Lasten ja nuorten kulttuurin teemavuosi 2010 SIVUT 3 JA 11. Tässä lehdessä vuoden 2010 kaavatyöt SIVUT 5 8 TAMPERE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten kulttuurin teemavuosi 2010 SIVUT 3 JA 11. Tässä lehdessä vuoden 2010 kaavatyöt SIVUT 5 8 TAMPERE"

Transkriptio

1 Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti Tässä lehdessä vuoden 2010 kaavatyöt SIVUT 5 8 Lasten ja nuorten kulttuurin teemavuosi 2010 SIVUT 3 JA 11

2 2 TAMPERE TAMK nyt Suomen suurimpia Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu syntyi vuoden 2010 alussa Tam pereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Pirkanmaan ammattikorkea koulun (PI- RAMK) yhdistyessä. TAMKin omistaja ja ylläpitäjä on Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, jonka pääomistaja on Tampereen kaupunki. TAMK on nyt Suomen kolmanneksi suurin ammattikorkeakoulu, jossa on opiskelijaa. Monialaisen ammattikorkeakoulun opetus ja siihen liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta painottuvat tekniikkaan, hyvinvointipalveluihin sekä liiketalouteen, matkailuun ja kulttuuriin. Uusi TAMK tuottaa tutkintoon johtavaa koulutusta 45 koulutusohjelmassa, joista 8 on englanninkielisiä. Lisäksi TAMK tarjoaa opettajakoulutusta ja monipuolisesti eri alojen lisä- ja täydennyskoulutusta. Henkilökuntaa yhdistyneessä ammattikorkeakoulussa on noin 850. Tampereen ammattikorkeakoululla on toimipisteet Tampereen lisäksi Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa ja Virroilla. TAMK toimii koordinaattorina tamperelaisten korkeakoulujen yhteisessä Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnassa, joka kanavoi tamperelaisten korkeakoulujen koulutusta ja osaamista muualle Pirkanmaalle. TAMK tarjoaa maakuntakorkeakoulutoimintana muiden muassa sairaanhoitaja- ja insinöörikoulutusta Sastamalassa. Kevään yhteishaku alkaa pian Ammattikorkeakoulujen kevään yhteis haussa on TAMKissa haettavana kaikkiaan 2141 opiskelupaikkaa. Opis - ke lu paikoista 315 on suunnattu amktut kinnon aikuiskoulutuksena suoritta ville ja 235 paikkaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorit ta jille. Haku syksyllä 2010 alkaviin koulutusohjelmiin on internetissä osoitteessa Kouluverkosta päätetään helmikuussa Tampereella tehdään helmikuussa isoja päätöksiä peruskoulu- ja lukioverkosta. Perusopetuksessa muutokset koskevat erityisesti Sam polan, Kaarilan, Klassillisen ja Tammerkosken koulujen tulevaa käyttöä sekä pienten lasten kouluja Hallilassa, Hyhkyssä, Ikurissa, Järven sivulla ja Kalkussa. Työryhmä on esittänyt peruskoulu- ja lukioverkosta kaikkiaan viisi vaihtoehtoista ratkaisumallia (A E). Ratkaisut vaikuttavat vahvasti toisiinsa. Myös oppilaiden koulupolkuihin uudistus tuo muutoksia. Peruskoulujen osalta päätös on vielä auki. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää asiasta 25. helmikuuta. Lukioverkon osalta asiaa on jo käsitelty, osaamis- ja elinkeinolautakunta päätti lukioverkkoon tehtävistä muutoksista 18. helmikuuta pitämässään kokouksessa. Työryhmä esitti, että Sampolaan tulee lukiokoulutusta. Lisäksi Tammerkosken koulun koulukiinteistö siirtyisi kokonaan perusopetukselle ja Tampereen klassillisen koulun kiinteistö kokonaan lukiokoulutukselle. Esillä on ollut myös vaihtoehto, jossa Hervannan lukion jatkamista pohdittaisiin joko ammattiopiston Hepolamminkadun toimipisteen tai jonkin keskustalukion yhteydessä. Perusopetuksesta on esitetty kolme vaihtoehtoa (A, B ja E). Kaikkien mukaan perusopetus Sampolan koulussa päättyy. Lukioverkon ratkaisuista on kiinni, tuleeko vuosina peruskorjattavaan Sampolan koulukiinteistöön jatkossa lukiokoulutusta vai siirtyykö kiinteistö muuhun käyttöön. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto esitti kantanaan tammikuussa, että perusopetuksen kouluverkon osalta edettäisiin vaihtoehdon B mukaan. Asiasta päättää lasten ja nuorten palvelujen lautakunta helmikuun kokouksessaan. Mallissa A Hallilan, Hyhkyn, Ikurin, Järvensivun ja Kalkun kouluissa toimisivat vain vuosiluokat 1 2, ja kolmannelle luokalle lapset siirtyvät alueella toimivaan isompaan kouluun. Malli B jättäisi näihin kouluihin myös vuosiluokat 3 4, ja koulua vaihdettaisiin vasta 5. luokalla. Kaarilan lukiolta vapautuvat tilat Kaarilan koulukiinteistössä tulisivat perusopetuksen käyttöön, samoin Tammerkosken lukiolta vapautuvat tilat siirtyisivät kokonaan perusopetukselle. Malli E tarkoittaisi useiden peruskoulujen sulkemista. Se luopuisi kokonaan Kanjonin, Kisapuiston, Karosen, Leinolan, Irjalan, Ikurin, Hyhkyn, Kouluverkon kehittämissuunnitelmassa on ehdo tettu muutoksia muun muassa Sampolan koulun tulevaan käyttöön. Tavoitteena on, että kouluverkkoon liittyvät muutokset voitaisiin toteuttaa syksyllä 2012, kun päätökset lautakunnissa on tehty. Järvensivun, Johanneksen ja Sampolan kouluista, mahdollisesti myös Saukonpuiston koulusta. Uudistusta suunnitelleen työryhmän esitykseen sisältyi ehdotus, että Kalevanpuiston, Koivikkopuiston, Liisanpuiston, Saukonpuiston sekä muun keskitetyn erityisopetuksen osalta tehdään erikseen selvitys vuoden 2012 loppuun mennessä. Näiden koulujen toimintaan vaikuttaa erityisesti valmisteilla oleva perusopetuslaki, joka muuttaa tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyjä. Teksti: Johanna Toivanen Uusin tieto kouluverkkoon esitetyistä muutoksista ja tehdyistä päätöksista löytyy internetsivuilta osoitteesta: fi/koulutusjaopiskelu/kouluverkkosuunnitelma VIIKKO PORMESTARIN KALENTERISTA 2010 Ma Maanantait ovat yleensä täynnä kokouksia. Aamu alkoi seutupalaverilla ja jatkui kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ja suunnittelujaoston kokouksilla. Esillä oli isoja asioita, kuten seudullinen rakennemalli, kaupungin henkilöstöohjelma ja kouluverkon muutokset. Monesti kuulee sanottavan, että asuk kaita ei kuulla, ja isoja asioita viedään nopeasti läpi. Todellisuudes sa suun nitelmia pyöritetään kuukausikau palla, usein jopa vuosia, ja matkan varrella kuullaan eri tahoja useaan otteeseen. Suunnitelmat elävät ja palautetta otetaan koko ajan huomioon. Nyt esimerkiksi kouluverkkosuunnitelmaa muutettiin pienten lasten koulujen osalta ja varmasti vanhempien toiveiden suuntaisesti. Henkilöstöjaostossa pohdittiin jälleen säästöjä. Toivottavasti vapaaehtoisia säästöjä saadaan tarpeeksi. Aion itsekin pitää vähintään viikon palkatonta lomaa. Talkoohenkeä tarvitaan, että selviämme tästä taantumasta yhdessä. Ti Helsingissä oli Suomiyhtiön hallituksen kokous. Se on hyvä näköalapaikka talouden suhdanteisiin, onhan yhtiö eräs Suomen suurimpia yksittäisiä sijoittajia. Kokouksesta kiirehdin Brysselin koneeseen. Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto viettää 10-vuotisjuhlia. Illalla tapasin vielä Pirkanmaan liiton edustajat yhteisellä iltapalalla. Ke Tutustuimme päivän ai - kana EU-toimiston työhön ja vierailimme EU:n parlamentissa mep pi Ville Itälän johdolla. Kuulimme komissaari Olli Rehnin esikunnan päällikön katsauksen EU:n ajankohtaisiin asioihin. Ennätin vaihtaa muutaman sanan myös Olli Rehnin kanssa. EU-toimiston iltavastaanotolle saapui noin sata vierasta ja Tampere esiintyi hyvin edukseen. Muiden muassa Luova Tampere ja Finn-Medin toiminta kiinnostivat eri puolilta Eurooppaa tulleita vieraitamme. To Lähdimme hotellista aamulla kello 5.45 lentokentälle. Helsingistä jatkoimme Pirkkalan pormestarin Antero Saksalan kanssa suoraan Espooseen, jossa oli muun muassa Kuntakoulutuksen järjestämä pormestaripaneeli. Korostin paneelissa sitä, että Tampereella pormestarimalli on lähtenyt hyvin käyntiin. Se on poliittisesti ja hallinnollisesti vahvempi kuin vanha malli, onhan pormestari sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja että kaupunginjohtaja. Keskustelu oli vilkasta, mutta se kävi selväksi, että kunnat eivät halua kokeilua suorasta kansanvaalista, eikä yksikään kunta ole ilmoittautunut kokeiluun. Tarvittavat muutokset pitää tehdä suoraan pysyviksi kuntalakiin. Pe Aamulla oli listapalaveri, jossa käsiteltiin ensi viikon kaupunginhallituksen ja johtoryhmän asialistat sekä pormestarin päätöslista. Keskustelimme henkilöstöohjelman aiheuttamista toimenpiteistä ja sain talousraportin. Välillä kävin kehityskeskustelun, ja sitten kiirehdin kansallisen veteraanipäivän juhlatoimikunnan kokouk seen. Huhtikuussa Tampereelle odote taan noin 3000 veteraania ympäri maata. Ennen työviikon päätöstä annoin vielä pari lehtihaastattelua ja keskustelin esikuntani kanssa seuraavan viikon ohjelmasta. Timo P. Nieminen pormestari Pormestarin asukasilta 9.3. kello 18 Nekalan koulussa. TAMPERE-lehti 1/2010 Tampereen kaupungin tiedotuslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Lehti on julkinen tiedote, joka jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen. Jakelusta vastaa Ykkösjakelut Oy. Jakeluun liittyvät palautteet: Tampere-lehteä saa myös keskusvirastotalosta Aleksis Kiven katu C, Palvelupiste Frenckellistä ja kirjastoista. Julkaisija: Tampereen kaupungin viestintäyksikkö Päätoimittaja: Vs. viestintäpäällikkö Raija Lindell Tampereen kaupunki PL 487, Tampere puh. (03) Taitto: Marja Muhonen Paino: Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere, 2010 Painos: kappaletta Kannen kuva: Susanna Lyly. Jasmiina Roth (edessä), Fatima Hussein, Inga Mustalahti ja Tina Tivuma käyvät Nuorisokahvila Uniikissa lähes päivittäin. ISSN: X (painettu) (verkkolehti) Seuraava Tampere-lehti ilmestyy Tampere-lehti verkossa: tiedotus/julkaisut/tamperelehti

3 TAMPERE 3 Uniikissa kahvia, kavereita ja kivaa yhdessäoloa Halvat hinnat, maukkaat purtavat ja hyvät ystävät ovat Nuorisokahvila Uniikin parasta antia Jenna Karppisen (vas.), Tina Tivuman ja Anttoni Zuravljovin mielestä. Kaverit ikkunan vieressä ovat samaa mieltä. Kahvin tuoksu tulvahtaa nenään heti ulko-oven avatessa. Nuoriso kahvila Uniikissa kuuluu hersyvä nauru ja iloinen puheensorina, vaikka illan vilkkain aika ei ole vielä edes käsillä. Nuoria istuskelee pöydissä, tietokoneet ovat kovassa käytössä ja sohvalla löhötään porukalla katsomassa televisiota. Tunnelma on yhtä kotoisa kuin omassa olohuoneessa. Vuosia kaavailtu nuorten kahvila avattiin pitkän odotuksen jälkeen joulu kuussa keskustan sykkeeseen, enti sen matkailuneuvonnan tiloihin Verka teh taankadulle. Päihteetön ja savuton nuorten kohtaamispaikka on jo lunas tanut odotuksensa, ja nuoret ovat ottaneet kahvilan omakseen. Pääasiassa yläasteikäisiä kävijöitä on ollut joka päivä kymmenittäin, viikonloppuiltaisin sadan mo lemmin puolin. Päiväsaikaan Uniikissa toimii myös nuorten perheiden kohtaamispaikkana. Kaverukset Jenna Karppinen, Anttoni Zuravljov ja Tina Tivuma ovat käyneet viettämässä iltaa kahvilassa lähes päivittäin sen avaamisesta lähtien. Uniikki on osoittautunut useiden alaikäisten nuorten toiveiden täyttymykseksi. Aikaisemmin tuli hengattua aina Koskarissa. Täällä tutustuu uusiin ihmisiin, kahviossa on halpaa, ostopakkoa ei ole, eikä meno ole tiukkapipoista. Ennen kaikkea ruoka on hyvää, ja sitä saisi olla enemmänkin tarjolla, nälkäinen kolmikko nauraa yhteen ääneen. Parannusehdotuksia kahvilan tarjontaan ja viihtyvyyden parantamiseen satelee kuin liukuhihnalta. Maanantaisin kahvila suljetaan liian aikaisin, ja sunnuntaisin se on harmit tavasti kokonaan suljettu. Ohjelmatoiveissa on tanssijoita, muita esiintyjiä, diskoja ja musiikkia. Tyhjät seinät kaipaavat tauluja. Lämpöpattereitakin voisi pakkasilla kääntää hieman kovemmalle. Naisten itsepuolustusta olisi mahtavaa harjoitella täällä. Muutenkin kaupunki voisi järjestää enemmän urheilutapahtumia, missä voisi kokeilla eri lajeja. ChillHousen tyylisiä tapahtumia saisi myös olla useammin, Jenna Karppinen ja Tina Tivuma toivovat. Nuorisopalvelujohtaja Jorma Mertanen on mielissään siitä, että talouden vaikeista ajoista huolimatta Tampereelle on saatu avattua Nuoriso kahvila Uniikki ja Rantaperkiön nuorisokeskus. Rantaperkiön nuorisokeskuksen uusilla ohjaajilla on hymy herkässä, kun tila on viimein saatu avattua nuorille. Tero Myllyvirta (vas.), Kai Luukkonen ja Niina Pohjoisaho toivottavat nuoret tervetulleiksi. Nuorisokahvila Uniikin toiminnasta vastaa Ahjolan kannatusyhdistys ry. Tampereen kaupunki tilaa palvelun Ahjolalta. Kahvilan tilat ovat kaupungin omistuksessa. Rantaperkiössä tuorein nuorisokeskus Helmikuussa ovensa avannut Rantaperkiön nuorisokeskus tuli tarpeeseen täyttämään nuorisotilaverkostossa ollut ta aukkoa. Alueelle oli jo pitkään toivottu ja kaivattu omaa tilaa nuorten ajanviettopaikaksi. Rantaperkiön nuorisotila tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen ajanviettoon etupäässä Härmälän, Rantaperkiön ja Hatanpään koulujen oppilaille. Leinolan koululta siirretty rakennus on kalustettu ja sisustettu asianmukaisesti. Kahvio, askartelutila, sali ja musiikkilaitteistot ovat jo käytössä, mutta nuorten toiveita uusiksi aktiviteeteiksi kuunnellaan jatkuvasti, nuorisopalvelujohtaja Jorma Mertanen lupaa. Rantaperkiön nuorisokeskus työllistää yhden vastaavan nuorisoohjaajan ja kaksi nuoriso-ohjaajaa. Tila on yksi Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden 12 keskuksesta. Rantaperkiön nuorisokeskus ja Uniikki saatiin avattua taloudellisesti vaikeana aikana, joten nuorisotyölle löytyy onneksi vielä arvostusta Tampereella, Mertanen kiittelee. Bänditapahtumia ja netin nuorisotiloja Alaikäisille järjestetään Tampereella monenlaista muutakin puuhaa. Nuorten joukkoon rantaudutaan niin kadulla kuin Internetin yhteisöissäkin. Nuorisotapahtumien valikoimasta löytyy lähes jokaiselle jotakin. Talviloman aikaan toista kertaa Tampere-talolla järjestettävä Chill- House-festari kokosi jo viime vuonna runsaasti osanottajia. Loma-aikoina järjeste tään leiritoimintaa. Bänditilat ovat nuorten muusikkolupausten käytössä ja bändikiertueita on säännöllisesti. Vuoltsun tiloissa toimii muun muassa nettikahvila ja savipaja, Jorma Mertanen luettelee tarjontaa. Nuorisotyötä tehdään tietenkin myös netissä. Habbo Hotelin ja IRC- Gal lerian Netari-palveluissa voi chattailla toisten nuorten kanssa, osallistua erilaisiin te toihin tai vaikkapa kysyä nuorisotyön ammattilaisilta neuvoa ongelmiin. Nettipalveluja laajennetaan jatku vasti. Netari-palveluun haluavia nuo ria on usein jonossa tungokseksi asti. Nuorten Tampere-sivu ja alueellinen nuorisofoorumitoiminta ovat myös aktiivisessa käytössä. Nuorisokahvila Uniikki on Mertasen mielestä vastannut tarpeisiin niin nuorten kuin aikuistenkin osalta. Nuoriso on saanut ikioman rennon hengailupaikan, minkä nuorisopalvelujohtaja toivoo vähentävän valituksia Koskikeskuksessa ja rauhattomuutta Keskustorilla. Vapaaehtoiset kiertelevät viikonloppuöinä katupartiossa nuorten parissa. Kesän tullen nuoret siirtynevät taas enemmän puistoihin ja kaduille, mutta niinhän tekevät helteellä muunkin ikäiset. Teksti: Riina Kilpinen Kuvat: Susanna Lyly Lisätietoja:

4 4 TAMPERE Yksi Pää edellä -esityksen käsikirjoittajista, näyttelijä Antti Mikkola kertoo, että musikaalimuoto antaa esitykselle poikkeukselliset raamit. Pyynikin vanha allasosasto muuttui spektaakkelin näyttämöksi TYK:n lahjakkaat oppilaat laulavat, tanssivat ja soittavat nuorista kertovassa Pää edellä -esityksessä. Tampereen kaupunki kulttuuriteon tukena Tampereen kaupungin omistama Pyynikin uimahalli on Antti Mikkolalle tuttu paikka, joka nostattaa muistoja. Sen lasten altaassa hän kävi uimakoulua. Nyt Mikkola on palannut syksyllä alkavaa remonttia odottavaan uimahalliin uudessa roolissa. Teatteri Siperian näyttelijä, teatteritaiteen maisteri on mukana nuorison oireiluun näkökulmia etsivässä Pää edellä -spektaakkelissa, joka on vallannut Suomen kolmanneksi vanhimman uimahallin kevään ajaksi. Olemme kiitollisia Tampereen kau pungille ja Tilakeskukselle tästä hienosta tilasta ja mahdollisuudesta. Kaupunki on toiminut joustavasti, sanoi Mikkola tammikuun lopulla, kun ensiiltaan oli runsaat kaksi viikkoa. Siperian, Arvottomat-ryhmän ja Tampereen yhteiskoulun lukion noin 70 esiintyjän yhteishankkeelle on selvä yhteiskunnallinen tilaus. Kun Kauhajoen koulusurmat pysäyttivät koko Suomen, meille tuli eettinen tarve tutkailla teatterin keinoin nuorison henkistä pahoinvointia ja väkivaltaisuutta. Alusta lähtien oli selvää, että rankasta aiheesta on löydettävä myös huumoria. Musikaalimuoto antaa esitykselle poikkeukselliset raamit, kertoo Antti Mikkola. Hän sanoo, että vaikka nuorisokeskustelu on lainehtinut vilkkaasti, ilmiön tunnepuolen käsittely on jäänyt vähäiseksi. Siinä on Siperian spektaakkelin mentävä aukko. Tähän mennessä Mikkolalle on valaistunut ainakin se, että nuoriso ei ole mikään yhteiskunnasta irrallaan oleva ryhmä. Nuorten oireilun taustalla on vanhempien elämänhallinnan ongelmat. Siperia on kolmikymppisten sukupolviteatteri. Se voi tarkastella nuorison ja vanhempien suhdetta tietynlaisesta välitilasta. Eristäytyminen on katkaistava Siperian esityksessä ei ollut valmista käsikirjoitusta, kun prosessi käynnistyi. Se, mitä uimahallissa nähdään, on improvisaatiolla luotua. Työryhmä on kuullut valmisteluvaiheissa asiantuntijoita. Yksi heistä on Tampereen nuorisopalvelujohtaja Jorma Mertanen. Nuorison enemmistö selviytyy vähintäänkin kohtuullisesti, mutta yhä enemmän on heitä, jotka joutuvat sosiaalisesti eristyksiin. Pahanolon purkaminen vaikeutuu ja itsensä ilmaiseminen kaventuu. Silloin ongelmat kasautuvat ja kasvavat. Tämän kierteen katkaiseminen on ratkaisun ydintä, sanoo Mertanen. Nuorisopalvelujohtaja on innoissaan Siperian ja kumppaneiden esityksestä. Hän toivoo, että se virittää lisää keskustelua nuorison tilanteesta. Olisi hyvä puhua siitäkin, miten esimerkiksi Facebook muuttaa sanojen sisältöä. Ajatellaanpa esimerkiksi ystävä-sanaa. Pää edellä on synnyttänyt myös oheis toimintoja. Uimahallin aulaan ja puku huoneisiin on koottu taidenäyttely. Lisäksi järjestetään teemaan liittyvät keskustelutilaisuudet ja yhteistyössä kaupungin nuoriso- ja kulttuuripalvelujen kanssa. Ensimmäi nen tilaisuus on suunnattu aikuisille, erityisesti nuoriso- ja maahanmuuttaja työtä tekeville. Toinen keskustelutilaisuus järjestetään nuorille Nuorisokahvila Uniikissa Verkatehtaankadulla. Tilaisuus on osallistava ja toiminnallinen tapahtuma. Aikuisten pitää ottaa vastuu Pyynikin uimahallissa nähtävän esityksen energiaa lisää Tampereen yhteiskoulun lukion yli 50-päinen joukko, joka täyttää vanhan allastilan ympäristöineen laululla, tanssilla ja soitolla. Valtava innostus näkyi jo harjoituksissa. Olen tehnyt teatteria melkein koko ikäni, mutta tämä on suurinta, missä olen ollut mukana. Siperian ammattilaisilta oppii paljon, sanoo TYK:ssa lukiota käyvä Kristiina Paananen. Jyväskylästä Tampereelle opiskelemaan tullut Paananen arvelee, että puhe nuorison huonovointisuudesta kannattaa ottaa vakavasti. Kyllä pahoinvointi näkyy ihan selkeästi. Toinen tykkiläinen Eemu Korpela kertoo, että musikaali on vahvistanut koulun yhteishenkeä. Se on monien ajatuksissa. Puhumme myös nuorten oireilusta ja väkivallasta. Minusta ydin on siinä, että lapsuus pitäisi palauttaa. Murrosikäisetkin ovat vielä lapsia, joista aikuisten pitää ottaa vastuu. Teksti: Matti Wacklin Kuvat: Susanna Lyly Pää edellä -komedia nuorison näkökulmasta, ohjaus Anna-Elina Lyytikäinen. Esitykset saakka, Pyynikin uimahalli, Kortelahdenkatu 26, Tampere. Lisätietoja: Pyynikin uimahallin remontti alkaa syksyllä Parisen vuotta käytöstä pois olleen Pyynikin uimahallin remontti alkaa syksyllä. Se avaa ovensa kau pun kilaisille alkuvuodesta Halli on tarkoitettu tavallisille kuntoili joille, mutta sinne on tulossa myös pieni kylmäallas ja poreallas. Lasten altaasta tulee monitoiminen. Siinä onnistuu vesivoimistelukin. Saunaosastot ja pukeutumistilat uusitaan. Se onko palvelujen tuottaja kaupunki vai yksityinen yrittäjä, on vielä päättämättä. Retkeilymajan paikalle on kaavailtu yksityistä hotellia ja liikuntakeskusta. Sen rakentamisen aloittamisesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta meillä on neuvotteluyhteys hankkeesta kiinnostuneiden yrittäjien kanssa, kertoo Tampereen kaupungin Tilakeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Ojala. Pyynikin uimahallin kunnostus töitä on hidastanut se, että malli, jossa yksityiset rahoittajat vastaisi vat palveluntuottajina hallista ja naapu riin rakennettavaksi kaavaillusta hotellista, kaatui rahoitusongelmiin. Viime syksynä päätettiin, että uima halli peruskorjataan kaupungin omalla kustannuksella. Remontin kustannusarvio on noin 9 miljoonaa euroa. Arkkitehti Harry W. Schreckin suunnittelema, vuonna 1957 käyt töön otettu Pyynikin uimahalli on koko Suomen kolmanneksi vanhin. Sillä on 2000-luvulla tehty suojelukaava, joka edellyttää hallin yleisilmeen säilyttämistä. Myös uimahallin ja Pirkankadun väliin jäävä piha-alue kuuluu suojelun piiriin. Kaavamääräykset koskevat myös alakerran aulaa ja allashuonetta. Esimerkiksi Pirkankadun puoleisella tiiliseinän etruskien ja roomalaisten taiteesta vaikutteita saanut mosaiikkiteos säilytetään. Noin nelimetriset naisfiguurit on tehnyt taiteilija Olavi Valavuori. Remontin yhteydessä avataan pitkään peitetty nä ollut aulan alkuperäinen katto ikkuna. Pyynikin uimahalliin on tehty vuosien varrella muu tamia pieniä remontteja, mutta ei kunnon peruskorjaus ta, jota ikääntynyt rakennus ilman muuta tarvitsee. Syksyllä alkavas sa peruskorjauksessa halli palautetaan lähelle alkuperäistä asua. Tilakeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Ojala lupaa, että maan vanhimpiin lukeutuva Pyynikin uimahalli palaa entistä ehompana kaupunkilaisten käyttöön alkuvuodesta 2012.

5 Kaavoituskatsaus TAMPERE ota talteen 5 Kaavoituskatsaus kertoo vuoden 2010 kaavatöistä Kalevan alueelle on tulossa täydennysrakentamista, jota sovitellaan alueen valtakunnallisestikin arvokkaaseen asuinmiljööseen. Yleiskaavoituksen jälkeen Kalevanrinteeseen asuntoja ja toimitilaa tuovan alueen suunnittelu jatkuu asemakaavan muutoksella. Kaavoituskatsaukseen on koottu vuoden aikana tehtäviä merkittäviä kaavoituksen työkohteita. Asema- ja yleiskaavoituskohteista sekä selvityksistä ja arvioinneista on lyhyt kuvaus, samoin maakuntakaavoituksesta ja seudullisesta suunnittelusta. Vuoden aikana voidaan aloittaa myös muita kaavatöitä tarpeen mukaan. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavalla suunnitellaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Maakuntakaava puolestaan ohjaa yleiskaavan ja asemakaavan laadintaa. Kaavoituksen ohella ja jo sitä ennen tehdään erilaisia selvityksiä esimerkiksi ympäristö- ja liikenneasioista. Kaavoituksen työkohteet pohjautuvat enimmäkseen kaavoitusohjelmaan, jota tarkistetaan vuosittain. Myös maanomistaja voi tehdä aloitteen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta. Kaavoituksessa pyritään siihen, että kaikki asiasta kiinnostuneet kuntalaiset ja kaavoitukseen jollain tavalla osalliset tahot saisivat kaavoituksesta tietoa jo alkuvaiheessa. Silloin mielipiteitä on myös helpointa ottaa huomioon. Kaavaprosessin aikana sovitetaan tavoitteita ja erilaisia mielipiteitä yhteen mahdollisuuksien mukaan. Kaavoituksen vaiheet Kaavoitusprosessi vaihtelee kaavan laajuuden ja merkityksen mukaan. Osayleiskaavan laadinta on erilaista kuin asemakaavan laadinta. Tampereella kaavoituksen eri vaiheiden materiaali on nähtävillä Palvelupiste Frenckellissä ja materiaalia on yleensä myös kaavoituksen internetsivuilla. Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitetaan tässä kaavoituskatsauksessa, erillisessä lehti-ilmoituksessa, internetissä tai kirjeitse asianosaisille. Alkuvaiheessa tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville ja josta voi esittää mielipiteitä. Merkittävissä kaavoissa voidaan koota osallisryhmä, jonka kanssa käydään vuoropuhelua työn aikana. Suunnittelualueelta laaditaan selvityksiä ja tarkennetaan työn tavoitteita. Selvitysten pohjalta tehdään alustavia luonnoksia, joiden vaikutuksia arvioidaan. Luonnos tai luonnokset asetetaan nähtäville, ja niistä ilmoitetaan lehdissä ja kaupungin Internetsivuilla. Kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Luonnoksesta saatetaan järjestää yleisötilaisuus. Luonnos valmistellaan ehdotukseksi, jossa pyritään ottamaan huomioon nähtävillä olon aikana esitettyjä mielipiteitä. Ehdotuksesta pyydetään tarpeen mukaan lausuntoja. Ehdotuksen asettaa virallisesti nähtäville se luottamuselin, jonka päätösvaltaan asia kuuluu. Ehdotus kuulutetaan jälleen ilmoitusvälineissä nähtäville, jolloin kaavasta on mahdollista tehdä muistutuksia. Ehdotusta voidaan esitellä yleisötilaisuudessa. Mahdollisten muistutusten pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia ehdotukseen ja vastataan muistutuksiin. Asemakaavaehdotus, mahdolliset muistutukset sekä vastineet niihin käsitellään yhdyskuntalautakunnassa, joka hyväksyy kaavan tai esittää kaavan hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Yleiskaavaehdotuksen käsittelee kaupunginhallitus, joka esittää ehdotuksen hyväksymistä valtuustolle. Valtuusto hyväksyy kaavat päätöksellä, josta on mahdollisuus vielä valittaa hallinto-oikeuteen. Kaava tulee voimaan, kun hyväksymispäätös kuulutetaan ilmoitusvälineissä. Mistä saan tietoa kaavoista? 1. Palvelupiste Frenckellistä Frenckellinaukio 2 B, puh. (03) , 2. Virallisista kuulutuksista torstaisin Aamulehdessä ja Uutispäivä Demarissa ja lauantaina Tamperelaisessa sekä kaupungin internetsivuilla. 3. Internetistä Tampereen kaupungin sivuilta Kaavat internetissä ytoteto/kartta/ Tampereen kaupungin internetsivujen karttapalvelun kautta pääsee katselemaan myös kaavatietoja. Kohteita voi hakea nimellä tai valitsemansa alueen sisältä. Käyttäjä voi valita karttapohjan ja karttakoon. Esimerkiksi vireillä olevasta asemakaavasta tulevat näkyviin kaavoitettavan alueen rajat. Useista kartalla olevista kohteista pääsee kohdetta klikkaamalla hakemaan sen omilta verkkosivuilta lisätietoa. Kartalla näkyvästä vireillä olevasta kaavakohteesta pääsee internetlinkin kautta katsomaan kaavadokumentteja. Kaavakohteiden omien sivujen lisäksi kaavoitukseen liittyvät ajankohtaiset asiat näkyvät usein myös kaupungin internetetusivun tiedotteissa sekä kaupunkisuunnittelun ajankohtaista-sivun tiedotteissa.

6 6 Kaavoituskatsaus 2010 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Rakennesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta Asemakaavoituksen tärkeimmät työkohteet Katuraitiotie Tampereen kaupunkiseudun kunnat Tampere, Kangasala, Lempää lä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylö järvi ja Orivesi päättivät laatia yh dessä vuosina seudun rakennemallin, asuntopoliittisen ohjelman, liikennejärjestelmäsuun ni telman, ilmastostrategian ja pal veluverkkoselvityksen. Rakennesuunnitelma on ratkaisu kaupunkiseudun vahvan kasvun ylläpitämiseksi ja ohjaamiseksi kilpailukykyä ja kestävyyttä edistävällä tavalla. Suunnitelmassa varaudutaan noin asukkaan kasvuun Tampereen kaupunkiseu dulla 2030 mennessä. Suunnitelmassa on esitetty myös toteuttamisen ajoitusta ja vastuita koskeva toteuttamisohjelma sekä rakennesuunnitelman toteuttamista tukevat kuntien yhdessä valmistelemat maapoliittiset periaatteet. Rakennesuunnitelma ja muut yh dyskuntasuunnittelun hankkeet valmistuvat vuodenvaihteessa Seutuhallitus käsittelee työt ja lähettää ne kuntiin hyväksyttäväksi alkuvuodesta Sitovuus suunnitelmille tulee kuntien oman pää töksenteon kautta ja suunnitel mat toteutuvat kuntien toimien kautta. Rakennesuunnitelman toteuttamista seurataan seudullisesti. Seutuyhteistyötä voi seurata osoitteessa kunnat priorisoivat ja ohjelmoivat voimassa olevan maakuntakaavan toteuttamista ja viestivät kaupunkiseudun kuntien tahtoa tulevalle maakuntakaavoitukselle. Suunnitelman mukaan kasvu ohjataan mahdollisimman tiiviisti yhdyskuntarakenteeseen. Keskustoja kehitetään vahvasti asumisen, keskustahakuisten työpaikkojen ja kaupan sijoituspaikkoina. Uusi asumi nen sijoittuu pääosin joukkolii kennevyöhykkeille ja joukkoliikennejärjestelmä pohjautuu bussi-, lähijuna- ja raitiotieliikenteen yhdistelmään. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus nousee, kun hyvän joukkoliikennetarjonnan alueella asuva väestö lisääntyy. Erityisesti keskustojen ja niiden lähialueiden maankäytön tehostaminen parantaa kä velyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Rakennesuun nitelmassa on huomioi tu lisäksi seudun ulkoinen saavutettavuus. Elinkeinojen uudistumista tuetaan ottamalla huomioon niiden toimintojen tilantarpeet. Läpi suunnittelun menevänä tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Yhdyskuntarakennetta tiivistävän maankäyttöratkaisun ja joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn edellytysten vahvistamisen lisäksi tarvitaan rakennuksien energiatehokkuuden voimakasta parantamista ja energiantuotannon päästövähennyksiä, jotta kasvihuonekaasujen määrä saadaan seudulla laskemaan. Tavoitteena sopimus valtion kanssa Kaupunkiseudun kunnat ja val tio ovat tähtäämässä kokonaisval taisen kaupunkiseutusopimuksen laatimiseen. Sopimuksella tuetaan Tampereen kaupunkiseudun kun tien yhteisten strategioiden toteut tamista ja valtion mukaan tuloa. Sopimus laaditaan vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla, ja sen allekirjoittajina ovat kunnat ja mi nisteriöt. Yhdyskuntasuunnittelun kuntayhteistyö syvenee Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteisiksi yhdyskuntasuunnittelun kehittä mishankkeiksi vuodelle 2010 seutuhallitus on päät tänyt seuraavat: Laaditaan kokonaisvaltainen maankäytön, asumisen ja liiken - teen sekä ilmaston aiesopimus kaupunkiseudun ja valtion välillä Luodaan rakennesuunnitelman toteuttamiselle seurantajärjestel mä Hyväksytään seudulliset periaat teet hajarakentamisen hallinnalle Yleiskaavoituksen yhteistyö on käynnissä Luodaan raakamaahankinnan seurantajärjestelmä Laaditaan seudullinen joukkolii kennesuunnitelma Toteutetaan raideliikenteen käyt töönottoa seudulla edistävä selvi tystyö Laaditaan seudullisen asuntotoi men organisaatioselvitys Toteutetaan seudun kuntien yh teinen ARA-hakemusten valmiste luprosessi Tampereen kaupunkiseudun koordinoiman kansallisen MAL-verkoston (maankäyttö, asuminen ja liikenne) verkosto yhteistyö käyn nistetään mu kaan ilmoittautuneiden kaupunkiseutujen ja alueiden kanssa Rakennesuunnitelman ja muiden yhdyskuntasuunnitteluhankkei den yhteydessä on linjattu pitem män aikavälin kehittämistarpeita. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelman joukkoliikenneratkaisun pohjalta aloitetaan katuraitiotien alustava suunnittelu Hervanta Keskusta Lentävänniemi välillä. Suunnittelu käsittää linjausvaihtoehtojen sekä tilavarausratkaisujen tarkastelun. Katuraitiotien linjaus liittyy kiinteästi muun muassa Lentävänniemen keskustan, Niemenrannan, Santalahden ja Kalevanrinteen maankäytön suunnitteluun. 1 VT 12, Rantaväylän tunneli Tavoitteena on tehdä mahdolliseksi Kekkosentien ja Paasikiventien pitkän tunnelin rakentaminen Naistenlahden ja Santalahden välille Tampereen keskustan pohjoispuolella. Maanalaisen asemakaavan laatimista jatketaan. (8156) 2 VT 12 Santalahden eritasoliittymä Tunnelin länsipäähän Santalahteen eritasoliittymää varten jatketaan VT 12:n kytkemisen kaupungin katuverkkoon mahdollistavan asemakaavamuutoksen laatimista. (8305) 3 VT 12 Naistenlahden eritasoliittymä Tunnelin itäpäähän Naistenlahteen eri tasoliittymää varten jatketaan VT 12:n kytkemisen kaupungin katuverkkoon ja Ratapihankatuun mahdollistavaa asemakaavamuutosta. (8306) 4 TAMMELA, Ratapihankatu Ratapihankadun suunnittelua Kekkosentielle asti jatketaan. VR:n entisen tavara-asema-alueen sekä Peltokadun ja rautatien välisen alueen uutta maankäyttöä suunnitellaan. PMK:n rakennus suojellaan. Suunnitelmissa on uutta asuin- ja liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Asemakaa- valuonnos on tavoitteena laatia vuoden 2010 alkupuoliskolla. (8330) 5 TAMMELA, Pohjolankatu 25, Senioriasuminen ym. Entisen teollisuusrakennuksen tontille ja Kekkosentien varressa olevalle varastorakennusten tontille esitetään uusien toimintojen mm. senioriasumisen sijoittamista säilyttäen olemassa olevaa rakennuskantaa. Kaavassa tehdään yleiskaavallinen tarkastelu, koska maankäyttö poikkeaa keskustan osayleiskaavasta. Valmistuu (8146) 6 XIII RATINA, Linja-autoasema ja toimitilaa Ratinan yleissuunnitelmassa on linja-autoaseman eteläpuolelle varattu tontti liike- ja toimistotiloja varten. Asemakaavoitus aloitetaan tänä vuonna. (8093) 7 XVIII-RAUTATIEALUE, SORINKATU 6-8 VR-yhtymä Oy hakee rautatiealueelle olevan rakennuskannan korvaavaa tehokkaan rakentamisen mahdollistavaa asemakaavan muutosta. (8201) Asuinalueiden palvelukeskuksien kehittäminen on tänäkin vuonna yksi asemakaavoituksen keskeisistä töistä. Linnainmaalle on jo rakennettu uutta alueen keskustaa. Luetteloon ja karttaan on poimittu asemakaavoituksen keskeiset työkohteet vuonna Kohteissa on keskustan ja kantakaupungin yhdyskuntarakennetta tiivistäviä täydennysalueita, osayleiskaavoja to teuttavia asemakaavoja, rakennetun ympäristön kehittämistä, yksityisten toimijoiden hankkeita sekä kaupungin muita mm. strategisten projektien kohteita. Keskustan alueella kohteita on Tammelassa, jossa Ratapihankadun alueen suunnittelu jatkuu ja Pohjolankadun entisen teollisuusrakennuksen käyttöä senioriasumiseen tutkitaan. Ratinassa linja-autoaseman eteläpuolella sijaitsevan liike- ja toimistotiloille varatun tontin asemakaavoitus alkaa. Rantaväylän tunnelin ja sen liittymäalueiden sekä siihen liittyvän Ranta-Tampellan alueen asemakaavoitusta jatketaan. Tampellan veturien kokoonpanohallille mietitään uutta käyttötarkoitusta. Uuden Vuoreksen asuinalueen kaavoitus jatkuu keskustassa ja Koukkujärvellä. Niemenrannan uuden asuinalueen suunnittelua sekä Santalahden teollisuusalueen kaavoitusta asumiseen jatketaan yleiskaavojen pohjalta. Uutta asuinaluetta on tulos sa Hervannan Hiidenmäen alueella ja Kaukajärvel le Saarenmaantien itäpuolelle ja Juvankadun varteen. Vanhojen asuinalueiden palvelukeskustojen kehittäminen jatkuu Lentävänniemessä, Tesomalla ja Lielahdessa. Peltolammin Säästäjäntorin ympäristössä valmistellaan korttelirakennetta täydentävän asuinrakentamisen mahdollistavaa asemakaavaa. Miljöön suojelemiseen tähtäävää asemakaavoitusta jatketaan Pispalassa, Petsamossa, Lapissa ja Kissanmaalla. Kalevanrinteeseen uutta asumista tuovaa asemakaavoitusta valmistellaan yleiskaavan pohjalta. Toimitilarakentamisen mahdollistava asemakaavoitus jatkuu Myllypuron Kolmenkulman alueella. Huppionmäen teollisuusalueen asemakaavoitus jatkuu Hervannassa. Asemakaavan muutos keskussairaalan alueella Kaupissa potilashoidon, tutkimuksen ja koulutuksen tilatarpeita vastaavaksi jatkuu. Asemakaavaohjelman määrällisenä tavoitteena on kaavoittaa vuosittain lisää asuinkerrosalaa kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa kerrosneliömetriä. Pientaloasuntojen vuositavoite on 300 asuntoa. 8 RANTA-TAMPELLA, asuinalue Ranta-Tampellan suunnittelukilpailu on ratkaistu, maankäytön suunnittelua jatketaan. (8300) 9 Tampellan veturihalli IX-954-2, Turpiininkatu Asemakaavalla suojellulle veturien kokoonpanohallille etsitään uutta käyttötarkoitusta. (8260) 10 LAPPI Lapin kaupunginosaan on tarkoitus laatia säilyttävä asemakaava. Kaavoitusohjelmassa työ on ajoitettu vuodelle (8182) 11 XXI PETSAMO Petsamon asuntoalueen miljöön suojelemiseen tähtäävä asemakaavan muutos aloitettiin inventoimalla olemassa oleva rakennuskanta. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2007, ehdotus laaditaan vuonna (8083) 12 KAUPPI, TAYS:n alueen kaavatyö Sairaala-alueen asemakaavan muutosta jatketaan vastaamaan alueen potilashoidon, lääketieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tulevia rakentamistarpeita. Kaavassa huomioidaan yliopiston lisärakentamistarpeet ja mahdollistetaan katuyh teys Biokadun ja Lääkärikadun välillä. (8312) Asemakaavaa muutetaan toisessa työssä tutkimalla maanalaisen pysäköintilaitoksen sijoittamista pääsisäänkäynnin itäpuolisen liikenne- ja pysäköintialueen alle. Laitoksessa olisi kahdessa kerroksessa noin 480 autopaikkaa. (8348) Kaavoituksen pohjana on yhteinen TAYS:n alueen yleissuunnitelma. 13 KISSANMAA Kissanmaan pientaloalueen miljöön suojelemiseen tähtäävä asemakaavan muutos aloitettiin vuonna 2008 inventoimalla olemassa oleva rakennuskanta. Kaavasuunnittelua jatketaan ja luonnoksen on tavoitteena valmistua v (8186) 14 KALEVA, Pellervon koulun käyttötarkoituksen muutos Tilakeskuksen tavoitteena on osoit-

TAMPERE. Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen SIVU 3

TAMPERE. Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen SIVU 3 Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen 1 TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 1 2012 Tässä lehdessä esitellään vuoden 2012 kaavoituksen työkohteet sivut 7 10 Kirjasto etsii

Lisätiedot

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä 2 PÄÄTOIMITTAJALTA Osallistu ja vaikuta

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvio: Palvelut turvataan SIVUT 3 5. Hissin rakentaminen vanhaan taloon kannattaa SIVUT 7 10 TAMPERE

Vuoden 2009 talousarvio: Palvelut turvataan SIVUT 3 5. Hissin rakentaminen vanhaan taloon kannattaa SIVUT 7 10 TAMPERE Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 4 2008 Hissin rakentaminen vanhaan taloon kannattaa SIVUT 7 10 Vuoden 2009 talousarvio: Palvelut turvataan SIVUT

Lisätiedot

Kajaani K AS. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää 2013 ARVOISA KAJAANILAINEN. Kajaanin Sivistystoimiala Tiedotuslehti. Säilytä le. tietoa.

Kajaani K AS. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää 2013 ARVOISA KAJAANILAINEN. Kajaanin Sivistystoimiala Tiedotuslehti. Säilytä le. tietoa. Säilytä le hti, sisält ää paljon Kajaani hyödyllis tä tietoa. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää 2013 ARVOISA KAJAANILAINEN Palvelujen säilyttäminen vaatii toimintatapojen muuttamista Ympäristöteknisen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3/2007

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3/2007 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3/2007 Tervetuloa juhlimaan Tampereen päivää 29.9. 1.10. Ohjelma s. 9 12 Tiina Lindberg ja Voimalahanke kannustavat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen. ja peruskorjaus käynnistyvät

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen. ja peruskorjaus käynnistyvät Kuntatiedote 3 2015 29.4.2015 Terveyskeskuksen uudisrakentaminen Kempele aloittaa alkukesällä 2015 suuren terveyskeskusta koskevan rakennus- ja peruskorjaushankkeen. Hanke toteutuu vaiheittain ja kokonaisuuden

Lisätiedot

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 9-16 20-21 18-19 4

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 9-16 20-21 18-19 4 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2 0 0 9 Kaavoituskatsaus 2009 Maaseudun vesihuoltoa kehitetään Uudet kunnan luottamushenkilöt 2009-2012 Tehoa sijaisvälitykseen ja rekrytointiin 9-16

Lisätiedot

Pispalalainen 1/2010

Pispalalainen 1/2010 Pispalalainen 1/2010 MA PE 15 02 LA SU 12 02 Pispalan valtatie 39 muu ohjelma - www.vastavirta.net 2 Pispalalainen 1/2010 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteeri Satu Juoperi Toimituskunta Satu

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen

Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3 2012 Luonto tutuksi elämysten kautta SIVU 14 Asuntomessut Tampereella 13.7. 12.8. OTA TAMPERE-LEHDEN

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

Seurat, Tuusulanjärvi, ulkoilumaastot ja kaupungin liikuntapalvelut takaavat sen, että jokainen löytää syksyn liikuntatarjonnasta oman lajinsa.

Seurat, Tuusulanjärvi, ulkoilumaastot ja kaupungin liikuntapalvelut takaavat sen, että jokainen löytää syksyn liikuntatarjonnasta oman lajinsa. E L I N V O I M A I N E N K U L T T U U R I K A U P U N K I Kaupungin tiedotuslehti syksy 2010 Ota talteen Kaavoituskatsaus 2010! Sivut 7 10 Järvenpään syksy kutsuu liikkumaan Perhekeskus Maahinen aloitti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄ. Ihmistensä näköinen kaupunki. Lisää terveitä vuosia elämääsi. Ota talteen Kaavoituskatsaus 2014!

JÄRVENPÄÄ. Ihmistensä näköinen kaupunki. Lisää terveitä vuosia elämääsi. Ota talteen Kaavoituskatsaus 2014! JÄRVENPÄÄ Kaupungin tiedotuslehti kevät 2014 Ihmistensä näköinen kaupunki. Lisää terveitä vuosia elämääsi s. 3 4 Ota talteen Kaavoituskatsaus 2014! s. 7 10 Turvallisesti liikenteessä ja omassa kodissa

Lisätiedot

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista Tampereen kaupunki - Osallistu - Valma - Taustatietoa Keskustelu Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää Yhteenveto kommenteista Kaavoitusohjelmaan voi ottaa kantaa Valmassa Lue lisää Yhteenveto

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Pispalalainen 2/2009

Pispalalainen 2/2009 Pispalalainen 2/2009 2 Pispalalainen 2/2009 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteeri Janne Rahkila Toimituskunta Ilpo Mikkonen Veikko Niskavaara Asko Parkkonen Janne Rahkila Nelli Salmi Marita

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

60-vuotias Järvenpää kukkuroillaan kulttuuria. Sivut 3 7, 19 20. Omakotiunelmia ja Kaavoituskatsaus 2011! Näille kulmille hyvinvointikampus?

60-vuotias Järvenpää kukkuroillaan kulttuuria. Sivut 3 7, 19 20. Omakotiunelmia ja Kaavoituskatsaus 2011! Näille kulmille hyvinvointikampus? ELINVOIMAINEN KULTTUURIKAUPUNKI Kaupungin tiedotuslehti kevät 2011 Omakotiunelmia ja Kaavoituskatsaus 2011! Sivut 8 13 60-vuotias Järvenpää kukkuroillaan kulttuuria Näille kulmille hyvinvointikampus? Sivu

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot