Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140"

Transkriptio

1 Magellan Maestro Käyttöopas Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP Carquefou Cedex - France

2 TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Magellan Maestro on ajoneuvonavigoinnin apuväline, joka on suunniteltu avustamaan sinua pääsemään valitsemiisi päämääriin. Magellan Maestroa käytettäessä täytyy noudattaa näitä käyttöturvaohjeita, jotta vältytään onnettomuuksilta, jotka voisivat johtaa käyttäjän tai muiden henkilöiden vammautumisiin tai kuolemaan: Joissakin maissa on kiellettyä kiinnittää mitään tuulilasiin. Tarkista tuulilasikiinnitystä koskevat soveltuvat oman maasi lainkohdat. Vaihtoehtoisia sijoitusratkaisuja on osoitteessa Magellan Maestron mukana toimitetaan tarralevy, jonka avulla laitteen voi sijoittaa vaihtoehtoisesti kojelaudalle. Ajon aikana tarve katsoa näyttöä on erittäin vähäinen. Äänikehotteet opastavat sinua kohti määränpäätä. Kuljettaja saa syöttää tietoja tai ohjelmoida Magellan Maestroa ainoastaan ajoneuvon ollessa pysähtyneenä. Ajoneuvon liikkuessa vain sen matkustaja saa syöttää tietoja tai ohjelmoida Magellan Maestroa. Sinä itse vastaat kaikkien tieliikennemääräysten ja - lakien noudattamisesta. Tietokannan tarkkuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin. Aikaa myöten kuitenkin tiet, POI-kohteet sekä yritysten ja palvelujen sijainnit voivat muuttua. Tietokanta ei sisällä, analysoi, käsittele, arvioi tai heijasta mitään seuraavista: lakiperusteisia rajoituksia (kuten ajoneuvotyypin, painon, korkeuden, leveyden, kuorman tai nopeuden rajoituksia), tien kaltevuuksia tai nousukulmia, siltojen korkeuksia tai leveyksiä tai paino- ja muita rajoituksia, asukastiheyksiä, seudun laatua tai turvallisuutta, poliisin, pelastuslaitoksen, ensiavun tai muun avun saatavuutta tai läheisyyttä, rakennustöiden alueita tai vaaroja, teiden tai katujen sulkuja, teiden, liikenteen tai liikennevälineiden turvallisuutta tai tilaa, sääolosuhteita, päällysteiden ominaisuuksia tai kuntoa, erikoistapahtumia, liikenneruuhkia. Olet itse vastuussa siitä, että et seuraa vaarallisia tai laittomia reittisuosituksia. Säilytä Magellan Maestro erossa äärimmäisistä lämpötiloista. Älä esimerkiksi jätä sitä suoran auringonpaahteen kohteeksi pitkäksi ajaksi. Asentaessasi Magellan Maestron ajoneuvoosi käytettiinpä sitten tuulilasiasennusta, tuuletusritiläasennusta tai muuta asennustapaa huolehdi siitä, ettei laite estä kuljettajan näkyvyyttä tielle, häiritse ajoneuvon turvalaitteiden, kuten turvatyynyjen, toimintaa, tai aiheuta ajoneuvossa olijoille vaaraa irrotessaan kiinnikkeistään ajon aikana. Voit olettaa ajoneuvon vaurioiden tai sen sisällä olevien henkilöiden henkilövahinkojen vaaran voivan olla seuraus Magellan Maestroa asentaessasi tekemistäsi valinnoista. Eräiden osavaltioiden ja valtioiden lait kieltävät stereokuulokkeiden käytön moottoriajoneuvoa ajettaessa. Tarkista asiaa koskevat soveltuvat sen maan lainkohdat Ole varovainen kuunnellessasi musiikkia erityisen pitkiä aikoja kuulokkeilla, koska se saattaa aiheuttaa kuulon heikkenemistä. Magellan Maestron akku on ladattavaa tyyppiä, eikä sitä tarvitse irrottaa laitteesta. Jos se täytyy vaihtaa uuteen, ota yhteys Magellanin tekniseen tukeen. Tietoja Magellan Maestron lataamisesta Käytä ainoastaan Magellan Maestrolle hyväksyttyä verkkovirtalähdettä (Phihong: PSC2200R-050). Toisentyyppisen AC-virtalähteen käyttö aiheuttaa virhetoimintoja ja/tai mahdollisen tulipalon vaaran akun ylikuumentuessa. Käytä ainoastaan Magellan Maestrolle hyväksyttyä tai sen mukana toimitettua autolaturia. Toisentyyppisen autolaturin käyttö aiheuttaa virhetoimintoja/tai vaurioita paikantimelle. Magellan Maestron mukana toimitetaan LUETTELOITU virtalähde, jossa on merkinnät "LPS", "Limited Power Source" ja "output rated + 5 V dc / 2.0 A". Käytä Magellan Maestrolle hyväksyttyä tai sen mukana toimitettua USB-kaapelia. Turvallisuussyistä Magellan Maestron akun lataaminen keskeytyy, kun ympäristön lämpötila laskee alle 0 C tai nousee yli 45 C. i

3 TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Tietoja AC-virtalähteestä Älä käytä virtalähdettä hyvin kosteassa ympäristössä. Älä koskaan koske virtalähdettä märin käsin tai kun jalkasi ovat märät. Järjestä virtalähteen ympärille riittävä tuuletus käytettäessä sitä antamaan laitteelle virtaa tai lataamaan akkua. Älä peitä AC-virtalähdettä tai muita jäähdytystä vaativia esineitä. Älä käytä AC-virtalähdettä poistamatta sitä suojapussistaan. Liitä virtalähde oikeanlaiseen pistorasiaan. Jännite- ja maadoitusvaatimukset löytyvät tuotteen kotelosta ja/tai pakkauksesta. Älä käytä virtalähdettä, jos johto vaurioituu. Älä yritä korjata Magellan Maestroa. Sen sisällä ei ole mitään käyttäjän huollettavia osia. Vaihda Magellan Maestro uuteen, jos se vaurioituu tai joutuu liian kosteisiin oloihin. Tietoja akusta Älä yritä vaihtaa akkua. Akkuun liittyvissä asioissa ota yhteys Magellanin tekniseen tukeen. Käytä ainoastaan Magellan Maestrolle hyväksyttyä laturia. ii

4 TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Yhdysvaltain tietoliikennekomission (Federal Communication Commission, FCC) häiriöilmoitus Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC -sääntöjen jaksossa 15 asetetut vaatimukset B-ryhmän digitaalilaitteille. Nämä vaatimukset on asetettu, jotta kaupallisessa ympäristössä käytettävien laitteiden osalta voitaisiin tarjota kohtuullista suojaa haitallista häiriöitä vastaan. Tämä laite aiheuttaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jollei laitetta asenneta ja käytetä käyttö-ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiotietoliikenteeseen. On kuitenkin mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Voit päätellä, aiheuttaako laitteenne häiriöitä, sulkemalla ja avaamalla laitteen. Mikäli laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimissa, voitte yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista keinoista: Kääntäkää televisio- tai radioantennia. Lisätkää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa. Siirtäkää laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissä kuin radio tai televisio. Kysykää neuvoa myyjältä tai radio- ja tv-mekaanikolta. Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat kaksi seuraavaa ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää kaikki häiriöt mukaan luettuina häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa tämän laitteen ei-toivottua toimintaa. FCC-varoitus: Jos laitteeseen tehdään muutoksia tai muunnoksia, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa ole osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, käyttäjän oikeus käyttää laitetta saattaa mitätöityä. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: FCC:n ilmoitus säteilyaltistumisesta Tämä laite on FCC:n säteilyaltistumisen rajojen mukainen, jotka on määritetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Loppukäyttäjien täytyy noudattaa määritettyjä käyttöohjeita RF-altistumisen säädösten noudattamiseksi. Tämä lähetin ei saa olla sijoitettu minkään muun antennin tai lähettimen lähelle tai sitä ei saa käyttää muun antennin tai lähettimen kanssa. Jotta FCC-vaatimustenmukaisuus säilyisi, täytyy tässä laitteessa käyttää suojattuja kaapeleita. Käyttö hyväksymättömien laitteiden tai suojaamattomien kaapeleiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja tv-vastaanottoon. Käyttäjää varoitetaan siitä, että laitteeseen ilman valmistajan hyväksyntää tehdyt muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. Magellan Maestron täytyy olla asennettu käyttäjästä vähintään 20 cm:n päähän, jolta etäisyydeltä käytön tulee vähintään tapahtua. Tämä B-luokan digitaalilaite täyttää kaikki kanadalaisten häiriöitä aiheuttavista laitteista annettujen määräysten vaatimukset. iii

5 IC-ilmoitus TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Käyttöä koskevat kaksi seuraavaa ehtoa: 1. Tämä laite ei aiheuta häiriötä ja 2. Tämän laitteen täytyy hyväksyä häiriöt mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa laitteen toiminnan ei-toivotulla tavalla. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: IC-säteilyaltistuksen ilmoitus: Tämä laitteisto on yhdenmukainen IC-säteilyaltistuksen rajojen mukainen, jotka on määritetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Loppukäyttäjien täytyy noudattaa määritettyjä käyttöohjeita RF-altistumisen säädösten noudattamiseksi. Tämä lähetin ei saa olla sijoitettu minkään muun antennin tai lähettimen lähelle tai sitä ei saa käyttää muun antennin tai lähettimen kanssa Magellan Navigation, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Magellan-liikemerkki, Magellan, Magellan Maestro, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour ja SmartVolume ovat Magellan Navigation, Inc:in tavaramerkkejä. Tämän oppaan minkään osan toisintaminen tai siirtäminen millään tavalla tai missään muodossa joko elektronisesti tai mekaanisesti mukaan luettuina valokopiointi tai tallennus muihin tarpeisiin kuin ostajan henkilökohtaiseen käyttöön on kielletty ilman Magellan Navigation, Inc:n kirjallista ennakkolupaa A iv

6 Asennusohjeet Magellan Maestron asennus on yksinkertaista ja helppoa. Hankalinta on parhaan sijainnin valinta. Sijainnin valinta Muutamia vihjeitä hyvän sijainnin valintaan. Asenna Magellan Maestro paikkaan, jossa sen katselu on helppoa ja jossa se ei estä näkyvyyttä tielle. Magellan Maestro tulee asentaa siten, että paikantimen yläosaan asennetulla antennilla on esteetön näköala taivaalle tuulilasin läpi. Valitse, asennetaanko se säädettävälle tuelle tuulilasiin vai mukana toimitetulle tarralevylle. Tarkista ehdottomasti, ettei paikallisissa laeissa ole rajoituksia asentamisesta tuulilasille. Joillakin alueilla lait rajoittavat asennusta tuulilasille kaikkiin ajoneuvoihin. Jos aiotaan käyttää tarralevyä, täytyy valita sileä alue kojelaudalta. Älä kiinnitä tarralevyä tuulilasiin. Varmista, ettei Magellan Maestro tai mikään kaapeli ole tiellä siinä tapauksessa, että turvatyynyt laukeavat. Alustan puhdistus Puhdista Magellan Maestron mukana tulleella alkoholitupolla Magellan Maestron asennuksen alustaksi valittu kohta tuulilasilla tai kojelaudalla. Tarralevyn kiinnitys (ohita asennettaessa suoraan tuulilasille.) Poista suojateippi tarralevyn taustapuolelta. Kiinnitä levy tarrapuoli kohti kojelautaa. Pidä levyssä puristusta 5 minuuttia, jotta ase asettuu paikalleen. Anna levyn kiinnittyä 24 tuntia ennen jatkamista. Kiinnitä säädettävä tuki Kohdista säädettävän tuen kaksi tappia koloihin Magellan Maestron taustapuolella. Kun säädettävä tuki on kohdallaan Magellan Maestrossa, työnnä paikanninta alas, kunnes se lukkiutuu paikalleen säädettävään tukeen. Huomioi, että Magellan Maestron mukana toimitettu asennusteline voi olla erilainen kuin tässä oppaassa esitetty. Asennus 1

7 Kiinnitä tuki tuulilasiin tai tarralevyyn Varmista, että vipu säädettävän tuen pohjassa on yläasennossa. Aseta tuen pohja tiiviisti käytettävää aluetta vasten tuulilasilla tai tarralevyssä. Työnnä vipu tuen pohjassa täysin alas, kunnes se napsahtaa paikalleen. Päästä asennelmasta irti varovasti varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty. Säädä tuki parhaaseen katselukulmaan Löysää säädön lukkonuppeja ja aseta Magellan Maestro parhaaseen katselukulmaan. Kun säätö on tehty, tiukenna lukkonupit. (Älä koskaan yritä säätää tukea ajaessasi.) Virtaliitäntä Työnnä tupakansytytinsovittimen liitinpää 12 V DC tupakansytytinliittimeen ajoneuvossa. Liitä toinen pää Magellan Maestroon esitetyllä tavalla. Jos liittimessä on virta, Magellan Maestro käynnistyy. (Huom: joissakin ajoneuvoissa tupakansytytinliittimeen tulee virta ainoastaan silloin kun virta on kytketty päälle virta-avaimesta. Tietoturva Varkauksien estämiseksi on suositeltavaa, ettei Magellan Maestroa jätetä näkyville ilman valvontaa. Asennus 2

8 Magellan Maestro Magellan Maestro on ajoneuvonavigaattorituote, joka käyttää GPS-satelliittien signaaleja laskemaan paikantimen tarkan sijainnin ja laskemaan paikantimen kulkemien matkojen tietoja. Kun sijainti ja liike tunnetaan, laite pystyy sitten sijoittamaan tiedot tarkoille NAVTEQ :n toimittamille kartoille ja esittämään siten sijainnin visuaalisesti. Magellan Maestrolla voi: Tallentaa kotiosoitteen ja saada nopeasti reititystietoja kohti kotia. Luoda osoitteita ja tallentaa niitä osoitekirjaan, josta ne ovat saatavissa milloin tahansa reititystietojen hankkimiseksi kyseiseen osoitteeseen. Reitittää osoiteeseen, joka syötetään näppäimistöltä helposti ja virheettömästi käyttäen Magellanin QuickSpell-toimintoa. Reitittää mihin tahansa mielenkiintoiseen kohteeseen (POI-kohteet), joita on esiladattu Magellan Maestroon. Reitittää POI-kohteeseen, joka esiintyy kartalla, yksinkertaisesti napauttamalla POIkuvaketta. Reitittää kaupungin keskustaan. Luoda Trip Plannerilla trippi, jolla on useita määränpäitä. Kätevä henkilöille, jotka tarvitsevat reititystietoja useisiin määränpäihin. Käyttää toimintoa POI:t lähellä liittymää, joka tarjoaa luettelon huoltoasemista, ravintoloista, hotelleista ja autokorjaamoista, jotka sijaitsevat lähellä lähestyvää liittymää matkattaessa moottoritiellä. Mukauttaa Magellan Maestro vastaamaan käyttäjän tarpeita. Magellan Maestron käyttöliittymää on helppo käyttää, kunhan ensin opettelee perusasiat. Et ehkä joudu lainkaan lukemaan käyttöopasta, mutta jos tarvitset sitä, niin olemme pyrkineet esitysmuotoon, jonka avulla löydät etsimäsi toiminnon ja voit helposti noudattaa esitettyjä vaiheita. Magellan Maestrossa on sisäinen akku, joten useimmissa tapauksissa kykenet noudattamaan näitä ohjeita lukien niitä tietokoneen näytöltä liittämättä sitä verkkovirtaan. Huomioi, että oleskeltaessa sisätiloissa paikannin ei ehkä kykene vastaanottamaan lainkaan satelliittisignaaleja, eikä voi siten päivittää sijaintitietoja. Kuitenkin Magellan Maestroon asennetun SiRFstarIII -piirisarjan teho riittää hankkimaan satelliittisignaaleja hyvinkin vaikeissa olosuhteissa, jotan saatat havaita Magellan Maestron laskevan sijaintia myös sisätiloissa. Magellan Maestro 3

9 Kuva edestä A 4.3 Display Kuvat sivulta A SD / MMC -korttipaikka A B C Nollaa Virta on/ei D USB-liitin B D C E F Kuulokeliitn (3,5 mm miniliitin) Käyttövirta E savukkeensytytinsovittimesta tai verkkovirtalähteestä (+5 V DC / 2 A). F Kuva takaa A A Kaiutin Magellan Maestro 4

10 Magellan Maestron käynnistys Perusasiat Virtapainike (On/Off) sijaitsee Magellan Maestron oikeassa sivussa, kuten luvussa Katsaus esitetään. Magellan Maestron käynnistäminen 1. Paina ja pidä virtapainike painettuna 1-2 sekuntia. 2. Lue varoitukset ja napauta OK. Magellan Maestron sammutus 1. Paina ja pidä virtapainike painettuna 1-2 sekuntia. Automaattisen sammutusajan valinta Magellan Maestro voidaan asettaa sammuttamaan itsensä automaattisesti käyttäjän valitsemalla aikaviiveellä. Paikannin sammuu, kun valittu viiveaika on kulunut, kun: A) sijainti ei ole muuttunut ja B) hipaisunäyttöä ei ole painettu. 1. Päävalikon käyttö. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Jatka-nuolta. 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta kohtaa Järjestelmäasetukset. 5. Napauta kohtaa Virta. 6. Valitse Automaattinen sammutus; Ei koskaan, 10 minuuttia, 20 minuuttia tai 30 minuuttia. 7. Napauta Tallenna. 8. Palaa Päävalikkoon napauttamalla Takaisin-nuolta. Voimakkuus Äänenvoimakkuussäätimiä voi käyttää kahdella tavalla: yksi on napauttaa kaiutinkuvaketta karttanäyttösivulla ja toinen toimii Käyttäjän valintojen kautta. Voimakkuuden säätö karttanäyttösivulta. 1. Napauta kaiutinkuvaketta. 2. Mykistä näänet napauttamalla Mykistä-painiketta tai säädä voimakkuus napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpalkkia Mykistä-painikkeen alla. 3. Napauta Tallenna. Jos ääni on mykistetty, kaiutinkuvakkeen yli kulkee viiva osoittamassa että se on mykistetty. Vapauta mykistys napauttamalla uudestaan kaiutinkuvaketta. Perusasiat 5

11 Voimakkuuden säätö käyttäjän valinnoista Kirkkaus 1. Päävalikon käyttö. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Jatka-nuolta. 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta kohtaa Järjestelmäasetukset. 5. Napauta kohtaa Äänenvoimakkuus. 6. Mykistä näänet napauttamalla Mykistä-painiketta tai säädä voimakkuus napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpalkkia Mykistä-painikkeen alla. 7. Napauta Tallenna. Kirkkaussäädön käyttö 1. Päävalikon käyttö. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Jatka-nuolta. 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta kohtaa Järjestelmäasetukset. 5. Napauta kohtaa Kirkkaus. 6. Säädä haluttu kirkkaus napauttamalla kirkkaudensäätöpalkkia sen sisäpuolelle. 7. Napauta Tallenna. Näyttösivulla Kirkkaus on valintaruutu asetukselle "himmennys paristolla (75%)". Kun tämä valitaan, Magellan Maestro himmenee 75 % kirkkauteen toimittaessa pelkästään paristovirralla. Se pidentää akun käyttöaikaa lataamisten välillä. Sen voi kytkeä pois päältä napauttamalla valintaruutua. Päävalikko Päävalikko-näyttösivu on Magellan Maestron kaikkien käytettävissä olevien toimintojen keskus. Päävalikko koostuu kahdesta sivusta, joilla on suuria ja helppokäyttöisiä kuvakkeita. Päävalikon käyttö Karttanäyttösivulta napauta Menu-painiketta. Muilta näyttösivuilta napauta painiketta Takaisin. Perusasiat 6

12 Päävalikko - Sivu 1 Näytä karta: Näyttää kartalla nykyisen sijainnin, joka esitetään sinisellä kolmiolla (jos sijaintia lasketaan GPS-signaaleista). Tarkempia tietoja on luvussa Karttanäyttösivu. Anna osoite: Näyttää valikon Anna osoite. Osoitteita voi syöttää syöttämällä ensin kaupungin, postinumeron, tai valitsemalla kaupungin listasta sellaisia kaupunkeja, joita on jo käytetty määränpäinä. Tarjoaa myös pääsyn osoitekirjaan (omat osoitteet) tai reitin luontiin kaupungin keskustaan. Tarkempia tietoja on luvussa Reititys osoitteeseen. POI-kohteet: Näyttää Etsi POI-kohteita -valikon. Etsi POI-kohteita syöttämällä nimen tai valitsemalla käytettävissä olevien luokkien listasta. POI-kohteita, joita on luotu ja sennettu POImuokkausohjelmistolla (löytyy CD-ROM -levyltä), voi käyttää tästä valikosta. Lisää tietoja valikosta Etsi POI-kohteita on luvussa POI-kohteet. Koti: Jos olet luonut kotiosoitteen, voit saada nopean reitityksen kotiin painamalla Koti-painiketta. Jos kotiosoitetta ei vielä ole luotu, esiin tulee kehote tehdä sellainen. Lisää tietoja on luvussa Kotipainike. Tiepalvelu: Esittää Autohuollot ja korjaamot -näyttösivun. Lisää tietoja tästä ominaisuudesta on luvussa Tiepalvelu. Bluetooth (vain Maestro 3140): Näyttää näyttösivun Bluetooth-päävalikko. Lisää tietoja matkapuhelimen kytkennästä on luvussa Bluetooth. Perusasiat 7

13 Päävalikko - Sivu 2 Trip Planner: Avaa Trip Plannerin valikon, jossa voi luoda, muokata, poistaa, nimetä uudelleen tai aktivoida trippejä. POI:t lähellä liittymää: (Käytettävissä ainoastaan ajettaessa moottoritiellä.) Tarjoaa luetteloita ravintoloista, polttoaineen jakeluasemista, autokorjaamoista tai hotelleista lähellä moottoriteiden liittymiä. Voit valita jonkin esitetyistä POI-kohteista ja luoda reitin siihen. Käyttäjän valinnat: Siirtyy valikkoon Käyttäjän valinnat. Tästä valikosta löytyy toimintoja, joilla Magellan Maestro mukautetaan käyttäjän henkilökohtaisiin tarpeisiin. Koti: Jos olet luonut kotiosoitteen, voit saada nopean reitityksen kotiin painamalla Koti-painiketta. Jos kotiosoitetta ei vielä ole luotu, esiin tulee kehote tehdä sellainen. Lisää tietoja on luvussa Kotipainike. Tiepalvelu: Esittää Autohuollot ja korjaamot -näyttösivun. Lisää tietoja tästä ominaisuudesta on luvussa Tiepalvelu. Bluetooth (vain Maestro 3140): Näyttää näyttösivun Bluetooth-päävalikko. Lisää tietoja matkapuhelimen kytkennästä on luvussa Bluetooth Perusasiat 8

14 Näppäimistö Näppäimistön tuntemus osoitteen syötön kannalta on olennainen osa Magellan Maestron käyttöä. Näppäimistö on yleisen keino tietojen syöttöön Magellan Maestroon. Näppäimistön katsaus Erikoisnäppäimet Aakkosnäppäimistö Korostettujen kirjainten näppäimistö Numeronäppäimistö Välilyöntinäppäin Peruutusnäppäin Hyväksy Peruuta Valinta luettelosta Kun olet hyväksynyt syötteesi napauttamalla "OK", esiin tulee luettelo tietokannasta löydetyistä nimikkeistä. Tässä näytteessä esitetään tulos, kun on napautettu "OK" sen jälkeen kun syötettiin "HELS". Siirry luettelossa ylös ja alas käyttämällä vierityspalkkia ja jatka napauttamalla haluttua nimikettä listassa. Perusasiat 9

15 QuickSpell QuickSpell käyttää tietokannan tietoja rajoittamaan näppäinpainalluksia edustamaan vain niitä, joilla voi saada esiin tietoja tietokanansta. Jos esimerkiksi etsimäsi nimi on HELSINKI. Kirjoitettaessa nimi Helsinki esitetään ainoastaan ne näppäimet, jolla nimen voi kirjoittaa. Näyttösivulla oikealla on syötetty "HEL". Näppäimet, joita ei voisi käyttää tietokannassa olevien kaupunkien nimien kirjoittamiseen, ovat harmaina. Tämä tehdään nopeuttamaan kaupunkien ja kadunnimien syöttöä sekä poistamaan mahdollisuuksia kirjoitusvirheisiin. Huomautuksia tietojen syötöstä Jos sinulla on hankaluuksia saada odottamiasi tuloksia, tässä on muutamia hyödyllisiä vihjeitä. Varmista, että olet kirjoittanut nimen oikein. Jos olet epävarma kirjoitustavasta, syötä vain muutama kirjain ja napauta "OK". Esiin tulee pitkä luettelo nimiä, mutta voit luetteloa selaamalla mahdollisesti löytää oikean kirjoitustavan. Kun kaupungin nimessä on etuliite, kuten "Saint", "The", "Le", "La" jne. tämä etuliite täytyy syöttää oikean tuloksen saavuttamiseksi. Kadunnimiä syötettäessä tarvitsee yleensä syöttää yksi merkittävistä sanoista nimessä, jolloin nimi jo nousee esiin tietokannasta. Jos etsittävän kadun löytäminen silti on vaikeaa, suositamme kadun koko nimen kirjoittamista. Mitä enemmän merkkejä syötetään, sitä pienempi syötteiden listasta ehkä tulee. Perusasiat 10

16 Karttanäyttösivu Useimmin käytetty näyttösivu on Kartta-näyttösivu. Kun kuljetaan reittiä tai vain liikutaan kaupungilla, Kartta-näyttösivu on esillä. Karttanäyttösivulla on kaksi erilaista esitystapaa: normaali ja reititys. Normaalitilassa sijaintisi yhteydessä esitetään kartalla kellonaika ja kulkunopeus. Kuljettaessa sijaintia päivitetään, jolloin saat selkeän käsityksen sijainnistasi ja lähistön kaduista. B C D A K J I E F G H A B C D E F G H I J K Karttanäyttösivu - Normaalitila Nykyisen kadun nimi. Suuntailmaisin. Napauttamalla tuo esiin Nykyisen sijainnin näyttösivun, jolla voit tallentaa sijainnin osoitekirjaan. Loitonna POI-kuvake. Luo reitti POI-kohteeseen napauttama POI-kohteen kuvaketta. Huom: Jos samalla alueella on useita POI-kohteita, esitetään lista niistä. Siirry reititystoimintoon napauttamalla nimeä listassa. Nykyisen paikan kuvake Kellonaika Päävalikkopainike. Näytä Päävalikko napauttamalla. Nykyinen kulkunopeus Voimakkuussäätö. Napauttamalla näyttöön tulee Voimakkuuden säätö -näyttösivu, jolla voi säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää äänet. (Jos äänet on mykistetty, tämän painikkeen napautus poistaa mykistyksen esittämättä voimakkuudensäädön näyttösivua.) Lähennä Satelliittien tila. Paras on kaikki neljä palkkia vihreinä. Näytä GPS:n tila-näyttösivu napauttamalla. Karttanäyttösivu 11

17 Reititystilassa esitetään tarkempia lisätietoja valitusta reitistä.. B C D A N M L E F G H I K J A B C D E F G H I J K L M N Nykyisen kadun nimi. Karttanäyttösivu - Reititystila Suuntailmaisin. Napauttamalla tuo esiin Nykyisen sijainnin näyttösivun, jolla voit tallentaa sijainnin osoitekirjaan. Loitonna POI-kuvake. Tässä on esimerkki polttoaineen jakeluaseman kuvakkeesta. Luo reitti POIkohteeseen napauttama POI-kohteen kuvaketta. Huom: Jos samalla alueella on useita POI-kohteita, esitetään lista niistä. Siirry reititystoimintoon napauttamalla nimeä listassa. Nykyisen paikan kuvake Seuraavan käännöksen kuvake. Hae näyttöön näyttösivu Ajo-ohjelista napauttamalla kuvaketta. Etäisyys seuraavaan käännökseen. Napauttamalla palauttaa uudestaan edellisen äänikehotteen. Päävalikkopainike. Siirry päävalikon näyttösivulle napauttamalla. Huomaa, että päävalikon näyttösivu on erilainen, kun aktiivinen reitti on käytössä. Tarkempia tietoja on luvussa Reititys. Napauttamalla vaihtaa määränpäähän jäljellä olevan etäisyyden ja sinne kuluvan kulkuajan välillä. Seuraavan käännöksen kadunnimi Graafinen kuvaus reitistä Voimakkuussäätö. Napauttamalla näyttöön tulee Voimakkuuden säätö -näyttösivu, jolla voi säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää äänet. (Jos äänet on mykistetty, tämän painikkeen napautus poistaa mykistyksen esittämättä voimakkuudensäädön näyttösivua.) Lähennä Satelliittien tila. Paras on kaikki neljä palkkia vihreinä. Näytä GPS:n tila-näyttösivu napauttamalla. Karttanäyttösivu 12

18 Karttanäyttösivun avaus 1. Päävalikosta napauta Näytä kartalla. 2D-tila Kartta esitetään tavallisesti 3D-tilassa, mutta voit asettaa halutessasi kartan kaksiulotteiseen tilaan. Valitse itsellesi sopivin tila. 2D-tilassa voit vierittää karttaa ja etsiä sijaintia, johon reititetään, tai jonka tallennat osoitekirjaan. Karttatilojen asetukset (2D tai 3D) 1. Kartta-näyttösivulta napauta MENU. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Seuraava-nuolta. Karttanäyttösivu 2D-tilassa 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta Karttavalinnat. 5. Napauta 3D-kartta tai 2D-kartta. 6. Napauta Tallenna. Kartan vieritys 1. Katseltaessa Kartta-näyttösivua kaksiulotteisena liu uta sormea tai puikkoa pitkin karttaa. 2. Sijaintikuvakkeen tilalle vaihtuu. (Ympyrä on sijainnin hiusristikko ja punainen nuoli osoittaa nykyisen sijainnin. 3. Poistu vierityksestä napauttamalla ESC ja kartta palauttaa nykyisen sijainnin. Sijainnin tallennus vieritettäessä 1. Vieritä karttaa, kunnes kuvakkeen hiusviivat ovat sen sijainnin kohdalla, jonka haluat tallentaa osoitekirjaan. (Täytyy olla sijainti, jossa POI-kuvake ei ole esillä.) 2. Napauta kuvakkeen ympyrän keskipistettä. (Jos mitään ei tapahdu, niin silloin et ole zoomannut tarpeeksi. Napauta suurennuskuvaketta ja yritä uudestaan.) 3. Näyttösivulla Reititys tähän osoitteeseen? napauta Tallenna. 4. Muokkaa tietoja: Voit luoda nimen tälle sijainnille napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. Syötä puhelinnumero napauttamalla mitä tahansa kolmesta puhelinnpainikkeesta (työ, koti, matka). Voit lisätä lisätietoja napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. (Enintään 35 merkkiä voi syöttää.) 5. Jos haluat merkitä tämän sijainnin suosikkeihisi, napauta "Suosikki"-valintaruutua. Karttanäyttösivu 13

19 6. Kun tämän osoitteen tiedot ovat hyväksyttäviä, napauta Tallenna. 7. Jos haluat uuden reitin tähän osoitteeseen, napauta Reitti, tai jos olet valmis, napauta Peruuta. 8. Poistu vierityksestä napauttamalla ESC, ja kuvake palaa nykyiseen sijaintiin. Reititys vieritettyyn sijaintiin 1. Vieritä karttaa, kunnes kuvakkeen hiusviivat ovat sen sijainnin kohdalla, johon haluat reitittää. 2. Napauta kuvakkeen ympyrän keskipistettä. (Jos mitään ei tapahdu, niin silloin et ole zoomannut tarpeeksi. Napauta suurennuskuvaketta ja yritä uudestaan.) 3. Näyttösivulla Reititys tähän osoitteeseen? napauta Reitti, 4. Valitse haluttu reititystapa ja napauta painiketta Laske reitti. Nykyisen sijainnin näyttösivu Tälle näyttösivulle pääsee Kartta-näyttösivulta, eikä ole väliä kuljetaanko reittiä vai vain ajellaan. Näyttösivu Nykyinen paikka esittää summittaiset osoitetiedot, seuraavan ja edellisen katujen risteyksen samoin kuin sijainnin leveyspiirin/pituuspiirin. Oikealla on kulkusuunnan kompassisuunta, laskettu korkeus ja nopeus. Alapalkki esittää nykyisen kellonajan ja päivämäärän. Nykyisen sijainnin näyttösivun käyttö 1. Kartta-näyttösivulta napauta suuntakuvaketta vasemmassa yläkulmassa. Nykyisen sijainnin tallennus osoitekirjaan 1. Nykyinen paikka näyttösivun avaus. 2. Napauta Tallenna 3. Muokkaa tietoja: Voit luoda nimen tälle sijainnille napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. Syötä puhelinnumero napauttamalla mitä tahansa kolmesta puhelinnpainikkeesta (työ, koti, matka). Voit lisätä lisätietoja napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. (enintään 35 merkkiä voi syöttää.) Nykyisen sijainnin tallennus 4. Jos haluat merkitä tämän sijainnin suosikkeihisi, napauta "Suosikki"-valintaruutua. 5. Kun tämän osoitteen tiedot ovat hyväksyttäviä, napauta Tallenna. Karttanäyttösivu 14

20 Ajo-ohjelistan näyttösivu Tämän näyttösivun saa esiin karttanäyttösivulta ja vain reitityksen aikana. (Huom: Ajo-ohjelista ei ole käytettävissä, ellet ryhdy liikkumaan pitkin reittiä.) Ajo-ohjelistan riveillä on tietoja käännöksistä siinä järjestyksessä kuin ne tulisi tehdä ja ylinnä on seuraava käännös. Ajo-ohjelistan näyttösivun alareunan palkki esittää etäisyyden ja ajan seuraavaan toimenpiteeseen samoin kuin reitille lasketun kokonaismatkan. Ajo-ohjelistaa voi muokata, jos haluat sulkea pois jonkin toimenpiteistä, kun esimerkiksi haluat välttää kulkemasta pitkin jotakin listan kaduista. Tässä luvussa annetaan ohjeet jonkin käännöksen sulkemisesta pois. Ajo-ohjelista Ajo-ohjelistan näyttösivun käyttö 1. Napauta käännöskuvaketta karttanäyttöviun vasemmassa alakulmassa. Kuvake esitetään vain, kun kuljetaan aktiivista reittiä. Ajo-ohjeen poisjättö Tällä muokataan reittiä niin, että on mahdollista välttää reititys pitkin tiettyä katua. 1. Ajo-ohjelistan käyttö 2. Napauta sen kadun listanimikettä, jota haluat kokeilla ja välttää. 3. Vahvista poissulkeminen napauttamalla kohtaa SULJE POIS. (Peruuta napauttamalla Takaisin-nuolta.) 4. Magellan Maestro laskee reitin uudelleen ja näyttää Ajo-ohjelistassa uudelleen lasketut toimenpiteet. Karttanäyttösivu 15

21 GPS:n tilanäyttösivu 1. Näyttösivulle GPS:n tila pääsee myös Karttanäyttösivulta, ja se esittää GPS-satelliittien tilan graafisessa muodossa. (Lisää teknisiä tietoja GPS:n tilasta löytyy Käyttäjän valinnat -valikon kautta: Päävalikko Sivu 2 > Käyttäjän valinnat > GPS-valinnat > GPS:n tila.) Vihreät palkit ilmaisevat, että Magellan Maestro käyttää näitä satelliitteja sijainnin laskentaan: oranssi palkki ilmaisee, että Magellan Maestro yrittää lukkiutua satelliittisignaaliin: ja paikka ilman palkkia ilmaisee satelliitin, jota ei jäljitetä. Mitä pitemmät palkit, sitä parempi signaali. GPS:n tilanäyttösivu GPS:n tila -näyttösivun käyttö 1. Kartta-näyttösivulta napauta GPS-signaalivoimakkuuskuvaketta oikeassa yläkulmassa. Palaa Kartta-näyttösivulle napauttamalla Takaisin-nuolta. Suurennussuhteet Magellan Maestrossa on 23 suurennussuhdetta, joiden rajat ovat 30 metristä 2000 kilometriin (100 jalasta 1200 mailiin). Valitse tarpeisiisi sopivin suurennussuhde. Suurennussuhteiden asetus 1. Katseltaessa Kartta-näyttösivua napauta (suurenna) tai (pienennä). Voimakkuus Voimakkuutta voi säätää tai äänet mykistää Kartta-näyttösivulta. (Voimakkuutta voi säätää myös kohdasta Käyttäjän valinnat > Järjestelmäasetukset > Voimakkuus.) Voimakkuuden säätö karttanäyttösivulta. 1. Napauta kaiutinkuvaketta. 2. Mykistä näänet napauttamalla Mykistä-painiketta tai säädä voimakkuus napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpalkkia Mykistä-painikkeen alla. 3. Napauta Tallenna. Jos ääni on mykistetty, kaiutinkuvakkeen yli kulkee viiva osoittamassa että se on mykistetty. Vapauta mykistys napauttamalla uudestaan kaiutinkuvaketta. Karttanäyttösivu 16

Käyttöoppaasi. MAGELLAN MAESTRO 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1297241

Käyttöoppaasi. MAGELLAN MAESTRO 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1297241 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MAGELLAN MAESTRO 3050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1297207

Käyttöoppaasi. MAGELLAN MAESTRO 3050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1297207 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL FINNISH Aloitusopas Käytettäessä suunnistusohjelmaa ensimmäistä kertaa, alkuasetusten määritys käynnistyy automaattisesti Toimi seuraavasti: Valitse Ohjelman

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MAGELLAN ROADMATE 2200T http://fi.yourpdfguides.com/dref/1297399

Käyttöoppaasi. MAGELLAN ROADMATE 2200T http://fi.yourpdfguides.com/dref/1297399 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MAGELLAN ROADMATE 2200T. Löydät kysymyksiisi vastaukset MAGELLAN ROADMATE 2200T käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Garmin GPSmap 60CSx -laite

Garmin GPSmap 60CSx -laite Garmin GPSmap 60CSx -laite GPS koulutus 20.6.2007 PAIKKATIETOPAJA -hanke Näppäimet ja laitteen osat Power - virta päälle/pois, taustavalon säätö Keinunäppäin valitse vaihtoehtoja / kenttiä, syötä tietoja,

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä FI7211 Usein kysyttyä Transformer TF201:stä Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Drive

Käyttöohje HERE Drive Käyttöohje HERE Drive 1.0. painos FI HERE Drive HERE Drive ohjaa sinut haluamaasi paikkaan ääniopastettujen reittiohjeiden avulla. Voit löytää kotimaassasi tai -alueellasi perille tarkkojen reittiohjeiden

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön ipadin käyttö 1. Käynnistä ipad oikeassa yläreunassa olevasta painikkeesta. 2. Valitse alareunasta nuoli Avaa. Vedä sormella nuolesta eteenpäin palkin verran eli pyyhkäise. Tietoturva Käyttöön tarvitaan

Lisätiedot

Nokia Kartat -käyttöohje

Nokia Kartat -käyttöohje Nokia Kartat -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Kartat -palvelusta 3 Tarkastele sijaintiasi ja selaa karttaa 3 Etsi paikka 4 Etsi lähialueen paikkoja 4 Lisää paikkaan valokuva 5 Tallenna

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Garmin etrex GPS-laite

Garmin etrex GPS-laite Garmin etrex GPS-laite GPS koulutus 20.6.2007 PAIKKATIETOPAJA -hanke Painikkeet Sisäinen GPS antenni YLÖS näppäin ALAS näppäin PAGE näppäin (Esc) POWER näppäin Ulkoinen virtalähde ja tiedon siirto PC:lle

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

Sisällys. Vaaravyöhykkeet 3

Sisällys. Vaaravyöhykkeet 3 TomTom Viiteopas Sisällys Vaaravyöhykkeet 3 Vaaravyöhykkeet Ranskassa... 3 Vaaravyöhykevaroitukset... 3 Varoitustavan muuttaminen... 3 Raporttipainike... 4 Uuden vaaravyöhykkeen ilmoittaminen tien päällä...

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila Käyttöohjeet Näppäimet Kello tila Pelitila Kohdekuvakkeiden tiedot 1. Aloitus 1.1. Käynnistys / sammutus Paina ja pidä pohjassa -näppäintä käynnistääksesi / sulkeaksesi laitteen. 1.2. Lataaminen Lataa

Lisätiedot

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 40 Pikaopas Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Näppäintoiminnot 2 1 Lämmittely Kohde Min Kesto lyöntiä /min Maks min 2 3 4 Lisävarusteet Rider 40:n toimitukseen

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

EasyGO Hunter Käyttäjän opas

EasyGO Hunter Käyttäjän opas EasyGO Hunter Käyttäjän opas JOHDANTO Onnittelut EasyGO Hunter laajennuspaketin valinnasta! Hunter tarjoaa metsästäjien toivomia lisäominaisuuksia laajentaen EasyGO Personalin käyttävyyttä. Hunter mahdollistaa

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless KäyttöOpas jabra.com/movewireless 1. TERVETULOA...3 2. TOIMITUSSISÄLTÖ... 4 3. KUINKA KÄYTÄT...5 3.1 KORKEUDEN SÄÄTÖ 4. LATAAMINEN... 6 4.1 AKUN TILA 5. KUINKA KYTKET...7 5.1 BLUETOOTHIN LIITTÄMINEN UUTEEN

Lisätiedot

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE

GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE GSM ALOITUSKITIN PIKAOHJELMOINTIOHJE Sivu 2/8 Johdanto Tämä ohje on tarkoitettu helpottamaan Infinite Prime keskuksen ohjelmallista käyttööottoa. Syötä Infinite Prime keskukseesi tässä ohjeessa luetellut

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN

OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN Nutri-Flow ravintotulkki OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN Uuden ateriapäivän lisääminen Siirry ateriapäiväkirjaan päävalikon Ateriapäiväkirja -painikkeesta. 1. Klikkaa kalenterista päivämäärää, jolle

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE Sivu 1 1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS 1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko 2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

OREGON -sarja. 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. pikaopas

OREGON -sarja. 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. pikaopas OREGON -sarja 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t pikaopas Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta. Oregon-laite

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Nokia Navigointi 3.0 -käyttöohje

Nokia Navigointi 3.0 -käyttöohje Nokia Navigointi 3.0 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Navigointi - sovelluksesta 3 Aja kohteeseen 3 Tallenna paikka tai tarkastele sitä 4 Ääniopastuksen käyttäminen 4 Lataa tai poista

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Finwe KÄYTTÖOHJE. www.key2phone.com

Finwe KÄYTTÖOHJE. www.key2phone.com KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 Alkuvalmistelut 3 2. Sovelluksen lataaminen 4 3. Sovelluksen asennus puhelimeen 5 4. Rekisteröinti 6 5. Sovelluksen käyttö 7 Kohteen avaus 7 Avaaminen soittamalla

Lisätiedot

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka.

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka. Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500 www.kuulotekniikka.com s VAIHE 1 Aseta ladattava akku Tek Connect kaukosäätimeen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 1. 2 KARTAT 2 2.1 yleistä 2 2.2 Avoimien aineistojen tiedostopalvelu 2 3 KARTAN TEKEMINEN JA SIIRTÄMINEN PUHELIMEEN 4

1 YLEISTÄ 1. 2 KARTAT 2 2.1 yleistä 2 2.2 Avoimien aineistojen tiedostopalvelu 2 3 KARTAN TEKEMINEN JA SIIRTÄMINEN PUHELIMEEN 4 MyKartta Ohje SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 1 2 KARTAT 2 2.1 yleistä 2 2.2 Avoimien aineistojen tiedostopalvelu 2 3 KARTAN TEKEMINEN JA SIIRTÄMINEN PUHELIMEEN 4 LIITTEET 1 1 YLEISTÄ Tähän oppaaseen on koottu suppeasti

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Käytön aloittaminen. Nokia N95-1. 9205530 1. painos FI

Käytön aloittaminen. Nokia N95-1. 9205530 1. painos FI Käytön aloittaminen Nokia N95-1 9205530 1. painos FI Näppäimet ja osat (tietokonetila) Mallinumero: Nokia N95-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N95. 1 Virtanäppäin 2 Valintanäppäimet ja, joilla valitaan

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync Air Sync Käyttöopas Air Syncin lataaminen 1. Liitä Air Syncin Micro USB-liitin (D) tietokoneeseesi tai muuhun vastaavaan latauslaitteeseen käyttämällä mukana tullutta USB-kaapelia tai vastaavaa Micro USBliitintä.

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Nokia N76-1. Käytön aloittaminen. 9254306 2. painos FI

Nokia N76-1. Käytön aloittaminen. 9254306 2. painos FI Nokia N76-1 Käytön aloittaminen 9254306 2. painos FI Näppäimet ja osat (kansi / kansi auki) Jatkossa käytetään nimeä Nokia N76. 1 Oikea kannen näppäin 2 Keskimmäinen näppäin 3 Vasen kannen näppäin 4 Kakkoskamera,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Käyttöopas. Confienta Plus

Käyttöopas. Confienta Plus Käyttöopas Confienta Plus 1 Sisältö 1. Paikantava turvaranneke... 3 2. Näyttö... 4 3. Rannekkeen lataaminen... 4 4. SOS-painike... 5 5. Käyttöönotto... 5 6. Karttasovellus & Turva-alue... 5 7. Karttasovellukseen

Lisätiedot

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE FI Alkuasetukset 1. Valitse haluamasi kieli ja vahvista valinta napauttamalla. Voit vaihtaa sen myöhemmin Vyöhykeasetuksissa. 2. Lue loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus

Lisätiedot

Profset Pro10 -käyttöopas

Profset Pro10 -käyttöopas Profset Pro10 -käyttöopas Onneksi olkoon! Olet hankkinut ammattitason matkapuhelinkuulokkeen huippuluokan taustamelun poistomikrofonilla. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää Profset Pro10- kuulokkeen,

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Käyttöopas. Confienta Piccolo

Käyttöopas. Confienta Piccolo Käyttöopas Confienta Piccolo Sisällysluettelo 1. Confienta Piccolo... 3 1.1. Piccolon painikkeet... 4 1.2. Piccolon käyttöönotto... 6 2. Karttasovellus... 7 2.1. Sovellukseen kirjautuminen... 7 2.2. Karttanäkymä...

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Käyttöohje. Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08

Käyttöohje. Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Käyttöohje Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Näppäimet ja näyttö Suuntanuolet MERKKI/Taustavalo- näppäin

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

OREGON -sarja 450, 450t, 550, 550t. aloitusopas

OREGON -sarja 450, 450t, 550, 550t. aloitusopas OREGON -sarja 450, 450t, 550, 550t aloitusopas Varoitus Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaasta. Oregon-laite

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot