GRAAFINEN OHJEISTO 01/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRAAFINEN OHJEISTO 01/2012"

Transkriptio

1 GRAAFINEN OHJEISTO 01/2012

2 2

3 Sisältö 4 Johdanto 5 Lupaus 6 Pääviestit 10 Kuvamaailma 12 Värimaailma 16 Typografia 18 Tunnus 29 Brändihierarkia 30 Tapetti 32 Sovellukset <3

4 Johdanto TALTIONI Taltionin avulla kansalaiset voivat itse hal lita, hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa internetin ja mobiilitekniikan avulla. Sähköisenä palvelualustana Taltioni mahdollistaa terveys- ja hyvinvointipalvelujen käytön ajasta, paikasta ja organisaatiosta riippumatta. Yhtenäinen alustaratkaisu luo myös liiketoimintaympäristön terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville yrityksille. Tukevan perustan päälle on hyvä rakentaa toisiaan täydentäviä, innovatiivisia palveluja. 4

5 TERVEEMPI SUOMI Taltioni parantaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Se auttaa ja kannustaa ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnista tuomalla ajasta ja paikasta riippumattoman henkilökohtaisen terveystiedon jokaisen ulottuville. Samalla se synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja mahdollistaa uusien ajattelu- ja toimintatapojen kehittämisen terveydenhuollossa. Lupaus

6 OMAN VOINTINI HYVÄKSI Taltioni kansalaisille Taltioni auttaa ja kannustaa minua otta maan vastuuta omasta hyvinvoinnistani. Terveyteeni liittyvä tieto on tallessa, turvassa ja ajan tasalla. Minulla on aina selkeä kokonaiskuva terveyteeni vaikuttavista tekijöistä. Voin hyödyntää tietojani ajasta ja paikasta riippumatta saadakseni parasta palvelua niin terveydenhuollon kanssa asioidessani kuin myös muiden käyttämieni terveys- ja hyvinvointipalvelujen yhteydessä. Päätän kuitenkin aina itse, mitä tietoja ja kenen kanssa jaan. Olen itse oman hyvinvointini paras asiantuntija ja kehittäjä. Vain minä tiedän, miltä minusta tuntuu. Nyt myös ymmärrän parem min, mitkä asiat vointiini vaikuttavat.

7 Taltioni yrityksille ASIAKKAAMME OVAT JO SIELLÄ Taltioni on yrityksellemme suuri mahdollisuus. Yhtenäinen kansallinen ratkaisu tarjoaa innovaatioillemme valmiin ja toimivan liiketoimintaympäristön ja asiakaskunnan. Samalla sen avoimuus säästää aikaa ja kustannuksia tuotekehityksessä. Taltioni toimii tehokkaana sisäänheittäjänä, joka tuo jatkuvasti uusia asiakkaita yrityksemme tuotteille ja palveluille sitä mukaa kun se saa uusia käyttäjiä. 7

8 Taltioni ammattilaisille SAIRAUDEN HOIDOSTA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN Kannustan potilaitani hyödyntämään Taltionin tarjoamia mahdollisuuksia. Kun saan helposti kokonaiskuvan potilaani terveydentilasta, vastaanotolla säästyy aikaa muuhun kuin tietojen kirjaamiseen. Usein myös käyntejä vastaanotolla voidaan vähentää, kun voin seurata potilaani voinnin kehitystä Taltionin kautta. Taltioni mahdollistaa uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisen terveydenhuollossa. Eikä kyse ole ainoastaan kustannussäästöistä, vaan uudenlaisesta ajattelu tavasta. Sairauksien sijaan voin huolehtia potilaitteni terveydestä entistä proaktiivisemmin. Taltionin avulla näen ihmisen oireiden takana. 8

9 SUOMI HYVINVOINNIN EDELLÄKÄVIJÄMAA Taltioni mahdollistaa uusien ratkaisujen kehittämisen ja uudenlaisen kansalaiskeskeisen ajattelutavan tuomisen terveydenhoitosektorille. Kannustamme ja autamme kansalaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä ter veydestä ja hyvinvoinnista. Samalla luomme edellytyksiä entistä yksilöllisempien ja myös kustannustehokkaampien palvelujen syntymiselle. Taltionin ympärille rakentuva ekosysteemi synnyttää innovatiivista uutta liiketoimintaa terveys- ja hyvinvointisektorille. Taltioni yhteiskunnalle

10 hyvä elämä arki tunne raikkaus yllätyksellisyys terveys hyvinvointi postiivisuus

11 Kuvamaailma Taltionin kuvamaailma viestii erilaisten ihmisten arjesta. Kuvat ilmentävä hyvää elämää ja terveellisiä elintapoja sekä positiivisuutta. Kuvien keskiössä on ihminen. Erottavuus luodaan mielenkiintoisilla kuvakulmilla ja -rajauksilla. Eloa kuviin luodaan myös tarkan ja epätarkan pinnan vuorottelulla. Kuvamaailmaa voi myös elävöittää kohdistamalla tarkennuksen johonkin pieneen yksityiskohtaan, joka tuodaan voimakkaasti esiin. 11

12 terveys arki hyvä elämä tunne raikkaus yllätyksellisyys postiivisuus hyvinvointi 12

13 Värimaailma Taltionin värimaailma viestii terveyttä ja hyvinvointia. Päävärit kuvastavat tietoa ja todellisuutta. Pääasiassa ne ovat rauhallisia ja tunnelmaltaan tyyniä. Eloa ja särmää luodaan lisäväreillä. Niiden positiivinen olemus tuo raikkautta sekä kontrastia pääväreihin. Luonteeltaan nämä värit ovat niin voimakkaita, ettei niitä suositella käytettäväksi yhtäaikaa vahvoina suurina pintoina. Kaikista Taltionin väreistä voidaan käyttää eri vaaleusasteita. Värit voivat olla kuvien päällä myös läpikuultavina pintoina. 13

14 Päävärit PMS Process Blue cmyk 100, 15, 2, 0 rgb 0, 136, 206 PMS 427 cmyk 7, 3, 5, 8 rgb 209, 212, 211 PMS 425 cmyk 0, 0, 0, 80 rgb 88, 89, % 60 % 80 % 60 % 80 % 60 % 40 % 20 % 40 % 20 % 40 % 20 % Kaikista väreistä voidaan käyttää myös eri vaaleusasteita elävöittämään materiaaleja. 14

15 Lisävärit PMS 368 cmyk 70, 0, 100, 0 rgb 124, 188, 55 PMS 381 cmyk 29, 0, 96, 0 rgb 201, 221, 3 PMS Rubine Red cmyk 0, 100, 7, 7 rgb 202, 0, 93 PMS 266 cmyk 79, 94, 0, 0 rgb 102, 57, % 60 % 80 % 60 % 80 % 60 % 80 % 60 % 40 % 20 % 40 % 20 % 40 % 20 % 40 % 20 % 15

16 16 Typografia

17 DIN Bold DIN Medium DIN Regular DIN Light Otsikoissa ja korostuksissa Leipätekstissä Tahoma Regular Tahoma Bold Netissä, Powerpointissa ja muissa sovelluksissa, joissa ei ole mahdollista käyttää DIN fonttia. 17

18 Tunnus Taltionin tunnus ilmentää kansalaisten eri paikoista tallennettuja hyvinvointi- ja terveystiedostoja, jotka on koottu yhteen kansalaisen omaksi hyväksi Taltioniin. Sininen väri symboloi terveys- ja hyvinvointipalveluita, luotettavuutta ja turvallisuutta. 18

19 Taltioni-tekstiä ja taustaa ei saa irrottaa toisistaan. Omaksi hyväksi Tunnusta ja slogania käytetään ainoastaan kansalaisiin suuntautuvassa viestinnässä ja Taltionin omissa palvelussa, ei muiden palveluiden yhteydessä. 19

20 Suoja-alue ja sloganin paikka Tunnuksen ympärille on jätettävä riittävästi tyhjää tilaa, jolla tunnus saadaan rauhoitettua muusta ympäröivästä informaatiosta. x x x x x x x 20 x Omaksi hyväksi x 1/2 x

21 Tunnuksen minimikoko 5 mm 5 mm pienin mahdollinen korkeus Logo pienimmässä koossaan HUOM! Mobiilisovelluksissa on mahdollista käyttää tunnuksesta rajattua neliö ikonia. 21

22 Tunnusversiot Tunnuksesta on olemassa digitaaliset originaalit, jotta tunnus esiintyisi laadukaasti ja yhdenmukaisesti eri käyttökohteissa. Tunnusoriginaalina tulee aina käyttää alkuperäistä digitaalista aineistoa. Originaalit on saatavilla Taltionin viestinnästä. LIUKUVÄRILLINEN TUNNUS Ensisijainen käyttö. VÄRILLINEN TUNNUS Tasainen sininen väri. Käytetään vain, jos liukua ei teknisesti voida toteuttaa. MUSTA (-VALKOINEN) TUNNUS Käytetään kohteissa, joissa ei voida käyttää värejä. NEGA-TUNNUS Käytettään voimakkailla väripinnoilla. 22

23 Tunnuksen tausta Tunnuksen pitää olla taustastaan riittävän erottuva. Tunnusta käytetään ensisijaisesti valkoisella tai hyvin vaalealla taustalla. Myös musta tausta on mahdollinen. Muilla tummilla pinnoilla sekä sinisellä pohjalla käytetään nega-versiota. Tunnnusta on mahdollista käyttää myös hyvin neutraalin ja vaalean kuvapinnan päällä. 23

24 Painettavat tunnusoriginaalit Taltioni_liuku_CMYK_PRINT.eps Taltioni_liuku_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_CMYK_PRINT.eps Taltioni_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_BLACK_CMYK_PRINT.eps Taltioni_BLACK_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_NEGA_CMYK_PRINT.eps Taltioni_PMS_PRINT.eps Taltioni_PMS_PRINT.jpg Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Taltioni_liuku_slogan_CMYK_PRINT.eps Taltioni_liuku_slogan_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_slogan_CMYK_PRINT.eps Taltioni_slogan_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_slogan_BLACK_CMYK_PRINT.eps Taltioni_slogan_BLACK_CMYK_PRINT.jpg Taltioni_slogan_NEGA_CMYK_PRINT.eps Taltioni_slogan_PMS_PRINT.eps Taltioni_slogan_PMS_PRINT.jpg 24 Tunnusoriginaalina tulee aina käyttää alkuperäistä digitaalista aineistoa.

25 Toimistokäyttöön soveltuvat tunnusoriginaalit Taltioni_liuku_RGB_OFFICE.png Taltioni_liuku_RGB_OFFICE.eps Taltioni_RGB_OFFICE.png Taltioni_RGB_OFFICE.eps Taltioni_BLACK_RGB_OFFICE.png Taltioni_BLACK_RGB_OFFICE.eps Taltioni_NEGA_RGB_OFFICE.png Taltioni_NEGA_RGB_OFFICE.eps Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Taltioni_liuku_slogan_RGB_OFFICE.png Taltioni_liuku_slogan_RGB_OFFICE.eps Taltioni_slogan_RGB_OFFICE.png Taltioni_slogan_RGB_OFFICE.eps Taltioni_slogan_BLACK_RGB_OFFICE.png Taltioni_slogan_BLACK_RGB_OFFICE.eps Taltioni_slogan_NEGA_RGB_OFFICE.png Taltioni_slogan_NEGA_RGB_OFFICE.eps Tunnusoriginaalina tulee aina käyttää alkuperäistä digitaalista aineistoa. 25

26 Verkko ja ruutukäyttöön soveltuvat tunnusoriginaalit Taltioni_liuku_RGB_WEB.png Taltioni_RGB_WEB.png Taltioni_BLACK_RGB_WEB.png Taltioni_NEGA_RGB_WEB.png Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Omaksi hyväksi Taltioni_liuku_slogan_RGB_WEB.png Taltioni_slogan_RGB_WEB.png Taltioni_slogan_BLACK_RGB_WEB.png Taltioni_slogan_NEGA_RGB_WEB.png 26 Tunnusoriginaalina tulee aina käyttää alkuperäistä digitaalista aineistoa.

27 Tunnuksen kieliversiot Taltioni_liuku_slogan..._SWE... Taltioni_slogan..._SWE... Taltioni_slogan_BLACK..._SWE... Taltioni_slogan_NEGA..._SWE... Taltioni_liuku_slogan..._ENG... Taltioni_slogan..._ENG... Taltioni_slogan_BLACK..._ENG... Taltioni_slogan_NEGA..._ENG... 27

28 Tunnuksen väärä käyttö Tunnusta ei saa käyttää muun värisenä kuin tässä ohjeistossa on mainittu. Liian tummissa väripohjissa tai valokuvissa sininen tunnus ei erotu. Tällaisissa tapauksissa käytetään negaversiota. Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa. Sloganin tekstityyppiä ei saa muuttaa. 28

29 Brandihierarkia Taltionin tunnuksen esiintyessä esimerkiksi muiden palveluiden verkkosivuilla tulee tunnuksella olla riittävä näkyvyys (ks. kuvitus). Tunnuksen tulee olla aina vähintään samankokoinen, ja -arvoinen, kuin muut sen rinnalla olevat tunnukset. 29

30 30 Tapetti

31 Tapettia voi käyttää laajana taustaelementtinä tai siitä voi poimia yksittäisiä aiheita. Se voi täyttää sovelluksen pinta-alasta alle puolet, ettei vaikutelmasta tule rauhaton. Tapettia voi käyttää myös yksivärisenä. 31

32 Esite Esitteet taitetaan imavasti ja raikkaasti. Suurien kuvapintojen sekä tekstin jäsentelyn avulla voidaan parantaa luettavuutta. Kuvien päälle voi laittaa lyhyitä tekstejä, otsikoita, nostoja jne. Tekstin voi juoksuttaa joko monelle pastalle tai vain yhteen leveään palstaan asiasisällöstä riippuen. Vaikutelma säilyy rauhallisena ja kokonaisuus sommittelultaan selkeänä. Esitteisiin voidaan valita muitakin kuin standardikokoja. Taltioni cooperative taltioni.fi Taltioni for your own good 32 Taltionin tunnus esiintyy etukannessa sekä takakannessa yhteystietojen kanssa.

33 3 Preventive healthcare Taltioni brings a new customeroriented approach to healthcare. Focus can be shifted from treatment to prevention. Focus Taltioni Patient information Taltioni Preventive care Acute care After care Taltioni allows people to develop a Healthcare professionals Taltioni services allow citizens more comprehensive understanding have a better general view of to independently follow their of factors affecting their health. It patient s health history while treatment progress, Taltioni also offers advanced tools for maintaining benefiting from convenient facilitates online consultation and developing one s own well-being. sharing of information. with healthcare professionals. 4 Tekstipalstojen leveys voi vaihdella asiasisällön mukaan. Se tuo elävyyttä esitteisiin. Esitteen yksi kulma on pyöristetty kansiomaisen ilmeen luomiseksi. Taltioni aims to be the primary health and wellbeing information database and service platform for citizens and healthcare officials alike. 1 Taltioni What can Taltioni do for citizens in the future? Data can be combined A child in a family has been diagnosed with diabetes. Mother wants to keep all care instructions, prescriptions and information on medication safe, and keep track of different consultations which have taken place at the local healthcare centre, a private surgery, a hospital and school healthcare. She would also like to keep a record of the blood sugar measurements and how the child is feeling. The family is also adjusting to a new diet. Taltioni allows keeping all this information in one place and always within easy reach, whether she is talking Gaining an overall picture through to healthcare personnel via , on the phone or in Taltioni services improves health person. A food diary helps her to make sure that they promotion and monitoring are sticking to a healthy diet. The text message alerts sent by Taltioni remind the child when it is time to have a snack, in case she is too distracted by her daily activities. 13 for your own good Information on people s health and well-being is collated at various stages, by different actors, and at many different locations. Online environments and various virtual services offer increasingly effective ways of improving one s own health. The information is fragmented across different systems of different organizations and services. Therefore, an overall picture of one s own health, and factors that could improve it, has become difficult to comprehend. Taltioni aims to be the primary health and well-being information database and service platform for citizens and healthcare officials alike. In Taltioni, health and well-being information can be shared and combined across different service providers. It is a system where everyone can save, collect, produce, use and share information about their own health and well-being. The data is accessible from various devices and user interfaces, regardless of time and place. Privacy is Taltioni s most important feature. Ownership of the information remains with the individual who decides who has access to the information and to what extent. 2 Data can be shared Shared health information allows taking care and participation of family members treatment An elderly father lives in a different town than his son. The father s health has taken a turn for the worse and his memory has also deteriorated. The father tells his son that somebody from the surgery has been in touch with him and some nurse has been making home visits. He can remember very little of his last doctor s consultations, but he knows his prescription was changed. Over time, different prescriptions have begun to pile up and the father finds it hard to remember which prescriptions should be repeated. He is at a loss, because the people looking after him keep changing and he is unable to keep track of the situation. In Taltioni, health information can be shared among family members. Now the son can view information stored by healthcare personnel regarding his father s health, care and medication. The son can keep abreast of his father s overall situation and help and support him so he can continue living at home and cope independently. Cooperation with healthcare personnel Clerical worker Jaana, 47, used to take active exercise when she was young. Over the years, her good habits have been forgotten and she has also gained some weight. Recently Jaana spotted an a marathon training ad at her office, and she has decided to run a marathon in a year s time. Jaana started exercising according to an old programme she used to follow years ago. However, she soon sustained an injury in her foot and decided to turn to occupational healthcare. The nurse told Jaana that she Taltionin tunnuksesta johdettua kaariaihetta on käytetty graafisena elementtinä. had started with excessively heavy exercise considering her current fitness level. She soon recovered with the help of rest and painkillers. While talking to the nurse, Jaana also asked for weight loss advice. Her occupational healthcare uses a Taltionicompatible health portal, so the nurse and Jaana together drew up a personal weight-loss plan. Jaana also uses the healthportal to ask questions if she is unsure of something. Taltioni also offers a food diary application, which Jaana finds very helpful. Having used the food diary for some time, Jaana noticed an ad on the Taltioni.fi website for a mobile running application. She decided to buy the service and carry on training for the marathon. But no matter how careful she is about what she eats and despite exercising a lot, she has not lost any weight. Jaana uses the secure communication tools in Taltioni to ask the nurse for advice and grant the nurse access to her notes. The nurse notices that Jaana has started to eat more and developed a habit of snacking on biscuits. You can improve your health and well-being independently with the support of healthcare professionals As Jaana has used the Taltioni food and exercise diaries actively, the nurse suggests that she also makes use of the analytical tools. The service combines information available in other services and sends Jaana automatic text messages containing advice and observations that steer her habits on the right path. Thanks to Taltioni services, Jaana is making good and safe progress towards her goal that awaits in a year s time. She has also lost 7 kilos of weight! 14 33

34 Web Tapetti voi esiintyä taustapinnalla yksivärisenä ja kevyenä. Värilaatikon kaksi kulmaa on pyöristetty. Vastapuoli on suora. Värilaatikoita voi käyttää kuvan päällä myös läpikuultavina. Tilaa voi rajata neutraaleilla vaaleilla kehyksillä. 34

35 Kuvan paikalla voi olla myös värilaatikko. Se voi esiintyä sellaisenaan tai elävöitettynä kuvituksen kanssa. Tapettia voi käyttää taustan väripintaa astetta vaaleammalla tai tummemmalla. 35

36 Kaksi kansivaihtoehtoa. Tunnus esiintyy aina viimeisessä sivussa. 36 PowerPoint Esityksissä keskitytään ydinasioihin. Asiat esitetään selkeästi ja kiteytetysti. Esitykset viestivät Taltionin laadusta. Taltionin PowerPoint-pohjissa on määritelty värit sekä typografia. Esitystä voi jaksottaa käyttämällä kuvasivuja tai väripohjia. Kaavioissa ja graafeissa käytetään Taltionin värejä sekä yksinkertaisia muotoja, ei kolmiulotteisuutta.

37 Kokosivun kuvia voi käyttää jäsentämään eri asioita. Väripohjille voi nostaa ydinajatuksia kertomaa Ikonit löytyvät symbolikirjastosta. 37

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti. 33 17. vuosikerta 2 2000 KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti Journal of The Finnish Society of Clinical Chemistry Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.fi

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa

Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa yhteishengessä Esipuhe Tämä on tarina siitä mitä tapahtuu kun nigerialaishuijari joutuu itse vedätetyksi. Jos nigerialaishuijaukset eivät

Lisätiedot

Expertise for Food Innovations

Expertise for Food Innovations MAKUSTELE 2008 0 Silk a Novel Food Marjat ja terveys Berries and Health Uusi elintarvike- asetus raamittaa kehitystyötä Have You Had a Taste of Finland? Expertise for Food Innovations index l index tervehdys

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Tietoa tulkkauksesta. Sisällys. Lyhyesti. Asioimis- ja oikeustulkkaus. Laatinut: Päivi Turunen Versio: 15.11.2012

Tietoa tulkkauksesta. Sisällys. Lyhyesti. Asioimis- ja oikeustulkkaus. Laatinut: Päivi Turunen Versio: 15.11.2012 Tietoa tulkkauksesta Laatinut: Päivi Turunen Versio: 15.11.2012 Sisällys Lyhyesti Asioimis- ja oikeustulkkaus Ystäväverkostolainen tulkkaamassa Tulkin ja tukihenkilön ero Maksulliset tulkkaustehtävät Palkkiot

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO

Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO päivitetty 9/2009 Lahden ammattikorkeakoulu GRAAFINEN OHJEISTO Miltä me näytämme? Visuaalinen ilme on keskeinen osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Sen tavoitteena on luoda yhteisölle oma, muista

Lisätiedot

Software Projects 2008 2009

Software Projects 2008 2009 Timo Poranen (ed.) Software Projects 2008 2009 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES UNIVERSITY OF TAMPERE D 2009 6 TAMPERE 2009 UNIVERSITY OF TAMPERE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES SERIES OF PUBLICATIONS D

Lisätiedot

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski Opinnäytetyö Syksy 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kenkäpuhelin ja sähköaivo

Kenkäpuhelin ja sähköaivo Kenkäpuhelin ja sähköaivo Mobiilipuhelimen kehitys lähti mielikuvitustasolla liikkeelle jo kuusikymmenluvulla agentti Maxwell Smartin kenkäpuhelimesta. Tämä vekotin hämmästytti ja nauratti silloin kansakoulun

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2013 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Serving our community for over 55 years! Olemme palvelleet suomalaisyhteisöä yli 55 vuotta! Report of the Board and Management Johtokunnan ja

Lisätiedot

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti H A A G A - H E L I A 2 2 0 1 1 Nyt parannetaan 12 palvelu- 18 20Keltanokkapedagogi 30 liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 pätevöityi

Lisätiedot

MA in Translation Studies Socio-Translation and Socio-Linguistics. ST/09/01 First submission. 31/5/2010 Laksmi Holland 4,100

MA in Translation Studies Socio-Translation and Socio-Linguistics. ST/09/01 First submission. 31/5/2010 Laksmi Holland 4,100 Student ID number Module Number (1-6) 5 990716 Title of Degree Programme: Title of Module: Assessment Task No. Submission Date Submitted Name of tutor Word Count MA in Translation Studies Socio-Translation

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Riitta Marjusaari LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän alan toimijat verkossa LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän

Lisätiedot

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Boardview 3/2014 syksy Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Hallitustyöskentely Oppia ikä kaikki Kaksoishaastattelussa Kirsi Komi ja Jari Paasikivi Active role in the Board

Lisätiedot

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2015 Volunteers Voices Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä: Kokemuksia Indonesiasta s. 10 TEEMA/THEME: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary

Lisätiedot

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance I Citizen Perspectives: 1.1. Learning/study Learning / Study skills The Government has set as the target to increase the annual rate

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

tietoalani Matkailu avartaa? When you walk faster you see more? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2010

tietoalani Matkailu avartaa? When you walk faster you see more? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2010 tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2010 Matkailu avartaa? Tuhkaa, prinsessalinnoja ja jalkapalloa Münchenissa Espanja vs. Suomi tietoyhteiskunnat vertailussa When you walk faster you

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot