KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016"

Transkriptio

1 Luonnos 1 KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA Liite 3 Kajaanin kaupungin kulttuuristrategian tavoitteena on selkeyttää kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen osaamisen edistäjänä. Kulttuuritoiminnot ja tapahtumat tukevat kaupungin elinkeinoelämää erityisesti matkailun ja luovan talouden kehittämisen näkökulmasta. Kulttuuritoiminnot lisäävät luovuuden ja yrittämisen hengen muodostumista kaupunkiin. Kulttuuristrategian alkuosassa kuvataan kulttuurin merkitystä kuntalaisten ja alueen hyvinvoinnille sekä kajaanilaisen kulttuurin historiaa ja nykytilaa. Kajaanilaisella kulttuurilla on pitkät perinteet. Tämä on Kajaanin vahvuus, joka mahdollistaa entistä elinvoimaisemman, houkuttelevamman ja kilpailukykyisemmän luovan Kajaanin rakentamisen. Strategian lopuksi esitetään toimenpideohjelma, jonka avulla tätä visiota voidaan toteuttaa. 1 Kulttuuri kajaanilaisen osaamisen, luovuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä Kajaanin kaupungin arvot ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus sekä luottamus tulevaisuuteen. Visiona on luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki. Kulttuuristrategialla ja -toiminnoilla on kolme keskeistä tehtävää arvojen ja vision toteuttamisessa. Monipuolinen kulttuuritarjonta on keskeinen osa Kajaanin vetovoimaisuutta. Se tukee osaamista sekä luovan ilmapiirin rakentumista paikkakunnalle Kulttuurilla on ihmisten psyykkistä hyvinvointia edistävä merkitys. Kulttuuritoiminnat ja - harrastukset mahdollistavat itsetuntemuksemme kasvun. Vahva identiteetti ja itsetuntemus ovat perusta suvaitsevaisuudelle. Suvaitsevaisuus on lähtökohta luovuutta ja yrittämistä kannustavalle ilmapiirille. Kulttuuri tukee yhteisöllisyyden kehitystä ja tukee yhteisön sosiaalisen pääoman kasvua. Kulttuuritoimintaan osallistumisen kautta ihminen kykenee hahmottamaan ja hallitsemaan ympäristöään sekä luomaan parempia tulkintoja nykytodellisuuden ilmiöistä ja ihmisten käyttäytymisestä. Kulttuuriin panostaminen tukee kaupungin elinvoimaisuutta ja kilpailukyvyn paranemista. Alueen taloudellinen vahvuus rakentuu ihmisten luovuudesta, teknologisesta osaamista sekä suvaitsevasta ilmapiiristä. Kulttuuritoiminta edesauttaa luovien keskittymien ja sitä kautta innovatiivisen ympäristön muodostumisen. Ihmisen luovuus on talouden perusvoima. Kulttuuripolitiikalla on siten yhteys elinkeinopolitiikkaan. Kulttuurin osuus on merkittävä markkinoitaessa kaupunkia yrityksille ja perheille sekä myös opiskelu- ja matkailukohteena. Hyvämaineisessa, monipuoliset ja laadukkaat kulttuuripalvelut sekä harrastusmahdollisuudet tarjoavassa ja ihmisten luovuutta arvostavassa kaupungissa on hyvä asua, opiskella ja tehdä työtä. Kulttuurin hyödyntäminen matkailun ja yritystoiminnan tukemiseksi Tapahtumien merkitys kaupunkilaisten viihtyvyyden, kaupungin imagon ja matkailun kannalta kasvaa tulevaisuudessa. Nykyiset kulttuuritoiminnot on järjestettävä niin, että ne tukevat yritteliään ja luovan kulttuurin muodostumista kaupunkiin. Kulttuurin ja matkailun yhteistyö sekä kulttuurin tuotteistaminen nousee entistä tärkeämpään rooliin Kajaanissa maakunnan elinkeinoelämän keskuksena. Elämyksellisen kokous- ja kongressimatkailun kehittäminen parantaa kaupungin vetovoimaisuutta sekä Kaukametsän eri sidosryhmien toimintaa. Tapahtumatuotanto sekä kokousmatkailua edistävät kulttuurituotteet tukevat kaupungin elinkeinostrategian toteuttamista. Tapahtumien, kulttuuritilojen / -toimintojen myynnin ja tuotteistamisen edistämiseksi tarvitaan riittävää resursointia, yhteistyötä kulttuurilaitosten, eri oppilaitosten, yrityselämän sekä kolmannen sektorin toimijoitten kesken. Kulttuuritoimintojen on oltava kaikkien kajaanilaisten saatavilla vaivattomasti Kajaanissa harrastusmahdollisuudet ja kulttuuripalvelut ovat jokaiselle mahdollisia, nopeasti saavutettavissa ja kohtuuhintaisia. Kaupungin koko mahdollistaa myös kulttuuritoimijoiden hyvän

2 Luonnos 2 yhteistyön. Kulttuuritarjonnan on oltava monipuolista ja mahdollistettava erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kiinnostusten kohteiden toteuttamisen. Taide- ja taitoaineiden asema koulutuksessa on heikentynyt viime vuosikymmeninä. Nykyisessä järjestelmässä taideaineiden opetus painottuu alaluokille. Taidekasvatukseen sekä koulujen kerhotoimintaan panostamalla voidaan edistää kulttuurin saavutettavuutta lasten ja nuorten sekä myös aikuisten keskuudessa. Koska kulttuuriosaaminen on luovan talouden keskeinen menestystekijä, on tärkeää tavoittaa taide- ja kulttuurikasvatuksen piiriin koko väestö ja kaikki ikäluokat. Jo lähitulevaisuudessa valtion rahoituksessa huomioidaan em. näkökulma sekä toiminta kolmannen sektorin kanssa julkisten kulttuurilaitosten eräänä keskeisenä tehtävänä. Taide- ja kulttuuriopetuksella kasvatetaan tulevia luovan työn ammattilaisia sekä taiteen ja kulttuurin harrastajia. Luovan itseilmaisun sekä kulttuurisen lukutaidon perustiedot ja -taidot ovat keskeinen osa kansakunnan henkistä pääomaa. Ne edistävät yhteisöön kuulumista, aktiivisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä.

3 Luonnos 3 2 Kajaanin kehittyminen kulttuurikaupungiksi Organisaation tai yksittäisen toimijan menestyminen tulevaisuudessa on sidoksissa sen historiaan. Kajaanin kaupungin kulttuuritoimijoiden pitkä historia on niiden vahvuus ja mahdollisuus toimintojen kehittämisessä nykyistä vahvemmiksi. Uusia ja välittömästi menestyviä organisaatioita tai tapahtumia on vaikea muodostaa lyhyellä aikajänteellä. Kulttuurikaupungiksi kasvaminen on Kajaanissa ollut vahvasti yhteyksissä kaupungin muuhun kasvuun ja elinkeinoelämän kehitykseen. Kehitys lähti liikkeelle 1900-luvun alussa, jolloin kaupunkiin tuli seminaari, rautatie ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö. Kajaanissa on ollut jatkuvaa teatteritoimintaa jo vuodesta 1906 lähtien. Teatteri siirtyi kaupungin ylläpitämäksi vuonna Kaupunginorkesteria ei Kajaanissa ole koskaan ollut, mutta puutetta on korvannut erilaiset yhdistyspohjaiset kokoonpanot sekä vuonna 1963 alkunsa saanut sotilassoittokunta luvulla kaupungilla oli erikoisuutena kunnallinen jazz-kvartetti. Vuonna 1977 Kajaaniin perustettiin kesäfestivaali Sana ja Sävel Kalevalaisessa Kajaanissa eli nykyinen Kajaanin Runoviikko, joka on profiloitunut hyvin suomalaisten kesätapahtumien joukossa. Vuonna 1984 perustettu Kainuun JazzKevät sen sijaan ei löytänyt pysyvää suurta kävijäkuntaa, vaan se loppui vuonna Kajaani Tanssii -tapahtuma muuttui vuodesta 1991 alkaen kansalliseksi ja kansainväliseksi tanssitapahtumaksi. Kun Kaukametsän sali valmistui vuonna 1988, kaupunki panosti usean vuoden ajan voimakkaasti kulttuurin ostopalveluihin järjestämällä paljon huippuluokan klassisen musiikin konsertteja ja myös vierailevia teatteriesityksiä. Määrärahat ja tilaisuudet vähenivät voimakkaasti 1990-luvun aikana. Maakuntakeskuksena Kajaani tarjoaa kulttuuripalveluja myös kuntarajojen ulkopuolelle Kainuun maakuntakirjaston, Kainuun Museon, Kainuun musiikkiopiston ja kaupunginteatterin toimesta. Kaupunginteatteri sai virallisen alueteatteristatuksen vuonna Kajaanin taidemuseo on ainoa ammatillinen taidemuseo maakunnassa. Muualla Suomessa Kajaani oli ja 1970-luvulla tunnettu kuorokaupunki luvulta lähtien kulttuurimaine on jatkunut ja kasvanut näyttämötaiteen ja tanssitaiteen saralla. Vahvat kulttuuripersoonat ja yhdistykset ovat aina olleet merkittäviä kulttuuritoiminnan ylläpitäjiä ja kaupungin omien toimintojen täydentäjiä. Kajaani on edelleen vahva kulttuurikaupunki. Kajaanilaisen kulttuurielämän muotoutumiseen ovat vaikuttaneet myös historiamme merkkihenkilöt Elias Lönnrot sekä Eino Leino. Lisäksi Kajaanissa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä, kuten Paltaniemen perinnemaisema, Riihipihan museoalue Vuolijoella ja Kajaaninjoen alue. 2.1 Kajaanin kehittäminen Kainuun kulttuuripääkaupungiksi: lähtökohdat vuonna 2011 Kajaani on kulttuurikaupunki ja Kajaania on kehitettävä Kainuun kulttuuripääkaupungiksi. Kajaanin kaupungin strategiassa ( ) kulttuuri- ja kokousmatkailuun panostaminen on asetettu toiminnalliseksi tavoitteeksi vuosille osana osaamisperusteisen elinkeinopolitiikan ja alueiden käytön edistämistä. Kulttuuristrategian laadinta on avaus tavoitteen toteuttamiseksi. Kulttuuritoimijoiden pitkä historia, kulttuuritarjonnan monipuolisuus, kulttuurin ammattilaisten vahva osaaminen, harrastajien sekä ammattilaisten laadukas koulutusosaaminen sekä hyvä yhteistyö yhdistettynä vahvoihin sidosryhmiin sekä matkailun hyviin olosuhteisiin ovat tekijöitä, joita on osattava hyödyntää kajaanilaisen kulttuurin kehittämistyössä. Suurimpana haasteena kajaanilaisen kulttuuritoiminnan menestykselle on rahoituksen riittävyys, mikä ilmenee sekä toiminnallisina rajoitteina että markkinoinnin vähäisyytenä. Kajaanilaisen kulttuurin valtakunnallinen maine on vain harvojen toimijoitten varassa (Kajaanin kaupunginteatteri, Runoviikko).

4 Luonnos 4 Taulukossa 1 kuvataan swot -analyysina kajaanilaisen kulttuuritoiminnan kehittämisen mahdollisuudet sekä mahdolliset esteet kehitystyölle. Vahvuudet - Kulttuuritoimijoiden pitkä historia - Monipuolinen kulttuuritoimijoiden kenttä - Organisaatioissa vahvoja, verkostoituneita ammattilaisia - Tehtävään koulutettu henkilöstö - Kulttuuritoimijoiden hyvä keskinäinen yhteistyö - Osaava ja ammattimaisesti orientoituneet kolmannen sektorin kulttuuritoimijat - Kulttuurialan koulutusohjelmat - Sopivan kokoinen kaupunki ja organisaatio Ulkoiset mahdollisuudet - Kulttuuriympäristö - Kajaanin matkailu Oy toiminnassa osataan hyödyntää kulttuurilaitosten osaamista - Yhteistyö KAMK:n, KAIPR:n, keskeisten kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden (Gvoima, Lönnrot- ja Leino-seura, matkailuoppaat, Kajaanin tanssiteatteri) kanssa - Yhteistyö Kuhmon ja Suomussalmen kanssa - Yhteistyön kehittäminen itään (Kostamus) - Matkailuyhteistyö Vuokatti - Oulujärvi Heikkoudet - Hajallaan olevat tilat, toiminnat ja henkilöstö - Kiinteistöjen kunto - Taloudellisten resurssien epävarmuus - Kolmannen sektorin toimintaedellytysten epävarmuus (julkiset avustukset) - Organisaatioiden ohuus (vähän tekijöitä, paljon töitä) - Toiminnan pitkäjänteisyys puute annetaan esimerkiksi tapahtumille kasvumahdollisuus (5-7 vuotta) - Valtakunnallinen maine vain harvoilla toimijoilla - Markkinoinnin resurssit ovat heikot Ulkoiset uhat - Taloudellinen lama ja rahoituksen heikkeneminen - Kiinteistöjen kunto heikkenee, tekniset laitteet vanhenevat (Kaukametsä) - Kulttuuritoimijoiden (julkinen sektori vs. kolmas sektori) yhteistyö ontuu - Kainuun keskeisten kulttuuritoimijoiden välillä vallitsee epäterve kilpailutilanne - Apu- tai kehittämisrahat ohjautuvat muualle - Kulttuuria väheksyvä asenne, elitistinen uskomus - Kainuun rakennemuutos, väestön väheneminen TAULUKKO 1. Kajaanilaisen kulttuurin kehittäminen Kainuun kulttuurin veturiksi: lähtökohdat 2011 Taloustutkimus oy teki syksyllä 2010 matkailututkimuksen, jossa selvitettiin mm. lomailua kotimaan 21 kesämatkailualueilla, mielipiteitä alueista ja matkailumainonnan huomaamista alueittain. Kajaanin selkeä puute haluttuna kotimaan matkailukohteena oli tapahtumatarjonnan heikkous. Eri vuoden ajat kattavalla, monipuoliseen kulttuuritarjontaan panostavalla tapahtumatuotannolla kulttuuritoimijat pystyvät tukemaan kaupungin strategiaan ja elinkeinostrategiaan asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Liitteessä yksi on kuvattu kulttuuristrategian asemoituminen matkailun ja kaupunkitapahtumien kenttään, ja liitteessä kaksi on esitetty kokonaisvaltainen kuvaus kaupunkitapahtumien tuottamisesta ja tarvittavasta rahoituksesta.

5 Luonnos 5 3 Kulttuurin toimintojen nykytila teatterista vapaaseen sivistystyöhön ja matkailuun Ammattitaiteet ja kulttuurilaitokset Kajaanissa työskentelee suurin osa maakunnan ammattitaiteilijoista. Ammattitaiteen yhteisöinä Kajaanissa toimivat nykyisin Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri, Routa company ja Kainuun sotilassoittokunta. Kulttuuripalveluja tarjoavat Kajaanin kaupunginkirjasto, Kajaanin taidemuseo, Kainuun Museo, Kainuun musiikkiopisto sekä Kaukametsän opisto. Taiteen ammattilaiset vastaavat ensisijaisesti kaupungin kulttuurilaitosten sisällöistä eli taideteoksista. He toimivat usein myös oman työnsä ohella muissa keskeisissä rooleissa, kuten erilaisten ryhmien vetäjinä ja kouluttajina. Ammattitaiteilijat organisoivat usein keskeisiä kaupunki-tapahtumia (mm. Runoviikko, Kajaani Tanssii, Kekri -juhla, Taiteiden päivä, SyysX). Lisäksi taide- ja kulttuurialan osaamista löytyy myös eri oppilaitoksista peruskouluista korkeakoulutasolle. Taide- ja kulttuurilaitosten ulkopuolella taiteen ammattilaisia työskentelee tiedotusvälineissä, mainostoimistoissa, käsityö- ja tekstiilialalla sekä freelancetyöntekijöinä. Osa laitoksissa työskentelevistä taiteilijoista työskentelee myös sivutoimisesti esimerkiksi esiintyvinä muusikkoina. Taiteen ammattilaiset vilkastuttavat monella tavalla kaupungin henkistä kulttuuri-ilmapiiriä ja mahdollistavat pitkäjänteisen kulttuuritoiminnan Kainuun alueella. Kaupungin kokoon nähden kulttuuritoiminta on nykyisellään vireää ja monipuolista. Kajaanin kaupunginteatteri on Kainuun ainoana ammattiteatterina vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisesti tunnustettuna teatterina tasokkaiden esitystensä ansiosta. Alueteatterin kautta kaupunginteatteri vie esityksiä erityisesti lapsille ja nuorille koko entisen Oulun läänin alueelle sekä tekee taidekasvatustyötä ja organisoi tapahtumia. Kajaanin taidemuseo esittelee vaihtuvissa näyttelyissä kansainvälistä ja paikallista taidetta sekä visuaalista kulttuuria monipuolisesti, mahdollisimman laajalle yleisölle. Museo panostaa vahvasti myös taidekasvatukseen. Kainuun Museo esittelee perusnäyttelyssään Kainuun historiaa ja kulttuuria esihistoriasta 1900-luvun puoliväliin asti. Tämän lisäksi museo järjestää vaihtuvia näyttelyitä sekä tallentaa ja tutkii Kainuulle tärkeää kulttuuriperintöä. Kirjastolain turvaama kirjastojärjestelmä on kunnallinen peruspalvelu, joka tavoittaa laajan asiakaskunnan. Kirjastoverkko toimii tietoyhteiskunnassa tiedollisten ja elämyksellisten tallenteiden kokoajana ja välittäjänä. Kuntalaisille taataan palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus kiinteiden kirjastojen ja kirjastoauton avulla. Kirjastotilojen tulee antaa mahdollisuus kirjastokäyntien lisäksi myös viihtymiseen, opiskeluun ja työskentelyyn. Tulevaisuudessa kirjastojen tulee keskittyä yhä enemmän verkon kautta tarjottavien sähköisten palvelujen välittämiseen sekä kehittää kirjastopalvelun viihtyisyyttä kuntalaisten kulttuuriseksi olohuoneeksi. Kirjastojen ja koulujen yhteistyöllä on suuri merkitys lasten ja nuorten medialukutaidon edistämisessä. Kirjasto on keskeinen kansakunnan sivistystä edistävä instituutio. Kainuun musiikkiopisto on yksi maamme suurimpia musiikkioppilaitoksia. Se järjestää musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista perusopetusta yhteistyössä Kajaanin Tanssiteatterin kanssa sekä valmentaa alan ammattiopintoihin. Yhteistyö kulkee Kajaanin Tanssin nimellä. Opetuksen tavoitteena on luoda oppilaille elämänikäinen ja antoisa suhde taiteeseen. Kaukametsän kansalaisopisto mahdollistaa eri ikäryhmien luovan ja virikkeellisen toiminnan toteuttamisen ja tarjoaa taiteen perusopetuksen opetusta, ollen siten paitsi vahva kulttuurin tuottaja myös kulttuurikasvatuksen edistäjä kaupungissa. Kaupungin kulttuuripalvelut tuottavat Runoviikon lisäksi resurssien puitteissa monipuolista kulttuuritarjontaa Kaukametsän lisäksi kouluille ja päiväkodeille. Generaattorilla toimiva Routa-ryhmä on osa Pohjoista tanssin aluekeskusta. Se tuottaa vuosittain omia tanssituotantoja, tuo kaupunkiin korkeatasoisia vierailuja sekä hallinnoi monia esittävän taiteen hankkeita. Generaattorilla toimiva, ammattitaiteilijoiden muodostama kulttuuriosuuskunta G- voima tekee esityksiä ja toimii kaupungin nuorten parissa sekä järjestää ja organisoi tapahtumia

6 Luonnos 6 kaupungin alueella. Generaattorin toiminnan täydentää lasten ja nuorten teatterikasvatusta laajaalaisesti toteuttava, ammattijohtoinen Kajaanin Harrastajateatteri. Kajaanin kaupungin julkisia kulttuuritiloja ovat taidemuseo, Kainuun Museo, kaupunginteatterin päänäyttämö sekä pieni näyttämö, kaupungin pääkirjasto sekä sivukirjastot ja Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus. Näistä tiloista heikkokuntoisimmat tilat löytyvät teatterilta. Pääkirjasto, Kaukametsä sekä taidemuseo ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa. Kainuun Museon tilat ovat remontoitu osittain 2000-luvun alkupuolella. Kulttuuritiloille on ominaista se, että ne ovat hajasijoitettuina ympäri kaupunkia. Syksyn 2010 aikana on perustettu kulttuurin tilatyöryhmä, joka selvittää kulttuuritoimintojen kytkemistä mahdollisimman pitkälle yhteisiin tiloihin. Erityisesti tarvetta olisi keskittää toimintoja Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksen tiloihin. Keskittäminen edellyttää kuitenkin valintoja sille, millaista kulttuuri- ja kokoustoimintaa Kaukametsässä halutaan tulevaisuudessa toteutettavan. Kulttuuri- ja kokousmatkailun hyödyntäminen Kajaanin elinkeinojen ja houkuttelevuuden edistämiseksi Kulttuurimatkailun edistämisen lähtökohtana on kajaanilaisen kulttuuriperinnön tunnistaminen, keskeisten kulttuuritoimijoitten tiedostaminen sekä kulttuurin eri ilmenemismuotojen ymmärtäminen. Kulttuurimatkailun paikallisia voimavaroja ovat mm. perinnemaisemat, nähtävyydet, historia, merkittävät kulttuurihenkilöt, perinteet, tapahtumat, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, käsityö, design, saavutukset tieteessä ja teknologiassa. Kulttuurimatkailun tavoitteena on luoda kulttuurielämyksiä ja mahdollisuuksia osallistua kulttuuritapahtumiin. Kulttuurija kokousmatkailu vahvistavat osaltaan ihmisten identiteetin rakentumista ja kulttuuriymmärrystä. (KTM 2006, Suomen matkailustrategia 2020) Kaupungin laadukkaimmat kokoustilat ovat Kaukametsässä. Kaukametsä tarjoaa kokoustilat sekä ateriapalvelut yhteistyössä Kajaanin Mamsellin kanssa. Pienempiin kokouksiin sopivia tiloja ovat pääkirjaston Elias- ja Kaleva-salit, teatterin salit sekä Raatihuone. Yksityissektorin puolelta kokoustiloja ateriapalveluineen myyvät hotellit. Myynnin edistämiseksi kajaanilaisiin kokouspaketteihin on integroitava hyvinvointi- ja kulttuuritoimintoja sekä hotellimajoitusmahdollisuudet kokoustilojen ja ateriapalveluitten lisäksi. On tärkeää kehittää yhteistyömuotoja erityisesti matkatoimistojen kanssa sekä muiden matkailu- ja kulttuurialan kolmannen sektorin toimijoiden, kuten Kajaanin matkailuoppaiden, Kapsakan sekä Leino- ja Lönnrot-seurojen kesken. Merkittävät kaupungin kulttuuritapahtumat Kajaanin Runoviikon ja Kajaani Tanssii -tapahtuman lisäksi kaupungissa on ajoittain kokeiltu muitakin tapahtumia ja pienimuotoisina tällä hetkellä jatkuvat ainakin Lasten ja nuorten kulttuuriviikko Hemmo, SyysX, Kekri -viikko sekä Kaukametsän kulttuuriviikko. Valtakunnallisesti merkittävänä tapahtumana Kajaanin Runoviikko on vakiinnuttanut asemansa jokavuotisena kaupunkitapahtumana ja se on onnistunut saamaan lisää tunnettavuutta kansallisesti merkittävänä tapahtumana. Kajaanilainen kulttuuriosaaminen mahdollistaa monipuolisen ja yleisöä houkuttelevan tapahtumatuotannon kaupunkiin. Tapahtumilla on positiivinen vaikutus muun elinkeinoelämän virkistämiselle. Tulevaisuudessa tarvitaan säännöllisesti järjestettäviä ja eri vuodenajoille sijoittuvia kulttuuritapahtumia. Tämä edellyttää tapahtumatuotannon riittävää taloudellista resursointia, eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksien mukaan myös ammatilliseen osaamisen panostamista tapahtumatuotantoon liittyen.

7 Luonnos 7 4. Toimenpiteet Tavoite Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, ALUEEN KILPAILUKYKY JA HOUKUTTELEVUUS Kajaanin kaupungin myönteisen mielikuvan vahvistaminen kulttuurikaupunkina Tehokas ja positiivinen viestintä ja kaupungin yleismarkkinointi. Lisätään yhteismarkkinointia kaupungin kulttuuritoimijoiden kesken Median ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen yhteisillä mediatapaamisilla nimi, sidosryhmät sivistystoimi, keskushallinto, viestintätiimi, kulttuurilaitokset, Kajaanin matkailu oy, Sidosryhmät: median edustajat Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit Yhteismarkkinointi Näkyvyyden vuodesta 2011 alkaen lisääntyminen Mediayhteistyön aloittaminen kulttuuritoimijoitten toimesta 2012 alkaen Asiakaspalaute Elinkeinoelämän tukeminen kulttuuritoimintojen avulla Yritysten ja kulttuuripalveluiden yhteistyön lisääminen Kajaani on houkutteleva matkailukohde Kuntalaisten luovuuden ja yritteliäisyyden edistäminen Kulttuurilaitosten asiakaspalautteen säännöllinen kerääminen Tilojen ja toimintojen tuotteistaminen, ohjelma- ja yhteistyöpakettien toteuttaminen, tuotteiden tehokas markkinointi ja myynti Tarjotaan etuja ja näkyvyyttä yhteistyökumppaneille Kulttuuri- ja muiden tapahtumien vuotuinen jaksotus Tilojen ja tilaisuuksien sekä kulttuuriperinnön tuotteistaminen Kajaanin kulttuuri yhteismarkkinoinnin kehittäminen eri sidosryhmien kesken Monipuolisen ja kattavan kulttuuritarjonnan ja kulttuuriharrastusten mahdollisuuksien turvaaminen Kaupungin omat kulttuurilaitokset, Kajaanin matkailu oy Sidosryhmät: yritysyhteistyö, AMK, muut kulttuuritoimijat, matkailuyrittäjät, Kulttuurilaitokset ja keskushallinto, Kajaanin matkailu oy Sidosryhmät: yritykset, oppilaitokset, kolmas sektori Kaupungin omat kulttuurilaitokset, nuorisotyö, koulut ja oppilaitokset Sidosryhmät: Generaattori Tuotteistamisen ja paketoinnin aloittaminen kevään 2011 aikana Vuodesta 2012 alkaen Vuodesta 2011 alkaen Kajaanin matkailu oy:n toimintasuunnitelma Talousarviot Tapahtumien ja yliyön käyvien asiakkaiden määrä Yhteistyökumppaneiden määrä Kävijämäärät, pääsylippu- ja vuokratulot, hotellien käyttöaste Palvelustrategian arviointi, opiskelijamäärät, sisältöjen ja tarjonnan monipuolisuus

8 Luonnos 8 Tavoite / Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, nimi, sidosryhmät HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KULTTUURIN AVULLA kulttuurilaitokset Kuntalaisten elämänlaadun Turvataan monipuolinen ja Sidosryhmät: vahvistaminen kulttuurin avulla laadukas kulttuuritarjonta sisällöntuottajat, ammattitaiteilijat, kolmannen Yhteisöllisyyden tunteen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen kulttuuritapahtumien avulla Kuntalaisten itsetunnon, identiteetin ja luovuuden vahvistaminen kulttuurikokemusten avulla Luodaan kulttuuripalveluiden ympärille oheistapahtumia Kehitetään kirjaston sähköisiä palveluita Kehitetään kirjaston viihtyisyyttä kuntalaisten olohuoneeksi Madalletaan kynnystä kulttuuripalvelujen käytölle 'taide tutuksi' -kampanjoiden avulla sekä rohkaistaan kaupunkilaisia taiteen pariin sektorin toimijat Kulttuurilaitokset Sidosryhmät: tapahtumatuottajat, kolmannen sektorin toimijat, taidekasvattajat Kulttuurilaitokset, koulut, varhaiskasvattajat Sidosryhmät: kolmannen sektorin toimijat Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit Palvelustrategia ja talousarviosuunnittelu Palvelustrategia ja talousarviosuunnittelu Asiakastyytyväisyys, kävijämäärät Asiakastyytyväisyys Työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen kulttuuripalveluja käyttämällä Sisällöntuotannossa nostetaan esille yhteisiä paikallisaiheita ja muita alueen ihmisiä koskettavia teemoja Lisätään kulttuuripalveluiden yhteistyötä yritysten kanssa ja tiedotetaan aktiivisemmin kulttuuriseteleistä ja muista yrityseduista kulttuurilaitokset, Sidosryhmät: kolmannen sektorin toimijat, matkailuyritykset Kulttuurilaitokset Sidosryhmät: yritykset, julkishallinnon palvelutuottajat Vuodesta 2012 alkaen Tavoite / Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, nimi, sidosryhmät KULTTUURI- JA KOKOUS- MATKAILUN EDISTÄMINEN Kajaanin tunnettavuuden ja imagon kehittäminen Tiivistetään kulttuuri- ja matkailualan toimijoiden yhteistyötä Kaukametsä (musiikkiopisto, Kajaanin Tanssi), teatteri, museot, Kajaanin Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit Kokous- ja kulttuuritoimintojen paketointityökalun (RTG) käyttöönotto vuoden Myytyjen kokouspakettien määrä

9 Luonnos 9 Kaukametsää kehitetään keskeisenä kulttuuri- ja kokoustapahtumien järjestämispaikkana Tuotteistetaan tilat, ateriapalvelut, kulttuuri-, elämysja hyvinvointitoiminnot asiakkaalle selkeiksi ja helposti hankittaviksi kokous- ja kulttuurituotepaketeiksi matkailumarkkinointi oy, keskushallinto Sidosryhmät: Generaattori, AMK, KAO, matkailuyrittäjät, matkailuoppaat 2011aikana RTG:n kautta tapahtuvasta paketoinnista % provisio tilojen myyntihinnasta Myytyjen kulttuuripakettien määrä Kokous- ja kulttuuritapahtumat: kävijämäärät sekä yli yön kestävien tilaisuuksien määrä. Kulttuuritoimijoiden yhteismarkkinoinnin ja yhteisen näkyvyyden edistäminen Säännöllinen kulttuuritoimijoiden yhteistyö Kaupungin omat kulttuurilaitokset, Kajaanin matkailu oy Kuukausittainen kulttuuritoimijoiden kokoontuminen Markkinointikanavien tehokkuuden säännöllinen arviointi Markkinointikanavien tehokkuuden säännöllinen arviointi Kajaanin matkailu oy:n toimintasuunnitelman laadinta Kajaani on ympärivuoden elävä ja toiminnallinen tapahtumakaupunki Suunnitellaan vuotuinen näkyvyyskalenteri, messutapahtumiin osallistuminen, lehdissä mainostaminen, kaupungin kotisivujen kehittäminen Asiantuntijapalveluitten hankkiminen Laaditaan säännöllisesti toteutettava ja eri vuodenajoille tasaisesti painottuva kulttuuri- ja muiden tapahtumien vuotuinen jaksotus sekä talouden ja toiminnan suunnitelma kullekin tapahtumalle Lisätään yhteistyötä kaupungin omien kulttuurilaitosten ja eri tapahtumien välillä Kajaanin matkailu oy:n hallitus Kaupungin omat kulttuurilaitokset, keskushallinto, nuorisotyö, Sidosryhmät: AMK, KAO, kolmas sektori, Generaattori, Kainuun Prikaati Näkyvyyskalenterin laadinta vuodesta 2011 alkaen Huomioidaan budjetoinnissa yhteismarkkinoinnin osuus ( /vuosi) Kevät 2011 Talous- ja toimintasuunnitelma kulttuurin tulosalueen talousarviossa Tilaisuuksien ja tapahtumien tuottaminen riittävällä resursoinnilla ( / v) niiden kiinnostavuuden takaamiseksi Kajaanin matkailu oy:n hallituksen seuranta Kävijämäärät, pääsylippu- ja vuokratulot, hotellien käyttöaste Yhteistyöstä ja aikatauluista sovittava vuotta aikaisemmin toimijoiden kesken

10 Luonnos 10 Tavoite / Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, nimi, sidosryhmät KULTTUURIPERINTÖ Esteettinen ympäristö luo hyvinvointia ja myönteistä kuvaa kaupungista Historian tapahtumat, tunnetut henkilöt ja alueen oma kulttuuri vahvistavat paikallista kulttuuriidentiteettiä ja ne hyödynnetään matkailullisesti Kainuu ja Kajaani houkuttelevat eksoottisina kohteina kaukaa tulevia matkailijoita Käsitöiden ja ruokaperinteen parempi tuotteistaminen Kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon arvokkaat rakennukset ja luontoarvot. Rakennusten ja ympäristön hoitoa lisätään. Historiaa ja henkilöitä esitellään eri tavoin. Linnanraunioita elävöitetään. Kekrin viettoa kehitetään tapahtumana. Toteutetaan lumi- ja jäärakenteita talvella, lisätään mahdollisuuksia liikkua vesillä. Paikalliset käsityöt ja ruokavalmisteet tulee olla saatavilla ja niitä pitää markkinoida. Ympäristötekninen toimiala, Kainuun Museo Sidosryhmät: ELY-keskus kaupungin kulttuurilaitokset, Kajaanin matkailu oy, keskushallinto Sidosryhmät: yhdistykset, ravintolat keskushallinto, Kajaanin matkailu oy oppilaitokset Sidosryhmät: matkailuyritykset, Kaukametsä, oppilaitokset Sidosryhmät: yrittäjät, kolmas sektori Tavoite / Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, nimi, sidosryhmät KULTTUURIKASVATUS Kulttuurin lukutaidon vahvistaminen Laajennetaan Kulttuuripolku lasten ja nuorten keskuudessa toimintaa Kulttuuri- ja taidekasvatuksen kattavuuden lisääminen koko väestön osalta ja ammattitaiteilijoiden aseman vahvistaminen taiteen perusopetuksessa Nuorten osallisuuden vahvistaminen kulttuuritoimintojen ja -tapahtumien suunnittelussa Kulttuuripassin ja VIP9-kortin käytön kehittäminen ja laajentaminen, kirjastopolkutoiminta Kehitetään edelleen taiteen opetusta alueella ja lisätään taiteen perusopetusta Laitos- ja yritysyhteistyö Järjestetään vuosittain nuorten kulttuurifoorumi SyysX:n yhteydessä kulttuurilaitokset, varhaiskasvatus, perusopetus kansalais- ja musiikkiopisto Kulttuurilaitokset Kansalais- ja musiikkiopisto Kulttuurilaitokset, nuorisotyö, perusopetus Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodesta 2011 alkaen, kustannukset / vuosi (rahoitus huomioidaan vuodesta 2012 alkaen) vuodesta 2014 alkaen vuodesta 2012 alkaen palautteet kaupunkikuvasta näkyvyys medioissa, palaute ulkomaisten matkailijoiden määrä oma arviointi Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit Vuodesta 2011 alkaen Vuodesta 2013 alkaen Syksy 2011 alkaen Asiakasmäärät, oppilasmäärät, tuntimäärät Asiakastyytyväisyys Oma arviointi

11 Luonnos 11 Sidosryhmät: Generaattori, nuorisovaltuusto Tavoite / Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, nimi, sidosryhmät AMMATTITAITEILIJOIDEN JA SISÄLLÖNTUOTTAJIEN OLOSUHTEET JA RESURSSIT Taataan toimijoille riittävät Kajaanin Ammattitaiteilijoiden ja kulttuurilaitosten resurssit, työskentelyolosuhteet kaupunki, kulttuurilaitokset, toimintamahdollisuuksien ja tilat Sidosryhmät: kolmas sektori edistäminen Kaupungin kulttuuritoimintojen yhtenäistäminen tilojen, henkilöstö- ja talouspalveluiden ja markkinoinnin osalta Vuosittaiset kulttuuriavustukset Arvioidaan kulttuuritoimintojen järjestämistä tilatyöryhmän selvityksen pohjalta Henkilöstön työnkuvien kartoittaminen Kaupungin omat kulttuurilaitokset, tilapalvelut Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit Talousarvio, toimintasuunnitelmat Tilatyöryhmän arvio maaliskuu 2011 Työnkuvien kartoitus toukokuu 2011 Käytössä olevien tilojen määrä ja kustannukset Henkilöstösuunnitelma Ammattitaiteilijoiden ja sisällöntuottajien järjestämien tapahtumien kehittäminen ja koordinoiminen Ammattitaiteilijoiden yksittäisten projektien mahdollistaminen Arvioidaan uudelleen organisointia (talous- ja henkilöstöhallinto, markkinointi ja tiedottaminen) Lisätään yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden kesken tapahtumien kehittämiseksi ja jaksottamiseksi Tuetaan projekteja, jotka täydentävät kaupungin omaa kulttuuritarjontaa ja ovat strategisten tavoitteiden mukaisia Kulttuurilaitokset, oppilaitokset, nuorisotoimi, Sidosryhmät: kolmannen sektorin toimijat, yhdistykset, tapahtumatuottajat Kajaanin kaupunki, kulttuurilaitokset Talousarviosuunnittelu Tapahtumamäärät, kävijämäärät

12 Luonnos 12 Liite 1. Kulttuuristrategian suhde matkailuun ja kaupungin tapahtumatuotantoon Kulttuurin, matkailun ja tapahtumien välinen suhde Teatteri- ja konserttipaketit, kulttuuriyhteistyö Kulttuurilaitosten perustehtävä Kulttuuristrategian kohdentuminen Kulttuuri - taide Runoviikko, Kajaani Tanssii, Barokki Soi, omais- ja valapäivä Yritysten yö, Kekri jne. Shoppailijat, venäläisturistit, kokous- ja ryhmämatkailu, liikematkailu Matkailu Tapahtumat Matkailu master plan elinkeinostrategia Koiranäyttelyt, kansalliset ja kansainväliset urheilutapahtumat Markkinakatu, antiikkimessut

13 Luonnos 13 Liite 2. Kaupungin tapahtumatuotannon rahoitusesimerkki Tapahtumien rahoittaminen ja rahoituksen kehittäminen (olemassa olevat tapahtumat = lisäys nykyiseen rahoitukseen, alustava esitys) Kulttuuritapahtumat (kulttuurilaitokset yhteistyökumppaneineen) euroa / vuosi Kulttuuripolkutoiminta: esitysten tuottaminen lapsille ( euroa / vuosi) Esitysten tuottaminen koululaisille / päiväkotilapsille kulttuurikasvatuksen edistäminen Runoviikon rahoituspohjan kehittäminen ( euroa / vuosi) Kaupungin maksuosuuden lisääminen vastaamaan yleistä kustannustason nousua Kajaani Tanssii -tapahtuman ja rahoituspohjan kehittäminen ( euroa / vuosi) Tapahtuman kehittäminen nykyistä kansainvälisemmäksi, oheistarjonnan kehittäminen Barokki Soi -tapahtuman kehittäminen ( euroa / vuosi) Uuden kesätapahtuman vakiinnuttaminen, tasokkaiden taiteilijoiden saamisen turvaaminen Kaukametsän konserttitapahtumien kehittäminen ( euroa / vuosi) Mahdollisuus kiinnittää neljä laadukasta, odotettua konserttia Kaukametsään kaksi keväälle, kaksi syksylle (klassinen, kevyt), markkinoinnin kehittäminen hotellien kanssa. Vihreät Niityt -tapahtuma ( euroa / vuosi) (ei kaupungin järjestämä tapahtuma) Lasten ja nuorten kulttuuriviikko Hemmo ( euroa / vuosi) SyysX -tapahtuman kehittäminen ( euroa / vuosi) n.3 vuoden aikajänteellä säännöllisen kansallisen nuorisotapahtuman (kulttuuripolitiikka, vaikuttaminen, osallisuus) järjestäminen Kajaaniin Muut kaupunkitapahtumat (keskushallinto, kulttuurilaitokset, Kajaani Info, yhdistykset ja järjestöt) euroa / vuosi Kainuun prikaatin vala- ja omaisten päivien tapahtumatarjonnan kehittämien ( euroa / vuosi) Konsertin järjestäminen 2 x kesäaikaan, museoitten aukiolo ja teatterin esitykset Yhteistyö hotellien, kaupunkikeskustan yrittäjien, sotilassoittokunnan kanssa Yleiset kaupunkitapahtumat ( euroa / vuosi) Tervasoutunäytökset, kiertoajelut ja -kävelyt Kesäiset torisoitot, Pietarin päivä Markkinakatu Uuden vuoden vastaanotto, joulurauhan julistus Yritysten yö ( euroa / vuosi) Kulttuurilaitosten mukana olo, pidennetyt aukiolot Linnarock jokialue festarialueeksi Kaupunkilaisten pikkujuhannus Linnansillan tanssit, sotilassoittokunta Renforsin lenkki (Kainuun liikunta) -tapahtuman kehittäminen ( euroa / vuosi) Liikunta- ja kulttuuritapahtuman yhdistäminen, konserttitapahtuman järjestäminen Kaukametsään ja jokiympäristöön Muut kaupunkitapahtumat - järjestöt, yhdistykset (varaus euroa / vuosi) Yhteistyökumppaneita: KAMK, Kainuun prikaati, Kakery, Kainuun kulttuuriyhdistys, matkailuoppaat, Kainuun liikunta, nuorisovaltuusto, kulttuurilaitokset, liikunta- ja nuorisotyö, perusopetus, varhaiskasvatus, keskushallinto, Kajaani Info

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEO tehtävämme Satakunnan kulttuurin edistämisessä Tehtävämme ja vastuualueemme Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEON TEHTÄVÄNÄ on Porin kulttuuritoimen yhteisten arvojen mukaisesti

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri KAUPUNGINHALLITUS KH 10.6.2013, 219 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2017 laatimisohjeet, Talouden tasapainottaminen: 1) toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Oulu

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Oulu Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Oulu 27.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kuva kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Megatrendit ja kulttuurialan muutos Työpajan purku

Megatrendit ja kulttuurialan muutos Työpajan purku Megatrendit ja kulttuurialan muutos 3.6.2016 Työpajan purku Osallistujattila 2025 Ilmoittautuneita 175 kpl Ilmoittautuneet aloittain: Museoala Orkesterit Teatterit Muut Ryhmätöiden lm. 20+1 kpl ks. dokumentointi

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kielitivoli Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta kielitarjontaan

Hämeenlinnan Kielitivoli Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta kielitarjontaan Hämeenlinnan Kielitivoli Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta kielitarjontaan Monipuolinen kielitaito on tärkeä kansalaistaito Tavoitteena kieltenopetuksen tukiverkko Asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, näkyvyys

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, 17.5.2011 Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kv markkinoille: MEK 2008 Kulttuurimatkailun visio Suomalainen

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus Työtä teatterista Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke Hakemus OKM / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 08.05.2013

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE 1.4.2016-30.6.2017 VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA - INVESTOINTIHANKE Toteutus: 1.4.2014-30.6.2017. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot