Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta Aika klo10:00-10:45

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 19.06.2014. Aika 19.06.2014 klo10:00-10:45"

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Aika klo10:00-10:45 Paikka NordLabin neuvotteluhuone ja Lync yhteys Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 46 Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5 47 Toiminnan laajeneminen 6 48 Perustettavat virat ja toimet 7 49 Suojavaatteiden hankinta 8 50 Pohjois-Suomen biopankin perustaminen Muut asiat Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 13

2 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahopelto Maire 10:00-10:45 jäsen Kainuu, kuntayhtymän johtaja Telimaa Sakari 10:00-10:45 jäsen KPSHP, johtajaylilääkäri Orajärvi Seppo 10:00-10:45 jäsen LPSHP, talousjohtaja Vesterinen Soili 10:00-10:45 varapuheenjohtaja LSHP, hallintoylihoitaja Oukka Aino-Liisa 10:00-10:45 puheenjohtaja PPSHP, johtajaylilääkäri Kukkonen Juha 10:00-10:45 jäsen Oulun yliopisto Peltola Erkki 10:00-10:45 jäsen POHTO MUU Luttinen Rauno 10:00-10:45 NordLab, toimitusjohtaja Risteli Leila 10:00-10:45 sihteeri NordLab, johtava lääkäri Allekirjoitukset Aino-Liisa Oukka Puheenjohtaja Leila Risteli Sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Juha Kukkonen Erkki Peltola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä NordLabin kirjaamossa

3 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen JOHTOK 44 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta JOHTOK 45 Päätösehdotus: Hallintosäännön 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Johtokunta päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Kukkonen ja Erkki Peltola.

5 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi JOHTOK 46 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Toiminnan laajeneminen JOHTOK 47 NordLabin strategiaan on kirjattu hallittu laajeneminen. Tämä tarkoittaa käytännössä OYS-Erva -kuntien terveyskeskuslaboratorioiden toiminnan siirtämistä NordLabille seuraavien vuosien aikana. Tällä hetkellä kaikki kunnat ovat jo siirtäneet laboratoriotoimintansa NordLabille Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Viime vuonna ja tänä keväänä on aloitettu neuvottelut useiden kuntien kanssa ja nyt esitetään liitettäväksi sosiaali- ja terveyspiiri Helmen laboratoriotoimintoja NordLabin tehtäväksi. Asiasta on käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut NordLabin sekä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen edustajien kanssa , sekä Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on käsitellyt laboratorioiden toiminnan siirtämisen NordLabille yhteistyötoimikunnassa, Haapaveden kaupunginhallituksessa ja Haapaveden kaupunginvaltuustossa. Päätösehdotus: Johtokunta päättää: 1) Hyväksyä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen laboratoriotoimintojen siirtymisen NordLabin järjestettäväksi 2) Hyväksyä henkilöstösiirtosopimuksen 3) Hyväksyä luettelon siirtyvästä henkilöstöstä Johtokunta päätti: 1) Hyväksyä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen laboratoriotoimintojen siirtymisen NordLabin järjestettäväksi 2) Hyväksyä henkilöstösiirtosopimuksen 3) Hyväksyä luettelon siirtyvästä henkilöstöstä.

7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Perustettavat virat ja toimet JOHTOK 48 Päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen sekä NordLabin välillä käydyissä neuvotteluissa on henkilöstösiirtosopimuksen 4 sovittu seuraavaa: Vastaanottaja perustaa siirtyville vakansseille virat tai toimet. Vastaanottaja perustaa siirrettävistä tehtävistä viroiksi ainoastaan ne, joissa käytetään julkista valtaa. Johtokunta päättää perustaa neljä (4) laboratoriohoitajan työsopimussuhteista tointa sekä yhden (1) terveyskeskusavustajan työsopimussuhteisen toimen lähtien. Päätettiin toimitusjohtajan esityksen mukaisesti.

8 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Suojavaatteiden hankinta JOHTOK Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen ostaa tällä hetkellä henkilökunnan suojavaatepalvelut omistajaorganisaatioilta siirrettyjen sopimusten perusteella aluelaboratoriokohtaisesti. Yhtenäisyyden lisäämiseksi tavoitteena on hankkia NordLabille yhtenäinen suojavaatetus. Tämä edellyttää ns. yhden toimijan mallia, jossa laaditaan koko NordLabia koskeva sopimus. Palvelun tuottaja voi käyttää tarpeen mukaan alueellisia toimijoita alihankkijoina. NordLabin edustajat ovat käyneet keskustelua eri palveluntuottajien kanssa suojavaatteiden hankinnasta. Päätösehdotus: Johtokunta keskustelee asiasta ja valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan jatkotoimenpiteitä. Johtokunta valtuutti toimitusjohtajan jatkamaan valmistelua ja viemään asian yhteistyötoimikuntaan. JOHTOK NordLabin toiminnan käynnistymisen jälkeen NordLabin henkilökunta on jatkanut sopimukseen perustuen emosairaaloissa käytössä olleiden työvaatteiden käyttöä. NordLab haluaa yhtenäistää henkilökuntansa suojavaatteet siten, että NordLabin henkilökunta käyttää työnantajan hankkimia, yhtenäisiä suojavaatteita kaikissa NordLabin toimipisteissä. Suojavaatteiden hankintamallia valmistelemassa on ollut virka-miehistä koostuva työryhmä. Työryhmä toteaa, että suojavaatteiden hankinta- ja huoltomalleja on käytännössä kolme: - Työnantaja ostaa vaatteet omakseen ja sopii huollosta erikseen pesulan kanssa. - Työnantaja sopii pesulan kanssa, että pesula toimittaa sovitun malliston mukaisia vaatteita käyttöön riittävän määrän. Laskutus-perusteena on toimituskertamaksu. Malli on käytössä esimerkiksi PPSHP:n varsinaisen suojavaatteen osalta. - Työnantaja sopii pesulan kanssa malliston ja vuokraa sen pesulalta käyttöönsä. Vuokra on kiinteä viikkovuokra ja pitää sisällään käyttöoikeuden, huollon ja raportoinnin. Kustannustasoa eri vaihtoehtojen välillä ei yksiselitteisesti voi verrata. Kustannuksiin vaikuttavat oleellisesti mm. vaatteiden hankintahinta työntekijää kohden ja pesukiertomäärät. Toteutuneiden kustannusten perusteella vuosikustannus työntekijää kohden on noin Oulun Keskuspesulan kanssa on käyty neuvotteluja erilaisista hankinta- ja huoltomalleista. Oulun Keskuspesula on PPSHP:n konsernin osa, jossa sairaanhoitopiirin lisäksi omistajana on Oulun kaupunki. PPSHP on kiinnostunut myymään osakkeita NordLabille pienen määrän. Tämä mahdollistaisi sidosyksikköhankinnan Oulun Keskuspesulalta.

9 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Mahdollinen toimintamalli voisi olla, että NordLab tekee sopimuksen vaatteiden hankintamallin osalta Oulun Keskuspesulan kanssa. Oulun Keskuspesula tekee alihankintasopimukset vaatteiden huollon osalta tarvittaessa Kajaanin, Kemin, Kokkolan ja Rovaniemen osalta. Päätösehdotus: Johtokunta valtuuttaa NordLabin toimivan johdon lunastamaan Oulun keskuspesulan osakkeita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja laatimaan kokonaissopimuksen suojavaatteiden hankinnasta ja ylläpidosta Oulun keskuspesulan kanssa. Johtokunta päätti, että selvitystä jatketaan aluelaboratoriokohtaisesti. JOHTOK 49 Päätösehdotus: Johtokunta päättää lunastaa Oulun keskuspesulan osakkeita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja valtuuttaa NordLabin toimivan johdon laatimaan kokonaissopimuksen suojavaatteiden hankinnasta ja ylläpidosta Oulun keskuspesulan kanssa. Seppo Orajärvi ilmaisi asiaan eriävän mielipiteensä. Seppo Orajärvi esitti kilpailutusta. Esitystä ei kannatettu, ja puheenjohtaja totesi sen rauenneeksi. Päätettiin päätösesityksen mukaisesti.

10 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Pohjois-Suomen biopankin perustaminen JOHTOK 50 Tehokkaaseen sairaanhoidolliseen toimintaan tulee tulevaisuudessa olennaisesti kuulumaan laadukas biopankkitoiminta, millä mahdollistetaan yksilöllistetyn hoidon kehittäminen ja tämän myötä hoidon parempaa kohdistamista oikeisiin potilaisiin ja kustannussäästöjä. Sairaala-biopankkitoiminnalla tarkoitetaan näytteenantajien laajaan suostumukseen perustuvaa biologisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen keräämistä, tietoturvallista säilyttämistä sekä näytteiden ja tietojen anonymisoitua luovuttamista tutkimukseen. Suurin näyteryhmä sairaalabiopankeissa ovat diagnostiikkaa varten kerätyt patologian arkistot. Lääketieteellinen tutkimus nojaakin vahvasti ihmisperäisiin, ennen kaikkea potilaiden hoidon yhteydessä otettuihin näytteisiin. Pohjois-suomalaiset näytteet ovat tutkimuksellisesti vielä arvokkaampia verrattuna muun Suomen näytteisiin. Biopankkilaki on tullut voimaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/ ) ja se tulee säätelemään ihmisperäisillä näytteillä tehtävää tutkimusta sekä osaltaan aiemmin kerättyjä näytekokoelmia. Lainsäädäntö tulee samalla luomaan merkittäviä uusia mahdollisuuksia lääketieteelliselle tutkimukselle ja uusien tehokkaampien hoitojen kehittämiselle. Organisoidulle ja ammattimaiselle biopankkitoiminnalle onkin selkeä tarve ja toiminnan tuottamat hyödyt sekä tutkimukselle, tuotekehitykselle että potilaiden hoidolle ovat ilmeiset. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulun yliopisto (OY), Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen NordLab (NordLab), Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP), Länsi-Pohjan sairaanhoito-piiri (LPSHP), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelu-kuntayhtymä Kiuru (Kiuru) tulevat sopimaan yhteisen biopankin perustamisesta, kustannusten jaosta ja toimintaperiaatteista sekä sitoutuvat samalla biopankin infrastruktuurin tukemiseen. Pohjois-Suomen Biopankki hyödyntää alueellisia voimavaroja ja osaamista sekä maamme terveydenhuollon kansainvälisestikin merkittäviä menestystekijöitä, joita ovat korkeatasoinen julkinen sairaanhoito, kattavat näytekokoelmat, sähköiset potilastiedot, valtakunnalliset rekisterit, korkea ICT-osaaminen ja kansalaisten laaja tuki terveyden tutkimukselle. Pohjois-Suomen Biopankki tulee organisoimaan, ohjaamaan ja osallis-tumaan biopankkitutkimusnäytteiden keräykseen, säilytykseen ja niihin liittyvän tiedon hallinnointiin ja luovutuksiin sekä ylläpitää tutkimustulos-tietokantaa. Laissa kuvataan menettelyt näytteiden ja niihin liittyvien tietojen keräämisessä, tallettamisessa, säilytyksessä ja muussa käsittelyssä. Näytteiden käsittely ja säilytys perustuu näytteensä biopankki-tutkimukseen antaneen henkilön suostumukseen. Biopankki sijoitetaan hallinnollisesti PPSHP:n organisaatioon. Biopankille valmistellaan vuosittain talousarvio ja toimintasuunnitelma. Perustajaosapuolet suorittavat prosenttiosuuteensa perustuvan kustannusosuuden PPSHP:lle laskua vastaan. NordLab sitoutuu biopankin perustamisvaiheen ajan kattamaan maksimissaan 10% biopankin

11 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta vuotuisista kustannuksista. Vuodelle 2015 biopankin kustannusarvio on , mikä tarkoittaisi NordLabille enintään kustannusta vuonna Perustamisvaiheen aikana suurin osa kustannuksista tulee perustajaosapuolten rahoituksella. Perustamisvaiheen 2019 jälkeen pyritään mahdollisimman suureen kustannusomavaraisuuteen esimerkiksi näytteiden käytöstä perittävillä maksuilla. Biopankin toimintaa varten perustetaan ohjausryhmä, johon perustaja-osapuolet valitsevat edustajansa siten, että NordLabilla, LSHP:llä, LPSHP:llä, Kiurulla ja Kainuun sotella kullakin on yksi edustaja. Asioiden valmistelusta, esittelystä ja biopankkia koskevasta muusta raportoinnista ohjausryhmälle vastaa biopankista vastaava henkilö, joka on biopankkilain mukainen johtaja. Päätösehdotus: Johtokunta hyväksyy Pohjois-Suomen biopankin perustamisen. Johtokunta hyväksyi Pohjois-Suomen biopankin perustamisen.

12 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Muut asiat JOHTOK 51 Periaatekanta perustamisvaiheen projektiluontoisiin tehtäviin. Toimitusjohtaja tiedusteli johtokunnan periaatekantaa projektityöntekijöiden palkkaamiseen NordLabin perustamisvaiheen määräaikaisiin tehtäviin (esim. tutkimusnimikkeistön yhtenäistäminen). Asiasta päätettiin tuoda esitys seuraavaan kokoukseen. Maire Ahopelto korosti Kainuun aluelaboratorion tiukkaa vakanssitilannetta.

13 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Johtokunta Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen JOHTOK 52 Seuraava kokous pidetään klo Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

14 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Muutoksenhakukielto Seuraavista pykälistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kirjallista valitusta eikä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei niihin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on: Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n johtokunta NordLab Kirjaamo Kiviharjuntie Oulu. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on: Oulun hallinto-oikeus PL Oulu käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

15 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 6/ Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liite 1. JOHTOKUNNAN TOIMINTAOHJE 1 Yhtymähallinto Tässä esitettävä laboratoriokeskuksen johtokunnan toimintaohje on laboratoriokeskuksen hallintosääntöä täydentävää toimintaa, sen ohjausta ja johtamista

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) 03.05.2011 AIKA 03.05.2011 Klo 13:00-15:52 PAIKKA Nivalan ammattiopisto, Iso neuvotteluhuone, Maliskyläntie 2, Nivala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa 17.12.2013 1 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 130 : Kokouksen avaus... 3 Yh 131 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot