Ryömintätilan lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen eri kuivauskoneratkaisuilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryömintätilan lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen eri kuivauskoneratkaisuilla"

Transkriptio

1 Ryömintätilan lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen eri kuivauskoneratkaisuilla Airaksinen Miimu, Laamanen Jarmo

2 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimuskohteet ja menetelmät...4 Vaajatalo, kevytsoraperustus ja sisäpuolinen eristys...4 Avainkoti, betonielementtiperustus...5 Mittaustulokset...7 esä Syksy 27 ja talvi evät ja kesä Yhteenveto ja johtopäätökset...17

3 Johdanto Ryömintätilan lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan hallitseminen on osoittautunut käytännön rakentamisessa varsin ongelmalliseksi. Ryömintätilainen perustus on varsin yleinen kylmän ilmaston maissa, ja se onkin ollut toimiva rakenneratkaisu monissa vanhoissa rakennuksissa. Ryömintätila on usein myös hyvä ratkaisu radonin kannalta; ryömintätilan ilmanvaihto laimentaa maaperästä tulevan radonin pitoisuutta, jolloin sisäilmanpitoisuus ei nouse niin korkeaksi (Arvela 1995, Airaksinen et al. 22). Rakennusten energiatehokkuus on selvästi parantunut viime vuosikymmenien aikana. Nykyisin uusien rakennusten alapohjan U-arvo on,2 W/m 2 ja uuden energiatehokkuusdirektiivin myötä alapohjan U-arvo on vielä hieman parempi,19 W/m 2. Lausuntoversio määräyksistä 21 ehdottaa ryömintätilaisen alapohjan U-arvoksi,11 W/m 2. Tämän vuoksi uudemmissa rakennuksissa lämpöhäviöt alapohjan läpi ovat huomattavasti pienemmät kuin vanhemmissa taloissa ja näin ollen myös ryömintätilat usein hieman kylmempiä, jolloin suhteellinen kosteus nousee. Tyypillisesti ryömintätiloja tuuletetaan ulkoilmalla. Vanhemmissa rakennuksissa tuuletus on usein painovoimainen, mutta uudemmissa koneellinen poistoilmanvaihto on kohtuullisen yleinen tapa. Usein kuitenkin perustuksissa on liian vähän tuuletusventtiilejä tai aukkoja, jolloin ilmanvaihtuvuus jää liian pieneksi. Osassa tapauksissa taas ilma ei kierrä riittävästi kaikissa ryömintätilan lohkoissa. Ryömintätiloja on mahdollista myös tuulettaa rakennuksen poistoilmalla esim. (Lehtinen ja Viljanen 1991), jos poistoilma on riittävän kuivaa. Tällaisessa vaihtoehdossa ryömintätila pitäisi kuitenkin eristää hyvin, että rakennuksen poistoilma lämmittää ryömintätilan lämpötilan riittävän korkeaksi. Lisäksi alapohjan eristämättä jättäminen lisää lämmönsiirtoa ryömintätilaan. Ryömintätilan voi myös jättää kokonaan tuulettamatta, mutta tämä vaihtoehto on erittäin haastava kosteuden eristämiselle (Åberg 199). Ryömintätilojen ilman kuivaajat (kuivauskoneet) ovat myös yleistyneet jonkin verran. Erityisesti Ruotsissa kuivauskoneita käytetään puurakenteisissa omakotitaloissa paljon. uivauskoneen etuna on, että oikein toimiessaan se takaa riittävän kuivat olosuhteet ryömintätilaan. äytännössä kriittiseksi tulee koneen kapasiteetin riittävyys, mahdollisesta jäätymisestä aiheutuvat ongelmat sekä ryömintätilan eri lohkojen väliset erot. Monet valmistajat suosittelevat kanavointia eri lohkojen välille. uivauskone on yleensä kalliimpi vaihtoehto sekä investointina että käyttökustannuksina kuin tuuletus. osteusongelmia voi aiheuttaa monet asiat. Osa ongelmien aiheuttajista on varsin helppoja korjata kuten useimmissa tapauksissa sadevesien kulkeutumisen estäminen ryömintätilaan kunnollisella sadevesiviemärillä. Ongelmallista on kuitenkin, että myös hyvin rakennetuissa ryömintätiloissa on osittain ongelmia. Suomen ilmastossa ulkoilmalla tuuletetun ryömintätilan kosteus tulee erityisesti ongelmalliseksi kesällä, jolloin päivällä ulkoilma on useimmiten lämpimämpää ja siten myös sen absoluuttinen kosteus on korkeampi kuin ryömintätilan. un ilma tulee viileämpään ryömintätilaan suhteellinen kosteus nousee ja joskus osa pinnoista kondensoi. Tämä voidaan estää pienentämällä ryömintätilan aikavakiota, jolloin ryömintätilan lämpötila tulee lähelle/samaksi kuin ulkoilman. Suuri aikavakio johtuu maaperän ja perustusten suuresta lämpökapasiteetista. Monissa tutkimuksissa ryömintätilasta on mitattu varsin korkeita kosteuksia; Samuelsson (1994)

4 mittasi useiden viikkojen ajan suhteellisen kosteuden olen ryömintätilassa 85-9%, Svensson (21) on raportoinut myös saman suuntaisia, 8-9%, suhteellisia kosteuksia kesäaikana ryömintätilassa. Tutkimuksissa (urnitski 2) ja (Airaksinen 23), havaittiin pitkäaikaisesti 7-9% suhteellisia kosteuksia ryömintätiloissa. oska ryömintätilassa on aina orgaanista materiaalia homeiden ravinnoksi, ovat olosuhteet varsin suosiollisia kasvun alkamiselle. Homeille suosiollisissa olosuhteissa kasvu voi alkaa hyvinkin nopeasti. Useimmiten ryömintätilan homeen kasvu havaitaan vasta, kun epämiellyttävä haju alkaa tulla huonetilaan alapohjan läpi. Mikrobiologisesti puhdasta rakennusta tuskin on olemassa sillä mikrobit ovat osa luonnollista ympäristöämme. Näin ollen on selvää, että rakennusmateriaaleista löytyy myös mikrobeja. Tämän vuoksi on tärkeää, että mahdolliset pienet kontaminaatiot rakenteissa eivät pääse kulkeutumaan sisäilmaan haitallisissa määrin. Vuotoreittien, tiiviyden ja painesuhteiden merkitys korostuu rakentamisessa ja suunnittelussa, sillä näillä voidaan tehokkaasti kontrolloida epäpuhtauksien kulkeutumista. Tässä tutkimuksessa on erityisesti keskitytty kenttämittauksin selvittämään kahden erilaisen ryömintätilan toimintaa, kun kumpaankin ryömintätilaan on asennettu kuivauskone. Tutkimuskohteet ja menetelmät Tutkimuskohteina oli kaksi puurakenteista pientaloa. ummassakin rakennuksessa oli koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto asuintiloissa. Ryömintätiloissa oli tuuletusventtiilit perusmuurissa. Tutkimuskohteet sijaitsivat Hämeenlinnan asuntomessualueella. Vaajatalo, kevytsoraperustus ja sisäpuolinen eristys Vaajatalon (askikaarre 16) ryömintätilan perustukset on tehty syksyllä 26. Perustukset on tehty kevytsoraharkoista ja ne on eristetty sisäpuolelta (EPS). Alapohjarakenteen kovalevyt on kiinnitetty käsittelemättömillä laudoilla. Työmaan kertoman mukaan kuivauskone laitettu toukokuun lopulla, jolloin myös ulkoilmaventtiilit tukittu styroksilla. uivauskone Woods15 DS15 LO, työmaan mukaan kuivauskone alkoi käymään toukokuun alussa. Uusi kuivauskone ja ilmanjako kaikkiin lohkoihin asennettiin syyskuun 27 lopussa. Vaajatalon ryömintätilan eri lohkojen väliset tuuletusaukot on esitetty uva 1. Mittauksien alkaessa ( ) ryömintätilan pohjalla oli jäätä (tilaelementit 1ja 2). Työmaan kertoman mukaisesti kuivauskone laitettu ryömintätilaan toukokuun lopulla, jolloin myös ulkoilmaventtiilit tukittu (EPS). uivauskone Woods15 DS15 LO, työmaan mukaan kuivauskone alkoi käymään toukokuun alussa. Ryömintätilan pohjalla on kevytsoraa noin 15-2 cm.

5 uva 1 Ryömintätilan lohkojen väliset tuuletusaukot Vaajatalossa. Avainkoti, betonielementtiperustus Avainkodin (askikaarre 17) perustukset on tehty maaliskuussa 26. Myös tämän ryömintätilan pohjalla on kevytsoraa 15-2 cm. Perustukset ovat betonielementtejä ja niitä ei ole eristetty sisäpuolelta. Alapohja kovalevyt on kiinnitetty kyllästetyillä laudoilla. uivauskone oli tuotu ryömintätilaan mutta se ei ollut vielä käynnissä kesäkuussa ( ). Tuuletusluukkujen kierrettävät lautasventtiilit olivat kiinni. Ryömintätilasta oli avoin iso aukko (noin 6 cm x 7 cm) laudoitetun kuistin alle, joka kuitenkin syksyllä tukittiin. Ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaukset tehtiin Gemini Dataloggersin Tinytalk mittareilla, joiden suhteellisen kosteuden mittausalue on - 95% ja lämpötilan C. Ryömintätilan jokaisessa lohkossa oli omat anturit ja ne mittasivat ryömintätilan lämpötilaa ja suhteellista kosteutta ilmatilan korkeussuunnassa keskeltä. Mittauspisteet ryömintätiloissa sekä ulkoilman mittauspiste (Vaajatalon autokatoksen räystään alla) on esitetty uva 2 ja uva 3.

6 T 574 RH 8663 UIVAUSONE T 6824 RH 8772 T 2225 RH T RH 8771 uva 2 Vaajatalon (kevytsoraperustus ja EPS eristys sisäpuolella) mittauspisteet (uusi kuivauskone,kuva 8, sijaitsi alkuperäisen kuivauskoneen kanssa samassa lohkossa)

7 Avoin aukko lasiverannan alle ja ulkoilmaan T RH T RH UIVAUSONE T RH uva 3 Avainkodin (betonielementtiperustus) mittauspisteet (kuivauskone siirrettiin myöhemmin pohjakuvan alimpaan lohkoon) Mittaustulokset Mittauksien alkaessa ( ) Vaajatalon ryömintätilan pohjalla oli jäätä (tilaelementit 1ja 2). Työmaan kertoman mukaan kuivauskone laitettu ryömintätilaan toukokuun lopulla, jolloin myös ulkoilmaventtiilit oli tukittu (EPS). uivauskone (Woods15 DS15 LO) alkoi käydä toukokuun alussa (työmaan kertoman mukaan).

8 esä 27 Lämpötila ummankin ryömintätilan lämpötilat seurasivat ulkoilman lämpötilaa, joka on tyypillistä ryömintätiloille. Ryömintätilojen ensimmäisen kesän lämpökäyttäytymisessä on kuitenkin selvä ero; Vaajatalo, jossa jäätä oli vielä mittausjakson aikana on selvästi kylmempi, keskimäärin noin 3-4 C. Avainkodin terassin alla oli myös koko kesän auki iso aukko, joka tehostaa ryömintätilan tuuletusta merkittävästi, ja näin lämmittää ja kuivattaa ryömintätilaa. Huomionarvoista on, että ensimmäisenä kesänä kevytrakenteisempi ja perustuksiltaan paremmin eristetty ryömintätila (Vaajatalo) on silti kylmempi kuin Avainkoti johtuen juuri jäästä sekä tuuletuksen heikkoudesta MH OH vieressä H Vaajatalo Lämpötila ( o C) uva 4 Vaajatalon lämpötila eri lohkoissa ensimmäisen kesän aikana

9 RT + OH MH Avainkoti Lämpötila ( o C) uva 5 Avainkodin ryömintätilan eri lohkojen lämpötila ensimmäisen kesän aikana. Suhteellinen kosteus Myös ryömintätilan suhteellinen kosteus seurasi kohtuullisen hyvin ulkoilman suhteellista kosteutta. uitenkin Vaajatalo oli selvästi kosteampi kuin Avainkoti. Vaajatalossa jäätä oli mittausten aloitushetkellä selvästi enemmän kuin Avainkodissa. Vaajatalossa havaittiin myös paikallista homekasvua muutamassa kohdassa sekä lautojen osittaista lievää tummumaa. Homekasvu oli vain rakenteen pinnassa joka puhdistettiin. Vaikka Vaajatalon ryömintätila oli selvästi termiseltä kapasiteetiltaan pienempi (harkko perustus ja kevytsora pohja) Avainkotiin verrattuna (betoninen perustus ja sora pohja), oli sen suhteellinen kosteus selvästi korkeampi. Tämä johtui nimenomaan ryömintätilassa vielä olevasta jäästä, joka hidasti kuivumista. Lisäksi Avainkodissa oli avoinaisesta luukusta johtuen selvästi parempi tuuletus. uivauskoneen teho oli selvästi liian pieni näin suurelle kuormitukselle. ummassakin ryömintätilassa havaittiin pientä pinnassa olevaa homekasvustoa alapohjassa. Vaajatalon homekasvusto pinnassa oli runsaampaa. asvusto kuitenkin puhdistettiin, eikä se uusinut Avainkodissa. Vaajatalossa sitävastoin kasvustoa tuli ajoittain lisää, kunnes uusi kuivauskone asennettiin.

10 uva 6 Avainkodin alapohjan pintakontaminaatio (vasen) ja puhdistamisen jälkeen kesän lopussa (oikea). 1 Vaajatalo 9 Suhteellinen kosteus (%) MH OH vieressä 1 H uva 7 Vaajatalon ensimmäisen kesän suhteellinen kosteus eri ryömintätilan lohkoissa.

11 1 Avainkoti Suhteelinen kosteus (%) RT + OH 2 1 MH uva 8 Avainkodin ensimmäisen kesän suhteellinen kosteus eri ryömintätilan lohkoissa. Syksy 27 ja talvi Syyskuun lopussa (3.9.27) Vaajataloon asennettiin uusi kuivain, joka on kanavoitu jokaiseen lohkoon. uivain kierrättää ilmaa ja puhaltaa jokaiseen lohkoon kuivatettua ilmaa. Tämä näkyy erittäin selvästi ryömintätilan kuivumisena. Lämpötiloissa ei ole havaittavissa suurta muutosta uva 9 Vaajataloon asennettu uusi kuivain ja ilmanjako kanavisto eri lohkoihin. anavistossa näkyvistä punaisista suuttimista (oikea kuva) ilma puhallettiin tasaisesti eri lohkoihin.

12 Avainkodissa kuivauskoneen kapasiteetti ei selvästikään riittänyt. Talvella tämä ei ole kriittistä, sillä silloin ryömintätila on niin kylmä, että olosuhteet eivät ole otollisia homekasvustolle. Sitä vastoin keväällä ja alku kesästä ongelmia alkaa esiintyä. Lisäksi Avainkodissa oli jäätymisen kanssa ongelmia. uivauskone oli pitkiä aikoja toimimatta, kuva 1. uva 1 uivain pahoin jäässä, Avainkoti tammikuu Vaajatalo Uusi kuivauskone MH OH vieressä H Lämpötila ( o C) uva 11. Vaajatalon lämpötila syksyllä ja talvella.

13 RT + OH MH Avainkoti Lämpötila ( o C) Uusi kuivauskone uva 12. Avainkodin lämpötilat. Helmikuun lopussa asennettiin uusi kuivauskone, joka selvästi nosti ryömintätilan lämpötilaa joka lohkossa. 1 Vaajatalo 9 Suhteellinen kosteus (%) Uusi kuivauskone 2 MH OH vieressä 1 H uva 13. Vaajatalon suhteellinen kosteus. Syyskuun 27 lopussa asennettu uusi kuivauskone nosti aluksi hieman suhteellista kosteutta, mutta lähti nopeasti pienentämään kosteuspitoisuutta.

14 1 Avainkoti Suhteelinen kosteus (%) Uusi kuivauskone RT + OH 2 1 MH uva 14. Avainkodin suhteellinen kosteus. evät ja kesä 28 Avainkotiin on helmikuun lopulla asennettu uusi kuivain. uivain on selvästi tehokas. Aluksi ryömintätila on ollut varsin lämmin, jopa reilusti yli 2 C yhdessä lohkossa. Tämä on myös selvästi heijastunut suhteellisiin kosteuksiin, jotka ovat laskeneet merkittävästi. Lämpötilataso on kuitenkin pian (noin 2 viikon kuluttua) laskenut. Lämpötilaerot lohkojen välillä ovat tasoittuneet. Suhteellinen kosteus tippui lämpötilan nousun johdosta reippaasti (jopa alle 4% yhdessä lohkossa) ja mittausjakson lopussa se oli kaikissa lohkoissa alle 8%, eli varsin hyväksyttävällä tasolla.

15 RT + OH MH Uusi kuivauskone Avainkoti Lämpötila ( o C) uva 15. Avainkodin lämpötila. 1 Avainkoti Suhteelinen kosteus (%) RT + OH 2 Uusi kuivauskone MH uva 16. Avainkodin suhteellinen kosteus.

16 Vaajataloon on asennettu kuivain toimii hyvin ja jakaa ilman jokaiseen lohkoon. Mittaustuloksista sekä Vaajataloissa tehdyistä havainnoista voidaan todeta, että ryömintätila on kuiva ja hyvin toimiva. Suhteellinen kosteus ryömintätilassa vaihtelee 6-75% välillä ollen varsin kuiva. Ryömintätilan suhteellinen kosteus on hieman noussut, mutta sillä olisi keskimäärin varaa nousta vielä noin 5%. eittiölohko on hieman kosteampi (noin 5-1%) kuin muut kaksi lohkoa. Lämpötila ei laskenut juurikaan alle 5 C:n mittausjaksolla. uivauskone lämmittää myös ryömintätilaa Vaajatalo MH OH vieressä H Lämpötila ( o C) uva 17.Vaajatalon lämpötila

17 1 Vaajatalo 9 Suhteellinen kosteus (%) Uusi kuivauskone 2 MH OH vieressä 1 H uva 18.Vaajatalon suhteellinen kosteus Yhteenveto ja johtopäätökset Ryömintätilainen ratkaisu on haasteellinen talviaikaisessa rakentamisessa. Tällöin riskinä on, että ryömintätilaan jää kosteutta paljon (syyssateet) joka jäätyy ja sulaa vasta seuraavana kesänä. Näin ryömintätila on pidempään kylmempi ja märkä, ja ryömintätilan suhteellinen kosteus nousee selvästi liian korkeaksi (85-95%) mikäli riittävää tuuletusta tai kuivatusta ei ole. Talvirakentamisella saadaan kuitenkin varsin toimivia ratkaisuja mikäli kosteuden tulo ryömintätilaan minimoidaan ja ensimmäisenä kesänä huolehditaan riittävästä tuuletuksesta/kuivauskoneen kapasiteetista. Mittausten perusteella sekä visuaalisten havaintojen perusteella toinen mittauskohteista toimi moitteettomasti ensimmäisenä kesänä (suhteellinen kosteus alle 75%), kun siellä oli iso tuuletus luukku auki (Avainkoti, iso luukku terassin alla). Mikäli kuivauskone ei ole riittävän tehokas tai ei riitä huuhtelemaan kaikkia ryömintätilan eri lohkoja, on vanha totuus kissanluukut auki kesällä toimiva vaihtoehto. Tämä on myös energiatehokkaampi keino kuivattaa ryömintätila erityisesti ensimmäisenä kesänä talvirakentamisen jälkeen. Tällöin tuuletusluukkujen koko on kuitenkin oltava riittävä, tavanomaiset venttiilit yhdistettynä luonnolliseen tuuletukseen eivät ole silloin riittäviä. Eivät edes silloin kun ryömintätilan pohjalla on eristävää kevytsoraa massiivisen soran sijasta. orkea suhteellinen kosteus ryömintätilassa ei ole ongelmallinen talvella, jolloin myös ryömintätila on kylmä. Tällöin olosuhteet eivät ole otollisia homekasvustolle.

18 Suosituksia ryömintätilan pitäisi rakentamiselle ja huoltamiselle: Talvirakentamisessa sadevesien ja lumentulo on estettävä mahdollisimaan hyvin. Ryömintätilan pohjalle suositellaan kevytsoraa 2-3 cm, sillä se pienentää ryömintätilan lämpökapasiteettia Tärkeintä homeen torjunnan kannalta on, että pinta ei ole eritysen hygroskooppinen ja että siinä on homeen kasvua hillitseviä tehoaineita. Puuosat ryömintätilassa voidaan myös tehdä esim. kuivasta kestopuusta. Suojaamaton höylätty lauta on yleensä vähemmän herkkä homehtumiselle kuin sahapintainen lauta, ja käyttämällä homeenestoaineita sisältäviä puunsuoja-aineita pinnan suojaukseen voidaan herkkyyttä pienentää. Mikäli ryömintätila on hyvin toimiva, ei homeesta kuitenkaan yleensä synny ongelmia, mikäli kosteus- ja lämpöolot pysyvät homeen kasvun kannalta hallittuina (pinnan RH alle 8 9 % lämpötilasta ja vaikutusajasta riippuen. kts. alla oleva kuva). uvassa jatkuvien kosteus- ja lämpötilaolojen kriittiset vaikutusajat homeen kasvun alkamiselle, männyn pintapuu. Asunnon koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto on suositeltavaa, sillä se pienentää paine-eroa ryömintätilan ja asunnon välillä. Ideaalisesti ryömintätila olisi alipaineinen asuntoon nähden. Tämä on kuitenkin käytännössä varsin hankala toteuttaa, mikäli asunto ei ole ylipaineinen. äyntiluukku ryömintätilaan pitäisi sijoittaa asunnon ulkopuolelle mahdollisten hajujen ja epäpuhtauksien kulkeutumisen vuoksi. Ensimmäisen kesän tehostettu tuuletus on toimiva tapa, mikäli tuuletusluukut ovat riittävän suuria ja niitä on riittävästi huuhtelemaan koko ryömintätila (vanha kissanluukut periaate).

19 Luukut pitää muistaa sulkea syyskuussa. Tämän jälkeen riittää normaali tuuletus tai vaihtoehtoisesti kuivaimen käyttö. Mikäli kuivauskonetta käytetään, on se kanavoitava jokaiseen lohkoon. oneen jäätyminen on estettävä. Energiatehokkuuden vuoksi ei ole mielekästä kuivattaa ryömintätila suhteellista kosteutta alle 75%:n. Myös talviaikaan ei ole mielekästä lämmittää ja kuivattaa ryömintätilaa turhaan. un ryömintätila on kylmä, ei suurempikaan suhteellinen kosteus ole otollinen homeenkasvulle. uivaimen toimintaa on tarkkailla ja varmistuttava, että se ei ole pitkiä aikoja poissa toiminnasta lämpiminä jaksoina.

20 Lähdeluettelo Airaksinen M., Arvela H., Ilmanvaihto- ja radontutkimukset Tuusulan asuntomessualueella, (Ventilation and radon study in Tuusula building faire area, in Finnish), Helsinki University of Technology, HVAC-laboratory, Report B 73, 22 Arvela H., 1995, Residental Radon in Finland: Sources, Variation, Modelling and Dose Comparisons, Academic dissertation, Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety, STU-A124, Helsinki, Finland Lehtinen T. & Viljanen M., 1991, Puurakenteisen lämpöalapohjan rakennusfysikaalinen toiminta (Building physical behaviour of timber ground floor with warm crawl space), Helsinki University of Technology, Laboratory of Structural Engineering and Building Physics, Report 21, Espoo, Finland Åberg O., 199, The unventilated crawl space foundation, Heat and moisture transfer in buildings research papers 199, Lund Institute of Technology, Report TVBH-316, Lund, 1991, Samulesson I., 1994, Moisture control in crawl space, ASHRAE Technical Data Bull. 1 (3), 58-64, Louisiana, USA Svensson C., 21, Effekter av åtgärder i uteluftsventilerade krypgrunder med fukt- och mögelskada, En undersökning med utgångspunkt i Småhusskadenämndens arkiv, Lund Technical University, Avdelningen för Byggnadsfysik, Report TVBH-338, Lund Sweden urnitski J., 2, Humidity control in outdoor-air-ventilated crawl spaces in cold climate by means of ventilation, ground covers and dehumidification, Dissertation, Helsinki University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Laboratory of Heating, Ventilating and Air Conditioning, Report A3, Espoo Airaksinen M., 23, Moisture and fungal spore transport in outdoor air ventilated crawl spaces in cold climate, Dissertation, Helsinki University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Laboratory of Heating, Ventilating and Air Conditioning, Report A7, Espoo

21 Mittauspisteet Vaajatalo askikaarre 16 (harmaa) Ryömintätilan pohjalla jäätä kun mittaukset aloitettiin huhtikuussa (tilaelementit 1 ja 2). Perustukset tehty syksyllä 26. Ryömintätilan pohjalla kevytsora evytsoraharkot, ryömintätilan puolelta ulkoilmaa vasten oleva muuri eristetty styroksilla. Alapohjan kovalevyt kiinnitetty käsittelemättömillä laudoilla. Työmaan kertoman mukaan kuivauskone laitettu toukokuun lopulla, jolloin myös ulkoilmaventtiilit tukittu styroksilla. uivauskone Woods15 DS15 LO, työmaan mukaan kuivauskone alkoi käymään toukokuun alussa. Uusi kuivauskone ja ilmanjako kaikkiin lohkoihin asennettu syyskuun 27 lopussa. LIITE 1 T 574 RH 8663 UIVAUSONE T 6824 RH 8772 T 2225 RH T RH 8771

22 Mittauspisteet Avainkoti askikaarre 17 (punainen) Perustukset tehty maaliskuussa 26. Ryömintätilan pohjalla kevytsora. Betonielementti, Betoninen ulkomuuri, ei sisäpuolista eristystä. ovalevyt alapohjaan kiinnitetty kyllästetyillä laudoilla uivauskone tuotu ryömintätilaan, mutta ei vielä kiinni sähkössä. Tuuletusluukut kiinni (kierrettävät venttiilit) Avoin aukko lasiverannan alle ja ulkoilmaan T RH T RH UIVAUSONE T RH

23 Vaajatalo MH OH vieressä H Lämpötila ( o C)

24 1 Vaajatalo 9 Suhteellinen kosteus (%) Uusi kuivauskone, 2 ilmanjako lohkoihin MH OH vieressä 1 H

25 RT + OH MH Avainkoti Uusi kuivauskone Lämpötila ( o C)

26 1 Avainkoti Suhteelinen kosteus (%) RT + OH Uusi kuivauskone 2 MH

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet

Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet Tuomo Ojanen & Jyri Nieminen VTT Betonirakenteiden lämpötekninen toimivuus Tuuletettujen betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimen laskentamenetelmiä sekä uritetun

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

RVP-S-RF-61 RYÖMINTÄTILAISEN ALAPOHJAN KOSTEUDEN POISTO EI TOIMI

RVP-S-RF-61 RYÖMINTÄTILAISEN ALAPOHJAN KOSTEUDEN POISTO EI TOIMI RAKENNUSVIRHEPANKKI SUUNNITTELU - RAKENNUSFYSIIKKA Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä. Virhekortista

Lisätiedot

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tampere 11.2.2016 Radonkaivo Olli Holmgren 1 Radonkaivo on yksi parhaista menetelmistä Tyypilliset alenemat alenemat 70-90 % Toimii vain karkearakeisilla läpäisevillä maalajeilla kuten hiekalla ja soralla

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

BETONI&MUOVIMATTO&KOSTEUS ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN

BETONI&MUOVIMATTO&KOSTEUS ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN Kiia Miettunen, Ramboll Finland Oy KOHTEIDEN TAUSTATIEDOT Kohde 1: - Liimattava muovimatto (PUR-pinta ja ESD)

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS 12.12.2011 Tutk.joht. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Rakennusfysiikan käsikirja, esittely - ja keskustelutilaisuus, Helsinki 12.12. 2011 KÄSIKIRJAN TOTEUTUSTILANNE

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

Radonkorjauksen suunnittelu

Radonkorjauksen suunnittelu Tampere 11.2.2016 Radonkorjauksen suunnittelu Olli Holmgren 1 Radonkorjausopas Asuntojen radonkorjaaminen STUK-A252 (2012) - Sähk. versio www.stuk.fi, ilmainen - Painettu versio, STUK:sta, 19 eur 2 Vuotoreitit

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Fahim Al-Neshawy Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos

Fahim Al-Neshawy Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Julkisivuyhdistyksen Innovaatio 2016 seminaari 12-13.05.2016 Fahim Al-Neshawy Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Sisältö 2 v v v v v Julkisivun yleisimmät vauriomekanismit

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

Keijo, Laamanen, Jarmo ja Vähäsöyrinki, Erkki

Keijo, Laamanen, Jarmo ja Vähäsöyrinki, Erkki RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS Kauppinen Timo Ojanen Tuomo Kovanen Kauppinen, Timo, Ojanen, Tuomo, Kovanen, Keijo, Laamanen, Jarmo ja Vähäsöyrinki, Erkki Rakennusten ilmanpitävyys Ilmanpitävyyden mittaukset

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET SISÄYMPÄRISTÖN LAATUUN JA ASUMISTER- VEYTEEN EUROOPASSA, PROJEKTIN TILANNEKATSAUS

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET SISÄYMPÄRISTÖN LAATUUN JA ASUMISTER- VEYTEEN EUROOPASSA, PROJEKTIN TILANNEKATSAUS Sisäilmastoseminaari 2013 1 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET SISÄYMPÄRISTÖN LAATUUN JA ASUMISTER- VEYTEEN EUROOPASSA, PROJEKTIN TILANNEKATSAUS Mari Turunen 1, Mihkel Kiviste 2, Maria

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö teema Terve ja turvallinen sairaalarakennus työympäristönä 23.4.2009 Helsinki

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Consulting ROC and Cloud Service

Consulting ROC and Cloud Service Consulting ROC and Cloud Service Hiilidioksidi mittaukset Pähkinärinteen koulu Riika Rytkönen Jari Kauko 7.4.2015 Yleistiedot Peustiedot Kohde Osoite Käyttötarkoitus Rakennus vuosi Pähkinärinteen koulu

Lisätiedot

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvihuoneen kasvutekijät ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus

Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus Radon ja sisäilma Työpaikan radonmittaus Pasi Arvela, FM TAMK, Lehtori, Fysiikka Radon Radioaktiivinen hajuton ja väritön jalokaasu Rn-222 puoliintumisaika on 3,8 vrk Syntyy radioaktiivisten hajoamisten

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Radon uudisrakentamisessa Ohjeistus ja kokemuksia

Radon uudisrakentamisessa Ohjeistus ja kokemuksia Hämeenlinna 15.2.2017 Radon uudisrakentamisessa Ohjeistus ja kokemuksia Olli Holmgren 1 Asunnon radonpitoisuuden enimmäisarvot STM:n päätös n:o 944, 1992: Asunnon huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi

Lisätiedot

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset

PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset PALLASTUNTURINTIEN KOULU Hiukkasmittaukset Tutkimuksen ajankohta: vko 2-3 / 2010 Raportin päiväys: 25.01.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

COMBI-hankeessa tehtävät kenttämittaukset

COMBI-hankeessa tehtävät kenttämittaukset COMBI-hankeessa tehtävät kenttämittaukset Mihkel Kiviste COMBI yleisöseminaari 28.1.2016 WP3 Rakenneratkasujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta ja sisäilman olosuhteet. T3.4 Paine-erot ja sisäilman olosuhteet

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013 JÄÄLINJAT PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS J-P.Veijola 12.2.214 1 (1) ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 213 Talven 213 aikana jatkettiin vuonna 29 aloitettua

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola 1 (11) Drumsö lågstadieskola TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 20.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (11) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Radon uudisrakentamisessa Ohjeistus ja kokemuksia

Radon uudisrakentamisessa Ohjeistus ja kokemuksia Tampere 11.2.2016 Radon uudisrakentamisessa Ohjeistus ja kokemuksia Olli Holmgren 1 Asunnon radonpitoisuuden enimmäisarvot STM:n päätös n:o 944, 1992 Asunnon huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot