Suojaimet ebolavirustartunnan varalta eristyshuoneissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojaimet ebolavirustartunnan varalta eristyshuoneissa 11.12.2014"

Transkriptio

1 Suojaimet ebolavirustartunnan varalta eristyshuoneissa

2 Sisältöä Suojaimiin liittyvät erityispiirteet Ehdotuksia suojaimiksi ja niiden pukemis- ja riisumisjärjestykseksi Työturvallisuuteen liittyviä huomioita Viitteet muihin suojainohjeisiin

3 Suojautuminen on oppimisprosessi Mitä paremmin tunnetaan työn riskit, sen paremmin tiedetään, miten tulee suojautua. Tulee pyrkiä uusimman tiedon mukaiseen, parhaaseen mahdolliseen ja toteuttamiskelpoiseen vaihtoehtoon

4 Limakalvojen suojaus Kaikkien limakalvojen tulee olla suojattu sekä suoralta että epäsuoralta kosketukselta vereen ja eritteisiin, jotka voivat sisältää ebolavirusta. Epäsuoran kosketuksen varalta suojataan iho kauttaaltaan. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kasvojen alueen kattavaan suojaukseen

5 Suojainten moninaisuutta maailmalla Ei ole olemassa yhtenäisiä suojainohjeita, joissa kaikki ongelmat olisi ratkaistu. On olemassa kaksi hyvin erilaista toimintaympäristöä Epidemia-alueet Afrikassa: paljon tapauksia, kontaminaatioriski suuri, henkilökunnan tartunnat opettaneet toimintamalleja Useat suojainohjeet perustuvat tähän toimintaympäristöön Potilaiden hoito Euroopassa: yksittäisiä tapauksia, lukuisia toimintamalleja huolimatta sadoista hoitaja-potilaskontakteista per tapaus, ei enempää kuin yksi hoitajan tartunta liittyen ilmeisesti selkeään alisuojautumiseen ja koulutuksen puutteeseen (tapaus tutkittavana)

6 Suojaussetit eri maissa Euroopan maissa, joissa on hoidettu ebolaviruksen aiheuttamia sairastapauksia, voidaan käytetty suojainsetti jakaa maittain kahteen perusryhmään: 1. Tyypin 3 infektioita vastaan tarkoitettu standardin EN mukainen kokohaalari, johon on liitetty puhallinlaitteella varustettu hupullinen hengityksensuojain, ja nesteitä läpäisemätön esiliina. 2. Huppu, suojatakki ja suodattava puolinaamari (FFP2 tai -3) ja nesteitä läpäisemätön esiliina + käsineet, saappaat tai jalkineet ja/tai jalkojen suojaimet

7 Monien suojautumisohjeiden sekoittaminen voi olla riski Pukemis- ja riisumisohjeet on suunniteltava valittujen suojainten mukaisesti. Eri ohjeiden yhdistäminen ja mutkikkaat riisumisohjeet lisäävät kontaminaatiovaaraa. Kuinka hyvin käsineet kestävät desinfektion alkoholipohjaisilla liuoksilla? Riskinarviointi puuttuu Vaikutus on erilainen eri desinfektioaineilla Desinfektiopyyhkeillä ei saa poistettua viruksia huokoisista suojavaatteista, joita Suomessa on käytössä. Jos nestettä on paljon vaatteella, sitä voidaan imeyttää pois ja suojain vaihtaa. On varottava hankaamasta nestettä vaatemateriaaliin

8 Suojainten vähimmäisvaatimusten määrittely Henkilönsuojaimiin liittyvän lainsäädännön mukaan suojainten käyttöala ja tehokkuus määritellään niissä laadituissa yhtenäistetyissä standardeissa ja testaamalla standardin mukaan selvitetyissä suojaluokissa kullekin suojaimelle erikseen. Selkeät standardi-, tyyppi- ja suojausluokkavaatimukset suojainten ostoa varten ovat tarpeen, jotta saataisiin suojaimia halutuilla vähimmäisominaisuuksilla. Sama suojainlainsäädäntö pätee kaikissa EU-maissa ja niissä käytetään samoja suojainstandardeja suojainten tyyppihyväksynnässä ja testauksessa

9 Ei lisäteippausta suojaimiin Joissakin ohjeissa, esim. ECDC, teipataan suojaimia runsaasti tiivistäen niitä. Suojaimen ominaisuutta yritetään muuttaa korkeampaan suojausluokkaan, mitä ei todennäköisesti saavuteta. Teippauksessa vaurioitetaan suojaimia helposti. Riisumisesta tulee entistä suurempi kontaminaatioriski, kun teippejä revitään irti. Suojaimessa valmiina olevat teipit kiinnitetään valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti. Afrikassa toimivat avustusjärjestöt eivät teippaa suojaimia systemaattisesti. Jokin avustusjärjestö sai huonosti soveltuvia käsineitä käyttöönsä, joihin oli laitettava pieni teippi pitämään käsineitä ylhäällä. Tämä on eri asia kuin systemaattinen teippaaminen. Suomessa ostetaan paremmin yhteensopivat suojaimet

10 Kaksien suojakäsineiden käyttö Kaikissa kansainvälisissä suosituksissa ja eri maiden ohjeissa on kaksinkertaiset suojakäsineet. Pahin kontaminaatio saadaan pois heti päällimmäiset käsineet riisuttaessa. Kun alla on tumma käsine ja päällä vaalea, käsineiden reiät näkyvät nestekosketuksen jälkeen. Jos näin käy, poistuminen eristystilasta, käsineet pois ja desinfektio. Uusi pari käsineitä päälle ja suojainten riisuminen ohjeiden mukaan. Ilmoitus esimiehelle. Huomio käsinevalintoihin: sellaiset joita pystyy hyvin käyttämään päällekkäin. Erityisesti alle aina pitkä nitriilikumikäsine

11 Kuvat: Erja Mäkelä 10

12 Suojakäsineet Merkinnät CE ja standardi EN 374 tai EN 455, mieluiten nitriilikumia, minimipituus 280 mm, puuterittomat (WHO) Varmista, että käsineet on helppo riisua ja pukea. Pyritään löytämään käsineet, joista alempi on tumma ja päällimmäinen vaalea. Riittävä tiiviys muodostuu monikerrospukeutumisesta: alle käsineet, sen päälle hiha ja päällimmäiseksi käsineet. Varmistetaan, että hiha pysyy aina alempien käsineiden päällä hyvin esim. hihan sormilenkein

13 Yhtenäinen kanta käsineiden desinfektioon puuttuu Varsinaista riskinarviota desinfektioaineiden vaikutuksesta käsineisiin tai käsinedesinfektion turvallisuudesta ei ole tehty asiantuntijoiden eikä suojakäsinevalmistajien mukaan. Tiedetään, että esim. alkoholit turvottavat käsineitä, suurentavat käsinemateriaalien huokosia ja lisäävät repeytymisriskiä. Alkoholit diffundoituvat käsinemateriaalien läpi ja kuljettavat mukanaan muita aineita. Eri kemikaalit vaikuttavat käsineisiin eri tavoin. Veteen laimennetun kloorin vaikutus on todennäköisesti vähäisempi kuin alkoholien. Suojakäsineiden desinfektiota tulee välttää. Jos kuitenkin on desinfektoitava etanolia sisältävillä aineilla, tulee käsineiden olla EN 374 standardin mukaiset ja etanolin läpäisyajan tulee olla vähintään kaksinkertainen desinfektion jälkeiseen käyttöaikaan nähden

14 Kun hoitotoimenpide vaatii potilaan suojaamista infektioilta Potilaan hoidossa tarvitaan aseptiikkaa useissa toimenpiteissä, esimerkiksi verisuonikatetrin laitossa. Eristyshuoneessa alimmaisia käsineitä ei tule riisua. Suositus on, että työ suunnitellaan niin, ettei käsien desinfektiotarvetta synny. Päällimmäiset käsineet vaihdetaan juuri ennen toimenpidettä tehtävästä riippuen tehdaspuhtaisiin tai steriileihin suojakäsineisiin, joita on varattu mukaan tarvittava määrä. Pukemalla alimmaisten käsineiden päälle steriilit käsineet niiden omien pukemisohjeiden mukaan kompensoidaan käsien puuttuvaa desinfektiota. Päällimmäisten käsineiden vaihtaminen vaatii erityistä opettelua kontaminaation hallinnassa. Huomiota on kiinnitettävä helposti vaihdettavien käsineiden valintaan. Työntekijän terveyttä ei tule vaarantaa

15 Hengityksensuojain Suojaimen tulee täyttää standardin EN 149 vaatimukset suodattaville puolinaamareille suojausluokassa FFP3. Lisäksi WHO:n uuden suosituksen mukaan suojaimen tulee olla nesteitä hylkivä ellei käytetä hengityksensuojainta peittävää kasvosuojusta. Tällöin suojaimen pitäisi täyttää FFP3- luokituksen lisäksi suu-nenäsuojainten standardin EN tyypin IIR-vaatimukset. Hengityksensuojaimen on istuttava tiiviisti kasvoille. Tiiviystestaus on keino varmistaa, että hengityksensuojain sopii työntekijän kasvoille ja hän pystyy pukemaan suojaimensa tiiviisti kasvoilleen. Runsaasti aerosoleja tuottavat toimenpiteet voivat olla riski, jos käytössä on vain suodattava puolinaamari FFP

16 Hengityksensuojaimen riisumisen harjoittelu Hengityksensuojain ohjataan puettavaksi alimmaiseksi kasvosuojuksen ja hupun alle. Harjoittele, miten saat riisuttua hengityksensuojaimen niin, että kosketat sen ulkopintaa mahdollisimman vähän ja et missään tapauksessa kosketa sen ulkopinnalla kasvojasi. Riisuminen on tehtävä eteenpäin, poispäin kasvoista. Kokeile vaihtoehtoja: Ota ensin kiinni takaa alemmasta nauhasta. Nauhat eivät ole kontaminoituneet hupun alla. Ota ensin kiinni suojaimen kuvun molemmista reunoista. Suojaimia on monenlaisia ja siten myös monia riisumissuosituksia, kokeile, mikä tapa sopii sinulle ja suojaimellesi parhaiten

17 Silmiensuojaimet Kemikaaleilta suojaavat suojalasit, jotka on tarkoitettu suojaimiksi kemikaaliroiskeita vastaan, käyvät myös veri- tai eriteroiskeita vastaan. Kehyksessä on EN 166 -merkinnän jälkeen nro 3. Suojain voi olla myös terveydenhuoltoon tarkoitettu tarvike. Veri- tai eriteroiskeita vastaan suojautumiseen ei sovi sangalliset suojalasit (kuvassa keltaiset, mustalla Kuva: Patrick von Nandelstadh yläosan sangalla varustetut). Ne eivät suojaa riittävästi ja ne voivat olla riski riisuttaessa. Valinnassa on kiinnitettävä huomio kasvoilla istuvuuteen ja siihen, että suojain pysyy paikoillaan sekä etenkin naamiomallisten huurtumiseen. EN 166 mukaisissa suojaimien linsseissä on kirjain N osoittamassa huurtumattomuutta. Soveltuvat mallit: naamiomalliset, kasvosuojus 16

18 Naamiomalliset suojalasit vai kasvosuojus Sekä kasvosuojus että naamiomalliset suojalasit ovat WHO:n suosituksessa. Molemmat toimivat, kunhan kasvot peittyvät kokonaan. Kasvosuojus toimii yleensä hyvin omien silmälasien kanssa. Naamiomalliset suojalasit saattavat pysyä kasvoilla paremmin kuin kasvosuojus, jos esim. lapsipotilas liikehtii voimakkaasti. Ei kaksia suojalaseja. Se haittaa näkemistä ja voi vaatia asettelua kesken työn

19 Koko kasvojen alueen suojaaminen Kasvosuojuksen reuna kuva Tarja Kuutamo HUS 18

20 Työvaatetus suojainten alla Jos on viruksia läpäisemätön haalari ja muoviesiliina tai suojatakki ja sen päällä hihallinen muoviesiliina, voidaan käyttää joko kertakäyttöisiä leikkaussalivaatteita tai työvuorokohtaisia työvaatteita, jotka huolletaan normaalikäytäntöjen mukaisesti. Punainen Risti pesee alla olevat työvaatteet infektioalueella Afrikassa, eikä sitä ole havaittu ongelmaksi

21 Kokohaalarit ja suojatakit ECDC:n ja WHO:n suosituksissa WHO EN standardin mukainen korkean suojausluokan leikkaustakki WHO:n määritelmät henkilönsuojaimiksi luokitelluista suojahaalareista ja muista vaatteista ovat hieman epäselviä. Ohjeen mukaan on kuitenkin käytettävä suojavaatteita, joille virusläpäisevyys on määritelty standardien ISO ja ISO mukaan, jotka tyypillisesti liittyvät suojavaatetyypin 3-B ja saattavat liittyä tyypin 4-B ominaisuuksiin. ECDC Suositus vain kokohaalarista, joka on standardin EN ja EN vaatimukset täyttävä tyypin 3-B suojavaate Mm. käytössä Lääkärit ilman rajoja -järjestöllä

22 Suojatakit Jos on vaara, että joudutaan esim. painautumaan eritteistä sängynlaitaa tai potilasta vasten, tulisi suojatakin olla nesteitä läpäisemätön. 1. EN standardin mukainen tyypin 3-B tai 4-B suojatakki, jossa on pitkä helma ja kiinnitys takaa. Riskinarvion mukaan takapuoli takista voi olla vähemmän suojaava. + materiaalille virusläpäisevyystestissä ISO suojaluokka 4-6 Tyypin 4 takeissa on sekä viruksia läpäisemättömiä ja läpäiseviä. 2. EN standardin mukainen korkean tason suojausluokan leikkaustakki. Takin saumat voivat olla ompelusaumoja, joten lisäksi on käytettävä pitkähihaista muoviesiliinaa

23 Suojahaalari Suojahaalarin tulee olla standardin EN tyypin 4 tai 3 mukainen ja kertakäyttöinen. Standardin ISO mukaisessa testissä haalarin materiaalin tulee saavuttaa suojaluokka 4-6. Tämä tarkoittaa, että materiaali ei läpäise viruksia 7 20 kpa:n hydrostaattisessa paineessa. Tällaisten suojahaalarien hankinta saattaa vaikeutua suuren kysynnän vuoksi. Vaihtoehtona on käyttää tyypin 5 suojahaalaria, jonka materiaalille asetetaan samat vaatimukset virusläpäisevyyden osalta. Tyypin 5 suojahaalarin päällä on käytettävä vaatteen vartaloosan hihat peittävää muoviesiliinaa, koska vaatteen saumat ovat yleensä nesteitä läpäiseviä. Haalarin päälle suositellaan kertakäyttöistä muoviesiliinaa, jotta haalaria riisuttaessa ei liattaisi alla olevaa työasua

24 Suojatakki vai kokohaalari ja suomalaiset olosuhteet Eristystilojen riisumistilat voivat olla sellaisia, että ohuen, mutta jäykähköstä materiaalista valmistetun tyypin 3 kokohaalarin riisuminen voi olla suurempi riski kuin kokohaalarin tuomat hyödyt. Tyypin 3 vaatteiden riisumistilat ulkomailla vaikuttavat valokuvien mukaan olevan suuria, arviolta m 2. WHO:n suositus suojatakista on käytössä useissa Euroopan maissa. Suomessa käyttöön saattaisivat sopia suojatakit sekä tyypin 4 suojahaalarit, jotka eivät läpäise viruksia

25 Suojahuppu Nesteitä hylkivä, esimerkiksi tyypin 4 suojavaatemateriaalista valmistettu kertakäyttöinen huppu WHO:n suositus mainitsee, että hupussa ei tule olla kuminauhaa. Tällaisen saatavuus voi olla ongelma. Hupun riisumistapa on valittava hupun mallin mukaan turvalliseksi. Hupun alalaidan on yletyttävä muoviesiliinan alle. Huppu on välttämätön suojatakkien kanssa, koska niissä ei ole huppua. Kokohaalareiden oman hupun käyttö edellyttää hyvin huolellista riisumista, joka edellyttää harjoittelua. Kansainvälisissa ohjeissa käytetään erillistä huppua, jonka alareuna jää muoviesiliinan reunan alle. Haalarin oma huppu jää pukematta niskaan

26 Jalkineet WHO: saappaat, korkeammat, kuin mihin ylettyy suojatakin alareuna, monta eri kokoa, kaikille sopivia ECDC: jos tyypin 3 suojavaatteessa on sukkaosa, voi käyttää hollannikkaan mallisia työkenkiä. Ohje mainitsee myös saappaat. Jalkineen pohjassa on oltava hyvät pitoominaisuudet. Vaalea jalkineen väri helpottaa eritetahrojen havainnointia. Jalkineiden on oltava helpot pukea ja riisua. Huom. kaikille ei käy sama koko

27 Jalkojen ja kenkiensuojukset Sairaaloidemme suojaratkaisuissa käytetään jalkojen tai kenkiensuojuksia esimerkiksi saappaiden sisällä, kun saappaat jätetään eristyshuoneeseen. Tällöin jalkojen suojusten on oltava nestetiiviit ainakin nilkkaan asti, mieluummin ylemmäksi. Niiden on yletyttävä reilusti suojatakin helman alle. Jos niillä kävellään ilman jalkineita, ne eivät saa olla liukkaat. Standardin EN tyypin 3 ja 4 suojavaatteisiin kuuluu haalareiden ja suojatakkien lisäksi myös jalkojensuojuksia. Terveydenhuoltoon tarkoitetut suojaimet käyvät myös mainituin ominaisuuksin

28 Jalkineiden ja jalkojen suojusten riisumispaikat On oleellista, ettei jalkineilla viedä eritteitä eteenpäin. Siksi jalkineilla ja jalkojensuojuksilla on oltava selkeät riisumispaikat, jotka on merkittävä joita on noudatettava tarkasti. Teipataan esimerkiksi lattiaan viivat, missä jalkineista on astuttava puhtaammalle alueelle. Avustava henkilö ei saa siirtyä näin muodostetulla vaalean keltaisella ja tumman keltaisella alueella edes takaisin

29 Yksi tapa vähentää jalkojen välityksellä tapahtuvaa lattioiden kontaminaatiota

30 Pukemis- ja riisumisohjeet Paikalliset olosuhteet vaikuttavat suojainten valintaan sekä pukemis- ja riisumisjärjestykseen. Harjoittelemalla varmistuu oikeat käytännöt ja sopivat suojaimet. Käydään läpi kaikki tehtävät, joita tulee todennäköisesti tehdä. Henkilökohtaisesti selvitettäviä asioita ovat mm. tarvittavat liikeradat ja riittävä näkökyky. Ison seinäpeilin käyttö auttaa riisujaa varmistamaan, ettei hän kontaminoi itseään

31 Ebolasuojaimet: suojatakkisetti Kertakäyttöinen leikkaussalivaatetus Suojahuppu Kasvosuojus FFP3-luokan hengityksensuojain Pitkähelmainen suojatakki, nesteitä läpäisemätön: standardin EN mukainen leikkaustakki, korkea suojausluokka Kertakäyttöinen muoviesiliina, jos takin saumat ja/tai takaosa eivät ole täysin nestetiiviit, on esiliinassa oltava hihat ja sen täytyy ylettyä taakse Alimmainen suojakäsine nitriilikumia, pituus vähintään 280 mm, EN 455 tai EN 374 standardin mukainen Päällimmäisen suojakäsineen tulee olla napakka ja ylettyy reilusti suojatakin rannekkeen yli, EN 455 tai EN 374 standardin mukainen. Se voi olla myös luonnonkumia. Pitkävartiset kengänsuojaimet, vähintään nilkasta alaspäin täysin nestetiiviit. Jalkineet

32 Ebolasuojaimet: suojahaalarisetti 1 Kertakäyttöinen leikkaussalivaatetus Suojahuppu Kasvosuojus FFP3-luokan hengityksensuojain Suojahaalari: standardi EN tyyppi 4 (tai 3), materiaali on viruksia läpäisemätön eli standardin ISO mukaisen testin suojaluokka on 4-6 Edestä hyvin peittävä kertakäyttöinen muoviesiliina Alimmainen suojakäsine nitriilikumia, pituus vähintään 280 mm, EN 455 tai EN 374 standardin mukainen Päällimmäisen suojakäsineen tulee olla napakka ja ylettyy reilusti suojahaalarin rannekkeen yli, EN 455 tai EN 374 standardin mukainen. Se voi olla myös luonnonkumia. Pitkävartiset kengänsuojaimet, vähintään nilkasta alaspäin täysin nestetiiviit, jos suojahaalarissa ei ole sukkaosaa. Jalkineet

33 Ebolasuojaimet: suojahaalarisetti 2 Kertakäyttöinen leikkaussalivaatetus Suojahuppu Kasvosuojus FFP3-luokan hengityksensuojain Suojahaalari: standardi EN tyyppi 5, materiaali on viruksia läpäisemätön eli standardin ISO mukaisen testin suojaluokka on 4-6 Kertakäyttöinen muoviesiliina, joka peittää haalarin vartalo-osan ja hihojen saumat. Alimmainen suojakäsine nitriilikumia, pituus vähintään 280 mm, EN 455 tai EN 374 standardin mukainen Päällimmäisen suojakäsineen tulee olla napakka ja ylettyy reilusti suojahaalarin rannekkeen yli, EN 455 tai EN 374 standardin mukainen. Se voi olla myös luonnonkumia. Pitkävartiset kengänsuojaimet, vähintään nilkasta alaspäin täysin nestetiiviit, jos suojahaalarissa ei ole sukkaosaa. Jalkineet

34 Avustajan vähimmäissuojaus Avustajan suojautumistarpeeseen vaikuttavat hänen tehtävänsä. Kosketustartuntavaaralta suojautumiseen tarvitaan vähintään: Suojatakki (korkean suojaustason leikkaustakki, EN ) kirurginen suu-nenäsuojain suojakäsineet

35 Suojainten enimmäiskäyttöaika Käyttöaika on testattava suojaimet päällä monilla eri henkilöillä: mikä käyttöaika on meidän suojaimillamme, meidän sairaalassamme, jaksavatko kaikki. Alustava ehdotus on, että suojainten käyttö rajoitetaan korkeintaan tuntiin. Huonelämpötilalla on suuri vaikutus. Jos huone on hyvin lämmin, aika on pienempi. Lääkärit ilman rajoja järjestön suojainten käyttöajaksi on mainittu min. Heillä on tiivis kokohaalari. Käyttöajan ylittäminen johtaa väsymiseen ja virheisiin

36 Ennen ebolasuojainten pukemista ja riisumista Ennen kuin menet puhtaaseen sulkutilaan varmista, että kaikki henkilökohtaiset tavarasi on jätetty pukuhuoneeseen (myös korvakorut). Varmista, että päälläsi on kertakäyttöinen leikkaussalivaatetus ja että hiuksesi on kiinnitetty. Tarvittaessa voit käyttää hiussuojaa. Olet käynyt wc:ssä. Sulussa on hoitaja auttamassa sinua ja varmistamassa, että suojaimet tulevat kunnolla päällesi. Likaisessa sulussa sinua tulee opastamaan hoitaja ja tarvittaessa hän avustaa riisuuntumisessa. Riisu suojaimet ohjeiden mukaan rauhallisesti. Älä kosketa kasvoja, erityisesti suuta tai nenää. Kaikki suojaimet ja vaatteet laitetaan suoraan jäteastiaan. Toimi rauhallisesti

37 Esimerkki ebolasuojainten pukeutumisjärjestyksestä 1. Desinfioi kädet 2. Pue pitkävartiset kengänsuojukset sukkien päälle. 3. Poista omat silmälasit. 4. Pue FFP3-hengityksensuojain. Tarkista sen tiiviys kasvoilla. 5. Laita omat silmälasit 6. Desinfioi kädet. 7. Laita pitkävartiset nitriilisuojakäsineet. 8. Pue kertakäyttöinen nestettä läpäisemätön suojatakki tai suojahaalari. 9. Pue suojahuppu. 10. Pue kasvosuojus. 11. Pue muoviesiliina. 12. Laita toiset suojakäsineet. 13. Potilashuoneessa astu kumisaappaisiin

38 Suojainten riisumisen aloitus Avustaja muistuttaa rauhallisen ja järjestelmällisen riisumisen tärkeydestä. Avustaja ohjaa etenemään kohta kohdalta. Tarvittaessa ojentaa välineitä desinfioiduin käsin. Avustaja minimoi omalla toiminnallaan kontaminaation riskin suojainten riisumisen yhteydessä

39 Esimerkki suojainten riisumisesta: suojatakkisetti 1. Riisu eritteellä kontaminoitunut alalaidasta. Älä koske kasvoihin. muoviesiliina eristyshuoneessa. Rullaa se 7. Ota kiinni takin olkapäistä ja vedä ja laita jätteisiin. Riisu päällimmäiset tarrakiinnitys auki. Jos takki on leikattava käsineet. ylhäältä auki, avustaja leikkaa saksilla. 2. Riisu suojajalkineet eristyshuoneessa ja 8. Avustaja leikkaa suojatakin kiinnikkeen astu likaiseen sulkuun. Jää ensimmäiselle auki vyötäröltä koskematta takkiin ja lattiaan merkitylle alueelle. laittaa sakset desinfektioastiaan. 3. Älä luota, että alemmat käsineet olisivat 9. Poista suojatakki. puhtaat. 10. Poista alimmat suojakäsineet ottamalla 4. Poista kengänsuojukset ja astu pois kiinni ranteiden ulkopinnasta. lattiaan merkityltä alueelta. 11. Desinfioi kädet. 5. Poista kasvosuojus koskemalla vain sen 12. Poista hengityksensuojain. ulkopintaan. 13. Desinfioi kädet. 6. Poista suojahuppu ottamalla kiinni takaa

40 Esimerkki suojainten riisumisesta: suojahaalarisetti 1. Riisu eritteellä kontaminoitunut muoviesiliina eristyshuoneessa. Rullaa se ja laita jätteisiin. Riisu päällimmäiset käsineet. 2. Riisu suojajalkineet eristyshuoneessa ja astu likaiseen sulkuun. Jää ensimmäiselle lattiaan merkitylle alueelle. 3. Älä luota, että alemmat käsineet olisivat puhtaat. 4. Poista kasvosuojus koskemalla vain sen ulkopintaan. 5. Poista suojahuppu ottamalla kiinni takaa alalaidasta. Älä koske kasvoihin. 6. Avustaja avaa puhtain käsinein suojahaalarin vetoketjun suojaläpän yläosaa ja vetoketjun yläosaa n. 10 cm. 7. Avustaja avaa vetoketjun suojaläpän alaosan ja vetoketjun. 8. Avustaja auttaa tarvittaessa rullaamaan ensin suojahaalaria ja sitten kengänsuojuksia alas jalkoihisi. 9. Astu pois kengänsuojuksistasi lattialla olevan viivan yli. Avustaja voi tukea sinua kädestä, kun molemmilla on edelleen käsineet kädessä. 10. Poista alimmat suojakäsineet ottamalla kiinni ranteiden ulkopinnasta. 11. Desinfioi kädet. 12. Poista hengityksensuojain. 13. Desinfioi kädet. 14. Avustaja nostaa lattialla olevat haalarit ja kengänsuojukset jäteastiaan. 15. Avustaja riisuu käsineensä, desinfioi kätensä ja laittaa käteen uudet käsineet. Avustajan käsineet ovat hihan päällä

41 Älä kiirehdi ja älä yritä ylittää jaksamisen rajoja Suojainten pukeminen oikein ja tarkastus vie aikaa, älä kiirehdi. Älä koskaan pukeudu tai riisuudu yksin tai tee yksin potilaalle invasiivisia toimenpiteitä. Jaksat todennäköisesti olla suojaimissasi korkeintaan 60 min. Älä yritä ylittää rajojasi

42 Harjoittelu ja hyvä kunto Ebolasuojainten käyttö on fyysisesti raskasta. Työ on myös henkisesti raskasta. Harjoittele suojainten pukemista ja riisumista. Tarkista, että pystyt liikkumaan niissä, ne pysyvät hyvin paikallaan ja että näet hyvin. Testaa, kuinka kauan jaksat olla suojaimissa. Nauti vapaa-ajastasi. Liiku, kerää hyvää mieltä ja kuntoa

43 Henkilökunnan terveystarkastus Osaston vastaava lääkäri, osastonhoitaja ja infektiotiimi sopivat yhdessä työterveyshuollon kanssa terveystarkastuskäytäntöjen tarpeen. Erityinen työterveyshuollon arvio saatetaan tarvita seuraavista syistä: Fyysiseen rasitukseen liittyvät sairaudet, esim. astma, sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkosairaudet jo alkavina Motoriikkaan liittyvät häiriöt, ataksia Psyykkiset sairaudet tai oireet: esim. masennus, klaustrofobia, paniikkihäiriöt Jos työntekijä on raskaana, hän ei osallistu ebolan hoitoon eristyshuoneessa

44 Pätevyys Ainoastaan hyvin suojautumista harjoitelleet, tehtävässään pätevät henkilöt voivat osallistua hoitotehtäviin. Opiskelijat eivät osallistu ebolapotilaiden hoitoon

45 Työturvallisuuslaki 738/2002 Työnantajan velvoitteita Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajalla on velvollisuus selvittää työn vaarat ja arvioida niiden aiheuttamat riskit ja tarvittaessa vähentää niitä hyväksyttävään tasoon. Työnantajan on annettava työntekijälle riskinarviointiin perustuen riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ja huolehdittava työntekijän perehdytyksestä. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, jollei vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa muilla toimenpiteillä. Työympäristön, henkilönsuojainten ja työvälineiden tulee soveltua työhön ja mahdollistaa työn turvallinen suorittaminen

46 Työturvallisuuslaki 738/2002 Työntekijän velvoitteita Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia turvallisuusohjeita sekä tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Henkilönsuojaimia tulee käyttää ja hoitaa ohjeiden mukaisesti. Työntekijän on huolehdittava käytettävissään olevin keinoin omasta ja muiden turvallisuudesta. Työntekijän tulee ilmoittaa mahdollisista puutteista ja ongelmista työnantajalle

47 Ebolasuojautumisesta viitteet Lääkärit ilman rajoja: ECDC: WHO: ce_specppe_14.1_eng.pdf?ua=1 CDC: OSHWIKI: ogical_hazards

48 Työryhmän kokoonpano Erja Mäkelä, Työterveyslaitos Outi Lyytikäinen, THL Dinah Arifulla, THL Lisäksi asiantuntijoina osallistuneet myös Asko Järvinen, HUS Tom Silfvast, HUS/ensihoito Veli-Jukka Anttila, HUS Eeva Ruotsalainen, HUS Tarja Kuutamo, HUS Eva Gustavsson-Niemelä, HUS Tiina Saarikoski, Punainen Risti/ERU

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Ebolasuojavarusteiden. pukeminen ja riisuminen JAMES BOYD OSASTONLÄÄKÄRI HYKS ENSIHOITO, HELSINKI 25.11.

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Ebolasuojavarusteiden. pukeminen ja riisuminen JAMES BOYD OSASTONLÄÄKÄRI HYKS ENSIHOITO, HELSINKI 25.11. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ebolasuojavarusteiden pukeminen ja riisuminen JAMES BOYD OSASTONLÄÄKÄRI HYKS ENSIHOITO, HELSINKI 25.11.2014 SUOJAVARUSTEIDEN PUKEMINEN (donning) 1 Muista käydä

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä.

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. 1 Suojainten käyttö Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. Suojainten pukeminen Suusuojus à Suojalasit à Suojatakki à Suojakäsineet

Lisätiedot

Henkilösuojainten valinta

Henkilösuojainten valinta Henkilösuojainten valinta Hygieniahoitaja Jaana Kaappa Tays Valkeakoski Työturvallisuus laki 738/2002 Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline tai muu varuste, silloin kun

Lisätiedot

Eristyksen kesto. Sairauden kesto. Sairauden kesto. Oireiden kesto. Oireiden kesto

Eristyksen kesto. Sairauden kesto. Sairauden kesto. Oireiden kesto. Oireiden kesto 1 KOSKETUSERISTYS Käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan helposti suoran tai epäsuoran kosketuksen välityksellä leviävä infektio. Kosketuseristyksen tarkoituksena on katkaista kosketustartuntatie.

Lisätiedot

Pandeemista influenssaa varten Suomeen varattujen suojainten käyttö hoitotyössä

Pandeemista influenssaa varten Suomeen varattujen suojainten käyttö hoitotyössä Pandeemista influenssaa varten Suomeen varattujen suojainten käyttö hoitotyössä Varmuusvarastoitujen suojainten käyttöönotto Influenssa A(H1N1)v -viruksen aiheuttaman suojaintarpeen täyttämiseksi Suomessa

Lisätiedot

Influenssapotilaan eristyskäytännöt

Influenssapotilaan eristyskäytännöt Influenssapotilaan eristyskäytännöt Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 3.11.2014 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö Puh. 040 5094097

Lisätiedot

PINTAPELASTAJAN PUKEUTUMINEN ja varusteiden huoltaminen LIITE 1

PINTAPELASTAJAN PUKEUTUMINEN ja varusteiden huoltaminen LIITE 1 PINTAPELASTAJAN PUKEUTUMINEN ja varusteiden huoltaminen LIITE 1 Tarkasta varusteet Pintapelastuskassissa tulisi olla vähintään seuraavat varusteet: Lämmin välikerrasto villa-asu tai vastaava sukat käsineet

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö Turvalliset työtavat: suojainten käyttö 30.9.2016 Alueellinen koulutuspäivä Infektioiden torjunta Hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö, Oys Työvaate ja suojavaate Työvaatteessa ei

Lisätiedot

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA 1 SISÄLLYSLUETTELO ASEPTIIKKA 3 VAROTOIMET 3 VALMISTAUTUMINEN DOULAUKSEEN 4 SAAPUMINEN SAIRAALAAN 4 KÄSIENPESU 5 SUOJAKÄSINEET 5 KÄSIENPESUOHJE 6 KÄSIDESINFEKTIO 7 SYNNYTYSSALISSA

Lisätiedot

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 17.10.2016 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Leikkaustakit. turvallisuutesi ja mukavuutesi vuoksi

Leikkaustakit. turvallisuutesi ja mukavuutesi vuoksi Leikkaustakit turvallisuutesi ja mukavuutesi vuoksi Katse yksityiskohtiin Leikkauksen pituus, tyyppi, takin mukavuus ja turvaluokka yhdessä osaston talouden kanssa ovat asioita, jotka vaikuttavat henkilökohtaisen

Lisätiedot

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö teema Terve ja turvallinen sairaalarakennus työympäristönä 23.4.2009 Helsinki

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin ohje Perustuu THL:n ja VSSHP:n ohjeisiin. Päivitetty PSHP:n, HUS:n ja CDC:n uusien ohjeiden mukaisesti 3.11.

Satakunnan sairaanhoitopiirin ohje Perustuu THL:n ja VSSHP:n ohjeisiin. Päivitetty PSHP:n, HUS:n ja CDC:n uusien ohjeiden mukaisesti 3.11. Satakunnan sairaanhoitopiirin ohje Perustuu THL:n ja VSSHP:n ohjeisiin. Päivitetty PSHP:n, HUS:n ja CDC:n uusien ohjeiden mukaisesti 3.11.2014 Ohje erikoissairaanhoitoon Ebolaepäilyn arviointi ja alkuhoito

Lisätiedot

Maskeeraa oikein. Muovituksen maskeeraus - reikä ohjaustapille ylöspäin

Maskeeraa oikein. Muovituksen maskeeraus - reikä ohjaustapille ylöspäin Maskeeraa oikein Helpottaakseen saumaustyötä (ei vuotoja) on tärkeätä että maskeeraus tehdään meidän ohjeistuksen mukaan. 1 1 2 3 2 Suosittelemme myös että saumat muovitetaan koska tämä antaa suojan kemikaaleja

Lisätiedot

Kosketuseristystä tarvitsevan potilaan hoitotyö. 2) Mitä terveysalan ammattitutkintoja olet suorittanut ja milloin?

Kosketuseristystä tarvitsevan potilaan hoitotyö. 2) Mitä terveysalan ammattitutkintoja olet suorittanut ja milloin? LIITE 1/1 Kosketuseristystä tarvitsevan potilaan hoitotyö I Aluksi selvitämme taustatietoja sairaanhoitajista ja heidän työpaikoistaan/yksiköistään. Kirjoita vastauksesi kysymyksien kohdalla oleville riveille

Lisätiedot

Eristyssiivousohje. Pintojen puhdistaminen ja desinfektio. Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe

Eristyssiivousohje. Pintojen puhdistaminen ja desinfektio. Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe 1 (9) siivousohje: potilashuoneeseen, toimenpidehuoneeseen ja leikkaussaliin. Tätä ohjetta noudatetaan välisiivouksessa, päivittäisessä siivouksessa ja loppusiivouksessa. Pääsääntöisesti käytetään mikrokuituista

Lisätiedot

Ebola tietoisku. Veli-Jukka Anttila osastonylilääkäri HYKS/Tulehduskeskus/infektiosairaudet Infektioidentorjuntayksikkö

Ebola tietoisku. Veli-Jukka Anttila osastonylilääkäri HYKS/Tulehduskeskus/infektiosairaudet Infektioidentorjuntayksikkö Ebola tietoisku Veli-Jukka Anttila osastonylilääkäri HYKS/Tulehduskeskus/infektiosairaudet Infektioidentorjuntayksikkö Perusasioita Ebola viruksesta Kuuluu filovirusten sukuun Ainakin 5 eri Ebola viruslajia

Lisätiedot

Ebola. VSSHP Sairaalahygienia- ja infektiontorjunta

Ebola. VSSHP Sairaalahygienia- ja infektiontorjunta Ebola VSSHP Sairaalahygienia- ja infektiontorjunta 17.12.2014 Ebola Verenvuotokuumevirus (Filovirus) Tarttuu pisara- ja kosketustartuntana Luonnossa eläimillä (lepakot, jyrsijät ym.) -> siirtyy ihmiseen

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012 MITÄ KÄSIHYGIENIALLA TARKOITETAAN? Käsihygienialla tarkoitetaan käsiin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään infektioiden ja niitä aiheuttavien mikrobien siirtymistä käsien välityksellä.

Lisätiedot

Eristyspotilas leikkaussalissa. Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi

Eristyspotilas leikkaussalissa. Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi Eristyspotilas leikkaussalissa Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi Oulun yliopistollinen sairaala Tavanomainen toiminta Toimintamalli jonka

Lisätiedot

Pientoimenpiteiden aseptiikka

Pientoimenpiteiden aseptiikka Pientoimenpiteiden aseptiikka 30.11.2016 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen Pientoimenpide Invasiivinen toimenpide (=elimistön sisälle ulottuva, kajoava, ihon rikkova), joka vaati hyvää aseptiikkaa hoitoon liittyvien

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

IV-kanyylien käsittely

IV-kanyylien käsittely IV-kanyylien käsittely Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 26.10.2015 Hygieniahoitaja Tuula Keränen infektioiden torjuntayksikkö, OYS Puh 0405094097 Sisältö

Lisätiedot

307 Vaatteenvalmistus, semifinaali 29.1.2015

307 Vaatteenvalmistus, semifinaali 29.1.2015 307 Vaatteenvalmistus, semifinaali 29.1.2015 Kilpailutehtävänä on valmistaa naisten esiliina (koko M) oheisten ohjeiden ja mallin mukaan. Kilpailuaika on 6 tuntia. Kangas on 70 % PES ja 30 % CO. Esiliinan

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Sukset ostajan opas. Perinteisen suksen valinta. Ostajan oppaat" 01.11.2013

Sukset ostajan opas. Perinteisen suksen valinta. Ostajan oppaat 01.11.2013 Sukset ostajan opas Ostajan oppaat" 01.11.2013 Suksien jäykkyys, pohjamateriaali ja pituuden valinta ratkaisevat sen, miten suksi luistaa ja miltä hiihto maistuu. Suksien valintakriteerit ovat erilaiset

Lisätiedot

Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta

Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta Kuvallisten ohjeiden kehittäminen Kehittämistyö, Arcada, Hygieniahoitajan opinnot Maarit Juti Sisältö Miksi nämä ohjeet? Verinäytteenotto CVK:sta

Lisätiedot

3M Suojahaalarit. Turvallisuutta...käyttömukavuutta

3M Suojahaalarit. Turvallisuutta...käyttömukavuutta 3M Suojahaalarit Turvallisuutta......käyttömukavuutta Eurooppalaiset standardit 3M Suojahaalarit 3M valmistaa tuhansia tuotteita työ- ja ympäristönsuojeluuun. Suojainvalikoimaan kuuluvat erilaiset hengityksensuojaimet,

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

Lyh yh ytai kasvuaoatjatteet LYHYTAIKA,YHYTAIKASUOJAT 107

Lyh yh ytai kasvuaoatjatteet LYHYTAIKA,YHYTAIKASUOJAT 107 Lyhytaikavaatteet Lyhytaikasuojat LYHYTAIKA 107 Suojaimia koskevat CE-normit, direktiivi 89/686, luokka 3 Luokka 3 Kemiallisia, biologisia ja radioaktiivisia riskejä vastaan suojaavat vaatteet kuuluvat

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA

INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Congress Paasitorni Jaana Palosara Hygieniakoordinaattori TAVOITTEET Toimenpiteisiin liittyvien

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

FORATIA FINLAND OY TYÖVAATTEET

FORATIA FINLAND OY TYÖVAATTEET FORATIA FINLAND OY TYÖVAATTEET 1 SISÄLLYSLUETTELO THOR Työvaatteet 3-4 BALDER Työvaatteet 5 THOR vaatteet työhön ja vapaa-aikaan 6-7 MEDUSA Työvaatteet 8 TRITEX Työvaatteet 9 THERMO Haalarit 9 HIGH VIS

Lisätiedot

VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS

VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA 11.5.2017 ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN KÄYTTÖ RUNSASTA V. 2014 TERVEYSKESKUKSISSA

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita

Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita 1 (5) Influenssa A(H1N1) -toimintaohjeita 1. KUINKA TOIMIT, JOS EPÄILET SAIRASTUNEESI H1N1-INFLUENSSAAN? Jos epäilet sairastuneesi A(H1N1)-influenssaan, ÄLÄ MENE SAIRAANA TYÖHÖN, älä mene suoraan työterveyshuollon/

Lisätiedot

Oikea kertakäyttöisten ja tehdaspuhtaiden suojainten käyttö. hygieniahoitaja Sirpa Pöyry hygieniahoitaja Helinä Mikkola-Hartikainen 13.5.

Oikea kertakäyttöisten ja tehdaspuhtaiden suojainten käyttö. hygieniahoitaja Sirpa Pöyry hygieniahoitaja Helinä Mikkola-Hartikainen 13.5. Oikea kertakäyttöisten ja tehdaspuhtaiden suojainten käyttö hygieniahoitaja Sirpa Pöyry hygieniahoitaja Helinä Mikkola-Hartikainen 13.5.2016 Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa Duodecimin

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2014 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2014 VilliHelmi Oy 1 Säihkyvän kaulakorun teet näistä: Lajitelma erilaisia helmiä makusi mukaan 5 g 8/0 tai 6/0 siemenhelmiä lasihelmien väriin sopien 0,45 mm koruvaijeria haluttu pituus + 15 cm korupiikkejä kolmionmuotoisia,

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (direktiivin 2001/58/EC mukainen)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (direktiivin 2001/58/EC mukainen) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Tuotteen käyttö Käyttöalue ja käyttötapa Yrityksen tiedot K AGRO TOPSO Lypsäjän käsien hygieniaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Toiminta leikkausosastolla. Eija Similä Leikkaussairaanhoitaja Keskusleikkausosasto Oys

Toiminta leikkausosastolla. Eija Similä Leikkaussairaanhoitaja Keskusleikkausosasto Oys Toiminta leikkausosastolla Eija Similä Leikkaussairaanhoitaja Keskusleikkausosasto Oys Leikkausalueen infektio Hoitoon liittyvä infektio Terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana tai alkunsa

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Sinut on kutsuttu vierihoitajaksi. Tehtävänäsi on potilaan vitaalielintoimintojen seuraaminen ja perushoidosta huolehtiminen.

Sinut on kutsuttu vierihoitajaksi. Tehtävänäsi on potilaan vitaalielintoimintojen seuraaminen ja perushoidosta huolehtiminen. 1 (6) OSAAVA VIERIHOITAJA Vierihoitajalla tarkoitetaan tässä sitä, että potilaalla on jatkuva, ympärivuorokautinen hoito/valvonta, jonka toteuttaa kyseistä potilasta hoitamaan kutsuttu hoitaja. Hoitajalla

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

KUTSU. Palokunta-asu, pintapelastusvarusteet. Kyllä. Tuo tämä lomake todistuksena ennakkotehtävän suorittamisesta kurssinjohtajalle

KUTSU. Palokunta-asu, pintapelastusvarusteet. Kyllä. Tuo tämä lomake todistuksena ennakkotehtävän suorittamisesta kurssinjohtajalle KUTSU KURSSI Tervetuloa pintapelastuskurssille Kurssipaikka ja ajankohta Varustus Palokunta-asu, pintapelastusvarusteet KURSSINJOHTAJA Nimi Virka-asema yhteystiedot ESITIETOVAATIMUKSET Opettele seuraavat

Lisätiedot

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Mukava olo Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Tilavaatimukset Karsinaratkaisut lämmin- ja kylmäkasvattamoissa Ryhmittelyn merkitys Tautivastustus Eläinten siirrot Tilavaatimukset Ritiläpalkki Kiinteäpohjainen

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä kevät 2018

Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä kevät 2018 Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä kevät 2018 Heli Piirtola, Ninni Viitala Hygieniahoitaja Kliininen asiantuntija, sh yamk Desinfektioaineiden käyttökohteita Ihodesinfektio

Lisätiedot

TARTTUVA OKSENNUS- JA RIPULITAUTI

TARTTUVA OKSENNUS- JA RIPULITAUTI TARTTUVA OKSENNUS- JA RIPULITAUTI Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutus 6.5.2013 Hygieniahoitaja Reija Leiviskä P: 08-315 2574, e-mail: Reija.Leiviska@ppshp.fi

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä syksy 2017

Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä syksy 2017 Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä syksy 2017 Heli Piirtola Hygieniahoitaja Kliininen asiantuntija, sh yamk Desinfektioaineiden käyttökohteita Ihodesinfektio Käsihygienia

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö

Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö Ohje henkilökunnalle 29.3.2011 1 Käsihygienia Kynnet, sormukset ja korut Sormuksien, rannekellon ja rannerenkaiden käyttö ei ole suotavaa terveydenhuoltotyössä,

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla?

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? On monia tapoja saada lapsi selkään kantorepulla. Kokeile erilaisia

Lisätiedot

4. Olosuhteet Riittävä valaistus hyväksymismerkintöjen näkemiseen

4. Olosuhteet Riittävä valaistus hyväksymismerkintöjen näkemiseen TURVALLISUUSVARUSTEIDEN HYVÄKSYMISMERKINNÄT 1. Tarkastuksen käyttö Tässä ohjeessa selvitetään, mitä katsastajan on tiedettävä erilaisista turvallisuusvarusteiden hyväksymisistä ja kuinka niitä osoittavat

Lisätiedot

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2.1 Toimialakoodi Lääkeraaka-aine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

RIPULOIVAN POTILAAN ERISTYSKÄYTÄNNÖT

RIPULOIVAN POTILAAN ERISTYSKÄYTÄNNÖT RIPULOIVAN POTILAAN ERISTYSKÄYTÄNNÖT Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutus 3.11.2014 Hygieniahoitaja Reija Leiviskä P:040 509 4107 e-mail: Reija.Leiviska@ppshp.fi

Lisätiedot

Alueellinen sairaalahygienia iltapäivä 19.4.2012 Päivi Näykki, sh aoh

Alueellinen sairaalahygienia iltapäivä 19.4.2012 Päivi Näykki, sh aoh Alueellinen sairaalahygienia iltapäivä 19.4.2012 Päivi Näykki, sh aoh Lähtökohtana Clostridium difficile 027 löydökset. Epidemia Hysa:lla v 2007 2011. Taudin luonteesta johtuva tarve torjua tautia. Kehiteltiin

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot

Lyhytaikahaalareiden CE-normit, direktiivi 89/686, luokka 3

Lyhytaikahaalareiden CE-normit, direktiivi 89/686, luokka 3 95 Lyhytaikahaalareiden CE-normit, direktiivi 89/686, luokka 3 Luokka 3 Vaatteet, jotka suojaavat kemiallisilta, biologisilta ja radioaktiivisilta riskeiltä, kuuluvat luokkaan 3 eli ne suojaavat käyttäjää

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla (voit käyttää peiliä apunasi harjoitellessasi sidontaa) 1.

Lisätiedot

Suojaimet. Yleistä hengityssuojaimista. Yleistä suoja-asuista

Suojaimet. Yleistä hengityssuojaimista. Yleistä suoja-asuista Suojaimet Yleistä hengityssuojaimista Altistusta ilmateitse voi vähentää käyttämällä erilaisia suojaimia. Suojaimessa on aina omat päästönsä, joten kaikki suojaimet eivät sovellut kaikille hajusteyliherkille.

Lisätiedot

Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla

Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla Helena Ojanperä Hygieniahoitaja/osastonhoitaja 5.10.2012 Alueellinen infektioiden torjunnan koulutuspäivä Hoitoon liittyvät infektiot avohoidossa

Lisätiedot

Virtually Oy. Laadukas tyynysarja vaativaan käyttöön VUODEPOTILAAN VAATTEET HOITOLAKANA. y-tunnus: 2592147-1 myynti@virtually.fi puh.

Virtually Oy. Laadukas tyynysarja vaativaan käyttöön VUODEPOTILAAN VAATTEET HOITOLAKANA. y-tunnus: 2592147-1 myynti@virtually.fi puh. HOITOLAKANA Valmistusmaa: Belgia Hoitolakana on muotoonommellun lakanan ja paidan yhdistelmä. Se on erityisesti tarkoitettu levottomille potilaille, joilla on pukemiseen tai siisteyteen liittyvä häiriö.

Lisätiedot

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto.

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto. PISTETYÖSKENTELY Kuperkeikka eteenpäin Yleismotoriikka 1 Lähdetään kyykystä jalat vierekkäin, kämmenet matossa. Leuka painetaan rintaan, ponnistetaan jalat suoriksi ja asetetaan takaraivo maahan. Rullataan

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

Tervetuloa sammutustyökurssille,

Tervetuloa sammutustyökurssille, KUTSU KURSSI Tervetuloa sammutustyökurssille, Kurssipaikka ja ajankohta Varustus Palokunta-asu KURSSINJOHTAJA Nimi Virka-asema yhteystiedot ENNAKKOTEHTÄVÄ Sopimuspalokuntasi tulee järjestää sinulle seuraavat

Lisätiedot

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS 1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Kotoa leikkaukseen Ihon puhdistus ja desinfektio ennen leikkausta

Kotoa leikkaukseen Ihon puhdistus ja desinfektio ennen leikkausta Kotoa leikkaukseen Ihon puhdistus ja desinfektio ennen leikkausta Eija Similä Sairaanhoitaja, hygieniavastaava Keskusleikkausosasto Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi p. 08 3152202 Ihon

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SUOJAIMET Suojalasit , , ,

SUOJAIMET Suojalasit , , , SUOJAIMET 0..6-3.03.7 Suojalasit Siniseksi sävytetty miellyttävää ja rentoa näkemistä varten Sopii pitkäkestoiseen käyttöön UV-suojalla sporttinen design erittäin naarmuuntumisenkestävä Suojaa hionta-,

Lisätiedot

LENNU liito-orava. työohjeet ja kaavat

LENNU liito-orava. työohjeet ja kaavat LENNU liito-orava työohjeet ja kaavat LENNU liito-orava Käsinukke ja pehmolelu Tarvikkeet ja työvälineet kaavat päällikangas: tekoturkis, teddy, fleece, villakangas, sametti, loimusametti ym. vuorikangas:

Lisätiedot

kertakäyttöinen suojavisiiri

kertakäyttöinen suojavisiiri Uudentyyppinen, yhtenäinen, kasvot kauttaaltaan peittävä kertakäyttöinen suojavisiiri YKSI KOKO Sopii kaiken kokoisiin päihin VÄÄRISTÄMATON OPTIIKKA Saumaton, yhdestä kappaleesta koostuva visiiri mahdollistaa

Lisätiedot

ASEPTIIKKA LÄÄKEHOIDOSSA

ASEPTIIKKA LÄÄKEHOIDOSSA Aseptiikka = kaikki toimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään ja estämään infektioiden syntyminen ASEPTIIKKA LÄÄKEHOIDOSSA LÄÄKEHOITO 1 A. KENTTÄ/M. M-K Aseptiikka lääkehoidon osana Lääkehoidon toteuttaminen

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

OHJE. Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö KOSKETUSERISTYS

OHJE. Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö KOSKETUSERISTYS KOSKETUSERISTYS Käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan helposti suoran tai epäsuoran kosketuksen välityksellä leviävä infektio. Kosketuseristyksen tarkoituksena on katkaista kosketustartuntatie.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala Jyväskylä

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala Jyväskylä Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 19.5.2017 Jyväskylä Pientoimenpide Invasiivinen toimenpide, joka vaati hyvää aseptiikkaa hoitoon

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot