Wilo-CC-System FIN. Asennus- ja käyttöohjeet (PDF-03/2006) Wilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wilo-CC-System FIN. Asennus- ja käyttöohjeet. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo"

Transkriptio

1 Wilo-CC-System FIN Asennus- ja käyttöohjeet (PDF-03/2006) Wilo

2 Fig. 1.1: Fig. 1.2:

3 Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4:

4 Asennus- 1 Yleistä ja käyttöohjeet Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat asentaa laitteen tai käyttää sitä! 1.1 Tätä asiakirjaa koskevaa Tämä on tuotteen huolto- ja käyttöohje (asennus- ja käyttöohje). Säilytä se aina valmiina lähellä tuotetta. Tätä käyttöohjetta on noudatettava, jotta laitetta käytetään määräysten mukaisesti ja oikein. Tämä huolto- ja käyttöohje (asennus- ja käyttöohje) vastaa tuotteen rakennetta ja sen kehitystasoon perustuvia turvateknisiä normeja ohjeen mennessä painoon. 2 Suojaohjeet Nämä ohjeet sisältävät turvallisuusnäkökohtiin liittyviä perussääntöjä, joita tulee tiukasti noudattaa sekä asennuksen että käytön yhteydessä. Tästä syystä sekä asentajien että käyttäjien tulee ehdottomasti lukea nämä ohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Tämän pääotsikon alla olevien turvallisuusviitteiden ohella on syytä kiinnittää huomiota myös jäljempänä tulevien otsikoiden yhteydessä erityisesti mainittuihin ja merkittyihin turvallisuusviitteisiin. 2.1 Tämän ohjekirjan turvallisuusmerkintöihin liittyvät symbolit Näissä käyttöohjeissa mainitut varotoimenpiteet, joiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja, on merkitty seuraavalla symbolilla: HUOM! Sähköenergiasta aiheutuvista vaaroista varoittavat varotoimenpiteet on merkitty seuraavalla symbolilla: Seuraavaa symbolia käytetään osoittamaan, että asianmukaisten suojaohjeiden laiminlyönti saattaa vahingoittaa pumppua/koneistoa ja sen toimintoja: 2.3 Suojaohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvat vaarat Suojaohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vahinkoa henkilöille ja pumpulle tai järjestelmälle. Suojaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä mahdolliset takuu- tai korvausvaateet. Tarkemmin eriteltynä laiminlyönti voi aiheuttaa esim. seuraavia vaaratilanteita: Tärkeiden pumppu- tai koneistotoimintojen pettäminen Mekaanisista tai sähköön liittyvistä syistä aiheutuvat loukkaantumiset. 2.4 Käyttäjän turvallisuusviitteet Onnettomuuksien välttämistä koskevia paikallisia sääntöjä tulee noudattaa. Sähköenergiasta aiheutuvat vaarat tulee sulkea pois (paikallisia ja yleisiä sääntöjä noudattaen). VDE-määräyksiä sekä paikallisen sähköyhtiön sääntöjä on noudatettava. 2.5 Tarkastuksia ja asennusta koskevat turvallisuusviitteet Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että kaikki tarkastus- ja asennustyö suoritetaan ainoastaan valtuutettujen ja pätevien työntekijöiden toimesta ja vasta sen jälkeen kun he ovat huolellisesti perehtyneet näihin ohjeisiin. Työtä tulee periaatteessa suorittaa ainoastaan pumpun/koneiston ollessa sammutettuna ja täysin lepotilassa. 2.6 Mielivaltaiset muutokset ja varaosien hankinta Mitkään muutokset pumppuun/koneistoon eivät ole sallittuja ilman valmistajien lupaa. Alkuperäiset varaosat takaavat turvallisuuden ja luotettavuuden. Valtuuttamattomien varaosien käyttö saattaa mitätöidä mahdolliset välillisistä vahingoista aiheutuvat korvausvaatimukset. 2.7 Ei-sallitut käyttöolosuhteet Koneiston käyttöturvallisuus taataan vain, jos sitä käytetään ehdottomasti tämän ohjekirjan kappaletta 4 noudattaen. Katalogi/tietolomakkeella määriteltyjä rajoja ei saa ylittää missään olosuhteissa. 3 Kuljetus ja väliaikainen säilytys 2.2 Myynnin edellytykset Laitetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on siihen tarvittava pätevyys. HUOM! Ohjauskeskus on suojattava kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Sitä ei saa altistaa alueen - 10 C C rajojen ulkopuolella oleville lämpötiloille. Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 3

5 4 Käyttötarkoitus CC-ohjauskeskus on tarkoitettu paineennostamoiden automaattiseen, vaivattomaan säätöön (yksi- tai monipumppujen). Käyttöalueita ovat kerrostalot, hotellit, sairaalat, hallinto- ja teollisuusrakennukset. Signaaligeneraattorilla pumput toimivat äänettömästi ja energiaa säästävästi. Pumppujen tehoa sopeutetaan jatkuvasti muuttuviin lämmityksen ja veden jakelun tarpeisiin. 5 Tuotetiedot 5.1 Tyyppitiedot esim.: CC 4 x 3,0 FC CC Comfort-ohjain 4 x Pumppujen lukumäärä 1-6 3,0 Moottorin enimmäisteho P 2 [kw] FC Taajuusmuuttajalla (Frequency Converter) 5.2 Tekniset tiedot Verkkojännite [V]: 3~400 V, 50/60 Hz Nimellisvirta I [A]: katso tyyppikilpeä Kotelointiluokka: IP 54 Ympäristön maksimilämpötila: 40 C Verkkosuojastus: kytkentäkaavion mukaisesti 6 Kuvaus tuotteesta ja lisävarusteista 6.1 Säätöjärjestelmän kuvaus Toimintakuvaus Muistiohjelmaohjauksella (SPS) ohjattava Comfort-säätöjärjestelmä on tarkoitettu enintään 6 yksittäispumpun käsittävien paineenkorotusasemien ohjaukseen ja säätöön. Järjestelmän painetta säädetään signaaligeneraattoreilla kuormituksen mukaisesti. Säädin vaikuttaa yhteen taajuusmuuttajaan, joka puolestaan vaikuttaa pumpun kierroslukuun. Kierrosluvun myötä muuttuu pumpun teho ja sen myötä paineenkorotusaseman tehonanto. Vain peruskuormituspumppu on kierroslukusäätöinen. Huippukuormituspumput eivät käynnisty ja sammu automaattisesti kulloisen kuormituksen mukaisesti, jolloin peruskuormituspumppu suorittaa hienosäädön asetettuun tavoitearvoon. Säätöjärjestelmät on suunniteltu erilaisiksi riippuen pumppujen lukumäärästä ja säätövaatimuksista Säätölaitteen rakenne Säätölaitteen rakenne on riippuvainen siihen liitettävien pumppujen tehosta (suorastartti: kuva 1.1 tai tähtikolmiostartti: kuva 1.2). Siihen kuuluvat seuraavat pääkomponentit: Pääkatkaisija: Ohjauskeskuksen käynnistys ja sammutus (kuva 1) Kosketusnäyttö: Käyttötietojen ja toimintatilan näyttö (lisätietoa kohta valikot) muuttuvalla taustavalon värillä. Valikon vaihtoehtojen valinta ja parametrien syöttö näytön kosketusherkän pinnan kautta. (kuva 2). Ohjelmoitavissa oleva muistiohjelmaohjaus Moduuliksi koottu muistiohjelmaohjaus verkkolaitteella. Laitteen kulloinen kokoonpano on järjestelmästä (ks. alla) riippuvainen (kuva 3) Komponentit (katso kuva 2) Nro Taajuusmuuttajalla Ilman taajuusmuuttajaa 1-3 pumppua 4-5 pumppua 6 pumppua 1-6 pumppua Keskusyksikkö (CPU) ➀ Analoginen moduuli 2E/1A ➁ Digitaalinen moduuli 4E/4A ➂ Digitaalinen moduuli 8E/8A ➂ COM-liitäntä ➃ - Verkkolaite 24V ➄ Taajuusmuuttaja: Taajuusmuuttaja säätää peruskuormituspumpun kuormituksesta riippuvaista kierroslukua - kuuluu vain COR-laitteisiin (kuva 4) Moottorisuodatin: Suodatin sinimuotoisen moottorijännitteen takaamiseksi ja jännitehuippujen tukahduttamiseksi - kuuluu vain COR-laitteisiin (kuva 5) Käyttömoottorien ja taajuusmuuttajan suojastus: Pumppumoottorien ja taajuusmuuttajan suojastus. Laitteissa, joihin kuuluu P 2 4,0 kw: moottorikontaktorin kytkin. (kuva 6) Kontaktorit/kontaktoriyhdistelmät: Kontaktorit pumppujen käynnistämiseen. Laitteissa P2 5,5 kw on lisäksi lämpörele ylivirtasuojausta varten (Säätöarvo: 0,58 * I N ) ja aikarele tähtikolmio-vaihtokytkentää varten (kuva 7) 4 Wilo AG 03/2006

6 Käsi-0-automaattikytkin: Kytkin, jolla valitaan pumpun käyttötapa käsikäyttö (hätä- ja/tai testauskäytössä verkkokäyttöinen; moottorikontaktori käytössä), 0 (pumppu on käynnistetty sitä ei voi käynnistää muistiohjelmaohjauksen kautta) ja Auto (pumppu aktivoidaan automaattikäytössä muistiohjelmaohjauksen kautta) (kuva. 8) Laitteiston käyttötavat Ohjauskeskusten normaalikäyttö taajuusmuuttajalla (ks. kuva 3) Sähköinen signaaligeneraattori (mittausalueen säätäminen valikon kautta) välittää säätösuureen tavoitearvon skaalan 4-20 ma välisenä sähkösignaalina. Näin säätölaite pitää järjestelmän paineen vakiona vertailemalla tavoite- ja tosiarvoa toisiinsa (lisätietoaa perustavoitearvon säätämisestä on ➄ valikossa ). Ellei ole "Extern- Aus -ilmoitusta tai mitään hälytystä, käynnistyy kierrosluvultaan säädetty peruskuormituspumppu kuormituksen mukaan. Ellei kyseinen pumppu tyydytä vaadittua tehon tarvetta, järjestelmä käynnistää yhden huippukuormituspumpun. Jos tarve kasvaa, niin se käynnistää useampia huippukuormituspumppuja. Huippukuormituspumput käyvät vakiokierrosnopeudella, mutta peruskuormituspumpun kierrosluku säädetään kulloisenkin tavoitearvon mukaan ➆. Mikäli tarve laskee niin, että säätävä pumppu työskentelee sen tehoalueen alarajan alla eikä tarveen kattamiseksi tarvita enää huippukuormituspumppua, käynnistyy peruskuormituspumppu hetkelliseksi ylempään kuormitukseen ja huippukuormituspumppu sammuu. Peruskuormituspumppu sammuu itsestään nolla-arvokatkaisun kautta. Jos paine laskee alle tavoitearvon, laitteisto käynnistyy uudelleen. Huippukuormituspumpun käynnistämisen ja sammuttamisen tarpeelliset parametriarvot (kytkentätaso ➇/➈; viiveajat) ovat valikossa Jotta vältetään painehuiput käynnistymisen yhteydessä ja paineen katkeaminen laitteen sammuttamisen yhteydessä, voi peruskuormituspumpun kierrosluku laskea tai nousta näiden toimintavaiheiden aikana. Tämän "painehuippusuodattimen" kyseisiä taajuusasetuksia voi säätää valikossa sivu 2. Ohjauskeskuksen normaalikäyttö taajuusmuuttajalla (ks. kuva 4) Myös ohjauskeskuksissa (verkkokäyttö) ilman taajuusmuuttajaa tai viallisen taajuusmuuttajan avulla säätösuure muodostetaan tavoite- ja tosiarvon vertailun avulla. Koska ei kuitenkaan ole mahdollisuutta peruskuormituspumpun kuormituksen mukaiseen kierrosluvun sopeuttamiseen, toimii järjestelmä kaksiasentosäätimenä kohtien ➃ ja ➄ / ➅ välillä. Huippukuormituspumpun käynnistyminen ja sammuminen tapahtuu yllä mainitulla tavalla. Peruskuormituspumpun sammuttamiseksi voidaan valikossa asentaa erillinen ➅ kytkentäkynnys. Sammuminen nolla-arvon seurauksena Yksittäispumppukäytössä minimaalisella taajuudella suoritetaan tavoitearvon vähäisen nousun takia joka 60. sekunti nolla-arvotesti. Ellei paine laske uudelleen korkeamman tavoitearvon palautuksen jälkeen, ollaan tuolloin nolla-arvossa ja peruskuormituspumppu sammuu, kun säädetty viiveaika (valikko ) on kulunut. Käytössä ilman taajuusmuuttajaa peruskuormituspumppu sammuu saavutettuaan 2. katkaisutason (katso yllä) viiveajan kuluttua. Jos peruskuormituspumpun paine laskee käynnistymistason alapuolelle, käynnistyy pumppu uudelleen. Pumpunvaihto Kaikkien pumppujen mahdollisimman tasaisen kuormittamisen saavuttamiseksi ja pumppujen käyntiaikojen tasauttamiseksi käytetään erilaisia pumpunvaihtomekanismeja. Nämä asetukset ovat valikossa Jos pumpunvaihto valitaan käyttötuntien perusteella, järjestelmä määrittää käyttötuntimittarin ja pumppudiagnoosin avulla (hälytykset, aktivointi) peruskuormituspumpun (käyntiajan optimointi). Vaihtomekanismia varten säädettävä aika ilmaisee käyntiajan eron sallitun enimmäismäärän. Syklinen pumpunvaihto johtaa säädetyn ajan kulumisen jälkeen peruskuormituspumpun vaihtoon. Käyttötunteja ei tuolloin huomioida. Jos vaihtomekanismiksi valitaan impulssi, peruskuormituspumppu vaihdetaan jokaisen vaatimuksen yhteydessä. Myöskään silloin ei huomioida käyttötunteja. Pumpun voi määrittää pysyvästi peruskuormituspumpuksi kohdan pumpun esivalinta kautta. Huippukuormituspumput vaihdetaan käyntiajan mukaan optimoidusti riippumatta peruskuormituspumpun vaihtomekanismista. Se tarkoittaa, että pumppuvaatimuksissa käynnistyy aina ensimmäiseksi ja sammuu viimeisenä laskeneen poiston yhteydessä se pumppu, jonka käyntiaika on vähäisin. Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 5

7 Varapumppu Pumpun voi määrittää varapumpuksi valikossa Tämän käyttötavan aktivointi johtaa siihen, ettei pumppu ohjaudu tavallisen käytön aikana. Se käynnistyy vasta sitten, kun jokin pumppu sammuu vian vuoksi. Varapumppu on kuitenkin seisontavalvonnan alainen ja se otetaan mukaan testausajoon. Käyntiajan optimointi varmistaa, että jokainen pumppu siirtyy joskus varapumpuksi. Pumppujen testausajo Pidempien seisokkiaikojen välttämiseksi suositellaan pumppujen syklistä testausajoa. Valikosta voidaan määrittää 2 testausajon välinen aika ja testausajon kesto. Yksi testausajo voidaan suorittaa vain laitteiston ollessa pysähdyksissä (sammumisen jälkeen nolla-arvotilassa) Vaihtoautomatiikka monipumppupumppaamossa *Laitteistot taajuusmuuttajalla: Kun peruskuormituspumppuun tulee vika, se sammuu ja yksi huippukuormituspumpuista kytkeytyy taajuusmuuttajaan. Jos taajuusmuuttajaan tulee vika, laitteisto kytkeytyy käyttötapaan automaattinen ilman taajuusmuuttajaa asiaankuuluvalla säätömuodolla. Pumppaamot ilman taajuusmuuttajaa: Jos peruskuormituspumppuun tulee vika, se sammuu ja yksi huippukuormituspumpuista siirtyy ohjausteknisesti peruskuormituspumpuksi. Huippukuormituspumpun vika johtaa aina sen sammumiseen ja toisen huippukuormituspumpun käynnistymiseen (mahdollisesti myös varapumpun). Vedenpuute Säätöjärjestelmä saa esipaineen valvojan, esisäiliön uimurikytkimen tai tasoreleen havaitseman vedenpuuteilmoituksen avautuvan kontaktin kautta. Pumput sammuvat valikossa lukevan säädettävän viiveajan kuluttua. Jos ilmoitus keskeytyy viiveajan aikana, pumppujärjestelmä ei sammu. Laitteisto käynnistyy itsestään uudelleen vedenpuutteesta johtuvan sammumisen jälkeen, sitten kun ilmoitusta ei enää vastaanoteta. Maksimi- ja minimipaineen valvonta Raja-arvot laitteiston varmaa toimintaa varten voidaan säätää valikosta Maksimipaineen ylitys johtaa välittömästi kaikkien pumppujen sammumiseen. Paineen laskeuduttua käynnistymistasolle toiminta palautuu normaalitilaan. Jos 24 tunnin kuluessa tapahtuu 3 sammuminen liikapaineen takia, ryhmähälytys aktivoituu. Minimipaineen alitus johtaa välittömästi yhteiskäyttöilmoituksen aktivoitumiseen. Pumput eivät sammu. Maksimi- ja minimipaineen valvomiseksi voidaan yllä mainitussa valikossa syöttää hystereesi paineen arvoa ja aikaväliä varten, kunnes virheiden käsittely käynnistetään. Tällä tavoin on mm. mahdollista häivyttää lyhytaikaisia paineen huippuja tai katkoksia. Ulkoinen sammutus (Extern Aus) Avautuvan kontaktin kautta on mahdollista deaktivoida säätölaite ulkoisesti. Tällä toiminnolla on etusija, ja kaikki pumput sammuvat. Pumppujen testausajo pysyy aktiivisena. Toiminta anturivian aikana Anturivian tapahtuessa (esim. johtimen katkos) voidaan kytkinlaitteen käyttäytyminen määrittää valikossa Järjestelmä joko sammuu, käyttää kaikkia pumppuja maksimikierrosnopeudella tai ajaa yhden pumpun yhteen valikossa säädettävään kierroslukuun. Varakäyttö Siinä tapauksessa, että säätölaite vioittuu, on olemassa mahdollisuus ottaa pumput yksittäin käyttöön verkosta käsi-0-auto -kytkimen (kuva 1.1/ 1.2; kohta 8) kautta. Tällä toiminnolla on etusija ennen pumppujen automaattista käynnistystä Moottorikontaktori Ylikuumenemissuoja Käämityssuojakontaktilla varustetut moottorit (WSK) ilmoittavat ohjauslaitteelle käämien ylilämpötilasta yhden bimetallikontaktin avautuman kautta. Käämityssuojakontaktiliitäntä tehdään kytkentäkaavion mukaan. Viat moottoreissa, joissa on lämpöherkkä vastus (PTC) ylikuumenemista vastaan, voidaan käsitellä ylimääräisen analysointireleen avulla. Ylivirtasuoja Ohjauskeskusten moottorit arvoon 4,0 kw asti ko. arvo mukaanlukien suojataan moottorikontaktorin kytkimen kautta lämpölaukaisimella ja sähkömagneettisella laukaisimella. Laukaisuvirta on säädettävä suoraan. Ohjauskeskusten moottorit alkaen 5,5 kw suojataan termisen ylikuormitusreleen avulla. Ne asennetaan suoraan moottorikontaktoreihin. Laukaisuvirta on säädettävä ja sen arvo on käytettäessä pumppujen Y- -käynnistystä 0,58 * I nimellinen. Kaikki moottoreiden suojauslaitteet suojaavat käynnissä olevaa moottoria, kun sitä käytetään taajuusmuuttajan avulla tai kun se on verkkokäytössä. Ohjauskeskukseen kerääntyneet pumppuhälytykset johtavat kyseisen pumpun käynnistymiseen ja ryhmähälytyksen aktivointiin. Hälytys on kuitattava hälytyksen aiheuttajan poistamisen jälkeen. Moottorikontaktori on aktiivinen myös varakäytössä ja virheen aiheuttanut pumppu sammuu. 6 Wilo AG 03/2006

8 6.2 Ohjauskeskuksen toiminta Toiminnot Pääkatkaisija päällä/pois Kosketusnäyttö (grafiikkakelpoinen, 128 x 64 pikseliä) näyttää pumppujen, säätimen ja taajuusmuuttajan toimintatilan. Lisäksi kaikkia laitteiston parametrejä voi säätää näytön kautta. Taustavalo vaihtuu käyttötilan mukaan: VIHREÄ laitteisto on kunnossa; PUNAINEN hälytys; ORANSSI vika on yhä olemassa, vaikka se on jo kuitattu. Toiminnot tulevat kosketusnäytölle kontekstin mukaan ja ne voidaan valita suoraan. Ilmitekstinäyttöjen lisäksi käyttöön tulevat graafiset merkit: Symboli Toiminto/käyttötarkoitus Edelliselle sivulle siirtyminen Edelliselle sivulle siirtyminen Sivulta poistuminen (Escape) paluu on kontekstista riippuvainen Päävalikon näyttö Sisäänkirjautumis- / uloskirjautumisikkunan näyttö Sisäänkirjautuminen Uloskirjautuminen Pumppu on sammutettu Pumppu on kytketty verkkoon Pumppu on valittu käyttöön taajuusmuuttajan avulla, mutta se on sammutettuna Pumppu on kytketty taajuusmuuttajaan Laitteisto on sammutettu toiminnosta ulkoinen sammutus (Extern Aus) Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 7

9 6.2.2 Valikon rakenne Säätöjärjestelmän valikon rakenne on seuraavanlainen: Päänäyttö 0 (pumpun tila, tosiarvo säätösuure) Pumppu (käyttötapa, käyttötiedot, info) Kaavio 2 (tosiarvo säätösuure, taajuusmuuntajan taajuus) Päävalikko 3 (sisään- ja uloskirjautuminen, hälytykset, parametriasetukset, salasanan jako, laitteistotiedot) Pumpun käyttötapa 1.1 (käsi, 0 eli pois käytöstä, auto) Pumpun käyttötiedot 1.2 (käyttötunnit päivässä/yhteensä, toimintajaksot) Tiedot pumpusta 1.3 (tyyppi, akseliteho, nimellisvirta) Laukaisinasetus 2.1 (Näytteenottotiheys / s kaaviota varten) Simulointi 2.2 (tosiarvojen esivalinta käyttööottoa/testausta varten) Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen 3.1 Hälytykset 3.2 (ajankohtaiset ilmoitukset, listat, tekstiviestiasetukset) Hälytyslista Tekstiviestiasetukset (4 sivua: tekstiviesti-ilmoitin, prioriteetit, aseman nimi, puhelinnumerot) Parametrien asetusvalikot 3.3 (3 sivua) Laitteiston käyttötapa (automatiikka taajuusmuuttajan avulla tai ilman, käyttömoottori päällä/pois käytöstä) Käyttöparametrit tavoitearvo tavoitearvo Raja-arvot Anturi Säädinparametrit Peruskuormituspumppu (2 sivua: Kytkentätason/ -ajan syöttö) Huippukuormituspumppu (2 sivua: Kytkentätason/ -ajan syöttö) PID-säädin (asetus kp, Ti, Td; Auto-PID) Pumppuparametri Pumppujen lukumäärä (lukumäärä; varapumpuilla tai ilman) Pumpunvaihto (vaihtotila, ajat) Pumpun testausajo (ajat, testi) Taajuusmuuttajaparametrit (2 sivua: tyyppi, taajuusalueet, ajoluiskat) Taajuusmuuttajan tila (2 sivua: tilailmoitukset) Kellonaika (päivämäärän ja kellonajan asetus) Näytön asetukset (näytön äänimerkki päällä/pois käytöstä hälytysten ilmetessä) Varmistuskopiointi/palautus (parametrijoukkojen tallennus/ muistin virkistys) Kontrasti (näytön kontrastin asetus) Kieli (näytön kielen asetus) Tekstiviestiasetukset (4 sivua: tekstiviesti-ilmoitin, prioriteetit, aseman nimi, puhelinnumerot) Salasana 3.4 Salasanan 1. käyttäjä (salasanan 1. käyttäjän vaihtaminen) Salasanan 2. käyttäjä (salasanan 2. käyttäjän vaihtaminen) Tietoa ohjauskeskuksesta 3.5 (laitteistotyyppi ja -tiedot, sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen) Ohjauskeskuksen tiedot (2 sivua: laitteistonumero, valmistusvuosi, kytkentäkaavionumero, ohjelmaversiot) Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen Taulukossa 2 ovat kuvaukset valikon yksittäisistä kohdista. 8 Wilo AG 03/2006

10 Ohjauskeskuksen toiminta ja parametrien asetus on suojattu kolmivaiheisella turvajärjestelmällä. Halutulle käyttäjätasolle päästään syöttämällä oikea salasana (valikko 3.1 tai 3.5.2) (Näyttö indikaattorien kautta tasokuvausten ohella). Käyttäjä siirtyy järjestelmään painamalla sisäänkirjautumispainiketta. Käyttäjä1: Tällä tasolla (yleensä: paikallinen käyttäjä (esim. talonmies) lähes kaikkien valikon kohtien näyttö on mahdollista. Parametrien syöttöä on rajoitettu. Salasana (4 merkkiä; numeerinen) tälle käyttäjätasolle voidaan vaihtaa valikossa (tehdasasetus: 1111). Käyttäjä1: Tällä tasolla (yleensä: käyttäjä) on simulointitilaa lukuunottamatta kaikki valikon kohdat sallittuja. Parametrien syöttö on lähes rajoittamatonta. Salasana (4 merkkiä; numeerinen) tälle käyttäjätasolle voidaan vaihtaa valikossa (tehdasasetus: 2222). Käyttäjätaso huolto pidätetään WILOasiakaspalvelun oikeutena. 6.3 Toimituksen sisältö Ohjauskeskus WILO CC Kytkentäkaavio Huolto- ja käyttöohje 6.4 Lisätarvikkeet/-varusteet CC-järjestelmää voidaan täydentää seuraavilla lisävarusteilla.ne on tilattava erikseen. Lisäosat Puskuroitu verkkolaite PTC-analysointirele Tavoitearvon kaukoasetus tai säädinkäyttö Yksittäiskäyttöilmoitus tai -hälytys Vedenpuuteilmoitus Tavoitearvon vaihtaminen Väylän kiinnitys Yhteys Kuvaus Muistiohjelmanohjauksen jännite pysyy yllä verkkojännitteen katkeamisesta huolimatta PTC-vastuksen sisältämien pumppujen ylilämpötilan valvonta Tavoitearvon voi muuttaa ulkoisen analogisignaalin kautta tai ohjauskeskus toimii säädinkäytössä ulkoisen analogisignaalin kautta Pumpun tilan ilmoittavat kuormituksettomat kontaktit Kuivakäynnistä ilmoittavat kuormituksettomat kontaktit Vaihto tavoitearvon 1 ja 2 välillä ulkoisen signaalin kautta Moduuli eri väyläjärjestelmien kiinnitykseen (esim. CAN, Profibus, Modbus RTU, Ethernet, LON) Moduuli etädiagnoosia/-huoltoa varten (analoginen modeemi, ISDNliittymä, GSM-modeemi, WWWpalvelin) 7 Sijoittaminen/asennus 7.1 Asennus Seinäasennus: Paineenkorotusasemissa seinään asennettavat ohjauskeskukset on asennettu kompaktiin asemaan. Kun seinälaite halutaan kiinnittää erilleen kompaktista asemasta, kiinnitetään se 4 ruuvilla 8 mm. Seisova laite, SG: Seisova laite asennetaan vapaaasentoisesti tasaiselle pinnalle.mallissa on 100 mm korkuinen asennusjalusta kaapelin sisäänvientiä varten. Muita jalustoja voidaan tilata erikseen. 7.2 Sähköliitäntä Sähköliitännän saa suorittaa vain paikallisen sähköyhtiön hyväksymä sähköasentaja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti (Esim. VDEmääräykset). HUOM! HUOM! Verkkoliitäntä: Kokonaislaitteiston huolto- ja käyttöohjeen ohjeita on noudatettava. Pumpun verkkoliitännät: On noudatettava pumppujen huolto- ja käyttöohjetta (asennus- ja käyttöohjetta)! Pumput on liitettävä kiinnitysrimaan kytkentäkaavion mukaisesti, PE on liitettävä maadoituskiskoon. On käytettävä suojattua moottorikaapelia. Paineanturi: Paineanturi on liitettävä huolto- ja käyttöohjeen (asennus- ja käyttöohjeen) ja kytkentäkaavion mukaisesti liitäntänapoihin. On käytettävä suojattua kaapelia. Sen suoja on asetettava yksipuolisesti vaihdelaatikkoon. Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Ulkoinen käynnistys ja sammutus: Liitäntänapojen kautta voidaan tehdä kytkentäkaavion mukaisesti käynnistyksen ja sammutuksen kaukokytkentä jännitteettömän kontaktin (avauskosketin) avulla sen jälkeen, kun siltaus on poistettu (esiasennus tehtaalla). Ulkoinen käynnistys ja sammutus: Kontakti on kiinni Automaattikäyttö PÄÄLLÄ Kontakti auki Automaattikäyttö pois käytöstä, näytön symbolin ilmoitus Kontaktin kuormitus: 24 V DC / 10 ma HUOM! Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 9

11 Vedenpuutesuoja: Vedenpuutteen suojatoiminto voidaan liittää jännitteettömän kontaktin (avauskosketin) avulla liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti sen jälkeen, kun siltaus on poistettu (esiasennus tehtaalla). Vedenpuutesuoja: Kontakti on kiinni Kontakti auki Kontaktin kuormitus: HUOM! Ei vedenpuutetta Vedenpuute 24 V DC / 10 ma Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Ryhmäkäyttöilmoitukset ja/tai ryhmähälytykset SBM/ SSM: Liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti on käytettävissä kuormituksettomia kontakteja (vaihtokoskettimia) ulkoisia ilmoituksia varten. Kuormituksettomat kontaktit, joiden maksimikuormitus 250 V ~ / 2 A Valinnaiset pumpun yksittäiskäyttöilmoitukset, yksittäishälytykset ja vedenpuuteilmoitukset Liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti on käytettävissä kuormituksettomia kontakteja (vaihtokoskettimia) yksittäiskäyttö-, yksittäishälytys- ja vedenpuuteilmoituksia varten. Kuormituksettomat kontaktit, joiden maksimikuormitus 250 V ~ / 2 A Todellisen paineen näyttö: Liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti on käytettävissä 0-10 V signaali senhetkisen todellisen paineen ulkoista mittaus- tai näyttömahdollisuutta varten. Tuolloin vastaavat 0-10 V paineanturisignaalia 0..., joka on paineanturin päätearvo esim. Anturi Näytön painealue Jännite/paine 16 bar 0-16 bar 1 V = 1,6 bar HUOM! Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Todellisen jännitteen näyttö: Taajuusmuuttajan sisältämissä ohjauskeskuksissa on vastaavien liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti käytettävissä 0-10 V signaali sen hetkisen todellisen paineen ulkoista mittaus- tai näyttömahdollisuutta varten. Tuolloin 0-10 V vastaa taajuusaluetta 0-50 Hz. 8 Käyttöönotto Suositellaan, että WILO-asiakaspalvelu suorittaa laitteiston käyttöönoton. Ennen ensimmäistä käynnistystä on tarkastettava, että johdotus ja varsinkin maadoitus on suoritettu oikein. Käyttöönoton yksittäistoimenpiteissä on noudatettava kokonaislaitteiston huolto- ja käyttöohjetta (asennus- ja käyttöohjetta) (DEA). HUOM! Kaikkia liitäntänapoja on kiristettävä ennen käyttöönottoa! 8.1 Tehtaan asetus Säätöjärjestelmä on esisäädetty tehtaalla. Tehtaan asetukset voidaan palauttaa WILO-huollon toimesta. 8.2 Moottorin pyörimissuunnan tarkistus Käynnistä jokainen pumppu hetkeksi käyttötavassa»käsikäyttö«(valikko 1.1) tarkistaaksesi, onko pumpun pyörimissuunta verkkokäytössä pumppukotelossa olevan nuolen mukainen. Vesivoideltujen pumppujen kohdalla liitäntäkotelossa oleva LED-ohjausmerkkivalo osoittaa, onko pyörimissuunta oikea vai väärä (lisätietoa pumpun huolto- ja käyttöohje (asennus- ja käyttöohje). Jos kaikkien verkkokäytössä olevien pumppujen pyörimissuunta on väärä, vaihda päävoimajohdon 2 valinnaista vaihetta. Laitteistot ilman taajuusmuuttajaa: Jos vain yhden verkkokäytössä olevan pumpun pyörimissuunta on väärä, on moottoreiden P2 4 kw (suorastartti) kohdalla vaihdettava 2 valinnaista moottoriliitäntäkotelon vaihetta. Jos vain yhden verkkokäytössä olevan pumpun pyörimissuunta on väärä, on moottoreiden P2 5,5 kw (tähtikolmiostartti) kohdalla vaihdettava 4 valinnaista moottoriliitäntäkotelon vaihetta. 2 vaiheesta on vaihdettava käämin alkupää ja käämin loppupää (esim. V 1 vaihdetaan V 2 ja W 1 vaihdetaan W 2 ). Laitteistot taajuusmuuttajalla: Verkkokäyttö: Valikossa 1.1 voidaan jokainen pumppu säätää yksitellen»käsikäyttöön«. Sen jälkeen on meneteltävä samoin kuin ilman taajuusmuuttajaa olevien laitteistojen kanssa. Taajuusmuuttajakäyttö: Kun laitteisto on automaattisessa käyttötavassa taajuusmuuttajalla, säädä valikossa 1.1 jokainen pumppu toimintoon»automaattinen«. Sen jälkeen on tarkastettava pumppujen pyörimissuunta taajuusmuuntajakäytössä käynnistämällä jokainen pumppu hetkeksi. Jos kaikkien pumppujen pyörimissuunta on väärä, on vaihdettava 2 valinnaista vaihetta taajuudenmuuttajan ulostulossa. HUOM! Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! 10 Wilo AG 03/2006

12 8.3 Moottorikontaktorin säätö WSK / PTC: Säätäminen ei ole tarpeellista, jos laitteessa on ylikuumenemissuoja. Ylivirta: lisätietoa luku Signaaligeneraattori ja valinnaiset moduulit On noudatettava signaaligeneraattorin huolto- ja käyttöohjetta (asennus- ja käyttöohjeita). Valinnaiset lisämoduulit asennetaan tehtaalla. 9 Huolto Laitteisto on kytkettävä jännitteettömäksi ja sen tahaton uudelleenkäynnistyminen on estettävä ennen huolto- tai korjaustöitä Hälytysten muistiintallennus Ohjauskeskuksessa on häiriöiden muistiintallennustoiminto, joka toimii FIFO-periaatteen mukaan (First IN First OUT). Jokainen hälytys tallennetaan ja siihen lisätään aikaleima, josta näkyy päivämäärä ja kellonaika. Muistiin mahtuu 35 hälytystä. Hälytyslista voidaan hakea esiin valikosta 3.2 painamalla näppäintä "Lista". Listalla olevia ilmoituksia voidaan selata ja hakea näppäimillä»+«ja»-«. Taulukko 1 sisältää luettelon kaikista hälytyksistä. Ohjauskaappi on pidettävä puhtaana. Ohjauskaappi ja tuuletin on puhdistettava, jos ne ovat likaisia. Tuuletuspuhallinten suodatinmatot on tarkistettava, puhdistettava ja mahdollisesti vaihdettava. Moottoritehosta 5,5 kw alkaen on suojakoskettimet tarkistettava aika ajoin, ettei niissä ole palamia ja ne on vaihdettava, jos palamat ovat runsaita. Järjestelmä käsittelee tosiaikakellon puskuripariston lataustilan ja antaa mahdollisesti ilmoituksen.sen lisäksi suositellaan sen vaihtoa 12 kuukauden välein. Tuolloin paristo on vaihdettava seuraavan kuvauksen mukaan CPU-keskusrakenneyksiköstä. 10 Hälytykset, niiden syyt ja hälytysten poisto 10.1 Hälytysnäyttö ja kuittaus Kun tulee hälytys, kosketusnäytön taustaväri PUNAISEKSI, ryhmähälytys aktivoituu, ja hälytys, virhekoodi sekä hälytysteksti näkyvät valikossa 3.2. Etädiagnoosin suorittavissa järjestelmissä ilmoitus lähetetään määritetylle (määritetyille) vastaanottajalle. Voit kuitata hälytyksen valikossa 3.2 painamalla RESET-näppäintä. Hälytys voidaan kuitata myös kaukodiagnoosin avulla. Jos hälytyksen aiheuttaja on poistettu ennen kuittausta, näytön taustaväri vaihtuu VIHREÄKSI. Jos vika on vielä olemassa, taustaväri muuttuu ORANSSIKSI. Viallisen pumpun tunnistaa päänäytöllä vilkkuvasta pumppusymbolista. Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 11

13 Taulukko 1, hälytykset Koodi Hälytysteksti Syyt Korjaus E20 Virhe taajuusmuuttajassa Taajuusmuuttaja on antanut virheilmoituksen Sähkökytkennässä on vika Taajuusmuuttajan moottorikontaktori on lauennut (esim. taajuusmuuttajan syöttöjohdon oikosulku, liitetyn pumpun ylikuormitus) E40 Anturissa on häiriö Paineanturi on viallinen Vaihda anturi Poimi virhe valikosta tai taajuusmuuttajasta ja etsi se vastaavasti taajuusmuuttajan käyttöohjeesta Tarkista ja mahdollisesti korjaa taajuusmuuttajan kytkentä Tarkista syöttöjohdon kunto ja korjaa johto, jos siinä on vikaa. Tarkista pumpun kunto (pumpun huolto- ja käyttöohjeen mukaan (asennus- ja käyttöohjeet)) Anturiin ei ole sähkökytkentää Korjaa sähkökytkentä E42 Tulopaine on minimissä Vedenpuutesuoja on lauennut Tarkista tulosäiliön/esisäiliön tila, laitteisto käynnistyy itsestään uudelleen E43 Alkupaine on minimissä Järjestelmän alkupaine on laskenut (esim. putkirikon takia) valikossa säädetyn arvon alle E44 Alkupaine on maksimissa Järjestelmän alkupaine on noussut (esim. säädinvian takia) valikossa säädetyn arvon yli Tarkista, vastaako säädetty arvo paikallisia tosiarvoja. Tarkista putkiliitäntä ja mahdollisesti korjaa se Tarkista säätimen toiminta Tarkista säätimen asennus E61 E62 Pumpun 1 hälytys Pumpun 2 hälytys Käämien ylilämpötila (WSK/PTC) Puhdista jäähdytyslevyt. Moottorit on altistettu +40 C ympäristölämpötilalle (lisätietoa pumpun huoltoja käyttöohjeesta (asennus- ja käyttöohjeet)) E63 Pumpun 3 hälytys E64 Pumpun 4 hälytys Moottorikontaktori on lauennut (Ylivirta tai syöttöjohdon oikosulku) E65 Pumpun 5 hälytys Tarkista pumppu (pumpun huoltoja käyttöohjeen (asennus- ja käyttöohjeet) mukaan) ja syöttöjohto E66 Pumpun 6 hälytys E88 Heikko paristo Pariston lataus on minimitasolla, tosiaikakellon puskurointia ei taata Paristo on vaihdettava (katso kappale 9) Ellei toimintahäiriötä voi poistaa, on otettava yhteys WILO-huoltoon tai WILO-edustajaan. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään 12 Wilo AG 03/2006

14 Valikon numero Taulukko 2, Valikon kuvaus Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * 0 Päänäyttö Pumpun käyttötilan ja sen hetkisen todellisen paineen näyttö Pumpun asetusten, kaavionäytön ja päävalikoiden näyttö Tehtaan asetus 1 Pumppu 1-6 * Käyttötapasäätöjen [Man./ auto.], käyttötietojen [Operating Data] ja pumppujen [Info] 1-6 (lukumäärä: laitteiston mukaan) näyttö Jos pumppu toimii taajuusmuuttajan avulla, näytetään todellinen virta ja todellinen taajuus 1.1 Pumpun käyttötapa * Pumpun käyttötavan asetus: Käsikäyttö [Manual operation] (verkossa), automaattikäyttö [Automatic] (verkossa tai riippuvainen taajuusmuuttajan säätimestä) tai pois käytöstä [Off] (pumppua ei voi käynnistää ohjauksen kautta) 1.2 Pumpun käyttötiedot * Käyttötuntien kokonaismäärä [Oh total] (käyttöönotosta lähtien) sekä kyseisen päivän [Oh day] ja toimijaksojen käyttötuntimäärä [Sw. cycl.] (kytkentäkertojen määrä) 1.3 Tiedot pumpusta * Seuraavien pumpputietojen näyttö: [Pump data] malli [Type], akseliteho P 2 ja nimellisvirta I N 2 0,00 bar Pumpputietojen syöttö käyttöönoton yhteydessä, tiedot vastaanotetaan pumpusta 1 pumppuihin 2-6 Kaavio * Mittausarvokaavio, jossa esitetään aikaratkaisun mukainen todellinen paine ja taajuusmuuttajan taajuus Laukaisuasetusten ja simulointitilan näyttö 2.1 Laukaisuasetus * Mittausarvokaavion aikaakselin [Trigger] (laukaisuaika) asetus Käyttötapa Automaattinen Pumpputyyppi Akseliteho P 2 [kw] Nimellisvirta I N [A] Laukaisuaika [s] * 0 s laitteiston mukaan Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 13

15 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * 2.2 Simulointi * Simulaatiotilan käynnistys/ sammutus (ohjauskeskuksen testauskäyttö ilman paineanturia). Simuloidun painearvon muuttaminen näppäimillä: Simulointi päällä/pois Simulointipaine * * Tehtaan asetus pois käytöstä - 3 Päävalikko * Sisäänkirjautumisen/uloskirjautumisen, hälytysten [Error messages], parametriasetusten [Parameter setup], salasana-asetusten [Password] ja laitteistotietojen [Info] näyttö 3.1 Sisäänkirjautuminen/ uloskirjautuminen Salasanan syöttö sisäänkirjautumista varten [User1, User2, Service], sisäänkirjautumistilan näyttö, uloskirjautumismahdollisuus (Automaattinen uloskirjautuminen 60 minuutin kuluttua) Salasanan syöttö Hälytykset * Sen hetkisen hälytyksen [Pump alarm] näyttö (jos niitä on useampia ne kytkeytyvät näytölle jaksoittain peräkkäin), hälytysten paikallinen kuittaus [Reset], hälytyslistan [List] ja tekstiviestiasetusten [SMS] näyttö Hälytyslista * Hälytyshistorian [History - Error list] näyttö (35 muistipaikkaa) päivämäärällä /aikaleimalla, vaihto näppäimillä +/- Kuittaus * - Hälytysten tarkastelu * Tekstiviestiasetukset * (Sivu 1 tekstiviesti-ilmoitin [SMS alarm unit]) Kuittaus - Tekstiviestitilan näyttö [Init OK, Ready to receive, Standby, Phone number, Acknowledgement OK] 14 Wilo AG 03/2006

16 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * * (Sivu 2 - ilmoitusprioriteetin näyttö [Announcing priority]) Prioriteetin määritys (0-4) 4 mahdollista puhelinnumeroa [Call number] varten ja lähetystoiston aika [Repetition of sending]. Kuittausvelvollisuuden määritys [With acknowledgement] Puhelinnumeron 1 prioriteetti Puhelinnumeron 2 prioriteetti Puhelinnumeron 3 prioriteetti Puhelinnumeron 4 prioriteetti Lähetystoiston aika [min] Tehtaan asetus min * (sivu 3 - aseman nimi [Station name]) Aseman nimen syöttö telemetriaa sekä SIM-kortin PINkoodia [SIM-PIN] varten Aseman nimi [txt, 16 merkkiä] PIN [, 4 numeropaikkaa] Wilo CC-järjestelmä laitteiston mukaan * (Sivu 4 tekstiviestien kohdenumerot [SMS-call number]) 4 mahdollisen puhelinnumeron [User number] (1-4) sekä operaattorin tekstiviestikeskuksen numero (puhelinumero 5); valintanäppäimet +/- Puhelinumerot 1-5 [16 numeropaikkaa] laitteiston mukaan 3.3 Parametrien asetusvalikot * (sivu 1) Seuraavien valikoiden näyttö: laitteiston käyttötapa [Operation mode], käyttöparametrit [Operating parameters], säätöparametrit [Controller parameters] * (sivu 2) Seuraavien valikoiden näyttö: pumppuparametrit [Pump parameters], taajuusmuuttajan parametrit [FC-parameters] ja taajuusmuuttajan tila [FCstatus] * (sivu 3) Seuraavien valikoiden näyttö: kellonaika [Time and date], näytön asetukset [Display] ja tekstiviestiasetukset [Telemetrie] Laitteen käyttötapa * Laitteiston käyttötavan määritys (automaattinen taajuusmuuttajalla tai ilman; [Automatic with/without FC]), kaikkien käyttötapojen käynnistys ja sammutus [Drives off] Laitteiston käyttötapa Käyttötavat pois käytöstä Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 15

17 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Käyttöparametrit * Tavoite- [Set value], raja-arvo- [Limit values] ja anturiasetusvalikkojen [Sensor] näyttö Tehtaan asetus tavoitearvo * 1. tavoitearvo asetus (perustavoitearvo) ja vedenpuutteen aikainen viiveaika [Dry-run delay] p Set1 [bar] t TLS [s] laitteiston mukaan tavoitearvo * 2. tavoitearvon sekä tavoitearvojen 1 und 2 välisten uudelleenkytkentäaikojen [Switch-on/Switch-off time] asetus p Set2 [bar] t p2on [Std:Min] t p2off [Std:Min] 0,0 00:00 00: Raja-arvot * Maksimipaineen (ylipaineen valvonta [P-Max]) ja minimipaineen (putkijohdon murtumien valvonta [P-Min]). Näitä raja-arvoja varten voidaan asettaa hystereesi [P-Hy.] ja viiveaika hälytyksen laukeamiseen asti [T-Hy.] Anturi * Painesensorityypin (mittausalue [Sensor range]) valinta sekä laitteistokäyttäytymisen valinta anturivirhetilanteissa [Sensor error] (Pumpun sammutus [Stop], kaikkien pumppujen käynti maksimikierrosluvulla [Maximum] tai yhden pumpun käyttö esisäädetyllä [Variable] kierrosluvulla lisätietoa valikko sivu 2) Säätöparametrit * Seuraavien valikoiden näyttö: säätöparametrien, perus- ja huippukuormituskytkennän [Base/Peak load pump] ja PIDsäätimen [PID-Controller] asetukset p max [bar] p min [bar] p Hyst [bar] t Hyst [s] Anturi Toiminta anturivirheiden yhteydessä laitteiston mukaan 16 Stop 16 Wilo AG 03/2006

18 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Peruskuormituspumppu * (sivu 1) Peruskuormituspumppu Näyttö/säätö: Kytkentäpaine ja irtikytkentäpaine [Start/Stop] normaalikäytössä. Irtikytkentäpaine käytössä ilman taajuusmuuttajaa [Stop without FC] Seuranta-aika [T-Off] p GLon [%] p GLoff [%] p GLoff2 [%] t GLoff [s] Tehtaan asetus * (sivu 2) Peruskuormituspumppu Näyttö: Kytkentäpaine ja irtikytkentäpaine [Start/Stop] normaalikäytössä. Irtikytkentäpaine käytössä ilman taajuusmuuttajaa [Stop without FC] Seuranta-aika [T-Off] Huippukuormituspumppu * (sivu 1) Huippukuormituspumppujen [Peak load pump] kytkentä- ja irtikytkentäpaineen sekä kytkennän ja irtikytkennän viiveajan [T-On/T-Off] näyttö/ säätö (Kaikki painearvot % alkaen 1. tavoitearvosta) * (sivu 2) Huippukuormituspumppujen [Peak load pump] kytkentä- ja irtikytkentäpaineen sekä kytkennän ja irtikytkennän viiveajan [T-On/T-Off] näyttö (Kaikkien painearvojen mitta on bar) PID-säädin * PID-säätimen suhteellisen arvon, palautusajan ja esipumppausajan asetus. Mahdollisuus automaattisen säätimen kytkentään järjestelmään seur. arvojen kautta: p SLon [%] p SLoff [%] t SLon [s] t SLoff [s] Suhteellinen arvo P Palautusaika t I [s] Esipumppausaika t D [s] AutoPID * ,5 0,5 0, Pumppuparametrit * Valikon näyttö: pumppulukumäärän [Number of pumps] asetus ja pumpunvaihdon [Pump change] ja/tai testausajon [Pump kick] parametrit Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 17

19 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Pumppumäärä * Järjestelmän pumppumäärän asetus (1-6) ja käytön määritys varapumpulla [Reserve pump] tai ilman Pumppumäärä varapumpuilla tai ilman Tehtaan asetus laitteiston mukaan laitteiston mukaan Pumpunvaihto * Pumpun vaihtotavan määritys (käyttötuntien [Oper. hours] tai kytkentäimpulssien [Impuls] mukaan tai syklisenä [Exch. cycle]) sekä vaihtoajat. On olemassa myös mahdollisuus esiasettaa peruskuormituspumppu kiinteästi Pumppujen testausajo * Pumppujen testausajon aikavälin [Pump ON after] ja testausajon kytkentäajan [Pump run time] asetus. Käyttötunnit [h] Vaihtosykli [min] Tarkkaan määritetyn pumpun numero Testausajon aikaväli [h] Testausajon kytkentäaika [s] Pumpun testausmahdollisuus näppäimestä: Testaus * - Näppäintä painettaessa yksi pumppu käynnistyy asetetun kytkentäajan ajaksi. Aina kun näppäintä painetaan uudestaan, käynnistyy sarjasta seuraava pumppu Taajuusmuuttajaparametrit * (sivu 1) Maksimi- ja minimilähtötaajuuden ja taajuusmuuttajan ramppiaikojen [FC-Ramp +/-] asetus. f max [Hz] f min [Hz] t Ramppi+ [s] Taajuusmuuttajatyypin määritys * (sivu 2) Taajuusmuuttajan taajuuksien asetus painehuipuiksi tai -painemurtojen ehkäisy kytkettäessä /kytkettäessä pois huippukuormitus t Ramppi- [s] Taajuusmuuttajatyyppi f Huippu+ [Hz] f Huippu- [Hz] f Hätä [Hz] * 5 laitteiston mukaan Taajuusmuuttajan sen taajuuden asetus, jossa pumpun tulee käydä, kun anturiin tulee häiriö 18 Wilo AG 03/2006

20 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Taajuusmuuttajan tila * (sivu 1 - tilailmoitukset) Väyläliitäntöjen ja taajuusmuuttajan tilailmoitusten [Contr. OK, Drive OK, Warning, FC runs, Interface OK] näyttö Tehtaan asetus * (sivu 2 taajuusmuuttajan hälytykset) Taajuusmuuttajan varoitusilmoitusten näyttö (jännite [Voltage], virta [Current], lämpötila [Thermal]) Kellonaika * Tosiaikakellon [PLC-Clock] asetus (aika [Time], päivämäärä [Date]) Kellonaika [hh:mm:ss] Päivämäärä: [jj.mm.tt] Näytön asetukset * Äänimerkin päälle/pois -kytkentä [Hooter active] (hälytysten yhteydessä) Varmistuskopiointi/palautus Alivalikoiden näyttö näyttökontrastien [Contrast], kaavojen varmistuskopioinnin/ palautuksen [Backup/Restore] ja kielen [Language] asetuksia varten Mahdollisuus tallentaa (backup) tai palauttaa kaavoja (näytön parametrijoukkoja) SPS- eli muistiohjelmaohjauslaitteen muistiin/muistista [Write/Read]. Kaksi kaavaa on määritetty. Kaava 1 parametri sisältää kaikki säädettävissä olevat muuttujat. Kaava 2 tyyppi sisältää laitteiston ja pumpputiedot Kontrasti * Näytön kontrastin asetus painamalla Äänimerkki päälle/pois pois käytöstä Varmistuskopiointi Palautus * Kontrasti * Kieli * Näyttötekstien aktiivisen kielen määritys [Deutsch, English, Francais] Kieli * laitteiston mukaan Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 19

Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D

Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D FIN Asennus- ja käyttöohje 2 054 061 / 1005 DDD (PDF-01/2006) Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 1~ 3~ 1~ / 3~ (3~400 V/230 V / 1~230V) Fig 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 1 ~ 230 V/N/50 Hz

Lisätiedot

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Lisätiedot

Wilo-DrainLift WS625. 2 525 191-Ed.02/2007-03-Kothes!

Wilo-DrainLift WS625. 2 525 191-Ed.02/2007-03-Kothes! Wilo-DrainLift WS625 D GB F NL E I S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Wilo-Star-Z NOVA. CZ Návod k montáži a obsluze RUS LV Uzst d šanas un ekspluat cijas instrukcija LT Montavimo ir naudojimo instrukcija SK S FIN DK

Wilo-Star-Z NOVA. CZ Návod k montáži a obsluze RUS LV Uzst d šanas un ekspluat cijas instrukcija LT Montavimo ir naudojimo instrukcija SK S FIN DK Wilo-Star-Z NOVA CZ Návod k montáži a obsluze RUS LV Uzst d šanas un ekspluat cijas instrukcija LT Montavimo ir naudojimo instrukcija SK S FIN DK Návod na montáž a obsluhu Monterings- och skötselanvisning

Lisätiedot

MHIE 1ph FIN. Asennus- ja käyttöohje

MHIE 1ph FIN. Asennus- ja käyttöohje MHIE 1ph FIN Asennus- ja käyttöohje 4 090 996-Ed. 01/2008-07-GRD Kuva 1: Kuva 2: tai Kuva 5: tai Kuva 3: Kuva 4: Kuva 6: Kuva 7: tai Kuva 8: tai Kuva 9: Kuva 10: FIN Asennus- ja käyttöohje 3 1 Yleistä

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Wilo-Stratos ECO / Kothes!

Wilo-Stratos ECO / Kothes! Wilo-Stratos ECO D GB F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschrift Istruzioni di montaggio, uso

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN.

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. Tele Radio 860 Lion LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. SUOMI/FINNISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...)

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) FIN Asennus- ja käyttöohje 4 148 574-Ed.01/2010-05-Wilo FIN Asennus- ja käyttöohje 3 Asennus- 1 Yleistä ja käyttöohje Tietoja tästä käyttöohjeesta Alkuperäisen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06 Wilo-MVIL D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. Kohteet joissa kiertopiirin ja siirtimen painehäviö on pieni sekä virtauksen vaihtelut ovat suhteellisen pieniä. KOHTEET, JOIHIN SISÄLTYY TASAPAINOTUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Käyttöopas. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

Käyttöopas. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Käyttöopas ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Periaate AK-NG järjestelmän AK SM720 tai 350 voidaan luoda yhteys kolmella eri tavalla (kts. kuva alla) Uusiin (laajennettaviin) säätimin voidaan

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo

Lisätiedot

Edellinen taso. Seuraava taso. Päävalikkoon päästään painamalla ESC. Vaihdat kummankin näkymän välillä. painamalla ENTER

Edellinen taso. Seuraava taso. Päävalikkoon päästään painamalla ESC. Vaihdat kummankin näkymän välillä. painamalla ENTER 7 550.2 Käyttöopas Käyttöoppaan ja AZL5:n selitykset Edellinen taso Käyttäjätaso AZL5 (LMV52) Kohdistin Kohdistin Seuraava taso Muutostaso Kielen valinta: Param. & Näyttö Pääsy ilman salasanaa AZL5 Kieli

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos fi Asennus- ja käyttöohje 2 105 383-Ed.02 / 2013-11-Wilo Kuva 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Kuva 2: 3 4a

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM PLUG on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi helposti ohjata puhelimen välityksellä verkkokäyttöistä laittetta. Käyttäjä

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot