TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 1.1.2011.- 31.12.2011"

Transkriptio

1 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS

2 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 11 TULOSLASKELMA 12 TASE 13 RAHOITUSLASKELMA 14 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAATIMISPERIAATTEET PYSYVÄT VASTAAVAT JA POISTOT VAIHTO-OMAISUUS LASKENNALLISET VEROT LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT HENKILÖSTÖKULUT JOHDON PALKAT JA PALKKIOT KESKIMÄÄRÄINEN HENKILÖSTÖ TILIKAUDELLA POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT TILINPÄÄTÖSSIIRROT VÄLITTÖMÄT VEROT PYSYVÄT VASTAAVAT, AINEETTOMAT HYÖDYKKEET PYSYVÄT VASTAAVAT, AINEELLISET HYÖDYKKEET PYSYVÄT VASTAAVAT, SIJOITUKSET TYTÄRYRITYKSET OSAKKUUSYRITYKSET VAIHTO-OMAISUUS SAAMISET SIIRTOSAAMISET JA LASKENNALLISET VEROSAAMISET RAHOITUSARVOPAPERIT OMA PÄÄOMA JAKOKELPOISET VARAT TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA SIIRTOVELAT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 25 KIRJANPITOKIRJAT 26 TOSITELAJIT 26 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 27 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 27

3 SSP Yhtiöt Oy 3 TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Toimintaympäristö Vuoden 2011 aikana yleinen taloudellinen epävarmuus lisääntyi. Teollisuuden rakennemuutos, erityisesti Salon talousalueella, näyttää vaikuttavan uusien hankintojen tekemiseen. Normaali suhdannevaihtelu vaikuttaa vain vähän tietoliikenteen käyttöön. Internet muokkaa toimintaympäristöämme voimakkaasti niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Vuodelle 2011 ominaista oli sosiaalisen median roolin nousu kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Työn tekemisen tapa ja rytmi muuttuvat olennaisesti. Netti koskettaa kaikkia, kun esimerkiksi vanhustenhuollon tai turvallisuuden palveluja voidaan toteuttaa netin yli. Kaupan volyymeja siirtyy merkittävästi verkkokauppaan. Televisiomme muuttuvat tietokoneiksi ja saavat edelleen lisää kokoa ja teräväpiirtoisuutta. Ohjelmia katsomme oman aikataulun mukaan ja elokuvia katsomme netin kautta. Tietotekniikan prosessointi- ja tallennuskapasiteettia tuotetaan jatkossa keskitetysti myös ns. pilvipalveluina. Telealalle toimintaympäristön muutos tarkoittaa nopeuksien ja siirtokapasiteetin tarpeen voimakasta kasvua koko näköpiirissä olevan tulevaisuuden ajan. Kymmenessä vuodessa kapasiteettitarpeen ennustetaan kasvavan useita satoja kertoja nykyisestä. Mobiili ja kiinteä verkko lähestyvät rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan toisiaan. Kapasiteetti toteutetaan kuiduilla ja liikkumisen vapaus tehdään radioverkoilla. Toimialan sääntely on ollut muuttumassa entistä tiukemmaksi. Jos sääntelyn kehitys jatkuu nykyiseen suuntaan, se muodostaa uhkatekijän pitkän aikavälin investointien tuotoille. Myrsky Tapaninpäivänä 2011 koetteli yhtiötä huomattavasti. Palvelukatkojen lisäksi kustannusvaikutukset muodostuivat huomattaviksi. SSP:n strategia SSP:n missiona on tuottaa iloa elämään ja tehoa toimintaan. SSP on päättänyt olla aktiivinen uuden infrastruktuurin toteuttaja. Investoimme merkittävästi kuituverkkoihin ja niiden kautta saataviin korkealaatuisten palvelujen välittämiseen. Verkkoja toteutamme alueilla, joilla on riittävä asiakaskysyntä. Yhtiö toimii kuitenkin pääsääntöisesti alueilla, joilla isot operaattorit eivät tee vastaavia toteutuksia. Olemme jo nyt kuituverkoilla johtava toimija Suomessa suhteessa vastuualueeseemme. Toimintamallimme lähtee vahvasta asiakaspalvelusta ja asiakkaan lähellä toimimisesta. Hyvin laajasti ja paikallisesti omistettuna yhtiönä olemme varmistamassa paikallista kilpailukykyä hyvällä infrastruktuurilla. Maassamme tarvitaan infrastruktuurin kilpailukyvyn turvaamiseksi laajasti toteutetut kuituverkot. Investointi on massiivinen - useita miljardeja euroja. Kaupunkien ydinkeskustat toteutuvat ilman erityisiä toimia, mutta valtaosa maamme haja-asutusalueiden rakentamisesta edellyttää vahvaa tahtoa investointeihin sekä viranomaisten linjauksia, joiden perusteella pitkävaikutteiset investoinnit uskalletaan tehdä.

4 SSP Yhtiöt Oy 4 Konsernin kehittyminen ja kannattavuus SSP Yhtiöt -konsernin liikevaihto tilikaudella 2011 oli 52,4 M. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 8,2 %. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin konsernirakenteen muuttumisesta edellisen tilikauden aikana. Forssan Seudun Puhelin Oy sulautui SSP Yhtiöt Oy:öön Konsernin liikevoitto kehittyi suotuisasti verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 2,3 M eli 4,3 % liikevaihdosta. Tilikauden liikevoittoon sisältyy 1,6 M suuruinen kertaluontoinen myyntivoitto Lohjan Puhelin Oy osakkeiden myynnistä. Konsernitulokseen sisältyy liikearvon poistoja 0,5 M (edellinen vuosi 1,3 M ). Konsernin tilikauden tulos oli 1,9 M (edellinen vuosi -0,6 M ). Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 2,3 % (edellinen vuosi 0,0 %). Keskeisten tunnuslukujen kehitys SSP Yhtiöt -konsernissa: Liikevaihto (1000 euroa) Liikevoitto (1000 euroa) Liikevoiton osuus liikevaihdosta (%) 4,3 % -2,2 % 6,3 % Tilikauden voitto (1000 euroa) Oman pääoman tuotto (%) 1,6 % -0,9 % 0,2 % Sijoitetun pääoman tuotto (%) 2,3 % 0,0 % 5,6 % Omavaraisuusaste (%) 90,32 % 89,60 % 90,69 % Liikevoitto/osake, euroa 23,15-10,81 90,83 Konserni investoi pääasiassa valokuituverkkoihin sekä palvelutuotantoon yhteensä 12,1 M (edellinen vuosi 12,4 M ). Operaattoriliiketoiminta Operaattoriliiketoiminnassa raportoidaan SSP Yhtiöt Oy, SSP Palvelut Oy ja Lohjan Kuitua Oy, jotka kattavat seuraavat liiketoiminnan alueet: SSPNET Liiketoiminta kuluttajille ja yrityksille, Yritysratkaisut - liiketoiminta, Liiketoiminnan kehitys ja hallinto. Katsauskaudella operaattoriliiketoiminnan palveluiden markkinatilanteessa tapahtui seuraavat muutokset: datapalvelut laajakaistaliittymäpoistuma oli jaksolla -1 %. Puhepalveluiden poistuma jatkui -9 % tasolla. TV palveluiden käyttö lisääntyi edelleen kasvaen 8 % vertailuajankohtaan nähden. Keskeisten palvelupakettien vertailukelpoiset määrät olivat: Palvelupakettien määrä kpl 12/11 12/10 Muutos Data % Puhe % TV % Yhtiön avoimen valokuitupohjaisen tilaajaverkon yhteiskäyttö operaattorien kesken käynnistyi ja usean operaattorin palveluja sisältäviä tuotteita tuotiin valokuituverkon loppuasiakasmarkkinoille.

5 SSP Yhtiöt Oy 5 Valokuituliittymien määrä kpl 12/11 12/10 Kasvu Kytketyt liittymät % Rakennettu kanta % Yrityspalvelu on vahvistanut toimintaansa asiantuntijapalveluilla. SSP toimii yritysten kumppanina sekä IT ratkaisujen suunnittelussa että ylläpidossa. Yritysten kiinnostus tehokkaisiin valokuituverkkoihin on jatkunut kasvu-uralla. Yrityspalveluyhteyden kautta hoidetaan yritysten palveluita modulaarisesti yhä laajemmin. Uusimpina mahdollisuuksina ovat konesalipalvelut. Tuotteistuksessa ovat parhaillaan virtuaalipalvelinratkaisut ja ohjelmistot palveluna. Yritysten ICT ympäristöjen tukipalveluiden myynti on myös jatkunut kasvu-uralla. Yhä useampi yritys on luottanut NETRatkaisujen ICT Care tukipalveluun. Salon kaupunki kilpailutti tietoverkon ylläpidon, kehittämisen ja yhteydet. SSP Yhtiöt Oy voitti kilpailutuksen ja hanke on nyt toteuttamisvaiheessa. Hanke on merkittävä konsernin mittakaavassa ja luo edellytyksiä nopeiden kuituyhteyksien laajentumisen alueelle. Osana yhtiön valokuitustrategiaa SSP toteutti vuoden aikana kattavasti yhteyksiä alueen tukiasemakohteille. Kasvavan kysynnän myötä SSP päivitti ja aktivoi operaattoriasiakkailleen merkittävästi uusia hyvin korkean kapasiteetin mobiililiikenteen runkoyhteyksiä. Yhtiö käynnisti myös kahden uuden mastokohteen rakentamisen. Operaattoritoiminnan liikevaihto oli 28 M (24 M ) ja operatiivinen liikevoitto noin 4 % (noin 2 %). Liiketoiminta ei kasvanut, kun otetaan huomioon vuoden 2010 fuusio. Tehostuksilla luotua kannattavuutta alensivat kohonneet poistot. Verkkokauppaliiketoiminta Sijoitukset Kesäkuussa toteutetun strategiamuutoksen seurauksena yhtiön toimipisteet Helsingissä ja Tampereella lakkautettiin ja yhtiö keskittyi entistä paremmin verkkokauppa-asiakkaiden palvelemiseen ilmaisten toimituskulujen ja pidemmän asiakaspalvelun aukioloajan muodossa. Tämä strategiamuutos osoittautui menestykseksi ja vuoden 2011 tulos on selvästi voitollinen. Jimm s PC-Store Oy:n myynti pysyi vuoden 2010 lukemissa huolimatta määrätietoisesta heikkokatteisen tarjooman karsimisesta. Tietokoneet ja niiden komponentit ovat yhtiön keskeiset tuoteryhmät. Jimm s toimii laitehankkijana koko SSP Yhtiöt Oy konsernin kuluttajatuotteille ja SSPNET verkkokauppa perustuu Jimm sin kehittämään JimmBot verkkokauppa-alustaan ja myymäläjärjestelmään. Verkkokauppaliiketoiminnan liikevaihto oli 23,8 M (24,5 M ) ja operatiivinen liikevoitto +2,8 % (-1,2 %). Rahamarkkinasijoitukset: Yhtiöllä on pitkäjänteinen ja matalan riskin sijoituspolitiikka, jonka mukaisesti yhtiön rahoitusomaisuutta sijoitetaan. Yhtiön sijoitusvarallisuuden arvo oli tilinpäätöshetkellä 18 M. Arvo sisältää myös pitkäaikaisissa saamisissa olevat joukkovelkakirjalainat. Sijoitukset jakautuvat seuraavasti: talletukset ja niihin verrattavat 44 %, rahoituslaitosten ja suuryritysten joukkovelkakirjat 33 % ja kotimaiset pörssiosakkeet 23 %. Yhtiö on kirjannut alas pörssiosakkeiden arvonalennusta tilikauden päättyessä 0,7 M. Sijoitusvarallisuuden arvo tilinpäätöshetkellä oli 0,3 M kirjanpitoarvoa korkeammalla.

6 SSP Yhtiöt Oy 6 Suorat ICT toimintaan liittyvät omistukset: SSP -konserni omisti tilikauden lopussa puhelinyhtiöitä seuraavasti: 13 % Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:stä, 9 % Paraisten Puhelin Oy:stä, 6 % Ikaalisten - Parkanon Puhelin Oy:stä ja 48 % S4F Holding Oy:stä, joka puolestaan omisti 4 % Anvia Oyj:stä. Lisäksi SSP omistaa suoraan 0,5 % Anvia Oyj:stä. Finnetin yhteisyhtiöitä SSP omisti seuraavasti: 49 % Gridit Oy:stä, 47 % Länsilinkki Oy:stä, 27 % Softera Oy:stä, ja 20 % FNE Finland Oy:stä. SSP omisti tilikauden päättyessä IT - yhtiöitä seuraavasti: Vilkas Oy 42 % ja Optinet Oy 23 %. Optinetin myynnistä on esisopimus, jonka mukaisesti SSP myy omistuksensa todennäköisesti vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana. SSP myi omistamansa 26 % osuuden sijoitusyhtiö Lohjan Puhelin Oy:stä Finda Oy:lle ja PHP liiketoiminta Oy:lle. Myös konserniin kuuluneet tytäryhtiöt Lohjan Puhelintalo Oy ja Herttakunkku Oy siirtyivät kaupan myötä Finda Oy:lle. Kaupasta tuloutui konsernille noin 1,6 M myyntivoitto. Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa Emoyhtiön kokonaan omistamat Bootstrap Oy ja MKM Invest Oy ovat sulautuneet emoyhtiöön Emoyhtiön kokonaan omistama SSP Palvelut Oy on sulautunut emoyhtiöön Sulautumisilla yksinkertaistettiin konsernirakennetta. Bootstrap Oy:n kokonaan omistama CC-Faindit Oy on purkautunut Yhtiöllä ei ollut liiketoimintaa. Yhtiö myi omistamansa Forssavisio Oy:n osakkeet pienosakkaille elokuussa SSP Palvelut Oy:n kuituverkon asennustoimintoja myytiin liiketoimintakaupalla TLT Connection Oy:lle. Osakkuusyhtiöinä konsernitilinpäätöksessä käsitellään tilinpäätöksessä Gridit Oy, Länsilinkki Oy, Softera Oy, S4F Holding Oy, Vilkas Group Oy ja Optinet Oy, joiden tulosvaikutus on -0,5 M. (edellinen vuosi -0,1 M ). Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin tilikaudella 211. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna Forssan Seudun Puhelimeen sulautumisen johdosta. Konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden päättyessä 186 henkilöä Henkilöstö Palkat ja palkkiot (1000 euroa) Tutkimus ja kehitystoiminta Konserni käytti liiketoimintamallien ja palvelujen kehittämiseen alle 1 % liikevaihdosta (edellinen vuosi 1 %, vuonna ,5 %). Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot on kirjattu tilikauden kuluksi. Rahoitus ja tase Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella 2011 oli 6,8 M (edellinen vuosi 4,1 M ). Konsernin taseen loppusumma on 94,8 M (edellinen vuosi 96,9 M ). Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin tulorahoituksella sekä kertynyttä rahoitusomaisuutta käyttämällä. Tilikauden lopussa 2011 konsernin omavaraisuusaste oli 90,3 % (edellinen vuosi 89,6 %). Oma pääoma osaketta kohden oli 869 euroa (edellinen vuosi 885).

7 SSP Yhtiöt Oy 7 Emoyhtiö on rahoittanut konserniyhtiöiden investointeja ja käyttöpääoman tarvetta lyhytaikaisella konsernilainoituksella. Lainoista maksetaan markkinaehtoista korkoa ja niille on asetettu turvaavat vakuudet. Osakepääoma ja osakkeet Hallinnointi SSP Yhtiöt Oy:n osakepääoma tilikauden lopussa oli ,32 euroa (edellinen vuosi ,32). Osakkeiden kokonaismäärä oli (edellinen vuosi ). Yhtiö hankki tilikaudella 2000 omaa osaketta hintaan 500 euroa/ osake. Tilikauden päättyessä konsernin hallussa oli yhteensä 2778 osaketta. Näistä on päätetty mitätöidä 2386 osaketta vuoden 2012 aikana. Osakkeiden osakasrekisteriin kirjatut kaupat vuoden aikana edustavat 5 % (3 %) osakekannasta. Vertailuvuoden tiedoissa ei ole mukana Forssan Seudun Puhelimen alkuvuoden 2010 siirrot. Omien osakkeiden hankinta mukaan lukien 7 % osakkeista oli tilikauden aikana kaupan kohteina. Näiden kauppojen osakekohtaiset hinnat vaihtelivat välillä ( ) euroa keskihinnan ollessa 507 (553) euroa. Vuoden 2011 päättyessä yhtiöllä oli yhteensä osakkeenomistajaa (28 094). Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Hallituksella on oikeus päättää hankkia osakkeita myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 5000 kappaletta. Osakkeiden hankintahinta on osakkeiden kulloinenkin markkinahinta hankintaajankohtana, kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 700 euroa. Hallitus käytti valtuutusta ja hankki tilikaudella 2000 osaketta hintaan 500 euroa osakkeelta. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista, jossa yhtiö antaa uusia maksullisia osakkeita enintään kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti hallituksen valitsemille tahoille, kun tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta tilikaudella. SSP Yhtiöt Oy:n johtamisjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiölle hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee yhtiön hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tilikaudella 2011 hallintoneuvosto kokoontui 3 kertaa ja hallitus 14 kertaa. Yhtiökokoukset SSP Yhtiöt Oy:n varsinaisen yhtiökokous oli Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet omien osakkeiden hankintaan ja suunnattuun antiin. Tilintarkastajaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin KHT-Yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Henttula. Hallintoneuvosto Tilikaudella hallintoneuvostoon ovat kuuluneet Puheenjohtaja Ilkka Joenpalo, Varapuheenjohtaja Kirsti Kirjonen ja jäsenet Ari Aalto, Maarit Haapanen, Jaakko Halkilahti, Jukka Hulkkonen, Juhani Huupponen, Jouko Häyrynen, Olli Järvi, Kimmo Koivisto, Senja Koivusalo, Juha Kontio, Seppo Koskinen, Leena Kuusisto, Merja Leppävirta, Helena Linnamäki, Timo Luukka, Hannu Mattila, Juha Mielikäinen, Johanna Pättiniemi, Kari Raikkonen, Antti Rantakokko, Mika T. Rantala, Jukka Roos, Mauri Salo, Jari Salokangas, Jukka Salonen, Matti Setälä, Vesa Viitaniemi ja Pekka Väre.

8 SSP Yhtiöt Oy 8 Hallitus Hallitukseen ovat tilivuonna 2011 kuuluneet puheenjohtajana Raimo Honkanen ja varapuheenjohtajana Eino Järvinen sekä jäseninä Seppo Juntti, Elise Lepinsalo-Harju, Matti Leino ja Tapani Venho. Vuonna 2012 hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Jukka Hulkkonen ja varapuheenjohtajana Eino Järvinen sekä jäseninä Seppo Juntti, Elise Lepinsalo-Harju, Matti Leino ja Tapani Venho. Toimitusjohtaja ja johto Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Esko Miikkulainen. Esko Miikkulainen jää eläkkeelle eläkesopimuksensa mukaisesti. Yhtiön on aloittanut uuden toimitusjohtajan haun. Muut johtoryhmän jäsenet ja heidän vastuualueensa ovat: Johanna Heinilä Tietohallinto/CIO alkaen; Antti Järvinen, Verkkokauppa ja Jimm s PC Store Oy alkaen; Teija Kantola, Talous ja hallinto alkaen; Antti Riikonen NET Ratkaisut alkaen; Riku Päärni SSP Palvelut Oy ja Ari Ringborg NET Liiketoiminta. Laajennettuun strategioita valmistelevaan johtoryhmään kuuluvat edellisten lisäksi johtajat Jari Lahti ja Sakari Syrjälä NET Liiketoiminnasta. Tytäryhtiöiden hallitukset koostuvat pääosin johtoryhmän jäsenistä. Laskentakäytäntö Ympäristö SSP Yhtiöt Oy tytäryhtiöineen noudattaa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä ja laatii tilinpäätöksensä tämän (FAS) mukaisesti. Yhtiössä ei ole vireillä suunnitelmia kansainväliseen laskentakäytäntöön siirtymiseksi (IFRS). Tietoliikenne on muihin liikenne- ja kommunikointimuotoihin verrattuna ympäristöä säästävää ja energiataloudellista ja toimialana edistää kestävän kehityksen periaatteita. SSP:n tietoliikennetoiminnan ympäristörasitus on vähäinen ja yhtiö on investoinut merkittävästi laitetilojen energiankulutuksen alentamiseen sekä tilojen ympäristöystävälliseen vapaajäähdytykseen. Oikeudenkäynnit ja viranomaisasiat SSP Yhtiöt Oy:llä ei ole vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä eikä muita hallituksen tiedossa olevia olennaisia juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yrityksen tulokseen. Riskit ja riskienhallinta SSP-konsernin liiketoiminta on perustekijöiden osalta pitkäjänteistä. Lyhyellä aikavälillä muutokset jäävät melko vähäisiksi. Kuitumyynnin onnistuminen vaikuttaa olennaisesti myös lyhyen aikavälin tulokseen. Pitkällä aikavälillä muutokset voivat puolestaan olla huomattavia. Kuituverkkojen kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Jos kuluttajat kuitenkin päättävät pysyä pienimuotoisessa nettikäytössä, mobiiliverkot voivat muodostaa yhtiön kannattavuudelle merkittävän riskin. Toimialan sääntely voi vaikuttaa kannattavuuteen. Suurimmat riskit muodostuvat kuituverkon mahdollisesta hintasääntelystä tai hintakatosta. Myös kuituvuokraus voi muodostaa selkeän toiminnallisen riskin. Kapasiteetin vuokrausta yhtiö ei pidä riskinä vaan mahdollisuutena.

9 SSP Yhtiöt Oy 9 Yhtiö seuraa aktiivisesti sääntelyn kehitystä. Jos sääntely uhkaa vaarantaa investointien kannattavuuden, yhtiö tulee uudelleen tarkastelemaan investointipolitiikkaansa ja rajaamaan toiminta-aluetta. Kuituinvestoinnit haja-asutusalueilla edellyttävät asiakkaiden merkittävää omaa panosta esimerkiksi liittymismaksun muodossa. Näin yhtiö voi hallita sääntelyriskiä. Viestintävirasto on määrännyt yhtiölle laajakaistan yleispalveluvelvoitteen Salon ja Forssan seutukunnilla, koska viraston mukaan yhtiöllä on näillä alueilla selkeästi parhaat edellytykset toteuttaa palvelut kaikille asukkaille. Muiden operaattoreiden verkkojen kehittyessä yleispalveluvelvoite voi poistua. Lisäksi viestintävirasto on määräämässä yhtiölle kupariverkon vuokraukseen hintakaton. Yksittäisten alueiden palveluiden ylläpito voi muodostua kohtuuttoman kalliiksi suhteessa liiketoiminnan mahdollisuuteen. Yhtiön toimintojen monipuolistuessa ja verkostoituessa myös alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden toteutuvat riskit näkyvät yhtiön palveluissa. Tilikauden jälkeiset oleelliset tapahtumat Yhtiöllä ei ole tilikauden jälkeen olennaisia tapahtumia. Tilikauden näkymät Konserni tavoittelee merkittävää tulosparannusta vuosille 2012 ja Toimintatapoja tehostetaan ja yksinkertaistetaan. Kuituverkon liittymien myynnin onnistumisella on merkittävä vaikutus tulokseen. Kuituliittymien kaupan uskotaan säilyvän hyvällä tasolla, jolloin konserni jatkaa aktiivista investointia kuituverkkoihin. Laajakaistan markkinatilanteella ja kiinteän puhelinverkon hyödyntämisen laajuudella voi olla selkeä vaikutus tuloskehitykseen. Jimm s PC-Storen liiketoiminnan uskotaan vähintään säilyttävän vuoden 2011 kannattavuustason. Osinkoesitys SSP Yhtiöt Oy:n oma pääoma on taseen mukaan ,19 euroa ja jakokelpoiset varat ,07 euroa, josta tilikauden tulos on ,46 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että SSP Yhtiöt Oy jakaa vuodelta 2011 osinkoa 25 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Tilikauden tuloksen ollessa ,46 euroa, ylimenevä osa ,54 euroa jaetaan edellisten tilikausien voittovaroista. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

10

11 SSP Yhtiöt Oy 11 SSP Yhtiöt Oy TASEKIRJA

12 SSP Yhtiöt Oy 12 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , , , ,70 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,95 Materiaalit ja palvelut , , , ,11 Henkilöstökulut , , , ,95 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,39 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,96 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , , ,24 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta , ,30 Rahoitustuotot , , , ,73 Rahoituskulut ja arvonalennukset , , , ,15 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SAT.ERIÄ , , , ,82 Satunnaiset erät 0,00 0, ,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , , , ,82 Tilinpäätössiirrot , ,34 Tuloverot , , , ,59 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta , ,05 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , ,57

13 SSP Yhtiöt Oy 13 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , , ,28 Aineelliset hyödykkeet , , , ,58 Sijoitukset , , , ,03 Pitkäaikaiset saamiset , , , ,66 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , , , ,49 Saamiset Lyhytaikaiset , , , ,56 Rahoitusarvopaperit , , , ,60 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,49 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,04 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,32 Muu sidottu oma pääoma , , , ,00 Sij.vapaan oman pääoman rahasto , , , ,36 Edellisten tilikausien voitto , , , ,48 Tilikauden voitto , , , ,57 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,73 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,97 PAKOLLISET VARAUKSET , , , ,16 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , , , ,62 Lyhytaikainen , , , ,56 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,18 VASTATTAVAA , , , ,04

14 SSP Yhtiöt Oy 14 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut , , , ,75 Liiketoiminnan muista tuot. saadut maksut , , , ,82 Maksut liiketoiminnan kuluista , , , ,58 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,99 Maksetut korot , , , ,75 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,27 Saadut osingot liiketoiminnasta , , , ,00 Maksetut välittömät verot , , , ,33 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,18 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,82 Luovutukset aineell.ja aineett.hyödykkeistä , , , ,67 Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos , , , ,30 Investoinnit uusiin sijoituksiin , , , ,23 Luovutukset sijoituksista , , , ,43 Muiden sijoitusten tuloutukset , , , ,46 Investointien rahavirta (B) , , , ,79 Rahoituksen rahavirta: Osakepääoman muutos , ,00 0,00 0,00 Maksetut osingot ja muu voitonjako , , , ,00 Omien osakkeiden hankinta ,00 0, ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) , , , ,61 Rahavarat tilikauden alussa , , , ,06 FSP:n taseelta siirtyneet rahavarat , ,39 0, ,39 Fuusioissa siirtyneet rahavarat ,00 0, ,97 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,84

15 SSP Yhtiöt Oy 15 LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön lisäksi kaikki ne yhtiöt, joissa emoyhtiöllä oli suoraan tai välillisesti tilikauden lopussa yli 50 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai joissa emoyhtiöllä on hallituksen jäsenten enemmistön nimittämis- ja erottamisoikeus. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja keskinäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedot on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöiksi katsotaan yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja vähintään 20 %:n välitön tai välillinen osakeomistus. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. 2. PYSYVÄT VASTAAVAT JA POISTOT Pysyvien vastaavien tasearvot perustuvat suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyihin alkuperäisiin hankintamenoihin. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käytössä olevan pysyvien vastaavien hankintamenosta vuotuisina tasapoistoina arvioidun pitoajan mukaan tai menojäännöspoistona. Ohjeelliset pitoajat eri pysyvien vastaavien ryhmissä ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Rakennukset Rakennukset (uudistukset) Keskuslaitteistot Siirtoverkko Optinen verkko Asiakaslaitteet Asiakaslaitteet Muut telelaitteet ja kalusto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 25 vuotta tasapoisto 15 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 20% menojäännnöspoisto 20 vuotta tasapoisto 4 vuotta tasapoisto 3 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto Yhtiö on arvioinut käyttöomaisuuden taloudellista pitoaikaa ja muuttanut vuoden 2011 alusta poistokäytäntöä seuraavasti: Valokuituverkkojen poistoaika on muutettu 16 vuoden tasapoistosta 20 vuoden tasapoistoihin. Siirtoverkkojen poistoaikaa on muutettu 12 vuoden tasapoistosta 20 % menojäännöspoistoksi ja verkon teknisten järjestelmien poistoaikaa on lyhennetty 7 vuodesta 5 vuoteen. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden arvioitu käyttöaika on alle kolme vuotta, on kirjattu vuosikuluksi. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. 3. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihintaan. Myymälöiden ja verkkokaupan vaihto-omaisuus arvostetaan hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. 4. LASKENNALLISET VEROT Tilikaudelle kuuluvat verot on jaksotettu suoriteperusteisesti. Emo- ja tytäryhtiön taseisiin sisältyvä poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Laskennallinen verovelka tai saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöshetken välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. 5. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Myynti ja huolto , , , ,21 Liikenne , , , ,72 Vuokrat , , , ,54 Perusmaksut , , , ,23 Liikevaihto yhteensä , , , ,70

16 SSP Yhtiöt Oy MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT Vuokratuotot , , , ,40 Liiketoiminnan ja pysyvien vastaavien myyntivoittoja , , , ,43 Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,12 Muut liiketoiminnan tuotot yhteensä , , , ,95 7. MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,25 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,69 Materiaalit yhteensä , , , ,94 Ulkopuoliset palvelut , , , ,17 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,11 8. HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , , ,38 Eläkekulut , , , ,55 Muut henkilösivukulut , , , ,02 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,95 Konsernin johdolla on mahdollisuus normaalia työeläkeikää aikaisempaan eläkkeeseen. Yhtiöllä on vapaaehtoinen lisäeläkevakuutus, joka kattaa täysimääräisesti yhtiön vastuut eläkeaikana ja jonka kulut kirjataan työsuhteen aikana kuluksi. 9. JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Hallituksen jäsenet , , , ,00 Hallintoneuvoston jäsenet , , , ,00 Johdon palkat ja palkkiot yhteensä , , , , KESKIMÄÄRÄINEN HENKILÖSTÖ TILIKAUDELLA Toimihenkilöt Työntekijät Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella Vakinainen henkilöstö tilikauden päättyessä

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos kohentui

Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos kohentui SSP Yhtiöt Oy Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Julkaisuvapaa 15.8.2012 kello 10:00 Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos kohentui SSP Yhtiöt Oy- konsernin liikevaihto oli 24,5 M kaudella 1-6/2012

Lisätiedot

Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos jatkaa nousuaan

Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos jatkaa nousuaan SSP Yhtiöt Oy Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Julkaisuvapaa 30.10.2012 kello 14:00 Valokaista SSP:n veturina - Operatiivinen tulos jatkaa nousuaan Kytkettyjen kuituliittymien määrä nousi 6431 kappaleeseen,

Lisätiedot

SSP Yhtiöt Oy:n eteni vahvasti Valokaista-verkoilla - Operatiivinen tulos kohentui

SSP Yhtiöt Oy:n eteni vahvasti Valokaista-verkoilla - Operatiivinen tulos kohentui SSP Yhtiöt Oy Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2012 Julkaisuvapaa 3.5.2012 kello 10:00 SSP Yhtiöt Oy:n eteni vahvasti Valokaista-verkoilla - Operatiivinen tulos kohentui SSP Yhtiöt Oy- konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4 Vuosikertomus 2014 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisältö Vuosi 2014 lyhyesti 6 Avainluvut 6 Liiketoiminnat 8 Hallinto 12 Hallitus 12 Hallintoneuvosto 13 Johtoryhmä 13 Hallituksen toimintakertomus 14 Tilinpäätös

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLLYSLUETTELLO Toimitusjohtajan katsaus... 2 Efore konserni... 4 Oma osaaminen ja aito kumppanuus tulevaisuuden takuina... 6 Tuotteet...7 Hallituksen toimintakertomus... 8 Hallinto...12 Tuloslaskelma...13

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 1 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. 04 Hallituksen toimintakertomus. 09 Osakkeet ja osakkeenomistajat. 10 Voitonjakoehdotus. 12 Tuloslaskelmat.

Tilinpäätös 2008. 04 Hallituksen toimintakertomus. 09 Osakkeet ja osakkeenomistajat. 10 Voitonjakoehdotus. 12 Tuloslaskelmat. Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 04 Hallituksen toimintakertomus 09 Osakkeet ja osakkeenomistajat 10 Voitonjakoehdotus 12 Tuloslaskelmat 13 Taseet 14 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

POWERING YOUR SUCCESS

POWERING YOUR SUCCESS POWERING YOUR SUCCESS VUOSIKERTOMUS 2003 TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE JA SIJOITTAJILLE Efore Oyj:n kotipaikka on Espoo. Yhtiön yritys- ja yhteisötunnus on 0195681-3. SISÄLTÖ Vuosi 2003 lyhyesti 3 Missio,

Lisätiedot