MEILAHDEN SAIRAALA TOIMENPIDESIIVEN P-KERROKSEN PERUSKORJAUS, VAIHE 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEILAHDEN SAIRAALA TOIMENPIDESIIVEN P-KERROKSEN PERUSKORJAUS, VAIHE 1"

Transkriptio

1 HUS Tilakeskus HUS-kuntayhtyän kiinteistöjohtaja hyväksynyt MEILHDEN SIRL TOIMENPIDESIIVEN P-KERROKSEN PERUSKORJUS, VIHE 1 HNKESUUNNITELM :

2 3 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDT J HNEEN PERUSTELUT Meilahden sairaala on valistunut vuonna 1965 Sairaalan alkuperäisiin osiin kuuluvat 15 -kerroksinen Tornisairaala sekä atalaat Laboratoriosiipi ja Toienpidesiipi Toienpidesiiven 1-3 kerrosten tilat on peruskorjattu aikaisein useassa vaiheessa ikaiseissa pienissä peruskorjaushankkeissa P-kerrokseen on toteutettu henkilökunnan pukuhuonetilat sekä vainajien säilytys- ja jäähyväistilat Pääosin P-kerros on peruskorjaaatonta huoltotoiintojen tilaa ja varastotilaa Huoattava osa varastotiloista on ollut pyykkihuollon käytössä, joka siirtyy osaksi Meilahden aanalaisen huoltopihan toiintaa sen valistuessa HUS:n investointiohjelassa Meilahden sairaalan Toienpidesiiven P-kerroksen peruskorjaus on jaettu vaiheisiin 1 ja Yksi syy vaiheistukselle on se, että osa P-kerroksen tiloista on oltava Tornisairaalan peruskorjauksen väistökäytössä sen valistuiseen saakka Tää hankesuunnitela käsittää Toienpidesiiven P-kerroksen peruskorjauksen vaihe 1:n Vaiheeseen 1 on valittu toiinnot, jotka ovat tärkeitä toiinnan käynnistyessä peruskorjatussa Tornisairaalassa Vaiheen 1 rakentainen tulee oleaan vaiheittaista siten, että ensiäiseksi rakennetaan Tornisairaalan käyttöönoton kannalta kaikkein kriittisiät tilat Vaiheeseen 1 kuuluvia tiloja ovat sairaala-apteekin infuusionesteiden täyttövarasto (T-kerroksessa), Meilahden sairaalan siivouskeskus, Meilahden sairaalaa ja Koliosairaalaa palveleva sänkyvarasto, Teho-osastojen 0, 1 ja varastot, LEIKO yksikön (leikkaukseen kotoa) tilat, P-kerroksen aulatila ja uudet käytävät sekä potilaiden ja oaisten hiljentyistila T-kerroksessa (tunnelikerros) ja P- kerroksen alapohjan alapuolella toteutetaan huoattavia taloteknisiä töitä Vaihe 1:n kokonaispinta-ala on br ja hyötypinta-ala on 1 75 hy ruttoalassa ei ole huoioitu työaan väliaikaisjärjestelyjä suojaseinineen ja väliaikaisine yhteyksineen Lisäksi tehdään taloteknisistä asennustöistä aiheutuvia rakennusteknisiä töitä rakennusalueen ulkopuolella Hankkeen kustannusarvio on euroa (alv 0%), ikä ylittää tarkistetun investointiohjelan rahavarauksen eurolla Ylitys kohdistuu vuoteen 015 Ylitys otetaan huoioon tulevia investointiohjelia laadittaessa Tään hankesuunnitelan liitteenä on suuntaa-antava suunnitela koko P- kerroksen tilankäytöstä eli vaiheista 1 ja Vaiheesta tullaan laatiaan erillinen hankesuunnitela Vaiheen hankesuunnittelulle on rahoitusta voiassaolevassa investointiohjelassa vuonna 015 HNKESUUNNITELMN LIITTEET: 1 seapiirros Pohjapiirros: T-kerros (vaihe 1) 3 Pohjapiirros: P-kerros (vaihe 1) Leikkaus 5 P-kerroksen alustava kokonaissuunnitela (vaiheet 1 ja )

3 PERUSRUSKORJUKSEN VIHEESS 1 TOTEUTETTVT TILT 1 HUS-pteekin tilat INFUUSIONESTETÄYTTÖ Tt001 (60,1 ) HUS-pteekki järjestää Tornisairaalan osastoille liuosten täyttöpalvelun Tila toteutetaan Toienpidesiiven T-kerrokseen (tunnelikerrokseen) lähelle Tornisairaalan hissejä Tilaan on toiiva yhteys Meilahden sairaala-alueen tunneliverkostosta Liuokset tuodaan varastotilaan trukkilavoilla tunnelikuljetuksina Tilassa säilytetään infuusionesteitä ja täytetään Tornisairaalan osastoille enevät infuusionestekärryt Osa kärryistä on aina kierrossa osastoilla, osa tilassa Teho-osastojen 1, ja 3 varastot/ HYKS-sha:n Operatiivinen tulosyksikkö ja Medisiininen tulosyksikkö (TEHO) Tp051 (36,5 ) (TEHO-V1) Tp035 (7,8 ) (TEHO-V1) Tp035 (9,7 ) Tornisairaalan kolen teho-osaston varastot sijoitetaan Toienpidesiiven P- kerrokseen Varaston Tp051 (36,5 ) sijainti on lopullinen, varastot Tp035 (7,8 ) ja Tp035 (9,7 ) ovat väliaikaisia tiloja Lopulliset varastotilat, jotka korvaavat varastot Tp035 ja Tp035, valistuvat peruskorjauksen vaiheessa 3 HUS-Desikon tilat 315,5 Siivouskeskus -tilaryhä, yht 6, KESKUS Tp013E (59,8 ) Tp013H (, ) Sänkyvarasto -tilaryhä, yht 53,3 Tp013C (171,9 ) Tp013 (81, ) Tornisairaalan siivouskeskus toteutetaan Toienpidesiiven P-kerrokseen lyhyehkön käytäväyhteyden päähän Tornisairaalan hisseistä Siivouskoneet, - välineet ja liinat, joita käytetään eri puolilla Tornisairaalaa on pystyttävä puhdistaaan huolellisesti käyttöjen välillä Tällä estetään erilaisten bakteerien leviäinen välineistön ukana Siivouskeskuksessa puhdistetaan, ladataan ja säilytetään suuret siivouskoneet Siivouskeskuksessa on pesukoneita ja kuivausrupuja Varasto Tp013H sijaitsee siivouskeskuksen vieressä Yhteisen sänkyvaraston tarpeellisuus on tuotu esille Tornisairaalan allivuodeosastotyöryhän työn yhteydessä vuonna 008 Uusi sänkyvarasto-työryhä on esittänyt, että toiintaalli palvelee yös Koliosairaalaa, lukuun ottaatta Koliosairaalan 7 kerroksen vuodeosastoja ja päiväsairaalaa Myös teho-osastojen erikoissängyt on rajattu toiintaallin ulkopuolelle Työryhä on koostunut HYKS:n Operatiivisen ja Medisiinisen tulosyksiköiden sekä HUS-Desikon ja HUS-Servisin edustajista

4 5 Nykytilanteessa tulosyksiköt oistavat sängyt Sänkyjä on säilytetty osastojen käytävillä ja hissiauloissa, eikä niiden puhdistukselle ja petaukselle ole ollut tiloja osastoilla Sänkyvaraston toiintaallin ukaan sängyt ovat HUS-Desikon oistuksessa Tulosyksiköille yytävä palvelu sisältäisi sänkyjen kuljetuksen, huollon, puhdistuksen, petauksen, ja liinavaatteet Sänkyvaraston tilakustannus sisältää sänkyjen pesukoneen Investointi HUS-Desikon tilohin (Siivouskeskus tilaryhä ja Sänkyvarasto tilaryhä, yht 315,5 ) on kannattava, sillä se vähentää HUS-Desikon laitoshuoltajien äärää 3-3,5 henkilöllä, joten henkilöstökuluja säästyy euroa vuodessa Myös asiakas hyötyy taloudellisesti, sillä sen ostot laskevat vuositasolla euroa Hoitohenkilökunnan työäärä vähenee yös noin 1,5 htv:n verran Huoltokustannukset laskevat ja kuljetuskustannukset pienenevät keskittäisen yötä HUS-Desikon poistotaso nousee eurolla vuodessa Osastosiirtojen yhteydessä potilaitten siirtäinen poistuu, joka on huoioitu laitoshuoltopalveluiden väheneisenä Mikäli investointia ei tehdä työvoiakustannukset nousevat selvästi Siivouskeskus -tilaryhän ja sänkyvarasto -tilaryhän yhteenlaskettu vuokravaikutus on hankesuunnitteluvaiheen arvion ukaan euroa/ vuosi HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen tilat/ ngiovarasto (NGIO) Tp013D (57,9 ) 0000 CD-levyn varasto CD-levyjen arkistointivelvoite on 10 vuotta Huo! Sydän- ja keuhkokeskuksen tilojen osalta ks yös kohta 39 LEIKO 5 HUS-Servisin tilat 1/() (V1) Tp01C (63,6 ) Syksyllä 01 valistuvassa Meilahden uudessa aanalaisessa logistiikkatilassa on postituksen tila Nykyinen P-kerroksessa sijaitseva postitustila uutetaan HUS-Servisin aula- ja potilaskuljetuksen väistötilaksi ula- ja potilaskuljetuksen lopulliset tilat valistuvat P-kerroksen vaiheessa 6 HUS-Servisin tilat /() Tp013G (18,0 ) HUS-Servisin varastotila, lopullinen sijoitus 7 HUS-Logistiikan tilat (LOG-V1) Tp0 (3, ) Varasto toiii HUS-Logistiikan saapuvan tavaran varaston väistötilana Tilassa säilytetään lähinnä Sydän-Keuhkokeskuksen toiinnalle tärkeää ateriaalia Peruskorjauksen vaiheessa tila uutetaan Verikeskuksen - joka toteutetaan vaiheessa - näytteenottotilaksi

5 6 8 LEIKO -yksikön tilaryhä, yht 357,3 HYKS Operatiivinen tulosyksikkö/ Pehytkudoskirurgia ja HYKS Sydän-ja keuhkokeskus UL Tp057 (8,0 ) Tp057 (,0 ) Tp057 (1,6 ) Tp057C (10,3 ) OSSTON KNSLI Tp057V (19,8 ) Tp057E (0, ) Tp057H (,1 ) Tp057D (11,1 ) Tp057K (11,1 ) Tp08 (18, 3 ) Tp057Q (8,0 ) Tp057R (7,5 ) Tp057S (7,6 ) Tp057T (7,6 ) Tp057U (7,5 ) Tp057F (8,1 ) VSTNOTTOH Tp057L (11,5 ) VSTNOTTOH Tp057M (1,1 ) VSTNOTTOH Tp057N (11,6 ) VSTNOTTOH Tp057P (11,6 ) VSTNOTTOH Tp057X (16,0 ) VSTNOTTOH Tp057Y (18,0 ) Tp103 (,0 ) INV Tp057Å (,1 ) INV Tp057J (,5 ) INV Tp057Z (,1 ) Toienpidesiiven P-kerrokseen suunnitellut LEIKO-yksikön tilat sijaitsevat oleassaolevan hissin läheisyydessä, jolla pääsee kerroksen leikkausosastolle johtavalle käytävälle Tornisairaalan käyttöönoton jälkeen sairaalaassa on 18 leikkaussalia Leikkaussaleja käyttävät päivystyspotilaat, verisuonikirurgiset-, urologiset-, endokriiniset- ja vatsakirurgiset potilaat sekä Sydän-Keuhkokeskuksen potilaat Leikkaussaleista 3 on allokoitu päivystyskirurgiaa varten Perinteisesti potilaat ovat tulleet sairaalaan leikkausta edeltävänä päivänä yöpyen sairaalassa Leikkaukseen tulo on kuitenkin ahdollista järjestää yös niin että potilas tulee leikkaukseen suoraan kotoa leikkauspäivän aauna (LEIKO) Potilaat tulevat leikkauspäivän aauna LEIKO-yksikköön ja siirtyvät sieltä suoraan leikkaussaliiniltapäivisin tiloissa toiii saoja potilaita koskeva preoperatiivinen poliklinikkatoiinta On arvioitu, että keskiäärin 1 leikkaussalin potilaat (1 3 potilasta/ leikkaussali/ vrk) eli keskiäärin 0 potilasta vuorokaudessa tulisi Meilahden sairaalaan uuden LEIKO-yksikön kautta Tää vastaa laskennallisesti noin 000 hoitopäivää Meilahden kapuksella on aina ollut puute sairaansijoista päivystyspotilaille, ja LEIKO-toiinnan yötä vapautuva sairaansijakapasiteetti on toiinnallisesti kullanarvoista Peijaksen sairaalassa Vantaan terveyskeskukselta käyttöön saatu GE-vuodeosasto K palautuu Vantaan kaupungin käyttöön

6 7 Tornisairaalan valistuisen yötä, ikä osaltaan lisää sairaansijojen tarvetta Meilahdessa Leikkaushoitojaksojen pituutta voidaan lyhentää LEIKO-toiinnalla, ikä toiinta onkin aloitettu väliaikaisissa tiloissa kahdessa eri pisteessä Tornisairaalan peruskorjauksen aikana koskien sydänkirurgiaa ja verisuonikirurgiaa Tilat eivät ole suunniteltu ko toiintaan ja ovat siten toiinnallisesti puutteelliset Tornisairaalan valistuttua tarvitaan lisää tilaa LEIKO-toiinnalle Tilojen sijoittelussa on erityisen tärkeää potilaiden kulkuyhteydet sairaalan ulkopuolelta LEIKO-yksikköön ja siitä edelleen leikkausosastolle Prosessi on seuraava: potilas tulee leikkauspäivän aauna sairaalaan ja iloittautuu LEIKO-yksikössä iloittautuistiskillä, jossa on kahden toiistosihteerin työpisteet Potilaat ohjataan edelleen pukuhuoneisiin Vaatteiden vaihdon jälkeen potilaat käyvät suihkussa ja joissain tapauksissa yös ihokarvat viillon alueelta poistetaan Potilaat siirtyvät odotustilaan, jossa he odottavat jatkotoienpiteitä Seuraavaksi hoitaja haastattelee potilaat Haastattelun jälkeen potilas palaa odotustilaan Leikkausosaston hoitaja tulee hakeaan potilaan kun leikkaussali on valiina Potilaat eivät kotiudu LEIKOyksikön kautta vaan siirtyvät leikkausosastolta vuodeosastolle ja sieltä kotiin Meilahdessa ei tehdä päiväkirurgiaa Iltapäivisin LEIKO-yksikön tiloissa pidetään erilaisia preoperatiivisia vastaanottoja LEIKO yksikön tilojen irtokalustus ei sisälly hankkeeseen Henkilöstön lisäystarve nykytilanteeseen verrattuna on laskennallisesti 3 henkilötyövuotta Henkilöstö hankitaan yksikköä käyttäviltä vuodeosastoilta työkiertona ja kustannukset laskennallisesti allokoituvat vuodeosastoille Henkilöstöresurssien tarve tarkentuu, kun suunnitelat väistön jälkeisestä toiinnasta kussakin talossa tarkentuvat Todennäköisesti uusia vakansseja toiintaa varten ei tarvitse perustaa LEIKO yksikön tilaryhän vuokravaikutus on hankesuunnitteluvaiheen arvion ukaan euroa/ vuosi 9 HUS-Tilakeskuksen tilat, yht 83,5 HILJENTYMISTIL Tp06 (15, ) Meilahden sairaalasta on puuttunut potilaiden ja oaisten hiljentyistila Tp038 (19,0 ) Meilahden sairaalan aulakahvilan (Suoen Kansanterveysyhdistys) varasto sijaitsee P-kerroksessa hissien läheisyydessä Vaiheessa 1 tilaan tehdään tarpeelliset uutokset ja korjaukset (PKSTINTIL-V1) Tp08 (9,3 ) P-kerroksessa sijaitsevan useita käyttäjiä/ tutkiusryhiä palvelevan pakastintilan väistötila Lopulliset pakastintilat valistuvat peruskorjauksen vaiheessa

7 8 10 P-kerrokseen rakennettavat yhteiset tilat ja liikennetilat,yht TUKO/ HENKILÖKUNT Tp07 (,3 ) Tp07 (, ) NEUVOTTELUTIL Tp06C (7,6 ) ETEINEN (NEUVOTTELU) Tp06 (7,5 ) Tp036C (11,5 ) JÄTEHUONE Tp036 (9,0 ) TELE Tp03C (3,7 ) (PIENLITTEET) Tp0 (16,3 ) Tp06D (15, ) INV Tp01 (7, ) /M Tp03 (3,6 ) /N Tp03 (3,6 ) UL Tp038 (39,8 ) Tp001 (17, ) Tp013F (10,9 ) Tp05 (0,1 ) Tp038 (51,6 ) Tp039 (6,6 ) Tp00 (5,9 ) TUULIKPPI Tp057Ä (,5 ) Tornisairaalaa palveleva pienlaitevarasto on sijoitettu aulatilojen vyöhykkeeseen lähelle sänkyvarasto-tilaryhää p-kerroksen kokonaissuunnitelaa laadittaessa on pyritty keskitettyihin henkilökunnan taukotiloihin, jotka palvelevat useita käyttäjäryhiä Vaiheessa 1 valistuva taukotila on sijoitettu aulatilojen vyöhykkeeseen P-kerroksen kokonaissuunnitelaa laadittaessa on pyritty keskitettyihin neuvottelutiloihin, jotka palvelevat useita käyttäjäryhiä 3 TILOJEN TEKNINEN TOTEUTUS 31 Yleistä Toienpidesiiven keskeisen hissin sekä potilastornin puoleisen porrashuoneen P3 väliin tehdään uusi aula ulan yhteyteen sijoittuvat Leikon ja sänkyvaraston tilat, tehojen varastot sekä yhteistiloja ngiovarasto ja siivouskeskus sijoittuvat sänkyvaraston pohjoispuolelle Infuusionestevarasto sijoittuu tunnelikerrokseen nykyisen aulan kohdalle Urakka-alueen kellarinoaisesta luonteesta johtuen tilojen luonnonvalonsaantiin, valaistukseen ja avaruuden tunteeseen on kiinnitetty suunnitelassa erityistä huoiota Matalan kerroskorkeuden vuoksi aula- ja odotustilojen huonekorkeus on pyritty aksioiaan sijoittaalla alakaton yläpuolinen talotekniikka keskeisten alueiden ulkopuolelle

8 9 3 Rakennetekniikka 31 Purkutyöt Hankealueelta puretaan pääosin kaikki väliseinät, väliovet, alakatot ja lattiapinnoitteet Vanha lastauskatos ja porras puretaan 3 Seinät Lastauskatoksen kohdalle toteutetaan uusi ulkoseinä purettavan seinän tilalle Julkisivu korjataan purkualueelta ypäristöä vastaavaksi Väliseinät ovat yleensä teräsrankarunkoisia kipsi-vanerilevyseiniä Käytäviä ja auloja rajaavat seinät, palo-osastoivat seinät, ärkätilat (siivouskeskus, siivous- ja jätehuone sänkyvarasto, wc- ja suihkutilat) ovat kalkkihiekkaharkkorakenteisia Odotustiloissa ja Leikon toiisto- / haastattelutiloissa käytetään seinäpinnoitteena osittain puuviilupaneeleita ulaan Tp038 asennetaan suurkuvatuloste Leikon toiistohuoneiden aulanpuoleiset väliseinät ovat aluiinilasijärjesteläseiniä Seinien alaosassa oven yläreunaan asti käytetään hiekkapuhallettua lasia, yläreunassa kirkasta lasia 33 Ulkotasot Purettavan nostolavan tilalle rakennetaan vanhaa rakennetta jatkava betonirakenteinen lastauslaituri 3 Lattian pintarakenteet Yleensä lattiapinnoitteena käytetään uoviattoa Varastoissa, siivous- ja jätehuoneissa käytetään kitkauoviattoa Käytävillä, siivouskeskuksessa ja sänkyvarastossa käytetään karhennettua epoksipinnoitetta ulatiloissa on vinyylikvartsilaatta Lastauslaiturin pinnoitetaan epoksipinnoitteella 35 lakatot lakattona käytetään yleensä listakannatteista vaiennushuovalla ja villalla varustettua etallikasettialakattoa ulatiloihin rakennetaan lisäksi epäsuorasti valaistuja kipsilevyrakenteisia kattolyhtyjä Käytäville asennetaan yhteiskannakointijärjestelä ja alakatoksi vapaasti avattava etallikasettialakatto Wc- ja suihku, siivous- ja jätehuoneisiin rakennetaan upikipsialakatot Sänkyvarastoon ja siivouskeskukseen asennetaan puhdistusta kestävä, alaslaskettu, akustoiva sisäkattojärjestelä sekä tarpeelliset huoltoluukut Lastauslaiturille asennetaan uusi polttoaalattu aluiinisälekatto

9 10 36 Ovet Kaikki väliovet peruskorjattavalla alueella uusitaan ja oviaukkoja laajennetaan Leikon toiisto- ja haastattelutiloissa käytetään aluiinilasiseinänjärjestelän ukaisia aluiinirunkoisia lasiliukuovia Liukuovien lasina käytetään hiekkapuhallettua lasia ulaan Tp038 aukeavat ovet, käytävien Tp05, Tp038 ja Tp00 varrella olevat ovet sekä näiden väissä olevien neuvottelu- ja hiljentyistilojen väliovet ovat puuviilupintaisia d- ovia (30d) Siivouskeskuksessa ja siivous- ja jätehuoneissa käytetään lainaattipintaisia laitosovia Varastoissa ja teknisissä tiloissa käytetään upietalliovia Sänkyvaraston käytävälle aukeavat liukuovet ovat oottorikäyttöisiä upi liukupalo-ovia (EI30) Käytävän Tp00 päätyihin asennetaan oottorikäyttöiset teräsprofiili - lasi palo-ovet (EI30) Muut käytävien päädyissä olevat ovet ovat teräsprofiili - lasi ovia, osa oottorikäyttöisiä Savusulkuovet ovat paloiloitinjärjestelän ohjauksesta sulkeutuvia Lastauslaiturin uusi ulko-ovi on -lehtinen, oottorikäyttöinen aluiiniprofiilinen lasiaukollinen ulko-ovi ja saassa tuulikaapissa oleva väliovi vastaava ovi ilan läpöeristystä 37 Kiinteät kalusteet Henkilökunnan taukotiloihin ja Leiko:n tiloihin asennetaan lainaattipintaisia puusepäntyönä tehtäviä kiintokalusteita toiinnan vaatiusten ukaisesti Varastoihin asennetaan teräsrakenteisia järjestelähyllyjä Siivous- ja jätehuoneisiin, siivouskeskuksekseen ja sänkyvarastoon asennetaan teräshylly/säätökiskojärjestelät 38 Materiaalit, yleistä Materiaalivalinnoissa on suosittu Meilahden alueen viieaikaisten peruskorjausten, erityisesti Potilastornin, ratkaisuja soveltuvin osin sekä noudatettu HUS:ilta saatuja ohjeistuksia Valinnoissa on painotettu kestävyyttä ja käytännöllisyyttä Tarkoituksena on ollut suunnitella viihtyisiä, toiivia ja tarkoitustaan palvelevia tiloja kustannustehokkaasti 39 Varusteet Lastaustasanteelle asennetaan uusi teräsrakenteinen ulkoporras, vanha porras puretaan Tiloihin asennetaan nykyaikaisen tason ukaiset sairaalatilojen -, suihku-, jäte- ja siivousvarusteet Lisäksi tilat varustellaan uilla toiinnan edellyttäillä varusteilla (suihku- ja pukutilaverhot, vaatenaulakot, taukotilan keittiövarusteet, opasteet, ikkunaverhotangot, ikkunalaudat, postikourut, valkokankaat, TV-telineet, iloitustaulut, käsidesi annostelijat, ys)

10 11 33 LVI-tekniikka 331 Vesijärjestelät D-lohkossa putkitunnelista (T-taso) ylepiin kerroksiin johtavat nousulinjat puretaan ja vesijohdot uutetaan vaakajakoisiksi Vesikalusteet ovat noraalia sairaalatasoa Elektronisia hanoja käytetään vain käsienpesuun tarkoitetuissa pisteissä Pesualtaat ovat hygieniaallia 33 Vieärijärjestelät Uudet p-kerroksen vieäripisteet johdetaan lähipään putkitunneliin D- lohkossa putkitunnelista ylepiin kerroksiin johtavat vieärinousut uusitaan tunneli- ja p-kerrosten osalla 333 Sadevesijärjestelät D-lohkossa putkitunnelista ylepiin kerroksiin johtavat vieärinousut uusitaan tunneli - ja p-kerrosten osalla 33 Läpöjohdot Läönluovuttiiin tehdään uuden tilajaon vaatiat uutokset ja lisäykset Osaan sisävyöhykkeen tiloista asennetaan läityspatterit jälkiläittiiksi Tuulikaappi varustetaan kiertoilaläittiellä Märkätiloihin asennetaan sähköinen ukavuuslattialäitys 335 Sairaalakaasujohdot Uudet sairaalakaasupisteet liitetään nykyiseen verkostoon 336 Jäähdytyslaitteet P-kerroksen toiistotiloja varten rakennetaan jäähdytystä varten kaksi kondensoiatonta jäähdytysverkostoa (- ja D-lohkoille oansa) Teknisten tilojen jäähdytyslaitteet kytketään pääjäähdytysverkkoon Tilojen jäähdytys tapahtuu osin jäähdytetyllä tuloilalla Paljon läpökuoraa sisältävät tilat varustetaan huonekohtaisella jäähdyttiellä 337 Ilanvaihtokoneet ja -kanavistot Ilanvaihdon tulo- ja poistoilakoneita sijaitsee katolla olevassa sekä tunnelikerroksen ilanvaihtokonehuoneissa Hankkeessa lisätään yksi uusi poistoilakone -lohkon konehuoneeseen tunnelikerrokseen Uusi poistoilakone liitetään -osan IV-koneiden läön talteenottoverkostoon (LTO) Nykyiset toienpidesiiven p-kerrosta ja 1 kerrosta palvelevat iv-koneet sijaitsevat tunnelikerroksen konehuoneessa Runkokanavat kulkevat p- kerroksen pohjalaatan alla betonirakenteisissa kanaaleissa Uudelleen käyttöönotettavat pohjalaatan alapuoliset kanavat sukitetaan Pohjalaatan alapuolisia kanavareittejä jatketaan rakentaalla uusia kanaaleja P-kerroksen katossa olevat kanavistot uusitaan joitain erillispoistoja lukuun ottaatta kokonaan

11 1 338 Putkiposti Toienpidesiivessä on oa putkipostikeskus, joka palvelee sairaala-aluetta Putkipostikeskus sijaitsee hankealueen ulkopuolella Siirtoputkisto kulkee hankealueen läpi Siirtoputkisto siirretään kulkeaan tunnelikerroksessa ja putkitunnelissa Lähetys- ja vastaanottoaseia on toienpidesiiven eri kerroksissa Laboratorion näytteenotto varustetaan oalla putkipostilinjalla 339 Höyry- ja lauhdejärjestelät Sängynpesukoneelle rakennetaan höyry- ja lauhdelinjat toienpidesiiven jakotukeilta Höyrylinjasta otetaan haara siivouskeskuksen sairaalavälineidenja pyykinpesukoneille 3310 Puhdasvesijärjestelä (RO-vesi) Sängynpesukoneen sekä dialyysi- ja laitevaraston tarvitseaa RO- vettä varten asennetaan RO- vesilaitteistot kupaankin tilaan 3311 Sautusjärjestelät Toienpidesiiven pohjakerroksen ja T-kerroksen hankealueeseen kuuluvat tilat varustetaan kokonaisuudessaan vesisuutukseen perustuvalla sautusjärjestelällä Järjestelä toteutetaan Meilahden potilastorni hankkeen yhteydessä rakennettavan sautusjärjesteläkeskuksen laajennuksena Pikapaloposteja lisätään paloteknisen suunnitelan ukaisesti 331 Savunpoisto P-kerroksen savunpoisto toteutetaan poistaalla ilaa koneellisesti käytävältä sekä avaaalla korvausilaikkunoita palokunnan toiesta huonetiloista T-kerroksen tilat tuuletetaan pääkäytävälle, johon on toteutettu savunpoistolaitteistot aikaisein 3313 utoaatiojärjestelä Uudet rakennusautoaatiopisteet liitetään oleassa olevaan rakennusautoaatiojärjestelään 3 Sähkötekniikka Sähköasennukset toteutetaan standardin SFS 6000 ukaisena 31 Sähkö- ja teletekniset liittyät Sähköliittyiin ei tehdä uutoksia Rakennuksen puhelintoiinnot hoitaa telepalvelujen tuottaja Puhelinsisäverkko on toteutettu osana yleiskaapelointijärjestelää ja on liitetty teleoperaattorin verkkoon

12 13 3 Sähkönjakelu Peruskorjausalueella sijaitsevat nykyiset asennukset puretaan lukuun ottaatta alueen kautta kulkevia, käytössä olevia asennuksia Peruskorjausalueelle asennetaan uudet noraali- ja varavoian nousu/jakokeskukset, sekä UPS -jakokeskukset, joille asennetaan uudet nousujohdot nykyisiltä pääkeskuksilta Sähkönjakelu toteutetaan 5-johdinjärjestelän (TN-S) ukaisena 33 Johtotiet ja tilojen sähkötekninen varustelu Muutosalueille asennetaan kattavasti johtoteitä kaapelijärjestelille alkaen nykyisten sähkö- ja teletilojen sijainneista Pääjohtoreiteille asennetaan kaapelihyllyt noraaliverkon ja turvasyöttöjärjestelän kaapeleille sekä erilliset hyllyt telejärjestelien kaapeleille Nykyiset kaapelihyllyt ovat aluiinia ja eivät siten sovellu palonkestävää asennusta vaativien järjestelien asennustieksi Nykyiset kaapelihyllyt jätetään niiltä osin käyttöön, kun niillä on erkittävä äärä peruskorjausalueen läpi kulkevia käyttöön jääviä kaapelointeja ja hyllyt sijaitsevat tulevan alakattokorkeuden yläpuolella Muutoin aluiiniset hyllyt puretaan ja korvataan uusilla teräshyllyillä Toiistoissa ja työtiloissa käytetään johtoteinä seinille asennettuja polttoaalattuja teräs- tai aluiinirakenteisia -osastoisia johtokanavia Kaikki kaapeliläpiviennit tiivistetään luokitellulla paloassalla tai läpivientijärjestelällä uun rakenteen tiiveyttä ja osastointeja vastaavaksi (rakennusurakassa) Huonetiloihin asennetaan eri jakelujärjestelien pistorasiat toiinnan edellyttäässä laajuudessa LVI-, KSL- sekä tele- ja turvalaitteille tuodaan sähkönsyötöt tarpeiden ukaisesti Suihkutiloihin asennetaan sähköiset lattialäitykset 3 Valaistus Valaistus toteutetaan valoteknisesti laadukkailla, pitkäikäisillä, energiatehokkailla ja hyvän hyötysuhteen oaavilla T5- loistelappuvalaisiilla ja LED-valaisiilla LED- valaisiia käytetään etenkin käytävä- ja aulatiloissa, joissa asennustilat ovat vähäiset kerroksen ataluudesta ja talotekniikan suuresta äärästä johtuen Henkilökunnan tiloihin, kuten vastaanotto-, toiisto- ja haastattelutilat, asennetaan suora tai osittain epäsuora valaistus käyttäen T5- loistelappuvalaisiia Käytävä-, aula ja odotustiloissa suunnitellaan riittävä valaistus tilojen yleisile ja viihtyvyys huoioiden

13 1 Varastotilojen valaisiet ovat oduulialakattoihin asennettavia T5- loistelappuvalaisiia Teknisissä tiloissa käytetään vähintään IP 3 luokan opaalikupuvalaisiia, joissa on T5 loistelaput Rakennuksessa käytetään energiatehokkuutta parantavia valaistusohjauksia, kuten läsnäolotunnistiia Käytävien valaistusohjaukset jaetaan riittävän pieniin ryhiin 35 Tele- ja turvajärjestelät 351 Turvavalaistus Poistuisteille asennetaan poistuistiereiteille opastavat, jatkuvasti valaistut, ulosenoreittejä osoittavat opastevalaisiet Poistuistiereitit kuten käytävät, portaat aulat ja ulosjohtavat oviypäristöt ja niiden tuulikaapit varustetaan sähkökatkon aikana valaisevin turvavalaisiin Valaisiet ovat pienteho ledtyyppiä Valaistukset toteutetaan standardin SFS 60 ukaisesti akkuvaristetulla keskusjärjestelällä Toiinta-aika on vähintään 1 tunti Järjestelän kaapelointi tehdään palonkestävillä johdoilla Järjestelän keskuslaiteet ovat nykyisiä ja sijaitsevat peruskorjausalueen läheisissä teknisissä tiloissa 35 Puhelinjärjestelä Puhelinkäyttöön tulevat pisteet liittyvät yleiskaapelointijärjestelään ja niitä otetaan käyttöön tarpeen ukaisesti henkilökunnan työ-, ja potilaiden tutkius ja hoitotiloissa Pisteet liitetään yleiskaapeloinnin telejakaoiden kautta sairaalan nykyisen puhelinjärjestelän puhelinvaihteeseen Puhelinjärjestelän kaapelointi toteutetaan avoiella yleiskaapelointiverkolla (Cat 6 U/FTP) Potilaspaikkakohtaiset puhelinyhteydet toteutetaan puheyhteydellä varustetussa erillisessä hoitajakutsujärjestelässä yleiseen puhelinverkkoon potilaiden ulkopuheluita varten 353 Pikapuhelinjärjestelä Peruskorjausalueelle hankitaan pikapuheliia käyttäjän tarpeen ukaisesti (kanslia) 35 Hoitajakutsujärjestelä Leikotiloihin ja läheisiin käytävä- ja aulatiloihin laajennetaan nykyistä hoitajakutsujärjestelää Hoitajakutsujärjestelässä toteutetaan puheyhteydellä varustetut potilaspaikkakohtaiset hälytyslaitteet potilaspaikkojen ja henkilökunnan kansliatilojen välillä Potilaiden hoitotilat sekä pesu ja wc-tilat varustetaan käyttäjien ja potilaiden tarpeiden ukaisilla hoitajakutsujärjestelään liittyvillä hälytys - ja avunkutsulaitteilla Tilat joista kutsut ja hälytykset on lähetetty, varustetaan hälytyksen kuittauslaitteilla Hälytysten ilaisussa käytetään kanslian vastaanottokojeiden lisäksi huonekohtaisia erkkivaloja, käytävänäyttöjä Vastaanottotilaan hankitaan käytävänäyttö

14 Yleiskaapelointijärjestelä Peruskorjausalueelle asennetaan tiedonsiirtotarpeita palveleaan yleiskaapelointiverkko Verkon kaapelointi tehdään kaapelointistandardin CT 6 U/FTP vaatiusten ukaisesti tk-laitteiden liitäntään tarkoitettuja - osaisia liitäntärasioita asennetaan potilaspaikoille ja henkilökunnan työskentelytiloihin sekä inforaation välittäistä varten odotus ja aulatiloihin toiinnan tarpeiden ukaisesti Järjestelässä asennetaan W-LN tiedonsiirtoyhteys Verkkokaapelointi päätetään telekoeroihin asennettaviin laitekaappeihin, joiden välistä tiedonsiirtoa palveleaan asennetaan valokaapeliyhteydet sekä tarvittava äärä kupariyhteyksiä varistukseksi Järjestelän aktiivilaitteet hankkii käyttäjä 356 Yhteisantennijärjestelä Peruskorjausalueelle laajennetaan nykyistä yhteisantennijärjestelää Järjestelä hankitaan taajuusalueelle MHz ntennipisteitä asennetaan osaan toiistohuoneita, odotustilaan sekä haastattelu/odotustiloihin 357 Äänentoistojärjestelä Peruskorjausalueelle asennetaan äänentoiston uudet kaiutinlinjat Järjestelän toteutuksessa noudatetaan hätäevakuointistandardin ääräyksiä Äänenvoiakkuudensäätiellä varustettuja pintakaiuttiia asennetaan kansliaan, taukohuoneeseen, pukuhuoneisiin sekä haastattelutiloihin Käytäville ja aulatiloihin asennetaan puoliuppokaiuttiet Järjestelästä on yhteys pikapuhelinjärjestelään 358 ikakellojärjestelä Peruskorjausalueelle asennetaan uusia aikakelloja Kellot sijoitetaan odotustilaan neuvotteluhuoneeseen sekä aulaan ja liitetään nykyiseen järjestelään 359 Kulunvalvontajärjestelä ja työajanseurantajärjestelä Järjestelä liitetään ja laajennetaan osaksi sairaalan nykyistä kulunvalvontaja työajanseurantajärjestelää Peruskorjausalueella sähkölukituksella ja kulunvalvontalaitteilla varustetaan sisäänkäyntiovi sekä osastoivat käytäväovet Leikon alueelle ei ole pääsyä uuta kuin kulunvalvontajärjestelän kautta Yksittäisiä kulunvalvontaovia ovat yös haastattelu/odotushuoneiden ovet sekä neuvotteluhuoneiden ovet Leiko alueen hissi liitetään kulunvalvontaan Työaikapäätteitä asennetaan tarvittava äärä Järjestelän laitteet liitetään nykyiseen oleassa olevaan keskuslaitteistoon Laitelisäyksiä varten hankitaan uusi keskitin

15 Paloiloitusjärjestelä Peruskorjausalueen tilat suojataan voiassaolevien viranoaisääräysten ukaisella paloiloitinjärjestelällä Järjestelä asennetaan osaksi sairaalan nykyistä paloiloitinlaitteistoa Palopainikkeet asennetaan osoitteellisina Palosta iloittavia sisähälyttiiä ja näyttölaitteita asennetaan käytäville ja kansliatiloihin viranoaisääräysten ja käytön tarpeiden ukaisesti 36 Kiinteät sairaalalaitteet 361 KSL/ sänkyvarasto Sänkyvarasto jakautuu likaiseen ja puhtaaseen puoleen: potilassängyt saapuvat osastoilta likaiselle puolelle Patjat siirretään rullarataa pitkin patjojen puhdistuspaikalle Sänkyjen puhdistainen tapahtuu joko anuaalisella pesupaikalla, joka on varustettu tasonostiella sängyn nostaiseksi ergonoiselle työskentelykorkeudelle, tai koneellisesti, läpiantoallisessa välineiden pesukoneessa Potilassängyt siirtyvät pesukoneesta, tai anuaaliselta pesupaikalta, puhtaalle puolelle Puhtaalla puolella, potilassängyt pedataan ja ne jäävät varastoon odottaaan noutoa uudelleenkäyttöön Manuaalinen pesupaikka varustetaan suihkupuhdistuslaitteella sekä nostien ypärille asennettavalla ritilälattiakaivolla Välineiden pesukone pesee, desinfioi ja kuivaa pestävät sängyt ja välineet Pesukone varustetaan tarvittavin pesutelinein yös uiden sairaalavälineiden, sädesuojaliivien ja apteekin laatikoiden pesuun Välineiden pesukone asennetaan lattiaan sitä varten tehtävään upotukseen, jotta pyörillä kulkevat välineet, kuten potilassängyt, on vaivatonta lastata laitteeseen Välineiden pesukonetta varten tarvitaan yös puhdistetun veden (RO -veden) tuotantolaitteisto 36 KSL/ Siivouskeskus Siivouskeskus jakautuu yös likaiseen ja puhtaaseen puoleen Siivouskeskus varustetaan kolella laitosallisella pyykin/siivousvälineiden pesukoneella ja kahdella pyykin /siivousvälineiden kuivausruulla kunkin kapasiteetti n 0 kg Pesukoneita varten asennetaan pesuainepuput Lisäksi tilaan tulee sairaalavälineiden pesukone, joka pesee, desinfioi ja kuivaa erilaista välineistöä Siivousvälineiden huollon ja säilytyksen lisäksi huoneessa ladataan siivouskoneita Kiinteät kalusteet ovat ruostuattoasta teräksestä Siivouskoneiden puhdistaista varten tila varustetaan suurella ritilälattiakaivolla 363 KSL/ Muut tilat Siivoushuoneen ja jätetilan kiinteät kalusteet ovat ruostuattoasta teräksestä Siivoushuone varustetaan suurella ritilälattiakaivolla Henkilökunnan taukotilat varustetaan kotitalousallisilla kylälaitteilla ja induktiokeittotasolla sekä pienlaitosallisella, jalustalle asennettavalla, etuluukullisella astianpesukoneella

16 17 TILJÄRJESTELYT J HÄIRIÖT TYÖMN IKN SEKÄ VÄISTÖTYÖT Jatkuva toiinta toienpidesiiven P- kerroksessa edellyttää rakennusurakan aikaisten suojaseinien ja väliaikaisten yhteyksien rakentaista Työaaalueen laajuudesta ja tarpeellisista väliaikaisjärjestelystä sovitaan käyttäjien kanssa vaiheittain ja erikseen ennen kutakin aluetta koskevien töiden aloittaista Seuraavat nykyiset tilat toiivat väistötiloina vaiheessa 1, kunnes varsinaiset tilat vaiheen jälkeen saadaan käyttöön Nykyiset varastot Tp035 ja Tp035 toiivat tehojen varastojen väistötiloina IVKH:n yhteydessä oleva tila (suunnitelissa Tp08) toiiin pakastintilojen väistötilana Vanha raitisilakaio (suunnitelissa Tp0039) on erkitty tilavaraukseksi vaiheessa 1 Tilan käyttötarkoitus ääritellään yöhein hankkeen aikana Tiloihin tehdään toiinnan edellyttää pintareontti ja tilat varustellaan käyttötarkoitusta varten 5 KUSTNNUSRVIO Hankesuunnitteluvaiheen rakennustöiden kustannusarvio on euroa (alv 0 %), 7/013 Helsingin alueen kustannustasossa Hankesuunnitteluvaiheen arvio kustannuksista kustannuserittäin on seuraava: 1 Rakennuttainen ja suunnittelu Rakennustekniset työt LVI -työt Sähkötyöt Erillishankinnat Yhteensä Rakennuttainen ja suunnittelu sisältävät koko p- kerrosalueen (n 600 br) alustavan tilankäytön suunnittelun sekä kunto- ja haitta-ainetutkiukset Erillishankinnat sisältävät välinehuollon laitekustannukset Hanke sisältää sänkyvaraston sänkypesukoneen Hankkeen kustannusarvio hyötypinta-alaan (1 75 hy) nähden on /hy ja bruttoalaa (1 985 br) kohden 368 /br Hankkeen kustannukset (alv 0 %) arvioidaan jakautuvan vuosille seuraavasti: vuosi vuosi vuosi

17 18 6 IKTULUTVOITTEET Hankkeen aikataulu on suunniteltu niin, että hankkeen toteutussuunnittelu käynnistyy hankesuunnitelan hyväksyisen jälkeen syyskuussa 013, jolloin rakennustyöt voivat käynnistyä huhtikuussa 01 Rakennustyöt toteutetaan kahdessa vaiheessa niin että potilastornia palvelevien toiintojen tilat ovat käyttöönotettavissa taikuussa 015 ja uut tilat elokuussa 015

18 Typpi Sähkäkaappi HPPISÄILIÖ IV RTIO SP JÄÄHDYTIN JÄÄHDYTIN JÄÄHDYTIN VRVOIMKONEEN PKOPUTKET JÄÄHDYTIN IT IT IT kinkatu Paciukse Seurasaarentie 15K Paciuksenkatu Haartaninkatu Muinaishauta Tavaststjernankatu Paasikivenkatu Haartaninkatu I I I I I 6 3 I 1 1 MGNEETTI VRVOIM Stenbäckinkatu

19

20 C SKSITIL TILSNOSTINLV LUISK KULJETUSSILT RST-LEVY SILTN SKSITIL C Pp00 UL UL Pp00 UL OL E SU V LJ U ET O N PUHELINJKMO PUHELINJKMO PÄÄDYT, LIDT T-TELINEET Tp013G 18, KHO 850 INSTR VUNU Tp05 SIIRTOJ NOSTOVUNU JÄÄHYSTYSK KYLMIÖ ENTRST-LLSPÖYTÄ 6 6 1x1 Tp065 K1 K1 K1 Tp06C Tp066 /HK 0 Tp06D RYHMÄKESKUS Tp069 Tp070 Tp071 PESUH K1 KUT KUT 8 8 EI30 c c RELEET RELEET O85/15 Tp06E NOUSUKESKUS P11 P1 P1 P1 Tp078 P1 P1 HUOLTOTIL 7 Tp077 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Tp083 Tp079 /PESUTIL /PESUTIL 196 Tp08 P1 1 P1 P1 P1 Tp085 HUOLTOTIL 5 /PESUTIL 0 Tp086 ETUTIL 36 UUSI SPK Tp0 Tp VP3 K1 VP3 K1 VP3 K1 VP3 K1 a a Tp /15 O 10 PUKUTIL / /15 5 a Tp PUUSEPÄNVERSTS Tp07 NOUSUKESKUS / UPS/TK Tp a ILMST, HUOLTOH (YLÄOS) 5 LÄMMÖN LJOKOKESKUS 5 ILMSTOINTIH 7 b 6 a RO 100 Tp0039 PK Tp08 HUS, TOIMENPIDESIIPI, P-KERROS VIHE Tp05 IV-KONEH 660 ÖLJYNKERYSKERÄYSKUOPP 10+10/15 37 Tp058 TIL /15 T /15 Tp111 J TpP7 RRS 1 Tp03 EI F K /15 Tp0 INVESTOINTIVIHE 1 38 a 85/15 700x1500 Tp0 85/15 Tp076 JÄTEH 15 00x600 EI60 MUUTOSLUEEN RJ PK EI-60 O / b b MO 9 KV Tp073 PUMPUT PUMPUT O85/15 Tp TULU Tp036 JÄTEHUONE 9,0 ETYLEENI 57 JÄÄHDYTYSSIIRRIN JÄÄHDYTYSSIIRRIN Tp07 UL 31 Tp x600 H Tp0 PK EI-60 PK EI-60 Tp036C Tp036 11,5 /LITOSHUOLTO d d TISLUSKESKUS TISLUSKESKUS Tp06 / 99 1 /PESUTIL a a KONEH 38 SIRVTEVR 115 Tp067 K1 / 101 K1 SUOD e e Tp07 SIIRRETÄÄN 39 a a I SK VP Tp055 TH P11 T-OVI 9 NULO HK RUUMIINPESU RUUMIINPESU VP???? Tp06 TL TL EI60 EI60 HUS-SERVIS DIL LITT HUOLTO 0 Tp0 Tp013 KUIVUSKPIT KPL KHO 850 KHO 850 /N 80 LIKVT 3 /HK 8 TELEH TELEH KHO 850 Tp /M 103 Tp Tp061 Tp05 O9d PK PK EI 60 Tp06 Tp Tp063 VTVSTOTTO 160 H= Tp110 RTG-MUUTTJT RTG-MUUTTJT x790 Taulu x /15 Tp037K Tp01 P10 Tp037F Tp05 RUUMIINSÄIL P /PESUH / 5 KPPI Tp109 T T 85+85/ Tp ODOTUS 1 O11 O 8 Tp051 Tp037J Tp037 G O 8 Tp053 JÄÄHYVÄISHUONE Tp037 /PESUH puh SPPT TELEHUONE TELEHUONE 1 1 O 8 HK NOUSUKESKUSTIL NOUSUKESKUSTIL Tp037E O 8 P Tp036 Tp036 Tp06 Tp01F 7 Tp060 Tp060 T P8 O11d Tp O 8 Tp051 (TEHO) 36,5 100 O 110/15 005a SEINÄN LÄVISTYS x500x300 x500x Tp037I O Tp037C 6 6 O 8 O 8 Tp037G Tp037H O 10 Tp037D T RRS 17 Tp101 T /15 O 110/ TpP Tp O 100/10 Tp Tp01E TELE TSONOSTIN UTETTUN VO10o T110/15 /SISÄTPKL 5 Tp013F 10,9 MNULINEN PESU O10d MO 9+3 KV VRPTJT Tp013C 171,9 PTJOJEN PYYHINTÄ Tp01D KONEIDEN SÄIL J LTUS arkistok 6 6 b b 109 PETUS Tp00 Tp SÄNKYPESUKONE Tp013 81, 19 EI60 O 1+1 KOPIOKONE T 85+85/15 TH35 TH35 Tp00 Fa 60 EI EI 60 MO 1+8 (kv) 0053 Tp101 1 O HUS-SERVIS UL- J TILSKULJETUS VÄISTÖ VIHEESS 1 SV-PK 1 j x 8h = 38 hj Tp038 51,6 Tp009 9 Tp01 P Tp00 5,9 P0 Fb Tp039 6,6 MUUTOSLUEEN RJ Tp039 PK Tp013D (NGIO) 57,9 TEKSTINKÄS/VÄISTÖTIL 636 Tp013H TH9 TH9, 137 Tp01C (V1) 63,6 Tp01C EI 30 Tp Tp010 PK MUUTOSLUEEN RJ 3 EI 60 Tp03C TELE 3,7 Tp06D 15, T O85/15 MRL TP Tp01 Tp013E KESKUS 59,8 PK SIRUSKERTOMUSRKISTO 378 Tp03 /N Tp06 3, Tp03 /M 3,6 10 puku puku S +160 Tp001 EI60 KV Tp0 VR(LOG-V1, NÄYTTEENOTTO-V) 3, KEHITYS 15 arkistok Tp013 LIKISET VUOTEET Tp057D 11,1 Tp01 70/15 Tp057F 8,1 Tp057H,1 TELE 160 RST-HYLLYT Tp057E 0, TK 171 LIINVTERULLKOT S Tp057K 11,1 Tp Tp001 Tp0 16,3 Tp06C NEUVOTTELUTIL 7,6 MUUTOSLUEEN RJ puku KONEH 1 RELEH 5 Tp017 Tp001DTp , ETEINEN 10 1 P5 Tp057J /INV,5 Tp05 0,1 Tp019 P5 Tp035C Tp01 7 /INV 7 7, Odotus Tp06 HILJENTYMISTIL Tp06 15, PKSTIN PKSTIN J J JK-HUONE JK-HUONE Tp06 ETEINEN 7, /15 O JÄÄKONE Tp00 Tp01 Tp Tp003C Tp003 Tp001C Tp003 1 Tp003G Tp003H KV Tp00 RRS Hk lokerot Tp057C Tp035E 10, puku T 85+85/15 LÄÄKETIETEELLISET ERIOJEET T Tp00F TpP8 Tp00 1 VÄISTÖ VIHEESS 1 Lokerikot E Tp057LPYYKIN VÄLI 101 VSTNOTTOHUONE ,5 Odotus VU1 NLYTYTTINEN NUR VÄISTÖ VIHEESS 1 UL UL Tp Tp035 (TEHO-V1) 9,7 P5 putkip putkip /IRTIMISTO Tp (TEHO-V1) 7,8 P5 Tp035 Tp0 Tp035D Odotus Tp03 Tp035 O70/10 Odotus 101 Tp001 TELE 3 3 Tp0 /KIRJT 1 1 Tp057Å /INV,1 38 Tp Tp00D O 85+85/15 EO85/15 Tp05 Tp057Z /INV, Tp057X VO17o VSTNOTTOHUONE 16,0 17 PUSJÄTTEET Tp00C Tp00E UUSI REKISTERIH 33 työpöytä Tp057 Tp Tp038 UL 39,8 57 b b 57 Tp057 Tp003D O 85/10 Tp003E P5 putkiposti Tp003F P5 Tp057V OSSTON KNSLI 19,8 Tp057Y VSTNOTTOHUONE 18,0 PIENLITTEET (sulattis) O /15 työpöytä (pakast) KTIIVILUE O70/15 O 85+85/15 EI60 JOLUISK VNH TUKIMUURI HITSUS Tp057M VSTNOTTOHUONE 1,1 Tp07 EO110/15 Tp O 85/10 Tp RKISTOKUVPIIRUSTUS 178 PUTKISTIKESKUS 7 UL UL O 110/ a a LSITVVLMISTUS 18 KV Odotus SÄDETTÄJÄ Tp /PTEEI KIPSITVLMISTUS 180 Tp006 1 KONEH KONEH Tp057N VSTNOTTOHUONE 11, P5 Tp031 Tp007 6 P5 T70/15 Tp03 PURKUS PURKUS Tp Tp Tp07, 7 1x1 3 3 Tp057 apk 8 YLÄOS VO1o C Tp057 UL Tp057C 8, S T UUSI LTTI LTTI Tp057 1,6 Tp038 O70/15 (heilurit) UUSI O 110/15 Tp057U 7,5 Tp057T 7,6 ikro STUDION MU7 PLOKUNNN HYÖÄYSTIE 1 Tp103C 1 KONEH 105 Tp057P VSTNOTTOHUONE O 110/15 11,6 Tp057S 7,6 ikro Tp038 19,0 MO 9 Tp103 O60/ Tp057R 7,5 Tp057Q 8,0 Tp jk Tp057Ä TUULIKPPI,5 Tp103 UUSI OVI UUSI OVI Tp105 VRTIE O 85+85/15 O 85+85/15 O 110/15 5 T85+85/15 Tp07 STIN LJITTELU LJITTELU STIN Tp TUKO/HK jk,3 UO-LI Tp057,0 Tp103 Tp103,0 0 0 O60/10 PK EI-60 MUUTOSLUEEN RJ UO-LI KHVION Tp07 TVRN VSTOTTO TVRN VSTOTTO O100/15 Tp O /15 Tp09 LKOHOLI LSI LSI LKOHOLI a RRS RRS O /15 Tp PURKU / LÄH Tp MUUTOSLUEEN RJ LUO O 85+85/ TV Tp ,3 Tp08 Hk lokerot 9 a a 9 Tp107 TpP3 T 85+85/ T11110/15 MO KONEHUONE Tp a T85+85/15 UUSI OVI TpP1 ~+1800 D PH10 53 Pp003 LUO 8 PH5 18b 13b PH15 PH16 PH17 PH UL 97 PH9 C 8 7 TUKOTIL/HK 15 PH PH3 RRS 11 PH8 5 PH33 6a 5 PH3 TUPKTOS 151 6b Tp10 L+IUNT Pp00 INVESTOINTIVIHE 1 3 L+ YLÄIUNT PH L+ JULKISIVULSIT 1 PH Tp / MUUNTJ Tp11 EI60 Tp080 Tp113 TUKOTIL/HK RIH P 1600x100 NOUSUKUILU Tp ~+1300 TpP RRS REUN-LUEEN UMMISTUS RKPIIRMUKN 85 TpP5 RRS 108 p Tp08 (PKSTINTIL-V1) 9,3 NOUSUKUILU Tp08 P VÄISTÖ VIHEESS 1 TpP6 RRS 105 T 170/15 P T 85 PROJEKTIKOORDINTIT 1: T 170/15 x = y = -900 p001 ~ INVESTOINTIVIHE Kosa Kortteli Tontti Rakennustoienpide L RIH KONEH PK +100 VNH RITISILMKMMIO Tp11 Tp / 80X Tp100 70/15 100/ K Rakennusluvan tunnus Piirustuslaji Juoks no L Muutos Sisältö HUS, TOIMENPIDESIIPI, P-KERROS Mittakaavat HJPIIRROS, P-KERROS 1: Sweco rchitects Oy 7a Valiotie 9, PL3, Hki wwwswecofi RK Yhthenk Piirustuksen no Muutos 131MEp Päiväys TIEDOSTO: HJPIIRROS, P-KERROSpdf SUUNNITELM: LÄHDETIEDOSTO: HJPIIRROS, P-KERROSdwg teawork://fifshki1/toienpidesiipi P_krs

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1:

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1: HISSI 2 HISSI 1-2. lastaus 1:300 VARASTO VARASTO MERKKIEN SELITYKSET: NYKYINEN SEINÄRAKENNE VARASTO PURETTAVA SEINÄRAKENNE UUSI BETONISEINÄ UUSI TIILISEINÄ KYLMÄ 7,6 5,7 4,8 KYLMÄKONE 3,5 m2 KYLMÄKONE

Lisätiedot

ARK. "Puattipoukama" Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11

ARK. Puattipoukama Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11 Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranoaisten erkintöjä 24 2 UUDISRKENNUS PÄÄPIIRUSTUS Lisätiedot "Puattipoukaa" Huoltohalli ja varasto Teikatu 4, 57 MIKKELI KNSI Mäkipirtinkatu 8, 782

Lisätiedot

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30 rk LUUKKU 023 TEKNTUNNELI LUUKKU VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO HOLVI KYLMÄVRSTO SOSTIL UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS PRH SK TELET KISELEFFIN KELLRIKERROS ENSIÖ- JMO TLO- JMO SÄHKÖPK VRSTO VRSTO

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 %

AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 % MÄKLÄNKNS z P 5 YO / III 0.30 p URKK- J MUUTOSLUN RJ LIIKNNLUN RJ SÄILYTTTÄVÄ PUUSTO vk 49.98 49.93 vk 0 % 4 URKKRJ / MUUTOSLU +3 m 38 9 599 Lattia +570 8 705 40 946 580 9. O I 3/4 3 YS I 3/4 4 Paikoitus

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys

Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys HUS-kuntayhtymä HUSLAB Perusterveydenhuollon vastuualue Länsi-Uudenmaan terveysasemalaboratoriot Lohjan keskustan terveysaseman laboratorion toimitilojen tarveselvitys Versio 7.12.2015 Riitta Pekki Teuvo

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN PALOASEMA

RAUTAVAARAN PALOASEMA 9.11.2015 15:46:38 ULIIVUMTRILIT PUHTIMUURTTU TIILI; PUNINN NWIHTONILMNTTI; HINOPTY, VLOINN POIMULVY; LUMIININHRM TORNI: TONILMNTTI, HRM RUTVRN PLOM 73900 RUTVR rkkitehtitoimisto ON Oy Itkonniemenkatu

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

ASF +7.5 ASF +7.8. 8 151 m 2 +7.5 +8,700. 6 120 m 2. turvahiekka. 6040 m2 PÄÄRAKENNUS. 397,2 m 2 349,9 m 2

ASF +7.5 ASF +7.8. 8 151 m 2 +7.5 +8,700. 6 120 m 2. turvahiekka. 6040 m2 PÄÄRAKENNUS. 397,2 m 2 349,9 m 2 GRÄNNÄSINTIE 29 4 +7.2 +7.0 +7.3 +6.5 +7.5 +7.0 8 151 m 2 +7.5 +7.8 10 luonnontila polkupyörä katos +6.0 9 +8.0 +8,004 5 +8.2 +5.3 PELIKENTTÄ AREENA 13x26 8 luonnontila 2 6 120 m 2 LT vanha 1:32 turvahiekka

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Luotsikatu 1 KATAJANOKKA HELSINKI KESKUSTA

Luotsikatu 1 KATAJANOKKA HELSINKI KESKUSTA ELSINKI KESKUSTA PJISSATAMA KATAJANKKA ETELÄSATAMA Laivastokatu Satamakatu 11 Satamakatu 9 Luotsikatu 1 Kadunalainen pysäköintihalli Satamakatu Luotsikatu 1a Luotsikatu Luotsikatu 1 14.12 Kiint y Luotsikatu

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S

RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S RUOVEDEN KUNTA T E R V E Y S K E S K U S HAMMASHOITOLAN UUDET TILAT HANKESUUNNITELMA 20.10.2015 TIIVISTELMÄ Ruovedellä toimii tällä hetkellä kahden hammaslääkärin, neljän hoitajan ja suuhygienistin hammashoitola.

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus.

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus. OAMK Kiviharjun kamus 27.5.205 Versio.0 Työohja: Kiviharju_oasteet 0.3.ai Puh. (08) 85 3600 2 Ulkooasteet Puh. (08) 85 3600 3 Kiviharjun kamus Ulkooasteet Ovioasteet Oastemalli: Tarraoaste 400 x 400 Ulkoovien

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 ipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO GRANIITTITIE 13 C, 01150 IPOO Arvioitu valmistuminen maaliskuu 2016 Muuta ihanaan öderkullaan! Asunto Oy ipoon Pähkinälehto

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN KANNISTON REHTORI

ASUNTO OY VANTAAN KANNISTON REHTORI ASUNTO OY VANTAAN KANNISTON REHTORI As Oy Vantaan Kanniston Rehtori Murtopakantie 14, 01730 Vantaa Rakentaja pidättää oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja ja kuvia sekä materiaaleja. Asunnonostajan

Lisätiedot

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON Hei. Oletteko jo tutustuneet IV-kone ja IV-konehuoneratkaisuihimme? Ohessa on tuotteidemme lyhyt esittely. Tarjoamme erittäin energiatehokkaita vesikatto- ja ullakkosovitteisia koneita ja saman tekniikan

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET Asiakas Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintatoimisto Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 1 1.1 Selitteet... 1 2 Käyttötapaus: Päiväkirurgia

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Kangasalan Markiisi. Asemapiirros. Harjunsalontie 2C, 36200 Kangasala

Kangasalan Markiisi. Asemapiirros. Harjunsalontie 2C, 36200 Kangasala Asemapiirros jalankulku ajotie asf ki 9 akp HARJUNSALONTIE ajotie ajotie jäte asf 11 ap hi ni hi nu oleskelu ki hi leikkipaikka hi asf Kangasalan Markiisi (2/3) VII +116 000 2380 ppt hi ni 12 akp 6 ap

Lisätiedot

Fickenkuja 1. Kauklahti, Espoo

Fickenkuja 1. Kauklahti, Espoo 1 Kauklahti, Espoo 1 Kauklahti, 278 Espoo Espoon Kauklahti on vehreä ja luonnonläheinen pikkukaupunki, joka henkii rauhaa ja houkuttelee aitoon, kiireettömään elämään. lueelta löytyvät kaikki sujuvan arjen

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku 2 00410 HELSINKI Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta. Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan

Lisätiedot

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron

Lisätiedot

HUONETILOJEN LYHENTEET ASTIANPESUKONE

HUONETILOJEN LYHENTEET ASTIANPESUKONE KONE 10.11.2015 ENNAKKOMARKKINOINTI PIIRUSTUSMERKINNÄT JA SELITTEET KALUSTEIDEN LYHENTEET sk py SIIVOUSKOMERO SUIHKU, SUIHKUSEINÄ JA LATTIAKAIVO LIKAVAATEKOMERO SEINÄ WCISTUIN KAAPISTO SARANAOVIN PESUALLAS

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 1 1 (6) Päiväkotien ja asukaspuistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET SEKÄ

Lisätiedot

Hoivakoti - AURINKONIITTY ESITTELYAINEISTO. Kotka, Uutelantie

Hoivakoti - AURINKONIITTY ESITTELYAINEISTO. Kotka, Uutelantie Hoivakoti - AURINKONIITTY ESITTELYAINEISTO +6, +5,9 6,52 28,00 6, 6,62 5 5 6, 4 +5,5 +5, 2 4 5,9 E 0 285 49-2 2-4 2 E 5,5 5,4 5,5 ORVOKKI 256,5 m2 5,0 AS +s 50,5hum2 AS 0 AS 9 KURJENKELLO 66,0 m2 5,90

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT Sotkamon kunta / sivistyspalvelut LIITE 2 PL 42 88601 SOTKAMO Palvelun sisältö ja taajuus1.1.2013 PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT PÄIVÄTOIMINTA LEIVOLA (382,9m²) Käytävä (102, 104, 109) 5 x viikko Likaantuneet

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akseli www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminta ja muistisairaiden lyhytaikainen intervallihoito ssa, Yh 30.9.2015 142 Yksi vuodeosasto, esitetyn rakenneuudistuksen hyödyt ja tavoitteet Laadukkaan vuodeosastotoiminnan

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot