TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TAMPEREEN TYÖVÄEN NAISVOIMISTELIJAT ry TERVETTÄ TOIMINTAA NUORILLE JA VARTTUNEILLE LIIKUNNAN ILOA!

2 VISIO Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry on arvostettu ja tunnettu jäsentensä elinikäisenä liikuttajana ja johtavana joukkuevoimisteluseurana. TOIMINTA-AJATUS Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry on TUL:n ja Suomen Voimisteluliiton jäsenseura. Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry (TTNV) tarjoaa: liikkumiseen kannustavaa ja lapsen ehdoilla toteutettua perusvoimistelun ja harrasteliikunnan ohjausta lapsille ja nuorille. tavoitteellista joukkuevoimistelun valmennusta kilpaileville joukkueille. laadukasta ja yhteisöllisyyttä lisäävää kunto- ja terveysliikuntaa aikuisille. ARVOT Tampereen Työväen Naisvoimistelijoiden toimintaa ohjaavat arvot ovat: Kasvatuksellisuus: Lapset ja nuoret oppivat yhdessä tekemistä Elinikäinen liikunta: Samassa seurassa toimiminen on mahdollista läpi elämänkaaren Oikeudenmukaisuus: Tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaan Seuran toiminnassa tärkeitä ovat myös terveelliset elämäntavat, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus sekä puhdas luonto ja ympäristö. PAINOPISTEALUEET VUONNA 2015: Liikunnan ilon ja sen myönteisten terveysvaikutusten esille tuominen Talouden vakauden säilyttäminen joukkuevoimistelukilpailujen tuloksellisella järjestämisellä ja kausimaksujen seurannalla Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi Jäsenmäärän maltillinen kasvattaminen - Lasten ja nuorten liikuntaryhmien alueellinen kohdentaminen kaupunginosiin - Uusien, seuran ulkopuolisten henkilöiden tavoittaminen ja jäseniksi saaminen - Seurassa harrastavien lasten ja nuorten vanhempien saaminen seuran jäseniksi Työryhmätoiminnan kehittäminen - Vastuualueiden jakaminen sekä työryhmien vastuun ja päätösvallan määrittely - Erilaisten asiantuntijatahojen käyttäminen - Säännöllisen työryhmätoiminnan toteutuminen Joukkuevoimistelutoiminnan jatkuminen korkealaatuisena - Valmentajien tukeminen ja kouluttaminen sekä uusien valmentajien perehdyttäminen - Voimisteluharrastuksen mahdollistaminen siirryttäessä ikäkaudesta toiseen 2

3 TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA 1 SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tavoitteena on jatkaa seuratoimijoiden motivointia seuratoimintaan kannustaen, vastuuta jakaen sekä talkootyöskentelyä kehittäen. Seuran tunnettavuutta ja näkyvyyttä lisätään. Jatketaan kunto- ja harrasteliikunnan sekä joukkuevoimistelun imagojen tehostamista. SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEN AVAINALUEET VUONNA ) Lasten ja nuorten laadukkaan liikuntatoiminnan tarjoaminen eri kaupunginosissa 2) Jäsenmäärien maltillinen lisääminen harraste- sekä kilpa- ja valmennuspuolella 3) Maksuliikenteen seurannan tarkentaminen harraste- sekä kilpa- ja valmennuspuolella 4) Vanhempien osallisuuden lisääminen talkootyöskentelytehtävissä 5) Seurassa panostetaan enemmän vuorovaikutukseen eri seuratoimijoiden kesken ja seurayhteisöllisyyden huomioimiseen (esim. joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat) 3

4 TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA 2 TALOUS Talouden seurantaa jatketaan talousohjesäännön mukaisesti. Talousohjesääntöön on kirjattu periaatteet, joita noudatetaan maksettaessa erilaisia palkkoja, korvauksia ja tukia seuran tililtä. Talousseurannasta vastaa johtokunta käytännön tehtävät ja vastuut tilanteen mukaisesti valtuuttamalla delegoiden. Taloushallintopalvelut ostetaan edelleen Hämeen Liikunta ja Urheilulta. Nyt käytössä oleva palvelupaketti säilyy hinnaltaan ja sisällöltään samana, vaikka otamme kaikki palvelupaketin hintaan sisältyvät tuotteet hyötykäyttöön. Palvelupakettia laajennetaan tarpeen mukaan. Seura ryhtyy käyttämään Ilmari-ilmoittautumisjärjestelmää kaikissa laskutustoiminnoissa, joihin HLU:n taloushallinnon järjestelmä on sovellettavissa. TALOUDEN AVAINALUEET VUONNA ) Vuosibudjetin kuukausittainen seuranta: Hyväksytty budjetti tallennetaan kirjanpitotileille ja kirjanpidosta tulostetaan keskeisten eräpäivien jälkeen johtokunnankokoukseen raportti. 2) Kassavirran varmistaminen ja maksuseuranta Ilmari-järjestelmän kautta. 3) Kaikille kuntoliikunnan ohjaajille ryhdytään maksamaan koko tuntikorvaus palkkana (aiemmin palkka + matkakorvaus). 4) Seuran työryhmien (talous-, viestintä-, kuntoliikunta- ja joukkuevoimistelutyöryhmä) vetureille ryhdytään maksamaan korvausta tehdystä työstä. 5) Valmentaja- ja ohjaajakorvauksien maksatusprosessia kehitetään edelleen: HLU:lta tilataan kuukausittaisten maksatusasiakirjojen tarkastustyö. Muilta osin maksatusprosessi ja maksujen määräytyminen säilyy ennallaan. 6) Kisoille ja tapahtumille luodaan ennen tapahtumia budjetti, jonka laadinnan pohjana on aiempien vuosien vastaavien tapahtumien toteutuneet luvut. 7) Taloustyöryhmä valmistelee johtokunnan kokouksiin päätettävät ja tiedotettavat asiat kuukausittain. 8) Kaupungin toiminta-avustuksen hakeminen ja sen saaminen jatkossakin tuen aikaisemmassa suuruusluokassa. 9) Joukkuevoimistelun ja kuntoliikunnan maksujen pitäminen kohtuullisena hyvän taloushallinnon keinoin jatkossakin. 4

5 TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA 3 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI TTNV:n johtokunta on hyväksynyt seuran viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman, joita päivitetään säännöllisesti. Selkeän viestinnän ja markkinoinnin avulla on tavoitteena saada seuraan lisää jäseniä sekä harrasteliikuntaan että joukkuevoimisteluun. Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry tiedottaa seuran toiminnasta sekä ulkoisesti että sisäisesti. Sisäisellä viestinnällä pidetään seuran jäsenet ja voimistelijoiden vanhemmat tietoisina seuran asioista ja tarjotaan helposti lähestyttävä keino molemminpuoliseen vuorovaikutukseen. Ulkoisen markkinoinnin ja tiedottamisen tavoitteena on löytää seuralle uusia jäseniä ja pidempiaikaisia yhteistyökumppaneita. Seuran viestinnän kohderyhmiä ovat: seuran jäsenet (voimistelijat ja kuntoilijat), seuran valmentajat, kuntoliikunnan ohjaajat, seuran jäsenten perheenjäsenet, seuran sidosryhmät (TUL, HLU, Voimisteluliitto, Tampereen kaupunki). VIESTINNÄN AVAINALUEET VUONNA ) Ulkoinen viestintä Seuran verkkosivuilla (www.ttnv.fi) ja Facebook-sivulla (TTNV/Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry) tiedotetaan tehokkaasti seuran toiminnasta (harrasteliikunta, joukkuevoimistelu, kevät- ja joulunäytökset, joukkuevoimistelukilpailut, joukkueiden kisatulokset). Tiedottamisessa hyödynnetään yhteistyökumppanuuksia (Hämeen Liikunta ja Urheilu, Suomen Voimisteluliitto, TUL, TUL:n Tampereen piiri, Tampereen kaupungin liikuntapalvelut ja Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto. Harrasteliikunnasta, seuran kevät- ja joulunäytöksistä sekä joukkuevoimistelukilpailuista tiedotetaan aktiivisesti Aamulehden tapahtumakalenterissa ja meno-infopalstalla. 2) Sisäinen viestintä: Jäsenille tiedotetaan seuran toiminnasta seuran verkkosivuilla ja Facebookissa. Verkkosivuilla ja Facebookissa tiedotetaan myös JV-joukkueiden kilpailutuloksista. Liikuntaryhmissä harrastaville tiedotetaan seuran asioista ohjaajien välityksellä. Sähköinen jäsenlehti Uutis-Malviina jaetaan 2-3 krt vuodessa. 5

6 3) Markkinointiselvitykset Selvitetään, mitkä viestintäkanavat toimivat. Tavoitteena, on selvittää, millä perusteella jumpparit ja voimistelijat tulevat TTNV:n ryhmiin. Toimiiko esim. lehti-ilmoitus, verkkosivuilmoitus, Facebook-mainonta vai joku muu parhaiten? Lisätään ilmoittautumisen yhteyteen kysymys siitä, miten ilmoittautuja sai tiedon seuran toiminnasta. VIESTINNÄN AVAINALUEET VUONNA 2015 Kehitetään olemassa olevia viestintäkanavia (verkkosivut, Facebook, Uutis-Malviina), keskiössä on verkkosivu-uudistus. Osallistutaan alan tapahtumiin ja messuille. Selvennetään talkootyön merkitystä voimistelijoiden vanhemmille (Uutis-Malviina ja Voimistelijan vanhemman opas). Kannustetaan oma väki viestimään TTNV:n toiminnasta edelleen. 6

7 TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN 4 KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA (KIVA) Tavoitteena on joukkuevoimistelun valmennuksen tason pysyminen korkeatasoisena. Huomiota kiinnitetään jatkossakin yli 14-vuotiaiden voimistelijoiden jatkamiseen lajin parissa. Pyrimme takaamaan jatkuvuuden lajissa jokaisessa ikäryhmässä. Lasten ja nuorten harrasteliikunnan sekä kilpailu- ja valmennustoiminnan välillä jatketaan yhteistyötä ja sen kehittämistä ja uusien yhteistyömuotojen luomista. Mini- ja midivalmennusryhmien siirtymää joukkuevoimistelun puolelle kehitetään edelleen. Päivitetään ja laajennetaan vanhempien opasta, joka auttaa konkreettisemmin ymmärtämään, mitä harrastaminen joukkuevoimistelujoukkueessa tarkoittaa. Midi-, mini-, tiimivalmennuksen nimien uudelleen mietintä (myös markkinointi/viestintätyöryhmä osallistuu), jotta nimiin saataisiin voimistelu-sana kuvaamaan harrastuksen suuntautumista. Joukkuevoimistelutoiminnassa huomioidaan entistä aktiivisemmin voimistelijoiden fyysisen puolen lisäksi psyykkisten valmiuksien tarpeet vastaten niihin ikä- ja taitotaso huomioiden. Järjestetään säännölliset valmentajapalaverit (3/kausi). Vastuuvalmentaja huolehtii, että joukkueesta osallistuu palaveriin vähintään yksi valmentaja (edellytys korvausten maksamiselle). Palavereissa jaetaan valmentajien kausi-info, jota kehitetään edelleen. Kausiinfoon kirjataan ohjeet maksatuksesta, vastuista ja velvollisuuksista. Jv-työryhmän toimintaa pyritään kehittämään yhä edelleen selkeämpään suuntaan ja määritetään tehtävät, jotka kuuluvat työryhmälle ja erikseen tehtävät, jotka kuuluvat toimistotyöntekijälle. Joukkueiden välistä yhteistyötä jäntevöitetään ja samalla huolehditaan vanhempien tiedottamisesta joukkueiden toiminnasta ja otetaan vanhemmat aktiivisesti mukaan joukkueiden sisäiseen yhteistyöhön. Nuorille, uusille valmentajille varmistetaan kokeneemman valmentajan mentorointi. Uudet valmentajat aloittavat mini- ja midivalmennusryhmistä. Edellytetään, että uudet valmentajat käyvät jumppakoulutukset I, II ja III. Edellytetään myös osallistuminen HLU:n tervetuloa ohjaajaksi -koulutukseen. Mikäli ko. koulutusta ei ole valmiina tuotteena, seura sitoutuu ostamaan oman tilauskoulutuksen. Kaikkien valmentajien tukeminen nähdään tärkeänä asiana ja valmentajahuollon kehittäminen on ajankohtaista. Uusien valmentajien rekrytointiin kiinnitetään huomiota. Seura kouluttaa tuomareita heistä, joilla on jo I -tason koulutus sekä uusia tuomareita heistä, jotka ovat lopettaneet kilpailemisen sekä heistä, jotka ovat kiinnostuneet tuomaroimaan. Tuomarointivelvoitteet: tuomarikurssi velvoittaa tuomaroimaan kahden vuoden aikana kurssin suorittamisesta 2 kisaa kauden aikana, yhteensä velvoite 8 kisaa. Tuomariseminaariin osallistuvalta, kun kurssin hinta laskee, velvoite on seuraavan vuoden aikana tuomaroida neljässä kilpailussa. Seura hakee aktiivisesti lupaa järjestää niitä kisoja ja tapahtumia, joiden hakuaika on vuonna

8 KIVA:n AVAINALUEET VUONNA ) JV-työryhmä Jv-työryhmässä 1-2 vastuuhenkilöä, jotka muodostavat työryhmän ydinryhmän. Tämän lisäksi ydinryhmään voi kuulua kolmas henkilö. Muu työryhmä koostuu jokaisen joukkueen yhdestä edustajasta. Työryhmän kokouksiin tulee jokaisen työryhmän jäsenen osallistua, jotta kaikkien joukkueiden kanta tulee esiin päätöksiä tehtäessä. Työryhmän tehtävien selkeyttäminen ja vastuunjako työryhmän ja toimiston välillä selväksi. 2) Kilpailu- ja valmennustoiminnan profiili ja joukkueiden tukeminen: Tavoitteena on, että seurassa on edelleen sekä SM-sarjan että kilpasarjan joukkueita. Johtokunta käsittelee lukukausittain talousohjesääntöön kirjattavat kausittaiset joukkuetuet ja joukkueille kohdennettavat toiminta-avustukset, joilla tuetaan ja kannustetaan aktiivisesti joukkuevoimistelun joukkueita kilpa- ja mestaruussarjoissa. 3) Koulutus: tuetaan nuoria valmentajia ja koulutetaan seuran tuomareita Seura kouluttaa aktiivisesti valmentajiaan kunkin valmentajan yksilölliset tarpeet huomioiden. Jokaisesta joukkueesta tulisi olla yksi koulutettu tuomari, joka voi ilmoittautua tuomaroimaan joukkueen osallistumiin kilpailuihin. 4) Voimistelun portaat: seuran nettisivuille Voimistelun portaista piirretään kaavio, jota muokataan yhdessä valmentajien ja viestintätiimin kanssa ja se laitetaan seuran nettisivuille alkuvuodesta Kaavion avulla vanhempien on helpompi nähdä, missä joukkueessa tavoitteet ovat harraste-, kilpa- tai mestaruuspuolella. 8

9 TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN 5 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA (LANU) Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista ja kehittävää liikuntatoimintaa. Toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Liikuntatuokiot tuottavat parhaimmillaan ikimuistoisia elämyksiä ja rakentavat terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen pohjaa. Seurassa ylläpidetään tanssin ja ei-kilpailullisen voimistelun ohjausta, sekä tarjotaan esiintymismahdollisuuksia harrasteryhmille. Yhteistyötä joukkuevoimistelun kilpailu- ja valmennustoiminnan kanssa jatketaan. LANU:n AVAINALUEET VUONNA ) Lasten ja nuorten harrasteliikunta Seura tarjoaa lapsille iloista ja virikkeellistä liikuntaa lähellä lapsen kotia, keskittyen tiettyihin kaupunginosiin. Tarjolla on suunnitelmallisesti rakennettuja liikuntatuokioita, joissa otetaan huomioon lasten ikätaso ja mahdollistetaan onnistumisen elämyksiä. Tanssin ja ei-kilpailullisen voimistelun tarjontaa ylläpidetään nuorille, jotka eivät voi tai halua osallistua kilpailutoimintaan. Harrasteryhmille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua liikuntatapahtumiin, sekä esiintymismahdollisuuksia esimerkiksi seuran näytöksissä. Haetaan järjestäjäksi HIP eli harrastavaan iltapäivätoimintaan yhteistyössä kaupungin kanssa. 2) Ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen Ohjaajille järjestetään ohjaajakokous kaksi kertaa lukuvuodessa, syyskauden sekä kevätkauden alussa. Uusien ohjaajien perehdyttäminen ja perehdytyksen kehittäminen. Seuran tukema koulutus ja materiaalin hankkiminen tukemaan liikunta-alan kasvatustyössä. Kuntoliikuntatyöryhmän ja lastenliikunnan ohjaajien välistä yhteydenpitoa tiivistetään. Ohjaajien sijaisrinkitoimintaa kehitetään edelleen. JV valmentajien ja jumppaohjaajien yhteistyötä kehitetään: JV valmentajat esittelevät jumpparyhmissä TTNV.n voimistelun portaita sekä ohjaajille että jumppareille. 3) Elinikäinen liikunta -ajatus Luodaan pohjaa elinikäiselle liikkumiselle jo lapsuusvuosina. Liikunnan ilolle luodaan pohja monipuolisella perusliikunnalla. 4) Lasten ja nuorten viikoittainen liikuntakasvatustarjonta: Aikuinen ja 2-3v lapsi perheliikunta Dancemix 7-10v Dancemix 11-15v (syksy 2015) Atalan temppukoulut 3-4v ja 5-6v Atalan Minivalmennus 5-7v Järvensivun temppukoulu 3-5v Järvensivun Minivalmennus 5-7v Karosen Minivalmennus 6-8 v Karosen Temppukoulut 3-4v ja 5-6v Muotialan Midivalmennus yli 7v Muotialan Minivalmennus 5-7v Tiimi yli 8v Ratina Tiimi yli 8v Hervanta (syksy 2015) Välinevoimistelua 6-10v 9

10 TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN 6 AIKUISTEN LIIKUNTA (AILI) Tavoitteena on tarjota eri-ikäisille naisille ja miehille laadukasta kunto- ja terveysliikuntaa taloudellisesti kannattavasti. Laadukas liikuntatarjonta luo mahdollisuuden terveyskunnon ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kohottamiseen. Kausiliikunnan lisäksi tarjotaan mahdollisuuksien mukaan kurssimuotoista liikuntaa. AILI:n AVAINALUEET VUONNA ) Vetovoimaisuuden lisääminen ja kannattavuus Aikuisten liikunnan vetovoimaisuutta lisätään laadukkaalla tarjonnalla sekä tehokkaammalla ja kohdennetummalla markkinoinnilla. Toiminta toteutetaan taloudellisesti kannattavasti. Harrastajamääriä pyritään kasvattamaan pätevien, innostavien ja sitoutuneiden ohjaajien sekä laadukkaiden ja toimivat välineiden avulla. Kausiliikunnan lisäksi pyritään tarjoamaan työikäisille ja senioreille kurssimuotoista liikuntaa, mm. juoksukoulu. 2) Ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen Ohjaajien perehdyttäminen, huomioiminen, tukeminen ja sitouttaminen seuran toimintaan. Kuntoliikuntatyöryhmän ja ryhmäliikunnan ohjaajien välinen yhteydenpito. Ohjaajakokoukset kaksi kertaa lukuvuodessa, syyskauden sekä kevätkauden alussa. Ohjaajien sijaisrinkitoiminnan kehittäminen edelleen. 3) Terveysliikunta ajatus Liikunnan ilolle luodaan pohja monipuolisella perusliikunnalla. Aikuisen ihmisen terveysliikunnaksi katsotaan kaikki sellainen liikkuminen, jolla on myönteisiä vaikutuksia yksilön terveyteen. Tavoitteena on aikuisen hyvän terveyskunnon saavuttaminen ja sen ylläpito. Terveysliikunnan elementtejä ovat säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus. 4) Aikuisten kuntoliikunta viikoittain: Äijäjumppa Muokkaus/Tehomuokkaus Seniorijumppa Aikuisten (yli 30v) tanssillinen voimistelu 10

11 7 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 TAMMIKUU TTNV jumppakausi alkaa ke TTNV JV-joukkueiden valmennuksen kevätkausi alkaa TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat kevätkauden kokous Kauden aloituspalaverit TTNV:n ohjaajille ja valmentajille TTNV JV-joukkueiden kauden aloituspalaverit vanhemmille HELMIKUU TTNV jumpat hiihtolomalla koulujen hiihtolomaviikon ajan MAALISKUU Seuran vuosikokous HUHTIKUU TOUKOKUU TTNV jumppakausi päättyy pe Seuran kevätnäytös TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat kesäkauden kokous KESÄKUU TTNV JV-joukkueiden valmennuksen kesäkausi alkaa ja valmentajien kauden päätöstilaisuus HEINÄKUU Seuran toimisto kesätauolla Hämeenpuiston puistofiesta ELOKUU Kauden aloituspalaverit TTNV:n ohjaajille ja valmentajille TTNV JV-joukkueiden kauden aloituspalaverit vanhemmille SYYSKUU TTNV:n jumppakausi alkaa TTNV JV-joukkueiden valmennuksen syyskausi alkaa TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat syyskauden kokous LOKAKUU TTNV jumpat syyslomalla koulujen syyslomaviikolla MARRASKUU Seuran syyskokous JOULUKUU TTNV:n jumppakausi päättyy pe Seuran joulunäytös 11

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1 Keravan Naisvoimistelijat KNV ry 17.10.2006 Johtokunta Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 2 3 HARRASTELIIKUNTA... 2 3.1. Lapset ja nuoret... 3 3.2 Perheliikunta... 3 4 VALMENNUSTOIMINTA...

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY

TAMPEREEN JUMPPATIIMI TAJU RY JUMPPATIIMI TAJU RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 JUMPPATIIMI TAJU RY 1 KAIKILLE HARRASTE- LIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ KAIKILLE HARRASTELIIKUNTAA HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ Tampereen Jumppatiimi TAJU ry

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Tapiolan Voimistelijat ry Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1

Tapiolan Voimistelijat ry Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1 Toimintasuunnitelma 2016 sivu 1 1. Yleistä Tapiolan Voimistelijat on Espoossa, Tapiolan ja sen lähialueilla toimiva 51-vuotias liikuntaseura, joka kuuluu jäsenseurana Suomen Voimisteluliittoon sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014. Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014. Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014 Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014 2 Sisällysluettelo Toimintasuunnitelma... 1 Organisaatiokaavio... 3 HauPan strategia 2014-2015... 3 Arvot... 4 Tehtävä... 4 Visio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Iisalmen Naisvoimistelijat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA-AJATUS IINA on iisalmelainen voimisteluseura, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntaelämyksiä monenikäisille

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

1.2. Visio Terveyttä edistävää harrasteliikuntaa ja tasokasta valmennustoimintaa kaikille naantalilaisille.

1.2. Visio Terveyttä edistävää harrasteliikuntaa ja tasokasta valmennustoimintaa kaikille naantalilaisille. Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY

TOIMINTASUUNNITELMA HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 HYVINKÄÄN VOIMISTELU JA LIIKUNTA HYVOLI RY 1 TOIMINTA-AJATUS Seuran tarkoituksena on tarjota jäsenistölleen terveyttä edistävää liikuntaa, ja tarjota eri-ikäisille mahdollisuuksia

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo

Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo Miten seuratoiminnan kehittäminen auttaa ja tukee salibandyseuroja? SeuraForum 2011/Mervi Kilpikoski SLU-talo 5.11.2011 JOUKKUEIDEN TOIMINTA JÄRJESTÖTOIMINTA HALLINTO TALOUS MITÄ ON SEURATOIMINTA? IHMISTEN

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Tässä toimintasuunnitelmassa esitellään seuran eri toimialojen tärkeimmät kehityskohteet kaudelle 2016-2017. Erityisesti näihin kehityskohteisiin halutaan panostaa laadukkaan

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016 KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016 1 URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSET VUODELLE 2016 Liikuntalautakunnan myöntämä Järjestöyhteistyöavustus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle

Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017 1. Mäntsälän Jää-Tiikerit Ry Mäntsälän Jää-Tiikereiden tavoitteena on edistää jääurheilua ja tarjota hyvät mahdollisuudet jääurheilun

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com.

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com. SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com Puheenjohtajalta Marko Ahtiainen puheenjohtaja p. 044 3044626 marko.ahtiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

VAASAN TELINETAITURIT VASA REDSKAPSFANTASTER RY

VAASAN TELINETAITURIT VASA REDSKAPSFANTASTER RY VAASAN TELINETAITURIT VASA REDSKAPSFANTASTER RY TOIMINTALINJAUKSEN PÄÄPERIAATTEET SISÄLTÖ Toimintalinjauksen pääperiaatteet..2 Arvot..2 Kehitysalueet 3 Harrasteliikunta. 3 Koulutustoiminta....4 Ongelmanratkaisu...5

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Plan för småbarnspedagogik 2016-2017 Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Varhaiskasvatussuunnitelma 2016-2017 pedagogista tiimityötä Mustasaaren kunta Annika Sariola lastentarhanopettaja/ tiennäyttäjä

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30

INFOTILAISUUS. Moision koulun ruokala klo 18.30 INFOTILAISUUS Moision koulun ruokala 24.5.2016 klo 18.30 Illan aiheita Uplakers Taitoluistelun toiminta-ajatus seuratoiminnassa ja valmennuksessa Luistelijan polku Uplakers Taitoluistelussa Varainhankinta

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

- Taitoluisteluvalmentaja, jonka päätehtävänä on seuran yksinluistelijoiden valmennuksellisen toimintalinjan suunnitteleminen ja toteuttaminen. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2013-30.6.2014 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Uudet liikuntatoiminnan avustusperusteet. Seurafoorumi 28.4.2015

Uudet liikuntatoiminnan avustusperusteet. Seurafoorumi 28.4.2015 Uudet liikuntatoiminnan avustusperusteet Seurafoorumi 28.4.2015 Avustettavuus Haetaan kerran, minkä jälkeen avustettavuutta arvioidaan vuosittain itsearvioinnin sekä muutaman vuoden välein suoritettavan

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku 2015 ylitarkastaja Sari Virta Väestön liikkuminen Organisoitu liikunta Omaehtoinen liikunta

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Toimintasuunnitelma 2016 Varsinainen toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastus- ja kilpailutoimintaa Pohjanmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Valmennusryhmien info syksy Järvenpään voimistelijat

Valmennusryhmien info syksy Järvenpään voimistelijat Valmennusryhmien info syksy 2016 Järvenpään voimistelijat Tapahtumat 1.8. Syyskausi alkaa (kesäharjoitukset vko 31-32) 3.-4.9. HJM-kutsuleiri, Järvenpää Liikuntahalli 10.9. HJM-taitokilpailu, Mäntsälä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot