Tietokoneohjelmien kielen kääntäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokoneohjelmien kielen kääntäminen"

Transkriptio

1 Tietokoneohjelmien kielen kääntäminen Tampere

2 Sisältö Käsitteistä Avoin lähdekoodi - mitä se on? Internationalisointi + lokalisointi = globalisointi Lokalisoinnin alueita Avoimen lähdekoodin lokalisointiprojektit OpenOffice, KDE, Gnome, Mozilla, Linux,... Projektien välinen yhteistyö Globalisoinnin tekniikkaa Internationalisointi (Gettext) Merkkijonoresurssitiedostot Käännösohjelmat (KBabel) Versionhallinta Ohjelmistojen kääntämisen erityispiirteitä Koodit, yms.

3 Avoimen lähdekoodin ohjelmistot Tietokoneohjelmia, joista suorituskelpoisten ohjelmatiedostojen lisäksi saatavilla myös lähdekoodi Saa kopioida, jakaa ja erityisesti myös muuttaa vapaasti Tekijänoikeuksista huolehditaan ohjelmistolisensseillä GNU GPL, GNU LGPL, BSD, MPL, GNU FDL,... Monet lisensseistä varmistavat, että ohjelmistot myös pysyvät vapaina ja avoimina (GPL, LGPL) Linux-ydin, GNU-ohjelmistot, työpöytäympäristöt,... Monet myös Windowsille OpenOffice, Firefox, Thunderbird, Gimp,... Oiva välihyppy Linuxiin Yleistymässä kovaa vauhtia Vahva asema palvelimissa (web, tietokannat, superlaskenta, jne.) Saamassa jalansijaa työpöydillä

4 Lokalisointi (l10n) Suom. kotoistus Tietokoneohjelman spesialisointia tiettyyn kulttuuriseen, poliittiseen tai maantieteellinen kokonaisuuteen eli lokaaliin Lokaaleja voivat olla esimerkiksi kieli, maa tai tietty maantieteellinen sijainti Tavallisimmin tarkoittaa kielen kääntämistä Jos internationalisointi on tehty hyvin, lokalisointi ei vaadi lainkaan ohjelmointia

5 Lokalisoitavat asiat (1/2) Maakohtaiset asetukset lukuarvojen muodot ( ,00 ) päivämäärän ja kellonajan muodot valuuttayksiköt, valuuttamuodot Paperikoot, mittajärjestelmät (SI/imperiaaliset) Näppäimistön järjestys Unicode CLDR -tietovarasto ( Fontit Merkkijoukot (Unicode/UCS) Sovelluskohtaisia asioita: kaupunkien nimet ja sijainnit (kstars) Internet-operaattorien tiedot (kppp) Hakukoneet ja weppisivut (uutispalvelut) Asiakirjapohjat, esim. SFS vakiomuotoilu

6 Lokalisoitavat asiat (2/2) Kielenkäännökset Käyttöliittymät Valikot, valintaikkunat, viestit... Mediat: videot, äänet, grafiikat Käytönaikaiset ohjeet Käyttöoppaat Verkkosivustot Tavutus ja oikoluku Vaativat ohjelmointia + sanalistojen luomista Avoimen koodin ratkaisuja: Soikko, Hunspell-fi

7 Internationalisointi (i18n) Tietokoneohjelman yleistäminen siten, että se on riippumaton kulttuurisesta, poliittisesta tai maantieteellisestä alueesta eli lokaalista Lokaalispesifinen tieto irroitetaan ohjelmasta erilliseksi resurssiksi, jota voi muokata ilman ohjelmointia Ohjelmointia Useimmissa ohjelmistokehitysvälineissä (SDK) omat internationalisointimenetelmänsä- ja työkalunsa Monia ohjelmia ei ole lainkaan internationalisoitu

8 Globalisointi (g11n) Koko prosessi joka sisältää Internationalisoinnin (yleistys) ohjelmointia Lokalisoinnin (spesialisointi) eri lokaaleille käännöstyötä, yms.

9 Globalisointisykli ohjelmistokehityssyklin osana Julkaisu Laadunv. Lokalisointi Suunnittelua Laadunvalvontaa Dokumentointia Ohjelmointia (sis. i18n)

10 Avoimen lähdekoodin globalisointisykli Julkaisu String freeze Laadunvalvontaa (sis. ohjelmointia ja i18n) Laadunv. Suunnittelua + ohjelmointia (sis. i18n) Lokalisointia Dokumentointia Feature freeze

11 Avoimen lähdekoodin lokalisointiprojektit Työpöytäympäristöt KDE, Gnome Linux-jakeluversiot Fedora, Debian, Ubuntu/Kubuntu, Mandriva, Novell SuSE... Ohjelmistot OpenOffice, Mozilla Firefox, Thunderbird, KOffice,... Järjestelmäohjelmat GNU Translation Project Unicode CLDR-määritykset (kotoistus.fi)

12 Tietotekniikan kotoistushanke Unicode CLDR-määritykset Common Locale Data Repository Unicode määrittelee myös erityisesti merkistöjä kotoistus.fi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen koordinoima Ohjaus- ja seurantaryhmässä n. 40 henkilöä eri tahoilta Kannanottopyynnöt Vahvistetut suositukset Ehdotukset kansainvälisille standardointielimille

13 Lokalisointiryhmät Tekninen tuki Ryhmänjohtaja Laadunvalvonta Lokalisointityöryhmä Käännöstiimi Kääntäjät Tekninen tuki Ohjelmistot Käännöstiimit

14 KDE: K Desktop Environment Käyttöliittymältään käyttäjäystävällisin työpöytäympäristö Linuxille (subjektiivinen arvio) Linux, Solaris Ei tule useimpien Linux-jakelujen mukana oletusympäristönä Kubuntu, SuSE/Novell, Mandriva sisältävät Suomennosryhmä Statistiikat: ja.po-tiedostot Subversion-versionhallinnassa Lokalisointi tehdään KBabelilla Kaikenlaista kivaa automatiikkaa Käännöshallintaohjelma Nyk. projektikohtaiset asetukset (OOo!) Dokumentaation lokalisointi alkuteillään

15

16

17 Gnome-työpöytäympäristö Linux, Solaris, HP-UX, BSD, Darwin Ensisijainen useimmissa Linux-jakeluissa Suomennosprojekti: Vastuualueet, statistiikat, oma sanakirja,... Käännöstilanne: Gnome 2.14: 99,89% käännetty perusmoduulit desktop, developer-libs, proposed HEAD: extras (paljon kääntämättömiä) office (gnumeric-functions kääntämättä)

18

19 Toimisto-ohjelmisto Writer - tekstinkäsittely (vrt. MS Word) Calc - taulukkolaskenta (vrt. MS Excel) Impress - esitysgrafiikka (vrt. MS PowerPoint) Draw - vektorigrafiikka Base - tietokannat (vrt. MS Access) Star Division, Saksa Sun Microsystems OpenOffice.org GNU GPL, GNU LGPL, SISSL StarOffice - suljettu kaupallinen versio

20 OpenOffice - käännösten historiaa Kuka kääntänyt aiemmin... OpenOffice 1.0 ammattikääntäjien kääntämää Kongo Group -> Pasanet (Turku) Sun Microsoft osti käännöksen -> StarOffice -> lahjoitti avoimeksi n Dokumentaatio: Sun (Pasanet) OpenOffice 1.1 -> Vapaaehtoisvoimin OpenOffice.org native-lang -projekti

21 OpenOffice - käännöstilanne OpenOffice julkaistu joulukuussa maaliskuussa 2006 Käännökset CVS:ssä Käännöstilanne: Käyttöliittymät käännetty kattavasti Käytönaikaiset ohjeet kokonaan kääntämättä Laajennetut vihjeet kääntämättä Mallit ja mm. kirjeiden ohjattu luonti kääntämättä Käännöstyö: Tärkeimmät postituslistat kääntäjälle: (suomennostiimin keskustelut) (laadunvalvonta) (englanninkielinen l10-keskustelu)

22 Lokalisointityöryhmä Kansallinen lokalisointutoiminta Debian Lokaalit Ohjelmistonkehitysprojektit Käännöstiimit KDE Gnome Lokalisointityöryhmä

23 Lokalisoinnin yhteistyö Lokalisointityöryhmä Perustettu kesäkuussa 2003 Lokalisointityöpaja Lokalisoinnin tilanne selvitys Viestintä Portaali Postituslistat (laadunvalvonta) IRC: #Lokalisointi (IrcNet) Sanakirja, ohjeita, työkaluja,...

24 Laadunvalvonta Postituslista Tarkoitus: palautteen saaminen Tällä hetkellä Gnomen laatulista Kääntäjä lähettää, kääntäjä korjaa Vasta oman tarkan oikoluvun jälkeen Muotoilusäännöt Kts. ohjeet lokalisointi.orgissa Merkistö ISO /15, ei UTF-8 Max. 50kt palasia kerrallaan Vastaaminen: lainaa > -merkeillä korjattavat kohdat

25 Globalisointitapoja Gettext (GNU-ohjelmat, Linux) Click'n'translate (Windows) Tunnisteellinen resurssitiedosto Ohjelmakoodiin integroitu (typerä tapa)...paljon muita... Suunnilleen jokaisella SDK-toimittajalla oma tapansa

26 Internationalisointi käytännössä......yksinkertainen ohjelma #include <stdio.h> int main () { /* Tulosta merkkijono. */ printf ("Hello, world!\n"); } EI RELEVANSSIA KÄÄNTÄJILLE YLEENSÄ! Jos ymmärtää niin aina hyvä juttu Yksinkertaisin mahdollinen ohjelma C-kielellä printf-funktio tulostaa merkkijonon päätteelle Lopussa \n rivinvaihto (newline) Erilaisia tulostus- tai näyttötapoja tuhansia

27 Internationalisointi käytännössä......typerä tapa /* Tulosta merkkijono kielen mukaan. */ if (language == ENGLISH) printf ("Hello, world!\n"); else if (language == FINNISH) printf ("Terve, metsä!\n"); Ohjelmaa ei oikeastaan ole edes internationalisoitu Kieli irrotettu valinnan tekevään muuttujaan Merkkijonot eivät erillisenä resurssina Vaatii kääntäjältä ohjelmointia Jos ehtolauseet (tai vastaava muu toteutus) kirjoitettaisiin tarkalla systematiikalla, merkkijonot voitaisiin poimia ohjelmasta automaattisesti, kääntää, ja jälleen sulauttaa takaisin lähdekoodiin. OpenOfficessa tehty vähän tämänkaltaisesti.

28 ...miten globalisointi tehdään? (Gettext) C/C++ (Java, Perl, Python,...) Lähdekoodi C/C++/... -kääntäjä xgettext msgfmt ajonaikaisesti Suorituskelpoinen ohjelma.mo.mo.mo eri kielille.pot (en) msgmerge.po (en+fi) KBabel 1. kerralla

29 Internationalisointi gettextillä......käytännössä Esim. printf ( Hello, world!\n ); tai i18n xgettextin tavalla: printf (gettext("hello world!\n")); gettext()-funktio hakee käännöksen Oletuskielen merkkijono toimii hakuavaimena xgettext-ohjelma hakee lähdekoodista kaikki hakuavaimet Tuottaa merkkijonoresurssitiedoston (.pot) Ohjelman kieliasetus yleensä käynnistettäessä Saadaan käyttöjärjestelmältä Linuxissa/UNIXissa LANG-ympäristömuuttujasta

30 Gettext......internationalisoitu ohjelma #include <stdio.h> #include <libintl.h> #include <locale.h> int main () { /* Hae lokaali ympäristömuuttujista. */ char* sl = setlocale (LC_ALL, ""); /* Aseta lokaalitiedostojen polku. */ bindtextdomain ("hello", "/usr/share"); /* Aseta nykyinen teksti-domain. */ textdomain ("hello"); } /* Hae ja tulosta merkkijono. */ printf (gettext ("Hello, world!\n"));

31 Gettext......po-tiedosto # SOME DESCRIPTIVE TITLE. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # FIRST AUTHOR YEAR. # #, fuzzy msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "POT-Creation-Date: : \n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "Last-Translator: FULL NAME "Language-Team: LANGUAGE "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=charset\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: hello.c:24 msgid "Hello, world!\n" msgstr ""

32 Gettext......lokalisoitu po-tiedosto... "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"... #: hello.c:24 msgid "Hello, world!\n" msgstr "Terve, met" "sä!\n"

33 Gettext......monikkomuodot (ngettext) Yksikkö- ja monikkomuotojen tulostus /* Muuttujalla i on useita eri arvoja 1-4. */ for (int luku=1; luku<=4; luku++) /* Hae ja tulosta merkkijono. */ printf (ngettext ("%d file", /* Yksikkömuoto */ "%d files", /* Monikkomuoto */ i), /* Lukumäärä ngettextille */ i); /* Tulostettava luku */ Tulostaa: 1 file 2 files 3 files 4 files

34 Gettext......monikkomuodot (ngettext) POT-tiedosto: PO-tiedosto:... #: hello.c:29 #, c-format msgid "%d file\n" msgid_plural "%d files\n" msgstr[0] "" msgstr[1] ""... #: hello.c:29 #, c-format msgid "%d file\n" msgid_plural "%d files\n" msgstr[0] "%d tiedosto" msgstr[1] "%d tiedostoa" Tulostaa: 1 file 2 files 3 files 4 files 1 tiedosto 2 tiedostoa 3 tiedostoa 4 tiedostoa

35 Sumeat merkkijonot Kun vanhaan käännökseen (.po-tiedostossa) mergetään uudet merkkijonot, jotkin merkkijonot ovat saattaaneet muuttua vain hieman Englanninkieliset merkkijonot ovat tunnisteita (msgid:tä) -> jos muuttuneet vähänkin, eivät enää täsmää -> Monet käännökset häviäisivät turhaan Hävinneet merkkijonot yritetään pelastaa Etsitään parhaiten vastaava uusi msdid Merkitään sumeaksi (fuzzy) Mitä sumeat merkkijonot ovat? Käännösvihjeitä Jos ei käännetä (edes hyväksytä), merkkijonot jäävät kääntämättömiksi Näkyvät yleensä statistiikoissa erikseen

36 Click'n'translate Käännetään napsauttamalla merkkijonoja GUI:ssa Valikot ja valintaikkunat resurssitiedostoissa Muut merkkijonot resurssilistana Joissain erit. vanhemmissa systeemeissä mm. Windows esim. OpenOfficellekin kuitenkin työkalu, jolla voidaan tehdä ei tiettävästi kovin käytetty Etuja: Konteksti näkyy suoraan Saa varmistettua, että tekstit mahtuvat GUI-elementteihin Vaikeuksia: Editointityökalut SDK-toimittajan tekemiä (ja usein suljettuja) Huono standardointi Ei voida käyttää käännöstoimiston omia työkaluja

37 Internationalisointi numeerisesti Ohjelmakoodissa: printf (getstring (STR_MERKKIJONOTUNNISTE), parametri1, parametri2); Määrittelytiedostossa tunnisteelle numeerinen arvo: #define STR_MERKKIJONOTUNNISTE 42 getstring-funktio saa siis luvun, jolla se hakee merkkijonon resurssitiedostosta Resurssitiedostossa numerolle merkkijonosisältö: [STR_EKAMERKKIJONO=1]... [STR_MERKKIJONOTUNNISTE=42] en= String in English, parameters: %d and %s fi= Merkkijono suomeksi, parametrit: %d ja %s

38 OpenOfficen lokalisointiprosessi localize extract oo2po OpenOffice Lähdekoodi CVS localize merge po2oo C++ -kääntäjä Suorituskelpoinen ohjelma KBabel

39 OpenOfficen lokalisointiprosessi Hae po-tiedostot Sourceforgesta Anonyymi-CVS cvs... login, cvs... checkout Muista ajaa usein: cvs update Varaa käännösalue Tee käännökset (tai laadutus) Kerää käännökset Tar-paketti (vain muokatut hakemistot) cvs diff -u moduuli > mun-mdl patch Postita CVS-arkiston ylläpitäjälle liitteessä

40 OpenOfficen lokalisointiprosessi... CVS-arkiston hoitajat tekevät: CVS:n po-tiedostoista nk. GSI-tiedosto Toimitetaan Pavel Janikille (cz) Pavel tekee buildit Eri alustat: Linux, Windows, Solaris,... FreeBSD, OSX n. viikon välein -> palautteen saaminen kestää Ladattavissa Pavelin palvelimelta Kts. Pavelin Blogi Uudet merkkijonot pot-hakemisto CVS-arkiston hoitajat yhdistävät

41 Versionhallinta Taltioi tiedostojen versiot Muutokset täytyy toimittaa (commit) versionhallintaan Tekstitiedostoissa toimii rivipohjalta Useat muokkaajat voivat muokata jopa saman tiedoston eri osia, muutokset yhdistetään (merge) fiksusti samaan tiedostoon, jos eivät ole ristiriidassa Käytetään aina ohjelmistokehityksessä ei välttämättä käännöstyössä Avoimessa lähdekoodissa: CVS - yleisesti käytetyin, suorastaan standardi Subversion - uusi nouseva HUOM! Ei kurssin kannalta oleellista Käännöstiedostot saatavissa yleensä webin kautta, käännetyt toimitetaan käännösryhmän vetäjälle.

42 Versionhallinta (CVS) Käyttöliittymät: Linux/UNIX/Windows-komentorivi GUI-sovellukset, esim. WinCVS, Cervisia, jne. Web-liittymät, esim. WebCVS, Bonzai, jne. Komennot: checkout - noutaa asiakirjavarannon update - päivittää paikallisen kopion commit/checkin - toimittaa muokatut asiakirjat diff - vertailee eri versioita Muita ominaisuuksia Branching - kehitystä voidaan tehdä useissa rinnakkaisissa kehityshaaroissa. Yleensä pääkehityshaara (head/main) ja julkaistujen versioiden ylläpito- ja jatkokehityshaara. Sivuhaarat voidaan yhdistää takaisin päähaaraan, jolloin saadaan esim. vikakorjaukset. Lukitukset (harvoin käytetty)

43 Luento 2 sisällys Sanastot Sanastokeskustelut Merkistöt HTML (HyperText Markup Language) XML (extensible Markup Language) Ohjelmistojen kääntämisen erityispiirteitä

44 Sanastot Linux-sanasto () Paljon myös yleistä ATK- ja muuta sanastoa Gnome-fi:n sanasto Tietotekniikan termitalkoot (Sanastokeskus TSK) Kotoistus-projektin standardikäännökset Eurooppalaisen merkistön merkkien suomenkieliset nimet ATK-sanakirja Erikoisalojen sanastot Jukka Korpela listannut paljon Sanastokeskustelut Laatulistalla kommentoinnin yhteydessä IRC:ssä #Lokalisointi-kanavalla

45 Merkistöt Sama merkki voidaan esittää tietokoneessa monella eri tavalla Vanhat 8-bittiset (256 merkkiä) merkkikoodaukset ISO (ANSI): Länsimaiset merkit ISO : Länsimaiset mutta uro-merkillä Unicode standardisoi mm. merkkikoodauksia Kts. Merkistössä nykyisin yli merkkiä (?) Unicode Transformation Forms (UTF): UTF-32 - Linuxissa sisäinen koodaus UTF-16 - Windowsissa ja Macissa hyvin käytetty UTF-8 - hyvin käytetty mm. WWW-sivut, jne. Kaikilla esitysmuodoilla mahdollista esittää yli miljoona merkkiä

46 HTML-merkintäkieli (1/2) HyperText Markup Language WWW-sivut ovat HTML:ää Kaikkien sivujen HTML-lähdekoodin saa näkyviin selaimista Sivut voivat sisältää myös JavaScript-ohjemakoodia Käytetään myös ohjelmien sisällä Jotkin ohjetekstit, jossa tekstin korostusta ja hyperlinkkejä Perustuu merkintäkoodeihin (tägeihin) <merkintäkoodi>...</merkintäkoodi> <p>tämä on tekstikappale jossa on <b>lihavoitus tekstiä</b>.</p> <p> on paragraph eli tekstikappale, <b> on lihavoitu pätkä. Alku- ja loppumerkkien oltava samat Jotkin voivat olla myös yksittäin: esim. <br> (rivinvaihto) Attribuutit: <p align= right >...</p>

47 HTML-merkintäkieli (2/2) Esimerkiksi < ja > merkittävä: < ja > <b>1 + 2 < 5</b> Merkkikoodit: Nimetyt koodit: <, ö (eli ö), jne. Numeeriset koodit Unicodea: &#24d0; Merkkijonojen sisällön kanssa oltava varovainen <div align= right >...</div> ei saa kääntää tunnisteita

48 XML-merkintäkieli (1) extensible Markup Language HTML:n kaltainen, mutta tiukempi merkintäkieli Yleensä onneksi ohjelmallisesti generoitua Käännettäessä joudutaan koskemaan käsin Jos pienikin virhe, ohjelma ei toimi Käsinkirjoitettu XML tarkistettava validaattorilla, jos mitenkään mahdollista KBabelissa sisäänrakennettuna yksinkertainen validaattori <merkki>...</merkki> Kuten HTML:ssä Voi olla myös yksittäin: esim. <br/> (rivinvaihto) huomaa loppu-/, joka on välttämätön, toisin kuin HTML:ssä Merkintäkoodit täysin sovellusspesifisiä Eivät siis erityisesti muotoilukoodeja

49 XML-merkintäkieli (2) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <henkilot> <henkilo> <etunimi>aleksanteri</etunimi> <sukunimi>suuri</sukunimi> <syntymaaika> eaa</syntymaaika> <ammatti>valloittaja</ammatti> <siviilisaaty tyyppi="naimaton"/> </henkilo> <henkilo> <etunimi>kaarle</etunimi> <sukunimi>suuri</sukunimi> <syntymaaika> </syntymaaika> <ammatti>kuningas</ammatti> <siviilisaaty tyyppi="leski"/> </henkilo>... </henkilot>

50 DocBook-asiakirjamuoto (1/2) XML- tai SGML-muotoinen asiakirjaformaatti OASIS-standardi Merkintäkoodit määräävät vain tekstisisällön Ei määritetä tarkkaa ulkoasua, jolla teksti esitetään Teksti voidaan esittää hyvin erilaisilla ulkoasuilla ja eri tiedostomuodoissa (HTML, PDF, PostScript,...) Eri variantteja LinuxBook erittäin käytetty dokumentaatiossa Eri sovelluksilla esim. omia entiteettimäärityksiään (&kde;, jne.) Tavallisimpia merkintäkoodeja: <book>...</book> <title>pääotsikko</title> <chapter>...</chapter> <para>kappale.</para> <ulink url= >hyperlinkki</ulink>

51 XML: DocBook-asiakirjamuoto (2/2) <book> <title>here is a title</title> <chapter> <title>this is the title of a chapter</title> <para>here is an ordinary text paragraph.</para> <para>here is <emphasize>emphasized</emphasize> text.</para> </chapter> </book> Internationalisointi -> # <some context identifier> msgid Here is a title msgstr Tässä on pääotsikko # <some context identifier> msgid This is the title of a chapter msgstr Tämä on luvun otsikko Lokalisointi -> # <some context identifier> msgid Here is an ordinary text paragraph. msgstr Tämä on tavallinen leipätekstikappale. # <some context identifier> msgid Here is <emphasize>emphasized</emphasize> text. msgstr Tässä on <emphasize>korostettua</emphasize> text.

52 Ohjelmistojen kääntämisen erityispiirteitä Erikoismerkinnät Tulostaminen ohjelmointikielissä Poistot ja lisäykset tekstiin Merkkijonojen yhdistely Valikot Valintaikkunat

53 Printf - muotoiltu tulostaminen C-ohjelmointikielessä Monet muut kielet käyttävät samaa merkintätapaa esim. printf ( Terve, metsä! ); Tulostaa Terve, metsä! Internationalisoituna: printf (getstring( Hello, world! )); Miten sisällyttää tulosteeseen muuttujia esim. Suomen 8. presidentti oli Kekkonen, jossa luku ja nimi tulisivat muuttujasta print ( Suomen + luku +. presidentti oli + nimi); C-kielessä merkkijonoja ja lukuja ei voi katenoida helposti printstring ( Suomen ); printinteger (luku); printstring (. presidentti oli ); printstring (nimi); Ei hyvä Oleellisempaa: internationalisointi tuottaisi monta merkkijonoa

54 printf......parametrien tulostus ja muotoilu Parametrien sisällyttäminen tulosteeseen printf (muotoilumerkkijono, parametri1, parametri2,...); Parametrit ilmaistaan muotoilumerkkijonossa merkinnöillä %d (kokonaisluku), %s (merkkijono), jne. Parametrit ovat yleensä muuttujia, jotka voivat saada eri arvoja pjarjestysluku = 11; pnimi = Tarja Halonen ; printf ( Suomen %d. presidentti on %s\n, pjarjestysluku, pnimi); Numeerinen parametri (11) ja merkkijonoparametri Tulostaa: Suomen 11. presidentti on Tarja Halonen

55 printf......erilaisia parametrikoodeja %d - kokonaisluku %3d - pituus kolme numeroa ja jos vähemmän niin täytetään välilyönneillä %03d - pituus kolme numeroa ja jos vähemmän niin täytetään nollilla %+d - kirjoitetaan etumerkki myös positiivisille luvuille, esim. -42 ja +42 (muutoin etumerkki tulee vain negatiivisille) %s - merkkijono %20s - merkkijono, jonka pituus on 20 merkkiä, puuttuvat merkit täytetään välilyöntimerkeillä %f tai %g -liukuluku %2.4f - liukuluku, jossa 2 kokonaislukunumeroa ja neljä pilkun jälkeen, esim %03.4f - kokonaislukuosa kolme numeroa ja jos vähemmän niin täytetään nollilla, esim %x heksadesimaaliluku,...

56 Tulostuskentät: printf Joskus järjestystä täytyisi vaihtaa printf ( %s of %s, ruler, country); Engl. tulostuu: President of Finland Suomennos: %s %s -> presidentti Suomen...oops Voidaan yrittää korjata: %s, %s -> presidentti, Suomen Usein tuetaan kehittyneempiä keinoja (C++-kieli): String( %1 of %2 ).arg(ruler).arg(country); Lokalisoitava merkkijono: %1 of %2 Suomennettava: %2 %1 -> Suomen presidentti (olettaen että kentästä tulee valtio oikein genetiivimuodossa) Erilaisia merkintätapoja eri ohj.kielissä ja kehitystyökaluissa: QT/KDE: %1, %2,... OpenOffice: $1, $2,... tai $nimi Jotkin muut: \1, \2,...

57 printf... (2/4)...Lainatut (quotoidut) merkit %% tulostaa prosenttimerkin printf ( Lainasta on maksettu %d%% ); -> Lainasta on maksettu 84% Muuten kääntäjä (compileri) tulkitsee parametrin koodiksi \n rivinvaihto \t sarkainmerkki \ lainausmerkit Lainausmerkeillä merkataan merkkijonon alkaminen ja loppuminen, joten merkkijonon keskellä ei voisi olla lainausmerkkejä.

58 printf... (3/4)...Kenoviivalla lainatut merkit \0NNN oktaalilukuna (8-järjestelmässä) annettu merkin koodi. Kun desimaaliluvut ovat , ovat heksadesimaaliluvut (8 numeroa ). Esim. Oktaaliluku \0123 on desimaalilukuna 1*8*8+2*8+3=83, joka on ASCII-merkistössä kirjain S. \xnn heksadesimaalilukuna (16-järjestelmässä) annetun merkin koodi Kun desimaaliluvut ovat , ovat heksadesimaaliluvut abcdef (16 numeroa ). Esim. Heksadesimaaliluku \x4a on desimaalilukuna 4*16+10=74, joka on ASCII-merkistössä kirjain J. \\ kenoviiva Joskus printf:n tulostetta voidaan käyttää toisen printf:n muotoilumerkkijonona, jolloin \ täytyy olla tuplasti tai jopa neljästi: \\n, \\\\n

59 printf......käännettäessä tärkeää Huolehdittava kenttäkoodien kohdalla, että... kenttiä %s, %d, jne. ei katoa tai tule lisää kentät pysyvät samassa järjestyksessä!!! Virheet johtavat C-kielessä ohjelman kaatumiseen Tulostuva prosenttimerkki on aina quotoitu %% Huolehdittava tulostuskoodien kohdalla, että Lainausmerkit on quotoitu oikein Muutkin quotoinnit ovat kuten alkukielessä

60 Erikoismerkinnät %PRODUCTNAME, %PRODUCTVERSION == OpenOffice.org ja 2.0 tai , tms. %PRODUCTNAMEissa, %PRODUCTNAMEiin,... %PRODUCTVERSION:n, :ssa,... Pikanäppäimet: M~uokkaa -> Muokkaa Ei saa olla konflikteja, erit. valikoissa

61 Symboliset nimet (tunnisteet) Ohjelmien tai tietokantojen tunnisteita Käännettävä vain äärimmäisen harvoin Joitain tunnettuja tapauksia: Taulukkolaskennan (esim. OpenOffice Calc) funktioiden nimet OpenOfficessa ei enää suomennettuina monista syistä OpenOfficessa tietokannan ohjatussa luonnissa tietokantataulujen ja kenttien esimerkkinimet Ei ehkä sittenkään järkevää Erikseen lyhyet nimet, pituus maks. 10 merkkiä tai tulee ongelmia KTurtlessa (Konna) kilpikonnan ohjauskomennot Tyypilliset säännöt: Vain merkit a-z, A-Z, numerot, alaviiva_ Ei välilyöntejä, ei skandeja, ei miinusta- tai plussaa+, jne. Alettava kirjaimella tai alaviivalla, ei numerolla

62 Valikot Käytäntöjä Käännökset usein erittäin vakiintuneet Ellipsis Tiedosto... merkitsee avautuvaa valintaikkunaa Pikavalintojen oltava ristiriidattomia ja järkeviä Eri ohjelmien valikoissa käytetään usein samoja merkkijonoresursseja Yhtenäistää käännökset, mutta... Ristiriitoja joskus mahdotonta selvittää ilman kontaktia ohjelmoijiin Joissain systeemeissä (esim. KDE) toimintoja, joilla valikoiden ristiriidat voidaan selvittää

63 Valikkoristiiriitojen selvittäminen ja yhtenäistäminen Calc Writer Impress Draw Base a Taulukko b c d Tiedot Diaesitys e f g h i Ikkuna Ikkuna Ikkuna Ikkuna Ikkuna j k l Lisää Lisää Lisää Lisää Lisää m Muokkaa Muokkaa Muokkaa Muokkaa / Muuta Muokkaa n Näytä Näytä Näytä Näytä Näytä o Ohje Ohje Ohje Ohje Ohje p q r s t Tiedosto Tiedosto Tiedosto Tiedosto Tiedosto u Muotoilu Muotoilu Muotoilu Muotoilu v w x y Työkalut Työkalut Työkalut Työkalut Työkalut z å

64 Valintaikkunat Koostuvat ohjausobjekteista (kontrolleista, ikkunaelementeistä) Painikkeet, tekstikentät, valintaruudut, luetteloruudut, jne. Joissain ympäristöissä ohjausobjektit kiinteän kokoisia Esim. Windows, OpenOffice Käännöksen mahduttava vakiokokoiseen tilaan Aina vältettävä pidentämästä merkkijonoja paljoa Tapa muokata kokoa vaihtelee ohjelmistoittain: Ohjelmakoodista - täytyy lokalisoida koko lähdekoodi (huh) Valintaikkunoiden asettelu määritelty muokattavassa resurssitiedostossa - jotenkuten lokalisoitavissa, mutta täytyy tehdä joka versiolle uudestaan Ohjausobjektien koko säätyy sisällön mukaan Esim. KDE, Gnome Fonttia ja fonttikokoa voi muuttaa vapaasti

65 Kontekstin selvittäminen (1/3) Merkkijonotiedostojen suhde ohjelmiston moduuleihin ja toiminnallisuuksiin Merkkijonojen järjestys yleensä kontekstin suhteen looginen Merkkijonotunniste vihjeenä Täysin ohjelmiston oman käytännön mukainen Ei normaalisti gettext-po-tiedostoissa, mutta esim. OpenOfficen po-tiedostot ovat generoituja tunnisteellisista tiedostoista, joten tunnisteet näkyvät automaattisesti generoituina kommentteina Esim. OpenOfficen po-tiedostossa: #: Common.xcu#..Common.Menus.New.m0.Title.value.text msgid ~Text document Varmaankin valikon File/New valinta Text document

66 Kontekstin selvittäminen (2/3) Lähdekooditiedoston nimi Usein automaattisena kommenttina Täysin ohjelmiston arkkitehtuurista riippuva Esim. KBabel osaa näyttää vastaavan lähdekoodin Kommentit Ohjelmoijan tekemiä selkokielisiä selityksiä. Esim. gettextissä: msgid _: Comment text\n Actual text Eriyttävät samalla monimerkityksiset sanat Esim. _: In table\n column (suom. sarake) _: In page layout\n column (suom. palsta) Msgid:n kommenttitekstiä ei saa kopioida käännökseen Paina KBabelissa Ctrl+Välilyönti kopioidaksesi käännettävän osuuden

67 Kontekstin selvittäminen (3/3) Ohjelman käyttäminen Tunnettava ohjelma mahdollisimman hyvin Valikot ja valintaikkunat helppoja löytää Kaikkia merkkijonoja ei löydä helposti, esim. virheviestit. Virheenjäljitysmerkkijonot Merkkijonoon lisätty numeerinen tunniste Vain harvat järjestelmät tukevat helposti Esim. Tiedosto 4145, Muokkaa 4146, jne. Näppärä tapa yksilöidä UI:n merkkijono resurssien merkkijonoon

68 Poistoja tekstistä Kaikkia lauseita/ilmaisuja ei ole pakko kääntää lainkaan Usein tekstistä täytyy poistaa tarpeettomuuksia "Cupsomatic is a Perl script that is needed to..." Mikä ihme on "Perl-skripti"? (Perl-komentosarja...?) Onko relevanttia että ohjelma on Perl-skripti? Suom. "Cupsomatic-ohjelmaa tarvitaan..." Jos täsmennys saattaa olla relevantti jollekulle, voidaan se siirtää myöhemmäksi paremmin selitettynä "... Cupsomatic on toteutettu Perl-ohjelmointikielellä ja edistyneet käyttäjät voivat tehdä siihen helposti parannuksia."

69 Lisäyksiä tekstiin Usein tekstiin täytyy lisätä selityksiä "With the emerging CUPS concept, extending the use of PPDs even to non-postscript printers..." CUPS? CUPS concept? PPDs? "...CUPS-tulostusjärjestelmän...PPD-kuvaustiedostojen..." Lyhenteiden käyttö usein yli-innokasta "Ghostscript filter that can be used with any other program that needs a software-rip." Suom. "...joka tarvitsee ohjelmallista kuvanrasterointia (RIP)."

70 Kieliongelmia Katkaistut merkkijonot Autosave every, Minutes -> Tallenna automaattisesti joka [15] Pöytäkirja is required by Käsittämättömät kohteet $1 was not found Kohdetta $1 ei löytynyt Tiedostoa/kansiota/tietuetta $1 ei löytynyt Move $1 to $2 Siirrä $1 kohteeseen $2? Siirrä $1 kansioon $2? riville?...?

71 Kieliongelmia... Monimerkityksiset sanat column: sarake (taulukossa), palsta (sivulla) table: taulukko (tekstissä), taulu (tietokannoissa) Internationalisointi saattanut optimoida monimerkityksiset sanat yhdeksi merkkijonoksi

Linuxin lokalisointi. Marko Grönroos <magi@iki.fi>

Linuxin lokalisointi. Marko Grönroos <magi@iki.fi> Linuxin lokalisointi Marko Grönroos Sisällys Johdanto Miten globalisointi toimii (xgettext) KDE OpenOffice Muut järjestelmät Suomenkielinen kirjallisuus Kääntämisen ongelmia Mitä on lokalisointi?

Lisätiedot

Linuxin lokalisointi

Linuxin lokalisointi Linuxin lokalisointi Marko Grönroos Linux-Aktivaattori ry Lokalisointityöryhmä Sisällys Johdanto - miksi suomennetaan? Lokalisointityöryhmä Linuxin suomennoksen tilanne Työpöytäympäristöt

Lisätiedot

kansainvälistäminen ja paikallistaminen Zopessa Plonen käännöstyö Asko Soukka, Jyväskylän yliopisto asko.soukka@jyu.fi

kansainvälistäminen ja paikallistaminen Zopessa Plonen käännöstyö Asko Soukka, Jyväskylän yliopisto asko.soukka@jyu.fi kansainvälistäminen ja paikallistaminen Zopessa Plonen käännöstyö Asko Soukka, Jyväskylän yliopisto asko.soukka@jyu.fi Kääntämisvaihtoehdot Plonessa Localizer ja Translation Service käytön myötä kumuloituva

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

Merkkijono määritellään kuten muutkin taulukot, mutta tilaa on varattava yksi ylimääräinen paikka lopetusmerkille:

Merkkijono määritellään kuten muutkin taulukot, mutta tilaa on varattava yksi ylimääräinen paikka lopetusmerkille: Merkkijonot C-kielessä merkkijono on taulukko, jonka alkiot ovat char -tyyppiä. Taulukon viimeiseksi merkiksi tulee merkki '\0', joka ilmaisee merkkijonon loppumisen. Merkkijono määritellään kuten muutkin

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Hyvä ohjelmointitapa. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen suunnittelu

TIE Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 12: Lokalisointia/kansainvälistystä TIE-20200 Samuel Lahtinen 1 Sisältöä Kansainvälistäminen/lokalisointi Mitä asioita voi liittyä kansainvälistämiseen/lokalisointiin?

Lisätiedot

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux Historiaa Linux on Unix-yhteensopiva käyttöjärjestelmä. Unixin perusta luotiin 1964 MIT:ssa aloitetussa MULTICS-projektissa (http://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tkhist/k2000/alustukset/unix_hist/unix_historia.htm)

Lisätiedot

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin Raimo Nikkilä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu - Automaation tietotekniikan tutkimusryhmä 17. tammikuuta 2013

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen suunnittelu

TIE Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 8: Lokalisointia/kansainvälistystä TIE-20200 Samuel Lahtinen 1 Ajankohtaista Viimeiset viikkoharkat tarjolla, aiheena kansainvälistäminen/lokalisointi Viikkoharkkoja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Ohjelmistotekniikka. Krista Nevalainen TOIMISTO-OHJELMAT LINUXISSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Ohjelmistotekniikka. Krista Nevalainen TOIMISTO-OHJELMAT LINUXISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Ohjelmistotekniikka Krista Nevalainen TOIMISTO-OHJELMAT LINUXISSA Linux-järjestelmät seminaari 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TOIMISTO-OHJELMISTOT

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut. Janne Käki 13.9.2006

H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut. Janne Käki 13.9.2006 H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut Janne Käki 13.9.2006 Mikä ihmeen HTML? HyperText Markup Language hypertekstiä eli toisiinsa linkitettyjä dokumentteja merkintäkieli, perustuu erilaisiin

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot WINE API ja Virtualisointiohjelmistot Yleistä Winestä Ohjelmisto, joka mahdollistaa Windows -pohjaisten ohjelmien käytön kuissa käyttöjärjestelmissä Toimii yhteensopivuuskerroksena ohjelman ja käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli.

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli. HTML & CSS Antti Koivisto HTML (HyperText Markup Language)! HTML on sivujen kuvauskieli.! Se ei ole ohjelmointikieli.! HTML on merkintäkieli, joka koostuu monista merkintä tägeistä ().! Voidaan

Lisätiedot

Miten lokalisointityö kohtaa kielen normatiivisuuden?

Miten lokalisointityö kohtaa kielen normatiivisuuden? Miten lokalisointityö kohtaa kielen normatiivisuuden? Tommi Nieminen tommi.k.nieminen@jyu.f Taustaa: KDE-lokalisointiprojekti KDE (nyttemmin oikein KDE SC ) on monialustainen työympäristöprojekti pääalusta

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia. Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-ympäristö Java-ohjelma ja ohjelmaluokka

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman

Lisätiedot

MITÄ JAVASCRIPT ON?...3

MITÄ JAVASCRIPT ON?...3 JavaScript MITÄ JAVASCRIPT ON?...3 YLEISTÄ JAVASCRIPTIN SYNTAKSISTA...3 KÄSKYSANAT JA MUUT VARATUT SANAT...3 MUUTTUJIEN, FUNKTIOIDEN JA LUOKKIEN NIMISSÄ...3 HTML-TAGEIHIN VIITTAAVISSA METODINIMISSÄ...3

Lisätiedot

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet

3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet 3 Verkkosaavutettavuuden tekniset perusteet Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti tietoa laitteista ja sovelluksista, käyttäjistä ja käyttötavoista, sekä tekniikasta. Tekniikasta on

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, literaalivakio, nimetty vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen 1 Tunnus Java tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

Lokalisointitestaus. Matti Vuori, www.mattivuori.net 1(17) 26.3.2009

Lokalisointitestaus. Matti Vuori, www.mattivuori.net 1(17) 26.3.2009 Lokalisointitestaus Lokalisointitestauksella varmistetaan se, että ohjelmisto toimii halutussa kohdemaassa oikein ja halutulla laatutasolla. Lokalisointitestaus ei ole pelkkää käännösten testausta, vaan

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Web-sovelluksen luominen

Pedacode Pikaopas. Web-sovelluksen luominen Pedacode Pikaopas Web-sovelluksen luominen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Netbeans-työkalulla luodaan uusi yksinkertainen web-sovellus ja testataan sen toiminta. Opas kattaa kaiken aiheeseen

Lisätiedot

Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS. Tutkielma 2011

Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS. Tutkielma 2011 1 Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS Tutkielma 2011 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. ASENTAMINEN... 4 3. KÄYTTÖ... 4 3.1 Perusasetukset... 4 3.2 Git:n ottaminen käyttöön projektissa... 5 3.3 Tiedostojen lisääminen

Lisätiedot

Versionhallinta MIKSI?

Versionhallinta MIKSI? Versionhallinta MIKSI? Versionhallinta Miten jakaa tiedostot ihmisten kesken? Miten pitää tiedostot ajan tasalla? Miten hoitaa päällekkäiset muutokset samaan tiedostoon? Miten muistaa, mitä on tehty? Miten

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 1 Peruskäyttö Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman esittely Tekstinkäsittelyprosessi Tekstin

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita Käyttäjän kanssa keskusteleva ohjelma 1 Kirjoittaminen konsolinäkymään //Java ohjelma, joka tulostaa konsoli-ikkunaan public class HeiMaailma { public void aja() { // kirjoitus ja

Lisätiedot

C-ohjelmoinnin peruskurssi. Pasi Sarolahti

C-ohjelmoinnin peruskurssi. Pasi Sarolahti C! C-ohjelmoinnin peruskurssi Pasi Sarolahti Mitä haluan oppia C-kurssilla? ja miksi? Tutustu lähimpään naapuriin Keskustelkaa miksi halusitte / jouduitte tulemaan kurssille 3 minuuttia è kootaan vastauksia

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2009 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-kehitysympäristö Java-ohjelma ja luokka

Lisätiedot

VALO-ohjelmat ja LTSP kouluissa. Elias Aarnio Innopark, AVO-hanke elias.aarnio@innopark.fi 040-8204614

VALO-ohjelmat ja LTSP kouluissa. Elias Aarnio Innopark, AVO-hanke elias.aarnio@innopark.fi 040-8204614 VALO-ohjelmat ja LTSP kouluissa Elias Aarnio Innopark, AVO-hanke elias.aarnio@innopark.fi 040-8204614 Mikä ihmeen VALO? VALO = Vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmat Kyse on siis Open Sourcesta eli avoimesta

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. Yleisiä tekstinkäsittelyn periaatteita OpenOffice.org Writer vs. MS Word. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus

Tekstinkäsittelystä. Yleisiä tekstinkäsittelyn periaatteita OpenOffice.org Writer vs. MS Word. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus Tekstinkäsittelystä Toimisto-ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOffice + ohjepaketti (+ kielityökalut) Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word 2010 Yleisiä

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Openoffice Impress-pikakurssi

Openoffice Impress-pikakurssi Openoffice Impress-pikakurssi Openofficen saat kotikoneellesi ilmaiseksi osoitteesta www.openoffice.org Writer on MS Wordin vastine, eli tekstinkäsittelyohjelma Calc on MS Exelin vastine, eli taulukkolaskenta-

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 25.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 25.2.2009 1 / 34 Syötteessä useita lukuja samalla rivillä Seuraavassa esimerkissä käyttäjä antaa useita lukuja samalla

Lisätiedot

H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut. Janne Käki

H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut. Janne Käki H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut Janne Käki 13.9.2006 Mikä ihmeen HTML? HyperText Markup Language hypertekstiä eli toisiinsa linkitettyjä dokumentteja merkintäkieli, perustuu erilaisiin

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ Tässä ohjeessa esitetään kuinka Excel-taulukkolaskentaan luodaan makro ja annetaan muutama vinkki makron käyttöön. Ohje koostuu seuraavasti: 1. Mikä makro

Lisätiedot

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi 1 Javan perusteet Ohjelmointi IPO-malli Java lähdekoodista suoritettavaksi ohjelmaksi Vakio Muuttuja Miten Javalla näytetään tietoa käyttäjälle, miten Javalla luetaan käyttäjän antama syöte Miten Javalla

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

TermBase NET versio 1.0.1. (Beta)

TermBase NET versio 1.0.1. (Beta) TermBase NET versio 1.0.1. (Beta) Sulautettu sanasto- ja termikanta OHJEET TÄRKEÄÄ: Copyright M. Tuittu, 2005 Kaikki oikeudet pidätetään. TermBase NET on toteutettu java -tekniikalla. Java and all Java-based

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

OpenOffice toimisto-ohjelma

OpenOffice toimisto-ohjelma OpenOffice toimisto-ohjelma Tässä dokumentissa selitetään OpenOffice-ohjelman asentaminen ja käyttöönotto. 1.Mikä on OpenOffice? OpenOffice on ilmainen toimisto-ohjelmapaketti useaan eri ympäristöön. Sen

Lisätiedot

Versionhallinta MIKSI?

Versionhallinta MIKSI? Versionhallinta MIKSI? Versionhallinta Miten jakaa tiedostot ihmisten kesken? Miten pitää tiedostot ajan tasalla? Miten hoitaa päällekkäiset muutokset samaan tiedostoon? Miten muistaa, mitä on tehty? Miten

Lisätiedot

Optima käyttöopas opiskelijalle

Optima käyttöopas opiskelijalle Optima käyttöopas opiskelijalle Sisällys 1. Laitteistovaatimukset...3 2. Optimaan kirjautuminen...4 3. Optiman käyttöliittymä...5 4. Työskentely Optimassa...9 Materiaalin avaaminen...9 Tallentaminen ja

Lisätiedot

Subversion-ohje. Linux Traffic Control-käyttöliittymä Ryhmä paketti2

Subversion-ohje. Linux Traffic Control-käyttöliittymä Ryhmä paketti2 Subversion-ohje Linux Traffic Control-käyttöliittymä Ryhmä paketti2 Helsinki 1.11.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006

Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006 Ohjelmoinnin perusteet, syksy 2006 Esimerkkivastaukset 1. harjoituksiin. Alkuperäiset esimerkkivastaukset laati Jari Suominen. Vastauksia muokkasi Jukka Stenlund. 1. Esitä seuraavan algoritmin tila jokaisen

Lisätiedot

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010 SQLite selvitysraportti Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen Maaliskuu 2010 Opinnäytetyö Kuukausi Vuosi 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ SQLITE:STA... 2 2. HISTORIA... 2 3. SQLITEN KÄYTTÖ... 3 3.1 SQLiten asennus

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 16.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 16.9.2015 1 / 26 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa.

C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa. Taulukot C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa. Taulukon muuttujilla (muistipaikoilla) on yhteinen nimi. Jokaiseen yksittäiseen

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1

8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 8. Näppäimistöltä lukeminen 8.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. In-luokka, käännös ja tulkinta Scanner-luokka. 8.2 Yleistä Näppäimistöltä annettujen arvojen (syötteiden)

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

Korpusten käsittely clt131, P Luento 6

Korpusten käsittely clt131, P Luento 6 Korpusten käsittely clt131, P2 2006 Luento 6 Nicholas Volk 8.12.2006 Humanistinen tiedekunta Syöterivien lukemista while () { käsky1; käsky2; käskyn; } continue { print $_; }

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 12.8.2011 Sisällys 1 Tekstinkäsittelyohjelma... 1 2 Tekstinkäsittelyprosessi... 2 3 Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä...

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, Vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen Ohjelmointi (ict1tx006) Tunnus (5.3) Javan tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

Harjoitus 2 (viikko 45)

Harjoitus 2 (viikko 45) Mikäli tehtävissä on jotain epäselvää, laita sähköpostia vastuuopettajalle (jorma.laurikkala@uta.fi). Muista lisätä static-määre operaatioidesi otsikoihin, jotta ohjelmasi kääntyvät. Muista noudattaa hyvän

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN YLEISTÄ LUENNOT (8 H) & TYÖPAJA (2 H) YHTEYSTIEDOT ville.salminen@oulu.fi VÄLINEET Tekstieditori Mieluummin Windowsin Notepad kuin esimerkiksi Microsoft Word

Lisätiedot

Perusteet. Pasi Sarolahti Aalto University School of Electrical Engineering. C-ohjelmointi Kevät Pasi Sarolahti

Perusteet. Pasi Sarolahti Aalto University School of Electrical Engineering. C-ohjelmointi Kevät Pasi Sarolahti C! Perusteet 19.1.2017 Palautteesta (1. kierros toistaiseksi) (Erittäin) helppoa Miksi vain puolet pisteistä? Vaikeinta oli ohjelmointiympäristön asennus ja käyttö Ei selvää että main funktion pitikin

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS FINVOICE-laskujen arkistointiohjelma Ohje 1 (5) FINVOICE-LASKUJEN ARKISTOINTILMA Ohjelma on tarkoitettu pankkiyhteysohjelmalla vastaanotettujen Finvoice-verkkolaskujen jatkokäsittelyyn. Ohjelman käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Microsoft Projectin mukauttaminen

Microsoft Projectin mukauttaminen LIITE 385 C Microsoft Projectin mukauttaminen Tässä liitteessä kuvataan yleisimpiä tapoja mukauttaa Microsoft Projectia käyttäjän tarpeiden mukaan. Jotkin Microsoft Projectin mukauttamisasetukset ovat

Lisätiedot

Ohjelmointi Linuxissa. Sisällysluettelo. 1. Mitä tarvitaan sovellusten tuottamiseen? Tehnyt: Antti Martikainen (1300698)

Ohjelmointi Linuxissa. Sisällysluettelo. 1. Mitä tarvitaan sovellusten tuottamiseen? Tehnyt: Antti Martikainen (1300698) Ohjelmointi Linuxissa Tehnyt: Antti Martikainen (1300698) Sisällysluettelo 1. Mitä tarvitaan sovellusten tuottamiseen?...1 2. GNU Toolchain...2 3. Tekstieditorit...2 4. Hello world-sovelluksen luominen

Lisätiedot

Innovointiprosessi. Lili Aunimo. 11.12.2009 Lili Aunimo

Innovointiprosessi. Lili Aunimo. 11.12.2009 Lili Aunimo Innovointiprosessi Lili Aunimo Lisensointi Tekijänoikeudet: Verkkomultimediaopintojaksolla Ohjelmistolisenssit Sisältölisenssit: kuvat, musiikki, video, teksti Creative Commons http://fi.wikipedia.org/wiki/lisenssi

Lisätiedot

Vaasan yliopiston toimintaa tukevat informaatiopalvelut ovat käytettävissä WWW:n kautta.

Vaasan yliopiston toimintaa tukevat informaatiopalvelut ovat käytettävissä WWW:n kautta. 1. Julkaisutoiminnan peruskysymyksiä a) Mieti kohderyhmät b) Mieti palvelut c) Mieti palvelujen toteutus Vaasan yliopiston toimintaa tukevat informaatiopalvelut ovat käytettävissä WWW:n kautta. PALVELUKOKONAISUUDET:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2011 1 / 34 Luentopalaute kännykällä käynnissä! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

Felipe Ballester TI07

Felipe Ballester TI07 Felipe Ballester TI07 Työpöytäympäristöllä tarkoitetaan ohjelmistokokonaisuutta, joka antaa käyttöjärjestelmälle graafisen ilmeen ja hallinnointiominaisuuksia Työpöytäympäristön komponentteja ovat mm:

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 20.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 20.1.2010 1 / 40 Arvon pyytäminen käyttäjältä Käyttäjän antaman arvon voi lukea raw_input-käskyllä. Käskyn sulkujen

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Versiohallinta ja Subversion. 26.9.2007 Maunu Tuomainen mttuomai@jyu.fi

Versiohallinta ja Subversion. 26.9.2007 Maunu Tuomainen mttuomai@jyu.fi Versiohallinta ja Subversion 26.9.2007 Maunu Tuomainen mttuomai@jyu.fi Versiohallinta yleisesti Ongelma: lähdekoodin ja muun materiaalin säilyttäminen siten, että: se on kaikkien saatavilla tuorein versio

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 27.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 27.1.2010 1 / 37 If-käsky toistokäskyn sisällä def main(): HELLERAJA = 25.0 print "Anna lampotiloja, lopeta -300:lla."

Lisätiedot

Ohjelmien lisensoinnista

Ohjelmien lisensoinnista Ohjelmien lisensoinnista Mitä ohjelmoijan on hyvä tietää ohjelmien tekijänoikeuksista ja (erityisesti open source) lisensseistä Tapani Tarvainen 27.11.2015 Lähtökohta: tekijänoikeus Yksinoikeus "määrätä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.1.2009 1 / 28 Esimerkki: murtoluvun sieventäminen Kirjoitetaan ohjelma, joka sieventää käyttäjän antaman murtoluvun.

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot