PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VETERAANIOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VETERAANIOPAS"

Transkriptio

1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VETERAANIOPAS 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ. 3 VETERAANIEN YHDYSHENKILÖ.. 3 KELAN PALVELUT KAIKILLE VETERAANEILLE...4 KUNTOUTUS...5 HAMMASHUOLTO 6 TERVEYSKESKUSMAKSU.6 LÄÄKKEISTÄ ALENNUSTA VETERAANEILLE...7 KULJETUSPALVELUT. 7 ASUNTOJEN KORJAUS...7 AVOPALVELUT. 7 UIMAHALLIN PALVELUT.8 SIIVOUSPALVELUT... 8 TALOUDELLINEN TUKI SIIVOUSAVUN HANKKIMISEEN...13 RINTAMAVETERAANIEN KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT VALTIOKONTTORIN ERILLISMÄÄRÄRAHALLA.14 MUUT PALVELUT...14 VETERAANIYHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT

3 YLEISTÄ Kaupungin perusturvassa on tehty laajempi Ikäihmisten palveluopas, jota on saatavissa kotihoitotoimistosta tai ikäneuvolasta (Tapparakatu 1-3, Pieksämäki) nidottuna vihkosena. Se on myös Pieksämäen kaupungin nettisivuilla sähköisenä versiona (www.pieksamaki.fi/ Ikäihmiset/ Ikäihmisten palveluopas) Tähän tiivistettyyn veteraanioppaaseen on koottu tietoa palveluista, joita Pieksämäen kaupungissa asuvat veteraanit voivat käyttää. Veteraaneilla tarkoitetaan tässä henkilöä, jolla on joku seuraavista: - rintamasotilastunnus - naisille myönnetty rintamapalvelustunnus - rintamatunnus - veteraanitunnus VETERAANIEN YHDYSHENKILÖ Kotihoidon palveluohjaaja Henna Vasara on veteraaniasioiden yhdyshenkilö. Hänen työhuoneensa on kotihoitotoimistolla (rannan rivitalo), Tapparakatu 1-3, B-rappu, Pieksämäki. Puhelinnumero on Henkilökohtaiseen asiointiin kannattaa varata aika, sillä palveluohjaaja on paljon poissa toimistolta kotikäynneillä. Sähköpostiosoite on: 3

4 KELAN PALVELUT KAIKILLE VETERAANEILLE Rintamalisä Rintamalisää maksetaan Suomessa asuvalle miehelle tai naiselle, jolla on rintamasotilastunnus tai naisille myönnetty rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus tai veteraanitunnus. Tunnuksia ei voi enää hakea. Ulkomailla asuva voi myös saada rintamalisää, jos hänellä on jokin mainituista tunnuksista tai miinanraivaajan todistus. Rintamalisä maksetaan rintamasotilaseläkelain perusteella myös miinanraivaajille, joille Sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaustehtäviin vuosina Rintamalisän määrä on 49,53 /kk ja se maksetaan samoin kuin kansaneläke eli kuun 7. päivä. Siihen ei vaikuta saajan tulot eikä omaisuus. Rintamalisä on verotonta tuloa. Rintamalisää haetaan Kelan lomakkeella LI (EV 284). Pieksämäen Kelan osoite on Lampolahdenkatu 6, Pieksämäki ja puhelin Ylimääräinen rintamalisä Ylimääräistä rintamalisää maksetaan niille Suomessa asuville eläkkeensaajille, jotka saavat rintamalisää ja kansaneläkettä. Kaikki ulkomailta saadut eläkkeet vähentävät ylimääräistä rintamalisää. Miinanraivaajille ylimääräistä rintamalisää ei makseta. Ylimääräinen rintamalisä on prosenttia siitä eläkkeensaajan kansaneläkkeestä, joka on suurempi kuin 102,41 e/kk. Kun hakijalla ei ole lainkaan muita eläkkeitä, jotka vähentäisivät ylimääräistä rintamalisää, hänelle maksetaan suurin mahdollinen ylimääräinen rintamalisä, joka on yksinäiselle 239,18 e/kk ja parisuhteessa olevalle 206,94 e/kk. Etuutta haetaan Kelalta. Ylimääräinen rintamalisä on verotonta tuloa, ja se maksetaan samoin kuin kansaneläke. Se myönnetään yleensä kansaneläkkeen hakemisen yhteydessä. 4

5 Veteraanilisä Veteraanilisä kuuluu niille veteraaneille, jotka saavat Kelasta ylimääräistä rintamalisää sekä korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea. Hakemuksia ei tarvita, koska lisän maksamisen edellytykset ovat Kelan tiedossa. Lisä perustuu vammaisetuuksista annettuun lakiin, ja se maksetaan osana eläkettä saavan hoitotukea. Veteraanilisän määrä on 105,06 e/k. Veteraanilisä on verotonta. Se ei pienennä eläkkeensaajan asumistukea. Lisä maksetaan myös laitoshoidossa olevalle veteraanille, mutta se otetaan huomioon pitkäaikaishoidon maksussa, jonka laitos tai kunta perii veteraanilta. KUNTOUTUS Oman toimintakyvyn ylläpitämisessä on tärkeä osuus omalla kuntoilulla ja kuntoutuksella. Sotainvalidit, joiden haitta-aste on 10 % tai enemmän, pääsevät sotainvalidien kuntoutukseen Valtiokonttorin kautta. Jos haitta-aste on alle 10 % tai sitä ei ole määritelty lainkaan, voi hakea VETE- RAANIKUNTOUTUSTA, jota järjestetään valtion talousarvioon vuosittain varatun määrärahan puitteissa. Tavoitteena on vuosittainen keskimäärin 10 päivän laitoskuntoutus tai enintään 30 avokuntoutuskäyntiä vuodessa. Haku veteraanikuntoutukseen tapahtuu täyttämällä hakulomake palveluohjaaja Henna Vasaran luona kotihoitotoimistolla, Tapparakatu 1-3 (rannan rivitalo) tai puhelimitse puh Palveluohjaaja voi tulla myös kotikäynnille veteraanin luokse kuntoutusasioissa. Veteraanikuntoutusta järjestetään joko laitoskuntoutuksena eri kuntoutuslaitoksissa tai avokuntoutuksena Pieksämäellä Kunnonkeskuksen, Kuntopalvelut Eret Tiitinen tai Pieksämäen Fysikaalinen hoitolaitos toimesta. Aviopuolison kuntoutus Veteraanin aviopuoliso voi osallistua puolisonsa kanssa laitoskuntoutukseen, mutta hänellä ei ole oikeutta avo- ja päiväkuntoutukseen. Yhteisen kuntoutuksen tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden arvioi lähettävä taho eli kuntoutuspäätöksen tekijä, Pieksämäellä johtava ylilääkäri Juhani Keinonen. Yhteisen kuntoutuksen edellytyksenä on molempien aviopuolisoiden yhteinen tahto. 5

6 Lottien kuntoutus LOTTA SVÄRD -JÄRJESTÖÖN kuuluneilla lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus hakea Lotta Svärd Säätiön kustantamaa kuntoutusta. Kuntoutus voidaan myöntää harkinnan mukaan laitoskuntoutuksena tai avokuntoutuksena fysikaalisessa hoitolaitoksessa tai kuntoutujan kotona koulutetun henkilön antamana kuntoutuksena. Kuntoutukseen hakeminen tapahtuu Lotta Svärd Säätiön hakemuslomakkeella, jossa on selvitys lottana toimimisesta (paikallisosasto, aika, lotta- tai pikkulottatehtävät). Lotta Svärd Säätiö voi harkintansa mukaan tarkistaa tiedot sotaarkistosta. Puutteelliset tiedot viivästyttävät hakemusten käsittelyä. Laitoskuntoutuksen yhteydessä Lotta Svärd Säätiö maksaa matkan laitokseen ja takaisin kotiin halvinta kulkuneuvoa käyttäen. Mikäli kuntoutuslaitokseen meneminen tai sieltä palaaminen vaatii esim. taksin käyttämistä, on siitä sovittava etukäteen säätiön kuntoutussihteerin kanssa. Lisätietoja saa: Lotta Svärd Säätiö, Mannerheimintie 93, Helsinki, puh. (09) tai internet-osoitteesta: HAMMASHUOLTO Veteraanit saavat julkisesta hammashuollosta hampaiden tarkastuksen ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta. Itse proteesi on maksullinen. Yksityisen hammashuollon palveluista Kela korvaa veteraaneille: tutkimuksesta, ehkäisevästä hoidosta ja proteeseihin liittyvästä hammaslääkärin työstä Kelan taksan mukaisen määrän teknisestä työstä 50 prosenttia taksan mukaisesta määrästä muusta hammashoidosta 60 prosenttia taksasta. Hammashuollon kustannuksia korvataan Kelasta veteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Korvausta saavat myös Sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat. Lisätietoja veteraanin hammashuollon korvauksista saa Kelalta. TERVEYSKESKUSMAKSU Veteraaneilta ei peritä asiakasmaksua Pieksämäen terveyskeskuksen lääkärien luokse tehdyistä vastaanottokäynneistä. 6

7 LÄÄKKEISTÄ ALENNUSTA Valtioneuvoston asetus lääketaksasta oikeuttaa veteraanit saamaan 10 %:n alennuksen tavanomaisista peruskorvattavista lääkkeistä sekä kaikista eikorvattavista lääkkeistä kaikista apteekeista. Alennuksen saa esittämällä apteekissa sotilaspassin tai kuvallisen Kela-kortin, jossa on tunnus R tai MR. KULJETUSPALVELUT Pieksämäen paikallisliikenteen linja-autoissa, asiointiliikenne-takseissa ja PALI -palveluliikenteen matalalattia pienoisbussissa veteraanit pääsevät puolella hinnalla todistamalla jollakin oppaan alussa mainitulla todisteella olevansa veteraaneja. Pali-palveluliikenteen numero on (yhteydenotot ja tilaukset). ASUNTOJEN KORJAUS Asuntojen korjausavustusten tarkoituksena on ollut veteraanien kotona asumisen ja itsenäisen selviytymisen tukeminen. Veteraanien palveluksessa on Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvoja. Korjausneuvojan palvelut ovat maksuttomia. Vanhustyön keskusliitto Korjausneuvoja Ismo Kortman, Mikkeli, puh. (015) tai AVOPALVELUT (= AVOKUNTOUTUS, APUVÄLINEET, KOTIHOITO, LYHYTAIKAINEN LAI- TOSHOITO, OMAISHOIDONTUKI) Sotainvalidille korvataan kokonaan AVOPALVELUT tai LAITOSHOITO jos hänen haitta-asteensa on vähintään 20 %. Avo-palveluja ovat mm. avokuntoutus, apuvälineet, kotihoito tukipalveluineen, lyhyt-aikainen laitoshoito ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä omaishoidontuki. Palvelujen antamisessa noudatetaan Valtiokonttorin ohjeen mukaan tarveharkintaa. Myös ne veteraanit, jotka eivät ole em. haitta-asteen sotainvalideja, voivat käyttää ko. palveluja. Tällöin maksu määräytyy asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan ja riippuu asiakkaan tuloista. 7

8 Yhteyshenkilöinä ovat * avokuntoutuksen ja apuvälineiden osalta omalääkäri/omahoitaja työparit * laitoshoidon osalta SAS-hoitaja Merja Moilanen * avopalveluiden osalta palveluohjaaja Henna Vasara * omaishoidon osalta palveluohjaaja Seija Anttonen UIMAHALLIN PALVELUT Pieksämäen uimahallissa saunan ja uima-altaiden käyttö on veteraaneille maksutonta. Uimahallin kuntosalin käytöstä peritään veteraaneilta kello 6 13 välillä 2 euroa/ kerta ja klo 13 jälkeen 4 euroa/kerta. Maanantaisin aamupäivällä ja keskiviikkoisin iltapäivällä on erityisliikunnanohjaajan ryhmät, joihin voi osallistua samalla maksulla. Lisätietoja: erityisliikunnan ohjaaja Miia Immonen, puh SIIVOUSPALVELUT Pieksämäen kaupungin kotihoito ei tarjoa siivouspalvelua. Siivouspalvelun tarvitsijat ohjataan yksityisten palvelutuottajien puoleen. Yli 20 %:n haitta-asteen omaaville sotainvalideille siivousapua järjestää Pieksämäen Seudun sotainvalidit ry, joka on palkannut siivoustyöhön siivoojia. Lähempiä tietoja saa järjestön sihteeriltä, Marja-Leena Väisänen, puh. (015) tai Toimiston osoite: Lampolahdenkatu 1 as 2, Pieksämäki. Yksityisiä siivous- ja kotipalveluja tarjoavat mm: Bovallius- palvelut Oy Kai Hyvönen, puh kotitaloustyöt, asiointi, siivous ja vanhuspalvelut - pyykkihuolto - pihatyöt, lumityöt. - kauppapalvelu, puh Extra-Eve- Kuntouttavat Toimintapalvelut Eevaliisa Kröger, puh

9 - tukihenkilö- ja ystävätoiminta - avustaja, ohjaaja - tuetut kotihoidolliset työt Finn Soleado Oy Mika Janhunen, puh henkilökohtainen avustus Hoiva Wilperi Kati Hynninen, puh Kiinteistö- ja kotisiivous Katri Köninki Katri Köninki, puh kotisiivous / suursiivous Kirstin siivous & kotityöpalvelu Kirsti Mykkänen, puh kotitaloustyöt - henkilökohtainen avustaminen - kauppa-asiointi Kotihoitopalvelu Tarja ja Merja Oy Tarja Romunen, puh Merja Lappeteläinen, puh omaishoitajien lomitus - hoivapalvelu palvelu Kotipalvelu ProNinja Ninja Horjander, puh kotisiivous Liisa Koti Oy Torikatu 14 Maria Kuoppala, puh

10 Lähipalveluosuuskunta Jeesi puh palvelu Marttojen kotiapu Mari Tuokkola, puh www. martat.fi/piirit/etela-savo - kodinhoitajan apua - pyykkipalvelua apua - puutarhatyöt Monitoimipalvelu P & M Oy Pirjo Räsänen, puh palvelu Mökkitalkkari Risto Puputti Risto Puputti p kodin korjaus- ja kunnossapito - pihatyöt Opiskelijaosuuskunta Tukeva Liisa Eitakari, puh / Pariskunta Palveluksessanne Jose & Katri Helkavuori, puh kotityöt - kauppa-asiointi - pihatyöt - kodin pienet huoltotyöt Pieksän MMA-Palvelut Maarit Kärkkäinen, puh

11 Pieksämäen seudun 4H-yhdistys Jaana Lauttaanaho, puh sähköposti - 4H-nuoret auttavat mm. kaupassa käynnissä, siivouksessa, puunkannossa, pyykinpesussa ja pihatöissä. Pieksämäen siivouspalvelu T:mi Helvi Hyttinen, puh , vaatehuolto - ruuan laittaminen - asiointi - pihatyöt, lumityöt Piia Penttilä Piia Penttilä, puh Seikun kotipalvelu Seija Pulliainen, puh pyykkipalvelu - ateriapalvelu - kauppa- ja asiointipalvelu Siivous- ja kotipalvelu Pesonen Taru Pesonen, puh kotisiivous, mattojen pesu - asiointiapu - ruuan laittaminen - remonttipalvelu - pihatyöt Siivouspalvelu Minna Minna Tams, puh kotisiivous / suursiivous - asiointi Systole Päivi Sikanen, puh Team Manninen Auli Manninen, puh

12 TEM-Metalli Oy Lähihoitaja Eija Määttänen, puh T:mi Kotiapupalvelu Kari Haapsaari, puh pihatyöt, lumityöt - henkilökohtainen avustus - ruuanlaitto T:mi Marja-Leena Huhtala Marja-Leena Huhtala, puh kodinhoitoapu - asiointipalvelu T:mi Sarin Kotipalvelu Sari Kaipainen, puh kotityöt ja siivoukset - asioinnit TMI Timo Karppanen Timo Karppanen, puh atk-apu Tompan Palvelu Tomi Haapsaari, puh henkilökohtainen avustus - kodin korjaustyöt, kiinteistönhoito Tomuvex Leila Nyyssönen, puh palvelu Villa Pirtti Ay Minna Pessa, puh

13 Timo Hämäläinen, puh Vivo Care Hoivapalvelut Mervi Jouha / Erika Häkkänen-Heiskanen, puh palvelu TALOUDELLINEN TUKI SIVOUSAVUN HANKKIMISEEN Pieksämäen kaupunki myöntää kotona asumisen tukemiseksi ylimääräistä rintamalisää saaville veteraaneille palveluseteleitä siivousavun hankkimiseen yksityisiltä palveluntuottajilta. Kriteeriksi tuen myöntämiselle on ylimääräisen rintamalisän saaminen, koska kyseinen etuus on tulosidonnainen ja kohdistuu pienituloisimpiin. Mikäli henkilö on yli 20% haitta-asteen sotainvalidi tai saa jo palvelun kaupungin kustantamana muilla tavoilla, ei päällekkäistä etuutta myönnetä. Tarkoitus on, että tuetaan taloudellisesti niitä kotona asuvia veteraaneja, joiden taloudellinen asema ei mahdollista siivousavun hankkimista yksityisiltä palveluntuottajilta pelkästään omien tulojen avulla. Setelin arvo on 20 euroa ja kuukautta kohti myönnetään kaksi seteliä kunnan määrärahan puitteissa. Lisätietoja veteraanien siivouspalvelusetelistä saa palveluohjaaja Henna Vasaralta, puh

14 RINTAMAVETERAANIEN KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT VALTIOKONT- TORIN ERILLISMÄÄRÄRAHALLA Pieksämäen kaupunki järjestää kotona asumista tukevia avopalveluja Valtiokonttorilta rintamaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin vuosittain saamansa erillismäärärahan puitteissa. (Ei koske yli 10% sotainvalideja.) Palveluja järjestetään kotona asuville rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavalle rintamaveteraanille antamalle heille PALVELUSETELEITÄ, joilla henkilö voi ostaa tarpeenmukaista kodinhoitajan apua, ateriapalvelua, pyykkipalvelua tai siivousapua yksityiseltä palveluntuottajalta. Yhteydenotot ja hakemukset: palveluohjaaja Henna Vasara tai MUUT PALVELUT Pieksämäen kaupunki järjestää vuosittain kansallisena veteraanipäivänä veteraanipäivän juhlan, joka on pidetty kulttuurikeskus Poleenissa. Kaupunki on myös kustantanut havuseppeleen poisnukkuneen veteraanin hautajaisiin silloin, kun veteraaniyhdistyksen edustajat käyvät saattamassa yhdistyksensä jäsenen viimeiselle matkalle. VETERAANIYHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT Pieksämäen veteraaniyhdistykset järjestävät erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia vaihtelun, virkistyksen ja sosiaalisen kanssakäymisen aikaansaamiseksi. Yhdistyksillä on myös avustustoimintaa. Päällimmäisenä tarkoituksena on vahvistaa veteraanijäsenten, heidän puolisoittensa ja leskiensä kotona asumisen edellytyksiä. Tukea voi saada esimerkiksi fyysisen kunnon ylläpitämiseen, jalkahoitoon ja hierontaan. Yhdistykset ja niiden yhteystiedot: Jäppilän sotaveteraanit ry, sihteeri Anja Nokkala, Rinnetie 5, JÄP- PILÄ, puh , sähköposti: 14

15 Pieksämäen seudun rintamaveteraanit ry, sihteeri Jorma Airaksinen, Kangasniementie 17 A, NAARAJÄRVI, puh , sähköposti: Pieksämäen seudun sotainvalidit ry, sihteeri Marja-Leena Väisänen, toimisto, Lampolahdenkatu 1, PIEKSÄMÄKI, avoinna ma ja ke klo 10 13, puh. (015) , Väisänen , sähköposti: Pieksämäen sotaveteraanit ry, sihteeri Marjo-Riitta Karhunen, Laaksotie 18, PIEKSÄMÄKI, puh Savon rintamanaiset ry, sihteeri Kaarina Puikkonen, Sivukatu 5 7 A 3, PIEKSÄMÄKI, puh , sähköposti: opas päivitetty

SALON KAUPUNKI Vanhuspalvelut VETERAANIOPAS

SALON KAUPUNKI Vanhuspalvelut VETERAANIOPAS Päivitetty 6.5.2015 [ SALON KAUPUNKI Vanhuspalvelut VETERAANIOPAS 2 SISÄLTÖ LUKIJALLE 3 PAIKALLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 4 Sotainvalidien Veljesliiton Salon Seudun Osasto Ry 4 Salon Seudun Rintamaveteraanit

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

Sotiemme veteraanien palveluopas

Sotiemme veteraanien palveluopas Sotiemme veteraanien palveluopas Kainuun maakunta- kuntayhtymä 2010 2 Johdanto Kunnioitetut sotiemme veteraanit! Tämä palveluopas on tarkoitettu auttamaan Teitä, Kainuun maakunnan alueella asuvat sotiemme

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Ähtärin palveluopas ikääntyville 2014

Ähtärin palveluopas ikääntyville 2014 Ähtärin palveluopas ikääntyville 2014 1 Päivitetty 5.5.2014 2 Sisällysluettelo HÄTÄNUMEROT...5 PERUSTURVAOSASTO, ÄHTÄRIN KAUPUNKI...7 KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT...8 Kotihoito Ostolantie 4 (ylätasanne),

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto 4 Vammaisneuvosto 4 Palveluneuvo 4 Asointipiste 5 Yhteispalvelupisteet 5 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto 4 4 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT 1. Seniorisentteri 4 2. Elixiiri 5 3. Yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Hattula. Ikäihmisten Palveluopas

Hattula. Ikäihmisten Palveluopas Hattula Ikäihmisten Palveluopas 2011 2 Ikäihmisen palveluopas Ikäihmisen palveluopas 3 Hyvä Lukija! Tämä opas esittelee ja auttaa löytämään palvelut ja toiminnot, joita ikäihmiselle on tarjolla Hattulassa.

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu Iiläisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät yhdistysten,

Lisätiedot

Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010

Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010 VALTIOKONTTORI Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut OHJEKIRJE 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 Terveyskeskusta ylläpitäville kunnille ja kuntayhtymille RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010 Rintamaveteraanikuntoutuksen

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

SOTAVETERAANIEN sekä puolisoiden ja leskien etuuksia ja avustuksia 2015

SOTAVETERAANIEN sekä puolisoiden ja leskien etuuksia ja avustuksia 2015 SOTAVETERAANIEN sekä puolisoiden ja leskien etuuksia ja avustuksia 2015 KUNTOUTUS Valtion kustantamat rintamaveteraanien kuntoutukset 1. Rintamaveteraanien kuntoutus Kuntoutukseen valittavan tulee olla

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu vaalalaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUMISPAIKAN HAKEMINEN 4 Hoitosuunnittelu Sijoittajakoordinaattori 2. ASUMINEN 4 Vuokra-asunnot Kunnalliset asumispalvelut Koivurinteen

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot