINJKMO PÄÄDYT, LIDT T-TELINEET Tp013G 18, KHO 850 INSTR VUNU Tp05 SIIRTOJ NOSTOVUNU JÄÄHYSTYSK KYLMIÖ ENTRST-LLSPÖYTÄ 6 6 1x1 Tp065 K1 K1 K1 Tp06C Tp066 /HK 0 Tp06D RYHMÄKESKUS Tp069 Tp070 Tp071 PESUH K1 KUT KUT 8 8 EI30 c c RELEET RELEET O85/15 Tp06E NOUSUKESKUS P11 P1 P1 P1 Tp078 P1 P1 HUOLTOTIL 7 Tp077 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Tp083 Tp079 /PESUTIL /PESUTIL 196 Tp08 P1 1 P1 P1 P1 Tp085 HUOLTOTIL 5 /PESUTIL 0 Tp086 ETUTIL 36 UUSI SPK Tp0 Tp VP3 K1 VP3 K1 VP3 K1 VP3 K1 a a Tp /15 O 10 PUKUTIL / /15 5 a Tp PUUSEPÄNVERSTS Tp07 NOUSUKESKUS / UPS/TK Tp a ILMST, HUOLTOH (YLÄOS) 5 LÄMMÖN LJOKOKESKUS 5 ILMSTOINTIH 7 b 6 a RO 100 Tp0039 PK Tp08 HUS, TOIMENPIDESIIPI, P-KERROS VIHE Tp05 IV-KONEH 660 ÖLJYNKERYSKERÄYSKUOPP 10+10/15 37 Tp058 TIL /15 T /15 Tp111 J TpP7 RRS 1 Tp03 EI F K /15 Tp0 INVESTOINTIVIHE 1 38 a 85/15 700x1500 Tp0 85/15 Tp076 JÄTEH 15 00x600 EI60 MUUTOSLUEEN RJ PK EI-60 O / b b MO 9 KV Tp073 PUMPUT PUMPUT O85/15 Tp TULU Tp036 JÄTEHUONE 9,0 ETYLEENI 57 JÄÄHDYTYSSIIRRIN JÄÄHDYTYSSIIRRIN Tp07 UL 31 Tp x600 H Tp0 PK EI-60 PK EI-60 Tp036C Tp036 11,5 /LITOSHUOLTO d d TISLUSKESKUS TISLUSKESKUS Tp06 / 99 1 /PESUTIL a a KONEH 38 SIRVTEVR 115 Tp067 K1 / 101 K1 SUOD e e Tp07 SIIRRETÄÄN 39 a a I SK VP Tp055 TH P11 T-OVI 9 NULO HK RUUMIINPESU RUUMIINPESU VP???? Tp06 TL TL EI60 EI60 HUS-SERVIS DIL LITT HUOLTO 0 Tp0 Tp013 KUIVUSKPIT KPL KHO 850 KHO 850 /N 80 LIKVT 3 /HK 8 TELEH TELEH KHO 850 Tp /M 103 Tp Tp061 Tp05 O9d PK PK EI 60 Tp06 Tp Tp063 VTVSTOTTO 160 H= Tp110 RTG-MUUTTJT RTG-MUUTTJT x790 Taulu x /15 Tp037K Tp01 P10 Tp037F Tp05 RUUMIINSÄIL P /PESUH / 5 KPPI Tp109 T T 85+85/ Tp ODOTUS 1 O11 O 8 Tp051 Tp037J Tp037 G O 8 Tp053 JÄÄHYVÄISHUONE Tp037 /PESUH puh SPPT TELEHUONE TELEHUONE 1 1 O 8 HK NOUSUKESKUSTIL NOUSUKESKUSTIL Tp037E O 8 P Tp036 Tp036 Tp06 Tp01F 7 Tp060 Tp060 T P8 O11d Tp O 8 Tp051 (TEHO) 36,5 100 O 110/15 005a SEINÄN LÄVISTYS x500x300 x500x Tp037I O Tp037C 6 6 O 8 O 8 Tp037G Tp037H O 10 Tp037D T RRS 17 Tp101 T /15 O 110/ TpP Tp O 100/10 Tp Tp01E TELE TSONOSTIN UTETTUN VO10o T110/15 /SISÄTPKL 5 Tp013F 10,9 MNULINEN PESU O10d MO 9+3 KV VRPTJT Tp013C 171,9 PTJOJEN PYYHINTÄ Tp01D KONEIDEN SÄIL J LTUS arkistok 6 6 b b 109 PETUS Tp00 Tp SÄNKYPESUKONE Tp013 81, 19 EI60 O 1+1 KOPIOKONE T 85+85/15 TH35 TH35 Tp00 Fa 60 EI EI 60 MO 1+8 (kv) 0053 Tp101 1 O HUS-SERVIS UL- J TILSKULJETUS VÄISTÖ VIHEESS 1 SV-PK 1 j x 8h = 38 hj Tp038 51,6 Tp009 9 Tp01 P Tp00 5,9 P0 Fb Tp039 6,6 MUUTOSLUEEN RJ Tp039 PK Tp013D (NGIO) 57,9 TEKSTINKÄS/VÄISTÖTIL 636 Tp013H TH9 TH9, 137 Tp01C (V1) 63,6 Tp01C EI 30 Tp Tp010 PK MUUTOSLUEEN RJ 3 EI 60 Tp03C TELE 3,7 Tp06D 15, T O85/15 MRL TP Tp01 Tp013E KESKUS 59,8 PK SIRUSKERTOMUSRKISTO 378 Tp03 /N Tp06 3, Tp03 /M 3,6 10 puku puku S +160 Tp001 EI60 KV Tp0 VR(LOG-V1, NÄYTTEENOTTO-V) 3, KEHITYS 15 arkistok Tp013 LIKISET VUOTEET Tp057D 11,1 Tp01 70/15 Tp057F 8,1 Tp057H,1 TELE 160 RST-HYLLYT Tp057E 0, TK 171 LIINVTERULLKOT S Tp057K 11,1 Tp Tp001 Tp0 16,3 Tp06C NEUVOTTELUTIL 7,6 MUUTOSLUEEN RJ puku KONEH 1 RELEH 5 Tp017 Tp001DTp , ETEINEN 10 1 P5 Tp057J /INV,5 Tp05 0,1 Tp019 P5 Tp035C Tp01 7 /INV 7 7, Odotus Tp06 HILJENTYMISTIL Tp06 15, PKSTIN PKSTIN J J JK-HUONE JK-HUONE Tp06 ETEINEN 7, /15 O JÄÄKONE Tp00 Tp01 Tp Tp003C Tp003 Tp001C Tp003 1 Tp003G Tp003H KV Tp00 RRS Hk lokerot Tp057C Tp035E 10, puku T 85+85/15 LÄÄKETIETEELLISET ERIOJEET T Tp00F TpP8 Tp00 1 VÄISTÖ VIHEESS 1 Lokerikot E Tp057LPYYKIN VÄLI 101 VSTNOTTOHUONE ,5 Odotus VU1 NLYTYTTINEN NUR VÄISTÖ VIHEESS 1 UL UL Tp Tp035 (TEHO-V1) 9,7 P5 putkip putkip /IRTIMISTO Tp (TEHO-V1) 7,8 P5 Tp035 Tp0 Tp035D Odotus Tp03 Tp035 O70/10 Odotus 101 Tp001 TELE 3 3 Tp0 /KIRJT 1 1 Tp057Å /INV,1 38 Tp Tp00D O 85+85/15 EO85/15 Tp05 Tp057Z /INV, Tp057X VO17o VSTNOTTOHUONE 16,0 17 PUSJÄTTEET Tp00C Tp00E UUSI REKISTERIH 33 työpöytä Tp057 Tp Tp038 UL 39,8 57 b b 57 Tp057 Tp003D O 85/10 Tp003E P5 putkiposti Tp003F P5 Tp057V OSSTON KNSLI 19,8 Tp057Y VSTNOTTOHUONE 18,0 PIENLITTEET (sulattis) O /15 työpöytä (pakast) KTIIVILUE O70/15 O 85+85/15 EI60 JOLUISK VNH TUKIMUURI HITSUS Tp057M VSTNOTTOHUONE 1,1 Tp07 EO110/15 Tp O 85/10 Tp RKISTOKUVPIIRUSTUS 178 PUTKISTIKESKUS 7 UL UL O 110/ a a LSITVVLMISTUS 18 KV Odotus SÄDETTÄJÄ Tp /PTEEI KIPSITVLMISTUS 180 Tp006 1 KONEH KONEH Tp057N VSTNOTTOHUONE 11, P5 Tp031 Tp007 6 P5 T70/15 Tp03 PURKUS PURKUS Tp Tp Tp07, 7 1x1 3 3 Tp057 apk 8 YLÄOS VO1o C Tp057 UL Tp057C 8, S T UUSI LTTI LTTI Tp057 1,6 Tp038 O70/15 (heilurit) UUSI O 110/15 Tp057U 7,5 Tp057T 7,6 ikro STUDION MU7 PLOKUNNN HYÖÄYSTIE 1 Tp103C 1 KONEH 105 Tp057P VSTNOTTOHUONE O 110/15 11,6 Tp057S 7,6 ikro Tp038 19,0 MO 9 Tp103 O60/ Tp057R 7,5 Tp057Q 8,0 Tp jk Tp057Ä TUULIKPPI,5 Tp103 UUSI OVI UUSI OVI Tp105 VRTIE O 85+85/15 O 85+85/15 O 110/15 5 T85+85/15 Tp07 STIN LJITTELU LJITTELU STIN Tp TUKO/HK jk,3 UO-LI Tp057,0 Tp103 Tp103,0 0 0 O60/10 PK EI-60 MUUTOSLUEEN RJ UO-LI KHVION Tp07 TVRN VSTOTTO TVRN VSTOTTO O100/15 Tp O /15 Tp09 LKOHOLI LSI LSI LKOHOLI a RRS RRS O /15 Tp PURKU / LÄH Tp MUUTOSLUEEN RJ LUO O 85+85/ TV Tp ,3 Tp08 Hk lokerot 9 a a 9 Tp107 TpP3 T 85+85/ T11110/15 MO KONEHUONE Tp a T85+85/15 UUSI OVI TpP1 ~+1800 D PH10 53 Pp003 LUO 8 PH5 18b 13b PH15 PH16 PH17 PH UL 97 PH9 C 8 7 TUKOTIL/HK 15 PH PH3 RRS 11 PH8 5 PH33 6a 5 PH3 TUPKTOS 151 6b Tp10 L+IUNT Pp00 INVESTOINTIVIHE 1 3 L+ YLÄIUNT PH L+ JULKISIVULSIT 1 PH Tp / MUUNTJ Tp11 EI60 Tp080 Tp113 TUKOTIL/HK RIH P 1600x100 NOUSUKUILU Tp ~+1300 TpP RRS REUN-LUEEN UMMISTUS RKPIIRMUKN 85 TpP5 RRS 108 p Tp08 (PKSTINTIL-V1) 9,3 NOUSUKUILU Tp08 P VÄISTÖ VIHEESS 1 TpP6 RRS 105 T 170/15 P T 85 PROJEKTIKOORDINTIT 1: T 170/15 x = y = -900 p001 ~ INVESTOINTIVIHE Kosa Kortteli Tontti Rakennustoienpide L RIH KONEH PK +100 VNH RITISILMKMMIO Tp11 Tp / 80X Tp100 70/15 100/ K Rakennusluvan tunnus Piirustuslaji Juoks no L Muutos Sisältö HUS, TOIMENPIDESIIPI, P-KERROS Mittakaavat HJPIIRROS, P-KERROS 1: Sweco rchitects Oy 7a Valiotie 9, PL3, Hki wwwswecofi RK Yhthenk Piirustuksen no Muutos 131MEp Päiväys TIEDOSTO: HJPIIRROS, P-KERROSpdf SUUNNITELM: LÄHDETIEDOSTO: HJPIIRROS, P-KERROSdwg teawork://fifshki1/toienpidesiipi P_krs

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS Hallitus 15.12.2011, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.4.2011 HUS Tilakeskus Länsi-Uudenmaan sh-alueen johtaja hyväksynyt 02.05.2011, 25 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA)

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA) HANKESUUNNITELMA HUS-Kiinteistöt Oy TIIVISTELMÄ Tämä hankesuunnitelma

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S HANKESUUNNITELMA 13.6.2013 1 S I S Ä L LY S L U E T T E L O 0. H A N K K E E N K U V A U S 1. Y H T E E N V E T O H A N K K E E S T

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2

Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2 Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2 HUSTILAKESKUS HANKESUUNNITTELUN VASTUUALUE Porvoon sairaala, vuodosastojn pruskorjaus vaiht 1 ja 2 / B ja Csiipi K819200006 Hanksuunnitlma 27.3.2012 TIIVISTELMÄ Tämä

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA Hallitus 23.1.2012, LIITE 13 HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.6.20012

KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.6.20012 KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.6.20012 Kiteen kaupunki Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen YTK Oy Insinööritoimisto Jormakka Oy EV-Sähkö Oy 2 TIIVISTELMÄ Nykyiset terveyskeskuksen kiinteistön

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015)

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015) Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015 (tarkistettu 8.5.2015) 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 1 SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 4 2 SYNNYTYSTEN JA

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku HANKESUUNNITELMA 10.2.2015 Sivu 1/11 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku Hanke: Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito KORJAUSRAKENTAMINEN Turun Kiinteistöliikelaitos,

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä!

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä! OLYMPIASTADION TARVESELVITYS Olympiastadion - Suuria elämyksiä! Stadion-säätiö 20.1.2012 1 SUURIA ELÄMYKSIÄ! Perinteikäs Helsingin Olympiastadion on ajanmukaiset vaatimukset täyttävä kaikenikäisten ihmisten

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin 1 KYS Kiinteistöhallinto, Mikko Hollmén s. 4 HUS- Kiinteistöt, Vesa Vainiotalo s. 8 SISÄLLÄ: Uusi lastensairaala 2017, Anne Berner s. 12 TAYS Toimitilat, Matias Seini s. 16

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkö- ja tietoliikennetekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ PISTOLIITINLÄHDÖILLÄ VARUSTETUN JAKOKESKUKSEN SOVELTUVUUS TOIMISTORAKENNUKSESSA Työn tekijä: Tero Tuominen

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot