Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140"

Transkriptio

1 Magellan Maestro Käyttöopas Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP Carquefou Cedex - France

2 TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Magellan Maestro on ajoneuvonavigoinnin apuväline, joka on suunniteltu avustamaan sinua pääsemään valitsemiisi päämääriin. Magellan Maestroa käytettäessä täytyy noudattaa näitä käyttöturvaohjeita, jotta vältytään onnettomuuksilta, jotka voisivat johtaa käyttäjän tai muiden henkilöiden vammautumisiin tai kuolemaan: Joissakin maissa on kiellettyä kiinnittää mitään tuulilasiin. Tarkista tuulilasikiinnitystä koskevat soveltuvat oman maasi lainkohdat. Vaihtoehtoisia sijoitusratkaisuja on osoitteessa Magellan Maestron mukana toimitetaan tarralevy, jonka avulla laitteen voi sijoittaa vaihtoehtoisesti kojelaudalle. Ajon aikana tarve katsoa näyttöä on erittäin vähäinen. Äänikehotteet opastavat sinua kohti määränpäätä. Kuljettaja saa syöttää tietoja tai ohjelmoida Magellan Maestroa ainoastaan ajoneuvon ollessa pysähtyneenä. Ajoneuvon liikkuessa vain sen matkustaja saa syöttää tietoja tai ohjelmoida Magellan Maestroa. Sinä itse vastaat kaikkien tieliikennemääräysten ja - lakien noudattamisesta. Tietokannan tarkkuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin. Aikaa myöten kuitenkin tiet, POI-kohteet sekä yritysten ja palvelujen sijainnit voivat muuttua. Tietokanta ei sisällä, analysoi, käsittele, arvioi tai heijasta mitään seuraavista: lakiperusteisia rajoituksia (kuten ajoneuvotyypin, painon, korkeuden, leveyden, kuorman tai nopeuden rajoituksia), tien kaltevuuksia tai nousukulmia, siltojen korkeuksia tai leveyksiä tai paino- ja muita rajoituksia, asukastiheyksiä, seudun laatua tai turvallisuutta, poliisin, pelastuslaitoksen, ensiavun tai muun avun saatavuutta tai läheisyyttä, rakennustöiden alueita tai vaaroja, teiden tai katujen sulkuja, teiden, liikenteen tai liikennevälineiden turvallisuutta tai tilaa, sääolosuhteita, päällysteiden ominaisuuksia tai kuntoa, erikoistapahtumia, liikenneruuhkia. Olet itse vastuussa siitä, että et seuraa vaarallisia tai laittomia reittisuosituksia. Säilytä Magellan Maestro erossa äärimmäisistä lämpötiloista. Älä esimerkiksi jätä sitä suoran auringonpaahteen kohteeksi pitkäksi ajaksi. Asentaessasi Magellan Maestron ajoneuvoosi käytettiinpä sitten tuulilasiasennusta, tuuletusritiläasennusta tai muuta asennustapaa huolehdi siitä, ettei laite estä kuljettajan näkyvyyttä tielle, häiritse ajoneuvon turvalaitteiden, kuten turvatyynyjen, toimintaa, tai aiheuta ajoneuvossa olijoille vaaraa irrotessaan kiinnikkeistään ajon aikana. Voit olettaa ajoneuvon vaurioiden tai sen sisällä olevien henkilöiden henkilövahinkojen vaaran voivan olla seuraus Magellan Maestroa asentaessasi tekemistäsi valinnoista. Eräiden osavaltioiden ja valtioiden lait kieltävät stereokuulokkeiden käytön moottoriajoneuvoa ajettaessa. Tarkista asiaa koskevat soveltuvat sen maan lainkohdat Ole varovainen kuunnellessasi musiikkia erityisen pitkiä aikoja kuulokkeilla, koska se saattaa aiheuttaa kuulon heikkenemistä. Magellan Maestron akku on ladattavaa tyyppiä, eikä sitä tarvitse irrottaa laitteesta. Jos se täytyy vaihtaa uuteen, ota yhteys Magellanin tekniseen tukeen. Tietoja Magellan Maestron lataamisesta Käytä ainoastaan Magellan Maestrolle hyväksyttyä verkkovirtalähdettä (Phihong: PSC2200R-050). Toisentyyppisen AC-virtalähteen käyttö aiheuttaa virhetoimintoja ja/tai mahdollisen tulipalon vaaran akun ylikuumentuessa. Käytä ainoastaan Magellan Maestrolle hyväksyttyä tai sen mukana toimitettua autolaturia. Toisentyyppisen autolaturin käyttö aiheuttaa virhetoimintoja/tai vaurioita paikantimelle. Magellan Maestron mukana toimitetaan LUETTELOITU virtalähde, jossa on merkinnät "LPS", "Limited Power Source" ja "output rated + 5 V dc / 2.0 A". Käytä Magellan Maestrolle hyväksyttyä tai sen mukana toimitettua USB-kaapelia. Turvallisuussyistä Magellan Maestron akun lataaminen keskeytyy, kun ympäristön lämpötila laskee alle 0 C tai nousee yli 45 C. i

3 TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Tietoja AC-virtalähteestä Älä käytä virtalähdettä hyvin kosteassa ympäristössä. Älä koskaan koske virtalähdettä märin käsin tai kun jalkasi ovat märät. Järjestä virtalähteen ympärille riittävä tuuletus käytettäessä sitä antamaan laitteelle virtaa tai lataamaan akkua. Älä peitä AC-virtalähdettä tai muita jäähdytystä vaativia esineitä. Älä käytä AC-virtalähdettä poistamatta sitä suojapussistaan. Liitä virtalähde oikeanlaiseen pistorasiaan. Jännite- ja maadoitusvaatimukset löytyvät tuotteen kotelosta ja/tai pakkauksesta. Älä käytä virtalähdettä, jos johto vaurioituu. Älä yritä korjata Magellan Maestroa. Sen sisällä ei ole mitään käyttäjän huollettavia osia. Vaihda Magellan Maestro uuteen, jos se vaurioituu tai joutuu liian kosteisiin oloihin. Tietoja akusta Älä yritä vaihtaa akkua. Akkuun liittyvissä asioissa ota yhteys Magellanin tekniseen tukeen. Käytä ainoastaan Magellan Maestrolle hyväksyttyä laturia. ii

4 TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Yhdysvaltain tietoliikennekomission (Federal Communication Commission, FCC) häiriöilmoitus Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC -sääntöjen jaksossa 15 asetetut vaatimukset B-ryhmän digitaalilaitteille. Nämä vaatimukset on asetettu, jotta kaupallisessa ympäristössä käytettävien laitteiden osalta voitaisiin tarjota kohtuullista suojaa haitallista häiriöitä vastaan. Tämä laite aiheuttaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jollei laitetta asenneta ja käytetä käyttö-ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiotietoliikenteeseen. On kuitenkin mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Voit päätellä, aiheuttaako laitteenne häiriöitä, sulkemalla ja avaamalla laitteen. Mikäli laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimissa, voitte yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista keinoista: Kääntäkää televisio- tai radioantennia. Lisätkää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa. Siirtäkää laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissä kuin radio tai televisio. Kysykää neuvoa myyjältä tai radio- ja tv-mekaanikolta. Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat kaksi seuraavaa ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää kaikki häiriöt mukaan luettuina häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa tämän laitteen ei-toivottua toimintaa. FCC-varoitus: Jos laitteeseen tehdään muutoksia tai muunnoksia, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa ole osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, käyttäjän oikeus käyttää laitetta saattaa mitätöityä. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: FCC:n ilmoitus säteilyaltistumisesta Tämä laite on FCC:n säteilyaltistumisen rajojen mukainen, jotka on määritetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Loppukäyttäjien täytyy noudattaa määritettyjä käyttöohjeita RF-altistumisen säädösten noudattamiseksi. Tämä lähetin ei saa olla sijoitettu minkään muun antennin tai lähettimen lähelle tai sitä ei saa käyttää muun antennin tai lähettimen kanssa. Jotta FCC-vaatimustenmukaisuus säilyisi, täytyy tässä laitteessa käyttää suojattuja kaapeleita. Käyttö hyväksymättömien laitteiden tai suojaamattomien kaapeleiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja tv-vastaanottoon. Käyttäjää varoitetaan siitä, että laitteeseen ilman valmistajan hyväksyntää tehdyt muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. Magellan Maestron täytyy olla asennettu käyttäjästä vähintään 20 cm:n päähän, jolta etäisyydeltä käytön tulee vähintään tapahtua. Tämä B-luokan digitaalilaite täyttää kaikki kanadalaisten häiriöitä aiheuttavista laitteista annettujen määräysten vaatimukset. iii

5 IC-ilmoitus TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Käyttöä koskevat kaksi seuraavaa ehtoa: 1. Tämä laite ei aiheuta häiriötä ja 2. Tämän laitteen täytyy hyväksyä häiriöt mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa laitteen toiminnan ei-toivotulla tavalla. TÄRKEÄ HUOMAUTUS: IC-säteilyaltistuksen ilmoitus: Tämä laitteisto on yhdenmukainen IC-säteilyaltistuksen rajojen mukainen, jotka on määritetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Loppukäyttäjien täytyy noudattaa määritettyjä käyttöohjeita RF-altistumisen säädösten noudattamiseksi. Tämä lähetin ei saa olla sijoitettu minkään muun antennin tai lähettimen lähelle tai sitä ei saa käyttää muun antennin tai lähettimen kanssa Magellan Navigation, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Magellan-liikemerkki, Magellan, Magellan Maestro, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour ja SmartVolume ovat Magellan Navigation, Inc:in tavaramerkkejä. Tämän oppaan minkään osan toisintaminen tai siirtäminen millään tavalla tai missään muodossa joko elektronisesti tai mekaanisesti mukaan luettuina valokopiointi tai tallennus muihin tarpeisiin kuin ostajan henkilökohtaiseen käyttöön on kielletty ilman Magellan Navigation, Inc:n kirjallista ennakkolupaa A iv

6 Asennusohjeet Magellan Maestron asennus on yksinkertaista ja helppoa. Hankalinta on parhaan sijainnin valinta. Sijainnin valinta Muutamia vihjeitä hyvän sijainnin valintaan. Asenna Magellan Maestro paikkaan, jossa sen katselu on helppoa ja jossa se ei estä näkyvyyttä tielle. Magellan Maestro tulee asentaa siten, että paikantimen yläosaan asennetulla antennilla on esteetön näköala taivaalle tuulilasin läpi. Valitse, asennetaanko se säädettävälle tuelle tuulilasiin vai mukana toimitetulle tarralevylle. Tarkista ehdottomasti, ettei paikallisissa laeissa ole rajoituksia asentamisesta tuulilasille. Joillakin alueilla lait rajoittavat asennusta tuulilasille kaikkiin ajoneuvoihin. Jos aiotaan käyttää tarralevyä, täytyy valita sileä alue kojelaudalta. Älä kiinnitä tarralevyä tuulilasiin. Varmista, ettei Magellan Maestro tai mikään kaapeli ole tiellä siinä tapauksessa, että turvatyynyt laukeavat. Alustan puhdistus Puhdista Magellan Maestron mukana tulleella alkoholitupolla Magellan Maestron asennuksen alustaksi valittu kohta tuulilasilla tai kojelaudalla. Tarralevyn kiinnitys (ohita asennettaessa suoraan tuulilasille.) Poista suojateippi tarralevyn taustapuolelta. Kiinnitä levy tarrapuoli kohti kojelautaa. Pidä levyssä puristusta 5 minuuttia, jotta ase asettuu paikalleen. Anna levyn kiinnittyä 24 tuntia ennen jatkamista. Kiinnitä säädettävä tuki Kohdista säädettävän tuen kaksi tappia koloihin Magellan Maestron taustapuolella. Kun säädettävä tuki on kohdallaan Magellan Maestrossa, työnnä paikanninta alas, kunnes se lukkiutuu paikalleen säädettävään tukeen. Huomioi, että Magellan Maestron mukana toimitettu asennusteline voi olla erilainen kuin tässä oppaassa esitetty. Asennus 1

7 Kiinnitä tuki tuulilasiin tai tarralevyyn Varmista, että vipu säädettävän tuen pohjassa on yläasennossa. Aseta tuen pohja tiiviisti käytettävää aluetta vasten tuulilasilla tai tarralevyssä. Työnnä vipu tuen pohjassa täysin alas, kunnes se napsahtaa paikalleen. Päästä asennelmasta irti varovasti varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty. Säädä tuki parhaaseen katselukulmaan Löysää säädön lukkonuppeja ja aseta Magellan Maestro parhaaseen katselukulmaan. Kun säätö on tehty, tiukenna lukkonupit. (Älä koskaan yritä säätää tukea ajaessasi.) Virtaliitäntä Työnnä tupakansytytinsovittimen liitinpää 12 V DC tupakansytytinliittimeen ajoneuvossa. Liitä toinen pää Magellan Maestroon esitetyllä tavalla. Jos liittimessä on virta, Magellan Maestro käynnistyy. (Huom: joissakin ajoneuvoissa tupakansytytinliittimeen tulee virta ainoastaan silloin kun virta on kytketty päälle virta-avaimesta. Tietoturva Varkauksien estämiseksi on suositeltavaa, ettei Magellan Maestroa jätetä näkyville ilman valvontaa. Asennus 2

8 Magellan Maestro Magellan Maestro on ajoneuvonavigaattorituote, joka käyttää GPS-satelliittien signaaleja laskemaan paikantimen tarkan sijainnin ja laskemaan paikantimen kulkemien matkojen tietoja. Kun sijainti ja liike tunnetaan, laite pystyy sitten sijoittamaan tiedot tarkoille NAVTEQ :n toimittamille kartoille ja esittämään siten sijainnin visuaalisesti. Magellan Maestrolla voi: Tallentaa kotiosoitteen ja saada nopeasti reititystietoja kohti kotia. Luoda osoitteita ja tallentaa niitä osoitekirjaan, josta ne ovat saatavissa milloin tahansa reititystietojen hankkimiseksi kyseiseen osoitteeseen. Reitittää osoiteeseen, joka syötetään näppäimistöltä helposti ja virheettömästi käyttäen Magellanin QuickSpell-toimintoa. Reitittää mihin tahansa mielenkiintoiseen kohteeseen (POI-kohteet), joita on esiladattu Magellan Maestroon. Reitittää POI-kohteeseen, joka esiintyy kartalla, yksinkertaisesti napauttamalla POIkuvaketta. Reitittää kaupungin keskustaan. Luoda Trip Plannerilla trippi, jolla on useita määränpäitä. Kätevä henkilöille, jotka tarvitsevat reititystietoja useisiin määränpäihin. Käyttää toimintoa POI:t lähellä liittymää, joka tarjoaa luettelon huoltoasemista, ravintoloista, hotelleista ja autokorjaamoista, jotka sijaitsevat lähellä lähestyvää liittymää matkattaessa moottoritiellä. Mukauttaa Magellan Maestro vastaamaan käyttäjän tarpeita. Magellan Maestron käyttöliittymää on helppo käyttää, kunhan ensin opettelee perusasiat. Et ehkä joudu lainkaan lukemaan käyttöopasta, mutta jos tarvitset sitä, niin olemme pyrkineet esitysmuotoon, jonka avulla löydät etsimäsi toiminnon ja voit helposti noudattaa esitettyjä vaiheita. Magellan Maestrossa on sisäinen akku, joten useimmissa tapauksissa kykenet noudattamaan näitä ohjeita lukien niitä tietokoneen näytöltä liittämättä sitä verkkovirtaan. Huomioi, että oleskeltaessa sisätiloissa paikannin ei ehkä kykene vastaanottamaan lainkaan satelliittisignaaleja, eikä voi siten päivittää sijaintitietoja. Kuitenkin Magellan Maestroon asennetun SiRFstarIII -piirisarjan teho riittää hankkimaan satelliittisignaaleja hyvinkin vaikeissa olosuhteissa, jotan saatat havaita Magellan Maestron laskevan sijaintia myös sisätiloissa. Magellan Maestro 3

9 Kuva edestä A 4.3 Display Kuvat sivulta A SD / MMC -korttipaikka A B C Nollaa Virta on/ei D USB-liitin B D C E F Kuulokeliitn (3,5 mm miniliitin) Käyttövirta E savukkeensytytinsovittimesta tai verkkovirtalähteestä (+5 V DC / 2 A). F Kuva takaa A A Kaiutin Magellan Maestro 4

10 Magellan Maestron käynnistys Perusasiat Virtapainike (On/Off) sijaitsee Magellan Maestron oikeassa sivussa, kuten luvussa Katsaus esitetään. Magellan Maestron käynnistäminen 1. Paina ja pidä virtapainike painettuna 1-2 sekuntia. 2. Lue varoitukset ja napauta OK. Magellan Maestron sammutus 1. Paina ja pidä virtapainike painettuna 1-2 sekuntia. Automaattisen sammutusajan valinta Magellan Maestro voidaan asettaa sammuttamaan itsensä automaattisesti käyttäjän valitsemalla aikaviiveellä. Paikannin sammuu, kun valittu viiveaika on kulunut, kun: A) sijainti ei ole muuttunut ja B) hipaisunäyttöä ei ole painettu. 1. Päävalikon käyttö. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Jatka-nuolta. 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta kohtaa Järjestelmäasetukset. 5. Napauta kohtaa Virta. 6. Valitse Automaattinen sammutus; Ei koskaan, 10 minuuttia, 20 minuuttia tai 30 minuuttia. 7. Napauta Tallenna. 8. Palaa Päävalikkoon napauttamalla Takaisin-nuolta. Voimakkuus Äänenvoimakkuussäätimiä voi käyttää kahdella tavalla: yksi on napauttaa kaiutinkuvaketta karttanäyttösivulla ja toinen toimii Käyttäjän valintojen kautta. Voimakkuuden säätö karttanäyttösivulta. 1. Napauta kaiutinkuvaketta. 2. Mykistä näänet napauttamalla Mykistä-painiketta tai säädä voimakkuus napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpalkkia Mykistä-painikkeen alla. 3. Napauta Tallenna. Jos ääni on mykistetty, kaiutinkuvakkeen yli kulkee viiva osoittamassa että se on mykistetty. Vapauta mykistys napauttamalla uudestaan kaiutinkuvaketta. Perusasiat 5

11 Voimakkuuden säätö käyttäjän valinnoista Kirkkaus 1. Päävalikon käyttö. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Jatka-nuolta. 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta kohtaa Järjestelmäasetukset. 5. Napauta kohtaa Äänenvoimakkuus. 6. Mykistä näänet napauttamalla Mykistä-painiketta tai säädä voimakkuus napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpalkkia Mykistä-painikkeen alla. 7. Napauta Tallenna. Kirkkaussäädön käyttö 1. Päävalikon käyttö. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Jatka-nuolta. 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta kohtaa Järjestelmäasetukset. 5. Napauta kohtaa Kirkkaus. 6. Säädä haluttu kirkkaus napauttamalla kirkkaudensäätöpalkkia sen sisäpuolelle. 7. Napauta Tallenna. Näyttösivulla Kirkkaus on valintaruutu asetukselle "himmennys paristolla (75%)". Kun tämä valitaan, Magellan Maestro himmenee 75 % kirkkauteen toimittaessa pelkästään paristovirralla. Se pidentää akun käyttöaikaa lataamisten välillä. Sen voi kytkeä pois päältä napauttamalla valintaruutua. Päävalikko Päävalikko-näyttösivu on Magellan Maestron kaikkien käytettävissä olevien toimintojen keskus. Päävalikko koostuu kahdesta sivusta, joilla on suuria ja helppokäyttöisiä kuvakkeita. Päävalikon käyttö Karttanäyttösivulta napauta Menu-painiketta. Muilta näyttösivuilta napauta painiketta Takaisin. Perusasiat 6

12 Päävalikko - Sivu 1 Näytä karta: Näyttää kartalla nykyisen sijainnin, joka esitetään sinisellä kolmiolla (jos sijaintia lasketaan GPS-signaaleista). Tarkempia tietoja on luvussa Karttanäyttösivu. Anna osoite: Näyttää valikon Anna osoite. Osoitteita voi syöttää syöttämällä ensin kaupungin, postinumeron, tai valitsemalla kaupungin listasta sellaisia kaupunkeja, joita on jo käytetty määränpäinä. Tarjoaa myös pääsyn osoitekirjaan (omat osoitteet) tai reitin luontiin kaupungin keskustaan. Tarkempia tietoja on luvussa Reititys osoitteeseen. POI-kohteet: Näyttää Etsi POI-kohteita -valikon. Etsi POI-kohteita syöttämällä nimen tai valitsemalla käytettävissä olevien luokkien listasta. POI-kohteita, joita on luotu ja sennettu POImuokkausohjelmistolla (löytyy CD-ROM -levyltä), voi käyttää tästä valikosta. Lisää tietoja valikosta Etsi POI-kohteita on luvussa POI-kohteet. Koti: Jos olet luonut kotiosoitteen, voit saada nopean reitityksen kotiin painamalla Koti-painiketta. Jos kotiosoitetta ei vielä ole luotu, esiin tulee kehote tehdä sellainen. Lisää tietoja on luvussa Kotipainike. Tiepalvelu: Esittää Autohuollot ja korjaamot -näyttösivun. Lisää tietoja tästä ominaisuudesta on luvussa Tiepalvelu. Bluetooth (vain Maestro 3140): Näyttää näyttösivun Bluetooth-päävalikko. Lisää tietoja matkapuhelimen kytkennästä on luvussa Bluetooth. Perusasiat 7

13 Päävalikko - Sivu 2 Trip Planner: Avaa Trip Plannerin valikon, jossa voi luoda, muokata, poistaa, nimetä uudelleen tai aktivoida trippejä. POI:t lähellä liittymää: (Käytettävissä ainoastaan ajettaessa moottoritiellä.) Tarjoaa luetteloita ravintoloista, polttoaineen jakeluasemista, autokorjaamoista tai hotelleista lähellä moottoriteiden liittymiä. Voit valita jonkin esitetyistä POI-kohteista ja luoda reitin siihen. Käyttäjän valinnat: Siirtyy valikkoon Käyttäjän valinnat. Tästä valikosta löytyy toimintoja, joilla Magellan Maestro mukautetaan käyttäjän henkilökohtaisiin tarpeisiin. Koti: Jos olet luonut kotiosoitteen, voit saada nopean reitityksen kotiin painamalla Koti-painiketta. Jos kotiosoitetta ei vielä ole luotu, esiin tulee kehote tehdä sellainen. Lisää tietoja on luvussa Kotipainike. Tiepalvelu: Esittää Autohuollot ja korjaamot -näyttösivun. Lisää tietoja tästä ominaisuudesta on luvussa Tiepalvelu. Bluetooth (vain Maestro 3140): Näyttää näyttösivun Bluetooth-päävalikko. Lisää tietoja matkapuhelimen kytkennästä on luvussa Bluetooth Perusasiat 8

14 Näppäimistö Näppäimistön tuntemus osoitteen syötön kannalta on olennainen osa Magellan Maestron käyttöä. Näppäimistö on yleisen keino tietojen syöttöön Magellan Maestroon. Näppäimistön katsaus Erikoisnäppäimet Aakkosnäppäimistö Korostettujen kirjainten näppäimistö Numeronäppäimistö Välilyöntinäppäin Peruutusnäppäin Hyväksy Peruuta Valinta luettelosta Kun olet hyväksynyt syötteesi napauttamalla "OK", esiin tulee luettelo tietokannasta löydetyistä nimikkeistä. Tässä näytteessä esitetään tulos, kun on napautettu "OK" sen jälkeen kun syötettiin "HELS". Siirry luettelossa ylös ja alas käyttämällä vierityspalkkia ja jatka napauttamalla haluttua nimikettä listassa. Perusasiat 9

15 QuickSpell QuickSpell käyttää tietokannan tietoja rajoittamaan näppäinpainalluksia edustamaan vain niitä, joilla voi saada esiin tietoja tietokanansta. Jos esimerkiksi etsimäsi nimi on HELSINKI. Kirjoitettaessa nimi Helsinki esitetään ainoastaan ne näppäimet, jolla nimen voi kirjoittaa. Näyttösivulla oikealla on syötetty "HEL". Näppäimet, joita ei voisi käyttää tietokannassa olevien kaupunkien nimien kirjoittamiseen, ovat harmaina. Tämä tehdään nopeuttamaan kaupunkien ja kadunnimien syöttöä sekä poistamaan mahdollisuuksia kirjoitusvirheisiin. Huomautuksia tietojen syötöstä Jos sinulla on hankaluuksia saada odottamiasi tuloksia, tässä on muutamia hyödyllisiä vihjeitä. Varmista, että olet kirjoittanut nimen oikein. Jos olet epävarma kirjoitustavasta, syötä vain muutama kirjain ja napauta "OK". Esiin tulee pitkä luettelo nimiä, mutta voit luetteloa selaamalla mahdollisesti löytää oikean kirjoitustavan. Kun kaupungin nimessä on etuliite, kuten "Saint", "The", "Le", "La" jne. tämä etuliite täytyy syöttää oikean tuloksen saavuttamiseksi. Kadunnimiä syötettäessä tarvitsee yleensä syöttää yksi merkittävistä sanoista nimessä, jolloin nimi jo nousee esiin tietokannasta. Jos etsittävän kadun löytäminen silti on vaikeaa, suositamme kadun koko nimen kirjoittamista. Mitä enemmän merkkejä syötetään, sitä pienempi syötteiden listasta ehkä tulee. Perusasiat 10

16 Karttanäyttösivu Useimmin käytetty näyttösivu on Kartta-näyttösivu. Kun kuljetaan reittiä tai vain liikutaan kaupungilla, Kartta-näyttösivu on esillä. Karttanäyttösivulla on kaksi erilaista esitystapaa: normaali ja reititys. Normaalitilassa sijaintisi yhteydessä esitetään kartalla kellonaika ja kulkunopeus. Kuljettaessa sijaintia päivitetään, jolloin saat selkeän käsityksen sijainnistasi ja lähistön kaduista. B C D A K J I E F G H A B C D E F G H I J K Karttanäyttösivu - Normaalitila Nykyisen kadun nimi. Suuntailmaisin. Napauttamalla tuo esiin Nykyisen sijainnin näyttösivun, jolla voit tallentaa sijainnin osoitekirjaan. Loitonna POI-kuvake. Luo reitti POI-kohteeseen napauttama POI-kohteen kuvaketta. Huom: Jos samalla alueella on useita POI-kohteita, esitetään lista niistä. Siirry reititystoimintoon napauttamalla nimeä listassa. Nykyisen paikan kuvake Kellonaika Päävalikkopainike. Näytä Päävalikko napauttamalla. Nykyinen kulkunopeus Voimakkuussäätö. Napauttamalla näyttöön tulee Voimakkuuden säätö -näyttösivu, jolla voi säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää äänet. (Jos äänet on mykistetty, tämän painikkeen napautus poistaa mykistyksen esittämättä voimakkuudensäädön näyttösivua.) Lähennä Satelliittien tila. Paras on kaikki neljä palkkia vihreinä. Näytä GPS:n tila-näyttösivu napauttamalla. Karttanäyttösivu 11

17 Reititystilassa esitetään tarkempia lisätietoja valitusta reitistä.. B C D A N M L E F G H I K J A B C D E F G H I J K L M N Nykyisen kadun nimi. Karttanäyttösivu - Reititystila Suuntailmaisin. Napauttamalla tuo esiin Nykyisen sijainnin näyttösivun, jolla voit tallentaa sijainnin osoitekirjaan. Loitonna POI-kuvake. Tässä on esimerkki polttoaineen jakeluaseman kuvakkeesta. Luo reitti POIkohteeseen napauttama POI-kohteen kuvaketta. Huom: Jos samalla alueella on useita POI-kohteita, esitetään lista niistä. Siirry reititystoimintoon napauttamalla nimeä listassa. Nykyisen paikan kuvake Seuraavan käännöksen kuvake. Hae näyttöön näyttösivu Ajo-ohjelista napauttamalla kuvaketta. Etäisyys seuraavaan käännökseen. Napauttamalla palauttaa uudestaan edellisen äänikehotteen. Päävalikkopainike. Siirry päävalikon näyttösivulle napauttamalla. Huomaa, että päävalikon näyttösivu on erilainen, kun aktiivinen reitti on käytössä. Tarkempia tietoja on luvussa Reititys. Napauttamalla vaihtaa määränpäähän jäljellä olevan etäisyyden ja sinne kuluvan kulkuajan välillä. Seuraavan käännöksen kadunnimi Graafinen kuvaus reitistä Voimakkuussäätö. Napauttamalla näyttöön tulee Voimakkuuden säätö -näyttösivu, jolla voi säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää äänet. (Jos äänet on mykistetty, tämän painikkeen napautus poistaa mykistyksen esittämättä voimakkuudensäädön näyttösivua.) Lähennä Satelliittien tila. Paras on kaikki neljä palkkia vihreinä. Näytä GPS:n tila-näyttösivu napauttamalla. Karttanäyttösivu 12

18 Karttanäyttösivun avaus 1. Päävalikosta napauta Näytä kartalla. 2D-tila Kartta esitetään tavallisesti 3D-tilassa, mutta voit asettaa halutessasi kartan kaksiulotteiseen tilaan. Valitse itsellesi sopivin tila. 2D-tilassa voit vierittää karttaa ja etsiä sijaintia, johon reititetään, tai jonka tallennat osoitekirjaan. Karttatilojen asetukset (2D tai 3D) 1. Kartta-näyttösivulta napauta MENU. 2. Siirry Päävalikon sivulle 2 napauttamalla Seuraava-nuolta. Karttanäyttösivu 2D-tilassa 3. Napauta kohtaa Käyttäjän valinnat. 4. Napauta Karttavalinnat. 5. Napauta 3D-kartta tai 2D-kartta. 6. Napauta Tallenna. Kartan vieritys 1. Katseltaessa Kartta-näyttösivua kaksiulotteisena liu uta sormea tai puikkoa pitkin karttaa. 2. Sijaintikuvakkeen tilalle vaihtuu. (Ympyrä on sijainnin hiusristikko ja punainen nuoli osoittaa nykyisen sijainnin. 3. Poistu vierityksestä napauttamalla ESC ja kartta palauttaa nykyisen sijainnin. Sijainnin tallennus vieritettäessä 1. Vieritä karttaa, kunnes kuvakkeen hiusviivat ovat sen sijainnin kohdalla, jonka haluat tallentaa osoitekirjaan. (Täytyy olla sijainti, jossa POI-kuvake ei ole esillä.) 2. Napauta kuvakkeen ympyrän keskipistettä. (Jos mitään ei tapahdu, niin silloin et ole zoomannut tarpeeksi. Napauta suurennuskuvaketta ja yritä uudestaan.) 3. Näyttösivulla Reititys tähän osoitteeseen? napauta Tallenna. 4. Muokkaa tietoja: Voit luoda nimen tälle sijainnille napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. Syötä puhelinnumero napauttamalla mitä tahansa kolmesta puhelinnpainikkeesta (työ, koti, matka). Voit lisätä lisätietoja napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. (Enintään 35 merkkiä voi syöttää.) 5. Jos haluat merkitä tämän sijainnin suosikkeihisi, napauta "Suosikki"-valintaruutua. Karttanäyttösivu 13

19 6. Kun tämän osoitteen tiedot ovat hyväksyttäviä, napauta Tallenna. 7. Jos haluat uuden reitin tähän osoitteeseen, napauta Reitti, tai jos olet valmis, napauta Peruuta. 8. Poistu vierityksestä napauttamalla ESC, ja kuvake palaa nykyiseen sijaintiin. Reititys vieritettyyn sijaintiin 1. Vieritä karttaa, kunnes kuvakkeen hiusviivat ovat sen sijainnin kohdalla, johon haluat reitittää. 2. Napauta kuvakkeen ympyrän keskipistettä. (Jos mitään ei tapahdu, niin silloin et ole zoomannut tarpeeksi. Napauta suurennuskuvaketta ja yritä uudestaan.) 3. Näyttösivulla Reititys tähän osoitteeseen? napauta Reitti, 4. Valitse haluttu reititystapa ja napauta painiketta Laske reitti. Nykyisen sijainnin näyttösivu Tälle näyttösivulle pääsee Kartta-näyttösivulta, eikä ole väliä kuljetaanko reittiä vai vain ajellaan. Näyttösivu Nykyinen paikka esittää summittaiset osoitetiedot, seuraavan ja edellisen katujen risteyksen samoin kuin sijainnin leveyspiirin/pituuspiirin. Oikealla on kulkusuunnan kompassisuunta, laskettu korkeus ja nopeus. Alapalkki esittää nykyisen kellonajan ja päivämäärän. Nykyisen sijainnin näyttösivun käyttö 1. Kartta-näyttösivulta napauta suuntakuvaketta vasemmassa yläkulmassa. Nykyisen sijainnin tallennus osoitekirjaan 1. Nykyinen paikka näyttösivun avaus. 2. Napauta Tallenna 3. Muokkaa tietoja: Voit luoda nimen tälle sijainnille napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. Syötä puhelinnumero napauttamalla mitä tahansa kolmesta puhelinnpainikkeesta (työ, koti, matka). Voit lisätä lisätietoja napauttamalla Muokkaa tietoja -rivillä kohtaa Muokkaa. (enintään 35 merkkiä voi syöttää.) Nykyisen sijainnin tallennus 4. Jos haluat merkitä tämän sijainnin suosikkeihisi, napauta "Suosikki"-valintaruutua. 5. Kun tämän osoitteen tiedot ovat hyväksyttäviä, napauta Tallenna. Karttanäyttösivu 14

20 Ajo-ohjelistan näyttösivu Tämän näyttösivun saa esiin karttanäyttösivulta ja vain reitityksen aikana. (Huom: Ajo-ohjelista ei ole käytettävissä, ellet ryhdy liikkumaan pitkin reittiä.) Ajo-ohjelistan riveillä on tietoja käännöksistä siinä järjestyksessä kuin ne tulisi tehdä ja ylinnä on seuraava käännös. Ajo-ohjelistan näyttösivun alareunan palkki esittää etäisyyden ja ajan seuraavaan toimenpiteeseen samoin kuin reitille lasketun kokonaismatkan. Ajo-ohjelistaa voi muokata, jos haluat sulkea pois jonkin toimenpiteistä, kun esimerkiksi haluat välttää kulkemasta pitkin jotakin listan kaduista. Tässä luvussa annetaan ohjeet jonkin käännöksen sulkemisesta pois. Ajo-ohjelista Ajo-ohjelistan näyttösivun käyttö 1. Napauta käännöskuvaketta karttanäyttöviun vasemmassa alakulmassa. Kuvake esitetään vain, kun kuljetaan aktiivista reittiä. Ajo-ohjeen poisjättö Tällä muokataan reittiä niin, että on mahdollista välttää reititys pitkin tiettyä katua. 1. Ajo-ohjelistan käyttö 2. Napauta sen kadun listanimikettä, jota haluat kokeilla ja välttää. 3. Vahvista poissulkeminen napauttamalla kohtaa SULJE POIS. (Peruuta napauttamalla Takaisin-nuolta.) 4. Magellan Maestro laskee reitin uudelleen ja näyttää Ajo-ohjelistassa uudelleen lasketut toimenpiteet. Karttanäyttösivu 15

21 GPS:n tilanäyttösivu 1. Näyttösivulle GPS:n tila pääsee myös Karttanäyttösivulta, ja se esittää GPS-satelliittien tilan graafisessa muodossa. (Lisää teknisiä tietoja GPS:n tilasta löytyy Käyttäjän valinnat -valikon kautta: Päävalikko Sivu 2 > Käyttäjän valinnat > GPS-valinnat > GPS:n tila.) Vihreät palkit ilmaisevat, että Magellan Maestro käyttää näitä satelliitteja sijainnin laskentaan: oranssi palkki ilmaisee, että Magellan Maestro yrittää lukkiutua satelliittisignaaliin: ja paikka ilman palkkia ilmaisee satelliitin, jota ei jäljitetä. Mitä pitemmät palkit, sitä parempi signaali. GPS:n tilanäyttösivu GPS:n tila -näyttösivun käyttö 1. Kartta-näyttösivulta napauta GPS-signaalivoimakkuuskuvaketta oikeassa yläkulmassa. Palaa Kartta-näyttösivulle napauttamalla Takaisin-nuolta. Suurennussuhteet Magellan Maestrossa on 23 suurennussuhdetta, joiden rajat ovat 30 metristä 2000 kilometriin (100 jalasta 1200 mailiin). Valitse tarpeisiisi sopivin suurennussuhde. Suurennussuhteiden asetus 1. Katseltaessa Kartta-näyttösivua napauta (suurenna) tai (pienennä). Voimakkuus Voimakkuutta voi säätää tai äänet mykistää Kartta-näyttösivulta. (Voimakkuutta voi säätää myös kohdasta Käyttäjän valinnat > Järjestelmäasetukset > Voimakkuus.) Voimakkuuden säätö karttanäyttösivulta. 1. Napauta kaiutinkuvaketta. 2. Mykistä näänet napauttamalla Mykistä-painiketta tai säädä voimakkuus napauttamalla äänenvoimakkuuden säätöpalkkia Mykistä-painikkeen alla. 3. Napauta Tallenna. Jos ääni on mykistetty, kaiutinkuvakkeen yli kulkee viiva osoittamassa että se on mykistetty. Vapauta mykistys napauttamalla uudestaan kaiutinkuvaketta. Karttanäyttösivu 16

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Omistajan käsikirja 1

Omistajan käsikirja 1 Omistajan käsikirja 1 Hei! Tervetuloa Polaroid -perheeseen! Tämä käyttöohje käy lyhyesti läpi uuden Mini-tulostimesi. Lisätietoja ja teknistä tukea saat avuliaalta tiimiltämme osoitteessa cspolaroid@camarketing.com.

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas

Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas Nokia autoluuri Asennusohje Käyttöopas HSU-4 CUW-3 9232831 2. painos 2004-2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

GPS 72H. aloitusopas

GPS 72H. aloitusopas GPS 72H aloitusopas Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta. Oppaan merkintätavat Kun oppaassa neuvotaan

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot