- 3.2 Voisiko pentueen määritellä samoin kuin sijoitussopimuksen osalta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 3.2 Voisiko pentueen määritellä samoin kuin sijoitussopimuksen osalta?"

Transkriptio

1 Kysymykset: 1) Kauppasopimus: - Onko Kennelliiton vanhassa kauppasopimuksessa ( ) jotain sellaista, jonka vuoksi sopimus oli pakko uudistaa (toki huomioiden sopimuksessa virhevastuulle asetettu kuluttajansuojalain vastainen vaatimus olennaisesti huonompi )? - Eli onko kuluttajakaupassa mahdollista käyttää yksinkertaista ja lyhyttä sopimusta? Perustelut, ks. alla. 2) Sijoitussopimus Uuden sijoitussopimuksen mukaan maksettu vakuusmaksu jää luovuttajalle, jos koira kuolee ennen sopimuksen täyttymistä. Kuitenkin, jos koira kuolee ollessaan luovuttajan hallussa, palautetaan vakuusmaksu vastaanottajalle (siis myös tapauksessa, että koira kuolisi täysin ilman luovuttajan tuottamusta ja täysin hänestä riippumattomasta syystä). Johtuuko tämä jälkimmäinen määräys kuluttajansuojalaista vai voisiko tämän kohdan poistaa sopimuksista? Olisiko mahdollista katsoa, että sijoitussopimuksessa pentue olisi vähintään yksi pentu, joka saavuttaa tietyn iän (esimerkiksi 5 viikkoa)? Onko sijoitussopimuksissa asetetut ikärajat ehdottomia vai voisiko niistä poiketa rotu- tai koirakohtaisesti? Perustelut, ks. alla. 3) Sopimus koiran jalostusoikeuden luovuttamisesta Onko jalostusoikeuden luovuttamisesta tehdyssä sopimuksessa pakko olla suositus korvauksen määrästä vai voisiko sen jättää osapuolten kesken sovittavaksi ilman Kennelliiton asettamaa suositusta? Voisiko pentueen määritellä samoin kuin sijoitussopimuksen osalta? Onko sopimuksessa pakko määrittää korvaus myös tilanteissa, joissa nartun/uroksen jalostuskäytöstä ei synny pentuja? Perustelut, ks. alla. 4) Yhteistyösopimus Olisiko liitteenä oleva yhteistyösopimus (tarkennus Kennelliitolle: sähköpostissa lähetetty versio) hyväksyttävä kuluttajansuojanäkökulmasta?

2 SuKokan kysymykset ja perustelut 1) KAUPPASOPIMUS Kysymys: Onko Kennelliiton vanhassa kauppasopimuksessa ( ) jotain sellaista, jonka vuoksi sopimus oli pakko uudistaa (toki huomioiden sopimuksessa virhevastuulle asetettu kuluttajansuojalain vastainen vaatimus olennaisesti huonompi )? Eli onko kuluttajakaupassa mahdollista käyttää yksinkertaista ja lyhyttä sopimusta? Perustelut: Uusi kauppasopimus on liian pitkä ja vaikeaselkoinen. Käytännössä sekä koiranostaja- että kasvattajatahot ovat pitäneet uutta pitkää sopimusta vaikeana. Sopimus myös nostaa liikaa esille tiettyjä asioita, kuten kasvattajan korvausvastuun, ja johtaa vastuukysymyksissä helposti harhaan. Tämä tulisi varmasti lisäämään korvausvastuusta johtuvia riitoja. Muissakaan kuluttajille suunnatuissa kauppakirjoissa ei nosteta myyjän korvausvastuuta korostetusti esille, jollei kyseessä sitten ole myyjän myöntämästä takuuajasta. Kauppakirjassa ei tarvitse nostaa esille asioita, jotka johtuvat suoraan kuluttajansuojalaista ja muusta lainsäädännöstä, kauppakirjassa pitäisi huomioida koirankauppaa koskevat erikoisuudet. Lisäksi lainsäädäntö tai oikeuskäytäntö saattavat muuttua myydyn koiran elinaikana, jolloin nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä kuvaileva sopimus voi muuttua ongelmalliseksi. EHDOTUS: entistä kauppasopimusta muutetaan niiltä osin kuin se ei vastaa nykylainsäädäntöä (esim. poistamalla kuluttajansuojalain vastainen vaatimus virheen olennaisuudesta) 2) SIJOITUSSOPIMUS Kysymykset: 2.1 Uuden sijoitussopimuksen mukaan maksettu vakuusmaksu jää luovuttajalle, jos koira kuolee ennen sopimuksen täyttymistä. Kuitenkin, jos koira kuolee ollessaan luovuttajan hallussa, palautetaan vakuusmaksu vastaanottajalle (siis myös tapauksessa, että koira kuolisi täysin ilman luovuttajan tuottamusta ja täysin hänestä riippumattomasta syystä). Johtuuko tämä jälkimmäinen määräys kuluttajansuojalaista vai voisiko tämän kohdan poistaa sopimuksista?

3 2.2 Olisiko mahdollista katsoa, että sijoitussopimuksessa pentue olisi vähintään yksi pentu, joka saavuttaa tietyn iän (esimerkiksi 5 viikkoa)? 2.3 Onko sijoitussopimuksissa asetetut ikärajat ehdottomia vai voisiko niistä poiketa rotu- tai koirakohtaisesti? Perustelut: Yleisenä huomiona haluamme korostaa sitä, että sijoitussopimus on Suomessa yleisesti käytetty sopimus, joka mahdollistaa sen, että koirankasvattaja voi pidättää itsellään jalostusoikeuden koiraan, jota ei itse pysty tai halua pitää kotonaan. Luovutuksensaaja saa lupaavan pennun edullisempaan hintaan (ja kasvattajan käytettyä jalostusoikeuttaan, ilmaiseksi). Kasvattajalla on erityinen intressi tukea luovutuksensaajaa koiranpidossa ja hoidossa, joten luovutuksensaaja saa hyväkseen myös kokeneen koiraharrastajan tuen. Sijoitussopimus on myös eläinsuojelulliselta kannalta erittäin suositeltava. Kasvattajan ei tarvitse pitää omassa hoidossaan kaikkia niitä koiria, joita suunnittelee käyttävänsä jalostukseen. Sijoituksessa olevat koirat pääsevät elämään pienemmissä laumoissa tai jopa ainoana koirana. Maailmassa on maita, joissa sijoittaminen ei ole mahdollista, ja tämä johtaa siihen, että kasvattajat ovat pakotettuja pitämään kodissaan isoja koiralaumoja. Laumakoon kasvaminen saattaa jossain tapauksissa johtaa eläinten hyvinvoinnin heikkenemiseen. Tältäkin kannalta sijoitussopimus on erittäin suositeltava sopimus ja olisi toivottavaa, että kasvattajien yleisesti epäkohdiksi kokemia kohtia sopimuksessa voitaisiin muuttaa. Eläinsuojelullinen näkokulma, se että kasvattajien koiramäärä on pieni ja pennut elävät kodinomaisessa ympäristössä, ei ole ainoastaan kasvattajien intressissä. Myös pennunostajat arvostavat tätä. Pennunottajat ymmärtävät hyvin sijoitussysteemin merkityksen tässä tavoitteessa, ja monet haluavat omalta osaltaan olla myötävaikuttamassa siihen, että saavat pentunsa ostettua kokeneelta ja silti kodinomaisissa olosuhteissa kasvattavalta koirankasvattajalta. Moni sijoituskoiran ottaja seuraa oman koiransa pentujen elämää jatkossakin, ja saa näin kokonaan uuden tason koiranpitoonsa. Sijoitussopimus on kasvattajalle mahdollisuus käyttää jalostukseen koiraa, joka ei asu hänen luonaan. Vaikka sijoitussopimus sinällään takaa jalostusoikeuden, on kyseessä kuitenkin vain mahdollisuus, joka vaatii sen, että myös vastaanottaja on yhteistyöhaluinen. Sijoitustilanteissa sattuu aika ajoin, että vastaanottaja ei haluakaan, että koiraa käytetään jalostukseen. Käytännössä vastaanottaja saattaa steriloida koiran ilman kasvattajan lupaa tai rikkoo muutoin sopimusta (ei ilmoita nartun juoksuajoista, ei anna kasvattajan ottaa koiraa astutusta varten luokseen tms). Ottaen huomioon koiran pienen arvon suhteessa mahdollisiin oikeudenkäyntikuluihin (ja sen, että sijoitussopimuksen kesto on rajoitettu, jolloin usein

4 kasvattajalla ei edes olisi aikaa hakea sopimuksen täytäntöönpanoa) kasvattajat yleensä luopuvat tällöin jalostusoikeudestaan ilman erillistä korvausta. Kasvattaja on tällöin saanut vakuusmaksuna enintään puolet koiran arvosta ja usein maksanut koiran terveystutkimuksia ja näyttely- ja kilpailukäyntejä jne. Sijoitussopimus on siis aina riski kasvattajan kannalta. 2.1 Koiran kuolema luovuttajan luona vakuusmaksun palautusvelvollisuus Myös sijoitussopimusten pituutta ja vaikeaselkoisuutta tulisi korjata, vrt kauppasopimuksesta kirjoitettu, sekä korjata sopimuksen sisältämiä kummallisuuksia. Esimerkkinä uusien sopimusten kummallisuudesta on sekä nartun että uroksen sopimuksessa oleva määräys siitä, että mikäli koira kuolee ollessaan luovuttajan hallinnassa ennen omistusoikeuden siirtymistä, palautetaan vakuusmaksu vastaanottajalle. Vakuusmaksun palauttamisvelvollisuus ei siis vaatisi luovuttajan tuottamuksellisuutta, vaan palautusvelvollisuus johtuisi ainoastaan siitä, että koira sattuisi olemaan luovuttajan hallinnassa (näyttelymatka, vastaanottajan matkan ajan hoidossa, synnyttämässä). Tällaiselle ei ole mitään perustetta, vrt esimerkiksi tilanne, jossa koira saa vakavan kennelyskätartunnan kotonaan vastaanottajan luona. Ennen taudin puhkeamista vastaanottaja vie koiran viikonlopuksi hoitoon luovuttajalle. Vakuusmaksun palautusvelvollisuus johtuisi siis siitä, menehtyykö koira kennelyskään a) sunnuntaina luovuttajan luona vai vasta b) maanantaina palattuaan kotiin. 2.2 Pentue Sijoitussopimuksessa tulisi pentueeksi katsoa vähintään yksi pentu, joka saavuttaa tietyn iän (esimerkiksi 5 viikkoa). Näin on esimerkiksi Ruotsissa. Kasvattajan kannalta on kohtuutonta, että kuolleena syntynyt tai muutaman päivän ikäisenä kuollut pentue katsotaan pentueeksi, joka aiheuttaa yhdestä pentueesta sijoitetun koiran osalta sen, että kasvattajalla on velvollisuus palauttaa vakuusmaksu eikä hän saa koirasta yhtään jälkeläistä. Pennuttamista varten kasvattajalla on tässä vaiheessa kulunut yleensä jo useita satoja, jollei tuhansia, euroja (terveystutkimukset, mahdolliset näyttelyttämis- ja kilpailuttamiskulut, progesteronitestit, tiineysultra/-röntgen, nartun lisäruokinta ja madotukset tiineysaikana ja mahdolliset uroksen omistajalle maksetut hyppy- ja astutusmaksut). Tämän lisäksi hän antaisi lupaavan, jo terveystarkastetun koiran vastaanottajalle ilmaiseksi. On huomattava, että Kennelliiton rekisteröimisohjeen mukaan kuolleena syntynyttä pentuetta ei pidetä pentueena, joka laskettaisiin nartun pentueeksi enimmäispentuemäärää laskettaessa. Perusteena tässä on se, että pelkän tiineyden ja synnyttämisen ei katsota rasittavan narttua.

5 Vastaanottaja on sijoitussopimuksen perusteella saanut yleensä pentueen lupaavimman pennun haltuunsa maksamalla vain puolet pennun käyvästä arvosta. Koira on lisäksi terveystarkastettu kasvattajan kustannuksella. Mikäli pentueeksi katsotaan myös kuolleena syntynyt pentue, saa hän käytännössä täysin ilmaiseksi arvokkaan koiran, joka ei ole edes rasittunut jalostuskäytön yrittämisestä. Kasvattajalle sen sijaan aiheutuu huomattava tappio sen lisäksi, että hän on luovuttanut ilmaiseksi pentueen lupaavimman pennun (terveystarkastettuna kasvattajan kustannuksella). Tilanne on kohtuuton kasvattajan kannalta. Suomalaiset koirankasvattajat harjoittavat pääsääntöisesti pienimuotoista koirankasvatusta tehden keskimäärin muutaman pentueen vuodessa. Kasvatustoiminta ei tarjoa heille elinkeinoa, vaan se on osa heidän koiraharrastustaan. Ottaen huomioon, että pentujen myynnistä tulevat myyntitulot kattavat häthätää kustannukset, jos edes niitä (ks liitteenä oleva artikkeli ), ei kasvattajan työlle jää mitään korvausta niissäkään tilanteissa, jossa pennut myydään. Kyse ei ole elinkeinonharjoittamisesta ansaintatarkoituksessa, vaan harrastuksesta. Tyhjäksi jääneet/vain kuolleita pentuja synnyttävät nartut (sijoitus- ja kasvattajan omat nartut) taas johtavat jo itsessään kasvatustoiminnan huomattavaan tappiollisuuteen. Verrattuna varsinaisiin elinkeinonharjoittajiin koirankasvatus toiminta ei siis synnytä sellaisia voittoja, jotka kattaisivat tyhjäksi jääneiden/vain kuolleita pentuja synnyttävien sijoitusnarttujen kustannuksia. Tältäkin kannalta yhden kuolleena syntyneen pennun katsominen pentueeksi on äärimmäisen kohtuutonta kasvattajan kannalta. 2.3 Ikä Uudessa sijoitussopimuksessa on asetettu ehdoton ikäraja sijoitussopimuksen kestolle. Tämä on kohtuuton tilanteissa, joissa haluttaisiin sijoittaa esimerkiksi ulkomailta 3,5 vuotiaana tuotava narttu tai 5 vuotiaana tuotava uros. Ehdoton ikäraja, joka estäisi tällaisten yksilöiden sijoittamisen, ei näissä palvele kenenkään etua ja ikäkohta tulisikin muotoilla joustavammin. Myös niissä roduissa, joissa narttuja pääsääntöisesti käytetään jalostukseen ensimmäisen kerran vasta 4 vuotiaana tai jopa vanhempana, tulisi olla mahdollista poiketa joustavasti sijoitussopimuksen ikärajasta (esimerkiksi rotujärjestön päätöksellä, jonka rotujärjestö saisi tehdä Kennelliiton luvalla/valtuutuksella?). Ei ole rotujen jalostuksen kannalta toivottavaa, että sijoitussopimuksella kasvattajat pakotetaan käyttämää entistä nuorempia narttuja. Tämä olisi sekä Kennelliiton yleisen jalostusstrategian että useiden rotujärjestöjen jalostuksen tavoiteohjelmien suositusten vastaista. Esimerkkinä saluki: Alla olevaan taulukkoon on listattu vuosina (rekisteröinnit saakka) ensimmäisen pentueensa synnyttäneiden salukinarttujen iät pentujen syntyessä. Yhteensä 28 pentueesta ainoastaan

6 seitsemässä narttu oli alle neljävuotias (25 % nartuista). Vanhin ensisynnyttäjä oli 7 vuotta 4 kuukautta, yli viisivuotiaita oli 15 kappaletta eli 54 % nartuista. Ensimmäisen pentueensa Rekisteröity Alle 4 v narttuja synnyttävän nartun ikä v 2 kk 5 v 7 kk 5 v 4 kk 5 v 2 kk 3 v 9 kk 3 v 1 kk 2/ v 11 kk 6 v 3 kk 6 v 2 kk 5 v 3 kk 5v 8 kk 5 v 7 kk 4 v 8 kk 4 v 5 kk 3 v 9 kk 3 v 7 kk 2/ v 4 kk 5 v 11 kk 5 v 6 kk 5v 3 kk 5 v 1 kk 5 v 4 v 11 kk 4 v 9 kk 4 v 8 kk 3 v 8 kk 3 v 1 kk 3 v 1 kk 3/12 Salukinartun jalostuskäyttö vasta 4 ikävuoden jälkeen on toivottava trendi, joka osaltaan auttaa torjumaan rodussa ilmeneviä perinnöllisiä sairauksia (autoimmuunisairaudet, sydänsairaudet), jotka ilmenevät/näkyvät tutkimuksissa pääsääntöisesti vasta yli 3-4 vuotiailla yksilöillä. Ruotsin Kennelliitto on vastikään julkaissut uuden sijoitussopimuksen ( Uuden sopimuksen mukaan sijoitussopimus on sekä nartun että uroksen osalta voimassa enintään viisi vuotta sopimuksen tekemisestä tai kunnes koira täyttää seitsemän vuotta. Ruotsin sopimus siis mahdollistaa joustavammin esimerkiksi ulkomailta tuotavan vanhemman koiran sijoittamisen. Huomattavaa on myös, että Ruotsissa myös nartun voi sijoittaa viideksi vuodeksi.

7 3) SOPIMUS KOIRAN JALOSTUSOIKEUDEN LUOVUTTAMISESTA Kysymykset 3.1 Onko jalostusoikeuden luovuttamisesta tehdyssä sopimuksessa pakko olla suositus korvauksen määrästä vai voisiko sen jättää osapuolten kesken sovittavaksi ilman Kennelliiton asettamaa suositusta? 3.2 Voisiko pentueen määritellä samoin kuin sijoitussopimuksen osalta? 3.3 Onko sopimuksessa pakko määrittää korvaus myös tilanteissa, joissa nartun/uroksen jalostuskäytöstä ei synny pentuja? Huomautus Vaikka Kennelliiton säännöt eivät vaadikaan tämän sopimuksen käyttö, tulee sopimuksen sisältöä tarkastella kriittisesti, koska sopimuksen sanamuodoilla saattaa olla oikeusistuimia/kuluttajasuojaviranomaisia ohjaava vaikutus näiden etsiessä alan suosituksia ja yleisiä käytäntöjä esimerkiksi sopimuksen kohtuullisuutta arvioidessaan. 3.1 Korvauksen määrä Uudessa sopimuksessa suositellaan jalostusoikeuden yhden pennun hintaa. Jalostusoikeudesta maksettavan kohtuullisen korvauksen suuruus riippuu täysin koiran rodusta ja yksilöstä. On rotuja, joissa syntyvissä pentueissa on pääsääntöisesti vain muutama pentu ja rotuja, jotka saavat isoja pentueita. Sen lisäksi koirayksilöiden välillä on suuria eroja. Menestyneiden yksilöiden jalostuskäytöstä maksetaan enemmän ja lisäksi joidenkin rotujen osalta koiran jälkeläismäärää on rajoitettu. Näissä tilanteissa on selvää, että koiran omistaja haluaa jalostuskäytöstä korkeamman korvauksen. Toisaalta erityisesti pienilukuisia pentueita synnyttävissä roduissa yhden pennun hinta on kohtuuttoman suuri korvaus. Huomattavasti kohtuullisempaa molemman osapuolen kannalta on määrittää esimerkiksi tietty euromäärä/prosenttiosuus pennunhinnasta jokaista eloon jäänyttä pentua kohden. Tällöin esimerkiksi kalliista ulkomaisesta pakastespermasta olevasta pentueesta, johon syntyy vain yksi purentavikainen pentu sunnuntaipäivystyksessä tehdyllä keisarinleikkauksella, kasvattaja ei joutuisi maksamaan koko pennun hintaa ja kärsimään todella huomattavaa tappiota, vaan ainoastaan sovitun korvauksen / pentu. Korvauksen määrittäminen syntyneen pentumäärän perusteella on alalla yleinen käytäntö, mutta myös muunlaisia korvaustapoja sovelletaan.

8 Jalostuksesta maksettavaa kohtuullista korvausta ei pystytä määrittelemään kattavasti. Siksi on toivottavaa, että sopimuksesta poistetaan kohta suositellaan yhden pennun hintaan ja jätetään korvauksen määritteleminen sopimuksen osapuolten tehtäväksi. 3.2 Pentueen määritelmä Pentueen määritelmä ks sijoitussopimuksesta yllä kohdassa 2.2. kirjoitettu eli ei ole kohtuullista, että pentueena pidetään yhtä kuolleena syntynyttä pentua. 3.3 Korvaus tilanteissa, joissa narttu jää tyhjäksi Sopimuksen mukaan jos narttu ei tule kantavaksi, vastaanottaja maksaa korvauksena vain 10 prosenttia sovitusta maksusta. Tämä määräys on kohtuuton kasvattajan kannalta eikä vastaa yleistä käytäntöä. Sitä paitsi se asettaa erilaiset sopimukset eriarvoiseen asemaan: tyhjäksi jäännistä pitää maksaa korvaus, jos korvaukseksi on sovittu tietty euromäärä, mutta ei siinä tapauksessa, jos korvaus on sovittu yleisemmin käytetyllä tavalla xx euroa/elävä pentu. Käyttäessään koiraa jalostukseen kasvattajalle syntyy huomattavia kustannuksia. Tavallista on, että kasvattaja maksaa jalostuskäyttöön vaadittavat terveystutkimukset (vähintään useita satoja euroja) sekä itse jalostuskäyttöön vaadittavat kustannukset (progesteronitestit, tiineysultrat/-röntgenit, nartun lisäruokinta ja madotukset tiineysaikana ja urokselle suoritettavat hyppy- ja/tai astutusmaksut). Kasvattaja kärsii siis huomattavan tappion joka tapauksessa nartun jäädessä tyhjäksi. Tällöin olisi kohtuutonta, että hän saattaisi joutua suorittamaan korvausta tämän lisäksi. Tyhjäksi jäänti saattaa johtua itse jalostuksenkohteesta (steriilistä nartusta tai uroksesta). Koiran omistaja saa yleensä oman koiransa terveystarkastukset ilmaiseksi liisatessaan koiran, mistä hän omistajana hyötyy, vaikkei itse käyttäisikään koiraa jalostukseen/luovuttaisi kolmannelle jalostusoikeutta. 4) YHTEISTYÖSOPIMUS Kysymys: Olisiko liitteenä oleva yhteistyösopimus hyväksyttävä kuluttajansuojanäkökulmasta? Perustelut: Kyseisenkaltainen sopimus on käytössä Ruotsissa, jossa se on koettu toimivaksi ja hyväksi sopimuksissa tilanteissa, joissa kasvattaja ja koiran hankkiva henkilö ovat molemmat

9 motivoituneita toimimaan yhdessä. Ehdotetun sopimuksen otsikoinnissa on haluttu korostaa juuri tätä yhteistyötä. Sopimuksessa kaksi koiraharrastajaa sopii keskenään siitä, että kasvattajalla on oikeus käyttää koiraa jalostukseen. Jalostuskäyttö olisi kuitenkin käytännössä mahdollista vain tilanteissa, joissa molemmat osapuolet myötävaikuttaisivat siihen. Kuten sijoitussopimuksessa, myös yhteistyösopimuksella olisi myös koirien hyvinvointia parantava ja siten eläinsuojelullinen näkökulma.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

KOIRAN SIJOITUSSOPIMUS - nippu ongelmia vai hedelmällistä yhteistyötä

KOIRAN SIJOITUSSOPIMUS - nippu ongelmia vai hedelmällistä yhteistyötä Teksti Sini Lindroos KOIRAN SIJOITUSSOPIMUS - nippu ongelmia vai hedelmällistä yhteistyötä Kaikkein ikävimpiä ongelmia aiheuttavat ns. sijoituspennut. Kasvattaja antaa jollekin köyhälle koiranystävälle

Lisätiedot

Kennelliitto uusi sopimuksensa uudet käyttöön heti

Kennelliitto uusi sopimuksensa uudet käyttöön heti Kennelliitto uusi sopimuksensa uudet käyttöön heti Kennelliitto on päivittänyt kaikki sopimuslomakkeensa. Kauppasopimus, sijoitussopimukset, jalostusoikeuden luovutussopimukset, astutussopimus ja osamaksusopimus

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Kirjoittaja kasvattaa borderterrierejä, kiinanharjakoiria ja faaraokoiria nimellä Flagstones http://www.flagstones.info

Kirjoittaja kasvattaa borderterrierejä, kiinanharjakoiria ja faaraokoiria nimellä Flagstones http://www.flagstones.info Kirjoittaja kasvattaa borderterrierejä, kiinanharjakoiria ja faaraokoiria nimellä Flagstones http://www.flagstones.info KOIRAN SIJOITUSSOPIMUS - NIPPU ONGELMIA VAI HEDELMÄLLISTÄ YHTEISTYÖTÄ? Sini Lindroos

Lisätiedot

Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä

Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä Yleistä Pentuepalautteiden avulla kerätään tietoa shetlanninlammaskoirien lisääntymisterveydestä. Tietoa käytetään mm.

Lisätiedot

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje 1. Velvoitteet Ottaessaan vastaan SAJ - FSK:n jalostusneuvojan tehtävät asianomainen sitoutuu noudattamaan rotujärjestön jalostustoimikunnan johtosääntöä

Lisätiedot

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv. ivä 19.01.2008

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv. ivä 19.01.2008 Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv ivä 19.01.2008 Vilhonkatu 9 C 3.krs 00100 Helsinki Puh 020 742 4469 Fax 020 742 4468 E-mail: teppo.laine@legistum.fi www.legistum.fi Koiran omistusta ja hallintaa

Lisätiedot

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa?

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa? Kasvattajapäivät 201 Rodun tilanne tulevaisuudessa? SPJ-FSK 17.5.201 Thommy Svevar 17.05.201 Thommy Svevar Suomen Pystykorvajärjestö Finska Spetsklubben r.y. Nykytilanne - analyysi Tilastot osoittavat,

Lisätiedot

J A L O S T U S L O M A K E A.

J A L O S T U S L O M A K E A. J A L O S T U S L O M A K E A. RASTI HALUAMASI VAIHTOEHTO! JALOSTUSTIEDUSTELU Mikäli etsit nartullesi sopivaa urosta. Jalostustoimikunnan esittämää urosta käyttämällä sinun ei tarvitse enää täyttää jalostusilmoitusta

Lisätiedot

KOIRANKASVATUS TÄNÄÄN - KENNELLIITON KURSSIN SATOA 1.

KOIRANKASVATUS TÄNÄÄN - KENNELLIITON KURSSIN SATOA 1. 1/5 KOIRANKASVATUS TÄNÄÄN - KENNELLIITON KURSSIN SATOA 1. Kennelliitto lanseerasi vuonna 2015 uuden Koirankasvatus tänään -kurssin. Kyseessä on Kennelliiton jalostusstrategiaan pohjautuva kurssi, jossa

Lisätiedot

ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE

ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE Venäläis-eurooppalaisten laikojen jalostustoimikunta esittää Suomen Laikajärjestö ry:n hallitukselle rodun jalostuksen tavoiteohjelman kohta 4.3.2 (s. 22

Lisätiedot

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA Kaikki koiran perimät geenit sisältyvät 39 erilliseen kromosomipariin. Geenejä arvellaan

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA VESIKOIRAT RY/ ESPANJANVESIKOIRIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA 1) PEVISA-ohjelman tiukennukset SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO: astutushetkellä voimassa oleva lausunto,

Lisätiedot

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys Suomen Mäyräkoiraliiton hallitus esittää vuoden 2014 loppuun voimassa olevan PEVISA

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

Urokset: Jalostustoimikunta ei suosittele käytettäväksi jalostukseen urosta, joka on alle 1 vuoden ikäinen.

Urokset: Jalostustoimikunta ei suosittele käytettäväksi jalostukseen urosta, joka on alle 1 vuoden ikäinen. Jalostuskriteerit Jalostustoimikunnan suosituksen ja kerhon pentuvälitykseen pääsyn kriteerit (perustuvat rodun JTO:hon ja Kennelliiton jalostusstrategiaan sekä rekisteröintiohjeisiin): Ikäsuositukset

Lisätiedot

KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta

KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta Kolmivuotiskyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa rodusta, sen terveydestä ja elinvoimaisuudesta. Kysely toimitetaan vuosittain kolme vuotta

Lisätiedot

TERVEYSRISKILASKURI v. 2014

TERVEYSRISKILASKURI v. 2014 TERVEYSRISKILASKURI v. 2014 Perinnölliset sairaudet Hannes Lohi: Koirilla esiintyy heti ihmisen jälkeen lajeista eniten erilaisia perinnöllisiä sairauksia. Yli 400 erilaista perinnöllistä sairautta on

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys kasvattajalle Suomen Kennelliitto ry. 27.5.2014 2(7) Pikaperehdytys kasvattajalle Sisältö: Omakoira-palvelusta tärkeä työkalu kasvattajalle...

Lisätiedot

Bretagnenbassettien kasvattajille suunnattu kysely rodun JTO:aa varten

Bretagnenbassettien kasvattajille suunnattu kysely rodun JTO:aa varten Liite 4 Sivu 1 / 7 Bretagnenbassettien kasvattajille suunnattu kysely rodun JTO:aa varten Kasvattajia tiedotettiin kyselystä Suomen Bassetkerhon jäsenlehdessä Basset Bulletinissa (2/2016), Suomen Bassetkerhon

Lisätiedot

GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012

GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012 GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012 Hyvä Greyhoundin omistaja! Tarkoituksenamme on kartoittaa v. 2002 ja sen jälkeen syntyneiden koirien tiedot, myös terveiden ja jo kuolleiden koirien osalta. Koiran nimen

Lisätiedot

Pevisa ymm... Lähettäjä salosi - 14.09.11 18:13

Pevisa ymm... Lähettäjä salosi - 14.09.11 18:13 Pevisa ymm... Lähettäjä salosi - 14.09.11 18:13 Uuden Alma-lehden tupsahdettua postilaatikkoon ja sitä luettuani nousi esiin/mieleen erinäisiä asioita.. Meidän kennelissä on tunnetusti se ensimmäinen EJ-pentue

Lisätiedot

SKL:n sijoitussopimus oikeustieteen näkökulmasta. Saksanpaimenkoiraliitto ry Jaakko Mikkilä OTK, tutkija

SKL:n sijoitussopimus oikeustieteen näkökulmasta. Saksanpaimenkoiraliitto ry Jaakko Mikkilä OTK, tutkija SKL:n sijoitussopimus oikeustieteen näkökulmasta Saksanpaimenkoiraliitto ry. 18.1.2008 Jaakko Mikkilä OTK, tutkija Oikeustieteellinen tiedekunta yksityisoikeuden laitos Helsingin yliopiston yksityisoikeuden

Lisätiedot

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014 Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen. Jalostustoimikunnalle ei ole tullut suoria jalostustiedusteluja (ns. urostiedusteluja) vuoden 2014 aikana yhtään. Konsultaatiota

Lisätiedot

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa pentueesi tiedot pentuvälitykseen ja jalostustoimikunnalle.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa pentueesi tiedot pentuvälitykseen ja jalostustoimikunnalle. Pentueraportti Tällä lomakkeella voit ilmoittaa pentueesi tiedot pentuvälitykseen ja jalostustoimikunnalle. 1. Lomakkeen käyttötarkoitus Ilmoitan astutuksen suunnittelusta pentuvälitystä varten Ilmoitan

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA 1. Miksi ehdotuksesta tehdään päätös nyt, kun asiat jäivät rotupalaverissa kesken? Rotupalaverissa ehdittiin käsittelemään ehdotukseen liittyvä kohta

Lisätiedot

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Suomenpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 1 SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Yleistä Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa 16.8.2014 SPJ:n hallituksen

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus)

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus) 1 Koiran nimi Rekisterinumero Syntymäaika Sukupuoli 1. Luonne Kuvaile koirasi luonnetta omin sanoin Uros Narttu Väri Onko koirasi Koirasi suhtautuminen ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka

Lisätiedot

Tuomariasiat N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2. Eija Kemiläinen

Tuomariasiat N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2. Eija Kemiläinen Tuomariasiat 1 N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2 Tuomareiden kutsuminen Odota Kennelliitosta päätös näyttelypäivästä Kutsu vain tuomareita, joilla on oman maansa

Lisätiedot

WHIPPETIN TERVEYSKARTOITUS 27.2.2005

WHIPPETIN TERVEYSKARTOITUS 27.2.2005 WHIPPETIN TERVEYSKARTOITUS 27.2.2005 Hyvä whippetin omistaja! Tarkoituksenamme on kartoittaa v. 1985 ja sen jälkeen syntyneiden koirien tiedot, myös terveiden ja jo kuolleiden koirien osalta. Koiran nimen

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli Johdanto Keeshondien JTO 27-211 211 Mitä jäi käteen? Suomen Keeshond ry Outi Hälli 23.1.211 Sukusiitosprosentti Yksittäisen pentueen kohdalla sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 6,2 Vuoden 27 alusta

Lisätiedot

JALOSTUSOHJE

JALOSTUSOHJE JALOSTUSOHJE 1.8.2014 31.7.2015 Yleistä Nartunomistajan tulee ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta (suositus 2kk ennen astutusta) ja esittää suunnittelemansa yhdistelmät

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

TERVEYSKYSELYLOMAKE. Lomakkeen voi palauttaa osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com tai postitse Catarina Wikström Aitanavain 7 as 6 01660 Vantaa

TERVEYSKYSELYLOMAKE. Lomakkeen voi palauttaa osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com tai postitse Catarina Wikström Aitanavain 7 as 6 01660 Vantaa SUN ry:n yksi tehtävistä on kartoittaa unkarinvinttikoirien terveystilannetta Suomessa. Vaikka koirasi olisi ollut aina terve tai se olisi jo kuollut, tiedot ovat kuitenkin erittäin tärkeitä ja tervetulleita.

Lisätiedot

Koirahotelli Pikkujalo Kytötie 36 B 03100 NUMMELA HOITOSOPIMUS

Koirahotelli Pikkujalo Kytötie 36 B 03100 NUMMELA HOITOSOPIMUS 03100 NUMMELA HOITOSOPIMUS Koiran omistaja/haltija Henkilötunnus Lähiosoite Postinro ja toimipaikka Puhelin 1 Puhelin 2 Koira (jos koiria on enemmän, lisätään muut koirat lisälehdille) Hoitojakso Alkaa..200

Lisätiedot

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa 17.3.2010 Mia Fager www.turunseurakunnat.fi 1 Hautasoikeus Hautaoikeus ~ oikeus tulla haudatuksi Jokaisella on oikeus saada

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

Jalostusohjesäännön päivitys/muokkaus ehdotukset ((tuplasuluissa punaisella)) poistettavat ja alleviivattuna vihreällä korjaukset

Jalostusohjesäännön päivitys/muokkaus ehdotukset ((tuplasuluissa punaisella)) poistettavat ja alleviivattuna vihreällä korjaukset Jalostusohjesäännön päivitys/muokkaus ehdotukset ((tuplasuluissa punaisella)) poistettavat ja alleviivattuna vihreällä korjaukset Suomen Tanskandoggi Ry:n jalostusohjesääntö Tanskandogin Jalostuksen Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärnivellausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärnivellausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallituksen ehdotus EHDOTUS A Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärnivellausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Lisätiedot

Epilepsian vastustaminen

Epilepsian vastustaminen Epilepsian vastustaminen Suomenpystykorvilla 1 Suomen Pystykorvajärjestö 3:n rodun rotujärjestö Suomenpystykorva Karjalankarhukoira Pohjanpystykorva Jokaisella rodulla oma rotujaosto ja jalostusryhmä Noin

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

Suomeen voidaan rekisteröidä koira, jonka omistajalla tai kasvattajalla on vakituinen asuinpaikka Suomessa.

Suomeen voidaan rekisteröidä koira, jonka omistajalla tai kasvattajalla on vakituinen asuinpaikka Suomessa. Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry JALOSTUKSEN POIKKEUSLUPAOHJEISTUS YLEISTÄ REKISTERÖINNEISTÄ Kennelliiton koirarekisteriohje (voimassa 01.01.2013 alkaen). Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Vuoden komondor, Vuoden kuvasz, Vuoden mudi, Vuoden puli (muut värit), Vuoden puli (valkoinen), Vuoden pumi

Vuoden komondor, Vuoden kuvasz, Vuoden mudi, Vuoden puli (muut värit), Vuoden puli (valkoinen), Vuoden pumi Unkarinpaimenkoirat ry Vuoden komondor, Vuoden kuvasz, Vuoden mudi, Vuoden puli (muut värit), Vuoden puli (valkoinen), Vuoden pumi 1. Palkitaan vuosittain kunkin yhdistyksen edustaman rodun (komondor,

Lisätiedot

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus)

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus) 1 Koiran nimi Rekisterinumero Syntymäaika Sukupuoli 1. Luonne Kuvaile koirasi luonnetta omin sanoin Uros Narttu Väri Onko koirasi Koirasi suhtautuminen ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka

Lisätiedot

ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) Kyllä Ei paukkuarka (esim. laukaus)

ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) Kyllä Ei paukkuarka (esim. laukaus) KKK-HHS / Pointterijaos Koiran nimi Terveystiedustelu 1 Rekisterinumero Syntymäaika Sukupuoli Uros 1. Luonne Kuvaile koirasi luonnetta omin sanoin Narttu Väri Onko koirasi ääniherkkä (esim. ilotulitus,

Lisätiedot

SA-FA:n kysely kasvattajille 2007 Sivu 1

SA-FA:n kysely kasvattajille 2007 Sivu 1 SA-FA:n kysely kasvattajille 2007 Sivu 1 1. ASTUTUKSET JA PENTUEET Tällä kyselyllä kootaan afgaanien astutuksiin ja synnytyksiin sekä pentuajan ongelmiin liittyviä kokemuksia. Muistelun helpottamiseksi

Lisätiedot

TERVEYSKYSELY. Säkäkorkeus: Paino (yli 3 v:n iässä): Punnitusikä:

TERVEYSKYSELY. Säkäkorkeus: Paino (yli 3 v:n iässä): Punnitusikä: 1/6 Yksi Suomen Puolanvinttikoirat ry:n tehtävistä on kartoittaa puolanvinttikoirien terveystilannetta Suomessa. Vaikka koirasi olisi ollut aina terve tai se olisi jo kuollut, tiedot ovat kuitenkin erittäin

Lisätiedot

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Koonnut Eero Lukkari Taulukossa 1 on Jalostustietojärjestelmästä poimittu vuositilasto rekisteröinneistä. Luvuissa on mukana sekä lyhyt- että pitkäkarvaiset.

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

============================================================================

============================================================================ Mielipiteitä kriteereistä ja infoista Lähettäjä Jennimaria Holopainen - 24.07.13 10:51 Hei, Jalostustoimikunta pyytää nyt mielipiteitä kasvattajilta ja harrastajilta, kuinka voisimme saada vielä enemmän

Lisätiedot

KASVATTAJAKYSELY PARSONRUSSELLTERRIERI KASVATTAJILLE

KASVATTAJAKYSELY PARSONRUSSELLTERRIERI KASVATTAJILLE Parsonrussellinterrierit ry / Jalostustoimikunta KASVATTAJAKYSELY PARSONRUSSELLTERRIERI KASVATTAJILLE Kysely on syytä palauttaa allekirjoituksella varustettuna, sillä vastanneiden nimet julkaistaan Parsonlehdessä.

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry:n Vuoden Koira -kilpailujen säännöt 1.1.2017 alkaen 1. Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry järjestää Vuoden Koira -kilpailut yhdistyksen edustamille roduille (englanninsetteri,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys Omakoirapalveluun

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys Omakoirapalveluun Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje jäsenille, pikaperehdytys Omakoirapalveluun Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(10) Pikaperehdytys Omakoira-palveluun Sisältö: Sähköisestä Omakoira-palvelusta nopeutta

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Uroksen jalostuskäyttö

Uroksen jalostuskäyttö Uroksen jalostuskäyttö Sisällysluettelo päivitetty 7.6.2014/J.Fors YLEISTÄ... 3 REKISTERÖINTIEHDOT... 3 SSSK RY:N JALOSTUSTOIMIKUNTA... 4 JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO)... 4 PEVISA... 5 YLEISTÄ... 5

Lisätiedot

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Me allekirjoittaneet Yorkshirenterrieri ry:n jäsenet esitämme rotuyhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi rodun liittämisen PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten

Lisätiedot

Vuoden cairn -voimassa asti

Vuoden cairn -voimassa asti Vuoden cairn -voimassa 31.12.2018 asti Vuoden näyttely cairn -säännöt Vuoden agility cairn säännöt Vuoden toko cairn -säännöt Vuoden rally-toko cairn -säännöt Vuoden koiratanssi cairn -säännöt Tältä sivulta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

LIITE 1. JTO JALOSTUSTOIMIKUNNAN SÄÄNNÖT YLEISTÄ

LIITE 1. JTO JALOSTUSTOIMIKUNNAN SÄÄNNÖT YLEISTÄ LIITE 1. JTO 2016-2020 JALOSTUSTOIMIKUNNAN SÄÄNNÖT YLEISTÄ Rodunjalostuksen tavoitteena on käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, fyysisesti sekä psyykkisesti terve koira. Jalostustoimikunta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

ITÄSIPERIANLAIKAKASVATTAJILLE SUUNNATUN TERVEYSKYSELYN TULOKSET ITÄSIPERIANLAIKAJAOSTO 2010

ITÄSIPERIANLAIKAKASVATTAJILLE SUUNNATUN TERVEYSKYSELYN TULOKSET ITÄSIPERIANLAIKAJAOSTO 2010 ITÄSIPERIANLAIKAKASVATTAJILLE SUUNNATUN TERVEYSKYSELYN TULOKSET ITÄSIPERIANLAIKAJAOSTO Hyvä itälaikaväki! Kesän aikana toteutetun kasvattajille suunnatun terveyskyselyn tarkoituksena oli selvittää itäsiperianlaikojen

Lisätiedot

mukaisessa kokojärjestyksessä. Pistelaskussa huomioidaan 1 arvostelu / tuomari.

mukaisessa kokojärjestyksessä. Pistelaskussa huomioidaan 1 arvostelu / tuomari. Vuoden cairn Vuoden näyttely cairn -säännöt Vuoden agility cairn säännöt Vuoden toko cairn -säännöt Vuoden rally-toko cairn -säännöt Vuoden koiratanssi cairn -säännöt Tältä sivulta löydät kaikkien vuoden

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Online tulostallennus näyttelyissä

Online tulostallennus näyttelyissä Online tulostallennus näyttelyissä Online tulostallennus Tulokset tallennetaan kehässä reaaliaikaisesti. Tulokset näkyvät saman tien koiran tiedoissa jalostustietojärjestelmässä sekä Showlinkin tulospalvelussa.

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Karkeakarvaisten saksanseisojien kasvattajille

Karkeakarvaisten saksanseisojien kasvattajille Karkeakarvaisten saksanseisojien kasvattajille 2009 1 JOHDANTO 2 2 JALOSTUSREKISTERIVAATIMUKSET 2 3 PEVISA-MÄÄRÄYKSET 3 3.1 Matadoripykälä 3 4 ASTUTUS- JA PENTUEILMOITUKSET 3 5 VON WILLEBRAND TYYPPI II

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

AMERIKANKARVATONTERRIERI, ROTTATERRIERI, AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI SEKÄ ALASKAN KLEE KAI ROTUISILLE UKC-REKISTERÖIDYILLE KOIRILLE KAKSI UKC-NÄYTTELYÄ

AMERIKANKARVATONTERRIERI, ROTTATERRIERI, AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI SEKÄ ALASKAN KLEE KAI ROTUISILLE UKC-REKISTERÖIDYILLE KOIRILLE KAKSI UKC-NÄYTTELYÄ AMERIKANKARVATONTERRIERI, ROTTATERRIERI, AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI SEKÄ ALASKAN KLEE KAI ROTUISILLE UKC-REKISTERÖIDYILLE KOIRILLE KAKSI UKC-NÄYTTELYÄ JA NELJÄ TERRIER RACE KILPAILUA EM. TERRIEREILLE (ELI

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Yleistä Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain Vuoden Kettuterrieri-, Vuoden Metsästyskettuterrieri-, Vuoden Näyttelykettuterrieri- (erikseen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 Asia Hakija Elokuva A Annettu 5.2.1992 Tiivistelmä Sen seikan ratkaisemisessa, kenelle kuului tekijänoikeus tilauksesta valmistettuun mainoselokuvaan, oli kysymys

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Koirarodut jaettuina riskiryhmiin vakuutussääntöjen mukaan

Koirarodut jaettuina riskiryhmiin vakuutussääntöjen mukaan Epäterveistä kauneusihanteista syntyy sairaita koiria Per-Erik Sundgren, perinnöllisyystutkija, valtionagronomi Sveriges landbruksuniversitet, Uppsala Julkaistu: "Forskning och Framsteg", 1995 Käännös:

Lisätiedot

PIKKU MUSTA -pistetaulukot

PIKKU MUSTA -pistetaulukot PIKKU MUSTA -pistetaulukot 1.1.2018 Suomen Englanninkääpiöterrierit ry:n PikkuMusta-kilpailun säännöt Kilpailu on avoin suomalaisomistuksessa oleville koirille. Kilpailukausi on kalenterivuosi ja pisteet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

HUONEISTOKOHTAISET MUUTOSTYÖT ASUMISOIKEUSTALOSSA

HUONEISTOKOHTAISET MUUTOSTYÖT ASUMISOIKEUSTALOSSA HUONEISTOKOHTAISET MUUTOSTYÖT ASUMISOIKEUSTALOSSA Asumisoikeusasunnossa asuvalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asumiseensa liittyviin asioihin. Hänellä on mm. mahdollisuus tehdä muutostöitä asunnossaan.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot