Elintarviketeollisuusliitto ry Finnish Food and Drink Industries Federation E linta rviketeollisuusliitto Vuosikertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarviketeollisuusliitto ry Finnish Food and Drink Industries Federation E linta rviketeollisuusliitto Vuosikertomus 2008"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008

2 ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO RY Perustehtävä ETL luo jäsenyrityksilleen lisäarvoa parantamalla jäsenyritysten toimintaedellytyksiä ja elintarviketeollisuuden arvostusta. Visio Elintarviketeollisuuden toimintaedellytykset mahdollistavat kilpailukykyisen yritystoiminnan Suomessa ja lähialueilla. Elintarviketeollisuuden arvostus on korkea. Ensisijaiset toiminta-alueet Kilpailukykyisen raaka-aineen saanti Tehokas ja vastuullinen arvoketju Joustavat ja uudistuvat työmarkkinat Elintarviketeollisuuden näkökannat huomioiva lainsäädäntö Elintarviketeollisuuden vahva arvostus

3 SISÄLTÖ CONTENTS 04 Taloudellinen toimintaympäristö Puheenjohtajalta Elintarviketeollisuuden näkymiä 07 Toimitusjohtajalta Katsaus vuoteen Raaka-aineet 10 Arvoketju 12 Työmarkkinat Elintarvike- ja ympäristölainsäädäntö Vaikuttavia tapahtumia Lausunnot ja lehdistötiedotteet Tuloslaskelma ja tase English summary 30 Toimielimet Organs 36 Edustus eri yhteisöissä Representation in different communities 3

4 TALOUDELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2008 Korkeasuhdanteesta maailmanlaajuiseen talouskriisiin Korkeasuhdanne taittui kesän 2008 alkaessa, ja syksyllä talouskasvu hidastui nopeasti maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi. Suhdanteiden heikkeneminen näkyi kotitalouksien ja yritysten kielteiseksi muuttuneissa odotuksissa. Kehitykseen vaikuttivat toisiaan vahvistaen asuntorakentamisen romahdus, infl aatiota nopeuttaneet elintarvikkeiden ja öljytuotteiden hinnannousut sekä investointien supistuminen. Nopean suhdannemuutoksen vuoksi bruttokansantuotteen kasvu jäi 0,9 prosenttiin. Tästä huolimatta työttömyysaste aleni 6,4 prosenttiin. Inflaatio kiihtyi vuoden alussa, ja koko vuonna hintataso ylitti 4,1 prosentilla edellisvuoden tason. Elintarvikkeiden ja polttoaineiden tuntuvien hinnankorotusten lisäksi palkkojen aiempia vuosia suuremmat korotukset nostivat hintoja. Kotitalouksien kulutus lisääntyi noin kolme prosenttia, mutta kulutushalukkuus heikkeni loppuvuotta kohden. Ostovoiman kasvu jäi noin 2,5 prosenttiin. Ulkomaankaupan kasvu jatkui alkuvuonna hyvänä, mutta se hidastui voimakkaasti vuoden jälkipuoliskolla. Koko vuonna vienti jäi 1,1 prosenttia pienemmäksi edellisvuotisesta. Elintarvikevienti jatkoi kasvuaan Elintarvikkeiden viennin kasvu jatkui, mutta kasvu hidastui erityisesti loppuvuodesta. Viennin arvo kohosi 1,4 miljardiin euroon ja oli 5,9 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Merkittävimmät teollisuuden vientituotteet olivat juusto, alkoholijuomat, voi, sianliha, sokerikemian tuotteet ja suklaa. Vienti Venäjälle kasvoi voimakkaammin kuin muu vienti. Sen arvo kohosi 15,7 prosentilla 322 miljoonaan euroon. Runsas viidennes elintarvikeviennistä meni Venäjälle. Elintarviketuonnin arvon tasainen kasvu jatkui. Tuonti ylitti kolmen miljardin euron rajan nousten 13,4 prosentilla 3,3 miljardiin euroon. Merkittävimmät tuontituotteet olivat alkoholijuomat, hedelmät, juusto, raakakahvi ja vihannekset. Investoinnit supistuivat Elintarviketeollisuus oli edelleen tehdasteollisuuden neljänneksi suurin investoija. EK:n investointitiedustelun mukaan elintarviketeollisuuden kiinteät investoinnit olivat 363 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuotiseen oli 7,2 prosenttia. Investointien ennustetaan hieman kasvavan vuonna 2009, jolloin niiden arvoksi tulisi 390 miljoonaa euroa. Voimakas kustannusnousu Elintarvikkeiden ja juomien kuluttajahinnat nousivat vuoden aikana lähes 11 prosenttia joulukuun 2007 tasosta. Taustalla vaikutti elintarviketeollisuuden poikkeuksellisen voimakas, keskimäärin 13 prosentin muuttuvien kustannusten kohoaminen. ETL:n jäsenkyselyn mukaan eniten nousivat raaka-aineiden ja energian kustannukset. Merkittävästi nousivat myös kuljetusten, muiden materiaalien ja työvoiman kustannukset. Tilastokeskuksen mukaan elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden aikana 8,8 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia ja kotimaanmyynti 9,6 prosenttia. Koska kohonneita kustannuksia ei kyetty siirtämään kuin osin myyntihintoihin, yritysten kannattavuus jäi keskimääräistä alhaisemmaksi. 4

5 TUOTANNON BRUTTOARVO JA JALOSTUSARVO TEOLLISUUDENALOITTAIN ,1 21,4 Bruttoarvo Jalostusarvo 27,0 6,9 18,0 9,6 4,1 2,3 1,3 0,5 13,6 5,8 Metalli Metsä Kemia Elintarvike* TeVaNaKe** Muut * Sis. tupakkatuotteiden valmistus ** Tekstiili, vaatetus, nahka, kenkä Elintarviketeollisuus on Euroopan suurin ja Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala. ELINTARVIKKEIDEN VIENTI KAUPPA-ALUEITTAIN 2008 EU-MAAT 55,5 % Ruotsi 16,3 % Viro 10,0 % Saksa 6,0 % Tanska 3,6 % Puola 3,3 % Iso-Britannia 2,7 % Ranska 2,2 % Alankomaat 2,2 % Belgia 2,0 % Liettua 1,5 % Latvia 1,1 % Italia 0,8 % Muut 3,8 % ITÄ-EUROOPPA 22,8 % Venäjä 22,4 % Muut 0,4 % EFTA-MAAT 5,0 % Norja 4,3 % Muut 0,7 % MUUT MAAT 16,7 % USA 4,2 % Japani 1,6 % Kiina 1,4 % Etelä-Korea 1,1 % Uusi Seelanti 0,7 % Israel 0,6 % Tunisia 0,5 % Muut 6,6 % Elintarvikevienti kasvoi 5,9 prosentilla 1,4 miljardiin euroon vuonna Merkittävimmät vientituotteet olivat juusto, alkoholijuomat, voi, sianliha, sokerikemian tuotteet ja suklaa. HENKILÖKUNTA TEOLLISUUDENALOITTAIN ELINTARVIKETEOLLISUUDEN T&K-PANOSTUS Miljoonaa euroa Osuus jalostusarvosta Metalli Metsä Kemia Elintarvike* TeVaNaKe** Muut * Sis. tupakkatuotteiden valmistus ** Tekstiili, vaatetus, nahka, kenkä Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi eniten työllistävä teollisuudenala. Koko elintarvikeketju pellolta pöytään työllistää noin henkeä ,4 2,4 % ,7 2,8 % ,8 3,1 % ,4 2,6 % ,7 * 2,7 % * * Ennakkotieto Suomen elintarviketeollisuus on innovatiivinen tuotekehittäjä, jonka panostus tutkimukseen ja kehitykseen on Euroopan kärkeä. ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TOIMIPAIKKOJEN MÄÄRÄ 2007 ELINTARVIKKEIDEN JA ALKOHOLITTOMIEN JUOMIEN KULUTTAJAHINTOJEN KEHITYS Toimipaikkojen määrä Henkilökunnan määrä Elintarviketeollisuuden toimipaikkoja on yhteensä Lisäksi Suomessa toimii noin tuhat pientä käsityövaltaista elintarvikejalostajaa =100 Euroalue 115 EU-27 Suomi Voimakkaasta kustannusten noususta huolimatta Suomessa hintojen nousu pysytteli vuoden 2008 loppua lukuun ottamatta pitkään EU:n keskiarvon alapuolella. Lähteet: Eurostat, Tilastokeskus, Tullihallitus 5

6 PUHEENJOHTAJALTA ELINTARVIKETEOLLISUUDEN NÄKYMIÄ TULEVAISUUS EDELLYTTÄÄ VALPPAUTTA JA REAGOINTIKYKYÄ Elintarviketeollisuuden kaksi viimeisintä vuotta ovat olleet epätavanomaisia. Vuonna 2007 alkanut viljojen voimakas hinnannousu yhdistettynä energian ja muiden tuotantopanosten korkeisiin hintoihin nosti koko elintarvikealan kustannuksia. Vuoden 2008 aikana tavanomaisemmalle tasolle laskeneet viljojen hinnat aloittivat aiempaa voimakkaamman heilahtelun. Vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla alkoivat kansainvälisen rahoituskriisin vaikutukset reaalitalouteen lisääntyä nopeasti. Yleisesti uskotaan, että reaalitalouden heiketessä ruoan kysynnän volyymi säilyy melko vakaana, mutta kysynnän arvo laskee. Ilmiö syntyy, kun varovaiset kuluttajat valmistavat aiempaa enemmän ruokaa matalan jalostusasteen peruselintarvikkeista ja ravintolasyöminen vähenee. Ensimmäiset merkit kuluttajien käyttäytymisen muuttumisesta tähän suuntaan nähtiin jo vuoden 2008 lopussa. Keskustelu ruoan hinnasta käy Suomessa kiivaana. Mediassa on yhtäältä kiinnitetty huomiota ruoan hinnan nousuun ja toisaalta ihmetelty, miksei ruoan hinta laske nopeasti, kun tuotantokustannukset kääntyvät laskuun. Vähäiselle huomiolle on jäänyt se tosiasia, että teollisuuden hinnankorotukset seuraavat yleensä viiveellä jo tapahtunutta kustannusnousua. Elintarviketeollisuuden kannattavuus näyttää juuttuneen pitkällä tähtäimellä vaatimattomalle tasolle. Teollisuuden jatkuvat ja määrätietoiset tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamistoimet eivät näy suhteellisen kannattavuuden nousuna, kun vireä kilpailu siirtää saavutetut parannukset tuotteiden hintoihin. Tämä on tietysti kuluttajien etu, koska näin heille on aina tarjolla edullisia ja laadukkaita suomalaisia elintarvikkeita. Elintarviketeollisuus on kaikkialla pääasiassa paikallista toimintaa. Tärkein syy tähän on paikalliset maku- ja ruokailutottumukset. Suomalaiset haluavat syödä Suomessa heidän makuunsa kehitettyä ja valmistettua ruokaa. Myös logistiset syyt tukevat tuotannon paikallisuutta: matalat katteet eivät kestä ylimääräisiä kuljetuskustannuksia ja tuotannonohjaus etäisempien markkinoiden kysynnän muutosten perusteella on haasteellista. Lyhyt etäisyys ja nopea toimitus tuotannosta kaupan kautta kuluttajille varmistavat myös tuotteiden tuoreuden kuluttajan pöydässä. Paikallisen elintarviketeollisuuden kannattavuuden perusedellytys on sujuva ja tehokas tuotantoprosessi. Tämä puolestaan edellyttää paikallista raaka-ainetuotantoa. Suomalaisen elintarvikeketjun olemassaolon varmistaa vain riittävä raaka-aineiden omavaraisuus. Lähimenneisyydessä elintarviketeollisuuden toimintaympäristö on ollut erittäin turbulentti. Emme voi rakentaa tulevaisuudenkuvaamme sen varaan, että toimisimme vakaissa oloissa. Menestyksekäs toiminta edellyttää jatkossa elintarviketeollisuudelta ja elintarvikeketjulta valppautta ja reagointikykyä. Toiminnan perusedellytysten - riittävän suomalaisen raaka-ainetuotannon, jatkuvan tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantumisen, korkean laadun, ruokaturvallisuuden ja tehokkaan logistiikan - on oltava kunnossa. Kilpailukykyyn vaikuttavien peruselementtien lisäksi meidän on rohkeasti kehitettävä toiminnallisia ja tuotteisiin liittyviä kilpailuetuja. Näin annamme suomalaiselle kuluttajalle hyvän syyn nauttia tulevaisuudessakin suomalaisia elintarvikkeita. Huhtikuussa 2009 Matti Karppinen 6

7 TOIMITUSJOHTAJALTA KATSAUS VUOTEEN 2008 MAAILMANLAAJUISTEN KRIISIEN VUOSI Syksyllä 2007 alkanut viljojen maailmanmarkkinahintojen erittäin voimakas kohoaminen nosti ruoan hintoja kaikkialla. Tilanne johti monissa kehitysmaissa ruokakriiseihin ja mielenosoituksiin, kun ihmisillä ei ollut enää varaa ruokaan. Ruokaa ei myöskään ollut aina ostettavissa, koska jotkut maat rajoittivat vientiä. Kansainväliset yhteisöt heräsivät pohtimaan uutta todellisuutta - miten ruoka saadaan riittämään jatkuvasti kasvavalle väestölle? Tilanteen kärjistymisen taustalla oli monia syitä. Kadot useina vuosina olivat alentaneet viljaja riisivarastot olemattomiksi, väestön kasvu ja elintason nousu lisäsivät viljan kulutusta ja yhä suurempi osa pelloista tuotti bioetanolin raaka-ainetta. Kesän hyvä sato, markkinoiden nopea reagointi ja EU:n hallinnolliset toimenpiteet tasapainottivat markkinatilanteen, ja raaka-aineiden hinnat kääntyivät syksyllä laskuun. Suomessa hinnankorotukset seurasivat viiveellä muiden maiden tilannetta. ETL:n tekemän selvityksen mukaan yrityksissä käytiin läpi poikkeuksellisen voimakas kustannusnousu. Raakaainekustannusten lisäksi kaikki muutkin muuttuvat kustannukset kohosivat voimakkaasti, ja sen seurauksena elintarviketeollisuuden kannattavuus jäi heikoksi. Voimakkaat toimintaympäristön muutokset nostivat elintarvikealan huoltovarmuuden keskustelunaiheeksi. EU:ssa alettiin pohtia keinoja elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseksi. Suomessa hallitus alkoi valmistella vuoteen 2020 ulottuvaa kansallista ruokastrategiaa. ETL käynnisti siihen liittyvän oman valmistelutyön. Ruokakriisin jälkeen huomio keskittyi loppuvuodesta fi nanssialalta alkaneeseen maailmanlaajuiseen syvään talouskriisiin. Elintarviketeollisuuden vientitulot putosivat valuuttojen devalvoituessa ja vientikauppojen vähentyessä. Ruokaa syödään joka päivä, myös taantuman aikana. ETL:lle tämä tarjosi mahdollisuuden tuoda esille Suomessa valmistetun ruoan merkitystä teemalla Syö Suomi nousuun. Vuosi 2008 osoitti, että ETL osaa visioida ja on nopea toimija valvoessaan jäsenyritystensä etuja muuttuvassa toimintaympäristössä. Työmarkkinoilla työrauha säilyi, vaikka lukuisat työehtosopimusten tulkintakiistat työllistivät liittoa. Huomio kiinnitettiin jo seuraavan työmarkkinaneuvottelun valmisteluun. Taantuman syveneminen korosti hyvin maltillisen palkkapolitiikan ja elintarviketeollisuuden kansainvälisen hintakilpailukyvyn merkitystä elintarvikkeiden tuontipaineiden kasvaessa. Kansainväliset haasteet tiivistivät elintarvikeketjun yhteistyötä. Ministeriöiden ja ETL:n välinen vuorovaikutus samoin kuin kaupan, alkutuotannon ja ETL:n välinen keskustelu oli jatkuvaa ja rakentavaa. Monia tärkeitä asioita edistettiin yhteistyössä. Eläkkeelle siirtymisiin valmistautuminen ja äitiysvapaat toivat haasteita henkilöstölle, joka ansaitsee kiitoksen joustavuudesta. Myös liiton hallinnon, toimikuntien ja toimialayhdistysten työhön osallistuneita kiitän rakentavasta ja avoimesta vuorovaikutuksesta. Heikki Juutinen 7

8 RAAKA-AINEET EU:n maatalouspolitiikan välitarkastus muutti tukia EU:ssa neuvoteltiin lähes koko vuoden yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastuksesta. Neuvotteluilla oli suuri merkitys Suomen elintarviketeollisuuden ja koko elintarvikeketjun toimintaedellytyksille. ETL toi kannanotoissaan esille, että ruoantuotanto on maatalouden ensisijainen tehtävä. EU:n maatalouspolitiikan muutoksilla ei saa vaarantaa kotimaisen raaka-aineen saantia eikä heikentää suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukykyä. ETL korosti tuotantoon sidottujen tukien merkitystä erityisesti suomalaisen maidon- ja naudanlihantuotannon sekä tärkkelysperunan ja öljykasvien kuten rypsin ja rapsin viljelyn jatkuvuudelle. Myös markkinoiden hallintavälineiden tarjoaman turvaverkon tarpeellisuutta Suomen ilmastossa ja EU:n äärilaidalla toimivalle elintarviketuotannolle tuotiin esille. Marraskuussa maatalousministerit päättivät, että EU:n maatalouspolitiikan markkinasuuntautuneisuutta lisätään. Tämä tehdään jatkamalla tukien irrottamista tuotannosta, lakkauttamalla tuotantokiintiöt vähitellen ja vähentämällä interventiotoimia. Suomi sai neuvottelujen tuloksena mahdollisuuden sitoa kymmenen prosenttia suorien tukien enimmäismäärästään tuotantoon yleisen 3,5 prosentin sijaan. Suuremman järjestelyvaran avulla valtio pyrkii turvaamaan etenkin suomalaisen maidon- ja naudanlihan tuotannon jatkumisen. Välitarkastuksessa sovittiin myös uusista toimenpiteistä ilmastonmuutoksen, uusiutuvan energian tuotannon ja ympäristöasioiden huomioimiseksi. Neuvotteluratkaisun selvittyä ETL toi esille, että EU:n linjaus irrottaa tukia maataloustuotannosta voi pitkällä aikavälillä heikentää Suomen elintarvikeketjun kilpailukykyä. Vaarana on, että sidotun tuen erityisjärjestelyt eivät riitä turvaamaan elintarviketeollisuuden raakaainesaantia. Erityisen vaikea neuvotteluratkaisu oli perunatärkkelyksen tuotannolle. ETL:n Tärkkelysteollisuusyhdistys ennakoi jopa perunatärkkelyksen viljelyn päättymistä, ellei Suomi tee kansallista tukiratkaisua. Myös ETL:n Öljynpuristamoyhdistys esitti huolensa öljykasviviljelyn jatkumisesta. Turvatakseen raaka-ainepohjansa yhdistys ryhtyi toimenpiteisiin tuotantoon sidotun tukimuodon löytämiseksi. Hanke maitotilojen tuottavuuden lisäämiseksi EU:n maatalouspolitiikan välitarkastuksen yksi merkittävä päätös oli maitokiintiöjärjestelmän lopettaminen kiintiövuoteen ja jo sitä ennen kiintiöiden arvon alentaminen jäsenmaiden vuosittaisilla kiintiöiden lisäämisellä. Suomessa päätöstä oli ennakoitu. Ministeri Sirkka-Liisa Anttila oli asettanut vuonna 2007 maitostrategiatyöryhmän pohtimaan ratkaisuja maitokiintiöjärjestelmän muutoksiin. Työryhmän tehtävänä oli myös ehdottaa toimenpiteitä maidontuotannon nostamiseksi erityisesti Etelä-Suomessa, missä EU:n pohjoinen tuki ei rajoita tuotannon kasvattamista. ETL:n Meijeriyhdistys osallistui maitostrategiatyöryhmän työskentelyyn, jossa saavutettiin yksimielinen lopputulos. Työryhmä esitti tukien kiintiösidonnaisuuden vähentämistä erityisesti Etelä-Suomessa ja edullisten lisäkiintiöiden kohdistamista akuuteimmin tukea tarvitseville. Työryhmä katsoi, että tulevassa kilpailutilanteessa maitotilojen tuotta vuuden lisääminen on entistäkin tärkeämpää. Tuottavuuden paran tamiseksi ETL:n Meijeriyhdistys sopi ProAgria Keskusten Liiton ja ProAgria Maatalouden Laskentakeskus Oy:n kanssa kolmivuotisen kustan nukseltaan 1,8 miljoonan euron hankkeen käynnistämisestä. Hankkeessa kehitetään uusia työkaluja maitotilojen tuottojen optimointiin. Yhteistyöllä vahvistusta viljaketjun kilpailukykyyn Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) edistää viljastrategian toteutumista parantamalla viljaketjun toimivuutta ja kannattavuutta. ETL osallistui VYR:n hankkeisiin ja toi viljanjalostajien näkökantoja esille VYR:n johtoryhmässä ja kaikissa alatyöryhmissä. Asiantuntijaseminaarien, selvitysten ja raporttien lisäksi VYR julkaisi oppaan viljakaupan sopimustoiminnasta, rahoitti Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kasvintuotannon tutkimuksen johtamia hankkeita vehnän leivontalaadun parantamiseksi ja sakoluvun ennustamisen kehittämiseksi. VYR myös koordinoi edelleen valtakunnallista hometoksiiniseurantaa sekä rahoitti rypsin viljelyalan ja satotason nostamiseen tähtäävää Rypsinoste-hanketta. Ohje talousveden lainsäädännöstä ja hankinnasta Talousveden hyvä laatu ja häiriötön saatavuus ovat elintarviketeollisuudelle erittäin tärkeitä. Vettä käytetään raaka-aineena, prosessien puhdistuksessa ja jäähdytyksessä sekä hygienian ylläpitämisessä yhteensä noin 34 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Veden laadun merkitys korostuu korkean hygieniatason laitoksissa ja ilman kuumakäsittelyä valmistettavissa tuotteissa. Suomessa on esiintynyt paikallisia vesiongelmia, joilla on ollut suuria vaikutuksia kyseisen alueen elintarviketeollisuuteen. Parantaakseen yritysten varautumista häiriötilanteisiin ETL julkaisi ohjeen, jossa kerrotaan talousveteen liittyvästä lainsäädännöstä sekä annetaan tietoa talousveden hankinnasta ja sopimusasioista. Yritykset voivat hyödyntää ohjetta myös veteen liittyvien ongelmatilanteiden viestinnässä. 8

9 9

10 ARVOKETJU Yhteistyötä tavararyhmien hallittavuuden kehittämiseksi ETL osallistui tiiviisti ECR Finland ry:n toimintaan, jolla kehitetään kaupan ja teollisuuden välistä yhteistyötä erityisesti tavararyhmähallinnassa ja logistiikassa. ECR Finlandin hallintomalli uudistettiin yhdistyksen toiminnan ja johtamisen tehostamiseksi. Samanaikaisesti ETL:ssa valmisteltiin uusi kaupallisen edunvalvonnan toimintamalli. Sen avulla ETL saa muodostettua teollisuuden kannan aiempaa paremmin niin ECR- kuin muissakin kaupallisissa asioissa. EFR Lanseerauskortti ja EFR Pakkausopas valmistuivat ECR Finlandin koordinoimana teollisuuden ja kaupan yhteistyönä. EFR Lanseerauskortti tehostaa uutuustuotteiden lanseerausprosessia tavarantoimittajan ja tukkukaupan välillä. EFR Pakkausopas tukee tukkupakkausten suunnittelua ja toteutusta. Opas kertoo pakkausten keskeiset vaatimukset ja esittelee työkalun pakkausten ominaisuuksien arviointiin logistiikkaketjun eri vaiheissa. Opas julkisiin elintarvikehankintoihin Julkisen sektorin elintarvikehankinnat muodostavat tärkeän osan usean ETL:n jäsenyrityksen liikevaihdosta. Vuonna 2008 valmistui yritysten jo pitkään kaipaama opas julkisten elintarvikehankintojen tehostamiseksi ja järkevöittämiseksi. Opas kuvaa julkisen hankintaprosessin kokonaisuudessaan ja on kaikkien prosessiin osallistuvien käytettävissä. ETL ja HoReCa-alan yhteistyötä edistävä EFR-ryhmä osallistuivat keskeisesti oppaan rahoituksen hankkimiseen. Rahoitus järjestyi kansallisen laatustrategian varoista. Uusi Food Service -seuranta alkoi ETL:n ja Analyse 2 :n yhdessä kehittämä uusi HoReCa-markkinoiden kokoa ja kehitystä mittaava Food Service -seuranta alkoi. Seurannan tuottaa Analyse 2. ETL tuki seurantapalvelun markkinointia jäsenyrityksille, minkä ansiosta seuranta otettiin hyvin vastaan yrityksissä. Vuoden loppuun mennessä se kattoi viisi tuotealuetta. Food from Finland -palveluun useita vientiyrityksiä ETL tuki Finfood - Suomen Ruokatieto ry:n ylläpitämän Food from Finland -verkkopalvelun (3F) markkinointia jäsenyrityksilleen. 3F:n Energiatehokkuussopimukseen liittyi 18 yritystä ja 55 toimipaikkaa. Ne kattavat 43 prosenttia alan energiankulutuksesta. Liittyneet yritykset: Altia Oyj, Fazer Leipomot Oy, Oy Halva Ab, Honkajoki Oy, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Ilmajoen Osuusmeijeri, Kotivara Oy, Oy Lantmännen Unibake Ab Finland, Lännen Tehtaat Oyj, Oy Marli Ab, Nurmi & Sulonen Oy, Polttimo Yhtiöt Oy, Profood Oy, Saarioinen Oy, Snellmanin Kokkikartano Oy, Valio Oy, V&S Finland Oy, Wursti Oy J&J tavoitteena on edistää yritysten vientiä esittelemällä suomalaista elintarviketarjontaa ja yrityksiä. ETL tuki 3F:n markkinointiponnisteluja ja tarjosi jäsenyrityksilleen näkyvyyden 3F:ssä. Tämän ansiosta palvelussa olevien yritysten määrä nousi nopeasti noin neljäänkymmeneen. Julkiseen rahoitukseen liittyvien ponnistelujen epäonnistuttua Ruokatieto joutui kuitenkin supistamaan 3F:n toimintaa vuoden lopulla, ja palvelun tulevaisuus jäi avoimeksi. Painonhallinnan tutkimushanke liiketoiminnan tueksi Sitran Elintarvikkeet ja ravitsemus -ohjelma ERA jatkui viimeistä vuottaan muun muassa kolmen miniklusterin ja Järkipalaa-kouluruokailuhankkeen parissa. ETL puolestaan valmisteli ERA-ohjelman rahoittamana painonhallintaan ja siihen liittyvään liiketoimintaan paneutuvaa alan yhteistä tutkimushanketta. Työn tuloksena syntyi kolmen vuoden suunnitelma, jonka toteutuksessa olisi mukana useita tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja sekä noin kymmenen elintarvikeyritystä. Toteutukselle haettiin Tekesin rahoitusta. Sapuskalla kasvua ja kansainvälistymistä Tekesissä ei ollut vuonna 2008 ainuttakaan elintarvikealaan suuntautunutta ohjelmaa, ja osaltaan siksi yritysten saama julkinen tutkimusrahoitus jäi alhaiseksi. Vuoden lopulla hyväksytty Tekesin Sapuska-ohjelma nostanee elintarvikealan tutkimuksen julkisen rahoituksen jälleen kasvuun. 10

11 ETL osallistui Sapuskan suunnitteluun. Sapuskan tavoitteita ovat kasvu, kansainvälistyminen sekä uudenlaisten toimintamallien kehittäminen elintarvikealalle. Ensi vaiheessa ohjelman rahoitus- ja ohjelmapalvelut kaavailtiin vain pk-yrityksille, mutta lopulta ohjelma ulotettiin myös suurempiin yrityksiin. Suomeen Food for life -platform EU:n suuret elintarviketeollisuuden yritykset ja järjestöt kokosivat vuonna 2007 Food for Life -platformin tavoitteenaan tehostaa EU-rahoitteisten tutkimusohjelmien suuntaamista ja hyödyntämistä. Muiden maiden tapaan ETL työsti yhdessä VTT:n kanssa kansallista platformia EU-tason platformin hyötyjen saamiseksi. Tämä avaisi yrityksille EU-ohjelmissa, pohjoismaisissa hankkeissa ja kansallisina julkisina projekteina valmistuneiden tutkimusten sisältöä ja parantaisi niiden käyttökelpoisuutta. Sitran ERA-ohjelma sitoutui maksamaan pääosan internetpohjaisen platformin perustamisesta. Tekes ja ETL:n yhteydessä toimiva Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö puolestaan päättivät rahoittaa ylläpitoa kaksi vuotta. Näin platform on alussa ilmainen kaikille tiedon tuottajille ja käyttäjille. Myöhemmin sen uskotaan kattavan kustannuksensa käyttöoikeusmaksuilla. Kymmeniä toimipaikkoja energiatehokkuussopimusjärjestelmään Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmä käynnistyi vuonna ETL:lla on järjestelmässä oma toimenpideohjelma, jossa tavoitteena on kattaa vähintään 60 prosenttia elintarviketeollisuuden energiankäytöstä vuoteen 2010 mennessä. Toimenpideohjelmaan liittyessään yritys sitoutuu tehostamaan energiankäyttöään yhdeksän prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. ETL keskittyi sopimusjärjestelmän toimeenpanoon ja tiedottamiseen. Lisäksi ETL ja seitsemän jäsenyritystä olivat mukana yritysten energiatehokkuusneuvonnan tarpeita kartoittavassa hankkeessa. Ympäristövastuun tunnusluvut paranivat ETL teki jo kolmannen kerran yhteenvedon elintarviketeollisuuden ympäristövastuun tunnusluvuista. Nyt kyselyyn vastasi 27 jäsenyritystä ELINTARVIKETEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖVASTUUN TUNNUSLUVUT Tuotantomäärät ja ympäristökuormitus Tuotanto (tonnia) Energian kulutus (GWh) Lämpö Sähkö Vedenkulutus (1000 m 3 ) Jäteveden määrä (1000 m 3 ) Kaatopaikkajätteen määrä (tonnia) ) Luvut perustuvat 24 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. 2) Luvut perustuvat 27 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. TUOTANTOON SUHTEUTETUT TUNNUSLUVUT Tuotantomäärät ja ympäristökuormitus Energian kulutus (MWh/tuotetonni) 0,58 0,57 0,58 0,58 - Lämpö 0,38 0,37 0,38 0,38 - Sähkö 0,20 0,20 0,20 0,20 Vedenkulutus (m 3 /tuotetonni) 5,0 4,8 4,7 4,6 Jäteveden määrä (m 3 /tuotetonni) 3,5 3,3 2,9 2,9 Kaatopaikkajätteen määrä (kg/tuotetonni) 3,6 3,3 3,5 3,1 1) Luvut perustuvat 19 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. 2) Luvut perustuvat 24 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. 3) Luvut perustuvat 27 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. edustaen 14 elintarviketeollisuuden eri toimialaa ja 46 prosenttia elintarviketeollisuuden tuotannon bruttoarvosta vuonna Yhteenveto osoittaa, että yrityksissä panostetaan vastuullisiin toimintatapoihin tuotannon kaikissa vaiheissa. Ympäristöjohtamisen painopistealueina pidettiin energian- ja vedenkäytön tehostamista, jätevesipäästöjen vähentämistä ja materiaalitehokkuuden parantamista. Kootut tiedot kuvastavat myönteistä kehitystä: tuotantoon suhteutetuista tunnusluvuista vedenkulutus sekä jäteveden ja kaatopaikkajätteen määrät ovat laskeneet. Energian kulutus on sen sijaan pysynyt ennallaan. 11

12 TYÖMARKKINAT Niveltämisratkaisuista yleisen tason mukaisia Keväällä 2007 solmitun kolmivuotisen työehtosopimuksen niveltämisneuvottelut ETL:n ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n välillä käynnistyivät heti tammikuun alussa. Neuvottelutulos saavutettiin helmikuussa. Palkkaratkaisut noudattivat työmarkkinoilla vallitsevaa yleistä tasoa teollisuudessa. Vuonna 2008 palkankorotukset olivat 4,4 prosenttia, josta keväällä korotus oli 3,8 prosenttia ja syksyllä 0,6 prosenttia. Toimihenkilöunioni ry:n (TU) kanssa neuvottelut eivät edenneet, sillä ETL:n ja TU:n käsitykset palkankorotusten tasosta olivat erilaiset. Neuvottelujen päädyttyä umpikujaan palkkaratkaisu vietiin valtakunnansovittelija Juhani Saloniuksen johdolla kokoontuneeseen sovintolautakuntaan. Sovintolautakunnan ratkaisu oli yksimielinen ja vastasi tasoltaan muita elintarviketeollisuuden ratkaisuja. Poikkeuksena oli, että prosentuaalisen korotuksen lisäksi sopimukseen tuli euromääräinen minimikorotustaso. Erikoiskoulutettujen ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimuksen niveltämistulos saavutettiin helmikuun lopussa Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n kanssa. Se noudatti elintarviketyöläisten sopimuksen tasoa. Sopimuksen kolmas allekirjoittaja TU ei hyväksynyt sopimusta, vaan vaati jäsenilleen suurempia palkankorotuksia ja uhkasi jopa työtaistelulla koko elintarviketeollisuutta, vaikka TU edustaa vain vajaata viittäkymmentä toimihenkilöä kyseissä sopimuksessa. Valtakunnansovittelija Juhani Saloniuksen luona käydyissä keskusteluissa TU päätyi kuitenkin allekirjoittamaan sopimukset. Ensimmäinen sitova palkkasopimus ETL ja Ylemmät Toimihenkilöt ry (YTN) tekivät historiallisen ensimmäisen työehtosopimuksen sitovuuden saavuttaneen palkkasopimuksen. Tasoltaan se noudatti muiden ammattiliittojen sopimuksia. Syksyisin tehtävät palkankorotukset sekä osa kevään 2009 korotuksesta ovat työnantajan jaettavissa kokonaisuudessaan paikallisesti. Lisäksi solmittiin perussopimus, joka suositusluonteisena määrittelee muita työsuhteen ehtoja. ETL neuvotteli YTN:n kanssa myös työaikapankkijärjestelmästä. Neuvotteluja päätettiin jatkaa vuonna Työryhmät käsittelivät työehtosopimusten yksityiskohtia Työehtosopimuksissa on sovittu SEL:n kanssa, että kaikkien sopimusten tekstejä parannetaan teknisesti. ETL ja SEL kävivät vuoden aikana kaikki tuntipalkkasopimukset läpi tehden niihin tarvittavia täsmennyksiä. Kuukausipalkkasopimukset käydään läpi vuonna Ammattitutkintolisää käsittelevä työryhmä ETL jäsenenään jatkoi toimintaansa tutkimalla henkilökohtaisen pätevyyden käyttöä palkkauksessa. Työ oli vaikeata, koska kokonaisuuteen liittyvät viisi työehtosopimusta ovat rakenteeltaan täysin erilaisia. Jäsenyritykset hakivat lisääntyvästi työaikakokeilulupia ETL:n ja SEL:n työaikatyöryhmältä. Kokeiluista saatiin hyviä kokemuksia. Myös yritysten henkilöstö suhtautui niihin ennakkoluulottomasti, ja usein aloite kokeiluun tulikin henkilökunnalta. Sairauspoissaolot vähemmäksi Sairauspoissaolojen vähentäminen ETL:n jäsenyrityksissä toi hyviä tuloksia yksittäistapauksissa, mutta kokonaisuutena elintarviketeollisuudessa poissaolot olivat edelleen suurimmat EK:n piirissä. Pahimmillaan yritysten palkkakuluista yli kaksikymmentä prosenttia menee sairauspoissaolojen kustannuksiin. ETL neuvoi yrityksiä sairauspoissaoloihin liittyvissä kysymyksissä. Kolmevuotinen Helsingin yliopiston elintarviketeollisuuden tuottavuustalkooprojekti (TuTa) jatkoi sairauspoissaolojen syiden selvittämistä. ETL:n kanssa yhteistyössä tehtävä projekti tuottaa työkaluja poissaolojen vähentämiseen ja tutkii poissaolojen vähentämisen hyötyjä. Nuorista uusia työntekijöitä elintarviketeollisuuteen Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen lähivuosina koskettaa muiden alojen ohella myös elintarviketeollisuutta voimakkaasti. Lisätäkseen kiinnostusta elintarviketeollisuutta kohtaan ETL ja Elintarvikeylioppilaiden yhdistys Lipidi ry valmistelivat yhteistyötä, jossa Lipidin jäsenet käyvät ETL:n kustantamana lukioissa esittelemässä oman alansa opiskelua ja elintarviketeollisuutta. Ensimmäiset esittelykäynnit päästiin toteuttamaan vuoden 2009 puolella. Lisätäkseen elintarviketeollisuuden vetovoimaa ETL jatkoi Taloudellisen Tiedotustoimiston ja muiden EK:n järjestöjen kanssa opinto-ohjaajille ja aineopettajille suunnatun Opetin.fi -verkkopalvelun rakentamista. Verkkopalvelu tarjoaa opettajille tietoa elinkeinoelämästä ja konkreettisia työkaluja opetuksen tueksi. Se myös kannustaa kouluja ja yrityksiä molempia palvelevaan yhteistyöhön. Verkkopalvelun avaaminen opettajien käyttöön ajoitettiin keväälle Yrityskohtaista neuvontaa, koulutusta ja oikeusapua ETL neuvoi jäsenyrityksiä työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa. Lisäksi ETL järjesti jäsenille työoikeudellista koulutusta yleisissä ja yrityskohtaisissa koulutustilaisuuksissa. Myös jäsenyritysten palvelu työehto- ja työsopimuksiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa jatkui. Vuoden aikana hoidettiin yhtätoista juttua yleisissä oikeuksissa. Niistä neljä oli uusia. Jutuista kolme sovittiin ilman pääkäsittelyistuntoa. Työtuomioistuimessa oli vireillä viisi juttua, joista neljä oli uusia. Työtuomioistuimessa vireillä olleista jutuista ei syntynyt sopimuksia eikä lausuntoja annettu. 12

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Maa- ja metsätalousministeriö 2/2010 Helsinki 2010 Julkaisun nimi: Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Julkaisija: Maa- ja

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2006

EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 2 EK:n toimintakertomus 2006 Vuoden 2006 aikana tapahtunutta Kansainvälinen talouskehitys oli vuonna 2006 suotuisaa. Suomen talous kasvoi nopeinta

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE. Juhlanumero

Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE. Juhlanumero Kehittyvä Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE 5 2004 Juhlanumero 15. vuosikerta ISSN 0787-8273 Aikakauslehtien liiton jäsenlehti Julkaisija Elintarviketieteiden Seura r.y. Toimitus PL 115,

Lisätiedot

Kehittyvä. Markkinointi & Kansainvälinen kauppa 6/11. Kuluttaja toimii monikanavaisesti. Onko Suomella elintarvikevientiä tulevaisuudessa?

Kehittyvä. Markkinointi & Kansainvälinen kauppa 6/11. Kuluttaja toimii monikanavaisesti. Onko Suomella elintarvikevientiä tulevaisuudessa? Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 6/11 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Onko Suomella elintarvikevientiä tulevaisuudessa? Kuluttaja toimii monikanavaisesti Porotalous satsaa laatuun Markkinointi

Lisätiedot

Kansallinen viljastrategia 2006 2015

Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 102006 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006 Julkaisun nimi: Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus www.toimialaraportit.fi Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 2/2007 Kari Välimäki Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN

KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 6/12 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Sosiaalinen media muuttaa työskentelytapoja Valittamisesta vaikuttamiseen KOULUTUS, TYÖHYVINVOINTI & JOHTAMINEN

Lisätiedot

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö Yritysesittely... 4-5 Tietoja osakkeenomistajille... 6 Vuosi 2004 lyhyesti... 7 Toimitusjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6.

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6. 2011 Tommi Ålander & Keimo Sillanpää Liisa Kytölä Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI TK-Eval Arviointiraportti 6.6.2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO...

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

Kehittyvä 2/2013 PROSESSIT, RAVITSEMUS & AISTITTAVA LAATU KALATEOLLISUUS. Kohti pohjoismaista ruokavaliota. Kalanjalostus monipuolistuu

Kehittyvä 2/2013 PROSESSIT, RAVITSEMUS & AISTITTAVA LAATU KALATEOLLISUUS. Kohti pohjoismaista ruokavaliota. Kalanjalostus monipuolistuu Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 2/2013 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Kohti pohjoismaista ruokavaliota Kalanjalostus monipuolistuu PROSESSIT, RAVITSEMUS & AISTITTAVA LAATU KALATEOLLISUUS

Lisätiedot

Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI 2 Hyvä Lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka Atria 1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan

Lisätiedot

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka 4/11. pian valmis. Tulevaisuuden joustava pakkauslinja. Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin

Kehittyvä. Pakkaukset & logistiikka 4/11. pian valmis. Tulevaisuuden joustava pakkauslinja. Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 4/11 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Tulevaisuuden joustava pakkauslinja pian valmis Nykytekniikalla huippulaatuisia kuvia pakkauksiin Pakkaukset &

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot