B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat."

Transkriptio

1 165 II. Rahatoimikamari. sen käyttölupaa, ilmoitettiin *), että lääninhallitus oli syj^skuun 30 päivänä eräillä ehdoilla myöntynyt kamarin hakemukseen. Tehdystä hakemuksesta valtuutti 2 ) rahatoimikamari kaupungin sähkö- valtuutus säh- J köjohtojen teetlaitoksen hallituksen yksissä neuvoin rakennuskonttorin ja asianomaisten tämiseen kautalonisännöitsijäin kanssa laittamaan sähköjohtoja kaupungin taloihin. P un s ln taloihin. Korttelin n:o 180 yhdenperheen tonttien omistajain hakemukseen saada Korttelin n:o iso halki kulkevan itse asfaltoida korttelin halki kulkevan kujan rahatoimikamari myöntyi 3 ), kujan asfaitoimijota vastoin heidän hakemuksensa saada pitää kuja kunnossa evättiin. nen ja kunnossa- Helsingin talonomistajayhdistyksen anomus, että kaupungin kaikki Kaupungin kakadut ennen talonomistajain toimitettavaa lakaisua kaupungin toimesta tuj6n kostutettaisiin, epäsi 4 ) rahatoimikamari rakennuskonttorin lausunnon mukaisesti, mutta käski rakennuskonttorin 1910 vuoden rahasääntöehdotustaan laatiessaan panna siihen tarpeellisen määrärahan riittävän lukuisain kasteluvaunujen hankkimiseksi lähiaikoina. Vesijohtokonttorin esityksestä päätti 5 ) rahatoimikamari asettaa komi- Pohjavesitutkimuskomitea. tean alustavasti käsittelemään kysymystä pohjavesitutkimusten toimittamisesta, minkä ohessa kamari komitean jäseniksi valitsi herra Gripenbergin, professorit O. Aschanin, W. Ramsayn ja V. Sucksdorffin, filosofian tohtori E. Blomqvistin sekä kaupungininsinööri G. Idströmin. Kun kaupunki oli vuoden varrella ostanut kaksi isoa taloa ia talojen Tal i en talou denhoitajan paltaloudenhoitajan työ sen johdosta oli tuntuvasti lisääntynyt, päätti 6 ) raha- - kankorotus. toimikamari kesäkuun 1 päivästä korottaa taloudenhoitajan palkkaa 600 markalla, joten se kohosi 1,800 markkaan vuodessa. Äggelbyn kartanon isännöitsijäksi valitsi ). rahatoimikamari toistaikartanon Äggeibyn isänseksi insinööri T. Ollerin, jonka kuukausipalkkioksi määrättiin 25 markkaa. nöitsijä. Böhlen tilan iäriestysmieheksi 1909 vuoden loppuun otti rahatoimi- Böhlen tilan jär J J 47 1 r " # jestysmies. kamari asioitsija K. J. Nilssonin 8 ) 200 markan kuukausipalkkiolla sekä samaan toimeen tammikuun 1 päivästä 1910 toistaiseksi metsänvartija K. V. Sipilän 9 ) 50 markan kuukausipalkkiolla. B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. Kaupungin kassan ylimääräisiksi katsastusmiehiksi kuluvaksi vuo- Ylimääräiset kassankatsas- tusmiehet. deksi valittiin 10 ) herrat Gripenberg ja Nummelin. Marrask. 4 p, ) Maalisk. 4 p., ) FTeinäk. 8 p., ) Kesäk. 25 p., ) Helmik. 11 p., 45 ja huhtik. 8 p., ) Toukok. 6 p., ) Tammik. 21 p., ) Maalisk. 11 p., ) Jouluk. 30 p., ) Tammik. 7 p, 6.

2 166 II. Rahatoimikamari. Kansiistinapu- Rahatoimikamarin kanslistille asetettiin r ) syyskuun 1 päivästä toisaicpn acpttami. suu J nen rahatoimi- täiseksi apulainen 125 markan kuukausipalkkiolla. laisen asettami en rahatoir kamariin. Lainan ottami- Kun kaupunki tarvitsi lainaa lyhemmälle takaisinmaksuajalle, päätti 2 ) takaisinmaksu- rahatoimikamari hyväksyä Pohjoismaiden osakepankin kauppaa ja teolliaialle ' suutta varten ja Privatbanken i Helsingfors pankin yhteisesti tekemän tarjouksen enintään 6,500,000 markan määräisen luoton myöntämisestä kaupungille 4 l / 5 %:n korolla ja vakuutena kaupungin omat vekselit. Kaupungin tak- Helsingin maalaiskunnan kunnallistaksoituksessa vuodelta 1908 oli S01 maai^kun^m kaupungin maksettavaksi pantu Greijuksen tilalta 4, Meilansin tilalta 5, nassa. Kottbyn tilalta 7, Staffansbyn lantavaraston puolesta 50 ja Vanhankaupungin vesijohtolaitoksen puolesta 150 veroäyriä. Rahatoimikamari päätti 3 ) tyytyä tähän taksoitukseen. Obiigatsionien Helsingin kaupungin obligatsionilainoihin kuuluvia obligatsioneja arvonta. arvottaessa joutuivat lunastettaviksi 4 ) seuraavat numerot: 5 0 / 0 :n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): Sarjaa litt. A ä 1,000 markkaa, n:ot 15, 104, 160, 164, 212, 241, 303, 314, 400, 416, 456, 473 ja 492. B ä , 108, 120, 149, 236, 266, 378, 430, 446, 506, 510, 532, 559, 606, 611, 627, 679, 699, 773, 829, 872, 920, 946, 1,005, 1,008, 1,058, 1,069, 1,116, 1,135, 1,220, 1,239, 1,308, 1,326, 1,331, 1,366, 1,438, 1,461 ja 1,481. C ä , 124, 193, 228, 229, 330, 347, 384, 408, 421, 423, 530, 569, 582, 609, 629, 682, 696, 699, 772, 802, 805, 904, 965, 983, 1,039, 1,088, 1,199, 1,216, 1,233 ja 1, l / 2 %:n lainaa vuodelta 1882 (arvonta marraskuun 1 päivänä): Sarjaa litt. A ä 3,000 markkaa, n:ot 37, 53, 55, 56, 121, 142, 149. B a 1,000 13, 37, 62, 84, 93, 103, 129, 133, 157, 179, 189, 202, 262, 266, 281, 287, 323, 333, 350, 359, 410, 420, 421, 458, 484, 501, 525, 548, 563, 620, 622, 649 ja 668. >) Toukok. 21 p., ) Helmik. 8 p., 1 ja helmik. 9 p., 1. 3 ) Helmik. 4 p., ) Helmik. 4 p., 41, kesäk. 3 p., 36 ja marrask. 11 p., 26.

3 167 II. Rahatoimikamari. Sarjaa litt. C ä 500 markkaa n:ot 18, 25, 98, 103, 124, 127, 170, 189,207, 213, 219, 281, 299, 312, 406, 409, 410, 427, 430, 524, 525, 551, 569, 585, 596, 624, 645, 658, 683, 699, 709, 723, 731, 751, 755, 778, 791 ja 799. ^ 1/2 /o ;^ lainaa, vuodelta 1892 (arvonta marraskuun 1 päivänä): Sarjaa litt. A a 5,000 markkaa, n:ot 18, 202 ja 325. B ä 1, , 435, 468, 473, 637, 651, 712, 783, 805, 1,118 ja 1,205. C a , 366, 693, 871, 912, 960, 999, 1,052, 1,093, 1,170, 1,172, 1,592, 1,768 ja 1, V2 /o ;n lainaa vuodelta 1898 (arvonta helmikuun 1 päivänä): Sarjaa litt. A ä 5,000 markkaa, n:ot 10, 52 ja 90. B ä 2, , 185 ja 376. C ä 1,000 40, 332, 443, 517, 537 ja j 0 :n lainaa vuodelta 1900 (arvonta helmikuun 1 päivänä): Sarjaa litt, B ä 2,000 markkaa, n:ot 319, 329 ja 467. C ä 1, , 853, 945, 964, 1,059, 1,078, 1,102, 1,168 ja 1,215. D ä 500 1,440, 1,444, 1,472, 1,613, 1,616, 1,691, 1,708, 1,718, 1,888, 1,977, 2,010 ja 2, %:n lainaa vuodelta 1902 (arvonta kesäkuun 2 päivänä): a 500 markkaa, n:ot 5, 74, 353, 795, 1,432, 1,440, 1,623, 1,675, 1,741, 1,846, 2,576, 2,609, 2,614, 3,012, 3,243, 3,275, 3,298, 3,731, 3,802, 3,866, 3,967, 3,998, 4,136, 4,186, 4,241, 4,412, 4,457, 4,881, 5,059, 5,162, 5,580, 5,615, 5,776, 5,961, 5,968, 6,125, 6,145, 6,416, 6,528, 6,839, 6,956, 7,082, 7,260, 7,285, 7,375, 7,607, 7,944, 7,980, 8,094, 8,111, 8,116, 8,341, 8,356, 8,436, 8,520, 8,531, 8,583, 8,599, 8,667, 9,206, 9,227, 9,355, 9,545, 9,698, 10,079, 10,177, 10,449, 10,500, 10,540, 10,604, 10,768, 10,974, 11,882, 12,043, 12,099, 12,436, 12,511, 12,582, 12,770, 13,200, 13,298, 13,518, 13,596, 13,683, 13,909, 14,123, 14,174, 14,579, 14,608, 14,681, 14,728, 14,729, 14,775, 14,777, 14,861, 14,875, 14,989, 14,990, 15,320, 15,628 ja 15,793.

4 168 II. Rahatoimikamari. Tuuiaaki- ja lii- Erinäisistä esityksistä ja hakemuksista myönsi 1 ) rahatoimikamari suoke, paiautus! lien uitettujen tuuiaaki- ja liikennemaksujen palautusta kaikkiaan 1,613 markkaa 71 penniä. vapautusmken- Niinikään myönsi 2 ) rahatoimikamari vapautuksen liikennemaksun, nemaksun suorittamisesta. 180 markan, suorittamisesta eräästä Maitopisara^hdistyksen hyväksi myytävästä tekokukkain määrästä. Henkiiökohtais- Rahatoimikonttorin ehdotuksesta lyhennettiin 3 ) vuosilta 1905, 1906, ten vaivaismak-.. > sujen lyhen ja 1908 maksamatta olevia henkilökohtaisia vaivaismaksuja kaikkiaan nys ' 8,986 markkaa 58 penniä. Koiraveron ly- Niinikään lyhennettiin 4 ) rahatoimikonttorin ehdotuksesta vuodelta hennys kertymättä jääneitä koiraveromaksuja yhteensä 1,350 markkaa. Henkikirjoitta- Tehdystä esityksestä päätti 5 ) rahatoimikamari Helsingin kaupungin jan konttorihuo neisto. Katuosain puhtaanapidon y. m. henkikirjoittajan konttonhuoneistoksi luovuttaa kolme huonetta kaupungin vuokraamasta Aleksanterinkadun talosta n:o 16, sillä ehdolla että valtio maksaa konttorihuoneistosta vuosivuokraa vähintään 1,500 markkaa, josta asiasta kirjelmä lähetettiin maistraatille. Sittemmin ilmoitettiin 6 ) otteella toukokuun 15 päivänä tehdystä maistraatin pöytäkirjasta, että K. Senaatti oli edellisen huhtikuun 19 päivänä valtuuttanut läänin kuvernöörin käyttämään yleisistä varoista edellä mainitun konttorihuoneiston vuokrarahoiksi 1,500 markkaa vuodessa. Tehtyjen J J hakemusten iohdosta päätti rahatoimikamari, että kaupunki ottaminen kau- ottaisi huolekseen seuraavain tonttien omistajain velvollisuutena olevan pungin huoleksi..... kadunpuhtaanapidon, nimittäin: Fabianinkadun 7 ) tontin n:o markan vuosikorvauksesta, Itäisen viertotien 8 ) tontin n:o markan vuosikorvauksesta, Pohjois Esplanadikadun 9 ) tontin n:o 2 90 markan vuosikorvauksesta sekä Annankadun 9 ) tonttien n:ojen 12 ja 14 yhteensä 230 markan vuosikorvauksesta ynnä Vanhaan kirkkoon ja Nikolainkirkkoon kuuluvain katuosain, teiden, pengermäin ja portaiden 10 ) puhtaanapidon yhteensä 5,100 markan vuosikorvauksesta. Näihin korvausmääriin ei ollut luettu lumenkuljetuksen ja jäänhakkuun kustannuksia, joista töistä maksettaisiin korvaus erikseen annettavain laskujen mukaan. Majatalon- ja Sittenkun rahatoimikamari oli kuulutuksella kehottanut halullisia kyydinpidon antaminen hoi- henkilöitä tekemään tarjouksia majatalon- ja kyydinpidon hoitamisesta kaudettavaksi.») Huhtik. 8 p, 23, toukok. 6 p., 11, kesäk. 25 p., 23 ja 24 ; syysk. 2 p., 44, syysk. 23 p, 27, lokak. 21 p., 42 ja 48, marrask. 11 p 48 ja jouluk. 9 p., ) Toukok. 6 p., ) Syysk. 16 p., 26 ja jouluk. 30 p., Jouluk. 30 p., ) Helmik. 15 p., 2. 6 ) Toukok. 27 p., ) Tammik 21 p., ) Tammik. 28 p., 72. ) Toukok. 27 p., 29. l0 ) Maalisk. 4 p., 47.

5 II. Rahatoimikamari. 169 pungissa kolmen vuoden aikana, kesäkuun 1 päivästä 1909 lukien, oli ainoastaan pika-ajuri K. G. Nieminen tehnyt tuollaisen tarjouksen. Tämän tarjouksen, jossa korvausta neljästä hevosesta vaadittiin kaikkiaan 1,840 markkaa vuodessa, kamari hyväksyi 1 ). Sittenkun pika-ajuri Nieminen oli pantu konkurssitilaan, annettiin 2 ) majatalon- ja kyydinpito joulukuun 1 päivän 1909 ja kesäkuun 1 päivän 1912 väliseksi ajaksi edellä mainitusta korvauksesta pika-ajuri I. Tuomiselle. Axel Fredrik Laurellin stipendirahastossa käytettävänä oleva 99 mar- A. F. Laureiiin kan korkomäärä jaettiin 3 ) Yksityisen ruotsalaisen tyttökoulun ja Suoma- ton P vuostkoron laisen realilyseon kesken. Sittenkun everstiluutnantinleski Selma Schulman-vainajan pesän sei- käyttäminen. Selma Schuivitysmiehet olivat rahatoimi konttoriin toimittaneet 56,729 markkaa 20 pen- manm as niä, jotka varat everstiluutnantinleski Schulmanin elinaikanaan tekemän testamentin mukaan olivat tulleet Helsingin kaupungille ja joiden vuotuinen korko käytettäisiin kaupungille lahjoitetuilla Turvikin ja Turstenin palstatiloilla olevain rakennusten, puiston ja teiden kunnossapitoon, päätti 4 ) rahatoikamari rahatoimikonttorin ehdotuksen mukaisesti, että mainitut varat on hoidettava erityisenä Selma Schulmanin rahastona. Tässä yhteydessä annettiin rakennuskonttorin toimeksi vuosittain Turvikin ja Turmenosääntöehdotusta vikin ja Turstenin palstatiloja varten. laatiessaan tehdä erikoinen menoarvioehdotus Tur- lain menoarvio, Puhtaanapidon järjestämisvaliokunnan esityksestä myönsi 5 ) rahatoimi- Matka-apuraha kamari sihteerilleen Estlanderille ja kaupungininsinööi 'i G. Idströmille kum- rj n sihteerille ja laitosta sekä Estlander sen ohessa muita kaupungin rahatointa koskevia asioita. Rakennus-ja vesijohtokonttorin sekä kunnan työväenasuntojen raken- paisellekin 500 markan matka-apurahan, jotta he saisivat tilaisuuden eri- nöör^g^dströnäisissä Ruotsin, Norjan ja Tanskan kaupungeissa tutkia puhtaanapitomille - Vahingonkornustoimikunnan erinäisistä esityksistä myönsi rahatoimikamari seuraaville ^Tn tuottamasta henkilöille, jotka kaupungin töissä olivat tapaturman johdosta saaneet ruumiinvamman, vuotuista vahingonkorvausta allamainitut määrät, nimittäin: kirvesmies A. Reinikaiselle 6 ) 43 markkaa 20 penniä, kivenrouhija K. G. Henrikssonille 7 ) 151 markkaa 20 penniä, asfalttityöntekijä O. Koposelle 8 ) 129 markkaa 60 penniä, muurari A. Valtarille 9 ) 86 markkaa 40 penniä, työmies M. Rajaaholle l0 ) 302 markkaa 40 penniä, työmies E. J. Maalisk. 18 p., ) Marrask. 25 p., 6. 3 ) Huhtik. 1 p., ) Marrask. 18 p., ) Huhtik. 8 p., ) Tammik. 7 p., ) Tammik. 21 p., ) Maalisk. 4 p., ) Maalisk. 18 p., ) Maalisk. 18 p., 60. Kunnall. kert ruumnnvam-

6 170 II. Rahatoimikamari. Arbetarbyggnadsbolaget Svalan yhtiön hakemuksesta suostui 8 ) raha- Kiinnityksen myöhemmäksi. Packalenille l ) 108 markkaa, työmies J. P. Winqvistille 2 ) 86 markkaa 40 penniä, työmies G. A. Karlssonille 3 ) 86 markkaa 40 penniä, työmies J. K. Stickille 4 ) 108 markkaa, työmies A. Jokiselle 5 ) 216 markkaa, työmies J. Orposelle 6 ) 108 markkaa ja apuri K. H. Wilanderille 7 ) 64 markkaa 80 penniä. siirtäminen, toimikamari siirtämään yhtiön omistamaan Fredriksperinkadun taloon n:o rakennusten palovakuutus on voimassa kaikiksi ajoiksi. Rahatoimikonttorin pyyntöön saada käytettäväkseen ostaa 510 mar- Roneo monistajan osto. 68 kaupungille maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen myöhemmäksi erään 50,000 markan suuruisen lainan hyväksi, jonka yhtiö aikoi ottaa, kuitenkin sillä edellytyksellä että mainitun talon kan hintaisen monistajan rahatoimikamari myöntyi 9 ). Kaupungin Rakennuskonttorille annettiin 10 ) toimeksi kohtuullisesta hinnasta kaura-, heinä- ja ^..... olkivarastojen myydä mitä puhtaanapito- ja palolaitos eivät voi käyttää Aggelbyn karkaytt ' tanossa olevasta kaupungin kaura-, heinä- ja olkivarastosta. oikeus käyttää Tehdystä hakemuksesta myönsi 11 kaupungin- asemakaavakar-yhtiölle oikeuden yhtiön suomenkieliseen osotekalenteriin liitetyn ) rahatoimikamari Kalenteri osake- kaupuntan Katukäväistysten ja rikkain myynti. lsee lvea. gj nk a r a n painattamiseen käyttää kaupungin kartan kliseekiveä 100 markan korvauksesta kultakin tuhannelta painetulta kappaleelta. Puutarhalautakunnan esityksestä päätti 12 ) rahatoimikamari, että sen osan Arkadiakadun varrella olevaa katukäväistysten ja rikkain varastoa, jota ei tarvita puutarhanhoitoon, saa myydä 50 pennistä kuorman sekä että myynnistä kertyvä rahamäärä käytetään rikkain kuljettamiseen mainitusta varastosta Helsinginniemen vastaisen huvilakaupungin alueelle. C. Muut asiat. Kaupungin vakuusasiakirjoja tarkastaessaan päätti,3 ) rahatoimikamari Vakuusasiakirjain tarkastus. ^ i..., i -i i... Hyväksyttyjä takuusitou muksia. erinäisissä tapauksissa ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin oikeuden säilyttämiseksi. Vuoden varrella hyväksyi rahatoimikamari 57 takuusitoumusta myytyjen tonttien kauppahinnan maksamisesta. l ) Huhtik. 8 p., 18. 2> > Kesäk. 25 p., ) Elok. 26 p., 13. *) Syysk. 2 p., ) Joulu k. 9 p., ) Jouluk. 9 p., 21.») Jouluk. 23 p., ) Lokak!" 19 p., 15 ja marrask. 25 p., ö ) Kesäk. 17 p., ) Maalisk. 18 p., 30. n ) Huhtik. 8 p.? 4.») Maalisk. 18 p., ) Heinäk. 2 p., 1, heinäk. 9 p., 1, jouluk. 21 p., 4, jouluk. 28 p., 1 ja jouluk. 29 p., 1.

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä):

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): II. Rahatoimikamari. 265 puiston alueella kulkea ainoastaan verkalleen, s. o. enintään 10 kilometrin nopeudella tunnissa, sekä että kaivohuoneelta Kaivopuistoon johtava Ison Kaivopuistontien osa on suljettuna

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 280 II. Rahatoimikamari. Vuoden varrella möi rahatoimikamari seuraavat kaupungille nuksia. kuuluvat, asuttaviksi kelvottomat rakennukset velvoittamalla ostajan poistamaan rakennusaineet: erään Gumtähdessä

Lisätiedot

B. Kaupungin irtaimistoa, rahatointa ja hallintolaitoksia koskevat asiat.

B. Kaupungin irtaimistoa, rahatointa ja hallintolaitoksia koskevat asiat. 196 II. Rahatoimikamari. Rahatoimikamari kirjelmässä läänin Kuvernöörille anoi, että Suomen valtiolaitokselle kyseessä olevan korttelin omistajana määrättäisiin edustaja olemaan läsnä mainitussa toimituksessa.

Lisätiedot

KERTOMUS 23. 1910. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1915.

KERTOMUS 23. 1910. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1915. KERTOMUS 23. 1910. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1915. HELSINKI SANOMALEHTI- JA KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖN KIRJAPAINO 1915. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause Siv. V I. Kaupunginvaltuusto.

Lisätiedot

Rahatoimikamari. A. Kaupungin kiinteän omaisuuden hoitoa koskevat asiat.

Rahatoimikamari. A. Kaupungin kiinteän omaisuuden hoitoa koskevat asiat. II. Rahatoimikamari. A. Kaupungin kiinteän omaisuuden hoitoa koskevat asiat. Tonttien Osaksi erinäisten Kaupunginvaltuuston antamain, edellä jo mainittumyynti. valtuuksien nojalla, osaksi Rahatoimikamarille

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54550

Lisätiedot

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset 11 I. Kaupunginvaltuusto. vain korttelien uuden jaoitusehdotuksen, jossa tonttien lukumäärä oli 20 aikaisemman jaoituskaavan 14 tontin sijasta. Asiaa käsitellessään kaupunginvaltuusto päätti 1 ) peruuttaen

Lisätiedot

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto 106 1. Kaupungi nvaltuusto 106 tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto päätti 2 ) merkitä v:n 1947 talousarvioon tarkoitusta varten 746 000 mk:n suuruisen

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 182 II. Kaupunginhallitus. 187 Snellmanin kansakoulun pihamaan valaistuksen parantamista varten myönnettiin x ) vuoden 1933 talousarvion yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 138 2. Kaupunginhallitus vistamisen jälkeen ei ole suoritettu niiden käyttöarvoa nostavia korjauksia, edelleen peritään alkuperäinen vuokra sallittuine korotuksineen sekä että asunnoissa, joissa korjauksia

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle.

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle. 1907. - Edusk. Kirj. - H. F. Antellin kokoelmat. Suomen Eduskunnan kirjelmä sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamia kokoelmia hoitamaan asetettu

Lisätiedot

Kunnan työnvälitystoimisto.

Kunnan työnvälitystoimisto. XX. Kunnan työnvälitystoimisto. Kunnan työnvälitystoimiston johtokunnan antama kertomus vuodelta 1909 l ) oli seuraavansisältöinen: Kunnan työnvälitystoimiston johtokuntaan kuului v. 1909 filosofian Toimiston

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 118 II. Kaupunginhallitus Suomen Ruotsin Saksan maaottelun j ohtohenkilöille tarvittavat varat 1 ); saksalaiselle nyrkkeilijäjoukkueelle 175 mk 2 ); sekä eräille ulkomaisille vieraille 2,321:50 mk 3 ).

Lisätiedot

137 2. Kaupunginhallitus

137 2. Kaupunginhallitus 137 2. Kaupunginhallitus Johtaja Y. Harvian muistorahasto. Kunnallisen keskustoimiston ilmoitettua suunnitelmasta perustaa johtaja Y. Harvian nimeä kantava muistorahasto kaupunginhallitus päätti *) myöntää

Lisätiedot

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä.

Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. Kunta, kaupunginosa / alue Kiinteistön osoite Tunnus. Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekohetkellä. TARJOUS, vuokraoikeus Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 250 II.-Rahatoimikamari. 250 set sekä oikeutti x ) valvojan teettämään kyseiset työt, joihin sai käyttää enintään 4,500 markkaa n. s. leijonarahaston varoja. Suomen eläinsuojelusyhdistyksen anottua, että

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. H. F. Anteilta kokoelmat Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamien kokoelmain hoidosta. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari

Lisätiedot

MYYNTIESITE LIIKEHUONEISTO TURUSSA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 04.12.2015. Huutokauppa - aika - paikka

MYYNTIESITE LIIKEHUONEISTO TURUSSA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 04.12.2015. Huutokauppa - aika - paikka MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 04.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

58 I. Kaupunginvaltuusto 97*

58 I. Kaupunginvaltuusto 97* 58 I. Kaupunginvaltuusto 97* min myöskin yleisten töiden lautakunnan laadituttamat mainitun rakennuksen pääpiirustukset ynnä 7,518,600 mk:aan päättyvän lopullisen kustannusarvion. Salmisaaren louhimis-

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin väkiluvun kehitys 15 kuukauden aikajanalla

Mikkelin kaupungin väkiluvun kehitys 15 kuukauden aikajanalla Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut (Ekk) 2015 Lisätietoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

I. Kaupunginvaltuusto. 39

I. Kaupunginvaltuusto. 39 I. Kaupunginvaltuusto. 39 punginvaltuusto 1916 vuoden menosäännön vahvistaessaan yhteensä 19,500 markkaa. Vastamainitussa tilaisuudessa myönsi 1 ) kaupunginvaltuusto kahden uimahuoneen teettämiseksi Busholmaan

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 234 II. Rahatoimikamari. B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. Obligatioiden arvonta. Kaupungin obligatiolainoihin kuuluvien obligatioiden arvonnoissa osuivat arpaan seuraavat

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 22 1884. sesti enintään 12,300 markkaa pankin varoista, kuitenkin edellyttäen, että kaupunki kustansi Nikolainkadun jalkakäytävän asfaltoimisen ja uudestaanrakentamisen, minkä ohessa pankkivaltuusmiehet

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Kaupungin vanhimman asukkaan, elokuun 24 p:nä kuolleen M. Anderssonin hautajaiset päätettiin

Kaupungin vanhimman asukkaan, elokuun 24 p:nä kuolleen M. Anderssonin hautajaiset päätettiin 162 2. KaupunginhallitusV162 Kaupungin vanhimman asukkaan, elokuun 24 p:nä kuolleen M. Anderssonin hautajaiset päätettiin 1 ) järjestää kaupungin laskuun ja vainajan haudan ainainen kesä- ja talvihoito

Lisätiedot

ASUNTO OY SULKULAN HUVITUS, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 MUUTOKSET MAHDOLLISIA

ASUNTO OY SULKULAN HUVITUS, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 MUUTOKSET MAHDOLLISIA Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton arvioitu Osake- Osake Asunto Krs tyyppi ala hinta lainaosuus hinta lunastusosuus

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 56 I. Kaupunginvaltuusto..81 kaupungille tulevasta osuudesta 95,853 markan 30 pennin määrä- i a seurasaaren rahaa käytettäväksi Korkeasaarella ja Seurasaarella olevain yhtiön massapitoon! laitosten voimassapitoon

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA VUONNA 1907 KAHDESKYMMENES VUOSIKERTA HELSINGISSÄ LILIUS & HERTZBERG OSAKEYHTIÖ 1910 Esilläoleva vuosikerta Kertomusta Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 1876. 137 takein työn kelvollisuudesta kuin mihin yhtiö oli sitoutunut vesijohdonkin suhteen ensi tilassa rakennuttaa Vanhankaupungin putouksen alapuolella olevan vesijohtolaitoksen konehuoneen ohi siellä

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

C. Muut asiat. 216 II. Rahatoimikamari.

C. Muut asiat. 216 II. Rahatoimikamari. 216 II. Rahatoimikamari. C. Muut asiat. Rahatoimikamarin kokoukset y. m. Rahatoimikamari päätti 1 ): 1) että kamarin varsinaiset kokoukset kuluvana vuonna pidettäisiin joka tiistai klo 7ip. tai pyhän sattuessa

Lisätiedot

II. Kaupunginhallitus 159-

II. Kaupunginhallitus 159- II. Kaupunginhallitus 159- Luovutustilaisuudessa järjestetyn kahvitarjoilun aiheuttamiin menoihin myönnettiin x ) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 870 mk. Tasavallan presidentin kunniaksi

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 208 B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. Lainan ottaminen. Rahatoimen]ohtajan tehtyä selvää niistä vaikeuksista, joita pitemmälle kuin kahden vuoden maksuajalle otettavan lainan

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto

'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto 36 " 1. Kaupunginvaltuusto 'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto myönsi 1 ) v:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 694 121 mk. Työvoimalautakunta.

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 105*

2. Kaupunginhallitus 105* 2. Kaupunginhallitus 105* tyä x ) yhtiön sittemmin tekemään esitykseen mainitun raitiotiesilmukan sijoituksen muuttamisesta siten, että raide johdettaisiin pitkin Somerontietä ja Sammatintietä. Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

C. Muut asiat. «r - kemästä anomuksesta saada yhteenrakennuttaa Pursimieskadun

C. Muut asiat. «r - kemästä anomuksesta saada yhteenrakennuttaa Pursimieskadun 188 I. Kaupunginvaltuusto. Taksoitus. mittarien ostoon 80,000 markkaa, sähkölaitoksen laajentamiseen sähkövoiman antamiseksi raitiotiekäyttöön 450,000 markkaa, sähkömittarien ostoon 100,000 markkaa, sähkölaitoksen

Lisätiedot

ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY NELJÄS LINJA 17-19 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Neljäs linja 17-19 ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia No 1 Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

130 11. Kaupunginh allitus 130

130 11. Kaupunginh allitus 130 130 11. Kaupunginh allitus 130 varten kaupunginhallituksen käytettäväksi osoittamasta määrärahasta 2,447:50 markkaa 1 ); Ilotulitus. Kaupunginhallitus suostui 2 ) Helsingin komendanttiviraston esitykseen

Lisätiedot

98 I. Kaupung invaltuusto

98 I. Kaupung invaltuusto 98 I. Kaupung invaltuusto tilapäistä työvoimaa varten varattuja satamaliikennemäärärahoja vastaavasti enintään 1,000 mk ja 55,000 mk. Katajanokan vanhan pakkahuoneen tavarahissin nro 4 uusimista varten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen Kaupunkirakennelautakunta 20.3.2013 49: Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

1914. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN

1914. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN KERTOMUS 27. 1914. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1919. HELSINKI SANOMALEHTI- JA KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖN 1919. KIRJAPAINO SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1,

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja )

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa sijaitsevien

Lisätiedot

37 I. Kaupunginvaltuusto

37 I. Kaupunginvaltuusto 37 I. Kaupunginvaltuusto vuotuista korvausta tuberkuloosisairaalan osalta 40,000 mk, mihin määrään sisältyi myös tuberkuloosisairaalan entisen luentosalin käytöstä yliopiston kanssa sovittu korvaus, sekä

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola KH xx.xx.2014 Kvsto xx.xx.2014 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola OSTAJA Forsström Svante Peter Alexander perustettavien yhtiöiden lukuun Gamla Varvsvägen 55, 67300 Kokkola

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla.

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty 4.1.2016 Huoneisto tyyppi

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 162 1881. kevaan kysymykseen, oli kamarin mielestä mahdotonta antaa siitä lausuntoa, ennenkuin asiasta oli olemassa tarkempi ehdotus. Missään tapauksessa ei kuitenkaan tähän tarkoitukseen olisi luovutettava

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN KERTOMUS 21. 1908. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1913. HELSINKI SANOMALEHTI- JA KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖN 1913 KIRJAPAINO SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause Siv. V. I. Kaupunginvaltuusto.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

152 II. Kaupunginhallitus'

152 II. Kaupunginhallitus' 152 II. Kaupunginhallitus' Hotelli Kämpin 571 mk:n suuruinen lasku eräästä lokakuun 23 p:nä tarjotusta lounaasta hyväksyttiin 1 ) maksettavaksi kaupunginhallituksen mainitun vuoden yleisistä käyttövaroista.

Lisätiedot

MYYNTIESITE. LIIKE- JA ASUINHUONEISTO 78,25 m² KASKENKADULLA TURUSSA VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. LIIKE- JA ASUINHUONEISTO 78,25 m² KASKENKADULLA TURUSSA VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 22.07.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS

MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS MAANVUOKRASOPIMUS- LUONNOS 1 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Haapaveden kaupunki, Y-tunnus 0184872 4, os Pl 40 86601 Haapavesi Vuokralainen: M Laitila Oy, Y-tunnus 2038039-7,

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 84 I. Katipunginvaltuusto. Kysymys Maimin kaatopai kan poismuutosta. Määräraha teykseen, Merimies- ja Tokankadun risteykseen, Hietalahden pohjoisrantaan ja Porvoonkadulla olevaan raitioteiden käännekohtaan,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S LUONNOS M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9 Vuokralainen: Y-tunnus:.... 1.2 Vuokra-alue Porin kaupungissa sijaitseva tontti kaupunginosa

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola. Sahaniemi. 67900 Kokkola

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola. Sahaniemi. 67900 Kokkola KH LUONNOS 1 (6) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola Vuokralainen: Sahaniemi Kokkolan Venekerho ry. 1014456-9 67900 Kokkola 1.2

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN KERTOMUS 28. m- HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1920. HELSINKI HOLGER SCHILDTIN KIRJAPAINO 1920. Sisällysluettelo. Siv. V Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Isännöitsijäntodistus. Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle

Isännöitsijäntodistus. Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle Tarkastettua tietoa taloyhtiön kunnosta ja tulevaisuuden suunnitelmista Isännöitsijäntodistus - tilataan taloyhtiön isännöintiyrityksestä - toimitusaika tavallisesti

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 109 Teollisuustontin vuokraaminen Relino Pipe Oy Ab:lle (Tapanila, Tapaninkylä, tontti 39374/15) HEL 2013-003000 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta J7 P2, Punttikuja

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Viljan tarjouskilpailumyynnin ohje

Viljan tarjouskilpailumyynnin ohje Viljan tarjouskilpailumyynnin ohje 1 JOHDANTO Elintarvikehuollon turvaamiseksi valtion varmuusvarastoissa pidetään viljaa kotimaisen tarjonnan varmistamiseksi normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden

Lisätiedot