Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi."

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Perjantaina 0 klo Paikka Valtuustosali Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Tumma puku

2 KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 Valtuustosali Nro 4/2008 ASIA LIITE NIMENHUUTO 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 41 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIVIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS ESITYS SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA SAARIJÄRVEN - KARSTULAN SEUDUN TERVEYDEN- HUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN SEKÄ PUITELAIN MUKAISEN LAAJAN PERUSTURVAN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISVASTUUN JA HENKILÖSTÖN SIIRTÄMINEN KUNTAYHTYMÄLLE 45 VALTUUSTOALOITE / RIANSAAREN TONTTIEN HINTA 46 KIVIJÄRVEN VANHUSTENTUKI RY:N LAINA-ANOMUS 47 KIIREELLISET ASIAT 48 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. MARKKU KINNUNEN n puheenjohtaja

3

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/ KOKOUSAIKA Perjantaina 0 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Valtuustosali x Hakkarainen Anne x Holm Risto x Hytönen Minna x Jelonen Sulevi Kalmari Anne x Kauppinen Sirkka x Kinnunen Markku, pj. x Kotilainen Ilari Leppänen Timo x Liimatainen Marjatta x Näsi Heikki x Piispanen Risto x Erja Moisio, vj. x Rekonen Teuvo x Ruusuvirta Seppo x Sorsamäki Airi x Urpilainen Antti x Möttönen Laila MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kokkinen Taina, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Saarijärven Karstulan sth kuntayhtymän johtaja Mikael Palola klo Kokouksen aluksi vietimme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 39 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 40 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä Markku Kinnunen Taina Kokkinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sulevi Jelonen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema kunnanjohtaja Heikki Näsi Allekirjoitus Taina Kokkinen

5 0 59 NIMENHUUTO Kvalt 38 Liite nro 11. n työjärjestyksen 14 :n mukaan valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Kun nimenhuuto on toimitettu, puheenjohtajan on todettava esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi 14 varsinaisen valtuutetun ja kahden (2) varavaltuutetun olevan paikalla sekä yhden (1) valtuutetun olevan poissa. Varavaltuutettuina paikalla olivat Tuomo Purasen tilalla Erja Moisio ja Anne Kalmarin tilalla Laila Möttönen. Timo Leppänen ei ollut ilmoittanut estettä, joten hänen tilalleen ei oltu kutsuttu varavaltuutettua KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 39 Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla Esityslista on lähetetty erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Kokouksen kutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka on lisäksi julkaistu Viiden Kunnan Sanomissa Kokouksen koollekutsumisen laillisuus perustuu Kuntalain 54 ja 55 :iin. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 0 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kvalt 40 Ehdotus: valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sulevi Jelosen ja Heikki Näsin. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt 41 Ehdotus: hyväksyy valtuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 0 61 KIVIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS Teknltk Liite nro 18. Kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tiedottamisvelvollisuus kuntaa koskevissa kaavoitushankkeissa (MRL 7 ): Lisätietoja: kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistellun kaavoituskatsauksen ja lähettää sen eteenpäin kunnanhallituksen käsittelyyn. Kaavoituskatsaus laitetaan nettiin kunnan kotisivuille. Ehdotus hyväksyttiin Khall Liite nro 26. Liite: Kaavoituskatsaus 2008 Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen. Päätösehdotus hyväksyttiin Kvalt 42 Liite nro 12. merkitsi kaavoituskatsauksen tiedoksi.

8 0 62 ESITYS SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA Khall Liite nro 44. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus esittää pitämässään kokouksessa, että jäsenkunnat käsittelisivät ja hyväksyisivät esityksen mennessä. Tavoitteena on, että muutettu perussopimus tulee voimaan Kuntalain 79 :ssä säädetään perussopimuksen muuttamisesta seuraavasti: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Lain mukaisesti sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesta päättävät sairaanhoitopiirin jäsenkuntien valtuustot. Liitteenä olevassa kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirjan otteessa on selvitetty asian valmisteluprosessia sekä muutosesitysten keskeisimmät tavoitteet. Kuntien kanssa eri yhteydessä käytyjen keskustelujen mukaisesti ehdotus on ns. mahdollistava. Muutettu perussopimus mahdollistaa mm. seuraavien tehtävien siirron sairaanhoitopiirille: Paras -lainsäädännön mukaisesti kehitysvammaisten erityishuollon viranomais- / neuvonta- ja ohjauspalvelut Perusterveydenhuollon tehtävät nykyistä laajempina; mm. seututerveyskeskuksen toiminta. Merkittävien tehtäväkokonaisuuksien siirto sairaanhoitopiirin toiminnaksi edellyttää jäsenkuntien ratkaisuja, kuten perussopimusesityksen 3 :ssä todetaan jäsenkuntien osoittamassa laajuudessa. sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksiä tarvittavista hallinnonsäännön muutoksista. yhteisvalmistelua ja tarvittavien sopimusten hyväksymistä. Erityistavoitteita lukuun ottamatta sairaanhoitopiirin tuottamat kaikki palvelut ovat tuotteistettuja ja hinnoiteltuja. Em. seurauksena palveluiden tuotantokustannukset maksavat ne, jotka niitä käyttävät. Kunnan äänimäärä valtuustossa määräytyy palveluiden perittävien korvausten ja maksuosuuksien (erityisvelvoitteet ja poikkeuksellisten suurten kustannusten tasausmenettely) yhteismäärän suhteessa.

9 0 63 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh Liite Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimusehdotus (muutetut kohdat tummennetulla) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimusehdotus; muutosesitysten perustelut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirjanote 116 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Keski- Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutokset. Päätösehdotus hyväksyttiin Kvalt 43 Liite nro 13. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 0 64 SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN SEKÄ PUITELAIN MUKAISEN LAAJAN PERUSTURVAN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISVASTUUN JA HENKILÖSTÖN SIIRTÄMINEN KUNTAYHTYMÄLLE Khall Liite nro 47. Saarijärven kaupunki sekä Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven, Kyyjärven ja Pylkönmäen kunnat toimittivat valtioneuvostolle yhteisen kunta- ja palvelurakenneuudistusta (nk. puitelaki) koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman elokuussa Valtioneuvostolle antamassaan selvityksessä kunnat ilmoittivat siirtävänsä sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisvastuun kuntayhtymälle ja organisoivansa sen niin, että se mahdollistaa uudenlaiset toimintatavat ja tilaaja-tuottaja mallin käyttöönoton. Kunnat nimesivät yhteistoiminta-alueen valmistelua varten luottamushenkilöistä ja kunnanjohtajista koostuvan ohjausryhmän, joka käynnisti yhteistoiminta-alueen valmisteluprojektin Käytännön valmistelua on toteutettu ohjausryhmän asettamissa tuotanto-, tilaus- ja henkilöstöryhmissä sekä näiden asettamissa alatyöryhmissä. Tuotantoryhmä sekä sen alatyöryhmät vastaavat tuotanto-organisaation ja sen uudenlaisten toimintamallien suunnittelusta. Tilausryhmän tehtävänä on valmistella uuden kuntayhtymän järjestämissuunnitelman ja vuosittaisten talousarvioiden valmisteluprosessien toimintamalleja sekä järjestämissuunnitelman ja talousarvion rakennetta. Henkilöstöryhmä valmistelee kuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyviä asioita. Valmisteluprojektikokonaisuutta on vetänyt kuntayhtymänjohtaja. Kuntayhtymän valmistelu on toteutettu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Tuotantoryhmän alatyöryhmissä on ollut edustettuna henkilöstöjärjestöjen edustajat. Tämän lisäksi henkilöstöryhmä on huolehtinut uuden organisaation valmisteluun ja toiminnan aloittamiseen liittyvästä yhteistoimintalain mukaisesta yhteistoiminnasta. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan esittää kunnille nykyisen Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista niin, että se mahdollistaa suunnitellun yhteistoiminta-alueen hallinnon ja tehtävien hoitamisen. Samalla ohjausryhmä esittää kuntien perusturvan palveluiden järjestämisvastuun ja henkilöstön siirtämistä kuntayhtymälle uusitussa perussopimuksessa sovittavalla tavalla. Kuntayhtymän uudeksi nimeksi ohjausryhmä esittää SoTe kuntayhtymää. Sen pääasiallisena tehtävänä on esityksen mukaan järjestää jäsenkuntien sekä mahdollisten sopimuskuntien puolesta kaikki kuntien järjestettäväksi säädetyt ja kuntien kuntayhtymän järjestet-

11 0 65 täväksi antamat sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä päättää järjestettävien palveluiden tuottamistavoista. Kuntayhtymän hallinto esitetään järjestettäväksi niin, että se mahdollistaa nk. tilaaja-tuottaja toimintamallin soveltamisen kuntayhtymän toiminnassa. Tilaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä poliittiseen harkintaan perustuvaa palveluiden järjestämistä koskevaa (mm. tarjottavia palveluita, palveluiden saavutettavuutta, palveluiden myöntämisen kriteereitä ja asiakkailta perittäviä maksuja) päätöksentekoa. Palveluiden tilaajana toimivat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus. Kuntayhtymän johtajana toimii kuntayhtymänjohtaja. Kuntayhtymänjohtajan tukena toimii kuntien nimeämistä virkamiehistä koostuva tilaajatiimiksi nimettävä työryhmä. Kuntayhtymänjohtaja ja tilaajatiimi käyttävät valmistelussa apunaan tuotanto-organisaation asiantuntijoita. Yhtymävaltuusto voi perustaa lisäksi muita tilaajatoimintaan liittyviä virkoja ja toimia. Kuntayhtymän palveluiden tuottajaksi esitetään perustettavaksi po liittisesta päätöksenteosta erillään toimivaa kuntayhtymän liikelaitosta, joka vastaa yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen päättämien palveluiden käytännön toteuttamisesta. Liikelaitoksella on asiantuntijoista koostuva johtokunta. Liikelaitoksen johtajana toimii liikelaitoksen johtaja. Kuntayhtymänjohtajana ja liikelaitoksen johtajana voi toimia myös sama henkilö. Kuntien sosiaalitoimen henkilöstö esitetään siirrettäväksi alkaen kuntayhtymän palvelukseen. Henkilöstön siirto koskee lähtökohtaisesti kaikkia kuntien sosiaalipalveluiden hallintoon liittyviä tehtäviä ja niitä hoitavia viran ja toimenhaltijoita. Siirtyvä henkilöstö tarkentuu käynnissä olevan yhteistoimintamenettelyn aikana. Kuntayhtymän henkilöstö sijoitetaan mahdollisia tilaajatoimintaan liittyvä virkoja ja toimia lukuun ottamatta kuntayhtymän liikelaitokseen. Liikelaitokselle siirretään hallintosäännöllä henkilöstöasioita koskeva päätösvalta. Henkilöstön siirrossa noudatetaan työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeen luovutusta koskevia sekä puitelain 13 :n määräyksiä. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien yhtäpitävillä päätöksillä. Kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. Perussopimuksen muuttamisen lisäksi ohjausryhmä päätti esittää kunnille yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintoihin liittyvän erillisen sopimuksen tekemistä. Tässä sopimuk-

12 0 66 sessa kunnat sopivat, että kuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtajaksi valitaan aina suurimman jäsenkunnan yhtymähallituksen jäseneksi esittämä henkilö ja yhtymähallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan aina toiseksi suurimman jäsenkunnan yhtymähallituksen jäseneksi esittämä henkilö. Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa Yhteistyötoimikunnalla ei olut huomauttamista. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh Liite: SoTe kuntayhtymän perussopimus SoTe kuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtajan valinta Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää kunnanvaltuustolle 1. Liitteenä olevan Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän uusitun perussopimuksen hyväksymistä 2. Liitteenä olevan perussopimukseen liittyvän yhtymähallituksen puheenjohtajuutta koskevan sopimuksen hyväksymistä 3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämistä SoTe kuntayhtymälle perussopimuksessa sovittavalla tavalla 4. Henkilöstön siirtämistä SoTe kuntayhtymän palvelukseen perussopimuksessa sovittavalla tavalla Päätösehdotuksen kohdat 1 4 hyväksyttiin Kvalt 44 Liite nro 14. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan lisäyksen perussopimuksen kohtaan 3.1.: Pylkönmäen kunnan liittyessä Saarijärven kaupunkiin alkaen Pylkönmäen kunnan peruspääoma liitetään Saarijärven kau-

13 0 67 pungin peruspääomaan. Saarijärven Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Mikael Palola oli selostamassa asiaa valtuutetuille kello

14 0 68 VALTUUSTOALOITE / RIANSAAREN TONTTIEN HINTA Kvalt Antti Urpilainen teki seuraavan valtuustoaloitteen: Valtuuston vahvistamaa Riansaaren tonttien nykyistä hintaa, euroa, tulee alentaa siten, että myyntihinta on euroa ja tonttien myynnistä saataville varoilla tulee kunnostaa kunnan alueella olevia yleisiä uimarantoja, venevalkamia ja ja niille johtavia teitä. Aloite lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi Khall Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa aloitteen jatkovalmistelun teknisen lautakunnan tehtäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin Teknltk Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kun Kivijärven rantojen yleiskaavaa tehtiin pidettiin selvänä, että kunta varaa rakentamisoikeudet omistamilleen maille. Kirjaamattomana näkemyksenä oltiin sitä mieltä, että rakennusoikeudet varataan Riansaareen, mutta tontteja ei olla markkinoimassa. Eri käsittelyvaiheiden jälkeen tehtiin valtuustopäätös, että tontteja myydään Riansaaresta /tontti. Tonttien hintataso on noussut Kivijärvellä merkittävästi edellisen hintapäätöksen jälkeen, joka ei osaltaan puolusta tonttien hinnan alennusta. Myöskin venevalkama järjestelyissä ollaan tekemässä yhteistyötä UPM:n kanssa, joka korjaisi yhteyksiä Riansaareen.

15 0 69 Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Kunta pidättäytyy tonttien hintojen alentamisesta, myyntiä jatketaan olemassa olevin hintaperustein. Tällä kertaa kaksi ostohakemusta on sisässä. Lautakunta hyväksyi kunnan rakennusmestarin ehdotuksen, että tonttien hintana säilytetään /tontti. Tonttien markkinointia jatketaan edelleen. Marjatta Liimatainen ehdotti tonttien hinnaksi /tontti, jota ei kannatettu. Marjatta Liimatainen esitti eriävän mielipiteen päätökseen Khall Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan esityksen. Käsittely: Risto Holm esitti, että Riansaaren tonttien hinnaksi esitettäisiin valtuustolle euroa. Marjatta Liimatainen kannatti Risto Holmin esitystä. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä siten, että ensin nostavat käden ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja sitten ne, jotka kannattavat Risto Holmin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestystapaehdotuksen. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotus sai viisi (5) ääntä (Sirkka Kauppinen, Teuvo Rekonen, Erja Moisio, Risto Piispanen ja Seppo Ruusuvirta) ja Risto Holmin ehdotus sai kaksi (2) ääntä (Risto Holm ja Marjatta Liimatainen).

16 0 70 Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan päätösehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 5 2. Päätösehdotus hyväksyttiin äänin Kvalt 45 Liite nro 11. Risto Holm esitti, että valtuusto vahvistaisi Riansaaren tonttien hinnaksi euroa. Marjatta Liimatainen ja Antti Urpilainen kannattivat Risto Holmin esitystä. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä siten, että kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Risto Holmin tekemää ja Marjatta Liimataisen ja Antti Urpilaisen kannattamaa ehdotusta äänestävät ei. hyväksyi puheenjohtajan äänestystapaehdotuksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kymmenen (10) jaa -ääntä ja kuusi (6) ei -ääntä. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä nro 11. hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen äänin 10 6.

17 0 71 KIVIJÄRVEN VANHUSTENTUKI RY:N LAINA-ANOMUS Khall Kivijärven Vanhustentuki Ry on kokouksessaan päättänyt anoa Kivijärven kunnalta lainaa euroa toimintansa varmistamiseksi vuosina Yhdistyksellä on 24 vuokra-asuntoa, joiden käyttöaste on vaihdellut % välillä on tällä hetkellä 54 %. Talojen alhainen käyttöaste ja ja korkea öljyn hinta ovat saattaneet yhdistyksen talouden kestämättömään tilanteeseen. Vuoden 2008 tilinpäätös tulee olemaan euroa tappiollinen, myös kaksi edellistä tilinpäätöstä ovat olleet tappiollisia. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kivijärven kunta myöntää Kivijärven Vanhustentuki Ry:lle euron suuruisen lainan seuraavilla ehdoilla: 1. laina-aika on saakka 2. lainan korko on 6 kk:n helibor, korko tarkistetaan puolivuosittain 3. korot maksetaan puolivuosittain. Kunnanjohtaja teki kokouksessa uuden päätösehdotuksen: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1. Kivijärven kunta takaa Kivijärven Vanhustentuki Ry:n euron suuruisen lainan 2. vastavakuudeksi kunta saa Kivijärven Vanhustentuki Ry:ltä kiinteistökiinnityksen. Päätösehdotuksen kohdat 1-2 hyväksyttiin Kvalt 46 Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 0 72 KIIREELLISET ASIAT Kvalt 47 Kiireellisiä asioita ei ollut MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kvalt 48 Valtuutettu Antti Urpilainen tiedusteli osoitejärjestelmän ajantasaistamisen nykytilannetta.

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 7/2006 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot