TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TAMPEREEN TYÖVÄEN NAISVOIMISTELIJAT ry TERVETTÄ TOIMINTAA NUORILLE JA VARTTUNEILLE LIIKUNNAN ILOA!

2 VISIO Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry on arvostettu ja tunnettu jäsentensä elinikäisenä liikuttajana ja johtavana joukkuevoimisteluseurana. TOIMINTA-AJATUS Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry on TUL:n ja Suomen Voimisteluliiton jäsenseura. Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry (TTNV) tarjoaa: liikkumiseen kannustavaa ja lapsen ehdoilla toteutettua perusvoimistelun ja harrasteliikunnan ohjausta lapsille ja nuorille. tavoitteellista joukkuevoimistelun valmennusta kilpaileville joukkueille. laadukasta ja yhteisöllisyyttä lisäävää kunto- ja terveysliikuntaa aikuisille. ARVOT Tampereen Työväen Naisvoimistelijoiden toimintaa ohjaavat arvot ovat: Kasvatuksellisuus: Lapset ja nuoret oppivat yhdessä tekemistä Elinikäinen liikunta: Samassa seurassa toimiminen on mahdollista läpi elämänkaaren Oikeudenmukaisuus: Tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaan Seuran toiminnassa tärkeitä ovat myös terveelliset elämäntavat, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus sekä puhdas luonto ja ympäristö. PAINOPISTEALUEET VUONNA 2015: Liikunnan ilon ja sen myönteisten terveysvaikutusten esille tuominen Talouden vakauden säilyttäminen joukkuevoimistelukilpailujen tuloksellisella järjestämisellä ja kausimaksujen seurannalla Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi Jäsenmäärän maltillinen kasvattaminen - Lasten ja nuorten liikuntaryhmien alueellinen kohdentaminen kaupunginosiin - Uusien, seuran ulkopuolisten henkilöiden tavoittaminen ja jäseniksi saaminen - Seurassa harrastavien lasten ja nuorten vanhempien saaminen seuran jäseniksi Työryhmätoiminnan kehittäminen - Vastuualueiden jakaminen sekä työryhmien vastuun ja päätösvallan määrittely - Erilaisten asiantuntijatahojen käyttäminen - Säännöllisen työryhmätoiminnan toteutuminen Joukkuevoimistelutoiminnan jatkuminen korkealaatuisena - Valmentajien tukeminen ja kouluttaminen sekä uusien valmentajien perehdyttäminen - Voimisteluharrastuksen mahdollistaminen siirryttäessä ikäkaudesta toiseen 2

3 TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA 1 SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tavoitteena on jatkaa seuratoimijoiden motivointia seuratoimintaan kannustaen, vastuuta jakaen sekä talkootyöskentelyä kehittäen. Seuran tunnettavuutta ja näkyvyyttä lisätään. Jatketaan kunto- ja harrasteliikunnan sekä joukkuevoimistelun imagojen tehostamista. SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEN AVAINALUEET VUONNA ) Lasten ja nuorten laadukkaan liikuntatoiminnan tarjoaminen eri kaupunginosissa 2) Jäsenmäärien maltillinen lisääminen harraste- sekä kilpa- ja valmennuspuolella 3) Maksuliikenteen seurannan tarkentaminen harraste- sekä kilpa- ja valmennuspuolella 4) Vanhempien osallisuuden lisääminen talkootyöskentelytehtävissä 5) Seurassa panostetaan enemmän vuorovaikutukseen eri seuratoimijoiden kesken ja seurayhteisöllisyyden huomioimiseen (esim. joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat) 3

4 TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA 2 TALOUS Talouden seurantaa jatketaan talousohjesäännön mukaisesti. Talousohjesääntöön on kirjattu periaatteet, joita noudatetaan maksettaessa erilaisia palkkoja, korvauksia ja tukia seuran tililtä. Talousseurannasta vastaa johtokunta käytännön tehtävät ja vastuut tilanteen mukaisesti valtuuttamalla delegoiden. Taloushallintopalvelut ostetaan edelleen Hämeen Liikunta ja Urheilulta. Nyt käytössä oleva palvelupaketti säilyy hinnaltaan ja sisällöltään samana, vaikka otamme kaikki palvelupaketin hintaan sisältyvät tuotteet hyötykäyttöön. Palvelupakettia laajennetaan tarpeen mukaan. Seura ryhtyy käyttämään Ilmari-ilmoittautumisjärjestelmää kaikissa laskutustoiminnoissa, joihin HLU:n taloushallinnon järjestelmä on sovellettavissa. TALOUDEN AVAINALUEET VUONNA ) Vuosibudjetin kuukausittainen seuranta: Hyväksytty budjetti tallennetaan kirjanpitotileille ja kirjanpidosta tulostetaan keskeisten eräpäivien jälkeen johtokunnankokoukseen raportti. 2) Kassavirran varmistaminen ja maksuseuranta Ilmari-järjestelmän kautta. 3) Kaikille kuntoliikunnan ohjaajille ryhdytään maksamaan koko tuntikorvaus palkkana (aiemmin palkka + matkakorvaus). 4) Seuran työryhmien (talous-, viestintä-, kuntoliikunta- ja joukkuevoimistelutyöryhmä) vetureille ryhdytään maksamaan korvausta tehdystä työstä. 5) Valmentaja- ja ohjaajakorvauksien maksatusprosessia kehitetään edelleen: HLU:lta tilataan kuukausittaisten maksatusasiakirjojen tarkastustyö. Muilta osin maksatusprosessi ja maksujen määräytyminen säilyy ennallaan. 6) Kisoille ja tapahtumille luodaan ennen tapahtumia budjetti, jonka laadinnan pohjana on aiempien vuosien vastaavien tapahtumien toteutuneet luvut. 7) Taloustyöryhmä valmistelee johtokunnan kokouksiin päätettävät ja tiedotettavat asiat kuukausittain. 8) Kaupungin toiminta-avustuksen hakeminen ja sen saaminen jatkossakin tuen aikaisemmassa suuruusluokassa. 9) Joukkuevoimistelun ja kuntoliikunnan maksujen pitäminen kohtuullisena hyvän taloushallinnon keinoin jatkossakin. 4

5 TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA 3 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI TTNV:n johtokunta on hyväksynyt seuran viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman, joita päivitetään säännöllisesti. Selkeän viestinnän ja markkinoinnin avulla on tavoitteena saada seuraan lisää jäseniä sekä harrasteliikuntaan että joukkuevoimisteluun. Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry tiedottaa seuran toiminnasta sekä ulkoisesti että sisäisesti. Sisäisellä viestinnällä pidetään seuran jäsenet ja voimistelijoiden vanhemmat tietoisina seuran asioista ja tarjotaan helposti lähestyttävä keino molemminpuoliseen vuorovaikutukseen. Ulkoisen markkinoinnin ja tiedottamisen tavoitteena on löytää seuralle uusia jäseniä ja pidempiaikaisia yhteistyökumppaneita. Seuran viestinnän kohderyhmiä ovat: seuran jäsenet (voimistelijat ja kuntoilijat), seuran valmentajat, kuntoliikunnan ohjaajat, seuran jäsenten perheenjäsenet, seuran sidosryhmät (TUL, HLU, Voimisteluliitto, Tampereen kaupunki). VIESTINNÄN AVAINALUEET VUONNA ) Ulkoinen viestintä Seuran verkkosivuilla (www.ttnv.fi) ja Facebook-sivulla (TTNV/Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry) tiedotetaan tehokkaasti seuran toiminnasta (harrasteliikunta, joukkuevoimistelu, kevät- ja joulunäytökset, joukkuevoimistelukilpailut, joukkueiden kisatulokset). Tiedottamisessa hyödynnetään yhteistyökumppanuuksia (Hämeen Liikunta ja Urheilu, Suomen Voimisteluliitto, TUL, TUL:n Tampereen piiri, Tampereen kaupungin liikuntapalvelut ja Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto. Harrasteliikunnasta, seuran kevät- ja joulunäytöksistä sekä joukkuevoimistelukilpailuista tiedotetaan aktiivisesti Aamulehden tapahtumakalenterissa ja meno-infopalstalla. 2) Sisäinen viestintä: Jäsenille tiedotetaan seuran toiminnasta seuran verkkosivuilla ja Facebookissa. Verkkosivuilla ja Facebookissa tiedotetaan myös JV-joukkueiden kilpailutuloksista. Liikuntaryhmissä harrastaville tiedotetaan seuran asioista ohjaajien välityksellä. Sähköinen jäsenlehti Uutis-Malviina jaetaan 2-3 krt vuodessa. 5

6 3) Markkinointiselvitykset Selvitetään, mitkä viestintäkanavat toimivat. Tavoitteena, on selvittää, millä perusteella jumpparit ja voimistelijat tulevat TTNV:n ryhmiin. Toimiiko esim. lehti-ilmoitus, verkkosivuilmoitus, Facebook-mainonta vai joku muu parhaiten? Lisätään ilmoittautumisen yhteyteen kysymys siitä, miten ilmoittautuja sai tiedon seuran toiminnasta. VIESTINNÄN AVAINALUEET VUONNA 2015 Kehitetään olemassa olevia viestintäkanavia (verkkosivut, Facebook, Uutis-Malviina), keskiössä on verkkosivu-uudistus. Osallistutaan alan tapahtumiin ja messuille. Selvennetään talkootyön merkitystä voimistelijoiden vanhemmille (Uutis-Malviina ja Voimistelijan vanhemman opas). Kannustetaan oma väki viestimään TTNV:n toiminnasta edelleen. 6

7 TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN 4 KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA (KIVA) Tavoitteena on joukkuevoimistelun valmennuksen tason pysyminen korkeatasoisena. Huomiota kiinnitetään jatkossakin yli 14-vuotiaiden voimistelijoiden jatkamiseen lajin parissa. Pyrimme takaamaan jatkuvuuden lajissa jokaisessa ikäryhmässä. Lasten ja nuorten harrasteliikunnan sekä kilpailu- ja valmennustoiminnan välillä jatketaan yhteistyötä ja sen kehittämistä ja uusien yhteistyömuotojen luomista. Mini- ja midivalmennusryhmien siirtymää joukkuevoimistelun puolelle kehitetään edelleen. Päivitetään ja laajennetaan vanhempien opasta, joka auttaa konkreettisemmin ymmärtämään, mitä harrastaminen joukkuevoimistelujoukkueessa tarkoittaa. Midi-, mini-, tiimivalmennuksen nimien uudelleen mietintä (myös markkinointi/viestintätyöryhmä osallistuu), jotta nimiin saataisiin voimistelu-sana kuvaamaan harrastuksen suuntautumista. Joukkuevoimistelutoiminnassa huomioidaan entistä aktiivisemmin voimistelijoiden fyysisen puolen lisäksi psyykkisten valmiuksien tarpeet vastaten niihin ikä- ja taitotaso huomioiden. Järjestetään säännölliset valmentajapalaverit (3/kausi). Vastuuvalmentaja huolehtii, että joukkueesta osallistuu palaveriin vähintään yksi valmentaja (edellytys korvausten maksamiselle). Palavereissa jaetaan valmentajien kausi-info, jota kehitetään edelleen. Kausiinfoon kirjataan ohjeet maksatuksesta, vastuista ja velvollisuuksista. Jv-työryhmän toimintaa pyritään kehittämään yhä edelleen selkeämpään suuntaan ja määritetään tehtävät, jotka kuuluvat työryhmälle ja erikseen tehtävät, jotka kuuluvat toimistotyöntekijälle. Joukkueiden välistä yhteistyötä jäntevöitetään ja samalla huolehditaan vanhempien tiedottamisesta joukkueiden toiminnasta ja otetaan vanhemmat aktiivisesti mukaan joukkueiden sisäiseen yhteistyöhön. Nuorille, uusille valmentajille varmistetaan kokeneemman valmentajan mentorointi. Uudet valmentajat aloittavat mini- ja midivalmennusryhmistä. Edellytetään, että uudet valmentajat käyvät jumppakoulutukset I, II ja III. Edellytetään myös osallistuminen HLU:n tervetuloa ohjaajaksi -koulutukseen. Mikäli ko. koulutusta ei ole valmiina tuotteena, seura sitoutuu ostamaan oman tilauskoulutuksen. Kaikkien valmentajien tukeminen nähdään tärkeänä asiana ja valmentajahuollon kehittäminen on ajankohtaista. Uusien valmentajien rekrytointiin kiinnitetään huomiota. Seura kouluttaa tuomareita heistä, joilla on jo I -tason koulutus sekä uusia tuomareita heistä, jotka ovat lopettaneet kilpailemisen sekä heistä, jotka ovat kiinnostuneet tuomaroimaan. Tuomarointivelvoitteet: tuomarikurssi velvoittaa tuomaroimaan kahden vuoden aikana kurssin suorittamisesta 2 kisaa kauden aikana, yhteensä velvoite 8 kisaa. Tuomariseminaariin osallistuvalta, kun kurssin hinta laskee, velvoite on seuraavan vuoden aikana tuomaroida neljässä kilpailussa. Seura hakee aktiivisesti lupaa järjestää niitä kisoja ja tapahtumia, joiden hakuaika on vuonna

8 KIVA:n AVAINALUEET VUONNA ) JV-työryhmä Jv-työryhmässä 1-2 vastuuhenkilöä, jotka muodostavat työryhmän ydinryhmän. Tämän lisäksi ydinryhmään voi kuulua kolmas henkilö. Muu työryhmä koostuu jokaisen joukkueen yhdestä edustajasta. Työryhmän kokouksiin tulee jokaisen työryhmän jäsenen osallistua, jotta kaikkien joukkueiden kanta tulee esiin päätöksiä tehtäessä. Työryhmän tehtävien selkeyttäminen ja vastuunjako työryhmän ja toimiston välillä selväksi. 2) Kilpailu- ja valmennustoiminnan profiili ja joukkueiden tukeminen: Tavoitteena on, että seurassa on edelleen sekä SM-sarjan että kilpasarjan joukkueita. Johtokunta käsittelee lukukausittain talousohjesääntöön kirjattavat kausittaiset joukkuetuet ja joukkueille kohdennettavat toiminta-avustukset, joilla tuetaan ja kannustetaan aktiivisesti joukkuevoimistelun joukkueita kilpa- ja mestaruussarjoissa. 3) Koulutus: tuetaan nuoria valmentajia ja koulutetaan seuran tuomareita Seura kouluttaa aktiivisesti valmentajiaan kunkin valmentajan yksilölliset tarpeet huomioiden. Jokaisesta joukkueesta tulisi olla yksi koulutettu tuomari, joka voi ilmoittautua tuomaroimaan joukkueen osallistumiin kilpailuihin. 4) Voimistelun portaat: seuran nettisivuille Voimistelun portaista piirretään kaavio, jota muokataan yhdessä valmentajien ja viestintätiimin kanssa ja se laitetaan seuran nettisivuille alkuvuodesta Kaavion avulla vanhempien on helpompi nähdä, missä joukkueessa tavoitteet ovat harraste-, kilpa- tai mestaruuspuolella. 8

9 TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN 5 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA (LANU) Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista ja kehittävää liikuntatoimintaa. Toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Liikuntatuokiot tuottavat parhaimmillaan ikimuistoisia elämyksiä ja rakentavat terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen pohjaa. Seurassa ylläpidetään tanssin ja ei-kilpailullisen voimistelun ohjausta, sekä tarjotaan esiintymismahdollisuuksia harrasteryhmille. Yhteistyötä joukkuevoimistelun kilpailu- ja valmennustoiminnan kanssa jatketaan. LANU:n AVAINALUEET VUONNA ) Lasten ja nuorten harrasteliikunta Seura tarjoaa lapsille iloista ja virikkeellistä liikuntaa lähellä lapsen kotia, keskittyen tiettyihin kaupunginosiin. Tarjolla on suunnitelmallisesti rakennettuja liikuntatuokioita, joissa otetaan huomioon lasten ikätaso ja mahdollistetaan onnistumisen elämyksiä. Tanssin ja ei-kilpailullisen voimistelun tarjontaa ylläpidetään nuorille, jotka eivät voi tai halua osallistua kilpailutoimintaan. Harrasteryhmille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua liikuntatapahtumiin, sekä esiintymismahdollisuuksia esimerkiksi seuran näytöksissä. Haetaan järjestäjäksi HIP eli harrastavaan iltapäivätoimintaan yhteistyössä kaupungin kanssa. 2) Ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen Ohjaajille järjestetään ohjaajakokous kaksi kertaa lukuvuodessa, syyskauden sekä kevätkauden alussa. Uusien ohjaajien perehdyttäminen ja perehdytyksen kehittäminen. Seuran tukema koulutus ja materiaalin hankkiminen tukemaan liikunta-alan kasvatustyössä. Kuntoliikuntatyöryhmän ja lastenliikunnan ohjaajien välistä yhteydenpitoa tiivistetään. Ohjaajien sijaisrinkitoimintaa kehitetään edelleen. JV valmentajien ja jumppaohjaajien yhteistyötä kehitetään: JV valmentajat esittelevät jumpparyhmissä TTNV.n voimistelun portaita sekä ohjaajille että jumppareille. 3) Elinikäinen liikunta -ajatus Luodaan pohjaa elinikäiselle liikkumiselle jo lapsuusvuosina. Liikunnan ilolle luodaan pohja monipuolisella perusliikunnalla. 4) Lasten ja nuorten viikoittainen liikuntakasvatustarjonta: Aikuinen ja 2-3v lapsi perheliikunta Dancemix 7-10v Dancemix 11-15v (syksy 2015) Atalan temppukoulut 3-4v ja 5-6v Atalan Minivalmennus 5-7v Järvensivun temppukoulu 3-5v Järvensivun Minivalmennus 5-7v Karosen Minivalmennus 6-8 v Karosen Temppukoulut 3-4v ja 5-6v Muotialan Midivalmennus yli 7v Muotialan Minivalmennus 5-7v Tiimi yli 8v Ratina Tiimi yli 8v Hervanta (syksy 2015) Välinevoimistelua 6-10v 9

10 TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN 6 AIKUISTEN LIIKUNTA (AILI) Tavoitteena on tarjota eri-ikäisille naisille ja miehille laadukasta kunto- ja terveysliikuntaa taloudellisesti kannattavasti. Laadukas liikuntatarjonta luo mahdollisuuden terveyskunnon ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kohottamiseen. Kausiliikunnan lisäksi tarjotaan mahdollisuuksien mukaan kurssimuotoista liikuntaa. AILI:n AVAINALUEET VUONNA ) Vetovoimaisuuden lisääminen ja kannattavuus Aikuisten liikunnan vetovoimaisuutta lisätään laadukkaalla tarjonnalla sekä tehokkaammalla ja kohdennetummalla markkinoinnilla. Toiminta toteutetaan taloudellisesti kannattavasti. Harrastajamääriä pyritään kasvattamaan pätevien, innostavien ja sitoutuneiden ohjaajien sekä laadukkaiden ja toimivat välineiden avulla. Kausiliikunnan lisäksi pyritään tarjoamaan työikäisille ja senioreille kurssimuotoista liikuntaa, mm. juoksukoulu. 2) Ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen Ohjaajien perehdyttäminen, huomioiminen, tukeminen ja sitouttaminen seuran toimintaan. Kuntoliikuntatyöryhmän ja ryhmäliikunnan ohjaajien välinen yhteydenpito. Ohjaajakokoukset kaksi kertaa lukuvuodessa, syyskauden sekä kevätkauden alussa. Ohjaajien sijaisrinkitoiminnan kehittäminen edelleen. 3) Terveysliikunta ajatus Liikunnan ilolle luodaan pohja monipuolisella perusliikunnalla. Aikuisen ihmisen terveysliikunnaksi katsotaan kaikki sellainen liikkuminen, jolla on myönteisiä vaikutuksia yksilön terveyteen. Tavoitteena on aikuisen hyvän terveyskunnon saavuttaminen ja sen ylläpito. Terveysliikunnan elementtejä ovat säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus. 4) Aikuisten kuntoliikunta viikoittain: Äijäjumppa Muokkaus/Tehomuokkaus Seniorijumppa Aikuisten (yli 30v) tanssillinen voimistelu 10

11 7 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 TAMMIKUU TTNV jumppakausi alkaa ke TTNV JV-joukkueiden valmennuksen kevätkausi alkaa TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat kevätkauden kokous Kauden aloituspalaverit TTNV:n ohjaajille ja valmentajille TTNV JV-joukkueiden kauden aloituspalaverit vanhemmille HELMIKUU TTNV jumpat hiihtolomalla koulujen hiihtolomaviikon ajan MAALISKUU Seuran vuosikokous HUHTIKUU TOUKOKUU TTNV jumppakausi päättyy pe Seuran kevätnäytös TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat kesäkauden kokous KESÄKUU TTNV JV-joukkueiden valmennuksen kesäkausi alkaa ja valmentajien kauden päätöstilaisuus HEINÄKUU Seuran toimisto kesätauolla Hämeenpuiston puistofiesta ELOKUU Kauden aloituspalaverit TTNV:n ohjaajille ja valmentajille TTNV JV-joukkueiden kauden aloituspalaverit vanhemmille SYYSKUU TTNV:n jumppakausi alkaa TTNV JV-joukkueiden valmennuksen syyskausi alkaa TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat syyskauden kokous LOKAKUU TTNV jumpat syyslomalla koulujen syyslomaviikolla MARRASKUU Seuran syyskokous JOULUKUU TTNV:n jumppakausi päättyy pe Seuran joulunäytös 11

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2017-2018 Seuran organisaatio Johtokunta Kilta Valmentajat Ohjaajat Nuorisoklubi Jumppakummit Seuran toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät Aikuisten

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään seuran eri toimialojen tärkeimmät kehityskohteet kaudelle 2017 2018. Erityisesti näihin kehityskohteisiin halutaan panostaa laadukkaan

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016. Iisalmen Naisvoimistelijat ry

TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016. Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015-31.7.2016 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA-AJATUS IINA on iisalmelainen voimisteluseura, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntaelämyksiä monen ikäisille liikkujille.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA-AJATUS IINA on iisalmelainen voimisteluseura, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntaelämyksiä monenikäisille

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 2 3 HARRASTELIIKUNTA... 2 3.1. Lapset ja nuoret... 3 3.2 Perheliikunta... 3 4 VALMENNUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY 1 KAIKILLE HARRASTE- LIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ TAJU on lähellä KAIKILLE HARRASTELIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu

Vanhempainilta Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Vanhempainilta 16.8.2017 Turun Urheiluliitto, joukkuevoimistelu Illan kulku 2 1. Valmentajien esittely 2. Uuden valmennusjärjestelmän esittely 3. Joukkuevoimistelutoimialan pelisääntöjen läpikäyminen 4.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 RUOVEDEN NAISVOIMISTELJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Ruoveden Naisvoimistelijat ry on aikaansa seuraava, arvostettu, tunnettu ja aktiivinen liikuntaseura. RNV on myös edelläkävijä ja suunnannäyttäjä

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY JUMPPATIIMI TAJU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 JUMPPATIIMI TAJU RY 1 KAIKILLE HARRASTE- LIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ KAIKILLE HARRASTELIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ Tampereen Jumppatiimi TAJU ry

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Valmentajien pelisäännöt

Valmentajien pelisäännöt Valmentajien pelisäännöt 1. Harjoitteleminen ja kilpaileminen ikäluokittain 1.1 Harjoitusmäärät ja tavoitteet Forssan Naisvoimistelijoiden periaatteena on tarjota joukkuevoimisteluharrastus yli 8- vuotiaille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 TOIMINTA-AJATUS Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenistölleen terveyttä edistävää liikuntaa ja tarjota eri-ikäisille mahdollisuuksia

Lisätiedot

HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2015-2016

HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2015-2016 HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2015-2016 1 TOIMINTA-AJATUS Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenistölleen terveyttä edistävää liikuntaa ja tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009 VUOSIKOKOUS 21.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 3. Sinettivelvoitteet

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Tapiolan Voimistelijat ry Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1

Tapiolan Voimistelijat ry Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1 Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1 1. Yleistä Tapiolan Voimistelijat on Espoossa, Tapiolan ja sen lähialueilla toimiva 51-vuotias liikuntaseura, joka kuuluu jäsenseurana Suomen Voimisteluliittoon sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

TNV liikunnan iloa sukupolvelta toiselle TNV Turun Naisvoimistelijat ry

TNV liikunnan iloa sukupolvelta toiselle TNV Turun Naisvoimistelijat ry TNV liikunnan iloa sukupolvelta toiselle TNV Turun Naisvoimistelijat ry Liikuntakeskus Energym Vähäheikkiläntie 56 C, 20810 Turku 040 416 1906 www.tnv.fi TNV - Turun Naisvoimistelijat ry TNV on liikuttanut

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Häjyt r.y., johtokunnan kokous, Kurikka, Paulapieksujen maja 4.10.2014, 1. Häjyt r.y., syyskokous, Kauhava (Härmä), Hunurijärvi 22.11.2014 Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Liikuntaseura Vihti-Gym tarjoaa jokaiselle jotakin!

Liikuntaseura Vihti-Gym tarjoaa jokaiselle jotakin! Liikuntaseura Vihti-Gym tarjoaa jokaiselle jotakin! Liikuntaseura Vihti-Gym ry:n tavoitteena on tarjota monipuolista harraste-ja kuntoliikuntaa sekä kilpailu- ja valmennustoimintaa kaikenikäisille vihtiläisille.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014

SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014 SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014 1. SC Vantaa ja Tapanilan Erä ovat aloittaneet seurayhteistyön 2. Koko perhe liikkumaan! 3. Syksyn kuulumisia 4. Leiristipendit kesäksi 2015 5. Seuran jäsenten syyskokous

Lisätiedot

Miten mukaan Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry:n toimintaan

Miten mukaan Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry:n toimintaan Miten mukaan Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry:n toimintaan Tässä on lyhyt info, miten pääset mukaan liikkujaksi, harrastajaksi, valmennusryhmään, ohjaajaksi tai seuratoimintaan. Seuran toimintakausi on

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Iisalmen Naisvoimistelijat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA-AJATUS IINA on iisalmelainen voimisteluseura, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntaelämyksiä monenikäisille

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Mäntsälän Voimistelijoiden jvtoiminta

Mäntsälän Voimistelijoiden jvtoiminta Mäntsälän Voimistelijoiden jvtoiminta kaudella 2016-2017 Tuovinen 17.5.2016 PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Vanhempainillan aiheet

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014. Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014. Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014 Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014 2 Sisällysluettelo Toimintasuunnitelma... 1 Organisaatiokaavio... 3 HauPan strategia 2014-2015... 3 Arvot... 4 Tehtävä... 4 Visio...

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN!

TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN! TERVETULOA VALMENNUSRYHMÄÄN! Tässä info kirjeessä kerrotaan seuramme valmennusryhmien toimintaan liittyen yleisistä asioista. Seuramme kilpailulajit ovat joukkuevoimistelu ja tanssillinen voimistelu. JOUKKUEVOIMISTELU

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 3 HARRASTELIIKUNTA... 3 3.1. Lapset... 4 3.2. Lapset ja nuoret... 4 3.3. Perheliikunta... 4 4

Lisätiedot

1/2014. Kevään kirkas tervehdys TTNV:n Uutis-Malviinan lukijoille!

1/2014. Kevään kirkas tervehdys TTNV:n Uutis-Malviinan lukijoille! 1/2014 Kevään kirkas tervehdys TTNV:n Uutis-Malviinan lukijoille! Työn ja voimistelun täyteinen talvikausi on viimeistä silausta vaille takana. Ennen ansaittua kesälomaa meitä odottaa vielä toukokuu, jolloin

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki.

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Toiminta-ajatus Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v.1959. Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat pyrkii

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot Keskustelutilaisuus 22.10.2017 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Espoon Akilles on espoolainen yleisseura, jonka alla toimii aktiivinen suunnistusjaos. Toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa. Jaosto tarjoaa

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

PHS MÄKIJUNIORIT

PHS MÄKIJUNIORIT PHS MÄKIJUNIORIT 7.5.2011 Puijon Peipposet kesä 2010-2011 2011-2012 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu 1 1 1 1 1 * 1 2 * 2 * 2 2 * 2 2 3 3 3 3 3 Siili 3 4 * 4 4 * 4 * 4 4 * 5 5 5 * 5 5 *

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2013-31.8.2014

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2013-31.8.2014 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2013-31.8.2014 1 Reilu, reipas ja riemukas - Raision Jumpparit on monipuolinen ja lämminhenkinen raisiolainen liikuntaseura. Raision Jumpparit tarjoaa liikuntaa kaiken

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Iisalmen Naisvoimistelijat ry

TOIMINTASUUNNITELMA Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2016-31.7.2017 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA-AJATUS IINA on iisalmelainen voimisteluseura, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntaelämyksiä monen ikäisille liikkujille.

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY

TOIMINTASUUNNITELMA HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY 1 TOIMINTA-AJATUS Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenistölleen terveyttä edistävää liikuntaa ja tarjota eri-ikäisille mahdollisuuksia

Lisätiedot

SC VANTAA. Jäsenkirje 3/2014

SC VANTAA. Jäsenkirje 3/2014 SC VANTAA Jäsenkirje 3/2014 1. Katsaus joukkuevoimistelijoiden kevääseen... 2 2. Mukaan joukkuevoimisteluun... 3 3. Harrasteliikuntaryhmiin ilmoittautuminen alkanut... 3 4. Valmentajaksi tai ohjaajaksi

Lisätiedot

Voimistelu- ja urheiluseura Elise

Voimistelu- ja urheiluseura Elise Voimistelu- ja urheiluseura Elise Perustettu vuonna 1921 Jäseniä 871 Voimistelun erikoisseura Akrobatiavoimistelu Joukkuevoimistelu Rytminen voimistelu Sinettiseura Voimisteluliiton huippuvoimisteluseura

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 RUOVEDEN NAISVOIMISTELJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Ruoveden Naisvoimistelijat ry on aikaansa seuraava, arvostettu, tunnettu ja aktiivinen liikuntaseura. Sinettiseurana RNV on myös edelläkävijä

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY

TOIMINTASUUNNITELMA HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY 1 TOIMINTA-AJATUS Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenistölleen terveyttä edistävää liikuntaa, ja tarjota eri-ikäisille mahdollisuuksia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 1 Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2014 1. YLEISTÄ Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura ry tarjoaa monipuolista voimisteluliikuntaa

Lisätiedot

1.2. Visio Terveyttä edistävää harrasteliikuntaa ja tasokasta valmennustoimintaa kaikille naantalilaisille.

1.2. Visio Terveyttä edistävää harrasteliikuntaa ja tasokasta valmennustoimintaa kaikille naantalilaisille. Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 RUOVEDEN NAISVOIMISTELJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Ruoveden Naisvoimistelijat ry on aikaansa seuraava, arvostettu, tunnettu ja aktiivinen liikuntaseura. Sinettiseurana RNV on myös edelläkävijä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Ysikaks Nivala Toimintasuunnitelma 2018 Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Toiminnan arvot - monipuolinen liikunta lajitaitojen harjoittaminen kasvatus yhteistyössä vanhempien, koulujen ja muiden

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Sisällys 1. Seuran toiminta-ajatuksen toteuttaminen... 3 1.1.Missio... 3 1.2 Arvot... 3 1.3 Visio v. 2020... 3 1.3.1 Haasteet ja mahdollisuudet... 4 2. Toiminta... 4 2.1.

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot