Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140"

Transkriptio

1 Magellan Maestro Käyttöopas Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP Carquefou Cedex - France

2 TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Magellan Maestro on ajoneuvonavigoinnin apuväline, joka on suunniteltu avustamaan sinua pääsemään valitsemiisi päämääriin. Magellan Maestroa käytettäessä täytyy noudattaa näitä käyttöturvaohjeita, jotta vältytään onnettomuuksilta, jotka voisivat johtaa käyttäjän tai muiden henkilöiden vammautumisiin tai kuolemaan: Joissakin maissa on kiellettyä kiinnittää mitään tuulilasiin. Tarkista tuulilasikiinnitystä koskevat soveltuvat oman maasi lainkohdat. Vaihtoehtoisia sijoitusratkaisuja on osoitteessa Magellan Maestron mukana toimitetaan tarralevy, jonka avulla laitteen voi sijoittaa vaihtoehtoisesti kojelaudalle. Ajon aikana tarve katsoa näyttöä on erittäin vähäinen. Äänikehotteet opastavat sinua kohti määränpäätä. Kuljettaja saa syöttää tietoja tai ohjelmoida Magellan Maestroa ainoastaan ajoneuvon ollessa pysähtyneenä. Ajoneuvon liikkuessa vain sen matkustaja saa syöttää tietoja tai ohjelmoida Magellan Maestroa. Sinä itse vastaat kaikkien tieliikennemääräysten ja - lakien noudattamisesta. Tietokannan tarkkuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin. Aikaa myöten kuitenkin tiet, POI-kohteet sekä yritysten ja palvelujen sijainnit voivat muuttua. Tietokanta ei sisällä, analysoi, käsittele, arvioi tai heijasta mitään seuraavista: lakiperusteisia rajoituksia (kuten ajoneuvotyypin, painon, korkeuden, leveyden, kuorman tai nopeuden rajoituksia), tien kaltevuuksia tai nousukulmia, siltojen korkeuksia tai leveyksiä tai paino- ja muita rajoituksia, asukastiheyksiä, seudun laatua tai turvallisuutta, poliisin, pelastuslaitoksen, ensiavun tai muun avun saatavuutta tai läheisyyttä, rakennustöiden alueita tai vaaroja, teiden tai katujen sulkuja, teiden, liikenteen tai liikennevälineiden turvallisuutta tai tilaa, sääolosuhteita, päällysteiden ominaisuuksia tai kuntoa, erikoistapahtumia, liikenneruuhkia. Olet itse vastuussa siitä, että et seuraa vaarallisia tai laittomia reittisuosituksia. Säilytä Magellan Maestro erossa äärimmäisistä lämpötiloista. Älä esimerkiksi jätä sitä suoran auringonpaahteen kohteeksi pitkäksi ajaksi. Asentaessasi Magellan Maestron ajoneuvoosi käytettiinpä sitten tuulilasiasennusta, tuuletusritiläasennusta tai muuta asennustapaa huolehdi siitä, ettei laite estä kuljettajan näkyvyyttä tielle, häiritse ajoneuvon turvalaitteiden, kuten turvatyynyjen, toimintaa, tai aiheuta ajoneuvossa olijoille vaaraa irrotessaan kiinnikkeistään ajon aikana. Voit olettaa ajoneuvon vaurioiden tai sen sisällä olevien henkilöiden henkilövahinkojen vaaran voivan olla seuraus Magellan Maestroa asentaessasi tekemistäsi valinnoista. Eräiden osavaltioiden ja valtioiden lait kieltävät stereokuulokkeiden käytön moottoriajoneuvoa ajettaessa. Tarkista asiaa koskevat soveltuvat sen maan lainkohdat Ole varovainen kuunnellessasi musiikkia erityisen pitkiä aikoja kuulokkeilla, koska se saattaa aiheuttaa kuulon heikkenemistä. Magellan Maestron akku on ladattavaa tyyppiä, eikä sitä tarvitse irrottaa laitteesta. Jos se täytyy vaihtaa uuteen, ota yhteys Magellanin tekniseen tukeen. Tietoja Magellan Maestron lataamisesta Käytä ainoastaan Magellan Maestrolle hyväksyttyä verkkovirtalähdettä (Phihong: PSC2200R-050). Toisentyyppisen AC-virtalähteen käyttö aiheuttaa virhetoimintoja ja/tai mahdollisen tulipalon vaaran akun ylikuumentuessa. Käytä ainoastaan Magellan Maestrolle hyväksyttyä tai sen mukana toimitettua autolaturia. Toisentyyppisen autolaturin käyttö aiheuttaa virhetoimintoja/tai vaurioita paikantimelle. Magellan Maestron mukana toimitetaan LUETTELOITU virtalähde, jossa on merkinnät "LPS", "Limited Power Source" ja "output rated + 5 V dc / 2.0 A". Käytä Magellan Maestrolle hyväksyttyä tai sen mukana toimitettua USB-kaapelia. Turvallisuussyistä Magellan Maestron akun lataaminen keskeytyy, kun ympäristön lämpötila laskee alle 0 C tai nousee yli 45 C. i

3 TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Tietoja AC-virtalähteestä Älä käytä virtalähdettä hyvin kosteassa ympäristössä. Älä koskaan koske virtalähdettä märin käsin tai kun jalkasi ovat märät. Järjestä virtalähteen ympärille riittävä tuuletus käytettäessä sitä antamaan laitteelle virtaa tai lataamaan akkua. Älä peitä AC-virtalähdettä tai muita jäähdytystä vaativia esineitä. Älä käytä AC-virtalähdettä poistamatta sitä suojapussistaan. Liitä virtalähde oikeanlaiseen pistorasiaan. Jännite- ja maadoitusvaatimukset löytyvät tuotteen kotelosta ja/tai pakkauksesta. Älä käytä virtalähdettä, jos johto vaurioituu. Älä yritä korjata Magellan Maestroa. Sen sisällä ei ole mitään käyttäjän huollettavia osia. Vaihda Magellan Maestro uuteen, jos se vaurioituu tai joutuu liian kosteisiin oloihin. Tietoja akusta Älä yritä vaihtaa akkua. Akkuun liittyvissä asioissa ota yhteys Magellanin tekniseen tukeen. Käytä ainoastaan Magellan Maestrolle hyväksyttyä laturia. ii

4 TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Yhdysvaltain tietoliikennekomission (Federal Communication Commission, FCC) häiriöilmoitus Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC -sääntöjen jaksossa 15 asetetut vaatimukset B-ryhmän digitaalilaitteille. Nämä vaatimukset on asetettu, jotta kaupallisessa ympäristössä käytettävien laitteiden osalta voitaisiin tarjota kohtuullista suojaa haitallista häiriöitä vastaan. Tämä laite aiheuttaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jollei laitetta asenneta ja käytetä käyttö-ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiotietoliikenteeseen. On kuitenkin mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Voit päätellä, aiheuttaako laitteenne häiriöitä, sulkemalla ja avaamalla laitteen. Mikäli laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimissa, voitte yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista keinoista: Kääntäkää televisio- tai radioantennia. Lisätkää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa. Siirtäkää laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissä kuin radio tai televisio. Kysykää neuvoa myyjältä tai radio- ja tv-mekaanikolta. Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat kaksi seuraavaa ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää kaikki häiriöt mukaan luettuina häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa tämän laitteen ei-toivottua toimintaa. FCC-varoitus: Jos laitteeseen tehdään muutoksia tai muunnoksia, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa ole osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, käyttäjän oikeus käyttää laitetta saattaa mitätöityä. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: FCC:n ilmoitus säteilyaltistumisesta Tämä laite on FCC:n säteilyaltistumisen rajojen mukainen, jotka on määritetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Loppukäyttäjien täytyy noudattaa määritettyjä käyttöohjeita RF-altistumisen säädösten noudattamiseksi. Tämä lähetin ei saa olla sijoitettu minkään muun antennin tai lähettimen lähelle tai sitä ei saa käyttää muun antennin tai lähettimen kanssa. Jotta FCC-vaatimustenmukaisuus säilyisi, täytyy tässä laitteessa käyttää suojattuja kaapeleita. Käyttö hyväksymättömien laitteiden tai suojaamattomien kaapeleiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja tv-vastaanottoon. Käyttäjää varoitetaan siitä, että laitteeseen ilman valmistajan hyväksyntää tehdyt muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. Magellan Maestron täytyy olla asennettu käyttäjästä vähintään 20 cm:n päähän, jolta etäisyydeltä käytön tulee vähintään tapahtua. Tämä B-luokan digitaalilaite täyttää kaikki kanadalaisten häiriöitä aiheuttavista laitteista annettujen määräysten vaatimukset. iii

5 IC-ilmoitus TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Käyttöä koskevat kaksi seuraavaa ehtoa: 1. Tämä laite ei aiheuta häiriötä ja 2. Tämän laitteen täytyy hyväksyä häiriöt mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa laitteen toiminnan ei-toivotulla tavalla. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: IC-säteilyaltistuksen ilmoitus: Tämä laitteisto on yhdenmukainen IC-säteilyaltistuksen rajojen mukainen, jotka on määritetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Loppukäyttäjien täytyy noudattaa määritettyjä käyttöohjeita RF-altistumisen säädösten noudattamiseksi. Tämä lähetin ei saa olla sijoitettu minkään muun antennin tai lähettimen lähelle tai sitä ei saa käyttää muun antennin tai lähettimen kanssa Magellan Navigation, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Magellan-liikemerkki, Magellan, Magellan Maestro, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour ja SmartVolume ovat Magellan Navigation, Inc:in tavaramerkkejä. Tämän oppaan minkään osan toisintaminen tai siirtäminen millään tavalla tai missään muodossa joko elektronisesti tai mekaanisesti mukaan luettuina valokopiointi tai tallennus muihin tarpeisiin kuin ostajan henkilökohtaiseen käyttöön on kielletty ilman Magellan Navigation, Inc:n kirjallista ennakkolupaa A iv

6 Asennusohjeet Magellan Maestron asennus on yksinkertaista ja helppoa. Hankalinta on parhaan sijainnin valinta. Sijainnin valinta Muutamia vihjeitä hyvän sijainnin valintaan. Asenna Magellan Maestro paikkaan, jossa sen katselu on helppoa ja jossa se ei estä näkyvyyttä tielle. Magellan Maestro tulee asentaa siten, että paikantimen yläosaan asennetulla antennilla on esteetön näköala taivaalle tuulilasin läpi. Valitse, asennetaanko se säädettävälle tuelle tuulilasiin vai mukana toimitetulle tarralevylle. Tarkista ehdottomasti, ettei paikallisissa laeissa ole rajoituksia asentamisesta tuulilasille. Joillakin alueilla lait rajoittavat asennusta tuulilasille kaikkiin ajoneuvoihin. Jos aiotaan käyttää tarralevyä, täytyy valita sileä alue kojelaudalta. Älä kiinnitä tarralevyä tuulilasiin. Varmista, ettei Magellan Maestro tai mikään kaapeli ole tiellä siinä tapauksessa, että turvatyynyt laukeavat. Alustan puhdistus Puhdista Magellan Maestron mukana tulleella alkoholitupolla Magellan Maestron asennuksen alustaksi valittu kohta tuulilasilla tai kojelaudalla. Tarralevyn kiinnitys (ohita asennettaessa suoraan tuulilasille.) Poista suojateippi tarralevyn taustapuolelta. Kiinnitä levy tarrapuoli kohti kojelautaa. Pidä levyssä puristusta 5 minuuttia, jotta ase asettuu paikalleen. Anna levyn kiinnittyä 24 tuntia ennen jatkamista. Kiinnitä säädettävä tuki Kohdista säädettävän tuen kaksi tappia koloihin Magellan Maestron taustapuolella. Kun säädettävä tuki on kohdallaan Magellan Maestrossa, työnnä paikanninta alas, kunnes se lukkiutuu paikalleen säädettävään tukeen. Huomioi, että Magellan Maestron mukana toimitettu asennusteline voi olla erilainen kuin tässä oppaassa esitetty. Asennus 1

7 Kiinnitä tuki tuulilasiin tai tarralevyyn Varmista, että vipu säädettävän tuen pohjassa on yläasennossa. Aseta tuen pohja tiiviisti käytettävää aluetta vasten tuulilasilla tai tarralevyssä. Työnnä vipu tuen pohjassa täysin alas, kunnes se napsahtaa paikalleen. Päästä asennelmasta irti varovasti varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty. Säädä tuki parhaaseen katselukulmaan Löysää säädön lukkonuppeja ja aseta Magellan Maestro parhaaseen katselukulmaan. Kun säätö on tehty, tiukenna lukkonupit. (Älä koskaan yritä säätää tukea ajaessasi.) Virtaliitäntä Työnnä tupakansytytinsovittimen liitinpää 12 V DC tupakansytytinliittimeen ajoneuvossa. Liitä toinen pää Magellan Maestroon esitetyllä tavalla. Jos liittimessä on virta, Magellan Maestro käynnistyy. (Huom: joissakin ajoneuvoissa tupakansytytinliittimeen tulee virta ainoastaan silloin kun virta on kytketty päälle virta-avaimesta. Tietoturva Varkauksien estämiseksi on suositeltavaa, ettei Magellan Maestroa jätetä näkyville ilman valvontaa. Asennus 2

8 Magellan Maestro Magellan Maestro on ajoneuvonavigaattorituote, joka käyttää GPS-satelliittien signaaleja laskemaan paikantimen tarkan sijainnin ja laskemaan paikantimen kulkemien matkojen tietoja. Kun sijainti ja liike tunnetaan, laite pystyy sitten sijoittamaan tiedot tarkoille NAVTEQ :n toimittamille kartoille ja esittämään siten sijainnin visuaalisesti. Magellan Maestrolla voi: Tallentaa kotiosoitteen ja saada nopeasti reititystietoja kohti kotia. Luoda osoitteita ja tallentaa niitä osoitekirjaan, josta ne ovat saatavissa milloin tahansa reititystietojen hankkimiseksi kyseiseen osoitteeseen. Reitittää osoiteeseen, joka syötetään näppäimistöltä helposti ja virheettömästi käyttäen Magellanin QuickSpell-toimintoa. Reitittää mihin tahansa mielenkiintoiseen kohteeseen (POI-kohteet), joita on esiladattu Magellan Maestroon. Reitittää POI-kohteeseen, joka esiintyy kartalla, yksinkertaisesti napauttamalla POIkuvaketta. Reitittää kaupungin keskustaan. Luoda Trip Plannerilla trippi, jolla on useita määränpäitä. Kätevä henkilöille, jotka tarvitsevat reititystietoja useisiin määränpäihin. Käyttää toimintoa POI:t lähellä liittymää, joka tarjoaa luettelon huoltoasemista, ravintoloista, hotelleista ja autokorjaamoista, jotka sijaitsevat lähellä lähestyvää liittymää matkattaessa moottoritiellä. Mukauttaa Magellan Maestro vastaamaan käyttäjän tarpeita. Magellan Maestron käyttöliittymää on helppo käyttää, kunhan ensin opettelee perusasiat. Et ehkä joudu lainkaan lukemaan käyttöopasta, mutta jos tarvitset sitä, niin olemme pyrkineet esitysmuotoon, jonka avulla löydät etsimäsi toiminnon ja voit helposti noudattaa esitettyjä vaiheita. Magellan Maestrossa on sisäinen akku, joten useimmissa tapauksissa kykenet noudattamaan näitä ohjeita lukien niitä tietokoneen näytöltä liittämättä sitä verkkovirtaan. Huomioi, että oleskeltaessa sisätiloissa paikannin ei ehkä kykene vastaanottamaan lainkaan satelliittisignaaleja, eikä voi siten päivittää sijaintitietoja. Kuitenkin Magellan Maestroon asennetun SiRFstarIII -piirisarjan teho riittää hankkimaan satelliittisignaaleja hyvinkin vaikeissa olosuhteissa, jotan saatat havaita Magellan Maestron laskevan sijaintia myös sisätiloissa. Magellan Maestro 3

9 Kuva edestä A 4.3 Display Kuvat sivulta A SD / MMC -korttipaikka A B C Nollaa Virta on/ei D USB-liitin B D C E F Kuulokeliitn (3,5 mm miniliitin) Käyttövirta E savukkeensytytinsovittimesta tai verkkovirtalähteestä (+5 V DC / 2 A). F Kuva takaa A A Kaiutin Magellan Maestro 4

10 Magellan Maestron käynnistys Perusasiat Virtapainike (On/Off) sijaitsee Magellan Maestron oikeassa sivussa, kuten luvussa Katsaus esitetään. Magellan Maestron käynnistäminen 1. Paina ja pidä virtapainike painettuna 1-2 sekuntia. 2. Lue varoitukset ja napauta OK. Magellan Maestron sammutus 1. Paina ja pidä virtapainike painettuna 1-2 sekuntia. Automaattisen sammutusajan valinta Magellan Maestro voidaan asettaa sammuttamaan itsensä automaattisesti käyttäjän valitsemalla aikaviiveellä. Paikannin sammuu, kun valittu viiveaika on kulunut, kun: A) sijainti ei ole muuttunut ja B) hipaisunäyttöä ei ole painettu. 1. Päävalikon käyttö. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Jatka-nuolta. 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta kohtaa Järjestelmäasetukset. 5. Napauta kohtaa Virta. 6. Valitse Automaattinen sammutus; Ei koskaan, 10 minuuttia, 20 minuuttia tai 30 minuuttia. 7. Napauta Tallenna. 8. Palaa Päävalikkoon napauttamalla Takaisin-nuolta. Voimakkuus Äänenvoimakkuussäätimiä voi käyttää kahdella tavalla: yksi on napauttaa kaiutinkuvaketta karttanäyttösivulla ja toinen toimii Käyttäjän valintojen kautta. Voimakkuuden säätö karttanäyttösivulta. 1. Napauta kaiutinkuvaketta. 2. Mykistä näänet napauttamalla Mykistä-painiketta tai säädä voimakkuus napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpalkkia Mykistä-painikkeen alla. 3. Napauta Tallenna. Jos ääni on mykistetty, kaiutinkuvakkeen yli kulkee viiva osoittamassa että se on mykistetty. Vapauta mykistys napauttamalla uudestaan kaiutinkuvaketta. Perusasiat 5

11 Voimakkuuden säätö käyttäjän valinnoista Kirkkaus 1. Päävalikon käyttö. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Jatka-nuolta. 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta kohtaa Järjestelmäasetukset. 5. Napauta kohtaa Äänenvoimakkuus. 6. Mykistä näänet napauttamalla Mykistä-painiketta tai säädä voimakkuus napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpalkkia Mykistä-painikkeen alla. 7. Napauta Tallenna. Kirkkaussäädön käyttö 1. Päävalikon käyttö. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Jatka-nuolta. 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta kohtaa Järjestelmäasetukset. 5. Napauta kohtaa Kirkkaus. 6. Säädä haluttu kirkkaus napauttamalla kirkkaudensäätöpalkkia sen sisäpuolelle. 7. Napauta Tallenna. Näyttösivulla Kirkkaus on valintaruutu asetukselle "himmennys paristolla (75%)". Kun tämä valitaan, Magellan Maestro himmenee 75 % kirkkauteen toimittaessa pelkästään paristovirralla. Se pidentää akun käyttöaikaa lataamisten välillä. Sen voi kytkeä pois päältä napauttamalla valintaruutua. Päävalikko Päävalikko-näyttösivu on Magellan Maestron kaikkien käytettävissä olevien toimintojen keskus. Päävalikko koostuu kahdesta sivusta, joilla on suuria ja helppokäyttöisiä kuvakkeita. Päävalikon käyttö Karttanäyttösivulta napauta Menu-painiketta. Muilta näyttösivuilta napauta painiketta Takaisin. Perusasiat 6

12 Päävalikko - Sivu 1 Näytä karta: Näyttää kartalla nykyisen sijainnin, joka esitetään sinisellä kolmiolla (jos sijaintia lasketaan GPS-signaaleista). Tarkempia tietoja on luvussa Karttanäyttösivu. Anna osoite: Näyttää valikon Anna osoite. Osoitteita voi syöttää syöttämällä ensin kaupungin, postinumeron, tai valitsemalla kaupungin listasta sellaisia kaupunkeja, joita on jo käytetty määränpäinä. Tarjoaa myös pääsyn osoitekirjaan (omat osoitteet) tai reitin luontiin kaupungin keskustaan. Tarkempia tietoja on luvussa Reititys osoitteeseen. POI-kohteet: Näyttää Etsi POI-kohteita -valikon. Etsi POI-kohteita syöttämällä nimen tai valitsemalla käytettävissä olevien luokkien listasta. POI-kohteita, joita on luotu ja sennettu POImuokkausohjelmistolla (löytyy CD-ROM -levyltä), voi käyttää tästä valikosta. Lisää tietoja valikosta Etsi POI-kohteita on luvussa POI-kohteet. Koti: Jos olet luonut kotiosoitteen, voit saada nopean reitityksen kotiin painamalla Koti-painiketta. Jos kotiosoitetta ei vielä ole luotu, esiin tulee kehote tehdä sellainen. Lisää tietoja on luvussa Kotipainike. Tiepalvelu: Esittää Autohuollot ja korjaamot -näyttösivun. Lisää tietoja tästä ominaisuudesta on luvussa Tiepalvelu. Bluetooth (vain Maestro 3140): Näyttää näyttösivun Bluetooth-päävalikko. Lisää tietoja matkapuhelimen kytkennästä on luvussa Bluetooth. Perusasiat 7

13 Päävalikko - Sivu 2 Trip Planner: Avaa Trip Plannerin valikon, jossa voi luoda, muokata, poistaa, nimetä uudelleen tai aktivoida trippejä. POI:t lähellä liittymää: (Käytettävissä ainoastaan ajettaessa moottoritiellä.) Tarjoaa luetteloita ravintoloista, polttoaineen jakeluasemista, autokorjaamoista tai hotelleista lähellä moottoriteiden liittymiä. Voit valita jonkin esitetyistä POI-kohteista ja luoda reitin siihen. Käyttäjän valinnat: Siirtyy valikkoon Käyttäjän valinnat. Tästä valikosta löytyy toimintoja, joilla Magellan Maestro mukautetaan käyttäjän henkilökohtaisiin tarpeisiin. Koti: Jos olet luonut kotiosoitteen, voit saada nopean reitityksen kotiin painamalla Koti-painiketta. Jos kotiosoitetta ei vielä ole luotu, esiin tulee kehote tehdä sellainen. Lisää tietoja on luvussa Kotipainike. Tiepalvelu: Esittää Autohuollot ja korjaamot -näyttösivun. Lisää tietoja tästä ominaisuudesta on luvussa Tiepalvelu. Bluetooth (vain Maestro 3140): Näyttää näyttösivun Bluetooth-päävalikko. Lisää tietoja matkapuhelimen kytkennästä on luvussa Bluetooth Perusasiat 8

14 Näppäimistö Näppäimistön tuntemus osoitteen syötön kannalta on olennainen osa Magellan Maestron käyttöä. Näppäimistö on yleisen keino tietojen syöttöön Magellan Maestroon. Näppäimistön katsaus Erikoisnäppäimet Aakkosnäppäimistö Korostettujen kirjainten näppäimistö Numeronäppäimistö Välilyöntinäppäin Peruutusnäppäin Hyväksy Peruuta Valinta luettelosta Kun olet hyväksynyt syötteesi napauttamalla "OK", esiin tulee luettelo tietokannasta löydetyistä nimikkeistä. Tässä näytteessä esitetään tulos, kun on napautettu "OK" sen jälkeen kun syötettiin "HELS". Siirry luettelossa ylös ja alas käyttämällä vierityspalkkia ja jatka napauttamalla haluttua nimikettä listassa. Perusasiat 9

15 QuickSpell QuickSpell käyttää tietokannan tietoja rajoittamaan näppäinpainalluksia edustamaan vain niitä, joilla voi saada esiin tietoja tietokanansta. Jos esimerkiksi etsimäsi nimi on HELSINKI. Kirjoitettaessa nimi Helsinki esitetään ainoastaan ne näppäimet, jolla nimen voi kirjoittaa. Näyttösivulla oikealla on syötetty "HEL". Näppäimet, joita ei voisi käyttää tietokannassa olevien kaupunkien nimien kirjoittamiseen, ovat harmaina. Tämä tehdään nopeuttamaan kaupunkien ja kadunnimien syöttöä sekä poistamaan mahdollisuuksia kirjoitusvirheisiin. Huomautuksia tietojen syötöstä Jos sinulla on hankaluuksia saada odottamiasi tuloksia, tässä on muutamia hyödyllisiä vihjeitä. Varmista, että olet kirjoittanut nimen oikein. Jos olet epävarma kirjoitustavasta, syötä vain muutama kirjain ja napauta "OK". Esiin tulee pitkä luettelo nimiä, mutta voit luetteloa selaamalla mahdollisesti löytää oikean kirjoitustavan. Kun kaupungin nimessä on etuliite, kuten "Saint", "The", "Le", "La" jne. tämä etuliite täytyy syöttää oikean tuloksen saavuttamiseksi. Kadunnimiä syötettäessä tarvitsee yleensä syöttää yksi merkittävistä sanoista nimessä, jolloin nimi jo nousee esiin tietokannasta. Jos etsittävän kadun löytäminen silti on vaikeaa, suositamme kadun koko nimen kirjoittamista. Mitä enemmän merkkejä syötetään, sitä pienempi syötteiden listasta ehkä tulee. Perusasiat 10

16 Karttanäyttösivu Useimmin käytetty näyttösivu on Kartta-näyttösivu. Kun kuljetaan reittiä tai vain liikutaan kaupungilla, Kartta-näyttösivu on esillä. Karttanäyttösivulla on kaksi erilaista esitystapaa: normaali ja reititys. Normaalitilassa sijaintisi yhteydessä esitetään kartalla kellonaika ja kulkunopeus. Kuljettaessa sijaintia päivitetään, jolloin saat selkeän käsityksen sijainnistasi ja lähistön kaduista. B C D A K J I E F G H A B C D E F G H I J K Karttanäyttösivu - Normaalitila Nykyisen kadun nimi. Suuntailmaisin. Napauttamalla tuo esiin Nykyisen sijainnin näyttösivun, jolla voit tallentaa sijainnin osoitekirjaan. Loitonna POI-kuvake. Luo reitti POI-kohteeseen napauttama POI-kohteen kuvaketta. Huom: Jos samalla alueella on useita POI-kohteita, esitetään lista niistä. Siirry reititystoimintoon napauttamalla nimeä listassa. Nykyisen paikan kuvake Kellonaika Päävalikkopainike. Näytä Päävalikko napauttamalla. Nykyinen kulkunopeus Voimakkuussäätö. Napauttamalla näyttöön tulee Voimakkuuden säätö -näyttösivu, jolla voi säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää äänet. (Jos äänet on mykistetty, tämän painikkeen napautus poistaa mykistyksen esittämättä voimakkuudensäädön näyttösivua.) Lähennä Satelliittien tila. Paras on kaikki neljä palkkia vihreinä. Näytä GPS:n tila-näyttösivu napauttamalla. Karttanäyttösivu 11

17 Reititystilassa esitetään tarkempia lisätietoja valitusta reitistä.. B C D A N M L E F G H I K J A B C D E F G H I J K L M N Nykyisen kadun nimi. Karttanäyttösivu - Reititystila Suuntailmaisin. Napauttamalla tuo esiin Nykyisen sijainnin näyttösivun, jolla voit tallentaa sijainnin osoitekirjaan. Loitonna POI-kuvake. Tässä on esimerkki polttoaineen jakeluaseman kuvakkeesta. Luo reitti POIkohteeseen napauttama POI-kohteen kuvaketta. Huom: Jos samalla alueella on useita POI-kohteita, esitetään lista niistä. Siirry reititystoimintoon napauttamalla nimeä listassa. Nykyisen paikan kuvake Seuraavan käännöksen kuvake. Hae näyttöön näyttösivu Ajo-ohjelista napauttamalla kuvaketta. Etäisyys seuraavaan käännökseen. Napauttamalla palauttaa uudestaan edellisen äänikehotteen. Päävalikkopainike. Siirry päävalikon näyttösivulle napauttamalla. Huomaa, että päävalikon näyttösivu on erilainen, kun aktiivinen reitti on käytössä. Tarkempia tietoja on luvussa Reititys. Napauttamalla vaihtaa määränpäähän jäljellä olevan etäisyyden ja sinne kuluvan kulkuajan välillä. Seuraavan käännöksen kadunnimi Graafinen kuvaus reitistä Voimakkuussäätö. Napauttamalla näyttöön tulee Voimakkuuden säätö -näyttösivu, jolla voi säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää äänet. (Jos äänet on mykistetty, tämän painikkeen napautus poistaa mykistyksen esittämättä voimakkuudensäädön näyttösivua.) Lähennä Satelliittien tila. Paras on kaikki neljä palkkia vihreinä. Näytä GPS:n tila-näyttösivu napauttamalla. Karttanäyttösivu 12

18 Karttanäyttösivun avaus 1. Päävalikosta napauta Näytä kartalla. 2D-tila Kartta esitetään tavallisesti 3D-tilassa, mutta voit asettaa halutessasi kartan kaksiulotteiseen tilaan. Valitse itsellesi sopivin tila. 2D-tilassa voit vierittää karttaa ja etsiä sijaintia, johon reititetään, tai jonka tallennat osoitekirjaan. Karttatilojen asetukset (2D tai 3D) 1. Kartta-näyttösivulta napauta MENU. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Seuraava-nuolta. Karttanäyttösivu 2D-tilassa 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta Karttavalinnat. 5. Napauta 3D-kartta tai 2D-kartta. 6. Napauta Tallenna. Kartan vieritys 1. Katseltaessa Kartta-näyttösivua kaksiulotteisena liu uta sormea tai puikkoa pitkin karttaa. 2. Sijaintikuvakkeen tilalle vaihtuu. (Ympyrä on sijainnin hiusristikko ja punainen nuoli osoittaa nykyisen sijainnin. 3. Poistu vierityksestä napauttamalla ESC ja kartta palauttaa nykyisen sijainnin. Sijainnin tallennus vieritettäessä 1. Vieritä karttaa, kunnes kuvakkeen hiusviivat ovat sen sijainnin kohdalla, jonka haluat tallentaa osoitekirjaan. (Täytyy olla sijainti, jossa POI-kuvake ei ole esillä.) 2. Napauta kuvakkeen ympyrän keskipistettä. (Jos mitään ei tapahdu, niin silloin et ole zoomannut tarpeeksi. Napauta suurennuskuvaketta ja yritä uudestaan.) 3. Näyttösivulla Reititys tähän osoitteeseen? napauta Tallenna. 4. Muokkaa tietoja: Voit luoda nimen tälle sijainnille napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. Syötä puhelinnumero napauttamalla mitä tahansa kolmesta puhelinnpainikkeesta (työ, koti, matka). Voit lisätä lisätietoja napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. (Enintään 35 merkkiä voi syöttää.) 5. Jos haluat merkitä tämän sijainnin suosikkeihisi, napauta "Suosikki"-valintaruutua. Karttanäyttösivu 13

19 6. Kun tämän osoitteen tiedot ovat hyväksyttäviä, napauta Tallenna. 7. Jos haluat uuden reitin tähän osoitteeseen, napauta Reitti, tai jos olet valmis, napauta Peruuta. 8. Poistu vierityksestä napauttamalla ESC, ja kuvake palaa nykyiseen sijaintiin. Reititys vieritettyyn sijaintiin 1. Vieritä karttaa, kunnes kuvakkeen hiusviivat ovat sen sijainnin kohdalla, johon haluat reitittää. 2. Napauta kuvakkeen ympyrän keskipistettä. (Jos mitään ei tapahdu, niin silloin et ole zoomannut tarpeeksi. Napauta suurennuskuvaketta ja yritä uudestaan.) 3. Näyttösivulla Reititys tähän osoitteeseen? napauta Reitti, 4. Valitse haluttu reititystapa ja napauta painiketta Laske reitti. Nykyisen sijainnin näyttösivu Tälle näyttösivulle pääsee Kartta-näyttösivulta, eikä ole väliä kuljetaanko reittiä vai vain ajellaan. Näyttösivu Nykyinen paikka esittää summittaiset osoitetiedot, seuraavan ja edellisen katujen risteyksen samoin kuin sijainnin leveyspiirin/pituuspiirin. Oikealla on kulkusuunnan kompassisuunta, laskettu korkeus ja nopeus. Alapalkki esittää nykyisen kellonajan ja päivämäärän. Nykyisen sijainnin näyttösivun käyttö 1. Kartta-näyttösivulta napauta suuntakuvaketta vasemmassa yläkulmassa. Nykyisen sijainnin tallennus osoitekirjaan 1. Nykyinen paikka näyttösivun avaus. 2. Napauta Tallenna 3. Muokkaa tietoja: Voit luoda nimen tälle sijainnille napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. Syötä puhelinnumero napauttamalla mitä tahansa kolmesta puhelinnpainikkeesta (työ, koti, matka). Voit lisätä lisätietoja napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. (enintään 35 merkkiä voi syöttää.) Nykyisen sijainnin tallennus 4. Jos haluat merkitä tämän sijainnin suosikkeihisi, napauta "Suosikki"-valintaruutua. 5. Kun tämän osoitteen tiedot ovat hyväksyttäviä, napauta Tallenna. Karttanäyttösivu 14

20 Ajo-ohjelistan näyttösivu Tämän näyttösivun saa esiin karttanäyttösivulta ja vain reitityksen aikana. (Huom: Ajo-ohjelista ei ole käytettävissä, ellet ryhdy liikkumaan pitkin reittiä.) Ajo-ohjelistan riveillä on tietoja käännöksistä siinä järjestyksessä kuin ne tulisi tehdä ja ylinnä on seuraava käännös. Ajo-ohjelistan näyttösivun alareunan palkki esittää etäisyyden ja ajan seuraavaan toimenpiteeseen samoin kuin reitille lasketun kokonaismatkan. Ajo-ohjelistaa voi muokata, jos haluat sulkea pois jonkin toimenpiteistä, kun esimerkiksi haluat välttää kulkemasta pitkin jotakin listan kaduista. Tässä luvussa annetaan ohjeet jonkin käännöksen sulkemisesta pois. Ajo-ohjelista Ajo-ohjelistan näyttösivun käyttö 1. Napauta käännöskuvaketta karttanäyttöviun vasemmassa alakulmassa. Kuvake esitetään vain, kun kuljetaan aktiivista reittiä. Ajo-ohjeen poisjättö Tällä muokataan reittiä niin, että on mahdollista välttää reititys pitkin tiettyä katua. 1. Ajo-ohjelistan käyttö 2. Napauta sen kadun listanimikettä, jota haluat kokeilla ja välttää. 3. Vahvista poissulkeminen napauttamalla kohtaa SULJE POIS. (Peruuta napauttamalla Takaisin-nuolta.) 4. Magellan Maestro laskee reitin uudelleen ja näyttää Ajo-ohjelistassa uudelleen lasketut toimenpiteet. Karttanäyttösivu 15

21 GPS:n tilanäyttösivu 1. Näyttösivulle GPS:n tila pääsee myös Karttanäyttösivulta, ja se esittää GPS-satelliittien tilan graafisessa muodossa. (Lisää teknisiä tietoja GPS:n tilasta löytyy Käyttäjän valinnat -valikon kautta: Päävalikko Sivu 2 > Käyttäjän valinnat > GPS-valinnat > GPS:n tila.) Vihreät palkit ilmaisevat, että Magellan Maestro käyttää näitä satelliitteja sijainnin laskentaan: oranssi palkki ilmaisee, että Magellan Maestro yrittää lukkiutua satelliittisignaaliin: ja paikka ilman palkkia ilmaisee satelliitin, jota ei jäljitetä. Mitä pitemmät palkit, sitä parempi signaali. GPS:n tilanäyttösivu GPS:n tila -näyttösivun käyttö 1. Kartta-näyttösivulta napauta GPS-signaalivoimakkuuskuvaketta oikeassa yläkulmassa. Palaa Kartta-näyttösivulle napauttamalla Takaisin-nuolta. Suurennussuhteet Magellan Maestrossa on 23 suurennussuhdetta, joiden rajat ovat 30 metristä 2000 kilometriin (100 jalasta 1200 mailiin). Valitse tarpeisiisi sopivin suurennussuhde. Suurennussuhteiden asetus 1. Katseltaessa Kartta-näyttösivua napauta (suurenna) tai (pienennä). Voimakkuus Voimakkuutta voi säätää tai äänet mykistää Kartta-näyttösivulta. (Voimakkuutta voi säätää myös kohdasta Käyttäjän valinnat > Järjestelmäasetukset > Voimakkuus.) Voimakkuuden säätö karttanäyttösivulta. 1. Napauta kaiutinkuvaketta. 2. Mykistä näänet napauttamalla Mykistä-painiketta tai säädä voimakkuus napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpalkkia Mykistä-painikkeen alla. 3. Napauta Tallenna. Jos ääni on mykistetty, kaiutinkuvakkeen yli kulkee viiva osoittamassa että se on mykistetty. Vapauta mykistys napauttamalla uudestaan kaiutinkuvaketta. Karttanäyttösivu 16

Magellan explorist XL. Viitetiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot Magellan explorist XL Viitetiedot ***VAROITUKSET*** 5TURVALLISUUDEN VUOKSI ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ NAVIGOINTILAITETTA AJAESSASI AJONEUVOA. Älä yritä muuttaa mitään Magellan Exploristin asetuksia ajaessasi. Pysäytä

Lisätiedot

S-sarja. Käyttöopas. Suomi

S-sarja. Käyttöopas. Suomi Käyttöopas fi Suomi Tärkeää tietoa turvallisuudesta LUE HUOLELLA ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA AJONEUVOON Tämä on turvallisuusvaroituksen symboli. Sitä käytetään varoittamaan henkilövahinkojen vaarasta. Noudata

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana.

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. TomTom ONE 1. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö TomTom ONE EasyPort TM -pidike Autolaturi RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat USB-johto * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. 2 2. Aloittaminen Aloittaminen

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

Versio 1.3. Marraskuu 2006

Versio 1.3. Marraskuu 2006 Versio 1.3 Marraskuu 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet NAVTEQ B.V. TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Lisätiedot

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger HP ipaq Trip Guide For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger Huomautus tekijänoikeuksista Tuote ja tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Lue minut ensin 7. Muistikortti 9

Lue minut ensin 7. Muistikortti 9 Mazda NB1 Viiteopas Sisällys Lue minut ensin 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto... 7 Laite ei käynnisty... 7 Pidä huolta laitteestasi... 8 Lisätietoja... 8 Muistikortti

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110 Suomi Elokuu 2007 Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

Lisätiedot

PMD-B200P versio 2.0 käyttöopas

PMD-B200P versio 2.0 käyttöopas 1 1 Tärkeää tietoa Lue huolellisesti ennen tuotteen käyttöä Tämän tuotteen tarkoitus on ohjata sinut turvallisesti vaihe vaiheelta haluamaasi määränpäähän. Lue seuraavat varotoimet. Näin varmistat, että

Lisätiedot

Nokia 500 -autonavigaattori Käyttöohje

Nokia 500 -autonavigaattori Käyttöohje Nokia 500 -autonavigaattori Käyttöohje 9206144 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että tämä PD-14-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT D E F G H

Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Laatikon sisältö Laatikon sisältö a TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Latauksen merkkivalo B Kosketusnäyttö C Virtapainike D Kaiutin E Ulkoisen antennin liitin F USB-liitin G Muistikorttipaikka

Lisätiedot

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

TomTom Start 20-sarjan viiteopas

TomTom Start 20-sarjan viiteopas TomTom Start 20-sarjan viiteopas Sisällys Pakkauksen sisältö 6 Pakkauksen sisältö... 6 Lue minut ensin 7 Asentaminen autoon... 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto...

Lisätiedot

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6

Käyttöohjekirja. MobileNavigator 6 Käyttöohjekirja MobileNavigator 6 Päivitetty: Kesäkuu 2006 Impressum 8NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Tässä kirjoituksessa sisältyvät tiedot ja ilmoitukset voidaan ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Käyttö- ja asennusohje (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Laitteen esittely 1 Näyttö (kosketusnäyttö): Helppo

Lisätiedot

Versio 2.0. Huhtikuu 2008

Versio 2.0. Huhtikuu 2008 Versio 2.0 Huhtikuu 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet NAVTEQ B.V. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Mitään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SUOMI. Henkilökohtainen navigointilaite Käyttöohje 4.1. Arctecho Oy, 2007. Kaikki oikeudet pidätetään. 1

KÄYTTÖOHJE SUOMI. Henkilökohtainen navigointilaite Käyttöohje 4.1. Arctecho Oy, 2007. Kaikki oikeudet pidätetään. 1 KÄYTTÖOHJE SUOMI Henkilökohtainen navigointilaite Käyttöohje 4.1 Arctecho Oy, 2007. Kaikki oikeudet pidätetään. 1 SISÄLLYS Sisällys: Typografiset käytännöt...4 Kuvakkeet...5 Johdanto...6 Tärkeimmät toiminnot...6

Lisätiedot

R-LINK2 KÄYTTÖOPAS NA LT S A S O I T PAR TIONS I PLI I A APITAL

R-LINK2 KÄYTTÖOPAS NA LT S A S O I T PAR TIONS I PLI I A APITAL R-LINK2 KÄYTTÖOPAS parasta suorituskykyä ELF yhteistyökumppaniksi RENAULT suosittelee ELF: Autoalan korkean teknologian taitajat Elf ja Renault yhdistävät huippuosaamisensa niin kilparadalla kuin maanteillä.

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

nüvi 205- ja 205W-sarja käyttöopas näille nüvi-malleille: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- ja 205W-sarja käyttöopas näille nüvi-malleille: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- ja 205W-sarja käyttöopas näille nüvi-malleille: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Lisätiedot

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com SM-T360 Käyttöopas www.samsung.com Tietoja tästä oppaasta Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet.

Lisätiedot

Nokia C2 02 -käyttöohje

Nokia C2 02 -käyttöohje Nokia C2 02 -käyttöohje 1.2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 5 Aseta muistikortti paikalleen 7 Akun lataaminen 8 Kiinnitä rannehihna

Lisätiedot

Tervetuloa. Tervetuloa digitaalisen Motorola-matkaviestinnän maailmaan! Kiitos, että valitsit Motorolan V635-GSM-matkapuhelimen. www.motorola.

Tervetuloa. Tervetuloa digitaalisen Motorola-matkaviestinnän maailmaan! Kiitos, että valitsit Motorolan V635-GSM-matkapuhelimen. www.motorola. Tervetuloa Tervetuloa digitaalisen Motorola-matkaviestinnän maailmaan! Kiitos, että valitsit Motorolan V635-GSM-matkapuhelimen. Tervetuloa - 1 www.motorola.com MOTOROLA ja tyylitelty M-logo on rekisteröity

Lisätiedot

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus

Lisätiedot