TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 1.1.2011.- 31.12.2011"

Transkriptio

1 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS

2 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 11 TULOSLASKELMA 12 TASE 13 RAHOITUSLASKELMA 14 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAATIMISPERIAATTEET PYSYVÄT VASTAAVAT JA POISTOT VAIHTO-OMAISUUS LASKENNALLISET VEROT LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT HENKILÖSTÖKULUT JOHDON PALKAT JA PALKKIOT KESKIMÄÄRÄINEN HENKILÖSTÖ TILIKAUDELLA POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT TILINPÄÄTÖSSIIRROT VÄLITTÖMÄT VEROT PYSYVÄT VASTAAVAT, AINEETTOMAT HYÖDYKKEET PYSYVÄT VASTAAVAT, AINEELLISET HYÖDYKKEET PYSYVÄT VASTAAVAT, SIJOITUKSET TYTÄRYRITYKSET OSAKKUUSYRITYKSET VAIHTO-OMAISUUS SAAMISET SIIRTOSAAMISET JA LASKENNALLISET VEROSAAMISET RAHOITUSARVOPAPERIT OMA PÄÄOMA JAKOKELPOISET VARAT TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA SIIRTOVELAT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 25 KIRJANPITOKIRJAT 26 TOSITELAJIT 26 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 27 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 27

3 SSP Yhtiöt Oy 3 TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Toimintaympäristö Vuoden 2011 aikana yleinen taloudellinen epävarmuus lisääntyi. Teollisuuden rakennemuutos, erityisesti Salon talousalueella, näyttää vaikuttavan uusien hankintojen tekemiseen. Normaali suhdannevaihtelu vaikuttaa vain vähän tietoliikenteen käyttöön. Internet muokkaa toimintaympäristöämme voimakkaasti niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Vuodelle 2011 ominaista oli sosiaalisen median roolin nousu kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Työn tekemisen tapa ja rytmi muuttuvat olennaisesti. Netti koskettaa kaikkia, kun esimerkiksi vanhustenhuollon tai turvallisuuden palveluja voidaan toteuttaa netin yli. Kaupan volyymeja siirtyy merkittävästi verkkokauppaan. Televisiomme muuttuvat tietokoneiksi ja saavat edelleen lisää kokoa ja teräväpiirtoisuutta. Ohjelmia katsomme oman aikataulun mukaan ja elokuvia katsomme netin kautta. Tietotekniikan prosessointi- ja tallennuskapasiteettia tuotetaan jatkossa keskitetysti myös ns. pilvipalveluina. Telealalle toimintaympäristön muutos tarkoittaa nopeuksien ja siirtokapasiteetin tarpeen voimakasta kasvua koko näköpiirissä olevan tulevaisuuden ajan. Kymmenessä vuodessa kapasiteettitarpeen ennustetaan kasvavan useita satoja kertoja nykyisestä. Mobiili ja kiinteä verkko lähestyvät rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan toisiaan. Kapasiteetti toteutetaan kuiduilla ja liikkumisen vapaus tehdään radioverkoilla. Toimialan sääntely on ollut muuttumassa entistä tiukemmaksi. Jos sääntelyn kehitys jatkuu nykyiseen suuntaan, se muodostaa uhkatekijän pitkän aikavälin investointien tuotoille. Myrsky Tapaninpäivänä 2011 koetteli yhtiötä huomattavasti. Palvelukatkojen lisäksi kustannusvaikutukset muodostuivat huomattaviksi. SSP:n strategia SSP:n missiona on tuottaa iloa elämään ja tehoa toimintaan. SSP on päättänyt olla aktiivinen uuden infrastruktuurin toteuttaja. Investoimme merkittävästi kuituverkkoihin ja niiden kautta saataviin korkealaatuisten palvelujen välittämiseen. Verkkoja toteutamme alueilla, joilla on riittävä asiakaskysyntä. Yhtiö toimii kuitenkin pääsääntöisesti alueilla, joilla isot operaattorit eivät tee vastaavia toteutuksia. Olemme jo nyt kuituverkoilla johtava toimija Suomessa suhteessa vastuualueeseemme. Toimintamallimme lähtee vahvasta asiakaspalvelusta ja asiakkaan lähellä toimimisesta. Hyvin laajasti ja paikallisesti omistettuna yhtiönä olemme varmistamassa paikallista kilpailukykyä hyvällä infrastruktuurilla. Maassamme tarvitaan infrastruktuurin kilpailukyvyn turvaamiseksi laajasti toteutetut kuituverkot. Investointi on massiivinen - useita miljardeja euroja. Kaupunkien ydinkeskustat toteutuvat ilman erityisiä toimia, mutta valtaosa maamme haja-asutusalueiden rakentamisesta edellyttää vahvaa tahtoa investointeihin sekä viranomaisten linjauksia, joiden perusteella pitkävaikutteiset investoinnit uskalletaan tehdä.

4 SSP Yhtiöt Oy 4 Konsernin kehittyminen ja kannattavuus SSP Yhtiöt -konsernin liikevaihto tilikaudella 2011 oli 52,4 M. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 8,2 %. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin konsernirakenteen muuttumisesta edellisen tilikauden aikana. Forssan Seudun Puhelin Oy sulautui SSP Yhtiöt Oy:öön Konsernin liikevoitto kehittyi suotuisasti verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 2,3 M eli 4,3 % liikevaihdosta. Tilikauden liikevoittoon sisältyy 1,6 M suuruinen kertaluontoinen myyntivoitto Lohjan Puhelin Oy osakkeiden myynnistä. Konsernitulokseen sisältyy liikearvon poistoja 0,5 M (edellinen vuosi 1,3 M ). Konsernin tilikauden tulos oli 1,9 M (edellinen vuosi -0,6 M ). Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 2,3 % (edellinen vuosi 0,0 %). Keskeisten tunnuslukujen kehitys SSP Yhtiöt -konsernissa: Liikevaihto (1000 euroa) Liikevoitto (1000 euroa) Liikevoiton osuus liikevaihdosta (%) 4,3 % -2,2 % 6,3 % Tilikauden voitto (1000 euroa) Oman pääoman tuotto (%) 1,6 % -0,9 % 0,2 % Sijoitetun pääoman tuotto (%) 2,3 % 0,0 % 5,6 % Omavaraisuusaste (%) 90,32 % 89,60 % 90,69 % Liikevoitto/osake, euroa 23,15-10,81 90,83 Konserni investoi pääasiassa valokuituverkkoihin sekä palvelutuotantoon yhteensä 12,1 M (edellinen vuosi 12,4 M ). Operaattoriliiketoiminta Operaattoriliiketoiminnassa raportoidaan SSP Yhtiöt Oy, SSP Palvelut Oy ja Lohjan Kuitua Oy, jotka kattavat seuraavat liiketoiminnan alueet: SSPNET Liiketoiminta kuluttajille ja yrityksille, Yritysratkaisut - liiketoiminta, Liiketoiminnan kehitys ja hallinto. Katsauskaudella operaattoriliiketoiminnan palveluiden markkinatilanteessa tapahtui seuraavat muutokset: datapalvelut laajakaistaliittymäpoistuma oli jaksolla -1 %. Puhepalveluiden poistuma jatkui -9 % tasolla. TV palveluiden käyttö lisääntyi edelleen kasvaen 8 % vertailuajankohtaan nähden. Keskeisten palvelupakettien vertailukelpoiset määrät olivat: Palvelupakettien määrä kpl 12/11 12/10 Muutos Data % Puhe % TV % Yhtiön avoimen valokuitupohjaisen tilaajaverkon yhteiskäyttö operaattorien kesken käynnistyi ja usean operaattorin palveluja sisältäviä tuotteita tuotiin valokuituverkon loppuasiakasmarkkinoille.

5 SSP Yhtiöt Oy 5 Valokuituliittymien määrä kpl 12/11 12/10 Kasvu Kytketyt liittymät % Rakennettu kanta % Yrityspalvelu on vahvistanut toimintaansa asiantuntijapalveluilla. SSP toimii yritysten kumppanina sekä IT ratkaisujen suunnittelussa että ylläpidossa. Yritysten kiinnostus tehokkaisiin valokuituverkkoihin on jatkunut kasvu-uralla. Yrityspalveluyhteyden kautta hoidetaan yritysten palveluita modulaarisesti yhä laajemmin. Uusimpina mahdollisuuksina ovat konesalipalvelut. Tuotteistuksessa ovat parhaillaan virtuaalipalvelinratkaisut ja ohjelmistot palveluna. Yritysten ICT ympäristöjen tukipalveluiden myynti on myös jatkunut kasvu-uralla. Yhä useampi yritys on luottanut NETRatkaisujen ICT Care tukipalveluun. Salon kaupunki kilpailutti tietoverkon ylläpidon, kehittämisen ja yhteydet. SSP Yhtiöt Oy voitti kilpailutuksen ja hanke on nyt toteuttamisvaiheessa. Hanke on merkittävä konsernin mittakaavassa ja luo edellytyksiä nopeiden kuituyhteyksien laajentumisen alueelle. Osana yhtiön valokuitustrategiaa SSP toteutti vuoden aikana kattavasti yhteyksiä alueen tukiasemakohteille. Kasvavan kysynnän myötä SSP päivitti ja aktivoi operaattoriasiakkailleen merkittävästi uusia hyvin korkean kapasiteetin mobiililiikenteen runkoyhteyksiä. Yhtiö käynnisti myös kahden uuden mastokohteen rakentamisen. Operaattoritoiminnan liikevaihto oli 28 M (24 M ) ja operatiivinen liikevoitto noin 4 % (noin 2 %). Liiketoiminta ei kasvanut, kun otetaan huomioon vuoden 2010 fuusio. Tehostuksilla luotua kannattavuutta alensivat kohonneet poistot. Verkkokauppaliiketoiminta Sijoitukset Kesäkuussa toteutetun strategiamuutoksen seurauksena yhtiön toimipisteet Helsingissä ja Tampereella lakkautettiin ja yhtiö keskittyi entistä paremmin verkkokauppa-asiakkaiden palvelemiseen ilmaisten toimituskulujen ja pidemmän asiakaspalvelun aukioloajan muodossa. Tämä strategiamuutos osoittautui menestykseksi ja vuoden 2011 tulos on selvästi voitollinen. Jimm s PC-Store Oy:n myynti pysyi vuoden 2010 lukemissa huolimatta määrätietoisesta heikkokatteisen tarjooman karsimisesta. Tietokoneet ja niiden komponentit ovat yhtiön keskeiset tuoteryhmät. Jimm s toimii laitehankkijana koko SSP Yhtiöt Oy konsernin kuluttajatuotteille ja SSPNET verkkokauppa perustuu Jimm sin kehittämään JimmBot verkkokauppa-alustaan ja myymäläjärjestelmään. Verkkokauppaliiketoiminnan liikevaihto oli 23,8 M (24,5 M ) ja operatiivinen liikevoitto +2,8 % (-1,2 %). Rahamarkkinasijoitukset: Yhtiöllä on pitkäjänteinen ja matalan riskin sijoituspolitiikka, jonka mukaisesti yhtiön rahoitusomaisuutta sijoitetaan. Yhtiön sijoitusvarallisuuden arvo oli tilinpäätöshetkellä 18 M. Arvo sisältää myös pitkäaikaisissa saamisissa olevat joukkovelkakirjalainat. Sijoitukset jakautuvat seuraavasti: talletukset ja niihin verrattavat 44 %, rahoituslaitosten ja suuryritysten joukkovelkakirjat 33 % ja kotimaiset pörssiosakkeet 23 %. Yhtiö on kirjannut alas pörssiosakkeiden arvonalennusta tilikauden päättyessä 0,7 M. Sijoitusvarallisuuden arvo tilinpäätöshetkellä oli 0,3 M kirjanpitoarvoa korkeammalla.

6 SSP Yhtiöt Oy 6 Suorat ICT toimintaan liittyvät omistukset: SSP -konserni omisti tilikauden lopussa puhelinyhtiöitä seuraavasti: 13 % Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:stä, 9 % Paraisten Puhelin Oy:stä, 6 % Ikaalisten - Parkanon Puhelin Oy:stä ja 48 % S4F Holding Oy:stä, joka puolestaan omisti 4 % Anvia Oyj:stä. Lisäksi SSP omistaa suoraan 0,5 % Anvia Oyj:stä. Finnetin yhteisyhtiöitä SSP omisti seuraavasti: 49 % Gridit Oy:stä, 47 % Länsilinkki Oy:stä, 27 % Softera Oy:stä, ja 20 % FNE Finland Oy:stä. SSP omisti tilikauden päättyessä IT - yhtiöitä seuraavasti: Vilkas Oy 42 % ja Optinet Oy 23 %. Optinetin myynnistä on esisopimus, jonka mukaisesti SSP myy omistuksensa todennäköisesti vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana. SSP myi omistamansa 26 % osuuden sijoitusyhtiö Lohjan Puhelin Oy:stä Finda Oy:lle ja PHP liiketoiminta Oy:lle. Myös konserniin kuuluneet tytäryhtiöt Lohjan Puhelintalo Oy ja Herttakunkku Oy siirtyivät kaupan myötä Finda Oy:lle. Kaupasta tuloutui konsernille noin 1,6 M myyntivoitto. Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa Emoyhtiön kokonaan omistamat Bootstrap Oy ja MKM Invest Oy ovat sulautuneet emoyhtiöön Emoyhtiön kokonaan omistama SSP Palvelut Oy on sulautunut emoyhtiöön Sulautumisilla yksinkertaistettiin konsernirakennetta. Bootstrap Oy:n kokonaan omistama CC-Faindit Oy on purkautunut Yhtiöllä ei ollut liiketoimintaa. Yhtiö myi omistamansa Forssavisio Oy:n osakkeet pienosakkaille elokuussa SSP Palvelut Oy:n kuituverkon asennustoimintoja myytiin liiketoimintakaupalla TLT Connection Oy:lle. Osakkuusyhtiöinä konsernitilinpäätöksessä käsitellään tilinpäätöksessä Gridit Oy, Länsilinkki Oy, Softera Oy, S4F Holding Oy, Vilkas Group Oy ja Optinet Oy, joiden tulosvaikutus on -0,5 M. (edellinen vuosi -0,1 M ). Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin tilikaudella 211. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna Forssan Seudun Puhelimeen sulautumisen johdosta. Konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden päättyessä 186 henkilöä Henkilöstö Palkat ja palkkiot (1000 euroa) Tutkimus ja kehitystoiminta Konserni käytti liiketoimintamallien ja palvelujen kehittämiseen alle 1 % liikevaihdosta (edellinen vuosi 1 %, vuonna ,5 %). Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot on kirjattu tilikauden kuluksi. Rahoitus ja tase Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella 2011 oli 6,8 M (edellinen vuosi 4,1 M ). Konsernin taseen loppusumma on 94,8 M (edellinen vuosi 96,9 M ). Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin tulorahoituksella sekä kertynyttä rahoitusomaisuutta käyttämällä. Tilikauden lopussa 2011 konsernin omavaraisuusaste oli 90,3 % (edellinen vuosi 89,6 %). Oma pääoma osaketta kohden oli 869 euroa (edellinen vuosi 885).

7 SSP Yhtiöt Oy 7 Emoyhtiö on rahoittanut konserniyhtiöiden investointeja ja käyttöpääoman tarvetta lyhytaikaisella konsernilainoituksella. Lainoista maksetaan markkinaehtoista korkoa ja niille on asetettu turvaavat vakuudet. Osakepääoma ja osakkeet Hallinnointi SSP Yhtiöt Oy:n osakepääoma tilikauden lopussa oli ,32 euroa (edellinen vuosi ,32). Osakkeiden kokonaismäärä oli (edellinen vuosi ). Yhtiö hankki tilikaudella 2000 omaa osaketta hintaan 500 euroa/ osake. Tilikauden päättyessä konsernin hallussa oli yhteensä 2778 osaketta. Näistä on päätetty mitätöidä 2386 osaketta vuoden 2012 aikana. Osakkeiden osakasrekisteriin kirjatut kaupat vuoden aikana edustavat 5 % (3 %) osakekannasta. Vertailuvuoden tiedoissa ei ole mukana Forssan Seudun Puhelimen alkuvuoden 2010 siirrot. Omien osakkeiden hankinta mukaan lukien 7 % osakkeista oli tilikauden aikana kaupan kohteina. Näiden kauppojen osakekohtaiset hinnat vaihtelivat välillä ( ) euroa keskihinnan ollessa 507 (553) euroa. Vuoden 2011 päättyessä yhtiöllä oli yhteensä osakkeenomistajaa (28 094). Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Hallituksella on oikeus päättää hankkia osakkeita myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 5000 kappaletta. Osakkeiden hankintahinta on osakkeiden kulloinenkin markkinahinta hankintaajankohtana, kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 700 euroa. Hallitus käytti valtuutusta ja hankki tilikaudella 2000 osaketta hintaan 500 euroa osakkeelta. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista, jossa yhtiö antaa uusia maksullisia osakkeita enintään kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti hallituksen valitsemille tahoille, kun tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta tilikaudella. SSP Yhtiöt Oy:n johtamisjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiölle hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee yhtiön hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tilikaudella 2011 hallintoneuvosto kokoontui 3 kertaa ja hallitus 14 kertaa. Yhtiökokoukset SSP Yhtiöt Oy:n varsinaisen yhtiökokous oli Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet omien osakkeiden hankintaan ja suunnattuun antiin. Tilintarkastajaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin KHT-Yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Henttula. Hallintoneuvosto Tilikaudella hallintoneuvostoon ovat kuuluneet Puheenjohtaja Ilkka Joenpalo, Varapuheenjohtaja Kirsti Kirjonen ja jäsenet Ari Aalto, Maarit Haapanen, Jaakko Halkilahti, Jukka Hulkkonen, Juhani Huupponen, Jouko Häyrynen, Olli Järvi, Kimmo Koivisto, Senja Koivusalo, Juha Kontio, Seppo Koskinen, Leena Kuusisto, Merja Leppävirta, Helena Linnamäki, Timo Luukka, Hannu Mattila, Juha Mielikäinen, Johanna Pättiniemi, Kari Raikkonen, Antti Rantakokko, Mika T. Rantala, Jukka Roos, Mauri Salo, Jari Salokangas, Jukka Salonen, Matti Setälä, Vesa Viitaniemi ja Pekka Väre.

8 SSP Yhtiöt Oy 8 Hallitus Hallitukseen ovat tilivuonna 2011 kuuluneet puheenjohtajana Raimo Honkanen ja varapuheenjohtajana Eino Järvinen sekä jäseninä Seppo Juntti, Elise Lepinsalo-Harju, Matti Leino ja Tapani Venho. Vuonna 2012 hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Jukka Hulkkonen ja varapuheenjohtajana Eino Järvinen sekä jäseninä Seppo Juntti, Elise Lepinsalo-Harju, Matti Leino ja Tapani Venho. Toimitusjohtaja ja johto Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Esko Miikkulainen. Esko Miikkulainen jää eläkkeelle eläkesopimuksensa mukaisesti. Yhtiön on aloittanut uuden toimitusjohtajan haun. Muut johtoryhmän jäsenet ja heidän vastuualueensa ovat: Johanna Heinilä Tietohallinto/CIO alkaen; Antti Järvinen, Verkkokauppa ja Jimm s PC Store Oy alkaen; Teija Kantola, Talous ja hallinto alkaen; Antti Riikonen NET Ratkaisut alkaen; Riku Päärni SSP Palvelut Oy ja Ari Ringborg NET Liiketoiminta. Laajennettuun strategioita valmistelevaan johtoryhmään kuuluvat edellisten lisäksi johtajat Jari Lahti ja Sakari Syrjälä NET Liiketoiminnasta. Tytäryhtiöiden hallitukset koostuvat pääosin johtoryhmän jäsenistä. Laskentakäytäntö Ympäristö SSP Yhtiöt Oy tytäryhtiöineen noudattaa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä ja laatii tilinpäätöksensä tämän (FAS) mukaisesti. Yhtiössä ei ole vireillä suunnitelmia kansainväliseen laskentakäytäntöön siirtymiseksi (IFRS). Tietoliikenne on muihin liikenne- ja kommunikointimuotoihin verrattuna ympäristöä säästävää ja energiataloudellista ja toimialana edistää kestävän kehityksen periaatteita. SSP:n tietoliikennetoiminnan ympäristörasitus on vähäinen ja yhtiö on investoinut merkittävästi laitetilojen energiankulutuksen alentamiseen sekä tilojen ympäristöystävälliseen vapaajäähdytykseen. Oikeudenkäynnit ja viranomaisasiat SSP Yhtiöt Oy:llä ei ole vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yrityksen tulokseen. Riskit ja riskienhallinta SSP-konsernin liiketoiminta on perustekijöiden osalta pitkäjänteistä. Lyhyellä aikavälillä muutokset jäävät melko vähäisiksi. Kuitumyynnin onnistuminen vaikuttaa olennaisesti myös lyhyen aikavälin tulokseen. Pitkällä aikavälillä muutokset voivat puolestaan olla huomattavia. Kuituverkkojen kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Jos kuluttajat kuitenkin päättävät pysyä pienimuotoisessa nettikäytössä, mobiiliverkot voivat muodostaa yhtiön kannattavuudelle merkittävän riskin. Toimialan sääntely voi vaikuttaa kannattavuuteen. Suurimmat riskit muodostuvat kuituverkon mahdollisesta hintasääntelystä tai hintakatosta. Myös kuituvuokraus voi muodostaa selkeän toiminnallisen riskin. Kapasiteetin vuokrausta yhtiö ei pidä riskinä vaan mahdollisuutena.

9 SSP Yhtiöt Oy 9 Yhtiö seuraa aktiivisesti sääntelyn kehitystä. Jos sääntely uhkaa vaarantaa investointien kannattavuuden, yhtiö tulee uudelleen tarkastelemaan investointipolitiikkaansa ja rajaamaan toiminta-aluetta. Kuituinvestoinnit haja-asutusalueilla edellyttävät asiakkaiden merkittävää omaa panosta esimerkiksi liittymismaksun muodossa. Näin yhtiö voi hallita sääntelyriskiä. Viestintävirasto on määrännyt yhtiölle laajakaistan yleispalveluvelvoitteen Salon ja Forssan seutukunnilla, koska viraston mukaan yhtiöllä on näillä alueilla selkeästi parhaat edellytykset toteuttaa palvelut kaikille asukkaille. Muiden operaattoreiden verkkojen kehittyessä yleispalveluvelvoite voi poistua. Lisäksi viestintävirasto on määräämässä yhtiölle kupariverkon vuokraukseen hintakaton. Yksittäisten alueiden palveluiden ylläpito voi muodostua kohtuuttoman kalliiksi suhteessa liiketoiminnan mahdollisuuteen. Yhtiön toimintojen monipuolistuessa ja verkostoituessa myös alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden toteutuvat riskit näkyvät yhtiön palveluissa. Tilikauden jälkeiset oleelliset tapahtumat Yhtiöllä ei ole tilikauden jälkeen olennaisia tapahtumia. Tilikauden näkymät Konserni tavoittelee merkittävää tulosparannusta vuosille 2012 ja Toimintatapoja tehostetaan ja yksinkertaistetaan. Kuituverkon liittymien myynnin onnistumisella on merkittävä vaikutus tulokseen. Kuituliittymien kaupan uskotaan säilyvän hyvällä tasolla, jolloin konserni jatkaa aktiivista investointia kuituverkkoihin. Laajakaistan markkinatilanteella ja kiinteän puhelinverkon hyödyntämisen laajuudella voi olla selkeä vaikutus tuloskehitykseen. Jimm s PC-Storen liiketoiminnan uskotaan vähintään säilyttävän vuoden 2011 kannattavuustason. Osinkoesitys SSP Yhtiöt Oy:n oma pääoma on taseen mukaan ,19 euroa ja jakokelpoiset varat ,07 euroa, josta tilikauden tulos on ,46 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että SSP Yhtiöt Oy jakaa vuodelta 2011 osinkoa 25 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Tilikauden tuloksen ollessa ,46 euroa, ylimenevä osa ,54 euroa jaetaan edellisten tilikausien voittovaroista. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

10

11 SSP Yhtiöt Oy 11 SSP Yhtiöt Oy TASEKIRJA

12 SSP Yhtiöt Oy 12 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , , , ,70 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,95 Materiaalit ja palvelut , , , ,11 Henkilöstökulut , , , ,95 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,39 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,96 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , , ,24 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta , ,30 Rahoitustuotot , , , ,73 Rahoituskulut ja arvonalennukset , , , ,15 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SAT.ERIÄ , , , ,82 Satunnaiset erät 0,00 0, ,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , , , ,82 Tilinpäätössiirrot , ,34 Tuloverot , , , ,59 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta , ,05 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , ,57

13 SSP Yhtiöt Oy 13 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , , ,28 Aineelliset hyödykkeet , , , ,58 Sijoitukset , , , ,03 Pitkäaikaiset saamiset , , , ,66 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , , , ,49 Saamiset Lyhytaikaiset , , , ,56 Rahoitusarvopaperit , , , ,60 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,49 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,04 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,32 Muu sidottu oma pääoma , , , ,00 Sij.vapaan oman pääoman rahasto , , , ,36 Edellisten tilikausien voitto , , , ,48 Tilikauden voitto , , , ,57 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,73 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,97 PAKOLLISET VARAUKSET , , , ,16 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , , , ,62 Lyhytaikainen , , , ,56 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,18 VASTATTAVAA , , , ,04

14 SSP Yhtiöt Oy 14 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut , , , ,75 Liiketoiminnan muista tuot. saadut maksut , , , ,82 Maksut liiketoiminnan kuluista , , , ,58 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,99 Maksetut korot , , , ,75 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,27 Saadut osingot liiketoiminnasta , , , ,00 Maksetut välittömät verot , , , ,33 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,18 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,82 Luovutukset aineell.ja aineett.hyödykkeistä , , , ,67 Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos , , , ,30 Investoinnit uusiin sijoituksiin , , , ,23 Luovutukset sijoituksista , , , ,43 Muiden sijoitusten tuloutukset , , , ,46 Investointien rahavirta (B) , , , ,79 Rahoituksen rahavirta: Osakepääoman muutos , ,00 0,00 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , , , ,00 Omien osakkeiden hankinta ,00 0, ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) , , , ,61 Rahavarat tilikauden alussa , , , ,06 FSP:n taseelta siirtyneet rahavarat , ,39 0, ,39 Fuusioissa siirtyneet rahavarat ,00 0, ,97 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,84

15 SSP Yhtiöt Oy 15 LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön lisäksi kaikki ne yhtiöt, joissa emoyhtiöllä oli suoraan tai välillisesti tilikauden lopussa yli 50 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai joissa emoyhtiöllä on hallituksen jäsenten enemmistön nimittämis- ja erottamisoikeus. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja keskinäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedot on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöiksi katsotaan yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja vähintään 20 %:n välitön tai välillinen osakeomistus. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. 2. PYSYVÄT VASTAAVAT JA POISTOT Pysyvien vastaavien tasearvot perustuvat suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyihin alkuperäisiin hankintamenoihin. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käytössä olevan pysyvien vastaavien hankintamenosta vuotuisina tasapoistoina arvioidun pitoajan mukaan tai menojäännöspoistona. Ohjeelliset pitoajat eri pysyvien vastaavien ryhmissä ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Rakennukset Rakennukset (uudistukset) Keskuslaitteistot Siirtoverkko Optinen verkko Asiakaslaitteet Asiakaslaitteet Muut telelaitteet ja kalusto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 25 vuotta tasapoisto 15 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 20% menojäännnöspoisto 20 vuotta tasapoisto 4 vuotta tasapoisto 3 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto Yhtiö on arvioinut käyttöomaisuuden taloudellista pitoaikaa ja muuttanut vuoden 2011 alusta poistokäytäntöä seuraavasti: Valokuituverkkojen poistoaika on muutettu 16 vuoden tasapoistosta 20 vuoden tasapoistoihin. Siirtoverkkojen poistoaikaa on muutettu 12 vuoden tasapoistosta 20 % menojäännöspoistoksi ja verkon teknisten järjestelmien poistoaikaa on lyhennetty 7 vuodesta 5 vuoteen. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden arvioitu käyttöaika on alle kolme vuotta, on kirjattu vuosikuluksi. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. 3. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihintaan. Myymälöiden ja verkkokaupan vaihto-omaisuus arvostetaan hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. 4. LASKENNALLISET VEROT Tilikaudelle kuuluvat verot on jaksotettu suoriteperusteisesti. Emo- ja tytäryhtiön taseisiin sisältyvä poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Laskennallinen verovelka tai saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöshetken välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. 5. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Myynti ja huolto , , , ,21 Liikenne , , , ,72 Vuokrat , , , ,54 Perusmaksut , , , ,23 Liikevaihto yhteensä , , , ,70

16 SSP Yhtiöt Oy MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT Vuokratuotot , , , ,40 Liiketoiminnan ja pysyvien vastaavien myyntivoittoja , , , ,43 Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,12 Muut liiketoiminnan tuotot yhteensä , , , ,95 7. MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,25 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,69 Materiaalit yhteensä , , , ,94 Ulkopuoliset palvelut , , , ,17 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,11 8. HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , , ,38 Eläkekulut , , , ,55 Muut henkilösivukulut , , , ,02 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,95 Konsernin johdolla on mahdollisuus normaalia työeläkeikää aikaisempaan eläkkeeseen. Yhtiöllä on vapaaehtoinen lisäeläkevakuutus, joka kattaa täysimääräisesti yhtiön vastuut eläkeaikana ja jonka kulut kirjataan työsuhteen aikana kuluksi. 9. JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Hallituksen jäsenet , , , ,00 Hallintoneuvoston jäsenet , , , ,00 Johdon palkat ja palkkiot yhteensä , , , , KESKIMÄÄRÄINEN HENKILÖSTÖ TILIKAUDELLA Toimihenkilöt Työntekijät Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella Vakinainen henkilöstö tilikauden päättyessä

17 SSP Yhtiöt Oy POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Rakennuksista , , , ,53 Siirtoverkosta , , , ,97 Keskuslaitteista , , , ,02 Asiakaslaitteista , , , ,78 Atk-ohjelmista ja muista aineettomista hyödykk , , , ,25 Muista telelaitteista, koneista ja kalustosta , , , ,84 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , , , ,39 Konserniliikearvon poisto , ,18 Poistot yhteensä , , , , RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) , ,30 Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 0, ,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 0,00 0, , ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , , , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,32 Muilta , , , ,41 Arvonalentumiset pysyvien vast. sijoituksista , , , ,95 Arvonal. vaihtuvien vast. rahoitusarvopapereista , , , ,45 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,75 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , TILINPÄÄTÖSSIIRROT Emoyhtiö Emoyhtiö Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Rakennukset , ,67 Siirtoverkko , ,72 Keskuslaitteet , ,68 Asiakaslaitteet , ,32 Atk-ohjelmistot 0, ,44 Muut telelaitteet, koneet ja kalusto , ,73 Poistoeron muutos yhteensä , , VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot tilikaudelta , ,82 0, ,58 Tuloverot edellisiltä tilikausilta 0,00 0,00 0, ,99 Laskennallisten verojen muutos , , ,62 0,00 Välittömät verot yhteensä , , , ,59

18 SSP Yhtiöt Oy PYSYVÄT VASTAAVAT, AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ja hyödykkeet Hankintameno , , , ,98 Lisäykset , , , ,57 Lisäykset ja oikaisut fuusion johdosta , , , ,72 Hankintameno , , , ,27 Kertyneet poistot , , , ,74 Vähennykset ja oikaisut fuusion johdosta ,36 0, ,01 0,00 Tilikauden poisto , , , ,25 Kertyneet Poistot , , , ,99 Kirjanpitoarvo , , , ,28 Konserni Konserni Konsernin liikearvo Hankintameno , ,87 Lisäykset 0, ,45 Hankintameno , ,32 Kertyneet poistot , ,83 Tilikauden poisto , ,18 Kertyneet Poistot , ,01 Kirjanpitoarvo , ,31 Aineett. hyödykkeiden kirjanpitoarvo , , , ,28

19 SSP Yhtiöt Oy PYSYVÄT VASTAAVAT, AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet Hankintameno , , , ,78 Lisäykset 915,91 0,00 915,91 0,00 Lisäykset fuusion johdosta 0, ,53 0, ,53 Hankintameno , , , ,31 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,79 Lisäykset , , , ,17 Lisäykset ja muutokset fuusion johdosta , , , ,44 Hankintameno , , , ,40 Kertyneet poistot , , , ,00 Loppuunpoistettujen hyödykkeiden poistot , ,95 Tilikauden poisto , , , ,53 Kertyneet Poistot , , , ,53 Kirjanpitoarvo , , , ,87 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,31 Lisäykset , , , ,57 Lisäykset ja muutokset fuusion johdosta , , , ,36 Vähennykset , ,14 Hankintameno , , , ,24 Kertyneet poistot , , , ,89 Vähennykset ja muutokset fuusion johdosta ,78 0, ,33 0,00 Tilikauden poisto , , , ,61 Kertyneet Poistot , , , ,50 Kirjanpitoarvo , , , ,74 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , , , ,27 Lisäykset , , , ,35 Vähennykset , , , ,04 Hankintameno , , , ,58 Kirjanpitoarvo , , , ,58 Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo , , , ,50 Pysyvien vastaavien hankintamenoihin on sisällytetty tilikauden osalta aiemmin kokonaan poistettujen hyödykkeiden hankinta-arvot.

20 SSP Yhtiöt Oy PYSYVÄT VASTAAVAT, SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno , ,95 Lisäykset fuusion johdosta 0, ,90 Arvonalennukset 0, ,23 Vähennykset ,23 0,00 Hankintameno , ,62 Kirjanpitoarvo , ,62 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Kirjanpitoarvo , , , ,15 Lisäykset ,46 0, ,46 0,00 Lisäykset fuusion johdosta 0, ,54 0, ,54 Vähennykset , , , ,00 Arvonalennukset 0, , , ,00 Kirjanpito , , , ,69 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,65 Lisäykset , , , ,70 Lisäykset fuusion johdosta 0, ,57 0, ,57 Siirrot ryhmien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset , , , ,20 Arvonalennukset , ,61 Hankintameno , , , ,72 Kirjanpitoarvo , , , ,72 Sijoitusten kirjanpitoarvo , , , ,03 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy sijotuksia kahteen Sentica Partnersin hallinnoimaan pääomasijoitusrahastoon, joiden kirjanpitoarvo on yhteensä ,31 euroa. Yhtiöllä on kattamatonta sijoitussitoumusta jäljellä rahastoihin yhteensä ,50 euroa, joka on esitetty liitetietojen vastuulaskelmassa.

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SSP Yhtiöt Oy:n eteni vahvasti Valokaista-verkoilla - Operatiivinen tulos kohentui

SSP Yhtiöt Oy:n eteni vahvasti Valokaista-verkoilla - Operatiivinen tulos kohentui SSP Yhtiöt Oy Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2012 Julkaisuvapaa 3.5.2012 kello 10:00 SSP Yhtiöt Oy:n eteni vahvasti Valokaista-verkoilla - Operatiivinen tulos kohentui SSP Yhtiöt Oy- konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos kohentui

Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos kohentui SSP Yhtiöt Oy Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Julkaisuvapaa 15.8.2012 kello 10:00 Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos kohentui SSP Yhtiöt Oy- konsernin liikevaihto oli 24,5 M kaudella 1-6/2012

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos jatkaa nousuaan

Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos jatkaa nousuaan SSP Yhtiöt Oy Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Julkaisuvapaa 30.10.2012 kello 14:00 Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos jatkaa nousuaan Kytkettyjen kuituliittymien määrä nousi 6431 kappaleeseen,

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot