BLOGIN AVULLA Tietotekniikan perusteita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BLOGIN AVULLA Tietotekniikan perusteita"

Transkriptio

1 BLOGIN AVULLA Tietotekniikan perusteita Tietotekniikka 1 KDVCA14 Outi Valkki Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestinnän suuntautuminen KD07K2 / Raportti Anu Kara

2 Anu Kara Viestinnän koulutusohjelma Verkkoviestintä KD07K2 RAPORTTI Tietotekniikka 1 KDVCA14 Outi Valkki BLOGIN AVULLA TIETOTEKNIIKAN PERUSTEITA SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 Mikä tietokone on ja kuinka se toimii? 3 Millainen on tietokoneen rakenne? 4 Mihin salasanaa tarvitaan? 5 Miten tietokone käsittelee tietoa? 6 HTML, XML, XHTML... mitä ihmettä? 7 Mitä tietokoneella ei voi tehdä? 8 Mitä olen oppinut?

3 Anu Kara RAPORTTI 1 1 Johdanto Verkkoviestinnän aikuisopiskelijoiden Tietotekniikka 1 -kurssilla käytettiin keskeisenä oppimismenetelmänä ryhmän yhteistä blogia 1. Blogin tarkoituksena oli osallistaa kaikki ryhmäläiset tiedonhankintaan, jakaa löydetty tieto tehokkaasti sekä vaihtaa ajatuksia eri teemoista ja niistä juontuvista kysymyksistä. Opettaja ohjasi blogissa käytävää keskustelua antamalla uusia käsiteltäviä aiheita sekä ohjeita. Blogia käytettiin sekä etäopiskeluun että lähipäivien aikana. Sen käyttöön liittyvät arviointikriteerit olivat aktiivisuus, asiallisuus ja lähdeviitteiden käyttö. Tämän raportin tarkoituksena on ensinnäkin tehdä yhteenvetoa siitä, mihin verkkokeskusteluissa päädyttiin, ja toiseksi kuvata itselleni syntynyttä käsitystä tietokoneesta ja sen toiminnasta. Vaikka tietokoneita onkin joka puolella ympärillämme, tässä raportissa tarkoitan tietokoneella ensisijaisesti mikrotietokonetta. Lopuksi pohdin vielä sitä, mitä ja miten mielestäni opin tämän kurssin aikana. 2 Mikä tietokone on ja kuinka se toimii? Blogiin poimittujen erilaisten määritelmien mukaan tietokone on elektronisista komponenteista rakennettu kone, joka voidaan ohjelmoida varastoimaan ja käsittelemään tietoa eri tavoin. Ohjelmointi tarkoittaa toimintaohjeiden ja komentojen toisin sanoen tietokoneohjelmien tallentamista tietokoneen muistiin. Tietokoneen tehtävänä on näiden ohjelmien suorittaminen: tuottaa halutut tulostiedot (output) annettujen syöttötietojen (input) perusteella. Sen toiminta riippuu sisäänsyötettävästä tiedosta, käyttäjän antamista komennoista, kulloinkin käytetyistä ohjelmista sekä ohjelmien suorituksen aikana syntyvistä välituloksista. (mm. Ala-mutka ym , 14.1 Mikä tietokone on?; Nykänen 2007, 6; TOP 1997, Tietokone /Tietokone ja laitteisto). 1 Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit ovat helposti löydettävissä (yleensä sivun yläreunassa) ja niin että vanhat tekstit säilyvät luettavina ja muuttamattomina uusista teksteistä huolimatta. (...) Sana blogi on laina englannin kielestä, jossa se on typistymä sanasta weblog. Blogi alkaa olla vakiintunut nimitys tällaisille sivustoille; muita käytössä olevia nimiä ovat weblogi, loki, verkkopäiväkirja ja nettipäiväkirja(...). (Wikipedia, hakusana Blogi. Luettu ).

4 Anu Kara RAPORTTI 2 Lukuisissa kuvauksissa ja määritelmissä olennaista mielestäni on se, että tietokone tekee vain sitä, mitä se on ohjelmoitu tekemään, ja käyttää vain niitä tietoja, mitä siihen on tallennettu. Käytön sujuvuus ja lopputuloksen laatu riippuvat tietysti käyttäjän osaamisesta, mutta vielä enemmän laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelun onnistumisesta. Virheettömyys, käytettävyys ja yhteensopivuus ovat käyttäjän kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita. Kuitenkin tuntuu siltä, että mitä nopeammalla tahdilla markkinoille tulee uusia tuotteita ja vanhojen versiopäivityksiä, sitä enemmän niiden käyttämisessä on ongelmia. Onko uusien tuotteiden määrästä ja näennäisestä hienoudesta tullut itseisarvo, joka polkee jalkoihinsa näitä tuotteita käyttävien ihmisten tarpeet? 3 Millainen on tietokoneen rakenne? Tietokoneen rakennetta voidaan ajatella joko tietokonelaitteiston osina tai toiminnallisena rakenteena. Näiden lisäksi ohjelmistot muodostavat oman kokonaisuutensa. Tietokonelaitteiston osia ovat mm. keskusyksikkö, syöttölaitteet kuten näppäimistö ja hiiri, tulostuslaitteet kuten näyttö ja kirjoitin, tallennuslaitteet eli massamuistit kuten levykkeet ja kiintolevy sekä erilaiset oheislaitteet. Keskusyksikköön kuuluvat kiintolevyn lisäksi mm. prosessori, keskus- eli käyttömuisti, emolevy sekä oheislaiteohjaimet. (mm. Smed 1997, 19; TVT-ajokortti, 1.1 Tietokoneen toimintaperiaate). Prosessori suorittaa ohjelmia ja ohjaa tietokoneen sekä siihen liittettyjen oheislaitteiden toimintaa. Se käyttää keskusmuistissa olevia ohjelmia ja tietoa, jotka ovat muistipiirien ansiosta saatavilla nopeasti (hajasaantimuisti RAM), mutta säilyvät ainoastaan siihen asti kunnes tietokone sammutetaan. Massamuistit puolestaan ovat tiedon pysyviä tallennusvälineitä. (Smed 1997, 20-21). Toiminnallisena rakenteena tietokonetta voidaan kuvata seuraavasti: Tieto saadaan syöttölaitteen avulla keskusmuistiin, jonne käytettävä ohjelma ladataan ja syötetty tieto tallennetaan väliaikaisesti. Prosessori noutaa ohjelman komennot ja tarvittavat tiedot keskusmuistista, käsittelee tiedot suorittamalla ohjelman komennoissa määritetyt toiminnot ja siirtää käsitellyt tiedot takaisin keskusmuistiin. Pysyvästi tieto tallennetaan tiedostoina, joita voi olla jopa kymmeniä tuhansia yhdellä koneella. Ne järjestetään järkevästi hierarkisen hakemistorakenteen avulla. (mm. TVTajokortti, 1.1 Tietokoneen toimintaperiaate).

5 Anu Kara RAPORTTI 3 Laitteiston lisäksi tietokone tarvitsee laitteita hallitsevan ohjelman eli käyttöjärjestelmän, joka huolehtii laitteiden ja sovellusohjelmien sekä tiedostojen hallinnasta. Tavallisia käyttöjärjestelmiä ovat Windows, Linux sekä Mac OS. Sovellusohjelmat puolestaan ovat niitä ohjelmia, joita käyttäjä yleensä varsinaisesti kokee käyttävänsä: esim. tekstin- tai kuvankäsittelyyn, vektorigrafiikkaan, taulukkolaskentaan tai lehden taittoon tarkoitetut ohjelmat. Ne asennetaan käyttöjärjestelmän päälle eivätkä ne toimi ilman sitä. Sekä käyttöjärjestelmiä että sovellusohjelmia voidaan käyttää erilaisten käyttöliittymien avulla. Käyttöliittymällä tarkoitetaan sitä käyttöjärjestelmän, ohjelman tai laitteen osaa, jonka avulla käyttäjä syöttää ja vastaanottaa tietoa. Käyttöliittymiä on mm. merkkipohjaisia ja graafisia. (TVT-ajokortti, 1.1 Tietokoneen toimintaperiaate). Tietokoneen rakenteen selvittämisen lisäksi blogissa sivuttiin myös uuden tietokoneen hankintaperusteita. Tietokonetta ei osteta kovin usein ja tarkoitus on, että sitä voisi käyttää useita vuosia, ilman suuria lisähankintoja. Kokonaispaketti on hintava, suhteellisen monimutkainen ja siihen sisältyvä tekniikka kehittyy (tai ainakin muuttuu) huimaa vauhtia. Valinta on vaikea. Omat tarpeet ovat mielestäni ainoa oikea lähtökohta: mihin aion käyttää tietokonetta lähivuosien aikana? Se rajaa vaihtoehtoja jonkin verran, mutta edessä on silti melkoinen määrä tiedonhankintaa ja vaihtoehtojen vertailua. Tietolähteinä kannattaa käyttää monipuolisesti esim. ystäviä ja tuttavia, aiheeseen liittyviä blogeja, tuoreita lehtiartikkeleita sekä laitteiden myyjiä. Kertyneitä tiedonpalasia yhdistelemällä kokonaisuus vähitellen alkaa hahmottua. Blogissa käytiin mielenkiintoista keskustelua myös erilaista oheislaitteista ja sovellusohjelmista, joista osallistujilla oli kokemusta, sekä tietenkin verkon hyödyntämisestä eri tavoin. Esimerkiksi nettipuheluihin ja valokuvien nettialbumeihin aion perehtyä tarkemmin, kun minulla on aikaa. 4 Mihin salasanaa tarvitaan? Me kaikki elämme melkoisessa salasanaviidakossa, jossa selviytyminen edellyttää useiden eri tunnuslukujen, käyttäjätunnusten ja salasanojen muistamista joka päivä. Blogissa todettiin ensinnäkin, että käyttäjätunnukset ja salasanat ovat aidosti tarpeellisia. Niitä käytetään sekä tietojen suojaamiseksi että sen todentamiseksi, kuka mitäkin tietojärjestelmää on tiettynä ajankohtana käyttänyt ja mitä tietoja

6 Anu Kara RAPORTTI 4 sinne tallentanut. Toisaalta blogissa kuitenkin kerrottiin yleisistä käytännöistä, joissa oma salasana annetaan esim. työtovereiden käyttöön päivittäisen työskentelyn helpottamiseksi. Omasta mielestäni kyseessä on todellakin viidakko, joka näyttää ajan mittaan tulevan vain monimutkaisemmaksi. Puhelimet, maksukortit, ovet ja monet muut arkiset asiat eivät enää toimi ilman PIN 2 -koodia. Työssäni käytän päivittäin useampia eri tietojärjestelmiä, joista lähes kaikkiin on kirjauduttava erikseen, ja samoin näyttävät toimivan Stadian opiskelijoille tarkoitetut järjestelmät. Yhteisten sähköisten aineistojen jakaminen työkavereiden kesken edellyttäisi toimivia työryhmäsovelluksia ja yhteisiä levyasemia. Jos tällaisia ei ole tai niitä on hankala käyttää ja työt on joka tapauksessa saatava tehdyksi jaetaan mieluummin salasanoja. Yhteisiä koneita käytettäessä taas käyttäjätunnistuksen tärkeyttä ei aina ymmärretä. Tällöin kirjautumista ensin järjestelmästä ulos ja toisilla tunnuksilla taas sisään pidetään ylimääräisenä vaivana tuntuu helpommalta antaa työkaverin jatkaa samoilla tunnuksilla, joilla itse on juuri työskennellyt. Itse pidän tietosuojaa ja käyttäjätunnistusta erittäin tärkeinä asioina, mutta toivon, että järjestelmien ja sovellusohjelmien suunnittelijat tekisivät niiden noudattamisen mahdollisimman helpoksi ja palkitsevaksi. 5 Miten tietokone käsittelee tietoa? Tietokoneen tehtävänä on siis käsitellä ja varastoida sisään syötettyä tietoa niiden komentojen mukaisesti, joita koneeseen ladatut ohjelmat sille antavat. Koska tietokone on itse asiassa tehokas laskukone, sen ymmärtämä kieli koostuu numeroista. Ohjelmat on siis syötettävä tietokoneeseen jonkinlaisina numerosarjoina. Käytännössä kaikki nykyiset tietokoneet perustuvat 2-lukujärjestelmään eli binäärijärjestelmään, koska sen toteuttaminen elektronisilla piireillä on suoraviivaista. Nimensä mukaisesti tässä järjestelmässä on käytössä vain kaksi eri merkkiä eli symbolia lukujen esittämiseen. Tyypillisesti näinä merkkeinä käytetään nollaa ja ykköstä. Näin ollen voidaan todeta, että tietokoneen kieli koostuu nollien ja ykkösten muodostamista merkkijonoista. Ohjelmat on syötettävä tietokoneeseen tällaisina merkkijonoina, jotta kone voi 2 PIN (lyhenne sanoista Personal identification number) on salasanana käytettävä tunnusluku. Esimerkiksi puhelimen SIM-kortti avataan vähintään nelinumeroisella (enintään kahdeksan) PIN-koodilla ja pankkikorttiin liittyy (Suomessa) nelinumeroinen PIN-koodi. (Wikipedia, hakusana PIN ).

7 Anu Kara RAPORTTI 5 suorittaa ohjelmien mukaisia komentoja. (Ala-Mutka ym , 14.1 Mikä tietokone on, 14.2 Algoritmit ja tietokoneohjelmat). Tietoa voidaan esittää eli koodata tietyn järjestelmän mukaisina symboleina joko tiedoittain tai merkeittäin. Tiedoittaisesti koodattaessa alkuperäisen tiedon merkitys muutetaan kokonaisuutena uutteen esitysmuotoon. Merkittäisessä koodauksessa taas tiedon alkuperäisen esitystavan merkit muutetaan yksitellen uuteen järjestelmään. Esimerkiksi henkilötunnus on tiedoittaista koodausta ja morseaakkoset ovat merkittäistä koodausta. Yleensä tietokoneohjelmat kirjoitetaan ensin sopivaan ihmisen luettavaan välimuotoon jotain ohjelmointikieltä käyttäen. Tällaisesta ohjelmointikielellä tehdystä ohjelmasta tietokone sitten tekee sopivan 0- ja 1-jonon, koneeseen aikaisemmin tallennetun ohjelman avulla. (Ala-Mutka ym , 14.2 Algoritmit ja tietokoneohjelmat; Blogi 2007, maaliskuu /Bitti ja binääriluvut). Tietokone käsittelee tietoa bitteinä (bit, b) 3, jotka koostuvat edellä mainituista nollista ja ykkösistä. Tavu (byte, B) tarkoittaa kahdeksan bitin ryhmää ja sana on se bittien määrä, jonka tietokone pystyy käsittelemään kerralla. Digitaalikuvien yhteydessä puhutaan usein bittisyydestä eli pikseliä kohden varatusta bittimäärästä. Esimerkiksi 1-bittinen kuva sisältää kaksi väriä (mustan ja valkoisen) ja vastaavasto 8-bittinen kuva sisältää 256 väriä tai harmaasävyä. (Blogi 2007, maaliskuu /Bitti ja binääriluvut). Tietokoneen toimintalogiikan ymmärtäminen ja perustermien tunteminen helpottaa käyttäjää. Blogissa tämä osoittautui vaikeaksi keskusteluaiheeksi eikä siitä tullut montaa kommenttia. Itse mielestäni vihdoinkin oivalsin asian ytimen nyt tätä raporttia kirjoittaessani, tutustumalla lähdeaineistoihin ja pysähtymällä pohtimaan tietokonetta laskukoneena. 6 HTML, XML, XHTML... mitä ihmettä? Vilkasta verkkokeskustelua herätti koodaukseen liittyvä teema, jossa selvitettiin mm. eri termilyhenteiden merkitystä sekä sitä, kuinka ne liittyvät tietokoneen käyttöön yleisesti ja verkkoviestinnän maailmaan erityisesti. 3 Bitti on pienin informaation yksikkö. Sana bitti tulee binäärijärjestelmän numeroa tarkoittavista sanoista BInary digit = BIT. (Blogi 2007, maaliskuu /Bitti ja binääriluvut).

8 Anu Kara RAPORTTI 6 HTML 4 on kuvaus- tai merkintäkieli, jolla voidaan merkitä tekstin rakenne: esim. mikä osa tekstistä on otsikkoa ja mikä leipätekstiä. Merkintä tehdään tekstin sekaan kirjoitettavilla elementeillä ja niissä olevilla määritteillä. HTML tunnetaan erityisesti kielenä, josta www-sivut rakentuvat. (Wikipedia, hakusana HTML. Luettu ). XML 5 on kuvaus- tai merkintäkieli, jolla tiedon merkitys voidaan kuvata tiedon sekaan. Se on metakieli, eli kieli, joka sisältää tietoa tiedosta ja jolla voidaan kuvata toisia kieliä. XML-kielellä voi muodostaa uusia koodeja, joiden avulla voidaan luoda rakenteisia dokumentteja hyvinkin erilaisiin ja erityisiin tarkoituksiin. (Wikipedia, hakusana XML. Luettu ). XHTML 6 on HTML:stä kehitetty www-sivujen kuvaus- tai merkintäkieli, joka täyttää XML:n muotovaatimukset. Tämä tuo mukanaan rakenteisuuden, joka varmistaa koodin standardinmukaisuutta ja siten auttaa ohjelmoijia suunnittelemaan XHTML-kieltä hyödyntäviä sovelluksia. XHTML sopii hyvin myös muihin medioihin kuin perinteisiin tietokoneisiin tällaisia ovat esim. matkapuhelin ja muut kannettavat päätelaitteet sekä televisio. (Wikipedia, hakusana XHTML. Luettu ). CSS 7 on erityisesti www-dokumenteille kehitetty tyyliohjeiden laji. Sen avulla dokumentille voi määritellä useita tyyliohjeita, jotka yhdistetään tietyllä tavalla yhdeksi säännöstöksi. CSS:llä voidaan kuvata monipuolisesti sekä nähtävää että kuultavaa esitystapaa tekstin väristä ja kirjasintyylistä aina mm. äänen korkeuteen asti. CSS:ää käytetään XHTML:n kanssa, mutta se sopii yhtä lailla muidenkin rakenteisten dokumenttien kuten XML tyyliohjeeksi. (Wikipedia, hakusana CSS. Luettu ). RSS 8 liittyy tietovirran siirtämiseen. Se on joukko Web-syötemuotoja, joita käytetään usein päivittyvän digitaalisen sisällön kuten blogien ja uutissyötteiden julkaisemiseen. RSS-sisältöjä käytetään lukijoiksi kutsuttujen ohjelmien avulla. Käyttäjä tilaa syötteen antamalla lukijalleen linkin syötteeseen. Lukija tarkistaa tilatut syötteet ja jos niissä on uutta sisältöä, hakee kyseisen sisällön ja näyttää sen käyttäjälle. (Wikipedia, hakusana RSS. Luettu ). 4 Lyhenne HTML tulee sanoista HyperText Markup Language. (Wikipedia, hakusana HTML. Luettu ). 5 Lyhenne XML tulee sanoista extensible Markup Language. (Wikipedia, XML. Luettu ). 6 Lyhenne XHTML tulee sanoista extensible HyperText Markup Language. (Wikipedia, XHTML. Luettu ). 7 Lyhenne CSS tulee sanoista Cascading Style Sheets. (Wikipedia, CSS. Luettu ). 8 Lyhenne RSS voi tarkoittaa jotakin seuraavista: Really Simple Syndication (RSS 2.0). Rich Site Summary (RSS 0.91, RSS 1.0). RDF Site Summary (RSS 0.9 ja 1.0). (Wikipedia, RSS. Luettu ).

9 Anu Kara RAPORTTI 7 Java 9 on ohjelmointikieli, joka on pyritty tekemään laitteistoriippumattomaksi graafisten ohjelmien tekovälineeksi. Javalla kirjoitettu ohjelmakoodi käännetään ensin ns. tavukoodiksi (bytecode), joka on tietynlainen väliversio ohjelmasta. Tätä tavukoodista versiota voidaan ajaa järjestelmälle ja laitealustalle sopivalla Java-virtuaalikoneella eli tulkilla. Se tulkkaa käännöksen koneen ymmärtämään muotoon, joka kerta, kun ohjelma ajetaan. (Ikonen ym. 2005, 1). JavaScript 10 on yksinkertainen, suoraan (X)HTML-koodin sekaan kirjoitettava komentosarjakieli, jota modernit selaimet yleisesti tukevat. Se mahdollistaa interaktiivisten toimintojen lisäämisen www-sivuille, esim. lomakkeen tietojen tarkistamisen. JavaScript on nimensä mukaisesti ns. scriptikieli, jonka koodi tulkitaan, eli sitä ei erikseen käännetä omaksi ohjelmakseen ennen suorittamista. (Saarikumpu 2006, 1). Kaikkia edellä mainittuja tekniikoita voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi www-sivujen teossa. Kurssilla ei ollut tarkoitus oppia niitä sen syvällisemmin, mutta jo pienten XHTML-harjoitusten tekeminen antoi käsityksen siitä, mistä suurinpiirtein on kyse. Lisäksi blogiin kertyi useita hyödyllisiä linkkejä erilaisiin ohjeisiin ja mallisivustoihin. 7 Mitä tietokoneella ei voi tehdä? Koska tietokone ei tee mitään itsestään, vaan toimii ainoastaan annettujen komentojen ja tietojen perusteella, se ei aina toimi niin kuin toivoisimme. Esimerkiksi tietokoneen tai sovellusohjelman ns. vuorovaikutteisuus perustuu ihmisen ennalta tallentamiin vastauksiin sekä komentoihin, jotka ohjaavat konetta antamaan käyttäjälle tietyssä tilanteessa tietyn vastauksen. Tietokone ei myöskään tee tulkintoja tai johtopäätöksiä eikä osaa huomioida mitään muuta kuin mitä siihen on etukäteen tallennettu. Vastuu niin ohjelmien toimivuudesta, syötettyjen tietojen oikeellisuudesta kuin tulosten tulkitsemisestakin on edelleen ihmisellä niin mielellämme kuin tietokonetta erilaisista virheistä syytämmekin. 9 Java on saanut nimensä Jaavan saaren (Indonesiassa) mukaan: siellä tuotetaan kahvilajia, jota Java-kielen kehittäjät nauttivat suuria määriä kieltä suunnitellessaan ja toteuttaessaan. (Wikipedia, hakusana Java. Luettu ). 10 JavaScript kehitettiin alun perin nimellä Mocha. Nimi muutettiin LiveScriptiksi ja viimein JavaScriptiksi. Javaohjelmointikielen kanssa sillä ei ole kuitenkaan juuri yhteistä. (Wikipedia, hakusana JavaScript. Luettu ).

10 Anu Kara RAPORTTI 8 8 Mitä olen oppinut? Tavallisen tietokoneenkäyttäjän käsitys koneen toiminnasta on yleensä melko sirpaleinen. Se syntyy pääasiassa erilaisten sovellusohjelmien ominaisuuksien kautta pääasianahan on saada niiden avulla tehdyksi se mitä haluaa. Harvemmin on tarvetta pysähtyä miettimään, miksi tietokone toimii tietyllä tavalla, kuinka se on koottu tai miten se käsittelee tietoa. Itse käytän tietokonetta paljon ja opin mielelläni jatkuvasti uutta sen toiminnasta ja käyttömahdollisuuksista. Tietotekniikka 1 kurssi oli lyhyt, mutta intensiivinen katsaus tietokoneeseen ja kokonaisuutena. Aikuisopiskelijalle miellyttävää oli se, että osallistujien pitkä kokemus tietokoneen käyttäjinä huomioitiin ja opetuksen sisältö rakentui pitkälti osallistujien kiinnostuksen aiheiden ympärille. Lisäksi kurssilla hyödynnettiin tehokkaasti verkkoa Internetiä niin tiedon lähteenä kuin keskustelufooruminakin. Oppimismenetelmänä käytetty blogi antoi käsitellyille asioille syvyyttä ja toi mukaan paljon erilaisia näkökulmia ja kokemuksia. Keskustelu blogissa oli melko vilkasta lähiopetuspäivien aikana ja niiden välillä, mutta viimeisen lähiopetuspäivän jälkeen keskustelu laimeni pian. Tämä johtuu mielestäni siitä, että verkkokeskustelulle tyypillistä on lyhytjänteisyys ja nopearytmisyys. Aikuisopiskelulle taas on tyypillistä aikapula ja olennaiseen keskittyminen. Näin ollen kurssin osana blogi toimii parhaiten, kun sillä on selkeä tavoite ja aikataulu, ja pysyy elossa ainoastaan niin kauan kuin osallistujat kokevat sen itselleen hyödylliseksi. Itse ajattelin kurssin alussa, että blogi on hauska menetelmä ja kiinnostava lisä lähiopetuspäivien rinnalle, mutta olin hiukan ennakkoluuloinen sen suhteen, kuinka paljon se oikeasti voisi auttaa oppimista. Osallistuin itse lukemalla blogia ahkerasti ja kirjoittamalla sinne silloin, kun minulla mielestäni oli uutta sanottavaa jostakin asiasta. Lisäksi olen etsinyt sieltä tietoa ja lähdeaineistoa, kun muilla kursseilla on tullut vastaan samantapaisia asioita. Alkuvaiheen ennakkoluuloni ovat osoittautuneet vääriksi kahdella tavalla. Ensinnäkin, huomasin nopeasti, että blogi on hyvin tasa-arvoinen ja myönteisesti osallistava menetelmä: sen avulla moni hiljaisempikin osallistui tiedonhankintaan ja mielellään jakoi kokemuksiaan ja ajatuksiaan ryhmän kesken. Näin saatiin koko ryhmän iloksi varmasti enemmän näkökulmia, tietoa ja ideoita kuin ilman blogia olisi saatu.

11 Anu Kara RAPORTTI 9 Toiseksi, olen nyt tätä raporttia kirjoittaessani oivaltanut blogin erinomaisuuden tietolähteenä. Olen oppinut todella paljon palaamalla eri aihealueista käytyihin keskusteluihin, tutkimalla niissä mainittuja lähdeaineistoja ja tiivistämällä mielestäni olennaiset sisällöt raportiksi. Asiat ovat hahmottuneet mielessäni kokonaisuuksiksi ja olen tullut selvittäneeksi myös monia kiinnostavia yksityiskohtia. Kirjoittamiseen ja asioiden tutkimiseen on mennyt moninkertaisesti se aika mitä etukäteen kuvittelin käyttäväni, mutta se on ollut hyvin innostavaa. Mielestäni lähiopetuspäivien, blogin ja loppuraportin yhdistelmä osoittautui erittäin tehokkaaksi oppimismenetelmäksi. Lopuksi haluan vielä mainita pienestä kipinästä, joka kurssin aikana syttyi. Koodausharjoitukset olivat hauskoja ja tuottivat aitoa onnistumisen iloa. Olen päässyt puhaltamaan kipinään hieman lisää hehkua Ilka Helon XHTML & CSS peruskurssilla, jonka lopputehtävänä rakennan parhaillaan omaa pientä sivustoani koulun palvelimelle (http://www.edu.stadia.fi/~ /). Pian sieltä löytyvät myös parhaat palat noista ensimmäisistä harjoituksista.

12 Anu Kara RAPORTTI 10 Kuvaluettelo: 1 Johdanto. Kurssin opiskelijoita sekä opettaja kakkukahvilla. Kuvaaja: Hannele Karlenius. 2 Mikä tietokone on ja kuinka se toimii? Jussi Elovuori esittelee tietokoneen välimuistin toimintaa 1960-luvulla. Lähde: Kari Elovuori. 3 Millainen on tietokoneen rakenne? Lähde: TVT-ajokortti, 1.1 Tietokoneen toimintaperiaate. 4 Mihin salasanaa tarvitaan? Lähde: Windows XP Home käyttöjärjestelmä /Käyttäjätili /Luo salasana /Turvallisen salasanan luominen. 5 Miten tietokone käsittelee tietoa? Esimerkki 10-järjestelmän luvun muuttamisesta 2- järjestelmään (binäärijärjestelmään) ja päinvastoin. Lähde: Outi Valkki. 6 HTML, XML, XHTML... mitä ihmettä? Arvotaan oikeat lottonumerot! XHTMLkoodausharjoitus. Lähde: Anu Kara. 7 Mitä tietokoneella ei voi tehdä? The server is unwilling to process the request. Lähde: Computer Performance - Home Page / Logon Scripts/800xxxxx Error Codes. Lähdeluettelo: Ala-Mutka Kirsti, Rintala Matti, Savikko Vespe, Palviainen Jarmo. Tietotekniikan peruskurssi, Oppimateriaali. Tampere University of Technology, Department of Computer Science, Software Systems Laboratory. (luettu ). Blogi. Tietotekniikka 1-kurssi, verkkoviestinnän aikuisopiskelijat, kevät Verkkokeskustelusivusto. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. (käytetty ). Computer performance Home page. Internet sivusto. (luettu ). Ikonen Timo, Karvonen Saija, Koffert Riku, Korhonen Lauri, Kupiainen Mikko, Malinen Tommi, Mikkonen Antti, Niiranen Simo, Seppälä Antti, Suvanto Aki, Tuppurainen Kimmo, Wolff Mika. Aloittelijan JAVA-opas. Tietojärjestelmien dokumentointi (luettu ).

13 Anu Kara RAPORTTI 11 Kara Anu. Kotisivu, Internet-sivusto. (kehittyy ja laajenee vähitellen). Korpela Jukka. Datatekniikka ja viestintä, Internet-sivusto. (luettu ). Nykänen Pirkko. Tietotekniikka ja yhteiskunta, Luentosarja kevät Tietojärjestelmien maisteriohjelma, Tampereen yliopisto. (luettu ). Saarikumpu Osmo. JavaScript-kielen alkeet - osa 1, (luettu ). Smed Jouni. Tietokoneen käytön alkeet, (luettu ). TOP. Tietotekniikan ohjelmistojen perusopinnot, Oppimateriaali. Tampereen Yliopiston Tietojenkäsittelyopinlaitos & Hypermedialaboratorio. (luettu ). TVT-ajokortti. TVT-ajokortti opintojakson oppimateriaali, Helsingin yliopisto, Tietotekniikkaosasto. (luettu ). Wikipedia. Eri hakusanoja. (luettu ).

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti.

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti. Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Kiravo 2013 Mikä on verkkosyöte? Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Ohjelmointi 1. Kumppanit

Ohjelmointi 1. Kumppanit Ohjelmointi 1 Kumppanit November 20, 2012 2 Contents 1 Mitä ohjelmointi on 7 2 Ensimmäinen C#-ohjelma 9 2.1 Ohjelman kirjoittaminen......................... 9 A Liite 11 3 4 CONTENTS Esipuhe Esipuhe 5

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa Toinen harjoitustyö ASCII-grafiikkaa Yleistä Tehtävä: tee Javalla ASCII-merkkeinä esitettyä grafiikkaa käsittelevä ASCIIArt-ohjelma omia operaatioita ja taulukoita käyttäen. Työ tehdään pääosin itse. Ideoita

Lisätiedot

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Concurrency - Rinnakkaisuus Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. C++ thread... 4 3. Python multiprocessing... 6 4. Java ExecutorService... 8 5. Yhteenveto... 9 6. Lähteet...

Lisätiedot

Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä

Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä Hyvä Salis Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä salasana. Jokainen salasanaan lisäämäsi kirjain

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) pääaine- ja sivuaineopiskelijat Taulukkolaskennan perusteet Yleistä Tämä harjoitus käsittelee taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Harjoituksissa opetellaan

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Perusteet 16.3.2009 Rovaniemen Design Park Kouluttaja Timo Laapotti / F4U Foto For You f4u@f4u.fi 0400 684 358 http://f4u.fi/ ATK yrittäjän työvälineenä Esityksen sisältö A-ajokorttivaatimukset

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN YLEISTÄ LUENNOT (8 H) & TYÖPAJA (2 H) YHTEYSTIEDOT ville.salminen@oulu.fi VÄLINEET Tekstieditori Mieluummin Windowsin Notepad kuin esimerkiksi Microsoft Word

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017

Toinen harjoitustyö. ASCII-grafiikkaa 2017 Toinen harjoitustyö ASCII-grafiikkaa 2017 Yleistä Tehtävä: tee Javalla ASCII-merkkeinä esitettyä grafiikkaa käsittelevä ASCIIArt17-ohjelma omia operaatioita ja taulukoita käyttäen. Työ tehdään pääosin

Lisätiedot

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdon esittely 1. vuoden opiskelijoille Kari Laitinen www.oamk.fi/~karil/opetus.html Ohjelmistokehitys -opintosuunnan valitsevista henkilöistä

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys WWW-OHJELMOINTI 1 WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus SGML, XML, HTML WWW-selaimen sovellusohjelmointi WWW-palvelimen sovellusohjelmointi Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 26.10.2000

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti5004000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 4.6.2007,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1 Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1 1 Hakemisto 1 Johdanto...2 1.1 Kirjautuminen...2 1.2 Selaimet ja evästeet...2 1.3 Tehtävien suorittaminen...3 1.4 Tehtäviin vastaaminen...4 1.5 Tehtävien

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Leo Suomela 2 / 13 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aloitusnäkymä... 3 3 Ohjausnäkymä... 4 4 Sivujen lisäys... 6 5 Etusivun määritys... 9 6 Teeman muokkaus... 13 3 / 13

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Innokas-verkosto Kati Sormunen 1 Tämän oppitunnin tavoitteena On ottaa käyttöön Code.org sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Hyvä ohjelmointitapa. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Ajattelemme tietokonetta yleensä läppärinä tai pöytäkoneena

Ajattelemme tietokonetta yleensä läppärinä tai pöytäkoneena Mikrotietokone Moderni tietokone Ajattelemme tietokonetta yleensä läppärinä tai pöytäkoneena Sen käyttötarkoitus on yleensä työnteko, kissavideoiden katselu internetistä tai pelien pelaaminen. Tietokoneen

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen Jouni Nevalainen Esityksen sisällysluettelo Työn tausta Ongelman asettelu Käsitteitä ja määritelmiä Käytetyt menetelmät Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

H9 Julkaiseminen webissä

H9 Julkaiseminen webissä H9 Julkaiseminen webissä Tässä harjoituksessa opetetaan kaksi tapaa viedä tiedostoja jakoon webin kautta (tehtävä 1 ja tehtävä 3), sekä kokeillaan yksinkertaista, jokamiehen tapaa tehdä oma sivusto (tehtävä

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ Comet -maksulaitteen lataaminen MiniUSB-kaapelia käyttämällä: Suosittelemme Comet maksulaitteen lataamista MiniUSB-kaapelia käyttäen; lataaminen

Lisätiedot

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet 3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti tietoa laitteista ja sovelluksista, käyttäjistä ja käyttötavoista, sekä tekniikasta. Tekniikasta on

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia. Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-ympäristö Java-ohjelma ja ohjelmaluokka

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Tentissä ratkaistaan neljä ohjelmointitehtävää Javalla. Tehdään sähköisesti mikroluokan Windows-koneilla.

Tentissä ratkaistaan neljä ohjelmointitehtävää Javalla. Tehdään sähköisesti mikroluokan Windows-koneilla. Tentti Tentti Tentissä ratkaistaan neljä ohjelmointitehtävää Javalla. Tehdään sähköisesti mikroluokan Windows-koneilla. Omia koneita ei saa käyttää. Sähköisessä tentissä on paperitentin tapaan osaamisen

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat. JSP ja XML Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat JSP ja XML 28.4.2004 Harri Laine 1 JSP hyvin lyhyesti JSP on Java-pohjainen skriptikieli JSP:llä laadittu sivu käännetään java-servletiksi (sivun toteutus vastaa servlettiluokan

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä Rekursiolause Laskennan teorian opintopiiri Sebastian Björkqvist 23. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Työssä käydään läpi itsereplikoituvien ohjelmien toimintaa sekä esitetään ja todistetaan rekursiolause,

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä Petri Ilmonen Internet selkokielellä 139 banneri Internetsivulla oleva mainos. Bannerissa on yleensä jokin kuva. Se toimii usein linkkinä toiselle sivulle. Se voi olla pysty- tai vaakasuuntainen. e-lippu

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Yleisesti Muisti on yksi keskeisimmistä tietokoneen komponenteista Random Access Memory on yleistynyt

Lisätiedot

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 13 Sivu 1 (10) Virheen havaitseminen ja korjaus

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 13 Sivu 1 (10) Virheen havaitseminen ja korjaus Digitaalitekniikan matematiikka Luku 13 Sivu 1 (10) Digitaalitekniikan matematiikka Luku 13 Sivu 2 (10) Johdanto Tässä luvussa esitetään virheen havaitsevien ja korjaavien koodaustapojen perusteet ja käyttösovelluksia

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot

Tietotekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Tietotekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot 1. vuosi Perusopinnot 2. vuosi 3. vuosi ELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TESTAUS MOBIILI TIETOLIIKENNE OHJELMISTOJEN KEHITYS 4. vuosi Ohjelmistojen kehitys

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen ossi.nykanen@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), DMI / Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä "Semanttinen Web" Sisältö Konteksti: W3C, Web-teknologiat

Lisätiedot

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta. 3 HTML ja XHTML Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE on asuinkiinteistön käyttöön suunniteltu kosketustauluratkaisu joka sisältää kerrostalorapussa nimitaulun, ilmoitustaulun ja yhteisten tilojen varauskalenterit. Kodinportin käyttäjillä

Lisätiedot

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje Linux ja Windows XP Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.2 16.2.2006 Mikko Halttunen Katselmoinin jälkeen 0.1 13.2.2006 Mikko Halttunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Simulaattorin asennus...

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat Luento 1: Intro

Digitaalisen median tekniikat Luento 1: Intro Digitaalisen median tekniikat Luento 1: Intro Web Mahtava alusta tiedon välittämiseen! Information Superhighway! Web Archive! Gutenberg! DEMO Kirjasto ja analoginen media digitaaliseksi Julkaisutekniikan

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT

Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT Gimp JA MUUT KUVANKÄSITTELYOHJELMAT Daniela Lund Ti07 A241227 Linux-järjstelmät 01.12.2009 MIKÄ ON KUVANKÄSITTELYOHJELMA? Kuvankäsittelyohjelma on tietokoneohjelma, jolla muokataan digitaalisessa muodossa

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 8/8: Esteettömyys Edellinen osa-alue

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Pikaintro käyttöjärjestelmiin

Pikaintro käyttöjärjestelmiin Tietotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi, luento 17.8.2011 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto 2 3 4 Outline Tietokonelaitteisto 1 Tietokonelaitteisto

Lisätiedot

Raspberry Pi. Yhden piirilevyn tietokone. Tässä dokumentissa kerrotaan yleistä tietoa Rasberry Pi- tietokoneesta ja. sen toiminnoista.

Raspberry Pi. Yhden piirilevyn tietokone. Tässä dokumentissa kerrotaan yleistä tietoa Rasberry Pi- tietokoneesta ja. sen toiminnoista. Yhden piirilevyn tietokone Tässä dokumentissa kerrotaan yleistä tietoa Rasberry Pi- tietokoneesta ja sen toiminnoista. Sisällys Raspberry Pi Yleistä... 2 Teknistä... 2 Käyttöjärjestelmät... 4 Pelaaminen

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla 1 ENTITEETIT Tehtävä 1. Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät käyttävät erilaisia merkkijärjestelmiä ja varsinkin Internetin alkutaipaleella aiheutti sen, että jotkut merkit eivät näkyneet kaikilla oikein.

Lisätiedot

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli.

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli. HTML & CSS Antti Koivisto HTML (HyperText Markup Language)! HTML on sivujen kuvauskieli.! Se ei ole ohjelmointikieli.! HTML on merkintäkieli, joka koostuu monista merkintä tägeistä ().! Voidaan

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot