tomus 2013 er Vuosik

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tomus 2013 er Vuosik"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013

2 Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 ProAgria Keskukset valtakunnallisesti...2 Puheenjohtajan katsaus...5 Jäsenet, hallinto ja organisaatio...6 Toimialakatsaukset ProAgria Maito/Liha...8 ProAgria Kasvi...13 ProAgria Yritys...16 Maa- ja kotitalousnaiset...18 Hankeluettelo...23 Talouden tunnusluvut...24 Henkilöstön ja hallituksen jäsenten yhteystiedot Kansikuva: Päivi Hulkkonen

3 Toimitusjohtajan katsaus Asiantuntijapalveluiden kysyntä vahvistui ProAgria Etelä-Savon palvelumyynti kasvoi edellisestä vuodesta. Kasvua tapahtui monissa palveluissa, mm. tilipalveluissa, ruokinnan ohjauspalveluissa, omistajanvaihdospalveluissa, elinkeinosuunnitelmissa, viljelysuunnitelmissa ja luomuviljelyn asiantuntijapalveluissa. Eteläsavolaisista maatiloista 58 % käytti ProAgrian asiantuntijapalveluja, mikä oli aikaisempia vuosia enemmän. Hanketyön määrä pysyi edellisten vuosien tasolla. Suurin osa EU-osarahoitteisista maaseudun kehittämishankkeista toimii useamman maakunnan alueella. Työtä maatilojen ja maaseutuyritysten asiantuntijapalvelujen kehittämiseksi jatkettiin. ProAgria Etelä-Savon tavoitteena on yhdessä ProAgria Keskusten Liiton ja muiden ProAgria Keskusten kanssa luoda valtakunnan paras asiantuntijaorganisaatio, joka edistää tehokkaasti maatilojen ja maaseutuyritysten kilpailukykyä ja josta asiantuntijapalvelut ovat helposti saatavilla. Maitotilojen asiantuntipalveluissa otettiin käyttöön KarjaKompassi palvelukokonaisuus. Palvelun kysyntä oli hyvä ja yli 80 % maitotila-asiakkaista käytti mm. ruokinnan ohjauspalvelua. Asiakastyytyväisyys parantui tehtyjen asiakastutkimusten mukaan jonkin verran edellisen vuoden tuloksiin verrattuna. Sähköisten työkalujen kuten etäneuvottelujen ja seminaarien käyttö lisääntyi. Sähköisten välineiden avulla pystytään pienentämään matkakuluja ja tehostamaan henkilöstön työajan käyttöä. Palvelutoimintansa kehittämiseksi ProAgria Etelä-Savo uudisti toimintaorganisaationsa 2014 alusta. Neuvojatiimeistä siirryttiin palveluryhmistä koostuvaan asiantuntijaorganisaatioon. Palveluryhmät muodostuvat asiakasryhmittäin. Taloudellinen tulos vuodelta 2013 muodostui hieman budjetoitua paremmaksi. Hyvää tulosta edesauttoivat palvelumyynnin kasvu, korkea laskutetun työajan osuus kokonaistyöajasta ja kulujen hyvä hallinta. Valtion määrärahassa ei tapahtunut 2013 suuria leikkauksia, mikä antoi resursseja toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Tavoitteenamme on edelleen asiantuntijapalvelujen kehittäminen siten, että asiakas saa niistä mahdollisimman suuren hyödyn toimintansa ja taloutensa kehittämisessä. Tähän liittyvät mm. asiantuntijoiden ja asiakkaiden tiiviimpi yhteistyö ja vuorovaikutus, asiakasvastaavatoiminta, tilipalveluista johtamispalveluihin palvelukonsepti ja asiantuntijoiden osaamisen määrätietoinen kehittäminen. Palvelumyyntiä on edelleen tavoitteena kasvattaa kysynnän mukaisesti niin tilipalveluissa kuin muissakin asiantuntijapalveluissa. ProAgria toimii aktiivisena kumppanina kaikissa Yritys-Suomen viidessä seudullisessa yrityspalvelussa Etelä-Savossa. Meneillään olevat EU-osarahoitteiset kehittämishankkeet jatkuvat pääsääntöisesti vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on, että ProAgria Etelä-Savolla on aktiivinen rooli maatalouden ja maaseudun kehittämistyössä myös alkavalla ohjelmakaudella yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Uudella ohjelmakaudella kehittämishankkeiden tavoitteena on parantaa maaseutuyritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä, aikaansaada investointeja ja sukupolvenvaihdoksia, lisätä luonnonvarojen hyödyntämistä ympäristö huomioiden, edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä parantaa ihmisten ja eläinten hyvinvointia ja maaseudun elinvoimaa. Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, toimihenkilöitämme, luottamushenkilöitämme ja yhteistyökumppaneitamme erittäin hyvästä ja tuloksekkaasta yhteistyöstä. Heikki Pahkasalo toimitusjohtaja 1

4 Avaintiedot 2013 Asiakaslähtöistä organisoitumista palveluryhmiin valmisteltiin vuoden aikana Uutta organisoitumista tukevien palveluryhmien liiketoimintasuunnitelmien tekeminen käynnistyi Tuotosseurannan kaksivuotinen kehittämisprojekti käynnistyi Ruokinnan ohjaus -palvelut olivat asiakkaiden saatavilla koko maassa Benchmarking-pienryhmätoiminta laajeni ja uusia ryhmiä perustettiin erityisesti maitoyritysten johtamisen näkökulmasta Kasvintuotantoon valmistui huippuosaajia Sähköisiä toimintatapoja otettiin käyttöön mm. nettipalavereiden ja etäseminaarien muodossa Johtamisvalmennus sai jatkoa kehittäville maitotiloille suunnatulla valmennuksella Uusina palveluina tuotiin markkinoille luomusikaneuvonnan toimintamalli ja arjen johtamista tehostavat SOP-työohjeet nautatiloille Yritysasiantuntijoiden osaamista vahvistettiin yritysneuvonnan erikoisammattitutkinnolla Palvelumuotoiluun perustuvaa Kasvunvara -toimintatapaa pilotoitiin sekä omissa tuotteistuksissa että asiakastilanteissa MISSIO, VISIO, ARVOT, TOIMINTA-AJATUS MISSIO Missiomme on Maaseudun puolesta. VISIO Luomme valtakunnan parhaan asiantuntijaverkoston, joka edistää tehokkaasti maaseutuyritysten kilpailukykyä ja hyvinvointia. Samalla kehitämme maaseutuympäristöä ja yhteisöllisyyttä maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi. ARVOT 2 TOIMINTA-AJATUS Arvomme ovat: Asiakkaan menestyminen Maaseudun puolesta Osaaminen ja innostus Riippumattomuus Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä parantavia asiantuntijapalveluja tukeutuen sekä omaan henkilöstöön että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaamiseen. ProAgria Keskukset ProAgria Keskukset valtakunnallisesti

5 ProAgria Keskukset ProAgria Maito Vuoden alussa käynnistyi kaksivuotinen Tuotosseurannan kehittämisprojekti. Tavoitteena on parantaa tuotosseurannassa kerättävän tiedon laatua, tiedon hyväksikäyttöä maitoyritysten johtamisessa sekä kehittää uusia palveluja mm. koelypsyn ulkoistamiseen. KarjaKompassin Ruokinnanohjaus -palvelu oli asiakkaiden saatavilla koko maassa. Ruokinnan seurannan asiakaspeitto oli 80 % ja ruokinnan suunnittelun 73 % tuotosseurantatiloista. Kulunut vuosi oli ruokinnan teemavuosi. Tilan omien rehujen analysointi ja tulosten hyödyntämisen lisääntyminen, ruokinnan suunnittelu ja seuranta sekä karjatason havainnointi saivat maitomäärät kasvuun. Nurmentuotannon osaamista asiakkaat kehittivät Benchmarking-pienryhmissä ympäri maata. Asiakkaiden keskuudessa suosittuja BM-ryhmiä oli tarjolla eri aiheista. Aiheina olivat mm. nuorkarja, hedelmällisyys, seosruokinta ja automaattilypsy. SOP- työohjeet, Standard Operating Procedure, olivat ensiesittelyssä Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella. SOP-työohjeiden avulla varmistetaan tuotteen ja tekemisen laatu yrityksessä. SOP-työohje on saataville kahdeksaan eri toimintoon navetassa. Kuvalliset työohjeet ja asiantuntijan pitämä työpalaveri varmistaa, että tekeminen on yhdenmukaista. ProAgria Kasvi Kasvintuotannon palvelukehityksessä painotettiin yritysten tulevaisuuden tarpeisiin vastaamista. Palvelujen uudelleen tuotteistuksessa ja asiantuntijoiden koulutuksessa korostettiin johtamisen näkökulmaa. Pienryhmätoiminnan ja sähköisten palveluiden konsepteja kehitettiin. Viljelysuunnittelussa lisättiin valmiuksia siirtyä nettipohjaisen WebWisu-ohjelman käyttöön ennen uuden ohjelmakauden alkua. Sähköisiä toimintatapoja asiakastyössä testattiin viljelysuunnittelupalvelun kustannustehokkuuden parantamiseksi ja ajankäytön tehostamiseksi. Asiantuntijoiden koulutuksessa ja tiedonvaihdossa lisättiin etäkoulutuskäytäntöjä. Kasvi-, puutarha- ja luomutuotannon ajankohtaisasioita käsiteltiin säännöllisissä Klinikka-nettipalavereissa. Kasvintuotannon huippuosaajavalmennus saatiin päätökseen. Uudet kasvintuotannon Huippuosaajat ovat erikoistuneet valkuaisomavaraiseen rehuntuotantoon, vilja- ja öljykasvien lannoitukseen ja kasvinsuojeluun, kasvintuotannon talouteen ja markkinatietoon sekä integroituun kasvinsuojeluun. Huippuosaajien valmennusohjelmassa keskityttiin erityisesti uusimman kotimaisen ja kansainvälisen tiedon hankintaan ja sen soveltamiseen käytännössä. Kasvintuotannon merkittävimpiä kasvukauden aikaisia tapahtumia olivat Peltopäivä Västankvarnissa Inkoossa sekä Perunatuottajain peltopäivät Jepualla ja Dagsmarkissa. Tilojen välisen kaupan verkkopalvelu, Farmarin Pörssi, laajeni pellon välitykseen. Yhteistyössä alan tutkimuksen, hallinnon ja toimijoiden kanssa toteutettiin TietoTuottamaan-sarjan kirja Markkinariskien hallinta maatilalla sekä Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa -opas. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän, nitraattiasetuksen ja kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön koulutusten valmistelu eteni työryhmissä. Kasvutilanneraportointi tarttui kasvukauden ajankohtaisin aiheisiin ja oli esillä monissa tiedotuskanavissa. ProAgria Liha Lihatoimialalla vuosi oli haasteellinen. Taloudellisesta näkökulmasta alkuvuoden korkea viljan hinta rasitti yritysten tulosta merkittävästi. Tuotteiden hintakehitys ei tukenut riittävästi tuotantokustannusten nousua. Lihaa tuotettiin ja kulutettiin suurin piirtein edellisen vuoden määrä. Uutena palvelukokonaisuutena tuotiin markkinoille luomusikaneuvonnan toimintamalli. ProAgrian luomuasiantuntijat kokosivat Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat -oppaan luomusikojen tuotantoon siirtyvälle tai tuotantoa aloittelevalle tuottajalle. ProAgrian Luomulihaa lisää -hankkeessa aktivoitiin luomusikatuotantoa pienryhmätoiminnan ja koulutuksen avulla. 3

6 ProAgria Yritys ProAgrian yrityspalvelujen kysyntä pysyi ennallaan. Yritysasiakkaita oli yhteensä eli runsaat 10 % ProAgrian kaikista asiakkaista. Maaseudun yritysten monipuolisuus heijastuu ProAgrian yrityspalvelujen asiakasrakenteeseen. Uutena toimintatapana ProAgrian Tilipalvelut tarjoaa yhdessä yrityspalvelujen kanssa hyvät mahdollisuudet yritysten talouden seurantaan, analysointiin ja toimintatapojen kehittämiseen. Uutuutena yrityksille tarjotaan Kasvunvara -työkirjaan ja sen työkaluihin pohjautuvaa palvelumuotoilua asiakaspalvelun, tuotteiden sisällön ja toimintatapojen kehittämiseksi entistä asiakaslähtöisemmiksi. Yhteistyö Yritys-Suomen seudullisissa yrityspalveluissa jatkui muiden alueellisten yritystoiminnan kehittäjien kanssa. ProAgria keskukset ovat mukana 62 yhteistyösopimuksessa. Merkittävimpiä yhteistyötahoja ovat ELY-keskukset, kuntien kehittämisyhtiöt, TE-toimistot ja Uusyrityskeskukset. ProAgrian roolina on vastata erityisesti maaseudun yrityksille suunnatusta palvelusta ja kehittämisen aktivoimisesta. ProAgrian yritysasiantuntijoiden osaamisen vahvistamiseksi jatkettiin yritysneuvonnan erikoisammattitutkintoon valmentavia koulutuksia yhteistyössä Management Institute of Finland MIF:n kanssa. Koulutukseen osallistuu yhteensä 40 yritysasiantuntijaa, joista jo puolet suoritti tutkinnon vuoden aikana. Vuoden aikana osallistuttiin merkittäviin alan työryhmiin ja strategiatöihin sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Yksi merkittävimmistä oli uuden Maaseutuohjelman valmistelu. ProAgria Tekniikka Tuetun maaseuturakentamisen kokonaismäärä väheni vuoden aikana neljänneksellä. Navettojen ja lantaloiden rakennuslupien määrä kuitenkin kasvoi noin 15 %. Rakennusinvestointia suunnittelevalle yrittäjälle tarjottiin investointipalvelukokonaisuutta. Investointipalvelu yhdistää talous- ja tuotanto-osaamisen kiinteästi rakennussuunnitteluun ja rakennusprojektin kokonaishallintaan. Palvelun avulla varmistetaan projektin hallinta alustavasta tarvesuunnittelusta aina uuden rakennuksen käyttöönottoon, tuotannon nopeaan käynnistämiseen ja johtamiseen uudessa toimintaympäristössä. Kuluneen vuoden aikana noin 300 uutta rakennusinvestointia käynnistyi ProAgrian tekemän alkukartoituksen avulla. Maatilojen energianeuvonnan tärkein palvelu oli Maatilan energiasuunnitelma. Palvelussa kartoitetaan energian kulutus maatiloilla, tärkeimmät kehittämiskohteet sekä mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian osuutta energialähteenä. Vuoden aikana oli käynnissä useita energiatehokkuuden tai energiaomavaraisuuden lisäämiseen tähtääviä viestintähankkeita. 4 ProAgria Keskukset Toimiva Sikala -hanketta toteutettiin yhteistyössä ProAgria Keskusten, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n, Helsingin yliopiston ja Työtehoseuran kanssa. Tekemisessä painottuivat tilatason tutkimustyö ja uuden neuvontamallin rakentaminen. ProAgria Etelä-Pohjanmaan Lihatilan Talous -hanke sekä ProAgria Etelä-Savon Lihatilan Skarppiohjelma -hanke kouluttivat vuoden aikana useita lihatiloja talous- ja tuotantoasioissa. Lammasneuvonnassa keskityttiin palveluiden vahvistamiseen. WebLammas-ohjelmaa kehitettiin edelleen tuottajien tarpeita palvelevaksi.

7 Puheenjohtajan katsaus Helmikuu vaihtui juuri maaliskuuksi mutta sitä ei kyllä huomaa muualta kuin kalenterista, ulkona ovat nurmet paljaana ja keli on kuin normi huhtikuussa. Merkillistä talvea olemme saaneet viettää, tammikuista pakkasjaksoa lukuunottamatta olemme saaneet nauttia meteorologienkin mielestä poikkeuksellisen lämpimästä talvisäästä. Nautitaan tästä nyt kun voidaan, onhan noita ollut lähivuosina tiukkojakin talvia. Väkisin vaan tulee mieleen epäilys, mitä tästä seuraa, miten nurmet ja syysviljat talvehtivat ja miten kevään tulo etenee. No, mennessähän tuo nähdään. Vuosi 2013 meni ProAgria Etelä-Savon osalta loppujen lopuksi oikeinkin hyvin. Useimmat neuvonta-alat saavuttivat budjettinsa sekä työtunneissa että euroissa mitaten. Maitotilojen neuvonnan puolella etukäteen hieman jännitetty iso muutos Karjakompassi -järjestelmään. Muutos meni loppujen lopuksi hyvin, sopimuksia solmittiin kiitettävästi ja neuvojat ovat saaneet tehdä välillä pitkää päivää saadakseen sovitut työt saatu tehtyä. Mikä tärkeintä, myös maitotilat ovat olleet ymmärtääkseni voittopuolisesti tyytyväisiä saamaansa palveluun. Näinhän se pitää olla, ei niitä muutoksia huvin vuoksi tehdä vaan paremman ja kustannustehokkaamman palvelun vuoksi. Vuoden 2013 työn satoa saamme enemmänkin niittää tulevaisuudessa, kun vuodenvaihteessa käyttöönotettu ProAgria Etelä-Savon organisaatiomuutos näyttää toimivuutensa. Muutoksessa lähdetään asiakkaasta ja organisaatio on toimialakohtaisesti jaettu. Uskon, että tämä entisestään helpottaa oikean palvelun ja oikean asiantuntijan löytymistä kulloiseenkin neuvontatilanteeseen. Organisaatiomalli on lisäksi tulossa valtakunnalliseksi, joten se varmasti helpottaa myös keskusten välistä yhteistyötä. Usean vuoden ajan on ollut havaittavissa vakava puute ProAgria Etelä- Savon päätöksenteossa, joka on mielestäni jopa osin epädemokratisoinut päätöksentekoa. Nykyinen malli, jossa ylin päätäntävalta on keväisillä ja syksyisillä edustajakokouksilla, on tullut tiensä päähän, sillä valtuutettuja kokousedustajia ja päätösvaltaisia asiakasjäseniä on kokoontunut luvattoman vähän yhteen. Tänä vuonna hallitus tulee tekemään edustajakokoukselle esityksen sääntömuutoksesta, jossa asiaa muutetaan. Tervetuloa kokoukseen keskustelemaan asiasta ja tekemään päätöstä, joka antaa toivottavasti vallan niille, jotka palveluja käyttävät. Maatiloilla joudutaan usein nopeastikin reagoimaan muuttuneisiin sää- tai muihin tilanteisiin. Pitää elää hetkessä ja olla valmis vaihtamaan suunnitelmaa A:sta C:ksi tai jopa D:ksi. Myös neuvontajärjestön pitää pystyä elämään ajassa ja päivittää sekä osaamista että organisaatiota ja toimintatapoja. Mielestäni tässä on Etelä-Savossa onnistuttu vähintäänkin kohtuullisesti. Jos olet eri mieltä, tervetuloa tekemään asiat paremmin. Uskon että yhdessä saamme tästä vähän yli 150-vuotiaasta irti vielä enemmän, meidän kaikkien eteläsavolaisten hyväksi. Pasi Pulkkinen Puheenjohtaja ProAgria Etelä-Savo 5

8 Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus ProAgria Etelä-Savo toimii maatalouden eri alojen ja maaseudun yritystoiminnan yleisten edellytysten edistämiseksi, maaseutuväestön ammattitaidon kohottamiseksi ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varsinaiset jäsenet ProAgria Etelä-Savo ry:n jäseninä oli 10 kuntakohtaista maaseutuseuraa, joiden jäseninä oli 133 maa- ja kotitalousseuraa, maamiesseuraa ja kyläseuraa. Maa- ja kotitalousnaisten rekisteröityjä yhdistyksiä oli 13. Paikallisyhdistyksissä oli 3828 naisjäsentä ja 3407 miesjäsentä. Paikallisyhdistyksissä oli kunniajäseniä yhteensä 67. Asiakasjäseninä ProAgria Etelä-Savossa oli yrittäjäjäseniä 308, yrittäjäjäsenten perheenjäseniä 289 ja henkilöjäseniä 13. Kunniajäsenet ProAgria Etelä-Savon kunniapuheenjohtaja Risto Salminen, Pertunmaa, kunniajäsenet Viljo Sopanen, Rantasalmi, Seppo Kauppila, Mikkeli. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen kunniajäseniä ovat emäntä Sirkka Leinonen, Kerimäki ja emäntä Leena Martikainen, Heinävesi. Kannattajajäsenet Kannattajajäseniä ovat Osuuskunta Tuottajain Maito, Osuuskunta Itämaito, Osuuskunta Maitomaa, Suur-Savon Sähkö Oy, Partek Nordkalk Oy, SMA Saxo Mineral Oy, Etelä-Savon Karjakerho ja MTK-Etelä-Savo. ProAgria Etelä-Savon hallitus Puheenjohtaja Pasi Pulkkinen, Juva Jäsenet Varajäsenet Esa Karjalainen, Puumala Marjut Pöllänen, Enonkoski Juha Lahtinen, Mäntyharju Päivi Kämäräinen, Rantasalmi ( alkaen) Tuomo Laitinen, Kangasniemi Hannu Immonen, Sulkava Jukka Nousiainen, Savonlinna Nuutinen Susanna, Rantasalmi Leena Pekonen, Pieksämäki Sari Saari-Muhonen, Savonlinna Ritva Poikolainen, Pieksämäki ( alkaen) Merja Immonen, Savonlinna Päivi Ylönen, Mikkeli ( saakka) Merja Immonen, Savonlinna Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimi toimitusjohtaja Heikki Pahkasalo. 6 Jäsenet hallinto ja organisaatio Jäsenet, hallinto ja organisaatio

9 Jäsenet hallinto ja organisaatio Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitus v 2013 Puheenjohtaja Päivi Ylönen, Mikkeli Jäsenet Varajäsenet Taina Harmoinen, Mikkeli Anu Marttinen, Mikkeli Taina Laitinen, Kangasniemi Päivi Lappalainen, Kangasniemi Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna Tiina Malkki, Enonkoski Kirsi Paasonen, Mikkeli Soile Montonen, Mikkeli Heikki Pahkasalo, Mikkeli Pasi Pulkkinen, Mikkeli Ritva Poikolainen, Pieksämäki Mervi Hotti, Pieksämäki Marttiina Sihvola, Sulkava Päivi Kotro, Juva Karjavaliokunta Puheenjohtaja Leena Pekonen, Pieksämäki var. Tuula Ikonen, Joroinen Jäsenet Varajäsenet Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi Paula Väisänen, Kangasniemi Helena Karjalainen, Puumala Pirjo Solla-Piispanen, Mikkeli Sirpa Karhu, Mikkeli Anne Nykänen, Mikkeli Heikki Pahkasalo, Mikkeli Pasi Pulkkinen, Juva Sari Saari-Muhonen, Savonlinna Heli Laamanen, Savonlinna Tellervo Sallinen, Savonlinna Päivi Kääriäinen, Juva Asiantuntijajäsenet Sirpa Helin, Osuuskunta Maito-Suomi Ritva Hilpelä-Lallukka, Viking Genetics Eija Järvinen, Osuuskunta Tuottajain Maito Anne Konsti, Faba Sinikka Luostarinen/Outi Kiesilä, ProAgria Etelä-Savo Arja Rissanen, Osuuskunta ItäMaito Seija Silvennoinen, Osuuskunta Maitomaa Karjavaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi ProAgria Maito/Liha toimialavastaava Outi Kiesilä. 7

10 Maidontuotannon tilastoa Suomessa maidontuotanto oli alkuvuodesta 2013 alempana kuin kolmena aikaisempana vuonna , mutta heinäkuulta 2013 alkaen tuotanto kiri ohi aiempien vuosien kokonaistuotannon. Esimerkiksi joulukuussa 2013 tuotettiin Suomessa maitoa 8825 maidontuottajan ansiosta 4 % enemmän kuin edellisvuoden joulukuussa, vaikka tuottajamäärä oli vähentynyt 5 % eli 490 tilalla. Luomumaidontuotantotiloja oli puolestaan valtakunnassa 131 kpl ja vähennystä oli edellisvuoden joulukuuhun 8 tilan verran. Tilat olivat kuitenkin tuottaneet luomumaitoa liki 8,7 % enemmän. E-luokan normimaidon hinta oli joulukuussa % korkeampi edellisvuoteen nähden. Hyvän kasvukauden 2013 ansiosta rehujen hinnat laskivat, esim. ohran tuottajahinta oli 143 euroa/ t ja kaura 134/ t joulukuussa Viimeksi tällaiset viljan hinnat olivat loppukesästä Joulukuussa 2012 ohran tuottajahinta oli 210 euroa/t ja kaura 193 euroa/t. (www.maataloustilastot.fi). Etelä-Savon alueella tuotettiin maitoa kiintiökaudella yli 108 miljoonaa litraa. Vähennystä edelliseen kiintiökauteen oli yli 4 milj. litraa. Tilakohtainen tuotanto kasvoi kuitenkin edelliseen kiintiökauteen verrattuna liki 5 % ollen litraa. Maidontuotantotilojen määrä väheni 8 % 622 tilasta 572 tilaan. Taulukko kahden viime kiintiökauden ja vuosien 2012 ja 2013 tuotosseurantatilojen maidontuotannosta. kiintiökausi kiintiökausi tusetilat 2012 tusetilat 2013 tuotanto E-Savo Suomi E-Savo Suomi E-Savo Suomi E-Savo Suomi litraa/tila muutos ed. vuoteen/tila 104,0 % 105,0 % 104,9 % 106,1 % 106,1 % 106,6 % 107,1 % 107,9 % muutos alueella 96,7 % 98,6 % 96,5 % 99,5 % Taulukosta voidaan havaita, että ProAgria Etelä-Savon alueella tilakohtainen maidontuotanto on alhaisempi kuin valtakunnassa keskimäärin eli v yli litraa pienempi tuotosseurantatiloilla. Lisäksi muualla tilakohtainen tuotanto kasvaa hiukan nopeammin. Eteläsavolaisilla tuotosseurantatiloilla tuotanto on kuitenkin noussut liki litraa, kun kiintiökausia vertailtaessa eteläsavolaisilla tiloilla nousu oli vajaa litraa. 8 ProAgria Maito/Liha ProAgria Maito/Liha

11 ProAgria Maito/Liha Meijerimaitoa litraa / tila E-POHJANMAA ETELÄ-SAVO FARMA KAINUU K-POHJANMAA KESKI-SUOMI LAPPI NYLAND OULU P-KARJALA POHJOIS-SAVO UUSIMAA ÅLAND ÖSTERBOTTEN Oheisessa taulukossa on tuotosseurantaan kuuluvien tilojen tuottama meijerimaitomäärä eri ProAgrioiden alueella vuonna Tuotosseurannan tuloksia Etelä-Savosta ProAgria Etelä-Savon alueella kuului tuotosseurantaan 374 tilaa ja 351 tilaa Tilakohtainen tuotettu maitomäärä kasvoi vuodesta 2012 yhteensä litraa ollen litraa/tila. Tilakohtainen lehmämäärä jatkoi myös kasvua. Eteläsavolaisista lehmistä kuuluu tuotosseurannan piiriin n. 76 %, kun valtakunnassa tuotosseurantaan kuuluu 84 % lehmistä. Lypsylehmiä / tuse-tila / kunta i i i i i i i la va en Juva iemi na na m es sk rju äk kkel arju maa äk lm m m aha uma asal istii nlin ulka i ko inäv nsa roin h i n n ä y r n s t u s M t e R k u o S e a o e o t k n J v n r K n P e ä rv H ng En Pe Sa Pi Ra Pu M Hi Ka Oheinen taulukko kuvaa kuntakohtaista vaihtelua lypsykarjojen lehmämäärässä. Punkaharjulla ja Rantasalmella on suurimmat eteläsavolaiset lypsykarjat. 9

12 ProAgria Maito/Liha Maitokg / lehmä / kunta v.2012 ENONKOSKI 9088 HEINÄVESI 8459 HIRVENSALMI 8932 JOROINEN 8425 JUVA 8785 KANGASNIEMI 9024 KERIMÄKI 9050 MIKKELI 9457 MÄNTYHARJU 8953 PERTUNMAA 8985 PIEKSÄMÄKI 9398 PUNKAHARJU 9004 PUUMALA 9164 RANTASALMI 8453 RISTIINA 8961 SAVONLINNA 8468 SULKAVA Taulukossa keskimääräinen maitotuotos-kg / lehmä eri kunnissa Etelä-Savossa. Palveluja maitotiloille Tuotosseuranta-asiakkaille tehtiin v erilaisia palveluja tuotantotulosten kehittämiseksi. Palveluista tuotosseurannan ja ruokinnan suunnittelupalvelut eriytettiin valtakunnan mallin mukaan ja tiloilla otettiin käyttöön erilaisia palvelupaketteja kehittämistarpeiden mukaan. Ruokinnan ohjauspalvelut Toiminta-, Tuotto- ja Kasvupaketit sisältävät ruokinnan ja tuotannon suunnittelu- ja seurantapalveluja hyväksi käyttäen KarjaKompassi ja ProAgriaMaito verkkopalveluita. 84 % tuotosseuranta-asiakkaista hyödyntää ruokinnanohjauspalveluja. Onnistumisia maidontuotannossa Etelä-Savossa oli vuosi 2013 erityisen hyvä 100- tonnarien suhteen. Oheisessa listassa on tiedot 19 eri lehmästä ja karjasta, joita on muistettu erinomaisesta yksilökohtaisesta tuotantomäärästä kg maitoa. PVM LEHMÄ ROTU TILA PAIKKAKUNTA 100- tonnariksi ylsi Reetta HOL Turtiainen Ari-Pekka Kerimäki Rokki AY Leppä Jari ja Katriina Pertunmaa siis noin joka 600:s Pläkki AY Ollikainen Pekka ja Savikurki Riitta Hirvensalmi tuotosseurantaleh Manta AY Juvan Muumaa ay Juva mä Etelä-Savosta Osaka AY Hottola Jussi Pertunmaa Ritja AY Ikonen Sami ja Maaria Pieksämäki v Korkeaan Ola AY Turtiainen Heikki Savonlinna elinikäistuotokseen Pessi HOL Pettinen Teuvo ja Salme Ristiina on päästy hyvällä Roosa AY Siitari Auvo Kangasniemi Pösö HOL Häkkinen Antti ja Virpi Mikkeli eläinaineksella ja on Raipe HOL Kuuva Simo ja Lea Juva nistuneella hoidolla Onnekas AY Ollikainen Pekka ja Savikurki Riitta Hirvensalmi ja ruokinnalla Sointu HOL Kosonen Jouni Savonlinna Riia Oranssi Rentukka Samba Prinsessa Runsas AY AY AY HOL HOL AY Hottola Jussi Volanen Esa ja Anne Laitinen Pöyhönen Pekka Muhonen Jari ja Sari Tolvanen Marja-Leena ja Heikki Vauhkonen Janne Pertunmaa Mäntyharju Juva Savonlinna Joroinen Pieksämäki

13 ProAgria Maito/Liha Koulutusta MaitoTaito hankkeen kautta on ollut runsaasti tarjolla erilaisia teemapäiviä, pienryhmäkoulutuksia ja opintomatkoja. Koulutuspäiviä on suunniteltu yhteistyössä ProAgria PohjoisSavon ja Pohjois-Karjalan kanssa. Koulutusteemoina on ollut mm. oppimisnavetta, säilörehusadot, pellonpiennarhavainnot, robottiryhmiä, talouden ABC- pienryhmä, valkuaiskasvit, arjen johtaminen, valiomaitoa, yhtiöittäminen, aperuokinta, letkeät lehmät ja jalosta jalokiviä, tiineytä timantteja pienryhmät. Hankkeen koulutuksissa oli mukana 267 asiakasta v Naudanlihantuotannon palvelut Etelä-Savossa Lihanautatiloille on järjestetty Lihatilan Skarppiohjelma- hankkeen kautta pienryhmäkoulutusta ja teemapäiviä. Osa tapahtumista on järjestetty yhteistyössä MaitoTaito-, Luomulla etumatkaa ja Tosilampurihankkeen kanssa. Pienryhmäkoulutuksissa on syvennytty mm. säilörehuun ja lihan suoramyyntiin. Teemapäiviä on ollut mm. talouden hallintaan, kivennäisruokintaan ja lihakkuuden ja ruhojen arviointiin sekä peltohavaintoihin ja koneisiin liittyen. Tiloja on myös kannustettu aktiivisesti lähettämään säilörehunäytteitä nurmituotannon ja ruokinnan kehittämiseksi. Ruokinnan suunnittelupalvelua on tehty niin lihanauta- kuin emolehmätiloillekin. Asiakkaita hankkeen toiminnassa mukana v 2013 oli 117 henkilöä. Naudanlihantuotanto kg / kunta v ENONKOSKI HEINÄVESI HIRVENSALMI JOROINEN JUVA KANGASNIEMI KERIMÄKI MIKKELI MÄNTYHARJU PERTUNMAA PIEKSÄMÄKI PUNKAHARJU PUUMALA RANTASALMI RISTIINA SAVONLINNA SULKAVA Taulukko naudanlihantuotannosta Etelä-Savossa v (www.maataloustilastot.fi) 11

14 ProAgria Etelä-Savo hoiti v 2013 koko itäisen Suomen (Etelä- ja Pohjois-Savo, Etelä- ja Pohjois-Karjala sekä Kymenlaakso) lammastilaneuvonnan. Lammastalouden myötätuuli näkyi edelleen uusien tilojen liittymisenä pienryhmiin ja neuvontaan sekä tuotosseurantaan. Myös entiset tilat ovat aktiivisesti kehittäneet toimintaansa suunnitelmalliseen ja tehokkaampaan tuotantoon neuvonnan ja pienryhmätoiminnan avulla. Jalostuseläinvalinnassa on tehty lihasultrauksia 818 kpl (+ EUROP arvostelu) ja tiineysultrauksia 583 kpl. Tosilampuri hanke jatkoi lammastilojen kouluttamista. Kaikki 10 pienryhmää toimivat aktiivisesti koko vuoden: 2 aloittavien lammastilojen ryhmää, 4 kehittävien lammastilojen ryhmää, jalostus-, paimennus ja eläintenkäsittely-, villa ja turkis sekä rehuntuotantoryhmä. Hankkeessa toteutettiin myös Rakennusteemapäivä Iisalmessa ja Mikkelissä sekä Juvalla Talous- ja Paimennus -teemapäivät. Opintomatkat tehtiin sekä Kemin että Joensuun valtakunnallisille lammaspäiville. Skotlantilainen Neil Gillon on käynyt kurssittamassa paimenkoiran käyttöä lammastiloilla Tosilampurihankkeen Teemapäivänä ja paimennusryhmälle Tytti ståhlberg ja Dina harjoittelemassa paimennusta Tosilampurihankkeen Paimennus ja eläintenkäsittely pienryhmässä ohjaaja Minna Erosen kanssa 12 ProAgria Maito/Liha Lammasneuvonta

15 ProAgria Kasvi ProAgria Kasvi Kasvintuotantoneuvonnan tavoitteena on maatilojen kasvituotannon kokonaisuuden hallinta ja kilpailukyvyn rakentaminen. Palveluissamme yhdistetään tuotannollinen ja taloudellinen osaaminen kasvituotannon suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Kasvituotannon palveluita toteutettiin mm. monialaisten asiantuntijatiimien osana, tällöin palvelussa huomioidaan tehokkaasti tilakohtaiset erityisvaatimukset. Tilakohtaisen ja pienryhmäneuvonnan sekä hanketoiminnan avulla kehitettiin ja tuettiin Etelä-Savon maatiloilla vuonna 2013 seuraavia asiakokonaisuuksia. Ratkaisuja talouden ja tuotannon kannattavuuden parantamiseen Osaamista viljelyn suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä johtamiseen Tietoa tuotannon ympäristövaikutuksista Tietoa sadon määrän ja laadun parantamiseen Tukienhaku Tietoa peltojen tuottokyvyn tuntemiseen ja parantamiseen Osaamista tuotantopanosten käytön oikeaan ajoitukseen ja kohdentamiseen Tietoa kasvi- ja lajikevalintaan Perusteita peruskunnostustoimenpiteiden suunnitteluun Lisää tietoa maan rakenteen arviointiin ja hoitoon. Viljelysuunnittelua tehtiin Etelä-Savossa yhteensä 554 tilalle, joista oli 5 luomumaatilaa. Lisäksi luomutiloille tehtiin viljelykierto- ja siirtymäsuunnitelmia 108 kpl. Vuonna 2013 ajettiin sisään uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla asiakaspalvelua voidaan toteuttaa tehokkaammin. WebWisu- ja etäneuvotteluohjelmistot mahdollistavat uudenlaisia tapoja asiakaspalveluun. Suunnitteluvaihetta voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan ilman tilakäyntiä ja varsinaisella tilakäynnillä voidaan paneutua tarkemmin tuloksen analysointiin sekä mm. kasvustohavainnointiin ja toimenpiteiden määrittämiseen. Kasvukauden aikaista neuvontaa tehtiin 79 tilalle. 13

16 Kasvinviljelyn tuloksia analysoitiin kasvintuotannon talousseurantapalvelun avulla. Palvelu koostuu laskelmasta sekä lohkotietopankin vertailuaineistosta, jolla kehittämiskohteet saadaan näkyviksi. Tukihakuneuvontaa tehtiin vuonna tilalle. Palveluprosessin kehittämiskohteena olivat niin ikään sähköiset toimintatavat. Luomutuotannon kehittämisessä olimme mukana mm. järjestämällä luomuperuskursseja. Luomukursseille osallistui yhteensä 25 viljelijää. Lisäksi luomutuotantoa vietiin eteenpäin mm. hanketoiminnan erilaisten koulutusten ja pienryhmien avulla. Vuosi 2013 oli hankkeiden osalta aktiivista toiminta-aikaa. Erilaisissa kasvituotannon pienryhmissä edistettiin Etelä-Savon maatalouden kehitystä ja kilpailukykyä. Vilkkainta toiminta oli MaitoTaito- ja Kasvintuotanto kannattaa - hankkeissa. Karjatalousvaltaisena alueena Etelä-Savossa kiinnostusta oli erityisesti nurmiviljelyn kehittämiseen ja valkuaiskasvien viljelyyn. Hankkeissa panostettiin myös kansain väliseen tiedonvaihtoon. mm. Kansainvälisen viljelyryhmän muodossa. Hanketoimintaryhmiä oli yhteensä 29 kpl. Yhteensä hankeryhmiin ja koulutuksiin osallistui 297 viljelijää. Ravinnehävikit euroiksi yhteistyöhanke jatkui Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa. RaE -hankkeen avulla tilat tehostavat ravinteiden hyödyntämistä ja vähentävät maatalouden vesistökuormitusta. ProAgrian asiantuntijat kouluttivat vuoden aikana kasvinsuojeluruiskun käyttäjäkoulutuksissa 312 viljelijää ja testasivat 78 kasvinsuojeluruiskua. Avomaavihannes- ja marjantuotanto Puutarhaneuvonnan tavoitteena on puutarhatilojen kilpailukyvyn säilyttäminen, tuotteiden ja tilan toiminnan laadun parantaminen sekä uusien, tuottavuutta parantavien ja ympäristöä säästävien viljelymenetelmien käyttöönoton edistäminen. Keinoina ovat tilakohtainen neuvonta sekä kurssien ja retkien järjestäminen. Avomaavihannesten kokonaispinta-ala oli Etelä-Savossa 600 ha, marjatuotannon 640 ha ja omenanviljelyn 30 ha. Tilakohtaista neuvontaa toteutettiin kasvustokäynnein, viljelysuunnitelmin ja kehityskeskusteluin. Kasvustokäyntejä tehtiin marjatiloilla 15 kpl ja vihannestiloilla tuholaistarkkailua viikoittain kasvukauden aikana. Viljelysuunnitelmia puutarhatiloille tehtiin yhteensä 18 kpl. Kasvintuotanto kannattaa -hankkeen herukka- ja mansikkapienryhmissä kävi osallistujia yhteensä 15 tilalta. Pienryhmäläiset oppivat toisiltaan vertailemalla hyviä käytäntöjä tilojen välillä ja hakemalla aktiivisesti uutta tietoa. Kotimaiset Kasvikset ry:n toimeksiannosta tehtiin Laatutarha-auditointeja puutarhatuotteita viljeleville tiloille 16 kpl. ProAgria Etelä-Savon puutarhatuotannon asiantuntija toimii Hedelmän ja Marjanviljelijäin Liiton Mikkelin piirin sekä eteläsavolaisten herukanviljelijöiden osuuskunnan sihteerinä. Tämä luo hyvät puitteet säännölliseen keskusteluyhteyteen viljelijäryhmien ja neuvonnan välillä. 14

17 Tarkastustoiminta Tarkastustoiminnassa seitsemän ProAgria Etelä-Savon asiantuntijaa osallistui luomu- ja viljely- tarkastustoimintaan. Viidellä asiantuntijalla on luomutarkastusten valtuutus ja kahdella asiantuntijalla viljan ja piensiementen tarkastusvaltuutus. ELY-keskuksen ohjaamana luomutarkastuksia tehtiin peltoviljelyyn, kotieläintuotantoon ja elintarviketoimintaan 126 tilalla. Eviran ohjauksessa viljelytarkastuksia tehtiin 19 tilalle. Talousneuvonta Talousneuvonnan tavoitteena on maa- ja metsätilojen kilpailukyvyn parantaminen. Tuotannon taloutta voidaan tarkastella maatilalla eri näkökulmista. Maatilakokonaisuuden talouden suunnitteluun tähtääviä palveluita olivat elinkeinosuunnitelmat sekä muut taloussuunnitelmat. Tuloksia analysoitiin tulosanalyysipalvelulla sekä siihen liittyvällä taloustietopankkiaineistolla. Vuonna 2013 panostettiin maatilojen kokonaisuuden hallintaan ja johtamisen tukemiseen mm. hallitusmallityöskentelyn avulla. Keskiössä on monialainen asiantuntijatiimi, jonka kanssakäyminen kulminoituu yrittäjän kanssa pidettäviin palavereihin. Toimintatavassa asiakkaan aikaa ei käytetä ns. rutiinitehtäviin vaan tapaamisissa keskitytään tuloksen analysointiin sekä oikeiden tavoitteiden ja toimenpiteiden varmistamiseen. Tilitoimisto ProAgrian tilitoimisto tarjoaa taloushallintoon monipuolisen palveluvalikoiman. Tilitoimiston vahvuutena on kiinteä yhteistyö talous-, yritys- ja veroneuvojien kanssa ja osaaminen niin maa- ja metsätalous- kuin yhtiö- ja yritysverotuksessakin. Veroneuvontapalveluja tehtiin yhteensä 609 asiakkaalle ja tulosanalyysejä laadittiin 59 tilalle. Energia Maatilojen energiankäyttö on valtakunnallisesti tärkeä kehittämiskohde. ProAgria EteläSavon asiantuntijat olivat mukana kehitystyössä laatimalla energiasuunnitelmia maatiloille. Lisäksi energia aiheista kehitystyötä vietiin eteenpäin Energiaratkaisut maaseudulla hankkeella. Sukupolvenvaihdokset Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on laaja-alaista asiantuntemusta vaativa prosessi, jossa on huomioitava maatilayrittämisen erityispiirteet. Maatilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa linjataan yrityksen tulevaisuutta ja toiminnan reunaehtoja pitkälle eteenpäin. ProAgria Etelä-Savolla on kolme asiantuntijaa, jotka ovat erikoistuneet SPVneuvontaan. Kahdella asiantuntijalla on julkisen kaupanvahvistajan oikeudet. Vuonna 2013 spv-suunnittelua tehtiin 133 tilalle. Yrittäjien hyvinvointi Eteläsavolaisista MYEL-vakuutetuista viljelijöistä 38,5 % kuuluu työterveyshuoltoon. Suunta on ollut viime vuosina hiukan laskeva. Viljelijöiden työterveyshuoltoon liittyviä työpaikkakäyntejä tehdään sekä yhteiskäynteinä työterveyshuolloin kanssa että ProAgrian maatalouden asiantuntijoiden toteuttamina. Työpaikkakäyntejä tehtiin yhteensä 222 kpl, joista 124 käyntiin osallistui ProAgrian asiantuntija. HYMY hankkeessa järjestettiin työssä jaksamiseen liittyviä teemapäiviä, joissa oli yhteensä 79 osallistujaa. Työhyvinvointiasia oli esillä erityisesti nuorille, sukupolvenvaihdosta suunnitteleville tulevaisuuden maatalousyrittäjille suunnatuissa teemapäivissä. 15

18 Maaseutuyrittäjyys on monipuolistanut maaseudun elinkeinotoimintaa. Eteläsavolaisistamaatiloista 40 % harjoittaa maatalouden rinnalla muuta yritystoimintaa ja yli kolmannes kaikista mikroyrityksistä toimii maaseudulla. Maatalouden ohella harjoitettava yritystoiminta ja maaseudulla toimivat mikroyritykset vahvistavat maaseudun elinvoimaisuutta ja työllisyyttä. Monialaisia maatiloja on Etelä-Savossa 40 %, kun koko maan keskiarvo on 36 %. ProAgria Etelä-Savo osana Yritys Suomi palvelujärjestelmää ProAgria Etelä-Savo on tiiviisti mukana Yritys Suomi palvelujärjestelmässä seudullisten yrityspalvelujen kautta. Toimintavuoden aikana TE- toimistot toteuttivat Kotti ennakointikyselyn eteläsavolaisille yrityksille. Seudulliset yrityspalvelut olivat mukana tulosten purkamisessa ja käytännön asioiden eteenpäin viemisessä. ProAgria Etelä-Savon rooli oli merkittävä asioiden viennissä yritystasolle. Etelä-Savossa toimii viisi seudullista yrityspalvelupistettä. Yhteistyö seudullisten elinkeinotoimijoiden kanssa on mennyt eteenpäin ja syventynyt. Seudullisten yrityspalvelujen tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa yritysten neuvontaa. Seudulliset yrityspalvelupisteet ovat rakentuneet Savonlinnan seudulle (Savonlinnan seudun Yrityspalvelut Oy), RaJuPuSu seudulle, Mikkelin seudulle (Miset Oy:n yhteyteen), Pieksämäen seudulle (Pieksämäen kaupungin elinkeinopalvelun yhteyteen). Keski-Savon seutu yp:ssä ovat mukana Etelä-Savosta Joroinen ja Heinävesi. Yritysneuvonnnan strategiaan uutta suuntaa Yritysneuvonnan strategia on päivitetty vuoden 2013 aikana. ProAgria Etelä-Savon ja maaja kotitalousnaisten yrityspalveluiden kohderyhmänä ovat edelleen monialaiset maatilat ja muut maaseudulla toimivat yritykset. Kuitenkin kohderyhmäpainotus on siirtymässä monialaisista maatiloista maaseudun muuhun yritystoimintaan. Palvelujen osalta tärkeimpinä palveluina säilyvät liikkeenjohdolliset asiantuntijapalvelut. Tuoteperhettä laajennetaan toimiville yrityksille suunnattuihin palveluihin. Tilipalvelukonseptia on laajennettu myös yritysasiakkaille. Vuoden aikana otettiin käyttöön Kasvunvara -työkirja. Työkirjan avulla päästään syventämään asiakasymmärrystä ja rakentamaan palvelupolkuja asiakkaille. Kasvunvara- työkirjan työkaluista rakennetaan uusia tuotteita ProAgria Etelä-Savon palveluvalikoimaan. Uuden strategian mukaisesti asiantuntijapalveluja tarjotaan alkaville ja toimiville yrityksille. Keskeiset toimialat ovat matkailu, koneurakointi, mökkitalkkarit, elintarvikkeet, hevoset ja energia. Kuitenkin kaikille toimialoille tehdään neuvontaa. Vuoden aikana on panostettu vahvasti ProAgria Etelä-Savon yritysasiantuntijoiden osaamisen kasvattamiseen. Suurin osa heistä on käynyt yritysneuvojan erityisammattitutkintoon valmentavan koulutuksen. 16 ProAgria Yritys ProAgria Yritys

19 ProAgria Yritys Yritysneuvonnan asiakasmäärät tuotteittain 2013 Tuote Asiakasmäärä Masva-tehtävät 68 YritysTutka 18 YritysInvest 16 EVL-kirjanpito 15 Muut maaseutuyritysten suunnitelmat ja laskelmat 7 Yrityksen liiketoimintasuunnitelman ohjaus / kehittämissuunnitelma 2 Markkinoinnin suunnittelu 2 Yritysten kehittäminen hanketoiminnan avulla Vuoden aikana toteutettiin Pro Matkailu ja Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen kehittämishankkeita. Pro Matkailu -hanke keskittyy matkailu- ja ruokapalveluyritysten wkehittämiseen. Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke kehittää toimialojen yritystoimintaa sekä seudullisia yrityspalveluja. Hankkeissa toteutetut teemapäivät ja opintoretket olivat asiakastarpeista lähteviä. Hankkeiden Masva-kartoituksiin osallistui yhteensä 68 asiakasta ja opintomatkoihin ja teemapäiviin osallistui n. 120 henkilöä. Luontohoivaa hanketta toteutettiin vuoden 2013 aikana. Hanke paneutuu luonto-, eläinja maatila-avusteisten menetelmien käyttöönottoon hyvinvointi- ja terveyspalveluiden ja yrittämisen yhteydessä. Mukana on n. 20 yritystä. Hanke tarjoaa koulutusta työpajojen muodossa sekä yrityskohtaista kehittämistä. Vuoden aikana käynnistettiin myös Saimaa Lake Villas yritysryhmähanke. Hankkeeseen on sitoutunut Mikkelin seudulta 11 korkeatasoisia vuokramökkiyrittäjää. Muutamien yrittäjien palveluvalikoimassa on myös ruokapalveluja. Hankkeessa paneudutaan yrittäjäverkostotoiminnan kehittämiseen sekä yritysten kehittämistyöhön. Yritysneuvonnan vaikuttavuus Asiakkaat, jotka käyttävät ProAgria Etelä-Savon yritysneuvontaa, ovat aloittamassa yritystoimintaa tai investoimassa voimakkaasti. Tämä tarkoittaa työpaikkojen ja liikevaihdon lisäystä. YritysTutkassa ja liiketoimintasuunnitelmassa valmistellaan rahoitushakemukset pääsääntöisesti Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutuosastolle. Yritysneuvonta valmistelee noin % ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoittamista hankkeista. ELY-keskukselta ja asiakkailta saamamme palautteen perusteella rahoitushakemusten laatu ja yritysidean kokonaisvaltainen arviointi on helpottanut rahoituspäätösten tekoa. Yrittäjän näkökulmasta ELY-keskuksen avustukset on saatu täysimääräisenä. Neuvonnalla on pystytty myös vaikuttamaan siihen, että yrittäjän näkemykset muotoutuvat realistisemmiksi esim. asiakasmäärien suhteen ja yrittäjät saavat tietoa kilpailutilanteesta sekä näkemyksen yritystoimintansa vahvuuksista ja heikkouksista. 17

20 Maa- ja kotitalousnaiset Maa ja kotitalousnaisten neuvonnassa vuosien teema on NÄE HYVÄ LÄHELLÄ Tällä teemalla halutaan korostaa: Maa- ja kotitalousnaiset on kaikille avoin naisten järjestö, joka on asiantuntijoidensa avulla vahva ja tunnettu maaseudun kehittäjä. Toimintamme tavoitteena on maaseudun ihmisten, erityisesti maaseudun naisten hyvinvointi. Lähiruuan ja kotimaisen elintarvikeketjun arvostusta sekä kestävän kehityksen mukaisia ruokavalintoja. Lisäksi teemalla edistetään käytännön ruuanvalmistustaitojen ja alueellisen ruokaperinteen siirtymistä sukupolvelta toiselle. Maa- ja kotitalousnaiset Oman lähimaiseman arvojen tunnistamista sekä maiseman hyödyntämistä paikallisissa yrityksissä. Monimuotoista maaseudun yritystoimintaa, joka tarjoaa hyviä tuotteita ja palveluja lähellä kuluttajaa. Yhteisöllistä toimintaa lähellä maaseudun naisia. Hyödynnetään myös nykytekniikan tarjoamia mahdollisuuksia järjestön toimintaan osallistumisessa ja viestinnässä. Maa- ja kotitalousnaisten järjestö ja sen palvelut ovat jokaista lähellä. Hyvä ruoka lähelläsi Viljasta virtaa kampanjan toisena vuonna nautittiin edelleen monipuolisesta viljasta ja leivistä, tutustuttiin viljan merkitykseen ravitsemuksessa ja perehdyttiin gluteenittoman leivonnan saloihin. Teemavuosi näkyi erityisesti Veikeä vilja, kiva kuitu ja Viljan tie -kampanjoiden toteutuksissa. Lapsiperheille suunnatut Veikeä vilja, kiva kuitu -tapahtumat järjestettiin Sulkavan ja Puumalan seurakunnan perhekerhoissa sekä Pieksämäen MLL:n Perhekeskus Hermannissa. Viljan tie koululaistapahtumat järjestettiin Pieksämäen Kontiopuiston, Enonkosken, Mikkelin Tuppuralan ja Heinäveden Karvion kouluilla. Osallistujia oli 252 lasta ja 23 aikuista. 18

ProAgrian vaikuttavuus 2015

ProAgrian vaikuttavuus 2015 ProAgrian vaikuttavuus 2015 - kilpailukykyä ja kannattavuutta - tuki rakennemuutokseen - kumppani muutostilanteissa - kestävän kehityksen eteenpäin viejä - maaseutuelinkeinon, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Nykytilanteesta tulevaisuuteen: Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2022 Suomen Gallup

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

ProAgrian vaikuttavuus 2015

ProAgrian vaikuttavuus 2015 ProAgrian vaikuttavuus 2015 - kilpailukykyä ja kannattavuutta - tuki rakennemuutokseen - kumppani muutostilanteissa - kestävän kehityksen eteenpäin viejä - maaseutuelinkeinon, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma 2014-2020 Kainuun maaseuturahoitus kaudella 2014 2020; Oulu 25.2.2015 Sivu 1 26.2.2015 Toiminnan visio Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, toimivan, viihtyisän

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen lukuina vuonna 2014. Maatalouden tulotuet*

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Savoniaammattikorkeakoulu alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Kati Partanen, Lehtori (Maatilatalous) Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman vastuuopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu Toimintaa vuodesta

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry JA KESKEINEN KILPAILUKYKYÄ MaitoManageri parempaa maitotilan johtamista Ajattelun aihetta Mistä syntyvät erot tilojen välillä? Miksi toisilla

Lisätiedot

Maakuntien Parhaat. Eeva Juva Kajaani 09.02.2010

Maakuntien Parhaat. Eeva Juva Kajaani 09.02.2010 Maakuntien Parhaat Eeva Juva Kajaani 09.02.2010 Maakuntien Parhaat Maaseudun ammattilaisia! Maakuntien Parhaat on ProAgria Keskusten Liiton myöntämä valtakunnallinen laatumerkki maaseudun pienyrityksille

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN Kuva: Vastavalo LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN VILJELIJÖIDEN KANSSA! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun Maasta markkinoille! Kuva: Taru Rantala / Vastavalo.fi

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät Kuntaliiton ja maakuntaliiton ajankohtaisseminaari Pieksämäki 11.5.2016 Heikki Laukkanen Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän pj., kunnanjohtaja

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

kehittäminen 6.11.2012 HENRY Foorumi

kehittäminen 6.11.2012 HENRY Foorumi Case: ProAgrian asiakaspalvelun kehittäminen 6.11.2012 HENRY Foorumi Maaseutuneuvonnan vastaava Virpi Huotari ProAgria Oulu ry ProAgrian Missio: Maaseudun puolesta Visio: Olemme valtakunnan paras asiantuntijaverkosto,

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko ympäristöjohtaja MaSuttelua Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma 2014-2020 Kainuun maaseuturahoitus kaudella 2014 2020; Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Toiminnan arvopohja Kehitysmyönteisyys - Asiakas- ja kuluttajalähtöisyys

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta

Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta Pekka Petäjäsuvanto, tuotantoasiantuntija, Osuuskunta Pohjolan Maito POHJOIS-SUOMEN NURMITOIMIKUNNAN TALVISEMINAARI 2013 Syötekeskus 2013 Jatkuva kehittäminen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille Kasvua Hämeessä Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille 2015-2020 Kasvua Hämeessä ohjelma 2015-2020 Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista

Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista Susanna Kujala LÄHELTÄ JA LUOMUA -seminaari 30.11.2016 Seinäjoki 2.12.2016 1 Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Tuotannosta talouteen - tunnusluvut johtamisen tukena

Tuotannosta talouteen - tunnusluvut johtamisen tukena Tuotannosta talouteen - tunnusluvut johtamisen tukena ProAgria MaitoValmennus 7.9.2016 Anu Rossi, Eveliina Turpeinen ja Joakim Pitkälä ProAgria Pohjois-Savo Take home - message Kannattava liiketoiminta

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 31.3.2012 Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Kehittämistä yhdessä maaseudun yrittäjien ja asukkaiden kanssa Hanke alkoi 1.9.2011, hallinnoijana ProAgria

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Osakeyhtiömuotoinen maatalous

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Osakeyhtiömuotoinen maatalous KoneAgria 2016 Juhani Paavilainen, ProAgria Pohjois-Savo ry Hannu Laitinen, ProAgria Keski-Suomi ry Maatilojen yritysmuodot 2016 kpl Yksityinen henkilöt 44.800 Yhtymät 4.400

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Tulevaisuuden nautakarjatalous Keski- Suomessa seminaari 10.4.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maatalous ja maidon- ja lihantuotanto on tärkeä painopiste Keski-Suomen

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Rakennetukien merkitys maito- ja nautatalouden kehittämisessä

Rakennetukien merkitys maito- ja nautatalouden kehittämisessä -Rakennepoliittinen seminaari - Rakennetukien merkitys maito- ja nautatalouden kehittämisessä Lämmittely 10 minuuttia Jari Lehto Asiantuntija, RI maatalouden rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätiedot