GRAAFINEN OHJEISTO 01/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRAAFINEN OHJEISTO 01/2012"

Transkriptio

1 GRAAFINEN OHJEISTO 01/2012

2 2

3 Sisältö 4 Johdanto 5 Lupaus 6 Pääviestit 10 Kuvamaailma 12 Värimaailma 16 Typografia 18 Tunnus 29 Brändihierarkia 30 Tapetti 32 Sovellukset <3

4 Johdanto TALTIONI Taltionin avulla kansalaiset voivat itse hal lita, hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa internetin ja mobiilitekniikan avulla. Sähköisenä palvelualustana Taltioni mahdollistaa terveys- ja hyvinvointipalvelujen käytön ajasta, paikasta ja organisaatiosta riippumatta. Yhtenäinen alustaratkaisu luo myös liiketoimintaympäristön terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville yrityksille. Tukevan perustan päälle on hyvä rakentaa toisiaan täydentäviä, innovatiivisia palveluja. 4

5 TERVEEMPI SUOMI Taltioni parantaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Se auttaa ja kannustaa ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnista tuomalla ajasta ja paikasta riippumattoman henkilökohtaisen terveystiedon jokaisen ulottuville. Samalla se synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja mahdollistaa uusien ajattelu- ja toimintatapojen kehittämisen terveydenhuollossa. Lupaus

6 OMAN VOINTINI HYVÄKSI Taltioni kansalaisille Taltioni auttaa ja kannustaa minua otta maan vastuuta omasta hyvinvoinnistani. Terveyteeni liittyvä tieto on tallessa, turvassa ja ajan tasalla. Minulla on aina selkeä kokonaiskuva terveyteeni vaikuttavista tekijöistä. Voin hyödyntää tietojani ajasta ja paikasta riippumatta saadakseni parasta palvelua niin terveydenhuollon kanssa asioidessani kuin myös muiden käyttämieni terveys- ja hyvinvointipalvelujen yhteydessä. Päätän kuitenkin aina itse, mitä tietoja ja kenen kanssa jaan. Olen itse oman hyvinvointini paras asiantuntija ja kehittäjä. Vain minä tiedän, miltä minusta tuntuu. Nyt myös ymmärrän parem min, mitkä asiat vointiini vaikuttavat.

7 Taltioni yrityksille ASIAKKAAMME OVAT JO SIELLÄ Taltioni on yrityksellemme suuri mahdollisuus. Yhtenäinen kansallinen ratkaisu tarjoaa innovaatioillemme valmiin ja toimivan liiketoimintaympäristön ja asiakaskunnan. Samalla sen avoimuus säästää aikaa ja kustannuksia tuotekehityksessä. Taltioni toimii tehokkaana sisäänheittäjänä, joka tuo jatkuvasti uusia asiakkaita yrityksemme tuotteille ja palveluille sitä mukaa kun se saa uusia käyttäjiä. 7

8 Taltioni ammattilaisille SAIRAUDEN HOIDOSTA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN Kannustan potilaitani hyödyntämään Taltionin tarjoamia mahdollisuuksia. Kun saan helposti kokonaiskuvan potilaani terveydentilasta, vastaanotolla säästyy aikaa muuhun kuin tietojen kirjaamiseen. Usein myös käyntejä vastaanotolla voidaan vähentää, kun voin seurata potilaani voinnin kehitystä Taltionin kautta. Taltioni mahdollistaa uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisen terveydenhuollossa. Eikä kyse ole ainoastaan kustannussäästöistä, vaan uudenlaisesta ajattelu tavasta. Sairauksien sijaan voin huolehtia potilaitteni terveydestä entistä proaktiivisemmin. Taltionin avulla näen ihmisen oireiden takana. 8

9 SUOMI HYVINVOINNIN EDELLÄKÄVIJÄMAA Taltioni mahdollistaa uusien ratkaisujen kehittämisen ja uudenlaisen kansalaiskeskeisen ajattelutavan tuomisen terveydenhoitosektorille. Kannustamme ja autamme kansalaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä ter veydestä ja hyvinvoinnista. Samalla luomme edellytyksiä entistä yksilöllisempien ja myös kustannustehokkaampien palvelujen syntymiselle. Taltionin ympärille rakentuva ekosysteemi synnyttää innovatiivista uutta liiketoimintaa terveys- ja hyvinvointisektorille. Taltioni yhteiskunnalle

10 hyvä elämä arki tunne raikkaus yllätyksellisyys terveys hyvinvointi postiivisuus

11 Kuvamaailma Taltionin kuvamaailma viestii erilaisten ihmisten arjesta. Kuvat ilmentävä hyvää elämää ja terveellisiä elintapoja sekä positiivisuutta. Kuvien keskiössä on ihminen. Erottavuus luodaan mielenkiintoisilla kuvakulmilla ja -rajauksilla. Eloa kuviin luodaan myös tarkan ja epätarkan pinnan vuorottelulla. Kuvamaailmaa voi myös elävöittää kohdistamalla tarkennuksen johonkin pieneen yksityiskohtaan, joka tuodaan voimakkaasti esiin. 11

12 terveys arki hyvä elämä tunne raikkaus yllätyksellisyys postiivisuus hyvinvointi 12

13 Värimaailma Taltionin värimaailma viestii terveyttä ja hyvinvointia. Päävärit kuvastavat tietoa ja todellisuutta. Pääasiassa ne ovat rauhallisia ja tunnelmaltaan tyyniä. Eloa ja särmää luodaan lisäväreillä. Niiden positiivinen olemus tuo raikkautta sekä kontrastia pääväreihin. Luonteeltaan nämä värit ovat niin voimakkaita, ettei niitä suositella käytettäväksi yhtäaikaa vahvoina suurina pintoina. Kaikista Taltionin väreistä voidaan käyttää eri vaaleusasteita. Värit voivat olla kuvien päällä myös läpikuultavina pintoina. 13

14 Päävärit PMS Process Blue cmyk 100, 15, 2, 0 rgb 0, 136, 206 PMS 427 cmyk 7, 3, 5, 8 rgb 209, 212, 211 PMS 425 cmyk 0, 0, 0, 80 rgb 88, 89, % 60 % 80 % 60 % 80 % 60 % 40 % 20 % 40 % 20 % 40 % 20 % Kaikista väreistä voidaan käyttää myös eri vaaleusasteita elävöittämään materiaaleja. 14

15 Lisävärit PMS 368 cmyk 70, 0, 100, 0 rgb 124, 188, 55 PMS 381 cmyk 29, 0, 96, 0 rgb 201, 221, 3 PMS Rubine Red cmyk 0, 100, 7, 7 rgb 202, 0, 93 PMS 266 cmyk 79, 94, 0, 0 rgb 102, 57, % 60 % 80 % 60 % 80 % 60 % 80 % 60 % 40 % 20 % 40 % 20 % 40 % 20 % 40 % 20 % 15

16 16 Typografia

17 DIN Bold DIN Medium DIN Regular DIN Light Otsikoissa ja korostuksissa Leipätekstissä Tahoma Regular Tahoma Bold Netissä, Powerpointissa ja muissa sovelluksissa, joissa ei ole mahdollista käyttää DIN fonttia. 17

18 Tunnus Taltionin tunnus ilmentää kansalaisten eri paikoista tallennettuja hyvinvointi- ja terveystiedostoja, jotka on koottu yhteen kansalaisen omaksi hyväksi Taltioniin. Sininen väri symboloi terveys- ja hyvinvointipalveluita, luotettavuutta ja turvallisuutta. 18

19 Taltioni-tekstiä ja taustaa ei saa irrottaa toisistaan. Omaksi hyväksi Tunnusta ja slogania käytetään ainoastaan kansalaisiin suuntautuvassa viestinnässä ja Taltionin omissa palvelussa, ei muiden palveluiden yhteydessä. 19

20 Suoja-alue ja sloganin paikka Tunnuksen ympärille on jätettävä riittävästi tyhjää tilaa, jolla tunnus saadaan rauhoitettua muusta ympäröivästä informaatiosta. x x x x x x x 20 x Omaksi hyväksi x 1/2 x

21 Tunnuksen minimikoko 5 mm 5 mm pienin mahdollinen korkeus Logo pienimmässä koossaan HUOM! Mobiilisovelluksissa on mahdollista käyttää tunnuksesta rajattua neliö ikonia. 21

22 Tunnusversiot Tunnuksesta on olemassa digitaaliset originaalit, jotta tunnus esiintyisi laadukaasti ja yhdenmukaisesti eri käyttökohteissa. Tunnusoriginaalina tulee aina käyttää alkuperäistä digitaalista aineistoa. Originaalit on saatavilla Taltionin viestinnästä. LIUKUVÄRILLINEN TUNNUS Ensisijainen käyttö. VÄRILLINEN TUNNUS Tasainen sininen väri. Käytetään vain, jos liukua ei teknisesti voida toteuttaa. MUSTA (-VALKOINEN) TUNNUS Käytetään kohteissa, joissa ei voida käyttää värejä. NEGA-TUNNUS Käytettään voimakkailla väripinnoilla. 22

23 Tunnuksen tausta Tunnuksen pitää olla taustastaan riittävän erottuva. Tunnusta käytetään ensisijaisesti valkoisella tai hyvin vaalealla taustalla. Myös musta tausta on mahdollinen. Muilla tummilla pinnoilla sekä sinisellä pohjalla käytetään nega-versiota. Tunnnusta on mahdollista käyttää myös hyvin neutraalin ja vaalean kuvapinnan päällä. 23

24 Painettavat tunnusoriginaalit Taltioni_liuku_CMYK_PRINT.eps Taltioni_liuku_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_CMYK_PRINT.eps Taltioni_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_BLACK_CMYK_PRINT.eps Taltioni_BLACK_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_NEGA_CMYK_PRINT.eps Taltioni_PMS_PRINT.eps Taltioni_PMS_PRINT.jpg Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Taltioni_liuku_slogan_CMYK_PRINT.eps Taltioni_liuku_slogan_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_slogan_CMYK_PRINT.eps Taltioni_slogan_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_slogan_BLACK_CMYK_PRINT.eps Taltioni_slogan_BLACK_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_slogan_NEGA_CMYK_PRINT.eps Taltioni_slogan_PMS_PRINT.eps Taltioni_slogan_PMS_PRINT.jpg 24 Tunnusoriginaalina tulee aina käyttää alkuperäistä digitaalista aineistoa.

25 Toimistokäyttöön soveltuvat tunnusoriginaalit Taltioni_liuku_RGB_OFFICE.png Taltioni_liuku_RGB_OFFICE.eps Taltioni_RGB_OFFICE.png Taltioni_RGB_OFFICE.eps Taltioni_BLACK_RGB_OFFICE.png Taltioni_BLACK_RGB_OFFICE.eps Taltioni_NEGA_RGB_OFFICE.png Taltioni_NEGA_RGB_OFFICE.eps Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Taltioni_liuku_slogan_RGB_OFFICE.png Taltioni_liuku_slogan_RGB_OFFICE.eps Taltioni_slogan_RGB_OFFICE.png Taltioni_slogan_RGB_OFFICE.eps Taltioni_slogan_BLACK_RGB_OFFICE.png Taltioni_slogan_BLACK_RGB_OFFICE.eps Taltioni_slogan_NEGA_RGB_OFFICE.png Taltioni_slogan_NEGA_RGB_OFFICE.eps Tunnusoriginaalina tulee aina käyttää alkuperäistä digitaalista aineistoa. 25

26 Verkko ja ruutukäyttöön soveltuvat tunnusoriginaalit Taltioni_liuku_RGB_WEB.png Taltioni_RGB_WEB.png Taltioni_BLACK_RGB_WEB.png Taltioni_NEGA_RGB_WEB.png Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Taltioni_liuku_slogan_RGB_WEB.png Taltioni_slogan_RGB_WEB.png Taltioni_slogan_BLACK_RGB_WEB.png Taltioni_slogan_NEGA_RGB_WEB.png 26 Tunnusoriginaalina tulee aina käyttää alkuperäistä digitaalista aineistoa.

27 Tunnuksen kieliversiot Taltioni_liuku_slogan..._SWE... Taltioni_slogan..._SWE... Taltioni_slogan_BLACK..._SWE... Taltioni_slogan_NEGA..._SWE... Taltioni_liuku_slogan..._ENG... Taltioni_slogan..._ENG... Taltioni_slogan_BLACK..._ENG... Taltioni_slogan_NEGA..._ENG... 27

28 Tunnuksen väärä käyttö Tunnusta ei saa käyttää muun värisenä kuin tässä ohjeistossa on mainittu. Liian tummissa väripohjissa tai valokuvissa sininen tunnus ei erotu. Tällaisissa tapauksissa käytetään negaversiota. Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa. Sloganin tekstityyppiä ei saa muuttaa. 28

29 Brandihierarkia Taltionin tunnuksen esiintyessä esimerkiksi muiden palveluiden verkkosivuilla tulee tunnuksella olla riittävä näkyvyys (ks. kuvitus). Tunnuksen tulee olla aina vähintään samankokoinen, ja -arvoinen, kuin muut sen rinnalla olevat tunnukset. 29

30 30 Tapetti

31 Tapettia voi käyttää laajana taustaelementtinä tai siitä voi poimia yksittäisiä aiheita. Se voi täyttää sovelluksen pinta-alasta alle puolet, ettei vaikutelmasta tule rauhaton. Tapettia voi käyttää myös yksivärisenä. 31

32 Esite Esitteet taitetaan imavasti ja raikkaasti. Suurien kuvapintojen sekä tekstin jäsentelyn avulla voidaan parantaa luettavuutta. Kuvien päälle voi laittaa lyhyitä tekstejä, otsikoita, nostoja jne. Tekstin voi juoksuttaa joko monelle pastalle tai vain yhteen leveään palstaan asiasisällöstä riippuen. Vaikutelma säilyy rauhallisena ja kokonaisuus sommittelultaan selkeänä. Esitteisiin voidaan valita muitakin kuin standardikokoja. Taltioni cooperative taltioni.fi Taltioni for your own good 32 Taltionin tunnus esiintyy etukannessa sekä takakannessa yhteystietojen kanssa.

33 3 Preventive healthcare Taltioni brings a new customeroriented approach to healthcare. Focus can be shifted from treatment to prevention. Focus Taltioni Patient information Taltioni Preventive care Acute care After care Taltioni allows people to develop a Healthcare professionals Taltioni services allow citizens more comprehensive understanding have a better general view of to independently follow their of factors affecting their health. It patient s health history while treatment progress, Taltioni also offers advanced tools for maintaining benefiting from convenient facilitates online consultation and developing one s own well-being. sharing of information. with healthcare professionals. 4 Tekstipalstojen leveys voi vaihdella asiasisällön mukaan. Se tuo elävyyttä esitteisiin. Esitteen yksi kulma on pyöristetty kansiomaisen ilmeen luomiseksi. Taltioni aims to be the primary health and wellbeing information database and service platform for citizens and healthcare officials alike. 1 Taltioni What can Taltioni do for citizens in the future? Data can be combined A child in a family has been diagnosed with diabetes. Mother wants to keep all care instructions, prescriptions and information on medication safe, and keep track of different consultations which have taken place at the local healthcare centre, a private surgery, a hospital and school healthcare. She would also like to keep a record of the blood sugar measurements and how the child is feeling. The family is also adjusting to a new diet. Taltioni allows keeping all this information in one place and always within easy reach, whether she is talking Gaining an overall picture through to healthcare personnel via , on the phone or in Taltioni services improves health person. A food diary helps her to make sure that they promotion and monitoring are sticking to a healthy diet. The text message alerts sent by Taltioni remind the child when it is time to have a snack, in case she is too distracted by her daily activities. 13 for your own good Information on people s health and well-being is collated at various stages, by different actors, and at many different locations. Online environments and various virtual services offer increasingly effective ways of improving one s own health. The information is fragmented across different systems of different organizations and services. Therefore, an overall picture of one s own health, and factors that could improve it, has become difficult to comprehend. Taltioni aims to be the primary health and well-being information database and service platform for citizens and healthcare officials alike. In Taltioni, health and well-being information can be shared and combined across different service providers. It is a system where everyone can save, collect, produce, use and share information about their own health and well-being. The data is accessible from various devices and user interfaces, regardless of time and place. Privacy is Taltioni s most important feature. Ownership of the information remains with the individual who decides who has access to the information and to what extent. 2 Data can be shared Shared health information allows taking care and participation of family members treatment An elderly father lives in a different town than his son. The father s health has taken a turn for the worse and his memory has also deteriorated. The father tells his son that somebody from the surgery has been in touch with him and some nurse has been making home visits. He can remember very little of his last doctor s consultations, but he knows his prescription was changed. Over time, different prescriptions have begun to pile up and the father finds it hard to remember which prescriptions should be repeated. He is at a loss, because the people looking after him keep changing and he is unable to keep track of the situation. In Taltioni, health information can be shared among family members. Now the son can view information stored by healthcare personnel regarding his father s health, care and medication. The son can keep abreast of his father s overall situation and help and support him so he can continue living at home and cope independently. Cooperation with healthcare personnel Clerical worker Jaana, 47, used to take active exercise when she was young. Over the years, her good habits have been forgotten and she has also gained some weight. Recently Jaana spotted an a marathon training ad at her office, and she has decided to run a marathon in a year s time. Jaana started exercising according to an old programme she used to follow years ago. However, she soon sustained an injury in her foot and decided to turn to occupational healthcare. The nurse told Jaana that she Taltionin tunnuksesta johdettua kaariaihetta on käytetty graafisena elementtinä. had started with excessively heavy exercise considering her current fitness level. She soon recovered with the help of rest and painkillers. While talking to the nurse, Jaana also asked for weight loss advice. Her occupational healthcare uses a Taltionicompatible health portal, so the nurse and Jaana together drew up a personal weight-loss plan. Jaana also uses the healthportal to ask questions if she is unsure of something. Taltioni also offers a food diary application, which Jaana finds very helpful. Having used the food diary for some time, Jaana noticed an ad on the Taltioni.fi website for a mobile running application. She decided to buy the service and carry on training for the marathon. But no matter how careful she is about what she eats and despite exercising a lot, she has not lost any weight. Jaana uses the secure communication tools in Taltioni to ask the nurse for advice and grant the nurse access to her notes. The nurse notices that Jaana has started to eat more and developed a habit of snacking on biscuits. You can improve your health and well-being independently with the support of healthcare professionals As Jaana has used the Taltioni food and exercise diaries actively, the nurse suggests that she also makes use of the analytical tools. The service combines information available in other services and sends Jaana automatic text messages containing advice and observations that steer her habits on the right path. Thanks to Taltioni services, Jaana is making good and safe progress towards her goal that awaits in a year s time. She has also lost 7 kilos of weight! 14 33

34 Web Tapetti voi esiintyä taustapinnalla yksivärisenä ja kevyenä. Värilaatikon kaksi kulmaa on pyöristetty. Vastapuoli on suora. Värilaatikoita voi käyttää kuvan päällä myös läpikuultavina. Tilaa voi rajata neutraaleilla vaaleilla kehyksillä. 34

35 Kuvan paikalla voi olla myös värilaatikko. Se voi esiintyä sellaisenaan tai elävöitettynä kuvituksen kanssa. Tapettia voi käyttää taustan väripintaa astetta vaaleammalla tai tummemmalla. 35

36 Kaksi kansivaihtoehtoa. Tunnus esiintyy aina viimeisessä sivussa. 36 PowerPoint Esityksissä keskitytään ydinasioihin. Asiat esitetään selkeästi ja kiteytetysti. Esitykset viestivät Taltionin laadusta. Taltionin PowerPoint-pohjissa on määritelty värit sekä typografia. Esitystä voi jaksottaa käyttämällä kuvasivuja tai väripohjia. Kaavioissa ja graafeissa käytetään Taltionin värejä sekä yksinkertaisia muotoja, ei kolmiulotteisuutta.

37 Kokosivun kuvia voi käyttää jäsentämään eri asioita. Väripohjille voi nostaa ydinajatuksia kertomaa Ikonit löytyvät symbolikirjastosta. 37

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

YEPZON VISUAALINEN ILME

YEPZON VISUAALINEN ILME YEPZON VISUAALINEN ILME Tunnus / Ensisijainen Tunnus / Ilman slogania Slogan / Korporaatiotaso Love is wireless. Slogan / Yepzon One Ensisijainen tunnus ja slogan yhdessä Ensisijainen tunnus / Suoja-alue

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada JOHDANTO 1. TUNNUS 1.1 Tunnukset 1.2 Suoja-alue & koot 1.3 Tunnuksen käyttö 1.4 Tiedostomuodot 2. VÄRIT 2.1 Värimaailma 3. TYPOGRAFIA JOHDANTO K & H Annala Oy on

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016 Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016 1. Tunnus 1.1 Markkinointitunnus Käytetään esimerkiksi TYYn viestinnässä, esitteissä, oppaissa, julisteissa, markkinointitavaroissa, sosiaalisessa

Lisätiedot

jäsenapteekkien tunnus

jäsenapteekkien tunnus Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien tunnus graafinen ohje 1.0 24.2.2005 Tunnus...2 Tunnuksen väri...3 Tunnuksen asettelu...4 Tunnus ja tekstityyppi...5 Tunnuksen ja nimilogon yhdistäminen...6 Tähän

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY

HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY GRAAFINEN OHJEISTUS HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY Haaga-Helian graafinen ohjeisto linjaa sen, miltä näytämme ulospäin ja miten käytämme erilaisia graafisia elementtejä viestinnässä ja

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE

TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE 2.0 2015 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 1 PERUSELEMENTIT 1.1 Tunnus 4 1.1.1 Tunnuksen suoja-alue 5 1.1.2 Tunnuksen käyttö 6 1.1.3 Tunnusoriginaalihakemisto 7 1.2 Värit 8 1.3 Typografia

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Tulevaisuusfoorumi Koli 5.11.2015 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Älykkäät tehtaat tuottavat älykkäitä tuotteita ja palveluja Tuottavuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Katsaus museoiden kokoelmahallintajärjestelmiin

Katsaus museoiden kokoelmahallintajärjestelmiin Katsaus museoiden kokoelmahallintajärjestelmiin Tiedonhallintakeskus Vesa Hongisto 11.2.2009 In his book Smart Selection and Management of Association Computer Systems, Thomas J. Orlowski states: Think

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

TuUL graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS. päivitetty

TuUL graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS. päivitetty GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty 2.2.2016 Turun Urheiluliiton logo Turun Urheiluliiton logo yhdistettynä kolmiomerkkiin Turun Urheiluliiton tunnus Turun Urheiluliitto -tunnuksen muodostaa logon Ja merkin

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Saatteeksi. OAJ:n graafisesta ilmeestä antaa tarvittaessa lisätietoa OAJ:n viestintäosasto.

Saatteeksi. OAJ:n graafisesta ilmeestä antaa tarvittaessa lisätietoa OAJ:n viestintäosasto. Graafinen ohjeisto 2 3 Sisältö 5 Saatteeksi Saatteeksi Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on 6 Tunnus 7 Tunnuksen vaakaversio ja sloganversio 8 Tunnuksen väriversiot 9 Tunnuksen tiedostomuodot 10

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO 9=1 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnuksen käyttö eri materiaaleissa edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämän alueen sisäpuolelle ei tulisi tekstiä*. Suoja-alueen koon määrittelystä voidaan

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Grisaille Graafinen opas

Grisaille Graafinen opas Sisällys Yritystunnuksen käyttö Yritystunnuksen käyttötapoja... 3 Esimerkkejä yritystunnuksen vääristä käyttötavoista... 4 Yritystunnuksen käyttö valokuvan kanssa... 5 Yritystunnuksen käyttö valokuvan

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola The decision making structure 25.1.2012 The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola Who are we? Janne Koskenniemi Administra0ve Manager Documents Central Office Bill verifica0on

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

THINK BIG. Be bold. Trust yourself and your capabilities. Take risks, but don't do it haphazardly - do it with deep entrepreneurial responsibility,

THINK BIG. Be bold. Trust yourself and your capabilities. Take risks, but don't do it haphazardly - do it with deep entrepreneurial responsibility, THINK BIG. Be bold. Trust yourself and your capabilities. Take risks, but don't do it haphazardly - do it with deep entrepreneurial responsibility, ownership and humility. GET SHIT DONE. Take a can-do-attitude.

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä 1. 2. 2. Kauniaisten kaupungin tunnus Kauniaisten kaupunki -tunnuskokonaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Pelkästä Kauniaisten vaakunasta,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Ohjelmistopatentit. Vaihtoehtoinen näkökulma. Electronic Frontier Finland EFFI ry

Ohjelmistopatentit. Vaihtoehtoinen näkökulma. Electronic Frontier Finland EFFI ry Ohjelmistopatentit Vaihtoehtoinen näkökulma EFFI mikä..? Perustettu 2001 elokuussa Esikuvana Electronic Frontier Foundation Puolustaa käyttäjien oikeuksia digitaalisessa maailmassa teemoina yksityisyys,

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot