ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 7.4.2010"

Transkriptio

1 ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen ns. varsinainen rahastoesite, joka koostuu siihen yhdistetystä ns. yksinkertaistetusta rahastoesitteestä se- kä rahastojen säännöistä. Yksinkertaistettu rahastoesitteeseen on koottu sijoittajille merkityksellisimmät kohdat tiivistetysti ja se on irrotettavissa tämän rahastoesitteen tiivistelmäksi.

2 Yksinkertaistettu rahastoesite YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen ns. yksinkertaistettu rahastoesite, johon sisältyvät myös kuluttajasuojalain mukaiset rahoituspalvelun etämyynnissä esitettävät tiedot. ICECAPITAL-sijoitusrahastojen tojen yksinkertaistettu rahastoesite yhdistettynä rahastojen sääntöihin muodostaa samalla varsinaisen rahastoesitteen. Perustietoa ICECAPITAL-sijoitusrahastoista Sijoitusrahaston hallinto Sijoitusrahaston hallinnosta vastaa ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy, y- tunnus , kotipaikka Helsinki (perustettu ). Rahaston toimintaa valvoo ja niiden säännöt on vahvistanut Rahoitustarkastus Suomessa. Rahasto on perustettu toimimaan toistaiseksi. Rahastoyhtiö harjoittaa ainoastaan sijoitusrahastotoimintaa ja siihen olennaisesti liittyvää toimintaa. Rahastoon liittyvät tiedot ja palvelu annetaan Suomessa suomen kielellä. Sijoitusrahaston säilytysyhteisönä toimii Pohjola Pankki Oyj. Rahastoyhtiön osakepääoma on euroa. Yhtiö käyttää toiminnassaan asiamiehiä sijoitusrahaston salkunhoidos- sa, myynnissä ja markkinoinnissa. Sijoitusrahastoa markkinoi rahastoyhtiön ohella ICECAPITAL Varainhoito Oy:n muodostama konserni, jonka tytäryhtiö rahastoyhtiö on. Sijoitusrahaston tilintarkastajina toimivat PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja Eero Suomela, KHT) varatilintarkastajanaan Juha Wahlroos, KHT sekä Jari Häkkinen, KHT (osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja) tarkastaja) varatilintarkastajanaan Juha Tuomala, KHT. Rahastoyhtiön hallinnoimat at sijoitusrahastot ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy hallinnoi seuraavia sijoitusrahastoja: Sijoitusrahasto ICECAPITAL European Property Sijoitusrahasto ICECAPITAL Global Utilities & Energy Sijoitusrahasto ICECAPITAL Global Infrastructure Sijoitusrahasto ICECAPITAL Euro Floating Rate Sijoitusrahasto ICECAPITAL Qualifying Money Market Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL European Stock Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL US Stock Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Japan Stock Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Emerging Markets Stock Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Euro Government Bond Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Eurozone Inflation-Linked Bond Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Commodity Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Alternative Beta Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Global Tactical Asset Allocation Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Virgin Beta Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Africa Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL High Yield Beta Sijoitusrahasto ICECAPITAL Finland Equity IV-1 Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL International Equity IV-1 Rahastoyhtiön johto Hallitus Jyri Viskari, puheenjohtaja ICECAPITAL Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja, ja, osakas Ari Lahti ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy:n toimitusjohtaja, osakas Tom Jungell, osuudenomistajien edustaja Omnicom Media Group Finland Oy:n toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Mikko Ketola Osakas Tietoa säilytysyhteisöstä Pohjola Pankki Oyj, kotipaikka Helsinki Postiosoite: PL 308, Helsinki Käyntiosoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki Puh Säilytysyhteisö on liikepankki. Sen muodostaman Pohjola-konsernin liisijoitus- sekä vahinkovakuutuspalvelut. ketoiminnot ovat pankki-, Tilikausi ICECAPITAL-sijoitusrahastojen tilikausi on kalenterivuosi. Kaikkien toimintansa aloittaneiden ICECAPITAL-sijoitusrahastojen ensimmäinen tilialoitusvuoden viimeisenä päivänä. kausi päättyi tai päättyy Tärkeää tietoa tuotto- ja riskihistoriasta Tässä esitteessä ja muussa rahastoja koskevassa materiaalissa on esitetty rahastojen ja niiden vertailuindeksien tuottohistoriaa. Aiempi tuotja riskikehitys ei kuitenkaan osoita sijoitusrahaston tulevaa kehitystä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi sijoituk- to- sensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti. Tässä esitteessä esitetyissä historiallisissa tuotoissa ei ole huomioitu merkintä- ja lunastuspalkkioiden vaikutusta. Rahaston ensimmäinen toimintavuoden tuotto on tuotto toiminnan alusta vuoden loppuun. Volatiliteetti on riskitunnusluku, joka kuvaa rahaston tuoton vaihtelua. Se on laskettu päivätuottojen keskihajonnasta kolmen vuoden ajalta tai toiminnan alusta seuraavalla kaavalla: 2 volat. = Stdev[r i] 250 = [n Σr i Σ(r i) 2 ]/[n (n 1)] 250, r i = Ln[P i] - Ln[P i-1] missä P i on rahaston yhden kasvuosuuden arvo päivänä i, n on päivien lukumäärä ja Ln[] on luonnollinen logaritmifunktio. Kaavassa oletetaan vuodessa olevan 250 tuottohavaintoa (pankkipäivää) kalenterivuoden aikana. Volatiliteetti voi vaihdella suurestikin ajankohdasta toiseen. Eräissä rahastoissa volatiliteetti on laskettu viikkotuotoista, jolloin em. kaavassa luku 250 korvataan 52:lla. Rahastot jaetaan toteutuneen volattiluokkiin R1 (<2%), R2 (2-5%), R3 (5- tiliteetin perusteella volatiliteettiluokkiin 10%) ja R4 (>10%). Osuuslajit ja tuotonjako Useimmissa rahastoissa ssa on tällä hetkellä käytössä kaksi osuuslajia, B- ja A-osuudet (poikkeukset mainittu rahastokohtaisissa tiedoissa). B- osuuksille ei makseta erityistä vuotuista tuottoa vaan se sisältyy osuuden arvoon. Osuuslajit eivät eroa palkkioiltaan tai merkintäedellytyksil- tään. Tuotto-osuuksille (A-osuudet) jaetaan kultakin tilikaudelta tuottoa sääntöjen mukaisesti. Oletusarvoisesti maksettavalla tuotolla merkitään (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) uusia vastaavia tuotosuuksia tuotonmaksupäivän osuusarvoon. Sijoittajan niin pyytäessä maksetaan tuotto kuitenkin rahana rahasto-osuusrekisterissä olevalle ti- to-osuuksia lille. Rahasto-osuuden osuuden arvon laskeminen ja julkaiseminen ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy laskee ja julkaisee sijoitusrahastojen ja niiden rahasto-osuuksien arvot kunakin päivänä, jolloin rahasto on avoinna merkinnöille ja lunastuksille. Osalle kerran viikossa avoinna oleville erikoissijoitusrahastoille julkaistaan arvo myös muille pankkipäirahaston perusvaluutassa noudattaen pääsääntöisesti seuraavia arvostusmenetelmiä: Osakkeet ja osakesidonnaiset sijoituskohteet arvostetaan viimeisiin kaupantekokursseihin, kuitenkin ville. Arvo lasketaan eräät osakefutuureihin ureihin sijoittavat erikoissijoitusrahastot kello 17:30. Korkosijoituskohteet arvostetaan kello Valuuttakursseina käyte- arvostetaan kyseisen markkinapaikan päätöskursseihin. Eräissä rahastoissa suojaavat instrumentit voidaan pääsäännöstä poiketen arvostaa samanaikaisesti suojat- tään kello kursseja. Raaka-ainesijoitukset tavan kohteen kanssa. Hintalähteenä käytetään rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytettyjä hinnanseurantajärjestelmiä (esim. Bloomberg), tai ko. sijoituskohdetta akkäyvien markkinaosapuolten parasta tiivisesti kauppakäyvien tarjousta.

3 Yksinkertaistettu rahastoesite Arvostussäännöistä voidaan poiketa eräissä sääntöjen mukaisissa tilanteissa. Jos käypää arvoa ei ole saatavilla, sijoituskohde arvostetaan hal- lituksen päättämin objektiivisin kriteerein. Rahasto-osuudet arvostetaan viimeisimpään tiedossa olevaan osuuden arvoon. Tällöin rahaston arvonlaskennassa alarahaston kurssina käytetään sitä kurssia, millä rahasto tekee tai tekisi määräaikojen puitteissa tehtyä merkintää tai lunastusta vastaavan toimeksiannon alarahastoon. ICECAPITAL Index -rahastojen määräajat on mitoitettu niin, että alarahaston kurssi vastaa yleensä saman päivän päärahaston arvoa. Tästä on kuitenkin poikkeuksia mm. arkipyhien vuoksi. Näistä pyritään tiedotilla. tamaan etukäteen mm. rahastoyhtiön internet-sivuilla. Arvo julkaistaan yleensä seuraavana pankkipäivänä aamupäivällä. Tieto rahasto-osuuden osuuden arvosta on yleisön saatavilla rahastoyhtiöstä ja sen internetsivuilta. Osuuden arvot toimitetaan myös Finanssialan keskusliiton yhdessä Suomen Sijoitustutkimus Oy:n kanssa ylläpitämään rahastoluetteloon ja sen välityksellä rahastotietoja julkaiseville tiedotusvälineille. Arvonlaskennassa mahdollisesti ilmenevät olennaiset virheet korjataan Rahoitustarkastuksen ohjeiden mukaisesti. Olennaisena pideon suurempi kuin 0.10% (volatiliteettiluokassa R1), 0.20% (R2), 0.30% (R3) tai 0.50% (R4). Kaikista ilmenneistä arvonlaskentavirheistä ylläpidetään pyydettäessä näytettävää luetteloa. tään virhettä, joka Esitteet Sijoitusrahastoista julkaistaan varsinainen rahastoesite sekä ns. yksinkertaistettu rahastoesite, johon on koottu sijoittajille merkityksellisim- mät kohdat tiivistetysti. Sijoitusrahastoista laadittu varsinainen rahastoesite, yksinkertaistettu rahastoesite sekä rahastojen säännöt, vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset aukset ovat saatavilla maksutta enosuuden merkintää ja sen jälkeen rahastoyhtiöstä. nen rahasto-osuuden Palkkiot, kulut ja tunnusluvut Rahastosijoituksiin liittyvät kuluja ovat merkintä- ja lunastuspalkkio, hallinnointi- ja säilytyspalkkio sekä rahaston muut kulut, esim. pankkija eräitä muita niihin liittyviä tunnuslukuja on esi- kulut. Palkkiot, kulut tetty rahastokohtaisissa tiedoissa. Merkintäpalkkio peritään siitä summasta, jonka asiakas on maksanut rahaston tilille ja lopuilla varoilla merkitään rahasto-osuuksia. Lunastus- ja säily- palkkio peritään lunastettavan summan mukaan. Hallinnointityspalkkio vähennetään päivittäin (1/365) rahasto-osuudejoten palkkio sisältyy rahaston tuottoon eikä sitä veloiteta sijoittajalta arvosta, erikseen. ICECAPITAL Index -rahastojen alarahastojen perimät hallinja säilytyspalkkio vähennetään rahastolta peritystä palkkiosta ja nointi- huomioidaan määräajoin. Rahastoyhtiö voi saada korvausta rahaston sijoituskohteena olevilta rahastoilta ja niiden taustayhteisöiltä. Palkkioista ja minimimerkinnöistä voidaan neuvotella ottaen huomioon kokonaisasiakkuus. Hinnasto on voimassa toistaiseksi ja sen vahvistaa rahastoja säilytyspalkkion sekä mui- yhtiön hallitus sääntöjen puitteissa. Total Expence Ratio (TER) on hallinnointi- den kulujen suhde rahaston pääomaan. TER ei sisällä kaupankäyntikuluja. Kiertonopeus kuvaa, kuinka paljon rahaston arvopaperit ovat keskimäärin vaihtuneet raportointijakson aikana. Kiertonopeus lasketaan vähentämällä rahastossa tehtyjen ostojen ja myyntien yhteismäää merkintöjen ja lunastusten yhteismäärä. Tämä erotus jaetaan rästä rahaston keskimääräisellä pääomalla. Esimerkiksi kiertonopeus 2,0 tarkoittaa, että jokainen arvopaperi vaihtuu keskimäärin kerran vuodessa toiseen (yksi myynti+yksi osto). Laskentatapa perustuu EU-standardiin ja voi johtaa jossain tapauksissa negatiiviseen kiertonopeuteen. Sijoitusrahastojen aiemmat tunnusluvut ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Verotuksen pääpiirteet Seuraavassa on kerrottu pääkohdat rahastosijoitusten verokohtelusta sijoitusrahaston ston sekä Suomessa verovelvollisen yksityishenkilön näkövoimassa olleiden säädösten perusteella. Tarkempia tietoja verotuksesta kehotetaan hankkimaan veroviranomaisilta kulmasta vuonna 2010 tai -asiantuntijoilta tai esim. internet-osoitteesta Verotuksen lisäksi rahastosijoitukset voivat vaikuttaa joihinkin etuisuuksiin kuja asumistukeen. Tarkempia tietoja näistä vaikutuksista ten opinto- tulee pyytää etuisuuden myöntäjältä. maan veroviranomaisille. Tuotto-osuuksille kertyvä vuotuinen tuotto ja lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto ovat osuudenomistajan pääomatuloa, josta maksetaan 28 prosentin vero. Sijoittaja voi vähentää lunastuksen yhteydessä syntyneen mahdollisen luovutustappion saman verovuoden ja sitä seuraavan kolmen verovuoden aikana saaduista luovutusvoitoista. Kuitenkin jos henkilöllä on luovutuksia vuoden aikana vain vähän, luovutusvoitot ovat verovapaita ja luovutustappiot vähennyskelvottomia (luovutus- / hankinta-arvot yhteensä alle 1000 euroa). ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy perii vuosittaisesta tuotonjaosta enna- omistustiedot, lunastusta- konpidätyksen ja ilmoittaa rahasto-osuuksien pahtumat ja tiedot myyntivoittojen ja -tappioiden laskemiseksi veroviranomaisille, joka kirjaa ne esitäytettyyn veroilmoitukseen. Verovelvollisen tulee tarkistaa esitäytettyyn veroilmoitukseen kirjatut myyntivoitot ja -tappiot sekä tuotonjako- ja omistustiedot. Julkinen kaupankäynti Rahasto-osuudet osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Omistajaohjauksen tavoitteet Sijoitusrahastot sijoittavat varansa hajautetusti. Tämän johdosta käytännössä kaikissa yhtiöissä sijoitusrahastojen omistusosuus yhtiöistä on pieni tai jopa täysin merkityksetön. Sijoitukset ovat luonteeltaan portfo- liosijoituksia, joihin ei liity omistajaohjausta. Rahastot osallistuvat omistamiensa yhtiöiden yhtiökokouksiin ja omistajien äänestyksiin ainoastaan poikkeustapauksissa. Rahastoyhtiö ei ohjeista rahaston omistamia alarahastoja omistajaohjauksen osalta. Sijoitukset toisiin sijoitusrahastoihin Rahasto voi sijoittaa toisiin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Sijoituskohteiksi valittujen sijoitusrahastojen itusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten omat kiinteät hallinnointipalkkiot, jotka kohdistuvat rahaston tekemiin sijoituksiin, on rajattu siten, että näin lasketut välilliset palkkiot eivät saa yhteensä ylittää kahta prosenttia vuodessa sijoituksen tekevän rahaston kokonaisarvosta (poikkeus: ICECAPITAL Africa, jossa raja on kolme prosenttia). Perumisoikeus Rahastomerkintää ei voi kuluttajansuojalain etämyyntisäädösten perusteella peruuttaa, koska sijoituksen arvo riippuu rahoitusmarkkinoiden muutoksista, joihin rahastoyhtiö ei voi vaikuttaa. Osuudenomistaja voi kuitenkin aina lunastaa osuutensa normaalien määräaikojen ja hinnaston puitteissa. Sovellettava laki ja erimielisyydet Rahastoyhtiön ja sijoitusrahastojen toimintaan sovelletaan Suomen la- kia. Jos rahastoyhtiön ja ei-ammattimaisen asiakkaan välille syntyy rahastosijoitukseen perustuvia erimielisyyksiä, jotka eivät ratkea neuvotteluilla, voi osuudenomistaja saattaa asian Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoja menettelytavoista saa Vakuutusja rahoitusneuvonnasta, Porkkalankatu 1, Helsinki, Rahastosijoituksesta aiheutuvat riitaisuudet voidaan aina käsitellä myös sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä osuudenomistajalla on asuinpaikka. Jos osuudenomistajalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Lisätietoja ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Kluuvikatu 3, Helsinki Puhelin (09) , Sijoitusrahasto on Suomessa tuloverosta vapaa yhteisö. Se maksaa kui- tenkin eräistä ulkomailta saaduista osingoista lähdeveroa kyseisen

4 Yksinkertaistettu rahastoesite Sijoitusrahasto ICECAPITAL Global Utilities & Energy Rahastokohtaiset tiedot Perustiedot Aloituspäivä Perusvaluutta Euro Säännöt viimeksi vahvistettu Minimimerkintä e Rahastoyhtiö ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Salkunhoitaja ICECAPITAL Varainhoito Oy Sijoitustoiminta ja sen tavoitteet ICECAPITAL Global Utilities & Energy on sektoriosakerahasto, joka sijoittaa varansa pääsääntöisesti % varoistaan öljy- ja energiayhja vesilaitosyhtiöiden osakkeisiin tiöiden sekä sähkö- maailmanlaajuisesti. Rahaston toiminta on aktiivista, jossa pyritään rajoitetulla riskinotolla markkinoita parempaan tuottoon. Aktiivinen sijoitustoiminta perustuu ensisijaisesti alan yhtiöiden analysointiin ja osakevalintaan. Sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä 1-5 % p.a. sektorin markkinatuottoa parempi tuotto. Sijoitustavoitteet eivät takaa sijoitusrahaston tulevaa kehitystä. Kohderyhmä Rahasto sopii kokeneelle sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoitusportfoliotaan sijoittamalla osan varoista utilities ja energy -sektoreille. Sijoitukset suositellaan tehtäväksi pitkäaikaiseksi (yleensä vähintään 5-10 vuotta) ja varautuen myös mahdollisiin tappioihin. Keskeisimmät riskit Kysymyksessä ssä on osakerahasto. Osakkeiden ja rahaston arvot vaihtele- tai kyseisen maanosan talouskehityksestä tai sijoittajien riskinottohalun pitkäaikaisista muutoksista. Pitkällä aikavälillä osakesijoitusten laskuja usein kompensoi nousut, mutta silti pääoman säilymistä ei voi vat ajoittain voimakkaasti. Tämä voi johtua mm. yleisestä taata. Koska saman sektorin yhtiöiden osakkeiden kurssikehitys on yleensä samansuuntaista, sektorirahaston arvo on omiaan vaihtelemaan usein enemmän kuin maailmanlaajuisesti kaikille sektoreille varansa hajauttavien rahastojen. Suositeltavaa onkin hajauttaa osakesijoitukset useampaan sektoriin tai sektorirahastojen ja yleisosakerahastojen yhdistelmään, jolloin salkun kokonaisriski ei yleensä ole yhtä suuri kuin yksittäisen sektorirahaston. Sijoitusrahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin sekä riskeiltä suojautuakseen että muuten osana sijoitustoimintaa. Rahaston sääntöjen mukaan sen varat voidaan sijoittaa yhden yksittäisen valtion tai julkisyhteisön arvopapereihin. Rahasto sijoittaa arvopapereihin ympäri maailmaa, minkä johdosta rahaston arvoon vaikuttavat myös valuuttakurssit. Rahasto ei pääsääntöisesti suojaudu valuuttakurssien muutoksilta. Tuotto- ja riskihistoria sekä tunnusluvut 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % % 19 0B 13 6B 4D 6D B 0 1E 4.3% 2.8 % 17.9% 15.7% 4 5.7% % -22.1% % 16.0 % 11.5% % 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% 12.1% 13.4% Volatiliteetti 12 kk 17.1% Kiertonopeus 0.0% Tracking error 12 kk 2.7% Kulusuhde (TER) 0.95% Sharpen mittari 1.81 Volat. luokka R4 Aiempi tuotto- ja riskikehitys ei osoita sijoitusrahaston tulevaa kehitystä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea; sijoittaja voi sijoituksensa lusaada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin nastaessaan sijoitti. Palkkiot Merkintäpalkkio 1% Lunastuspalkkio 1% Vaihto: osakerahastoon 0,50%, obligaatiorahastoon 0,75% Rekisteröinti, osuuslajin vaihto, osuustodistus 20 euroa Hallinnointi- ja säilytyspalkkio (pa.) 0,95% Merkintä ja lunastus Merkintä tapahtuu siirtämällä sijoitettavat varat ICECAPITAL Rahastoyh- tiö Oy:n merkintätilille ja ilmoittamalla merkinnästä yhtiölle faksilla ( ) tai puhelimitse ( ). Lunastus tapahtuu vastaavalla ilmoituksella. Toimeksiannon voi lähettää myös sähköpostilla, mutta tällöin toimeksianto sitoo rahastoyhtiötä vain jos siitä on lähetetty vahvistus asiakkaalle. Sijoitusrahastojen merkintätilit OP-Pohjola Nordea Sampo Saman päivän arvoon tehtävissä merkinnöissä ja lunastuksissa noudatetaan alla esitettyjä määräaikoja. Määräajan jälkeen tehdyt toimeksiannot suoritetaan seuraavan merkintä- ja lunastuspäivän arvoon. Merkintäilmoitus rahastoyhtiölle Merkintäsumma rahaston tilillä Lunastusilmoitus rahastoyhtiölle Lunastuksen maksu normaalisti -34.1% -32.5% 17.5% 9.7% (31.3. asti) ICECAPITAL Global Utilities & Energy MSCI Utilities+Energy -yhdistelmäindeksi Viimeistään 17:30 Viimeistään 17:30 Klo 12 mennessä Seuraavana pankkipäivänä 2.6% 4.5% Lunastus voi viivästyä, jos varat lunastamiseen on hankittava myymällä sijoitusrahaston arvopapereita. Rahastoyhtiö voi kieltäytyä merkinnästä, jos sillä ei ole merkinnästä tai asiakkaasta riittäviä tietoja. Merkinnät tehdään kasvuosuuksiin (B-osuuksiin) ellei asiakas toisin ilmoita. Merkinnät ja lunastukset voidaan väliaikaisesti keskeyttää eräissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Osuudet ja osuuslajin voi myös vaihtaa toiseen sijoitusrahastoon tai -lajiin, jolloin vaihto suoritetaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin lunastus ja merkintä.

5 SIJOITUSRAHASTO ICECAPITAL GLOBAL UTILITIES & ENERGY 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto ICECAPITAL Global Utilities & Energy, ruotsiksi Placeringsfond ICECAPITAL Global Utilities & Energy ja englanniksi Mutual Fund ICECAPITAL Global Utilities & Energy (jäljempänä "rahasto"). 2 Sijoitustoiminnan luonne ja tavoitteet Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa sähja energiatoimialojen yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoit- kö- ja vesilaitos- sekä öljy- teena on saada rahastoon sijoitetuille e varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä maailman sähkö- ja vesilaitokset sekä öljy- ja energiatoimiluku voi vaihdella välillä 70 alojen osakkeiden tuoton. Rahaston osakepohjaisten sijoitusten delta-luku 120 %. Korkopohjaisten sijoitusten osuus rahaston aston sijoituksista voi vaihdella välillä 0 30 % ja korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla korkeintaan 15 vuotta. Poikkeus yhteisiin sääntökohtiin 1) Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi kello julkisen hinnanseurantajärjestelmän antajärjestelmän valuuttanoteerausten keskihintoihin. Muilta osin noudatetaan mitä yhteisissä sääntökohdissa säädetään arvonlaskennasta. 3 Hallinnointi- ja säilytyspalkkion enimmäismäärä Rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkio ei saa ylittää 1,50 prosenttia vuodessa laskettuna rahaston arvosta. 4 Tuotonjaon vähimmäismäärä Rahaston tuotto-osuuksille osuuksille jaetaan tuottona vähintään neljä prosenttia vuoden viimeisenä pankkipäivänä lasketusta tuotto-osuuden osuuden arvosta. 5 Yhteiset sääntökohdat Muilta osin rahasto noudattaa ICECAPITAL-sijoitusrahastojen yhteisten sääntöjen kohtia 6 22.

6 ICECAPITAL-SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEISET SÄÄNTÖKOHDAT RAHASTON HALLINTO 6 Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö Rahaston hallinnosta vastaa ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä rahastoyhtiö). Rahaston säilytysyhteisö on OKO Osuuspankkien Kes- kuspankki Oyj *, ellei rahastokohtaisissa säännöissä toisin mainita. Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Rahastoesitteessä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 7 Tilikausi Rahaston ja rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Rahaston ensimmäisen tilikauden päättymispäivä kerrotaan rahastoesitteessä. SIJOITUSPOLITIIKKA 8 Sijoitusrahastolain mukaiset sijoituskohteet Rahaston varoja voidaan sijoittaa seuraaviin sijoituskohteisiin rahastokohtaisissa säännöissä ja sijoitusrahastolaissa mainituin rajoituksin. Jos rahasto on erikoissijoitusrahasto, sen rahastokohtaisissa säännöissä voidaan säätää sijoituksista muihinkin sijoituskohteisiin. A. Listatut ja niihin rinnastettavat sijoituskohteet 1) arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joilla käydään julkisesti kaup- paa arvopaperipörssin pörssilistalla tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla. 2) arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiliikkeeseenlaskusta 1 kohdassa tarkoitetussa vaihdantajärjestelmässä edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen. 3) rahamarkkinavälineet, jotka eivät ole kaupankäynnin kohteena 1 den kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla edellyttäen, että niiden liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskijaa koskee sijoittajien ja säästöjen suojaamiseksi annettu sääntely, ja edellyttäen, että niiden: a) liikkeeseenlaskija tai takaaja on Euroopan talousalueeseen kuutai paikallisviranomainen tai keskuspankki, Euroopan keskuspankki, Euroopan unioni tai Euroopan investointipankki, muu kuin Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio tai tällaisen valtion osavaltio, taikka kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueeseen luvan valtion keskus-, alue- kuuluva valtio; tai b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena 1 kohdassa tarkoitetulla markkitakaaja on yhteisö, jonka toiminnan va- napaikalla; tai c) liikkeeseenlaskija tai kautta ta valvotaan Euroopan yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Eud) liikkeeseenlaskija on muu yhteisö, jonka liikkeeseen laskemiin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin sovelletaan sijoittajansuojaa, joka vastaa edellä a, b tai c kohdassa säädettyä, ja liikkee- roopan yhteisön lainsäädäntöä; tai seenlaskijan oma pääoma on vähintään 10 miljoonaa euroa ja joka laatii ja julkaisee tilinpäätöksensä neuvoston direktiivin 78/660/ETY mukaisesti, tai yhteisö, joka kuuluu konserniin, jossa on yksi tai useampia yhtiöitä, joiden liikkeeseen laskema arvopaperi on kau- pankäynnin kohteena edellä 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, ja joka on erikoistunut konsernin rahoitukseen, tai yhteisö, joka on erikoistunut sellaisten arvopaperistamisvälineiden rahoitukseen, joissa hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmiuslimiittiä. B. Talletukset 1) talletukset luottolaitoksissa, edellyttäen että: * Säilytysyhteisön virallinen nimi alkaen on Pohjola Pankki Oyj. a) talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluesb) luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuu- sa; ja luvassa valtiossa taikka Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Koreassa, Meksikossa, Sveitsissä, Turkissa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa. C. Sijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 1) Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtios- sa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen rahastoosuudet tai yhteissijoitusyritysten osuudet. 2) Suomalaisten erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuudet ja muiden kuin edellä kohdassa 1 tarkoitettujen Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuudet sekä Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Koreassa, Meksikossa, Sveitsissä, Turkissa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa toimiluvan saaneiden sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuudet, edellyttäen että: a) kotivaltion lainsäädännön mukaan se on sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä, ja sitä valvovan viranomaisen sekä Rahoitustarkastuksen välinen yhtyö on riittävässä määrin varmistettu; ja b) osuudenomistajien suoja sekä varojen erilläänpidon, lainak- teistyö sioton ja -annon sekä arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden ilman katetta tapahtuvan luovutuksen sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia D. Johdannaiset Vakioidut ja vakioimattomat johdannaissopimukset, joiden kohdeetuutena voi olla arvopaperi, rahamarkkinaväline, sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuus, talletus luottolaitoksessa, toinen johdannaissopimus, rahoitusindeksi, korko, valuuttakurssi tai valuutta. Johdannaisia voidaan käyttää sekä suojaustarkoituksiin että sijoitustoiminnan tehostamiseksi. Vakioimattoman johdannaissopimuksen vastapuolena voi olla luottolai- tos, vakuutusyhtiö tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai luottolaitos, jonka kotipaikka on Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Koreassa, Meksikossa, Sveitsissä, Turkissa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa. E. Lainaussopimukset Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia. Ne selvitetään arvopaperimarkkinalaissa tarkoi- tetussa selvitysyhteisössä, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitetussa optioyhteisössä tai niitä vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä. Selvitys voi tapahtua myös muualla edellyttäen, että sopimuksen vastapuolena tulee olla arvopaperiissa tarkoitettu arvopaperinvälittäjä ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut. markkinalaissa F. Muut sijoituskohteet Lisäksi rahasto voi jäljempänä mainituin rajoituksin sijoittaa myös muihin kuin edellä kohdassa A mainittuihin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. 9 Sijoitusrahastolakiin perustuvat sijoitusrajoitukset Sijoitusrahastojen 8 mukaisissa sijoituksissa noudatetaan sijoitusrahastolakiin perustuvia sijoitusrajoituksia, jotka on pääkohdiltaan lueteltu tässä pykälässä. sä. Rahastokohtaisissa säännöissä säädetään lisäksi tarkempia sijoitusrajoituksia. Jos rahasto on erikoissijoitusrahasto, sen rahastokohtaisissa säännöissä voidaan säätää väljennyksistä näihin rajoituksiin. Yleiset enimmäismäärät Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään: 1) 10 % yhteensä kohdassa F mainittuihin muihin sijoituskohteisiin. 2) 30 % yhteensä kohdassa C.2 mainittuihin muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin.

7 Hajautusmääräykset Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään: 1) 10 % saman kohdassa A mainitun liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin 2) 20 % saman kohdassa B mainitun luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin 3) 20 % saman kohdassa C mainitun sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin Kohdan D mukaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 % rahaston varoista, jos vastapuoli on edellä lä kohdassa B tarkoitettu luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % rahaston varoista. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 5 % rahaston varoista saa olla enina. Tätä rajoitusta ei sovelleta talletuksiin eikä sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamiseen, joissa vastapuolena on edellä kohdassa B tarkoitettu luottolaitos. Rajoitus ei myöskään koske sijoituksia edellä kohdassa C tarkoitettujen sijoi- tään 40 % rahaston varoista. tusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa yhteensä enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan kohdan A arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kohdan B talletuksiin sekä sellaisiin kohdan D vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, joista rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski. Hajautusrajoituksia laskettaessa yhtenä kokonaisuutena on pidettävä samaan konserniin kuuluvia yhteisöjä. Tämän estämättä samaan kon- serniin kuuluvien yhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin saadaan kuitenkin sijoittaa yhteensä enintään 20 % rahaston varoista. Jos rahastokohtaisissa säännöissä mainittu sijoitustoiminnan tavoite on seurata tiettyä indeksiä, voidaan hajautusvaatimuksista timuksista poiketa sijoitusrahastolain mukaisella tavalla. Julkisyhteisöjä koskevat poikkeukset Seuraaviin liikkeeseenlaskijoihin tai takaajiin sovelletaan edellä mainitusta poiketen väljempiä hajautusvaatimuksia: 1) Suomen valtio, suomalainen kunta ja kuntayhtymä 2) Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio ja sen osavaltio tai muu paikallinen julkisyhteisö 3) kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Eu- roopan talousalueeseen kuuluva valtio 4) seuraavat valtiot: Australia, Kanada, Japani, Korea, Meksiko, Uusi- Seelanti, Sveitsi, Turkki, Yhdysvallat Kun liikkeeseenlaskija tai takaaja on jokin edellä mainituista, rahasto saa sijoittaa enintään 35 % rahaston varoista saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin. ineisiin. Edelleen rahasto saa riskinhajauttamisen periaatetta soveltaen sijoittaa myös enemmän kuin 35 % rahaston varoista edellä tarkoitettuihin saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavä- lineisiin. Edellytyksenä on, että arvopaperit tai rahamarkkinavälineet ovat peräisin vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta, eikä samaan liikkeeseenlaskuun ole tarkoitus sijoittaa määrää, joka ylittää 30 % raavat ehdot täyttäviin liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan edellä mai- haston varoista. Eräitä valvottuja luottolaitoksia koskevat poikkeukset Seuraavat nitusta poiketen väljempiä hajautusvaatimuksia: 1) liikkeeseenlaskija on lain mukaan velkakirjan haltijoiden suojaamiseksi asetetun julkisen tarkastuksen alainen luottolaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja 2) niiden liikkeeseenlaskusta saadut varat on lain mukaan sijoitettava pääoman sekä korkojen suorittamisen turvaavalla tavalla edellyttäen, että sanotut varat voidaan etuoikeudella käyttää tähän tarkoitukseen, jos liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan maksuvelvoitteestaan. Kun liikkeeseenlaskija täyttää nämä ehdot, rahasto saa sijoittaa enintään 25% rahaston varoista saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakir- joihin. Sellaisia sijoituksia tässä mainittuihin saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jotka ylittävät 5% rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 80% rahaston varoista. Muut sijoitussäännöt Sijoitusrajoituksia laskettaessa ei oteta huomioon niiden muiden sijoiyhteissijoitusyritysten varoja, joihin rahaston varoja tusrahastojen tai on sijoitettu. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös rahastoyhtiön hallinnoimien muiden sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin. Rahastoyhtiö perii hallinja säilytyspalkkion myös näistä sijoituskohteista, mutta rahastoyhtiö ei peri sijoituksen tekevältä rahastolta näiden sijoituskohteiden nointi- osalta merkintä- eikä lunastuspalkkioita. Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa edellä kohdissa C mainituissa sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Johdannais-, lainaus-, ja takaisinostosopimusten vakuudeksi voidaan asettaa yhteensä enintään 30 % rahaston arvosta. Rahaston arvopapereiden, rahamarkkinavälineiden ja johdannaissopimusten yhteenlaskettua riskiä seurataan päivittäin vakuusvaateen, osakeposition delta-luvun sekä korkoposition duraatio-tunnusluvun tunnusluvun avulla. Rahoitustarkastuksen luvalla rahastoyhtiö saa ottaa rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka yhdessä takaisinostosopimusten kanssa vastaa enintään 10 % rahaston varoista. Lainaksiannettujen arvopaperien markkina-arvo ei saa ylittää 25 % rahaston arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden arvosta. Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada välittömästi vaadittaessa takaisin. Rahastoyhtiön tulee ylläpitää luetteloa rahaston käyttämistä markkinapaikoista. Luettelo on yleisön saatavilla rahastoyhtiöstä. Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. Poikkeukset sijoitusrajoituksiin Sijoitusrajoituksia ei tarvitse noudattaa käytettäessä rahaston varoihin kuuluviin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin liittyviä merkintäoikeuksia. Jos rajoitukset on ylitetty rahastoyhtiöstä riippumattomista syistä tai merkintäoikeuksien käyttämisen takia, rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahastotoiminnan ensisijaisena tavoitteena tilanteen korosuudenomistajien edun mukaisella tavalla. Rahastoyhtiö saa sijoittaessaan rahaston varoja huolehtien riskin hajauttamisen periaatteen soveltamisesta poiketa sijoitusrajoituksista enintään kuuden kuukauden ajan rahaston toiminnan aloittamisesta. Sijoitusrahastolain säätämin rajoituksin rahaston varoja voidaan sijoittaa sellaisen Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevan yhtiön jaamista rahasto-osuudenomistajien osakkeisiin tai muihin pääomaosuuksiin, joka sijoittaa varansa pääasiallisesti sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka sijaitsee yhtiön kotivaltiossa, mikäli tämä on kysymyksessä olevan valtion lainsäädännön mukaan ainoa tapa sijoittaa sanotussa valtiossa liikkee- seenlaskettuihin arvopapereihin. RAHASTO-OSUUDET 10 Rahasto-osuudet osuudet ja rahasto-osuusrekisteri Rahastoon sijoittaminen perustuu rahasto-osuuksiin. Kukin rahastoosuus oikeuttaa yhtäläiseen osuuteen rahaston varoista ottaen huomiojen ja osuuslajien suhteelliset arvot. Yksi rahas- oon rahasto-osuussarjojen to-osuus osuus jakautuu tuhanteen (1000) yhtäläiseen murto-osaan. Rahastoyhtiö pitää rekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja niiden omisosuuksien omistusmuutokset. Rahastoyh- tajista sekä rekisteröi rahasto-osuuksien tiö antaa osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen, joka voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia, ja se voidaan antaa vain nimetylle osuudenomistajalle.

8 Rahastoyhtiön hallitus voi perustaa rahastoon erilaisia osuuslajeja seuraavasti: 1) Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla tuotto-osuuksivuosuuksia. Tuotto-osuuksille osuuksille voidaan jakaa vuotuista tuottoa, joka vähennetään osuuden arvosta. Kasvuosuuksille vuotuinen tuotto pääomitetaan ja hyvitetään osuuden arvossa. Osuudenomistaja voi ja kas- vaihtaa saman sarjan tuotto-osuuden osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin. 2) Rahastossa voi olla hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia raosuussarjoja. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahastoosuussarjan merkintäedellytykset ja ne ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteessä. Merkintäedellytyksien pitää perustua sijoittajan sijoittaman varallisuuden määrään, sijoittajan kotivaltioon sekä sijoittajan ja häneen läheisessä hasto-osuussarjoja. yhteydessä olevien muiden sijoittajien kokonaisasiakkuuteen ICECAPITAL-konsernissa. Jos osuudenomistaja saavuttaa omistusaikanaan jonkun toisen rahastoosuussarjan merkintäedellytykset, rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan tätä rahasto-osuussarjaa. Jos osuudenomistaja omien toimenpiteidensä johdosta ei enää täytä omistamansa osuussarjan merkintähetken mukaisia merkintäedellytyksiä, rahastoyhtiöllä on oikeus muuntaa omistus osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä rahastoosuussarjaa, jonka merkintäedellytykset sijoittaja täyttää. Jos osuudenomistaja omien toimenpiteidensä johdosta ei enää täytä minkään osuussarjan merkintäedellytyksiä, rahastoyhtiö voi muuntaa omistuksen johonkin muuhun osuussarjaan, mutta ei vaatia sijoittajaa lunastamaan osuutensa. 11 Rahasto-osuuksien osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto Rahasto-osuuksia osuuksia tarjotaan merkittäväksi ja lunastetaan rahastoyhtiössä ja muissa rahastoyhtiön hallituksen päättämissä merkintäpaikoissa pankkipäivinä. Merkintä ja lunastus tapahtuu euroissa. Rahastoyhtiön hallitus voi kuitenkin päättää menettelystä, jolla osuudenomistajat voivat tehdä merkintöjä ja lunastuksia myös muussa valuutassa kuin euroissa. Merkintä Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä osuussarjan osuuksia merkitään sekä koskeeko merkintä tuotto- vai kasvuosuuksia. Jos ilmoitusta ei tehdä, merkintä tapahtuu osuudenomistajalle edullisimman osuussarjan kasvuosuuksiin rahastoesitteessä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteessä mainitulla tavalla. Merkinnän edellytyksenä on, että rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnästä, merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Muussa tapauksessa rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto taikka siirtää sen toteuttamisajankohtaa. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on vähintään ostettava tai myytävä. Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan rahastoyhtiössä jakamalla merkintämaksu osuuden arvolla. Jos merkintäsumma on nähtävissä rahaston pankkitilillä tai muuten rahastoyhtiön tai sen asiamiehen käytetosuuksien merkintä toteutetaan tävissä ennen klo 17.30, rahasto-osuuksien samalle päivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden osuuden arvoon. Muussa tapauksessa merkintä toteutetaan seuraavana pankkipäivänä laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Merkittyjen osuuksien määrä lasketaan osuuden tuhannesosan tarkkuudella. Vahvistuksena merkinnästä sijoittaja saa postitse ostolaskelosuuden omistajalla on oikeus vaatia rahastoyhtiöltä osuuden lunastamista. Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestykses- man ja halutessaan osuustodistuksen. Lunastus Rahasto-osuuden sä. Jos rahasto-osuudesta osuudesta on annettu osuustodistus, on osuustodistus luovutettava lunastuspyynnön ynnön yhteydessä rahastoyhtiölle. Jos lunastusta varten ei tarvitse myydä rahaston arvopapereita, lunastushinta on toimeksiantopäivän osuuden arvo, jos lunastustoimeksianto on saapunut rahastoyhtiöön ennen kello Tämän jälkeen saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan seuraavan pankkipäivän osuuden arvolla. Jos varat lunastamiseen on hankittava myymällä rahaston arvopapereita, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun lunastusta vaadittiin rahastoyhtiöltä. Lunastaminen tulee tällöin toteuttaa heti, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää edellä mainittu kahden viikon määräaika. Rahastoyhtiö ja rahasto-osuuden osuuden omistaja voivat sopia, että rahastoosuudet voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa kokonaan tai osittain antaomistajalle lunastushintaa vastaava määrä ra- malla rahasto-osuuden-omistajalle haston arvopapereita ja raha-markkinavälineitä. Rahastoyhtiön on lunastussopimusta tehdessään huolehdittava siitä, ettei toimenpide vaaranna rahaston muiden osuudenomistajien etua. Vaihto Rahasto-osuudenomistajan osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia rahastoyhtiön hallinnoimien muiden rahastojen rahasto-osuuksiin määräytyy vaihtohinta kuten merkinnässä ja lunastuksessa. Rahastoyhtiön hallitus voi kuitenkin päättää, että vaihdon yhteydessä sovelletaan nopeutettua aikataulua siten, että merkintä voi tapahtua samana päivänä kuin lunastus. Yleistä Tarkemmat tiedot merkintä-, lunastus ja vaihtotoimeksiantojen menet- telytavoista sekä niistä perittävistä palkkioista ilmenee rahastoesitteestä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteestä. 12 Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen Rahastoyhtiö voi osuudenomistajien edun sitä vaatiessa tai muusta eristä Rahoitustarkastuksen luvalla keskeyttää rahas- tyisen painavasta syystä to-osuuksien merkinnät. Rahastoyhtiö voi keskeyttää rahasto-osuuksien lunastamisen väliaikaisesti poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun rahasto-osuudenomistajien etu sitä vaatii, esimerkiksi silloin kun rahaston pääasiallisilta markkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa luotettavaa markkina- ja hintainformaatiota. Rahoitustarkastus voi myös määrätä merkinnät, lunastukset tai molemmat keskeytettäväksi, jos se on välttämätöntä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen varmistamiseksi, rahastoosuudenomistajien edun turvaamiseksi tai muusta erityisen painavasta syystä. ARVONLASKENTA JA TUOTONJAKO 13 Rahaston arvon laskeminen Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina. Rahastoon kuuluvat osakkeet, osakesidonnaiset arvopaperit ja osakesidonnaiset johdannaissopimukset arvostetaan kyseisen markkinapaikan viimeisiin kaupantekokursseihin. Muut arvopaperit, rahamarkkinavälineet ja johdannaissopimukset arvostetaan käypään markkina-arvoon arvoon kello rahastoesitteessä esitetyllä tavalla. Rahaston omistamien muiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet arvostetaan viimeisimpään tiedossa olevaan osuuden arosuus on julkisen kaupankäynnin kohteena, osuudet voidaan vaihtoehtoisesti arvostaa kyseisen markkinapaikan viimeisiin kaupantekokursseihin, edellyttäen, että osuudella on riittävä hinnan- voon. Jos rahasto-osuus muodostus. Rahaston tekemät talletukset arvostetaan nimellisarvoon ja niissä huomioidaan myös kertynyt korko. Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan lainattujen arvopaperien arvon perusteella. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi kello julkisen hinnanseurantajärjestelmän valuuttanoteerausten keski- hintoihin.

9 Jos sijoituskohteelle ei ole edellä mainitulla tavalla saatavissa käypää markkina-arvoa, arvoa, ne arvostetaan rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden mukaan. Valittua menettelyä on sovellettava johdonmukaisesti. Mikäli on ilmeistä, että rahaston arvostus merkittävältä osin perustuu markkinatilanteeseen ennen tähän arvoon tehtävien merkintä- ja lunastustoimeksiantojen aikarajaa, rahastoyhtiön hallitus voi osuudenomistasi päättää muusta menettelystä rahaston arvon määräämiseksi. Valittua menettelyä on sovellettava jien edun turvaamiseksi johdonmukaisesti. 14 Rahasto-osuuksien arvon laskeminen Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuksien osuuksien arvon kunakin sellaisena päiväyleisesti Suomessa avoinna. Rahastoosuuden arvo on normaalisti saatavissa rahastoyhtiöstä viimeistään ar- nä, jolloin talletuspankit ovat vonlaskentaa seuraavana päivänä kello Rahasto-osuuden arvo lasketaan rahasto-osuuslajeittain osuuslajeittain jakamalla ku- hunkin osuuslajiin kohdistuva osuus rahaston arvosta, josta on vähennetty osuuslajin hallinnointipalkkio sekä mahdollisesti osuuslajille laskentapäivänä jaettu tuotto, kyseisen rahasto-osuuslajin osuuslajin rahasto- osuuksien lukumäärällä. 15 Rahaston tuotonjako Tuotto-osuuksien omistajille maksetaan rahaston varoista tuottona se määrä, jonka rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous vuosittain päättää rahaston tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Rahastokohtaisissa säännöissä voidaan määrittää tuotonjaon tarkemmat perusteet. Tuotto maksetaan rahasto-osuusrekisteriin suusrekisteriin merkityille tuotto-osuuden omistajille varsinaisen yhtiökokouspäivän rekisteritietojen mukaisesti viimeistään yhden kuukauden kuluttua rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. Tuotolla merkitään uusia samanlajisia osuuksia, vähennettynä mahdolli- sesti pidätetyllä verolla, ellei osuudenomistaja ole ilmoittanut rahastoyhtiölle haluavansa tuoton rahana ilmoittamalleen pankkitilille. OSUUDENOMISTAJIEN EDUNVALVONTA 16 Rahasto-osuudenomistajien kokous Varsinainen rahasto-osuudenomistajien osuudenomistajien kokous on pidettävä vuosittain rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuus- sa. Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja taikka rahasto-osuuden omistajat, joilla on yhteensä vähintään 5 % kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 1) valittava kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 2) esitettävä rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt rahastoyhtiön ja rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset; 3) valittava rahasto-osuudenomistajien osuudenomistajien edustaja rahastoyhtiön hallitsemien sijoitusrahastojen edustajistoon ja 4) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous on päätösvaltainen, jos se on asianmukaisesti kutsuttu koolle. Jokainen rahasto-osuus tai sen murto-osa osa rahastossa tuottaa rahasto- osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen tai sen murto-osan. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Ennen äänestyksiä on laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo. Kokouksen puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua pöytäkirjan pitäjän ja ääntenlaskijoita. 17 Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-osuudenomistajien osuudenomistajien kokoukseen Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle rahastoyhtiön halosuudenomistajien kokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä ja viimeistään litus. Kutsu rahasto-osuudenomistajien kaksi viikkoa ennen kokousta. Rahasto-osuudenomistajan on saadakseen osallistua rahastoosuudenomistajien kokoukseen ilmoittauduttava rahastoyhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna päivänä. Rahasto-osuudenomistajilla osuudenomistajilla ei ole oikeutta käyttää rahastostajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen osuudenomistajalle rahasto-osuutensa osuutensa on rekisteröity tai hän on rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Osallistumisoikeus rahastoosuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella. 18 Sijoitusrahastojen edustajisto Rahastoyhtiön hallinnoimilla sijoitusrahastoilla on yhteinen edustajisto, johon kunkin sijoitusrahaston rahasto-osuuden omistajat valitsevat vuosittain rahasto-osuuksien osuuksien omistajien varsinaisessa kokouksessa yhden jäsenen. Jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsiosuudenomistajien kokouksen päättyessä. Edustajisto valitsee rahastoyhtiön hallitukseen niin monta jäsentä ja tilintarkastajaa ja näiden varamiestä kuin rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous on päättänyt. Valinnasta on ilmoitettava rahastoyhtiölle yhden kuukauden kuluessa rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. Sama henkilö voi tulla valituksi edustajistoon useamman sijoitusrahas- naisen rahasto-osuudenomistajien ton rahasto-osuudenomistajien osuudenomistajien kokouksessa. Edustajiston kokouksessa jokaisella edustajalla on yksi ääni jokaista sijoitusrahastoa kohden, josta hän on tullut valituksi. 19 Rahaston sääntöjen muuttaminen ja ilmoitukset osuu- denomistajille Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää rahastoyhtiön hallitus. Sääntöjen muutoksille on haettava Rahoitustarkastuksen vahvistus. Sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Rahoitustarkastus on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon, ellei Rahoitustarkastus toisin määrää. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia. Sääntömuutokset ja muut ilmoitukset osuudenomistajille toimitetaan rahaston rekisteriin merkityille omistajille kirjallisesti tai lehtiilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Ilmoitus katsotaan tulevan osuudenomistajien tietoon viidentenä päivänä siitä, kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi tai sinä päivänä, kun lehti-ilmoitus on julkaistu. Ilmoitus voidaan osuudenomistajan suostumuksella lähettää postin sijasta myös sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. ESITTEET 20 Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus Rahaston rahastoesite, yksinkertaistettu rahastoesite, puolivuosikatsaus sekä rahaston ja rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin. Jos rahasto on erikoissijoitusrahasto, julkistetaan sen toiminnasta myös neljännesvuosikatsaus. Puolivuosi- ja mahdollinen neljännesvuosikatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien sekä rahaston ja rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Rahastoyhtiö toimittaa viimeksi julkaistut tässä pykälässä mainitut asiakirjat asiakkailleen pyynnöstä veloituksetta. PALKKIOT 21 Rahastotoimeksiantojen palkkiot Rahastoyhtiöllä on oikeus periä merkintä-, lunastus- ja vaihtotoimeksiannoista palkkio ja veloittaa osuudenomistajalta käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta sekä rahasto-osuuden siirron rekisteröinnistä. Käsittelykulut voidaan periä lunastamalla tarvitosuuksia (ilman lunastuspalkkiota). Rahastoyhtiön tava määrä rahasto-osuuksia hallitus päättää perittävistä palkkioista ja maksuista. Merkintä- ja lunastuspalkkiot voivat enimmillään olla 2,5 prosenttia toimeksiannon arvosta. Rahastoyhtiön hallitus voi myös päättää, että osa palkkiosta hyvitetään rahastolle. Palkkioille voidaan näistä rajoista poiketen määrittää vähimmäiskorvaus yhtä tapahtumaa kohti. Tarkemmat tiedot palkkioista ja niiden perimismenettelystä ovat kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteessä.

10 22 Hallinnointi- ja säilytyspalkkio Rahastoyhtiö saa a korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, jonka määrän vahvistaa rahastoyhtiön hallitus ja joka on ilmoitettu kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteissä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteessä. Palkkion enimmäismäärä on ilmoitettu rahastokohtaisissa säännöissä. Rahastoyhtiön rahastolta veloittama hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion säilytysyhteisölle. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkioprosentti vuodessa/365) edellisen laskentapäivän mukaisesta rahaston arvosta ja suoritetaan rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvosta. Välilliset palkkiot Jos rahasto sijoittaa toisiin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin, näiden veloittamia palkkioita ei huomioida edellä mainitussa palkkion enimmäismäärässä. Rahaston sijoituskohteiksi valitsemien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten omat kiinteät hallinnointipalkkiot, jotka kohdistuvat rahaston tekemiin sijoituksiin, on kuitenkin rajattu siten, että näin lasketut välilliset palkkiot eivät saa yhteensä ylittää 2 prosenttia vuodessa sijoituksen tekevän rahaston kokonaisarvosta.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000.

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. SÄÄNNÖT Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. 1 (3) Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 13.4.2016. Säännöt ovat voimassa 6.7.2016 alkaen. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN Yksinkertainen on tehokasta! SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ 1 SISÄLLYS RAHASTOJEN YHTEISET SÄÄNNÖT 2 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö Rahaston

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen Aktie placeringsfond.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto

Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kortränta placeringsfond (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Trend specialplaceringsfond. Säästöpankki

Lisätiedot

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Finland -placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013

eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013 eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013 Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite, joka sisältää rahastojen säännöt sekä myös kuluttajasuojalain mukaiset rahoituspalvelun etämyynnissä

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 30.5.2014. Säännöt ovat voimassa 30.5.2014 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Dividend

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto)

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto) rahaston säännöt, vahvistettu Suomessa 13.8.2007 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto) 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Specialplaceringsfond Tapiola Asien-Stilla

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Korko Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Ränta Placeringsfond.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). Erikoissijoitusrahasto Aventum Summa Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki ja osoite Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Aktie Världen placeringsfond.

Lisätiedot

Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto

Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Ränta Plus placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 1 Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Amerikka, ruotsiksi Placeringsfond UB Amerika ja englanniksi UB American Equity Fund (jäljempänä Rahasto).

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB Amerikka, ruotsiksi Placeringsfond UB Amerika ja englanniksi UB American Equity Fund (jäljempänä Rahasto). 1 Sijoitusrahasto UB Amerikka UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2013 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocation,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT

SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT Säästöpankki rahastojen voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat Sp-

Lisätiedot

OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite

OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Cash Manager -sijoitusrahasto, ruotsiksi Placeringsfonden OP-Cash Manager ja englanniksi

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto).

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto). Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75

SIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75 SIJOITUSRAHASTO EVLI VARAINHOITO 75 RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Nordic, ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Nordic ja englanniksi UB Nordic Fund (non-ucits) (jäljempänä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA

SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä.

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+

Lisätiedot

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen. Sijoitusrahaston

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT

SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT RAHASTOJEN SÄÄNNÖT ALKAEN 23.12.2011 Yksinkertainen on tehokasta. Seligson & Rahastoyhtiö Oyj RAHASTOJEN SÄÄNNÖT Tässä julkaisussa on Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Ränteportfölj

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Taktinen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Taktisk

Lisätiedot

ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite

ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 2.4.2009 Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen ns. varsinainen rahastoesite, joka koostuu siihen yhdistetystä ns. yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co rahastojen yhteiset säännöt 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI RUOTSI OSAKEINDEKSI

SIJOITUSRAHASTO EVLI RUOTSI OSAKEINDEKSI SIJOITUSRAHASTO EVLI RUOTSI OSAKEINDEKSI RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond.

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond. 1 Säästöpankki Yrityslaina sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co rahastojen yhteiset säännöt 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 1 Sijoitusrahasto Aventum Pension Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013

eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013 eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013 Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite, joka sisältää rahastojen säännöt sekä myös kuluttajasuojalain mukaiset rahoituspalvelun etämyynnissä

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL 100 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite. ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite. ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite 7.1.2010 YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen ns. yksinkertaistettu rahastoesite, johon sisältyvät myös kuluttajasuojalain mukaiset

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.

Lisätiedot

ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite

ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 7.1.2010 Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen ns. varsinainen rahastoesite, joka koostuu siihen yhdistetystä ns. yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 12.7.2015 ja ne ovat tulleet voimaan 24.9.2015. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Smart,

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä.

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA PIENYHTIÖT -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Korko

Sijoitusrahasto Danske Invest Korko Sijoitusrahasto Danske Invest Korko Lyhyen koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

Ålandsbanken sijoitusrahastot

Ålandsbanken sijoitusrahastot Ålandsbanken sijoitusrahastot Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin mukaisten (UCITS IV) sijoitusrahastojen yhteiset säännöt. 1 Rahastoyhtiö Rahastoa

Lisätiedot

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA OSAKE -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 19.5.2003 Säästöpankki Lyhytkorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Säästöpankki Lyhytkorko

Lisätiedot