Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 Ympäristölautakunta 23.10.2012"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 Kokousaika 16:42-17:26 Kokouspaikka Viikinkaari 2a, kokoushuone Fastholma Läsnä Jäsenet Saukkonen, Lea Alhojärvi, Lauri Kettunen, Anne Korpela, Timo Pyhälahti, Timo Salonen, Tapani Ilkka, Saara puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut Forss, Pertti Kansanen, Pekka Kippo-Edlund, Päivi Nurro, Jorma Åberg, Riikka Kiviniemi, Triina Riipinen, Miira Moberg, Pirjo ympäristöpäällikkö ympäristöjohtaja ympäristöpäällikkö hallintopäällikkö vs. ympäristöterveyspäällikkö tiedottaja ympäristötarkastaja paikalla klo 16:43-17: hallintosihteeri

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 Asia 291 Yj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 292 Yj/2 Ilmoitusasiat 293 Yj/6 Ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen 294 Yj/3 Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennuste 3/ Yj/4 Toimistopäällikön viran täyttäminen 296 Yj/5 Terveystarkastajan viran nimikkeen muutos elintarviketarkastajaksi 297 Ypst/1 Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Telakkarannan alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro Ypst/2 Vuosaaren satamahankkeen linnustonseuranta 2011 sekä vuosien yhteenveto 299 Ypst/3 Helsingin kaupungin ympäristöraportti Ypst/4 Kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistaminen 301 Ypst/5 Lausunto toivomusponnesta, joka koskee maalämmön hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä 302 Ypv/1 Ilmoitusasiat 303 Ypv/2 Ympäristölautakunnan lausunto Iittala Group Oyj:n ympäristölupahakemuksesta 304 Ypv/3 Liian aikainen jätteiden kuormaaminen Pursimiehenkadulla 305 Ypv/4 Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostustoimintaa koskevan ympäristöluvan muuttamisesta 306 Ytp/1 Ilmoitusasiat 307 Ytp/2 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 3 k.) 308 Ytp/3 Yleisten uimarantojen uimaveden laatu ja uimavesiluokitus Ytp/4 Lagerblad Foods Oy, elintarvikelain mukainen hakemus, Lagerblad Foods Oy liha- ja kala-alan laitoksen olennaisesta muutoksesta 310 Pj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ Yj/7 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/1 291 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Saara Ilkka (varalla Timo Korpela) ja Tapani Salonen (varalla Anne Kettunen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esittelijä ympäristöjohtaja Pekka Kansanen Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kati Vierikko (varalla Cata Mansikka-aho) ja Tapani Salonen (varalla Anne Kettunen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esittelijä ympäristöjohtaja Pekka Kansanen

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/2 292 Ilmoitusasiat Päätös päätti merkitä tiedoksi kohdat Esittelijä ympäristöjohtaja Pekka Kansanen Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi kohdat Esittelijä Kaupunginhallituksen kokous Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite ilman pienhiukkasmäärien vähentämisestä Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi. 2/Halke_ _Khs_32_Pk/4E4A53C ACA-AE D09D25B/V_Ryj_- _Valtuutettu_Terhi_Koulumiehen_aloite_ilman.pdf Valtuutettu Emma Karin aloite metsäisen suojeluverkoston perustamiseksi Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi. 2/Halke_ _Khs_32_Pk/2A2E9A1D-C412-41A5-B9AD- 0FD284873ECD/V_Ryj_- _Valtuutettu_Emma_Karin_aloite_metsaisen_su.pdf Lausunnon antaminen Metsähallitukselle Hangon Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Bengtsårin lehdon Natura 2000 alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmasta Kaupunginhallitus päätti antaa Metsähallitukselle seuraavan lausunnon Bengtsårin lehdon Natura alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta:

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/2 Kaupunginhallitus toteaa, että asiasta on Metsähallituksen pyynnön mukaisesti saatu lausunnot Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalta, nuorisoasiankeskukselta, yleisten töiden lautakunnalta / rakennusvirasto ja ympäristölautakunnalta. Kaupunginhallitus lähettää Metsähallitukselle edellä mainitut lausunnot ja toteaa seuraavaa: Metsähallituksen laatima hoito- ja käyttösuunnitelma kattaa kaksi erillistä Natura aluetta: Tulliniemen linnustonsuojelualueen (FI ) ja Bengtsårin lehdon (FI ). Helsingin kaupunki ei omista maata Tulliniemen suojelualueella eikä sen läheisyydessä. Sen sijaan Bengtsårin lehto on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistuksessa. Kaupunginhallitus ottaa kantaa vain niihin suunnitelman osiin, jotka koskevat Bengtsårin lehtoa. Bengtsår on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen leirisaari. Helsingin kaupungin rakennusvirasto on vastannut suojelualueen hoidosta vuonna 1993 laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Saarella käy vuosittain noin nuorta, ja yöpymisvuorokausia kertyy noin Leiritoiminta luonteeltaan ohjattua ja suunniteltua ja leiriläiset toimivat pääsääntöisesti omilla leirialueillaan. Kaupunginhallitus katsoo, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa asetetut tavoitteet tukevat valtakunnallisesti arvokkaan tammivaltaisen lehtokokonaisuuden suojelemista. Hoito- ja käyttösuunnitelman sisältö vastaa Bengtsårin lehdon hoidolle asetettuja tavoitteita ja siinä esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat perusteltuja ja toteutuskelpoisia. Nyt laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma on luonteeltaan yleissuunnitelma. Siksi Bengtsårin lehdon hoito ja käytön ohjaaminen vaatii jatkossa tarkempaa toimenpiteiden suunnittelua ylläpidon ja käytön ohjaamiseksi. Kaupunginhallitus katsoo, että jatkosuunnittelusta ja toimenpiteiden toteuttamisesta tulee sopia Metsähallituksen, Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen kesken. Helsingin kaupungin rakennusvirastolla, ympäristökeskuksella januorisoasiainkeskuksella on valmius osallistua jatkosuunnitteluun. Bengtsårin lehdon hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuksenkertaluontoiset kustannukset ovat noin euroa. Ylläpidonjatkuvaluonteisia kustannuksia, kuten niittoa, laidunnusta, käytön ohjausta ja vieraslajien torjuntaa, ei ole tässä yhteydessä arvioitu.nämä toimenpiteet ja kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelunyhteydessä. Nuorisoasiainkeskus on ilmoittanut, että sillä ei ole tarvettarakentaa nykyiselle suojelualueelle uusia leiripaikkoja eikä laajentaasuojelualueella olevien Sofianlehdon ja Lahdenpohjan

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/2 toimintoja. Kaupunginhallituksen kokous Kaupunginhallitus puoltaa Tulliniemen linnustonsuojelualueen jabengtsårin lehdon Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin Lauttasaaren tontin 31011/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12114) Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro tontin nro 1 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena Lausunnon antaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta (Helsinki-Vantaan lentoasema) Kaupunginhallitus päätti antaa Liikenteen turvallisuusvirastolle (TraFi) seuraavan lausunnon Finavia Oyj:n ilmailulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee suihkukoneiden pääsyn rajoittamista Helsinki-Vantaan lentoasemalle yöaikana (Dnro TRAFI/8440/ /2012): Kaupunginhallitus katsoo, että Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaedellytyksien turvaaminen on tärkeää Helsingin seudun tulevaisuudelle. Lentotoiminnan kehittäminen on kuitenkin sovitettava yhteen kaupunkiseudun muun kehittämisen kanssa, jolloin mm. lentotoiminnalta on edellytettävä riittäviä, mutta ei kohtuuttomia melunhallintatoimia. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2012 mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman aiheuttama melu ei ulotu yli 55 db (Lden) tasoisena Helsingin kaupungin alueelle. Helsingin kaupunki omistaa Vantaalla, Silvolan tekoaltaan ympäristössä ja Suutarilassa maita, joiden käyttämiseen ja käyttömahdollisuuksiin lentomelu vaikuttaa. Tässä suhteessa haitat liittyvät lähinnä Suutarilan täydennysrakentamismahdollisuuksiin asumisen osalta. Muodoltaan lentoalue on Suutarilassa pitkänomainen ja varsin kapea sekä pinta-alaltaan varsin pieni. Silvolan tekoaltaan ympäristö lienee pääkaupunkiseudun vesihuollon kannalta niin tärkeä, ettei sen kehittäminen asuinalueeksi ole realistista. Alue on myös kohtuullisen pieni. Finavian hakemus ei Helsingin kaupungin käsityksen mukaan alueen kehittämisen kannalta lisää Suutarilan alueen lentoliikennemelua sellaisella tavalla, jolla olisi merkittävää vaikutusta

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/2 kaupungin maaomaisuuteen. Finavia on esittänyt tavoitteekseen, että rajoittamalla meluisimpia keskiyöllä tehtäviä lentoja ympäristöluvassa määritellyllä tavalla asukkaiden kiusallisuuden kokemiseen voitaisiin vaikuttaa siten, että Suomea palvelevan myöhäisen illan ja varhaisen aamun lentotoiminta ja sen kehittyminen voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Lisätoimenpiteinä Finavia on arvioinut yöajan lento-operaatioiden rajoittamista ympäristöluvassa määritellyllä tavalla lentoaseman kehittämisedellytysten turvaamiseksi. Toimenpiteenä 3 Finavia esittää, että laskeutumisten määrä kello välisenä aikana suihkukoneilla rajoitetaan siten, että niiden määrä ei olennaisesti lisäänny vuosien keskiarvosta. Finavian käsityksen mukaan olennaisena lisäyksenä tulisi pitää operaatioiden määrän kasvua viidelläkymmenellä prosentilla. Helsingin kaupunki puoltaa suihkulentokoneiden yöaikaisia lentorajoituksia Helsinki-Vantaa lentoasemalla. Finavian nyt esittämät rajoitukset ovat kuitenkin osittain riittämättömiä yöaikaisen lentoliikenteen aiheuttaman vakavan meluhaitan torjumiseksi. Lentomelun on todettu lisäävän verenpainetaudin esiintyvyyttä ja melualtistuksen aiheuttavan muitakin fysiologisia reaktioita elimistössä. Siten jokainen yksittäinen melutapahtuma yöaikaan on merkityksellinen, kun siitä aiheutuu unenhäirintää. Tätä taustaa vasten kaupunginhallitus katsoo, että Finavian kohdassa 3 esittämää mahdollisuutta lisätä yöaikaisten laskeutumisten määrää 50 %:lla vuosien keskiarvosta ei tulisi hyväksyä. Esitys yöaikaisen lentoliikenteen lisäysmahdollisuudeksi on asukkaiden kannalta kohtuuton ja vastoin kyseessä olevan hakemuksen tavoitetta Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vantaanjoentörmän luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Vantaanjoentörmän luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman liitteenä olevan esitystekstin sekä muiden tämän asian liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti. 2/Halke_ _Khs_33_Pk/A5F1EE3E-73E6-472F-A6B5-8DD655E2CB7A/Hakemus_Uudenmaan_elinkeino-,_liikenne- _ja_ymparis.pdf Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/2 Kaupunginvaltuuston kokous Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota ympäristölautakunnan tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmana 2012 seuraavat asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet: 012/Halke_ _Kvsto_14_Pk/80E30981-DC24-4C45-AEED- 7EB2BC9F89B9/Asumisen_ja_siihen_liittyvan_maankayton_toteutusoh.pdf Viikin korttelin ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12031) Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä 36. kaupunginosan (Viikki, Viikinmäki) korttelin nro ja puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena Kulosaaren tontin 42066/4 asemakaavan muuttaminen (nro 12061) Kaupunginvaltuuston kokous Globaalin vastuun strategia Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin nro tontin nro 4 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn piirustuksen nro mukaisena. Kaupunginvaltuuston tekemien päätösten täytäntöönpanon yhteydessä kaupunginhallitus päätti ( ) kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan globaalin vastuun strategian linjauksia talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa - talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan Khlle helmikuun 2013 loppuun mennessä selvityksen veroparatiisien välttämismahdollisuuksista ja tiedonhankintakeinoista.

10 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/2 - hankintakeskusta valmistelemaan tarvittavat päätösehdotukset ja toimenpiteet reilun kaupan kahvin ja teen käyttämiseksi sekä Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemiseksi. - henkilöstökeskusta valmistelemaan ehdotuksen UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities Against Racism -verkoston jäsenyyden hakemiseksi. - sosiaalivirastoa tekemään kaupunginhallitukselle selvityksen miten kaupunki voi tukea aikapankkien toimintaa Vallilan korttelin nro 390 osan (Pasilan konepajan osa-alue 4) asemakaavan muuttaminen (nro 12087) Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 390 osan (muodostuvat uudet korttelit ) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena Käpylän puistoalueen (Nyyrikinpuisto, Vuoritalo) asemakaavan muuttaminen (nro 12062) Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena Suutarilan tonttien 40094/7-10 sekä puisto- ja katualueiden (Pallomäenkujan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12034) Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin nro tonttien nro 7 10 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite ilman pienhiukkasmäärien vähentämisestä Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi. 012/Halke_ _Kvsto_15_Pk/2EF5F95F-E9EF-4419-AD99-

11 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/2 0CC7BD825C17/Ryj_- _Valtuutettu_Terhi_Koulumiehen_aloite_ilman_p.pdf Valtuutettu Emma Karin aloite metsäisen suojeluverkoston perustamisesta Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi. 012/Halke_ _Kvsto_15_Pk/A98E3439-FB60-45CA-97AF- 1BF02FEC097A/Ryj_- _Valtuutettu_Emma_Karin_aloite_metsaisen_suoj.pdf Esittelijä ympäristöjohtaja Pekka Kansanen

12 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/6 293 Ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen Pöydälle HEL T Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä Lisätiedot ympäristöjohtaja Pekka Kansanen Hannu Arovaara, vs. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: hannu.arovaara(a)hel.fi Liitteet 1 Ympäristönsuojelumääräykset.pdf 2 Ympäristönsuojelumääräysten perustelut.pdf Otteet Ote Ympäristövalvontayksikkö Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Kaupunginhallitus Liite 1 Liite 2 Esitysteksti Päätösehdotus Muutos- ja täydennysesitys päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin ympäristönsuojelumääräysten eräiden kohtien muuttamiseksi ja eräiden lisäysten tekemiseksi jäljempänä esitettyjen perusteiden ja liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Seuraavassa tarkastellaan luvuittain ympäristönsuojelumääräysten muutosehdotuksia yleisesti. Ympäristönsuojelumääräykset muutosehdotuksineen ovat tämän asian liitteenä. Lisäys- ja muutosehdotukset on esitetty punaisella fontilla ja alleviivattu stilistisiä muutoksia lukuun ottamatta. Poistettavaksi ehdotetut tekstiosuudet on yliviivattu. Muutos- ja lisäysehdotukset on toteutettu siten, että pykälien otsikointi on pysynyt muuttumattomana.

13 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/6 1. Luku 2. Luku Talousveden määritelmässä viitataan ympäristönsuojelulakiin (86/2000). Rantavyöhykkeen määritelmää muutetaan talousjätevesien käsittelyä koskeviin määräyksiin tehtävien muutosten vuoksi. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi erillinen poistoveden määritelmä. Se vastaa valmisteltavassa työmaavesiohjeessa esitettyä määritelmää. Talousjätevesien käsittelyvaatimuksiin tehtävät muutokset johtuvat uudesta hajajätevesiasetuksesta (209/2011). Pykälä 4 kumotaan. Pilaantumiselle herkkiä alueita ovat tärkeät pohjavesialueet ja luvussa 1 määritelty rantavyöhyke. Pykälän 5 muutosehdotuksessa on otettu huomioon pilaantumiselle herkkien alueiden tiukemmat puhdistustehovaatimukset. Ehdotettu uusi 4a pykälä koskisi esimerkiksi erilaisissa maarakennuskohteissa ja maalämpöputkien porauksessa syntyviä poistovesiä, joita ei suoraan voisi johtaa ojaan, vesistöön tai mereen eikä imeyttää maaperään. Poistovesistä voi aiheutua esimerkiksi kiintoaineen vuoksi voimakasta samentumista tai rehevöitymistä. Poistovedet voivat sisältää myös koneista peräisin olevaa öljyä. Vesien määrä voi olla suurikin. Ilmoituksen perusteella ympäristökeskus voisi arvioida poistovesien esikäsittelytarvetta ja antaa asiaa koskevia ohjeita tai määräyksiä. Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä on vastaavanlainen kielto johtaa työmaalta suoraan vesistöön tai ojaan runsaasti kiintoainetta tai lietettä tai haitallisia aineita sisältäviä hule- tai kuivatusvesiä. Valvonta edellyttää koordinointia rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisten kesken. Vesikäymälän rakentaminen ranta-alueiden ja saariston vapaa-ajan asuntoihin esitetään kiellettäväksi, jotta vesikäymäläjätevesistä aiheutuvan vesistön pilaantumisen vaara ehkäistäisiin. Saaristossa ja ranta-alueilla vesikäymäläjätevesien ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset täyttäväksi käsittelyvaihtoehdoksi jää usein ainoastaan umpisäiliö. Umpisäiliön tyhjentämismahdollisuudet ranta-alueilla ja saarissa ilman tieyhteyttä ovat haasteelliset, jolloin umpisäiliön käyttöön liittyy huonosti hallittavissa olevia ympäristöriskejä. Ongelmia loma-asuntojen jätevesien käsittelylle aiheuttaa myös niiden epäsäännöllisestä käytöstä aiheutuva kuormituksen vaihtelu ja järjestelmien valvonnan ja kunnossapidon epäsäännöllisyys. Lietteiden kuljetukseen liittyy ympäristönsuojelullisia riskejä ja vesistön kuormitusta. Vesikäymälän korvaavia käymälävaihtoehtoja on runsaasti tarjolla. Valmistelussa olevaan itäisen saariston asemakaavaan ollaan

14 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/6 3. Luku, lumi 4 Luku, kemikaalit, jätteet ja savu esittämässä vastaavaa vesikäymäläkieltoa vastaavin perusteluin. Kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun nimissä olisi johdonmukaista kieltää vesikäymälän rakentaminen loma-asuntoihin muuallakin Helsingin saaristossa ja ranta-alueilla. Pykälän 7 ensimmäiseen kappaleeseen on tehty tekninen muutos, joka mahdollistaa siirrettävän pesukaluston käytön. Pykälän neljännestä kappaleesta on poistettu tarpeettomana sanat ranta-alueella ja suoraan. Ilmoitusvelvollisuus liittyen veneiden harjapesukoneiden käyttöönottoon ehdotetaan poistettavaksi ilmeisen tarpeettomana. Kaduilta tai kiinteistöiltä poistettu lumi voi sisältää huomattavia määriä jätteitä. Lumen vastaanottopaikkoja perustettaessa ja käytettäessä huolehditaan siitä, ettei jätteitä leviä esimerkiksi sulamisvesien mukana ympäristöön. Runsaslumisina talvina vakituisten lumenkaatopaikkojen kapasiteetti ei riitä, ja lunta on jouduttu läjittämään tilapäisiin paikkoihin. Paikat on voitu perustaa lyhyelläkin varoitusajalla. Lumenajosta voi aiheutua merkittäviä (melu)haittoja läjitysalueiden lähiympäristössä ja ajoreittien varrella. Lisäksi lumen sulaminen voi kestää pitkään ja sulamisvesistä voi aiheutua haittoja. Lumenvastaanottopaikoista on todettu lisäksi aiheutuvan ympäristön roskaantumista. Vastaanottopaikkojen soveltuvuus pitää pystyä arvioimaan laajemmin, kuin pelkästään logistiikan kannalta. Jos ilmoituksen yhteydessä tulisi esittää myös arvio pykälässä esitetyistä seikoista, sen voi arvioida johtavan siihen, että varapaikkojen käyttöönottoon on tarpeen varautua ja niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia arvioida jo hyvissä ajoin ennen talventuloa. Ympäristönsuojeluviranomaisella tulisi olla mahdollisuus etukäteen arvioida lumen vastaanoton ympäristö- ja terveyshaittoja ja ennakkovalvonnalla antaa ohjeita ja tarvittaessa määräyksiä niiden ehkäisemiseksi. Näin vältyttäisiin hankalalta jälkivalvonnalta ja ympäristön ja asukkaiden altistamiselta ei hyväksyttävissä oleville haitoille. Lumen poisto esimerkiksi jalkakäytäviltä ei yleensä ole sellaista välttämätöntä työtä, jota pitäisi voida tehdä yöaikaan. Poikkeuksena voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa uutta lunta tulee koko ajan lisää, kalustoa ei olisi tarpeeksi käytettävissä eikä jalkakäytävä tai muu tila enää riittäisi, jos lunta ei välillä poistettaisi. Tällaisessa tilanteessa lumen poisto yöaikaan voi olla perusteltua liikenteelle aiheutuvien lisähaittojen estämiseksi.

15 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/6 Määräyksissä korvataan termi ongelmajäte termillä vaarallinen jäte. Kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointivaatimuksia koskevat kohdat 1, 2, 4 ja 8 kootaan uuteen 1 kohtaan. Samalla vaatimuksia tehdään joustavammiksi siten, että ehdottomasta allastusvaatimuksesta voidaan luopua, jos toiminnanharjoittaja osoittaa, että myös muulla tavalla kemikaaleja varastoitaessa voidaan yhtä tehokkaasti estää kemikaalien päätyminen maaperään tai viemäriin. Laajasti vaarallisten kemikaalien varastointia koskevia vaatimuksia on esitetty Turvallisuus- ja kemikaaliviraston oppaassa Vaarallisten kemikaalien varastointi. Työmaa-alueilla varastoitavia polttonestesäiliöitä ja tankkauspaikkoja koskevia vaatimuksia kiristetään. Keväällä 2011 on ilmestynyt asiaa koskeva ohje, jonka ovat valmistelleet Tampereen aluepelastuslaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja poliisi. Muutoksissa on otettu huomioon oppaan suosituksia. Lisäksi 11 :n otsikkoa muutetaan hieman, jolloin ei tarvitse toistaa samoja vaatimuksia, jotka on jo esitetty 10 :ssä. Kemikaalisäiliöiden tarkastusvaatimuksia tiukennetaan myös. 12 :ää muutetaan siten, että ennen määräysten voimaantuloa ( ) käytöstä poistetun ja puhdistetun säiliön ei tarvitse enää olla hiekalla tai muulla aineella täytetty, jotta se voitaisiin jättää maaperään ilman erillistä päätöstä. Näin on käytännössä toimittu tähänkin asti. 12 :ään lisätään lisäksi vaatimus antaa kiinteistön haltijan vaihtuessa tieto myös säiliön sijainnista kiinteistön uudelle haltijalle. Jätteiden sijoittamista koskevia määräyksiä täsmennetään terminologian osalta. Sanojen maahan ja maaperään voidaan tulkita tarkoittavan samaa asiaa. Sen vuoksi sana maahan on korvattu systemaattisesti sanoilla maan pinnalle. Ilmoitus jätteiden sijoittamisesta maaperään esitetään yhdenmukaisuuden vuoksi tehtäväksi ympäristökeskukselle. Se ei aiheuta nykykäytäntöön muutoksia. Tuhkien osalta määräystä täsmennetään siten, että niillä tarkoitetaan kivihiilen ja öljyn polttamisessa syntyvää lento- ja pohjatuhkaa. Pykälän 15 soveltamisalaa laajennetaan ulottamalla määräys koskemaan rakennusten kaikkien ulkopintojen (siis myös kattopintojen) kunnostustöissä syntyviä jätteitä. Muutoksen käytännön vaikutus ei kuitenkaan liene kovin merkittävä.

16 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/6 5 Luku, pölyn torjunta 6 Luku, tilapäisen melun ja tärinän torjunta Pykälän 17 rakenne ja otsikko ehdotetaan muutettavaksi loogisemmaksi ja sisältöä paremmin vastaavaksi. Pääsääntö on jätteiden polttokielto, josta on joitakin harvoja poikkeuksia. Risujen, hakkuutähteiden ja puutarhajätteiden avopoltto ehdotetaan kiellettäväksi muualla paitsi saarissa, joista risujen ym. vienti yleisiin vastaanottopaikkoihin olisi vaikeaa. Pykälän 18 soveltamisalaa laajennetaan ulottamalla määräys koskemaan joissakin tapauksissa rakennusten kaikkien ulkopintojen siis myös kattopintojen kunnostustöissä syntyviä haittoja. Ilmoitus ulkopintojen puhdistustyöstä muutetaan tehtäväksi ympäristökeskukselle, mikä ei sinänsä muuta nykykäytäntöä. Rakennusten ulkopintojen korjaustöitä tehdään jatkossa mahdollisesti enenevässä määrin myös talvisin ja kylmien jaksojen aikana julkisivuja joudutaan lämmittämään siirrettävillä laitteistoilla. Niiden käytöstä voi kokemusten mukaan aiheutua melu- ja pakokaasuhaittoja, jotka tulee ottaa huomioon laitteistoja ja pakokaasujen poistoputkia sijoitettaessa. Rakennusten ulkopintoja kunnostaville urakoitsijoille asetetaan vastaava tiedotus- ja neuvotteluvelvoite koskien erityisen herkkiä kohteita, kuin on asetettu meluhaittaa aiheuttavia töitä tekeville urakoitsijoille 23 :ssä. Pykälän rakennetta on myös muutettu. Pykälän kohtiin 2 ja 3 lisätään tai sana korostamaan sitä, että vaihtoehtojen ei tarvitse olla yhtä aikaa voimassa, jotta ilmoitusvelvollisuus täyttyy. Myös muutama muu tekninen muutos on tehty kohtiin 2 ja 3. Konsertteja koskevaa meluilmoitusvelvollisuutta ehdotetaan lievennettäväksi siten, että arkipäivänä päiväaikaan (klo 7 20) tapahtuvista konserteista ei tarvitsisi tehdä enää meluilmoitusta, vaikka tilaisuudessa käytettäisiinkin äänenvahvistimia. Viikonloppuisin ja yleisinä juhlapäivinä aika, jolloin konsertteja saisi järjestää ilman meluilmoitusta, olisi jonkin verran lyhyempi. Vastaavaa käytäntöä ehdotetaan Vantaalla. Määräyksessä on kuitenkin syytä tuoda erikseen esiin, että poikkeus koskisi vain yksipäiväisiä konsertteja. 25 :ää on hieman täsmennetty ja lyhennetty sisällön kuitenkaan muuttumatta. 26 :n toiseen kappaleeseen on lisätty sana kohtuuttomasti tarkoittamaan sitä, että kaupunkiympäristössä erilaisia häiriöitä tulee jossakin määrin sietää.

17 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/6 7 Luku, muut määräykset Esittelijä Hevosten ulkotarhojen ja ratsastuskenttien etäisyysvaatimuksia isoihin ojiin, vesitöihin ja talousvesikaivoihin ehdotetaan täsmennettäväksi metrimääräisillä suosituksilla. Metrimäärät ovat samat kuin Vantaan ympäristönsuojelumääräyksissä. Hevostallien, ulkotarhojen ja ratsastuskenttien perustamisesta tulee ilmoittaa ympäristökeskukselle, jotta määräyksiä voidaan valvoa eikä talleja ja ulkotarhoja perusteta sopimattomiin paikkoihin. Ehdotus valaistuksesta aiheutuvien haittojen ottamisesta mukaan ympäristönsuojelumääräyksiin on peräisin kuntalaisaloitteesta. Vastikään uusitussa Helsingin rakennusjärjestyksessä on vastaavanlainen tontin valaistusjärjestelyjä koskeva säännös, jossa näkökulma on myös kaupunkikuvallinen. Nyt ehdotettu säännös laajentaisi sääntelyn selvemmin myös muunlaisten alueiden valaistuksesta aiheutuviin haittoihin. Siirtymäkausimääräykset ehdotetaan kumottaviksi tarpeettomina. Pöytäkirjanote liitteineen ja esittelyteksteineen kaupunginhallitukselle ja ympäristövalvontayksikölle. Helsingin kaupungin ympäristösuojelumääräykset tulivat voimaan Ympäristönsuojelumääräyksiä on muutettu ja alueliitosten jälkeen Uusia muutos- ja täsmennystarpeita on taas kahden vuoden aikana tullut. Ympäristölautakunnan esitys ympäristönsuojelumääräysten muuttamiseksi annetaan kaupunginhallitukselle. Hallintokeskus pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot ja kuulee tarpeen mukaan asianosaisia. Sääntötoimikunnan mahdollisen lausunnon ja kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen ympäristönsuojelumääräyksistä päättää kaupunginvaltuusto. Esittelijä Lisätiedot ympäristöjohtaja Pekka Kansanen Hannu Arovaara, vs. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: hannu.arovaara(a)hel.fi Liitteet 1 Ympäristönsuojelumääräykset.pdf 2 Ympäristönsuojelumääräysten perustelut.pdf

18 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/6 Otteet Ote Ympäristövalvontayksikkö Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Kaupunginhallitus Liite 1 Liite 2 Esitysteksti

19 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/3 294 Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennuste 3/2012 HEL T Päätös päätti merkitä vuoden 2012 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta ettei ennuste aiheuta toimenpiteitä. Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs ) mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljännesvuosittain. Ohjeiden mukaan lautakunnan on lähetettävä asiasta talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin lautakunta on ennusteen mukaan päättänyt ryhtyä. Vuoden 2012 kolmas toteutumisennuste on seuraava e TB 2012 Tot. ennuste Menosäästö +Menoylitys -Ylitulo +Tulovajaus - TOIMINTATULOT Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot TOIMINTATULOT YHT TOIMINTAMENOT Palkat Muut henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut TOMINTAMENOT YHT IRTAIMEN OM. POISTOT Menot Edellisessä ennusteessa todettiin, että menomääräraha ei tule riittämään johtuen virka- ja työehtosopimusten mukaisista

20 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (168) Yj/3 Tulot Irtaimen omaisuuden hankinnat palkankorotuksista. Khs myönsi (6 ) ympäristökeskukselle euroa korotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen. Tämän kolmannen ennusteen mukaan menomääräraha on nyt riittävä. Tuloja arvioidaan saatavan euroa vähemmän kuin talousarviossa on esitetty. Viraston suorittaman jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailun analyysimenojen läpilaskutus on päättynyt, mikä aiheuttaa tuloihin euron vajeen. Toisaalta avustuksia saadaan suunniteltua enemmän joten vajeen kokonaisvaikutus jää pieneksi. Ympäristökeskuksen vuoden 2012 talousarvioon sisältyy euron määräraha irtaimen käyttöomaisuuden perushankintoihin. Tämän lisäksi Kvsto on myöntänyt (21 ) ympäristölautakunnan esityksestä ympäristökeskukselle oikeuden ylittää ko. määrärahan eurolla e TB 2012 Tot. ennuste Menosäästö +Menoylitys -Ylitulo +Tulovajaus - IRTAIN OMAISUUS Ylitysoikeus IRTAIN OMAISUUS YHT Toiminnalliset tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet TA Ennuste Katupölyn (PM 10) määrä ei ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja (HKR:n kanssa yhteinen tavoite) Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % on ratkaistu kahdeksassa (8) kuukaudessa Eläinsuojelutarkastuksia tehdään vähintään 280 kpl vuodessa. Toteutuu Toteutuu Sitovat toiminnalliset tavoitteet näyttävät toteutuvan erittäin hyvin. Muut toiminnalliset tavoitteet Muut toiminnalliset tavoitteet TA Ennuste Ero Tot. %

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 Ympäristölautakunta 23.10.2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 Ympäristölautakunta 23.10.2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 15-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 16:15 Kokouspaikka Käsitellään Viikinkaari 2a, kokoushuone Fastholma Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kokousaika 16:00-18:07 Kokouspaikka Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.) Läsnä Jäsenet Paalimäki, Tuula puheenjohtaja Ekholm-Talas, Heidi

Lisätiedot

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala ja tavoite...

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Laissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumäärä-

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Laissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumäärä- VESILAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 27.5.2013. Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2013, ja niillä kumotaan aiemmat, 1.1.2007 voimaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kokousaika 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rautava, Risto Bryggare, Arto Ylikahri, Ville puheenjohtaja

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 5.6.2013 ehdotus SISÄLTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten valvonta 3 Erityisalueet 2. LUKU Jätevesien käsittely 4 Jätevesien

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot