Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 Ympäristölautakunta 23.10.2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 16:15 Kokouspaikka Käsitellään Viikinkaari 2a, kokoushuone Fastholma Tällä esityslistalla mainitut asiat

2 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 Asia Sivu YMPÄRISTÖJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Ilmoitusasiat 2 3 Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennuste 3/ Toimistopäällikön viran täyttäminen 13 5 Terveystarkastajan viran nimikkeen muutos elintarviketarkastajaksi 17 6 Ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen 19 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ 1 Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Telakkarannan alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro Vuosaaren satamahankkeen linnustonseuranta 2011 sekä vuosien yhteenveto Helsingin kaupungin ympäristöraportti Kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistaminen 44 5 Lausunto toivomusponnesta, joka koskee maalämmön hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä 82 YMPÄRISTÖVALVONTAYKSIKKÖ 1 Ilmoitusasiat 96 2 Ympäristölautakunnan lausunto Iittala Group Oyj:n ympäristölupahakemuksesta Liian aikainen jätteiden kuormaaminen Pursimiehenkadulla Ympäristölautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostustoimintaa koskevan ympäristöluvan muuttamisesta 108 YMPÄRISTÖTERVEYSYKSIKKÖ

3 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ Ilmoitusasiat Yleisten uimarantojen uimaveden laatu ja uimavesiluokitus Lagerblad Foods Oy, elintarvikelain mukainen hakemus, Lagerblad Foods Oy liha- ja kala-alan laitoksen olennaisesta muutoksesta 127 PUHEENJOHTAJA 1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 131 YMPÄRISTÖJOHTAJA 7 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 132

4 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kati Vierikko (varalla Cata Mansikka-aho) ja Tapani Salonen (varalla Anne Kettunen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esittelijä ympäristöjohtaja Pekka Kansanen

5 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/2 2 Ilmoitusasiat Päätösehdotus Esittelijä Kaupunginhallituksen kokous päättänee merkitä tiedoksi kohdat Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite ilman pienhiukkasmäärien vähentämisestä Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi. 2/Halke_ _Khs_32_Pk/4E4A53C ACA-AE D09D25B/V_Ryj_- _Valtuutettu_Terhi_Koulumiehen_aloite_ilman.pdf Valtuutettu Emma Karin aloite metsäisen suojeluverkoston perustamiseksi Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi. 2/Halke_ _Khs_32_Pk/2A2E9A1D-C412-41A5-B9AD- 0FD284873ECD/V_Ryj_- _Valtuutettu_Emma_Karin_aloite_metsaisen_su.pdf Lausunnon antaminen Metsähallitukselle Hangon Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Bengtsårin lehdon Natura 2000 alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmasta Kaupunginhallitus päätti antaa Metsähallitukselle seuraavan lausunnon Bengtsårin lehdon Natura alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta: Kaupunginhallitus toteaa, että asiasta on Metsähallituksen pyynnön mukaisesti saatu lausunnot Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalta, nuorisoasiankeskukselta, yleisten töiden lautakunnalta / rakennusvirasto ja ympäristölautakunnalta. Kaupunginhallitus lähettää Metsähallitukselle edellä mainitut lausunnot ja toteaa seuraavaa:

6 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/2 Kaupunginhallituksen kokous Metsähallituksen laatima hoito- ja käyttösuunnitelma kattaa kaksi erillistä Natura aluetta: Tulliniemen linnustonsuojelualueen (FI ) ja Bengtsårin lehdon (FI ). Helsingin kaupunki ei omista maata Tulliniemen suojelualueella eikä sen läheisyydessä. Sen sijaan Bengtsårin lehto on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistuksessa. Kaupunginhallitus ottaa kantaa vain niihin suunnitelman osiin, jotka koskevat Bengtsårin lehtoa. Bengtsår on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen leirisaari. Helsingin kaupungin rakennusvirasto on vastannut suojelualueen hoidosta vuonna 1993 laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Saarella käy vuosittain noin nuorta, ja yöpymisvuorokausia kertyy noin Leiritoiminta luonteeltaan ohjattua ja suunniteltua ja leiriläiset toimivat pääsääntöisesti omilla leirialueillaan. Kaupunginhallitus katsoo, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa asetetut tavoitteet tukevat valtakunnallisesti arvokkaan tammivaltaisen lehtokokonaisuuden suojelemista. Hoito- ja käyttösuunnitelman sisältö vastaa Bengtsårin lehdon hoidolle asetettuja tavoitteita ja siinä esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat perusteltuja ja toteutuskelpoisia. Nyt laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma on luonteeltaan yleissuunnitelma. Siksi Bengtsårin lehdon hoito ja käytön ohjaaminen vaatii jatkossa tarkempaa toimenpiteiden suunnittelua ylläpidon ja käytön ohjaamiseksi. Kaupunginhallitus katsoo, että jatkosuunnittelusta ja toimenpiteiden toteuttamisesta tulee sopia Metsähallituksen, Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen kesken. Helsingin kaupungin rakennusvirastolla, ympäristökeskuksella januorisoasiainkeskuksella on valmius osallistua jatkosuunnitteluun. Bengtsårin lehdon hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuksenkertaluontoiset kustannukset ovat noin euroa. Ylläpidonjatkuvaluonteisia kustannuksia, kuten niittoa, laidunnusta, käytön ohjausta ja vieraslajien torjuntaa, ei ole tässä yhteydessä arvioitu.nämä toimenpiteet ja kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelunyhteydessä. Nuorisoasiainkeskus on ilmoittanut, että sillä ei ole tarvettarakentaa nykyiselle suojelualueelle uusia leiripaikkoja eikä laajentaasuojelualueella olevien Sofianlehdon ja Lahdenpohjan toimintoja. Kaupunginhallitus puoltaa Tulliniemen linnustonsuojelualueen jabengtsårin lehdon Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

7 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/ Lauttasaaren tontin 31011/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12114) Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro tontin nro 1 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena Lausunnon antaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta (Helsinki-Vantaan lentoasema) Kaupunginhallitus päätti antaa Liikenteen turvallisuusvirastolle (TraFi) seuraavan lausunnon Finavia Oyj:n ilmailulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee suihkukoneiden pääsyn rajoittamista Helsinki-Vantaan lentoasemalle yöaikana (Dnro TRAFI/8440/ /2012): Kaupunginhallitus katsoo, että Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaedellytyksien turvaaminen on tärkeää Helsingin seudun tulevaisuudelle. Lentotoiminnan kehittäminen on kuitenkin sovitettava yhteen kaupunkiseudun muun kehittämisen kanssa, jolloin mm. lentotoiminnalta on edellytettävä riittäviä, mutta ei kohtuuttomia melunhallintatoimia. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2012 mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman aiheuttama melu ei ulotu yli 55 db (Lden) tasoisena Helsingin kaupungin alueelle. Helsingin kaupunki omistaa Vantaalla, Silvolan tekoaltaan ympäristössä ja Suutarilassa maita, joiden käyttämiseen ja käyttömahdollisuuksiin lentomelu vaikuttaa. Tässä suhteessa haitat liittyvät lähinnä Suutarilan täydennysrakentamismahdollisuuksiin asumisen osalta. Muodoltaan lentoalue on Suutarilassa pitkänomainen ja varsin kapea sekä pinta-alaltaan varsin pieni. Silvolan tekoaltaan ympäristö lienee pääkaupunkiseudun vesihuollon kannalta niin tärkeä, ettei sen kehittäminen asuinalueeksi ole realistista. Alue on myös kohtuullisen pieni. Finavian hakemus ei Helsingin kaupungin käsityksen mukaan alueen kehittämisen kannalta lisää Suutarilan alueen lentoliikennemelua sellaisella tavalla, jolla olisi merkittävää vaikutusta kaupungin maaomaisuuteen. Finavia on esittänyt tavoitteekseen, että rajoittamalla meluisimpia keskiyöllä tehtäviä lentoja ympäristöluvassa määritellyllä tavalla asukkaiden kiusallisuuden kokemiseen voitaisiin vaikuttaa siten, että Suomea palvelevan myöhäisen illan ja varhaisen aamun lentotoiminta ja sen kehittyminen voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

8 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/2 Lisätoimenpiteinä Finavia on arvioinut yöajan lento-operaatioiden rajoittamista ympäristöluvassa määritellyllä tavalla lentoaseman kehittämisedellytysten turvaamiseksi. Toimenpiteenä 3 Finavia esittää, että laskeutumisten määrä kello välisenä aikana suihkukoneilla rajoitetaan siten, että niiden määrä ei olennaisesti lisäänny vuosien keskiarvosta. Finavian käsityksen mukaan olennaisena lisäyksenä tulisi pitää operaatioiden määrän kasvua viidelläkymmenellä prosentilla. Helsingin kaupunki puoltaa suihkulentokoneiden yöaikaisia lentorajoituksia Helsinki-Vantaa lentoasemalla. Finavian nyt esittämät rajoitukset ovat kuitenkin osittain riittämättömiä yöaikaisen lentoliikenteen aiheuttaman vakavan meluhaitan torjumiseksi. Lentomelun on todettu lisäävän verenpainetaudin esiintyvyyttä ja melualtistuksen aiheuttavan muitakin fysiologisia reaktioita elimistössä. Siten jokainen yksittäinen melutapahtuma yöaikaan on merkityksellinen, kun siitä aiheutuu unenhäirintää. Tätä taustaa vasten kaupunginhallitus katsoo, että Finavian kohdassa 3 esittämää mahdollisuutta lisätä yöaikaisten laskeutumisten määrää 50 %:lla vuosien keskiarvosta ei tulisi hyväksyä. Esitys yöaikaisen lentoliikenteen lisäysmahdollisuudeksi on asukkaiden kannalta kohtuuton ja vastoin kyseessä olevan hakemuksen tavoitetta Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vantaanjoentörmän luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Vantaanjoentörmän luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman liitteenä olevan esitystekstin sekä muiden tämän asian liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti. 2/Halke_ _Khs_33_Pk/A5F1EE3E-73E6-472F-A6B5-8DD655E2CB7A/Hakemus_Uudenmaan_elinkeino-,_liikenne- _ja_ymparis.pdf Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Kaupunginvaltuuston kokous Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota ympäristölautakunnan tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

9 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/2 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmana 2012 seuraavat asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet: 012/Halke_ _Kvsto_14_Pk/80E30981-DC24-4C45-AEED- 7EB2BC9F89B9/Asumisen_ja_siihen_liittyvan_maankayton_toteutusoh.pdf Viikin korttelin ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12031) Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä 36. kaupunginosan (Viikki, Viikinmäki) korttelin nro ja puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena Kulosaaren tontin 42066/4 asemakaavan muuttaminen (nro 12061) Kaupunginvaltuuston kokous Globaalin vastuun strategia Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin nro tontin nro 4 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn piirustuksen nro mukaisena. Kaupunginvaltuuston tekemien päätösten täytäntöönpanon yhteydessä kaupunginhallitus päätti ( ) kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan globaalin vastuun strategian linjauksia talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa - talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan Khlle helmikuun 2013 loppuun mennessä selvityksen veroparatiisien välttämismahdollisuuksista ja tiedonhankintakeinoista. - hankintakeskusta valmistelemaan tarvittavat päätösehdotukset ja toimenpiteet reilun kaupan kahvin ja teen käyttämiseksi sekä Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemiseksi. - henkilöstökeskusta valmistelemaan ehdotuksen UNESCO:n alaisen

10 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/2 The European Coalition of Cities Against Racism -verkoston jäsenyyden hakemiseksi. - sosiaalivirastoa tekemään kaupunginhallitukselle selvityksen miten kaupunki voi tukea aikapankkien toimintaa Vallilan korttelin nro 390 osan (Pasilan konepajan osa-alue 4) asemakaavan muuttaminen (nro 12087) Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 390 osan (muodostuvat uudet korttelit ) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena Käpylän puistoalueen (Nyyrikinpuisto, Vuoritalo) asemakaavan muuttaminen (nro 12062) Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena Suutarilan tonttien 40094/7-10 sekä puisto- ja katualueiden (Pallomäenkujan alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12034) Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin nro tonttien nro 7 10 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päivätyn ja muutetun piirustuksen nro mukaisena Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite ilman pienhiukkasmäärien vähentämisestä Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi. 012/Halke_ _Kvsto_15_Pk/2EF5F95F-E9EF-4419-AD99-0CC7BD825C17/Ryj_- _Valtuutettu_Terhi_Koulumiehen_aloite_ilman_p.pdf Valtuutettu Emma Karin aloite metsäisen suojeluverkoston perustamisesta

11 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/2 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi. 012/Halke_ _Kvsto_15_Pk/A98E3439-FB60-45CA-97AF- 1BF02FEC097A/Ryj_- _Valtuutettu_Emma_Karin_aloite_metsaisen_suoj.pdf Esittelijä ympäristöjohtaja Pekka Kansanen

12 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/3 3 Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennuste 3/2012 HEL T Päätösehdotus päättänee merkitä vuoden 2012 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta ettei ennuste aiheuta toimenpiteitä. Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs ) mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljännesvuosittain. Ohjeiden mukaan lautakunnan on lähetettävä asiasta talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin lautakunta on ennusteen mukaan päättänyt ryhtyä. Vuoden 2012 kolmas toteutumisennuste on seuraava e TB 2012 Tot. ennuste Menosäästö +Menoylitys -Ylitulo +Tulovajaus - TOIMINTATULOT Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot TOIMINTATULOT YHT TOIMINTAMENOT Palkat Muut henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut TOMINTAMENOT YHT IRTAIMEN OM. POISTOT Menot Edellisessä ennusteessa todettiin, että menomääräraha ei tule riittämään johtuen virka- ja työehtosopimusten mukaisista

13 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/3 Tulot Irtaimen omaisuuden hankinnat palkankorotuksista. Khs myönsi (6 ) ympäristökeskukselle euroa korotuksista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen. Tämän kolmannen ennusteen mukaan menomääräraha on nyt riittävä. Tuloja arvioidaan saatavan euroa vähemmän kuin talousarviossa on esitetty. Viraston suorittaman jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailun analyysimenojen läpilaskutus on päättynyt, mikä aiheuttaa tuloihin euron vajeen. Toisaalta avustuksia saadaan suunniteltua enemmän joten vajeen kokonaisvaikutus jää pieneksi. Ympäristökeskuksen vuoden 2012 talousarvioon sisältyy euron määräraha irtaimen käyttöomaisuuden perushankintoihin. Tämän lisäksi Kvsto on myöntänyt (21 ) ympäristölautakunnan esityksestä ympäristökeskukselle oikeuden ylittää ko. määrärahan eurolla e TB 2012 Tot. ennuste Menosäästö +Menoylitys -Ylitulo +Tulovajaus - IRTAIN OMAISUUS Ylitysoikeus IRTAIN OMAISUUS YHT Toiminnalliset tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet TA Ennuste Katupölyn (PM 10) määrä ei ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja (HKR:n kanssa yhteinen tavoite) Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 % on ratkaistu kahdeksassa (8) kuukaudessa Eläinsuojelutarkastuksia tehdään vähintään 280 kpl vuodessa. Toteutuu Toteutuu Sitovat toiminnalliset tavoitteet näyttävät toteutuvan erittäin hyvin. Muut toiminnalliset tavoitteet Muut toiminnalliset tavoitteet TA Ennuste Ero Tot. %

14 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/ Luonnon monimuotoisuutta turvataan LUMO -ohjelman ja Luonnonhoidon linjausten mukaisesti. Vuonna 2012 ympäristökeskus jatkaa vuonna 2010 käynnistynyttä kolmevuotista kaupungin luontotyyppien kartoitusprojektia ja tuottaa biotooppikuviotiedot alueilta, joiden suunnittelun HKR käynnistää v Ympäristövalvonnan hyväksyttyjen valvontasuunnitelmien mukaisista tarkastuksista (750 kpl) tehdään vähintään 80 % eli 600 kappaletta. Suunnitelmallisia tupakka-, tuoteturvallisuus-, elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan tarkastuksia tehdään yhteensä kpl. Asuntojen terveyshaittoja koskevat toimenpidepyynnöt otetaan käsittelyyn viimeistään kahden kuukauden (60 vrk) kuluessa asian vireille tulosta. Pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevista ilmoituksista 80 % on ratkaistu 60 vrk. Ruokamyrkytysepäilyt on käsitelty keskimäärin 19 vrk Mikrobiologisia näytteitä otetaan kpl, joista on suunnitelmallisia. Ekotukitoiminnan koordinointia jatketaan. Toteutuu Toteutuu 0 100, , , , , , ,0 Toteutuu Toteutuu 0 100,0 Tunnusluvut Tunnusluvut TA Ennuste Ero Tot. % Asiantuntijatoiminta Tutkimukset, selvitykset, ohjelmat ,0 Konsultointi ,0 Kirjalliset lausunnot ,1 Valvonta Luvat ja ilmoitukset ,2 Valvontatarkastukset ja ,7 näytteenotto Asiakaspalvelu Neuvonta ,7 Tiedostus ja valistus ,6 YHTEENSÄ ,7 Tuottavuus

15 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/3 95,4 101,0 103,4 105,0 Erityisesti suoritettavien tarkastusten määrissä jäädään tavoitteista. Ympäristöjohtaja toteaa, että vuodelle 2012 myönnetty käyttötalouden määräraha (talousarviokohta 2 37) tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Tuloja arvioidaan saatavan euroa vähemmän kuin mitä oltiin budjetoitu. Esittelijä Lisätiedot ympäristöjohtaja Pekka Kansanen Jorma Tolvanen, taloussihteeri, puhelin: jorma.tolvanen(a)hel.fi Tiedoksi Talous- ja suunnittelukeskus

16 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/4 4 Toimistopäällikön viran täyttäminen HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee valita ympäristökeskuksen hallintoyksikön toimistopäällikön virkaan (vak.nro ) oikeustieteen maisteri, vs. toimistopäällikkö Päivi Korkeakosken alkaen. Lisäksi ympäristölautakunta päättänee, että toimistopäällikön viran tehtäväkohtainen palkka on 4 071,56 euroa/kk, minkä lisäksi Korkeakoskelle maksetaan yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset lisät. Ympäristökeskuksen hallintoyksikköön sijoitetun toimistopäällikön virka (vak. nro ) on tullut avoimeksi viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Viran täyttämiseen on myönnetty täyttölupa. Toimistopäällikkö toimii hallintoyksikköön kuuluvan hallintopalvelujen vastuualueen esimiehenä. Ympäristötoimen johtosäännön 15 :n mukaan vastuualueen esimiehen valitsee ympäristölautakunta. Hallintopalvelujen vastuualue huolehtii mm. viraston keskitetyistä henkilöstö-, talous- ja lainopillisista palveluista sekä ympäristölautakunnan tukipalveluista. Toimistopäällikkö hoitaa viraston lakiasioita neuvomalla ja kouluttamalla viraston asiantuntijoita ja valmistelee yleishallinnollisia asioita päätettäväksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys toimialan lainsäädäntöön sekä kokemus esimiestyöstä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta toimialan lainsäädännön soveltamisesta käytäntöön. Viran tehtäväkohtainen palkka on 4071,56 euroa/kk. Virkaan valitun henkilön on osoitettava lääkärintodistuksella olevansa terveydentilaltaan sopiva tehtävään.

17 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/4 Toimistopäällikön vakinainen virka on ollut haettavana, hakuaika päättyi Virkaa haki viisi (5) henkilöä: Peter Häggström, Päivi Korkeakoski, Antti Patrikka, Maria Pernu ja Meri Ruuskanen. Kauppatieteiden maisteri Peter Häggström on työskennellyt Stockmann Autolla ja Veho Autotalot Oy:ssä automyyjänä vuosina Sen jälkeen hän on ollut myymäläpäällikkönä ProSailor Oy:ssä vuosina Häggström on ollut Oy Ankkalampi-Ankdammen Ab:n perustaja ja sen hallituksen jäsen Tällä hetkellä hän työskentelee myymäläpäällikkönä Oy Navy Blue Trading Ltd:ssa ja toimii lisäksi tuotepäällikkönä Sail Racing -tuotemerkille. Oikeustieteen maisteri Päivi Korkeakoski oli 4 kk:n ajan korkeakouluharjoittelijana Suomen ympäristökeskuksessa vuonna Vuosina hän toimi lakiasiain assistenttina Keskuskauppakamarin lainsäädäntöyksikössä ja tämän jälkeen puolen vuoden ajan lakimiehenä Helsingin kaupungin kiinteistövirastossa. Vuodesta 2011 lähtien Korkeakoski on työskennellyt Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa ympäristölakimiehenä ja keväästä 2012 lähtien toimistopäällikön viran sijaisena. Filosofian maisteri Antti Patrikka on toiminut puolen vuoden ajan amanuenssina Joensuun yliopistossa Vuosina hän työskenteli tutkijana A. I. Virtanen -instituutissa. Kuopion yliopistossa Patrikka työskenteli vuoden ajan hankesuunnittelijana ja Roche Diagnostics Oy:ssä kahden kuukauden ajan kääntäjänä hän toimi puolen vuoden ajan palveluesimiehenä Hallinnon tietotekniikkakeskuksessa. Hallintotieteen maisteri Maria Pernu oli vuonna 2002 korkeakouluharjoittelijana ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosastolla. Vuosina hän työskenteli asiakasneuvojana ja mobiiliperehdyttäjänä Sonera Oyj:llä. Sen jälkeen Pernu toimi n. 3 kk:n ajan tullitarkastajana Tullihallituksessa ja n. 2 kk:n ajan lakiasiainosaston assistenttina KONE Oyj/Manpowerilla. Vuodesta 2004 lähtien hän on työskennellyt korvausratkaisijana Valtiokonttorissa ja toimii myös Valtiokonttorin johtoryhmän sihteerinä. Lisäksi hän on toiminut mm. vapaaehtoissovittelijana Helsingin sosiaalivirastossa. Hallintotieteen kandidaatti Meri Ruuskanen työskenteli vuosina markkinointiassistenttina Kustannus Oy Uusi Tiellä. Nokian kaupungilla hän toimi kanslistina 8 kk:n ajan vuonna Ruuskanen teki puolen vuoden ajan sijaisuuksia kaupoissa ja leipomoissa vuonna Lisäksi hän on toiminut vaalitoimitsijana Nokian ja Tampereen kaupungeissa. Parhaillaan hän tekee hallintotieteen maisterin tutkintoon kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa.

18 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/4 Muutoksenhaku Hakijoista ympäristöjohtaja on yhdessä hallintopäällikön kanssa haastatellut Maria Pernua ja Päivi Korkeakoskea, joilla katsottiin olevan parhaat edellytykset hoitaa toimistopäällikölle kuuluvat tehtävät tuloksellisesti. Maria Pernun vahvuutena tehtävää ajatellen voidaan pitää hänen suorittamaansa tutkintoon perustuvaa ja työtehtävissään hankkimaansa asiantuntemusta hallinnollisista asioista sekä erityisesti kokemustaan henkilöstöhallinnon asioista, jotka ovat keskeisiä vastuualueen tehtäväkentässä. Hänen juridinen asiantuntemuksensa painottuu rikosvahinkojen ja syyttömästi vangittujen korvaushakemusten käsittelemisessä vaadittavaan osaamiseen. Esimieskokemusta, joka on viran kelpoisuusvaatimuksena, Pernulla ei ole. Ympäristökeskuksen toiminnassa keskeisiä ovat elintarvike-, terveydensuojelu- ja ympäristösuojelulaki, joiden syvällinen ymmärtäminen ja soveltaminen käytännön tapauksiin on edellytys toimistopäällikön tehtävässä onnistumiselle. Päivi Korkeakosken vahvuutena voidaan pitää vankkaa toimialan lainsäädännön, kunnan toiminnan ja erityisesti lautakuntatyön tuntemusta. Kokemusta esimiestyöstä hän on hankkinut hoitaessaan nyt täytettävänä olevaa virkaa maaliskuusta 2012 lähtien. Tänä aikana Päivi Korkeakoski on osoittanut omaavansa esimiestyössä vaadittavia ominaisuuksia. Motivoituneensa esimiestyöhön hän on osoittanut sillä, että hän on toimistopäällikön tehtävää hoitaessaan osallistunut esimieskoulutukseen ja hänen aikomuksenaan on hakeutua jatkokoulutukseen, mikäli tulee valituksi virkaan. Edellä mainituilla perusteilla ja lisäksi huomioiden, että kaupunki pitää sisäistä henkilöstöhankintaa resurssisuunnittelunsa ja henkilöstöstrategiansa ensisijaisena lähtökohtana, ympäristöjohtaja katsoo, että Päivi Korkeakosken valinta luo hyvät edellytykset turvata ympäristökeskuksen ja hallintoyksikön toiminnan tuloksellisuus. Päivi Korkeakoski on toimittanut tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot. Oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle. Esittelijä Lisätiedot ympäristöjohtaja Pekka Kansanen Jorma Nurro, hallintopäällikkö, puhelin:

19 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/4 jorma.nurro(a)hel.fi Liitteet 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 32 k.) Otteet Ote Hakijat HR-asiantuntija Palkkasihteeri Otteen liitteet Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, ympäristölautakunta Esitysteksti Esitysteksti

20 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/5 5 Terveystarkastajan viran nimikkeen muutos elintarviketarkastajaksi HEL T Päätösehdotus Esittelijä päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että ympäristökeskuksen terveystarkastajan viran (vakanssinro ) nimike muutetaan nimikkeeksi elintarviketarkastaja. Terveystarkastajan viran (vakanssinro ) nimike esitetään muutettavaksi nimikkeeksi elintarviketarkastaja. Kaupunginhallituksen , 1224, hyväksymien periaatteiden ja niitä koskevan henkilöstökeskuksen ohjeen ( ) mukaisesti viran nimikkeen muuttaa kaupunginhallitus tai valtuusto. Nimikkeen tulee ilmaista tehtävää tai toimialaa ja sen tulee olla oikeassa suhteessa tehtävän vaativuus- ja organisaatiotasoon. Ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön terveysvalvonnan vastuualueelle sijoitetun terveystarkastajan viran (vakanssinro ) kelpoisuusehdoksi on vahvistettu (Yj 184 ) soveltuva teknillinen korkeakoulututkinto tai teknillinen opistotasoinen tutkinto sekä kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Tehtävää hoitanut terveystarkastaja, jonka vanhuuseläke olisi alkanut , menehtyi Ympäristöterveysyksikössä on tarvetta panostaa vaativaan elintarvikevalvontaan ja siksi muutettaessa terveystarkastajan virka elintarviketarkastajaksi muutettaisiin viran kelpoisuusehdoksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kielitaitovaatimukseksi suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Virka säilyisi edelleen ympäristöterveysyksikön terveysvalvonnan vastuualueella. Nimikkeen muutoksen myötä tehtävät muuttuisivat merkittävästi vaativammiksi. Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluisi elintarvikevalvontaprojektien suunnittelu ja toteutus sekä julkaisujen kirjoitus. Lisäksi tehtävään kuuluisi vaativien elintarvikekohteiden valvontatehtävät (tarkastukset, näytteenotto ja ilmoitusten käsittely). Tehtävä käsittäisi myös ympäristöterveysyksikön sisäisen ruokamyrkytystiimin toimintaan osallistumisen. Ruokamyrkytystiimi

21 Helsingin kaupunki Esityslista 15/ (132) Yj/5 vastaa suurten ruokamyrkytysepidemioiden käytännön selvitystyöstä. Tehtävän suorittaminen sisältää julkisen vallan käyttöä. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää elintarvikkeiden valmistusprosessien ja niihin liittyvien riskien tuntemusta sekä epidemiologista osaamista. Edellytyksenä on myös hyvä kirjallinen ilmaisutaito, hyvä tietojenkäsittelytaito sekä hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Viran tehtäväkohtainen palkka olisi ympäristökeskuksen palkkalinjauksen mukaisesti 2905,45 /kk. Vaativuuden kasvamisesta aiheutuviin muutoksiin tehtäväkohtaisessa palkassa on varauduttu yksikön talousarviossa. Henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus ovat antaneet puoltavan lausunnon esityksen johdosta. Esittelijä Lisätiedot ympäristöjohtaja Pekka Kansanen Leea Kultanen, johtava terveystarkastaja, puhelin: leea.kultanen(a)hel.fi Liitteet 1 Lausuntopyyntö nimikemuutoksesta_ doc Tiedoksi Kaupunginhallitus Hallintoyksikkö Ympäristöterveysyksikkö HR-asiantuntija Controller

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kokousaika 16:00-18:07 Kokouspaikka Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.) Läsnä Jäsenet Paalimäki, Tuula puheenjohtaja Ekholm-Talas, Heidi

Lisätiedot

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala ja tavoite...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Laissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumäärä-

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Laissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumäärä- VESILAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kokousaika 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rautava, Risto Bryggare, Arto Ylikahri, Ville puheenjohtaja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 5.6.2013 ehdotus SISÄLTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten valvonta 3 Erityisalueet 2. LUKU Jätevesien käsittely 4 Jätevesien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.09.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot