Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen Oikaisuvaatimukset/Vastaavan lääkärin viran täyttäminen Hailuodon Kalasavustamo Oy:n vuokrasopimus Kauppakirjan hyväksyminen Prokkola ja Riikonen Hailuodon kunnan laskutus ja peritäohje Hyvinvointikertomus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 22

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Parrila Maarit Puheenjohtaja Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Juola Raija Jäsen Siekkinen Teija Jäsen poissa Pramila Sauli Valtuuston puheenjohtaja Sauvola Leo Valtuuston 1.varapuheenjohtaja Tanskanen Oiva Valtuuston 2.varapuheenjohtaja Nurkkala Ari Esittelijä,kj Hautanen Matti Varajäsen Kalevi Tönkyrän sijalla Marko Välimäki Varajäsen Timo Rannan sijalla POISSA Tönkyrä Kalevi Varapuheenjohtaja Matti Hautanen varajäsen Ranta Timo Jäsen Marko Välimäki varajäsen MUU Karinen Tero Pöytäkirjanpitäjä Maikkola Markku Kunnaninsinööri Heikkinen Sisko Koulutoimenjohtaja,rehtori Mattila Pirjo Perusturvajohtaja Vähämetsä Arto MTK Hailuoto esittely Yhdistyksen toiminnan esittely ALLEKIRJOITUKSET Maarit Parrila Puheenjohtaja Tero Karinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kunnanvirastolla Matti Hautanen Marko Välimäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hailuodon kunnanvirastolla kello

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 235 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin yksimielisesti. Matti Hautanen jätti päätökseen toivomusponsiesityksen,että kokousasiakirjat vastaisuudessa toimitetaan ajallaan. Käsiteltiin esityslista poiketen ensin asiat 240 ja 241 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Hautanen ja Marko Välimäki

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oikaisuvaatimukset/Vastaavan lääkärin viran täyttäminen Ptltk Perusturvaltk 8 ( ) Valmistelija: perusturvajohtaja Aila Alasalmi, p aila.alasalmi at hailuoto.fi Hailuodon kunnan vastaava lääkäri on sanoutunut irti virastaan alkaen siten, että viimeinen virantoimituspäivä on ollut Hailuodon lääkäripalvelut ostetaan Doctoradvice OY:ltä, ostosopimus on voimassa saakka. Perusturvajohtajan esitys: Perusturvalautakunta päättää julistaa vastaavan lääkärin viran haettavaksi Kalevassa, Lääkärilehdessä, Mol:n avoimet työpaikat verkkosivuilla, kunnan kotisivuilla ja kuntatiedotteessa. Hyväksyttiin Perusturvaltk 21 Talousarvion 2012 päätöksen yhteydessä on päätetty, että avoimeksi tulevia virkoja tai toimia ei saa julistaa haettavaksi tai muutoinkaan täyttää ilman, että sitä ennen perusteellisesti selvitetään, voidaanko ko. tehtävät jatkossa hoitaa ao. töiden uudelleenjärjestelyllä, osa-aikatyöllä tms. keinoin, viime kädessä palvelun tasosta ja laadusta tinkien. Virat on aina käsiteltävä ao. lautakunnassa ja kunnanhallituksessa ja myös valtuustossa, ennen kuin toimenpiteisiin ko. viran tai toimen täyttämiseksi ryhdytään. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus määrittää terveyskeskusten ylilääkärien/verrattavassa asemassa olevien lääkäreiden kelpoisuutta niin, että lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Hailuodon terveyskeskuksen vastaavan lääkärin virka julistetaan haettavaksi 80 %: na. Edelleen perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että vastaavalta lääkäriltä edellytetään yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin oikeutta.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ptltk Hyväksyttiin. Ptltk Perusturvalautakunta on hakenut vastaavaa lääkäriä vakituiseen virkasuhteeseen hakuilmoituksilla Kalevassa, Lääkärilehdessä, Mol:n avoimet työpaikat verkkosivuilla, kunnan kotisivuilla ja kuntatiedotteessa. Yhtään hakemusta vastaavan lääkärin virkaan ei ole tullut. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää julistaa uudelleen haettavaksi vastaavan lääkärin viran Kalevassa, Lääkärilehdessä, Mol:n avoimet työpaikat verkkosivuilla, kunnan kotisivuilla ja kuntatiedotteessa. Hyväksyttiin lisäyksellä, että viranhaku on saakka. Määräaikaan mennessä vastaavan lääkärin virkaa haki kaksi henkilöä; lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää sekä yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Lauri Kemppainen. Hakijat haastateltiin Pirkko Hyrynkangas - Järvenpää ja Lauri Kemppainen Haastattelussa todettiin, että Pirkko Hyrynkangas - Järvenpäällä ei ole erikoislääkärin oikeutta, jonka Hailuodon kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt vastaavan terveyskeskuslääkärin kelpoisuudeksi terveyskeskuksessaan. Kunnan kotisivulla kokonaisuudessaan olleessa ilmoituksessa päättyneessä virkahaussa oli teksti Palkkaamme vakituiseen virkasuhteeseen laillistetun lääketieteen lisensiaatin, lisäksi hänellä tulee olla yleislääketieteen erityiskoulutus tai muu tehtävään soveltuva erikoislääkärin oikeus esim. geriatria tai sisätaudit. Pirkko Hyrynkangas-Järvenpään kokonaispalkkavaatimus on Hailuodon kunnan vastaavan lääkärin 80%:sta työajasta 7300 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen LS liite yhden mukaan kokonaispalkka voisi olla 80 %:sta työajasta 4094,48 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpidesekä todistukset/lausuntopalkkiot. Edelliselle vakituiselle vastaavalle lääkärille on maksettu 80 %:sta

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus työajasta kokonaispalkka 5638,38 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Haastattelussa käytiin keskustelu palkkavaatimuksesta. Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää ei palkkavaatimustaan alenna. Lauri Kemppainen esittää omat palkka- ja työtehtävätoiveensa koottuna seuraavasti: - Lääkärille virka- / työtehtävän hoidosta maksettava palkka / korvaus on 70,00 /tunti toteutuneiden työaika- ja matkatuntien mukaan - Työaika on kahdeksan (8) tuntia viikossa, ja siihen lasketaan sisältyväksi työmatka-aika, joka alkaa Oulunsalon Riutunkarista ja päättyy Oulunsalon Riutunkariin - Lisäksi vastaavan terveyskeskuslääkärin työtehtävästä kunta suorittaa erillisen kiinteän korvauksen 1650,00 /kuukausi - Kunta järjestää ja kustantaa omalla kustannuksellaan kaikki työn hoitoon liittyvät matkat Lauri Kemppaisen asuinpaikasta Kempeleestä, Hailuodon terveysasemalle ja takaisin kustannusvapaasti taksilla Lauri Kemppaisen palkkatoive vastaavan lääkärin tehtävien hoitamisesta on 1650 /kk ja vastaanottotyöstä 70 /tunti x 32 tuntia = 2240 /kk yhteensä 3890 /kk Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen LS liite yhden mukaan kokonaispalkasta 100 %:n työajan mukaan laskettu tuntipalkka on 32,43 x 32 tuntia =1037,62 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Edelliselle vakituiselle vastaavalle lääkärille maksetusta kokonaispalkasta 100 %:n työajan mukaan laskettu tuntipalkka on 44,05 x 32 tuntia = 1409,59 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Perusturvajohtaja: Haastattelujen pohjalta esitän, että tehtävään valitaan lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää vuoden määräajaksi puuttuvan erikoislääkäri oikeuden vuoksi ja valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen sillä edellytyksellä, että valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Edelleen perusturvalautakunta päättää, että vastaavan lääkärin 80 %:sta virasta maksetaan lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpäälle kokonaispalkka 5638,38 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Leo Sauvola esitti Teija Siekkisen kannattamana, että valitaan lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää vastaavaksi lääkäriksi vakituiseen virkasuhteeseen ja hänellle maksetaan 80 %:sta virasta kokonaispalkka 7300 /kk. Edelleen lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää on suorittanut koeajan, joten sitä ei tarvita. Puheenjohtaja totesi, että on tehty perusturvajohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat perusturvajohtajan esityksen kannalla äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Leo Sauvolan esityksen kannalla äänestävät "ei". Jos "ei" voittaa on Leo Sauvolan esitys tullut perusturvalautakunnan päätökseksi Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin (1) "jaa" ääni ja (6) "ei" ääntä. Puheenjohtaja totesi perusturvalautakunnan hyväksyneen Leo Sauvolan esityksen. Merkittiin, että "jaa" äänen antoi Raili Louhimaa ja "ei" ääniä antoivat Raija Tuhkanen,Oiva Tanskanen, Teija Siekkinen, Leo Sauvola, Matti Kalaja ja Minna Maikkola. Perusturvajohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka on liitetty pöytäkirjaan. Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat ilmoittaneet, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta perusturvalautakunnan päätökseen. Otto-oikeuden käyttämisen perusteet: 1. Perusturvalautakunta on päätöksessään poikennut kunnanvaltuuston 14 asettamista kelpoisuusvaatimuksista ja ylittänyt toimivaltansa ko. asiassa. 2. Perusturvalautakunta on päätöksessään ylittänyt toimivaltuutensa päättäessään osaston henkilöstön palkoista. Ko. asiat päättää Hailuodon kunnanhallitus hallintosäännön 20 mukaisesti. 3. Perusturvalautakunta on päätöksessään täyttänyt viran ilman lakisääteistä koeaikaa (Laki kunnallisesta viranhaltijasta /3049 8) Otto-oikeudesta yleensä: Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelmä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Nämä eivät ole sidottuja alemman viranomaisen tekemään

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall ratkaisuun. Kunnanhallituksella ja lautakunnalla on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmallla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiasta päätöksen. Jos puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija on käyttänyt otto-oikeutta, itse toimielin voi kuitenkin asiaratkaisua tekemättä todeta, ettei asia anna aihetta toimenpiteisiin. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös tai aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. Päätösehdotus: Perusturvajohtaja antaa selvityksen asiasta ja kunnanhallitus käy sen perusteella keskustelun asiasta. Päätösesitys annetaan kokouksessa Kunnanjohtaja teki päätösehdotuksen, jonka mukaisesti asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Oiva Tanskanen teki seuraavan esityksen: "Kunnanhallitus katsoo Pirkko Hyrynkangas- Järvenpään koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella olevan pätevä terveyskeskuksen vastaavan lääkärin virkaan ja pitää voimassa perusturvalautakunnan asiasta tekemän päätöksen" Esitystä ei kannatettu. Päätösehdotus Esitän, että tehtävään valitaan lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää vuoden määräajaksi puuttuvan erikoislääkäri oikeuden vuoksi ja valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen sillä edellytyksellä, että valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Edelleen kunnanhallitus päättää, että vastaavan lääkärin 80 %:sta virasta maksettava palkkio on 5638,38 /kk ja siihen lisättynä tavalliset terveyskeskuslääkärille maksettavat toimenpide- sekä todistukset/lausuntopalkkiot. Tämän lisäksi kunnanhallitus päättää palauttaa asian perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi sekä kehoittaa tarkastelemaan samassa yhteydessä myös muita vaihtoehtoisia terveydenhuollon järjestämistapoja. Kunnanjohtaja täydensi esitystään kokouksen kuluessa siten, että valitun

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus on toimitettava "työterveyshuollon laatima" hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan Kunnanhallitus päätti ääänin 4-3, että kunnanhalltius toteaa, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Khall Tehdyt esitykset ja äänestysselostus: Oiva Tanskanen esitti, että kunnanhallitus toteaa, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Sauli Pramila kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätäösehdotuksesta poikkeava esitys ja suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että päätösesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Tanskasen esitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä EI-ääntä(Tanskanen, Nieminen, Parrila, Pramila) ja kolme JAA-ääntä(Isola, Stöckell, Suomela). Kunnanjohtaja Nurkkala ja hallituksen puheenjohtaja Suomela jättivät eriävän mielipiteensä päätökseen. Liitetään pöytäkirjaan Kunnanhallituksen päätöksestä on jätetty säädetyssä ajassa kaksi oikaisuvaatimusta. Kari Poikolainen ja Raili Louhimaa pyytävät kunnanhallitusta saapuneessa oikaisuvaatimuksessa oikaisemaan vastaavan lääkärin viran täyttämistä koskevaa päätöstään seuraavasti: "OIKAISUVAATIMUS HAILUODON KUNNAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN KOKOUS , 90, VASTAAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Hailuodon kunnan kunnanhallitus on käyttänyt otto-oikeuttaan perusturvalautakunnan päätökseen, joka koskee vastaavan lääkärin viran täyttämistä. Otto-oikeudenalaisen asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa on päättynyt äänestykseen, jossa on voittanut esitys, jossa kunnanhallitus toteaa, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Koska kunnanhallitus ei otto-oikeutta käyttäessään ole korjannut perusturvalautakunnan päätöksen sisältämiä lakien ja hallintosäännön vastaisia päätöksiä, pyydämme kunnanhallitusta oikaisemaan vastaavan lääkärin viran täyttämistä koskevaa päätöstään. 1. KELPOISUUSEHTOJEN TÄYTTYMINEN Laissa kunnallisesta viranhaltijasta (5 )säädetään, että virkasuhteeseen voidaan ottaa vain henkilö, joka ennen hakuajan päättymistä täyttää kelpoisuusvaatimukset. Laki edellyttää myös, että hakemukseen on liitetty selvitys hakijan kelpoisuudesta.

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan ylin päättävä elin, kunnanvaltuusto, on kokouksessaan päättänyt vastaavan terveyskeskuslääkärin kelpoisuusvaatimuksista terveyskeskuksessaan seuraavasti; valitulla tulee olla lääketieteen lisensiaatin kelpoisuuden lisäksi yleislääketieteen erityiskoulutus tai muu tehtävään soveltuva erikoislääkärin oikeus esim. geriatria tai sisätaudit. Päätös on yhteneväinen kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan päätöksen kanssa. Kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Valittu lääketieteen tohtori Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää ei ole esittänyt dokumenttia erikoislääkärin oikeudesta, minkä vuoksi häntä ei olisi voitu valita viran vakinaiseksi hoitajaksi. Perusturvalautakunta on ylittänyt toimivaltuutensa muuttaessaan kelpoisuusehtoja valintatilanteessa. Kunnanhallitus on päätöksellään syyllistynyt samaan, koska ei ole oikaisut perusturvalautakunnan päätöstä. Kunnanvaltuuston päättämiä kelpoisuusehtoja voi muuttaa vain kunnanvaltuusto. Pyydämme kunnanhallitusta oikaisemaan virheellisen päätöksensä. 2. LÄÄKÄRIN PALKKA JA PÄÄTÖKSEN PERUSTELEMINEN Virkaan valitun kokonaispalkkavaatimus 80 %:sta työajasta on 7300 /kk; edelliselle vakituiselle vastaavalle lääkärille on maksettu samasta työajasta 5638 /kk ja Kunnallisen lääkärin virkaehtosopimuksen LS , liite yhden, mukaan kokonaispalkka 80 %:sta työajasta on 4094 /kk. Perusturvalautakunta on ylittänyt toimivaltansa hyväksymällä valitulle lääkärille kokonaispalkan 7300 euroa/kk. Hailuodon kunnan hallintosäännön 22 :n mukaan kunnanhallitus päättää osastopäälliköiden ja osastojen henkilöstön palkoista, eli kunnanhallituksen olisi pitänyt tehdä päätös palkasta ei lautakunnan. Kunnanhallitus ei otto-oikeutta käyttäessään ole tehnyt päätöstä vastaavan lääkärin palkasta. Hallintolain 45 :n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Saman pykälän mukaan päätöksen perustelut on esitettävä myös monijäsenisen toimielimen toimittamassa vaalissa, jos päätös merkitsee olennaista muutosta vakiintuneeseen käytäntöön. Pyydämme kunnanhallitusta tekemään päätöksen vastaavan lääkärin palkasta, sekä myös perustelemaan päätöksen, jos palkka eroaa olennaisesti aikaisemman lääkärin palkasta. 3. TERVEYDENTILAA KOSKEVA SELVITYS Laki kunnallisesta viranhaltijasta (7 ) säätää, että virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Laki edellyttää myös, että jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena. Perusturvalautakunta ei päätöksessään ole edellyttänyt terveydentilaa koskevan selvityksen toimittamista. Myöskään kunnanhallitus ei ole ottanut asiaa esille otto-oikeutta käsitellessään. Pyydämme

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus kunnanhallitusta oikaisemaan päätöstään koskien terveydentilaa koskevaa selvitystä. 4. KOEAIKA Vastaavan lääkärinviran päättyneessä haussa on määritelty 6 kk:n koeaika (Laki kunnallisesta viranhaltijasta /3049 8). Valittu henkilö ei ole ollut aiemmin virkasuhteessa Hailuodon kuntaan. Perusturvalautakunta tai kunnanhallitus eivät ole päätöksissään perustelleet, miksi koeaikaa ei tarvita. Päätös poikkeaa Hailuodon kunnan yleisestä käytännöstä. Hallintolaki (45 ) edellyttää, että viranomaiset perustelevat päätöksensä. Pyydämme kunnanhallitusta oikaisemaan päätöstään koskien koeaikaa ja määräämään ilmoituksenmukaisen kuuden kuukauden koeajan. Hailuodossa Kari Poikolainen rakennusmestari, eläkeläinen asuinkunta: Hailuoto Kaitalankuja Hailuoto Raili Louhimaa taloussihteeri, eläkeläinen asuinkunta: Hailuoto Kaitalankuja Hailuoto LIITTEET - oikeaksi todistettu jäljennös kunnanhallituksen kokouksesta , 90 (sisältää oikaisuvaatimusohjeen) - vastaavan lääkärin virkaa koskeva hakuilmoitus (hakuaika päättyy ) " Sasu Ripatti kirjoittaa saapuneessa oikausvaartimuksessa: "OIKAISUVAATIMUS HAILUODON KUNNANHALLITUKSELLE ASIA: Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen HAKIJA: Sasu Ripatti Pölläntie 455, Hailuoto puh. VAATIMUKSET: Vaadin selvitystä vastaavan lääkärin päätöksestä.

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vaadin tehtyä päätöstä kumottavaksi. PERUSTELUT: Hailuodossa on erittäin tärkeää, että johtava lääkäri on ammattitaitoinen. Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää ei ole pätevä kyseiseen virkaan. On kyseenalaista kuinka kunnanhallitus on voinut tehdä näin törkeän virheen valitessaan Hyrynkangas-Järvenpään virkaan pätevyysvaatimusten vastaisesti. Kyseessä on virheellinen menettely. Vaadin asiaan selvitystä sekä päätöstä kumottavaksi PAIKKA JA AIKA: Hailuodossa, Sasu Ripatti " Päätösesitys: Kunnanhallitus toteaa oikaisuvaatimukset oikeutetuiksi ja palauttaa asian käsiteltäväkseen sekä esittää valtuustolle, että Hailuodon kunnanvaltuusto antaa luvan täyttää Hailuodon vastaavan lääkärin viran ilman erikoislääkärin pätevyysvaatimusta. Khall 236 Kunnanhallitus päätti äänin 4-3, että koska kunnanhallitus ei kokouksessaan muuttanut lääkärin valintaa koskevaa perusturvalautakunnan päätöstä, ei pöytäkirjan pykältästä 90 voi tehdä oikaisuvaatimusta. Kunnanhallitus jättää tehdyt oikaisupyynnöt käsittelemättä. Tehdyt esitykset ja äänestyselostus: Oiva Tanskanen esitti, että kunnanhallitus päättää, että koska kunnanhallitus ei kokouksessaan muuttanut lääkärin valintaa koskevaa perusturvalautakunnan päätöstä, ei pöytäkirjan pykältästä 90 voi tehdä oikaisuvaatimusta. Kunnanhallitus jättää tehdyt oikaisupyynnöt käsittelemättä. Maarit Parrila kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että päätösesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Tanskasen esitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä EI-ääntä(Tanskanen, Nieminen, Parrila, Pramila) ja kolme JAA-ääntä(Isola, Stöckell, Suomela). Raili Louhimaa oli toimittanut täydennyksen ensin esiteltyyn oikaisuvaatimukseen. Liite.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oulun hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa mennessä kunnanhallituksen 90 päätöksestä jätetystä valituksesta. Kunnanhallitus on lausuntonaan todennut puheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti ettei sillä ole lisättävää hallinto-oikeudelle toimitettuihin dokumentteihin ja päätöksiin. Oulun hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen ja on lähettänyt asiakirjat tiedoksi ja toimenpiteitä varten päätöksessä mainituissa tarkoituksissa. Asiakirjat pyydetään palauttamaan Oulun hallinto-oikeuden arkistoon toimenpiteiden jälkeen viimeistään Oulun hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen päätöksen ja palauttaa asian kunnanhallituksen uudelleen käsiteltäväksi. Asian näin päättyessä lausuminen päätösten täytäntöönpanon kieltämisestä koskevasta vaatimuksesta raukeaa. Kunnanhallitus on kokouksessaan evästänyt oikaisuvaatimuksen käsittelyä ja päättää ottaa 104 uudelleen käsittelyyn huomioiden molemmat saapuneet oikaisuvaatimukset. Päätösehdotus: Lausuntonaan kunnanhallitus toteaa seuraavaa: 1. Kelpoisuusehtojen täyttyminen Toimivalta asiassa on hallintosäännön 8 mukaisesti lautakunnalla. Valtuuston asiaa sivuava päätös on luonteeltaan poliittista ohjaus. 2.Lääkärin palkka ja päätöksen perusteleminen Vastaavan lääkärin virka on ollut avoinna vuonna 2012 kahden hakukerran ajan. Hakuilmoitus on mahdollistanut oman palkkatoiveen esittämisen. Hakuajan loppuun mennessä saapui kaksi hakemusta joista valittu täytti hakuilmoituksen edellytykset. Kunnallisen sopimusjärjästelmän mukaisesti palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Kunnallisen lääkärisopimuksella tehtäväkohtaisen palkan alaraja on sovittu virkaehtosopimuksella. Tehtäväkohtaiset palkat lääkärisopimuksessa poikkeava merkittävästä, perustuen mihin mediaaniluokkaan hinnoittelukohdan viranhaltija on milloinkin sijoitettu. Mediaaniluokat perustuvat vanhan sopimuskäytäntöön jossa palkkauksessa oli ylä- ja alaraja.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Työnantaja voi myös määritellä palkan myös kokonaispalkaksi joka sisältää tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen osan. Johtavien viranhaltijoiden osalta kokonaispalkka on yleinen käytäntö. Hailuodon kunnan hallintosäännön 22 mukaan kunnanhallitus päättää osastopäälliköiden ja osastojen henkilöstön palkasta. Kunnanhallitus on otto-oikeutta käyttäessään päättänyt viran palkkauksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti. 3. Terveydentilaa koskeva selvitys ja koeaika Terveydentilaa koskevaa selvitystä toimittamatta jättäminen tai koeajan noudattamatta jättäminen ei ole este virkaan ottamisen vahvistamiselle.terveydentilaa koskeva selvitys on sittemmin pyydetty, toimitettu ja hyväksytty. Koeaikaa ei ole katsottu tarpeelliseksi koska valittu viranhaltija on työskennellyt Hailuodon kunnassa useaan otteeseen lääkärinä eikä hänen perustehtävissään ole tapahtunut näiltä osin oleellista muutosta. Edellä mainituin perusteluin kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimukset. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Oikaisuvaatimus vastaavan lääkärin viran täyttäminen_poikolainen/louhimaa Liite 2 Oikaisuvaatimus vastaavan lääkärin viran täyttäminen_ripatti Liite 3 Taydennys oikaisuvaatimukseen_louhimaa

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hailuodon Kalasavustamo Oy:n vuokrasopimus Khall 237 Hailuodon Kylmäsavu Ky on yristykaupan myötä nyt Hailuodon Kalasavustamo Oy. Kyseisen muutoksen myötä vuokrasopimus laaditaan vanhoin ehdoin uudella vuokralaisella. Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä esitettävän vuokrasopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Vuokrasopimus Hailuodon kalasavustamo

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kauppakirjan hyväksyminen Prokkola ja Riikonen Khall päivätyllä kauppakirjalla ovat Raili Prokkola ja Heikki Riikonen ostaneet Hailuodon kunnalta Vaski 2 -nimisen tilan kiinteistötunnus Tilan pinta-ala on 0,2601 ha ja kauppahinta ,- euroa. Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä esitettävän kauppakirjan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen täydennettynä seuraavasti. Tilalla olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman museoviraston lupaa. Matti Hautanen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Liitteet Liite 5 Kauppakirja Vaski2_Prokkola_Riikonen

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hailuodon kunnan laskutus ja peritäohje Khall 239 Hailuodon kunnan laskutus ja perintäohje on vuodelta 1997.Myyntireskontran hoito on päätetty ulkoistaa Monetra Oy:n hoidettavaksi vuoden 2014 alusta lähtien. Laskutus ja perintäohje on ajanmukaistettu vastaamaa ulkoistetun palvelun rajapintoja.monetran ja kunnan välinen työnjako on määritelty vastuumatriisissa. Työnjako ja vastuu Hailuodon kunnan, Monetra Oy:n ja perintätoimiston kesken on uudessä ohjeessä pyritty määrittelmään yksiselitteisesti. Käytännöt muuttuvat siten että erääntynyt lasku siirretään suoraa perintätoimiston hoidettavaksi, siten että perintätoimisto lähettää ensi kaksi maksuhuomautusta, Jos suoritusta ei saada perintätoimisto huolehtii pakkoperintään. Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy uuden laskutus ja perintäohjeen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Hailuodon kunnan laskutus- ja perintäohje

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Hyvinvointikertomus 2014 Khall 240 Hailuodon kunnan hyvinvointityöryhmä on valmistellut Hyvinvointikertomus 2013 ja hyvinvointisuunnitelman Päätösehdotus: Hailuodon kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointikertomuksen 2013 ja hyvinvointisuunnitelman ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Hailuodon kunnan Hyvinvointikertomus 2013 ja suunnitelmat

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Khall 241 Kunnanhallitus on antanut talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma laadintaohjeen Käyttömenojen kasvu on ohjeessa annetussa raamissa vuoden 2013 tasosta 0,5%. Verotulot on arvioitu kuntaliiton ennusteen mukaisesti. Veroprosentti on valtuuston päätöksen perustuen entinen 19,25%. Valtio-osuudet on myös arvioitu kuntaliiton ennakkotietojen mukaisesti. Palkkakustannusten ja henkilösivukustannusten arvio perustuu tupo-sopimukseen ja kuntaliiton suosituksiin. Käyttöomaisuuskirjanpidossa on otettu käyttöön uusi poistosuunnitelma. Poistojen määrä kaksinkertaistuu tästä johtuen. Talousarvio on laadittu uudella Intime ohjelmalla Monetra Oy:n avustuksella. Tässä yhteydessä on tilikartaa ja talousarvion hierarkiatasoja uudistettu valtuuston toiveita kuunnellen. Vertailutiedot tilinpäätös 2012 ja talousarvio 2013 on siirretty vastaavuustaulukoilla uuteen rakenteeseen. Niiden täsmäyttäminen täydellisesti ei ole mahdollista. Vertailuvuodet ovat ensimmäisen uutena budjettivuotena suuntaa-antavia. Talousarvion tekstiosaluonnos sekä alustava hallituksen sitovuustason talousarvioesitys esitetään liitteenä. Alustavan budjettiyhteenvedon vuosikate on euroa ja tilikauden alijäämä on euroa. Päätösehdotus: Kunnanhallitus käy evästys- ja arvokeskustelun talousarvoesityksestä sekä ohjeistaa tehtävistä muutoksista, kunnanjohtajan esitys tasapainottamistoimenpidevaihtoehdoista annetaan kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Tuloslaskelma 2014_kunnanhallitukselle Liite 9 Talousarvioehdotus 2014_kunnanhallitukselle Liite 10 Talousarvion 2014 perustelutekstit Liite 11 Investoinnit 2014_kunnanhallitukselle Liite 12 Hierarkiataso 2014 Liite 13 Hailuodon Vesihuollon talousarvion perustelut 2014

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 242 1) Kiinteistönluovutusilmoitukset 3 kpl 2) Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry, syyskokouskutsu ) Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta, Maksatushakemuksen hylkäämispäätöksestä koskevaan valitukseen päätös. 4) Osuuspankki, Suoraveloitussopimuksen irtisanomisilmoitus 5) Opetus- ja kulttuuriministeriö, Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen Dnro 56/592/2013 6) Valtiovarainministeriö, Kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisen hakeminen VM162;01/2011 7) Oulun kaupunki: Ote kaupunginhallituksen lausuntopyynnöstä Merialueen osayleiskaava 8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ky, Valtuuston pöytäkirja ja hallituksen pöytäkirja ja hallituksen pöytäkirja 9) OSEKK:n yhtymähallituksen esityslista , Yhtymäkokouksen esityslista , Yhtymähallituksen esityslista ) Sitra, Kutsu Kansalliseen resurssiviisaus-foorumiin Hki 11) Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma-hanke loppuraportti ja esite Maakuntahallituksen pöytäkirja ) Suomen Kuntaliitto, Yleiskirje 19/80/2013, Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna ) ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaa, Luonnonsuojelulain mukainen päätös: Maatalousyhtymä Kurikka/Lehmus Hakemuksen vireilletulo; hakemus elinkeinojen kehittämishankkeen maksamiseksi. Hailuodon kunnan peruskoulun uudisrakennus, valtionavustuksen loppuerän maksaminen Vattenfall-seurantaryhmän kokous , Ympäristörahan käyttö ) Eläketurvakeskus, Tilasto vuodelta 2012 Suomen eläkkeensaajista kunnittain 15) Teosto, Teoston musiikinkäyttölupien hinnat vuonna )Tutkimusasema , tarjouspyyntö piti olla kunnanhallituksen infossa ) Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 63 Sivistyslautakunta 27.11.2013 AIKA 27.11.2013 klo 18:30-20:10 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 1 Etelän terveysasemien johtavan ylilääkärin pöytäkirjan nähtävilläolo vuonna 2014 Päätös päätti, että Etelän terveysasemien johtavan ylilääkärin pöytäkirjat pidetään

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 09.12.2013 AIKA 09.12.2013 klo 13:00-17:04 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen järjestäytyminen 3 245 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 1 Pöytäkirjan nähtäväpito päätös Päätös Perhe - ja sosiaalipalvelujen johtajalääkäri päätti, että johtajalääkärin pöytäkirjat pidetään Helsingin kaupungin kirjaamossa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 3.11.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 5/2011. Asia Sivu. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 3.11.011 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitellyt asiat: Asia Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 48 valinta 47 49 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-1435-14 HEL 2015-002922 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti koulutuksen,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain. Päätös

8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain 45-88-16 HEL 2016-002895 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen,

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 30 Månsas Productions Oy, liiketilan vuokraus osoitteesta Metsäpurontie 25 HEL 2016-000895 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 4/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 4/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Rakennusvalvontaviraston työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2015 HEL 2015-005265 T 01 04 05 Päätös Päätöksen perustelut hyväksyi rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 92 E-Fa La Oy, uusi vuokrasopimus osoitteessa Kanavakatu 6, Tulli- ja pakkahuone HEL 2016-003438 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2016 27 Tarkastuslautakunta 12.09.2016 AIKA 12.09.2016 klo 16:00-18:47 PAIKKA KPMG:n kokoustilat, Isokatu 32 B, 90100 Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus 4/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus 4/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 9 Terveystarkastajan viran täyttäminen ympäristökeskuksessa; ravintolat -yksikkö HEL 2014-004221 T 01 01 01 01 Päätös Merkittiin, että säästösyistä täyttämättömänä ollut

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain Päätös

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain 45-1505-14 HEL 2015-002037 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti kumota päätöksen 8

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 180 Globe Hope Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Mannerheimintie 22-24 HEL 2016-008073 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti,

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 44 Kotihoito Saga Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Soittajantie 1 HEL 2016-001583 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot