Ryömintätilan lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen eri kuivauskoneratkaisuilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryömintätilan lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen eri kuivauskoneratkaisuilla"

Transkriptio

1 Ryömintätilan lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen eri kuivauskoneratkaisuilla Airaksinen Miimu, Laamanen Jarmo

2 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimuskohteet ja menetelmät...4 Vaajatalo, kevytsoraperustus ja sisäpuolinen eristys...4 Avainkoti, betonielementtiperustus...5 Mittaustulokset...7 esä Syksy 27 ja talvi evät ja kesä Yhteenveto ja johtopäätökset...17

3 Johdanto Ryömintätilan lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan hallitseminen on osoittautunut käytännön rakentamisessa varsin ongelmalliseksi. Ryömintätilainen perustus on varsin yleinen kylmän ilmaston maissa, ja se onkin ollut toimiva rakenneratkaisu monissa vanhoissa rakennuksissa. Ryömintätila on usein myös hyvä ratkaisu radonin kannalta; ryömintätilan ilmanvaihto laimentaa maaperästä tulevan radonin pitoisuutta, jolloin sisäilmanpitoisuus ei nouse niin korkeaksi (Arvela 1995, Airaksinen et al. 22). Rakennusten energiatehokkuus on selvästi parantunut viime vuosikymmenien aikana. Nykyisin uusien rakennusten alapohjan U-arvo on,2 W/m 2 ja uuden energiatehokkuusdirektiivin myötä alapohjan U-arvo on vielä hieman parempi,19 W/m 2. Lausuntoversio määräyksistä 21 ehdottaa ryömintätilaisen alapohjan U-arvoksi,11 W/m 2. Tämän vuoksi uudemmissa rakennuksissa lämpöhäviöt alapohjan läpi ovat huomattavasti pienemmät kuin vanhemmissa taloissa ja näin ollen myös ryömintätilat usein hieman kylmempiä, jolloin suhteellinen kosteus nousee. Tyypillisesti ryömintätiloja tuuletetaan ulkoilmalla. Vanhemmissa rakennuksissa tuuletus on usein painovoimainen, mutta uudemmissa koneellinen poistoilmanvaihto on kohtuullisen yleinen tapa. Usein kuitenkin perustuksissa on liian vähän tuuletusventtiilejä tai aukkoja, jolloin ilmanvaihtuvuus jää liian pieneksi. Osassa tapauksissa taas ilma ei kierrä riittävästi kaikissa ryömintätilan lohkoissa. Ryömintätiloja on mahdollista myös tuulettaa rakennuksen poistoilmalla esim. (Lehtinen ja Viljanen 1991), jos poistoilma on riittävän kuivaa. Tällaisessa vaihtoehdossa ryömintätila pitäisi kuitenkin eristää hyvin, että rakennuksen poistoilma lämmittää ryömintätilan lämpötilan riittävän korkeaksi. Lisäksi alapohjan eristämättä jättäminen lisää lämmönsiirtoa ryömintätilaan. Ryömintätilan voi myös jättää kokonaan tuulettamatta, mutta tämä vaihtoehto on erittäin haastava kosteuden eristämiselle (Åberg 199). Ryömintätilojen ilman kuivaajat (kuivauskoneet) ovat myös yleistyneet jonkin verran. Erityisesti Ruotsissa kuivauskoneita käytetään puurakenteisissa omakotitaloissa paljon. uivauskoneen etuna on, että oikein toimiessaan se takaa riittävän kuivat olosuhteet ryömintätilaan. äytännössä kriittiseksi tulee koneen kapasiteetin riittävyys, mahdollisesta jäätymisestä aiheutuvat ongelmat sekä ryömintätilan eri lohkojen väliset erot. Monet valmistajat suosittelevat kanavointia eri lohkojen välille. uivauskone on yleensä kalliimpi vaihtoehto sekä investointina että käyttökustannuksina kuin tuuletus. osteusongelmia voi aiheuttaa monet asiat. Osa ongelmien aiheuttajista on varsin helppoja korjata kuten useimmissa tapauksissa sadevesien kulkeutumisen estäminen ryömintätilaan kunnollisella sadevesiviemärillä. Ongelmallista on kuitenkin, että myös hyvin rakennetuissa ryömintätiloissa on osittain ongelmia. Suomen ilmastossa ulkoilmalla tuuletetun ryömintätilan kosteus tulee erityisesti ongelmalliseksi kesällä, jolloin päivällä ulkoilma on useimmiten lämpimämpää ja siten myös sen absoluuttinen kosteus on korkeampi kuin ryömintätilan. un ilma tulee viileämpään ryömintätilaan suhteellinen kosteus nousee ja joskus osa pinnoista kondensoi. Tämä voidaan estää pienentämällä ryömintätilan aikavakiota, jolloin ryömintätilan lämpötila tulee lähelle/samaksi kuin ulkoilman. Suuri aikavakio johtuu maaperän ja perustusten suuresta lämpökapasiteetista. Monissa tutkimuksissa ryömintätilasta on mitattu varsin korkeita kosteuksia; Samuelsson (1994)

4 mittasi useiden viikkojen ajan suhteellisen kosteuden olen ryömintätilassa 85-9%, Svensson (21) on raportoinut myös saman suuntaisia, 8-9%, suhteellisia kosteuksia kesäaikana ryömintätilassa. Tutkimuksissa (urnitski 2) ja (Airaksinen 23), havaittiin pitkäaikaisesti 7-9% suhteellisia kosteuksia ryömintätiloissa. oska ryömintätilassa on aina orgaanista materiaalia homeiden ravinnoksi, ovat olosuhteet varsin suosiollisia kasvun alkamiselle. Homeille suosiollisissa olosuhteissa kasvu voi alkaa hyvinkin nopeasti. Useimmiten ryömintätilan homeen kasvu havaitaan vasta, kun epämiellyttävä haju alkaa tulla huonetilaan alapohjan läpi. Mikrobiologisesti puhdasta rakennusta tuskin on olemassa sillä mikrobit ovat osa luonnollista ympäristöämme. Näin ollen on selvää, että rakennusmateriaaleista löytyy myös mikrobeja. Tämän vuoksi on tärkeää, että mahdolliset pienet kontaminaatiot rakenteissa eivät pääse kulkeutumaan sisäilmaan haitallisissa määrin. Vuotoreittien, tiiviyden ja painesuhteiden merkitys korostuu rakentamisessa ja suunnittelussa, sillä näillä voidaan tehokkaasti kontrolloida epäpuhtauksien kulkeutumista. Tässä tutkimuksessa on erityisesti keskitytty kenttämittauksin selvittämään kahden erilaisen ryömintätilan toimintaa, kun kumpaankin ryömintätilaan on asennettu kuivauskone. Tutkimuskohteet ja menetelmät Tutkimuskohteina oli kaksi puurakenteista pientaloa. ummassakin rakennuksessa oli koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto asuintiloissa. Ryömintätiloissa oli tuuletusventtiilit perusmuurissa. Tutkimuskohteet sijaitsivat Hämeenlinnan asuntomessualueella. Vaajatalo, kevytsoraperustus ja sisäpuolinen eristys Vaajatalon (askikaarre 16) ryömintätilan perustukset on tehty syksyllä 26. Perustukset on tehty kevytsoraharkoista ja ne on eristetty sisäpuolelta (EPS). Alapohjarakenteen kovalevyt on kiinnitetty käsittelemättömillä laudoilla. Työmaan kertoman mukaan kuivauskone laitettu toukokuun lopulla, jolloin myös ulkoilmaventtiilit tukittu styroksilla. uivauskone Woods15 DS15 LO, työmaan mukaan kuivauskone alkoi käymään toukokuun alussa. Uusi kuivauskone ja ilmanjako kaikkiin lohkoihin asennettiin syyskuun 27 lopussa. Vaajatalon ryömintätilan eri lohkojen väliset tuuletusaukot on esitetty uva 1. Mittauksien alkaessa ( ) ryömintätilan pohjalla oli jäätä (tilaelementit 1ja 2). Työmaan kertoman mukaisesti kuivauskone laitettu ryömintätilaan toukokuun lopulla, jolloin myös ulkoilmaventtiilit tukittu (EPS). uivauskone Woods15 DS15 LO, työmaan mukaan kuivauskone alkoi käymään toukokuun alussa. Ryömintätilan pohjalla on kevytsoraa noin 15-2 cm.

5 uva 1 Ryömintätilan lohkojen väliset tuuletusaukot Vaajatalossa. Avainkoti, betonielementtiperustus Avainkodin (askikaarre 17) perustukset on tehty maaliskuussa 26. Myös tämän ryömintätilan pohjalla on kevytsoraa 15-2 cm. Perustukset ovat betonielementtejä ja niitä ei ole eristetty sisäpuolelta. Alapohja kovalevyt on kiinnitetty kyllästetyillä laudoilla. uivauskone oli tuotu ryömintätilaan mutta se ei ollut vielä käynnissä kesäkuussa ( ). Tuuletusluukkujen kierrettävät lautasventtiilit olivat kiinni. Ryömintätilasta oli avoin iso aukko (noin 6 cm x 7 cm) laudoitetun kuistin alle, joka kuitenkin syksyllä tukittiin. Ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaukset tehtiin Gemini Dataloggersin Tinytalk mittareilla, joiden suhteellisen kosteuden mittausalue on - 95% ja lämpötilan C. Ryömintätilan jokaisessa lohkossa oli omat anturit ja ne mittasivat ryömintätilan lämpötilaa ja suhteellista kosteutta ilmatilan korkeussuunnassa keskeltä. Mittauspisteet ryömintätiloissa sekä ulkoilman mittauspiste (Vaajatalon autokatoksen räystään alla) on esitetty uva 2 ja uva 3.

6 T 574 RH 8663 UIVAUSONE T 6824 RH 8772 T 2225 RH T RH 8771 uva 2 Vaajatalon (kevytsoraperustus ja EPS eristys sisäpuolella) mittauspisteet (uusi kuivauskone,kuva 8, sijaitsi alkuperäisen kuivauskoneen kanssa samassa lohkossa)

7 Avoin aukko lasiverannan alle ja ulkoilmaan T RH T RH UIVAUSONE T RH uva 3 Avainkodin (betonielementtiperustus) mittauspisteet (kuivauskone siirrettiin myöhemmin pohjakuvan alimpaan lohkoon) Mittaustulokset Mittauksien alkaessa ( ) Vaajatalon ryömintätilan pohjalla oli jäätä (tilaelementit 1ja 2). Työmaan kertoman mukaan kuivauskone laitettu ryömintätilaan toukokuun lopulla, jolloin myös ulkoilmaventtiilit oli tukittu (EPS). uivauskone (Woods15 DS15 LO) alkoi käydä toukokuun alussa (työmaan kertoman mukaan).

8 esä 27 Lämpötila ummankin ryömintätilan lämpötilat seurasivat ulkoilman lämpötilaa, joka on tyypillistä ryömintätiloille. Ryömintätilojen ensimmäisen kesän lämpökäyttäytymisessä on kuitenkin selvä ero; Vaajatalo, jossa jäätä oli vielä mittausjakson aikana on selvästi kylmempi, keskimäärin noin 3-4 C. Avainkodin terassin alla oli myös koko kesän auki iso aukko, joka tehostaa ryömintätilan tuuletusta merkittävästi, ja näin lämmittää ja kuivattaa ryömintätilaa. Huomionarvoista on, että ensimmäisenä kesänä kevytrakenteisempi ja perustuksiltaan paremmin eristetty ryömintätila (Vaajatalo) on silti kylmempi kuin Avainkoti johtuen juuri jäästä sekä tuuletuksen heikkoudesta MH OH vieressä H Vaajatalo Lämpötila ( o C) uva 4 Vaajatalon lämpötila eri lohkoissa ensimmäisen kesän aikana

9 RT + OH MH Avainkoti Lämpötila ( o C) uva 5 Avainkodin ryömintätilan eri lohkojen lämpötila ensimmäisen kesän aikana. Suhteellinen kosteus Myös ryömintätilan suhteellinen kosteus seurasi kohtuullisen hyvin ulkoilman suhteellista kosteutta. uitenkin Vaajatalo oli selvästi kosteampi kuin Avainkoti. Vaajatalossa jäätä oli mittausten aloitushetkellä selvästi enemmän kuin Avainkodissa. Vaajatalossa havaittiin myös paikallista homekasvua muutamassa kohdassa sekä lautojen osittaista lievää tummumaa. Homekasvu oli vain rakenteen pinnassa joka puhdistettiin. Vaikka Vaajatalon ryömintätila oli selvästi termiseltä kapasiteetiltaan pienempi (harkko perustus ja kevytsora pohja) Avainkotiin verrattuna (betoninen perustus ja sora pohja), oli sen suhteellinen kosteus selvästi korkeampi. Tämä johtui nimenomaan ryömintätilassa vielä olevasta jäästä, joka hidasti kuivumista. Lisäksi Avainkodissa oli avoinaisesta luukusta johtuen selvästi parempi tuuletus. uivauskoneen teho oli selvästi liian pieni näin suurelle kuormitukselle. ummassakin ryömintätilassa havaittiin pientä pinnassa olevaa homekasvustoa alapohjassa. Vaajatalon homekasvusto pinnassa oli runsaampaa. asvusto kuitenkin puhdistettiin, eikä se uusinut Avainkodissa. Vaajatalossa sitävastoin kasvustoa tuli ajoittain lisää, kunnes uusi kuivauskone asennettiin.

10 uva 6 Avainkodin alapohjan pintakontaminaatio (vasen) ja puhdistamisen jälkeen kesän lopussa (oikea). 1 Vaajatalo 9 Suhteellinen kosteus (%) MH OH vieressä 1 H uva 7 Vaajatalon ensimmäisen kesän suhteellinen kosteus eri ryömintätilan lohkoissa.

11 1 Avainkoti Suhteelinen kosteus (%) RT + OH 2 1 MH uva 8 Avainkodin ensimmäisen kesän suhteellinen kosteus eri ryömintätilan lohkoissa. Syksy 27 ja talvi Syyskuun lopussa (3.9.27) Vaajataloon asennettiin uusi kuivain, joka on kanavoitu jokaiseen lohkoon. uivain kierrättää ilmaa ja puhaltaa jokaiseen lohkoon kuivatettua ilmaa. Tämä näkyy erittäin selvästi ryömintätilan kuivumisena. Lämpötiloissa ei ole havaittavissa suurta muutosta uva 9 Vaajataloon asennettu uusi kuivain ja ilmanjako kanavisto eri lohkoihin. anavistossa näkyvistä punaisista suuttimista (oikea kuva) ilma puhallettiin tasaisesti eri lohkoihin.

12 Avainkodissa kuivauskoneen kapasiteetti ei selvästikään riittänyt. Talvella tämä ei ole kriittistä, sillä silloin ryömintätila on niin kylmä, että olosuhteet eivät ole otollisia homekasvustolle. Sitä vastoin keväällä ja alku kesästä ongelmia alkaa esiintyä. Lisäksi Avainkodissa oli jäätymisen kanssa ongelmia. uivauskone oli pitkiä aikoja toimimatta, kuva 1. uva 1 uivain pahoin jäässä, Avainkoti tammikuu Vaajatalo Uusi kuivauskone MH OH vieressä H Lämpötila ( o C) uva 11. Vaajatalon lämpötila syksyllä ja talvella.

13 RT + OH MH Avainkoti Lämpötila ( o C) Uusi kuivauskone uva 12. Avainkodin lämpötilat. Helmikuun lopussa asennettiin uusi kuivauskone, joka selvästi nosti ryömintätilan lämpötilaa joka lohkossa. 1 Vaajatalo 9 Suhteellinen kosteus (%) Uusi kuivauskone 2 MH OH vieressä 1 H uva 13. Vaajatalon suhteellinen kosteus. Syyskuun 27 lopussa asennettu uusi kuivauskone nosti aluksi hieman suhteellista kosteutta, mutta lähti nopeasti pienentämään kosteuspitoisuutta.

14 1 Avainkoti Suhteelinen kosteus (%) Uusi kuivauskone RT + OH 2 1 MH uva 14. Avainkodin suhteellinen kosteus. evät ja kesä 28 Avainkotiin on helmikuun lopulla asennettu uusi kuivain. uivain on selvästi tehokas. Aluksi ryömintätila on ollut varsin lämmin, jopa reilusti yli 2 C yhdessä lohkossa. Tämä on myös selvästi heijastunut suhteellisiin kosteuksiin, jotka ovat laskeneet merkittävästi. Lämpötilataso on kuitenkin pian (noin 2 viikon kuluttua) laskenut. Lämpötilaerot lohkojen välillä ovat tasoittuneet. Suhteellinen kosteus tippui lämpötilan nousun johdosta reippaasti (jopa alle 4% yhdessä lohkossa) ja mittausjakson lopussa se oli kaikissa lohkoissa alle 8%, eli varsin hyväksyttävällä tasolla.

15 RT + OH MH Uusi kuivauskone Avainkoti Lämpötila ( o C) uva 15. Avainkodin lämpötila. 1 Avainkoti Suhteelinen kosteus (%) RT + OH 2 Uusi kuivauskone MH uva 16. Avainkodin suhteellinen kosteus.

16 Vaajataloon on asennettu kuivain toimii hyvin ja jakaa ilman jokaiseen lohkoon. Mittaustuloksista sekä Vaajataloissa tehdyistä havainnoista voidaan todeta, että ryömintätila on kuiva ja hyvin toimiva. Suhteellinen kosteus ryömintätilassa vaihtelee 6-75% välillä ollen varsin kuiva. Ryömintätilan suhteellinen kosteus on hieman noussut, mutta sillä olisi keskimäärin varaa nousta vielä noin 5%. eittiölohko on hieman kosteampi (noin 5-1%) kuin muut kaksi lohkoa. Lämpötila ei laskenut juurikaan alle 5 C:n mittausjaksolla. uivauskone lämmittää myös ryömintätilaa Vaajatalo MH OH vieressä H Lämpötila ( o C) uva 17.Vaajatalon lämpötila

17 1 Vaajatalo 9 Suhteellinen kosteus (%) Uusi kuivauskone 2 MH OH vieressä 1 H uva 18.Vaajatalon suhteellinen kosteus Yhteenveto ja johtopäätökset Ryömintätilainen ratkaisu on haasteellinen talviaikaisessa rakentamisessa. Tällöin riskinä on, että ryömintätilaan jää kosteutta paljon (syyssateet) joka jäätyy ja sulaa vasta seuraavana kesänä. Näin ryömintätila on pidempään kylmempi ja märkä, ja ryömintätilan suhteellinen kosteus nousee selvästi liian korkeaksi (85-95%) mikäli riittävää tuuletusta tai kuivatusta ei ole. Talvirakentamisella saadaan kuitenkin varsin toimivia ratkaisuja mikäli kosteuden tulo ryömintätilaan minimoidaan ja ensimmäisenä kesänä huolehditaan riittävästä tuuletuksesta/kuivauskoneen kapasiteetista. Mittausten perusteella sekä visuaalisten havaintojen perusteella toinen mittauskohteista toimi moitteettomasti ensimmäisenä kesänä (suhteellinen kosteus alle 75%), kun siellä oli iso tuuletus luukku auki (Avainkoti, iso luukku terassin alla). Mikäli kuivauskone ei ole riittävän tehokas tai ei riitä huuhtelemaan kaikkia ryömintätilan eri lohkoja, on vanha totuus kissanluukut auki kesällä toimiva vaihtoehto. Tämä on myös energiatehokkaampi keino kuivattaa ryömintätila erityisesti ensimmäisenä kesänä talvirakentamisen jälkeen. Tällöin tuuletusluukkujen koko on kuitenkin oltava riittävä, tavanomaiset venttiilit yhdistettynä luonnolliseen tuuletukseen eivät ole silloin riittäviä. Eivät edes silloin kun ryömintätilan pohjalla on eristävää kevytsoraa massiivisen soran sijasta. orkea suhteellinen kosteus ryömintätilassa ei ole ongelmallinen talvella, jolloin myös ryömintätila on kylmä. Tällöin olosuhteet eivät ole otollisia homekasvustolle.

18 Suosituksia ryömintätilan pitäisi rakentamiselle ja huoltamiselle: Talvirakentamisessa sadevesien ja lumentulo on estettävä mahdollisimaan hyvin. Ryömintätilan pohjalle suositellaan kevytsoraa 2-3 cm, sillä se pienentää ryömintätilan lämpökapasiteettia Tärkeintä homeen torjunnan kannalta on, että pinta ei ole eritysen hygroskooppinen ja että siinä on homeen kasvua hillitseviä tehoaineita. Puuosat ryömintätilassa voidaan myös tehdä esim. kuivasta kestopuusta. Suojaamaton höylätty lauta on yleensä vähemmän herkkä homehtumiselle kuin sahapintainen lauta, ja käyttämällä homeenestoaineita sisältäviä puunsuoja-aineita pinnan suojaukseen voidaan herkkyyttä pienentää. Mikäli ryömintätila on hyvin toimiva, ei homeesta kuitenkaan yleensä synny ongelmia, mikäli kosteus- ja lämpöolot pysyvät homeen kasvun kannalta hallittuina (pinnan RH alle 8 9 % lämpötilasta ja vaikutusajasta riippuen. kts. alla oleva kuva). uvassa jatkuvien kosteus- ja lämpötilaolojen kriittiset vaikutusajat homeen kasvun alkamiselle, männyn pintapuu. Asunnon koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto on suositeltavaa, sillä se pienentää paine-eroa ryömintätilan ja asunnon välillä. Ideaalisesti ryömintätila olisi alipaineinen asuntoon nähden. Tämä on kuitenkin käytännössä varsin hankala toteuttaa, mikäli asunto ei ole ylipaineinen. äyntiluukku ryömintätilaan pitäisi sijoittaa asunnon ulkopuolelle mahdollisten hajujen ja epäpuhtauksien kulkeutumisen vuoksi. Ensimmäisen kesän tehostettu tuuletus on toimiva tapa, mikäli tuuletusluukut ovat riittävän suuria ja niitä on riittävästi huuhtelemaan koko ryömintätila (vanha kissanluukut periaate).

19 Luukut pitää muistaa sulkea syyskuussa. Tämän jälkeen riittää normaali tuuletus tai vaihtoehtoisesti kuivaimen käyttö. Mikäli kuivauskonetta käytetään, on se kanavoitava jokaiseen lohkoon. oneen jäätyminen on estettävä. Energiatehokkuuden vuoksi ei ole mielekästä kuivattaa ryömintätila suhteellista kosteutta alle 75%:n. Myös talviaikaan ei ole mielekästä lämmittää ja kuivattaa ryömintätilaa turhaan. un ryömintätila on kylmä, ei suurempikaan suhteellinen kosteus ole otollinen homeenkasvulle. uivaimen toimintaa on tarkkailla ja varmistuttava, että se ei ole pitkiä aikoja poissa toiminnasta lämpiminä jaksoina.

20 Lähdeluettelo Airaksinen M., Arvela H., Ilmanvaihto- ja radontutkimukset Tuusulan asuntomessualueella, (Ventilation and radon study in Tuusula building faire area, in Finnish), Helsinki University of Technology, HVAC-laboratory, Report B 73, 22 Arvela H., 1995, Residental Radon in Finland: Sources, Variation, Modelling and Dose Comparisons, Academic dissertation, Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety, STU-A124, Helsinki, Finland Lehtinen T. & Viljanen M., 1991, Puurakenteisen lämpöalapohjan rakennusfysikaalinen toiminta (Building physical behaviour of timber ground floor with warm crawl space), Helsinki University of Technology, Laboratory of Structural Engineering and Building Physics, Report 21, Espoo, Finland Åberg O., 199, The unventilated crawl space foundation, Heat and moisture transfer in buildings research papers 199, Lund Institute of Technology, Report TVBH-316, Lund, 1991, Samulesson I., 1994, Moisture control in crawl space, ASHRAE Technical Data Bull. 1 (3), 58-64, Louisiana, USA Svensson C., 21, Effekter av åtgärder i uteluftsventilerade krypgrunder med fukt- och mögelskada, En undersökning med utgångspunkt i Småhusskadenämndens arkiv, Lund Technical University, Avdelningen för Byggnadsfysik, Report TVBH-338, Lund Sweden urnitski J., 2, Humidity control in outdoor-air-ventilated crawl spaces in cold climate by means of ventilation, ground covers and dehumidification, Dissertation, Helsinki University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Laboratory of Heating, Ventilating and Air Conditioning, Report A3, Espoo Airaksinen M., 23, Moisture and fungal spore transport in outdoor air ventilated crawl spaces in cold climate, Dissertation, Helsinki University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Laboratory of Heating, Ventilating and Air Conditioning, Report A7, Espoo

21 Mittauspisteet Vaajatalo askikaarre 16 (harmaa) Ryömintätilan pohjalla jäätä kun mittaukset aloitettiin huhtikuussa (tilaelementit 1 ja 2). Perustukset tehty syksyllä 26. Ryömintätilan pohjalla kevytsora evytsoraharkot, ryömintätilan puolelta ulkoilmaa vasten oleva muuri eristetty styroksilla. Alapohjan kovalevyt kiinnitetty käsittelemättömillä laudoilla. Työmaan kertoman mukaan kuivauskone laitettu toukokuun lopulla, jolloin myös ulkoilmaventtiilit tukittu styroksilla. uivauskone Woods15 DS15 LO, työmaan mukaan kuivauskone alkoi käymään toukokuun alussa. Uusi kuivauskone ja ilmanjako kaikkiin lohkoihin asennettu syyskuun 27 lopussa. LIITE 1 T 574 RH 8663 UIVAUSONE T 6824 RH 8772 T 2225 RH T RH 8771

22 Mittauspisteet Avainkoti askikaarre 17 (punainen) Perustukset tehty maaliskuussa 26. Ryömintätilan pohjalla kevytsora. Betonielementti, Betoninen ulkomuuri, ei sisäpuolista eristystä. ovalevyt alapohjaan kiinnitetty kyllästetyillä laudoilla uivauskone tuotu ryömintätilaan, mutta ei vielä kiinni sähkössä. Tuuletusluukut kiinni (kierrettävät venttiilit) Avoin aukko lasiverannan alle ja ulkoilmaan T RH T RH UIVAUSONE T RH

23 Vaajatalo MH OH vieressä H Lämpötila ( o C)

24 1 Vaajatalo 9 Suhteellinen kosteus (%) Uusi kuivauskone, 2 ilmanjako lohkoihin MH OH vieressä 1 H

25 RT + OH MH Avainkoti Uusi kuivauskone Lämpötila ( o C)

26 1 Avainkoti Suhteelinen kosteus (%) RT + OH Uusi kuivauskone 2 MH

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta 1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät

Lisätiedot

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 /

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 / PERUSTUSRATKAISUT Leca sora ryömintätilassa 3-12 / 19.11.2010 korvaa esitteen 3-12 / 1.6.2005 www.e-weber.fi LECA SORA RYÖMINTATILASSA Kuva 1: Ryömintätilainen Leca perustus. Ryömintätilan toimiva tuuletus,

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT LOPPURAPORTTI 19.4.17 VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT. KOSTEUDET SEKÄ PAINESUHTEET JA ILMAVIRRAT) Yleistä

Lisätiedot

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I VÄLIRAPORTTI 13 I.8.17 VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT. KOSTEUDET SEKÄ PAINESUHTEET JA ILMAVIRRAT) Yleistä

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML 3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jorma Heikkinen, Miimu Airaksinen Luottamuksellinen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys 1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

RVP-S-RF-61 RYÖMINTÄTILAISEN ALAPOHJAN KOSTEUDEN POISTO EI TOIMI

RVP-S-RF-61 RYÖMINTÄTILAISEN ALAPOHJAN KOSTEUDEN POISTO EI TOIMI RAKENNUSVIRHEPANKKI SUUNNITTELU - RAKENNUSFYSIIKKA Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä. Virhekortista

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat

Lisätiedot

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet

Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet Betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimet Tuomo Ojanen & Jyri Nieminen VTT Betonirakenteiden lämpötekninen toimivuus Tuuletettujen betonirakenteiden lämmönläpäisykertoimen laskentamenetelmiä sekä uritetun

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/ Kartoitusraportti Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/3920 5.5.2015 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista

Lisätiedot

Tuulettuvien yläpohjien toiminta

Tuulettuvien yläpohjien toiminta 1 Tuulettuvien yläpohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät Suositukset

Lisätiedot

Tuuletettu puualapohja

Tuuletettu puualapohja Tuuletus max 8 800 mm 1.0 ALAPOHJAN TUULENSUOJA Tuulensuojalevyt tulee kiinnittää jokaiselta reunaltaan ja tukea siten, että levyyn ei synny haitallisia taipumia. Levyjen jatkokset tehdään tukilautojen

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Pitäsköhä näitä suojata jotenki?

Pitäsköhä näitä suojata jotenki? Pitäsköhä näitä suojata jotenki? Satuin kuulemaan otsikon mukaisen kysymyksen, jonka esitti pientalon rakentaja/rakennuttaja kuorma-autokuskille. Autokuski nosti villapaketit nättiin nippuun lähes tyhjälle

Lisätiedot

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Hyvinvointia työstä Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Erkki Kähkönen, Kari Salmi, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen ja Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen?

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen? Hankesuunnittelu Suunnittelu Toteutus Seuranta Tiiviysmittaus Ilmavuotojen paikannus Rakenneavaukset Materiaalivalinnat Rakennusfysik. Suun. Ilmanvaihto Työmenetelmät Tiiviysmittaus Puhdas työmaa Tiiviysmittaus

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008. Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008. Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008 Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin ja kosteustekninen toimivuus Tilaaja: Termex-Eriste Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-02869-08 1 (5) Tilaaja

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Sisäilmastoseminaari Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset

Sisäilmastoseminaari Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset Sisäilmastoseminaari 2013 03 13 Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset havainnot korjauskohteissa. Kennolevyn vaikutus rakenteiden

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 25.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA

LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA 10.3.2009 TkT Juha Vinha Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, 10.3.2009 Ylivieska YLEISTÄ Lämmöneristyksen

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito

KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito KOULUN ILMANVAIHTO Tavoitteet: Oppilaat tiedostavat ikkunoiden vaikutuksen koulun energiatehokkuuteen/ energiankulutukseen. Ikkunoilla on suuri vaikutus siihen, miten koulussa lämmitetään ja miten ilmanvaihto

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki 18.8.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 1-12, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon kunta

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013 Tommi Riippa 18.4.2013 LISÄERISTÄMINEN Lämpöä eristävän materiaalin lisäämisellä rakenteen lämmöneristävyys kasvaa Energian kulutus vähenee, mutta rakenteen ulko-osien olosuhteet huononevat Lisäeristeen

Lisätiedot

Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT- S-04065-09 Uuden Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin ja kosteustekninen toimivuus Tilaaja: Termex-Eriste Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT- S-04065-09 1 (5) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerrostalo /rivitalo

Ilmanvaihto kerrostalo /rivitalo Ilmanvaihto kerrostalo /rivitalo Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja

Lisätiedot

Yleistiedot 1.1. Tutkimuksen. Tilaaja: Porvoon kaupunki. WSP Finland Oy Heikkiläntie Helsinki. tekijä: Tiimipäällikkö Paulus Hedenstam.

Yleistiedot 1.1. Tutkimuksen. Tilaaja: Porvoon kaupunki. WSP Finland Oy Heikkiläntie Helsinki. tekijä: Tiimipäällikkö Paulus Hedenstam. Tutkimusraportti Gammelbacka skola, Porvooo Projekti 308141 19.9.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 3 1. 1. Yleistiedot... 3 1. 2. Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus...

Lisätiedot

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä.

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. Mökissä on yksi kerros jonka yläpuolella on avoin tila katteen alla. Kuvan vasemmalla puolella näkyy avoin terassi, sen yläpuolella olevaa kattoa

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS Jari Lehesvuori 1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN, ONKO 50-LUVULLA RAKENNETUN JA 80- LUVULLA PERUSKORJATUN

Lisätiedot

Hiilidioksidimittausraportti

Hiilidioksidimittausraportti Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen FRAME YLEISÖSEMINAARI 8.. Sakari Nurmi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 8.. Haasteita Massiivirakenteiset seinät (hirsi-, kevytbetoni-

Lisätiedot

BETONI&MUOVIMATTO&KOSTEUS ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN

BETONI&MUOVIMATTO&KOSTEUS ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN ASIANTUNTIJASEMINAARI MASSIIVISTEN LATTIARAKENTEIDEN KOSTEUS ENNEN JA JÄLKEEN PÄÄLLYSTÄMISEN Kiia Miettunen, Ramboll Finland Oy KOHTEIDEN TAUSTATIEDOT Kohde 1: - Liimattava muovimatto (PUR-pinta ja ESD)

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin

Lisätiedot

Rakennustyömaan energiakatselmus

Rakennustyömaan energiakatselmus 1 Rakennustyömaan energiakatselmus Osa-alue Tulos Organisointi ja tiedonhallinta 64,3 % Aukkojen sulkeminen 83,3 % Kuivatus ja tuuletus 75,6 % Lämmityslaiteet ja lämpötila 89,6 % Kalusto 25,0 % Yhteensä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia:

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

Ikkunan tuuletusluukkuun liitetyn ulkoilmaventtiilin Velco VT 100

Ikkunan tuuletusluukkuun liitetyn ulkoilmaventtiilin Velco VT 100 YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE1638/01 1 (6) Tilaaja Terveysilma Oy Peter Schlauf Sänkitie 21 00391 Helsinki Tilaus Tilaus maililla 19.02.2001/P. Schlauf Yhteyshenkilö VTT:ssä Keijo Kovanen

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

Vapaasti tuulettuvan radonputkiston vaikutus sisäilman radonpitoisuuteen

Vapaasti tuulettuvan radonputkiston vaikutus sisäilman radonpitoisuuteen Vapaasti tuulettuvan radonputkiston vaikutus sisäilman radonpitoisuuteen kenttätutkimuksia Olli Holmgren ja Hannu Arvela Säteilyturvakeskus i i 13.3.2013, 3 Helsinki Esitelmän sisältö Yleistä radonista

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Uusimpia kokemuksia verhoseinistä

Uusimpia kokemuksia verhoseinistä Uusimpia kokemuksia verhoseinistä Alapohjan lämmityskapasiteetti VENE Verkostot karjatalouden edistäjinä OULU - EDEN 7.2. 212 Tapani Kivinen, MTT Jorma Heikkinen VTT Ismo Heimonen VTT Uusimpia kokemuksia

Lisätiedot

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Esityksen sisältö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Höyrynsulku, Ilmansulku vai molemmat? ISOVER

Lisätiedot

Uusien talojen radontutkimus 2016

Uusien talojen radontutkimus 2016 Uusien talojen radontutkimus 2016 Olli Holmgren, Katja Kojo ja Päivi Kurttio Säteilyturvakeskus Sisäilmastoseminaari Helsinki Sisältö Johdantoa Radonlähteet ja enimmäisarvot Radontorjuntamenetelmät: radonputkisto

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot