NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) , faksi (09)

2 2 Sisällys 1 SÄHKÖN TOIMITTAMINEN SÄHKÖN SAANTI RAKENNUSLUPA JA PÄÄPIIRRUSTUKSET SÄHKÖSUUNNITELMA LIITTYMISSOPIMUS SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUS KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS VARMENNUS- JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET SÄHKÖNOSTOSOPIMUS SÄHKÖYHTIÖN ARKISTOIMAT SÄHKÖSUUNNITELMAT... 7 NSVOy arkistoi oheiset asiakirjat: ILMOITUKSET REKISTERINPITÄJÄLLE LIITTYMÄT PJ-LIITTYMÄ YLEISTÄ TILAPÄINEN LIITYMÄ PYSYVÄ LIITTYMÄ LIITTYMISJOHDON KYTKENTÄ MAADOITUKSET KESKIJÄNNITELIITTYJÄ LIITTYMISKOHTA LIITTYMISJOHTO MUUNTAMOT KESKIJÄNNITEKOJEISTO MUUNTAJAT PIENJÄNNITEKESKUS MAADOITUKSET ENERGIAN MITTAUS YLEISOHJEET /400 V KÄYTTÖPAIKKOJEN MITTAUS kV LIITTYMIEN MITTAUS... 17

3 SÄHKÖNOSTON KILPAILUTTAMISEN VAIKUTUS MITTAUKSEEN TOIMINTATAVAT JA HANKINTARAJAT TOIMITATAVAT JA HANKINTARAJAT MITTAUKSEN TILAAMINEN MITTALAITETILAT YMPÄRISTÖOLOSUHTEET SIJAINTI RAKENNUKSESSA KOTELOT JA ALUSTAT MITTARI- JA RYHMÄKESKUSTUNNUKSET ETÄLUENNAN VAATIMUKSET MITTARI- JA RYHMÄKESKUKSILLE TILOJEN LUKITUS SINETÖINTI MITTAMUUNTAJAT PIENJÄNNITEMITTAUS SUUJÄNNITEMITTAUS RIVILIITTIMET JA JOHDOTUS MITTAUSPIIRIN SUOJAUS RIVILIITTIMET MITTAUKSEN JÄNNITEKYTKIN JOHDOTUS SÄHKÖLÄMMITYKSEN MITTAUS JA OHJAUS NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKKO OY:N OHJEET LIITTYMISSOPIMUKSET JA MAKSUT LIITTYMISMAKSUT JAKELUVERKON SÄHKÖKÄYTTÖPAIKKOJEN LOISTEHON KOMPENSOINTI KOMPENSOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA KOMPENSOINTIRATKAISUT NSVOY:N VERKKOON LIITTYVISSÄ KIINTEISTÖISSÄ TUOTANNON LIITTÄMINEN NSVOy:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON YLEISTÄ YHTEENVETO TOIMISTA TUOTANTOLAITOSTA HANKITTAESSA TUOTANTOLAITOKSELLE TARVITTAVAT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT YHTEYS NSVOy:n OTA YHTEYS VALITSEMAASI SÄHKÖNMYYJÄÄN AJOISSA ENNEN TUOTANNON ALOITTAMISTA 30 5 YHTEYSTIEDOT... 30

4 4 Liitteet 1. Yleistietolomake urakoitsijalle 2. NSVOy:llä käytettävät liittymiskaapelit 3. Tilapäiskeskuksen teline 4. Maadoituskaaviot 5. Ylivirtareleen ohjeistus + asettelu 6. Liittymismaksu menetelmät 7. Liittymismaksu 8. Tilapäiskeskuksen vuokrausehdot 9. Enintään 50kVA tuotantolaitos 10. Yli 50 kva tuotantolaitos 11. Liittymiskaapelin suojaus

5 5 1 SÄHKÖN TOIMITTAMINEN 1.1 YLEISTÄ Ohjeiston tarkoituksena on helpottaa rakentajien, urakoitsijoiden ja sähkösuunnittelijoiden toimia Nurmijärven Sähköverkko Oy (myöhemmin NSVOy) jakeluverkko alueella ja selventää toimenpiteitä rakennuskohteen etenemisjärjestyksestä sähköistämiskohteessa. Ohjeistuksessa käytetään voimassaolevia liittymis- ja sähköntoimitusehtoja sekä NSVOy:n o- mia ohjeita liittymis- ja mittarointiasioissa. Kaikki liittymisehtojen mukaiset laitteistot liitetään jakeluverkkoon edellyttäen että niille on suoritettu asianomainen käyttöönottotarkastus SÄHKÖN SAANTI NSVOy on velvollinen toimittamaan sähköä. Käyttötarpeet on tällöin oltava tavanomaiset. Rakennuskohteen sähköistäminen edellyttää olemassa olevaa jakeluverkkoa tai se on mahdollista rakentaa kohteeseen. Sähköverkosta on myös saatava riittävä teho haluttuna ajankohtana. Täyttääkseen ehdot, tarvitsevat NSVOy tiedot kohteen rakentamisesta, sijainnista ja teknisistä asioista. Tiedot tulee toimittaa NSVOy: liittymispalveluun riittävän ajoissa ennen liittämisajankohtaa RAKENNUSLUPA JA PÄÄPIIRRUSTUKSET Liittymistä varten NSVOy:n tarvitsemat asiakirjat tulee toimittaa joko sähköisenä (pdf - muodossa) tai toimittaa ne verkkoyhtiön liittymispalveluun paperisena. Luettelo tarvittavista asiakirjoista listataan jäljempänä. NSVOy tekee näiden asiakirjojen perusteella arvion sähkön tarpeesta. Samalla tarkistetaan liittymistilojen tila ja mahdollinen tilavaraus muuntamolle. Mikäli kohde liitetään keskijänniteverkkoon, on muuntamon sijainti, rakenteet ja kaapelireitit hyväksytettävä NSVOy:llä ennen rakennuslupa käsittelyä. Pääpiirustussuunnitelmat on lähetettävä tällöin mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Suunnitelmasta on selvittävä kohteen sijainti ja koko. Tällöin voidaan jo alkuvaiheessa määritellä pääkeskus/mittaustilan tai muuntamotilan suotuisa paikka liittymiskaapelin suhteen SÄHKÖSUUNNITELMA Tarvittavat asiakirjat: Yleistietolomake Rakennustiedot (pinta-ala, tilavuus ja lämmitystapa) Tonttikartta tai tonttiote Tasopiirustus, mistä ilmenee suunniteltu liittymiskaapelinreitti ja pääkeskuksen sijainti. Arvio kohteen liitäntätehosta NSVOy tarvitsee kohteen suunnitelmapiirustukset. Tällöin saadaan kohteesta tarkat liityntätiedot ja mittaroinin toteuttamiseksi.

6 6 Suunnitelmat voi toimittaa sähköisessä muodossa (pdf - tiedostona) osoitteeseen: tai toimittaa ne paperisessa muodossa osoitteeseen: Tarvittavat suunnitelmat: Nurmijärven Sähköverkko Oy Tekninen as. palvelu Kauppanummentie NURMIJÄRVI Sähkötyöselitys (jos tehty) Asemapiirustus tai karttaote Pää- ja nousujohtokaavio, keskuskaavio Maadoituskaavio Tasopiirustus pää- ja mittauskeskuksista sekä liittymisjohdon sijainti Pää- ja mittauskeskuksen pääkaaviot ja kokoonpanopiirustukset Tarvittavat kaapelireittipiirustukset Kj-kaavio ja kojeiston rakennekuva Kj-liittyjien päämuuntamon takaisista alamuuntamoista lähetetään tiedoksi vain asemapiirustus sekä kj-verkon yleiskytkentäkaavio. Näistä on selvittävä verkossa olevien muuntajatehot. Asemapiirroksessa täytyy ilmetä myös muuntamoiden sekä kj-kaapeleiden sijainti tontilla. Saneerauskohteista tarvitaan piirustukset vain työkohteena olevalta osalta LIITTYMISSOPIMUS Liittymissopimuksella sopivat NSVOy ja asiakas laitteiston liittämisestä jakeluverkkoon. Sopimuksessa noudatetaan sähkönkäyttöpaikkojen yleisiä liittymisehtoja (LE05) ja voimassa olevaa liittymismaksuhinnastoa. Sopimuksessa sovittaan liittymismaksuista, liittymiskohdasta ja liittymän toimitusajasta. Ehtoja voidaan myös täydentää NSVOy:n erityisehdoilla. Tontille annetaan vain yksi liittymä. Tarkemmat ohjeet on annettu kohdassa SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUS KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Asennustyön suorittanut urakoitsija tarkistaa aina itse asennukset tai teettää tarkastuksen kolmannella osapuolella ennen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista. Käyttöönottotarkastuksesta laaditaan aina tarkastuspöytäkirja, paitsi vähäisistä töistä.

7 7 Pöytäkirjasta tulee ilmetä kohteen yksilöintitiedot selvitys laitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta, kuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastustulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava tarkastuspöytäkirja VARMENNUS- JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä (517/96) on käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehtävä varmennustarkastus. Varmennustarkastus tehdään uusille laitteisto-luokkien 1, 2 ja 3 sähkölaitteistoille sekä muuntamoille. Kohteiden virta on kuitenkin oltava yli 35A ja käytönjohtajaa koskevissa kohteissa on virran oltava yli 250A. Luokkaan 3 kuuluva räjähdysvaarallinen tila on varmennustarkastettava aina kun muutostyö edellyttää käyttöönottopöytäkirjaa. Varmennustarkastuksia voi suorittaa valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos. Laitteistoluokkaa 3a tarkistuksen saa suorittaa vai valtuutettu laitos. Luokkien 1 ja 2 tarkastukset voi tehdä 3 kk:n sisällä laitteiston käyttöönotosta. Lisätietoa löytyy lisää Urakoitsijalle sekä sähkölaitteiston haltijalle on annettava todistus varmennustarkastuksista. Tarkastuksen tilaamisesta huolehtii urakoitsija. Mikäli urakoitsijalla on omantyön varmennusoikeus, ei ulkopuolista varmennustarkastusta tarvita, paitsi 3a luokan tiloissa. Lisäksi omantyön varmennustarkastusta tekevällä urakoitsijalla on oltava puolueettomasti arvioitu laatujärjestelmä. Määräaikaistarkastuksen tilaaminen on sähkölaitteiston haltijan tehtävä. Määräaikaistarkastukset luokalle 1 on tehtävä 15, luokalle 2 on tehtävä 10 ja luokalle 3 on tehtävä 5 vuoden välein SÄHKÖNOSTOSOPIMUS Asiakas voi ostaa sähkönsä haluamaltaan myyntiyhtiöltä. Myyntiä koskevat vaatimukset ja oikeudet on määritelty yleisissä myyntiehdoissa SME Sähköverkkoon kytkentä edellyttää, että asiakas on myös sopinut sähkön ostosta sekä verkkopalvelusta. Tiettyjen sähkölaitteiden käytöstä on sovittava sähkötoimitusehtojen VPE 2010 kohdan mukaisesti NSVOy:n kanssa etukäteen. Näitä ovat sähkölaitteet, joiden käynnistysvirta on suuri verrattuna pääsulakkeiden kokoon sekä generaattorit. Haja-asutusalueilla on syytä varmistaa lämpöpumppujen häiriötön toiminta. Varavoima pitää olla teknisesti estetty kytkeytymästä jakeluverkkoon häiriön aikana SÄHKÖYHTIÖN ARKISTOIMAT SÄHKÖSUUNNITELMAT NSVOy arkistoi oheiset asiakirjat: Asemapiirustus Pää- ja mittauskeskuksen pääkaavio ja kokoonpanopiirustukset Pää- ja nousujohtokaaviot Tasopiirustus pääkeskuksen ja liittymisjohdon sijainnista Kj-kaavio ja kojeiston rakennekuvat

8 1.9. ILMOITUKSET REKISTERINPITÄJÄLLE 8 2. LIITTYMÄT Rekisterinpitoilmoitus on tehtävä kaikista uusista liittymistä. Ilmoitusvelvollinen on sähkölaitteiston rakentaja. Ilmoituksessa on mainittava laitteiston tyypistä, haltijasta, rakentajasta sekä tarkastajasta. Tietoja käytetään sähköturvallisuuden valvontaan sekä mahdollisten vahinkojen selvittämiseen. Tarkastaja tekee vastaavanlaisen ilmoituksen suorittamistaan varmennus- ja määräaikaistarkastuksista. Rekisterinpitoilmoitukset tehdään luokille 1a 2b laitteistoista NSVOy:lle ja luokat 2c -3 suoraan TUKES:lle. TUKES:lle ilmoitus tehdään heidän omalla lomakkeella: SL2 ilmoitus sähkölaitteistorekisteriin. Ilmoitukset on tehtävä kuukauden sisällä sähkölaitteiston käyttöönotosta lopulliseen käyttöön. Mittarointi ja kytkentäpyynnöt on tehtävä yleistietolomakkeella NSVOy:lle 3 viikkoa ennen toivottua kytkentäpäivää. Yleistietolomake hyvin täytettynä käy myös uuden liittymän osalta rekisterinpitoilmoitukseksi. Pääsulakkeen muutoksesta. Yleistietolomake on liitteessä PJ-LIITTYMÄ YLEISTÄ NSVOy noudattaa sähköverkkoon liityttäessä voimassaolevia liittymisehtoja (LE 05) TILAPÄINEN LIITYMÄ NSVOy:n kanssa voi tehdä myös tilapäisliittymissopimuksen. Tilapäissopimusta tehdessä tehdään asiakkaan kanssa myös samalla liittymäsopimus, pois lukien tie, silta tai viemäri työmaat. Näihin riittää pelkästään tilapäissopimus. Kuitenkin ennen sopimusta, on liittyjän sähköurakoitsijan selvitettävä NSVOy:ltä tilapäisliittymän mahdollisuutta. Tarkasteltavia kohtia on liittymispaikka, tehonsaanti, liittymiskaapeli, rakennustapa jne. Liittyjän sähköurakoitsija rakentaa tilapäisliittymän NSVOy:n ohjeiden mukaan. Tilapäinen liittymä on voimassa korkeintaan 2 vuotta, ellei sopimuksessa mainita toisin. Mittaus tulee järjestää lukittuun kaappiin, jonne on verkkoyhtiöllä vapaa pääsy. Mittarin toimittaa NSVOy. Keskuksen pääkytkin tulee sijaita vasta mittauksen jälkeen. NSVOy vuokraa myös tilapäiskeskuksia. Keskukset ovat kooltaan joko 3X25A tai 3X63A. Keskuksen toimituksesta ja vuokrasta voi sopia NSVOy:n teknisen asiakaspalvelun kanssa. Keskus asennetaan NSVOy:n omistamaan sähköpylvääseen tai jos sellaista ei ole lähettyvillä, niin tu-

9 9 kevarakenteiseen tilapäiseen telineeseen. Telineen rakentaa liittyjä. Telineen rakennusohje Kts Liite 3 Lopullista liittymiskaapelia voidaan myös käyttää tilapäisen keskuksen liittymisjohtona. Tilapäisliityntää varten NSVOy pyytää sulakekoon mukaisen vakuuden. Vakuus tulee maksaa NSVOy:n osoittamalla tavalla ennen kytkentää. Sähkönkäytön loputtua on liittyjän tilattava linjan irrotus tai mittauksen poisto NSVOy:ltä PYSYVÄ LIITTYMÄ LIITTYMISKOHTA NSVOy määrittelee liittymiskohdan liittymälle jakeluverkossaan. Liittymiskohta on pienjännite liittyjällä rajan tai tontin lähellä oleva jakokaappi maakaapeliverkostossa tai lähin sähköpylväs ilmajohto verkossa. Keskijänniteliittyjän liittymiskohta määritellään kohdassa Esikaapeloidulla alueella liittymiskaapeli on jo tuotu tontin rajalle, rakennuttajan liittymispiste on kuitenkin näissäkin tapauksissa osoitettu jakokaappi LIITTYMISKAAPELI, MITOITUS JA SUOJAUS Liittymiskaapeli on asiakkaan pääkeskuksen ja sovitun liittymispisteen välinen johto-osuus. Liittymiskaapeli ei sisälly liittymän hintaan. Rakennuttaja voi sopia urakoitsijansa kanssa liittymiskaapelintoimituksesta ja rakentamisesta. Liittymiskaapeli on aina asiakkaan omaisuutta ja näin vastaa myös liittymiskaapelin hoidosta. NSVOy:ltä on mahdollista hankkia myös tonttipakettia, johon kuuluu liittymiskaapelia tarjottu määrä, tonttikeskus, maadoitukset sekä kytkentä jakokaapissa / pylväällä. Liittymiskaapeli on mitoitettava NSVOy:n edellyttämällä tavalla. Kaapelin mitoituksessa on otettava huomioon SFS :n mitoitusvaatimukset. Liittymisjohdon rakenteen, poikkipinta-alan ja asennustavan täytyy vastata NSVOy:n vaatimuksia. Pienin jakeluverkossa käytettävä kaapeli on joko AXMK 4x25 tai MCMK 4x16. Vaihejärjestys on ruskea, musta ja valkoinen/harmaa/musta ja vaihenumero. Mikäli liittyjällä on 5,5 kw moottori, on tämä varustettava joko pehmytkäynnistimellä tai taajuusmuuttajalla. Moottoriliittymässä on myös NSVOy:n vaatimukset kompensoinnista. Mikäli käytetään moottorilähdössä taajuusmuuttajaa, on sen täytettävä EMC-tuotestandardi EN häiriönsiedolle ja päästöille. Liittyjän kuuluu myös kaapeliojan kaivaminen sekä peittäminen sovittuun liittymiskohtaan. Ojan syvyys on oltava niin syvä, että kaapelin yläpinnan etäisyys on > 0,7m maan pinnasta. Kaapeli peitetään kivettömällä hiekalla n 20 cm syvyydeltä. Kaapelin täytyisi jäädä hiekan keskelle. Kaapelin varoitusnauha asennetaan n 30 cm syvyyteen. Karkealla maaperällä suositellaan kaapelin suojaamista. Suojaukseen on käytettävä vähintään c-luokan suojakourua tai asennettava vähintään Ø 110mm sähköputki. Putki on varustettava

10 10 vetonarulla. Ajoradalla ja tien poikituksiin suosittelemme käytettävän Ø 110mm A-luokan putkea. Kallion pinnalla on kaapeli suojattava kallioon kiinnitettävällä suojakourulla sekä päälle valettavalla betonilla. Vähimmäispaksuus betonilla on oltava 20cm. Liittymiskaapelin ollessa yli 185 mm2 on käytettävä Ø 140 mm putkea tai suurempaa putkikokoa. Tarkempia kuvia löytyy liitteestä 11 Liittymiskaapelin ollessa suurempi kuin 50mm2, on kaapelin sisäänvientiputkitus oltava halkaisijaltaan vähintään Ø 110mm. Asennuksen helpottamiseksi on tällöin pääkeskuksen alapuolelle tehtävä lattiakanava. Asennettaessa putkilinjaa, saa siinä käyttää vain kaaria, joiden asteluku on väliltä 0-45 astetta. Putkitettaessa on putkien pään ulotuttava routaeristeen, asvaltoinnin, laatoituksen, portaiden yms. ulkopuolelle vähintään 10 cm. Salaojaputken käyttö suojaputkena on kielletty. Pylväältä tuleva liittymiskaapeli tuulee olla kiinnitetty pylvääseen kokokiinnikkeillä (AMKA naulakiinnike) ja kaapeli tulee suojata alhaalta suojaraudalla. Nämä kiinnitykset NSVOy voi suorittaa myös laskutyönä LIITTYMISJOHDON KYTKENTÄ NSVOy:n valtuuttama aliurakoitsija kytkee liittymiskaapelin verkkoon, mikäli se on tehty kohdan 2.1.3:n mukaisesti. Liittymiskaapeliin mahdollisesti tarvittava kaapelijatkos ei sisälly liittymätoimitukseen. Pylväsliittymässä vastaavasti kohokiinnikkeet eikä suojarauta kuulu liittymätoimitukseen. Pylväsliittymässä on mittarikeskus varustettava karkealla ylijännitesuojalla MAADOITUKSET Maadoitukset tehdään voimassaolevan standardin mukaan. Tonttikeskuksessa on helppo vetää maadoitus samaan kanavaan kaapelin kanssa KESKIJÄNNITELIITTYJÄ LIITTYMISKOHTA NSVOy määrittelee liittymiskohdan liittymälle jakeluverkossaan. Liittymiskohta on keskijänniteliittyjällä puistomuuntamon erotin maakaapeliverkossa tai lähin sj-sähköpylväs ilmajohtoverkossa tai jokin muu soveltuva piste LIITTYMISJOHTO 20kV liittymiskaapelille suositellaan asennettavaksi halkaisijaltaan vähintään 140mm suojaputkeen. Suojaputkitus on oltava yhtenäinen NSVOy:n osoittamasta liittymispisteestä asiakkaan 20kV kojeiston tulokennon tai kennojen alle. Rengassyöttötapauksissa on asennettava kaksi vähintään 140mm putkea. Suojaputkituksiin on asennettava vetonarut valmiiksi. Kaapelin syvyys on oltava lopullisesta maan pinnasta >70cm kaapelin pinnasta mitattuna. Kaapeliojan pohjalle asennetaan hienoa tasoitushiekkaa (0-8mm), jolla hoidetaan ojan pohjan epätasaisuudet. Tasoitushiekka tasoitetaan ja tiivistetään esim. tärylevyllä. Kaapeliojan täyt-

11 11 tövaiheessa on huomioitava, ettei täytä ojaa terävällä aineksella tai muulla rojulla. Kaapelin / suojaputkituksen päälle on asennettava hienoa max. 0-8mm raekokoista suojahiekka n. 20cm:n paksuudelta. Varoitusnauha asennetaan 30cm päähän lopullisesta maan pinnasta. Suositeltavaa olisi myös järjestää yhdelle 20kV kaapelille reittivaraus kojeistolta (kaapelikuilusta) ulos vikatapauksia tai muita tarpeita varten. Kojeiston alla on oltava kaapelikuilu tai oltava riittävästi väljää tilaa 20kV kaapelin asentamista varten. Asennustilat on oltava riittävän kokoinen. Kaapelivalmistajan minimi taivutussäteitä ei saa alittaa missään tilanteessa. Kojeistossa tulee olla 20kV liittymiskaapelin kiinnittämistä varten kiinnitysmahdollisuus. Esim. kisko ukra- kiinnikettä varten tai jokin muu tehdasvalmisteinen kiinnike kaapelin kiinnittämiseksi. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n alueella 20kV liittymisjohtona käytetään AHXAMK W 3x120 Al +35 Cu kaapelia. Kaapelityyppi on kuitenkin varmistettava aina ennen kaapelin tilaamista teknisestä asiakaspalvelusta. 20kV liittymiskaapelin hankinta- ja asennuskustannuksista vastaa rakentaja MUUNTAMOT Uudet muuntamot on sijoitettava maan tasolle rakennuksen ulkoseinälle. Tilasta on avauduttava ovi ulospäin jotta: NSVOy:n henkilökunta tai sen valtuuttama urakoitsija voi nopeasti ja esteettömästi päästä muuntamoon esim. vikatilanteessa. Kiinteistön kulunvalvonta ei saa häiriintyä tilaan mennessä. Verkkokaapelireitti olisi mahdollisimman lyhyt eikä vaarantaisi käyttömahdollisuutta mahdollisessa vikatilanteessa. Verkkokaapeli asennus olisi palonkestävä. Muuntamotilan ollessa muualla kuin ulkoseinällä on NSVOy:n ja asiakaan välille tehtävä sopimus kulkureitin auki pysymisestä. Tämä koskee myös mahdollisesti tilanteen muuttuessa. Keski- ja pienjännitekeskukset tulee sijoittaa omiin erillisiin huoneistoihin. Rakennuksen palotekniset vaatimukset on esitetty sisäasiainministeriön ohjeessa E1, rakenteellinen paloturvallisuus. Lisäksi on huomioitava: Muuntamo- ja kaapelitilat on käsiteltävä betonipölyn irtoamisen estämiseksi. Tilojen sisätilat on maalattava. Muuntamo-oven ulkopintaan on merkattava muuntamo tunnus. Ilmanvaihto koneet on sijoitettava paikkaa, jotta ne voidaan huoltaa ilman katkoa. Lämpötilatermostaatti on sijoitettava lähelle muuntajaa vapaalle seinälle.

12 12 Muuntamotilan sekä kennostojen valaistus on oltava riittävä. muuntamon valaistuskytkin on sijoitettava muuntamotilan sisäpuolelle sisääntulo-oven viereen. Lisäksi on asennettava ovikytkin, joka sytyttää erillisen valopisteen. Muuntamotilassa täytyy olla suojamaadoitettu 16A pistorasia. Muuntamotilaan on asennettava vain NSVOy:n muuntajasarjan lukko. Asennus tapahtuu muuntamotilan haltijan toimesta. Kilvet Suojavälineet KESKIJÄNNITEKOJEISTO MITOITUS JA RAKENNEVAATIMUKSET NSVOy:n jakelualueella on 20 kv jakelujännite Taulukko 1: uusien ja saneerattavien muuntamokojeistojen mitoitus Nimellisjännite / kv 20 Pääkytkinlaitteen katkaisukyky / ka 16 Terminen oikosulkukestoisuus / ka (1s) 16 Dynaaminen oikosulkukestoisuus / ka 40 Liittymiskennon kuormanerottimen ja 630 kiskojen nimellisvirta / A Käytössä olevien 20kV ja työmaadoitusvälineiden mitoitustaso on hyväksyttävä, jos se on 16 ka (1s). Muuntamon kaapeleiden tulee olla oikosulkukestoiset. Kaapelin minimi poikkipinta-alat: ennen pääkatkaisijan suojausvirtamuuntajaa verkkokaapelin paksuinen katkaisijan suojausvirtamuuntajan jälkeen t katk I th Johdon poikkipinta 0,1 s 1) 16 ka 35 Cu 50AL 0,4 s 16 ka 95 Cu 120Al t katk = katkaisijan toiminta-aika oikosulussa 1) Käänteisaikarele sj-sulakkeen jälkeen 25 mm 2 Cu tai 35 mm 2 Al Suositellaan työturvallisuuden takia käytettävän kiinteästi asennettuja maadoituserottimia siirrettävien työmaadoitusköysien sijaan. Liitteessä 4 on toteutustapoja muuntamon pää- että maadoituskaaviosta. Tarkastettavissa kuvista täytyy löytyä minimissään esimerkkikuvissa esitetyt tiedot.

13 KAAPELIREITIT 13 Hallinnoimillaan alueilla liittyjä vastaa kustannuksillaan kaapelireitin rakentamisen. Kaapelireitti rakennetaan kaivamalla kaapelikaivanto ja asettamalla sinne kaapelin suojaputki. Suojaputken koko on oltava vähintään 140 mm, väriltään keltainen ja lujuusluokaltaan A. Putken pään tulee olla yli 70 cm syvyydessä määritellyssä liittymispisteessä. Putkiin on asennettava kaapelinvetonaru. Kaapeliojan pohjaan on asennettava vähintään 20 cm asennushiekkaa kaapelien ja putkien suojaksi. putkitus tulee olla suora ja mahdollisimman mutkaton. Mutkakohtaan tulee jättää vetomonttu. NSVOy käyttää verkkokaapelina AHXAMK-W 3x120 Al + 35 Cu tyyppistä kaapelia. Kaapelin minimitaivutussäde on 600 mm LIITTYMISKENNOT NSVOy:lle varataan rengasverkossa kaksi liittymiskennoa. Mikäli kennoja tarvitaan lisää, neuvotellaan niistä erikseen. Liittyjä omistaa kaikki liittymiskennot ja muuntamon haltija vastaa laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta. Verkkokaapelipäätteen kaapelikenkien kiinnityskohta tulee olla lattiasta tai kanavanpohjalta sen verran korkealla että kaapelin taivutussädettä ei jouduta pienentämään ja että siihen mahtuu vaivatta lisäämään kaapelipäätteen. Vaihejohtimille tulee olla liittymiskennoissa kiinnityskisko. Kennoon täytyy pystyä liittämään AHXAMK-W 3x120 Al + 35 Cu kaapeli. Kokoojakiskon ja viereisen verkkokaapelin ollessa jännitteinen on verkkokaapelin asennus, päätteen asennuksen, työmaadoittamisen sekä vianmittaus voitava suorittaa turvallisesti. Tällöin ei tarvitse koko muuntamoa kytkeä jännitteettömäksi. Verkkokaapelien vaiheiden jännitteellisyyden pitää nähdä kennon etupaneelin jännitteenilmaisimesta. Jännitteellisyyden voi myös mitata määräystenmukaisella jännitteen koettimella suoraan vaihejohtimista purkamatta kojeistoa. Verkkokaapelin Kojeistonpuoleiset kaapelit on merkattava vaihemerkinnöin. Liittymiskennon tilatiedot (auki, kiinni, maadoitettu) täytyy saada kosketintietona kaukovalvontaan. Tilatiedot tulee olla johdotettuna riviliittimille. Näistä se on kaapeloitavissa eteenpäin. Riviliittimiltä on oltava selkeä reitti laitekaapille jälkikäteen tehtävää johdotusta varten. Mikäli käytetään SF 6 eristeistä kojeistoa, on kojeistossa oltava kaasupainemittari. Kaapelipäätteitä asennettaessa peräkkäin, kojeiston etureunasta katsottuna, on liittymiskennon leveys oltava vähintään 500 mm. Muussa tapauksessa riittää vähintään 375mm PÄÄKYTKINKENNO Yhden muuntajan muuntamoissa voidaan käyttää pääkytkimenä muuntajan oikosulkusuojana toimivaa varokekuormaerotinta tai katkaisijaa. Suurin sallittu sulake on 63A (20kV). Usean

14 muuntajan muuntamoissa tulee olla erillinen pääkatkaisijakenno. 14 Pääkatkaisijakennossa pitää olla lukitus estämään vaunun siirtämisen tai erottimen avaamisen katkaisijan ollessa kiinni. Pääkatkaisija kennossa tulee olla liitteen 5 mukainen kolmivaiheinen ylivirta rele. Ylivirtareleessä on oltava aseteltava pikalaukaisu. Jos liittymiskaapeli on asennettu ilman palosuojausta, on oltava lisäksi myös ylikuormitussuoja ja mikäli on kaapeleilla liitetty yksikin alamuuntamo, vaaditaan lisäksi maasulkusuojaa. Pääkatkaisijakennon releiden havahtumisesta pitää ilmoitus tapahtua joko merkkiläpällä tai valoilmaisimella. NSVOy suosittelee releitä, jotka saavat toimintaenergiansa kuormitusvirrasta. NSVOy antaa liitteen 5 releen asetteluille ylärajat, jonka avuilla rele voidaan määritellä ja määrätä sen asettelut. Liittyjän käytönjohtaja on vastuussa releasettelujen soveltuvuudesta kyseiselle kojeistolle ja asettelujen täyttävän NSVOy:n vaatimukset. Käyttöönottotestauksen pöytäkirja on toimitettava TUKES:lle. Pääkatkaisijan releiden asetteluarvot sekä niiden muutokset on ilmoitettava NSVOy:lle aina ennen muutosta. Suojaus on oltava toimintavalmiina 0,1 sekunnissa jännitteen uudelleen kytkeytyessään. Akut, joissa ei ole kunnonvalvontaa, on vaihdettava säännöllisesti esim. katkaisijan relekoestusten yhteydessä. Apusähköjärjestelmän alijännite- ja maasulkutilanteista saatavia hälytystietoja ei tarvitse välittää NSVOy:lle MITTAUSKENNO 20 kv jännitteellä virtaa mitattaessa on virtamuuntajat asennettava erilliseen mittauskennoon. NSVOy:n käyttämien virtamuuntajien toisiovirta on 5A. Virtamuuntajat tulee olla tarkkuusluokaltaan 0,2S. Virtamuuntajien virta-arvo saa olla maksimissaan 15 20% suurempi kuin kiinteistön maksimivirta. Energiamittarille tulee olla erillinen 2ek - kotelo alustana on oltava M3. Mittausriviliittimet on oltava banaanihylsyillä (4mm) ja katkaisusillalla varustettua tyyppiä. 2ek- kotelolta on oltava johdotusreitti ulos tai kuuluvuusalueelle, kwh- mittarin gsm- lisäantennia varten. Jännitemuuntajien tulee olla yksivaiheiset, yksinapaisesti eristettyjä ja toisiojännitteeltään 57,7 V. Jännitemuuntajat tulee olla tarkkuusluokassa 0,2S. Kojeisto on suunniteltava siten, että mittamuuntajiin päästään käsiksi ilman katkaisijan tai sen osia irrottamatta. Myös toisiopuolen kytkentärasioihin on päästävä helposti käsiksi. Kytkentärasioiden tulee olla asennettu kennossa hoitokäytävän puolella. Mittamuuntajat on aseteltava siten, että niiden arvokilvet on helposti nähtävissä hoitokäytävältä. Mittausmuuntajien järjestys tulee olla:

15 15 Pääkatkaisija tai varokekuormaerotin Liittyjän suojausvirtamuuntajat (voivat sijaita myös pääkatkaisijakennossa) Jännitemuuntajat (3kpl) Virtamuuntajat (3kpl) Liittyjän muut jännite- ja virtamuuntajat Kennoissa tulee olla selvät merkinnät (L1, L2, L3) vaihejärjestyksestä. Kiskoihin on merkattava virran kulkusuunta. Poikkeuksena ei tarvitse merkata selkeästi havaittavissa virtateissä. Mittauskennossa vapaa kytkentätila mittamuuntajille on oltava vähintään 500 mm syvyydessä ja leveydessä vähintään 750 mm. Mittamuuntajia asennettaessa on vapaa ilmaväli täytettävä standardissa ilmoitettu arvo. Urakoitsija toimittaa ja asettaa vaimennusvastuksen jännitemuuntajien läheisyyteen. Vaimennusvastusta ei saa asettaa suljettuun koteloon, vastuksen lämmetessä käytössä. Vaimennusvastus luovutetaan jännitemuuntajien luovutuksen yhteydessä. Jännitemuuntajan etupuolella ei käytetä erotinta tai suurjännitesulakkeita. Päämuuntamon mittauskenno on saatava työmaadoitettua mittausmuuntajien molemmin puolin. Muuntajien kokoojakiskon tai kaapelin työmaadoittaminen on tehtävä takasyötön varalta. Käytettäessä SF 6 kojeistoa, joka on varustettu ilmaeristeisellä mittakennolla, pitää muuntamossa olla myös galvaaninen jännitteenkoetin. Erikoistapauksissa voidaan mittaus suorittaa myös pienjännitepuolelta. Tällöin on asiakaan hyväksyttävä NSVOy:n kulloinkin käytössä olevan kiinteä häviöprosentti häviöidensä huomioimiseen. Mittaus on tällöin asennettava pienjännitekeskukseen MUUNTAJAT NSVOy ei suosittele kytkettäväksi yli 1000 kva muuntajia. Suurempitehoista muuntajaa käytettäessä saattaa asiakas joutua tinkimään suojauksensa selektiivisyydestä. Tämä saattaa aiheuttaa epäselektiivisyyttä myös NSVOy:n verkon suojaukseen. Asiasta on neuvoteltava NSVOy:n kanssa PIENJÄNNITEKESKUS Pääkeskushuoneeseen tai pääkeskukseen on sijoitettava mittauksen 2 EK kotelo. Erottimen viereen on kiinnitettävä varoituskilpi, mikäli kahden muuntajan pj-keskukset voidaan kytkeä yhteen erottimella. Myös kiinnitetään varoituskilpi jos keskusten oikosulkukestoisuus ei ole riittävä kahden muuntajan syöttämälle oikosulkuvirralle. Tässä tapauksessa varoitustekstissä pitää lukea: MUUNTAJIEN RINNANKYTKENTÄ ON KIELLETTY PÄÄKESKUKSEN RIITTÄMÄTTÖMÄN OIKOSULKUKESTOISUUDEN TAKIA.

16 2.2.7 MAADOITUKSET 16 Liittyjän maadoitukset tehdään käytössä olevien standardien mukaan. Virtamuuntajien toisiopiirissä maadoitetaan energian virtasuunnassa ensiksi olevat navat. Jännitemuuntajissa ensiöja toisiopiireissä maadoitetaan energian tulosuunnasta jälkimmäisenä olevat navat. Kj- ja pj-puolelle on tarkoituksenmukaista rakentaa erilliset maadoituskiskot, jotka yhdistetään toisiinsa NSVOy liittää verkkokaapelin mukana tulevan maadoitusjohtimen NSVOy kj-tilan päämaadoituskiskoon. Maadoitusjohdin yhdistää muuntamon maadoitukset NSVOy: maadoitusjärjestelmiin. Lisäksi on liittyjän rakennettava voimassaolevan standardin vaatimuksen täyttävä maadoituselektrodi. Näiden tulee täyttää oheisen taulukon maadoitusresistanssiarvot. Lisäksi liittyjän tulee toteuttaa pääpotentiaalin tasaus standardin mukaan. Maadoitusten mitoitustietoja Nimellisjännite / kv 20 kv Suurin maasulkuvirta / A 400 Maasulkusuojauksen toiminta aika / s 0,5 Maadoitusresistanssi enintään / Ohmi 1,13 Kj-puolen suojajohdin vähintään / mm 2 Cu 16 3 ENERGIAN MITTAUS 3.1 YLEISOHJEET Mittaukseen tarvittavat laskutusmittarit ja ohjauslaitteet kytkee, omistaa ja huoltaa NSVOy. Noudatettavista vaihtoväleistä ja vakauksista huolehtii myös NSVOy. Standardeja ja suosituksia on olemassa mittauskäytännön yhdenmukaistamiseksi. Näitä noudatetaan erityisohjeissa olevin tarkennuksin: SFS 2529 Energiamittarin alusta SFS 2532 Kerrostalojen monimittarikeskukset SFS 2537 Vaihtosähköenergian mittaus mittauskytkennät SFS 3381 Vaihtosähköenergian mittaus - mittauslaitteisto SFS 3382 Vaihtosähköenergian mittaus ohjaus- ja kaukomittauslaitteisto SFS 4365 Pientalojen mittarikeskustilat ja keskusten rakenne SFS 5601 Sähköenergiamittauslaitteiden tilat SFS 5602 Pientaloalueen monimittarikeskukset Sähkölämmityskeskusten kytkentäsuositukset, SLY:n julkaisu 7/92 Sähkökaupan mittaus ja tiedonvälitys, Energiateollisuus ry:n suositus

17 /400 V KÄYTTÖPAIKKOJEN MITTAUS 17 Sähkökäyttöpaikassa, joissa pääsulake on 63 A, käytetään suoraa mittausta. Vanhoissa kohteissa, jotka poistuvat vuoteen 2013 aikana, käytetään vielä moniaikatariffimittaria ja verkkokäskylaitetta. Uusiin 63A sähkönkäyttöpaikkoihin asennetaan AMM-mittareita. AMM-mittarit mittaavat energiankulutusta tunneittain. Kohteissa, joissa pääsulake on 63A, käytetään epäsuoraa mittausta. Näissä kohteissa liittyjän (sähköurakoitsija, keskusvalmistaja) hankkii ja asentaa kustannuksellaan mittaukseen tarvittavat mittamuuntajat, mittarialustat, riviliittimet, varokkeet ja johtimet. Nämä kohteet ovat myös tuntiluennassa. Tiedonsiirto toteutetaan GSM ja GPRS yhteyksillä. Suositeltava paikka mittaukselle on omakotitaloissa ja loma-asunnoissa pääsulakkeiden ja pääkytkimen välissä. Mittauksen pienentäminen yli 63 A:sta max 63A:ksi tai pienemmäksi voidaan sallia tietyin rajoituksin. Tällöin mittauksen tarkkuuden on säilyttävä. Tarvittaessa ovat virtamuuntajat vaihdettava sopiviksi kV LIITTYMIEN MITTAUS 20 kv jännitetasolla mittaus tehdään kolmen jännite- ja virtamuuntajan avulla. Myös pienjännitepuolella voidaan tehdä mittaus muuntajakohtaisesti. Tällöin liittyjän on hyväksyttävä NSVOy:n kulloinkin käytössä olevan kiinteän häviöprosentin häviöidensä huomioimiseen. Myös mittaus on silloin asennettava pienjännitekeskukseen. Mittamuuntajien asentamisesta on lisää kohdassa 3.4 ja muut mittausohjeet löytyy kohdasta SÄHKÖNOSTON KILPAILUTTAMISEN VAIKUTUS MITTAUKSEEN Pääsulakkeiden ollessa >63A edellyttää sähkömarkkinalaki tunneittain tapahtuvaa energianmittausta. Uusissa 63A pääsulakekohteissa toteutetaan mittaus jo tuntimittauksella. Loput arviokulutukseen perustuvaa energianmittaukset muutetaan toimimaan samoin vuoden 2013 aikana. 3.2 TOIMINTATAVAT JA HANKINTARAJAT TOIMITATAVAT JA HANKINTARAJAT Mittareiden ensiasennuksesta eikä kunnossapidosta peritä erillistä maksua. Nämä maksut sisältyvät siirtotariffimaksuihin. Verkonhaltia veloittaa hinnastonmukaiset maksut tariffinvaihdosta, tehon lisäyksestä tai sähkönkäyttäjän aiheuttamasta mittausmuutoksista. Voimassa oleva hinnasto löytyy Nurmijärven Sähkö Oy:n internet sivulta osoitteesta:

18 Nurmijärven Sähköverkko Oy 18 Omistaa ja huoltaa laskutuksen perustana käytettävät mittarit Kytkevät laskutusmittareiden väliset johdot Liittyjä (sähköurakoitsija, keskusvalmistaja) Toimittavat sähkösuunnitelmat hyväksyttäväksi NSVOy: liittymispalveluun Toimittaa, asentaa ja kytkee mittamuuntajat kohteeseen keskuskuvien hyväksynnän jälkeen (20 kv) Toimittaa, asentaa ja kytkee virtamuuntajat 230 / 400 V kohteisiin keskuskuvien hyväksynnän jälkeen toimittaa ja asentaa mittaukseen tarvittavat mittarialustat, mittarikotelot, riviliittimet, varokkeet ja johtimet MITTAUKSEN TILAAMINEN Mittarointipyyntö pitää tehdä yleistietolomakkeella NSVOy:n tekniseen asiakaspalveluun. Pyynnön voi jättää sähköisesti osoitteeseen: tai lähettää se postitse osoitteeseen: Nurmijärven Sähköverkko Oy Tekninen asiakaspalvelu PL NURMIJÄRVI Mittaroinnin edellytyksenä on kohteessa tehty käyttöönottotarkastus. Mikäli asiakas (uudis- tai saneerauskohteissa) on hankkinut itse mittauskeskuksensa (tonttikeskus), on siinä huomioitava pääkytkimen sijainti virtatiessä. Pääkytkin tulee sijaita vasta mittauksen jälkeen. Haluttuun käyttöönottopäivään on mittarin asennus ja kytkentä tilattava vähintään 2 viikkoa aikaisemmin. Mittarointipyyntöön on liitettävä tarvittavat tiedot ja tarvittavat piirustukset (Esim: nousukaavio), joista mittaroinnit voi luotettavasti selvittää. Kaikki asennettavat mittarit ovat etäluettavia mittareita. Mittaroitaessa on myös huolehdittava että mittauskeskuksessa ja jokaiselle asennettavalle mittarille on jo jännite. Näin varmistetaan etäluettavan mittarin oikea asettuminen luentajärjestelmään. Mikäli mittarointia ei päästä tekemään lukituksen, jännitteettömyyden tai jonkin muun liittyjän vastuulla olevan syyn vuoksi, laskuttaa verkonhaltija turhasta käynnistä mittaroinnin tilaajaa. NSVOy ei vastaa sähkön käyttäjälle tai mittauksen tilaajalle aiheutuvia kustannuksia mittauksen viivästymisestä, mikäli viivästymä aiheutuu: Sähköurakoitsijan toimittamista puutteellisista tiedoista

19 19 ettei mittareita voi asentaa puutteellisten asennusten tai muiden urakoitsijan laiminlyöntien takia. Edellytys mittaukselle on myös voimassaoleva sähköntoimitussopimus mittauskohteelle. 3.3 MITTALAITETILAT YMPÄRISTÖOLOSUHTEET Mittareille on oltava pölytön, kuiva ja tärinätön sijoituspaikka. Mittalaitteen sijoituspaikan on sijaittava magneettikenttien ja syövyttävien kaasujen ulkopuolella. Nämä eivät saa myöskään häiritä mittausta SIJAINTI RAKENNUKSESSA Mittalaitteen on sijoitettava tilaan, mihin verkkoyhtiöllä on esteetön pääsy. Tiloihin on päästävä ulkokautta ja tilasta ei saa olla kulkuyhteyttä asuintilan muihin osiin. Sama ohjeistus koskee myös saneerauskohteita. Teollisuuskiinteistöissä sijoitetaan mittaus pääkeskustilaan pääkeskuksen yhteyteen. Tilan suositellaan olevan samassa kerroksessa maatason kanssa. Kerros- ja rivitaloihin mittarit sijoitetaan keskitetysti pääkeskustiloihin tai erilliseen mittarikeskuskomeroon KOTELOT JA ALUSTAT Kotelointia koskevat samat viranomaismääräykset kuin keskusten kotelointikin. Mittakoteloissa tulee olla myös läpivientimahdollisuus kotelon ulkopuoliselle antennille. SFS 2529 mukaan käytetään energian mittaukseen M2 ja M3 alustoja. Alustoja tarvitaan 1 kpl / mittauskohde. Teho mittauksessa käytetään poiketen kahta (2) M2:n alustaa. Mittarit on asennettava lukemisen ja huoltamisen takia sopivalle korkeudelle. Ristikon keskikohta tulisi olla 0,8-180 cm korkeudella. Urakoitsijan on varmistettava ennen mittalaiteen kiinnitystä kiinnitysruuvien paikallaolosta kiinnitysalustassa 20kV mittauksissa käytetään 2ek-koteloa alustoineen. Mittaristikon korkeus kotelossa tule olla cm hoitotason yläpuolella. Kotelon kannen on auettava alaspäin. Kotelo yhdistetään kiinteistön maadoituskiskoon erillisellä Cu-suojajohtimella. Käytettävä kupari on Cu 16mm 2 pj-mittauksissa jasj-mittauksissa MITTARI- JA RYHMÄKESKUSTUNNUKSET Urakoitsija merkitsee mittarialustaan ja ryhmäkeskukseen niiden tunnukset. Tunnukset merkataan ennen mittarointia selvästi näkyvään kohtaan kilvin. Ryhmäkeskus ja mittarialusta merkataan samannumeroisella tunnuksella. Tunnus merkataan mittarialustaan oikealle ylös.

20 20 Rivi- ja paritaloissa ryhmäkeskukset merkataan aina juoksevassa numerojärjestyksessä (RK1, RK2, RK3..). Ryhmäkeskus merkataan RK tunnuksin. Ryhmäkeskuksen tunnusta ei muuteta asunnon numeron muuttuessa. Numerointia pyritään kasvattamaan samassa järjestyksessä kuin katunumerot suurenevat tai tontilla kadusta poispäin. Kerrostalossa käytetään RK-tunnuksena asunnon numeroa. Liiketilat numeroidaan juoksevasti (L1, L2, L3 ). Liike- ja toimistotaloissa ryhmäkeskustunnuksena käytetään juoksevaa numerointia kerroksittain (RK1.1, RK1.2, RK1.3 ) ETÄLUENNAN VAATIMUKSET MITTARI- JA RYHMÄKESKUKSILLE Kaikki uudet asennettavat mittarit NSVOy:n verkossa ovat etäluettavia. Etäluennassa hyödynnetään mm GSM-yhteyksiä sekä mittareiden välisiä väyläkaapelointeja. Jokaiseen mittarikomeroon ja pääkeskustilaan tulee saada riittävä GSM-signaalivoimakkuus (yli 85dBm). Mikäli signaalin voimakkuutta ei saada toteutettua, tulee tilaan järjestää lisäantenni tilan ulkopuolelle tai reitti antennikaapelia varten. Läpivienti tulee olla minimissään 20 mm TILOJEN LUKITUS Mittarointitilat on lukittava siten että verkonhaltijalla pääsee sinne verkonhaltijan sarja-avaimella. Sisäänpääsyyn vaaditaan joko kaksoispesä lukko tai putkilukko oven vieressä. Lisätietoa saa Nurmijärven Sähköverkko Oy:n Teknisestä Asiakaspalvelusta. Jos mittaritilojen pääsyn esteenä ovat lukittavat ovet, on pääsy mittalaitteiden luokse varmistettava. Välioviin sopiva reittiavain on sijoitettava verkonhaltijan sarja-avaimeen sopivalla seinään upotettavaan avainsäiliöön tai varustettava ovet kaksoispesälukolla. Avainsäiliö on sijoitettava ulkoportin tai oven viereen. Reittiavain ei saa olla sarjoitettu kiinteistön yleisavaimeksi. Liittyjä hankkii ja asentaa avainsäiliön avainpesineen sovittuun paikkaan SINETÖINTI Sinetöintimahdollisuus on oltava kaikissa mittauspiirin johtojen ja mittalaitteiden apusähkösyötön kulkureittiin kuuluvissa keskuksen osissa ja koteloissa. Sinetöintiä ei tarvita, mikäli läpimenevä johto on kaapeli tai johto on asennettu putkeen. Sinetöitäviä laiteosia ovat mm: Mittarien kannet Mittamuuntajien kotelot Mittauspiirin riviliitin kotelot Mittalaitteiden apusähkösyötön sulake Liittymän pääkytkin Sinetöitävässä tilassa ei saa myöskään olla PE- ja N-kiskon yhdistyksiä.

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta.

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta. Energianmittaus 1/6 1. ENERGIANMITTAUS 1.1 Standardit ja yleisohjeet Jakeluverkonhaltijoiden mittauskäytännön yhdenmukaistamiseksi on olemassa standardeja ja suosituksia, joita noudatetaan erityisohjeissa

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

Mittalaitetilat, niiden lukitus ja merkinnät

Mittalaitetilat, niiden lukitus ja merkinnät 1 (5) Mittalaitetilat, niiden lukitus ja merkinnät Ympäristöolot Mittareiden sijoituspaikan on oltava kuiva, pölytön ja tärinätön. Mittalaitteet sijoitetaan sellaiseen tilaan, etteivät magneettikentät

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan sulakekokoa

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

Sähkönliittymismaksut ja niiden sovellusohjeet 01.02.2015

Sähkönliittymismaksut ja niiden sovellusohjeet 01.02.2015 1 (8) Sähkönliittymismaksut ja niiden sovellusohjeet 01.02.2015 1. Yleistä 2. Pienjänniteliittymät Rovaniemen Verkko Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan yleisiä

Lisätiedot

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 / 6 KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 Yleistä KENET Oy jakeluverkon haltijana noudattaa yleisiä liittymisehtoja (Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot LE 05, Alueverkon

Lisätiedot

Yleisohje urakoitsijoille ja suunnittelijoille Sähköliittymät ja energiamittaus

Yleisohje urakoitsijoille ja suunnittelijoille Sähköliittymät ja energiamittaus Sähköliittymät ja energiamittaus 1. JOHDANTO... 2 2. SOPIMUKSET JA SÄHKÖN TOIMITTAMINEN... 2 2.1. Yleistä... 2 2.2. Liittymissopimus... 2 2.3. Verkkopalvelu- ja sähkönmyyntisopimus... 2 3. LIITTYMÄN RAKENTAMINEN...

Lisätiedot

OHJE 1 (5) Myös tiedot loistehon kompensoinnista ja mahdollisista generaattoreista (esim. varavoima) on oltava mukana.

OHJE 1 (5) Myös tiedot loistehon kompensoinnista ja mahdollisista generaattoreista (esim. varavoima) on oltava mukana. OHJE 1 (5) SÄHKÖLIITTYMÄT TEKNISET OHJEET 1 2017 Asiakasmuuntamot 1 Yleistä Asiakasmuuntamot suunnitellaan ja rakennetaan voimassa olevien standardien ja ST 53.11 Kaapeliliitäntäiset sähkönkäyttäjän muuntamot

Lisätiedot

Rakentajan opas. Lampputieto

Rakentajan opas. Lampputieto Rakentajan opas Lampputieto Muistilista Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse sähkösuunnittelija Pyydä urakkatarjoukset Valitse sähköurakoitsija Asennustyöt

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Urakoitsijaohjeet

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Urakoitsijaohjeet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Urakoitsijaohjeet Päivitetty 28.2.2012 Sisältö 1. ILMOITUKSET JAKELUVERKKOYHTIÖLLE JA VIRANOMAISELLE... 4 1.1. Varmennus- ja määräaikaistarkastukset... 4 1.2. Työkohdetta koskeva

Lisätiedot

Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamisohjeet 1.3.2013 alkaen

Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamisohjeet 1.3.2013 alkaen 1 ( 8 ) Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamisohjeet 1.3.2013 alkaen Yleistä Tenergia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan yleisiä liittymisehtoja (LE

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen

Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen Sähkön liittymismaksut, hinnasto 1.1.2015 alkaen Yleistä Outokummun Energia Oy noudattaa sähköverkkoon liittymisessä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkön käyttöpaikkojen liittymisen ehtoja LE 2014

Lisätiedot

Pienjänniteliittymät. Ohje 1 (7) Yleistä

Pienjänniteliittymät. Ohje 1 (7) Yleistä Ohje 1 (7) Pienjänniteliittymät 1 Yleistä Vantaan Energia Sähköverkot Oy (jäljempänä VES) noudattaa sähköverkkoon liittymisessä kulloinkin voimassa olevia liittymisehtoja. Katso liite liittymisehdot. 2

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta. SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet.

Lisätiedot

Pienjännitejakeluverkko

Pienjännitejakeluverkko Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 1 (5) KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Liittymismaksuhinnasto alkaen

Liittymismaksuhinnasto alkaen Liittymismaksuhinnasto 1.9.2014 alkaen Pienjänniteliittymismaksut Pj-liittymän hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %). Vyöhykehinnoittelua

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö +

Lisätiedot

AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet

AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet AULIS kaukolämpö Liittyjän ohjeet Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Saatavuus Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi kohteeseesi Napapiirin Rovaniemen Energia ja Energiasta Vesi Oy:ltä hyvissä

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI OULUN SEUDUN SÄHKÖ VERKKOPALVELUT OY:N (myöhemmin OSSV) JAKELUVERKKOON

OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI OULUN SEUDUN SÄHKÖ VERKKOPALVELUT OY:N (myöhemmin OSSV) JAKELUVERKKOON OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI OULUN SEUDUN SÄHKÖ VERKKOPALVELUT OY:N (myöhemmin OSSV) JAKELUVERKKOON 25.3.2011 Yleistä Näissä ohjeissa luetaan jakeluverkoiksi kaikki alle 110 kv jännitetasoiset

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI SÄHKÖNJAKELUVERKKOON

OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI SÄHKÖNJAKELUVERKKOON OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1. Tuotantolaitteistojen luokittelu käyttöominaisuuksien mukaisesti... 5 2 Yleiseen jakeluverkkoon

Lisätiedot

YLEISOHJE SÄHKÖLIITTYMÄ OPAS RAKENTAJALLE JA URAKOITSIJALLE

YLEISOHJE SÄHKÖLIITTYMÄ OPAS RAKENTAJALLE JA URAKOITSIJALLE YLEISOHJE SÄHKÖLIITTYMÄ OPAS RAKENTAJALLE JA URAKOITSIJALLE 2 Uusi sähköliittymä Uusi sähköliittymä tarvitaan yleensä siinä vaiheessa, kun rakennetaan uusi talo/kiinteistö tai halutaan sähköistää vanha

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY:N LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET ALKAEN

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY:N LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET ALKAEN LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY:N LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 1.12.2014 ALKAEN Yleistä Leppäkosken Sähkö Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiavirasto on valtakunnallisesti

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Kaarinan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 21.10.2013 130 hyväksymä KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Voimaantulo 1.1.2014 1. YLEISTÄ Vesihuollon verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä veden

Lisätiedot

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta Johdon mitoitus Pekka Rantala 18.12.2013 Suunnittelun lähtökohta Kiinteistön sähköverkon suunnittelun lähtökohtana ovat tyypillisesti: Syötön ominaisuudet: Syöttöjännite, 1- vai 3-vaiheliittymä Pääsulakkeiden

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake 30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen periaatteet. Jarno Sederlund ja Petri Parviainen

Kantaverkkoon liittymisen periaatteet. Jarno Sederlund ja Petri Parviainen 1 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Jarno Sederlund ja Petri Parviainen 2 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Sisällys 1. Kantaverkko mikä se on? 2. Liittyminen kantaverkkoon 3. Liityntähanke 4.

Lisätiedot

MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI

MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI 10.2014 Copyright Ols-Consult Oy 1 Yleistä Sähkön turvallinen käyttö edellyttää aina mitoitusta joka voidaan suorittaa vain laskemalla. Tietenkin huolellinen ja osaava suunnittelu

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut Palvelumaksut 1 PALVELUMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30

Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Liittämis- ja maksuperusteet sekä maksut 1.1.2016 Toimisto avoinna ma-to klo 8.00 15.45, pe klo 8.00 15.30 Kurikkatie 14, 90440 Kempele Puhelin: (08) 8828 300, telefax (08) 8828 310 Päivystys: 0400 586

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

Tuukka Huikari Loissähköperiaatteet 2016

Tuukka Huikari Loissähköperiaatteet 2016 Loissähköperiaatteet 2016 Taustaa: Loistehon syöttö 110 kv:n verkosta 400 kv:n verkkoon Loistehon anto kasvanut noin reaktorin verran vuodessa ~70 Mvar 2 Loistehoikkunan määrittäminen Loistehoikkuna määritellään

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT

SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT Jari Aalto, Asiantuntijapalvelut, Are Oy 5.10.2016 ARE PÄHKINÄNKUORESSA Toimipaikat 25 paikkakuntaa Suomessa Pietari,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2016 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, AR/2014 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 LIITOSLAUSUNTO Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia Tilattava Oulun

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Liittymien hinnoitteluperiaatteet. Käytössä alkaen

Liittymien hinnoitteluperiaatteet. Käytössä alkaen Liittymien hinnoitteluperiaatteet Käytössä 1.4.2011 alkaen A. Yleistä sähköliittymistä Sähköverkon pj-liittymismaksu maksetaan sopimussuhteen alussa ja on kertasuoritteinen, arvonlisäveroton ja siirtokelpoinen,

Lisätiedot

Liittymien hinnoitteluperiaatteet

Liittymien hinnoitteluperiaatteet OULUN SEUDUN SÄHKÖ Verkkopalvelut Oy Liittymien hinnoitteluperiaatteet Käytössä 01.6.2009 alkaen Y:\Johtoryhmä\Hinnat\2009liittymähinnoitteluperiaate OSSV OY 1-vaihemuutos2.doc A. Yleistä sähköliittymistä

Lisätiedot