KIRKKOAHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKOAHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA 2004-2008"

Transkriptio

1 1 Kirkkoahon seudun kyläyhdistys ry Pj Annikki Granqvist-Pellinen Kirkkoahontie Seppälä Linnantaus puh KIRKKOAHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO Kirkkoahon kyläyhdistys teki keväällä 2004 kyläkyselyn, jonka perusteella tämä kyläsuunnitelma on pääosin tehty. Kyselylomakkeet jaettiin n. 260 talouteen huhtikuussa Vastauksia saatiin noin 50. Odotukset olivat suurempaan vastausprosenttiin, mutta tämä vastausten määrä noudatteli yleistä linjaa muiden kyläyhdistysten kyselyjen kanssa. Kaikissa vastauksissa oli kuitenkin otettu kantaa moniin asioihin, joka meitä ilahdutti. KIRKKOAHON SEUDUN VISIO Kirkkoahon seutu on maaseutua lähellä kaupungin palveluja. Kaikenikäisille asukkaille järjestetään mahdollisuus asua mahdollisimman pitkään alueella. PERUSTIEDOT Kirkkoahon seutuun kuuluu alue, joka alkaa Seppälästä ja jatkuu Tuovilan, Kirkkoahon kautta Hannusrannalle sekä Lehtomäki ja Pärsänsuontien alue. Hannusranta rajoittuu suurimmaksi osaksi Oulujärveen, joka tarjoaa virkistys- ja kalastusmahdollisuudet. Hannusrannalla on myös paljon kesäasutusta. Kylätoimikunnan alueella on myös muutamia lampia. Alue kuuluu Kajaanin kaupungin hajaasutusalueeseen. Asukkaita alueella on Kirkkoaho Hannusranta -alueella 657 ja lisäksi Pärsänsuon alueella arviolta 110 asukasta. Alueella on kaksi koulua, Kirkkoahon koulu, jossa on perusopetusta 1-6 luokille ja Kainuun ammattiopiston Seppälän luonnonvarayksikkö, jossa järjestetään ammatillista opetusta maatilatalouden, puutarhatalouden aloilla.

2 2 Kaavoitus Kirkkoaho - Takkaranta - Pärsänsuo osayleiskaava Kainuun ympäristökeskus vahvisti ja lainvoima Kainuun ympäristökeskuksen päätöksellä Hannusrannan osayleiskaava on vireillä. Vesi- ja viemäröinti Kaupungin vesijohto ulottuu Hannusrannalle ja Lehtomäkeen asti. Viemäröinti päättyy Kirkkoahon koululta noin puolen km päähän Hannusrannalle päin Kevyen liikenteen väylä Kirkkoahon seudulla on kevyen liikenteen valaistu väylä kaupungin keskustasta Hepomäkeen ja Lehtomäkeen. Ulkoilureitit ja muut ulkoilupaikat Teppanasta lähtee valaistu kuntopolku/hiihtoreitti (13 km edestakaisin) Kirkkoaholle. Kuntopolku on alkupäästä purutettu ja loppupäähän on rakennettu pitkospuut ja Tuovilaan laavu. Latuverkosto jatkuu valaisemattomana ja perinteisenä latuna Saarijärvelle. Hannusrannalla on myös latuverkosto. Moottorikelkkareitti kulkee Kajaanista Hannusrannan kautta Oulujärven jäätä pitkin Paltamoon ja sieltä Paljakkaan. Kirkkoahon koululla on jalkapallokenttä, joka on talvella jäädytetty luistelijoille. Tenniskenttä on nykyisin hoitamaton. Toinen tenniskenttä on rakenteilla Pärsänsuolle. Tietoliikenne Alueelle on juuri valmistunut valokaapeliyhteys, joka parantaa laajakaistayhteyttä. Yritystoiminta Alueella on jonkin verran pienyritystoimintaa. Maatilataloutta on jonkin verran. Asukkaista suurin osa käy töissä keskustassa tai lähialueilla. Historia ja historialliset paikat Suurin osa Kirkkoahon alueesta on aikoinaan kuulunut Paltamon emäpitäjään. Itse asiassa kuntaraja kulki ennen vuotta 1954 aivan Kirkkoahon koulun läheisyydessä. Ennen kuntaliitosta alue kuului Kajaanin maalaiskuntaan. Erityisiksi kohteiksi alueelta voidaan luokitella Matinmäen pohjavedenottamo ja hiekkamontut, Karjatalouskoulu ja Seppälän lampi sekä ortodoksinen hautausmaa. Historiasta mainittakoon Tuovilan eläintarha ja Suojalan talo (purettu 70 luvulla). Muut palvelut Kauppa-auto kulkee kerran viikossa. Kirjastoauto käy myös kerran viikossa. Muita palveluja alueella ei ole.

3 3 KYLÄSUUNNITELMA Yhteistoiminnallisuus Tavoitteena on sekä koulujen että asukkaiden yhteistoiminta. Kylätoimikunta edistää yhteistoiminnallisuutta järjestämällä yhteistapahtumia. Tavoite 1 Koulujen yhteistoiminta Kirkkoahon ja Seppälän koulujen opetussuunnitelmia kehitetään yhteisten aiheiden kautta. Kirkkoahon koulua ehdotetaan luonnonvarapainotteiseksi. Seppälän toimipaikka tarjoaa mahdollisuuden tutustua eläimiin ja jopa hoitaa niitä. Seppälän opiskelijat järjestävät lapsille ja nuorille kerhotoiminnan puitteissa harrastusmahdollisuuksia, kuten (talutus)ratsastusta, kasvien tuntemiseen ja kasvattamiseen liittyvää toimintaa. Opiskelijat voisivat järjestää pienimuotoisia eräretkiä luontoon sekä lapsille että aikuisille. Ympäröivä maasto tarjoaa siihen mahdollisuudet. Toimenpiteet Kyläyhdistys käynnistää Kirkkoahon koulun ja Seppälän toimipisteen yhteistyön kehittämisen ja se aloitetaan jo syksyllä Keskustelun käynnistämisestä vastaa puheenjohtaja Annikki Granqvist- Pellinen. Tavoite 2 Asukkaiden yhteistoiminta Kyläkyselyssä toivottiin yhteisiä liikunta- ja kokoontumistiloja alueelle. Samoin haluttiin yhteisiä tapahtumia, perhekerhotoimintaa.. Toimenpiteet Lasten ja nuorten tapahtumat Kyläyhdistys järjestää yhdessä koulujen ja vanhempainyhdistyksen kanssa lapsille ja nuorille hiihtotapahtumia, yleisurheilutapahtumia, discoja jne. Tapahtumista vastaavat Reijo Kostet ja Jouko Hukkanen. Tavoite 3 Yhteiset toimitilat Asukkaat halusivat eri ikäisten toimintaan tiloja. Toimenpiteet Kyläyhdistys selvittää Seppälän yksikön käytössä olevan Impilinnan käyttömahdollisuuden. Samalla selvitetään rakennuksen säilyttämiseen liittyviä asioita (tarkemmin jäljempänä). Seppälän toimipiste vuokraa liikuntasalia ja muita tiloja erikseen koulutusjohtaja Risto Virkkusen kanssa sovittaessa. Kyläyhdistys selvittää myös Kirkkoahon koulun tilojen käyttömahdollisuutta. Vastuuhenkilöinä ovat Annikki Granqvist-Pellinen, Reijo Kostet ja Raili Heikkinen. Impilinna Kyläkyselyssä haluttiin suojeltavaksi historiallisena kohteena entinen karjatalouskoulu, jota kansansuussa on alettu kutsua Impilinnaksi, koska se on toiminut tyttöjen asuntolana. Opetus ja asuntolatoiminta katkesi vain sotien ajaksi, jolloin rakennuksessa toimi esikunta ja hieman myöhemmin rakennus muutettiin joksikin ajaksi kulkutautisairaalaksi. Nykyisin Impilinna on Kainuun ammattiopiston, Seppälän toimipisteen, hallinnassa. Kiinteistön omistaa Kajaanin kaupunki.

4 4 Tavoite on selvittää aluksi rakennuksen historiallinen arvo ja rakennuksen tämän hetkinen kunto. Kyläyhdistys pyrkii edesauttamaan rakennuksen peruskorjausta ja säilyttämistä sekä miettii jatkokäyttöä. Kyläyhdistys hakee hankerahaan syyskuussa 2004 rakennuksen kuntokartoitukseen. Kuntokartoitus tehdään yhdessä omistajan, Kajaanin kaupungin kanssa. Kuntokartoituksen pohjalta haetaan rahoitusmahdollisuutta rakennuksen peruskorjaukseen. Pitkällä tähtäyksellä mietitään rakennuksen omistuspohjan muuttamista joko kyläyhdistyksen tai jonkin perustettavan asunto osakeyhtiön nimiin. Samalla mietitään rakennuksen käytön jatkomahdollisuuksia. Vastuuhenkilöinä ovat Raili Heikkinen, Annikki Granqvist-Pellinen. Tietoliikenneyhteydet Tavoite Saada joka talouteen laajakaistayhteydet. Asiaa selvittää Reijo Kostet syksyn 2004 aikana. Ympäristö Kyläkyselyssä tuotiin esille asuinalueen viihtyvyyteen vaikuttava tienvarsien ja piha-alueiden siisteys. Alueemme on ollut siisteydestään kiitettävällä tasolla. Jatkossa on kuitenkin tehtävä työtä pitääksemme siisteystason. Tavoite 1 Tienvarsien vesakoitumisen ja roskaantumisen ehkäisy Kyläyhdistys vaikuttaa maanomistajiin siten, että kukin huolehtii omalta osaltaan siisteydestä. Sellaisten maanomistajien kanssa, jotka eivät muualla asumisen tai korkean iän vuoksi, voi asiaa hoitaa, kyläyhdistys siistii aluetta talkoovoimin ao. luvan saatuaan maanomistajalta. Kyläyhdistys voi myös työllistää henkilön tähän tehtävään. Asian vastuuhenkilöt ovat Jukka Heikkinen ja Reijo Kostet. Tavoite 2 Seppälän lammen kunnostus Kyläläiset halusivat, että Seppälän lampi pitäisi saada kunnostettua uintikelpoiseksi. Siinä on aikoinaan pystynyt uimaan. Lampi on ulkoilureitin varressa, kauniissa maisemassa. Kyläyhdistys on jo saanut maanomistajalta luvan toimenpiteisiin. Yhdistys on selvittänyt myös Ympäristökeskuksen kanssa lammen puhdistamista. Lampi tyhjennetään keväällä 2005 ja lammen ympäristö raivataan joko Seppälän koulun, maanomistajan tai kyläyhdistyksen toimesta keväällä Asiaa hoitaa Reijo Kostet ja Teppo Auvinen.

5 5 Tavoite 3 Ulkoilureitin kunnostus Tavoitteena on saada reitille Pöllyvaara Kirkkoaho maapohjan tasoitus ja purutus koko matkalle. Kajaanin kaupungin tekniseltä toimialalta pyydetään yhteistyötä kuntoreitin Pöllyvaara Kirkkoaho puruttamiseen koko matkalta. Tällä hetkellä purutus on noin puoleen väliin ja loppupäässä on pitkospuut. Purutus mahdollistaa hiihtokauden aikaisemman aloituksen. Kyläyhdistyksen puolesta asiaa hoitaa Jouko Hukkanen syksyn 2004 aikana. Tavoite 4 Yhteiset vesialueet ja muut maa-alueet Kyläyhdistys selvittää onko alueella yhteisomistuksessa olevia alueita ja sen kenellä niihin on käyttöoikeus. Asian vastuuhenkilö on Karl Fonselius. Palvelut eri ikäisille Kyläkyselyssä tuotiin esille palvelujen puute. Asukkaat halusivat mm. kauppaa/kioskia, linjaautoyhteyksiä, siivousrinkiä, kyläavustajaa. Kyläyhdistys selvittelee kioskin määritelmillä olevan pisteen saamista kylälle. Tämä on pitkän tähtäyksen suunnitelma ja vaihtoehto, jos Impilinna projekti kariutuu. Siivousringin ja kyläavustajan palkkaaminen edellyttää toimintapisteen saamista ja siten riippuvainen edellisten toimenpiteiden etenemisestä. Palvelupisteeseen voidaan liittää muitakin palveluja. Uusien asukkaiden vastaanotto Yhteistoiminnallisuus vaatii sen, että asukkaat tuntevat toisensa ja tietävät yhteisistä tavoitteista. Kyläyhdistyksestä pari henkilöä käy toivottamassa uudet asukkaat tervetulleeksi viemällä tervetuliaispaketin. Samalla kerrotaan kylää koskevista yhteisistä asioista ja toivotetaan tervetulleeksi toimintaan mukaan. Asiasta vastaa Annikki Granqvist-Pellinen. Kansainvälistyminen Tavoite Kyläyhdistys käynnistää kummikyläprojektin. Asian vastuuhenkilö on puheenjohtaja. KYLÄSUUNNITELMAN PRIORISOINTI Syksyllä Impilinnan kuntokartoitushankkeen eteenpäin vieminen - Laajakaistayhteydet - Uusien asukkaiden vastaanotto - Koulujen yhteistoiminta

6 6 Keväällä Ympäristöön liittyvien projektien läpivieminen - Pöllyvaara Kirkkoaho -kuntoreitin kohentaminen - Impilinnan peruskorjausprojektien valmistelu - Yhteisiä tapahtumia kaiken ikäisille Syksy 2005 alkaen - Impilinna projektin eteenpäin vieminen - Uusien suunnitelmien laadinta ja entisten kehittäminen KYLÄSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA TARKISTUS Tämä suunnitelma on hyväksytty kyläyhdistyksen kokouksessa ja tämä päivitetään keväällä Liite Kirkkoahon seudun kyläsuunnitelma

7 7 KIRKKOAHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA ASIA/IDEA TAVOITE TOIMENPITEET RESURSSIT/TEKIJÄT/ YHTEISTYÖTAHOT YHTEISTOIMINNALLISUUS Koulujen yhteistyö Yhteistapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Asukkaiden yhteistyö Opetussuunnitelmien yhteiset tavoitteet (hevoset ja muut eläimet, traktorit kasvit, erä) Kirkkoahon koulun erikoistuminen luonnonvara - painotteiseksi Yhteisten toimintatilojen hankkiminen (Impilinna, Seppälän liikuntasali/muut tilat) Kirkkoahon koulun tilojen käyttömahdollisuus Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen Kirkkoahon koulun ja Seppälän toimipisteen yhteistyön kehittäminen A G-P A G-P/Kao A G-P/Kirkkoahon koulun johtaja koko kylätmk Liite AIKATAULU Käynnistys 2005 syksyllä jatkuvaa IMPILINNA Impilinnan saneeraustoimenpiteet Historia, kunnostustoimenpiteet, hyödyntäminen ja harrastusmahdollisuuksien hyödyntäminen Kajaanin kaupungin ja Kainuun ammattiopiston kanssa yhteistyössä A G-P ja R H vv alkaen

8 8 ASIA/IDEA TAVOITE TOIMENPITEET RESURSSIT/TEKIJÄT/ YHTEISTYÖTAHOT TIETOLIIKENNEYHTEYDET Laajakaistayhteys Selvitetään palvelujen Reijo Kostet selvittää kaikkien saatavilla tarjoajilta mahdollisuus ja mahdollisuudet kustannukset YMPÄRISTÖ Ympäristö siistiksi Tienvarsien vesakoiden Maanomistajat siistiminen, raivaus Kylätalkoot - maanomistajien Yhdistelmätuki suostumus Seppälän lammen ja ympäristön kunnostus Ympäristökeskus, Kajaanin kaupunki Kao RK/A G-P (päättötyö kunnostusohjelma) AIKATAULU Syyskuun 2004 loppuun mennessä Kevään 2005 aikana käynnistys Kevät Kylän palvelut eri ikäisille asukkaille Uudet asukkaat Kuntoreitin kunnostus Pururata Kirkkoaholle asti Kyläpuoti/-kioski Parturi-kampaamo Tutustuminen ja yhteenkuuluvuuden ja yhteistoiminnallisuuden lisääminen Kajaanin kaupunki (Martti Anttila) maa-ainekset kaupungilta ja tielaitokselta Kysytään kaupungin tontille lupa ja rakennetaan 99m 2 kiinteistö Kaupunki JH ja TA Maanomistajilta lupa Kaupungilta tontti, rahoitus Oulujärvi Leader, talkootyöllä pystyyn JH syksy 2004 kesä 2005 Viedään tuliaispaketti pj A G-P aloitetaan 2005 Kylätalkkari/siivousrinki Kaikkien kyläläisten Tarvekartoitus Työvoimahallinto 2005 auttaminen A G-P ja RH Kansainvälistyminen Kummikylän hankinta A G-P 2006

9 9

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

Palus, kylä Ulvilassa Kyläsuunnitelma 2004 2009 19.10.2004. PALUKSEN KYLÄSUUNNITELMA 2004 2009 (päivitys) www.palus.fi

Palus, kylä Ulvilassa Kyläsuunnitelma 2004 2009 19.10.2004. PALUKSEN KYLÄSUUNNITELMA 2004 2009 (päivitys) www.palus.fi PALUKSEN KYLÄSUUNNITELMA 2004 2009 (päivitys) www.palus.fi 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 1 2. Johdanto 2 3. Nykypäivän Palus 3 4. Kylän kehittämistarpeet vuosina 2000 2005 5 5. Katse tulevaisuuteen

Lisätiedot

Aurinkoinen Aseman Seutu KYLÄSUUNNITELMA

Aurinkoinen Aseman Seutu KYLÄSUUNNITELMA Aurinkoinen Aseman Seutu KYLÄSUUNNITELMA Huhdin kyläyhdistys ry 2007 2 Sisällys 1. Johdanto 2. Aurinkoinen Aseman Seutu 2.1. sijainti 2.2. historiikki 2.3. palvelut 3. Yhdistystoiminta 4. Harrastusmahdollisuudet

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008

Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008 Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008 Kyläsuunnitelma 2009-2013 lyhyesti Teema/Tavoitteet Nykytilanne Toimenpiteet Toteutus Kustannukset ja rahoitus Asukkaiden yhteistyö Omatoimisuus Kylän elinkelpoisuus

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurila kasvaa ja kehittyy! Kasurilan kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 1. Kasurilan kylä ja kyläläiset...

Lisätiedot

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN - Kotamäen, Oittilan ja Peräselän kyläsuunnitelma 28.11.2004 Kotamäen kyläyhdistys ry Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry KOTAMÄEN, OITTILAN JA PERÄSELÄN KYLÄSUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Kiukainen Kiukainen 2

Kiukainen Kiukainen 2 KIUKAISTEN KYLÄT Kiukainen Kiukais Sijainti: 61 12 25 N, 22 05 00E Lääni: Länsi-Suomen lääni Maakunta: Satakunnan maakunta Seutukunta: Rauman seutukunta Etäisyydet: Rauma 40 km, Pori 40 km, Turku 100 km,

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Pyytivaaran unelma: Hauska, elinvoimainen, kehittyvä ja ekologisesti toimiva lähipalvelukylä Vireä Pyytivaara

Pyytivaaran unelma: Hauska, elinvoimainen, kehittyvä ja ekologisesti toimiva lähipalvelukylä Vireä Pyytivaara Pyytivaaran unelma: Hauska, elinvoimainen, kehittyvä ja ekologisesti toimiva lähipalvelukylä Vireä Pyytivaara Sisällys Johdanto... 3 Pyytivaara nyt 2013... 4 Pyytivaran ilmapiiri... 4 Pyytivaaran asukkaat...

Lisätiedot

urikan kylät ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~

urikan kylät ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~ K urikan kylät ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~ E esipuhe Kyläkööri-hankkeen kokoamat kyläesitteet ovat eräänlaisia kyläsuunnitelmia, jotka toivottavasti tutustuttavat mahdollisimman monet kuntalaiset

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 15.12.2014 Jenna Härmä, Jaana Lehmusvaara-Hjelm, Susanna Komulainen, Risto Murto, Mika Laine, Keijo Pihlström, Soili Sinervä-Laine, Eija Terävä ja Veli-Matti

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Lyttylän Kiinteistöyhdistys ry. Pro Lyttylän kartano ry

KYLÄSUUNNITELMA. Lyttylän Kiinteistöyhdistys ry. Pro Lyttylän kartano ry LYTTYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2015 - KARTANOSTA KYLÄTALO Lyttylän Kiinteistöyhdistys ry Pro Lyttylän kartano ry 2 LYTTYLÄN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO... 4 LYTTYLÄN KYLÄ ASUTUSTA JO PAKANUUDEN AJOILTA... 5 LYTTYLÄN

Lisätiedot

KODISJOKI KYLÄSUUNNITELMA 2007

KODISJOKI KYLÄSUUNNITELMA 2007 Kodisjoki-Seura ry KODISJOKI KYLÄSUUNNITELMA 2007 Kylämaisemaa aivan Kodisjoen keskustan tuntumassa. Kodisjoki-Seura ry:n toiminnan käynnistäminen hanke on Ravakka ry:n puoltama Kolmen Ajan Rannikon -ohjelman

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA 2006 2010 Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus 2 LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO... 5 KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN... 6 HISTORIA...6 1940- JA 50 -LUVUT JA MUUTOKSET...6

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009 2013, TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009 2013, TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009 2013, TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO Teema-alue: Asuminen ja ympäristö aj. 1.1.2010-21.10.2013, Matti Nousiainen Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu

Lisätiedot

4. KYLÄSUUNNITELMAN SEURANTA JA PÄIVITYSSUUNNITELMA. 1. Metsäkansan kyläsuunnitelman 2000 yhteenveto 2. Kyläkyselylomake

4. KYLÄSUUNNITELMAN SEURANTA JA PÄIVITYSSUUNNITELMA. 1. Metsäkansan kyläsuunnitelman 2000 yhteenveto 2. Kyläkyselylomake METSÄKANSA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Metsäkansan kyläyhdistys ry 2007 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KYLÄN ESITTELY 2.1 Historiaa 2.2 Sijainti 2.3 Väestö ja asuminen 2.4 Elinkeinot ja yritykset 2.5 Palvelut 2.6

Lisätiedot

Terälahden Seutu ry 2005

Terälahden Seutu ry 2005 1 Terälahden kylän maankäyttösuunnitelman luonnos 2005 2015 ja visio 2050 Terälahden Seutu ry 2005 Kehittyvä Terälahti 2002-2005 2 Saatteeksi Tämä maankäytönsuunnitelman luonnos on raportti kolmivuotisesta

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2012-2025. Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2012-2025. Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2012-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Päivitetty lokakuu/2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Kumpusen alueen sijainti...

Lisätiedot

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 1. Kylän nimi: Kitinoja Sijaintikunta: Seinäjoki Kylän asukasluku noin 400 asukasta Etäisyydet: Seinäjoen kaupungin keskustaan 16 km, Nurmon keskustaan

Lisätiedot

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kylien elinolot paremmiksi yhteistoimin 43 Kevyen liikenteen väylä yhteistyöllä Liikenteestä kannetaan huolta myös maaseutukylissä.

Lisätiedot

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla RUVASLAHDEN KYLÄSUUNNITELMA 007 Sisällysluettelo Johdanto.. 3 Työskentelytapa...3 Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla 3 Kylän kehittyminen... 4 Luonto...4 Kyläanalyysiä.4 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2010-2015

KYLÄSUUNNITELMA 2010-2015 KYLÄSUUNNITELMA 2010-2015 Konginkankaan kirkonkylän, Liimattalan, Laajarannan, Riihilahden, Räihän ja Kalaniemen kylät Äänekosken kaupunki, Keski-Suomi Julkaisija Konginkankaan kyläyhdistys ry, kirjoittaja

Lisätiedot