tomus 2013 er Vuosik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tomus 2013 er Vuosik"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013

2 Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 ProAgria Keskukset valtakunnallisesti...2 Puheenjohtajan katsaus...5 Jäsenet, hallinto ja organisaatio...6 Toimialakatsaukset ProAgria Maito/Liha...8 ProAgria Kasvi...13 ProAgria Yritys...16 Maa- ja kotitalousnaiset...18 Hankeluettelo...23 Talouden tunnusluvut...24 Henkilöstön ja hallituksen jäsenten yhteystiedot Kansikuva: Päivi Hulkkonen

3 Toimitusjohtajan katsaus Asiantuntijapalveluiden kysyntä vahvistui ProAgria Etelä-Savon palvelumyynti kasvoi edellisestä vuodesta. Kasvua tapahtui monissa palveluissa, mm. tilipalveluissa, ruokinnan ohjauspalveluissa, omistajanvaihdospalveluissa, elinkeinosuunnitelmissa, viljelysuunnitelmissa ja luomuviljelyn asiantuntijapalveluissa. Eteläsavolaisista maatiloista 58 % käytti ProAgrian asiantuntijapalveluja, mikä oli aikaisempia vuosia enemmän. Hanketyön määrä pysyi edellisten vuosien tasolla. Suurin osa EU-osarahoitteisista maaseudun kehittämishankkeista toimii useamman maakunnan alueella. Työtä maatilojen ja maaseutuyritysten asiantuntijapalvelujen kehittämiseksi jatkettiin. ProAgria Etelä-Savon tavoitteena on yhdessä ProAgria Keskusten Liiton ja muiden ProAgria Keskusten kanssa luoda valtakunnan paras asiantuntijaorganisaatio, joka edistää tehokkaasti maatilojen ja maaseutuyritysten kilpailukykyä ja josta asiantuntijapalvelut ovat helposti saatavilla. Maitotilojen asiantuntipalveluissa otettiin käyttöön KarjaKompassi palvelukokonaisuus. Palvelun kysyntä oli hyvä ja yli 80 % maitotila-asiakkaista käytti mm. ruokinnan ohjauspalvelua. Asiakastyytyväisyys parantui tehtyjen asiakastutkimusten mukaan jonkin verran edellisen vuoden tuloksiin verrattuna. Sähköisten työkalujen kuten etäneuvottelujen ja seminaarien käyttö lisääntyi. Sähköisten välineiden avulla pystytään pienentämään matkakuluja ja tehostamaan henkilöstön työajan käyttöä. Palvelutoimintansa kehittämiseksi ProAgria Etelä-Savo uudisti toimintaorganisaationsa 2014 alusta. Neuvojatiimeistä siirryttiin palveluryhmistä koostuvaan asiantuntijaorganisaatioon. Palveluryhmät muodostuvat asiakasryhmittäin. Taloudellinen tulos vuodelta 2013 muodostui hieman budjetoitua paremmaksi. Hyvää tulosta edesauttoivat palvelumyynnin kasvu, korkea laskutetun työajan osuus kokonaistyöajasta ja kulujen hyvä hallinta. Valtion määrärahassa ei tapahtunut 2013 suuria leikkauksia, mikä antoi resursseja toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Tavoitteenamme on edelleen asiantuntijapalvelujen kehittäminen siten, että asiakas saa niistä mahdollisimman suuren hyödyn toimintansa ja taloutensa kehittämisessä. Tähän liittyvät mm. asiantuntijoiden ja asiakkaiden tiiviimpi yhteistyö ja vuorovaikutus, asiakasvastaavatoiminta, tilipalveluista johtamispalveluihin palvelukonsepti ja asiantuntijoiden osaamisen määrätietoinen kehittäminen. Palvelumyyntiä on edelleen tavoitteena kasvattaa kysynnän mukaisesti niin tilipalveluissa kuin muissakin asiantuntijapalveluissa. ProAgria toimii aktiivisena kumppanina kaikissa Yritys-Suomen viidessä seudullisessa yrityspalvelussa Etelä-Savossa. Meneillään olevat EU-osarahoitteiset kehittämishankkeet jatkuvat pääsääntöisesti vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on, että ProAgria Etelä-Savolla on aktiivinen rooli maatalouden ja maaseudun kehittämistyössä myös alkavalla ohjelmakaudella yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Uudella ohjelmakaudella kehittämishankkeiden tavoitteena on parantaa maaseutuyritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä, aikaansaada investointeja ja sukupolvenvaihdoksia, lisätä luonnonvarojen hyödyntämistä ympäristö huomioiden, edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä parantaa ihmisten ja eläinten hyvinvointia ja maaseudun elinvoimaa. Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, toimihenkilöitämme, luottamushenkilöitämme ja yhteistyökumppaneitamme erittäin hyvästä ja tuloksekkaasta yhteistyöstä. Heikki Pahkasalo toimitusjohtaja 1

4 Avaintiedot 2013 Asiakaslähtöistä organisoitumista palveluryhmiin valmisteltiin vuoden aikana Uutta organisoitumista tukevien palveluryhmien liiketoimintasuunnitelmien tekeminen käynnistyi Tuotosseurannan kaksivuotinen kehittämisprojekti käynnistyi Ruokinnan ohjaus -palvelut olivat asiakkaiden saatavilla koko maassa Benchmarking-pienryhmätoiminta laajeni ja uusia ryhmiä perustettiin erityisesti maitoyritysten johtamisen näkökulmasta Kasvintuotantoon valmistui huippuosaajia Sähköisiä toimintatapoja otettiin käyttöön mm. nettipalavereiden ja etäseminaarien muodossa Johtamisvalmennus sai jatkoa kehittäville maitotiloille suunnatulla valmennuksella Uusina palveluina tuotiin markkinoille luomusikaneuvonnan toimintamalli ja arjen johtamista tehostavat SOP-työohjeet nautatiloille Yritysasiantuntijoiden osaamista vahvistettiin yritysneuvonnan erikoisammattitutkinnolla Palvelumuotoiluun perustuvaa Kasvunvara -toimintatapaa pilotoitiin sekä omissa tuotteistuksissa että asiakastilanteissa MISSIO, VISIO, ARVOT, TOIMINTA-AJATUS MISSIO Missiomme on Maaseudun puolesta. VISIO Luomme valtakunnan parhaan asiantuntijaverkoston, joka edistää tehokkaasti maaseutuyritysten kilpailukykyä ja hyvinvointia. Samalla kehitämme maaseutuympäristöä ja yhteisöllisyyttä maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi. ARVOT 2 TOIMINTA-AJATUS Arvomme ovat: Asiakkaan menestyminen Maaseudun puolesta Osaaminen ja innostus Riippumattomuus Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä parantavia asiantuntijapalveluja tukeutuen sekä omaan henkilöstöön että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaamiseen. ProAgria Keskukset ProAgria Keskukset valtakunnallisesti

5 ProAgria Keskukset ProAgria Maito Vuoden alussa käynnistyi kaksivuotinen Tuotosseurannan kehittämisprojekti. Tavoitteena on parantaa tuotosseurannassa kerättävän tiedon laatua, tiedon hyväksikäyttöä maitoyritysten johtamisessa sekä kehittää uusia palveluja mm. koelypsyn ulkoistamiseen. KarjaKompassin Ruokinnanohjaus -palvelu oli asiakkaiden saatavilla koko maassa. Ruokinnan seurannan asiakaspeitto oli 80 % ja ruokinnan suunnittelun 73 % tuotosseurantatiloista. Kulunut vuosi oli ruokinnan teemavuosi. Tilan omien rehujen analysointi ja tulosten hyödyntämisen lisääntyminen, ruokinnan suunnittelu ja seuranta sekä karjatason havainnointi saivat maitomäärät kasvuun. Nurmentuotannon osaamista asiakkaat kehittivät Benchmarking-pienryhmissä ympäri maata. Asiakkaiden keskuudessa suosittuja BM-ryhmiä oli tarjolla eri aiheista. Aiheina olivat mm. nuorkarja, hedelmällisyys, seosruokinta ja automaattilypsy. SOP- työohjeet, Standard Operating Procedure, olivat ensiesittelyssä Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella. SOP-työohjeiden avulla varmistetaan tuotteen ja tekemisen laatu yrityksessä. SOP-työohje on saataville kahdeksaan eri toimintoon navetassa. Kuvalliset työohjeet ja asiantuntijan pitämä työpalaveri varmistaa, että tekeminen on yhdenmukaista. ProAgria Kasvi Kasvintuotannon palvelukehityksessä painotettiin yritysten tulevaisuuden tarpeisiin vastaamista. Palvelujen uudelleen tuotteistuksessa ja asiantuntijoiden koulutuksessa korostettiin johtamisen näkökulmaa. Pienryhmätoiminnan ja sähköisten palveluiden konsepteja kehitettiin. Viljelysuunnittelussa lisättiin valmiuksia siirtyä nettipohjaisen WebWisu-ohjelman käyttöön ennen uuden ohjelmakauden alkua. Sähköisiä toimintatapoja asiakastyössä testattiin viljelysuunnittelupalvelun kustannustehokkuuden parantamiseksi ja ajankäytön tehostamiseksi. Asiantuntijoiden koulutuksessa ja tiedonvaihdossa lisättiin etäkoulutuskäytäntöjä. Kasvi-, puutarha- ja luomutuotannon ajankohtaisasioita käsiteltiin säännöllisissä Klinikka-nettipalavereissa. Kasvintuotannon huippuosaajavalmennus saatiin päätökseen. Uudet kasvintuotannon Huippuosaajat ovat erikoistuneet valkuaisomavaraiseen rehuntuotantoon, vilja- ja öljykasvien lannoitukseen ja kasvinsuojeluun, kasvintuotannon talouteen ja markkinatietoon sekä integroituun kasvinsuojeluun. Huippuosaajien valmennusohjelmassa keskityttiin erityisesti uusimman kotimaisen ja kansainvälisen tiedon hankintaan ja sen soveltamiseen käytännössä. Kasvintuotannon merkittävimpiä kasvukauden aikaisia tapahtumia olivat Peltopäivä Västankvarnissa Inkoossa sekä Perunatuottajain peltopäivät Jepualla ja Dagsmarkissa. Tilojen välisen kaupan verkkopalvelu, Farmarin Pörssi, laajeni pellon välitykseen. Yhteistyössä alan tutkimuksen, hallinnon ja toimijoiden kanssa toteutettiin TietoTuottamaan-sarjan kirja Markkinariskien hallinta maatilalla sekä Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa -opas. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän, nitraattiasetuksen ja kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön koulutusten valmistelu eteni työryhmissä. Kasvutilanneraportointi tarttui kasvukauden ajankohtaisin aiheisiin ja oli esillä monissa tiedotuskanavissa. ProAgria Liha Lihatoimialalla vuosi oli haasteellinen. Taloudellisesta näkökulmasta alkuvuoden korkea viljan hinta rasitti yritysten tulosta merkittävästi. Tuotteiden hintakehitys ei tukenut riittävästi tuotantokustannusten nousua. Lihaa tuotettiin ja kulutettiin suurin piirtein edellisen vuoden määrä. Uutena palvelukokonaisuutena tuotiin markkinoille luomusikaneuvonnan toimintamalli. ProAgrian luomuasiantuntijat kokosivat Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat -oppaan luomusikojen tuotantoon siirtyvälle tai tuotantoa aloittelevalle tuottajalle. ProAgrian Luomulihaa lisää -hankkeessa aktivoitiin luomusikatuotantoa pienryhmätoiminnan ja koulutuksen avulla. 3

6 ProAgria Yritys ProAgrian yrityspalvelujen kysyntä pysyi ennallaan. Yritysasiakkaita oli yhteensä eli runsaat 10 % ProAgrian kaikista asiakkaista. Maaseudun yritysten monipuolisuus heijastuu ProAgrian yrityspalvelujen asiakasrakenteeseen. Uutena toimintatapana ProAgrian Tilipalvelut tarjoaa yhdessä yrityspalvelujen kanssa hyvät mahdollisuudet yritysten talouden seurantaan, analysointiin ja toimintatapojen kehittämiseen. Uutuutena yrityksille tarjotaan Kasvunvara -työkirjaan ja sen työkaluihin pohjautuvaa palvelumuotoilua asiakaspalvelun, tuotteiden sisällön ja toimintatapojen kehittämiseksi entistä asiakaslähtöisemmiksi. Yhteistyö Yritys-Suomen seudullisissa yrityspalveluissa jatkui muiden alueellisten yritystoiminnan kehittäjien kanssa. ProAgria keskukset ovat mukana 62 yhteistyösopimuksessa. Merkittävimpiä yhteistyötahoja ovat ELY-keskukset, kuntien kehittämisyhtiöt, TE-toimistot ja Uusyrityskeskukset. ProAgrian roolina on vastata erityisesti maaseudun yrityksille suunnatusta palvelusta ja kehittämisen aktivoimisesta. ProAgrian yritysasiantuntijoiden osaamisen vahvistamiseksi jatkettiin yritysneuvonnan erikoisammattitutkintoon valmentavia koulutuksia yhteistyössä Management Institute of Finland MIF:n kanssa. Koulutukseen osallistuu yhteensä 40 yritysasiantuntijaa, joista jo puolet suoritti tutkinnon vuoden aikana. Vuoden aikana osallistuttiin merkittäviin alan työryhmiin ja strategiatöihin sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Yksi merkittävimmistä oli uuden Maaseutuohjelman valmistelu. ProAgria Tekniikka Tuetun maaseuturakentamisen kokonaismäärä väheni vuoden aikana neljänneksellä. Navettojen ja lantaloiden rakennuslupien määrä kuitenkin kasvoi noin 15 %. Rakennusinvestointia suunnittelevalle yrittäjälle tarjottiin investointipalvelukokonaisuutta. Investointipalvelu yhdistää talous- ja tuotanto-osaamisen kiinteästi rakennussuunnitteluun ja rakennusprojektin kokonaishallintaan. Palvelun avulla varmistetaan projektin hallinta alustavasta tarvesuunnittelusta aina uuden rakennuksen käyttöönottoon, tuotannon nopeaan käynnistämiseen ja johtamiseen uudessa toimintaympäristössä. Kuluneen vuoden aikana noin 300 uutta rakennusinvestointia käynnistyi ProAgrian tekemän alkukartoituksen avulla. Maatilojen energianeuvonnan tärkein palvelu oli Maatilan energiasuunnitelma. Palvelussa kartoitetaan energian kulutus maatiloilla, tärkeimmät kehittämiskohteet sekä mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian osuutta energialähteenä. Vuoden aikana oli käynnissä useita energiatehokkuuden tai energiaomavaraisuuden lisäämiseen tähtääviä viestintähankkeita. 4 ProAgria Keskukset Toimiva Sikala -hanketta toteutettiin yhteistyössä ProAgria Keskusten, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n, Helsingin yliopiston ja Työtehoseuran kanssa. Tekemisessä painottuivat tilatason tutkimustyö ja uuden neuvontamallin rakentaminen. ProAgria Etelä-Pohjanmaan Lihatilan Talous -hanke sekä ProAgria Etelä-Savon Lihatilan Skarppiohjelma -hanke kouluttivat vuoden aikana useita lihatiloja talous- ja tuotantoasioissa. Lammasneuvonnassa keskityttiin palveluiden vahvistamiseen. WebLammas-ohjelmaa kehitettiin edelleen tuottajien tarpeita palvelevaksi.

7 Puheenjohtajan katsaus Helmikuu vaihtui juuri maaliskuuksi mutta sitä ei kyllä huomaa muualta kuin kalenterista, ulkona ovat nurmet paljaana ja keli on kuin normi huhtikuussa. Merkillistä talvea olemme saaneet viettää, tammikuista pakkasjaksoa lukuunottamatta olemme saaneet nauttia meteorologienkin mielestä poikkeuksellisen lämpimästä talvisäästä. Nautitaan tästä nyt kun voidaan, onhan noita ollut lähivuosina tiukkojakin talvia. Väkisin vaan tulee mieleen epäilys, mitä tästä seuraa, miten nurmet ja syysviljat talvehtivat ja miten kevään tulo etenee. No, mennessähän tuo nähdään. Vuosi 2013 meni ProAgria Etelä-Savon osalta loppujen lopuksi oikeinkin hyvin. Useimmat neuvonta-alat saavuttivat budjettinsa sekä työtunneissa että euroissa mitaten. Maitotilojen neuvonnan puolella etukäteen hieman jännitetty iso muutos Karjakompassi -järjestelmään. Muutos meni loppujen lopuksi hyvin, sopimuksia solmittiin kiitettävästi ja neuvojat ovat saaneet tehdä välillä pitkää päivää saadakseen sovitut työt saatu tehtyä. Mikä tärkeintä, myös maitotilat ovat olleet ymmärtääkseni voittopuolisesti tyytyväisiä saamaansa palveluun. Näinhän se pitää olla, ei niitä muutoksia huvin vuoksi tehdä vaan paremman ja kustannustehokkaamman palvelun vuoksi. Vuoden 2013 työn satoa saamme enemmänkin niittää tulevaisuudessa, kun vuodenvaihteessa käyttöönotettu ProAgria Etelä-Savon organisaatiomuutos näyttää toimivuutensa. Muutoksessa lähdetään asiakkaasta ja organisaatio on toimialakohtaisesti jaettu. Uskon, että tämä entisestään helpottaa oikean palvelun ja oikean asiantuntijan löytymistä kulloiseenkin neuvontatilanteeseen. Organisaatiomalli on lisäksi tulossa valtakunnalliseksi, joten se varmasti helpottaa myös keskusten välistä yhteistyötä. Usean vuoden ajan on ollut havaittavissa vakava puute ProAgria Etelä- Savon päätöksenteossa, joka on mielestäni jopa osin epädemokratisoinut päätöksentekoa. Nykyinen malli, jossa ylin päätäntävalta on keväisillä ja syksyisillä edustajakokouksilla, on tullut tiensä päähän, sillä valtuutettuja kokousedustajia ja päätösvaltaisia asiakasjäseniä on kokoontunut luvattoman vähän yhteen. Tänä vuonna hallitus tulee tekemään edustajakokoukselle esityksen sääntömuutoksesta, jossa asiaa muutetaan. Tervetuloa kokoukseen keskustelemaan asiasta ja tekemään päätöstä, joka antaa toivottavasti vallan niille, jotka palveluja käyttävät. Maatiloilla joudutaan usein nopeastikin reagoimaan muuttuneisiin sää- tai muihin tilanteisiin. Pitää elää hetkessä ja olla valmis vaihtamaan suunnitelmaa A:sta C:ksi tai jopa D:ksi. Myös neuvontajärjestön pitää pystyä elämään ajassa ja päivittää sekä osaamista että organisaatiota ja toimintatapoja. Mielestäni tässä on Etelä-Savossa onnistuttu vähintäänkin kohtuullisesti. Jos olet eri mieltä, tervetuloa tekemään asiat paremmin. Uskon että yhdessä saamme tästä vähän yli 150-vuotiaasta irti vielä enemmän, meidän kaikkien eteläsavolaisten hyväksi. Pasi Pulkkinen Puheenjohtaja ProAgria Etelä-Savo 5

8 Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus ProAgria Etelä-Savo toimii maatalouden eri alojen ja maaseudun yritystoiminnan yleisten edellytysten edistämiseksi, maaseutuväestön ammattitaidon kohottamiseksi ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varsinaiset jäsenet ProAgria Etelä-Savo ry:n jäseninä oli 10 kuntakohtaista maaseutuseuraa, joiden jäseninä oli 133 maa- ja kotitalousseuraa, maamiesseuraa ja kyläseuraa. Maa- ja kotitalousnaisten rekisteröityjä yhdistyksiä oli 13. Paikallisyhdistyksissä oli 3828 naisjäsentä ja 3407 miesjäsentä. Paikallisyhdistyksissä oli kunniajäseniä yhteensä 67. Asiakasjäseninä ProAgria Etelä-Savossa oli yrittäjäjäseniä 308, yrittäjäjäsenten perheenjäseniä 289 ja henkilöjäseniä 13. Kunniajäsenet ProAgria Etelä-Savon kunniapuheenjohtaja Risto Salminen, Pertunmaa, kunniajäsenet Viljo Sopanen, Rantasalmi, Seppo Kauppila, Mikkeli. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen kunniajäseniä ovat emäntä Sirkka Leinonen, Kerimäki ja emäntä Leena Martikainen, Heinävesi. Kannattajajäsenet Kannattajajäseniä ovat Osuuskunta Tuottajain Maito, Osuuskunta Itämaito, Osuuskunta Maitomaa, Suur-Savon Sähkö Oy, Partek Nordkalk Oy, SMA Saxo Mineral Oy, Etelä-Savon Karjakerho ja MTK-Etelä-Savo. ProAgria Etelä-Savon hallitus Puheenjohtaja Pasi Pulkkinen, Juva Jäsenet Varajäsenet Esa Karjalainen, Puumala Marjut Pöllänen, Enonkoski Juha Lahtinen, Mäntyharju Päivi Kämäräinen, Rantasalmi ( alkaen) Tuomo Laitinen, Kangasniemi Hannu Immonen, Sulkava Jukka Nousiainen, Savonlinna Nuutinen Susanna, Rantasalmi Leena Pekonen, Pieksämäki Sari Saari-Muhonen, Savonlinna Ritva Poikolainen, Pieksämäki ( alkaen) Merja Immonen, Savonlinna Päivi Ylönen, Mikkeli ( saakka) Merja Immonen, Savonlinna Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimi toimitusjohtaja Heikki Pahkasalo. 6 Jäsenet hallinto ja organisaatio Jäsenet, hallinto ja organisaatio

9 Jäsenet hallinto ja organisaatio Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitus v 2013 Puheenjohtaja Päivi Ylönen, Mikkeli Jäsenet Varajäsenet Taina Harmoinen, Mikkeli Anu Marttinen, Mikkeli Taina Laitinen, Kangasniemi Päivi Lappalainen, Kangasniemi Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna Tiina Malkki, Enonkoski Kirsi Paasonen, Mikkeli Soile Montonen, Mikkeli Heikki Pahkasalo, Mikkeli Pasi Pulkkinen, Mikkeli Ritva Poikolainen, Pieksämäki Mervi Hotti, Pieksämäki Marttiina Sihvola, Sulkava Päivi Kotro, Juva Karjavaliokunta Puheenjohtaja Leena Pekonen, Pieksämäki var. Tuula Ikonen, Joroinen Jäsenet Varajäsenet Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi Paula Väisänen, Kangasniemi Helena Karjalainen, Puumala Pirjo Solla-Piispanen, Mikkeli Sirpa Karhu, Mikkeli Anne Nykänen, Mikkeli Heikki Pahkasalo, Mikkeli Pasi Pulkkinen, Juva Sari Saari-Muhonen, Savonlinna Heli Laamanen, Savonlinna Tellervo Sallinen, Savonlinna Päivi Kääriäinen, Juva Asiantuntijajäsenet Sirpa Helin, Osuuskunta Maito-Suomi Ritva Hilpelä-Lallukka, Viking Genetics Eija Järvinen, Osuuskunta Tuottajain Maito Anne Konsti, Faba Sinikka Luostarinen/Outi Kiesilä, ProAgria Etelä-Savo Arja Rissanen, Osuuskunta ItäMaito Seija Silvennoinen, Osuuskunta Maitomaa Karjavaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi ProAgria Maito/Liha toimialavastaava Outi Kiesilä. 7

10 Maidontuotannon tilastoa Suomessa maidontuotanto oli alkuvuodesta 2013 alempana kuin kolmena aikaisempana vuonna , mutta heinäkuulta 2013 alkaen tuotanto kiri ohi aiempien vuosien kokonaistuotannon. Esimerkiksi joulukuussa 2013 tuotettiin Suomessa maitoa 8825 maidontuottajan ansiosta 4 % enemmän kuin edellisvuoden joulukuussa, vaikka tuottajamäärä oli vähentynyt 5 % eli 490 tilalla. Luomumaidontuotantotiloja oli puolestaan valtakunnassa 131 kpl ja vähennystä oli edellisvuoden joulukuuhun 8 tilan verran. Tilat olivat kuitenkin tuottaneet luomumaitoa liki 8,7 % enemmän. E-luokan normimaidon hinta oli joulukuussa % korkeampi edellisvuoteen nähden. Hyvän kasvukauden 2013 ansiosta rehujen hinnat laskivat, esim. ohran tuottajahinta oli 143 euroa/ t ja kaura 134/ t joulukuussa Viimeksi tällaiset viljan hinnat olivat loppukesästä Joulukuussa 2012 ohran tuottajahinta oli 210 euroa/t ja kaura 193 euroa/t. (www.maataloustilastot.fi). Etelä-Savon alueella tuotettiin maitoa kiintiökaudella yli 108 miljoonaa litraa. Vähennystä edelliseen kiintiökauteen oli yli 4 milj. litraa. Tilakohtainen tuotanto kasvoi kuitenkin edelliseen kiintiökauteen verrattuna liki 5 % ollen litraa. Maidontuotantotilojen määrä väheni 8 % 622 tilasta 572 tilaan. Taulukko kahden viime kiintiökauden ja vuosien 2012 ja 2013 tuotosseurantatilojen maidontuotannosta. kiintiökausi kiintiökausi tusetilat 2012 tusetilat 2013 tuotanto E-Savo Suomi E-Savo Suomi E-Savo Suomi E-Savo Suomi litraa/tila muutos ed. vuoteen/tila 104,0 % 105,0 % 104,9 % 106,1 % 106,1 % 106,6 % 107,1 % 107,9 % muutos alueella 96,7 % 98,6 % 96,5 % 99,5 % Taulukosta voidaan havaita, että ProAgria Etelä-Savon alueella tilakohtainen maidontuotanto on alhaisempi kuin valtakunnassa keskimäärin eli v yli litraa pienempi tuotosseurantatiloilla. Lisäksi muualla tilakohtainen tuotanto kasvaa hiukan nopeammin. Eteläsavolaisilla tuotosseurantatiloilla tuotanto on kuitenkin noussut liki litraa, kun kiintiökausia vertailtaessa eteläsavolaisilla tiloilla nousu oli vajaa litraa. 8 ProAgria Maito/Liha ProAgria Maito/Liha

11 ProAgria Maito/Liha Meijerimaitoa litraa / tila E-POHJANMAA ETELÄ-SAVO FARMA KAINUU K-POHJANMAA KESKI-SUOMI LAPPI NYLAND OULU P-KARJALA POHJOIS-SAVO UUSIMAA ÅLAND ÖSTERBOTTEN Oheisessa taulukossa on tuotosseurantaan kuuluvien tilojen tuottama meijerimaitomäärä eri ProAgrioiden alueella vuonna Tuotosseurannan tuloksia Etelä-Savosta ProAgria Etelä-Savon alueella kuului tuotosseurantaan 374 tilaa ja 351 tilaa Tilakohtainen tuotettu maitomäärä kasvoi vuodesta 2012 yhteensä litraa ollen litraa/tila. Tilakohtainen lehmämäärä jatkoi myös kasvua. Eteläsavolaisista lehmistä kuuluu tuotosseurannan piiriin n. 76 %, kun valtakunnassa tuotosseurantaan kuuluu 84 % lehmistä. Lypsylehmiä / tuse-tila / kunta i i i i i i i la va en Juva iemi na na m es sk rju äk kkel arju maa äk lm m m aha uma asal istii nlin ulka i ko inäv nsa roin h i n n ä y r n s t u s M t e R k u o S e a o e o t k n J v n r K n P e ä rv H ng En Pe Sa Pi Ra Pu M Hi Ka Oheinen taulukko kuvaa kuntakohtaista vaihtelua lypsykarjojen lehmämäärässä. Punkaharjulla ja Rantasalmella on suurimmat eteläsavolaiset lypsykarjat. 9

12 ProAgria Maito/Liha Maitokg / lehmä / kunta v.2012 ENONKOSKI 9088 HEINÄVESI 8459 HIRVENSALMI 8932 JOROINEN 8425 JUVA 8785 KANGASNIEMI 9024 KERIMÄKI 9050 MIKKELI 9457 MÄNTYHARJU 8953 PERTUNMAA 8985 PIEKSÄMÄKI 9398 PUNKAHARJU 9004 PUUMALA 9164 RANTASALMI 8453 RISTIINA 8961 SAVONLINNA 8468 SULKAVA Taulukossa keskimääräinen maitotuotos-kg / lehmä eri kunnissa Etelä-Savossa. Palveluja maitotiloille Tuotosseuranta-asiakkaille tehtiin v erilaisia palveluja tuotantotulosten kehittämiseksi. Palveluista tuotosseurannan ja ruokinnan suunnittelupalvelut eriytettiin valtakunnan mallin mukaan ja tiloilla otettiin käyttöön erilaisia palvelupaketteja kehittämistarpeiden mukaan. Ruokinnan ohjauspalvelut Toiminta-, Tuotto- ja Kasvupaketit sisältävät ruokinnan ja tuotannon suunnittelu- ja seurantapalveluja hyväksi käyttäen KarjaKompassi ja ProAgriaMaito verkkopalveluita. 84 % tuotosseuranta-asiakkaista hyödyntää ruokinnanohjauspalveluja. Onnistumisia maidontuotannossa Etelä-Savossa oli vuosi 2013 erityisen hyvä 100- tonnarien suhteen. Oheisessa listassa on tiedot 19 eri lehmästä ja karjasta, joita on muistettu erinomaisesta yksilökohtaisesta tuotantomäärästä kg maitoa. PVM LEHMÄ ROTU TILA PAIKKAKUNTA 100- tonnariksi ylsi Reetta HOL Turtiainen Ari-Pekka Kerimäki Rokki AY Leppä Jari ja Katriina Pertunmaa siis noin joka 600:s Pläkki AY Ollikainen Pekka ja Savikurki Riitta Hirvensalmi tuotosseurantaleh Manta AY Juvan Muumaa ay Juva mä Etelä-Savosta Osaka AY Hottola Jussi Pertunmaa Ritja AY Ikonen Sami ja Maaria Pieksämäki v Korkeaan Ola AY Turtiainen Heikki Savonlinna elinikäistuotokseen Pessi HOL Pettinen Teuvo ja Salme Ristiina on päästy hyvällä Roosa AY Siitari Auvo Kangasniemi Pösö HOL Häkkinen Antti ja Virpi Mikkeli eläinaineksella ja on Raipe HOL Kuuva Simo ja Lea Juva nistuneella hoidolla Onnekas AY Ollikainen Pekka ja Savikurki Riitta Hirvensalmi ja ruokinnalla Sointu HOL Kosonen Jouni Savonlinna Riia Oranssi Rentukka Samba Prinsessa Runsas AY AY AY HOL HOL AY Hottola Jussi Volanen Esa ja Anne Laitinen Pöyhönen Pekka Muhonen Jari ja Sari Tolvanen Marja-Leena ja Heikki Vauhkonen Janne Pertunmaa Mäntyharju Juva Savonlinna Joroinen Pieksämäki

13 ProAgria Maito/Liha Koulutusta MaitoTaito hankkeen kautta on ollut runsaasti tarjolla erilaisia teemapäiviä, pienryhmäkoulutuksia ja opintomatkoja. Koulutuspäiviä on suunniteltu yhteistyössä ProAgria PohjoisSavon ja Pohjois-Karjalan kanssa. Koulutusteemoina on ollut mm. oppimisnavetta, säilörehusadot, pellonpiennarhavainnot, robottiryhmiä, talouden ABC- pienryhmä, valkuaiskasvit, arjen johtaminen, valiomaitoa, yhtiöittäminen, aperuokinta, letkeät lehmät ja jalosta jalokiviä, tiineytä timantteja pienryhmät. Hankkeen koulutuksissa oli mukana 267 asiakasta v Naudanlihantuotannon palvelut Etelä-Savossa Lihanautatiloille on järjestetty Lihatilan Skarppiohjelma- hankkeen kautta pienryhmäkoulutusta ja teemapäiviä. Osa tapahtumista on järjestetty yhteistyössä MaitoTaito-, Luomulla etumatkaa ja Tosilampurihankkeen kanssa. Pienryhmäkoulutuksissa on syvennytty mm. säilörehuun ja lihan suoramyyntiin. Teemapäiviä on ollut mm. talouden hallintaan, kivennäisruokintaan ja lihakkuuden ja ruhojen arviointiin sekä peltohavaintoihin ja koneisiin liittyen. Tiloja on myös kannustettu aktiivisesti lähettämään säilörehunäytteitä nurmituotannon ja ruokinnan kehittämiseksi. Ruokinnan suunnittelupalvelua on tehty niin lihanauta- kuin emolehmätiloillekin. Asiakkaita hankkeen toiminnassa mukana v 2013 oli 117 henkilöä. Naudanlihantuotanto kg / kunta v ENONKOSKI HEINÄVESI HIRVENSALMI JOROINEN JUVA KANGASNIEMI KERIMÄKI MIKKELI MÄNTYHARJU PERTUNMAA PIEKSÄMÄKI PUNKAHARJU PUUMALA RANTASALMI RISTIINA SAVONLINNA SULKAVA Taulukko naudanlihantuotannosta Etelä-Savossa v (www.maataloustilastot.fi) 11

14 ProAgria Etelä-Savo hoiti v 2013 koko itäisen Suomen (Etelä- ja Pohjois-Savo, Etelä- ja Pohjois-Karjala sekä Kymenlaakso) lammastilaneuvonnan. Lammastalouden myötätuuli näkyi edelleen uusien tilojen liittymisenä pienryhmiin ja neuvontaan sekä tuotosseurantaan. Myös entiset tilat ovat aktiivisesti kehittäneet toimintaansa suunnitelmalliseen ja tehokkaampaan tuotantoon neuvonnan ja pienryhmätoiminnan avulla. Jalostuseläinvalinnassa on tehty lihasultrauksia 818 kpl (+ EUROP arvostelu) ja tiineysultrauksia 583 kpl. Tosilampuri hanke jatkoi lammastilojen kouluttamista. Kaikki 10 pienryhmää toimivat aktiivisesti koko vuoden: 2 aloittavien lammastilojen ryhmää, 4 kehittävien lammastilojen ryhmää, jalostus-, paimennus ja eläintenkäsittely-, villa ja turkis sekä rehuntuotantoryhmä. Hankkeessa toteutettiin myös Rakennusteemapäivä Iisalmessa ja Mikkelissä sekä Juvalla Talous- ja Paimennus -teemapäivät. Opintomatkat tehtiin sekä Kemin että Joensuun valtakunnallisille lammaspäiville. Skotlantilainen Neil Gillon on käynyt kurssittamassa paimenkoiran käyttöä lammastiloilla Tosilampurihankkeen Teemapäivänä ja paimennusryhmälle Tytti ståhlberg ja Dina harjoittelemassa paimennusta Tosilampurihankkeen Paimennus ja eläintenkäsittely pienryhmässä ohjaaja Minna Erosen kanssa 12 ProAgria Maito/Liha Lammasneuvonta

15 ProAgria Kasvi ProAgria Kasvi Kasvintuotantoneuvonnan tavoitteena on maatilojen kasvituotannon kokonaisuuden hallinta ja kilpailukyvyn rakentaminen. Palveluissamme yhdistetään tuotannollinen ja taloudellinen osaaminen kasvituotannon suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Kasvituotannon palveluita toteutettiin mm. monialaisten asiantuntijatiimien osana, tällöin palvelussa huomioidaan tehokkaasti tilakohtaiset erityisvaatimukset. Tilakohtaisen ja pienryhmäneuvonnan sekä hanketoiminnan avulla kehitettiin ja tuettiin Etelä-Savon maatiloilla vuonna 2013 seuraavia asiakokonaisuuksia. Ratkaisuja talouden ja tuotannon kannattavuuden parantamiseen Osaamista viljelyn suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä johtamiseen Tietoa tuotannon ympäristövaikutuksista Tietoa sadon määrän ja laadun parantamiseen Tukienhaku Tietoa peltojen tuottokyvyn tuntemiseen ja parantamiseen Osaamista tuotantopanosten käytön oikeaan ajoitukseen ja kohdentamiseen Tietoa kasvi- ja lajikevalintaan Perusteita peruskunnostustoimenpiteiden suunnitteluun Lisää tietoa maan rakenteen arviointiin ja hoitoon. Viljelysuunnittelua tehtiin Etelä-Savossa yhteensä 554 tilalle, joista oli 5 luomumaatilaa. Lisäksi luomutiloille tehtiin viljelykierto- ja siirtymäsuunnitelmia 108 kpl. Vuonna 2013 ajettiin sisään uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla asiakaspalvelua voidaan toteuttaa tehokkaammin. WebWisu- ja etäneuvotteluohjelmistot mahdollistavat uudenlaisia tapoja asiakaspalveluun. Suunnitteluvaihetta voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan ilman tilakäyntiä ja varsinaisella tilakäynnillä voidaan paneutua tarkemmin tuloksen analysointiin sekä mm. kasvustohavainnointiin ja toimenpiteiden määrittämiseen. Kasvukauden aikaista neuvontaa tehtiin 79 tilalle. 13

16 Kasvinviljelyn tuloksia analysoitiin kasvintuotannon talousseurantapalvelun avulla. Palvelu koostuu laskelmasta sekä lohkotietopankin vertailuaineistosta, jolla kehittämiskohteet saadaan näkyviksi. Tukihakuneuvontaa tehtiin vuonna tilalle. Palveluprosessin kehittämiskohteena olivat niin ikään sähköiset toimintatavat. Luomutuotannon kehittämisessä olimme mukana mm. järjestämällä luomuperuskursseja. Luomukursseille osallistui yhteensä 25 viljelijää. Lisäksi luomutuotantoa vietiin eteenpäin mm. hanketoiminnan erilaisten koulutusten ja pienryhmien avulla. Vuosi 2013 oli hankkeiden osalta aktiivista toiminta-aikaa. Erilaisissa kasvituotannon pienryhmissä edistettiin Etelä-Savon maatalouden kehitystä ja kilpailukykyä. Vilkkainta toiminta oli MaitoTaito- ja Kasvintuotanto kannattaa - hankkeissa. Karjatalousvaltaisena alueena Etelä-Savossa kiinnostusta oli erityisesti nurmiviljelyn kehittämiseen ja valkuaiskasvien viljelyyn. Hankkeissa panostettiin myös kansain väliseen tiedonvaihtoon. mm. Kansainvälisen viljelyryhmän muodossa. Hanketoimintaryhmiä oli yhteensä 29 kpl. Yhteensä hankeryhmiin ja koulutuksiin osallistui 297 viljelijää. Ravinnehävikit euroiksi yhteistyöhanke jatkui Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa. RaE -hankkeen avulla tilat tehostavat ravinteiden hyödyntämistä ja vähentävät maatalouden vesistökuormitusta. ProAgrian asiantuntijat kouluttivat vuoden aikana kasvinsuojeluruiskun käyttäjäkoulutuksissa 312 viljelijää ja testasivat 78 kasvinsuojeluruiskua. Avomaavihannes- ja marjantuotanto Puutarhaneuvonnan tavoitteena on puutarhatilojen kilpailukyvyn säilyttäminen, tuotteiden ja tilan toiminnan laadun parantaminen sekä uusien, tuottavuutta parantavien ja ympäristöä säästävien viljelymenetelmien käyttöönoton edistäminen. Keinoina ovat tilakohtainen neuvonta sekä kurssien ja retkien järjestäminen. Avomaavihannesten kokonaispinta-ala oli Etelä-Savossa 600 ha, marjatuotannon 640 ha ja omenanviljelyn 30 ha. Tilakohtaista neuvontaa toteutettiin kasvustokäynnein, viljelysuunnitelmin ja kehityskeskusteluin. Kasvustokäyntejä tehtiin marjatiloilla 15 kpl ja vihannestiloilla tuholaistarkkailua viikoittain kasvukauden aikana. Viljelysuunnitelmia puutarhatiloille tehtiin yhteensä 18 kpl. Kasvintuotanto kannattaa -hankkeen herukka- ja mansikkapienryhmissä kävi osallistujia yhteensä 15 tilalta. Pienryhmäläiset oppivat toisiltaan vertailemalla hyviä käytäntöjä tilojen välillä ja hakemalla aktiivisesti uutta tietoa. Kotimaiset Kasvikset ry:n toimeksiannosta tehtiin Laatutarha-auditointeja puutarhatuotteita viljeleville tiloille 16 kpl. ProAgria Etelä-Savon puutarhatuotannon asiantuntija toimii Hedelmän ja Marjanviljelijäin Liiton Mikkelin piirin sekä eteläsavolaisten herukanviljelijöiden osuuskunnan sihteerinä. Tämä luo hyvät puitteet säännölliseen keskusteluyhteyteen viljelijäryhmien ja neuvonnan välillä. 14

17 Tarkastustoiminta Tarkastustoiminnassa seitsemän ProAgria Etelä-Savon asiantuntijaa osallistui luomu- ja viljely- tarkastustoimintaan. Viidellä asiantuntijalla on luomutarkastusten valtuutus ja kahdella asiantuntijalla viljan ja piensiementen tarkastusvaltuutus. ELY-keskuksen ohjaamana luomutarkastuksia tehtiin peltoviljelyyn, kotieläintuotantoon ja elintarviketoimintaan 126 tilalla. Eviran ohjauksessa viljelytarkastuksia tehtiin 19 tilalle. Talousneuvonta Talousneuvonnan tavoitteena on maa- ja metsätilojen kilpailukyvyn parantaminen. Tuotannon taloutta voidaan tarkastella maatilalla eri näkökulmista. Maatilakokonaisuuden talouden suunnitteluun tähtääviä palveluita olivat elinkeinosuunnitelmat sekä muut taloussuunnitelmat. Tuloksia analysoitiin tulosanalyysipalvelulla sekä siihen liittyvällä taloustietopankkiaineistolla. Vuonna 2013 panostettiin maatilojen kokonaisuuden hallintaan ja johtamisen tukemiseen mm. hallitusmallityöskentelyn avulla. Keskiössä on monialainen asiantuntijatiimi, jonka kanssakäyminen kulminoituu yrittäjän kanssa pidettäviin palavereihin. Toimintatavassa asiakkaan aikaa ei käytetä ns. rutiinitehtäviin vaan tapaamisissa keskitytään tuloksen analysointiin sekä oikeiden tavoitteiden ja toimenpiteiden varmistamiseen. Tilitoimisto ProAgrian tilitoimisto tarjoaa taloushallintoon monipuolisen palveluvalikoiman. Tilitoimiston vahvuutena on kiinteä yhteistyö talous-, yritys- ja veroneuvojien kanssa ja osaaminen niin maa- ja metsätalous- kuin yhtiö- ja yritysverotuksessakin. Veroneuvontapalveluja tehtiin yhteensä 609 asiakkaalle ja tulosanalyysejä laadittiin 59 tilalle. Energia Maatilojen energiankäyttö on valtakunnallisesti tärkeä kehittämiskohde. ProAgria EteläSavon asiantuntijat olivat mukana kehitystyössä laatimalla energiasuunnitelmia maatiloille. Lisäksi energia aiheista kehitystyötä vietiin eteenpäin Energiaratkaisut maaseudulla hankkeella. Sukupolvenvaihdokset Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on laaja-alaista asiantuntemusta vaativa prosessi, jossa on huomioitava maatilayrittämisen erityispiirteet. Maatilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa linjataan yrityksen tulevaisuutta ja toiminnan reunaehtoja pitkälle eteenpäin. ProAgria Etelä-Savolla on kolme asiantuntijaa, jotka ovat erikoistuneet SPVneuvontaan. Kahdella asiantuntijalla on julkisen kaupanvahvistajan oikeudet. Vuonna 2013 spv-suunnittelua tehtiin 133 tilalle. Yrittäjien hyvinvointi Eteläsavolaisista MYEL-vakuutetuista viljelijöistä 38,5 % kuuluu työterveyshuoltoon. Suunta on ollut viime vuosina hiukan laskeva. Viljelijöiden työterveyshuoltoon liittyviä työpaikkakäyntejä tehdään sekä yhteiskäynteinä työterveyshuolloin kanssa että ProAgrian maatalouden asiantuntijoiden toteuttamina. Työpaikkakäyntejä tehtiin yhteensä 222 kpl, joista 124 käyntiin osallistui ProAgrian asiantuntija. HYMY hankkeessa järjestettiin työssä jaksamiseen liittyviä teemapäiviä, joissa oli yhteensä 79 osallistujaa. Työhyvinvointiasia oli esillä erityisesti nuorille, sukupolvenvaihdosta suunnitteleville tulevaisuuden maatalousyrittäjille suunnatuissa teemapäivissä. 15

18 Maaseutuyrittäjyys on monipuolistanut maaseudun elinkeinotoimintaa. Eteläsavolaisistamaatiloista 40 % harjoittaa maatalouden rinnalla muuta yritystoimintaa ja yli kolmannes kaikista mikroyrityksistä toimii maaseudulla. Maatalouden ohella harjoitettava yritystoiminta ja maaseudulla toimivat mikroyritykset vahvistavat maaseudun elinvoimaisuutta ja työllisyyttä. Monialaisia maatiloja on Etelä-Savossa 40 %, kun koko maan keskiarvo on 36 %. ProAgria Etelä-Savo osana Yritys Suomi palvelujärjestelmää ProAgria Etelä-Savo on tiiviisti mukana Yritys Suomi palvelujärjestelmässä seudullisten yrityspalvelujen kautta. Toimintavuoden aikana TE- toimistot toteuttivat Kotti ennakointikyselyn eteläsavolaisille yrityksille. Seudulliset yrityspalvelut olivat mukana tulosten purkamisessa ja käytännön asioiden eteenpäin viemisessä. ProAgria Etelä-Savon rooli oli merkittävä asioiden viennissä yritystasolle. Etelä-Savossa toimii viisi seudullista yrityspalvelupistettä. Yhteistyö seudullisten elinkeinotoimijoiden kanssa on mennyt eteenpäin ja syventynyt. Seudullisten yrityspalvelujen tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa yritysten neuvontaa. Seudulliset yrityspalvelupisteet ovat rakentuneet Savonlinnan seudulle (Savonlinnan seudun Yrityspalvelut Oy), RaJuPuSu seudulle, Mikkelin seudulle (Miset Oy:n yhteyteen), Pieksämäen seudulle (Pieksämäen kaupungin elinkeinopalvelun yhteyteen). Keski-Savon seutu yp:ssä ovat mukana Etelä-Savosta Joroinen ja Heinävesi. Yritysneuvonnnan strategiaan uutta suuntaa Yritysneuvonnan strategia on päivitetty vuoden 2013 aikana. ProAgria Etelä-Savon ja maaja kotitalousnaisten yrityspalveluiden kohderyhmänä ovat edelleen monialaiset maatilat ja muut maaseudulla toimivat yritykset. Kuitenkin kohderyhmäpainotus on siirtymässä monialaisista maatiloista maaseudun muuhun yritystoimintaan. Palvelujen osalta tärkeimpinä palveluina säilyvät liikkeenjohdolliset asiantuntijapalvelut. Tuoteperhettä laajennetaan toimiville yrityksille suunnattuihin palveluihin. Tilipalvelukonseptia on laajennettu myös yritysasiakkaille. Vuoden aikana otettiin käyttöön Kasvunvara -työkirja. Työkirjan avulla päästään syventämään asiakasymmärrystä ja rakentamaan palvelupolkuja asiakkaille. Kasvunvara- työkirjan työkaluista rakennetaan uusia tuotteita ProAgria Etelä-Savon palveluvalikoimaan. Uuden strategian mukaisesti asiantuntijapalveluja tarjotaan alkaville ja toimiville yrityksille. Keskeiset toimialat ovat matkailu, koneurakointi, mökkitalkkarit, elintarvikkeet, hevoset ja energia. Kuitenkin kaikille toimialoille tehdään neuvontaa. Vuoden aikana on panostettu vahvasti ProAgria Etelä-Savon yritysasiantuntijoiden osaamisen kasvattamiseen. Suurin osa heistä on käynyt yritysneuvojan erityisammattitutkintoon valmentavan koulutuksen. 16 ProAgria Yritys ProAgria Yritys

19 ProAgria Yritys Yritysneuvonnan asiakasmäärät tuotteittain 2013 Tuote Asiakasmäärä Masva-tehtävät 68 YritysTutka 18 YritysInvest 16 EVL-kirjanpito 15 Muut maaseutuyritysten suunnitelmat ja laskelmat 7 Yrityksen liiketoimintasuunnitelman ohjaus / kehittämissuunnitelma 2 Markkinoinnin suunnittelu 2 Yritysten kehittäminen hanketoiminnan avulla Vuoden aikana toteutettiin Pro Matkailu ja Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen kehittämishankkeita. Pro Matkailu -hanke keskittyy matkailu- ja ruokapalveluyritysten wkehittämiseen. Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke kehittää toimialojen yritystoimintaa sekä seudullisia yrityspalveluja. Hankkeissa toteutetut teemapäivät ja opintoretket olivat asiakastarpeista lähteviä. Hankkeiden Masva-kartoituksiin osallistui yhteensä 68 asiakasta ja opintomatkoihin ja teemapäiviin osallistui n. 120 henkilöä. Luontohoivaa hanketta toteutettiin vuoden 2013 aikana. Hanke paneutuu luonto-, eläinja maatila-avusteisten menetelmien käyttöönottoon hyvinvointi- ja terveyspalveluiden ja yrittämisen yhteydessä. Mukana on n. 20 yritystä. Hanke tarjoaa koulutusta työpajojen muodossa sekä yrityskohtaista kehittämistä. Vuoden aikana käynnistettiin myös Saimaa Lake Villas yritysryhmähanke. Hankkeeseen on sitoutunut Mikkelin seudulta 11 korkeatasoisia vuokramökkiyrittäjää. Muutamien yrittäjien palveluvalikoimassa on myös ruokapalveluja. Hankkeessa paneudutaan yrittäjäverkostotoiminnan kehittämiseen sekä yritysten kehittämistyöhön. Yritysneuvonnan vaikuttavuus Asiakkaat, jotka käyttävät ProAgria Etelä-Savon yritysneuvontaa, ovat aloittamassa yritystoimintaa tai investoimassa voimakkaasti. Tämä tarkoittaa työpaikkojen ja liikevaihdon lisäystä. YritysTutkassa ja liiketoimintasuunnitelmassa valmistellaan rahoitushakemukset pääsääntöisesti Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutuosastolle. Yritysneuvonta valmistelee noin % ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoittamista hankkeista. ELY-keskukselta ja asiakkailta saamamme palautteen perusteella rahoitushakemusten laatu ja yritysidean kokonaisvaltainen arviointi on helpottanut rahoituspäätösten tekoa. Yrittäjän näkökulmasta ELY-keskuksen avustukset on saatu täysimääräisenä. Neuvonnalla on pystytty myös vaikuttamaan siihen, että yrittäjän näkemykset muotoutuvat realistisemmiksi esim. asiakasmäärien suhteen ja yrittäjät saavat tietoa kilpailutilanteesta sekä näkemyksen yritystoimintansa vahvuuksista ja heikkouksista. 17

20 Maa- ja kotitalousnaiset Maa ja kotitalousnaisten neuvonnassa vuosien teema on NÄE HYVÄ LÄHELLÄ Tällä teemalla halutaan korostaa: Maa- ja kotitalousnaiset on kaikille avoin naisten järjestö, joka on asiantuntijoidensa avulla vahva ja tunnettu maaseudun kehittäjä. Toimintamme tavoitteena on maaseudun ihmisten, erityisesti maaseudun naisten hyvinvointi. Lähiruuan ja kotimaisen elintarvikeketjun arvostusta sekä kestävän kehityksen mukaisia ruokavalintoja. Lisäksi teemalla edistetään käytännön ruuanvalmistustaitojen ja alueellisen ruokaperinteen siirtymistä sukupolvelta toiselle. Maa- ja kotitalousnaiset Oman lähimaiseman arvojen tunnistamista sekä maiseman hyödyntämistä paikallisissa yrityksissä. Monimuotoista maaseudun yritystoimintaa, joka tarjoaa hyviä tuotteita ja palveluja lähellä kuluttajaa. Yhteisöllistä toimintaa lähellä maaseudun naisia. Hyödynnetään myös nykytekniikan tarjoamia mahdollisuuksia järjestön toimintaan osallistumisessa ja viestinnässä. Maa- ja kotitalousnaisten järjestö ja sen palvelut ovat jokaista lähellä. Hyvä ruoka lähelläsi Viljasta virtaa kampanjan toisena vuonna nautittiin edelleen monipuolisesta viljasta ja leivistä, tutustuttiin viljan merkitykseen ravitsemuksessa ja perehdyttiin gluteenittoman leivonnan saloihin. Teemavuosi näkyi erityisesti Veikeä vilja, kiva kuitu ja Viljan tie -kampanjoiden toteutuksissa. Lapsiperheille suunnatut Veikeä vilja, kiva kuitu -tapahtumat järjestettiin Sulkavan ja Puumalan seurakunnan perhekerhoissa sekä Pieksämäen MLL:n Perhekeskus Hermannissa. Viljan tie koululaistapahtumat järjestettiin Pieksämäen Kontiopuiston, Enonkosken, Mikkelin Tuppuralan ja Heinäveden Karvion kouluilla. Osallistujia oli 252 lasta ja 23 aikuista. 18

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

tomus 2012 er Vuosik

tomus 2012 er Vuosik Vuosikertomus 2012 Kuva: Jarmo Piiparinen Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 ProAgria Keskukset valtakunnallisesti...2 Puheenjohtajan katsaus...5 Jäsenet, hallinto ja organisaatio...6 Toimialakatsaukset

Lisätiedot

ProAgria Pirkanmaa. 5.3.2010 ProAgria Pirkanmaa ry Lassi Uotila

ProAgria Pirkanmaa. 5.3.2010 ProAgria Pirkanmaa ry Lassi Uotila ProAgria Pirkanmaa 5.3.2010 ProAgria Pirkanmaa ry Lassi Uotila ProAgria Pirkanmaa ry ASIAKKAAT Edustajisto Hallitus Johtaja Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset Maaseutukeskus Pirkanmaan kalatalouskeskus

Lisätiedot

ProAgrian vaikuttavuus 2015

ProAgrian vaikuttavuus 2015 ProAgrian vaikuttavuus 2015 - kilpailukykyä ja kannattavuutta - tuki rakennemuutokseen - kumppani muutostilanteissa - kestävän kehityksen eteenpäin viejä - maaseutuelinkeinon, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden

Lisätiedot

Löytääkö ympäristöneuvonta paikkansa neuvonnassa?

Löytääkö ympäristöneuvonta paikkansa neuvonnassa? TEHO Plus 6.2.2014 Löytääkö ympäristöneuvonta paikkansa neuvonnassa? ProAgria Visio: Luomme valtakunnan parhaan asiantuntijaverkoston, joka edistää tehokkaasti maaseutuyritysten kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Lisätiedot

Neuvonnan uudistukset 2012 ja sen tuomat tulokset

Neuvonnan uudistukset 2012 ja sen tuomat tulokset Neuvonnan uudistukset 2012 ja sen tuomat tulokset Pohjois-Suomen Nurmiseminaari 11.1.2013 KASVU TOIMINTA TUOTTO Maaseutuneuvonnan vastaava, kotieläinagronomi Virpi Huotari ProAgria Oulu ry Esityksen sisältö

Lisätiedot

Maidontuotannon tulosseminaari ProAgria Keskusten Liitto Tervetuloa!

Maidontuotannon tulosseminaari ProAgria Keskusten Liitto Tervetuloa! Maidontuotannon tulosseminaari 2016 ProAgria Keskusten Liitto Tervetuloa! Aineistot ja nauhoite löytyvät osoitteesta: www.proagria.fi/maito2016 SEMINAARIN OHJELMA 9:30 Kahvi 10:00 Tulosseminaarin avaus

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille Erityisasiantuntija Risto Jokela ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan

Lisätiedot

ProAgrian vaikuttavuus 2015

ProAgrian vaikuttavuus 2015 ProAgrian vaikuttavuus 2015 - kilpailukykyä ja kannattavuutta - tuki rakennemuutokseen - kumppani muutostilanteissa - kestävän kehityksen eteenpäin viejä - maaseutuelinkeinon, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Etelä-Savo. 150 vuotta

Vuosikertomus 2011. Etelä-Savo. 150 vuotta Vuosikertomus 2011 Etelä-Savo 150 vuotta Maaseudun puolesta ProAgria Etelä-Savon 150-v juhlaa vietettiin Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa 15.10.2011. Menneitä neuvonnan vuosia muisteltiin myös valokuvanäyttelyssä.

Lisätiedot

Tulosta maidosta-koulutushanke Hankenumero: VÄLIRAPORTTI

Tulosta maidosta-koulutushanke Hankenumero: VÄLIRAPORTTI Tulosta maidosta-koulutushanke Hankenumero: 15821 VÄLIRAPORTTI 1.11.2015 31.12.2016 TULOSTA MAIDOSTA-KOULUTUSHANKE 1.11.2015 31.10.2018 Koulutushanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto, Suomen valtio,

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

tomus 2014 er Vuosik

tomus 2014 er Vuosik Vuosikertomus 2014 Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 ProAgria Keskukset valtakunnallisesti...2 Puheenjohtajan katsaus...5 Jäsenet, hallinto ja organisaatio...6 Toimialakatsaukset

Lisätiedot

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Ohjelmakauden kehys 41,456 milj. euroa Sidonta: Yritystuet 22,180 milj. euroa (54,3%) 471 kpl Hanketuet 18,643 milj. euroa (45,7%) 65 kpl Sidonta yhteensä:

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Nykytilanteesta tulevaisuuteen: Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2022 Suomen Gallup

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Ruokinnan teemavuosi

Ruokinnan teemavuosi Ruokinnan teemavuosi Ruokinnan teemavuosi Lisää maitoeuroja Halutaan säilyttää hyvä maitomäärä ja sen tasaisuus Rehukustannukset kohoavat, mutta maidon hinta on hyvällä tasolla hyvä maitotuotos kannattaa

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Savoniaammattikorkeakoulu alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Kati Partanen, Lehtori (Maatilatalous) Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman vastuuopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu Toimintaa vuodesta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen lukuina vuonna 2014. Maatalouden tulotuet*

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi

Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi ProAgria Keski-Suomi Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset www.maajakotitalousnaiset.fi www.proagria.fi Maaseutuneuvonnan naisjärjestö, yksi Suomen suurimmista

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittäminen Pohjois Savossa. Vuokko Niemitalo Sisä Savon seutuyhtymä 1.12.2009

Elintarvikeyrittäjyyden kehittäminen Pohjois Savossa. Vuokko Niemitalo Sisä Savon seutuyhtymä 1.12.2009 Elintarvikeyrittäjyyden kehittäminen Pohjois Savossa Vuokko Niemitalo Sisä Savon seutuyhtymä 1.12.2009 Kehittämistyötä tekeviä Yrityspalvelut: elinkeinoasiamiehet, yrityspalvelupisteet, uusyrityskeskus

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 23.1.2017 kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma 2014-2020 Kainuun maaseuturahoitus kaudella 2014 2020; Oulu 25.2.2015 Sivu 1 26.2.2015 Toiminnan visio Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, toimivan, viihtyisän

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Vuosikatsaus Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö

Vuosikatsaus Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö Vuosikatsaus 2016 Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö 1 Sisällysluettelo 1 Vuosikatsaus 2016 Maaseutupalvelut yksikkö 2 Sisällysluettelo 3-7 Maaseudun kehittäminen - Etelä-Savon maaseudun kehittäminen

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry JA KESKEINEN KILPAILUKYKYÄ MaitoManageri parempaa maitotilan johtamista Ajattelun aihetta Mistä syntyvät erot tilojen välillä? Miksi toisilla

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut ProAgriassa

Ympäristöpalvelut ProAgriassa Ympäristöpalvelut ProAgriassa Sari Peltonen ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Tärkeitä teemojamme 1)Kilpailukyky - maatilojen ja maaseutuyritysten kilpailukyvyn parantaminen 2)Ympäristö - suomalaisen maaseudun

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Naudanlihantuotannon näkymiä emolehmäpäivään

Naudanlihantuotannon näkymiä emolehmäpäivään Naudanlihantuotannon näkymiä emolehmäpäivään Joka viides Suomessa syöty nautakilo on tuontilihaa = markkinoilla on tilaa suomalaiselle tuotannolle Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Lihamarkkinakatsaus

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu (MaSu) Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu (MaSu) Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu (MaSu) Johanna Ikävalko Asiantuntijatyöryhmä Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko Nuutila,

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus

Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari. 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Rakennetaan hyvinvointia navetassa - seminaari 19.1.2011 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Kumppani kannattavaan kasvuun

Kumppani kannattavaan kasvuun Kumppani kannattavaan kasvuun Palveluhakemisto 2015 ProAgria Pohjois-Savo 1 Palvelut ProAgria Maito ja Liha Taloudelliseen ja turvalliseen ruokintaan Eläinten hyvinvointiin Tuotannon kannattavuuden parantamiseen

Lisätiedot

Maakuntien Parhaat. Eeva Juva Kajaani 09.02.2010

Maakuntien Parhaat. Eeva Juva Kajaani 09.02.2010 Maakuntien Parhaat Eeva Juva Kajaani 09.02.2010 Maakuntien Parhaat Maaseudun ammattilaisia! Maakuntien Parhaat on ProAgria Keskusten Liiton myöntämä valtakunnallinen laatumerkki maaseudun pienyrityksille

Lisätiedot

Kumppani kannattavaan kasvuun. ProAgria Kainuu Kainuun maa- ja kotitalousnaiset

Kumppani kannattavaan kasvuun. ProAgria Kainuu Kainuun maa- ja kotitalousnaiset Palveluhakemisto Kumppani kannattavaan kasvuun ProAgria Kainuu Kainuun maa- ja kotitalousnaiset Asiakkaan menestyminen on meille tärkeää! ProAgria Kainuulla on pitkät perinteet maatilojen ja maaseutuneuvonnan

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Hevosalan yritysten neuvonnan kehittäminen ProAgriassa. ProAgria MKL Tikkurila 9.4.2008

Hevosalan yritysten neuvonnan kehittäminen ProAgriassa. ProAgria MKL Tikkurila 9.4.2008 Hevosalan yritysten neuvonnan kehittäminen ProAgriassa ProAgria MKL Tikkurila 9.4.2008 1 ProAgriassa ovat mukana ProAgria Maaseutukeskukset ProAgria Lantbruks- ja hushållningssällskap Faba Jalostus ProAgria

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KASVINTUOTANTONEVONTA

KASVINTUOTANTONEVONTA TOIMIALUE Maatalousneuvontatalo Järvenpäässä Toimialue Itä-Uusimaa ja Uusimaa Vuodesta 2013 alkaen ProAgria Etelä-Suomi ( Pirkanmaa, Häme, Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala yhdistävät toiminnat) TALOUSNEUVONTA

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät Kuntaliiton ja maakuntaliiton ajankohtaisseminaari Pieksämäki 11.5.2016 Heikki Laukkanen Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän pj., kunnanjohtaja

Lisätiedot

kehittäminen 6.11.2012 HENRY Foorumi

kehittäminen 6.11.2012 HENRY Foorumi Case: ProAgrian asiakaspalvelun kehittäminen 6.11.2012 HENRY Foorumi Maaseutuneuvonnan vastaava Virpi Huotari ProAgria Oulu ry ProAgrian Missio: Maaseudun puolesta Visio: Olemme valtakunnan paras asiantuntijaverkosto,

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KASKI. kasvun esteiden selvitys Etelä-Savon maitoyrityksissä 1.2.2014-31.12.2014. Loppuraportti

KASKI. kasvun esteiden selvitys Etelä-Savon maitoyrityksissä 1.2.2014-31.12.2014. Loppuraportti KASKI kasvun esteiden selvitys Etelä-Savon maitoyrityksissä 1.2.2014-31.12.2014 Loppuraportti ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN Kuva: Vastavalo LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN VILJELIJÖIDEN KANSSA! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun Maasta markkinoille! Kuva: Taru Rantala / Vastavalo.fi

Lisätiedot

NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto NEUVONNAN HAASTEET PERUNA-ALALLA Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Perunanviljelyn haasteet - kotimainen tuotanto kilpailee voimakkaasti tuonnin kanssa - nykyiset viljelyalat eivät lisäänny, tuotanto

Lisätiedot

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi. Toimintasuunnitelma 2012

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi. Toimintasuunnitelma 2012 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi Toimintasuunnitelma 2012 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto, MTK Kaakkois-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Luomukasvisten kysyntä kasvaa miten siihen vastaamme?

Luomukasvisten kysyntä kasvaa miten siihen vastaamme? @apetit_oyj #apetitluomu Luomukasvisten kysyntä kasvaa miten siihen vastaamme? Liiketoimintajohtaja Anu Ora twitter: @AnuOra1 APETIT OYJ Luomuelintarvikepäivä 5.10.2017 1 Luomme hyvinvointia kasviksista

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Mikkelin seutu ETELÄ-SAVON / Mikkelin seutu Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista. Listalle voivat osallistua jätevesijärjestelmiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Marraskuu 2017 Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot