Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos kohentui

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos kohentui"

Transkriptio

1 SSP Yhtiöt Oy Osavuosikatsaus Julkaisuvapaa kello 10:00 Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos kohentui SSP Yhtiöt Oy- konsernin liikevaihto oli 24,5 M kaudella 1-6/2012 (1-6/2011: 24,0 M ). Kytkettyjen kuituliittymien määrä nousi 5700 kappaleeseen, mikä merkitsee 58 % kasvua edellisen vuoden vastaavasta lukemasta. Rakennettu kuituverkko ulottuu nyt talouteen, joten kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 34 %. Operatiivinen käyttökate parani 0,5 M nousten 13 %:iin liikevaihdosta ja vastaavasti operatiivinen liikevoitto kääntyi plussalle 0,2 M parannuksella. Edellisen vuoden tulokseen sisältyi 1,4 M myyntivoitto Lohjan Puhelin Oy:n osakkeiden myynnistä, minkä johdosta liikevoitto jäi ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuotta heikommaksi. Kuituverkkojen liittymismaksut ja verkkokaupan volyymi painottuvat loppuvuoteen. SSP Yhtiöille on siten tunnusomaista sekä liikevaihdon että tuloksen merkittävä painotus loppuvuoteen. Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 4,6 M. Investoinnit kohdistuivat pääosin kuituverkkoon. Katsauskauden keskeiset tunnusluvut SSP Yhtiöt - konsernissa (M ): Operatiivinen Operatiivinen tulos*) muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-6/ Liikevaihto 24,5 24,0 2 % 24,0 2 % 52,4 Käyttökate 3,2 4,1-21 % 2,7 19 % 8,3 Liikevoitto 0,1 1,3-93 % -0,1 193 % 2,3 Liikevoitto % 0,4 % 5,4 % -0,4 % 4,3 % Tilikauden voitto 0,4 1,4 0,0 1,9 Käyttö-ja sijoitusomaisuus 64,1 61,5 4 % 61,5 4 % 69,3 Vaihto-ja rahoitusomaisuus 27,6 36,2-24 % 36,2-24 % 25,5 Oma pääoma 83,1 86,9-4 % 86,9-4 % 85,0 Vieras pääoma 8,6 10,9-21 % 10,9-21 % 9,8 Liikevoitto /osake ,15 Tilikauden voitto /osake ,99 Oma pääoma/osake *) Operatiivinen tulos 1-6 /2011 = yhtiön tulos ilman Lohjan Puhelimen osakkeista saatua myyntivoittoa. Mahdollistaa operatiivisen tuloksen vertailukelpoisuuden 1-6 / 2012 jaksolla.

2 SSP Yhtiöt Oy 2 Liikevaihdon taulukko 1-6/12 1-6/ Myynti ja huolto 13,1 12,5 29,3 Liikenne 1,3 1,5 2,9 Vuokrat 2,8 2,6 5,6 Perusmaksut 7,4 7,4 14,7 Liikevaihto yhteensä 24,5 24,0 52,4 Operaattoriliiketoiminta Operaattoriliiketoiminnassa raportoidaan SSP Yhtiöt Oy, SSPNET Operaattorit ja palvelut ja Lohjan Kuitua Oy, jotka kattavat seuraavat liiketoiminnan alueet: SSPNET Liiketoiminta kuluttajille ja yrityksille, SSPNET Yritysratkaisut - liiketoiminta, operaattorit ja palvelut, liiketoiminnan kehitys ja hallinto. Valokaistaverkon liittymämyynti on jatkunut alkuvuoden hyvällä budjetoidulla tasolla. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on myyty lähes 2000 uutta Valokaistaliittymää. Taloudellisen taantuman arvioidaan vaikuttavan jonkin verran myynnin kehittymiseen loppuvuodesta. Uudisrakentaminen ja liittymien kytkentä käynnistyivät laajamittaisesti roudan sulamisen jälkeen. Yhtiön avoimen valokuitupohjaisen tilaajaverkon yhteiskäyttö operaattorien kesken laajeni, ja usean operaattorin palveluja sisältäviä tuotteita tuotiin valokuituverkon loppuasiakasmarkkinoille. Valokaistaliittymien määrä kpl 6/12 6/11 Kasvu Kytketyt liittymät % Rakennettu kanta % Palvelupakettien määrä kpl 6/12 6/11 Muutos Data % Puhe % TV % Operaattoriliiketoiminnan palveluiden markkinatilanne pysyi katsauskaudella lähes muuttumattomana. Datapalveluissa laajakaistaliittymäpoistuma oli -1 %. Kupariliittymissä oli poistumaa ja kuituliittymissä kasvua. Puhepalveluiden poistuma jatkui -10 % tasolla. TV palveluiden käyttö lisääntyi edelleen 6 % kuituverkon laajentumisen myötä. Konsernin Yritysratkaisut -yksikön toiminta on jakson aikana jatkanut tasaista kehitystä. Yritysten tietoteknisten ympäristöjen kehittäminen on edelleen ollut hyvin aktiivista. Virtualisointi ja erilaiset paikalliset pilvipalvelut ovat olleet entistä useamman yrityksen ratkaisu. Valokuituverkkoon perustuvat nopeat ja vikasietoiset yhteydet ovat olleet myös yhä useamman yrityksen valinta. Yhteyden osana erilaiset tietoturvapalvelut ovat myös kiinnostaneet yrityksiä. Yhtiö solmi katsauskauden aikana sopimuksen keskeisen tietojärjestelmän uudistamisesta. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on kokonaisuudessaan tuotannossa vuoden 2013 alkupuolella. Ratkaisun jälkeen Forssan Seudun Puhelimen ja SSP Yhtiöiden fuusio saadaan päätökseen. Tietojärjestelmän uskotaan tuovan huomattavan tehostamismahdollisuuden.

3 SSP Yhtiöt Oy 3 Verkkokauppaliiketoiminta Jimm's PC-store Oy:n liikevaihto kasvoi maltillisesti 3,5 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vuoteen 2011 ollen 10,6 M (10,2 M ). Yhtiön operatiivinen liikevoitto jäi nollatasolle. Suurin yksittäinen tuoteryhmä oli PC-tietokoneiden komponentit ja seuraavana kannettavat tietokoneet, sekä Jimm's:n oman brändin pelikoneet. Jimm s toimii laitehankkijana koko SSP Yhtiöt Oy konsernin kuluttajatuotteille. Maaliskuussa 2010 avattu SSPNET verkkokauppa perustuu Jimm sin kehittämään JimmBot verkkokauppa-alustaan ja myymäläjärjestelmään. Yhtiö tähtää 100 %:een toimintaan verkkokaupassa ja panostaa internet kaupankäyntiin. Yhtiön ainoa toimipiste sijaitsee Turussa ja työllistää 38 henkilöä. Sijoitukset Rahamarkkinasijoitukset: Yhtiöllä on pitkäjänteinen ja matalan riskin sijoituspolitiikka, jonka mukaisesti yhtiön rahoitusomaisuutta sijoitetaan. Yhtiön sijoitusvarallisuuden arvo oli katsauskauden lopussa 14 M. Arvo sisältää myös pitkäaikaisissa saamisissa olevat joukkovelkakirjalainat. Sijoitukset jakautuvat seuraavasti: talletukset ja niihin verrattavat 28 %, rahoituslaitosten ja suuryritysten joukkovelkakirjat 43 % ja kotimaiset pörssiosakkeet 29 %. Suorat ICT toimintaan liittyvät omistukset: SSP Yhtiöt- konserni omisti tilikauden lopussa puhelinyhtiöitä seuraavasti: 13 % Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:stä, 9 % Paraisten Puhelin Oy:stä, 6 % Ikaalisten - Parkanon Puhelin Oy:stä ja 48 % S4F Holding Oy:stä, joka puolestaan omisti 4 % Anvia Oyj:stä. Lisäksi SSP omistaa suoraan 0,5 % Anvia Oyj:stä. Finnetin yhteisyhtiöitä SSP Yhtiöt omisti seuraavasti: 49 % Gridit Oy:stä, 47 % Länsilinkki Oy:stä, 27 % Softera Oy:stä, ja 20 % FNE Finland Oy:stä. Gridit Oy on päättänyt keskittyä toimimaan teleyhtiöiden yhteisenä hankintaorganisaationa ja luopua sähköisten palveluiden kauppapaikan tietojärjestelmästä vuoden 2012 loppuun mennessä. Muutoksen seurauksena SSP tulee kirjaamaan alas Gridit Oy:n arvon taseessaan 1,2 M kuluvan tilikauden aikana. Katsauskaudella on tehty sopimus, jolla SSP Yhtiöt myy 42 % IT yhtiö Vilkas Group Oy:tä muille yhtiön omistajille. Optinet Oy:n omistus myytiin aiemmin katsauskaudella. Kaupoista tuloutuu vähäinen myyntivoitto. Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa Emoyhtiön kokonaan omistama SSP Palvelut Oy on sulautunut emoyhtiöön Sulautumisilla yksinkertaistettiin konsernirakennetta. Yhtiö vahvisti omistustaan Lohjan Kuitua Oy:ssä ostamalla vähemmistöosakkaan osakkeet Täten SSP Yhtiöiden osuus Lohjan Kuitua Oy:stä on noussut 96 prosenttiin johtuen osakekaupasta ja tammikuussa toteutetusta suunnatusta osakeannista. Katsauskauden jälkeen SSP on ostanut Lohjan ATK-Palvelun liiketoiminnan. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 198 (edellinen vuosi 212). Katsauskaudella maksettiin palkkoja 4,2 M (edellinen vuosi 4,4 M ).

4 SSP Yhtiöt Oy 4 Hallinnon alkuvuoden päätökset ja hallintoelimet SSP Yhtiöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti, että yhtiö maksaa osinkoa 25 euroa/osake. Osingot on maksettu katsauskaudella. Hallintoneuvoston jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin uudelleen Haapanen Maarit, Järvi Olli, Koivusalo Senja, Koskinen Seppo, Leppävirta Merja, Salokangas Jari, Väre Pekka. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin Kyyrä Jaana, Rasilainen Anni ja Simola Juha. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankinnan valtuuksista ei saavuttanut tarvittavaa määräenemmistöä. Hallitus Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Jukka Hulkkonen ja varapuheenjohtajana Eino Järvinen sekä jäseninä Seppo Juntti, Elise Lepinsalo-Harju, Matti Leino ja Tapani Venho. Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon kuuluvat Joenpalo Ilkka (puheenjohtaja), Kirjonen Kirsti (varapuheenjohtaja), Koivisto Kimmo, Kontio Juha, Linnamäki Helena, Mattila Hannu, Pättiniemi Johanna, Raikkonen Kari, Rantakokko Antti, Roos Jukka, Viitaniemi Vesa, Aalto Ari, Halkilahti Jaakko, Huupponen Juhani, Häyrynen Jouko, Kuusisto Leena, Luukka Timo, Rantala Mika T, Salonen Jukka, Setälä Matti, Haapanen Maarit, Järvi Olli, Koivusalo Senja, Koskinen Seppo, Kyyrä Jaana, Leppävirta Merja, Rasilainen Anni, Salokangas Jari, Simola Juha, Väre Pekka. Toimitusjohtaja ja johto Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Esko Miikkulainen. Muut johtoryhmän jäsenet ja heidän vastuualueensa ovat: Johanna Heinilä Tietohallinto/CIO; Antti Järvinen Verkkokauppa ja Jimm s PC-Store Oy; Teija Kantola talous ja hallinto; Antti Riikonen SSPNET Yritysratkaisut; Riku Päärni SSPNET Operaattorit ja Palvelut ja Ari Ringborg SSPNET Liiketoiminta. Yhtiön uutena toimitusjohtaja aloittaa DI Veli-Matti Viitanen. Esko Miikkulainen jää eläkesopimuksensa mukaisesti eläkkeelle Osakepääoma ja osakkeet SSP Yhtiöt Oy:n osakepääoma tilikauden lopussa oli ,32 euroa (edellinen vuosi ,32). Osakkeiden kokonaismäärä oli (edellinen vuosi ). Osakemäärä väheni omien osakkeiden hankinnan ja mitätöinnin tuloksena. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Hallituksella on oikeus päättää hankkia osakkeita myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 5000 kappaletta. Osakkeiden hankintahinta on osakkeiden kulloinenkin markkinahinta hankinta-ajankohtana, kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 700 euroa. Vuonna 2011 hallitus käytti valtuutusta ja hankki 2000 osaketta hintaan 500 euroa osakkeelta. Osakkeiden osakasrekisteriin kirjatut kaupat vuoden aikana edustavat 1,3 % (2,1 %) osakekannasta. Näiden kauppojen osakekohtaiset hinnat vaihtelivat välillä ( ) euroa keskihinnan ollessa 429 (528) euroa. Kauden päättyessä yhtiöllä oli yhteensä (noin 28000) osakkeenomistajaa.

5 SSP Yhtiöt Oy 5 Suurimmat omistajat: Finlaysonin Forssan teht. sairauskassa 1,5 % Salon kaupunki 1,5 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1,1 % Salon Osuuspankki 1,1 % Kymen Puhelin Oy 0,9 % Etelä-Satakunnan Puhelin 0,6 % Salon Seudun Sanomat Oy 0,6 % Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 0,4 % Etelän Puhelin Oy 0,4 % Laitilan Puhelin Osk 0,4 % Konserniyhtiöiden hallussa on 389 yhtiön emoyhtiön osaketta. Liiketoiminnan näkymät Yhtiö arvioi loppuvuoden operatiivisen tuloksen paranevan selkeästi alkuvuoden tasosta liiketoimintojen loppuvuosipainotuksen ja toteutettujen säästötoimien ansiosta. Myös koko vuoden operatiivisen tuloksen ennakoidaan muodostuvan edellisvuotta paremmaksi. Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen voi vaikuttaa ennusteeseen. Tilikauden tuloksen odotetaan jäävän edellisvuotta heikommaksi kertaluonteisen alaskirjauksen Gridit Oy:n osakeomistuksen johdosta. Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja suuntaa-antavia lukuja konsernin tuloskehityksestä. Konserniyhdistelyssä ei ole huomioitu konsernin osakkuusyritysten vaikutusta, eikä yhdistelyä ole tehty konsernitilinpäätöksen laatimissääntöjen mukaisesti. Lisätietoja: SSP Yhtiöt Oy Toimitusjohtaja Esko Miikkulainen, puh , , Talousjohtaja Teija Kantola, puh , SSP Yhtiöt Oy (SSPNET) tuottaa iloa elämään ja tehoa toimintaan. Se tarjoaa tietoliikenteen ja tietotekniikan korkealuokkaisia ja asiakaslähtöisiä palveluja sekä investoi merkittävästi kuituverkkoihin. Nettipalveluja se tarjoaa erityisesti Salon, Forssan, Lohjan ja Loimaan seutukunnilla. Konserniin kuuluu valtakunnallisesti suosittu tietotekniikan verkkokauppa Jimm s PC- Store Oy. Konsernin vuosiliikevaihto on noin 50 Me ja henkilöstön määrä noin 190. Konsernin taseen loppusumma on noin 100 Me ja omavaraisuus 90 %. (ks. SSP Yhtiöt Oy on Finnet-Liitto ry:n jäsen.