Tietokoneohjelmien kielen kääntäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokoneohjelmien kielen kääntäminen"

Transkriptio

1 Tietokoneohjelmien kielen kääntäminen Tampere

2 Sisältö Käsitteistä Avoin lähdekoodi - mitä se on? Internationalisointi + lokalisointi = globalisointi Lokalisoinnin alueita Avoimen lähdekoodin lokalisointiprojektit OpenOffice, KDE, Gnome, Mozilla, Linux,... Projektien välinen yhteistyö Globalisoinnin tekniikkaa Internationalisointi (Gettext) Merkkijonoresurssitiedostot Käännösohjelmat (KBabel) Versionhallinta Ohjelmistojen kääntämisen erityispiirteitä Koodit, yms.

3 Avoimen lähdekoodin ohjelmistot Tietokoneohjelmia, joista suorituskelpoisten ohjelmatiedostojen lisäksi saatavilla myös lähdekoodi Saa kopioida, jakaa ja erityisesti myös muuttaa vapaasti Tekijänoikeuksista huolehditaan ohjelmistolisensseillä GNU GPL, GNU LGPL, BSD, MPL, GNU FDL,... Monet lisensseistä varmistavat, että ohjelmistot myös pysyvät vapaina ja avoimina (GPL, LGPL) Linux-ydin, GNU-ohjelmistot, työpöytäympäristöt,... Monet myös Windowsille OpenOffice, Firefox, Thunderbird, Gimp,... Oiva välihyppy Linuxiin Yleistymässä kovaa vauhtia Vahva asema palvelimissa (web, tietokannat, superlaskenta, jne.) Saamassa jalansijaa työpöydillä

4 Lokalisointi (l10n) Suom. kotoistus Tietokoneohjelman spesialisointia tiettyyn kulttuuriseen, poliittiseen tai maantieteellinen kokonaisuuteen eli lokaaliin Lokaaleja voivat olla esimerkiksi kieli, maa tai tietty maantieteellinen sijainti Tavallisimmin tarkoittaa kielen kääntämistä Jos internationalisointi on tehty hyvin, lokalisointi ei vaadi lainkaan ohjelmointia

5 Lokalisoitavat asiat (1/2) Maakohtaiset asetukset lukuarvojen muodot ( ,00 ) päivämäärän ja kellonajan muodot valuuttayksiköt, valuuttamuodot Paperikoot, mittajärjestelmät (SI/imperiaaliset) Näppäimistön järjestys Unicode CLDR -tietovarasto (http://kotoistus.fi/) Fontit Merkkijoukot (Unicode/UCS) Sovelluskohtaisia asioita: kaupunkien nimet ja sijainnit (kstars) Internet-operaattorien tiedot (kppp) Hakukoneet ja weppisivut (uutispalvelut) Asiakirjapohjat, esim. SFS vakiomuotoilu

6 Lokalisoitavat asiat (2/2) Kielenkäännökset Käyttöliittymät Valikot, valintaikkunat, viestit... Mediat: videot, äänet, grafiikat Käytönaikaiset ohjeet Käyttöoppaat Verkkosivustot Tavutus ja oikoluku Vaativat ohjelmointia + sanalistojen luomista Avoimen koodin ratkaisuja: Soikko, Hunspell-fi

7 Internationalisointi (i18n) Tietokoneohjelman yleistäminen siten, että se on riippumaton kulttuurisesta, poliittisesta tai maantieteellisestä alueesta eli lokaalista Lokaalispesifinen tieto irroitetaan ohjelmasta erilliseksi resurssiksi, jota voi muokata ilman ohjelmointia Ohjelmointia Useimmissa ohjelmistokehitysvälineissä (SDK) omat internationalisointimenetelmänsä- ja työkalunsa Monia ohjelmia ei ole lainkaan internationalisoitu

8 Globalisointi (g11n) Koko prosessi joka sisältää Internationalisoinnin (yleistys) ohjelmointia Lokalisoinnin (spesialisointi) eri lokaaleille käännöstyötä, yms.

9 Globalisointisykli ohjelmistokehityssyklin osana Julkaisu Laadunv. Lokalisointi Suunnittelua Laadunvalvontaa Dokumentointia Ohjelmointia (sis. i18n)

10 Avoimen lähdekoodin globalisointisykli Julkaisu String freeze Laadunvalvontaa (sis. ohjelmointia ja i18n) Laadunv. Suunnittelua + ohjelmointia (sis. i18n) Lokalisointia Dokumentointia Feature freeze

11 Avoimen lähdekoodin lokalisointiprojektit Työpöytäympäristöt KDE, Gnome Linux-jakeluversiot Fedora, Debian, Ubuntu/Kubuntu, Mandriva, Novell SuSE... Ohjelmistot OpenOffice, Mozilla Firefox, Thunderbird, KOffice,... Järjestelmäohjelmat GNU Translation Project Unicode CLDR-määritykset (kotoistus.fi)

12 Tietotekniikan kotoistushanke Unicode CLDR-määritykset Common Locale Data Repository Unicode määrittelee myös erityisesti merkistöjä kotoistus.fi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen koordinoima Ohjaus- ja seurantaryhmässä n. 40 henkilöä eri tahoilta Kannanottopyynnöt Vahvistetut suositukset Ehdotukset kansainvälisille standardointielimille

13 Lokalisointiryhmät Tekninen tuki Ryhmänjohtaja Laadunvalvonta Lokalisointityöryhmä Käännöstiimi Kääntäjät Tekninen tuki Ohjelmistot Käännöstiimit

14 KDE: K Desktop Environment Käyttöliittymältään käyttäjäystävällisin työpöytäympäristö Linuxille (subjektiivinen arvio) Linux, Solaris Ei tule useimpien Linux-jakelujen mukana oletusympäristönä Kubuntu, SuSE/Novell, Mandriva sisältävät Suomennosryhmä Statistiikat: ja.po-tiedostot Subversion-versionhallinnassa Lokalisointi tehdään KBabelilla Kaikenlaista kivaa automatiikkaa Käännöshallintaohjelma Nyk. projektikohtaiset asetukset (OOo!) Dokumentaation lokalisointi alkuteillään

15

16

17 Gnome-työpöytäympäristö Linux, Solaris, HP-UX, BSD, Darwin Ensisijainen useimmissa Linux-jakeluissa Suomennosprojekti: Vastuualueet, statistiikat, oma sanakirja,... Käännöstilanne: Gnome 2.14: 99,89% käännetty perusmoduulit desktop, developer-libs, proposed HEAD: extras (paljon kääntämättömiä) office (gnumeric-functions kääntämättä)

18

19 Toimisto-ohjelmisto Writer - tekstinkäsittely (vrt. MS Word) Calc - taulukkolaskenta (vrt. MS Excel) Impress - esitysgrafiikka (vrt. MS PowerPoint) Draw - vektorigrafiikka Base - tietokannat (vrt. MS Access) Star Division, Saksa Sun Microsystems OpenOffice.org GNU GPL, GNU LGPL, SISSL StarOffice - suljettu kaupallinen versio

20 OpenOffice - käännösten historiaa Kuka kääntänyt aiemmin... OpenOffice 1.0 ammattikääntäjien kääntämää Kongo Group -> Pasanet (Turku) Sun Microsoft osti käännöksen -> StarOffice -> lahjoitti avoimeksi n Dokumentaatio: Sun (Pasanet) OpenOffice 1.1 -> Vapaaehtoisvoimin OpenOffice.org native-lang -projekti

21 OpenOffice - käännöstilanne OpenOffice julkaistu joulukuussa maaliskuussa 2006 Käännökset CVS:ssä Käännöstilanne: Käyttöliittymät käännetty kattavasti Käytönaikaiset ohjeet kokonaan kääntämättä Laajennetut vihjeet kääntämättä Mallit ja mm. kirjeiden ohjattu luonti kääntämättä Käännöstyö: Tärkeimmät postituslistat kääntäjälle: (suomennostiimin keskustelut) (laadunvalvonta) (englanninkielinen l10-keskustelu)

22 Lokalisointityöryhmä Kansallinen lokalisointutoiminta Debian Lokaalit Ohjelmistonkehitysprojektit Käännöstiimit KDE Gnome Lokalisointityöryhmä

23 Lokalisoinnin yhteistyö Lokalisointityöryhmä Perustettu kesäkuussa 2003 Lokalisointityöpaja Lokalisoinnin tilanne selvitys Viestintä Portaali Postituslistat (laadunvalvonta) IRC: #Lokalisointi (IrcNet) Sanakirja, ohjeita, työkaluja,...

24 Laadunvalvonta Postituslista Tarkoitus: palautteen saaminen Tällä hetkellä Gnomen laatulista Kääntäjä lähettää, kääntäjä korjaa Vasta oman tarkan oikoluvun jälkeen Muotoilusäännöt Kts. ohjeet lokalisointi.orgissa Merkistö ISO /15, ei UTF-8 Max. 50kt palasia kerrallaan Vastaaminen: lainaa > -merkeillä korjattavat kohdat

25 Globalisointitapoja Gettext (GNU-ohjelmat, Linux) Click'n'translate (Windows) Tunnisteellinen resurssitiedosto Ohjelmakoodiin integroitu (typerä tapa)...paljon muita... Suunnilleen jokaisella SDK-toimittajalla oma tapansa

26 Internationalisointi käytännössä......yksinkertainen ohjelma #include <stdio.h> int main () { /* Tulosta merkkijono. */ printf ("Hello, world!\n"); } EI RELEVANSSIA KÄÄNTÄJILLE YLEENSÄ! Jos ymmärtää niin aina hyvä juttu Yksinkertaisin mahdollinen ohjelma C-kielellä printf-funktio tulostaa merkkijonon päätteelle Lopussa \n rivinvaihto (newline) Erilaisia tulostus- tai näyttötapoja tuhansia

27 Internationalisointi käytännössä......typerä tapa /* Tulosta merkkijono kielen mukaan. */ if (language == ENGLISH) printf ("Hello, world!\n"); else if (language == FINNISH) printf ("Terve, metsä!\n"); Ohjelmaa ei oikeastaan ole edes internationalisoitu Kieli irrotettu valinnan tekevään muuttujaan Merkkijonot eivät erillisenä resurssina Vaatii kääntäjältä ohjelmointia Jos ehtolauseet (tai vastaava muu toteutus) kirjoitettaisiin tarkalla systematiikalla, merkkijonot voitaisiin poimia ohjelmasta automaattisesti, kääntää, ja jälleen sulauttaa takaisin lähdekoodiin. OpenOfficessa tehty vähän tämänkaltaisesti.

28 ...miten globalisointi tehdään? (Gettext) C/C++ (Java, Perl, Python,...) Lähdekoodi C/C++/... -kääntäjä xgettext msgfmt ajonaikaisesti Suorituskelpoinen ohjelma.mo.mo.mo eri kielille.pot (en) msgmerge.po (en+fi) KBabel 1. kerralla

29 Internationalisointi gettextillä......käytännössä Esim. printf ( Hello, world!\n ); tai i18n xgettextin tavalla: printf (gettext("hello world!\n")); gettext()-funktio hakee käännöksen Oletuskielen merkkijono toimii hakuavaimena xgettext-ohjelma hakee lähdekoodista kaikki hakuavaimet Tuottaa merkkijonoresurssitiedoston (.pot) Ohjelman kieliasetus yleensä käynnistettäessä Saadaan käyttöjärjestelmältä Linuxissa/UNIXissa LANG-ympäristömuuttujasta

30 Gettext......internationalisoitu ohjelma #include <stdio.h> #include <libintl.h> #include <locale.h> int main () { /* Hae lokaali ympäristömuuttujista. */ char* sl = setlocale (LC_ALL, ""); /* Aseta lokaalitiedostojen polku. */ bindtextdomain ("hello", "/usr/share"); /* Aseta nykyinen teksti-domain. */ textdomain ("hello"); } /* Hae ja tulosta merkkijono. */ printf (gettext ("Hello, world!\n"));

31 Gettext......po-tiedosto # SOME DESCRIPTIVE TITLE. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # FIRST AUTHOR YEAR. # #, fuzzy msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "POT-Creation-Date: : \n" "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n" "Last-Translator: FULL NAME "Language-Team: LANGUAGE "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=charset\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" #: hello.c:24 msgid "Hello, world!\n" msgstr ""

32 Gettext......lokalisoitu po-tiedosto... "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"... #: hello.c:24 msgid "Hello, world!\n" msgstr "Terve, met" "sä!\n"

33 Gettext......monikkomuodot (ngettext) Yksikkö- ja monikkomuotojen tulostus /* Muuttujalla i on useita eri arvoja 1-4. */ for (int luku=1; luku<=4; luku++) /* Hae ja tulosta merkkijono. */ printf (ngettext ("%d file", /* Yksikkömuoto */ "%d files", /* Monikkomuoto */ i), /* Lukumäärä ngettextille */ i); /* Tulostettava luku */ Tulostaa: 1 file 2 files 3 files 4 files

34 Gettext......monikkomuodot (ngettext) POT-tiedosto: PO-tiedosto:... #: hello.c:29 #, c-format msgid "%d file\n" msgid_plural "%d files\n" msgstr[0] "" msgstr[1] ""... #: hello.c:29 #, c-format msgid "%d file\n" msgid_plural "%d files\n" msgstr[0] "%d tiedosto" msgstr[1] "%d tiedostoa" Tulostaa: 1 file 2 files 3 files 4 files 1 tiedosto 2 tiedostoa 3 tiedostoa 4 tiedostoa

35 Sumeat merkkijonot Kun vanhaan käännökseen (.po-tiedostossa) mergetään uudet merkkijonot, jotkin merkkijonot ovat saattaaneet muuttua vain hieman Englanninkieliset merkkijonot ovat tunnisteita (msgid:tä) -> jos muuttuneet vähänkin, eivät enää täsmää -> Monet käännökset häviäisivät turhaan Hävinneet merkkijonot yritetään pelastaa Etsitään parhaiten vastaava uusi msdid Merkitään sumeaksi (fuzzy) Mitä sumeat merkkijonot ovat? Käännösvihjeitä Jos ei käännetä (edes hyväksytä), merkkijonot jäävät kääntämättömiksi Näkyvät yleensä statistiikoissa erikseen

36 Click'n'translate Käännetään napsauttamalla merkkijonoja GUI:ssa Valikot ja valintaikkunat resurssitiedostoissa Muut merkkijonot resurssilistana Joissain erit. vanhemmissa systeemeissä mm. Windows esim. OpenOfficellekin kuitenkin työkalu, jolla voidaan tehdä ei tiettävästi kovin käytetty Etuja: Konteksti näkyy suoraan Saa varmistettua, että tekstit mahtuvat GUI-elementteihin Vaikeuksia: Editointityökalut SDK-toimittajan tekemiä (ja usein suljettuja) Huono standardointi Ei voida käyttää käännöstoimiston omia työkaluja

37 Internationalisointi numeerisesti Ohjelmakoodissa: printf (getstring (STR_MERKKIJONOTUNNISTE), parametri1, parametri2); Määrittelytiedostossa tunnisteelle numeerinen arvo: #define STR_MERKKIJONOTUNNISTE 42 getstring-funktio saa siis luvun, jolla se hakee merkkijonon resurssitiedostosta Resurssitiedostossa numerolle merkkijonosisältö: [STR_EKAMERKKIJONO=1]... [STR_MERKKIJONOTUNNISTE=42] en= String in English, parameters: %d and %s fi= Merkkijono suomeksi, parametrit: %d ja %s

38 OpenOfficen lokalisointiprosessi localize extract oo2po OpenOffice Lähdekoodi CVS localize merge po2oo C++ -kääntäjä Suorituskelpoinen ohjelma KBabel

39 OpenOfficen lokalisointiprosessi Hae po-tiedostot Sourceforgesta Anonyymi-CVS cvs... login, cvs... checkout Muista ajaa usein: cvs update Varaa käännösalue Tee käännökset (tai laadutus) Kerää käännökset Tar-paketti (vain muokatut hakemistot) cvs diff -u moduuli > mun-mdl patch Postita CVS-arkiston ylläpitäjälle liitteessä

40 OpenOfficen lokalisointiprosessi... CVS-arkiston hoitajat tekevät: CVS:n po-tiedostoista nk. GSI-tiedosto Toimitetaan Pavel Janikille (cz) Pavel tekee buildit Eri alustat: Linux, Windows, Solaris,... FreeBSD, OSX n. viikon välein -> palautteen saaminen kestää Ladattavissa Pavelin palvelimelta Kts. Pavelin Blogi Uudet merkkijonot pot-hakemisto CVS-arkiston hoitajat yhdistävät

41 Versionhallinta Taltioi tiedostojen versiot Muutokset täytyy toimittaa (commit) versionhallintaan Tekstitiedostoissa toimii rivipohjalta Useat muokkaajat voivat muokata jopa saman tiedoston eri osia, muutokset yhdistetään (merge) fiksusti samaan tiedostoon, jos eivät ole ristiriidassa Käytetään aina ohjelmistokehityksessä ei välttämättä käännöstyössä Avoimessa lähdekoodissa: CVS - yleisesti käytetyin, suorastaan standardi Subversion - uusi nouseva HUOM! Ei kurssin kannalta oleellista Käännöstiedostot saatavissa yleensä webin kautta, käännetyt toimitetaan käännösryhmän vetäjälle.

42 Versionhallinta (CVS) Käyttöliittymät: Linux/UNIX/Windows-komentorivi GUI-sovellukset, esim. WinCVS, Cervisia, jne. Web-liittymät, esim. WebCVS, Bonzai, jne. Komennot: checkout - noutaa asiakirjavarannon update - päivittää paikallisen kopion commit/checkin - toimittaa muokatut asiakirjat diff - vertailee eri versioita Muita ominaisuuksia Branching - kehitystä voidaan tehdä useissa rinnakkaisissa kehityshaaroissa. Yleensä pääkehityshaara (head/main) ja julkaistujen versioiden ylläpito- ja jatkokehityshaara. Sivuhaarat voidaan yhdistää takaisin päähaaraan, jolloin saadaan esim. vikakorjaukset. Lukitukset (harvoin käytetty)

43 Luento 2 sisällys Sanastot Sanastokeskustelut Merkistöt HTML (HyperText Markup Language) XML (extensible Markup Language) Ohjelmistojen kääntämisen erityispiirteitä

44 Sanastot Linux-sanasto () Paljon myös yleistä ATK- ja muuta sanastoa Gnome-fi:n sanasto Tietotekniikan termitalkoot (Sanastokeskus TSK) Kotoistus-projektin standardikäännökset Eurooppalaisen merkistön merkkien suomenkieliset nimet ATK-sanakirja Erikoisalojen sanastot Jukka Korpela listannut paljon Sanastokeskustelut Laatulistalla kommentoinnin yhteydessä IRC:ssä #Lokalisointi-kanavalla

45 Merkistöt Sama merkki voidaan esittää tietokoneessa monella eri tavalla Vanhat 8-bittiset (256 merkkiä) merkkikoodaukset ISO (ANSI): Länsimaiset merkit ISO : Länsimaiset mutta uro-merkillä Unicode standardisoi mm. merkkikoodauksia Kts. Merkistössä nykyisin yli merkkiä (?) Unicode Transformation Forms (UTF): UTF-32 - Linuxissa sisäinen koodaus UTF-16 - Windowsissa ja Macissa hyvin käytetty UTF-8 - hyvin käytetty mm. WWW-sivut, jne. Kaikilla esitysmuodoilla mahdollista esittää yli miljoona merkkiä

46 HTML-merkintäkieli (1/2) HyperText Markup Language WWW-sivut ovat HTML:ää Kaikkien sivujen HTML-lähdekoodin saa näkyviin selaimista Sivut voivat sisältää myös JavaScript-ohjemakoodia Käytetään myös ohjelmien sisällä Jotkin ohjetekstit, jossa tekstin korostusta ja hyperlinkkejä Perustuu merkintäkoodeihin (tägeihin) <merkintäkoodi>...</merkintäkoodi> <p>tämä on tekstikappale jossa on <b>lihavoitus tekstiä</b>.</p> <p> on paragraph eli tekstikappale, <b> on lihavoitu pätkä. Alku- ja loppumerkkien oltava samat Jotkin voivat olla myös yksittäin: esim. <br> (rivinvaihto) Attribuutit: <p align= right >...</p>

47 HTML-merkintäkieli (2/2) Esimerkiksi < ja > merkittävä: < ja > <b>1 + 2 < 5</b> Merkkikoodit: Nimetyt koodit: <, ö (eli ö), jne. Numeeriset koodit Unicodea: &#24d0; Merkkijonojen sisällön kanssa oltava varovainen <div align= right >...</div> ei saa kääntää tunnisteita

48 XML-merkintäkieli (1) extensible Markup Language HTML:n kaltainen, mutta tiukempi merkintäkieli Yleensä onneksi ohjelmallisesti generoitua Käännettäessä joudutaan koskemaan käsin Jos pienikin virhe, ohjelma ei toimi Käsinkirjoitettu XML tarkistettava validaattorilla, jos mitenkään mahdollista KBabelissa sisäänrakennettuna yksinkertainen validaattori <merkki>...</merkki> Kuten HTML:ssä Voi olla myös yksittäin: esim. <br/> (rivinvaihto) huomaa loppu-/, joka on välttämätön, toisin kuin HTML:ssä Merkintäkoodit täysin sovellusspesifisiä Eivät siis erityisesti muotoilukoodeja

49 XML-merkintäkieli (2) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <henkilot> <henkilo> <etunimi>aleksanteri</etunimi> <sukunimi>suuri</sukunimi> <syntymaaika> eaa</syntymaaika> <ammatti>valloittaja</ammatti> <siviilisaaty tyyppi="naimaton"/> </henkilo> <henkilo> <etunimi>kaarle</etunimi> <sukunimi>suuri</sukunimi> <syntymaaika> </syntymaaika> <ammatti>kuningas</ammatti> <siviilisaaty tyyppi="leski"/> </henkilo>... </henkilot>

50 DocBook-asiakirjamuoto (1/2) XML- tai SGML-muotoinen asiakirjaformaatti OASIS-standardi Merkintäkoodit määräävät vain tekstisisällön Ei määritetä tarkkaa ulkoasua, jolla teksti esitetään Teksti voidaan esittää hyvin erilaisilla ulkoasuilla ja eri tiedostomuodoissa (HTML, PDF, PostScript,...) Eri variantteja LinuxBook erittäin käytetty dokumentaatiossa Eri sovelluksilla esim. omia entiteettimäärityksiään (&kde;, jne.) Tavallisimpia merkintäkoodeja: <book>...</book> <title>pääotsikko</title> <chapter>...</chapter> <para>kappale.</para> <ulink url= >hyperlinkki</ulink>

51 XML: DocBook-asiakirjamuoto (2/2) <book> <title>here is a title</title> <chapter> <title>this is the title of a chapter</title> <para>here is an ordinary text paragraph.</para> <para>here is <emphasize>emphasized</emphasize> text.</para> </chapter> </book> Internationalisointi -> # <some context identifier> msgid Here is a title msgstr Tässä on pääotsikko # <some context identifier> msgid This is the title of a chapter msgstr Tämä on luvun otsikko Lokalisointi -> # <some context identifier> msgid Here is an ordinary text paragraph. msgstr Tämä on tavallinen leipätekstikappale. # <some context identifier> msgid Here is <emphasize>emphasized</emphasize> text. msgstr Tässä on <emphasize>korostettua</emphasize> text.

52 Ohjelmistojen kääntämisen erityispiirteitä Erikoismerkinnät Tulostaminen ohjelmointikielissä Poistot ja lisäykset tekstiin Merkkijonojen yhdistely Valikot Valintaikkunat

53 Printf - muotoiltu tulostaminen C-ohjelmointikielessä Monet muut kielet käyttävät samaa merkintätapaa esim. printf ( Terve, metsä! ); Tulostaa Terve, metsä! Internationalisoituna: printf (getstring( Hello, world! )); Miten sisällyttää tulosteeseen muuttujia esim. Suomen 8. presidentti oli Kekkonen, jossa luku ja nimi tulisivat muuttujasta print ( Suomen + luku +. presidentti oli + nimi); C-kielessä merkkijonoja ja lukuja ei voi katenoida helposti printstring ( Suomen ); printinteger (luku); printstring (. presidentti oli ); printstring (nimi); Ei hyvä Oleellisempaa: internationalisointi tuottaisi monta merkkijonoa

54 printf......parametrien tulostus ja muotoilu Parametrien sisällyttäminen tulosteeseen printf (muotoilumerkkijono, parametri1, parametri2,...); Parametrit ilmaistaan muotoilumerkkijonossa merkinnöillä %d (kokonaisluku), %s (merkkijono), jne. Parametrit ovat yleensä muuttujia, jotka voivat saada eri arvoja pjarjestysluku = 11; pnimi = Tarja Halonen ; printf ( Suomen %d. presidentti on %s\n, pjarjestysluku, pnimi); Numeerinen parametri (11) ja merkkijonoparametri Tulostaa: Suomen 11. presidentti on Tarja Halonen

55 printf......erilaisia parametrikoodeja %d - kokonaisluku %3d - pituus kolme numeroa ja jos vähemmän niin täytetään välilyönneillä %03d - pituus kolme numeroa ja jos vähemmän niin täytetään nollilla %+d - kirjoitetaan etumerkki myös positiivisille luvuille, esim. -42 ja +42 (muutoin etumerkki tulee vain negatiivisille) %s - merkkijono %20s - merkkijono, jonka pituus on 20 merkkiä, puuttuvat merkit täytetään välilyöntimerkeillä %f tai %g -liukuluku %2.4f - liukuluku, jossa 2 kokonaislukunumeroa ja neljä pilkun jälkeen, esim %03.4f - kokonaislukuosa kolme numeroa ja jos vähemmän niin täytetään nollilla, esim %x heksadesimaaliluku,...

56 Tulostuskentät: printf Joskus järjestystä täytyisi vaihtaa printf ( %s of %s, ruler, country); Engl. tulostuu: President of Finland Suomennos: %s %s -> presidentti Suomen...oops Voidaan yrittää korjata: %s, %s -> presidentti, Suomen Usein tuetaan kehittyneempiä keinoja (C++-kieli): String( %1 of %2 ).arg(ruler).arg(country); Lokalisoitava merkkijono: %1 of %2 Suomennettava: %2 %1 -> Suomen presidentti (olettaen että kentästä tulee valtio oikein genetiivimuodossa) Erilaisia merkintätapoja eri ohj.kielissä ja kehitystyökaluissa: QT/KDE: %1, %2,... OpenOffice: $1, $2,... tai $nimi Jotkin muut: \1, \2,...

57 printf... (2/4)...Lainatut (quotoidut) merkit %% tulostaa prosenttimerkin printf ( Lainasta on maksettu %d%% ); -> Lainasta on maksettu 84% Muuten kääntäjä (compileri) tulkitsee parametrin koodiksi \n rivinvaihto \t sarkainmerkki \ lainausmerkit Lainausmerkeillä merkataan merkkijonon alkaminen ja loppuminen, joten merkkijonon keskellä ei voisi olla lainausmerkkejä.

58 printf... (3/4)...Kenoviivalla lainatut merkit \0NNN oktaalilukuna (8-järjestelmässä) annettu merkin koodi. Kun desimaaliluvut ovat , ovat heksadesimaaliluvut (8 numeroa ). Esim. Oktaaliluku \0123 on desimaalilukuna 1*8*8+2*8+3=83, joka on ASCII-merkistössä kirjain S. \xnn heksadesimaalilukuna (16-järjestelmässä) annetun merkin koodi Kun desimaaliluvut ovat , ovat heksadesimaaliluvut abcdef (16 numeroa ). Esim. Heksadesimaaliluku \x4a on desimaalilukuna 4*16+10=74, joka on ASCII-merkistössä kirjain J. \\ kenoviiva Joskus printf:n tulostetta voidaan käyttää toisen printf:n muotoilumerkkijonona, jolloin \ täytyy olla tuplasti tai jopa neljästi: \\n, \\\\n

59 printf......käännettäessä tärkeää Huolehdittava kenttäkoodien kohdalla, että... kenttiä %s, %d, jne. ei katoa tai tule lisää kentät pysyvät samassa järjestyksessä!!! Virheet johtavat C-kielessä ohjelman kaatumiseen Tulostuva prosenttimerkki on aina quotoitu %% Huolehdittava tulostuskoodien kohdalla, että Lainausmerkit on quotoitu oikein Muutkin quotoinnit ovat kuten alkukielessä

60 Erikoismerkinnät %PRODUCTNAME, %PRODUCTVERSION == OpenOffice.org ja 2.0 tai , tms. %PRODUCTNAMEissa, %PRODUCTNAMEiin,... %PRODUCTVERSION:n, :ssa,... Pikanäppäimet: M~uokkaa -> Muokkaa Ei saa olla konflikteja, erit. valikoissa

61 Symboliset nimet (tunnisteet) Ohjelmien tai tietokantojen tunnisteita Käännettävä vain äärimmäisen harvoin Joitain tunnettuja tapauksia: Taulukkolaskennan (esim. OpenOffice Calc) funktioiden nimet OpenOfficessa ei enää suomennettuina monista syistä OpenOfficessa tietokannan ohjatussa luonnissa tietokantataulujen ja kenttien esimerkkinimet Ei ehkä sittenkään järkevää Erikseen lyhyet nimet, pituus maks. 10 merkkiä tai tulee ongelmia KTurtlessa (Konna) kilpikonnan ohjauskomennot Tyypilliset säännöt: Vain merkit a-z, A-Z, numerot, alaviiva_ Ei välilyöntejä, ei skandeja, ei miinusta- tai plussaa+, jne. Alettava kirjaimella tai alaviivalla, ei numerolla

62 Valikot Käytäntöjä Käännökset usein erittäin vakiintuneet Ellipsis Tiedosto... merkitsee avautuvaa valintaikkunaa Pikavalintojen oltava ristiriidattomia ja järkeviä Eri ohjelmien valikoissa käytetään usein samoja merkkijonoresursseja Yhtenäistää käännökset, mutta... Ristiriitoja joskus mahdotonta selvittää ilman kontaktia ohjelmoijiin Joissain systeemeissä (esim. KDE) toimintoja, joilla valikoiden ristiriidat voidaan selvittää

63 Valikkoristiiriitojen selvittäminen ja yhtenäistäminen Calc Writer Impress Draw Base a Taulukko b c d Tiedot Diaesitys e f g h i Ikkuna Ikkuna Ikkuna Ikkuna Ikkuna j k l Lisää Lisää Lisää Lisää Lisää m Muokkaa Muokkaa Muokkaa Muokkaa / Muuta Muokkaa n Näytä Näytä Näytä Näytä Näytä o Ohje Ohje Ohje Ohje Ohje p q r s t Tiedosto Tiedosto Tiedosto Tiedosto Tiedosto u Muotoilu Muotoilu Muotoilu Muotoilu v w x y Työkalut Työkalut Työkalut Työkalut Työkalut z å

64 Valintaikkunat Koostuvat ohjausobjekteista (kontrolleista, ikkunaelementeistä) Painikkeet, tekstikentät, valintaruudut, luetteloruudut, jne. Joissain ympäristöissä ohjausobjektit kiinteän kokoisia Esim. Windows, OpenOffice Käännöksen mahduttava vakiokokoiseen tilaan Aina vältettävä pidentämästä merkkijonoja paljoa Tapa muokata kokoa vaihtelee ohjelmistoittain: Ohjelmakoodista - täytyy lokalisoida koko lähdekoodi (huh) Valintaikkunoiden asettelu määritelty muokattavassa resurssitiedostossa - jotenkuten lokalisoitavissa, mutta täytyy tehdä joka versiolle uudestaan Ohjausobjektien koko säätyy sisällön mukaan Esim. KDE, Gnome Fonttia ja fonttikokoa voi muuttaa vapaasti

65 Kontekstin selvittäminen (1/3) Merkkijonotiedostojen suhde ohjelmiston moduuleihin ja toiminnallisuuksiin Merkkijonojen järjestys yleensä kontekstin suhteen looginen Merkkijonotunniste vihjeenä Täysin ohjelmiston oman käytännön mukainen Ei normaalisti gettext-po-tiedostoissa, mutta esim. OpenOfficen po-tiedostot ovat generoituja tunnisteellisista tiedostoista, joten tunnisteet näkyvät automaattisesti generoituina kommentteina Esim. OpenOfficen po-tiedostossa: #: Common.xcu#..Common.Menus.New.m0.Title.value.text msgid ~Text document Varmaankin valikon File/New valinta Text document

66 Kontekstin selvittäminen (2/3) Lähdekooditiedoston nimi Usein automaattisena kommenttina Täysin ohjelmiston arkkitehtuurista riippuva Esim. KBabel osaa näyttää vastaavan lähdekoodin Kommentit Ohjelmoijan tekemiä selkokielisiä selityksiä. Esim. gettextissä: msgid _: Comment text\n Actual text Eriyttävät samalla monimerkityksiset sanat Esim. _: In table\n column (suom. sarake) _: In page layout\n column (suom. palsta) Msgid:n kommenttitekstiä ei saa kopioida käännökseen Paina KBabelissa Ctrl+Välilyönti kopioidaksesi käännettävän osuuden

67 Kontekstin selvittäminen (3/3) Ohjelman käyttäminen Tunnettava ohjelma mahdollisimman hyvin Valikot ja valintaikkunat helppoja löytää Kaikkia merkkijonoja ei löydä helposti, esim. virheviestit. Virheenjäljitysmerkkijonot Merkkijonoon lisätty numeerinen tunniste Vain harvat järjestelmät tukevat helposti Esim. Tiedosto 4145, Muokkaa 4146, jne. Näppärä tapa yksilöidä UI:n merkkijono resurssien merkkijonoon

68 Poistoja tekstistä Kaikkia lauseita/ilmaisuja ei ole pakko kääntää lainkaan Usein tekstistä täytyy poistaa tarpeettomuuksia "Cupsomatic is a Perl script that is needed to..." Mikä ihme on "Perl-skripti"? (Perl-komentosarja...?) Onko relevanttia että ohjelma on Perl-skripti? Suom. "Cupsomatic-ohjelmaa tarvitaan..." Jos täsmennys saattaa olla relevantti jollekulle, voidaan se siirtää myöhemmäksi paremmin selitettynä "... Cupsomatic on toteutettu Perl-ohjelmointikielellä ja edistyneet käyttäjät voivat tehdä siihen helposti parannuksia."

69 Lisäyksiä tekstiin Usein tekstiin täytyy lisätä selityksiä "With the emerging CUPS concept, extending the use of PPDs even to non-postscript printers..." CUPS? CUPS concept? PPDs? "...CUPS-tulostusjärjestelmän...PPD-kuvaustiedostojen..." Lyhenteiden käyttö usein yli-innokasta "Ghostscript filter that can be used with any other program that needs a software-rip." Suom. "...joka tarvitsee ohjelmallista kuvanrasterointia (RIP)."

70 Kieliongelmia Katkaistut merkkijonot Autosave every, Minutes -> Tallenna automaattisesti joka [15] Pöytäkirja is required by Käsittämättömät kohteet $1 was not found Kohdetta $1 ei löytynyt Tiedostoa/kansiota/tietuetta $1 ei löytynyt Move $1 to $2 Siirrä $1 kohteeseen $2? Siirrä $1 kansioon $2? riville?...?

71 Kieliongelmia... Monimerkityksiset sanat column: sarake (taulukossa), palsta (sivulla) table: taulukko (tekstissä), taulu (tietokannoissa) Internationalisointi saattanut optimoida monimerkityksiset sanat yhdeksi merkkijonoksi

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen suunnittelu

TIE Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 12: Lokalisointia/kansainvälistystä TIE-20200 Samuel Lahtinen 1 Sisältöä Kansainvälistäminen/lokalisointi Mitä asioita voi liittyä kansainvälistämiseen/lokalisointiin?

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen suunnittelu

TIE Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 8: Lokalisointia/kansainvälistystä TIE-20200 Samuel Lahtinen 1 Ajankohtaista Viimeiset viikkoharkat tarjolla, aiheena kansainvälistäminen/lokalisointi Viikkoharkkoja

Lisätiedot

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli.

HTML & CSS. HTML (HyperText Markup Language) Antti Koivisto. ! HTML on sivujen kuvauskieli. HTML & CSS Antti Koivisto HTML (HyperText Markup Language)! HTML on sivujen kuvauskieli.! Se ei ole ohjelmointikieli.! HTML on merkintäkieli, joka koostuu monista merkintä tägeistä ().! Voidaan

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Lokalisointitestaus. Matti Vuori, www.mattivuori.net 1(17) 26.3.2009

Lokalisointitestaus. Matti Vuori, www.mattivuori.net 1(17) 26.3.2009 Lokalisointitestaus Lokalisointitestauksella varmistetaan se, että ohjelmisto toimii halutussa kohdemaassa oikein ja halutulla laatutasolla. Lokalisointitestaus ei ole pelkkää käännösten testausta, vaan

Lisätiedot

Versionhallinta MIKSI?

Versionhallinta MIKSI? Versionhallinta MIKSI? Versionhallinta Miten jakaa tiedostot ihmisten kesken? Miten pitää tiedostot ajan tasalla? Miten hoitaa päällekkäiset muutokset samaan tiedostoon? Miten muistaa, mitä on tehty? Miten

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2009 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-kehitysympäristö Java-ohjelma ja luokka

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut. Janne Käki

H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut. Janne Käki H T M L eli kuinka laadin itselleni päheät kotisivut Janne Käki 13.9.2006 Mikä ihmeen HTML? HyperText Markup Language hypertekstiä eli toisiinsa linkitettyjä dokumentteja merkintäkieli, perustuu erilaisiin

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, Vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen Ohjelmointi (ict1tx006) Tunnus (5.3) Javan tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 6 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.1.2009 1 / 28 Esimerkki: murtoluvun sieventäminen Kirjoitetaan ohjelma, joka sieventää käyttäjän antaman murtoluvun.

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

OHJEITA TULOSTAMISEEN

OHJEITA TULOSTAMISEEN OHJEITA TULOSTAMISEEN Ver. 1.3 22.10.2012 LYHYT OPPIMÄÄRÄ TULOSTUSSALDON TARKISTAMINEN Näet käytössäsi olevan tulostussaldon määrän työpöydälläsi olevasta Print account kuvakkeesta, katso kuva: Tuplaklikkaamalla

Lisätiedot

Felipe Ballester TI07

Felipe Ballester TI07 Felipe Ballester TI07 Työpöytäympäristöllä tarkoitetaan ohjelmistokokonaisuutta, joka antaa käyttöjärjestelmälle graafisen ilmeen ja hallinnointiominaisuuksia Työpöytäympäristön komponentteja ovat mm:

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan WordPress 1 Tulostettu 1.11.2012 WordPress Ilmainen blogi-sivusto. Voi tehdä blogin. Täytyy vain luoda käyttäjätunnus ja salasana. Osoite on http://fi.wordpress.com/. Paina Get Started Kysyy Sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Tee oma rakkaimmat ohjelmasi asentava apt-get komento - Tee oma rakkaimmat ohjelmasi asentava metapaketti - Paketoi skripti - Bonus (vapaaehtoinen): Tee pakettivarasto, asenna paketti sieltä

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Digitaali- ja Tietokonetekniikan laitos TKT-3200 Tietokonetekniikka ASSEMBLER: QSORT 06.09.2005 Ryhmä 00 nimi1 email1 opnro1 nimi2 email2 opnro2 nimi3 email3 opnro3 1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Ole Halonen GNU-ohjelmointityökalut Linux-järjestelmät 206101310 Seminaarityö 22.11.2012 2 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

PERL. TIE Principles of Programming Languages. Ryhmä 4: Joonas Lång & Jasmin Laitamäki

PERL. TIE Principles of Programming Languages. Ryhmä 4: Joonas Lång & Jasmin Laitamäki PERL TIE-20306 Principles of Programming Languages Ryhmä 4: Joonas Lång & Jasmin Laitamäki 1. Johdanto Perl on ohjelmointikielten perhe, johon kuuluu Perl 5 ja Perl 6. Kielet ovat kuitenkin erilliset ohjelmointikielet

Lisätiedot

NetBeans asennus ja etäkäyttö C-kielen opiskeluun, Windows

NetBeans asennus ja etäkäyttö C-kielen opiskeluun, Windows NetBeans asennus ja etäkäyttö C-kielen opiskeluun, Windows PUNOMO NETWORKS OY 24.7.2016 & 27.8.2016 pva NetBeans on ohjelmointiympäristö, IDE (Integrated Development Environment) jonka avulla opiskelemme

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet String-merkkijonoluokka 1 Ohjelmointikielten merkkijonot Merkkijonot ja niiden käsittely on välttämätöntä ohjelmoinnissa Valitettavasti ohjelmointikielten tekijät eivät tätä ole ottaneet

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 4

Flash ActionScript osa 4 Flash ActionScript osa 4 Tekstikentät Flash:ssa tekstikenttä voi olla tyypiltään joko TLF Text tai Classic Text. TLF Text on uusi Flash CS5 tullut tyyppi. Sen animointi ja muotoilu ominaisuudet ovat monipuolisemmat

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa.

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa. TAULUKKO 1 Taulukoiden avulla voidaan informaatio esittää havainnollisesti esimerkiksi palstoitettuna. Lisäksi voidaan sijoittaa eri elementit haluttuihin paikkoihin (taulukkotaitto). Taulukko luodaan

Lisätiedot

Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa

Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa 1 Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa Sisällys 1 Turnitin -ohjelman käyttö Turnitin.comissa 2 1 Turnitin käyttötilin luominen 2 2 Kielen vaihtaminen 4 3 Kurssityötilan luominen 4 4 Luokan

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.2.2010 1 / 46 Merkkijonot Merkkijonojen avulla ohjelmassa voi esittää tekstitietoa, esim. nimiä, osoitteita ja

Lisätiedot

1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto pva

1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto pva 1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto 11.7.2016 pva NetBeans on ohjelmointiympäristö, IDE (Integrated Development Environment) jonka avulla opiskelemme laiteläheistä C-ohjelmointia. Oletus Sinulla

Lisätiedot

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys WWW-OHJELMOINTI 1 WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus SGML, XML, HTML WWW-selaimen sovellusohjelmointi WWW-palvelimen sovellusohjelmointi Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 26.10.2000

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin

Johdatus ohjelmointiin Johdatus ohjelmointiin EXAM tentin liitetiedostojen lataaminen, käyttäminen ja palauttaminen Kerro mahdolliset puutteet tai parannusehdotukset: pietari.heino@tut.fi Tällä sivulla on selitetty lyhyesti

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1

C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 Kurssi johdattaa sinut askel askeleelta C-ohjelmoinnin perusteisiin. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella.

Lisätiedot

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc.

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc. Autodesk Lisenssitiedosto 2014 Autodesk, Inc. Lisenssitiedosto Lisenssitiedosto on tekstitiedosto, mikä sallii verkkolisenssin käytön tietyllä palvelimen laitteistolla. Lisenssitiedosto sisältää tietoa

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat xhtml - jatkuu 30.4.2004 Harri Laine 1 XHTML lomakkeet Lomakkeet mahdollistavat tiedon välityksen asiakkaalta (selaimesta) tiedon vastaanottajalle Vastaanottaja voi olla sähköpostiosoite

Lisätiedot

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys Loogisia operaatioita - esimerkkejä Tänään on lämmin päivä ja perjantai Eilen satoi ja oli keskiviikko tai tänään on tiistai. On perjantai ja kello on yli 13 Ei ole tiistai tai ei sada. Ei pidä paikkaansa,

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Käännösstrategioiden rajoilla. maltillisuus vastaan uudistavuus

Käännösstrategioiden rajoilla. maltillisuus vastaan uudistavuus : maltillisuus vastaan uudistavuus tomminieminen@uef Suomen kieli ja kulttuuritieteet Itä-Suomen yliopisto KäTu XIV Joensuu 15 16 4 2016 Maltillinen ja uudistava kääntäminen Kertauksena viime vuodelta

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

Meidän juttu -verkkolehti

Meidän juttu -verkkolehti Meidän juttu -verkkolehti Sisältö Drupalin perusteet Kuinka juttu tehdään? Jutun lisääminen Pääkuva ja video Kuvan lisääminen Videon lisääminen Kategorisointi Tekstin syöttäminen ja muotoilu Erilaiset

Lisätiedot