Villikani (esimerkki)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Villikani (esimerkki)"

Transkriptio

1 Villikani (esimerkki) 10 0 Saalisraja/kiintiö: Poistetaan kaikki havaitut yksilöt.

2 Metsäjänis (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Puunkorjuun näkemäraivauksessa jätetään alle metriset kasvit raivaamatta. Kaadettavien puiden ympäriltä raivataan kokonaan vain pieneltä alalta. Kannot jätetään maahan. Ravintoympäristöt: Puunkorjuussa huomioidaan varvikkoja. Säästetään haapoja pystyyn, joita kaadetaan talveksi jäniksille eri puolilla aluetta. Ruokinnat: Heinäruokintoja haapojen ohella useisiin paikkoihin. Taukovuorottelu: Koska alueella on harveneva jäniskanta, jaetaan seuran metsäalueet hehtaarin lohkoihin, joilla metsästetään koiralla tai koulutetaan ajokoiraa lohko vuorollaan. Metsästys tapahtuu viikko per lohko. Lohkot numeroidaan, ja metsästys kiertää numeron mukaan. Näin jänikset saavat rauhaa ja pysyvät alueella. Saalisraja/kiintiö: 1 per metsästäjä kuukaudessa. 10 jänistä vuodessa varataan seuran jäsenten vieraille. Yksi saalis per vieras, kunnes kiintiö on täynnä. Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja luolilta ja loukuilla aktiivisesti.

3 Rusakko (esimerkki) Sopivasti, mutta voisi olla enemmänkin Lisätään tuottoa, mutta pidetään kanta tasaisena metsästyksellä Suoja- ja lepopaikat: Jätetään pelto-ojien pientareet niittämättä. Ravintoympäristöt: Tehdään vyöhyke peltolohkojen laidoille apilasta siten, että apila kasvaa viljan alla ja puinnin jälkeen apila jää. Ei kynnetä syksyllä. Ruokinnat: Heinäruokintoja useisiin kohteisiin. Taukovuorottelu: Ajokoiratoiminnan selvyyden vuoksi kuten metsäjäniksellä tai: Kyttäysjahdille ei vuorottelua. Mies- tai koira-ajo lohkoittain viikko per lohko. Seuran alueet jaetaan kolmeen hehtaarin lohkoon. Paikat, joissa rusakoista on haittaa esim. puutarhalle, metsästetään tehostetusti koko kauden ilman rajoituksia. Paikat merkitään karttaan. Saalisraja/kiintiö: Nykyverotuksella ei tarvetta kiintiölle. Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja luolilta ja loukuilla aktiivisesti.

4 Orava (esimerkki) Sopivasti Nykyinen Ravinto- ja pesäympäristöt: Nykytilanne puuston osalta on riittävä, ei tarvetta erikseen säästää tai lisätä kuusia ravinto- ja pesäympäristöiksi. Saalisraja/kiintiö: Nykyverotuksella ei tarvetta kiintiölle.

5 Euroopanmajava (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Ravinto- ja pesäympäristöt: Sovitaan maanomistajien kanssa muutama paikka, joissa majava saa jäädä pesimään. Se luo samalla lintukosteikon. Taukovuorottelu: Ei tarvetta Metsästysjärjestelyt: Niillä paikoilla, joissa majavista tulee vahinkoa jota ei hyväksytä, metsästetään tehostetusti viranomaisrajoitusten puitteissa. Saalisraja/kiintiö: Lupakiintiön mukaan. Rauhoitetut paikat: Sovitut säästöpesäpaikat karttaan merkittyinä.

6 Kanadanmajava (esimerkki) Sopivasti Pidetään samana Ravinto- ja pesäympäristöt: Sovitaan maanomistajien kanssa muutama paikka, joissa majava saa jäädä pesimään. Se luo samalla lintukosteikon. Taukovuorottelu: Ei tarvetta Metsästysjärjestelyt: Niillä paikoilla, joissa majavista tulee vahinkoa jota ei hyväksytä, metsästetään tehostetusti. Saalisraja/kiintiö: Säästöalueiden ulkopuolella metsästys vapaata. Rauhoitetut paikat: Sovitut säästöpesäpaikat karttaan merkittyinä.

7 Piisami (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään, koska vesistö pysyy sopivana linnuille Ravinto- ja pesäympäristöt: Sopivia reheviä lahdelmia löytyy alueelta, joissa muutamia piisameita ja pesäkekoja. Auttaa vesilintuja pitämällä kasvustoja kurissa, ja pesäkeot toimivat lintujen levähdyspaikkana. Ei tarvetta elinympäristömuokkaukselle. Taukovuorottelu: Ei tarvetta Saalisraja/kiintiö: Kun karttaan merkityssä lahdessa kanta ylittää 60 eläintä tai asuttuja pesiä on yli 8, voidaan ylimäärää (tuottoa) metsästää. Sama toisella pienemmällä lahdella, 40 eläintä tai 6 asuttua pesää. Petojen poisto: Piisamien elinympäristö sijoittuu hyville lintupesälahdelmille, joten tehostettu petopoisto auttaa piisamia ja vesilintuja. Erityisesti minkki, kettu ja supikoira tehopyynnissä lahdelmien läheisyydessä loukuilla ja haaskalta. Haaska kuitenkin vähintään 70 metriä vedestä. Rauhoitetut paikat: Karttaan merkitty lahdelman perä pidetään pankkina, jossa ei metsästetä piisamia. Petoja metsästetään tehostetusti.

8 Villisika (esimerkki) Kaksi naarasta ja yksi uros 3 lisääntyvää laumaa, yhteensä noin 30 yksilöä. Kannan kasvattamisesta keskustellaan maanomistajien kanssa ja sovitaan asioista, jotka huolettavat heitä. Suoja- ja lepopaikat: Jätetään ryteikköisiä puronvarsia raivaamatta. Muuten vallitseva metsäympäristö tarjoaa riittävästi sopivia paikkoja. Ravintoympäristöt: Istutetaan tammia, jos alueella kasvumahdollisuudet. Ruokinnat: Ylläpidetään karttaan merkityillä paikoilla ruokintapisteitä. Ruoaksi tarjotaan juureksia ja viljaa. Kaadettavat määrät uros, naaras, porsas: Aikuisia ei ammuta ennen kuin lisääntyviä yksilöitä on riittävästi, sovitaan erikseen. Yli neljän porsaan pahnueesta voidaan ampua alle vuoden ikäisiä hehtaarin alueella sallitaan olevan 30 villisikaa. Määrää seurataan havainnoin ja riistakameroin. Tavoitteen jälkeen kanta pidetään vakaana metsästämällä tuotosta nuoria yksilöitä ja valikoiden vanhoja. Valikointisäännöt: Metsästetään alle vuoden ikäisiä. Tavoitteen täyttymisen jälkeen sovitaan kannanrakenteen perusteella poimittavat karjut ja naaraista vain mahoiksi tiedetyt. Taukovuorottelu paikoilla: Ammutaan vain viljeltyjen peltojen laidalta tai maanomistajan salliessa pellolta. Kannan kasvettua voidaan metsästää myös ruokintapaikoilta ja ruokintapaikalla pidetään kahden viikon tauko aina laukauksen jälkeen. Rauhoitetut ruokinnat/paikat: Tässä vaiheessa ruokinnoilta tai metsästä ei ammuta. Kannan lisääntymisen mukaan lisätään ampumapaikkoja.

9 Kuusipeura (esimerkki) 2 urosta, 4 naarasta, 4 vasaa. 30 urosta, 30 naarasta ja 25 vasaa. Ylläpidetään alueilla, jotka soveltuvat kuusipeuralle. Suoja- ja lepopaikat: Pääsääntöisesti alue tarjoaa suojaa ja lepopaikkoja. Joitakin paikkoja jätetään harventamatta, joissa on tiheikköinä nuorta kuusta, ja myös lehtipuualueita pyritään lisäämään. Ravintoympäristöt: Lisätään monimuotoisia reunavyöhykkeitä karttaan merkityin paikoin, Riistapellon osia laitetaan myös nurmi- ja heinämaana. Istutetaan tammia. Ruokinnat, suolakivet: Tarjotaan viljaa ja heinää. Ruokinnat ja suolakivipaikat merkitään karttaan. Paikkojen pitää olla talvellakin helposti saavutettavia Kaadettavat määrät uros, naaras, vasa: Eläimiä kuolee ilveksen ja liikenteen vuoksi. Tässä vaiheessa ei voida metsästää yhtään. Tavoitetilassa tuotto on noin 25 eläintä. Ilves tappaa alueella noin 15 vuodessa ja liikenne 4. Tällöin metsästää voidaan vain muutama eläin, joista 1 naaras, 2 urosta ja 3 vasaa. Mikäli muun menekin vuoksi toisen sukupuolen määrä ei ole tavoitteessa, jätetään kyseinen sukupuoli ampumatta. Valikointisäännöt: Vasoista kaadetaan pienimmät ja uroksista ylivuotista sekä ikäloppua. Ylivuotisten urosten kohdalla metsästys kohdistetaan heikkosarvisimpiin yksilöihin, koska eläinten elinvoima ja tuleva lisääntymispotentiaali näkyy sarvissa. Naaraista ammutaan vanhaksi ja hedelmättömäksi tiedetyt yksilöt. Taukovuorottelu paikoilla: Kannan kasvettua ruokinnalta ampumisen jälkeen pidetään 10 päivää taukoa kyseisellä paikalla. Metsästys kohdistetaan riskipaikoille liikenteen ja erikoisviljelmien läheisyyteen. Rauhoitetut ruokinnat/paikat: Puolet ruokinnoista ovat sellaisia joissa ei metsästetä myös siinä vaiheessa kun kanta kestää metsästystä.

10 Metsäkauris (esimerkki) 15 eläintä, joista 4 urosta, 5 naarasta ja 6 vasaa. 30 aikuista eläintä ja talvikannassa 15 vasaa. Aikuisista 15 naarasta ja 15 urosta. Suoja- ja lepopaikat: Tiheikköisiä paikkoja jätetään raivaamatta. Jokivarsille ja pellonreunoille jätetään monikasvisia reunamia ja saarekkeita. Ravintoympäristöt: Suositaan monimuotoisia reunavyöhykkeitä. Voidaan jättää mahdollisuuksien mukaan syksyllä kyntämättä ja hankalia kulmia puimatta. Metsänhoidossa suositaan ratkaisuja, jotka säästävät mustikanvarpua. Ruokinnat, suolakivet: Tarjotaan viljaa ja heinää. Ruokinnat ja suolakivipaikat merkitään karttaan. Paikkojen pitää olla talvella helposti saavutettavia. Riistapelloille tehdään matalamman ja korkeamman ruokakasvin sarkoja. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tai jätetään riistakäytäviä laajempien avoalojen läpi. Ruokinnat sijoitetaan avoimelle paikalle niin, että ilves ei voi väijyä suoraan ruokinnalta. Ruokintoja tai riistapeltoja ei perusteta vilkkaiden teiden tai herkkien viljelysten läheisyytteen. Kaadettavat määrät uros, naaras, vasa: Lähtötilanteessa ei metsästetä. Tavoitetilanteessa metsästetään tavoitteen ylittävä määrä aikuisia ja vasoja, huomioiden liikenteen ja petojen vähentävä vaikutus. Naaraita aikuisista halutaan olevan vähintään 15 ja uroksia vähintään 15, joten myöskään sukupuolitavoitteen alle ei metsästetä. Valikointisäännöt: Vasoista kaadetaan pienimmät ja uroksista ylivuotista tai ikäloppua. Ylivuotisten urosten kohdalla metsästys kohdistetaan heikkosarvisimpiin yksilöihin, koska eläinten elinvoima ja tuleva lisääntymispotentiaali näkyy sarvissa. Naaraista ammutaan vanhaksi ja hedelmättömäksi tiedetyt yksilöt. Taukovuorottelu paikoilla: Ruokinnalta ampumisen jälkeen pidetään 10 päivää taukoa kyseisellä paikalla. Metsästys kohdistetaan riskipaikoille liikenteen ja erikoisviljelmien läheisyyteen. Rauhoitetut ruokinnat/paikat: Metsäkauriiden suosimilla paikoilla pidetään yhtä metsästysruokintaa kohden yhtä ruokintaa, jolla ei metsästetä. Kesän pukkijahtisäännöt: Ammutaan ylivuotista tai ikäloppua. Ylivuotisten kohdalla eläinten elinvoima näkyy sarvissa, joten metsästys kohdistetaan heikkosarvisimpiin yksilöihin.

11 Valkohäntäpeura (esimerkki) 20 eläintä, joista 6 urosta, 8 naarasta ja 6 vasaa. 50 eläintä talvikannassa, joista 16 vasaa. Aikuisista 17 naarasta ja 17 urosta. Suoja- ja lepopaikat: Tiheikköisiä paikkoja jätetään raivaamatta. Jokivarsille ja pellonreunoille jätetään monikasvisia reunamia ja saarekkeita. Ravintoympäristöt: Suositaan monimuotoisia reunavyöhykkeitä. Voidaan jättää mahdollisuuksien mukaan syksyllä kyntämättä ja hankalia kulmia puimatta. Metsänhoidossa suositaan ratkaisuja, jotka säästävät mustikanvarpua. Ruokinnat, suolakivet: Tarjotaan viljaa ja heinää. Ruokinnat ja suolakivipaikat merkitään karttaan. Paikkojen pitää olla talvella helposti saavutettavia. Riistapelloille tehdään matalamman ja korkeamman ruokakasvin sarkoja. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tai jätetään riistakäytäviä laajempien avoalojen läpi. Ruokinnat sijoitetaan avoimelle paikalle niin, että ilves ei voi väijyä suoraan ruokinnalta. Ruokintoja tai riistapeltoja ei perusteta vilkkaiden teiden tai herkkien viljelysten läheisyytteen. Kaadettavat määrät uros, naaras, vasa: Lähtötilanteessa ei metsästetä. Tavoitetilanteessa metsästetään tavoitteen ylittävä määrä aikuisia ja vasoja, huomioiden liikenteen ja petojen vähentävä vaikutus. Naaraita aikuisista halutaan olevan vähintään 17 ja uroksia vähintään 17, joten myöskään sukupuolitavoitteen alle ei metsästetä. Valikointisäännöt: Vasoista kaadetaan pienimmät ja uroksista ylivuotista tai ikäloppua. Ylivuotisten urosten kohdalla metsästys kohdistetaan heikkosarvisimpiin yksilöihin, koska eläinten elinvoima ja tuleva lisääntymispotentiaali näkyy sarvissa. Naaraista ammutaan vanhaksi ja hedelmättömäksi tiedetyt yksilöt. Taukovuorottelu paikoilla: Ruokinnalta ampumisen jälkeen pidetään 10 päivää taukoa kyseisellä paikalla. Metsästys kohdistetaan riskipaikoille liikenteen ja erikoisviljelmien läheisyyteen. Rauhoitetut ruokinnat/paikat: Metsäkauriiden suosimilla paikoilla pidetään yhtä metsästysruokintaa kohden yhtä ruokintaa, jolla ei metsästetä. Ylivuotisten kohdalla eläinten elinvoima näkyy sarvissa, joten metsästys kohdistetaan heikkosarvisimpiin yksilöihin.

12 Metsäpeura (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Ei tarvetta erityisiin parannustoimenpiteisiin. Kaadettavat määrät uros, naaras, vasa: Lupapolitiikan mukaan. Ravintoympäristöt: Säästetään ojitus- ja metsänistutustoimilta alueita joissa kasvaa raatetta tai tupasvillaa. Pyritään säilyttämään alueet joilla on poronjäkälää sellaisina, että jäkälä menestyy. Ruokinnat, suolakivet: Talvehtimisalueella annetaan tarpeen vaatiessa lisäravintona heinää. Ruokintoja kuitenkin pääasiassa vältetään, jotta luontainen ravinnonetsintä ei muutu. Heinäpellot toimivat riistapeltoina. Valikointisäännöt: Erittäin tarkka valikointi ja harkinta yksilötasolla. Taukovuorottelu paikoilla: Ammutaan vain vahinkoa kärsivien peltojen luota. Tilanteessa, jossa kanta on laajemmin levinnyt ja kokonaiskanta lisääntynyt, voidaan järjestelyitä väljentää. Rauhoitetut ruokinnat/paikat: Jos on tarve lisäruokinnalle, niin ruokinnalta ei ammuta.

13 Hirvi (esimerkki) 12 hirveä, joista 5 naarasta, 3 urosta ja 4 vasaa talvikannassa 15 hirveä, joista 6 naarasta, 6 urosta ja 3 vasaa talvikannassa. Suoja- ja lepopaikat: Ei tarvetta erityisiin parannustoimenpiteisiin Ravintoympäristöt: Metsänhoidossa suositaan ratkaisuja, jotka säästävät mustikanvarpua. Ruokinnat, suolakivet: Alueelle tehdään kaksi riistapeltoa hirveä ajatellen. Sijainnit suuren varttuneen metsäalueen kyljessä kaukana tiestä. Myös suolakivin ohjataan hirvien oleilua pois vilkkaiden teiden varsilta ja taimikoista. Merkitään karttaan. Kaadettavat määrät uros, naaras, vasa: Lähtötilanteessa haetaan 3 lupaa, joiden perusteella kaadetaan 1 naaras ja 4 vasaa. Tasataan sukupuolijakaumaa. Välivaiheessa haetaan 4 lupaa, joiden perusteella kaadetaan 2 naarasta, 1 uros ja 2 vasaa. Tavoitetilassa haetaan 5 lupaa, joiden perusteella kaadetaan 1 naaras, 2 urosta ja 4 vasaa. Vaihtoehtoisesti 2 naarasta, 1 uros ja 4 vasaa sen mukaan kumpaa sukupuolta aikuisissa on enemmän. Urosten ja naaraiden määriä kaadetaan tavoitteena yhtä suuret määrät. Huomioidaan riistanhoitoyhdistyksen ja kannanhoitoalueen kokonaistilanne. Valikointisäännöt: Vasoista kaadetaan pienimmät ja uroksista ylivuotista tai ikäloppua. Lapiosarvisista erityisesti 6 10 ja hankosarvisista 4 8 piikkiset säästetään. Ylivuotisten urosten kohdalla metsästys kohdistetaan heikkosarvisimpiin yksilöihin, koska eläinten elinvoima ja tuleva lisääntymispotentiaali näkyy sarvissa. Naaraista ammutaan vanhaksi ja hedelmättömäksi tiedetyt yksilöt. Taukovuorottelu paikoilla: Kyttäämällä ammutaan erikseen sopien ja valikoiden. Ajojahtia tai koirajahtia toteutetaan kiertävästi alueilla niin, ettei samaa aluetta ajeta enempää kuin kerran viikossa. Tämä ei kuitenkaan estä kyttäysmetsästystä. Rauhoitetut ruokinnat/paikat: Ei rauhoitettuja paikkoja.

14 Kanadanhanhi (esimerkki) Kohtuullinen Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Lahdelmat, vesistöön työntyvät kärjet, saaret, kosteikot ja järvet. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Ylläpidetään matalahkoja ja reheviä kosteikkoja, joiden ympäristössä on nurmea. Sovitaan mahdollisuuksien mukaan viljelijöiden kanssa kynnön jättämisestä kevääseen hanhien suosimilla pelloilla. Ruokinnat: Tarjotaan viljaa paikoille, joissa hanhet oleilevat. Taukovuorottelu: Jotta hanhet viihtyisivät alueella, metsästetään vain viikonloppuisin. Jos hanhet alkavat käymään epätoivotulla paikalla, siellä voidaan metsästää aktiivisemmin. Saalisraja/kiintiö: Kolme hanhea per seuran jäsen. Rauhoitetut paikat: Kanadanhanhille tehdyt niityt ja ruokinnat.

15 Merihanhi (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Lahdelmat, vesistöön työntyvät kärjet, saaret, kosteikot ja järvet. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Merenlahden, järven tai kosteikon läheisyydessä olevat ruoho- ja heinämaat. Ylläpidetään rantaniittyjä tai nurmia hanhien oleilupaikkojen luona ja jätetään pensaita tai matalia katajia niittyjen eri osiin pesäpaikoiksi. Sovitaan mahdollisuuksien mukaan viljelijöiden kanssa kynnön jättämisestä kevääseen hanhien suosimilla pelloilla. Ruokinnat: Tarjotaan viljaa paikoille, joissa hanhet oleilevat. Taukovuorottelu: Metsästetään vain viikonloppuisin, kunnes kanta alueella nousee suuremmaksi tai hanhet alkavat käymään epätoivotulla paikalla, jossa voidaan metsästää aktiivisemmin. Saalisraja/kiintiö: Metsästysalueen tuotto kestää tänä vuonna kymmenen hanhen saaliin. Kiintiönä kaksi hanhea yhtä seuran metsästäjää kohden, kunnes 10 täynnä. Vieras voi metsästää jäsenen kiintiöstä. Metsästäjän oltava tietoinen mahdollisista viranomaiskielloista ja määräyksistä. Rauhoitetut paikat: Merihanhille tehdyt niityt ja ruokinnat.

16 Metsähanhi (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Suoalueet ja muutolla vesistöt ja pellot. Säästetään suoalueet tuotantotoimenpiteiltä maanomistajan ehtojen mukaan. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Säästetään suoalueet tuotantotoimenpiteiltä maanomistajan ehtojen mukaan. Pesintäalueen luokse viedään talvella soraa jauhinkiviksi, mikäli läheltä ei sopivaa sorapohjaa löydy rantaviivasta tai matalasta vedestä. Sovitaan mahdollisuuksien mukaan viljelijöiden kanssa kynnön jättämisestä kevääseen hanhien syksyllä suosimilla pelloilla. Ruokinnat: Jätetään laossa olevaa viljaa puimatta tai viedään viljavana hanhien suosimalle pellolle. Taukovuorottelu: Ei taukovuorottelua, saalisrajoitus tuo riittävästi taukoja. Saalisraja/kiintiö: Taigametsähanhipaikoilla yksi saalis per metsästäjä joka toinen vuosi, kunnes kanta nousee. Tundrametsähanhen muuttoreitillä ei rajoitusta seuran taholta. Metsästäjän oltava tietoinen mahdollisista viranomaiskielloista ja määräyksistä. Rauhoitetut paikat: Tarkoituksella ruokapaikoiksi jätetyt viljakohteet.

17 Heinäsorsa (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Paikallistetaan mahdolliset kosteikko- ja lampipaikat, joissa saa pienellä vaivalla veden pysymään. Sovitaan maanomistajien kanssa lampien teko. Pienikin lampi antaa levähdys- tai pesäpaikan. Avataan umpeenkasvaneen puron uomia. Levennetään ojia, joissa vesi pysyy. Tehdään ojiin lampia. Avataan umpeenkasvaneisiin paikkoihin avovesilampareita. Taukovuorottelu: Ruokinnoin ylläpidetyillä ja karttaan merkityillä erityisillä kosteikoilla metsästetään seurueena enintään kahden viikon välein viikonloppuina. Seuralla on viisi ruokintapaikkaa sorsille. Tauot jaetaan alkamaan porrastetusti paikoilla niin, että joka viikonloppu jossain voi metsästää. Muilla alueilla metsästys on vapaata. Iltapassissa sorsat hätyytetään lentoon ja metsästetään kohteelle palaavia sorsia. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Ravintoalueeksi vesialuetta, jonka syvyys on 1 50 cm. Raivataan korkeat puut sopivilta pesintäkosteikoilta, jotta petolinnuilla ei ole vahtimispaikkoja. Edesautetaan sopivankorkuisen reunakasvuston kasvua pesien ja lintujen näkösuojaksi. Tehdään tolppien päähän putkipesäpaikkoja. Ruokinnat: Kahdella lammella on ruokintalautat ja kolmella sopiva reuna, sekä pohja laittaa viljaa suoraan niille. Paikoille on sovittu XX ja XX ruokintavastaaviksi. Jauhinkivet: Kosteikoille, joilla ei ole hiekkaa, 1 2 mm soraa Saalisraja/kiintiö: Taukovuorottelupaikoilla 3 vesilintua per metsästäjä päivässä, muualla vapaata. Rauhoitetut paikat: Merkitään karttaan muutama rauhoitettu paikka, jolla sorsat saavat olla rauhassa lepäämässä. Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja luolilta ja loukuilla aktiivisesti. Kosteikkojen läheisyyteen laitetaan useita supi- ja minkkiloukkuja. Rauhoittamattomien lintujen, etenkin variksen pyynti tärkeää. Vesilintujen pesinnän onnistumista edistää varisten kohdalla erityisesti kevätaikainen varisten poisto kosteikoiden reunoilta.

18 Tavi (esimerkki) Sopivasti Pidetään yllä Kuten heinäsorsalla Kuten heinäsorsalla

19 Haapana (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Kuten heinäsorsalla. Kuten heinäsorsalla.

20 Jouhisorsa (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Laajemmat kosteikot tai alueet, joilla useita kosteikoita muodostaen yhdessä laaja-alaisen kosteikkoalueen. Tällainen saadaan luotua matalikkolammen, entisen järven vesijättöalueelle. Kuten heinäsorsalla. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Ravintoalueeksi laajempaa vesialuetta, jonka syvyys on 1-50 cm. Ylläpidetään melko avoimia paikoja, joissa on kuitenkin vesikasveja kasvi- ja hyönteisravintoa tarjoamaan. Jauhinkivet: Kosteikoille, joissa ei ole hiekkaa, 1 2 mm soraa.

21 Heinätavi (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Kuten heinäsorsalla. Taukovuorottelu: Taukovuorottelu tulee heinäsorsavuorottelusta. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Ravintoalueeksi vesialuetta, jonka syvyys on 1-40 cm. Ylläpidetään matalia kosteikoita, joissa on vesikasvillisuutta kasvi- ja hyönteisravintoa tarjoamaan. Erityisesti hyönteisravinto tärkeää. Ruokinnat: Ei tarvetta lisäruokinnalle, riippuvainen elinympäristön tarjoamasta ravinnosta. Muut sorsaruokinnat. Jauhinkivet: Kosteikoille, joissa ei ole hiekkaa, 1 2 mm soraa. Saalisraja/kiintiö: Suositellaan ampumattomuutta, kunnes kanta kasvaa. Rauhoitetut paikat: Kuten heinäsorsalla. Petojen poisto: Kuten heinäsorsalla.

22 Lapasorsa (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Kuten heinäsorsalla. Taukovuorottelu: Kuten heinäsorsalla. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Ravintoalueeksi vesialuetta, jonka syvyys on 1-50 cm. Ylläpidetään rehevää aluskasvillisuutta kosteikkojen reunoilla. Hyönteisravinto tärkeää. Saalisraja/kiintiö: 2 syksyssä metsästäjää kohden, kunnes kanta kasvaa. Käytännössä toteutuma alueella muutama lintu, koska useimmat ei ammu. Ruokinnat: Ei tarvetta lisäruokinnalle, riippuvainen elinympäristön tarjoamasta ravinnosta. Muut sorsaruokinnat. Jauhinkivet: Kosteikoille, joissa ei ole hiekkaa, 1 2 mm soraa. Rauhoitetut paikat: Kuten heinäsorsalla. Petojen poisto: Kuten heinäsorsalla.

23 Punasotka (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Pyritään säilyttämään nykyisiä ruovikkoreunaisia rantaosuuksia laajemmilla vesillä. Taukovuorottelu: Käytännössä ei ammuta, muuten kuten heinäsorsalla. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Kuten heinäsorsalla. Ruokinnat: Ei tarvetta lisäruokinnalle, riippuvainen elinympäristön tarjoamasta ravinnosta. Jauhinkivet: Kosteikoille, joissa ei ole hiekkaa, 1 2 mm soraa. Saalisraja/kiintiö: Suositellaan ampumattomuutta, kunnes kanta kasvaa. Rauhoitetut paikat: Käytännössä ei ammuta, muuten kuten heinäsorsalla. Petojen poisto: Kuten heinäsorsalla.

24 Tukkasotka (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Kuten heinäsorsalla. Kuten heinäsorsalla. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Kosteikoille tehdään myös 50 cm 150 cm syvyisiä alueita. Ruokinnat: Ei tarvetta lisäruokinnalle, riippuvainen elinympäristön tarjoamasta ravinnosta. Jauhinkivet: Kosteikoille, joissa ei ole hiekkaa, 1 2 mm soraa.

25 Telkkä (esimerkki) Sopivasti Pidetään yllä Suoja- ja lepopaikat: Perustetaan ja ylläpidetään kosteikkoja ja lampia. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Telkänpönttöjen teko ja asettaminen vesistöjen äärelle. Ruokinnat: Ei tarvetta lisäruokinnalle. Jauhinkivet: Kosteikoille, joilla ei ole hiekkaa, 1 2 mm soraa Taukovuorottelu: Ei tarvetta rajoituksille. Saalisraja/kiintiö: Ei tarvetta rajoituksille. Rauhoitetut paikat: Ei tarvetta rajoituksille. Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja luolilta ja loukuilla aktiivisesti. Kosteikkojen läheisyyteen laitetaan useita supi- ja minkkiloukkuja.

26 Tukkakoskelo (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Ei tarvetta tai keinoja parantaa muuten, kuin säilyttämällä elinympäristöjä. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Ei tarvetta tai keinoja parantaa ravintopaikkoja muuten, kuin säilyttämällä elinympäristöjä. Vältetään keväisin pesimäluodoilla tai pesäpaikan lähellä liikkumista. Voidaan luoda pesäpaikkoja tekemällä kivistä tai puusta korkeudeltaan 20 cm ja 40x40 onkaloita. Taukovuorottelu: Ei tarvetta rajoituksille Saalisraja/kiintiö: 5 syksyssä metsästäjää kohden, kunnes kanta kasvaa. Käytännössä toteutuma alueella muutama lintu, koska useimmat ei ammu. Rauhoitetut paikat: Ei tarvetta rajoituksille Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja luolilta ja loukuilla aktiivisesti etenkin järvien ja meren rannoilta ja saarista. Rauhoittamattomien lintujen, etenkin variksen ja harmaalokin pyynti tärkeää. Vesilintujen pesinnän onnistumista edistää parhaiten kevätaikainen varisten poisto pesintäalueiden läheisyydestä.

27 Isokoskelo (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Ei tarvetta tai keinoja parantaa muuten, kuin säilyttämällä elinympäristöjä. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Ei tarvetta tai keinoja parantaa ravintopaikkoja muuten, kuin säilyttämällä elinympäristöjä. Vältetään keväisin pesimäluodoilla tai pesäpaikan lähellä liikkumista. Taukovuorottelu: Ei tarvetta rajoituksille. Saalisraja/kiintiö: 5 syksyssä metsästäjää kohden, kunnes kanta kasvaa. Käytännössä toteutuma alueella muutama lintu, koska useimmat ei ammu. Rauhoitetut paikat: Ei tarvetta rajoituksille. Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja luolilta ja loukuilla aktiivisesti etenkin järvien ja meren rannoilta ja saarista. Rauhoittamattomien lintujen, etenkin variksen ja harmaalokin pyynti tärkeää. Vesilintujen pesinnän onnistumista edistää parhaiten kevätaikainen varisten poisto pesintäalueiden läheisyydestä.

28 Nokikana (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Ei tarvetta tai keinoja lisätä. Taukovuorottelu: Ei tarvetta vuorottelulle. Ravinto- ja pesintäympäristöt: Ruovikot ja rehevät vesistöt, ei tarvetta tai keinoja lisätä. Saalisraja/kiintiö: Ei tarvetta rajoituksille, piilottelevana lajina ei tule usein saaliiksi. Rauhoitetut paikat: Ei tarvetta metsästysaikaisille rajoituksille. Petojen poisto: Kuten heinäsorsalla.

29 Haahka (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Ravinto- ja pesintäympäristöt: Vältetään häiriöitä lintujen suosimilla ravintopaikoilla ja pesintäaikaan pesintäsaarissa. Ei keinoja elinympäristön muokkaamiselle. Taukovuorottelu: Ei tarvetta vuorotteluun. Saalisraja/kiintiö: 10 ruskeapukuista haahkaa kuukaudessa per metsästäjä seuran alueelta. Kannan lisääntyessä rajoitus poistetaan. Uroshaahkalle ei rajoitusta. Rauhoitetut paikat: Ammutaan rannalta tai rantaan kiinnitetystä veneestä. Irti rannoista sijaitsevat ruokailupaikat rauhoitetaan metsästykseltä. Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja, etenkin minkkiä saarista loukuilla sekä ampuen lehtipuhaltimen ja koiran avulla aktiivisesti. Myös merilokin, harmaalokin ja varisten pyynnillä on merkitystä poikueiden selviämiselle.

30 Alli (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Ravinto- ja pesintäympäristöt: Ei keinoja lisätä, ei pesi alueella. Saalisraja/kiintiö: Ei tarvetta rajoituksille. Rauhoitetut paikat: Ei tarvetta rajoituksille.

31 Riekko (esimerkki) Muutamia kymmeniä. Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Ennallistetaan riekkosoita yhteistyössä maanomistajien kanssa. Ravintoympäristöt: Tulee luontaisesti suon mukana. Poikueympäristöt: Tulee luontaisesti suon mukana. (Keski-Suomi) Taukovuorottelu: Yhtenä viikonloppuna vuodessa, kunnes kanta lisääntyy. Saalisraja/kiintiö: 2 riekkoa seuran alueelta. Kun kanta lisääntyy, lisätään kiintiötä tai poistetaan se. Kiintiö arvotaan jäsenten kesken. Rauhoitetut paikat: Ei rauhoitettuja paikkoja kiintiön aikana. Kiintiön poiston jälkeen sovitaan rauhoitetuista paikoista. Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja haaskalta, luolilta ja loukuilla aktiivisesti. Kettua tehostetusti myös jalkanarulla. Riekkosoiden läheisyyteen laitetaan useita supi- ja minkkiloukkuja. Poistetaan variksia.

32 Kiiruna (esimerkki) Muutamia kymmeniä. Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Ei keinoja parantaa muuten, kuin säilyttämällä elinympäristöjä. Taukovuorottelu: Saalisraja/kiintiö: Ei metsästetä ennen kuin kanta lisääntyy. Rauhoitetut paikat: Kaikki paikat Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja haaskalta, loukuilla ja kettua myös jalkanarulla aktiivisesti. Lisäksi poistetaan variksia.

33 Pyy (esimerkki) Sopivasti Lisätään mahdollisuuksien mukaan Suoja- ja lepopaikat: Puronvarsien pienet kuusikot ja koivikot, sekametsä, jossa eri-ikäistä puustoa. Lisätään ja säästetään näitä ympäristöjä siellä missä mahdollista. Taukovuorottelu: Ei tarvetta vuorotteluun Saalisraja/kiintiö: Ei tarvetta rajoituksiin Ravintoympäristöt: Jätetään taimikonraivauksissa leppiä ravintopuiksi, samoin pellon ja suomaiden reunalepikot säästetään. Poikueympäristöt: Säästetään kuusitiheikköjä varpukasvillisuuden kupeella. Rauhoitetut paikat: Ei tarvetta rajoituksiin Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja haaskalta, luolilta ja loukuilla aktiivisesti. Jauhinkivet/rypemishiekka: 1 4 mm soraa katetusti niin, että sora on kuivaa ja saatavilla lumiaikaan. Mieluiten kvartsikiviä mukana.

34 Teeri (esimerkki) Vähemmän kuin toivotaan Lisätään Suoja- ja lepopaikat: Hakkuiden ennakkoraivauksessa jätetään kenttäkerrokseen suojatiheiköitä alikasvoskuusista. Tiedonjako maanomistajille tärkeää. Ravintoympäristöt: Pyritään säästämään yhtenäisiä koivikkoja talviruokailupaikoiksi. Tiedonjako maanomistajille tärkeää. Ruokinta: Erillisruokintaa ei tarvita. Jos joku välttämättä haluaa järjestää maillaan talviruokintaa, tehdään ruokinta vain avoimelle paikalle, jossa etäisyys lähimpään reunaan on vähintään 100 m. Ruokintapaikalla ei saa myöskään olla yksittäisiä puita, joihin haukka voi asettua odottamaan. Ruokinta houkuttelee petoja ja voi kääntyä tappioksi. Luonnonruokaa löytyy riittävästi. Poikueympäristöt: Pyritään säästelemään hakkuissa varvikkoalueita, erityisesti mustikkaa. Arvokkaimpia alueita ovat soidinalueen ympäristöt noin 1 2 km säteellä, joissa suurin osa naaraista pesii. Jauhinkivet/rypemishiekka: 2 5 (3 4)mm soraa katetusti niin, että sora on kuivaa ja saatavilla lumiaikaan. Mieluiten kvartsikiviä mukana. Soidinpaikan hoito: Estetään tunnettujen soidinpaikkojen metsittyminen raivaustoimenpiteillä maanomistajan kanssa sopien. Metsästys soidinalueella: Soitimilta joissa metsästetään, ei ammuta vanhoja kukkoja. Koska toimivan soitimen vähimmäiskoko on viidestä kukosta ylöspäin ja mitä enemmän kukkoja on, sen parempi, ei 10 kukon soitimelta metsästetä. Näin taataan hyvä, alueella pysyvä teerikanta, jota voidaan verottaa muilla metsästystavoilla. Taukovuorottelu: Ei tarkempaa vuorottelua, mutta koiralla metsästäviä ohjeistetaan välttämään metsästystä useana peräkkäisenä päivänä samalla alueella. Saalisraja / kiintiö: Seuran 5000 hehtaarin alueelta voidaan pyytää tänä vuonna 15 lintua. Korkeintaan 1 lintu päivässä per metsästäjä, kunnes 15 on täynnä. Saalis on raportoitava kokouksen valitsemalle riistanhoitojaoksen vastuuhenkilölle, jolta saa myös tiedon jäljellä olevasta kiintiöstä. Valikointi: Aina kun pystytään valikoimaan, metsästys kohdistetaan molempien sukupuolten nuoriin yksilöihin. Rauhoitetut paikat: Rauhoitetaan alueen suurimmat soitimet. Ruokinnalta ei metsästetä. Osalle soitimista kellonaikarajoitus: Niillä voidaan metsästää iltapäivällä kello 12 eteenpäin iltaan asti. Paikat merkitään karttaan. Petojen poisto: Poistetaan pienpetoja haaskalta, luolilta ja loukuilla aktiivisesti.

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka-luonnonharrastusmerkki on Luonto-Liiton harrastekokonaisuus, joka sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta. Pihka-merkki koostuu erilaisista

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 2004 päivitetty 9/2013 SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA 1. Saimaa

Lisätiedot

Elonkirjo. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen

Elonkirjo. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen Elonkirjo Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen 30v Juhlajulkaisu 1 Missä mennään Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys perustettiin 30 vuotta sitten. Kolme vuosikymmentä on pitkä aika, vai onko? Maapallon noin

Lisätiedot

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU Tule tutustumaan ja virkistäytymään Suomenlahden rannikon luonnon, kulttuurin ja merellisten nähtävyyksien pariin Santalahden luontopolulle! Toivotamme tervetulleiksi tälle luontopolulle kaikki, jotka

Lisätiedot

Oma maa mansikka. - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi

Oma maa mansikka. - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi Oma maa mansikka - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi Hyvä lukija Maatalousympäristö on niin maisemallisesti kuin luonnon monimuotoisuudeltaankin Suomen arvokkaimpia elinympäristöjä. Maatalousympäristön

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2012 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 11 KELLON

Lisätiedot

Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli)

Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli) Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli) Kesto: 30-45 min Kenelle: lukio Missä: Sisätiloissa Milloin: kaikkina vuodenaikoina (GE2 ja BI3 kursseilla) Tarvikkeet: muistiinpanovälineet, ohjemonisteet

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

tekoa biologisen monimuotoisuuden hyväksi

tekoa biologisen monimuotoisuuden hyväksi 52 tekoa biologisen monimuotoisuuden hyväksi Julkaisun on laatinut ranskaksi ja hollanniksi Belgian kuninkaallinen luonnontieteen tutkimuslaitos (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique). Teos

Lisätiedot

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK Mika Autio Hiuksilla hirvituhoja vastaan Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Elintarvike ja maatalouden yksikkö Koulutusohjelma:

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

KOIRANHANKINTA- OPAS

KOIRANHANKINTA- OPAS KOIRANHANKINTA- OPAS Ohjehinta 2 Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki HETI ry www.koiranjalostus.fi Esipuhe Kädessäsi oleva opas on tarkoitettu ensimmäistä koiraansa hankkivalle, mutta siitä voi olla

Lisätiedot

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö 2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö Tällä keskustelualueella pohdittiin seuraavia aiheita: Vastuualueet Tulisiko vastuunjakoa selkeyttää, esim. milloin ja minkälaisista tehtävistä paikalliset kantavat vastuuta?

Lisätiedot

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Nina Lehmonen (toim.) - Suomen Hippos ry ISBN 978-952-99858-4-5 Suomen Hippos ry 2013 Kustantaja ja julkaisija Suomen Hippos ry Tulkinkuja 3 02650

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot