1, 2 a. Rakennusten sijoittelu tontilla, pihatilat ja mittakaava. 1:500

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1, 2 a. Rakennusten sijoittelu tontilla, pihatilat ja mittakaava. 1:500"

Transkriptio

1 Rakennusten sijoittelu tontilla, pihatilat ja. 1:500 aitaa aitaa jäte autotalli ja asunto tomutus ja kuivaus oleskelu leikki sauna oleskelu sivuasunto/työtila komposti leikki aitaa marjapensaat kasvihuone naapuritontti kasvimaa viheralue 10 m Pihamateriaalit ja istutukset Kulkuväylät tulee päällystää niiden käyttöön sopivilla materiaaleilla. Hiekan kantautumista sisään hidastaa, jos ennen ulko-ovea on kestopäällystettä esim. pihakiveä tms. Ajotielle soveltuu kestopäällyste, mutta myös kivituhka. Olennaista on, että päällyste kestää käytön kulumatta liikaa. Mikään pinnoite ei ole ikuinen, mutta kohtalaisen pitkä huoltoväli on mukavuuskysymys. Pihan kulkureiteillä voidaan käyttää kiveä, puuta tai jopa erityyppisiä nurmilaatuja. Pihalla istutukset kannatta sijoittaa sekä ulkonäöllisesti harkittuun paikkaan, mutta myös käytön kannalta järkevästi. Herkkää kukkaistutusta tai pensasta ei kannata sijoittaa lasten leikkialueen viereen. Pensaat ja puut ovat omiaan rajaamaan pihan eri toimintoja, antamaan näkösuojaa ja vähentämään tuulisuutta. Luonteva pihan pintamateriaali on nurmi. Nurmen laatua voidaan vaihdella, jos halutaan käyttötarkoitukseltaan ja ulkonäöltään erilaisia alueita. Kasvimaa on hyvä sijoittaa lämpimälle ja suojaiselle paikalle. Kasvimaa ei ole aina kaikkina aikoina välttämättä pihan kaunistus, joten se on hyvä sijoittaa oleskelu- ja edustuspihalta hieman syrjään. 1. Rakennusten sijoittelu tontilla, pihatilat ja 2. Rakennusten mittasuhteet, materiaalit, väritys ja piharakennustyyppejä an/vanhat pihapiirit Rakennusten sijoittelu ja pihajärjestelyt Rakennusten sijoittelussa on hyvä soveltaa perinteistä pohjalaista pihamallia eli muodostaa eri rakennuksista pihapiiri. Asuinrakennus sijoitetaan tien varteen ilmansuunnista riippuen, joko tiensuuntaisesti tai kohtisuoraan pääty tietä vasten. Autotalli tms. voi olla olla esimerkiksi tontin rajalla muodostamassa joko näkösuojaa naapuritontille tai rajaamassa katutilaa. Apurakennukset sijoitellaan tontilla käytön mukaan luonteville paikoille siten, että rakennukset rajaavat pihaa tai pihoja. Piha jaetaan toimintojen mukaan eri alueisiin. Auto ja sisääntulo ovat omalla puolellaan. Käynti taloon ja oleskelupiha omalla puolellaan. Leikeille on myös hyvä osoittaa omaa rauhaa, toisaalta pienimpien leikkipaikalle pitää olla näköyhteys. Isolla tontilla kasvimaa tulee sijoittaa omalle tontin osalleen valoisuudeltaan ja pienilmastoltaan edullisimpaan paikkaan. Jätehuolto tulee sijoittaa tontin sisääntulon yhteyteen siten, ettei esim. hajut kulkeudu sisätiloihin. Jätteiden oikealla lajittelulla vähennetään hajuja. Tiivimillä asuntoalueilla jätehuolto keskitetään yhteen paikkaan. Kompostit voidaan sijoittaa kasvimaan lähelle. 1, 2 a

2 Rakennusten mittasuhteet, materiaalit, väritys piharakennustyyppejä Rakennushankkeeseen tulisi aina ryhtyä harkiten ja kiireettä. Ihminen rakentaa asunnon koko eliniäkseen. Asuinrakennuksen suunnittelu tulisi lähteä rakennuspaikasta. Metsäiseen maisemaan suunniteltu talo ei sovellu pellolle tai rinnetalo vesistön rantaan tasamaalle. Pohjalaiseen taajamamaisemaan soveltuu parhaiten ryhdikäs iso puutalo. Mittasuhteiden ja näkymien säilyttäminen suhteessa vanhaan on tärkeä suunnittelun lähtökohta. Rakennusten sisätilojen käyttöerot ovat ehkä suurin hankaluus sovellettaessa vanhoja malleja uusiin rakennuksiin. Maalaisrakennukset olivat tupatyyppisiä, joissa kohtuullisen kapeassa rungossa oli peräkkäin huoneita. Nykyisin rakennuksessa on käytöltään hyvin erityyppisiä tiloja. Ennen erillisessä rakennuksessa sijainneet pesutilat ovat nykyisin asuinrakennuksen sisällä. Vanhaa ei voikaan kopioida suoraan nykyvaatimusten mukaiseksi rakennukseksi. Rakennuksen tulee olla oman aikansa tuote. Oleellisia seikkoja ryhdikkään pohjalaistalon suunnittelussa:!kunnon sokkeli; vähintään 50 cm - 70 cm!mittasuhteet; rakennuksen leveys/ korkeus = n !harjakatto; kaltevuus 1:1.5-1:3 (runkosyvyys 5-8 m)!luontevat materiaalit; puu, kattohuopa, kattotiilet jne.!perinteiset värit; punamulta, keltamulta, valkoinen jne. Piharakennustyyppejä asunto/työhuone Sivuasunto ja/tai työhuone. Harrastetilan yhteydessä on tilaa sekä sisällä että ulkona. terassi harrastetila 1. Rakennusten sijoittelu tontilla, pihatilat ja 2. Rakennusten mittasuhteet, materiaalit, väritys ja piharakennustyyppejä an/vanhat pihapiirit Julkisivujen rauhallinen sommittelu on perinteistä asuinrakennus arkkitehtuuria. Yksityiskohtien tulee olla johdonmukaisia ja luontevia. Materiaalien vaihtumisella tulee olla looginen yhteys esim. huonetiloihin. Yksityiskohtien runsaudessa on hyvä käyttää malttia, suomalaiseen maaseutuarkkitehtuuriin liittyy vähäeleisyys. vierasaitta talvipuutarha harrastehuone ph s kesäkeittiö Vierashuone/viherhuonen/sauna/kesäkeittiöyhdistelmä. Rakennuksen mittasuhteet ovat tärkeitä. Kapeaan runkoonkin saadaan mahtumaan normaalit tilat. Sopiva rungon leveys on 6-8 m. Käytännön alaraja on n. 5 metriä. Kapeassa rungossa yläkerran huoneisiin joudutaan pitkässä rakennuksessa tuomaan valo kattoikkunoista.sisäänkäynti tulee sijoittaa pihan puolelle. autotalli ph lh Ulkosauna. Sauna-pesuhuone-takkahuone-pukuhuoneyhdistelmä. Takkahuoneeseen voi sijoittaa myös esimerkiksi lisäsängyn. Puuvarsto on rakennuksen eteläseinällä. harrastehuone välikkö ljk spk takkah. var Autotalli /harrastehuone- yhdistelmä. 1, 2 b

3 1.PAIKAN HENKI - GENIUS LOCI Vanha rakennus on luontevimmillaan siellä, mihin se on alunperin rakennettu. Vanhojen rakennusten viehätys perustuu paikan ja asukkaiden historiaan sekä ajan tuomaan patinaan ja kerroksellisuuteen. Vanhan säilyttämisessä on oleellista koko pihapiirin rakennusten, pihatilojen ja n säilyttäminen. Yksittäinen vanha rakennus uusien seassa ei vielä luo tavoiteltua ilmapiiriä, paikan henkeä. Joskus on kuitenkin perusteltua esimerkiksi rakennuksen pelastamiseksi siirtää se uuteen paikkaan. Vanhan rakennuksen siirtäminen on aikaa vievä ja kärsivällisyyttä vaativa, mutta palkitseva projekti, joka voi muuttua elinikäiseksi harrastukseksi 2. RAKENNUSTEN SIIRTÄMINEN Vanhoja hirsirunkoisia rakennuksia siirrettäessä on tunnettava hyvin talon rakentamismenetelmät ja siirrettävän rakennuksen anatomia. Siirrettäessä oleellista on se, että kaikki purettavat osat otetaan huolellisesti talteen ja numeroidaan, jotta ne voidaan myöhemmin laittaa samoille paikoilleen. Vaurioituneet osat korjataan tai korvataan uusilla vastaavilla ja mielellään vastaavilla menetelmillä valmistetuilla osilla. Vanha rakennus ei olisi vanha jos sen rakennusosat eivät olisi toimivia, joten ne kannattaa siirtää sellaisinaan uuteen paikkaan. Uusi tekniikka ei sovi vanhaan rakennukseen. Nykyaikaisen tekniikan sijoittamisessa (erityisesti kosteat tilat) tulee olla erityisen huolellinen. Saunatilat tulisikin sijoittaa erilliseen piharakennukseen. 3.RAKENTAMISOPPAITA Panu Kaila; Talotohtori, Kevät toi maalarin - perinteinen ulkomaalaus Eino Niskala; Puutalon korjaus Museovirasto; Korjauskortisto Antti Pihkala; Peräpohjalainen talo - korjausohjeita Pihaa muodostettaessa tulee ottaa mallia vanhoista pihoista ja sijoittaa rakennukset perinteistä pohjalaista pihapiirin mukaillen. Vasemmalla perinteinen pohjalainen pihapiiri. Toiminnot on sijoitettu omille pihoilleen. Peruskorjaajan kymmenen käskyä 1)Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjattavissa olevaa. 2)Selvitä vaurion syy ja poista se. Korjaa vasta sitten, ja korjaa entiselleen. 3)Käytä samoja materiaaleja ja työmenetelmiä kuin korjattavassa kohteessa. Älä kokeile uutuuksilla. Uusimpien tutkimusten mukaan rakennetaan vain uusimpia taloja. 4)Säilytä vanha rakenne. Ellei se olisi kelvollinen, ei talostasi olisi koskaan tullut vanhaa. 5)Älä laajenna taloasi ennen kuin olet ottanut sen kokonaan käyttöön. Laajenna sisällä. Ellei talosi riitä sinulle, vaihda mieluummin taloa. 6)Useimmat vauriot johtuvat huonosta hoidosta ja väärästä korjauksesta. Älä laiminlyö huoltotöitä. 7)Lämpötaloudelliset korjaukset eivät saa muuttaa talon ulkonäköä ulkona tai sisällä. Vanhojen talojen kauneus on niiden herkästi tuhoutuvissa mittasuhteissa. Useimmiten riittää rakenteiden tiivistäminen ja yläpohjan lisäeristys. Villaa mieluummin ylle kuin seiniin. 8)Hyväksy epäsäännöllisyyksiä. Hyväksy mutkia. Hyväksy vinoutta ja pientä epäkäytännöllisyyttä. Hyväksy tyylikerrostumia ja vanhanaikaisia ratkaisuja. Hyväksythän ryppyisen isoäitisikin. 9)Hylkää tyylijäljitelmät. Hylkää materiaalijäljitelmät. Hylkää omaperäiset koristeluideasi. Hylkää haaveet alkuperäistämisestä: vanha rakennus ei ole koskaan ollutkaan alkuperäinen, uusikin se on ollut vain kerran. 10.Jos sinulla on varaa rikkoa näitä käskyjä, sinulla on varaa rakentaa uusi mielesi mukainen talo. Kenelläkään ei ole varaa väittää, että kaksisataavuotias talo on huonosti rakennettu. (Panu Kaila:Talotohtori) an/ vanhat pihapiirit Yllä vanha pihapiiri, jossa rakennukset muodostavat tiiviin ryhmän. Vanhan rakennuksen mittasuhteet perustuvat hirren mittoihin, tilat ihmisen an ja perheyhteisön tilantarpeisiin. Rakennuksen leveys on yleesä 7-8m ja pituus tällä kerrannainen 14-21, 25 m. Rakennuksen harjan korkeus on lähes sama kuin leveys, noin 6-7 m. Sokkeli yleensä noin 70 cm korkea. 3

4 4.RAJALAN VANHAT PIHAPIIRIT n alueella on monta edustavaa pihapiiriä, joista osan historia ulottuu jopa 1500-luvulle. Rakennuskanta on tosin huomattavasti nuorempaa. Osa pihapiireistä on säilynyt hienosti perinteisenä suljettuna pihapiirinä. Rakennukset ja rakennusryhmät muodostavat Mäki-ntien kanssa mielyttävän ja säilyttämisen arvoisen raittiympäristön. Vanhojen suojeltujen pihapiirien kehittämisessä lähtökohtana on kulttuurihistoriallisesten arvojen säilyttäminen. Vanhat rakennukset ja pihapiiri tulee säilyttää. Korjaaminen ja muuttaminen tulee tehdä siten, että kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja ei heikennetä. Alueilla, joissa aktiivinen maataloustoiminta ja asutus on jatkunut pitkään, rakennusten ikäjakauma on laaja. Pihapiirissä saattaa olla rakennus, jonka korjaaminen, laajentaminen tai jopa purkaminen on ajankohtaista tai välttämätöntä. Jos rakennusta korjataan, tulee korjaamisessa käyttää ensisijaisesti vanhoja menetelmiä (ks. Korjausrakentaja kymmenen käskyä). Vanhan korjaamisessa ja laajentamisessa tulee aina käyttää tarkkaa harkintaa; onko korjaaminen välttämätöntä, johtuuko korjauksen tarve rakennusvirheesta (vanhasta tai uudesta), voiko laajennustarpeen hoitaa uudisrakenuksessa jne. Purettaessa vanhoja rakennuksia (aina huono vaihtoehto) tulee hirsirunkoisten rakennusten osalta selivittää voisiko rakennus siirtää jonnekin muualle eli lötyykö innostunutta entisöijää ja onko rakennus vielä siirtokuntoinen. Uudisrakennus tulisi rakentaa puretun tilalle, aina kun se on mahdollista tai järkevää; edellisiä virheitä ei kannata toistaa. Rakennusten mittasuhteet ja tyyli tulee sovittaa olevaan rakenteeseen. Mäki-ntien varteen rakennettaessa tulee huomioida myös raittimiljöö. Perinteissä maaseuturakentamisessa pää- ja talousrakennusten välinen hierarkia on usein osoitettu erilaisella värityksellä. Talousrakennukset saattoivat olla suurempia kuin päärakennus, joten asuinrakennus maalattiin esimerkiksi valkoiseksi muiden rakennusten ollessa punaisia. Mäki-ntien raittimiljöö on suojelemisen arvoinen, joten tielinjausta, levyettä ja korkeusasemaa ei saa muuttaa. sk-1 Kyläkuvaltaan paikallisesti arvokas ympäristö, vanha n kylätie ja pihapiirit. Tien linjausta, leveyttä tai korkeusasemaa ei saa muuttaa. Tiehen ja pihapiireihin liittyvät kiviaidat on pyrittävä säilyttämään ja kunnostamaan. Kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvallisesti arvokkaita rakennuksia, rakenteita tai pihapiirejä ei saa purkaa ilman MRL 127 :sä tarkoitettua lupaa. Rakennuksiin tai niiden lähiympäristöön ei saa tehdä niiden rakennustaiteellista tai kyläkuvallista arvoa alenta via muutoksia tai korjauksia. Tien varteen tulevia uudisrakennuksia suunniteltaessa tulee noudattaa tiemiljöön ja olemassa olevan rakennuskannan a sekä säilyttää paikan kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot. Vanhojen rakennusten ja pihapiirien kauneus piilee niiden mittasuhteissa, materiaaleissa ja värityksessä. Jos jokin niistä tekijöistä muuttuu, rakennuksesta tulee usein kömpelö ja historia häviää. Patinan pitää näkyä joissakin ykstyiskohdissa. Pihapiirin rakennuksilla on selvä aikakaudelleen tyypillinen arvohierarkia materiaalien suhteen, joka tulee säilyttää myös remonttien jälkeen. an/vanhat pihapiirit Vanhoja pihapiirejä Mäki-ntien varressa. 3

5 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen alue, jonne voidaa rakentaa asuntoalueen omaan tarpeeseen tarkoitettuja tiloja, yhteispalveluja. leikki- ja oleskelutiloja sekä rajoitetusti autopaikkoja. eko-piste yhteistupa/väestönsuoja vieras ap:t an/vanhat pihapiirit AO-2 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE Korttelialueille tulee laatia yhteinen käyttösuunnitelma / asemapiiros, jossa esitetään myös katualueelle sijoittuvan yhteiskäyttöalueen rakennukset ja toiminnot. Suunnittelussa tulee noudattaa laadittuja rakentamistapaohjeita. Tiivis kaupunkikorttelityyppinen alue, jossa katu rajautuu tiiviisti rakennuksilla ja aidoilla. Korttelialueen suunnittelu tulisi käynnistää yhtäaikaisesti kaikilla tonteilla. Tiiviissä rakenteessa, jossa osa rakennuksista on naapuritontin rajassa kiinni on suunntelmien yhteensovittaminen tärkeää. Tiiviistä katutilasta,keskusaukiosta, huolimatta tontit ovat kohtalaisen kokoisia (n.2000 m²) joten tonteille mahtuvat kaikki normaalit omakotiasujan toimet; oleskelu, leikki, huolto- ja harrastustilat. Tontit on ryhmitelty katuaukean varrelle siten, että ajo tapahtuu keskelle jäävän viheralueen ympäri. Keskelle on sijoitettu yhteisalue, jossa voi sijaita mm. korttelitupa, jätteenkeräys, leikkialue yms. Rakennusten tulisi olla mittasuhteiltaan vanhempaa rakennusperinnettä mukailevia eli runkosyvyys 6-8 metriä, kerroksia vähintään 1 1/2, korkea sokkeli, korkea huoneet jne. Arkkitehtuuri voisi kuitenkin edustaa modernimpaa maaseuturakentamista, jossa haettaisiin jopa uutta tyyppiä maaseuturakentamiseen. Rakennusten materiaalit ovat pääosin puuta, mieluiten lautaverhottuja. Väritys hillittyjä murrettuja värisävyjä kuitenkin siten, että väritys on korttelissa harmooninen. Yhteisalue kortteleleiden 560, 560a ja 561 keskellä, katualueella. Alueella on tuparakennus, jossa voi olla harrastetiloja, kokoontumistila ja myös väestönsuoja. Rakennuksen yhteydessä voi olla myös eko-piste. Vierasautopaikat voidaan sijoittaa alueen yhteyteen. ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSIÄ Erillispientalojen korttelialueilla pihapiiriin voidaan rakentaa kaksi asuntoa. Kullekin tontille tulee rakentaa vähintään kaksi talousrakennusta. Yksittäisen talousrakennuksen koko saa olla enintään 100 k-m². Erillispientalojen korttelialueilla tontille voidaan rakentaa erillisiin piharakennuksiin ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien palvelu-, työ-, verstas-, ja tiloja, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään talousrakennuksille osoitettu kerrosala (t100 t200) Erillispientalojen korttelialueilla tulee suunnitella vähintään kaksi autopaikkaa kullekin tontille. Rakennuksia ei saa pengertää enempää kuin normaali perustamistapa edellyttää. Rakentaminen on toteutettava kortteleittain yhtenäisellä tavalla. Asuinrakennusten kerrosluvun, kattokaltevuuden ja kattomuodon tulee olla ryhmittäin yhtenäinen. Asuinrakennusten seinien ja kattojen materiaalin tulee olla ryhmittäin yhtenäinen. Piharakennus voi olla eri materiaalista ja erivärinen kuin asuinrakennus. Tontit voidaan aidata. Aidan tulee olla väritykseltään ja malliltaan kortteleittain yhtenäinen. Aidan korkeus saa olla enintään 1,5 m. 4

6 AO-1 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE Alueella tulee noudattaa kortteleittain yhtenäistä rakentamistapaa Rakennukset kohtuullisen tiiviisti katujen varsilla. Rakennusoikeutta asuinrakennuksille 250 k-m² ja talousrakennuksille 150 tai 200 k-m². Asumista palveleva yhteiskäyttöinen alue, jonne voidaa rakentaa asuntoalueen omaan tarpeeseen tarkoitettuja tiloja, yhteispalveluja. leikki- ja oleskelutiloja sekä rajoitetusti autopaikkoja. ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSIÄ Erillispientalojen korttelialueilla pihapiiriin voidaan rakentaa kaksi asuntoa. Kullekin tontille tulee rakentaa vähintään kaksi talousrakennusta. Yksittäisen talousrakennuksen koko saa olla enintään 100 k-m². Erillispientalojen korttelialueilla tontille voidaan rakentaa erillisiin piharakennuksiin ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien palvelu-, työ-, verstas-, ja tiloja, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään talousrakennuksille osoitettu kerrosala (t100 t200) Erillispientalojen korttelialueilla tulee suunnitella vähintään kaksi autopaikkaa kullekin tontille. Rakennuksia ei saa pengertää enempää kuin normaali perustamistapa edellyttää. Rakentaminen on toteutettava kortteleittain yhtenäisellä tavalla. Asuinrakennusten kerrosluvun, kattokaltevuuden ja kattomuodon tulee olla ryhmittäin yhtenäinen. Asuinrakennusten seinien ja kattojen materiaalin tulee olla ryhmittäin yhtenäinen. Piharakennus voi olla eri materiaalista ja erivärinen kuin asuinrakennus. Tontit voidaan aidata. Aidan tulee olla väritykseltään ja malliltaan kortteleittain yhtenäinen. Aidan korkeus saa olla enintään 1,5 m. Asuinrakennukset sijoitetaan tontin kadunpuoleiseen laitaan. Tonteille sijoitetaan rakennukset rajaamaan pihaa/pihoja. Suuret tonttikoot mahdollistavat monenlaisen toiminnan. Korttelialueille ei voi kuitenkaan perustaa ympäristöhäiriöitä aiheuttavia teollisuusyrityksiä. Lemmikkieläinten pito pienessä ssa ja pienimuotoinen yritystoiminta on mahdollista. Rakennusmateriaalina on pääsääntöisesti puu. Osa rakenteista voi käyttötarkoituksesta riippuen olla myös muurattuja (talousrakennukset). Korttelialueille ei ole varattu tilaa yhteisiä toimintoja varten. Yhteiskäyttöalue ah on osoitettu kortteleiden väliselle virkistysalueelle. Kortteleissa kattokaltevuuden tulee olla asuinrakennusten osalta yhteneväiset. Pienen siipiosat ja piharakennukset voivat poiketa toisistaan. Kattokaltevuuden tulee olla vähintään 1:5. Pienten pulpettikattoisten piharakennusten kattokaltevuus voi olla loivempi, kuitenkin vähintään 1:7. Suurista talousrakennuksista huolimatta, merkittävin ja näyttävin rakennus tulee olla asuinrakennus eli sen tulee erottua muista tontin rakennuksista,kokonsa, sijaintinsa tai värin/materiaalinsa puolesta. Maaseutumiljöössä väljemmillä alueilla on luontevaa harrastaa erilaisia perinteeseen liittyviä toimia kuten käsityöverstaita ja pienimuotoista eläinten pitoa. Kotieläinten pidossa tulee huomioida yleiset määräykset suojaetäisyyksistä yms. Toiminta ei saa aiheuttaa ympäristöhaittoja. Tontilla harjoitettava toiminta säätelee sen miten pihan toiminnat järjestetään. Toimintojen sijoittelun tulee olla luontevaa ja turvallista. Koska kyse on ensisijaisesti asumisesta, on huolehdittava siitä, että asumisviihtyvyys säilyy. Eri toiminnat onkin syytä sijoittaa omille pihoilleen. Esimerkiksi kotieläinten paikka on tontin perällä viher- tai maatalousalueeseen rajoittuvalla tontin osalla. Naapurit tulee myös ottaa huomioon eläintenpidon yhteydessä. Yritystoiminta ei saa aiheuttaa ympäristöhaittoja. Pienimuotoista verstastoimintaa voi harjoittaa, mutta laajempi tuotanto sopii paremmin teollisuusalueelle. Sopivaa toimintaa ovat esimekiksi toimistot, käsityöverstaat, pienkonekorjaamot, keräilytuotteiden jalostus jne.toiminnassa tulee huolehtia innin siististä järjestämisestä ja meluhaittojen minimoinnista. an/vanhat pihapiirit 5

7 AR RIVITALOJEN JA MUIDEN KYTKETTYJEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE Rivitalokortteleita n alueella on kaksi. Toinen kortteli sijaitsee Mäki-ntien pohjoispäässä ja toinen Mäki-ntien ja Hankkavantien risteyksessä. Rivitalorakentaminen vanhaan maaseutumaisemaan perinteisellä tyylillä on ongelmallista, etenkin korttelissa joka sijoittuu pellolle. Rivitalokorttelista voidaan kuitenkin muodostaa useammasta rakennuksesta koostuva ryhmä, joka muodostaa neliöpihan, perinteisen maatilan pihapiirin tyyliin. Rakennusten kerroskorkeus tulisi olla vähintään 1 1/2 mielellään II. Rakentamisen tyylissä tulee noudattaa yleisiä ohjeita rakentamisen sta, väristä, mittasuhteista ja materiaaleista. n alueen asuntokanta on pääosin isoja omakotitaloja, joten pieniäkin asuntoja tarvitaan. Rivitaloissa voi olla samassa rakennusessa esim. päädyissä pienemmät asunnot yksitasoisina ja keskellä isommat perheasunnot kaksitasoisina. ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSIÄ Rakennuksia ei saa pengertää enempää kuin normaali perustamistapa edellyttää. Rakentaminen on toteutettava kortteleittain yhtenäisellä tavalla. Asuinrakennusten kerrosluvun, kattokaltevuuden ja kattomuodon tulee olla ryhmittäin yhtenäinen. Asuinrakennusten seinien ja kattojen materiaalin tulee olla ryhmittäin yhtenäinen. Piharakennus voi olla eri materiaalista ja erivärinen kuin asuinrakennus. Tontit voidaan aidata. Aidan tulee olla väritykseltään ja malliltaan kortteleittain yhtenäinen. Aidan korkeus saa olla enintään 1,5 m. an/vanhat pihapiirit Esimerkki 2.kerroksisesta rivitalosta, jossa on sekä yksi-, että kaksitasoisia asuntoja. Rivitalokorttelin pihajärjestelyjä. 6

SIMONKYLÄ-SIMONIEMEN YLEISKAAVAN RAKENTAMISOHJE

SIMONKYLÄ-SIMONIEMEN YLEISKAAVAN RAKENTAMISOHJE SIMONKYLÄ-SIMONIEMEN YLEISKAAVAN RAKENTAMISOHJE SIMON KUNTA YMPÄRISTÖTAITO OY 2002 1. UUDISRAKENTAMISEN OHJAUS 1.1 VUOLEVINKANKAAN PERÄPOHJALAINEN KYLÄ Alueesta halutaan kehittää erilainen asuinpaikka,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet 3 MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet SISÄLLYS RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS...

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A O H J E

R A K E N N U S T A P A O H J E MUNSAARI SIKOSAARI KOIVUNIEMI R A K E N N U S T A P A O H J E LIITTYY ASEMAKAAVAAN Nro. 0909 Kotkan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu / Kaavoitus, 2011 LUONNOS 3.2.2012! RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITTEET Tämä

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja RAKENNUSOIKEUS 8 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän kahdeksas kokoontuminen Aika: Tiistai 8.7.2008 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja/sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE

NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE ALUSTAVA LUONNOS NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE 29.8.2012 JYRKI YRJÖLÄ ARKKITEHTI RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 1 Sisällysluettelo KORJAUSTAPAOHJEEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 NUMMEN RAKENTAMISEN VAIHEITA... 3 VANHA

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 / KAAVOITUS 8.12.2008 YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Näitä rakentamistapaohjeita sovelletaan Raahen kaupungin asemakaavanmuutokseen Akm 189 alueella. Ohjeet koskevat

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä Rakennushankkeessa toimivat joutuvat tehtävissään ratkaisemaan monitahoisia ongelmia: on pohdittava yhtäaikaisesti useita asioita

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

+<9b3,(17$/25$.(17$0,1(16,3221<03b5,67g.89$1.$11$/7$ 2KMHLWD6LSRRODLVLOOHSLHQWDORUDNHQWDMLOOH

+<9b3,(17$/25$.(17$0,1(16,3221<03b5,67g.89$1.$11$/7$ 2KMHLWD6LSRRODLVLOOHSLHQWDORUDNHQWDMLOOH 6,3221.817$ Tekniikka- ja ympäristöosasto Rakennusvalvonta 6,%%2.20081 Avdelningen för teknik och miljö Byggnadstillsyningen +

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki KUKKIVA HAMINA K e s k u s t a n r a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n o h j e i s t o VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki SISÄLLYS Yleistä 1 Ohjelman perusta... 1 Tavoite 1 Toimintatavat 1

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 1 LAITILAN KAUPUNKI UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET Näiden ohjeiden tarkoitus on antaa Untamalan kylän uudis- ja korjausrakentamiselle sellaiset yhteiset puitteet, joita noudattamalla kylän sekä sitä ympäröivän

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

Kotiin maalle? Hämeenlinnan maaseudulle! Opas Sinulle, maaseudun tuleva tai nykyinen asukas

Kotiin maalle? Hämeenlinnan maaseudulle! Opas Sinulle, maaseudun tuleva tai nykyinen asukas Kehittämiskeskus Oy Häme, Satu Huuhka Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kotiin maalle? Hämeenlinnan maaseudulle! Opas Sinulle, maaseudun tuleva tai nykyinen asukas Linnaseutu Kehittämiskeskus Oy Häme

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje

Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje Rakentamistapaohje liittyy asemakaavoihin AK 353ja AK 490 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu 29.10.2013 1 Aluksi Kulttuurimaisema on ihmisen käyttämää ja hoitamaa

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Iin kunta Arkkitehtitoimisto Ajantaju 2011 1 IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Sisältö IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO... 1 Iin kunta... 1 Arkkitehtitoimisto Ajantaju...

Lisätiedot

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 Hyväksytty ymp- ja rak.ltk 11.11.2008 179 RAKENTAMISTAPAOHJEET RINTAMAMIESTALOILLE 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot