Listautumisanti MERKINTÄAIKA Sijoittajaesitys Marraskuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Listautumisanti MERKINTÄAIKA 16. 25.11.2015. Sijoittajaesitys Marraskuu 2015"

Transkriptio

1 Listautumisanti MERKINTÄAIKA Sijoittajaesitys Marraskuu 2015

2 Huomioitavaa Tämä esitys ei ole tarjous Evli Pankki Oyj:n ( Yhtiö ) arvopapereiden merkitsemiseksi. Tässä esityksessä olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa arvopapereita missään valtiossa. Mikään valvova viranomainen ei ole hyväksynyt tätä esitystä. Tarjottaviin Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen kokonaisuudessaan sekä Yhtiön myöhemmin julkistamiin pörssitiedotteisiin. Sijoittajan tulee perustaa mahdollinen päätöksensä tässä mainittujen arvopapereiden merkintään tai hankintaan kokonaisuudessaan Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen eikä tähän esitykseen. Tämä esitys ei sisällä lainopillisia, taloudellisia tai sijoittamista koskevia neuvoja. Kaikki tässä esityksessä esiintyvät ennusteet, arviot, tavoitteet, näkymät ja/tai mielipiteet (sisältäen muttei rajoittuen ennusteisiin liikevaihdosta, kustannuksista, nettotulosta ja osakkeen kurssikehityksestä) sisältävät subjektiivista harkintaa sekä analyysia ja perustuvat tämän esityspäivän mukaiseen Yhtiön parhaaseen harkintakykyyn. Mitään takuuta tai lupausta ei anneta tämän dokumentin sisältämien ennusteiden, arvioiden, tavoitteiden, näkymien ja/tai mielipiteiden toteutumisesta tai kohtuullisuudesta. Tämä esitys saattaa sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausuntoja. Yhtiö ei sitoudu eikä ole velvollinen päivittämään tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja tämän esityksen jälkeen tapahtuvien tapahtumien tai olosuhteiden myötä taikka päivittämään tai pitämään ajantasaisena mitään tässä esityksessä olevia tietoja. Tämän esityksen tietojen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettua lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tietoja tai osan niistä haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tässä esityksessä olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa esityksessä tarkoitettuja arvopapereita missään sellaisissa maissa, joissa arvopapereiden tarjoaminen tai myyminen vaatisi esitteen tai dokumentaation laatimista tai olisi laiton ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisannin yhteydessä eikä ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Yhtiölle, eikä anna listautumisantiin tai mihinkään tässä esityksessä viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän esityksen sisällöstä, mukaan lukien sen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta taikka mistään sen esittämästä tai sen puolesta esitetystä lausumasta Yhtiön, uusien osakkeiden ja listautumisannin osalta, eikä mikään tässä esityksessä ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Tämän esityksen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä esityksessä tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämän esityksen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tämän esityksen päivämäärään mennessä ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista arvopapereiden tarjoamiseksi. Arvopapereita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista. Tässä esityksessä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalveluja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ( Määräys ) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä asiaankuuluvat tahot ). Ne sijoitusmahdollisuudet, joihin tämä esitys liittyy, ovat tarjolla vain asiaankuuluville tahoille ja vain he voivat osallistua tällaisiin sijoitusmahdollisuuksiin. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 2

3 Päivän puhujat Maunu Lehtimäki (s. 1967) Toimitusjohtaja Toimitusjohtajana vuodesta 2006 Evlin palveluksessa vuodesta 1996 Kauppatieteiden maisteri Juho Mikola (s. 1981) Talousjohtaja Talousjohtajana vuodesta 2013 Evlin palveluksessa vuodesta 2004 Kauppatieteiden maisteri 3

4 Sisältö Listautumisanti Evli lyhyesti Evli sijoituskohteena Taloudelliset tiedot Yhteenveto Q&A Liitteet 4

5 Listautumisannin tausta, syyt ja varojen käyttö Listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa Evlin pääomapohjaa ja edistää strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista Pankki- ja finanssitoimialaan kohdistuu sääntelyn lisääntymisen ja yleisen taloudellisen kehityksen myötä konsolidaatiopaineita ja Listautumisannissa saatavilla varoilla Yhtiö voi tarpeen vaatiessa toteuttaa strategisia yritysostoja Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Evlin osakkeenomistajien määrää ja yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Yhtiön osakkeiden likviditeettiä Listautumisannin myötä osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää Evlin henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa sekä maksu välineenä mahdollisissa yrityskaupoissa tai -järjestelyissä 5

6 Listautumisanti Evli hakee osakeannilla 14,2 miljoonaa euroa mm. kasvustrategian toteuttamiseen LISTAUTUMISANNIN AVAINPARAMETRIT (1/2) Osakeanti Uusien osakkeiden lukumäärä Annin rakenne Merkintähinta/osake Valuaatio Lock-up Noin 14,2 miljoonaa euroa (brutto ennen antiin liittyviä kuluja) Enintään kpl Instituutio- ja yleisöanti 6,75 euroa 143,2 miljoonaa euroa (pre-money market cap) 365 päivää (yhtiö ja keskeiset osakkeenomistajat) 6

7 Listautumisanti Evli hakee osakkeiden listaamista Helsingin pörssin pörssilistalle LISTAUTUMISANNIN AVAINPARAMETRIT (2/2) Markkinapaikka Merkintäpaikka Pääjärjestäjä Varojen käyttö NASDAQ OMX Helsinki pörssilista Evli Pankki Oyj Alexander Corporate Finance Oy Vahvistetaan Evlin pääomapohjaa ja edistetään kasvustrategiaa, esim. toteuttamalla strategisia yritysostoja 7

8 Keskeisiä päivämääriä Yleisöannin merkintäaika alkaa klo Instituutioannin merkintäaika päättyy viimeistään klo Instituutioannin merkintäaika alkaa klo * 2015 Listautumisannin tulos julkistetaan Yleisötilaisuus Helsingin pörssitalossa klo * 2015 Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille Osakeanti voidaan keskeyttää klo * 2015 Kaupankäynti Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaa Yleisöannin merkintä aika päättyy viimeis tään klo * Päivämäärät ovat arvioita

9 Riskitekijät Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua listalleottoesitteeseen Toimintaympäristöön liittyvät riskit Yhtiön liiketoiminta on altis taloudelliselle, yhteiskunnalliselle ja poliittiselle kehitykselle, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen. Negatiivinen taloudellinen kehitys ja yleinen talouden tilanne Suomessa saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja markkina-arvoon. Systeemiriskien toteutuminen saattaa vaikeuttaa tai estää Yhtiön liiketoiminnan harjoittamisen. Finanssialan sääntelyn tiukentuminen ja lisääntyminen sekä soveltamisepävarmuus saattavat vähentää Yhtiön palkkiotuottoja, kasvattaa Yhtiön kustannuksia ja aiheuttaa Yhtiölle maineriskin. Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Varainhoidon kohteena olevat varat sekä palkkiotuotot voivat vähentyä. Pääomamarkkinat-liiketoiminnan palkkiotuotot voivat vähentyä. Pääomamarkkinat-liiketoiminnan selvitystoimintaan sekä vakuushallintaan liittyy operatiivisia riskejä. Corporate Finance -liiketoiminnan asiakasprojektien toteuttamiseen liittyy riskejä. Pankkitoiminnan tuotot voivat vähentyä. Yhtiö ei välttämättä onnistu tuotteidensa ja palveluidensa hinnoittelussa tai tuotekehityksessä. Yhtiö saattaa epäonnistua maineensa hallinnassa. Yhtiön markkinatakaustoiminta ja Yhtiön strategiset sijoitukset ovat alttiita markkinariskille. Yhtiön kansainväliseen liiketoimintaan liittyy poliittisia, taloudellisia, lainsäädännöllisiä ja muita riskejä. Yhtiön asiakassuhteiden jatkuvuudesta ei ole varmuutta ja Yhtiön asiakkaat voivat tehdä vaatimuksia Yhtiötä kohtaan. Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa laatimisessa ja toteuttamisessa tai Yhtiö voi päättää muuttaa strategiaansa. Yritysjärjestelyihin, joissa Yhtiö saattaa tulevaisuudessa olla osallisena, liittyy epävarmuustekijöitä. Yhtiö on riippuvainen kolmansien tahojen kehittämistä ja ylläpitämistä tietojärjestelmistä. Yhtiön IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa Yhtiön liiketoimintaa. Vaikeudet IT-järjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien ylläpidossa ja päivittämisessä ja näihin liittyvät puutteet, häiriöt tai viat voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön käyttämiin palveluntarjoajiin liittyy riskejä. Konserni- ja osakkuusyhtiöiden osakkeenomistukseen ja hallinnointiin liittyy riskejä. Yhtiön työntekijöiden mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä ja väärinkäytöksistä saattaa aiheutua vahinkoja. Yhtiö voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan. Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata Yhtiön liiketoimintaa. Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä Yhtiön liiketoiminnalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia. Yhtiön menettelyt sääntelyn ja periaatteiden noudattamisessa eivät välttämättä ole aukottomia. Yhtiö voi epäonnistua asiakkaan tuntemiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvien menettelyjen noudattamisessa. Oikeudenkäynnit tai oikeusvaateet voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia. Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä. Yhtiön toimintaan voi liittyä tunnistamattomia tai odottamattomia riskejä. Rahoitusriskejä sekä taloudellisia riskejä Yhtiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan. Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset altistavat Yhtiön tilinpäätöksen muutoksiin liittyville riskeille. Likviditeettiriskin realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiölle. Luottoriskien realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiölle. Markkinariskien realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiölle. Liikearvon arvonalentumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiölle. Yhtiön osakkeisiin ja listautumiseen liittyviä riskejä Listautumisannista ei välttämättä saada kerättyä varoja täysimääräisesti. Yhtiön osakkeiden markkinahinta ja likviditeetti saattaa vaihdella huomattavasti. Yhtiö ei välttämättä kykene jakamaan osinkoa tulevaisuudessa. Listautumisannin toteutumisesta ei ole varmuutta, eikä voida taata, että Yhtiön listautuminen toteutuisi. Yhtiö voi epäonnistua pörssiyhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa. Sijoittajat eivät voi peruuttaa sijoituspäätöstään. Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit saattavat alentaa Yhtiön osakkeiden arvoa ja laimentaa osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta sekä osakkeisiin liittyvää äänioikeutta. Yhtiön omistusrakenteen vuoksi äänivalta Yhtiössä on keskittynyt ja voi keskittyä entisestään. Yhtiön kriisinratkaisumenettely saattaa johtaa osakkeenomistajien osakkeiden arvon mitätöimiseen joko kokonaan tai osittain. Hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään äänioikeuttaan. Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan. 9

10 2 Evli lyhyesti

11 Evli lyhyesti vuoden kokemus sijoittamisesta 30 ja varallisuuden hoidosta. 3 liiketoimintaa VARAINHOITO PÄÄOMAMARKKINAT CORPORATE FINANCE yli 200 sijoitusalan ammattilaista 8,5 mrd hallinnoitavia asiakasvaroja ( ) 59,7 milj nettoliikevaihto (2014) 18,0 % oman pääoman tuotto (1 9/2015)* 11 * 1 9/2015 oman pääoman tuottoprosentti annualisoitu

12 Evlin avainluvut Nettoliikevaihto, EURm +11% p.a. Liikevoitto ja liikevoitto prosentti, EURm 16,3 % 20,0 % 59,7 55,5 48,3 46,2 7,4 % 12,1 % 6,7 9,8 9,2 3, / /2015 Nettoliikevaihdon jakauma, 2014 Eliminoinnit Konsernitoiminnot 1% 7 % Corporate Finance 11 % Oman pääoman tuottoprosentti, ,5 % 15,2 % 18,0 % Pääomamarkkinat 18 % 63 % Varainhoito 4,3 % /2015* 12 * 1-9/2015 oman pääoman tuottoprosentti annualisoitu

13 Evlin liiketoiminnot Evlin liiketoiminnot jakaantuvat kolmeen segmenttiin VARAINHOITO PÄÄOMAMARKKINAT CORPORATE FINANCE Osuus konsernin liikevaihdosta 2014* 11 % 37,4 M 18 % 10,8 M 6,6 M 63 % 13 * Loppuosuus (8 %) viittaa eliminointeihin ja konsernitoimintoihin. Konsernitoiminnot pitävät sisällään treasuryn, maksuliikenteen, lainojen hoidon, konsernin omien sijoitusten hallinnoinnin, taloushallinnon, riskienhallinnan, tietohallinnon, konsernin viestinnän, lakiasiat, compliance-toiminnan sekä henkilöstöhallinnon ja sisäiset palvelut.

14 Evlin palvelut Evlin tarjoamat palvelut muodostavat yhtenäisen, toisiaan tukevan kokonaisuuden Evlin laadukkaat ja kattavat palvelut Evlistä on rakennettu yhtenäinen ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkivä kokonaisuus, jossa liiketoimintayksiköiden välinen yhteistyö mahdollistaa kokonaisvaltaisten sijoituspalvelutuotteiden ja -ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille Evliltä asiakkaat saavat monipuolisia ja ammattimaisesti tuotettuja finanssipalveluja kaikkiin tarpeisiinsa. Niitä tarjoavat yhtiön Varainhoito-, Pääomamarkkinat- ja Corporate Finance -liiketoiminnot. Toisiaan täydentävät liiketoiminnot mahdollistavat sen, että esimerkiksi yrityksiä ja niiden omistajia pystytään tukemaan koko niiden elinkaaren ajan VARAINHOITO Rahastotuotteet Kaupankäyntipalvelut varainhoidon asiakkaille, kannustinjärjestelmien hallinnointi ja realisointi Laki-, vero- ja vakuutuspalvelut Varainhoitopalvelut Sijoitustoiminnan suunnittelu Yritys- ja rahoitusjärjestelyt varainhoidon asiakkaille ja varainhoitopalvelut CF asiakkaille* ASIAKAS Neuvonantopalvelut yritys- ja pääomajärjestelyissä Osakevälitys Analyysipalvelut Yrityslainat Strukturoidut sijoitusratkaisut C O R P O R ATE FIN A N C E PÄÄOMAMARKKINAT Johdannaiset ja ETF:t Hallinnolliset palvelut (Back office) Osake-, velkakirja- ja listautumisannit 14 * Corporate Finance

15 Johtoryhmä Maunu Lehtimäki Toimitusjohtaja Kauppatieteiden maisteri, s Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta A-osaketta ja B-osaketta Mari Etholén Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Oikeustieteen kandidaatti, s Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta A-osaketta ja B-osaketta Panu Jousimies Johtaja, pääomamarkkinat Kauppatieteiden maisteri, s Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta A-osaketta ja B-osaketta Lea Keinänen Johtaja, rahastot, varatoimitusjohtaja YO-kauppateknikko, MBA, s Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta A-osaketta ja B-osaketta Juho Mikola Talousjohtaja Esa Pensala Johtaja, varainhoitopalvelut Mikael Thunved Johtaja, Corporate Finance Kauppatieteiden maisteri, s Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2004 Diplomi-insinööri, s Evli Pankki Oyj:n palveluk sessa vuodesta 2001 Kauppatieteiden kandidaatti, s Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta A-osaketta ja B-osaketta A-osaketta ja B-osaketta A-osaketta ja B-osaketta 15

16 Hallitus Henrik Andersin (s. 1960) Hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman (s. 1961) Hallituksen jäsen Harri-Pekka Kaukonen (s. 1963) Hallituksen varapuheenjohtaja Mikael Lilius (s. 1949) Hallituksen jäsen Evlin hallituksessa vuodesta 1985 (pl ) Nokian Panimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riippuvainen merkittävästä omistajasta. Osakeomistus: A-osaketta ja B-osakkeita Evlin hallituksessa vuodesta 2010 Ingman Group Oy Ab:n ja Etteplan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Riippuvainen merkittävästä omistajasta. Osakeomistus: A-osaketta ja B-osaketta Evlin hallituksessa vuodesta 2008 Sanoma-konsernin toimitusjohtaja Riippumaton jäsen. Osakeomistus: 0 Evlin hallituksessa vuodesta 2010 Ahlström Capital Oy:n, Mehiläinen Oyj:n, Metso Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Riippumaton jäsen. Osakeomistus: 0 Teuvo Salminen (s. 1954) Hallituksen jäsen Thomas Thesleff (s. 1951) Hallituksen jäsen Johanna Lamminen (s. 1966) Hallituksen jäsen 16 Evlin hallituksessa vuodesta 2010 Havator Group Oy:n ja Havator Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Oyj:n, Glaston Oyj:n ja Tieto Oyj:n hallituksen jäsen Riippumaton jäsen. Osakeomistus: 0 Evlin hallituksessa vuodesta 1985 Riippuvainen merkittävästä omistajasta. Osakeomistus: A-osaketta ja B-osaketta Evlin hallituksessa vuodesta 2015 Gasum Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Riippumaton jäsen. Osakeomistus: 0

17 Suurimmat osakkeenomistajat NIMI A-SARJAN OSAKKEET B-SARJAN OSAKKEET OSUUS OSAKKEISTA, % OSUUS ÄÄNISTÄ, % Oy Scripo Ab* ,41 22,41 Oy Prandium Ab** ,41 22,41 Oy Fincorp Ab ,67 13,67 Ingman Group Oy Ab*** ,96 10,96 Maunu Lehtimäki ,56 2,56 Claes Tallberg ,18 2,18 John Hollfast ,93 1,93 Thunekov AB**** ,32 1,32 Ridgeback Advisory AB***** ,24 1,24 Grigory Dudarev ,19 1,19 * Henrik Andersinin määräysvaltayhteisö ** Thomas Thesleffin määräysvaltayhteisö *** Robert Ingmanin lähipiiriyhteisö **** Mikael Thunvedin määräysvaltayhteisö ***** Henrik Westlingin määräysvaltayhteisö 17

18 Konsernirakenne Evli Pankki Oyj Evli Stockholmsfilial Sivuliike SUOMI RUOTSI 100% 100% 100% 100% 45% 1 100% 91% 75% 91% 58% Evli Life Oy Evli Alternative Investments Oy Evli- Rahastoyhtiö Oy Evli Securities AS 3 Evli Alexander Management Oy Evli Russia Oy 2 Head Asset Management Oy Evli Corporate Finance AB Aurator Varainhoito Oy Terra Nova Capital Advisors Ltd SUOMI SUOMI SUOMI VIRO SUOMI SUOMI SUOMI RUOTSI SUOMI ARABIEMIRAATIT Evli Fondbolag filial Sivuliike Evli Securities AS, Viliaus filialas Sivuliike 100% OOO Evli St. Petersburg 3 RUOTSI LIETTUA VENÄJÄ Konsernin osakkuusyhtiöt YHTIÖ MAA OMISTUS Northern Horizon Capital A/S Tanska 50% 100% OOO Evli Moscow 1 Evli Pankki Oyj omistaa Evli Alexander Management Oy:n osakekannasta 45 prosenttia, joka osakassopimukseen perustuvalla oikeutuksella tuottaa määräysvallan yhtiössä 2 1 % omistus Evli Life Oy:n kautta 3 Yhtiöiden purkumenettely on vireillä Baltic SME Management B.V. Hollanti 33% VENÄJÄ BIF Management Ltd Jersey 10% 18

19 Pankkiiriliikkeestä yksityispankiksi Evli perustettiin 1985 ja on ollut täyden palvelun investointipankki vuodesta Nykyään Evli on institutionaalisten sijoittajien keskuudessa käytetyin* ja parhaaksi arvioitu** varainhoitaja Suomessa Carnegien Suomen varainhoito toiminnot ostettiin 2013 Evli osti 90 % Aurator varainhoidosta Evli osti 91 % Head Asset Managementista Evli täyttää 30 vuotta ja aloittaa IPOselvitystyön 2007 Evli hankki 49,9 % Avanko Oy:stä (nyk. Evli Russia Oy, omistus 100 %) 2001 Evli hankki osuuden Alexander Management Oy:stä 1985 Pankkiiriliike Evli perustettiin 19 Evli sai pankkitoimiluvan ja siitä tuli Evli Pankki Oyj Tukholman sivukonttori perustettiin * Ensimmäinen sija, Suomen käytetyin yhteisövarainhoitaja, SFR Investment Services Programme, Finland 2015; Competitive Positioning Report; Jaettu ensimmäinen sija, TNS Sifo Prospera External Asset Management Institutions 2015, Finland ** Ensimmäinen sija (Kokonaislaatu, sijoitustoiminnan tuotot ja salkunhoidon osaaminen) TNS Sifo Prospera External Asset Management Institutions 2015, Finland; Jaettu ensimmäinen sija (Yksilöllinen varainhoito + rahastot, kokonaislaatu) SFR Investment Services Programme, Finland 2015; Competitive Positioning Report

20 Evlin missio, visio ja arvot Asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen heidän yksilöllisten tavoitteidensa mukaan MISSIO ARVOT VISIO Asiakkaiden mielestä yksinkertaisesti ainutlaatuinen tarjoamalla korkealuokkaista palvelua ja ylivoimaista asiakaskokemusta 24/7 Yrittäjähenkisyys Hyvät suhteet Jatkuva oppiminen ja kehittyminen Rehellisyys 20

21 Evlin strategia ja tavoitteet Evlin pitkän aikavälin tavoitteena on olla kasvava ja kannattava yksityispankki, jolla on ainutlaatuinen asiakaskunta sekä nykyistä laajempi kansainvälinen liiketoiminta Liikevaihdon kasvua tavoitellaan ensisijaisesti orgaanisesti sekä mahdollisuuksien mukaan myös yritysostoin Toiminnan painopiste on varainhoitoliiketoiminnassa, jossa kasvua haetaan lisäämällä sekä hallinnoitavien varojen että uusien asiakassuhteiden määrää KASVU palkkiotuottojen kasvattaminen hallinnoitavien varojen kasvattaminen KANNATTAVUUS oman pääoman tuotto ylittää keskimäärin 15,0 % toistuvat tuotot kattavat täysin tai ylittävät operatiiviset kulut 21

22 3 Evli sijoituskohteena 22

23 Evli sijoituskohteena Sijoituspalveluiden kysyntä kasvussa Laadukkaat ja kattavat palvelut Ainutlaatuinen asiakaskunta Kansainvälisesti palkitut sijoitustuotteet Kokenut ja sitoutunut avainhenkilöstö Skaalautuva liiketoiminta Vahva taloudellinen kehitys 23

24 Sijoituspalveluiden kysyntä kasvussa Rahastopääomat ovat kasvaneet arvonnousun ja kasvavien nettomerkintöjen avulla Rahastopääomien kehitys Suomessa 06/ /2015 EURmrd 105 Kasvu p.a 09/05 09/15 09/09 09/15 +7,8% +10,2% 75 +0,7% +2,9% 75 +1,2% +2,2% ,7% +10,6% ,1% +17,6% 15 +8,1% +11,7% 0 12/06 12/09 12/12 3/15 +7,9% +9,5% Muut rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Kumulatiiviset nettomerkinnät Kumulatiiviset nettomerkinnät 24 Lähteet: Finanssialan keskusliitto ja Suomen sijoitustutkimus

25 Sijoituspalveluiden kysyntä kasvussa Omaisuudenhoidossa olevat varat ovat kasvaneet selvästi viime vuosina Omaisuudenhoidossa olevat varat Suomessa 06/ /2015 EURmrd % Tiedonkeruussa tapahtuneiden muutosten johdosta tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien ajanjaksojen kanssa +24% Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Täyden valtakirjan omaisuudenhoito (sijoitusrahastot) Täyden valtakirjan omaisuudenhoito (muu) Konsultatiivinen omaisuudenhoito Muu/Määrittelemätön omaisuudenhoito 25 Lähteet: Finanssialan keskusliitto ja Suomen sijoitustutkimus

26 Laadukkaat ja kattavat palvelut Suomen parasta ja käytetyintä institutionaalista varainhoitopalvelun tasoa kaikille asiakkaille Finanssiyhtiöitä arvioivan TNS Sifo Prosperan 2015 julkaiseman yhteisöasiakastutkimuksen mukaan Evli on instituutioasiakkaiden eniten käyttämä 1 ja parhaaksi arvioima varainhoitaja Suomessa Myös SFR arvioi Evlin vuonna 2015 julkaistussa yhteisövarainhoidon asiakastutkimuksessa Suomen parhaaksi 2 varainhoitotaloksi. Tutkimuksen mukaan Evli oli myös yhteisöjen käytetyin varainhoitotalo Suomalaisten institutionaalisten varainhoitajien menestys TNS Sifo Prospera ,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 0 Kokonaisarvosana (asteikko: 1 5) Osuus kyselyyn osallistuneista organisaatioista, jotka käyttävät ko. tahon palveluita % 26 Lähde:TNS Sifo Prospera External Asset Management 2015 Finland, SFR Investment Services Programme, Finland 2015; Competitive Positioning Report 1 Jaettu ensimmäinen sija (Suomen käytetyin yhteisövarainhoitaja), 2 Jaettu ensimmäinen sija (Yksilöllinen varainhoito + rahastot, kokonaislaatu)

27 Ainutlaatuinen asiakaskunta Evlin asiakaskunnan perusta koostuu suurista ja vaativista institutionaalisista asiakkaista Evlillä on vahva suosio institutionaalisten sijoittajien keskuudessa ja Evli on Suomessa käytetyin yhteisövarainhoitaja* Evlin hallinnoidusta varoista suurin osa onkin institutionaalisten asiakkaiden varallisuutta Evlin asiakaskunta on painottunut institutionaalisiin sijoittajiin, muihin ammattimaisiin toimijoihin ja yksityishenkilöasiakkaista lähinnä varakkaisiin ja vaurastuviin yksityishenkilöihin, mikä tekee Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Evlin asiakaskunnasta ainutlaatuisen yhtiön kilpailijoihin nähden Evlin asiakaskunnan jakauma hallinnoidun nettomääräisen varallisuuden (pl. osakkuusyhtiöt) mukaan % 76% 21% 79% Institutionaaliset asiakkaat 22% 20% 78% 80% Yksityishenkilöt 27 * TNS Sifo Prospera External Asset Management 2015 Finland (Jaettu ensimmäinen sija), SFR Investment Services Programme, Finland 2015; Competitive Positioning Report

28 Kansainvälisesti palkitut sijoitustuotteet Valikoituja viimeaikaisia Evlin saavuttamia palkintoja ja tunnustuksia VARAINHOITO RAHASTOT PÄÄOMAMARKKINAT Suomen paras ja käytetyin 1 yhteisövarainhoitaja (2015) Top3 korkosijoitusten rahastonhoitaja Euroopassa (2014) Yhteensä kolme top10 sijoitusta tulosennustajissa ja osakevalitsijoissa (2014) Nordics Suomen parasta palvelua varakkaille yksityishenkilöille (2015) Maailman parasta osaamista lyhyissä eurooppalaisissa yrityslainoissa (2015) Paras tulosennustaja/ teollisuusyhtiöt (2014) Nordics Käytetyin ja laadultaan paras 2 yhteisövarainhoitaja (2015) Platinum luokitus Eurooppa osakkeissa (2015) Silver luokitus Maailmaosakkeissa (2015) Bronze-luokitus eurooppalaisissa yrityslainoissa (2015) Suomen paras back office (2014) 28 Lähteet: Citywire, Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2015, Morningstar, Morningstar 2015 parhaat rahastot ja varainhoitotalot, The Starmine Analyst Awards 2014, SFR Investment Services Programme, Finland 2015; Competitive Positioning Report ; Investment Services Combined (Asset Management & Mutual Funds). Scandinavian Financial Research, TNS Sifo Prospera External Asset Management 2015 Finland ja TNS SIFO Prosperan Back Office Equity tutkimus 1 Jaettu ensimmäinen sija (Suomen käytetyin yhteisövarainhoitaja) 2 Jaettu ensimmäinen sija (Yksilöllinen varainhoito + rahastot, kokonaislaatu)

29 Kansainvälisesti palkitut sijoitustuotteet Evlin menestys on näkynyt myös rahastopääoman voimakkaana kasvuna Evlin rahastopääoman kehitys, EURmrd 4,9 14% Evlin rahastopääoman jakauma ,1 4,4 0,8 19% 3,4 0,5 0,7 0,9 13% 68% Korkorahastot 3,4 3,5 4,1 Kasvu, p.a. 2,9 28% Osakerahastot 4% Yhdistelmärahastot Suomalaiset asiakkaat Ulkomaiset asiakkaat Yhteensä 4,9 EURmrd 29

30 Kansainvälisesti palkitut sijoitustuotteet Rahastoyhtiöiden rahastopääomat ja markkinaosuudet (EURm & %) RAHASTOYHTIÖ SIJA RAHASTOPÄÄOMA (EURm) MARKKINAOSUUS Nordea Funds Oy ,6 37,6 % OP-Rahastoyhtiö Oy ,2 21,9 % Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,3 12,0 % FIM Varainhoito Oy ,2 5,4 % Evli-Rahastoyhtiö Oy ,0 5,2 % Aktia Rahastoyhtiö Oy ,7 3,8 % SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy ,7 3,8 % Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ,5 1,6 % eq Rahastoyhtiö Oy ,4 1,6 % SP-Rahastoyhtiö Oy ,6 1,5 % Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy ,0 1,2 % Fondita Rahastoyhtiö Oy ,7 0,7 % Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy ,9 0,6 % Fourton Oy ,2 0,6 % UB Rahastoyhtiö Oy ,2 0,6 % Muut 1 773,9 1,9 % Yhteensä ,9 100,0 % 30 Lähde: Finanssivalvonta Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet 2015,

31 Kokenut ja sitoutunut avainhenkilöstö Evlin henkilökunta on korkeasti koulutettua ja kokenutta Henkilöstö on yksi Evlin päävahvuuksia ja menestystekijöitä Evlin palveluksessa työskentelee yli 200 asiantuntijaa Evlin henkilöstöstä 79 prosentilla on korkeakoulututkinto ja 52 prosentilla ylempi korkeakoulututkinto Henkilöstön keski-ikä on 39,5 vuotta Henkilöstön koulutusjakauma* Muut 27% Alempi korkeakoulu tutkinto 21% 52% Ylempi korkeakoulututkinto Henkilöstön ikäjakauma* 15% 50 < 35% % % * Tilanne

32 Kokenut ja sitoutunut avainhenkilöstö Evlin henkilöstö ja avainhenkilöt ovat vahvasti sitoutuneet yhtiöön Koko henkilöstö Henkilöstöön kuuluvat omistajat Johtoryhmä Osuus työntekijöistä/ Työsuhteen pituus* 45% > 8 vuotta 22% 4 8 vuotta 72% > 8 vuotta 100% > 8 vuotta 33% < 4 vuotta 23% 4 8 vuotta 5% < 4 vuotta Keskimääräinen työvuosien määrä Evlissä 8,7 vuotta Keskimääräinen työvuosien määrä Evlissä 12,5 vuotta Keskimääräinen työvuosien määrä Evlissä 15,5 vuotta 32 * Tilanne

33 Skaalautuva liiketoiminta Operatiivinen skaalautuvuus mahdollistaa kannattavan orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun Volyymin kasvun seurauksena %...kannattavuus on parantunut huomattavasti +175 % 20,0 % 55,5 59,7 48,3 46,2 7,4 % 12,1 % 16,3 % 9,8 9,2 6,7 3, / /2015 Nettoliikevaihto EURm Liikevoitto ja liikevoittoprosentti EURm 33

34 Vahva taloudellinen kehitys Evlin tavoitteena on vähintään 15 prosentin tuotto omalle pääomalle Tilikaudella jaettu osinko EURm 8,6 Oman pääoman tuotto-% 18,0% 15,0% 15,2% 4,7 4,3 4,2 11,5% 2,3 1,6 2,5 2,5 2,4 2,6 4,3 4,3% /2015* Osinko Ylimääräinen osinko/pääoman palautus Oman pääoman tuotto-% Oman pääoman tuottotavoite-% 34 * 1-9/2015 oman pääoman tuotto-% (ROE) annualisoitu

35 Vahva taloudellinen kehitys Evlin keskeiset taloudelliset tunnusluvut ovat kehittyneet positiivisesti viime vuodet Netto AUM EURmrd 6,0 1,1 6,9 1,1 7,4 1,0 8,5 0,4 1,0 Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin 70% 79% 83% 90% 100% 4,9 5,9 6,3 7, * 2012** 2013** /2015 Evli-konsernin sijoitusrahastoissa ja omaisuudenhoitosopimusten alla oleva AUM Evli Alexander Management AUM Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, tavoite Northern Horizon Capital AUM 35 * hallinnoitavissa oleva yhteenlaskettu nettomääräinen varallisuus ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa, johtuen Evli Alexander Managementin AUM:in raportoinnin aloittamisesta vuonna 2015 ** Vuosien 2012 ja 2013 luvut ovat oikaistu jälkikäteen johtuen laskentavirheestä

36 4 Taloudelliset tiedot 36

37 Taloudelliset luvut Evlin nettoliikevaihto kasvoi välisenä ajanjaksona yhteensä 11,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa 11 prosentin vuotuista kasvua. Kasvu johtui pääasiassa rahasto- ja varainhoitopalkkiotuottojen noususta Samalla ajanjaksolla liikevoittomarginaali on noussut noin 9 prosenttiyksikköä 16,3 %:iin. Vuonna 2014 Evlin liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa Hallinnoitu nettomääräinen varallisuus (AUM) kasvoi vuosien välisenä aikana 23 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa hallinnoitu nettomääräinen varallisuus oli 7,4 miljardia euroa Nettoliikevaihto (EURm) 59,7 55,5 48,3 Vuotuinen kasvu-% 7,6 % 14,9 % Liikevoitto (EURm) 9,8 6,7 3,6 Liikevoitto-% 16,3 % 12,1 % 7,4 % Tilikauden voitto (EURm) 7,7 5,6 2,1 Jakautuminen (EURm) Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,9 0,6 0,5 Emoyrityksen omistajille 6,8 5,0 1,6 Hallinnoitu nettomääräinen varallisuus ml. osakkuusyhtiöt katsauskauden lopulla (EURmrd) 7,4 6,9 6,0 37

38 Taloudelliset luvut 1-9/2015 Ajanjaksolla 1-9/2015 Evlin nettoliikevaihto oli 46,2 miljoonaa euroa (46,4 milj. euroa ajanjaksolla 1-9/2014). Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia ja pääomamarkkinat-liiketoiminnan nettoliikevaihto kasvoi vastaavasti seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna Liikevaihdon kehitystä vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä rasitti varainhoitoliiketoiminnassa tehty palkkio-oikaisu. Vuoden kolmannella neljänneksellä Corporate Finance liiketoiminnan nettoliikevaihto oli 55 prosenttia edellisvuotta alhaisempi poikkeuksellisen vahvan vertailujakson vuoksi Evlin liikevoitto ajanjaksolla 1-9/2015 oli 9,2 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Vuoden kolmannen neljänneksen liike - voittoa rasittivat kertaluonteiset erät 1 9/ / /2014 Nettoliikevaihto (EURm) 46,2 46,4 59,7 Vuotuinen kasvu-% -0,4 % Liikevoitto (EURm) 9,2 9,1 9,8 Liikevoitto-% 20,0 % 19,7 % 16,3 % Tilikauden voitto (EURm) 7,0 7,2 7,7 Jakautuminen (EURm) Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,8 0,8 0,9 Emoyrityksen omistajille 6,2 6,3 6,8 Hallinnoitu nettomääräinen varallisuus ml. osakkuusyhtiöt katsauskauden lopulla (EURmrd)* 8,5* 6,3 7,4 * hallinnoitu yhteenlaskettu nettomääräinen varallisuus ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa, johtuen Evli Alexander Managementin AUM:in raportoinnin aloittamisesta vuonna

39 Taloudelliset tunnusluvut Keskeisimmät tunnusluvut Tilintarkastamaton Tilintarkastettu IFRS 1 9/ / Oman pääoman tuotto-% (ROE) 18,0 18,2 15,2 11,5 4,3 Koko pääoman tuotto-% (ROA) 1,5 1,4 1,4 0,9 0,4 Omavaraisuusaste-% 6,8 7,0 10,7 8,5 8,3 Kulu-tuotto-suhde 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9** Konsernin vakavaraisuussuhde, % 13,5 13,3 15,2 13,9 14,6 Maksettu osinko/osake, * 0,21 0,13 0,21** 0,24** 0,12** Maksettu pääoman palautus/osake, * 0,20 Tulos/osake,, laimennettu (IFRS)* 0,27 0,30 0,31** 0,24** 0,08** Oma pääoma/osake, * 2,35 2,52 2,47** 2,34** 2,39** Henkilöstö katsauskauden lopussa * Split-korjattu osakemäärä ** Tilintarkastamaton 39

40 Näkymät Katsauskauden (1 9/2015) jälkeiset tapahtumat Evli allekirjoitti syyskuussa 2015 sopimuksen Head Asset Management Oy:n osake-enemmistön hankinnasta. Kaupan täytäntöönpano tapahtui Finanssivalvonnan hyväksyttyä järjestelyn. Yhtiön 2014 liikevaihto oli 1,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 0,8 miljoonaa euroa. Yrityskauppa tukee Evlin varainhoidon kasvustrategiaa. Evli on aloittanut toimenpiteet yhtiön Venäjän toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi. Tavoitteena on keskittää Venäjän neuvonantotoiminnot Suomeen ja palvella asiakkaita jatkossa Helsingistä käsin. Järjestelystä saattaa koitua kertaluonteisia kustannuksia. Evlin osakkuusyhtiö Northern Horizon Capital allekirjoitti kaupan, jossa se myi kiinteistöjen hallinnointiin keskittyvän tytäryrityksensä BPT Real Estate AS:n. Kaupan täytäntöönpano tapahtui Kaupalla arvioidaan olevan noin 2-2,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Evlin neljännen vuosineljänneksen tulokseen osakkuusyhtiön syntyvän myyntivoiton kautta. Näkymä 2015 Evli arvioi vuoden 2015 tuloksen olevan parempi kuin vuonna Näkemystä tukevat yhtiön alkuvuoden tuloskehitys sekä toistuvat tuotot, jotka kattavat merkittävän osan yhtiön kokonaiskustannuksista. 40

41 5 Yhteenveto 41

42 Evlin vahvuudet sijoituskohteena Sijoituspalveluiden kysyntä kasvussa Laadukkaat ja kattavat palvelut Ainutlaatuinen asiakaskunta Kansainvälisesti palkitut sijoitustuotteet Kokenut ja sitoutunut avainhenkilöstö Skaalautuva liiketoiminta Vahva taloudellinen kehitys 42

43 Keskeisiä päivämääriä Yleisöannin merkintäaika alkaa klo Instituutioannin merkintäaika päättyy viimeistään klo Instituutioannin merkintäaika alkaa klo * 2015 Listautumisannin tulos julkaistaan Yleisötilaisuus Helsingin pörssitalossa klo * 2015 Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille Osakeanti voidaan keskeyttää klo * 2015 Kaupankäynti Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaa Yleisöannin merkintä aika päättyy viimeis tään klo * Päivämäärät ovat arvioita

44 6 Q&A 44

45 7 Liitteet 45

46 Konsernin tuloslaskelma Tilintarkastamaton Tilintarkastettu M IFRS 1 9/ / Korkokate 1,0 0,7 1,0 0,5 3,1 Palkkiotuotot ja -kulut, netto 40,9 40,5 53,1 49,5 43,3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 4,2 4,7 5,2 5,1 1,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,5 0,4 0,4 0,7 NETTOLIIKEVAIHTO 46,2 46,4 59,7 55,5 48,3 Hallintokulut Henkilöstökulut -19,8-19,7-26,7-26,0-21,5 Muut hallintokulut -11,7-10,5-14,0-13,9-14,3 Poistot ja arvonalentumiset -2,7-4,0-5,3-4,7-4,4 Liiketoiminnan muut kulut -2,7-3,0-4,0-4,2-4,5 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -0,1 LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 9,2 9,1 9,8 6,7 3,6 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 0,2 0,3 0,2-0,2 Tuloverot -2,1-2,2-2,4-1,2-1,2 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 7,0 7,2 7,7 5,6 2,1 Jakautuminen Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5 Emoyrityksen omistajille 6,2 6,3 6,8 5,0 1,6 46

47 Konsernin tase Varat Tilintarkastamaton Tilintarkastettu M IFRS VARAT Käteiset varat 105,7 97,4 104,0 61,0 118,7 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 40,5 75,6 74,2 105,0 154,1 Saamiset luottolaitoksilta 101,8 134,5 108,9 90,4 8,8 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 53,0 56,8 56,9 58,7 62,1 Saamistodistukset 181,3 36,0 32,8 64,0 58,3 Osakkeet ja osuudet 38,2 50,0 35,7 46,0 44,3 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 2,7 3,5 3,5 3,6 3,7 Johdannaissopimukset 3,1 9,3 32,0 19,7 12,2 Aineettomat hyödykkeet 6,4 8,4 7,6 11,5 11,8 Aineelliset hyödykkeet 2,0 2,4 2,3 3,0 3,1 Muut varat 208,8 282,9 28,6 109,3 114,0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 5,1 4,8 2,9 3,0 3,4 Laskennalliset verosaamiset 0,7 1,1 0,6 0,8 1,0 VARAT YHTEENSÄ 749,4 762,8 490,0 576,0 595,6 47

48 Konsernin tase Velat ja oma pääoma Tilintarkastamaton Tilintarkastettu M IFRS VELAT JA OMA PÄÄOMA Velat luottolaitoksille 13,5 8,5 8,0 18,9 18,3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 436,5 324,4 297,1 260,9 301,6 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 35,9 41,3 33,1 70,7 62,9 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 12,2 23,8 40,7 46,4 26,5 Muut velat 185,8 296,8 43,1 115,9 125,6 Siirtovelat ja saadut ennakot 14,2 14,3 15,3 13,7 10,8 Laskennalliset verovelat 0,2 0,4 0,4 0,8 0,5 VELAT YHTEENSÄ 698,3 709,5 437,8 527,2 546,4 Oma pääoma emoyrityksen omistajille 49,9 52,0 51,0 47,8 48,3 Määräysvallattomien omistajien osuus 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9 VELAT JA OMA PÄÄOMA 749,4 762,8 490,0 576,0 595,6 48

49

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo

Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj. 29.2.2016 Finlandia-talo Ylimääräinen yhtiökokous Sponda Oyj 29.2.2016 Finlandia-talo Vuonna 2013 julkistetun strategian toteuttaminen jatkuu Sponda on toteuttanut johdonmukaisesti vuonna 2013 julkistettua strategiaansa, jonka

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ ESITE

EVLI PANKKI OYJ ESITE 13.11.2015 EVLI PANKKI OYJ ESITE Listautuminen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle Listautumisanti enintään 2.100.000 B-sarjan Tarjottavaa Osaketta Merkintähinta 6,75 euroa osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2012 eq -konserni Tapahtumia vuodelta 2011-2012 eq Oyj (entinen Amanda Capital) osti eq Varainhoidon ja Advium Corporate Financen maaliskuussa 2011 Alettiin

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2009 Sijoituspalveluyritykset 2009, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten tuotot ja voitot supistuivat voimakkaasti ensimmäisellä neljänneksellä Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2012 Sijoituspalveluyritykset 2012, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto laskivat ensimmäisellä neljänneksellä 2012 Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2009 Sijoituspalveluyritykset 2009, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten tuottojen ja voittojen väheneminen hidastui toisella neljänneksellä Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta 29.4.2016 Tokmanni Group Oyj Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Tokmanni Group Oyj ("Yhtiö") on tänään vastaanottanut Cidron Disco S.à r.l:lta ( Cidron,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010. Tammi-syyskuu

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010. Tammi-syyskuu 1 (17) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010 Tammi-syyskuu Konsernin palkkiotuotot lähes kaksinkertaistuivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 42,9 miljoonaa euroa (1-9/2009: 24,9

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj LISTAUTUMISANTI 16. 25.11.2015

Evli Pankki Oyj LISTAUTUMISANTI 16. 25.11.2015 Evli Pankki Oyj LISTAUTUMISANTI 16. 25.11. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä listautumisannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Evli Pankki Oyj:n julkistamaan

Lisätiedot

EVLI PANKIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2013: Konsernin liikevaihto ja tulos kasvussa

EVLI PANKIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2013: Konsernin liikevaihto ja tulos kasvussa 1 (21) EVLI PANKIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2013: Konsernin liikevaihto ja tulos kasvussa Konsernin nettoliikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla 14,9 prosenttia ja oli 55,5 miljoonaa euroa (1-12/2012: 48,3

Lisätiedot

JOHDANTO. hetkellä yli 90%:a yhtiön osakekannasta.

JOHDANTO. hetkellä yli 90%:a yhtiön osakekannasta. PRIVANET GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q3/2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 KONSERNIN TULOSLASKELMAT JA TASEET JA AVAINLUVUT... 6 OSAKEPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN... 7 KONTTORIVERKOSTOT

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

EVLI PANKIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2015: Tilikauden tulos kasvoi yli 60 prosenttia

EVLI PANKIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2015: Tilikauden tulos kasvoi yli 60 prosenttia 1 (26) EVLI PANKIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2015: Tilikauden tulos kasvoi yli 60 prosenttia Tammi-joulukuu 2015 Konsernin nettoliikevaihto kasvoi 8 prosenttia ollen 64,2 miljoonaa euroa (59,7 milj. euroa).

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund

CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006. 5.5.2006 Heikki Westerlund CapMan Oyj osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2006 5.5.2006 Heikki Westerlund 05 May 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkinaasema perustettu 1989 toimistot Helsingissä,

Lisätiedot

Huomioitavaa (1/2) Tämä esitys ei sisällä lainopillisia, taloudellisia tai sijoittamista koskevia neuvoja.

Huomioitavaa (1/2) Tämä esitys ei sisällä lainopillisia, taloudellisia tai sijoittamista koskevia neuvoja. Huomioitavaa (1/2) Tämä esitys ei ole tarjous Detection Technology Oyj:n ( Yhtiö ) arvopapereiden merkitsemiseksi. Tässä esityksessä olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa arvopapereita

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE YHTIÖTIEDOTE 1 ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE klo 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN,

Lisätiedot

eq Oyj Q2 2015 13.8.2015

eq Oyj Q2 2015 13.8.2015 eq Oyj Q2 2015 13.8.2015 eq-konserni tuloslaskelma EUR milj. 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 15,0 11,1 35% 24,4 Liikevoitto 6,3 3,6 73% 9,0 Tulos 5,0 2,8 76% 7,1 Tulos per osake (EUR)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Kasvamme vaurastuvien asiakkaidemme kanssa

Kasvamme vaurastuvien asiakkaidemme kanssa Kasvamme vaurastuvien asiakkaidemme kanssa MERKITSE OMA OSUUTESI KASVUSTA ELITE VARAINHOIDON FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNISSA 29.10. 20.11.2015 Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä First North -listautumisannista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

28.09.2015 REKISTERÖINTIASIAKIRJA

28.09.2015 REKISTERÖINTIASIAKIRJA 28.09.2015 REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän Rekisteröintiasiakirjan on laatinut Evli Pankki Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jolla on Valtiovarainministeriön myöntämä toimilupa toimia luottolaitoslain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 4-6/2015: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 12 %, mutta korkokate laski 9 % 23,8 (26,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui United Bankers Oyj YHTIÖTIEDOTE 26.2.2015 kello 9:00 United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui Tammi-joulukuu

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 34,5 % 18,7 miljoonaan euroon (2004: 13,9) Korkokate kasvoi 4,5 % 31,4 miljoonaan euroon (30,0) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 10-12/2015: Kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta Liikevoitto oli 11,1 (12,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto olivat muuttumattomat 18,9 (18,9) miljoonaa euroa

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 2015

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 2015 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 2015 eq on kasvanut ja kehittynyt merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana Vuonna 2011 asetetut neljä päätavoitetta: 1. Sijoitusyhtiöistä asiakasliiketoimintayhtiö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2013 Sijoituspalveluyritykset 2013, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta huhti-kesäkuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2013 Sijoituspalveluyritykset 2013, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammi-maaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 1 (15) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Konsernin nettoliikevaihto tarkastelujaksolla oli 16,1 miljoonaa euroa (1-3/2010: 16,0 milj. euroa). Konsernin palkkiotuotot kasvoivat lähes 7 prosenttia edellisen

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2013 Sijoituspalveluyritykset 2012, 4. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten tulokset paranivat vuonna 2012 Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 84 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 18,1 % 11,0 milj. euroon (tammi-kesäkuu 2005: 9,3) Korkokate kasvoi 1,5 % 15,9 milj. euroon (15,6) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007 CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007 29.3.2007 Adams-Sali Heikki Westerlund toimitusjohtaja CapMan Oyj 29.3.2007 1 Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kasvun taustalla asiakaskysyntä Uusina sijoittajaryhminä

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2011 Sijoituspalveluyritykset 2011, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvuvauhti nopeutui toisella neljänneksellä 2011 Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2010 Sijoituspalveluyritykset 2010, 3. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat

Lisätiedot

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012 Alma Media Q3 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q3 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Asiakastieto julkistaa suunnitellun listautumisensa alustavan hintavälin

Asiakastieto julkistaa suunnitellun listautumisensa alustavan hintavälin ASIAKASTIETO GROUP OYJ YHTIÖTIEDOTE 13.3.2015, KLO 8.00 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle,

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2010 Sijoituspalveluyritykset 2009, 4. neljännes, vuositilinpäätös Sijoituspalveluyritysten tulokset paranivat vuonna 2009 Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 67 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2010 Sijoituspalveluyritykset 2010, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen suotuisa kehitys jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2011 Sijoituspalveluyritykset 2011, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvun hidastuminen jatkui ensimmäisellä neljänneksellä 2011 Sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot