Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 6/2014 SISÄLLÄ: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1. Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 6/2014 SISÄLLÄ: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1. Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka SISÄLLÄ: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, säätiön johtaja Katariina Pärnä Savanna ConneXions, NVC-kouluttaja Hanna Savanna VIOLA ry / Varjo-hanke, hanketyöntekijä, psykoterapeutti Ulla Valtonen A-Klinikkasäätiö, johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki Marraskuu 6/2014

2 2 SOSIAALI- JA KUNTATALOUS Lasten ja nuorten talo yhdistää alaikäisten psykososiaaliset palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Lasten ja nuorten talo on uudenlainen yhden luukun kokonaisuus, jossa keskeiset lasten ja nuorten hyvinvoinnin kanssa työskentelevät tahot toimivat erittäin tiiviissä yhteistyössä samassa rakennuksessa. - Lasten ja nuorten talon kokonaisuus on muuttumassa vuoden vaihteessa siten, että talo vastaa alaikäisten lasten psykososiaalisista palveluista. Aikuisten palveluissa on nuoret aikuiset. Aikarajoissa joustetaan asiakastarpeen mukaan, esimerkiksi jos nuori tulee meille 17-vuotiaana hoitoon ja hoitojakso on kesken, silloin kun hän täyttää 18 vuotta, niin hoitoa ei keskeytetä ja siirretä, vaan hoitojakso viedään loppuun. Ratkaisulla haetaan tiiviimpää monialaista yhteistyötä ja sujuvampia palvelupolkuja lasten ja nuorten asioissa sekä matalan kynnyksen palvelua, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perhepalvelupäällikkö Tarja Nylund kertoo. -Taloon voi tulla virka-aikana ilman ajanvarausta. Meille voi myös jättää mihin vuorokauden aikana tahansa sähköisen yhteydenottopyynnön, niin otamme seuraavana työpäivänä yhteyttä puhelimitse,nylund kertoo. -Asiakkaan ei tarvitse tietää mitä apua tämä tarvitsee, riittää että hän on huolissaan lapsen tai perheen tilanteesta. Meille pääsee helposti pohtimaan ammattilaisten kanssa mahdollisen avun tarvetta. Samalla tämä apu pystytään räätälöimään hyvin tarkasti tarpeen mukaisesti, Nylund esittelee. -Kun ei olla enää kiinni toimintayksiköissä, voidaan polkuja ja hoitosuunnitelmia tehdä yli yksiköiden rajojen. Lasten ja nuorten puolella tällaista palvelua ei ole aiemmin Nylundin tietojen mukaan ollut, mutta aikuisten puolella kylläkin. Eksotessa on tehty mielenter- veyspalveluita aikuispuolella samalla tyylillä, ei kuitenkaan ihan yhtä vahvalla integraatiolla. Kyseessä ei ole siis kokeilu, vaan tähän suuntaan ollaan palveluissa menossa. -Matalakynnys on toteutunut hyvin. Palveluiden piiriin on tullut miltei kaksinkertainen määrä nuoria viime vuoteen verrattuna. Matalan kynnyksen vastaanottoon ei ole jonoa, joten se pystyy vastaamaan yli puoleen palvelutarpeista, Nylynd mainitsee. Kokonaisvaltaisempi näkökulma -Myöskin entistä useammat lapsiperheet ovat ottaneet yhteyttä meihin. Palveluiden integrointiin liittyy koko hoitopaletin kehittäminen, jolloin pyritään pois osasto- ja laitoshoidoista ja painotetaan avohuollon kehittämistä sekä kotona selviytymisen tukemista. Tämän puitteissa tehdään entistä enemmän liikkuvaa työtä ja kehitetään verkostotyötä. Tässä pyritään huomioimaan koko perhe ja lapsen kehitysympäristö sekä miettimään asiaa siltä kannalta, että apua hakeva ei ehkä olekaan se, joka apua kaikista eniten tarvitsee. -Marraskuun alusta lähtien uutena toimintamuotona meiltä on jalkautunut ala-asteille koulutyöntekijöitä. Tällä toimintamuodolla pyrimme tiivistämään hoitoyhteistyötä koulun ja hoitopaikan välillä sekä parantamaan tiedon vaihtoa ja hoidon vaikuttavuutta. Suunnitteilla on jalkautua ensi keväänä hoitoyhteistyön merkeissä myös päiväkotien ja yläasteiden osalta, Nylund kertoo!etelä-karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten tehtävänä on tuottaa terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä terveys-, perheja sosiaali- sekä vanhustenpalveluja. Eksote tekee palveluista kuntien kanssa palvelusopimukset, jotka perustuvat väestön palvelutarpeeseen. Eksote on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana Eksotessa vain erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta. Asukkaita Eksoten alueella on noin Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutuskeskus, sairaalapalvelut, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut.eksote sisältää Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Karjalan erityishuoltopiirin. Kuva: Saara Raudasoja Sähköiset palvelut tukemaan uutta toimintatapaa Uuden mallin myötä liikutaan enemmän, eli mennään kotiin, kouluun tai päivähoitoon. Samalla pyritään hyödyntämään myös sähköisiä palveluita, joita nuoret ja nuoret perheet käyttävät paljon. -Sähköiset yhteydenottopyynnöt, ilmoittautumispisteet ja sähköiset esitietolomakkeet tehostavat toimintaa. Kaikki vaihtoehdot eivät ole vielä tiedossa/käytössä, mutta niitä kehitetään jatkuvasti. Toiminnanohjaustyökalujakin kehitetään ammattilaistemme tueksi, Nylund toteaa. Lasten ja nuorten talon mukaista mallia ei ole vielä käytössä missään muualla, ainakaan tässä laajuudessa. Kun palvelut löytyvät saman katon alta, se parantaa ja tehostaa hoitojen sujuvuutta. -Palveluitamme käyttänyt perhe, lapsi tai nuori on saanut avun usein jo samalla kertaa, kun aiemmin saman avun saaminen on edellyttänyt käyntiä vaikka kolmessa eri paikassa. Nuorten mielenterveystalo nettipalvelun käyttöönotto on myös meneillään. Portaalipalvelu tarjoaa laajan paketin tietoa mielenterveysasioista ja päihdeongelmista. Palveluun on koottu myös tietoa alueellisista ja valtakunnallisista tuki- ja hoitopalveluista. Keskitetty, tehokas palvelumalli Lasten ja nuorten talon toiminta käynnistyi marraskuun alussa Kehitystyö on vielä alkutaipaleella, mutta suunta on selvillä. -Tavoitteena on säästää myös kustannuksissa, ja esimerkiksi tilakustannuksissa on jo päästy säästämään merkittäviä summia. Henkilöstöresurssien yhteensovittaminen ja miettiminen on vielä työn alla, mutta tavoite ja ajatus on se, että pienemmillä resursseilla Kuvat avajaispäivältä / Kimmo Metsälä. saataisiin enemmän aikaan, Nylund kertoo. Ennen yksiköt olivat hajallaan 11 eri toimipisteessä, nyt nämä palvelut ovat saman katon alla. Lasten ja nuorten talossa on keskeistä kokonaisvaltainen ote, matala kynnys ja verkostotyö. -Haasteena tässä on ollut se, että olemme tulleet sekä sosiaali- että terveydenhuollon lakien alta. Tiettyihin yhteistyökysymyksiin joudutaan pyytämään esim. kirjallisia lupia perheiltä, mutta ne ratkeavat yleensä helposti. Suomen lainsäädäntö ei tue näin vahvaa integraatiota vielä kovin hyvin, joka on tuonut lisää selvitystyötä, Nylund toteaa. - Saatu palaute on ollut rohkaisevaa.keskittämisen myötä olemme saaneet palautetta, että palvelujärjestelmä on selkiintynyt. Olemme pystyneet kaventamaan alueellisia eroja ja palveluihin pääsyä on voitu helpottaa ja yhtenäistää, Tarja Nylund mainitsee.

3 SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 3 Villa Hockey Eheytymistä ja elämänhallintaa yksilöllisesti Päihderiippuvuus on elämäntapaongelma, joka edellyttää ajattelun ja käyttäytymisen muutosta. Tätä ei voida saada aikaan lääketieteen keinoin. Toipuminen edellyttää sosiaalista kasvua sekä terveen vuorovaikutuksen rakentumista ja opettelua yhteisössä. -On tärkeätä, että päihdeongelmaan voidaan ja osataan puuttua jo siinä vaiheessa, kun ongelmaa ei ole vielä määritelty ongelmaksi. Toisaalta on hyvin tärkeää, että päihdeongelmainen voi saada saumatonta apua siinä vaiheessa, kun hänellä on tarve siihen. Tämä edellyttää eri toimialojen laaja-alaista päihdeosaamista sekä kykyä luoda luottavaisia suhteita kaikenikäisiin ihmisiin sekä kykyä tarttua monimuotoisiin elämisen ongelmiin, Villa Hockeyn johtaja Mika Tuomola korostaa. -Nuorten huumekuntoutuskoti Villa Hockey on perustettu vuonna paikkainen Villa Hockey sijaitsee Ylöjärvellä ja sitä ylläpitää Pirkanmaan Sininauha ry. Palveluitamme ovat 12 vuoden aikana käyttäneet 70 kuntaa ympäri Suomen. Puitesopimukset meillä on melkein kaikkien isoimpien kaupunkien kanssa mm. Espoo, Vantaa, Lahti ja Turku. Asiakkaita Villa Hockeyssa on ollut yhteensä n. 600,Mika Tuomola kertoo. -Tyypillinen asiakkaamme on vuotias nuori, jolla on päihde- ja/tai mielenterveysongelmia. Kuntoutuksemme perustuu yhteisöllisyyteen, toiminnallisuuteen ja lääkkeettömyyteen; yksilöllisyyttä unohtamatta. Kuntoutusjaksomme kestävät yhdestä nel- jään kuukautta. Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä 34 (70 %) nuorta on päättänyt kuntoutuksen Villa Hockeyssa sovitusti. Näistä sovitusti kuntoutuksen päättäneistä nuorista raittiina on tällä hetkellä 75%! Raittiudet ovat kestäneet hoitoajankohdasta riippuen kahdesta viikosta yhdeksään kuukauteen. Tämä tulos on huikea, Tuomola toteaa tyytyväisenä. - Villa Hockey -kuntoutus on lääkkeetöntä psykososiaalista kuntoutusta, joka perustuu yhteisöllisyyteen ja toiminnallisuuteen. Kuntoutuksessa ei käytetä korvaushoitoa tai keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Mikäli asiakkaalla on päihderiippuvuuden lisäksi joku toinen psyykkinen- tai somaattinen sairaus, hän käyttää siihen lääkärin määräämiä lääkkeitä aivan normaalisti, Mika Tuomola määrittelee Villa Hockeyn toimintaa. -Hoidon tarve ja tavoite arvioidaan aina tilannekohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Yhdessä sovitaan myös siitä, miten edetään, laaditaan suunnitelma ja sovitaan sen seurannasta. Hoidon alussa jokainen nuori saa kaksi omaohjaajaa ja hänen kanssaan tehdään kuntoutussuunnitelma. Huomioimme työssämme nuorten ikäkauden mukaisen kasvun ja kehityksen. Kuntoutusjakson aikana huomioidaan sekä tyttöjen että poikien erityistarpeita mm. viikottaisilla erillisillä hoitoryhmillä. -Kuntoutusta toteutetaan viikko-ohjelman mukaisesti, joka sisältää päivittäiset hoitoryhmät, omaohjaajakeskustelut sekä työ- ja liikuntailtapäivät, Tuomola selvittää. Tavoitteena edistää nuoren eheytymistä ja elämänhallintaa yksilöllisenä ja yhteisöllisenä kuntoutuksena - Asiakkaan kuntoutukseen kuuluu päihdekuntoutuksen ohella arkipäivän hallinta. Kuntoutuskodin eettisten periaatteiden; turvallisuus, yhteisöllisyys ja yksilöllisyys tarkoituksena on auttaa yksilöä kuntoutuksen kautta päihteettömyyteen ja sopeutumaan yhteisöön ja yhteiskuntaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. -Päihdekuntoutuksen aikana etsitään yhdessä asiakkaan voimavaroja ja vaihtoehtoja päihteiden väärinkäytölle ja uutta suuntaa elämälle. Lähtökohtana on asiakkaan oma motivaatio. Asiakasta tuetaan kokonaisvaltaiseen elämänmuutokseen. Aktivoiva toiminta tärkeää -Toimimme vanhassa kyläkoulussa, josta saamme kodinomaisuutta. Järjestämme kodin arjen siten, että nuori voisi kasvaa itseensä luottavaksi, uusille asioille avoimeksi, toista ihmistä kunnioittavaksi ja yhteistyökykyiseksi nuoreksi aikuiseksi. Yhteiset ruokailut ja yhdessä tekeminen tukee tätä kodinomaisuutta. - Olemme huomanneet jo vuosien kokemuksen kautta, että toiminnallisuus tukee nuorten toipumista ja sitouttaa paremmin kuntoutukseen. Toiminnallisuus näkyy kuntoutuksessa erilaisina ohjattuina ryhmäliikuntoina, työiltapäivinä, toimintailtapäivinä sekä retkitoimintana. Hyödynnämme hyviä puitteita sekä ulko-, että sisäliikuntaan; jalkapallo-, pesäpallo- ja lentopallokenttä, hyvät lenkkeilymahdollisuudet, kuntosali, pingis- ja biljardipöytä, erilaiset lautapelit sekä musiikinsoittohuone. Tytöille ja pojille on eriytetyt liikunnat kerran kuukaudessa sekä eriytetyt toimintailtapäivät. Ohjatuissa liikunnoissa tutustumme yhdessä eri liikuntalajeihin. Tavoitteena on saada hyvänolon tunne ilman päihteitä sekä löytää mieleinen harrastus, jota voisi jatkaa kuntoutuksen jälkeenkin, Tuomola sanoo. Yhteisö ja sen tarjoama vertaistuki tärkeässä roolissa - Työryhmämme on moniammatillinen, jossa kaikkien osaamista hyödynnetään. Olemme sitoutuneita työhömme ja tavoitteenamme on saada hyvä työskentelysuhde nuorten kanssa, joka tukee nuoren sitoutumista kuntoutukseen. Yhteisö ja sen tarjoama vertaistuki on tärkeässä roolissa päivittäisissä aamu- ja iltaringeissä sekä hoitoryhmissä, joita on viitenä päivänä viikossa. Lisäksi työryhmämme jäsenistä noin puolella on kokemusasiantuntijuus, joten vertaistukea hyödynnetään sitäkin kautta. Nuoret pääsevät hyödyntämään vertaistukea myös talon ulkopuolella tapahtuvissa NA-/ AA-ryhmissä sekä talon sisäisissä itsehoitoryhmissä jossa henkilökunta ei ole mukana. Villa Hockeyssä kokoontuu avoin NA-ryhmä sunnuntaisin. -Vertaistuki toteutuu myös kuntoutuksen jälkeen, kun kuntoutuksen suorittaneilla nuorilla on mahdollisuus tulla intervallijaksoille Villa Hockeyihin. Intervallijaksojen pituudet sekä määrät suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeiden mukaan yhdessä maksavan tahon kanssa. Villa Hockey osallistuu myös aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin kuten asunnottomien jalkapalloturnauksiin, hoitolaitosten välisiin salibandy- ym. otteluihin sekä muihin NAtapahtumiin, joissa asiakkaat tapaavat vertaisiaan, Tuomola kertoo. Miten tiedämme, mitä kuntoutuksen käyneille nuorille kuuluu? -Sen lisäksi, että me olemme heihin yhteydessä kuntoutuksen jälkeen, ovat nuoret itse aktiivisesti yhteydessä Villa Hockeyhin. Tämän siteen vahvistamiseksi suunnittelemme ja järjestämme, yhdessä kuntoutujien kanssa, tapahtumia, retkiä ja teemapäiviä. Näihin aktiviteetteihin on mahdollista osallistua, vaikka oma kuntoutus Villassa olisi jo päättynyt. Seuraavat tapahtumat ovat Villa Hockeyn Uuden Vuoden Juhlat ja Villa Hockeyn talviretki, Tuomola selvittää. Villa Hockey vaihtoi omistajaa Vuoden vaihteessa Villa Hockey siirtyi kiinteistöineen ja palveluineen Pirkanmaan Sininauha ry:lle. Myynnin taustalla oli Huumeklinikkayhdistyksen toivomus taata toiminnalle jatkuvuutta. -Villa Hockeyn asiakkaisiin omistajanvaihdos ei vaikuta. Talon henkilökunta jatkaa uuden omistajatahon vanhoina työntekijöinä ja Villa Hockey pysyy itsenäisenä toimijana, Tuomola selvittää. -Ota rohkeasti yhteyttä ja sovi tutustumiskäynnistä. Ellei teillä ole mahdollisuutta tulla käymään meillä, tulemme mieluusti kertomaan toiminnastamme. Tapaamisen yhteydessä voimme myös sopia tutustumistarjouksesta, Mika Tuomola sanoo.

4 4 SOSIAALI- JA KUNTATALOUS Huumeiden käytön muutokset huomioitava palvelutarjonnassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkistanut tänään uudet arvionsa amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttäjien määrästä Suomessa. Arvion mukaan heitä on Tästä määrästä amfetamiinien ongelmakäyttäjiä arvioi daan olevan ja opioidien ongelmakäyttäjiä Uuden tilastollisen arvion mukaan amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttäjiä olisi jopa kolmanneksen verran enemmän kuin tätä edeltäneessä, vuonna 2005 tehdyssä arviossa. Tosin rekisterikäytännöt ovat muuttuneet, eivätkä nyt julkistetut arviot ole THL:n mukaan suoraan vertailukelpoisia vuoden 2005 lukuihin. Ongelmakäyttäjistä noin puolet on Etelä-Suomessa ja kolmannes pääkaupunkiseudulla. Heistä lähes puolet on vuotiaita. Naisia on noin kolmannes. Sekakäyttö on ongelmakäyttäjillä yleistä. Nykyiset palvelutarpeen arviot ovat perustuneet pitkälti THL:n vuoden 2005 arvioon ongelmakäyttäjien määrästä. Tämän vuoksi huumeiden käytön muutokset on huomioitava pikaisesti nykyisessä palvelutuotannossa ja tulevassa soteuudistuksessa. Amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttäjät hyötyisivät palveluista, jos niitä olisi heille tarjolla. Huumehoidossa monipuoliset palvelut ovat tärkeitä, sillä ongelmakäyttäjät eivät ole yhtenäinen ryhmä. Tarjolla pitää olla erityisesti matalan kynnyksen palveluja, joiden kautta huumeidenkäyttäjät on mahdollista saada kuntouttavien palveluiden piiriin varhaisessa vaiheessa. Varhaisella väliintulolla voidaan parhaiten estää huumeiden käyttöön liittyviä vakavia terveydellisiä ja sosiaalisia seurauksia. Erityisen huolestuttava on naisten korkea osuus etenkin nuorimmassa opioidien ongelmakäyttäjien ikäryhmässä. THL:n arvion mukaan opioidien ongelmakäyttäjänaisista 45 prosenttia on vuotiaita. Erityisesti naisille suunnattuja huumehoitopalveluja ei ole tällä hetkellä riittävästi. Sama pätee myös nuoriin yleisesti. Opioidien ongelmakäyttäjien kasvanut määrä asettaa paineita korvaushoidon järjestämiselle hoitoa tarvitsevien määrän kasvaessa. Korvaushoidon määrää ei saa lisätä hoidon sisällön kustannuksella esimerkiksi tarjoamalla haittoja vähentävää hoitoa siten, että kyse on lähinnä lääkehoidosta. Korvaushoidon tulisi sisältää aina myös psykososiaalista kuntoutusta. Kun todellista mahdollisuutta muutokseen ei ole hoidon kuntouttavien elementtien puuttuessa, suurena riskinä on potilaan tilan kroonistuminen. Lisätietoja: Johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki, A-klinikkasäätiö, p , A-Klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki. Monialaista, osaavaa ja inhimillistä päihdehoitoa Ventuskartano ry on vapaaehtoinen ja aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuvien päihde- ja muiden riippuvuusongelmaisten kuntoutusta, sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja. Yhdistys tuottaa laadukkaita päihdehuollon palveluja voittoa tavoittelematta. Yhdistys on aktiivinen koulutus- ja kehittämistoiminnassa, sekä tukipalveluiden järjestämisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yhdistyksen toimintaa toteutetaan Päihdekeskus Portissa ja Asuntokoti Hermannissa. Laitoskuntoutus Ventuskartano on myös siirtynyt Päihdekeskus Portin uusiin tiloihin. Päihdekeskus Portti on päihdeongelmiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin erikoistunut, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kumppanuusyhteistyönä toimiva yksikkö. Päihdekeskus Portissa asiakas saa mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen. Toiminta on valtakunnallista ja palvelut tuottaa Ventuskartano ry, osaksi yhteistyössä Kokkolan terveyskeskuksen kanssa. Lisätietoja löydät internetistä tai Info palvelee numerossa: Ventuskartano ry. Terveystie Kokkola

5 SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 5 Demeter-työ auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteistaan ja käyttäytymisestään Julkisuudessa väkivallan asettelu on usein niin, että mies on tekijä ja nainen uhri. Tosiasia kuitenkin on, että lähes puolet kaikesta lähisuhdeväkivallasta on naisten tekemää ja lasten pahoinpitelyistä naisten osuus on lähes jopa puolet. Naisten väkivaltaisuudesta on alettu puhua vasta viime vuosina. Naiset käyttävät paljon epäsuoraa ja henkistä väkivaltaa ja siksi naisten tekemää väkivaltaa on vaikea tunnistaa. - Omaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen havahtuminen ja siihen puuttuminen on vastuun kantamista naisesta itsestään, lapsista, puolisosta ja muista läheisistä, Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön vastaava, psykologi ja työnohjaaja Maria Lindroos korostaa. Maria Akatemian Demetertyö on ennaltaehkäisevää perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä, jossa on erikoistuttu naisen henkisen ja fyysisen väkivallan dynamiikkaan. Työtä on tehty RAY:n tuella vuodesta 2003 lähtien. Demeter-työ tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät Kuva: Satu-Maaria Mäkipuro tai pelkäävät käyttävänsä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Demeter-työn ammattilaisille suunnatut palvelut tähtäävät ammatillisen osaamisen ja itsetietoisuuden lisääntymiseen sekä moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen. Kriittisessä saumassa keskusteluapu voi katkaista negatiivisen kehän syntymisen - Tarve yhteiskunnallisesti Demeter-työhön havaittiin, kun huomattiin, että naiselle väkivallan tekijänä ei ole tarjolla focusoitua apua. Miehelle väkivallan käyttäjinä ja naisille väkivallan kohteen on jo vuosia ollut tukipalveluja, Lindroos sanoo. -Demeter-työssä on haluttu tuoda esiin naisen piilotettu aggressiivinen puoli, joka yhteiskunnassa on tabu, sekä vastata naisten avuntarpeeseen tämän puolen tunnistamisessa ja kohtaamisessa. Lisäksi tavoitteena on juurruttaa työssä saatua kokemusta ja asiantuntemusta osaksi yhteiskunnan rakenteita tarjoamalla palveluita ammattilaisille, jotka kohtaavat väkivallan kysymyksiä lähisuhteissa, perheissä, työyhteisöissä ja yhteiskunnassa. - Naiselle havahtuminen omaan väkivaltaan voi olla raju kokemus. Naiset ovat hädissään ja häpeissään, kun huomaavat olevansa väkivaltaisia, vaikkapa vain ajatuksen voimalla. Kokemus osoittaa, että kun parisuhteessa on väkivaltaa tai kun välivaltaiset tunteet kohdistuvat lapseen, naisen kokema syyllisyys ja häpeä johtavat muutostarpeeseen, jolloin nainen lähtee hakemaan apua, Lindroos toteaa. -Maria Akatemian toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Otamme vastaan asiakkaita myös Oulussa. Kolmivaiheiseen asiakastyömalliin kuuluvat palveleva puhelin, kartoitusluonteiset yksilökeskustelut sekä ohjattu vertaisryhmä. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja luottamuksellisia, Lindroos selvittää. - Sisään Demeter-työhön tullaan Avoin linja-päivystävän puhelimen kautta. Puhelimitse käytävät yksilökeskustelut ovat valtakunnallinen palvelumuoto asiakkaille, joilla välimatka on esteenä tapaamiselle. Monet naiset ovat kertoneet, että jo ensimmäinen soitto Avoimeen linjaan auttaa, ja väkivallan teot ovat vähentyneet tai jopa loppuneet, Lindroos sanoo. - Kun ihminen uskaltaa ajatella ja ottaa selvää aggressiivisuudestaan, hän voi oppia pois väkivaltaisista tavoista. On merkittävää, miten motivoituneesti naiset haluavat työskennellä ongelmansa kanssa. Tilastojen mukaan yli 80% puhelimeen soittavista naisista tulee yksilökeskusteluihin. Yksilökeskustelujen jälkeen kokoamme ohjattuja vertaisryhmiä, joissa pääsemme pohtimaan syvällisemmin välivaltaan liittyviä kysymyksiä yhdessä muiden naisten kanssa ja sukeltamaan mm. sukupolviketjuihin ja ymmärtämään niiden kautta itseään paremmin. Ryhmät kokoontuvat 15 kertaa. Meille tulevat naiset tulevat pitkienkin matkojen takaa mielellään kerran viikossa kokoontuviin ryhmiin, Maria Lindroos kertoo. Demeter-työstä saadusta kokemuksesta on luotu teoria naisen väkivallan dynamiikasta ja sisäisestä käsikirjoituksesta, joka on julkaistu kirjassa Tietoisuuden tie alkurakkauteen - väkivalta on ehkäistävissä Ammattilaisille koulutusta, työnohjausta ja konsultointia väkivaltakysymyksissä -Sosiaali- ja terveysalalla asiantuntijuus vaatii jatkuvaa kasvua ja kehitystä ja se lisääntyy kokemusten, oppimisen ja tiedonhankinnan kautta. Ymmärrys ja tieto väkivallan dynamiikasta auttaa ihmissuhdealojen ammattilaisia kantamaan vastuuta ja osallistumaan väkivallan ehkäisytyöhön yhteiskunnassamme. Se on erityinen ammatillinen laatutekijä esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisilla ja opiskelijoilla, kirkon ja järjestökentän toimijoilla, johtajilla, työnohjaajilla ja psykoterapeuteilla. Väkivaltaa tulee ehkäistä valtakunnallisesti myös eri sektoreiden yhteistyötä vahvistamalla ja lisäämällä, Lindroos painottaa. -Prosessuaalinen Demeterkoulutus Väkivalta on ehkäistävissä antaa välineitä väkivallan tunnistamiseen ja itsetuntemuksen syvenemiseen. Koulutus perustuu Demeter-työssä saatuun kokemustietoon ja siitä luotuun teoriaan, jonka viitekehys on psyko- ja perhedynaaminen ja sukupuolierityinen. Lisäksi räätälöimme koulutuskokonaisuuksia ja luentoja asiakastahojen tarpeiden mukaan, Maria Lindroos kertoo. Avaimet maahanmuuttajataustaisen naisen väkivaltaisuuden kohtaamiseen -Demeter-työn pohjalta aloitettiin vuonna 2010 RAY:n rahoittama MaSu-projekti, jonka päämääränä on maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten tukeminen väkivallan ehkäisytyön kautta. Hankkeen nimi on lyhenne sanoista maahanmuuttajataustainen ja suomalainen. Palvelut suunnataan sekä Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa että maahanmuuttajataustaisten naisasiakkaiden kanssa työtä tekeville ammattilaisille. Projektin aikana kehitetään ennaltaehkäisevän väkivaltatyön mallia maahanmuuttajataustaisten naisten käyttämän väkivallan ehkäisemiseen yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien ja kaupunkien peruspalvelujen kanssa. Projektin erityistavoitteena on kehittää kulttuurisensitiivisiä puuttumismalleja eri kulttuurien harjoittamaan väkivaltaan ja kuritusväkivaltaan, joissa naisilla on usein keskeinen asema väkivallan toteuttamisessa, Lindroos määrittelee. -Ensi vuoden alussa nämä kaksi projektia yhdistetään auttamaan kaikkia suomalaisia naisia taustasta riippumatta saman työmuodon alla, Maria Lindroos kertoo. Seuraava Väkivalta on ehkäistävissä -koulutus alkaa syyskuussa Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus MARIA AKATEMIA MARIA AKADEMI Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt Maria Akatemia on sitoutumaton yhdistys, jonka tehtävänä on edistää ihmisten ja yhteisöjen henkistä hyvinvointia sekä kasvua. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat koulutus- ja työyhteisöpalvelut, hyvinvointija psykoterapiapalvelut, ehkäisevä väkivaltatyö naisille sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Avoin Linja valtakunnallinen puhelinpäivystys naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa Ti ja to klo sekä pe klo Kielet: suomi, ruotsi, englanti Lisätietoja: Maria Akatemia Fredrikinkatu 33 A, Helsinki Hatanpään valtatie 34 E, Tampere

6 6 SOSIAALI- JA KUNTATALOUS Kun väkivalta ei lopu eroon Kymmeniä puheluita, tekstiviestejä, sähköposteja päivässä. Yhteydenottoja lasten asioissa, kommentointeja, ilmoituksia keskustelupyyntöjä, selityksiä, uhkauksia, kehuja vaikka kohde on kieltänyt yhteyden ottamisen, vaikka lähestymiskielto on jo määrätty. Perässä kulkemista, ilmestymistä kodin tai työpaikan läheisyyteen, seuraamista sosiaalisessa mediassa, valeprofiileita, mustamaalaamista, loukkaavia julkaisuja. Lahjojen lähettämistä, uhkausviestien jättämistä, pelottelua, fyysistä väkivaltaa. Tätä on vainoaminen, joka RL 25 7a pykälän mukaan on rikos vuoden 2014 alusta lukien. Vainoamisen vaarallisin muoto, parisuhdevaino on heikosti tunnistettu. Vainoaminen sekoitetaan huomionosoituksiin tai erokriisiin, jolloin se nähdään suhteen päättymiseen liittyväksi normaaliksi ja ohimeneväksi vaiheeksi. Sitä vainoaminen ei ole. Keskimääräinen vainon kesto on kaksi vuotta, parisuhdevaino pidempään. Vainoaminen sisältää aina vakavaa henkistä väkivaltaa ja nimenomaan paisuhdekontekstissa on vaarana joutua myös vakavan fyysisen väkivallan kohteeksi. Vaino on väkivaltaa, jonka osapuolina ovat usein myös perheen lapset ja läheiset. Vaino kietoutuu laajasti uhrin koko elinpiiriin. Vainoaminen aktivoituu eron hetkellä tai eron uhatessa. Parisuhteeseen on usein liittynyt kontrollointia ja alistamista, parisuhdeterroria. Suhteesta lähtijän voimavarat ovat koetuksella jo ponnistettaessa eroon väkivaltaisesta suhteesta. Vainotuksi joutuminen vie viimeisetkin voiman rippeet. Nykyteknologian mahdollistama 24/7 vaikuttaminen ja kontrollointi eivät anna hetken rauhaa, kotikaan ei ole turvapaikka. Uhri, lapset ja vainotun läheiset tarvitsevat tukea. Vainotun perheen kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon turvallisuus. Ulkoinen turvallisuus vaatii usein isojen muutosten tekemistä; päivärutiinin muuttamista, turvalaitteiden hankkimista, turvakotiin hakeutumista, paikkakunnan vaihtoa, äärimmillään jopa maasta muuttoa ja henkilöllisyyden vaihtamista. Sisäinen turvallisuus edellyttää turvallisuussuunnitelmien tekemistä, läheisten ja työkavereiden informoimista tilanteesta, mahdollisuutta ajatusten ja tunteiden jakamiseen, sekä terapeuttiseen tukeen ja lepoon. Asioihin jotka tukevat toimintakykyä ja voimaantumista. Parisuhteen päättymisen jälkeen pidempään kuin kaksi viikkoa kestävä häirintä katsotaan vainoamiseksi, mutta tärkeämpää kuin miettiminen onko kyse vainosta vai ei, on avun hakeminen. Tilanteesta kertominen läheisille, yhteydenottaminen poliisiin, lähisuhdeväkivalta palveluihin, tai sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vainoaminen on väkivaltaa ja rikos, jossa kaikki osapuolet tarvitsevat tukea. Mikäli omalla paikkakunnalla toimii MARAK-työryhmä, vainotapaukset on usein syytä viedä MARAK-työryhmän käsiteltäviksi ja sitä kautta käynnistettäväksi monialainen viranomaisapu, sekä kattavan turva- ja toimintasuunnitelman laatiminen. VARJO hanke ( ) on RAY rahoittama kehittämishanke, joka kohdistuu parisuhteen päättymiseen liittyvään vainoamiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eron jälkeisen vainon kohteena olevien perheiden turvallisuutta ja selvittää mahdollisuuksia ennaltaehkäisevään työhön. Hankkeessa rakennetaan toimintakykyä ylläpitäviä tukitoimia, vertaistukea ja kehitetään kuntoutumiseen soveltavia työmenetelmiä. Sivullamme julkaistaan alkuvuodesta 2015 käsikirja vainon uhrille, jo nyt sivuilta löytyvät suojautumisopas digitaaliselta vainolta, sekä turvasuunnitelma. Lisäksi www-sivuilta löytyy ennakkotiedote seuraavasta vainoa käsittelevästä seminaaristamme, joka järjestetään Helsingissä Säätytalolla teemalla Mitä voimme tehdä. teksti: hanketyöntekijä psykoterapeutti Ulla Valtonen VARJO-hanke kuva: Sanna Mönkkönen Ensi vuodeksi varattu valtion rahoitus ei riitä turvakodeille Perheväkivallan ehkäisyyn ja haittojen hoitoon apua tarjoavat turvakodit ovat olleet vuosikymmenien ajan ilman pysyvää rahoitusta. Nyt valtio on tulossa mukaan talkoisiin: laki turvakotien rahoituksesta etenee, mutta ensi vuodeksi varatut rahat eivät riitä nykyistenkään turvakotien toimintaan. Laki valtion vastuulle etenee. Sosiaali- ja terveysministeriön luonnos turvakotien rahoituksesta herättää Ensi- ja turvakotien liitossa periaatteellista tyytyväisyyttä, mutta myös huolta. Rahoituksen tuoma vakaus on työlle ja sen kehittämiselle aivan olennainen, mutta ensi vuodeksi varattu kahdeksan miljoonan euron määräraha ei kuitenkaan riitä nykyistenkään turvakotien toiminnan rahoittamiseen, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton toimitusjohtaja Ritva Karinsalo. Liiton kannanotossa sosiaali- ja terveysministeriölle esimerkkinä käytetään Pääkaupungin turvakotia, jonka vuosibudjetti on 1.1. miljoonaa euroa. Jos valtion rahoitus jaettaisiin perhepaikkojen lukumäärän mukaan, Pääkaupungin turvakodin koko vuoden rahoitusosuus olisi euroa. Raha ei tule riittämään toimintaan, Karinsalo sanoo. Muuta kuin valtion rahaa turvakodin toimintaan ei ole tulossa. Lakiesitys kehottaa turvakoteja sopeuttamaan toimintansa olemassa olevaan rahoitukseen. Käytännössä ministeriön esitys pikemminkin vähentää turvakotipaikkoja Suomessa kuin lisää niitä. Lapset väkivallan uhreina Ensi- ja turvakotien liitto on kehittänyt menetelmiä väkivaltaa kokeneiden ja sille altistuneiden lasten auttamiseksi 15 vuoden ajan. Lakiluonnoksessa liittoa ihmetyttää, miten heikoksi se jättää lapsen aseman ja asiakkuuden turvakodissa. Lapsen katsotaan tulevan aikuisen mukana, eikä hänen omaa avun tarvettaan nosteta selvästi esiin. Yksinäisen naisen mahdolliset vaikeudet päästä turvakotiin eivät johdu siitä, että lasten avun tarve on tunnustettu. Ensi- ja turvakotien liitossa on myös mietitty, kuka määrittelee jatkossa, miten pitkään perhe voi olla turvakodissa. Avopalvelut ennen turvakotijaksoa ja sen jälkeen kuuluvat lakiluonnoksen mukaan kunnan järjestettäviksi ja rahoitettaviksi. Valtion rahoitus koskee vain laitosjaksoa. Laki etenee valtavalla vauhdilla Lain turvakotien rahoittamisesta on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Ennen sitä on valmisteltava asetus, laadittava kriteerit, joilla valtiontukea voi hakea, valmisteltava lomakkeet hakuprosessia varten, päätettävä, miten sopimusturvakodit valitaan, tehtävä sopimukset, maksettava ennakot sopimusturvakodeille, jotta ne voivat maksaa tammikuun palkat, ja määriteltävä koordinaation rahoitusperusta. Kiire on valtava, jos halutaan, että turvakodit pystyvät jatkamaan toimintaansa keskeytyksettä. Apua väkivallan kaikille osapuolille Suomessa on noin parikymmentä turvakotia. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät 12 turvakotia, joista saa apua vuosittain 2200 naista ja noin tuhat lasta sekä alle 100 miestä. Turvakodeissa ja niiden avopalveluissa tehtävällä työllä autetaan väkivallan kaikkia osapuolia. Väkivaltaa kokeneita tuetaan kriisivaiheessa ja väkivallasta selviytymisessä. Erityistä huomiota kiinnitetään väkivaltaa kokeneiden lasten auttamiseen. Lapsille tarjottu tuki on korjaavaa että ennaltaehkäisevää työtä, jonka tavoitteena on lapsen selviytymisen lisäksi katkaista sukupolvelta toiselle jatkuva väkivaltakierre. Turvakotien Jussi-työ sekä Lyömätön Linja Espoossa tarjoavat väkivallan tekijöille ammatillista apua väkivallan katkaisemiseksi ja sen ehkäisemiseksi. Lisätietoja: Apua, tietoa ja tukea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan.

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001.

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001. Helmikuu 3/2001 SOSIAALITURVA Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä SOSIAALITURVA 3/2001 1 1 3/17/06, 11:09 AM SOSIAALITURVA 3/2001 89. vsk

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03 SOSIAALITURVA 15/03 Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista Pääkirjoitus 2. lokakuuta 2003 Lapsilla on oikeus päihteettömään ympäristöön Kun ensi vuonna alkoholin

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle

Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 3/2014 Mielenterveyden keskusliiton uusi puheenjohtaja Kari Tolvanen: Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle 3 Tarkkailulähete

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus 3/2007 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus Aarne Kiviniemi: Huumetyö tarvitsee yhteisen äänitorven ja kumppanuuksia Lue lisää s. 3 Juha Kemppinen: Ansion

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Ikääntyneiden masennusta

Ikääntyneiden masennusta 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 11 2006 Vanhus ei halua apua, vaikka sitä tarvitsee. Mitä pitäisi tehdä? Asiantuntijat vastaavat. Joskus myös ihmisarvosta on maksettava Uusi malleja päihteidenkäyttäjien

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2011

päihdetyön erikoislehti 4/2011 päihdetyön erikoislehti 4/2011 Päihderiippuvuus ja rikosseuraamukset Pitkäaikaisasunnottomuus voidaan poistaa Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA TIMO SJÖBLOM Yhdessä pärjäämme 2/2003 Ihmisen hätä säilynyt tsaarinvallasta tasavaltaan Luentomatkalla Pietarissa pyydettiin esittelemään

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot