Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/ PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA"

Transkriptio

1 1/2011 Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 Tietoyhteiskunta murroksessa, miten käy Pirkanmaan? SIVU 2 Miten Pirkanmaa kärkisarjaan Osallistu keskusteluun netissä SIVU 12

2 NÄKÖALAPAIKALLA Esa Halme Maakuntajohtaja Tietoyhteiskunta murroksessa Globaali myllerrys ja uuteen kilpailutilanteeseen asettuminen ovat muuttamassa tietoyhteiskunnan ja erityisesti viestintäteknologian toimijoita uudenlaiseen tilanteeseen. Pirkanmaa on tuotta nut noin 6,6% maakuntansa BKT:stä tutkimalla ja kehittämällä. Tässä työssä on Nokialla ja siihen välittömästi kytkeytyvillä yrityksillä keskeinen rooli. Alan murrokset vaikuttavat merkittävästi maa kunnan tulevaisuuteen. Meidän kaikkien on pyrittävä toimimaan niin, että työpaikoissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat mahdollisimman vähän työntekijöiden ja heidän perheittensä elämään. Odotettavissa olevasta kielteisestä kehityksestä huolimatta muutos luo aina myös mahdollisuuksia. Vahvuutemme Osaaminen YO tiedepuisto - yritykset Osaamisesta hyötyvä rakenne Yliopisto ja AMK Yritysten muutososaaminen Hyvä yrittäjyysaste Mahdollisuutemme Osaamisperusteinen talous Potentiaalisia nousijoita T&K ja innovaatiopolitiikka Ketterä julkinen sektori Kyky suunnata panoksia Tilaa yrittäjyyteen Heikkoutemme Yhden kortin varassa oleminen Yritysten alhainen innovaatioaste ja t/k-taso Yliopistollisen yrittäjyyden puute Pk-yritysten heikot kv-valmiudet Matala kasvuhakuisuus Uhkamme Työttömyys Syrjäytyminen Valtion passiivisuus Löytyykö yhteinen tahto? Suojautuminen maailmasta Kysynnän hiipuminen Muutoksen tekeminen tulee edellyttämään systemaattista ja pitkäjänteistä muutoksen hallintaa, yksituumaisuutta, tietoyhteiskuntakehityksen nopeuttamista julkisella sektorilla, käytäntölähtöisen innovaatiopolitiikan aktiivista ja riittävästi resursoitua kehittämistä ja tätä tukevan yliopistoopetuksen merkittävää lisäämistä ja valtion tutkimusyhteisöjen vahvistamista. Euroopan Unionin tavoitteet ja strategiat Euroopan Unionin rakenne- ja koheesiopolitiikka muodostavat maailman laajimman ja kattavimman kilpailutuksen kilpailukyvyn parantamiseksi. Kilpailukyvyn kohentamiseen käytettyjen resurssien suuntaamista ohjaavat vahvimmin koheesiomaiden rakenteelliset tarpeet, Eurooppa tavoitteet ja alueiden taloudelliset voimavarat. Tämä kokonaisuus tulee luomaan tämän hetken käsityksen mukaan hyvän lisäarvon tulevien vuosien kehittämistyöhön ja edellä kuvatun kehityksen tuomiin haasteisiin. Tavoitteenamme on saada EU:n rakennepolitiikka kehitetyksi aiempaa dynaamisemmaksi, verkostoituneemmaksi ja vaikuttavammaksi. Tavoitteenamme on, että ohjelmien toteutuksessa pyrittäisiin aiemman tukipolitiikan sijasta ostamaan maakunnan tarvitsemia muutoksia. Muutoksen ostaminen on prosessi, jossa yksittäisten projektien sijasta haetaan strategisesti perusteltua, laajaa toimintamallien ja -rakenteiden muutosta. Muutoksen tavoitteena on edistää eurooppalaisia kehitystavoitteita alueen omista lähtökohdista käsin. Muutoksen ostamisessa on kyse uudesta toimintatavasta rakennerahastoissa. Se yhdistää strategisen johtamisen ja paikallisen kehittämisen. Se mahdollistaa eri tasoisten tavoitteiden, EU:n, kansallisen ja alueellisen, yhteensovittamisen. Rakennerahastotoiminnan arviointi helpottuu, kun voidaan tarkastella asetettujen muutostavoitteiden toteutumista yksittäisten projektien toimenpiteiden sijasta. 2

3 Mitä ennakointiyhteistyö ja uusi portaali antavat Pirkanmaan tulevaisuutta ajatellen? Ennakointimenetelmien näkökulmasta Pirkanmaalla tehtävä ennakointiyhteistyö ja uusi Pilkahdusportaali tarjoavat eritaustausta tuleville asiantuntijoille mahdollisuuden tietojen ja kokemusten vaihtamiseen. Kun ennakointitarpeita samoin kuin ennakointimenetelmiä on suuri määrä, voidaan tapauskohtaisesti päätyä soveltamaan hyvinkin samanlaisia tai toisaalta hyvinkin erilaisia menetelmiä tulevaisuuden mahdollisten maailmoiden ja vaihtoehtojen hahmottamiselle. Yhdistävänä piirteenä on kiinnostus Pirkanmaan kehittymiseen ja kehittämiseen, joten yksi kiinnostava mahdollisuus on yhdistää eri osapuolten tuottamia arvioita toisiinsa. Markus Pöllänen, lehtori, DI Tampereen teknillinen yliopisto Pilkahdus-portaalin avulla yhdessä tuotamme tietoa, millaisia ovat tulevaisuuden oppimisympäristöt, mitä opettajuudelta vaaditaan ja miten koulutuksen sisältöjä kehitetään ammattien Ennakoinnilla tulevaisuusosaamista Alueellisella ennakointiyhteistyöllä syntyy kattavampi kuva siitä, mihin maakunta on menossa, miten muutosta voi hallita ja miten siihen voi varautua. Ennakoinnin voisi kiteyttää oikeastaan siten, että se on tulevaisuuden tutkimusta ja suunnittelua tiedon tuotantoa muun muassa päätöksenteon tarpeisiin, kertoo suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen. Yhteistyötä voidaan tehdä monella tavalla. Syksyllä pidetyt tulevaisuusfoorumit jatkavat tänä vuonna, teemakohtaisia sessioita nousee esiin tarpeen mukaan. Asiantuntijaringit ovat alkaneet kokoontua pohtimaan kuntapalvelujen tulevaisuutta, ennakointimenetelmiä ja elinkeinoelämän menestystekijöitä. Helmikuussa avattiin myös ennakointiportaali Pilkahdus, joka tarjoaa tilastotietoa, foorumin keskusteluille ja osallistaa. Teemojen raportit julkistetaan siellä ja usean organisaation tuottamia aineistoja kerätään sivustolle. Portaalissa on datapankki, jossa on tulkittua, pureksittua tietoa, punnittuja näkemyksiä ja vuorovaikutteinen työskentelytila. Mukana portaalissa ja ennakointiyhteistyössä ovat Pirkanmaan Ely-keskus, yliopistot ja kunnat, seutukuntien edustajat ja esimerkiksi elinkeinoelämän järjestöt. Asiantuntijaringeissä on toistaiseksi yhteensä 50 jäsentä. Alueella tulevaisuustietoa tarvitsevia toimijoita on paljon. Tarkoituksena on tuottaa erilaisia projektioita. Tämän työn avulla on mahdollista sovittaa yhteen pirkanmaalainen näkemys asiasta. Pirkanmaan liiton rooli on olla yhteistyön koordinoijana. Työtä tehdään yksissä tuumin, yhteisesti sovitulla tavalla. Lisää ennakoinnista osoitteessa: PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 3

4 4 osaamisvaatimuksia vastaaviksi. Voimme yhdessä jakaa tietoa ja saada uusia näkökulmia. Ei vain puhuta yhteistyöstä, tehdään sitä. Raija Keuro, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä Ennakointiyhteistyö parantaa päätöksenteon tietopohjaa ja ohjaa tulevaisuuden muotoutumista halutun kaltaiseksi. Erityisen tärkeää ennakointiyhteistyö on osaamis- koulutus- ja työvoimatarpeiden alueella, koska elinkeinoelämän rakenne muuttuu nopeassa tahdissa. Pilkahdus avoimena yhteistyöalustana mahdollistaa asiakasnäkökulman vahvan läsnäolon, ovat kyseessä sitten kuntalaiset, nuoret tai yritykset. Asiantuntijat Peer Haataja ja Johanna Kaplas/EK Aluetoiminta Ennakointiyhteistyöllä nostetaan keskusteluun uusia, tehostavia, poikkeuksellisia, yhteistoiminnallisia, yrittäjyyttä ja pirkanmaalaisuutta tukevia palveluratkaisuja. Tavoitteena on miettiä konkreettisia näkökulmia kuntapalveluiden kehittämiseksi ja miten näitä voidaan eri toimijoiden kautta edistää (kunnat, yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset, viranomaiset, kolmas sektori). Maakuntasuunnitelmalla linjataan edellytykset kehittämiselle yleisellä tasolla kuten asukkaiden korkealuokkainen, yhteisöllinen ja esteetön elinympäristö sekä laadukas ja kattava peruspalveluiden verkosto. Ennakointiin liittyvällä kommentointityöllä ja ideoinnilla etsitään rohkeita toimintatapoja tämän esitetyn tulevaisuuden toteuttamiseksi. Ohjelmajohtaja Antti Korkka, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry Alueen ennakointia on turha ja lähes mahdoton kenenkään tehdä yksin. Mahdollisien maailmojen hahmottaminen ja niihin sopivien polkujen löytäminen yhdessä luovat parhaat mahdolliset edellytykset yrityksille toimia. Ennakointityön tulee tukea erityisesti pk-yritysten kykyä saada kiinni tulevasta sekä mahdollistaa oikeanlaisen osaamisen syntyminen alueelle välittymällä systemaattisesti oppilaitosten strategioihin ja toimintaan. Pilkahdus-portaali luo sopivan väylän kehittää yhteisen ennakoinnin mallia. Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, EK Aluetoiminta Haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen tuen haku oli käynnissä helmi maaliskuussa Ikaalisten, Kangasalan, Oriveden, Pälkäneen, Tampereen, Urjalan, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven hankealueilla. Valtiontuen jakoprosessin tulos tulee maakuntahallituksen käsittelyyn huhtikuussa. Laajakaistarakentamisen tukea oli haettavana yhdeksälle alueelle Pirkanmaan liitto valitsee verkkojen rakentajat. Tämän jälkeen kunnat arvioivat lähtevätkö mukaan sillä hinnalla, minkä valittu operaattori on tarjouksessaan anta nut. Vasta sen päätöksen kanssa operaattori hakee valtion tukea Viestintävirastosta. Hankkeet voidaan toteuttaa myös ensi vuoden aikana, kertoo erityisasiantuntija Marja-Riitta Mattila-Nurmi. Viestintävirasto puolestaan päättää, mikä on valtion tuen ja kunnan osuus hankealueiden kunnissa. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja liikenne Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laaditaan parhaillaan. Työhön liittyy maakunnan liiken ne strategia, jossa kuvataan liikenne jär jes telmän ke hit tämisen tavoitetila, Pirkanmaan liikennevisio Kun Pirkanmaan kuntien val tuu te tuil ta kysyttiin lii ken nejär jes telmän ke hittämis tar peista ja -linjauksista, kävi ilmi, että eniten kehittämistarvetta on joukkoliikenteen olosuhteissa ja kestävien kulkumuotojen käyttöä Pirkanmaan liikennejärjestelmävisio

5 Viime vuonna tehtiin päätös, joka koski 10 hanketta viiden kunnan alueella. Sastamala on Pirkanmaan kunnista ainoa, joka on tehnyt päätökset ja ensimmäinen pilotti on nyt siellä tehty, Mattila-Nurmi sanoo. Laajakaistarakentamisen tuella suunnitellaan ja rakennetaan nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvaa viestintäverkkoa. Kyseessä ovat alueet, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakais tayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjon nan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä. Runkoverkon valmistuttua hankealueiden asukkailla on mahdollisuus hankkia huippunopea 100/100 Mbit/s laajakaistayhteys. Käyttäjä maksaa enintään 2 km verkkoyhteyden rakentamisesta, liittymismaksun ja liittymän käytöstä aiheutuvat normaalit kuukausimaksut. Käyttäjä valitsee omien tarpeidensa perusteella myös yhteyden nopeuden. Valokuituverkossa pystytään tarjoamaan vuosikymmenien ajan huippunopeita, toimintavarmoja ja luotettavia yhteyksiä. Seuraa laajakaistahakuun ja siihen liittyvää tiedottamista liiton kotisivuilta osoitteesta: visio laadinnassa tukevan yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. Kyselystä kävi ilmi myös, että liikennejärjestelmän kehittäminen tulisi olla pitkäjänteistä ja asiakaslähtöistä ja huomioida ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeet. Lisäksi sen tulisi tukea alueiden (maakunnan eri osien) ja elinkeinojen kehittymistä ja menestystä. Tieliikenteen onnettomuuksien määrä tulee vähentyä merkittävästi. Maankäytön suunnittelussa tulee arvioida nykyistä paremmin liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, kestävä liikkuminen). Lisäksi liikennejärjestelmätyön tulee ylittää sektori- ja hallintorajat. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laativat yhdessä Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus sekä liikennevirasto. MAAKUNNAN ÄÄNI Moni kaipaa edunvalvojaa Harri Asikainen maakuntahallituksen jäsen Valkeakoskelta Otanpa aluksi esimerkin. Noin 350 oppilaan Tyryn koulu Valkeakoskella joudutaan tyhjentämään ja koululaiset joutuvat moneksi vuodeksi evakkoon useaan eri paikkaan. Syynä ovat ongelmat sisäilman laadussa. Edessä on arviolta 9,5 miljoonan remontti, eikä valtionrahoituksesta ole tietoakaan. Tyryn koulu ei ole homeongelmineen yksinään, vaan Pirkanmaalla on samanlaisia tapauksia useita. Eikä Valkeakoski ole kuntana ainoa, joka kamppailee taloutensa ja mittavien investointitarpeiden kanssa. Mistä rahat otetaan koulujen peruskorjauksiin? Toinen esimerkki eräästä pohjoisen Pirkanmaan kunnasta, josta kerrottiin kelirikkokeväinä autoilun olevan hankalaa, joidenkin mielestä lähes mahdotonta. Perunapeltokin saattaa kertojien mukaan olla turvallisempi ajorata. Tuokaan tienpätkä tai kunta ei ole yksinään, sillä maakunnan alempiasteiseksi määritelty tiestö kärsii routavaurioista laajasti. Nykyiset tiemäärärahat eivät riitä pitämään yllä edes nykykuntoa ja siitä luonnollisena seurauksena on tiestön rappeutuminen. Laskelmien mukaan tarvittaisiin 10 miljoonaa euroa vuosittain lisää tiestön nykyisen tason säilyttämiseksi. Voi myös miettiä, mitä se alempiasteisuus tieluokituksessa tarkoittaa. Ei kai sillä vaan yritetä sanoa, että sen käyttäjätkin ovat jotenkin alempiasteisia, muita huonompia? Toivottavasti ei. Koulut ja tiet kaipaavat voimakasta edunvalvojaa. Saattaa olla, että kampanja pirkanmaalaisesta ministeristä on ihan paikallaan, mutta tärkeämpää olisi kuitenkin pudottautua ministeritasolta käytännön tasolle. Päätöksen sisältö on olennaisempaa kuin päätöksen tekijä. Ei pirkanmaalaisen ministerin hankkimista ja saamista silti ole mitään syytä vastustaa. Jos olemassa olevia kouluja ja muita rakennuksia ei ole varaa korjata, joudutaan rakentamaan uusia. Samaan tilanteeseen joudutaan myös silloin, jos ihmisten asuminen keskitetään suuriin taajamiin. Silloin valmiit kiinteistöt jäävät ilman käyttäjiä ja heille rakennetaan uudet kiinteistöt toiseen paikkaan. En tiedä ovatko oikeassa ne, jotka sanovat tuollaista toimintaa hölmöläisten hommaksi. Sen kuitenkin tiedän, että ihmisten on saatava itse valita asuinpaikkansa taajamista tai haja-asutusalueilta. Pirkanmaalla moni kaipaa edunvalvojaa. Moni tarkoittaa niin ihmistä kuin asiaa ja organisaatiota. Se tarkoittaa myös yhteistoimintaa. Yhteistoiminnan on lähdettävä ylimmältä tasolta, eli kaikista tavallisista pirkanmaalaisista, joilla on ideoita, haluja ja tarpeita, tietoa ja kokemusta. Sitä osaamista, jota maakunnallisissa ohjelmissakin korostetaan. Myönnän auliisti, että Pirkanmaalla on tehty paljon edunvalvontaa. Ja onnistuttukin siinä. Kaikilla maakunnan asukkailla siitä ei kuitenkaan ole tietoa. Siksipä onkin syytä kansanomaistaa niin sanotun ylätason toimintaa. Mitä lähempää kansalaisia asiat lähtevät, sitä enemmän he ovat mukana niiden toteutumista vauhdittamassa. Edunvalvojia olemme me kaikki. PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 5

6 Pirkanmaa listasi kärkihankkeensa Pirkanmaan kärkihankkeita ensi vuoden budjettiin ovat muun muassa Tampereen Rantaväylän tunnelin toteutus, Hämeenkyrön ohikulkutie ja valtion rahoitus Tampereen keskusareenalle. Pirkanmaan ykköstavoitteet valtion talousarvioon vuodelle 2012 Tampereen Rantaväylän (Vt12) tunnelin toteuttaminen (LVM) Valtatie 3:n parantaminen runkotietasoiseksi välillä Tampere Vaasa: Hämeenkyrön ohikulkutie (LVM) Valtatie 12:lla Teiskontien parantaminen Tampereen keskussairaalan kohdalla ja joukkoliikenteen edistämisen teemahanke (LVM) Tampere Pori -radan peruskorjaus (LVM) Sastamala Punkalaidun Huittinen -siirtoviemäri ja yhdysvesijohto: 1. vaihe Punkalaidun Huittinen, 2. vaihe Sastamala Huittinen (YM) Tampereen keskusareenalle valtion rahoitus (OKM) Valtion sitoutuminen ja rahoitus Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimuksen mukaisiin kehittämiskohteisiin (VM ym.) Lisäksi kaksi hanketta: Vaihtoehtomenetelmäkeskus Ficamin kansallisen aseman turvaaminen (OKM) Raidekapasiteetin lisääminen: suunnittelumääräraha välille Tampere Toijala (Akaa) (LVM) Pirkanmaan budjettitavoitelistaa on tiivistetty valmistelun kuluessa ja nyt maakunnasta on esitettävänä seitsemän kärkihanketta. Maakunnasta on näin helpompi saada yhteinen viesti eteenpäin ja toiveena on, että kaikki maakunnan toimijat voisivat näihin tavoitteisiin sitoutua, kertoo edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela. Selkeämmin esille nostetut ovat pääosin isoja määrärahatavoitteita. Jos valtion rahoitusta niille saadaan, valmiutta on lähteä toteuttamaan hankkeita jo ensi vuonna. Budjettitavoitteiden valmistelussa on kuultu vahvasti maakunnan toimijoiden ääntä. Huomioon on otettu viime syksyn maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan tullut aineisto sekä sairaanhoitopiirin, ELYkeskuksen, yliopistojen ja korkeakoulujen kannat. Uutta on kuntajohtajakokouksen aktiivinen mukaantulo. Kuntiin on myös tehty lisäkysely rahoitustarpeista. Listalta on nyt karsittu sellaisia hankkeita, jotka voivat toteutua pitkällä aikavälillä ja joilla ei ole selkeitä määrärahatavoitteita. Näitä Pirkanmaan liitto esittää hallitusohjelmaan: Aluehallinnon uudistuksen jatkaminen Kuntalain uudistamisen toteuttaminen Liikenteen kehittäminen ja rahoitus Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen maan kakkoskenttänä Osaamiskeskeisen innovaatioohjelman luominen Turvallisuusklusterin luominen Työvoiman tarpeen tyydyttäminen Tampereen keskusareenalle valtion rahoitus 6 Kansainvälinen toiminta uudistumassa Verkostojen merkitys on entistä tärkeämpää myös kansainvälisessä toiminnassa, sanoo yhteyspäällikkö Elina Suojanen-Nirvi. Pirkanmaan liitto on tämän vuoden aikana luomassa uusia avauksia kansainväliseen toimintaan. Tässä yhteydessä punnitaan esimerkiksi, mistä yhteistyöalueista olisi maakunnalle paremmin hyötyä ja mietitään muun muassa Euroopan Alueiden Liiton (AER) toimintaan syvemmälle menemistä. Painopisteinä ovat muun muassa innovaatioympäristöjen kehittäminen ja avoimet innovaatiot, ympäristökysymykset ja julkishallinnon uudet konseptit, Suojanen-Nirvi sanoo. Tämän vuoden aikana harkitaan, minkätyyppisiä alueita maakunta tarvitsee yhteistyöalueikseen. Haemmeko jotain uutta, jonka avulla maakunta voi olla askeleen edellä muita. Sopivien yhteistyötahojen avulla voimme rakentaa vahvan kansainvälisen verkoston. Sen kautta voi syntyä esimerkiksi mahdollisia tutkimusryhmiä ja hankeyhteistyötä tai vaikkapa opiskelija- ja asiantuntijavaihtoa. Suojanen-Nirvi vetää maakunnan liittojen kollegoista koostuvaa ryhmää, johon kuuluu myös kuntaliiton edustaja. Ryhmä pohtii Euroopan Alueiden Liiton jäsenyyttä: miten maakunnan liitot haluavat tästä

7 Kuntajohtajakokouksista yhteisiä kannanottoja edunvalvontaan Pirkanmaan kuntajohtajakokous tiivistää maakunnan edunvalvontaa. Muutenkin kuntajohtajakokouksista haetaan uutta verkostoitumista ja tiedon vaihtoa. Kuntajohtajat ovat kerääntyneet liiton järjestämiin yhteisiin tilaisuuksiin aikaisemminkin. Nyt seminaarityyppisistä kokoontumisista on siirrytty esityslistapohjalle ja kokouksissa käsitellään muun muassa kuntien yhteistyön ja edunvalvonnan kannalta tärkeitä aiheita. Helmikuun kokouksessa kuntajohtajat sitoutuivat Pirkanmaan ykkös tavoitteisiin yhteisenä maakunnallisena näkemyksenä. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen syventämistä on kaivattu kuntajohtajien kesken, sanoo puheenjohtajana toimiva Juha Yli-Rajala. Valmistelun aikana kuntajohtajilla on useinkin tarvetta benchmarkkaukseen ja tässä verkostoituminen antaa hyvän mahdollisuuden. Toisaalta haasteena on, miten saada aikaan vuorovaikutteista keskustelua kun osanottajia on paljon. Yli-Rajala näkee hyvänä sen, että kokouksilla saadaan yhteinen kannanotto koko maakunnan tasoisiin kysymyksiin ja keskustelun avulla ratkaisua siihen, mikä on kuntien parhaaksi. Tarkoituksemme ei ole astua kunnallisten luottamustoimielinten varpaille. Ajankohtaiseen keskusteluun osaa Kuntajohtajakokous osaltaan valmistelee asioita ja ne etenevät normaalissa järjestyksessä poliittisten elimien valmisteluun. Ja kiitoksen ansaitsee liiton panos toiminnan fasilitaattorina ja järjestäjänä, Yli-Rajala lisää. Pirkanmaan kuntajohtajakokouksen puheenjohtajana toimii tänä vuonna johtaja Juha Yli-Rajala Tampereen kaupungista sekä varapuheenjohtajina Ylöjärven kaupunginjohtaja Pentti Sivunen ja Punkalaitumen kunnanjohtaja Antero Alenius. Kuntajohtajakokouksen sihteerinä toimii hallintojohtaja Petri Pikkuaho. Kuntajohtajat kokoustavat tänä vuonna vielä neljä kertaa. Kuntajohtajakokouksen tarkoituk sena on perehtyä kuntajohtajien omiin asioihin koko Pirkanmaan laajuudelta sekä liiton normaaliin vuosisuunnitteluun ja toimintaan. Lisäksi voimme ottaa käsittelyyn aiheita, jotka herättävät ajankohtaista keskustelua. Kuntajohtajakokouksen aiheita ovat muun muassa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä joukkoliikenneasiat. Lisäksi voidaan yhteisesti tarkastella toisen asteen koulutuksen järjestämis tä koko maakunnan tasoisesti. Kesäkuulla kokouksen aiheena on muun muassa uuden hallituksen ohjelma Pirkanmaan ja kuntien kannalta. Tänä vuonna kuntajohtajat pohtivat vielä seutukuntajakoasioita ja kuntarakenteen muutoksia pitkällä aikavälillä, maakuntakaavan uudistamista ja Pirkanmaan brändityötä. lähtien toimia järjestössä ja miten Suomi saisi paremmin näkyvyyttä. AER-toiminnassa tavoitteena on entistä enemmän aluehallinnon vahvistaminen ja maakunnan liittojen työn tukeminen. Pohdimme yhteisesti, lähdemmekö AER:n komiteoihin ja projekteihin, pysyviin toimikuntiin tai muihin ohjelmiin. Otammeko vetovastuuta, uusia aiheavauksia ja osallistummeko lisää kilpailuihin. Myös uusi kansainvälinen asiantuntijaryhmä kokoontuu miettimään eri toimijoiden kesken keinoja yhteisten avausten ja hankkeiden löytämiseen. Haluamme löytää noin 5 samankaltaista yhteistyöaluetta ja sitä kautta rakentaa yhteistyökumppaneiden kautta uusia verkostoja, jotka voisivat esimerkiksi lähteä viemään hankkeita eteenpäin. Hyvänä apuna tiedon saannissa ja vaikuttamismahdollisuuksissa on Pirkanmaan liiton ja Tampereen Brysselin EU-toimisto. Toimiston työn tavoitteena on välittää tietoa maakuntaan Eurooppa-tasoisista asioista ja muutoksista. Toisaalta toimiston tehtävänä on välittää pirkanmaalaisia näkemyksiä eurooppalaiseen asioiden valmisteluun. Pirkanmaan liiton yhteistyömaakunnat tällä hetkellä: Venäjä: Nizhni Novgorod vuodesta1998 Italia: Piemonte vuodesta 1999 Unkari: Pest vuodesta 2000 Saksa: Nordrhein-Westfalen vuodesta 2002 Norja: Sör-Tröndelag vuodesta 2005 PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 7

8 8 EU-rahalla voidaan muuttaa maakuntaa! Kysymme aina hakijalta olennaisinta: mikä suuri strateginen muutos hankkeella saadaan aikaiseksi. Rahoitusta ei suunnata ylläpitävään toimintaan, vaan kehittämiseen selventää kehityspäällikkö Heidi Rämö. Heidi Rämö näkee Pirkanmaan liiton roolin mahdollistajana ja yhteistyökumppanina. Maakunnan kehittämisrahaa myönnämme maakuntasuunnitelman kärkiin, esiselvityshankkeisiin ja äkillisiin muutostarpeisiin. Maakunnan kehittämisraha on ketterämpi väline esimerkiksi äkillisten rakennemuutosten aiheuttamiin tilanteisiin. Maakunnan kehittämisrahalla on autettu pääsemään alkuun muun muassa pienempien tehtaiden lakkauttamisista johtuvista muutoksista. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Pirkanmaan liitto myöntää rahoitusta hankkeille, jotka kohdistuvat elinkeinojen tukemiseen ja edistämiseen, ympäristöasioiden edistämiseen ja julkisten palvelujen tehostamiseen. Lisäksi EU-rahaa myönnetään ns. muuttuviin rahoitustarpeisiin, jotka ovat esimerkiksi äkillisistä rakennemuutoksista aiheutuvia pitempikestoisia kehittämistarpeita. Euroopan aluekehitysrahaa ja valtionosuutta on käytettävissä loppukauden ajan 13,528 miljoonaa euroa. Pyrimme EAKR-rahoituksen osalta sitomaan hankkeet kolmeksi vuodeksi. Siksi oikeastaan tämän vuoden aikana pitäisi löytää tärkeät painopisteet ja määritellä muutokset, missä ollaan mukana. Pirkanmaan liitolla on käytössä ns. jatkuva hakumenettely. Tänä vuonna hakemusten käsittelyynottoajat ovat 31.3., 29.4., ja Kannattaa olla yhteydessä Pirkanmaan liittoon jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Olemme mielellämme mukana ideoimassa ja hankeaihioiden jatkokehittelyssä. Pirkanmaan liitto kohdentaa Länsi-Suomen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja seuraavasti: Elinkeinojen tukeminen: arviolta 40 % hankerahoituksestamme, mikä sisältää muun muassa ohjelmallisesti sovitut elinkeinokärjet, palveluinnovaatiot, energia ja hyvinvointi -teemojen hankkeet. Ympäristöasioiden edistäminen: arviolta 15 % hankerahoituksestamme, mikä sisältää muun muassa maaseutu uusiutuvien luonnonvarojen lähteenä ja hajautettujen palvelujen kohteena -teeman. Tuottavuutta lisäävä toimintatapa arviolta 20 % hankerahoituksestamme, mikä sisältää erilaiset pilottihankkeet, joiden tähtäin on julkisten palvelujen tehostamisessa esimerkiksi e-sovellukset. Muuttuvat rahoitustarpeet. Opi enempi opettaa säästämään energiaa uusilla ratkaisuilla Tampereen ammattikorkeakoulussa voi nyt opiskella uusia ympäristö- ja energiateknologioita oppimisympäristössä, joka on toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston tuella. TAMKin laboratorio- ja ryhmätyötiloissa ja kasvihuoneessa käytetään opetuksen tukena uusimpia teknisiä ratkaisuja rakentamisen ja asumisen energiantuotannossa. Tästä kaikesta muodostuu kokonaiskäsitys siitä, kuinka uusiutuvaa energiaa tuotetaan. Aluekehittämisen malli on tekeillä Pirkanmaalla vieraili tammikuussa opetus- ja kulttuuriministeriön rakennerahastotoiminnan edustajia tutustumassa maakunnan oppilaitosten käytännön hanketoimintaan. Tapaamisen tavoitteena oli paitsi tiivistää yhteistyötä myös kuulla, onko osuttu oikeaan mikä on Helsingin kanta opetustoimen kärkihankkeisiin Pirkanmaalla. Vierailusta jäi pitkäjänteinen, energinen ja innostava vaikutelma, sanoo neuvotteleva virkamies Merja Niemi OKM:stä. Niemi toimii Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotoiminnan -tulosalueen päällikkönä. Pirkanmaan liitto näyttää keskittyvän strategisiin kärkiin sekä tietoisesti rakentaa EU-hankerahoituksen kiinteäksi osaksi vaikuttavaa ja pitkäjänteistä alueellista kehittämistä. Olennainen osa oppimisympäristöä ovat myös jätevesien vähentäminen ja niiden turvallinen käsittely ja kierrätys, kertoo Opi enempi -hankkeen projektipäällikkö Aino-Maija Kyykoski. TAMKin tekniikan koulutusohjelmissa koulutetaan monialaisia uuden energia- ja jätevesiteknologian osaajia yrityksille ja kunnille. Oppimisympäristö avattiin käyttöön syksyllä Se hyödyttää opiskelijoita ja on myös havainnollinen ym- Niemi sanoo, että yhteistyötä tehdään aiempaa tiiviimmin yhteisissä työryhmissä sekä tarkemmin keskustelemalla, miten aluekehittämisen kehityskulkuja voidaan mallintaa. Lähtökohtana on vaihtaa ajatuksia ja vertaisoppia, miten yksittäisellä kehittämishankkeella ja ylipäätään EU-aluekehittämisrahalla voidaan edesauttaa aiempaa vaikuttavampaa ja pysyviä muutoksia aikaansaavaa kehitystä muun muassa koskien innovaatio- ja osaamisrakenteita. Vierailu oli erittäin konkreettinen ja erinomainen tapa yhden päivän aikana saada poikkileikkaus ja tutustua alueen kärkihankkeisiin sekä strategiseen aluekehittämiseen. Kehityspäällikkö Heidi Rämö on iloinen palautteesta. TEM ja OKM ovat pyy-

9 päristö muille kiinnostuneille. Opetuksen apuna on maalämpöjärjestelmä sekä kaksi erilaista tuulivoimalaa sähkön tuotantoon. Sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa myös aurin kokeräimillä. Kiinnostusta yhteistyöhön on jo virinnyt naapurimaakunnissa. Tiedotusvälineet taas ovat tehneet juttuja Suomen ensimmäisistä julkisista sisäkuivakäymälöistä sekä vähävetisistä ja alipainekäymälöistä. Käymälöiden avulla voi konkreettisimmillaan osoittaa, miten vesistöjen ravinnekuormaa voi vähentää. Meidänhän pitäisi miettiä, ettei puhtaalla juomavedellä huuhdeltaisi enää ihmisjätöksiä. Lisäksi jäte vesien puhdistaminen ja kuljettaminen on kallista. Tulevaisuuden ratkaisuissa on niin ikään otettava huomioon, että kaikilla haja-asutusalueilla ei ole puhdistamoa. Tarkoitus on, että energia- ja ympäristötietoisuus tavoittaa kaikki tekniikan alan opiskelijat. Tällä hetkellä näissä tiloissa opetetaan englanninkielisessä koulutuksessa Environmental engineering -tutkintoa, talo- ja rakennustekniikkaa ja sähkötekniikkaa. Myös kone- ja automaatiopuolen sekä liiketalous- ja mediapuolen kysyntää voisi lisätä. tamk.fi/ Aino-Maija Kyykoski ja oppilaitoksen maalämpöjärjestelmä. Pirkanmaan liiton EU-rahoitus täneet, että Pirkanmaan liitto järjestäisi Pirkanmaan ELY:n kanssa kevätkylvöseminaarin, jossa avattaisiin rahoitusfilosofiaa ja kehittä mislogiikkaa eri rahoitusinstrumentteja apuna käyttäen. Opetus- ja kulttuuriministeriö levittää tietoutta myös oman ministeriön sisällä. Kyse on siitä, että hoidamme nykyään rahoitusta, joka kuului ennen lääninhallituksille. Ajatuksenvaihdon myötä selviää, miksi teemme näitä ratkaisujamme ja miten ne kytketään meidän strategioihin, Rämö sanoo. Vieraat saivat Pirkanmaalla esimerkkejä Valkeakosken Campus-alueen yhteistyöstä. Pirkanmaan liitossa olivat esillä MediTechkärkihanke sekä Sastamalan koulutuskuntayhtymän luonnonkuitukomposiitti- ja KOTI-hankkeet. Pirkanmaan liitto rahoittaa kaudella Länsi-Suomen Euroopan aluekehitysrahaston toimenpideohjelman hankkeita toimintalinjoissa 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen 4 Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen Toimintalinjan 2 hankkeissa tuetaan innovaatiotoimijoiden ja pk-yritysten verkottumista, kehitetään alueiden erikoisosaamista ja t&k-toimintaa tukevia toimintoja sekä hyödynnetään soveltavaa tutkimusta. Toimintalinjan 3 hankkeissa vahvistetaan ja täydennetään esim. maaseudun palveluja, kehitetään uusia palvelutuotantomalleja, vahvistetaan maaseudun luovien alojen osaamista sekä tiivistetään maaseudun ja kaupunkikeskuksen toiminnallista vuorovaikutusta. Toimintalinjan 4 hankkeissa edistetään kaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä, kehitetään osallistamisen uusia tapoja sekä ehkäistään syrjäytymistä. Tarkemmat kuvaukset tuettavan toiminnan laadusta voi lukea ohjelma-asiakirjasta pirkanmaa.fi /rakennerahastot.html Tukea ei myönnetä hakijan tavanmukaiseen toimintaan, yksittäisten tapahtumien toteuttamiseen eikä perustutkimukseen. Seuraavaksi otetaan käsittelyyn klo mennessä saapuneet hakemukset. Hakemukset tulee jättää sähköisessä EURA2007-järjestelmässä (www.eura2007.fi) ja toimittaa allekirjoitettuna kirjallisesti osoitteeseen Pirkanmaan liitto, PL 76, Tampere. Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun EURA2007 -järjestelmästä tulostettu ja allekirjoitettu paperiversio hakemuksesta on saapunut Pirkanmaan liittoon. Lisätietoa rahoituksen hakemisesta kehityspäällikkö Heidi Rämö, puh. (03) , gsm PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 9

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Uudistu ja salli epäonnistumisia 3

Uudistu ja salli epäonnistumisia 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 4.2012 www.pirkanmaa.fi Uudistu ja salli epäonnistumisia 3 Siirtyvätkö aluekehitysrahat vuodella? Maakuntasuunnitelmaa tehdään älykkään erikoistumisen näkökulmasta 8 10

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistui Puheenjohtaja Markku Rossin haastattelu Kunnallisvaalit vaikuttivat maakuntahallintoon

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla

Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla 2 PROJEKTEISTA PROSESSEIHIN PITKÄJÄNTEISTÄ ALUEKEHITTÄMISTÄ PIRKANMAALLA Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI 2/2002 Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät Maakunnallinen viestintäprojekti käynnistyi Tavoite 1 -ohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Kokeilun paikka! Suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Annukka Berg Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan

Lisätiedot

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Oulun Kauppakamarilehti 2/2013 95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Maakuntajohtaja Pauli Harju: Eikö

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot