B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat."

Transkriptio

1 165 II. Rahatoimikamari. sen käyttölupaa, ilmoitettiin *), että lääninhallitus oli syj^skuun 30 päivänä eräillä ehdoilla myöntynyt kamarin hakemukseen. Tehdystä hakemuksesta valtuutti 2 ) rahatoimikamari kaupungin sähkö- valtuutus säh- J köjohtojen teetlaitoksen hallituksen yksissä neuvoin rakennuskonttorin ja asianomaisten tämiseen kautalonisännöitsijäin kanssa laittamaan sähköjohtoja kaupungin taloihin. P un s ln taloihin. Korttelin n:o 180 yhdenperheen tonttien omistajain hakemukseen saada Korttelin n:o iso halki kulkevan itse asfaltoida korttelin halki kulkevan kujan rahatoimikamari myöntyi 3 ), kujan asfaitoimijota vastoin heidän hakemuksensa saada pitää kuja kunnossa evättiin. nen ja kunnossa- Helsingin talonomistajayhdistyksen anomus, että kaupungin kaikki Kaupungin kakadut ennen talonomistajain toimitettavaa lakaisua kaupungin toimesta tuj6n kostutettaisiin, epäsi 4 ) rahatoimikamari rakennuskonttorin lausunnon mukaisesti, mutta käski rakennuskonttorin 1910 vuoden rahasääntöehdotustaan laatiessaan panna siihen tarpeellisen määrärahan riittävän lukuisain kasteluvaunujen hankkimiseksi lähiaikoina. Vesijohtokonttorin esityksestä päätti 5 ) rahatoimikamari asettaa komi- Pohjavesitutkimuskomitea. tean alustavasti käsittelemään kysymystä pohjavesitutkimusten toimittamisesta, minkä ohessa kamari komitean jäseniksi valitsi herra Gripenbergin, professorit O. Aschanin, W. Ramsayn ja V. Sucksdorffin, filosofian tohtori E. Blomqvistin sekä kaupungininsinööri G. Idströmin. Kun kaupunki oli vuoden varrella ostanut kaksi isoa taloa ia talojen Tal i en talou denhoitajan paltaloudenhoitajan työ sen johdosta oli tuntuvasti lisääntynyt, päätti 6 ) raha- - kankorotus. toimikamari kesäkuun 1 päivästä korottaa taloudenhoitajan palkkaa 600 markalla, joten se kohosi 1,800 markkaan vuodessa. Äggelbyn kartanon isännöitsijäksi valitsi ). rahatoimikamari toistaikartanon Äggeibyn isänseksi insinööri T. Ollerin, jonka kuukausipalkkioksi määrättiin 25 markkaa. nöitsijä. Böhlen tilan iäriestysmieheksi 1909 vuoden loppuun otti rahatoimi- Böhlen tilan jär J J 47 1 r " # jestysmies. kamari asioitsija K. J. Nilssonin 8 ) 200 markan kuukausipalkkiolla sekä samaan toimeen tammikuun 1 päivästä 1910 toistaiseksi metsänvartija K. V. Sipilän 9 ) 50 markan kuukausipalkkiolla. B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. Kaupungin kassan ylimääräisiksi katsastusmiehiksi kuluvaksi vuo- Ylimääräiset kassankatsas- tusmiehet. deksi valittiin 10 ) herrat Gripenberg ja Nummelin. Marrask. 4 p, ) Maalisk. 4 p., ) FTeinäk. 8 p., ) Kesäk. 25 p., ) Helmik. 11 p., 45 ja huhtik. 8 p., ) Toukok. 6 p., ) Tammik. 21 p., ) Maalisk. 11 p., ) Jouluk. 30 p., ) Tammik. 7 p, 6.

2 166 II. Rahatoimikamari. Kansiistinapu- Rahatoimikamarin kanslistille asetettiin r ) syyskuun 1 päivästä toisaicpn acpttami. suu J nen rahatoimi- täiseksi apulainen 125 markan kuukausipalkkiolla. laisen asettami en rahatoir kamariin. Lainan ottami- Kun kaupunki tarvitsi lainaa lyhemmälle takaisinmaksuajalle, päätti 2 ) takaisinmaksu- rahatoimikamari hyväksyä Pohjoismaiden osakepankin kauppaa ja teolliaialle ' suutta varten ja Privatbanken i Helsingfors pankin yhteisesti tekemän tarjouksen enintään 6,500,000 markan määräisen luoton myöntämisestä kaupungille 4 l / 5 %:n korolla ja vakuutena kaupungin omat vekselit. Kaupungin tak- Helsingin maalaiskunnan kunnallistaksoituksessa vuodelta 1908 oli S01 maai^kun^m kaupungin maksettavaksi pantu Greijuksen tilalta 4, Meilansin tilalta 5, nassa. Kottbyn tilalta 7, Staffansbyn lantavaraston puolesta 50 ja Vanhankaupungin vesijohtolaitoksen puolesta 150 veroäyriä. Rahatoimikamari päätti 3 ) tyytyä tähän taksoitukseen. Obiigatsionien Helsingin kaupungin obligatsionilainoihin kuuluvia obligatsioneja arvonta. arvottaessa joutuivat lunastettaviksi 4 ) seuraavat numerot: 5 0 / 0 :n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): Sarjaa litt. A ä 1,000 markkaa, n:ot 15, 104, 160, 164, 212, 241, 303, 314, 400, 416, 456, 473 ja 492. B ä , 108, 120, 149, 236, 266, 378, 430, 446, 506, 510, 532, 559, 606, 611, 627, 679, 699, 773, 829, 872, 920, 946, 1,005, 1,008, 1,058, 1,069, 1,116, 1,135, 1,220, 1,239, 1,308, 1,326, 1,331, 1,366, 1,438, 1,461 ja 1,481. C ä , 124, 193, 228, 229, 330, 347, 384, 408, 421, 423, 530, 569, 582, 609, 629, 682, 696, 699, 772, 802, 805, 904, 965, 983, 1,039, 1,088, 1,199, 1,216, 1,233 ja 1, l / 2 %:n lainaa vuodelta 1882 (arvonta marraskuun 1 päivänä): Sarjaa litt. A ä 3,000 markkaa, n:ot 37, 53, 55, 56, 121, 142, 149. B a 1,000 13, 37, 62, 84, 93, 103, 129, 133, 157, 179, 189, 202, 262, 266, 281, 287, 323, 333, 350, 359, 410, 420, 421, 458, 484, 501, 525, 548, 563, 620, 622, 649 ja 668. >) Toukok. 21 p., ) Helmik. 8 p., 1 ja helmik. 9 p., 1. 3 ) Helmik. 4 p., ) Helmik. 4 p., 41, kesäk. 3 p., 36 ja marrask. 11 p., 26.

3 167 II. Rahatoimikamari. Sarjaa litt. C ä 500 markkaa n:ot 18, 25, 98, 103, 124, 127, 170, 189,207, 213, 219, 281, 299, 312, 406, 409, 410, 427, 430, 524, 525, 551, 569, 585, 596, 624, 645, 658, 683, 699, 709, 723, 731, 751, 755, 778, 791 ja 799. ^ 1/2 /o ;^ lainaa, vuodelta 1892 (arvonta marraskuun 1 päivänä): Sarjaa litt. A a 5,000 markkaa, n:ot 18, 202 ja 325. B ä 1, , 435, 468, 473, 637, 651, 712, 783, 805, 1,118 ja 1,205. C a , 366, 693, 871, 912, 960, 999, 1,052, 1,093, 1,170, 1,172, 1,592, 1,768 ja 1, V2 /o ;n lainaa vuodelta 1898 (arvonta helmikuun 1 päivänä): Sarjaa litt. A ä 5,000 markkaa, n:ot 10, 52 ja 90. B ä 2, , 185 ja 376. C ä 1,000 40, 332, 443, 517, 537 ja j 0 :n lainaa vuodelta 1900 (arvonta helmikuun 1 päivänä): Sarjaa litt, B ä 2,000 markkaa, n:ot 319, 329 ja 467. C ä 1, , 853, 945, 964, 1,059, 1,078, 1,102, 1,168 ja 1,215. D ä 500 1,440, 1,444, 1,472, 1,613, 1,616, 1,691, 1,708, 1,718, 1,888, 1,977, 2,010 ja 2, %:n lainaa vuodelta 1902 (arvonta kesäkuun 2 päivänä): a 500 markkaa, n:ot 5, 74, 353, 795, 1,432, 1,440, 1,623, 1,675, 1,741, 1,846, 2,576, 2,609, 2,614, 3,012, 3,243, 3,275, 3,298, 3,731, 3,802, 3,866, 3,967, 3,998, 4,136, 4,186, 4,241, 4,412, 4,457, 4,881, 5,059, 5,162, 5,580, 5,615, 5,776, 5,961, 5,968, 6,125, 6,145, 6,416, 6,528, 6,839, 6,956, 7,082, 7,260, 7,285, 7,375, 7,607, 7,944, 7,980, 8,094, 8,111, 8,116, 8,341, 8,356, 8,436, 8,520, 8,531, 8,583, 8,599, 8,667, 9,206, 9,227, 9,355, 9,545, 9,698, 10,079, 10,177, 10,449, 10,500, 10,540, 10,604, 10,768, 10,974, 11,882, 12,043, 12,099, 12,436, 12,511, 12,582, 12,770, 13,200, 13,298, 13,518, 13,596, 13,683, 13,909, 14,123, 14,174, 14,579, 14,608, 14,681, 14,728, 14,729, 14,775, 14,777, 14,861, 14,875, 14,989, 14,990, 15,320, 15,628 ja 15,793.

4 168 II. Rahatoimikamari. Tuuiaaki- ja lii- Erinäisistä esityksistä ja hakemuksista myönsi 1 ) rahatoimikamari suoke, paiautus! lien uitettujen tuuiaaki- ja liikennemaksujen palautusta kaikkiaan 1,613 markkaa 71 penniä. vapautusmken- Niinikään myönsi 2 ) rahatoimikamari vapautuksen liikennemaksun, nemaksun suorittamisesta. 180 markan, suorittamisesta eräästä Maitopisara^hdistyksen hyväksi myytävästä tekokukkain määrästä. Henkiiökohtais- Rahatoimikonttorin ehdotuksesta lyhennettiin 3 ) vuosilta 1905, 1906, ten vaivaismak-.. > sujen lyhen ja 1908 maksamatta olevia henkilökohtaisia vaivaismaksuja kaikkiaan nys ' 8,986 markkaa 58 penniä. Koiraveron ly- Niinikään lyhennettiin 4 ) rahatoimikonttorin ehdotuksesta vuodelta hennys kertymättä jääneitä koiraveromaksuja yhteensä 1,350 markkaa. Henkikirjoitta- Tehdystä esityksestä päätti 5 ) rahatoimikamari Helsingin kaupungin jan konttorihuo neisto. Katuosain puhtaanapidon y. m. henkikirjoittajan konttonhuoneistoksi luovuttaa kolme huonetta kaupungin vuokraamasta Aleksanterinkadun talosta n:o 16, sillä ehdolla että valtio maksaa konttorihuoneistosta vuosivuokraa vähintään 1,500 markkaa, josta asiasta kirjelmä lähetettiin maistraatille. Sittemmin ilmoitettiin 6 ) otteella toukokuun 15 päivänä tehdystä maistraatin pöytäkirjasta, että K. Senaatti oli edellisen huhtikuun 19 päivänä valtuuttanut läänin kuvernöörin käyttämään yleisistä varoista edellä mainitun konttorihuoneiston vuokrarahoiksi 1,500 markkaa vuodessa. Tehtyjen J J hakemusten iohdosta päätti rahatoimikamari, että kaupunki ottaminen kau- ottaisi huolekseen seuraavain tonttien omistajain velvollisuutena olevan pungin huoleksi..... kadunpuhtaanapidon, nimittäin: Fabianinkadun 7 ) tontin n:o markan vuosikorvauksesta, Itäisen viertotien 8 ) tontin n:o markan vuosikorvauksesta, Pohjois Esplanadikadun 9 ) tontin n:o 2 90 markan vuosikorvauksesta sekä Annankadun 9 ) tonttien n:ojen 12 ja 14 yhteensä 230 markan vuosikorvauksesta ynnä Vanhaan kirkkoon ja Nikolainkirkkoon kuuluvain katuosain, teiden, pengermäin ja portaiden 10 ) puhtaanapidon yhteensä 5,100 markan vuosikorvauksesta. Näihin korvausmääriin ei ollut luettu lumenkuljetuksen ja jäänhakkuun kustannuksia, joista töistä maksettaisiin korvaus erikseen annettavain laskujen mukaan. Majatalon- ja Sittenkun rahatoimikamari oli kuulutuksella kehottanut halullisia kyydinpidon antaminen hoi- henkilöitä tekemään tarjouksia majatalon- ja kyydinpidon hoitamisesta kaudettavaksi.») Huhtik. 8 p, 23, toukok. 6 p., 11, kesäk. 25 p., 23 ja 24 ; syysk. 2 p., 44, syysk. 23 p, 27, lokak. 21 p., 42 ja 48, marrask. 11 p 48 ja jouluk. 9 p., ) Toukok. 6 p., ) Syysk. 16 p., 26 ja jouluk. 30 p., Jouluk. 30 p., ) Helmik. 15 p., 2. 6 ) Toukok. 27 p., ) Tammik 21 p., ) Tammik. 28 p., 72. ) Toukok. 27 p., 29. l0 ) Maalisk. 4 p., 47.

5 II. Rahatoimikamari. 169 pungissa kolmen vuoden aikana, kesäkuun 1 päivästä 1909 lukien, oli ainoastaan pika-ajuri K. G. Nieminen tehnyt tuollaisen tarjouksen. Tämän tarjouksen, jossa korvausta neljästä hevosesta vaadittiin kaikkiaan 1,840 markkaa vuodessa, kamari hyväksyi 1 ). Sittenkun pika-ajuri Nieminen oli pantu konkurssitilaan, annettiin 2 ) majatalon- ja kyydinpito joulukuun 1 päivän 1909 ja kesäkuun 1 päivän 1912 väliseksi ajaksi edellä mainitusta korvauksesta pika-ajuri I. Tuomiselle. Axel Fredrik Laurellin stipendirahastossa käytettävänä oleva 99 mar- A. F. Laureiiin kan korkomäärä jaettiin 3 ) Yksityisen ruotsalaisen tyttökoulun ja Suoma- ton P vuostkoron laisen realilyseon kesken. Sittenkun everstiluutnantinleski Selma Schulman-vainajan pesän sei- käyttäminen. Selma Schuivitysmiehet olivat rahatoimi konttoriin toimittaneet 56,729 markkaa 20 pen- manm as niä, jotka varat everstiluutnantinleski Schulmanin elinaikanaan tekemän testamentin mukaan olivat tulleet Helsingin kaupungille ja joiden vuotuinen korko käytettäisiin kaupungille lahjoitetuilla Turvikin ja Turstenin palstatiloilla olevain rakennusten, puiston ja teiden kunnossapitoon, päätti 4 ) rahatoikamari rahatoimikonttorin ehdotuksen mukaisesti, että mainitut varat on hoidettava erityisenä Selma Schulmanin rahastona. Tässä yhteydessä annettiin rakennuskonttorin toimeksi vuosittain Turvikin ja Turmenosääntöehdotusta vikin ja Turstenin palstatiloja varten. laatiessaan tehdä erikoinen menoarvioehdotus Tur- lain menoarvio, Puhtaanapidon järjestämisvaliokunnan esityksestä myönsi 5 ) rahatoimi- Matka-apuraha kamari sihteerilleen Estlanderille ja kaupungininsinööi 'i G. Idströmille kum- rj n sihteerille ja laitosta sekä Estlander sen ohessa muita kaupungin rahatointa koskevia asioita. Rakennus-ja vesijohtokonttorin sekä kunnan työväenasuntojen raken- paisellekin 500 markan matka-apurahan, jotta he saisivat tilaisuuden eri- nöör^g^dströnäisissä Ruotsin, Norjan ja Tanskan kaupungeissa tutkia puhtaanapitomille - Vahingonkornustoimikunnan erinäisistä esityksistä myönsi rahatoimikamari seuraaville ^Tn tuottamasta henkilöille, jotka kaupungin töissä olivat tapaturman johdosta saaneet ruumiinvamman, vuotuista vahingonkorvausta allamainitut määrät, nimittäin: kirvesmies A. Reinikaiselle 6 ) 43 markkaa 20 penniä, kivenrouhija K. G. Henrikssonille 7 ) 151 markkaa 20 penniä, asfalttityöntekijä O. Koposelle 8 ) 129 markkaa 60 penniä, muurari A. Valtarille 9 ) 86 markkaa 40 penniä, työmies M. Rajaaholle l0 ) 302 markkaa 40 penniä, työmies E. J. Maalisk. 18 p., ) Marrask. 25 p., 6. 3 ) Huhtik. 1 p., ) Marrask. 18 p., ) Huhtik. 8 p., ) Tammik. 7 p., ) Tammik. 21 p., ) Maalisk. 4 p., ) Maalisk. 18 p., ) Maalisk. 18 p., 60. Kunnall. kert ruumnnvam-

6 170 II. Rahatoimikamari. Arbetarbyggnadsbolaget Svalan yhtiön hakemuksesta suostui 8 ) raha- Kiinnityksen myöhemmäksi. Packalenille l ) 108 markkaa, työmies J. P. Winqvistille 2 ) 86 markkaa 40 penniä, työmies G. A. Karlssonille 3 ) 86 markkaa 40 penniä, työmies J. K. Stickille 4 ) 108 markkaa, työmies A. Jokiselle 5 ) 216 markkaa, työmies J. Orposelle 6 ) 108 markkaa ja apuri K. H. Wilanderille 7 ) 64 markkaa 80 penniä. siirtäminen, toimikamari siirtämään yhtiön omistamaan Fredriksperinkadun taloon n:o rakennusten palovakuutus on voimassa kaikiksi ajoiksi. Rahatoimikonttorin pyyntöön saada käytettäväkseen ostaa 510 mar- Roneo monistajan osto. 68 kaupungille maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen myöhemmäksi erään 50,000 markan suuruisen lainan hyväksi, jonka yhtiö aikoi ottaa, kuitenkin sillä edellytyksellä että mainitun talon kan hintaisen monistajan rahatoimikamari myöntyi 9 ). Kaupungin Rakennuskonttorille annettiin 10 ) toimeksi kohtuullisesta hinnasta kaura-, heinä- ja ^..... olkivarastojen myydä mitä puhtaanapito- ja palolaitos eivät voi käyttää Aggelbyn karkaytt ' tanossa olevasta kaupungin kaura-, heinä- ja olkivarastosta. oikeus käyttää Tehdystä hakemuksesta myönsi 11 kaupungin- asemakaavakar-yhtiölle oikeuden yhtiön suomenkieliseen osotekalenteriin liitetyn ) rahatoimikamari Kalenteri osake- kaupuntan Katukäväistysten ja rikkain myynti. lsee lvea. gj nk a r a n painattamiseen käyttää kaupungin kartan kliseekiveä 100 markan korvauksesta kultakin tuhannelta painetulta kappaleelta. Puutarhalautakunnan esityksestä päätti 12 ) rahatoimikamari, että sen osan Arkadiakadun varrella olevaa katukäväistysten ja rikkain varastoa, jota ei tarvita puutarhanhoitoon, saa myydä 50 pennistä kuorman sekä että myynnistä kertyvä rahamäärä käytetään rikkain kuljettamiseen mainitusta varastosta Helsinginniemen vastaisen huvilakaupungin alueelle. C. Muut asiat. Kaupungin vakuusasiakirjoja tarkastaessaan päätti,3 ) rahatoimikamari Vakuusasiakirjain tarkastus. ^ i..., i -i i... Hyväksyttyjä takuusitou muksia. erinäisissä tapauksissa ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin oikeuden säilyttämiseksi. Vuoden varrella hyväksyi rahatoimikamari 57 takuusitoumusta myytyjen tonttien kauppahinnan maksamisesta. l ) Huhtik. 8 p., 18. 2> > Kesäk. 25 p., ) Elok. 26 p., 13. *) Syysk. 2 p., ) Joulu k. 9 p., ) Jouluk. 9 p., 21.») Jouluk. 23 p., ) Lokak!" 19 p., 15 ja marrask. 25 p., ö ) Kesäk. 17 p., ) Maalisk. 18 p., 30. n ) Huhtik. 8 p.? 4.») Maalisk. 18 p., ) Heinäk. 2 p., 1, heinäk. 9 p., 1, jouluk. 21 p., 4, jouluk. 28 p., 1 ja jouluk. 29 p., 1.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 239 II. Rahatoimikamari. lella olevat katulyhdyt oli sytytettävä tuntia myöhemmin ja sammutettava tuntia aikaisemmin sekä että valaistus kokonaan keskeytettäisiin toukokuun 1 p:n ja heinäkuun 31 p:n väliseksi

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 1876. 137 takein työn kelvollisuudesta kuin mihin yhtiö oli sitoutunut vesijohdonkin suhteen ensi tilassa rakennuttaa Vanhankaupungin putouksen alapuolella olevan vesijohtolaitoksen konehuoneen ohi siellä

Lisätiedot

130 11. Kaupunginh allitus 130

130 11. Kaupunginh allitus 130 130 11. Kaupunginh allitus 130 varten kaupunginhallituksen käytettäväksi osoittamasta määrärahasta 2,447:50 markkaa 1 ); Ilotulitus. Kaupunginhallitus suostui 2 ) Helsingin komendanttiviraston esitykseen

Lisätiedot

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923.

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause V I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 40. 1927. HELSINGIN KAUPUNGIN TILAST0K0NTT0R1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. K a u p u n g i n k i i n t e ä ä o m a i s u u t t a k o s k e

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 241 vuoksi kielto oli heille varsin haitallinen. Rakennuskonttorin ilmoitettua, kaupungin kalavesillä kun ei ollut rajaa aavalle merelle päin, olevan epävarmaa, omistiko kaupunki saaret, mutta että niiden

Lisätiedot

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925.

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. KERTOMUS 35. 1922. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause III I. Kaupunginvaltuusto, A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932.

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 56 943 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 946 Helalnki 946. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364.

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364. 10 1. Kaupunginva Uuusto Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden hylänneen rakennustoimiston muurarin A. Lindgrenin ja satamahallintotoimiston

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 55 1942 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1946 SISÄLLYSLUETTELO Sivu m Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907.

KERTOMUS. Eduskunnan Pankkivaliokunnalle. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten. vuodelta 1907. Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Eduskunnan Pankkivaliokunnalle vuodelta 1907. Helsingissä 1908, Suomalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö. y u o s i 1907 on maailmanmarkkinoilla

Lisätiedot

120 2. Kaupunginhallitus 148

120 2. Kaupunginhallitus 148 120 2. Kaupunginhallitus 148 seman»pääkaupunkimme Helsinki» -nimisen teoksen suomen-, ruotsin-ja englanninkieliset, vielä jäljellä olevat kappaleet olisi jaettava ennen kuin niiden teksti- ja kuva-aineisto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 61 1948 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. Sivu III Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä.

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. Suomen Pankin Ohj esään tö-ehdotlls. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. 1. Suomen pankilla, joka on Suomen Waltiosäätyjen takuun ja hoidon alainen, on tarkotuksena maan raha-asiain pitäminen vakavalla ja turvallisella

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 204 211 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta... 651 205 Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen

Lisätiedot

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tietojenkäsittelykeskuksen

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tietojenkäsittelykeskuksen työsopimussuhteessa olevalle henkilölle 1.6. lukien vuorotyölisää siten, että säännöllisessä iltavuorossa tehdyiltä työtunneilta maksetaan 10 % asianomaisen saaman kuukausipalkan mukaisen yksinkertaisen

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

V. Vaivaishoitohallitus.

V. Vaivaishoitohallitus. V. Vaivaishoitohallitus. Vaivaishoitohallituksen kertomus Helsingin kaupungin vaivaishoidon hallinnosta vuonna 1912 oli seuraavaa sisällystä: Vaivaishoitohallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet seu-

Lisätiedot

Suhde yksityisiin asiakkaisiin

Suhde yksityisiin asiakkaisiin 13 12 miinikauppojen johdosta lainan "kotimaisiin obligaatioihin kirjattuja velkakirjoja oli pankin hallussa vuoden päättyessä vain 10 milj. mar kan arvosta. Suhde yksityisiin asiakkaisiin Pankin tilisuhteet

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 22. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varojen hankkimisesta niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset valtion tulot eivät riitä.

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. Nro 22.

1907. V. M. Esit. Nro 22. 1907. V. M. Esit. Nro 22. Valtiovarainvaliokunnan mietints N:o 14 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee T arojen hankkimista niihin tarpeisiin, joihin vakinaiset Taltion

Lisätiedot

300 Kiinteistölautakunta

300 Kiinteistölautakunta 300 III. Kiinteistölautakunta Oulunkylän kunnalle vuokrattujen koulutonttien vuokran alentamista 1 ); maanalai bensiinisäiliön rakentamista Aleksis Kiven katuun 2 ); Annebergin vuokra-alueen lunastamista

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot