PÖYTÄKIRJA 1. Paasitorni, Helsingin Työväentalon juhlasali Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 1. Paasitorni, Helsingin Työväentalon juhlasali Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki"

Transkriptio

1 i PÖYTÄKIRJA 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK R.Y:N VALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Aika lauantai kello Paikka Läsnä Paasitorni, Helsingin Työväentalon juhlasali Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n valtuuston ja hallituksen jäseniä, tilintarkastajia, työmarkkinavaliokunnan jäseniä, toimitsijoita. Puheenjohtajina Jouni Riskilä kohdat 1-12 Päivi Kervinen kohdat 10 osittain Eija Mäkinen kohdat 10 osittain Sihteereinä Marianne Uuskoski kohdat 1-12 Arja Lindstedt kohdat 1-12 Kokouksen kulun mukainen keskustelupöytäkirja liiteenä. Liite 1 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi valtuuston puheenjohtaja Jouni Riskilä. kunnioitti hetken hiljaisuudella edesmenneitä tovereita Veikko Ahtolaa, Kaarlo Hautakangasta ja Tuomo Mäkistä. Jouni Riskilän avauspuheenvuoro kokonaisuudessaan Liite 1 sivut 1-4. Liite 2.

2 PÖYTÄKIRJA 2 2 Osanottajien toteaminen Puheenjohtajana toimi Jouni Riskilä. Osanottajien toteaminen Todettiin, että kokoustoimistoon jätettyjen omakätisesti allekirjoitettujen ilmoittautumiskorttien perusteella paikalla on osanottajia seuraavasti: kello mennessä valtuuston jäseniä paikalla 97 valtuuston jäseniä poissa 28 yhteensä 125 hallituksen jäseniä paikalla 15 - hallituksen jäseniä poissa 12 yhteensä 27 sekä tilintarkastajia läsnä 1 poissa 1 kello mennessä valtuuston jäseniä paikalla 123 valtuuston jäseniä poissa 3 yhteensä hallituksen jäseniä paikalla hallituksen jäseniä poissa 23 4 yhteensä 27 sekä tilintarkastajia läsnä 1 poissa 1 Merkittiin ja todettiin osanottajat. Liite 3. Liitteinä: (liitteessä 3) - osanottajakortit läsnäololuettelo valtuuston ja hallituksen jäsenistä, seuraajista ja SAK:n toimitsijoista.

3 PÖYTÄKIRJA 3 3 Päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtajana toimi Jouni Riskilä. SAK:n valtuuston sääntömääräisen kevätkokouksen päätös "SAK:n valtuusto kokoontuu päättämään uusia sopimuksia koskevista tavoitteista sen jälkeen kun on saatu riittävä selvyys valtion vuoden 1994 talousarviosta ja muista sopimuksen kannalta keskeisistä kysymyksistä." SAK:n säännöt Ylimääräinen kokous SAK:n sääntöjen 16 :n 2. kohdan mukaan: "Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolmasosa valtuuston jäsenistä sitä tiettyä asiaa varten kirjallisesti vaatii." Kokouskutsu SAK:n sääntöjen 16 :n 3. kohdan mukaan: "Varsinainen kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti jäsenliitoille ja valtuuston jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuston varsinaista kokousta ja kolme päivää ennen valtuuston ylimääräistä kokousta. Kutsu valtuuston ylimääräiseen kokoukseen voidaan tarvittaessa toimittaa sähkeitse kullekin jäsenliitolle ja valtuuston jäsenelle." Kokouskutsu on lähetetty kiertokirjeenä numero 8/93 SAK:n valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille jäsenliitoille, työmarkkinavaliokunnan jäsenille, tilintarkastajille sekä toimitsijoille. Liite 4 Päätösvaltaisuus Sääntöjen 17 :n 5. kohdan mukaan: " on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja puolet valtuuston jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Päätös Todettiin yksimielisesti kokous sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 4 4 Kokousvirkailijoiden valinta Hallituksen esitys kokousvirkailijoiksi oli lähetetty valtuutetuille etukäteen. Liite Sihteerit Päätös Esityksen mukaisesti valittiin kaksi kokousihteeriä: Marianne Uuskoski ja Arja Lindstedt. 4.2 Pöytäkirjan tarkistajat Päätös Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kari Ikonen ja Raili Paajanen. 4.3 Ääntenlaskijat Päätös Esityksen mukaisesti valittiin kahdeksan (8) ääntenlaskijaa: Kimmo Kaihlamo Silja Lappalainen Jouni Kormu Pekka Lahtinen Marja Yli-Eerola Kari Hämäläinen Esko Mononen Tarja Kairenius Metalli Metalli Rakennus Kirja Kirja Rakennus Metalli Tekeri Kokoonkutsujaksi nimettiin Kimmo Kaihlamo. 5 Päätöslausuma- ja vaalivaliokunnan valinta Todettiin että SAK:n hallituksen esitys kokouksen päätöslausuma- ja vaalivaliokunnan kokoonpanoksi oli lähetetty etukäteen. Liite 6 Päätös Päätöslausuma- ja vaalivaliokuntaan valittiin yhdeksän jäsentä: Heikki Pohja Mirja Koisi Juho Korpi Veikko Kultanen Eila Jokinen Eila Hakanen Jouko Nurmi Anja Vähäkoski Eila Niittynen Kemia KTV Metalli Paperi VTY Liikeala Rakennus Teva HRHL

5 PÖYTÄKIRJA 5 6 Esityslistan hyväksyminen Pertti Parmanne, sihteeri SAK Turo Bergman, sihteeri SAK Valiokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Heikki Pohja. Todettiin, että SAK:n hallituksen esitys kokouksen esityslistaksi oli lähetetty etukäteen. Liite 7. Päätös Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista muutoksitta. 7 Työ- ja järjestyssääntöjen hyväksyminen Todettiin, että SAK:n hallituksen esitys työ- ja järjestysäännöiksi oli lähetetty etukäteen. Liite 8 Päätös Hyväksyttiin kokoukselle laaditut työ- ja järjestyssäännöt esityksen mukaisesti. 8 n jäsenten kustannusten korvaukset ja kokouspalkkio Todettiin, että SAK:n hallituksen esitys oli lähetetty etukäteen. Liite 9 Päätös Hyväksyttiin valtuuston jäsenten päivärahan suuruus ja matkakulujen korvaus SAK:n hallituksen esityksen mukaisesti. 9 Hallintoelinten jäsenvaihdokset Esitys hallintoelinten jäsenvaihdoksista oli lähetetty valtuutetuille ennakkoon. Liite n jäsenmuutokset Todettiin: - Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto Teva ry:n ilmoitus 2. varajäsenen Sisko Välimaan eroamisesta valtuuston jäsenyydestä,

6 Koto/ALt PÖYTÄKIRJA Paperiliiton ilmoitua Seppo Porkan eroamisesta valtuuston jäsenyydestä, - VTY:n ilmoituksen Heikki Nurmen eroamisesta valtuuston jäsenyydestä. Lähetettiin asia vaalivaliokunnan käsittelyyn Hallituksen jäsenvaihdokset Ilmoitukset, kirjeet liite 10. Todettiin: - Antero Mäen (Paperiliitto) eronpyyntö SAK:n hallituksen jäsenyydestä, - Matti Ojalan (Rakennusliitto) eronpyyntö SAK:n hallituksen varajäsenyydestä ja - Klaus Järvelän (IAU) eroanomus hallituksen varajäseyydestä. Lähetettiin asia vaalivaliokunnan käsittelyyn. Puhenvuoroja ei käytetty. Todettiin, että päätöslausuma- ja vaalivaliokunnan päätösesitys käsitellään kohdassa Talous- ja työmarkkinatilanne ja sopimustavoitteet Kuultiin puheenjohtaja Lauri Ihalaisen talous- ja työmarkkinatilannekatsaus. (Liite 1 ss 8-15) Liite 11. Puheenjohtaja Lauri Ihalainen esitti vetoomuksen taloudellisesta tuesta työttömien toimintakampanjalle. Kuultiin johtaja Raimo Kantolan selostus SAK:n syyskuussa 1993 järjestetyn sopimustavoitteita koskevan jäsenistökyselyn tuloksesta. (Liite 1 ss 15-19) Liite 12

7 PÖYTÄKIRJA 7 Yleiskeskustelu alkaa: Ensimmäisen puheenvuoron käytti Aarno Aitamurto. (Liite 1 ss 18-20) Liite 13 Puheenjohtajaksi siirtyi Eija Mäkinen. Puheenvuoron käyttivät: Risto Kuisma, AKT, SKA:n hallitus Liite 1 ss Silja Lappalainen, Metalli Liite 1 ss Taisto Kehusmaa, Sähkötyöntekjäin liitto Liite 1 ss Jouko Vuohiniemi, KTV Liite 1 s 25. Hilkka Poikela, HRHL Liite 1 ss Kokouksessa pidettiin ruokailutauko klo Eija Mäkinen luki valtuustolle tulleet kannanotot j lähetystöjen kirjeet. (Liite 1 s 26) Merkittiin kirjeet tiedoksi. Liite 14. Yleiskeskustelu jatkuu Jorma Höök, KTV Liite 1 SS Erik Lindsfors, Metalli Liite 1 SS Esa Pitkälä, AKT Liite 1 SS Erkki Partanen, Metalli Liite 1 SS Päivi Kervinen, SEL Liite 1 SS Urpo Ihalainen, AKT Liite 1 SS Matti Kangas, Puu-erit. Liite 1 SS Rauno Järvinen, Puu Liite 1 SS Esko Jokikokko, AKT Liite 1 SS Jouni Kormu, Rakennusl. Liite 1 SS Sinikka Koro, HRHL Liite 1 SS Irja Arponen, Liikeala Liite 1 SS Puheenjohtajaksi siirtyi Päivi Kerviinen Riitta-Liisa Notko, Liikeala Liite 1 s 42 Kauko Lehikoinen, AKT Liite 1 SS Tarja Kairenius, Tekeri Liite 1 s 45 Pentti Käyhkö, Kirjal. Liite 1 SS Mirja Koisi, KTV Liite 1 s 46

8 Koto/ALt PÖYTÄKIRJA Reijo Lehtinen, KTV Liite 1 ss Eija Jokinen, VTY Liite 1 s 48 Reijo Hirvonen, Metalli Liite 1 s 49 Veijo Myllymaa, VTY Liite 1 s 50 Matti Korhonen, Rakennusl. Liite 1 s 51 Marketta Siuvatti, Liike Liite 1 ss Pertti Turtiainen, Metalli Liite 1 ss Esko Sillanpää, Metalli Liite 1 sa Raimo Kantaloa, SAK, vastauspuheenvuoro Liite 1 s!54 Seppo Koskinen, Rakennusl. Liite 1 ss Puheenjohtajaksi siirtyi Eija Mäkinen. Hannu Nykänen, HRHL Liite 1 ss Irja Pääkkö, Metalli Liite 1 ss Liisa Haarahiltunen, KTV Liite 1 ss Seppo Seppelin, VTY Liite 1 ss Sinikka Kurjenrauna, SEL Liite 1 ss Sinikka Nuutinen, HRHL Liite 1 ss Jorma Kallio, HRHL Liite 1 ss Veikko Tikkanen, Metalli Liite 1 ss Eero Sirviö, Rakennus Liite 1 s 64 Kirjallisesti jätetyt puheenvuorot merk itään pöytäkirjaan. Talvikki Kilpeläinen, Teva, Liite 15 Ari Seger, Metalli, Liite 16 Jaakko Tuomi, VTY Liite 17 Tauno Taipalus, VTY Liite 18 Tarja Niemi, TVK Liite 19 -Sep>po Koskinen, VTY Liite 20 Puhenjohtajaksi siirtyi Jouni Riskilä Lauri Ihalainen, SAK, vastauspuheenvuoro Sirviön esittämiin kysymyks iin. Liite 1 ss 64 Todettiin, että keskustelussa tehdyt esitykset on toimitettu päätöslausumavaliokunnalle kirjallisena. Esitykset pöytäkirjaliitteenä, liite 21. Todettiin työjärjestyksen kohta 10 loppuun käsitellyksi.

9 PÖYTÄKIRJA 9 11 Päätöslausuma- ja vaalivaliokunnan esitykset Puheenjohtajana toimi Jouni Riskilä Käsitellään ja hyväksytään valiokunnan esitykset hallintoelinten jäsenvaidoksiksi (SAK:n säännöt 17 :n 4. kpl.) "Jos valtuuston varsinainen jäsen on ilmoittanut estyneensä ottamasta osaa kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen ensimmäinen henkilökohtainen varajäsen ja hänenkin estyneenä ollessaan toinen henkilökohtainen varajäsen." Päätöslausuma ja- vaalivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Pohja esitteli valiokunnan esitykset. n jäsenmuutokset: Päätös Todettiin ilmoitukset asianomaisten henkilöiden suostumuksen mukaisiksi ja myönnettiin ero valtuuston jäsenyydestä seuraavasti: Tevan ilmoitus valtuuston toisen varajäsenen Sisko Välimaan eroamisesta valtuuston jäsenyydestä, Paperiliiton ilmoitus valtuuston varsinaisen jäsenen Seppo Porkan eroamisesta valtuuston jäsenyystä ja VTY:n ilmoitus valtuuston varsinaisen jäsenen Heikki Nurmen eroamisesta valtuuston jäsenyydestä. Todettiin valtuuston kokouksiin kutsuttaviksi Seppo Porkan tilalle hänen henkilökohtainen varajäsenensä Veikko Kultanen ja Heikki Nurmen tilalle hänen henkilökohtainen varajäsenensä Pertti Tuominen. Hallituksen jäsenvaihdokset: Päätös Myönnettiin ero Antero Mäelle SAK:n hallituksen jäsenyydestä ja valittiin tilalle Jarmo Lähteenmäki Paperiliiton esityksen mukaisesti. Myönnettiin ero Matti Ojalalle SAK:n hallituksen varajäsenyydestä ja valittiin tilalle Hannu Koski Rakennusliiton esityksen mukaisesti. Myönnettiin ero Klaus Järvelälle SAK:n hallituksen varajäsenyydestä ja valittiin tilalle Rainer Hakala Ilmailualan Unioin esityksen mukaisesti.

10 Koto/ALt PÖYTÄKIRJA Käsitellään ja hyväksytään valiokunnan esitys kokouksen kannanotoksi Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Pohja esitteli valiokunnan esityksen. (Liite 1 ss 66-67) Liite 22. Valiokunnan esitystä käsiteltäessä puheenvuoron käyttivät: Veijo Myllymaa, VTY Esitti, että lausumaan lisätään lause: "työmarkkinaratkaisulla on torjuttava palkkojen alentaminen kaikilla sektoreilla". Liite 1 s 68. Merkittiin Raimo Koskisen ilmoitus, että hän kannattaa Veijo Myllymaan tekemää esitystä. Kauko Lehikoinen, AKT Esitti, että tulee vaatia palkankorutuksia. Liite 1 ss Esa Pitkälä, AKT Esitti 'pyrittävä' sanan tilalle, on saatava kesitetty ratkaisu. Liite 1 s 69. Taisto Keshusmaa, Sähköliitto Esitti, että päätöslausumassa tulee näkyä, että neuvottetuloksen hyväksymisestä tulee valtuusto päättämään. Liite 1 ss Päivi Kervinen kannatti Kehusmaan esitystä. Erkki Partanen, Metalli Kannatti Kehusmaan esitystä. Esitti, että SAK:n hallitus tekee esityksiä, joilla roskapankit tulee asettaa myös tarkkailun alaiseksi. Liite 1 s 70. Puheenjohtaja Jouni Risilä totesi Erkki Partasen esityksestä, että SAK:n hallitus tekee roskapankkia koskevan selvityksen, joka on tulossa seuraavaan valtuustoon. Heikki Pohja, valiokunnan puheenjohtaja totesi, että Myllymaan ja Lehikoisen esitykset sisältyvät j päätöslausumaan, kpl 1-2. Liite 1 s. 71.

11 PÖYTÄKIRJA 11 Puheenvuoron käytti Veijo Myllymaa. Hän esitti uudellen, että päätöslausumassa tulisi olla maininta, että " minkään sektorin palkkoja ei alenneta." Puheenjohtajisto päätti, että pidetään tauko, jonka aikana valiokunta puheenjohtajiston kanssa käsittelee päätöslaumaan tehtyjä esityksiä. Kokouksessa pidettiin tauko klo Puheenjohtaja Jouni Riskilä totesi Myllyinään ja Koskisen kannattaman esityksen johdosta, että valtuustolle jaetussa SAK:n hallituksen 6.9. tavoitepäätöksessä on Myllymaan esittämä asia mainittu. Veijo Myllymaa ilmoitti, että Riskilän ilmoitus tyydyttää häntä ja hän vetää esityksensä pois. Puheenjohtaja Jouni Riskilä totesi, että on suorittava äänestys Esa Pitkälän esityksen ja valiokunnan esityksen kesken. Päätettiin suorittaa koeäänestys edustajakorttia nostamalla. Pitkälän esitys oli, että on saatava keskitetty kokonaisratkaisu ja valiokunnan esitys oli, että on pyrittävä keskitettyyn sopimukseen. Puhemiehistö totesi, että suoritetussa äänestyksessä valiokunnan esityksen kannalla oli valtuutettujen suuri enemmistö. Kolmas ehdotus koski valtuuston ylimääräistä kokousta, joka päättää toimenpiteistä jos syntyy neuvottelutulos. Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että jos neuvottelutulos syntyy kutsutaan valtuusto pättämään siitä. Päätös Hyväksyttiin valtuuston päätöslausuma seuraavasti: "SAK:n hallituksen tekemä ehdotus työllisyyssopimukseksi on saanut laajan tuen ammattiosastoissa ja työpaikoilla. SAK:n valtuusto vahvistaa ehdotuksen neuvottelujen lähtökohdaksi.

12 PÖYTÄKIRJA Kokouksen päättäminen SAK:n valtuuston yksimielinen kanta on, että on pyrittävä keskitettyyn ratkaisuun. edellyttää, että SAK:n hallitus myöhemmin täsmentää palkkojen korotustavoitteen ottaen huomioon maan hallituksen verotukselliset ja muut toimet. SAK on vaatinut työllistämistä. Maan hallitus kuitenkin jatkaa ensi vuoden talousarviolla suurtyöttömyyttä pahentavaa talouspolitiikkaansa. SAK vaatii, että sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen alasajo lopetetaan. SAK:n valtuusto edellyttää, että mennessä on aloitettu vakavat neuvottelut työllisyyssopimuksesta. SAK:n hallitus kokoontuu tuolloin tekemään nevuottelutilanteen edellyttämät päätökset, ja jos tilanne niin vaatii, kutsuu koolle valtuuston ylimääräisen kokouksen." Päätöslausuman liitteenä on SAK:n hallituksen 6.9. tekemä ehdotus työllisyysopimukseksi. Liite 23. Puheenjohtaja Jouni Riskilä päätti kokouksen kello Päätöspuheenvuoro Liite Vakuudeksi M ouni Riskiläilä Päivi Kervinen Eija Mäkinen J Marianne Uuskoskio ski Arja Lindstedt Pöytäkirjan tarkistajat: Olemme tarkistaneen tämän pöytäkirjan ja todenneen sen kokouksen kulun ja päätösten mukaisiksi. Helsinki $'/ Kari Ikonen

VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN JATKOKOKOUS

VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN JATKOKOKOUS 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK RY:N VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN 29.-30.10.1993 Aika Kokoustyöskentelyä 12.2.1994 kello 9.30-12.30 ja 13.30-15.30. Paikka Läsnä Helsingin Työväenyhdistyksen

Lisätiedot

20.10.1999. Tämän päätöspöytäkirjan liitteenä n:o 1 on kokouksen kulun mukainen nauhoituksista purettu pöytäkirja. Liite 1

20.10.1999. Tämän päätöspöytäkirjan liitteenä n:o 1 on kokouksen kulun mukainen nauhoituksista purettu pöytäkirja. Liite 1 SAKKoto/MU PÖYTÄKIRJA 1 SAK:N VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika 7.-8.5.1999 Paikka Kiljavan opisto, Kiljava Puheenjohtajina Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko Leena Vimpari Sihteereinä Arja

Lisätiedot

, alkaen klo Ammattiyhdistysopisto, Kiljava. kohdat 1-18

, alkaen klo Ammattiyhdistysopisto, Kiljava. kohdat 1-18 SAK PÖYTÄKIRJA 1 SAK:N VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika Paikka Läsnä 28. - 29.5.1993, alkaen 28.5. klo 10.00 Ammattiyhdistysopisto, Kiljava Suomen Ammattiliitojen Keskusjärjestö SAK ry:n valtuuston

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

valtuuston jäseniä paikalla 115 valtuuston jäseniä poissa 10

valtuuston jäseniä paikalla 115 valtuuston jäseniä poissa 10 SAK/Koto/MU PÖYTÄKIRJA 1 SAK:N VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika Paikka Läsnä 12. - 13.5.1995 Kiljavan opisto, Kiljava Puheenjohtaja Jouni Riskilä varapuheenjohtaja Päivi Nurmi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n valtuuston ja hallituksen jäseniä, tilintarkastaj toimitsijoita sekä toimistotyöntekijöitä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n valtuuston ja hallituksen jäseniä, tilintarkastaj toimitsijoita sekä toimistotyöntekijöitä SAK/Koto/MU PÖYTÄKIRJA 1 SAK:N VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 27. - 28.5.1994 Aika 25. - 28.5.1994 Paikka Läsnä Kiljavan opisto, Kiljava Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n valtuuston

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Aika työskentelyä perjantaina kello sekä lauantaina kello ja

Aika työskentelyä perjantaina kello sekä lauantaina kello ja SAK r.y. PÖYTÄKIRJA 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK R.Y:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika 29.- 30.11.1991 työskentelyä perjantaina 29.11.1991 kello 12.00-17.05 sekä lauantaina 30.11.1991 kello

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

SAIMAAN LATU RY PÖYTÄKIRJA 1/4 PL 330 53101 LAPPEENRANTA SYYSKOKOUS 2015

SAIMAAN LATU RY PÖYTÄKIRJA 1/4 PL 330 53101 LAPPEENRANTA SYYSKOKOUS 2015 SAIMAAN LATU RY PÖYTÄKIRJA 1/4 PL 330 53101 LAPPEENRANTA SYYSKOKOUS 2015 Aika Torstai 12.11.2015 klo 18.00-19.28 Paikka Lappeenrannan Urheilutalon kokoushuone 1. Kokouksen avaus Saimaan Latu ry:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2011

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 23.3.2011 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2011 klo 12 Paikka: Radisson Blu Royal -hotelli, kokoustila Finlandia, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Lisätiedot

Läsnä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n valtuuston ja hallituksen jäseniä, tilintarkastajia toimitsijoita sekä toimistotyöntekijöitä.

Läsnä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n valtuuston ja hallituksen jäseniä, tilintarkastajia toimitsijoita sekä toimistotyöntekijöitä. SAK ry PÖYTÄKIRJA 1(19) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK R.Y:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika 30.-31.10.1992 työskentelyä perjantaina 30.11.1992 kello 10.00-12.48, 14.00-16.00 ja 19.30-21.04

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Pöytäkirja 21.9.1991. Aika Lauantaina 21.9.1991 kello 9.30-16.04. Helsingin Työväenyhdistyksen talon juhlasali Paasivuorenkatu 5 A Helsinki

Pöytäkirja 21.9.1991. Aika Lauantaina 21.9.1991 kello 9.30-16.04. Helsingin Työväenyhdistyksen talon juhlasali Paasivuorenkatu 5 A Helsinki 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK RY:N YLIMÄÄRÄINEN VALTUUSTON KOKOUS Aika Lauantaina kello 9.30-16.04 Paikka Läsnä Helsingin Työväenyhdistyksen talon juhlasali Paasivuorenkatu 5 A Helsinki

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1. Kiljavan Opisto, Kiljava. Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko Leena Vimpari

PÖYTÄKIRJA 1. Kiljavan Opisto, Kiljava. Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko Leena Vimpari SAK/Koto/MU PÖYTÄKIRJA 1 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika Paikka Läsnä 26.-27.5.2000 Kiljavan Opisto, Kiljava Puheenjohtajat Jouni Riskilä Ritva

Lisätiedot

Todettiin, että kokoustoimistoon jätettyjen omakätisesti allekirjoitettujen ilmoituskorttien perusteella paikalla on osanottajia seuraavasti:

Todettiin, että kokoustoimistoon jätettyjen omakätisesti allekirjoitettujen ilmoituskorttien perusteella paikalla on osanottajia seuraavasti: SAK/Koto/ALt PÖYTÄKIRJA 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK R.Y:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika 27.- 28.10.1995 Paikka Läsnä Kiljavan opisto, Kiljava Puheenjohtaja Jouni Riskilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Paikka Valtuustosali (5. krs) keskusvirastotalo, (Aleksis Kiven katu C) 12 Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjanpitäjän valinta

Paikka Valtuustosali (5. krs) keskusvirastotalo, (Aleksis Kiven katu C) 12 Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjanpitäjän valinta Tampere Pöytäkirja 2/2018 1 (13) Aika 31.10.2018, klo 13:00-15:10 Paikka Valtuustosali (5. krs) keskusvirastotalo, (Aleksis Kiven katu 14-16 C) Käsitellyt asiat 11 Kokouksen puheenjohtajiston valinta 12

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

työskentelyä perjantaina kello , sekä lauantaina kello ,

työskentelyä perjantaina kello , sekä lauantaina kello , SAK PÖYTÄKIRJA 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK R.Y:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25. - 26.5.1990 työskentelyä perjantaina 25.5.1990 kello 10.00-12.20, 15.30-17.34 sekä lauantaina

Lisätiedot

Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, Kiuruvesi

Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, Kiuruvesi Esityslista/pöytäkirja 1/2019 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet Maanantai 7.1.2019 klo 18-19.01 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 09.06.2010 1 Kokousaika 09.06.2010 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

Puheenjohtajina Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko Leena Vimpari

Puheenjohtajina Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko Leena Vimpari SAK/Koto/alt PÖYTÄKIRJA 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK RY:N VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika 8.-9.11.1996 Paikka Kiljavan opisto, Kiljava Puheenjohtajina Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Pöytäkirjan tarkistajien valitseminen

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Pöytäkirjan tarkistajien valitseminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA 10.12.2018 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Seurakuntatalo, yläsali 1. Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

(RHY- työjärjestys 3 Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat)

(RHY- työjärjestys 3 Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat) 1 Kemijärven riistanhoitoyhdistys (RHY- työjärjestys 3 Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat) KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Vuosikokous 2013 Pöytäkirja Aika: 05.02.2013 klo 18.00

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto Hyvinkään Keilahalli

Hyvinkään Keilailuliitto Hyvinkään Keilahalli Sivu 1 1. Matilainen Seppo TaKu 1010 (72) + 932 (72) 1942 (144) 2. Korpi Pekka Joe's Gold 949 (100) + 916 (100) 1865 (200) 3. Honkonen Tomi Kamut 920 (108) + 902 (104) 1822 (212) 4. Hämäläinen Yrjö Jassit

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Aika 9.4.2017 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 22 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Perjantaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

SAK/Koto/ALt 1 VALTUUSTO PÖYTÄKIRJA SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK R.Y:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

SAK/Koto/ALt 1 VALTUUSTO PÖYTÄKIRJA SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK R.Y:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS SAK/Koto/ALt 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK R.Y:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika 28.-29.10.1994 työskentelyä perjantaina 28.10.1994 klo 10.00-12.35, 14.04-17.08 ja 18.15-19.15. Lauantaina

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 Vanhusneuvosto 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Mäki-Kevari, Ylihärmä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Mäki-Kevarin tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mauri Liimatainen avasi kokouksen kello Todetaan kokousedustajien valtuudet

Puheenjohtaja Mauri Liimatainen avasi kokouksen kello Todetaan kokousedustajien valtuudet Eläkkeensaajien Keskusliiton 29.11.2018 Kuopion Piiri ry Sääntömääräinen Syyskokous Maanantai 26.11.2018 klo 13.00 Hotelli IsoValkeinen Kuopio Osallistujat: 44 kokousedustajaa Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen FINNLINES OYJ PöYTIiKTRIA t/20t6 t (7) FINNLINES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika Paikka Läsnä 12.4.2016 klo 13:05-14.02 Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00 I 00 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/2019 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 28.12.2018 Aika tiistai 15.1.2019 klo 17 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SIEVI CAPITAL OYJ - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SIEVI CAPITAL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 2/2011 Sievissä 22. päivänä marraskuuta 2011 SIEVI CAPITAL OYJ - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 22.11.2011 alkaen klo. 10:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009 2.1.2009 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2009 KOKOUSAIKA perjantaina 2. päivänä tammikuuta 2009 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula Eino Piippo

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 27.01.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 11.1.2017 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 10.1.2017 klo 18.00 18.25 Paikka Könönpellon seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014 -2, YHTVALT 12.6.2014 19:00 Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika 12.6.2014 klo 19.00 Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Karijoki Kauhajoki Kurikka Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 22.10.2010 klo 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Luoma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/2013 28.01.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/2013 28.01.2013 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 28.01.2013 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Kiljavan opisto, Kiljava. Puheenjohtajina Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko Leena Vimpari

Kiljavan opisto, Kiljava. Puheenjohtajina Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko Leena Vimpari SAK/KOTO/alt PÖYTÄKIRJA 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VALTUUSTON SYYSKOKOUS Aika Paikka 19.-20.11.1999 Kiljavan opisto, Kiljava Puheenjohtajina Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 Kokousaika Keskiviikko 8.8.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo

Lisätiedot

PM-LAITURIPILKKIKILPAILUN TULOKSET NUMMELAN VENERANTA

PM-LAITURIPILKKIKILPAILUN TULOKSET NUMMELAN VENERANTA PM-LAITURIPILKKIKILPAILUN TULOKSET NUMMELAN VENERANTA 1.9.2018 NUORET ALLE 12 V 1. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 1 710 2. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 1 335 NUORET ALLE 15 V. 1. OSKARI USMAS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 KOKOUSAIKA: 18.1.2017 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 18.34 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aika 29.1.2013 klo 18.30-18.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aarnio-Närhi Hannele Heikkinen Anne, varaj. Helenius Mikko, varaj. Lintumäki Aki Elo Veijo Mattila

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Aika 9.2.2016 klo 18:00- Siivikkalan seurakuntatalo. Käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Aika 9.2.2016 klo 18:00- Siivikkalan seurakuntatalo. Käsiteltävät asiat Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Aika klo 18:00- Paikka Siivikkalan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Pöytäkirjan tarkistajien valitseminen

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Pöytäkirjan tarkistajien valitseminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA 20.1.2019 klo 12.00 Kirkkovaltuuston jäseniä pyydetään saapumaan messuun pääkirkkoon klo 10.00. Tehtävään siunaaminen esirukouksen yhteydessä kirkon etupenkeissä.

Lisätiedot

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot