TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TAMPEREEN TYÖVÄEN NAISVOIMISTELIJAT ry TERVETTÄ TOIMINTAA NUORILLE JA VARTTUNEILLE LIIKUNNAN ILOA!

2 VISIO Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry on arvostettu ja tunnettu jäsentensä elinikäisenä liikuttajana ja johtavana joukkuevoimisteluseurana. TOIMINTA-AJATUS Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry on TUL:n ja Suomen Voimisteluliiton jäsenseura. Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry (TTNV) tarjoaa: liikkumiseen kannustavaa ja lapsen ehdoilla toteutettua perusvoimistelun ja harrasteliikunnan ohjausta lapsille ja nuorille. tavoitteellista joukkuevoimistelun valmennusta kilpaileville joukkueille. laadukasta ja yhteisöllisyyttä lisäävää kunto- ja terveysliikuntaa aikuisille. ARVOT Tampereen Työväen Naisvoimistelijoiden toimintaa ohjaavat arvot ovat: Kasvatuksellisuus: Lapset ja nuoret oppivat yhdessä tekemistä Elinikäinen liikunta: Samassa seurassa toimiminen on mahdollista läpi elämänkaaren Oikeudenmukaisuus: Tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaan Seuran toiminnassa tärkeitä ovat myös terveelliset elämäntavat, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus sekä puhdas luonto ja ympäristö. PAINOPISTEALUEET VUONNA 2015: Liikunnan ilon ja sen myönteisten terveysvaikutusten esille tuominen Talouden vakauden säilyttäminen joukkuevoimistelukilpailujen tuloksellisella järjestämisellä ja kausimaksujen seurannalla Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi Jäsenmäärän maltillinen kasvattaminen - Lasten ja nuorten liikuntaryhmien alueellinen kohdentaminen kaupunginosiin - Uusien, seuran ulkopuolisten henkilöiden tavoittaminen ja jäseniksi saaminen - Seurassa harrastavien lasten ja nuorten vanhempien saaminen seuran jäseniksi Työryhmätoiminnan kehittäminen - Vastuualueiden jakaminen sekä työryhmien vastuun ja päätösvallan määrittely - Erilaisten asiantuntijatahojen käyttäminen - Säännöllisen työryhmätoiminnan toteutuminen Joukkuevoimistelutoiminnan jatkuminen korkealaatuisena - Valmentajien tukeminen ja kouluttaminen sekä uusien valmentajien perehdyttäminen - Voimisteluharrastuksen mahdollistaminen siirryttäessä ikäkaudesta toiseen 2

3 TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA 1 SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tavoitteena on jatkaa seuratoimijoiden motivointia seuratoimintaan kannustaen, vastuuta jakaen sekä talkootyöskentelyä kehittäen. Seuran tunnettavuutta ja näkyvyyttä lisätään. Jatketaan kunto- ja harrasteliikunnan sekä joukkuevoimistelun imagojen tehostamista. SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEN AVAINALUEET VUONNA ) Lasten ja nuorten laadukkaan liikuntatoiminnan tarjoaminen eri kaupunginosissa 2) Jäsenmäärien maltillinen lisääminen harraste- sekä kilpa- ja valmennuspuolella 3) Maksuliikenteen seurannan tarkentaminen harraste- sekä kilpa- ja valmennuspuolella 4) Vanhempien osallisuuden lisääminen talkootyöskentelytehtävissä 5) Seurassa panostetaan enemmän vuorovaikutukseen eri seuratoimijoiden kesken ja seurayhteisöllisyyden huomioimiseen (esim. joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat) 3

4 TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA 2 TALOUS Talouden seurantaa jatketaan talousohjesäännön mukaisesti. Talousohjesääntöön on kirjattu periaatteet, joita noudatetaan maksettaessa erilaisia palkkoja, korvauksia ja tukia seuran tililtä. Talousseurannasta vastaa johtokunta käytännön tehtävät ja vastuut tilanteen mukaisesti valtuuttamalla delegoiden. Taloushallintopalvelut ostetaan edelleen Hämeen Liikunta ja Urheilulta. Nyt käytössä oleva palvelupaketti säilyy hinnaltaan ja sisällöltään samana, vaikka otamme kaikki palvelupaketin hintaan sisältyvät tuotteet hyötykäyttöön. Palvelupakettia laajennetaan tarpeen mukaan. Seura ryhtyy käyttämään Ilmari-ilmoittautumisjärjestelmää kaikissa laskutustoiminnoissa, joihin HLU:n taloushallinnon järjestelmä on sovellettavissa. TALOUDEN AVAINALUEET VUONNA ) Vuosibudjetin kuukausittainen seuranta: Hyväksytty budjetti tallennetaan kirjanpitotileille ja kirjanpidosta tulostetaan keskeisten eräpäivien jälkeen johtokunnankokoukseen raportti. 2) Kassavirran varmistaminen ja maksuseuranta Ilmari-järjestelmän kautta. 3) Kaikille kuntoliikunnan ohjaajille ryhdytään maksamaan koko tuntikorvaus palkkana (aiemmin palkka + matkakorvaus). 4) Seuran työryhmien (talous-, viestintä-, kuntoliikunta- ja joukkuevoimistelutyöryhmä) vetureille ryhdytään maksamaan korvausta tehdystä työstä. 5) Valmentaja- ja ohjaajakorvauksien maksatusprosessia kehitetään edelleen: HLU:lta tilataan kuukausittaisten maksatusasiakirjojen tarkastustyö. Muilta osin maksatusprosessi ja maksujen määräytyminen säilyy ennallaan. 6) Kisoille ja tapahtumille luodaan ennen tapahtumia budjetti, jonka laadinnan pohjana on aiempien vuosien vastaavien tapahtumien toteutuneet luvut. 7) Taloustyöryhmä valmistelee johtokunnan kokouksiin päätettävät ja tiedotettavat asiat kuukausittain. 8) Kaupungin toiminta-avustuksen hakeminen ja sen saaminen jatkossakin tuen aikaisemmassa suuruusluokassa. 9) Joukkuevoimistelun ja kuntoliikunnan maksujen pitäminen kohtuullisena hyvän taloushallinnon keinoin jatkossakin. 4

5 TAVOITTEET JA AVAINALUEET SEURAN HALLINNOSSA 3 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI TTNV:n johtokunta on hyväksynyt seuran viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman, joita päivitetään säännöllisesti. Selkeän viestinnän ja markkinoinnin avulla on tavoitteena saada seuraan lisää jäseniä sekä harrasteliikuntaan että joukkuevoimisteluun. Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry tiedottaa seuran toiminnasta sekä ulkoisesti että sisäisesti. Sisäisellä viestinnällä pidetään seuran jäsenet ja voimistelijoiden vanhemmat tietoisina seuran asioista ja tarjotaan helposti lähestyttävä keino molemminpuoliseen vuorovaikutukseen. Ulkoisen markkinoinnin ja tiedottamisen tavoitteena on löytää seuralle uusia jäseniä ja pidempiaikaisia yhteistyökumppaneita. Seuran viestinnän kohderyhmiä ovat: seuran jäsenet (voimistelijat ja kuntoilijat), seuran valmentajat, kuntoliikunnan ohjaajat, seuran jäsenten perheenjäsenet, seuran sidosryhmät (TUL, HLU, Voimisteluliitto, Tampereen kaupunki). VIESTINNÄN AVAINALUEET VUONNA ) Ulkoinen viestintä Seuran verkkosivuilla (www.ttnv.fi) ja Facebook-sivulla (TTNV/Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry) tiedotetaan tehokkaasti seuran toiminnasta (harrasteliikunta, joukkuevoimistelu, kevät- ja joulunäytökset, joukkuevoimistelukilpailut, joukkueiden kisatulokset). Tiedottamisessa hyödynnetään yhteistyökumppanuuksia (Hämeen Liikunta ja Urheilu, Suomen Voimisteluliitto, TUL, TUL:n Tampereen piiri, Tampereen kaupungin liikuntapalvelut ja Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto. Harrasteliikunnasta, seuran kevät- ja joulunäytöksistä sekä joukkuevoimistelukilpailuista tiedotetaan aktiivisesti Aamulehden tapahtumakalenterissa ja meno-infopalstalla. 2) Sisäinen viestintä: Jäsenille tiedotetaan seuran toiminnasta seuran verkkosivuilla ja Facebookissa. Verkkosivuilla ja Facebookissa tiedotetaan myös JV-joukkueiden kilpailutuloksista. Liikuntaryhmissä harrastaville tiedotetaan seuran asioista ohjaajien välityksellä. Sähköinen jäsenlehti Uutis-Malviina jaetaan 2-3 krt vuodessa. 5

6 3) Markkinointiselvitykset Selvitetään, mitkä viestintäkanavat toimivat. Tavoitteena, on selvittää, millä perusteella jumpparit ja voimistelijat tulevat TTNV:n ryhmiin. Toimiiko esim. lehti-ilmoitus, verkkosivuilmoitus, Facebook-mainonta vai joku muu parhaiten? Lisätään ilmoittautumisen yhteyteen kysymys siitä, miten ilmoittautuja sai tiedon seuran toiminnasta. VIESTINNÄN AVAINALUEET VUONNA 2015 Kehitetään olemassa olevia viestintäkanavia (verkkosivut, Facebook, Uutis-Malviina), keskiössä on verkkosivu-uudistus. Osallistutaan alan tapahtumiin ja messuille. Selvennetään talkootyön merkitystä voimistelijoiden vanhemmille (Uutis-Malviina ja Voimistelijan vanhemman opas). Kannustetaan oma väki viestimään TTNV:n toiminnasta edelleen. 6

7 TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN 4 KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINTA (KIVA) Tavoitteena on joukkuevoimistelun valmennuksen tason pysyminen korkeatasoisena. Huomiota kiinnitetään jatkossakin yli 14-vuotiaiden voimistelijoiden jatkamiseen lajin parissa. Pyrimme takaamaan jatkuvuuden lajissa jokaisessa ikäryhmässä. Lasten ja nuorten harrasteliikunnan sekä kilpailu- ja valmennustoiminnan välillä jatketaan yhteistyötä ja sen kehittämistä ja uusien yhteistyömuotojen luomista. Mini- ja midivalmennusryhmien siirtymää joukkuevoimistelun puolelle kehitetään edelleen. Päivitetään ja laajennetaan vanhempien opasta, joka auttaa konkreettisemmin ymmärtämään, mitä harrastaminen joukkuevoimistelujoukkueessa tarkoittaa. Midi-, mini-, tiimivalmennuksen nimien uudelleen mietintä (myös markkinointi/viestintätyöryhmä osallistuu), jotta nimiin saataisiin voimistelu-sana kuvaamaan harrastuksen suuntautumista. Joukkuevoimistelutoiminnassa huomioidaan entistä aktiivisemmin voimistelijoiden fyysisen puolen lisäksi psyykkisten valmiuksien tarpeet vastaten niihin ikä- ja taitotaso huomioiden. Järjestetään säännölliset valmentajapalaverit (3/kausi). Vastuuvalmentaja huolehtii, että joukkueesta osallistuu palaveriin vähintään yksi valmentaja (edellytys korvausten maksamiselle). Palavereissa jaetaan valmentajien kausi-info, jota kehitetään edelleen. Kausiinfoon kirjataan ohjeet maksatuksesta, vastuista ja velvollisuuksista. Jv-työryhmän toimintaa pyritään kehittämään yhä edelleen selkeämpään suuntaan ja määritetään tehtävät, jotka kuuluvat työryhmälle ja erikseen tehtävät, jotka kuuluvat toimistotyöntekijälle. Joukkueiden välistä yhteistyötä jäntevöitetään ja samalla huolehditaan vanhempien tiedottamisesta joukkueiden toiminnasta ja otetaan vanhemmat aktiivisesti mukaan joukkueiden sisäiseen yhteistyöhön. Nuorille, uusille valmentajille varmistetaan kokeneemman valmentajan mentorointi. Uudet valmentajat aloittavat mini- ja midivalmennusryhmistä. Edellytetään, että uudet valmentajat käyvät jumppakoulutukset I, II ja III. Edellytetään myös osallistuminen HLU:n tervetuloa ohjaajaksi -koulutukseen. Mikäli ko. koulutusta ei ole valmiina tuotteena, seura sitoutuu ostamaan oman tilauskoulutuksen. Kaikkien valmentajien tukeminen nähdään tärkeänä asiana ja valmentajahuollon kehittäminen on ajankohtaista. Uusien valmentajien rekrytointiin kiinnitetään huomiota. Seura kouluttaa tuomareita heistä, joilla on jo I -tason koulutus sekä uusia tuomareita heistä, jotka ovat lopettaneet kilpailemisen sekä heistä, jotka ovat kiinnostuneet tuomaroimaan. Tuomarointivelvoitteet: tuomarikurssi velvoittaa tuomaroimaan kahden vuoden aikana kurssin suorittamisesta 2 kisaa kauden aikana, yhteensä velvoite 8 kisaa. Tuomariseminaariin osallistuvalta, kun kurssin hinta laskee, velvoite on seuraavan vuoden aikana tuomaroida neljässä kilpailussa. Seura hakee aktiivisesti lupaa järjestää niitä kisoja ja tapahtumia, joiden hakuaika on vuonna

8 KIVA:n AVAINALUEET VUONNA ) JV-työryhmä Jv-työryhmässä 1-2 vastuuhenkilöä, jotka muodostavat työryhmän ydinryhmän. Tämän lisäksi ydinryhmään voi kuulua kolmas henkilö. Muu työryhmä koostuu jokaisen joukkueen yhdestä edustajasta. Työryhmän kokouksiin tulee jokaisen työryhmän jäsenen osallistua, jotta kaikkien joukkueiden kanta tulee esiin päätöksiä tehtäessä. Työryhmän tehtävien selkeyttäminen ja vastuunjako työryhmän ja toimiston välillä selväksi. 2) Kilpailu- ja valmennustoiminnan profiili ja joukkueiden tukeminen: Tavoitteena on, että seurassa on edelleen sekä SM-sarjan että kilpasarjan joukkueita. Johtokunta käsittelee lukukausittain talousohjesääntöön kirjattavat kausittaiset joukkuetuet ja joukkueille kohdennettavat toiminta-avustukset, joilla tuetaan ja kannustetaan aktiivisesti joukkuevoimistelun joukkueita kilpa- ja mestaruussarjoissa. 3) Koulutus: tuetaan nuoria valmentajia ja koulutetaan seuran tuomareita Seura kouluttaa aktiivisesti valmentajiaan kunkin valmentajan yksilölliset tarpeet huomioiden. Jokaisesta joukkueesta tulisi olla yksi koulutettu tuomari, joka voi ilmoittautua tuomaroimaan joukkueen osallistumiin kilpailuihin. 4) Voimistelun portaat: seuran nettisivuille Voimistelun portaista piirretään kaavio, jota muokataan yhdessä valmentajien ja viestintätiimin kanssa ja se laitetaan seuran nettisivuille alkuvuodesta Kaavion avulla vanhempien on helpompi nähdä, missä joukkueessa tavoitteet ovat harraste-, kilpa- tai mestaruuspuolella. 8

9 TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN 5 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA (LANU) Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista ja kehittävää liikuntatoimintaa. Toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Liikuntatuokiot tuottavat parhaimmillaan ikimuistoisia elämyksiä ja rakentavat terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen pohjaa. Seurassa ylläpidetään tanssin ja ei-kilpailullisen voimistelun ohjausta, sekä tarjotaan esiintymismahdollisuuksia harrasteryhmille. Yhteistyötä joukkuevoimistelun kilpailu- ja valmennustoiminnan kanssa jatketaan. LANU:n AVAINALUEET VUONNA ) Lasten ja nuorten harrasteliikunta Seura tarjoaa lapsille iloista ja virikkeellistä liikuntaa lähellä lapsen kotia, keskittyen tiettyihin kaupunginosiin. Tarjolla on suunnitelmallisesti rakennettuja liikuntatuokioita, joissa otetaan huomioon lasten ikätaso ja mahdollistetaan onnistumisen elämyksiä. Tanssin ja ei-kilpailullisen voimistelun tarjontaa ylläpidetään nuorille, jotka eivät voi tai halua osallistua kilpailutoimintaan. Harrasteryhmille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua liikuntatapahtumiin, sekä esiintymismahdollisuuksia esimerkiksi seuran näytöksissä. Haetaan järjestäjäksi HIP eli harrastavaan iltapäivätoimintaan yhteistyössä kaupungin kanssa. 2) Ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen Ohjaajille järjestetään ohjaajakokous kaksi kertaa lukuvuodessa, syyskauden sekä kevätkauden alussa. Uusien ohjaajien perehdyttäminen ja perehdytyksen kehittäminen. Seuran tukema koulutus ja materiaalin hankkiminen tukemaan liikunta-alan kasvatustyössä. Kuntoliikuntatyöryhmän ja lastenliikunnan ohjaajien välistä yhteydenpitoa tiivistetään. Ohjaajien sijaisrinkitoimintaa kehitetään edelleen. JV valmentajien ja jumppaohjaajien yhteistyötä kehitetään: JV valmentajat esittelevät jumpparyhmissä TTNV.n voimistelun portaita sekä ohjaajille että jumppareille. 3) Elinikäinen liikunta -ajatus Luodaan pohjaa elinikäiselle liikkumiselle jo lapsuusvuosina. Liikunnan ilolle luodaan pohja monipuolisella perusliikunnalla. 4) Lasten ja nuorten viikoittainen liikuntakasvatustarjonta: Aikuinen ja 2-3v lapsi perheliikunta Dancemix 7-10v Dancemix 11-15v (syksy 2015) Atalan temppukoulut 3-4v ja 5-6v Atalan Minivalmennus 5-7v Järvensivun temppukoulu 3-5v Järvensivun Minivalmennus 5-7v Karosen Minivalmennus 6-8 v Karosen Temppukoulut 3-4v ja 5-6v Muotialan Midivalmennus yli 7v Muotialan Minivalmennus 5-7v Tiimi yli 8v Ratina Tiimi yli 8v Hervanta (syksy 2015) Välinevoimistelua 6-10v 9

10 TAVOITTEET JA AVAINALUEET TOIMIALOITTAIN 6 AIKUISTEN LIIKUNTA (AILI) Tavoitteena on tarjota eri-ikäisille naisille ja miehille laadukasta kunto- ja terveysliikuntaa taloudellisesti kannattavasti. Laadukas liikuntatarjonta luo mahdollisuuden terveyskunnon ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kohottamiseen. Kausiliikunnan lisäksi tarjotaan mahdollisuuksien mukaan kurssimuotoista liikuntaa. AILI:n AVAINALUEET VUONNA ) Vetovoimaisuuden lisääminen ja kannattavuus Aikuisten liikunnan vetovoimaisuutta lisätään laadukkaalla tarjonnalla sekä tehokkaammalla ja kohdennetummalla markkinoinnilla. Toiminta toteutetaan taloudellisesti kannattavasti. Harrastajamääriä pyritään kasvattamaan pätevien, innostavien ja sitoutuneiden ohjaajien sekä laadukkaiden ja toimivat välineiden avulla. Kausiliikunnan lisäksi pyritään tarjoamaan työikäisille ja senioreille kurssimuotoista liikuntaa, mm. juoksukoulu. 2) Ohjaajien rekrytointi, kouluttaminen ja tukeminen Ohjaajien perehdyttäminen, huomioiminen, tukeminen ja sitouttaminen seuran toimintaan. Kuntoliikuntatyöryhmän ja ryhmäliikunnan ohjaajien välinen yhteydenpito. Ohjaajakokoukset kaksi kertaa lukuvuodessa, syyskauden sekä kevätkauden alussa. Ohjaajien sijaisrinkitoiminnan kehittäminen edelleen. 3) Terveysliikunta ajatus Liikunnan ilolle luodaan pohja monipuolisella perusliikunnalla. Aikuisen ihmisen terveysliikunnaksi katsotaan kaikki sellainen liikkuminen, jolla on myönteisiä vaikutuksia yksilön terveyteen. Tavoitteena on aikuisen hyvän terveyskunnon saavuttaminen ja sen ylläpito. Terveysliikunnan elementtejä ovat säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus. 4) Aikuisten kuntoliikunta viikoittain: Äijäjumppa Muokkaus/Tehomuokkaus Seniorijumppa Aikuisten (yli 30v) tanssillinen voimistelu 10

11 7 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 TAMMIKUU TTNV jumppakausi alkaa ke TTNV JV-joukkueiden valmennuksen kevätkausi alkaa TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat kevätkauden kokous Kauden aloituspalaverit TTNV:n ohjaajille ja valmentajille TTNV JV-joukkueiden kauden aloituspalaverit vanhemmille HELMIKUU TTNV jumpat hiihtolomalla koulujen hiihtolomaviikon ajan MAALISKUU Seuran vuosikokous HUHTIKUU TOUKOKUU TTNV jumppakausi päättyy pe Seuran kevätnäytös TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat kesäkauden kokous KESÄKUU TTNV JV-joukkueiden valmennuksen kesäkausi alkaa ja valmentajien kauden päätöstilaisuus HEINÄKUU Seuran toimisto kesätauolla Hämeenpuiston puistofiesta ELOKUU Kauden aloituspalaverit TTNV:n ohjaajille ja valmentajille TTNV JV-joukkueiden kauden aloituspalaverit vanhemmille SYYSKUU TTNV:n jumppakausi alkaa TTNV JV-joukkueiden valmennuksen syyskausi alkaa TTNV JV joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat syyskauden kokous LOKAKUU TTNV jumpat syyslomalla koulujen syyslomaviikolla MARRASKUU Seuran syyskokous JOULUKUU TTNV:n jumppakausi päättyy pe Seuran joulunäytös 11

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Rantaperkiön Isku voimistelujaosto Sivu 1 Sisältö 1. YLEISTÄ SEURASTA 2. VOIMISTELUJAOSTO 3. TOIMISTO 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Painopisteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 Toimintasuunnitelma toimikaudelle 1.9.2011-31.8.2012 1. Raision Jumpparit ry:n toiminnan tarkoitus ja tavoitteet - Raision Jumppareiden toiminta-ajatuksena on tarjota jäsenilleen laadukasta, energistä

Lisätiedot

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus

Seurakäsikirja. 1. Toiminta-ajatus ja visio. 1.1. Toiminta-ajatus 1 Seurakäsikirja 1. Toiminta-ajatus ja visio 1.1. Toiminta-ajatus Naantalin Voimistelijat tarjoaa monipuolista liikuntaa harraste- ja valmennustasolla kaiken ikäisille. Haluamme tuottaa ihmisille elämäniloa,

Lisätiedot

Toiminnallemme vahvistetaan syyskokouksessa budjetti. Talouden tilannetta seurataan sekä hallituksen että taloustyöryhmän kokouksissa.

Toiminnallemme vahvistetaan syyskokouksessa budjetti. Talouden tilannetta seurataan sekä hallituksen että taloustyöryhmän kokouksissa. 1. Toiminta-ajatus Keravan Naisvoimistelijat KNV ry:n tarkoituksena on tarjota kuntalaisille liikuntaharrastus ajan hengessä siten, että mahdollisimman moni voi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta.

1.1.1. Arvot - Perinteikäs kymenlaaksolainen urheiluseuratoiminta - Kasvatuksellisuus, suvaitsevaisuus - Mielekäs, moniarvoinen, avoin toiminta. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 JOHDANTO..2 1 INKEROISTEN TERHON TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET.3 1.1 Toiminnan perusperiaatteet.3 1.1.1.Arvot..3 1.1.2.Nuorisotoiminnan visio.3 1.1.3. Aikuis- ja veteraanitoiminnan

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Toimintasuunnitelma 1.8.2014 31.7.2015 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleinen... 3 2. Hallinto... 4 3. Toiminta... 5 3.1 Lasten harrasteryhmät ja perheliikunta...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 15.12.2014 Sisällysluettelo JUDOKERHON HALLINTO 2015 JA SEURAJOHTAMINEN... 4 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2015... 4 Judokerhon hallitus

Lisätiedot

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1

1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 SEURAKÄSIKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi.. 1 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1 1.1. Toiminnan perusperiaatteet. 1 1.1.1. Arvot 1 1.1.2. Missio.. 1 1.1.3. Visio 1 1.1.4. Seuramme

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu

Toimintakäsikirja. Vilpas Yleisurheilu Toimintakäsikirja Salon Vilpas Yleisurheilu Salon Vilpas Vilpas Yleisurheilu päivitetty 16.9.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2.1 Toiminnan perusperiaatteet

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 Raholan Pyrkivän Laatukäsikirja 2 SISÄLLYS 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 1.2. Seuran organisaatio...6 1.2.1. Seuran

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA Hiihto Yleisurheilu v4.0 15.09.2012 Tammelan Ryske ry:n toimintakäsikirja v4.0 15.9.2012 2 (21) TOIMINTAKÄSIKIRJAN VERSION HALLINTA 05/06/2009 v0.1 Toimintakäsikirjan

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7 ITÄ-HAKKILAN KILPA RY Sisällys Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2 Koulutus 3 Seuran organisaatio 4 Jaostot 5 Talousjaosto 5 Jalkapallojaosto 7 Vammaisliikuntajaosto 12 Salibandyjaosto

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Iisalmen Naisvoimistelijat ry TOIMINTA-AJATUS IINA on iisalmelainen voimisteluseura, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntaelämyksiä monenikäisille

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2013-2018

TOIMINTALINJAUS 2013-2018 KOOVEE RY TAITOLUISTELUJAOSTO TOIMINTALINJAUS 2013-2018 Sisällys 1. Tausta... 4 2. Tavoitetila... 5 3. Kooveen taitoluistelujaoston toiminnot... 5 Ydintoiminnot... 5 Tukitoiminnot... 5 4. Kooveen taitoluistelujaoston

Lisätiedot

Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012)

Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012) Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012) (hyväksytty syyskokouksessa 26.9.2011) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero: FI82 5600 0520 3935 57 Y:tunnus: 2428670-1

Lisätiedot

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 10/2014 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka.

Lisätiedot