Vuosikertomus Etelä-Savo. 150 vuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2011. Etelä-Savo. 150 vuotta"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011 Etelä-Savo 150 vuotta Maaseudun puolesta

2 ProAgria Etelä-Savon 150-v juhlaa vietettiin Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa Menneitä neuvonnan vuosia muisteltiin myös valokuvanäyttelyssä. Kuva: Eija Haaranen Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 ProAgria Keskukset valtakunnallisesti...2 Puheenjohtajan katsaus...5 Jäsenet, hallinto ja organisaatio...6 Toimialakatsaukset ProAgria Maito/Liha...8 ProAgria Kasvi...11 ProAgria Yritys...13 Maa- ja kotitalousnaiset...15 Kalatalous...19 Mikkelipuisto...21 Hankkeet...23 Talouden tunnusluvut...24 Henkilöstön ja hallituksen jäsenten yhteystiedot Kansikuva: ProAgria Keskusten Liitto

3 Neuvontapalvelut ovat investointi tulevaisuuteen ProAgria Etelä-Savo ry toimii valtakunnallisen ProAgria neuvontajärjestön maakunnallisena yhdistyksenä ja sen jäseninä ovat kunta- ja kyläkohtaiset maaseutuseurat, maa- ja kotitalousseurat, maamiesseurat, maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset sekä kalatalousyhteisöt. Lisäksi ProAgria Etelä-Savolla on yrittäjä- ja henkilöjäseniä. Yleishyödyllisen toiminnan lisäksi yhdistys harjoittaa elinkeinoverolain alaista maatilayrityksille suunnattua kirjanpitotoimintaa ja veroneuvontaa sekä kalanvälitystoimintaa. Maataloudessa tuottajahintojen kehitys oli yleisesti nouseva, mutta myös kustannukset useiden tuotantopanosten kohdalla kasvoivat. Maatilojen investointihalukkuus oli melko alhainen. Epävarmuus ei kuitenkaan kokonaisuutena näkynyt alentavasti ProAgria Etelä-Savon palvelumyynnissä vaan palvelumyynti lisääntyi 16,7 % asiakasmäärän ollessa 8 % edellistä vuotta suurempi. Asiakasmäärän lisääntymiseen vaikuttivat osaltaan järjestetyt koulutukset. Palvelukohtaisesti mm. maatilojen kirjanpitopalvelujen ja veroneuvonnan sekä sukupolvenvaihdos- ja yritysneuvonnan palvelumyynti kasvoi. Energiasuunnitelmien laatiminen käynnistyi. EU-osarahoitteisten kehittämishankkeiden toteutusta jatkettiin. Laskutetun työajan osuus kokonaistyöajasta oli 72 %. Hankkeiden ja normaalin neuvontatoiminnan palveluista saatiin asiakkailta hyvää palautetta. Yhteistyön kehittämistä ja lisäämistä yli maakunta- ja organisaatiorajojen jatkettiin. Tällä hetkellä mm. lammastilojen neuvontaa suoritetaan yli maakuntarajojen ja neljä keskusta julkaisee yhteistä tiedotus- ja jäsenlehteä ProAgria Itä-Suomi. Yhteistyötä tehdään myös mm. maisenhoidon neuvonnassa. Yhteistyöllä on pyritty kehittämään toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta sekä parantamaan erityisasiantuntemusta. Valtakunnallisen ryhmäohjaushallituksen päätöksellä on luotu myös suuntaviivoja jäsen- ja omistajapolitiikan yhtenäistämiselle. Itä-Suomen ProAgria Keskusten yhteistyöneuvotteluissa selvitetään v aikana edellytyksiä keskusten yhdistämiseen. Päätöksiä asiasta on tarkoitus tehdä vuoden 2012 loppuun mennessä. Hankkeen suunnittelua varten on jätetty rahoitustukihakemus MMM:lle. Vuodelle 2012 valtion määrärahassa on tapahtumassa alenemista, joka on huomioitu jo budjetoinnissa. Maaseutuneuvonnassa määräraha on alenemassa noin neljänneksen. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen sekä kalatalouskeskuksen toiminnassa valtion määrärahan aleneminen on alle 10 %. Palvelumyyntiin on budjetoitu edelleen hieman kasvua ja hanketoiminnan laajuus pysyy suunnilleen edellisten vuosien tasossa. Tuotanto- ja talousneuvonnan palveluja yhdistämällä (mm. KarjaKompassi) pystymme parantamaan asiakkaidemme toimintaa ja tuloksia sekä luomaan yrityksille kehityspolkuja tulevaisuuteen epävarmassakin toimintaympäristössä. Oman toimintamme tehokkuutta lisäämme mm. sähköistä palvelutuotantoa kehittämällä. Toimintaan käytetty työpanos aleni edellisestä vuodesta ja oli 52 htv. Hanketoiminnan osuus tästä oli lähes 18 htv. Toiminnan tuotot olivat 3,4 milj. ja taloudellinen tulos oli ylijäämäinen , joka hieman ylitti budjetoidun tuloksen. Toimitusjohtajan katsaus Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, toimihenkilöitämme, luottamushenkilöitämme ja yhteistyökumppaneitamme erittäin hyvästä, maakuntaa kehittävästä ja tuloksia tuottavasta yhteistyöstä. Heikki Pahkasalo toimitusjohtaja 1

4 Missio Missiomme on maaseudun puolesta, jota toteutamme maataloutta ja muita maaseutuelinkeinoja kehittämällä sekä maaseudun ihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia kehittämällä. Visio ProAgriana haluamme olla halutuin, helposti saatavissa oleva asiantuntija maaseudun kehittämisessä. Arvot Arvoiksi olemme määritelleet OMAT Olemme merkittävä vaikuttaja yhteiskunnassa Me teemme hyvän työyhteisön Arvostamme tuloksia Toimintamme tuloksena on menestynyt asiakas Toiminta-ajatus Olemme neuvontaalaa uudistava toimija, joka tuottaa menestyksen mahdollisuuksia asiakkailleen. Keskeisenä periaatteenamme on palvelun saannin helppous asiakkaalle. Ydinosaaminen Ydinosaamistamme on maatilojen ja maaseutuyritysten päivittäiseen toimintaan ja kehittämiseen kuuluvat asiantuntijapalvelut. Ydinosaamistamme tukevat jäsen- ja asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen. Sidosryhmä- ja kumppaniverkostomme täydentävät ydinosaamistamme. ProAgria Keskukset valtakunnallisesti Avaintiedot 2011 ProAgria Maito Maitotiloille suunnatussa KarjaKompassissa otettiin käyttöön uusi palvelu ruokinnan ohjaukseen ja siihen liittyvä aktiivinen ja analysoiva työtapa maitotilojen kanssa Valkuaisomavaraisuuden kasvattamiseen kehitettiin luomuvalkuaisrehujen sähköistä markkinapaikkaa ja julkaistiin kirja valkuaisrehujen tuotannosta Yrittäjän johtamisvalmennus käynnistyi uutena palveluna sikatiloille Käynnistettiin uudenlaiset toimialakatsaukset Investoivien tilojen palveluja kehitettiin erityisesti rakennushankkeiden koon ja riskien hallinnan näkökulmasta tavoitteena investoinnin onnistuminen ja investoinnin hallittu käyttöönotto Agronet vahvisti asemaansa alan ykkösportaalina ja kasvatti merkittävästi kävijämäärää Kasvinsuojeluseura ry myönsi ProAgria keskuksille ansiomitalin huomionosoituksena Suomen kasvinsuojelun ja Kasvinsuojeluseuran hyväksi tehdystä mittavasta ja laadukkaasta työstä. Maitotilojen palvelukehityksessä painotettiin KarjaKompassin Ruokinnan ohjaus -palvelun käyttöönottoa. Samanaikaisesti otettiin käyttöön uusia työvälineitä ja uutta toimintatapaa palvelujen tuottamisessa. Palvelut tuotteistettiin asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi; Kasvu, Tuotto ja Toiminta. Tavoitteena on aktiivinen yhteydenpito asiakkaaseen ja asiakkaan rinnalla kulkeminen. KarjaKompassin työvälineet saatiin valmiiksi. Kuluvana vuonna valmistuu vielä maidontuotantoa simuloivaa Tuottoennuste. Maitotilaneuvojien ruokinnan ohjauksen osaamista vahvistettiin ProRehustus III koulutuksessa. Tuotosseurannan kehittämisen tarve on ollut vahvasti esillä karjakoon kasvaessa ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa. Tuotosseurannan kehittämistarpeita selvitettiin analysoimalla palvelun nykytilaa ja työstämällä tulevaisuuden vaihtoehtoja tulevaa kehitysprojektia varten. Maidontuotannon tehokkuus Plus 20 ohjelmassa edettiin suunnitellusti. Alueellisia kevään ja syksyn yhteistyötapaamisia ProAgria keskusten, Valion hankintaosuuskuntien ja FA- BAn kanssa täydensi syyskuussa järjestetty Plus 20 seminaari. Ohjelman painopistealueina olivat nurmisadon määrä ja laatu, taloustavoitteiden kiinnostavuuden nosto asiakkaiden tilan johtamisessa, maidon tuotantokustannus ja kehityskeskustelujen käyminen asiakkaiden kanssa. Yhteistyötä tiivistettiin myös säilörehukilpailussa, jossa ProAgrialla ja hankintaosuuskunnilla oli yhteisiä tiimejä. ProAgria Kasvi ProAgria Kasvin palveluissa panostettiin muuttuvien markkinatilanteiden huomioon ottamiseen viljelysuunnittelussa ja arviointiin siitä, mitä kannattaa viljellä ja mitkä ovat tuotantokustannukset. Maitotiloille suunnattavaa rehuntuotantosuunnittelupalvelun kokonaisuutta kehitettiin osana Ruokinnan ohjaus -palvelua ja KarjaKompassi-ohjelmistokokonaisuutta. Valkuaisomavaraisuuden kasvattamiseen kiinnitettiin huomiota aloittamalla luomuvalkuaisrehujen sähköisen markkinapaikan kehitystyö sekä julkaisemalla TietoTuottamaan sarjassa Valkuaisrehujen tuotanto ja käyttö kirja. ProAgria Keskukset 2

5 WebWisu-viljelysuunnitteluohjelmaa täydennettiin kehittämällä kasvintuotannon tuotantokustannuslaskentaa. Kotieläintuotannon, viljelyn ja talouden yhteensopivuutta keskenään lisättiin. Lisäksi kehitettiin WisuEnnuste etäneuvontapalvelua viljojen lehtilaikkutautien riskinarviointiin, nurmen D-arvon kehityksen ennustamiseen ja viljojen kasvuasteseurantaan. Vuoden aikana osallistuttiin merkittäviin alan työryhmiin ja strategiatöihin, kuten viljaalan yhteistyöryhmä, luomustrategiatyö, perunastrategiatyö, kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö ja ympäristötuen valmistelu. Kasvutilanneraportointi ylitti uutiskynnyksen monissa tiedotuskanavissa. Tilojen välisen rehukaupan ohjeistus julkaistiin Agronetissa. Neuvojakoulutuksessa panostettiin huippuosaajaohjelmiin ja neuvojien erikoisosaamisen kehittämiseen sekä nurmen-, luomu- että perunantuotannossa. Kasvintuotannon huippuosaaja-ohjelman käynnistettiin. Neuvojakoulutuksessa otettiin aikaisempaa enemmän käyttöön etäkoulutuskäytäntöjä. ProAgria Liha Maatilayrittäjille suunnattu johtamisen valmennusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää yrittäjien johtamisosaamista ja saada aikaan entistä parempaa tulosta sekä valmiuksia yrityksen kehittämiseen rakennettiin yhteistyössä Työtehoseuran TTS:n kanssa. Maaliskuussa 2011 käynnistyi ensimmäinen johtamisvalmennus 17 sikatilayrittäjälle. Valmennuksessa yrittäjät oppivat laatimaan yritykselleen strategian, kehittämään itsensä johtamista, henkilöstöjohtamista, toimintansa järjestelmällisyyttä ja ajankäytön hallintaa. Johtamista harjoitellaan käytännön esimerkkien avulla ja yrittäjille tarjotaan mahdollisuus verkostoitumiseen. Sikatilaneuvojat toteuttivat Welfare Quality hankkeessa 200 tilakäyntiä, joissa arvioitiin eläinten hyvinvoinnin tasoa useasta eri näkökulmasta. Tutkimuksessa selvisi, että teuraaksi kasvatettavien sikojen hyvinvointi on Suomessa selkeästi parempi kuin Keski-Euroopan vertailuaineistossa. Vahvuuksiamme ovat eläinten terveys, käyttäytyminen ja olosuhteet. Suurin heikkoutemme lihasikojen hyvinvoinnissa on ilman kivunlievitystä tapahtuva kastraatio. Sikatilojen talousseurannassa otettiin käyttöön uusi työväline sekä palvelu nimeltään SikaKate. Se tuottaa asiakkaalle nopeasti ja havainnollisessa muodossa keskeiset sikatalouden tunnusluvut toteutuneen tuotannon sekä talouden kirjanpidon perusteella. Lihakarjan ruokinnan suunnittelussa siirryttiin käyttämään KarjaKompassi ohjelmistoa. Emolehmien ruokinnan suunnitteluun tuotiin uusi ohjelma markkinoille. Lampaiden uusi tuotosseurantaohjelma WebLammas otettiin käyttöön. Ohjelman hyvät ominaisuudet lisäsivät kiinnostusta tuotosseurantaan. Valtakunnalliset Lammaspäivät ovat vakiinnuttanut roolinsa alan kärkitapahtumana Suomessa. ProAgria Keskukset 3

6 ProAgria Yritys Monialaisten maatilayritysten toimialoista merkittävimpiä ovat urakointi- ja kuljetusalan palvelut, matkailu, hevosala sekä elintarvikejalostus ja teollinen toiminta. Kolmannes yrityksistä harjoittaa useampaa kuin yhtä maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa. Maakunnittain monialaisuus on yleisintä Uudellamaalla, Lapissa, Hämeessä, Keski-Suomessa ja Etelä- Savossa. Hevosalan neuvonnan, koulutuksen, tutkimuksen, jalostuksen ja edunvalvonnan yhteistyö jatkui monipuolisena Hevosalan Haasteet yhteistyöryhmässä. Valtakunnalliset Hevosyritys huippukuntoon kehittämishanke sekä asiantuntijoille suunnattu Hevosexpertit koulutushanke jatkuivat. Lisäksi ProAgria keskuksilla oli vuoden aikana käynnissä neljä hevosalan yrittäjyyden maakunnallista kehittämishanketta. Matkailualalla toimii runsaat maaseudun yritystä. Niistä lähes puolet on monialaisia maatiloja. ProAgrian yrityskohtaisia asiantuntijapalveluja käytti 360 matkailualan yritystä. Lisäksi suuri määrä yrityksiä osallistui ProAgrian toteuttamiin matkailun kehittämis- ja koulutushankkeisiin. Kehittymisen painopisteinä ovat olleet palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi, johtaminen, liiketoimintaosaaminen sekä yritysverkostojen hyödyntäminen liiketoiminnan kehityksessä. ProAgrian koneurakointiasiakkaille tehdyn kyselyn mukaan puolet vastaajista odottaa koneurakoinnin liikevaihdon kasvavan ja 40 % uskoo liikevaihdon säilyvän vähintään nykytasolla. Kasvuodotus on yleisempää puunkorjuuta ja maatalouskoneurakointia harjoittavien yritysten keskuudessa. Maatalouskoneurakoinnin hyvät tulevaisuudennäkymät perustuvat maatilojen tarpeeseen organisoida toimintoja uudella tavalla. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 30 % arvioi toimintansa nykyisen kannattavuuden melko hyväksi tai erittäin hyväksi. Yli 30 % vastaajista uskoo kannattavuuden paranemiseen seuraavan kahden vuoden aikana ja lähes 60 % arvioi sen pysyvän nykytasolla. Koneurakointia harjoittavat yrittäjät arvioivat tärkeimmiksi menestystekijöikseen tyytyväiset asiakkaat ja pitkäkestoiset asiakassuhteet (90 %), ajanmukaisen konekaluston (70 %), hyvän johtamisen ja töiden organisoinnin (40 %) sekä osaamisen ja toimintatapojen jatkuvan kehittämisen (40 %). Pienet yritykset pärjäävät kilpailussa suurien toimijoiden kanssa muodostamalla tilanteeseen soveltuvia yhteenliittymiä. ProAgria Keskukset ProAgria Tekniikka Maatilan energiasuunnitelma vakiinnutti asemaansa energianeuvonnassa. ProAgrian energianeuvojat ovat tehneet 72 % Maatilojen energiaohjelmassa tehdyistä energiasuunnitelmista. Energianeuvojien osaamisen kehittämisessä panostettiin energiaa säästäviin investointeihin ja osaamisen soveltamiseen. Bioenergia-alan yhteistyö jatkui Metsätalouden kehittämiskeskuksen Tapion kanssa mm. Bioenergiatieto.fi verkkopalvelun ylläpidossa. Verkkopalvelu ja sen kehittäminen tähtää bioenergiatoimijoiden viestinnän, tiedonhaun ja verkostoitumisen helpottamiseen. Investoiville tiloille suunnattuja palveluja kehitettiin erityisesti rakennushankkeiden koon ja riskien hallinnan näkökulmasta. Tavoitteena on varmistaa tilan investointihankkeen onnistuminen ja hallittu käyttöönotto yhdistämällä talous- ja tuotanto-osaaminen kiinteästi rakennussuunnitteluun ja rakennusprojektin kokonaishallintaan. Investointipalvelun kehitystyössä painopisteenä oli investoivien tilojen alkuvaiheen investointi- ja rakentamisedellytysten selvittäminen. Tavoitteena on tulevaisuuden tuotantostrategian, resurssien, investoinnin aikataulun sekä rakentamistarpeen nopea ja tehokas määrittely. Näin voidaan varmistaa perusta varsinaiselle investoinnin suunnittelulle. Samalla otetaan myös investointiin liittyvät riskit hallintaan jo varhaisessa vaiheessa. Rakennussuunnittelijan ja investointiasiantuntijan yhdessä toteuttamia alkuvaiheen kartoituskäyntejä tehtiin jo 100 tilalla ja toimintamalli on nopeasti laajenemassa. 4

7 150 vuotta Maaseudun puolesta Taas tuiska juoksee pitkin pellon pintaa Pakkaset ovat hieman hellittäneet ja on aika muistella taas mennyttä vuotta ja suunnitella ehkä myös hetki tulevaa. Vuosi 2011 alkoi kunnon talvikelien merkeissä, mutta onneksi ei mitään ennätyskelejä ollut sen paremmin talven pakkasten suhteen, kuin myöskään kesän helteiden osalta. Kesä 2011 oli suhteellisen mukava sekä kasvukelien että karjan viihtyvyyden puolesta, helteitäkin oli, mutta ne eivät yhtäjaksoisesti jatkuneet kovinkaan pitkään ja aina väliin saatiin virkistäviä sateita. Myös peltoviljelyn kannalta viime kesä oli ihan kelvollinen: säilörehua ja viljoja saatiin sekä määrältään että laadultaan hyvät sadot. Tilojen kannalta taloudellinen tulos ei ainakaan kaikille ollut hyvä. Toki vuoden mittaan maitosektorille saatiin pari hinnankorotusta ja myös meijerien vuoden 2010 jälkitilit tukivat tiloja. Kuitenkin kulut laukkasivat karkuun: energian, rehujen ja lannoitteiden hinnat nousivat rajusti. Vaikeampaa oli sekä vilja- että varsinkin lihatiloilla. Noilla tuotantoaloilla on kerta kaikkiaan vaikeaa saada markkinoilta oikeudenmukainen hinta tuottajille. Tilojen kykyä vastata entistä rajumpiin hintasyklien vaihteluihin tuotantomuodosta riippumatta pitäisi parantaa nykyisestä huomattavasti. Tässä olisi työmaata sekä isännillä ja emännillä että myös neuvonnalla. Myös verotuksen puolelle pitäisi kehittää keinoja, joilla voitaisiin nykyistä paremmin tasata tuloksen muodostumista/näyttämistä eri vuosina. Kaikkien kannalta olisi kuitenkin parasta, että verotus olisi tasaista eri vuosina. ProAgria Etelä-Savon toiminnassa edellisvuosi oli näyttelyvuoden jälkeen paluuta vuotisjuhlien kautta normityöhön. Vuodesta selvittiin hyvin sekä budjettien toteutumien että tehtyjen töiden määrällä mitattuna. Viime vuonna oli huolestuttavan paljon henkilöstön vaihtuvuutta. Sitä, oliko kyseessä reaktio näyttelyvuoden aiheuttamaan rasitukseen vai normaalia vaihtuvuutta, en tiedä, mutta toivottavasti tilanne rauhoittuu. Syksyllä valtiovalta lisäsi paineita vuodelle 2012 leikkaamalla neuvonnan valtionapua kolmanneksella. ProAgria Etelä-Savon budjetin laadinta ja taloussuunnitelman teko oli haastavaa, mutta sitä tulee varmasti olemaan myös niiden toteuttaminen. Tämä vaatii varmasti kaikilta sekä aktiivista otetta oman ja työkaverin työn myymiseen että ajantasaista laskutusta ja budjettien toteutumisen seurantaa. Vuoden 2011 lopulla otettiin askelia myös Itä- Suomen ProAgrioiden yhdentymiskuvioissa. Valtiolle jätettiin hankehakemus yhdentymisestä aiheutuvien kustannuksien korvaamiseksi, tätä hanketta hallinnoimaan ryhtyi Etelä- Savon ProAgria. Hankkeen aikataulu on vuodet , voikin luvata että jo tänä vuonna asiasta tiedotetaan myös kenttätapahtumissa ja että päästään myös päätöksentekoon vielä vuonna Töitä on siis taas tehty mutta on niitä vielä paljon tekemättäkin. Kaikille oikein hyvää vuoden jatkoa, tehdään yhdessä Etelä- Savosta parempi paikka asua ja yrittää! Pasi Pulkkinen Hallituksen puheenjohtaja 5

8 Jäsenet, hallinto ja organisaatio Toiminta-ajatus ProAgria Etelä-Savo toimii maatalouden eri alojen ja maaseudun yritystoiminnan yleisten edellytysten edistämiseksi, maaseutuväestön ammattitaidon kohottamiseksi ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varsinaiset jäsenet ProAgria Etelä-Savo ry:n jäseninä oli 9 kuntakohtaista maaseutuseuraa, joiden jäseninä oli 133 maa- ja kotitalousseuraa, maamiesseuraa ja kyläseuraa. Maa- ja kotitalousnaisten rekisteröityjä yhdistyksiä oli 13. Henkilöjäseniä oli 3470 miesjäsentä ja 4097 naisjäsentä eli jäseniä oli yhteensä Paikallisyhdistyksissä oli 3850 naisjäsentä ja 3196 miesjäsentä. Paikallisyhdistyksissä oli kunniajäseniä yhteensä 70. ProAgria Etelä-Savon varsinaisina jäseninä oli kalatalousyhteisöjä 245. Asiakasjäseninä ProAgria Etelä-Savossa oli yrittäjäjäseniä 274, yrittäjäjäsenten perheenjäseniä 247 ja henkilöjäseniä 11. Kunniajäsenet ProAgria Etelä-Savon kunniajäseniä ovat Risto Salminen, Pertunmaa, Viljo Sopanen, Rantasalmi, Seppo Kauppila, Mikkeli. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen kunniajäseniä ovat emäntä Sirkka Leinonen, Kerimäki ja emäntä Leena Martikainen, Heinävesi. Kannattajajäsenet Kannattajajäseniä ovat Osuuskunta Tuottajain Maito, Osuuskunta Itämaito, Osuuskunta Maitomaa, Suur-Savon Sähkö Oy, Partek Nordkalk Oy, SMA Saxo Mineral Oy, Etelä-Savon Karjakerho ja MTK-Etelä-Savo. Jäsenet hallinto ja organisaatio ProAgria Etelä-Savon hallitus Puheenjohtaja Pasi Pulkkinen, Juva Jäsenet Markku Auvinen, Leppävirta Esa Karjalainen, Puumala Tuomo Laitinen, Kangasniemi Jukka Nousiainen, Kerimäki ( alkaen) Jouko Paajanen, Punkaharju ( saakka) Leena Pekonen, Pieksämäki Päivi Ylönen, Mikkeli Varajäsenet Juha Pajari, Sulkava Marjut Pöllänen, Enonkoski Hannu Immonen, Sulkava Pekka Auvinen, Juva Pekka Auvinen, Juva Markku Pajunen, Mikkeli Merja Immonen, Kerimäki Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimi Heikki Pahkasalo. Kotieläintalouden asioissa asiantuntijana toimi ProAgria Maito/Liha toimialavastaava Raija Tamminen. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitus Puheenjohtaja Päivi Ylönen, Mikkeli Jäsenet Varajäsenet Taina Harmoinen, Mikkeli Anu Marttinen, Mikkeli Merja Immonen, Kerimäki Tiina Malkki, Enonkoski Marttiina Partanen, Sulkava Kirsi Kilpeläinen, Rantasalmi Taina Laitinen, Kangasniemi Päivi Lappalainen, Kangasniemi Kirsi Paasonen, Ristiina Salme Pettinen, Mikkeli Ritva Poikolainen, Pieksämäki Mervi Hotti, Pieksämäki Heikki Pahkasalo, Mikkeli Pasi Pulkkinen, Mikkeli 6

9 Kalatalouskeskuksen johtokunta Puheenjohtaja Esko Mielikäinen, Savonlinna Jäsenet Markku Auvinen, Leppävirta Pentti Kinnunen, Heinävesi Yrjö Kyyhkynen, Mäntyharju Matti Laukkarinen, Hirvensalmi Jukka Leinonen, Kerimäki Olli Liimatainen, Mikkeli Heikki Pahkasalo, Mikkeli Juha Pajari, Sulkava Karjavaliokunta Puheenjohtaja Leena Pekonen, Pieksämäki Jäsenet Sirpa Hokkanen, Kangasniemi Taina Häkkinen, Puumala Sirpa Karhu, Mikkeli Heikki Pahkasalo, Mikkeli Sari Saari-Muhonen, Kerimäki Tellervo Sallinen, Savonlinna Asiantuntijajäsenet Sirpa Helin, Osuuskunta Maitosuomi Ritva Hilpelä-Lallukka, Viking Genetics Eija Järvinen, Osuuskunta Tuottajain Maito Helena Korkee, Faba Palvelu Annukka Mesiäinen, ProAgria Etelä-Savo Arja Rissanen, Osuuskunta ItäMaito Pertti Ruokola, Osuuskunta Maitomaa var. Tuula Ikonen, Joroinen Varajäsenet Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi Helena Karjalainen, Puumala Anne Nykänen, Mikkeli Pasi Pulkkinen, Juva Heli Laamanen, Punkaharju Päivi Kääriäinen, Juva Jäsenet hallinto ja organisaatio Karjavaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi ProAgria Maito/Liha toimialavastaava Raija Tamminen. 7

10 ProAgria Maito/Liha Maitosektorin kilpailukyky Vuonna 2011 Suomessa tuotettiin maitoa miljoonaa litraa (-1,5 % edellisvuodesta) ja maitotilayrittäjiä oli vuoden lopussa oli Rakennekehitys voimistui erityisesti C-tukialueella. Etelä-Savossa meijerimaitoa tuotettiin 113 miljoonaa litraa (-3,0 %), yrittäjiä oli vuoden lopussa 594. Maitomäärää alensivat hedelmällisyysongelmat, poikimavälin pidentyminen sekä paikoin heikosti lypsättävä säilörehu, maitotilojen tuotannon lopettamisen lisäksi. Alentuneesta kokonaismaitomäärästä huolimatta tilakohtaiset maitomäärät kasvoivat (keskimäärin meijerimaitoa litraa/tila). Etelä-Savon tuotosseurantatilojen lehmämäärä jatkoi nousuaan (keskimäärin 27,5 lehmää/karja). Maidon tuottajahinta oli vajaat 8 % parempi jälkitili mukaan luettuna kuin edellisvuonna (+3,2 snt/litra parempi hinta). Maidon kausihintaporrastusta lievennettiin. Luomumaidon tuotanto oli nosteessa, tuotanto kasvoi koko maan tasolla vuoden miljoonasta litrasta vuonna ,3 miljoonaan litraan. Etelä-Savossa luomumaitotiloja oli 11 ja koko maassa 126 tilaa. Maatalouden tuotantopanosten hinnat nousivat 12 %: mm. naudanrehujen hinnat nousivat alkukeväästä %, tasaantuen syksyllä 14 % korkeammiksi ja energian hinta nousi 28 %. ProAgria Maito/Liha Plus 20 ohjelman tulokset ProAgrian ja Valion Tuottavuus +20 ohjelman tärkeimpinä painopisteinä olivat säilörehusadon määrän ja laadun parantaminen sekä keskituotoksen, työn tuottavuuden ja lehmien elinikäistuotoksen kasvattaminen. Tuottavuus +20 ohjelma tilatasolla Ohjelman tavoite Toteuma v:een 2012 v.2010 Etelä-Savo koko maa Säilörehusato kg ka/ha Säilörehun syönti-indeksi Työn tehokkuus litraa/kotieläintyötunti Keskituotos kg/lehmä Elinikäistuotos kg/lehmä Satokauden 2011 säilörehujen sulavuus ja siten myös lypsättävyys jäi koko maassa normaali vuotta alhaisemmaksi, sillä alkukesän poikkeukselliset sääolot jouduttivat nurmen vanhenemista D-arvoennusteita nopeammin. Etelä-Savossa sulavuudet olivat 1.sadolla 667 g/kg ka, 2. sadolla 654 g/kg ka ja 3.sadolla 662 g/kg ka. Syönti-indeksiltään yli 100 pisteen rehuja oli 55 % (koko maassa 64 %). Sadon määrä oli hyvä. Pitkä lämmin syksy vauhditti 3.sadon korjuuta. Lammastalous on noususuhdanteessa Etelä- Savossa. 8

11 Tuotosseurantatilojen määrä karjakokoluokittain sekä elinikäis- ja vuosituotokset vuonna 2010 Etelä-Savossa. Karjakoko Tuotosseurantakarjojen lukumäärä Elinikäistuotos kg/lehmä Keskituotos kg/lehmä yli ProAgria Maito/Liha Plus 20 toteutuneet tilatason mittarit karjakokoluokan mukaan koko maassa Koko maan tulokset 2010 Ominaisuus Tiloja kpl karjakoko alle 12,5 lehmää 12,5 24,9 lehmää 25 49,9 lehmää 50 99,9 lehmää ,9 lehmää yli 200 lehmää Tiloja, kpl Keskituotos, kg/lehmä Säilörehun syönti-indeksi Säilörehusato, kg ka/ha Maitoa, l/maid.tuot Kotieläintyötunti Elossa olevien elinikäistuotos, kg/le Karjakompassin ruokinnan suunnitteluosio otettiin käyttöön heinäkuussa Karjakompassi on uusi maitotilojen tuotannon hallinnan työväline, jolla seurataan ja suunnitellaan ruokintaa, tuotantoa ja taloutta. Karjakompassilla tarkoitetaan myös uutta maitotilojen neuvontatapaa. Syksyn ruokinnansuunnittelun haastavuutta lisäsivät paikoin puutteelliset datayhteydet kentällä sekä säilörehun laatu. Karjakohtaisen vakiotuotoksen ja kuiva-ainesyönnin pohjalta lähtevä taloudellinen ruokinnan tarkastelu on herättänyt mielenkiintoa tiloilla. Ruokintaoptimointeja tehtiin 608 kappaletta (tiloja 322 kpl) ja ruokinnan onnistumista seurattiin päivälaskelmin 307 tilalla (1190 kpl). Maitotilaneuvonnan tilakäyntejä tehtiin yhteensä 1018 kpl. Lehmähavaintoja pienryhmässä Kekkosen tilalla. 9

12 Maitotilaneuvonnan Karjakompassi-työskentelyn lisäksi hanketyöt kartuttivat useimpien neuvojien osaamista muun muassa benchmarkingin, pienryhmäohjauksen, säilörehun tuotannon ja hallitusmallin neuvonnan toimintatavan osalta (MaitoTaito-, Nurmesta Tankkiinja Maatilayrityksen hallittu kasvu hankkeet). Luomumaito luonnostaan terveellistä hankkeen tuloksiin voi tutustua (Maataloustieteen Päivät 2012). ProAgria Liha Emolehmä- ja lihanautatilojen neuvonta Emolehmä- ja lihanautatiloille tehtiin ruokinnan suunnittelupalvelua. Emolehmätiloille järjestettiin Maatilayrityksen Hallittu Kasvu-hankkeen retki investoineille emotiloille Hämeeseen tammikuussa. Lihanautatiloille tehtiin vuoden aikana kaikkiaan 30 kehityskeskustelua. Neuvoja osallistui laatuauditointikäyntiin Maakuntien parhaat merkkiä varten. Lihakas -esiselvityshanke naudanlihantuotannon kehittämiseksi jatkui päättyen vuoden lopussa. Hankkeen aikana käytiin 26 tilalla ja kerättiin tietoa lihanautatilojen toiminnasta, tuloksista ja mahdollisista kehittämiskohteista. Neuvoja on osallistunut luomu-, valkuaisrehu- ja liha-alan päiviin sekä liha-alan verkottumistilaisuuteen. ProAgria Maito/Liha Lammastilaneuvonta Proagria Etelä-Savo hoitaa oman maakunnan lisäksi Pohjois Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson lammastilaneuvonnan. Lammastalouden positiivisen käänteen myötä uusia tiloja liittyi tuotosseurantaan ja neuvontaan. Tuotosseurantaa on piristänyt myös uuden weblammas ohjelman aukeaminen. Tuotosseurannassa oli Etelä-Savossa 20, Pohjois-Savossa 12, Etelä-Karjalassa 3, Pohjois-Karjalassa 12 ja Kymenlaaksossa 4 tilaa. Kaikkiaan lammastiloja oli asiakkaina hanke ja muu lammasneuvonta huomioiden 87 kappaletta. Katraskokoa kasvatetaan ja lihan hinnan noustessa sekä karitsan laatupalkkion tuodessa mielekkyyttä tuottamiseen halutaan tehostaa ja kasvattaa tuotantoa. Markkinoilla on kova veto: tuotanto nousi alkuvuotena 30 % ja lampaanlihan kulutus kasvoi 60 %, eli omavaraisuus on edelleen alle 20%. Etelä-Savon osalta teurastamon puute tuottaa ongelmia ja lisäkuluja kuljetuksen muodossa. Alueen lampaanjalostus sai tärkeän työkalun, kun neuvontaan hankittiin ultra-äänilaite, jolla mitataan jalostusarvostelussa karitsan selkälihaksen sekä rasvakerroksen paksuus. Nyt useammat itäsuomalaisetkin karitsat voivat saada lihantuotantoindeksin, joka on erittäin tärkeä jalostusmittari. Karitsoita onkin mitattu yli 800 kpl. Samalla laitteella voidaan tehdä myös uuhien tiineystarkastuksia, joita viime syksynä tehtiin kolmella tilalla. Syksyllä alueella lähti käyntiin kolmevuotinen Tosilampuri hanke, joka perustuu esiselvityshankkeen tuloksena syntyneeseen Lampaanpidosta lammastalouteen Itä-Suomen lammastalouden kehittämisohjelmaan sekä valtakunnalliseen Lammasstrategiaan. Hankkeeseen palkattiin hanketyöntekijä, joka perehtyy hanketyön lisäksi lampaiden rehuntuotantoon sekä lammastalouden talousseurantaan ja suunnitteluun. Hanke on saanut suuren suosion ja ensimmäisenä Terve lammas on tuottava teemapäivänä jouduttiin jo rajoittamaan osallistumismäärää tilanahtauden takia. Hankkeen markkinointitilaisuuksissa on ollut paljon lampureita, joista useat ovat ilmoittautuneet pienryhmiin. Maatilayrityksen hallittu kasvu hankkeen opintomatkalla Hämeessä tutustuttiin Veräväisen tilan Hereford-emolehmiin uudessa pihatossaan. 10

13 ProAgria Kasvi Kasvintuotantoneuvonnan tavoitteena on maatilojen kilpailukyvyn säilyttäminen, tuotteiden ja tilan toiminnan laadun parantaminen sekä uusien viljelymenetelmien käyttöönoton edistäminen. Keinoina ovat tilakohtainen neuvonta ja pienryhmäneuvonta sekä kurssien ja retkien järjestäminen. Kasvintuotanto Etelä-Savossa on kokonaisuutena pysynyt edellisten vuosien tasolla. Aktiiviviljelijöiden määrän väheneminen on hidastunut. Vuonna 2011 viljelijätukea hakeneita oli 2966 kpl. Käytössä oleva peltoala on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan. Keskipeltoala on noussut yli 25 hehtaarin. Valtakunnallisessa vertailussa keskipeltoalamme jää jälkijoukkoihin. Pellon käytössä muutokset ovat pieniä edelliseen vuoteen verrattuna. Nurmiala on hieman kasvanut, vilja-alat ovat pysyneet ennallaan ja öljy-, mauste- ja energiakasvien viljely vähentynyt. Prosentuaalisesti valkuaiskasvien viljely on lisääntynyt eniten. Tosin valkuaiskasvien viljelypinta-alat ovat vielä vähäiset. ProAgria Kasvi Ympäristöneuvonta Luomutuotanto lisääntyi edelleen vuoden 2011 aikana. Luomuvalvottu peltoala lisääntyi edellisvuodesta 8 %, ollen vuoden lopussa 7787 hehtaaria eli 10,6 prosenttia Etelä-Savon peltoalasta. Luomutilojen keskikoko kasvoi edellisvuodesta 6 % ollen 34,3 ha. Luomutilojen osuus Etelä-Savossa on 7,3 % maatiloista. Vuoden lopussa Etelä-Savon alueella oli yhteensä 232 luomutoimijaa, joista maatiloja oli 227 kappaletta. 38 toimijaa tuotti luomukotieläintuotteita. Luomutuotanto kiinnostaa kovasti viljelijöitä, se näkyi mm. luomuperuskurssilaisten määrässä. Peruskursseja järjestettiin kaksi kappaletta. Kursseilla oli yhteensä 44 kurssilaista. ProViljelys -kokonaisuudesta eniten neuvojat tekivät viljelysuunnitelmia yhteensä 723 tilalle, joista luomutiloille 100. Kasvukauden aikaisella tilakäynnillä käytiin 65 tilalla 1-3 kertaa kesässä. Kasvituotannon talousseurannan laskelmia laadittiin 24 tilalle. Ympäristötuen ravinnetaselaskelmia laskettiin 102 tilalle Hankerahoituksella toteutettiin ProViljelys- koulutuspienryhmiä Kasvintuotanto kannattaa ja Nurmesta tankkiin -hankkeissa. Kasvintuotanto kannattaa -hankkeen pienryhmät koostuivat vilja- ja valkuaiskasvi- ja luomuviljelijöistä. Nurmesta tankkiin hankkeen ryhmät olivat nimensä mukaisesti nurmiviljelijöitä. Ravinnehävikit euroiksi yhteistyöhanke Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa aloitettiin syksyllä RAE pyrkii tehostamaan ravinteiden hyödyntämistä tiloilla ja vähentämään maatalouden vesistökuormitusta. Tavoitteena on maatilojen taloudellinen hyöty ja vesien parempi tila. Maatilan energiasuunnitelmia laatiminen ProAgrian toimesta aloitettiin ja ensimmäiset suunnitelmat on laadittu. Tehtävään on kouluttautunut kaksi neuvojaa. Energiasuunnitelmassa selvitetään tilan nykytilanne ja valitaan parhaat mahdolliset keinot energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi. Yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa järjestettiin asian tiimoilta kaksi tiedotustilaisuutta ja ulkomaan opintomatka. Seitsemän ProAgria Etelä-Savon neuvojaa osallistui luomu- ja viljelytarkastustoimintaan. Viidellä neuvojalla on luomutarkastusten valtuutus ja kolmella neuvojalla viljan ja piensiementen tarkastusvaltuutus. ELY-keskuksen ohjaamana luomutarkastuksia tehtiin peltoviljelyyn, Hyvin hoidettu tuottava pelto on osa viihtyisää maisemaa. 11

14 kotieläintuotantoon ja elintarviketoimintaa 123 tilalla. Eviran ohjauksessa viljelytarkastuksia tehtiin 21 tilalle. ProAgrian neuvojat avustivat viljelijätukien hakemisessa 628 tilaa. Kotimaiset Kasvikset ry:n sopimustilojen laatuauditointeja tehtiin 5 kpl. ProAgria Etelä-Savon koneneuvonta keskittyi kasvinsuojeluruiskujen testauksiin. Testauksia tehtiin 142 tilalle. Ympäristötuen mukaisiin kasvinsuojelukoulutuksiin osallistui kuudessa tilaisuudessa yhteensä 304 henkilöä. Koulutuksista viisi kohdistui peltoviljelyyn ja yksi puutarhatiloille. Avomaavihannes- ja marjantuotannon toimintaedellytykset säilyivät edellisen vuoden tasolla. Avomaavihannesten kokonaispinta-ala oli Etelä-Savossa 620 ha, marjatuotannon 650 ha ja omenanviljelyn 30 ha. Tilakohtaista neuvontaa toteutettiin kasvustokäynteina tiloilla, marjatiloilla 6 tilalla ja vihannestiloilla mm. tuholaistarkkailuna viikoittain kasvukauden aikana. Viljelysuunnitelmia puutarhatiloille tehtiin yhteensä 28 kpl. ProAgria Kasvi Talousneuvontapalvelut Talousneuvonnan tavoitteena on maa- ja metsätilojen kilpailukyvyn parantaminen. Keinoina ovat investointien suunnittelu ja talouden seuranta. Talousneuvonnan palvelujen kysyntä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Maatilan elinkeinosuunnitelmia laadittiin 44 tilalle ja muita taloussuunnitelmia laadittiin 49 tilalle. Investoiville tiloille ProAgrialla on tarjota hankerahoituksella investoivan tilan tukitiimitoimintaa. Neuvojamme ovat olleet mukana viidessä navettainvestoinnissa suunnittelemassa tuotannon laajentamista. Uutena palveluna otettiin käyttöön Maatilan hallitustoiminta. ProAgrian talous- ja tuotantoneuvojat olivat mukana 8 tilan hallituspalavereissa. Neuvojat toivat palavereihin tietoa tuotannosta ja taloudesta sekä ulkopuolista näkemystä tilan yrittäjien päätöksenteon taustaksi. Toimintatapa sai valtakunnallista huomiota ja sitä esiteltiin myös toisissa maakunnissa. Toiminnan rahoittajana toimi Maatilayrityksen hallittu kasvu -hanke Maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdokset lisääntyivät edellisestä vuodesta 10 prosenttia. Erityisesti metsätilojen sukupolvenvaihdoksien kysyntä on kasvanut merkittävästi. Vuoden aikana 98 tilalla neuvojat olivat mukana suunnittelemassa vaihdosta. Näistä 22 oli metsätiloja. Sukupolvenvaihdoksia edistettiin koulutustilaisuuksilla. HYMY Hyvinvoiva maatalousyrittäjä -hankkeen rahoituksella maatiloille suunnattuja tilaisuuksia oli 4, joissa oli 80 osallistujaa. Metsätilallisille pidettiin kaksi infopäivää yhteistyössä Metsäliiton ja Sampo-pankin kanssa. Paikalla tilaisuuksissa oli yhteensä noin 250 asiasta kiinnostunutta. ProAgrian neuvojat ovat toimineet asiantuntijoina viljelijöiden työterveyshuollon tilakäynneillä. Käytyjen tilakäyntien määrä väheni edellisten vuosien tasosta. 83 tilakäynnillä neuvoja oli mukana. Tilitoimistopalvelut ProAgrian kirjanpitopalvelujen laajeneminen tilitoimistoksi mahdollisti entistä monipuolisemman palveluvalikoiman. Tilitoimiston vahvuutena on kiinteä yhteistyö talous-, yritys- ja veroneuvojien kanssa ja osaaminen niin maa- ja metsätalous kuin yhtiö- ja yritysverotuksessakin. Veroneuvontapalveluja tehtiin yhteensä 568 asiakkaalle ja tulosanalyysejä laadittiin 62 tilalle. Laadullisesti hyvä ja runsas säilörehusato luo tukevan pohjan kotieläintilan tuotannolle ja taloudelle. 12

15 ProAgria Yritys Maaseutuyrittäjyys on monipuolistanut maaseudun elinkeinotoimintaa. Eteläsavolaisista maatiloista 40 % harjoittaa maatalouden rinnalla muuta yritystoimintaa ja yli kolmannes kaikista mikroyrityksistä toimii maaseudulla. Maatalouden ohella harjoitettava yritystoiminta ja maaseudulla toimivat mikroyritykset vahvistavat maaseudun elinvoimaisuutta ja työllisyyttä. Monialaisia maatiloja on Etelä-Savossa 40 %, kun koko maan ka. on 36 %. ProAgria osana Yritys Suomi palvelujärjestelmää ProAgria on tiiviisti mukana Yritys Suomi palvelujärjestelmässä seudullisten yrityspalvelujen kautta. Toimintavuoden aikana TE- toimistot toteuttivat Kotti nimisen ennakointikyselyn eteläsavolaisille yrityksille. Seudulliset yrityspalvelut olivat mukana tulosten purkamisessa ja käytännön asioiden eteenpäinviemisessä. ProAgrian rooli oli merkittävä asioiden viennissä yritystasolle. Etelä-Savossa toimii viisi seudullista yrityspalvelupistettä. Yhteistyö seudullisten elinkeinotoimijoiden kanssa on mennyt eteenpäin ja syventynyt. Vuoden aika päivitettiin seudulliset yrityspalvelusopimukset. Seudullisten yrityspalvelujen tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa yritysten neuvontaa. Seudulliset yrityspalvelupisteet ovat rakentuneet Savonlinnan seudulle (Savonlinnan seudun kuntayhtymän ympärille), RaJuPuSu seudulle, Mikkelin seudulle (Miset Oy:n yhteyteen), Pieksämäen seudulle (Pieksämäen kaupungin elinkeinopalvelun yhteyteen). Keski-Savon seutu yp:ssä ovat mukana Etelä-Savosta Joroinen ja Heinävesi. ProAgria Yritys Yritysneuvontaa tuotteistettujen palvelujen avulla ProAgria Etelä-Savon ja maa- ja kotitalousnaisten yrityspalveluiden kohderyhmänä ovat monialaiset maatilat ja muut maaseudulla toimivat yritykset. ProAgria tuottaa liikkeenjohdollisia neuvontapalveluita alkaville ja toimiville yrityksille. Yritysneuvonta on keskittynyt muutamiin keskeisiin toimialoihin (matkailu, koneurakointi, mökkitalkkarit, elintarvikkeet, hevoset ja bioenergia), joissa on kasvatettu määrätietoisesti osaamista. Perusneuvontaa tehdään myös muille toimialoille. Kehittämistoimia tehdään eri kehittämishankkeissa ja normaalina asiakaslaskutuksena. ProAgria Yrityksen tuotteet on kehitetty vastaamaan eri-ikäisten ja eri toimialoilla toimivien maaseutuyritysten tarpeita. Palvelujen keskeisenä ajatuksena on elinkaariajattelu sekä tasapainoisen johtamisen ja jatkuvan parantamisen malli. Kangasniemen Huvilaveistämön laajennushanketta suunnittelemassa yrittäjät Leena ja Mika Sippo sekä yritysneuvoja Aarre Damski. 13

16 Yritysneuvonnan asiakasmäärät tuotteittain 2011 Masva-tehtävät 86 YritysInvest 27 YritysTutka 22 Yrityksen liiketoimintasuunnitelman ohjaus 10 Ammatillinen maaseutuyritysneuvonta 9 Laatuarviointi ja laatusopimusten auditointi 6 Muut maaseutuyritysten suunnitelmat ja laskelmat 5 Majoitustilojen luokitus 4 Majoitustilojen yleisvaikutelman arviointi 4 Laatuneuvonta 2 ProAgria tulevaisuuskeskustelu 2 Vuokramökin kauniissa makuuhuoneessa lepää keho ja mieli ProAgria Yritys Yritysten kehittäminen hanketoiminnan avulla Vuoden aikana toteutettiin kahta eri kehittämishanketta, Pro Matkailu ja Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen. Pro matkailu -hanke keskittyy matkailu- ja ruokapalveluyritysten kehittämiseen ja Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke eri toimialojen yritystoiminnan kehittämiseen sekä seudullisten yrityspalvelujen kehittämiseen. Hankkeissa toteutetut teemapäivät ja opintoretket olivat asiakastarpeista lähteviä. Hankkeiden Masva-kartoituksiin osallistui yhteensä 86 asiakasta ja opintomatkoihin ja teemapäiviin osallistui 164 henkilöä. Yritysneuvonnan vaikuttavuus Asiakkaat, jotka käyttävät ProAgrian yritysneuvontaa, ovat aloittamassa yritystoimintaa tai investoimassa voimakkaasti. Tämä tarkoittaa työpaikkojen ja liikevaihdon lisäystä. YritysTutkassa ja liiketoimintasuunnitelmassa valmistellaan rahoitushakemukset pääsääntöisesti Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutuosastolle. Yritysneuvonta valmistelee noin % ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoittamista hankkeista. ELY-keskukselta ja asiakkailta saamamme palautteen perusteella rahoitushakemusten laatu ja yritysidean kokonaisvaltainen arviointi on helpottanut rahoituspäätösten tekoa. Yrittäjän näkökulmasta ELY-keskuksen avustukset on saatu täysimääräisenä. Neuvonnalla on pystytty myös vaikuttamaan siihen, että yrittäjän näkemykset muotoutuvat realistisemmiksi esim. asiakasmäärien suhteen ja yrittäjät saavat tietoa kilpailutilanteesta sekä näkemyksen vahvuuksista ja heikkouksista. Mökkiyrittäjät tutustuivat Härkäniemen tupiin lokakuun opintomatkalla 14

17 Maa- ja kotitalousnaiset Maa- ja kotitalousnaiset on kaikille avoin naisten järjestö, joka on asiantuntijoidensa avulla vahva ja tunnettu maaseudun kehittäjä. Toimintamme tavoitteena on maaseudun ihmisten, erityisesti maaseudun naisten hyvinvointi. Maa ja kotitalousnaisten neuvonnassa vuosien teema on: Yhdessä vahvemmaksi hyvinvointi kasvaa meistä. Tällä teemalla olemme halunneet korostaa: Yhdessä tekemistä ruokaosaamisen ja -kulttuurin vahvistajana sekä terveyden edistäjänä. Maa- ja kotitalousnaiset Suomalaista maisemaa ja luontoa osana hyvinvointia ja yrittäjyyttä Verkostojen ja yhteistyön sekä yhä lisääntyvän hyvinvointipalvelujen tarpeen merkitystä ja mahdollisuutta maaseutuyrityksille Paikallisyhteisöjen merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja rohkeutta uudistaa toimintaa uusien tarpeiden mukaan. Yhdessä vahvemmaksi - hyvinvointi kasvaa meistä -teemalla toteutamme myös koko maaseutuneuvonnan yhteistä maaseudun kehittämisohjelmaa. Elämään makua yhdessä tehden Maa- ja kotitalousnaiset olivat koko vuoden Koukussa kalaan. Teemaelintarvike kala oli esillä kotitalousneuvonnan tapahtumissa ja kursseilla. Valtakunnallisena kalastuspäivänä järjestettiin yhdessä kalatalouskeskuksen kanssa tapahtuma Mikkelin alakoululaisille. Tapahtumissa ja kursseilla perehdyttiin kestävään kalankäyttöön sekä innostettiin nauttimaan kalastuksesta luonnon helmassa. Lasten luontoretki järjestettiin Mäntyharjun kirkonkylän koululla. Luontopolulla opittiin tunnistamaan kotimaisia marjoja ja muita metsänantimia yhteistyökumppani Arktiset Aromit ry:n materiaalin tuella. Kaveriksi kasviksia -tapahtumissa jaettiin tietoa kasviksista liki 700 eteläsavolaiselle alakoululaiselle. Tapahtumat järjestettiin syyskuussa Heinäveden kirkonkylän koululla, Pihlajaniemen koululla Savonlinnassa, Kalevankankaan koululla Mikkelissä ja Kontiopuiston koululla Pieksämäellä Kuva: Mervi Kukkonen 15

18 Älä ruoki hukkaa -tapahtumissa kannustetaan Maa- ja metsätalousministeriön HYPER- LINK Laatuketjun tuella vähentämään kotitalouksien ruokahävikkiä ja lisätään tietoisuutta kuluttajan roolista osana elintarvikkeiden ruokaketjua. Hankkeen tilaisuuksia järjestettiin syksyn 2011 aikana seurakuntien perhekerhoissa Sulkavalla, Rantasalmella, Joroisissa ja Juvalla. Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallisessa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Ruisleipätalkoot hankkeessa edistetään paikallista lähiruokaa ja sen näkymistä kuluttajalle, muistutetaan kuluttajia ruisleivän terveellisyydestä sekä palautetaan leipomiskäytäntöä arkeen. Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten maakunnallinen Ruisleipätalkoot tapahtuma järjestettiin Mikkelin Graanilla elokuussa. Rukiin puolesta kampanjoitiin paikallisissa tapahtumissa Heinävedellä, Kerimäellä, Ristiinassa ja Rantasalmella. Sulkavalla järjestettiin ruisleipäkurssi keskuskoulun yhdeksäsluokkalaisille. Ruisleipätalkoissa yhteistyötahoina ovat MTK:n tuottajayhdistykset, myllyt, viljelijät sekä paikalliset ruisleivän taitajat. Maisema ja luonto hyvinvoinnin tekijöinä MKN maisemapalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä maanomistajien, asukkaiden ja kulttuuriympäristön hoidon sidosryhmien kanssa eteläsavolaisen maatalousluonnon ja kulttuuriympäristön hyväksi. Painopisteenämme ovat laajat luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnittelutyöt sekä viljelyalueiden luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ohjaava neuvonta ja suunnittelu. Neljän maakunnan yhteinen Härkää sarvista (HÄÄVI) -hankkeella edistetään laidunnusta luonnon- ja maisemanhoitokeinona. Häävi -työssä on erityisesti onnistuttu lisäämään yhdistysten kiinnostusta erityistukien hakuun sekä lisätty tietoisuutta Laidunpankki -palvelun, mahdollisuuksista. RAE Ravinnehävikit euroiksi on syksyllä 2011 aloitettu yhteistyöhanke Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa. RAE pyrkii tehostamaan ravinteiden hyödyntämistä tiloilla ja vähentämään maatalouden vesistökuormitusta. Tavoitteena on maatilojen taloudellinen hyöty ja vesien parempi tila. Rakeeseen valitaan Etelä-Savosta 50 tilaa, joiden kanssa selvitetään mm. tilojen ravinnetaseet, lannan hyödyntämismahdollisuudet, ravinnekuormituslähteet ja mahdolliset vesienhoitotoimenpiteet. Syksyn aikana RAE -hankkeen painopistealueet Etelä- Savossa ovat Puulan Ruovedenselkä, Kyyvesi, Mikkelin eteläpuolinen Saimaa, Joroisselkä-Joroisvirta-Valvatus, Suuri ja Pieni Raudanvesi sekä Puruvesi. Hankkeessa mukana olevat tilat pyritään valitsemaan pääasiassa näiltä alueilta. Tilakäyntien lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta, työnäytöksiä jne. joihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet. Etelä-Savossa painotetaan erityisesti kosteikoita. Etelä-Savon MKN maisemapalveluiden neuvontatoiminta ulottuu myös Keski-Suomeen. Maa- ja kotitalousnaiset Yrittäjyydellä ja yhteisvoimin hyvinvointia maaseudulle Maa- ja kotitalousnaisten tarjoamia yritysneuvonnan palveluja tehtiin vuonna 2011 niin investointeihin kuin kehittämiseenkin liittyen. Neuvonnan kärkitoimialoja olivat: matkailu-, urakointi-, hevos- ja elintarvikeyrittäjyys. Tuotannon laajentamis- ja kehittämishankkeita kohdistui jokaiselle toimialalle. Tehdyillä toimenpiteillä yritykset pyrkivät vahvistamaan asemansa markkinoilla sekä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Uusia yrityksiä perustettiin muutamia. Perusyritysneuvonnan tuotteiden lisäksi maaseudun yrityksiä kehitettiin Promatkailu - ja 16 Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen Vuosina toteutamme Etelä- Savon Ely-keskuksen toimeksiantona sekä ympäristöministeriön ja Etelä-Savon maakuntaliiton rahoituksella Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin Maakunnan Parhaat Maisemat. Etelä-Savossa on 14 valtakunnallisesti ja yli 90 maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta

19 Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hankkeissa. Hankkeiden keskeistä toimintaa oli tiedottaa ja aktivoida yrityksiä kehittymään sekä edistää yritysryhmien syntymistä. Hankkeissa tehtiin myös kartoituskäyntejä, joissa yhdessä yrittäjän kanssa arvioitiin tulevaisuuden kehittämistarpeita. Hankkeisiin osallistui vuoden aikana kaikkiaan yli 250 maakunnan yrittäjää. ProAgria Keskusten Liiton myöntämän Maakuntien parhaat -laatumerkin sai Etelä-Savossa kolme uutta yritystä. Maakuntien Parhaat laatumerkin edellytykset ovat tuotteiden ja palvelujen korkea kotimaisuusaste, asiakaslähtöinen toiminta sekä laadukkaat tuotteet ja palvelut ja niiden jatkuva kehittäminen. Yhteisöllisyydestä hyvinvointia Järjestötoiminta kokoaa maaseudun ja maaseutukaupunkien ihmisiä yhteisölliseen toimintaan. Maaseudun naiset ovat aktiivisia toimijoita, jotka monin tavoin vaikuttavat verkostoissaan ja pyrkivät edistämään maaseudun elävänä pysymistä. Tämän aktiivisuuden esille tuomiseksi sekä siihen edelleen kannustamiseksi Etelä-Savossa valitaan vuosittain vuoden Maa- ja kotitalousnainen sekä palkitaan yhdistys hyvästä tiedottamisesta. V Etelä-Savon vuoden maa- ja kotitalousnaiseksi valittiin emäntä Marjatta Valkonen Kangasniemeltä. Heinäveden Maa- ja kotitalousnaiset palkittiin hyvästä tiedottamisesta. Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallinen liikuntakampanja v Arjen Askelissa liikutti vilkkaimmin juuri Etelä-Savossa. Kampanjaan osallistui yli 200 eteläsavolaista ja valtakunnallisilla kilpailuviikoilla valtakunnan toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet ryhmät tulivat Etelä-Savosta, Sulkavalta ja Mikkelistä. Kylävillitys II -hankkeessa on aktivoitu Veej jakajan toimintaryhmän alueen kylien asukkaita kehittämään omaa asuinseutuaan. Hankkeessa on tehty kahdeksan kyläkyselyä, Mikkelin Korpijärven kyläsuunnitelma sekä kyläsuunnitelman päivitykset Ristiinan läntisillä kylillä ja Kangasniemen Kutemajärvellä. Maisemanhoitoon on haluttu panostaa ja hankkeen aikana on toteutettu 15 Kyläkävelyt kulttuurimaisemassa tapahtumaa eri puolilla Veej jakajan toimintaryhmän aluetta. Hanke on myös järjestänyt vuosittain opintomatkoja, joilla on päästy tutustumaan monipuolisesti kylien toimintaan ja kehittämiseen ja kylien ihmisiin eri puolella Suomea. Kylävillitys II- hanke on kolmen vuoden aikana toiminut yli 20 eri kylällä Veej jakajan toimintaryhmään kuuluvien kuntien alueella ja hankkeen tilaisuuksiin, talkoisiin ja opintomatkoille on osallistunut 600 kylien vakituista tai vapaa-ajan asukasta. Kylillä, joilla hanketta on toteutettu, on aitoa innostusta ja valmiutta oman asuinalueen tavoitteelliseen kehittämiseen. Yhteishenki ja yhteisöllisyys ovat kylillä lisääntyneet ja uusia aktiivisia kylän vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita on saatu mukaan kylien yhdistysten toimintaan. Maakunnallisen Johda ja vaikuta -kehittämishankkeen tavoitteena on edistää eteläsavolaisten, erityisesti naisten, järjestötyöhön ja luottamustehtävien hoitoon liittyvää osaamista. Vuoden aikana käynnistyi pienryhmätoiminta neljällä paikkakunnalla. Pienryhmätoiminnassa tavoitteena on soveltaa hankkeessa opittua ja tuottaa omaa toimintaa tai asuinaluetta edistävä kehittämistoimenpide. Hankkeen toiminnassa oli aktiivisesti mukana lähes 160 osallistujaa. Maa- ja kotitalousnaiset Maa- ja kotitalousnaisten yritysneuvonnalla on hyvät tuotteet mm. yritysten laadun ja talouden kehittämiseen. Kuva Hanna Huovinen 17

20 Jäsentilasto 2011 Osastot Jäsenet Kunniajäsenet Asiakasjäsenet Miehiä Naisia Talouksia Yhtymät Yrittäjä- Perheen Henkilö- Kpl Naiset Miehet Yht. Naiset Miehet Yht. jäsenet jäsenet jäsenet ANTTOLA ENONKOSKI HAUKIVUORI HEINÄVESI HIRVENSALMI JOROINEN JUVA KANGASLAMPI KANGASNIEMI KERIMÄKI MIKKELI MÄNTYHARJU PERTUNMAA PIEKSÄMÄKI PUNKAHARJU PUUMALA RANTASALMI RISTIINA SAVONLINNA SAVONRANTA SULKAVA VIRTASALMI Asiakasjäs. yht. Yhteensä Jäsentilasto Kuva: Mervi Kukkonen Maa ja kotitalousnaisten neuvontatyö ja järjestötoiminta tukevat toinen toistaan. Koulutukset, matkat, tapahtumat, kampanjat ja tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 18

tomus 2013 er Vuosik

tomus 2013 er Vuosik Vuosikertomus 2013 Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 ProAgria Keskukset valtakunnallisesti...2 Puheenjohtajan katsaus...5 Jäsenet, hallinto ja organisaatio...6 Toimialakatsaukset

Lisätiedot

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry. Vuosikertomus 2012

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry. Vuosikertomus 2012 ProAgria Keski-Pohjanmaa ry Vuosikertomus 2012 Sisältö Avaintiedot 1 Toiminnan perusteet 2 Johtajan katsaus 3 Hallinto ja organisaatio 4 Henkilöstö 7 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 9 Maatalous Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry ProAgria Keski-Pohjanmaa ry 1Vuosikirja 2013 Sisältö Vuosi 2013 lyhyesti 1 Toiminnan perusteet 2 Johtajan katsaus 3 Hallinto ja organisaatio 4 Henkilöstö ja toiminnan kehittäminen 7 Maatalous Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry ProAgria Keski-Pohjanmaa ry 1Vuosikirja 2014 Vuosi 2014 lyhyesti Kuva Jari Tikkanen Sisältö Vuosi 2014 lyhyesti 1 Toiminnan perusteet 2 Johtajan katsaus 3 Hallinto ja organisaatio 4 Henkilöstö ja toiminnan

Lisätiedot

ProAgria Länsi-Suomi. Vuosikertomus 2014

ProAgria Länsi-Suomi. Vuosikertomus 2014 ProAgria Länsi-Suomi Vuosikertomus 2014 Sisältö Avaintiedot 2014 3 Toimintaperiaatteet 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallinto ja organisaatio 6 Palveluryhmäkatsaukset ProAgria Maito ja Liha 10 ProAgria

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. ProAgria Farma. Vuoden 2013 alusta ProAgria Länsi-Suomi

Vuosikertomus 2012. ProAgria Farma. Vuoden 2013 alusta ProAgria Länsi-Suomi Vuosikertomus 2012 ProAgria Farma Vuoden 2013 alusta ProAgria Länsi-Suomi Sisältö Toimintaperiaatteet 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallinto ja organisaatio 2012 6 Hallinto ja organisaatio 2013 10 Talouden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Etelä-Pohjanmaa. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Vuosikertomus 2013. Etelä-Pohjanmaa. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti Vuosikertomus 2013 Etelä-Pohjanmaa ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti Missio, visio, arvot Missio: ProAgria Etelä-Pohjanmaan missio on

Lisätiedot

Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke 17.9.2010 31.12.2014

Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke 17.9.2010 31.12.2014 Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanke 17.9.2010 31.12.2014 Loppuraportti ProAgria Etelä-Savo ry Etelä-Savon Koulutus Oy SISÄLTÖ 1. Toteuttajan nimi... 3 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus...

Lisätiedot

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2010 Sukupolvenvaihdos pitää metsän tuottavana Onnistunut ruokinta seurantapalvelun avulla Valaise viisaasti säästä energiaa ja euroja! Lähiruoka

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020. Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset

ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020. Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden

Lisätiedot

19. vuosikerta 4/2013

19. vuosikerta 4/2013 19. vuosikerta 4/2013 talous s. 4 kotieläin ja maito s. 5-9 pelto ja kasvi s. 10-15 maisema s. 16-17 yritys s. 18-19 2 Tavoitteena menestyvä hyvinvoiva asiakas Toimintaympäristön muutos ja maatilojen kilpailukyky

Lisätiedot

Lihatilan Skarppiohjelma -hanke. Loppuraportti 5.1.2012 31.12.2014

Lihatilan Skarppiohjelma -hanke. Loppuraportti 5.1.2012 31.12.2014 Lihatilan Skarppiohjelma -hanke Loppuraportti 5.1.2012 31.12.2014 ProAgria Etelä-Savo ry 4.3.2015 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 3 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3. Yhteenveto hankkeesta...

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-SAVON LIITTO MTK-ETELÄ-SAVO RY. TOIMINTAKERTOMUS 2011 19.3.2012 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2011 Jukka Leikkonen, MTK-Etelä-Savon johtokunnan puheenjohtaja vuonna 2011, Mäntyharju

Lisätiedot

Maaviesti. Emolehmät. Maitoeuroja. EU-tukihakuun. Vipuun. luontevasti luomuun. Asiantuntija-apua. ohjatulla ruokinnalla.

Maaviesti. Emolehmät. Maitoeuroja. EU-tukihakuun. Vipuun. luontevasti luomuun. Asiantuntija-apua. ohjatulla ruokinnalla. Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2013 Emolehmät luontevasti luomuun Asiantuntija-apua EU-tukihakuun Maitoeuroja ohjatulla ruokinnalla Viljelijä menee Vipuun Hyvä nurmikasvusto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-SAVON LIITTO MTK-ETELÄ-SAVO RY. TOIMINTAKERTOMUS 2014 20.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2014. 3 Toiminnan tarkoitus.. 4 Johtokunta, valiokunnat ja toimihenkilöt.

Lisätiedot

viesti arjen askelista! Juha Marttila Luomumaitoon Huvi ja hyöty irti haluaa pitää tuntuman maatilan töihin laskien ja suunnitellen

viesti arjen askelista! Juha Marttila Luomumaitoon Huvi ja hyöty irti haluaa pitää tuntuman maatilan töihin laskien ja suunnitellen viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2011 Juha Marttila haluaa pitää tuntuman maatilan töihin Luomumaitoon laskien ja suunnitellen Huvi ja hyöty irti arjen askelista! Laskelma on silloin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004. Luomuliitto ry

Vuosikertomus 2004. Luomuliitto ry Vuosikertomus 2004 Luomuliitto ry Sisällysluettelo 1 Toiminnanjohtajan katsaus 2 Toiminta-ajatus, visio ja arvot 3 Organisaatio 4 Luomutuotanto ja markkinat 8 Markkinatilanne 10 Edunvalvonta 12 Järjestö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-SAVON LIITTO MTK-ETELÄ-SAVO RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 17.3.2011 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2010 Jukka Leikkonen, MTK-Etelä-Savon johtokunnan puheenjohtaja vuonna 2010, Mäntyharju

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Maaviesti. Yhtiömuoto. Perunaoppia. Kalatalous. kiinnostaa maatiloja. Oulun seudulta Tansaniaan. kansainvälistyy

Maaviesti. Yhtiömuoto. Perunaoppia. Kalatalous. kiinnostaa maatiloja. Oulun seudulta Tansaniaan. kansainvälistyy Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2012 Yhtiömuoto kiinnostaa maatiloja Perunaoppia Oulun seudulta Tansaniaan Kalatalous kansainvälistyy Haja-asutusalueiden jätevedet eivät ole valtakunnallisesti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Ilpo Wennström: "Investointi nopeasti tuottamaan." Teemana Ruokinnan ohjaus s. 12 13. Kalasta oikein luvan kanssa 21

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Ilpo Wennström: Investointi nopeasti tuottamaan. Teemana Ruokinnan ohjaus s. 12 13. Kalasta oikein luvan kanssa 21 Rehukirjanpitovaatimuksiin muutoksia 5 Kolme uutta ruokinnanohjauspakettia 12 WebWisu käyttöön ensi vuonna 15 Kalasta oikein luvan kanssa 21 ProAgria 4 Tiedotuslehti asiakkaille ja sidosryhmille 2013 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

ItäMaito. kehittävät ruokintaa tavoitteiden kautta 2/2013. Monta tapaa optimoida ruokinta s. 6. ItäMaidon neuvonta uudistuu s. 14

ItäMaito. kehittävät ruokintaa tavoitteiden kautta 2/2013. Monta tapaa optimoida ruokinta s. 6. ItäMaidon neuvonta uudistuu s. 14 ItäMaito 2/2013 Monta tapaa optimoida ruokinta s. 6 Toivaset kehittävät ruokintaa tavoitteiden kautta ItäMaidon neuvonta uudistuu s. 14 Edustajistossa pääsee vaikuttamaan s. 19 2/2013 Kuva: Niko Nyrhinen

Lisätiedot

Maaviesti. Ruokintaan. Kaisu Merilä. Lisää luomua. Leivo. kaupan hyllylle. onnistumisen iloa. järjestön näköalapaikalla. lahjaksi tai myyjäisiin!

Maaviesti. Ruokintaan. Kaisu Merilä. Lisää luomua. Leivo. kaupan hyllylle. onnistumisen iloa. järjestön näköalapaikalla. lahjaksi tai myyjäisiin! Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 4/2012 Lisää luomua kaupan hyllylle Ruokintaan onnistumisen iloa Kaisu Merilä järjestön näköalapaikalla Leivo lahjaksi tai myyjäisiin! Tuotannon

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT LOPPURAPORTTI 1.11.2007-31.12.2011 MARJAMARKKINAT Hankenumero 2362 Hankkeen toimiala: Maaseudun elinkeinojen kehittäminen Ohjelman toimintalinja: Toimintalinja 1 Ohjelman toimenpide: 111 ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

MAIDONTUOTANTOTILAN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN

MAIDONTUOTANTOTILAN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN MAIDONTUOTANTOTILAN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 20.5.2009 Outi Maijala OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot