Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen Oikaisuvaatimukset/Vastaavan lääkärin viran täyttäminen Hailuodon Kalasavustamo Oy:n vuokrasopimus Kauppakirjan hyväksyminen Prokkola ja Riikonen Hailuodon kunnan laskutus ja peritäohje Hyvinvointikertomus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 22

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Parrila Maarit Puheenjohtaja Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Juola Raija Jäsen Siekkinen Teija Jäsen poissa Pramila Sauli Valtuuston puheenjohtaja Sauvola Leo Valtuuston 1.varapuheenjohtaja Tanskanen Oiva Valtuuston 2.varapuheenjohtaja Nurkkala Ari Esittelijä,kj Hautanen Matti Varajäsen Kalevi Tönkyrän sijalla Marko Välimäki Varajäsen Timo Rannan sijalla POISSA Tönkyrä Kalevi Varapuheenjohtaja Matti Hautanen varajäsen Ranta Timo Jäsen Marko Välimäki varajäsen MUU Karinen Tero Pöytäkirjanpitäjä Maikkola Markku Kunnaninsinööri Heikkinen Sisko Koulutoimenjohtaja,rehtori Mattila Pirjo Perusturvajohtaja Vähämetsä Arto MTK Hailuoto esittely Yhdistyksen toiminnan esittely ALLEKIRJOITUKSET Maarit Parrila Puheenjohtaja Tero Karinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kunnanvirastolla Matti Hautanen Marko Välimäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hailuodon kunnanvirastolla kello

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 235 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin yksimielisesti. Matti Hautanen jätti päätökseen toivomusponsiesityksen,että kokousasiakirjat vastaisuudessa toimitetaan ajallaan. Käsiteltiin esityslista poiketen ensin asiat 240 ja 241 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Hautanen ja Marko Välimäki

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oikaisuvaatimukset/Vastaavan lääkärin viran täyttäminen Ptltk Perusturvaltk 8 ( ) Valmistelija: perusturvajohtaja Aila Alasalmi, p aila.alasalmi at hailuoto.fi Hailuodon kunnan vastaava lääkäri on sanoutunut irti virastaan alkaen siten, että viimeinen virantoimituspäivä on ollut Hailuodon lääkäripalvelut ostetaan Doctoradvice OY:ltä, ostosopimus on voimassa saakka. Perusturvajohtajan esitys: Perusturvalautakunta päättää julistaa vastaavan lääkärin viran haettavaksi Kalevassa, Lääkärilehdessä, Mol:n avoimet työpaikat verkkosivuilla, kunnan kotisivuilla ja kuntatiedotteessa. Hyväksyttiin Perusturvaltk 21 Talousarvion 2012 päätöksen yhteydessä on päätetty, että avoimeksi tulevia virkoja tai toimia ei saa julistaa haettavaksi tai muutoinkaan täyttää ilman, että sitä ennen perusteellisesti selvitetään, voidaanko ko. tehtävät jatkossa hoitaa ao. töiden uudelleenjärjestelyllä, osa-aikatyöllä tms. keinoin, viime kädessä palvelun tasosta ja laadusta tinkien. Virat on aina käsiteltävä ao. lautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja myös valtuustossa, ennen kuin toimenpiteisiin ko. viran tai toimen täyttämiseksi ryhdytään. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus määrittää terveyskeskusten ylilääkärien/verrattavassa asemassa olevien lääkäreiden kelpoisuutta niin, että lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Hailuodon terveyskeskuksen vastaavan lääkärin virka julistetaan haettavaksi 80 %: na. Edelleen perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että vastaavalta lääkäriltä edellytetään yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin oikeutta.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ptltk Hyväksyttiin. Ptltk Perusturvalautakunta on hakenut vastaavaa lääkäriä vakituiseen virkasuhteeseen hakuilmoituksilla Kalevassa, Lääkärilehdessä, Mol:n avoimet työpaikat verkkosivuilla, kunnan kotisivuilla ja kuntatiedotteessa. Yhtään hakemusta vastaavan lääkärin virkaan ei ole tullut. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää julistaa uudelleen haettavaksi vastaavan lääkärin viran Kalevassa, Lääkärilehdessä, Mol:n avoimet työpaikat verkkosivuilla, kunnan kotisivuilla ja kuntatiedotteessa. Hyväksyttiin lisäyksellä, että viranhaku on saakka. Määräaikaan mennessä vastaavan lääkärin virkaa haki kaksi henkilöä; lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää sekä yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Lauri Kemppainen. Hakijat haastateltiin Pirkko Hyrynkangas - Järvenpää ja Lauri Kemppainen Haastattelussa todettiin, että Pirkko Hyrynkangas - Järvenpäällä ei ole erikoislääkärin oikeutta, jonka Hailuodon kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt vastaavan terveyskeskuslääkärin kelpoisuudeksi terveyskeskuksessaan. Kunnan kotisivulla kokonaisuudessaan olleessa ilmoituksessa päättyneessä virkahaussa oli teksti Palkkaamme vakituiseen virkasuhteeseen laillistetun lääketieteen lisensiaatin, lisäksi hänellä tulee olla yleislääketieteen erityiskoulutus tai muu tehtävään soveltuva erikoislääkärin oikeus esim. geriatria tai sisätaudit. Pirkko Hyrynkangas-Järvenpään kokonaispalkkavaatimus on Hailuodon kunnan vastaavan lääkärin 80%:sta työajasta 7300 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen LS liite yhden mukaan kokonaispalkka voisi olla 80 %:sta työajasta 4094,48 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpidesekä todistukset/lausuntopalkkiot. Edelliselle vakituiselle vastaavalle lääkärille on maksettu 80 %:sta

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus työajasta kokonaispalkka 5638,38 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Haastattelussa käytiin keskustelu palkkavaatimuksesta. Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää ei palkkavaatimustaan alenna. Lauri Kemppainen esittää omat palkka- ja työtehtävätoiveensa koottuna seuraavasti: - Lääkärille virka- / työtehtävän hoidosta maksettava palkka / korvaus on 70,00 /tunti toteutuneiden työaika- ja matkatuntien mukaan - Työaika on kahdeksan (8) tuntia viikossa, ja siihen lasketaan sisältyväksi työmatka-aika, joka alkaa Oulunsalon Riutunkarista ja päättyy Oulunsalon Riutunkariin - Lisäksi vastaavan terveyskeskuslääkärin työtehtävästä kunta suorittaa erillisen kiinteän korvauksen 1650,00 /kuukausi - Kunta järjestää ja kustantaa omalla kustannuksellaan kaikki työn hoitoon liittyvät matkat Lauri Kemppaisen asuinpaikasta Kempeleestä, Hailuodon terveysasemalle ja takaisin kustannusvapaasti taksilla Lauri Kemppaisen palkkatoive vastaavan lääkärin tehtävien hoitamisesta on 1650 /kk ja vastaanottotyöstä 70 /tunti x 32 tuntia = 2240 /kk yhteensä 3890 /kk Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen LS liite yhden mukaan kokonaispalkasta 100 %:n työajan mukaan laskettu tuntipalkka on 32,43 x 32 tuntia =1037,62 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Edelliselle vakituiselle vastaavalle lääkärille maksetusta kokonaispalkasta 100 %:n työajan mukaan laskettu tuntipalkka on 44,05 x 32 tuntia = 1409,59 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Perusturvajohtaja: Haastattelujen pohjalta esitän, että tehtävään valitaan lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää vuoden määräajaksi puuttuvan erikoislääkäri oikeuden vuoksi ja valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen sillä edellytyksellä, että valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Edelleen perusturvalautakunta päättää, että vastaavan lääkärin 80 %:sta virasta maksetaan lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpäälle kokonaispalkka 5638,38 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Leo Sauvola esitti Teija Siekkisen kannattamana, että valitaan lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää vastaavaksi lääkäriksi vakituiseen virkasuhteeseen ja hänellle maksetaan 80 %:sta virasta kokonaispalkka 7300 /kk. Edelleen lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää on suorittanut koeajan, joten sitä ei tarvita. Puheenjohtaja totesi, että on tehty perusturvajohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat perusturvajohtajan esityksen kannalla äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Leo Sauvolan esityksen kannalla äänestävät "ei". Jos "ei" voittaa on Leo Sauvolan esitys tullut perusturvalautakunnan päätökseksi Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (1) "jaa" ääni ja (6) "ei" ääntä. Puheenjohtaja totesi perusturvalautakunnan hyväksyneen Leo Sauvolan esityksen. Merkittiin, että "jaa" äänen antoi Raili Louhimaa ja "ei" ääniä antoivat Raija Tuhkanen,Oiva Tanskanen, Teija Siekkinen, Leo Sauvola, Matti Kalaja ja Minna Maikkola. Perusturvajohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka on liitetty pöytäkirjaan. Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat ilmoittaneet, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta perusturvalautakunnan päätökseen. Otto-oikeuden käyttämisen perusteet: 1. Perusturvalautakunta on päätöksessään poikennut kunnanvaltuuston 14 asettamista kelpoisuusvaatimuksista ja ylittänyt toimivaltansa ko. asiassa. 2. Perusturvalautakunta on päätöksessään ylittänyt toimivaltuutensa päättäessään osaston henkilöstön palkoista. Ko. asiat päättää Hailuodon kunnanhallitus hallintosäännön 20 mukaisesti. 3. Perusturvalautakunta on päätöksessään täyttänyt viran ilman lakisääteistä koeaikaa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta /3049 8) Otto-oikeudesta yleensä: Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelmä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Nämä eivät ole sidottuja alemman viranomaisen tekemään

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall ratkaisuun. Kunnanhallituksella ja lautakunnalla on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmallla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiasta päätöksen. Jos puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija on käyttänyt otto-oikeutta, itse toimielin voi kuitenkin asiaratkaisua tekemättä todeta, ettei asia anna aihetta toimenpiteisiin. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös tai aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. Päätösehdotus: Perusturvajohtaja antaa selvityksen asiasta ja kunnanhallitus käy sen perusteella keskustelun asiasta. Päätösesitys annetaan kokouksessa Kunnanjohtaja teki päätösehdotuksen, jonka mukaisesti asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Oiva Tanskanen teki seuraavan esityksen: "Kunnanhallitus katsoo Pirkko Hyrynkangas- Järvenpään koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella olevan pätevä terveyskeskuksen vastaavan lääkärin virkaan ja pitää voimassa perusturvalautakunnan asiasta tekemän päätöksen" Esitystä ei kannatettu. Päätösehdotus Esitän, että tehtävään valitaan lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää vuoden määräajaksi puuttuvan erikoislääkäri oikeuden vuoksi ja valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen sillä edellytyksellä, että valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Edelleen kunnanhallitus päättää, että vastaavan lääkärin 80 %:sta virasta maksettava palkkio on 5638,38 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Tämän lisäksi kunnanhallitus päättää palauttaa asian perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi sekä kehoittaa tarkastelemaan samassa yhteydessä myös muita vaihtoehtoisia terveydenhuollon järjestämistapoja. Kunnanjohtaja täydensi esitystään kokouksen kuluessa siten, että valitun

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus on toimitettava "työterveyshuollon laatima" hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan Kunnanhallitus päätti ääänin 4-3, että kunnanhalltius toteaa, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Khall Tehdyt esitykset ja äänestysselostus: Oiva Tanskanen esitti, että kunnanhallitus toteaa, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Sauli Pramila kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätäösehdotuksesta poikkeava esitys ja suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että päätösesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Tanskasen esitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä EI-ääntä(Tanskanen, Nieminen, Parrila, Pramila) ja kolme JAA-ääntä(Isola, Stöckell, Suomela). Kunnanjohtaja Nurkkala ja hallituksen puheenjohtaja Suomela jättivät eriävän mielipiteensä päätökseen. Liitetään pöytäkirjaan Kunnanhallituksen päätöksestä on jätetty säädetyssä ajassa kaksi oikaisuvaatimusta. Kari Poikolainen ja Raili Louhimaa pyytävät kunnanhallitusta saapuneessa oikaisuvaatimuksessa oikaisemaan vastaavan lääkärin viran täyttämistä koskevaa päätöstään seuraavasti: "OIKAISUVAATIMUS HAILUODON KUNNAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN KOKOUS , 90, VASTAAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Hailuodon kunnan kunnanhallitus on käyttänyt otto-oikeuttaan perusturvalautakunnan päätökseen, joka koskee vastaavan lääkärin viran täyttämistä. Otto-oikeudenalaisen asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa on päättynyt äänestykseen, jossa on voittanut esitys, jossa kunnanhallitus toteaa, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Koska kunnanhallitus ei otto-oikeutta käyttäessään ole korjannut perusturvalautakunnan päätöksen sisältämiä lakien ja hallintosäännön vastaisia päätöksiä, pyydämme kunnanhallitusta oikaisemaan vastaavan lääkärin viran täyttämistä koskevaa päätöstään. 1. KELPOISUUSEHTOJEN TÄYTTYMINEN Laissa kunnallisesta viranhaltijasta (5 )säädetään, että virkasuhteeseen voidaan ottaa vain henkilö, joka ennen hakuajan päättymistä täyttää kelpoisuusvaatimukset. Laki edellyttää myös, että hakemukseen on liitetty selvitys hakijan kelpoisuudesta.

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan ylin päättävä elin, kunnanvaltuusto, on kokouksessaan päättänyt vastaavan terveyskeskuslääkärin kelpoisuusvaatimuksista terveyskeskuksessaan seuraavasti; valitulla tulee olla lääketieteen lisensiaatin kelpoisuuden lisäksi yleislääketieteen erityiskoulutus tai muu tehtävään soveltuva erikoislääkärin oikeus esim. geriatria tai sisätaudit. Päätös on yhteneväinen kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan päätöksen kanssa. Kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Valittu lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää ei ole esittänyt dokumenttia erikoislääkärin oikeudesta, minkä vuoksi häntä ei olisi voitu valita viran vakinaiseksi hoitajaksi. Perusturvalautakunta on ylittänyt toimivaltuutensa muuttaessaan kelpoisuusehtoja valintatilanteessa. Kunnanhallitus on päätöksellään syyllistynyt samaan, koska ei ole oikaisut perusturvalautakunnan päätöstä. Kunnanvaltuuston päättämiä kelpoisuusehtoja voi muuttaa vain kunnanvaltuusto. Pyydämme kunnanhallitusta oikaisemaan virheellisen päätöksensä. 2. LÄÄKÄRIN PALKKA JA PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMINEN Virkaan valitun kokonaispalkkavaatimus 80 %:sta työajasta on 7300 /kk; edelliselle vakituiselle vastaavalle lääkärille on maksettu samasta työajasta 5638 /kk ja Kunnallisen lääkärin virkaehtosopimuksen LS , liite yhden, mukaan kokonaispalkka 80 %:sta työajasta on 4094 /kk. Perusturvalautakunta on ylittänyt toimivaltansa hyväksymällä valitulle lääkärille kokonaispalkan 7300 euroa/kk. Hailuodon kunnan hallintosäännön 22 :n mukaan kunnanhallitus päättää osastopäälliköiden ja osastojen henkilöstön palkoista, eli kunnanhallituksen olisi pitänyt tehdä päätös palkasta ei lautakunnan. Kunnanhallitus ei otto-oikeutta käyttäessään ole tehnyt päätöstä vastaavan lääkärin palkasta. Hallintolain 45 :n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Saman pykälän mukaan päätöksen perustelut on esitettävä myös monijäsenisen toimielimen toimittamassa vaalissa, jos päätös merkitsee olennaista muutosta vakiintuneeseen käytäntöön. Pyydämme kunnanhallitusta tekemään päätöksen vastaavan lääkärin palkasta, sekä myös perustelemaan päätöksen, jos palkka eroaa olennaisesti aikaisemman lääkärin palkasta. 3. TERVEYDENTILAA KOSKEVA SELVITYS Laki kunnallisesta viranhaltijasta (7 ) säätää, että virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Laki edellyttää myös, että jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena. Perusturvalautakunta ei päätöksessään ole edellyttänyt terveydentilaa koskevan selvityksen toimittamista. Myöskään kunnanhallitus ei ole ottanut asiaa esille otto-oikeutta käsitellessään. Pyydämme

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus kunnanhallitusta oikaisemaan päätöstään koskien terveydentilaa koskevaa selvitystä. 4. KOEAIKA Vastaavan lääkärinviran päättyneessä haussa on määritelty 6 kk:n koeaika (Laki kunnallisesta viranhaltijasta /3049 8). Valittu henkilö ei ole ollut aiemmin virkasuhteessa Hailuodon kuntaan. Perusturvalautakunta tai kunnanhallitus eivät ole päätöksissään perustelleet, miksi koeaikaa ei tarvita. Päätös poikkeaa Hailuodon kunnan yleisestä käytännöstä. Hallintolaki (45 ) edellyttää, että viranomaiset perustelevat päätöksensä. Pyydämme kunnanhallitusta oikaisemaan päätöstään koskien koeaikaa ja määräämään ilmoituksenmukaisen kuuden kuukauden koeajan. Hailuodossa Kari Poikolainen rakennusmestari, eläkeläinen asuinkunta: Hailuoto Kaitalankuja Hailuoto Raili Louhimaa taloussihteeri, eläkeläinen asuinkunta: Hailuoto Kaitalankuja Hailuoto LIITTEET - oikeaksi todistettu jäljennös kunnanhallituksen kokouksesta , 90 (sisältää oikaisuvaatimusohjeen) - vastaavan lääkärin virkaa koskeva hakuilmoitus (hakuaika päättyy ) " Sasu Ripatti kirjoittaa saapuneessa oikausvaartimuksessa: "OIKAISUVAATIMUS HAILUODON KUNNANHALLITUKSELLE ASIA: Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen HAKIJA: Sasu Ripatti Pölläntie 455, Hailuoto puh. VAATIMUKSET: Vaadin selvitystä vastaavan lääkärin päätöksestä.

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vaadin tehtyä päätöstä kumottavaksi. PERUSTELUT: Hailuodossa on erittäin tärkeää, että johtava lääkäri on ammattitaitoinen. Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää ei ole pätevä kyseiseen virkaan. On kyseenalaista kuinka kunnanhallitus on voinut tehdä näin törkeän virheen valitessaan Hyrynkangas-Järvenpään virkaan pätevyysvaatimusten vastaisesti. Kyseessä on virheellinen menettely. Vaadin asiaan selvitystä sekä päätöstä kumottavaksi PAIKKA JA AIKA: Hailuodossa, Sasu Ripatti " Päätösesitys: Kunnanhallitus toteaa oikaisuvaatimukset oikeutetuiksi ja palauttaa asian käsiteltäväkseen sekä esittää valtuustolle, että Hailuodon kunnanvaltuusto antaa luvan täyttää Hailuodon vastaavan lääkärin viran ilman erikoislääkärin pätevyysvaatimusta. Khall 236 Kunnanhallitus päätti äänin 4-3, että koska kunnanhallitus ei kokouksessaan muuttanut lääkärin valintaa koskevaa perusturvalautakunnan päätöstä, ei pöytäkirjan pykältästä 90 voi tehdä oikaisuvaatimusta. Kunnanhallitus jättää tehdyt oikaisupyynnöt käsittelemättä. Tehdyt esitykset ja äänestyselostus: Oiva Tanskanen esitti, että kunnanhallitus päättää, että koska kunnanhallitus ei kokouksessaan muuttanut lääkärin valintaa koskevaa perusturvalautakunnan päätöstä, ei pöytäkirjan pykältästä 90 voi tehdä oikaisuvaatimusta. Kunnanhallitus jättää tehdyt oikaisupyynnöt käsittelemättä. Maarit Parrila kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että päätösesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Tanskasen esitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä EI-ääntä(Tanskanen, Nieminen, Parrila, Pramila) ja kolme JAA-ääntä(Isola, Stöckell, Suomela). Raili Louhimaa oli toimittanut täydennyksen ensin esiteltyyn oikaisuvaatimukseen. Liite.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oulun hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa mennessä kunnanhallituksen 90 päätöksestä jätetystä valituksesta. Kunnanhallitus on lausuntonaan todennut puheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti ettei sillä ole lisättävää hallinto-oikeudelle toimitettuihin dokumentteihin ja päätöksiin. Oulun hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen ja on lähettänyt asiakirjat tiedoksi ja toimenpiteitä varten päätöksessä mainituissa tarkoituksissa. Asiakirjat pyydetään palauttamaan Oulun hallinto-oikeuden arkistoon toimenpiteiden jälkeen viimeistään Oulun hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen päätöksen ja palauttaa asian kunnanhallituksen uudelleen käsiteltäväksi. Asian näin päättyessä lausuminen päätösten täytäntöönpanon kieltämisestä koskevasta vaatimuksesta raukeaa. Kunnanhallitus on kokouksessaan evästänyt oikaisuvaatimuksen käsittelyä ja päättää ottaa 104 uudelleen käsittelyyn huomioiden molemmat saapuneet oikaisuvaatimukset. Päätösehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitus toteaa seuraavaa: 1. Kelpoisuusehtojen täyttyminen Toimivalta asiassa on hallintosäännön 8 mukaisesti lautakunnalla. Valtuuston asiaa sivuava päätös on luonteeltaan poliittista ohjaus. 2.Lääkärin palkka ja päätöksen perusteleminen Vastaavan lääkärin virka on ollut avoinna vuonna 2012 kahden hakukerran ajan. Hakuilmoitus on mahdollistanut oman palkkatoiveen esittämisen. Hakuajan loppuun mennessä saapui kaksi hakemusta joista valittu täytti hakuilmoituksen edellytykset. Kunnallisen sopimusjärjästelmän mukaisesti palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Kunnallisen lääkärisopimuksella tehtäväkohtaisen palkan alaraja on sovittu virkaehtosopimuksella. Tehtäväkohtaiset palkat lääkärisopimuksessa poikkeava merkittävästä, perustuen mihin mediaaniluokkaan hinnoittelukohdan viranhaltija on milloinkin sijoitettu. Mediaaniluokat perustuvat vanhan sopimuskäytäntöön jossa palkkauksessa oli ylä- ja alaraja.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Työnantaja voi myös määritellä palkan myös kokonaispalkaksi joka sisältää tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen osan. Johtavien viranhaltijoiden osalta kokonaispalkka on yleinen käytäntö. Hailuodon kunnan hallintosäännön 22 mukaan kunnanhallitus päättää osastopäälliköiden ja osastojen henkilöstön palkasta. Kunnanhallitus on otto-oikeutta käyttäessään päättänyt viran palkkauksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti. 3. Terveydentilaa koskeva selvitys ja koeaika Terveydentilaa koskevaa selvitystä toimittamatta jättäminen tai koeajan noudattamatta jättäminen ei ole este virkaan ottamisen vahvistamiselle.terveydentilaa koskeva selvitys on sittemmin pyydetty, toimitettu ja hyväksytty. Koeaikaa ei ole katsottu tarpeelliseksi koska valittu viranhaltija on työskennellyt Hailuodon kunnassa useaan otteeseen lääkärinä eikä hänen perustehtävissään ole tapahtunut näiltä osin oleellista muutosta. Edellä mainituin perusteluin kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimukset. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Oikaisuvaatimus vastaavan lääkärin viran täyttäminen_poikolainen/louhimaa Liite 2 Oikaisuvaatimus vastaavan lääkärin viran täyttäminen_ripatti Liite 3 Taydennys oikaisuvaatimukseen_louhimaa

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hailuodon Kalasavustamo Oy:n vuokrasopimus Khall 237 Hailuodon Kylmäsavu Ky on yristykaupan myötä nyt Hailuodon Kalasavustamo Oy. Kyseisen muutoksen myötä vuokrasopimus laaditaan vanhoin ehdoin uudella vuokralaisella. Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä esitettävän vuokrasopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Vuokrasopimus Hailuodon kalasavustamo

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kauppakirjan hyväksyminen Prokkola ja Riikonen Khall päivätyllä kauppakirjalla ovat Raili Prokkola ja Heikki Riikonen ostaneet Hailuodon kunnalta Vaski 2 -nimisen tilan kiinteistötunnus Tilan pinta-ala on 0,2601 ha ja kauppahinta ,- euroa. Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä esitettävän kauppakirjan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen täydennettynä seuraavasti. Tilalla olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman museoviraston lupaa. Matti Hautanen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Liitteet Liite 5 Kauppakirja Vaski2_Prokkola_Riikonen

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hailuodon kunnan laskutus ja peritäohje Khall 239 Hailuodon kunnan laskutus ja perintäohje on vuodelta 1997.Myyntireskontran hoito on päätetty ulkoistaa Monetra Oy:n hoidettavaksi vuoden 2014 alusta lähtien. Laskutus ja perintäohje on ajanmukaistettu vastaamaa ulkoistetun palvelun rajapintoja.monetran ja kunnan välinen työnjako on määritelty vastuumatriisissa. Työnjako ja vastuu Hailuodon kunnan, Monetra Oy:n ja perintätoimiston kesken on uudessä ohjeessä pyritty määrittelmään yksiselitteisesti. Käytännöt muuttuvat siten että erääntynyt lasku siirretään suoraa perintätoimiston hoidettavaksi, siten että perintätoimisto lähettää ensi kaksi maksuhuomautusta, Jos suoritusta ei saada perintätoimisto huolehtii pakkoperintään. Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy uuden laskutus ja perintäohjeen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Hailuodon kunnan laskutus- ja perintäohje

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hyvinvointikertomus 2014 Khall 240 Hailuodon kunnan hyvinvointityöryhmä on valmistellut Hyvinvointikertomus 2013 ja hyvinvointisuunnitelman Päätösehdotus: Hailuodon kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointikertomuksen 2013 ja hyvinvointisuunnitelman ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Hailuodon kunnan Hyvinvointikertomus 2013 ja suunnitelmat

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Khall 241 Kunnanhallitus on antanut talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma laadintaohjeen Käyttömenojen kasvu on ohjeessa annetussa raamissa vuoden 2013 tasosta 0,5%. Verotulot on arvioitu kuntaliiton ennusteen mukaisesti. Veroprosentti on valtuuston päätöksen perustuen entinen 19,25%. Valtio-osuudet on myös arvioitu kuntaliiton ennakkotietojen mukaisesti. Palkkakustannusten ja henkilösivukustannusten arvio perustuu tupo-sopimukseen ja kuntaliiton suosituksiin. Käyttöomaisuuskirjanpidossa on otettu käyttöön uusi poistosuunnitelma. Poistojen määrä kaksinkertaistuu tästä johtuen. Talousarvio on laadittu uudella Intime ohjelmalla Monetra Oy:n avustuksella. Tässä yhteydessä on tilikartaa ja talousarvion hierarkiatasoja uudistettu valtuuston toiveita kuunnellen. Vertailutiedot tilinpäätös 2012 ja talousarvio 2013 on siirretty vastaavuustaulukoilla uuteen rakenteeseen. Niiden täsmäyttäminen täydellisesti ei ole mahdollista. Vertailuvuodet ovat ensimmäisen uutena budjettivuotena suuntaa-antavia. Talousarvion tekstiosaluonnos sekä alustava hallituksen sitovuustason talousarvioesitys esitetään liitteenä. Alustavan budjettiyhteenvedon vuosikate on euroa ja tilikauden alijäämä on euroa. Päätösehdotus: Kunnanhallitus käy evästys- ja arvokeskustelun talousarvoesityksestä sekä ohjeistaa tehtävistä muutoksista, kunnanjohtajan esitys tasapainottamistoimenpidevaihtoehdoista annetaan kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Tuloslaskelma 2014_kunnanhallitukselle Liite 9 Talousarvioehdotus 2014_kunnanhallitukselle Liite 10 Talousarvion 2014 perustelutekstit Liite 11 Investoinnit 2014_kunnanhallitukselle Liite 12 Hierarkiataso 2014 Liite 13 Hailuodon Vesihuollon talousarvion perustelut 2014

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 242 1) Kiinteistönluovutusilmoitukset 3 kpl 2) Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry, syyskokouskutsu ) Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta, Maksatushakemuksen hylkäämispäätöksestä koskevaan valitukseen päätös. 4) Osuuspankki, Suoraveloitussopimuksen irtisanomisilmoitus 5) Opetus- ja kulttuuriministeriö, Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen Dnro 56/592/2013 6) Valtiovarainministeriö, Kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisen hakeminen VM162;01/2011 7) Oulun kaupunki: Ote kaupunginhallituksen lausuntopyynnöstä Merialueen osayleiskaava 8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ky, Valtuuston pöytäkirja ja hallituksen pöytäkirja ja hallituksen pöytäkirja 9) OSEKK:n yhtymähallituksen esityslista , Yhtymäkokouksen esityslista , Yhtymähallituksen esityslista ) Sitra, Kutsu Kansalliseen resurssiviisaus-foorumiin Hki 11) Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma-hanke loppuraportti ja esite Maakuntahallituksen pöytäkirja ) Suomen Kuntaliitto, Yleiskirje 19/80/2013, Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna ) ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaa, Luonnonsuojelulain mukainen päätös: Maatalousyhtymä Kurikka/Lehmus Hakemuksen vireilletulo; hakemus elinkeinojen kehittämishankkeen maksamiseksi. Hailuodon kunnan peruskoulun uudisrakennus, valtionavustuksen loppuerän maksaminen Vattenfall-seurantaryhmän kokous , Ympäristörahan käyttö ) Eläketurvakeskus, Tilasto vuodelta 2012 Suomen eläkkeensaajista kunnittain 15) Teosto, Teoston musiikinkäyttölupien hinnat vuonna )Tutkimusasema , tarjouspyyntö piti olla kunnanhallituksen infossa ) Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/11 Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liite 1 +lisäm. Lisämater. Liite 2,3 Lisämater.

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot