KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016"

Transkriptio

1 Luonnos 1 KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA Liite 3 Kajaanin kaupungin kulttuuristrategian tavoitteena on selkeyttää kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen osaamisen edistäjänä. Kulttuuritoiminnot ja tapahtumat tukevat kaupungin elinkeinoelämää erityisesti matkailun ja luovan talouden kehittämisen näkökulmasta. Kulttuuritoiminnot lisäävät luovuuden ja yrittämisen hengen muodostumista kaupunkiin. Kulttuuristrategian alkuosassa kuvataan kulttuurin merkitystä kuntalaisten ja alueen hyvinvoinnille sekä kajaanilaisen kulttuurin historiaa ja nykytilaa. Kajaanilaisella kulttuurilla on pitkät perinteet. Tämä on Kajaanin vahvuus, joka mahdollistaa entistä elinvoimaisemman, houkuttelevamman ja kilpailukykyisemmän luovan Kajaanin rakentamisen. Strategian lopuksi esitetään toimenpideohjelma, jonka avulla tätä visiota voidaan toteuttaa. 1 Kulttuuri kajaanilaisen osaamisen, luovuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä Kajaanin kaupungin arvot ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus sekä luottamus tulevaisuuteen. Visiona on luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki. Kulttuuristrategialla ja -toiminnoilla on kolme keskeistä tehtävää arvojen ja vision toteuttamisessa. Monipuolinen kulttuuritarjonta on keskeinen osa Kajaanin vetovoimaisuutta. Se tukee osaamista sekä luovan ilmapiirin rakentumista paikkakunnalle Kulttuurilla on ihmisten psyykkistä hyvinvointia edistävä merkitys. Kulttuuritoiminnat ja - harrastukset mahdollistavat itsetuntemuksemme kasvun. Vahva identiteetti ja itsetuntemus ovat perusta suvaitsevaisuudelle. Suvaitsevaisuus on lähtökohta luovuutta ja yrittämistä kannustavalle ilmapiirille. Kulttuuri tukee yhteisöllisyyden kehitystä ja tukee yhteisön sosiaalisen pääoman kasvua. Kulttuuritoimintaan osallistumisen kautta ihminen kykenee hahmottamaan ja hallitsemaan ympäristöään sekä luomaan parempia tulkintoja nykytodellisuuden ilmiöistä ja ihmisten käyttäytymisestä. Kulttuuriin panostaminen tukee kaupungin elinvoimaisuutta ja kilpailukyvyn paranemista. Alueen taloudellinen vahvuus rakentuu ihmisten luovuudesta, teknologisesta osaamista sekä suvaitsevasta ilmapiiristä. Kulttuuritoiminta edesauttaa luovien keskittymien ja sitä kautta innovatiivisen ympäristön muodostumisen. Ihmisen luovuus on talouden perusvoima. Kulttuuripolitiikalla on siten yhteys elinkeinopolitiikkaan. Kulttuurin osuus on merkittävä markkinoitaessa kaupunkia yrityksille ja perheille sekä myös opiskelu- ja matkailukohteena. Hyvämaineisessa, monipuoliset ja laadukkaat kulttuuripalvelut sekä harrastusmahdollisuudet tarjoavassa ja ihmisten luovuutta arvostavassa kaupungissa on hyvä asua, opiskella ja tehdä työtä. Kulttuurin hyödyntäminen matkailun ja yritystoiminnan tukemiseksi Tapahtumien merkitys kaupunkilaisten viihtyvyyden, kaupungin imagon ja matkailun kannalta kasvaa tulevaisuudessa. Nykyiset kulttuuritoiminnot on järjestettävä niin, että ne tukevat yritteliään ja luovan kulttuurin muodostumista kaupunkiin. Kulttuurin ja matkailun yhteistyö sekä kulttuurin tuotteistaminen nousee entistä tärkeämpään rooliin Kajaanissa maakunnan elinkeinoelämän keskuksena. Elämyksellisen kokous- ja kongressimatkailun kehittäminen parantaa kaupungin vetovoimaisuutta sekä Kaukametsän eri sidosryhmien toimintaa. Tapahtumatuotanto sekä kokousmatkailua edistävät kulttuurituotteet tukevat kaupungin elinkeinostrategian toteuttamista. Tapahtumien, kulttuuritilojen / -toimintojen myynnin ja tuotteistamisen edistämiseksi tarvitaan riittävää resursointia, yhteistyötä kulttuurilaitosten, eri oppilaitosten, yrityselämän sekä kolmannen sektorin toimijoitten kesken. Kulttuuritoimintojen on oltava kaikkien kajaanilaisten saatavilla vaivattomasti Kajaanissa harrastusmahdollisuudet ja kulttuuripalvelut ovat jokaiselle mahdollisia, nopeasti saavutettavissa ja kohtuuhintaisia. Kaupungin koko mahdollistaa myös kulttuuritoimijoiden hyvän

2 Luonnos 2 yhteistyön. Kulttuuritarjonnan on oltava monipuolista ja mahdollistettava erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kiinnostusten kohteiden toteuttamisen. Taide- ja taitoaineiden asema koulutuksessa on heikentynyt viime vuosikymmeninä. Nykyisessä järjestelmässä taideaineiden opetus painottuu alaluokille. Taidekasvatukseen sekä koulujen kerhotoimintaan panostamalla voidaan edistää kulttuurin saavutettavuutta lasten ja nuorten sekä myös aikuisten keskuudessa. Koska kulttuuriosaaminen on luovan talouden keskeinen menestystekijä, on tärkeää tavoittaa taide- ja kulttuurikasvatuksen piiriin koko väestö ja kaikki ikäluokat. Jo lähitulevaisuudessa valtion rahoituksessa huomioidaan em. näkökulma sekä toiminta kolmannen sektorin kanssa julkisten kulttuurilaitosten eräänä keskeisenä tehtävänä. Taide- ja kulttuuriopetuksella kasvatetaan tulevia luovan työn ammattilaisia sekä taiteen ja kulttuurin harrastajia. Luovan itseilmaisun sekä kulttuurisen lukutaidon perustiedot ja -taidot ovat keskeinen osa kansakunnan henkistä pääomaa. Ne edistävät yhteisöön kuulumista, aktiivisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä.

3 Luonnos 3 2 Kajaanin kehittyminen kulttuurikaupungiksi Organisaation tai yksittäisen toimijan menestyminen tulevaisuudessa on sidoksissa sen historiaan. Kajaanin kaupungin kulttuuritoimijoiden pitkä historia on niiden vahvuus ja mahdollisuus toimintojen kehittämisessä nykyistä vahvemmiksi. Uusia ja välittömästi menestyviä organisaatioita tai tapahtumia on vaikea muodostaa lyhyellä aikajänteellä. Kulttuurikaupungiksi kasvaminen on Kajaanissa ollut vahvasti yhteyksissä kaupungin muuhun kasvuun ja elinkeinoelämän kehitykseen. Kehitys lähti liikkeelle 1900-luvun alussa, jolloin kaupunkiin tuli seminaari, rautatie ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö. Kajaanissa on ollut jatkuvaa teatteritoimintaa jo vuodesta 1906 lähtien. Teatteri siirtyi kaupungin ylläpitämäksi vuonna Kaupunginorkesteria ei Kajaanissa ole koskaan ollut, mutta puutetta on korvannut erilaiset yhdistyspohjaiset kokoonpanot sekä vuonna 1963 alkunsa saanut sotilassoittokunta luvulla kaupungilla oli erikoisuutena kunnallinen jazz-kvartetti. Vuonna 1977 Kajaaniin perustettiin kesäfestivaali Sana ja Sävel Kalevalaisessa Kajaanissa eli nykyinen Kajaanin Runoviikko, joka on profiloitunut hyvin suomalaisten kesätapahtumien joukossa. Vuonna 1984 perustettu Kainuun JazzKevät sen sijaan ei löytänyt pysyvää suurta kävijäkuntaa, vaan se loppui vuonna Kajaani Tanssii -tapahtuma muuttui vuodesta 1991 alkaen kansalliseksi ja kansainväliseksi tanssitapahtumaksi. Kun Kaukametsän sali valmistui vuonna 1988, kaupunki panosti usean vuoden ajan voimakkaasti kulttuurin ostopalveluihin järjestämällä paljon huippuluokan klassisen musiikin konsertteja ja myös vierailevia teatteriesityksiä. Määrärahat ja tilaisuudet vähenivät voimakkaasti 1990-luvun aikana. Maakuntakeskuksena Kajaani tarjoaa kulttuuripalveluja myös kuntarajojen ulkopuolelle Kainuun maakuntakirjaston, Kainuun Museon, Kainuun musiikkiopiston ja kaupunginteatterin toimesta. Kaupunginteatteri sai virallisen alueteatteristatuksen vuonna Kajaanin taidemuseo on ainoa ammatillinen taidemuseo maakunnassa. Muualla Suomessa Kajaani oli ja 1970-luvulla tunnettu kuorokaupunki luvulta lähtien kulttuurimaine on jatkunut ja kasvanut näyttämötaiteen ja tanssitaiteen saralla. Vahvat kulttuuripersoonat ja yhdistykset ovat aina olleet merkittäviä kulttuuritoiminnan ylläpitäjiä ja kaupungin omien toimintojen täydentäjiä. Kajaani on edelleen vahva kulttuurikaupunki. Kajaanilaisen kulttuurielämän muotoutumiseen ovat vaikuttaneet myös historiamme merkkihenkilöt Elias Lönnrot sekä Eino Leino. Lisäksi Kajaanissa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä, kuten Paltaniemen perinnemaisema, Riihipihan museoalue Vuolijoella ja Kajaaninjoen alue. 2.1 Kajaanin kehittäminen Kainuun kulttuuripääkaupungiksi: lähtökohdat vuonna 2011 Kajaani on kulttuurikaupunki ja Kajaania on kehitettävä Kainuun kulttuuripääkaupungiksi. Kajaanin kaupungin strategiassa ( ) kulttuuri- ja kokousmatkailuun panostaminen on asetettu toiminnalliseksi tavoitteeksi vuosille osana osaamisperusteisen elinkeinopolitiikan ja alueiden käytön edistämistä. Kulttuuristrategian laadinta on avaus tavoitteen toteuttamiseksi. Kulttuuritoimijoiden pitkä historia, kulttuuritarjonnan monipuolisuus, kulttuurin ammattilaisten vahva osaaminen, harrastajien sekä ammattilaisten laadukas koulutusosaaminen sekä hyvä yhteistyö yhdistettynä vahvoihin sidosryhmiin sekä matkailun hyviin olosuhteisiin ovat tekijöitä, joita on osattava hyödyntää kajaanilaisen kulttuurin kehittämistyössä. Suurimpana haasteena kajaanilaisen kulttuuritoiminnan menestykselle on rahoituksen riittävyys, mikä ilmenee sekä toiminnallisina rajoitteina että markkinoinnin vähäisyytenä. Kajaanilaisen kulttuurin valtakunnallinen maine on vain harvojen toimijoitten varassa (Kajaanin kaupunginteatteri, Runoviikko).

4 Luonnos 4 Taulukossa 1 kuvataan swot -analyysina kajaanilaisen kulttuuritoiminnan kehittämisen mahdollisuudet sekä mahdolliset esteet kehitystyölle. Vahvuudet - Kulttuuritoimijoiden pitkä historia - Monipuolinen kulttuuritoimijoiden kenttä - Organisaatioissa vahvoja, verkostoituneita ammattilaisia - Tehtävään koulutettu henkilöstö - Kulttuuritoimijoiden hyvä keskinäinen yhteistyö - Osaava ja ammattimaisesti orientoituneet kolmannen sektorin kulttuuritoimijat - Kulttuurialan koulutusohjelmat - Sopivan kokoinen kaupunki ja organisaatio Ulkoiset mahdollisuudet - Kulttuuriympäristö - Kajaanin matkailu Oy toiminnassa osataan hyödyntää kulttuurilaitosten osaamista - Yhteistyö KAMK:n, KAIPR:n, keskeisten kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden (Gvoima, Lönnrot- ja Leino-seura, matkailuoppaat, Kajaanin tanssiteatteri) kanssa - Yhteistyö Kuhmon ja Suomussalmen kanssa - Yhteistyön kehittäminen itään (Kostamus) - Matkailuyhteistyö Vuokatti - Oulujärvi Heikkoudet - Hajallaan olevat tilat, toiminnat ja henkilöstö - Kiinteistöjen kunto - Taloudellisten resurssien epävarmuus - Kolmannen sektorin toimintaedellytysten epävarmuus (julkiset avustukset) - Organisaatioiden ohuus (vähän tekijöitä, paljon töitä) - Toiminnan pitkäjänteisyys puute annetaan esimerkiksi tapahtumille kasvumahdollisuus (5-7 vuotta) - Valtakunnallinen maine vain harvoilla toimijoilla - Markkinoinnin resurssit ovat heikot Ulkoiset uhat - Taloudellinen lama ja rahoituksen heikkeneminen - Kiinteistöjen kunto heikkenee, tekniset laitteet vanhenevat (Kaukametsä) - Kulttuuritoimijoiden (julkinen sektori vs. kolmas sektori) yhteistyö ontuu - Kainuun keskeisten kulttuuritoimijoiden välillä vallitsee epäterve kilpailutilanne - Apu- tai kehittämisrahat ohjautuvat muualle - Kulttuuria väheksyvä asenne, elitistinen uskomus - Kainuun rakennemuutos, väestön väheneminen TAULUKKO 1. Kajaanilaisen kulttuurin kehittäminen Kainuun kulttuurin veturiksi: lähtökohdat 2011 Taloustutkimus oy teki syksyllä 2010 matkailututkimuksen, jossa selvitettiin mm. lomailua kotimaan 21 kesämatkailualueilla, mielipiteitä alueista ja matkailumainonnan huomaamista alueittain. Kajaanin selkeä puute haluttuna kotimaan matkailukohteena oli tapahtumatarjonnan heikkous. Eri vuoden ajat kattavalla, monipuoliseen kulttuuritarjontaan panostavalla tapahtumatuotannolla kulttuuritoimijat pystyvät tukemaan kaupungin strategiaan ja elinkeinostrategiaan asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Liitteessä yksi on kuvattu kulttuuristrategian asemoituminen matkailun ja kaupunkitapahtumien kenttään, ja liitteessä kaksi on esitetty kokonaisvaltainen kuvaus kaupunkitapahtumien tuottamisesta ja tarvittavasta rahoituksesta.

5 Luonnos 5 3 Kulttuurin toimintojen nykytila teatterista vapaaseen sivistystyöhön ja matkailuun Ammattitaiteet ja kulttuurilaitokset Kajaanissa työskentelee suurin osa maakunnan ammattitaiteilijoista. Ammattitaiteen yhteisöinä Kajaanissa toimivat nykyisin Kajaanin kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri, Routa company ja Kainuun sotilassoittokunta. Kulttuuripalveluja tarjoavat Kajaanin kaupunginkirjasto, Kajaanin taidemuseo, Kainuun Museo, Kainuun musiikkiopisto sekä Kaukametsän opisto. Taiteen ammattilaiset vastaavat ensisijaisesti kaupungin kulttuurilaitosten sisällöistä eli taideteoksista. He toimivat usein myös oman työnsä ohella muissa keskeisissä rooleissa, kuten erilaisten ryhmien vetäjinä ja kouluttajina. Ammattitaiteilijat organisoivat usein keskeisiä kaupunki-tapahtumia (mm. Runoviikko, Kajaani Tanssii, Kekri -juhla, Taiteiden päivä, SyysX). Lisäksi taide- ja kulttuurialan osaamista löytyy myös eri oppilaitoksista peruskouluista korkeakoulutasolle. Taide- ja kulttuurilaitosten ulkopuolella taiteen ammattilaisia työskentelee tiedotusvälineissä, mainostoimistoissa, käsityö- ja tekstiilialalla sekä freelancetyöntekijöinä. Osa laitoksissa työskentelevistä taiteilijoista työskentelee myös sivutoimisesti esimerkiksi esiintyvinä muusikkoina. Taiteen ammattilaiset vilkastuttavat monella tavalla kaupungin henkistä kulttuuri-ilmapiiriä ja mahdollistavat pitkäjänteisen kulttuuritoiminnan Kainuun alueella. Kaupungin kokoon nähden kulttuuritoiminta on nykyisellään vireää ja monipuolista. Kajaanin kaupunginteatteri on Kainuun ainoana ammattiteatterina vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisesti tunnustettuna teatterina tasokkaiden esitystensä ansiosta. Alueteatterin kautta kaupunginteatteri vie esityksiä erityisesti lapsille ja nuorille koko entisen Oulun läänin alueelle sekä tekee taidekasvatustyötä ja organisoi tapahtumia. Kajaanin taidemuseo esittelee vaihtuvissa näyttelyissä kansainvälistä ja paikallista taidetta sekä visuaalista kulttuuria monipuolisesti, mahdollisimman laajalle yleisölle. Museo panostaa vahvasti myös taidekasvatukseen. Kainuun Museo esittelee perusnäyttelyssään Kainuun historiaa ja kulttuuria esihistoriasta 1900-luvun puoliväliin asti. Tämän lisäksi museo järjestää vaihtuvia näyttelyitä sekä tallentaa ja tutkii Kainuulle tärkeää kulttuuriperintöä. Kirjastolain turvaama kirjastojärjestelmä on kunnallinen peruspalvelu, joka tavoittaa laajan asiakaskunnan. Kirjastoverkko toimii tietoyhteiskunnassa tiedollisten ja elämyksellisten tallenteiden kokoajana ja välittäjänä. Kuntalaisille taataan palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus kiinteiden kirjastojen ja kirjastoauton avulla. Kirjastotilojen tulee antaa mahdollisuus kirjastokäyntien lisäksi myös viihtymiseen, opiskeluun ja työskentelyyn. Tulevaisuudessa kirjastojen tulee keskittyä yhä enemmän verkon kautta tarjottavien sähköisten palvelujen välittämiseen sekä kehittää kirjastopalvelun viihtyisyyttä kuntalaisten kulttuuriseksi olohuoneeksi. Kirjastojen ja koulujen yhteistyöllä on suuri merkitys lasten ja nuorten medialukutaidon edistämisessä. Kirjasto on keskeinen kansakunnan sivistystä edistävä instituutio. Kainuun musiikkiopisto on yksi maamme suurimpia musiikkioppilaitoksia. Se järjestää musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista perusopetusta yhteistyössä Kajaanin Tanssiteatterin kanssa sekä valmentaa alan ammattiopintoihin. Yhteistyö kulkee Kajaanin Tanssin nimellä. Opetuksen tavoitteena on luoda oppilaille elämänikäinen ja antoisa suhde taiteeseen. Kaukametsän kansalaisopisto mahdollistaa eri ikäryhmien luovan ja virikkeellisen toiminnan toteuttamisen ja tarjoaa taiteen perusopetuksen opetusta, ollen siten paitsi vahva kulttuurin tuottaja myös kulttuurikasvatuksen edistäjä kaupungissa. Kaupungin kulttuuripalvelut tuottavat Runoviikon lisäksi resurssien puitteissa monipuolista kulttuuritarjontaa Kaukametsän lisäksi kouluille ja päiväkodeille. Generaattorilla toimiva Routa-ryhmä on osa Pohjoista tanssin aluekeskusta. Se tuottaa vuosittain omia tanssituotantoja, tuo kaupunkiin korkeatasoisia vierailuja sekä hallinnoi monia esittävän taiteen hankkeita. Generaattorilla toimiva, ammattitaiteilijoiden muodostama kulttuuriosuuskunta G- voima tekee esityksiä ja toimii kaupungin nuorten parissa sekä järjestää ja organisoi tapahtumia

6 Luonnos 6 kaupungin alueella. Generaattorin toiminnan täydentää lasten ja nuorten teatterikasvatusta laajaalaisesti toteuttava, ammattijohtoinen Kajaanin Harrastajateatteri. Kajaanin kaupungin julkisia kulttuuritiloja ovat taidemuseo, Kainuun Museo, kaupunginteatterin päänäyttämö sekä pieni näyttämö, kaupungin pääkirjasto sekä sivukirjastot ja Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus. Näistä tiloista heikkokuntoisimmat tilat löytyvät teatterilta. Pääkirjasto, Kaukametsä sekä taidemuseo ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa. Kainuun Museon tilat ovat remontoitu osittain 2000-luvun alkupuolella. Kulttuuritiloille on ominaista se, että ne ovat hajasijoitettuina ympäri kaupunkia. Syksyn 2010 aikana on perustettu kulttuurin tilatyöryhmä, joka selvittää kulttuuritoimintojen kytkemistä mahdollisimman pitkälle yhteisiin tiloihin. Erityisesti tarvetta olisi keskittää toimintoja Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksen tiloihin. Keskittäminen edellyttää kuitenkin valintoja sille, millaista kulttuuri- ja kokoustoimintaa Kaukametsässä halutaan tulevaisuudessa toteutettavan. Kulttuuri- ja kokousmatkailun hyödyntäminen Kajaanin elinkeinojen ja houkuttelevuuden edistämiseksi Kulttuurimatkailun edistämisen lähtökohtana on kajaanilaisen kulttuuriperinnön tunnistaminen, keskeisten kulttuuritoimijoitten tiedostaminen sekä kulttuurin eri ilmenemismuotojen ymmärtäminen. Kulttuurimatkailun paikallisia voimavaroja ovat mm. perinnemaisemat, nähtävyydet, historia, merkittävät kulttuurihenkilöt, perinteet, tapahtumat, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, käsityö, design, saavutukset tieteessä ja teknologiassa. Kulttuurimatkailun tavoitteena on luoda kulttuurielämyksiä ja mahdollisuuksia osallistua kulttuuritapahtumiin. Kulttuurija kokousmatkailu vahvistavat osaltaan ihmisten identiteetin rakentumista ja kulttuuriymmärrystä. (KTM 2006, Suomen matkailustrategia 2020) Kaupungin laadukkaimmat kokoustilat ovat Kaukametsässä. Kaukametsä tarjoaa kokoustilat sekä ateriapalvelut yhteistyössä Kajaanin Mamsellin kanssa. Pienempiin kokouksiin sopivia tiloja ovat pääkirjaston Elias- ja Kaleva-salit, teatterin salit sekä Raatihuone. Yksityissektorin puolelta kokoustiloja ateriapalveluineen myyvät hotellit. Myynnin edistämiseksi kajaanilaisiin kokouspaketteihin on integroitava hyvinvointi- ja kulttuuritoimintoja sekä hotellimajoitusmahdollisuudet kokoustilojen ja ateriapalveluitten lisäksi. On tärkeää kehittää yhteistyömuotoja erityisesti matkatoimistojen kanssa sekä muiden matkailu- ja kulttuurialan kolmannen sektorin toimijoiden, kuten Kajaanin matkailuoppaiden, Kapsakan sekä Leino- ja Lönnrot-seurojen kesken. Merkittävät kaupungin kulttuuritapahtumat Kajaanin Runoviikon ja Kajaani Tanssii -tapahtuman lisäksi kaupungissa on ajoittain kokeiltu muitakin tapahtumia ja pienimuotoisina tällä hetkellä jatkuvat ainakin Lasten ja nuorten kulttuuriviikko Hemmo, SyysX, Kekri -viikko sekä Kaukametsän kulttuuriviikko. Valtakunnallisesti merkittävänä tapahtumana Kajaanin Runoviikko on vakiinnuttanut asemansa jokavuotisena kaupunkitapahtumana ja se on onnistunut saamaan lisää tunnettavuutta kansallisesti merkittävänä tapahtumana. Kajaanilainen kulttuuriosaaminen mahdollistaa monipuolisen ja yleisöä houkuttelevan tapahtumatuotannon kaupunkiin. Tapahtumilla on positiivinen vaikutus muun elinkeinoelämän virkistämiselle. Tulevaisuudessa tarvitaan säännöllisesti järjestettäviä ja eri vuodenajoille sijoittuvia kulttuuritapahtumia. Tämä edellyttää tapahtumatuotannon riittävää taloudellista resursointia, eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksien mukaan myös ammatilliseen osaamisen panostamista tapahtumatuotantoon liittyen.

7 Luonnos 7 4. Toimenpiteet Tavoite Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, ALUEEN KILPAILUKYKY JA HOUKUTTELEVUUS Kajaanin kaupungin myönteisen mielikuvan vahvistaminen kulttuurikaupunkina Tehokas ja positiivinen viestintä ja kaupungin yleismarkkinointi. Lisätään yhteismarkkinointia kaupungin kulttuuritoimijoiden kesken Median ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen yhteisillä mediatapaamisilla nimi, sidosryhmät sivistystoimi, keskushallinto, viestintätiimi, kulttuurilaitokset, Kajaanin matkailu oy, Sidosryhmät: median edustajat Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit Yhteismarkkinointi Näkyvyyden vuodesta 2011 alkaen lisääntyminen Mediayhteistyön aloittaminen kulttuuritoimijoitten toimesta 2012 alkaen Asiakaspalaute Elinkeinoelämän tukeminen kulttuuritoimintojen avulla Yritysten ja kulttuuripalveluiden yhteistyön lisääminen Kajaani on houkutteleva matkailukohde Kuntalaisten luovuuden ja yritteliäisyyden edistäminen Kulttuurilaitosten asiakaspalautteen säännöllinen kerääminen Tilojen ja toimintojen tuotteistaminen, ohjelma- ja yhteistyöpakettien toteuttaminen, tuotteiden tehokas markkinointi ja myynti Tarjotaan etuja ja näkyvyyttä yhteistyökumppaneille Kulttuuri- ja muiden tapahtumien vuotuinen jaksotus Tilojen ja tilaisuuksien sekä kulttuuriperinnön tuotteistaminen Kajaanin kulttuuri yhteismarkkinoinnin kehittäminen eri sidosryhmien kesken Monipuolisen ja kattavan kulttuuritarjonnan ja kulttuuriharrastusten mahdollisuuksien turvaaminen Kaupungin omat kulttuurilaitokset, Kajaanin matkailu oy Sidosryhmät: yritysyhteistyö, AMK, muut kulttuuritoimijat, matkailuyrittäjät, Kulttuurilaitokset ja keskushallinto, Kajaanin matkailu oy Sidosryhmät: yritykset, oppilaitokset, kolmas sektori Kaupungin omat kulttuurilaitokset, nuorisotyö, koulut ja oppilaitokset Sidosryhmät: Generaattori Tuotteistamisen ja paketoinnin aloittaminen kevään 2011 aikana Vuodesta 2012 alkaen Vuodesta 2011 alkaen Kajaanin matkailu oy:n toimintasuunnitelma Talousarviot Tapahtumien ja yliyön käyvien asiakkaiden määrä Yhteistyökumppaneiden määrä Kävijämäärät, pääsylippu- ja vuokratulot, hotellien käyttöaste Palvelustrategian arviointi, opiskelijamäärät, sisältöjen ja tarjonnan monipuolisuus

8 Luonnos 8 Tavoite / Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, nimi, sidosryhmät HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KULTTUURIN AVULLA kulttuurilaitokset Kuntalaisten elämänlaadun Turvataan monipuolinen ja Sidosryhmät: vahvistaminen kulttuurin avulla laadukas kulttuuritarjonta sisällöntuottajat, ammattitaiteilijat, kolmannen Yhteisöllisyyden tunteen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen kulttuuritapahtumien avulla Kuntalaisten itsetunnon, identiteetin ja luovuuden vahvistaminen kulttuurikokemusten avulla Luodaan kulttuuripalveluiden ympärille oheistapahtumia Kehitetään kirjaston sähköisiä palveluita Kehitetään kirjaston viihtyisyyttä kuntalaisten olohuoneeksi Madalletaan kynnystä kulttuuripalvelujen käytölle 'taide tutuksi' -kampanjoiden avulla sekä rohkaistaan kaupunkilaisia taiteen pariin sektorin toimijat Kulttuurilaitokset Sidosryhmät: tapahtumatuottajat, kolmannen sektorin toimijat, taidekasvattajat Kulttuurilaitokset, koulut, varhaiskasvattajat Sidosryhmät: kolmannen sektorin toimijat Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit Palvelustrategia ja talousarviosuunnittelu Palvelustrategia ja talousarviosuunnittelu Asiakastyytyväisyys, kävijämäärät Asiakastyytyväisyys Työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen kulttuuripalveluja käyttämällä Sisällöntuotannossa nostetaan esille yhteisiä paikallisaiheita ja muita alueen ihmisiä koskettavia teemoja Lisätään kulttuuripalveluiden yhteistyötä yritysten kanssa ja tiedotetaan aktiivisemmin kulttuuriseteleistä ja muista yrityseduista kulttuurilaitokset, Sidosryhmät: kolmannen sektorin toimijat, matkailuyritykset Kulttuurilaitokset Sidosryhmät: yritykset, julkishallinnon palvelutuottajat Vuodesta 2012 alkaen Tavoite / Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, nimi, sidosryhmät KULTTUURI- JA KOKOUS- MATKAILUN EDISTÄMINEN Kajaanin tunnettavuuden ja imagon kehittäminen Tiivistetään kulttuuri- ja matkailualan toimijoiden yhteistyötä Kaukametsä (musiikkiopisto, Kajaanin Tanssi), teatteri, museot, Kajaanin Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit Kokous- ja kulttuuritoimintojen paketointityökalun (RTG) käyttöönotto vuoden Myytyjen kokouspakettien määrä

9 Luonnos 9 Kaukametsää kehitetään keskeisenä kulttuuri- ja kokoustapahtumien järjestämispaikkana Tuotteistetaan tilat, ateriapalvelut, kulttuuri-, elämysja hyvinvointitoiminnot asiakkaalle selkeiksi ja helposti hankittaviksi kokous- ja kulttuurituotepaketeiksi matkailumarkkinointi oy, keskushallinto Sidosryhmät: Generaattori, AMK, KAO, matkailuyrittäjät, matkailuoppaat 2011aikana RTG:n kautta tapahtuvasta paketoinnista % provisio tilojen myyntihinnasta Myytyjen kulttuuripakettien määrä Kokous- ja kulttuuritapahtumat: kävijämäärät sekä yli yön kestävien tilaisuuksien määrä. Kulttuuritoimijoiden yhteismarkkinoinnin ja yhteisen näkyvyyden edistäminen Säännöllinen kulttuuritoimijoiden yhteistyö Kaupungin omat kulttuurilaitokset, Kajaanin matkailu oy Kuukausittainen kulttuuritoimijoiden kokoontuminen Markkinointikanavien tehokkuuden säännöllinen arviointi Markkinointikanavien tehokkuuden säännöllinen arviointi Kajaanin matkailu oy:n toimintasuunnitelman laadinta Kajaani on ympärivuoden elävä ja toiminnallinen tapahtumakaupunki Suunnitellaan vuotuinen näkyvyyskalenteri, messutapahtumiin osallistuminen, lehdissä mainostaminen, kaupungin kotisivujen kehittäminen Asiantuntijapalveluitten hankkiminen Laaditaan säännöllisesti toteutettava ja eri vuodenajoille tasaisesti painottuva kulttuuri- ja muiden tapahtumien vuotuinen jaksotus sekä talouden ja toiminnan suunnitelma kullekin tapahtumalle Lisätään yhteistyötä kaupungin omien kulttuurilaitosten ja eri tapahtumien välillä Kajaanin matkailu oy:n hallitus Kaupungin omat kulttuurilaitokset, keskushallinto, nuorisotyö, Sidosryhmät: AMK, KAO, kolmas sektori, Generaattori, Kainuun Prikaati Näkyvyyskalenterin laadinta vuodesta 2011 alkaen Huomioidaan budjetoinnissa yhteismarkkinoinnin osuus ( /vuosi) Kevät 2011 Talous- ja toimintasuunnitelma kulttuurin tulosalueen talousarviossa Tilaisuuksien ja tapahtumien tuottaminen riittävällä resursoinnilla ( / v) niiden kiinnostavuuden takaamiseksi Kajaanin matkailu oy:n hallituksen seuranta Kävijämäärät, pääsylippu- ja vuokratulot, hotellien käyttöaste Yhteistyöstä ja aikatauluista sovittava vuotta aikaisemmin toimijoiden kesken

10 Luonnos 10 Tavoite / Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, nimi, sidosryhmät KULTTUURIPERINTÖ Esteettinen ympäristö luo hyvinvointia ja myönteistä kuvaa kaupungista Historian tapahtumat, tunnetut henkilöt ja alueen oma kulttuuri vahvistavat paikallista kulttuuriidentiteettiä ja ne hyödynnetään matkailullisesti Kainuu ja Kajaani houkuttelevat eksoottisina kohteina kaukaa tulevia matkailijoita Käsitöiden ja ruokaperinteen parempi tuotteistaminen Kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon arvokkaat rakennukset ja luontoarvot. Rakennusten ja ympäristön hoitoa lisätään. Historiaa ja henkilöitä esitellään eri tavoin. Linnanraunioita elävöitetään. Kekrin viettoa kehitetään tapahtumana. Toteutetaan lumi- ja jäärakenteita talvella, lisätään mahdollisuuksia liikkua vesillä. Paikalliset käsityöt ja ruokavalmisteet tulee olla saatavilla ja niitä pitää markkinoida. Ympäristötekninen toimiala, Kainuun Museo Sidosryhmät: ELY-keskus kaupungin kulttuurilaitokset, Kajaanin matkailu oy, keskushallinto Sidosryhmät: yhdistykset, ravintolat keskushallinto, Kajaanin matkailu oy oppilaitokset Sidosryhmät: matkailuyritykset, Kaukametsä, oppilaitokset Sidosryhmät: yrittäjät, kolmas sektori Tavoite / Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, nimi, sidosryhmät KULTTUURIKASVATUS Kulttuurin lukutaidon vahvistaminen Laajennetaan Kulttuuripolku lasten ja nuorten keskuudessa toimintaa Kulttuuri- ja taidekasvatuksen kattavuuden lisääminen koko väestön osalta ja ammattitaiteilijoiden aseman vahvistaminen taiteen perusopetuksessa Nuorten osallisuuden vahvistaminen kulttuuritoimintojen ja -tapahtumien suunnittelussa Kulttuuripassin ja VIP9-kortin käytön kehittäminen ja laajentaminen, kirjastopolkutoiminta Kehitetään edelleen taiteen opetusta alueella ja lisätään taiteen perusopetusta Laitos- ja yritysyhteistyö Järjestetään vuosittain nuorten kulttuurifoorumi SyysX:n yhteydessä kulttuurilaitokset, varhaiskasvatus, perusopetus kansalais- ja musiikkiopisto Kulttuurilaitokset Kansalais- ja musiikkiopisto Kulttuurilaitokset, nuorisotyö, perusopetus Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodesta 2011 alkaen, kustannukset / vuosi (rahoitus huomioidaan vuodesta 2012 alkaen) vuodesta 2014 alkaen vuodesta 2012 alkaen palautteet kaupunkikuvasta näkyvyys medioissa, palaute ulkomaisten matkailijoiden määrä oma arviointi Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit Vuodesta 2011 alkaen Vuodesta 2013 alkaen Syksy 2011 alkaen Asiakasmäärät, oppilasmäärät, tuntimäärät Asiakastyytyväisyys Oma arviointi

11 Luonnos 11 Sidosryhmät: Generaattori, nuorisovaltuusto Tavoite / Kehittämiskohde Toimenpiteet Vastuutahot, organisaatio, nimi, sidosryhmät AMMATTITAITEILIJOIDEN JA SISÄLLÖNTUOTTAJIEN OLOSUHTEET JA RESURSSIT Taataan toimijoille riittävät Kajaanin Ammattitaiteilijoiden ja kulttuurilaitosten resurssit, työskentelyolosuhteet kaupunki, kulttuurilaitokset, toimintamahdollisuuksien ja tilat Sidosryhmät: kolmas sektori edistäminen Kaupungin kulttuuritoimintojen yhtenäistäminen tilojen, henkilöstö- ja talouspalveluiden ja markkinoinnin osalta Vuosittaiset kulttuuriavustukset Arvioidaan kulttuuritoimintojen järjestämistä tilatyöryhmän selvityksen pohjalta Henkilöstön työnkuvien kartoittaminen Kaupungin omat kulttuurilaitokset, tilapalvelut Aikataulu, kustannukset Mittarit ja arviointikriteerit Talousarvio, toimintasuunnitelmat Tilatyöryhmän arvio maaliskuu 2011 Työnkuvien kartoitus toukokuu 2011 Käytössä olevien tilojen määrä ja kustannukset Henkilöstösuunnitelma Ammattitaiteilijoiden ja sisällöntuottajien järjestämien tapahtumien kehittäminen ja koordinoiminen Ammattitaiteilijoiden yksittäisten projektien mahdollistaminen Arvioidaan uudelleen organisointia (talous- ja henkilöstöhallinto, markkinointi ja tiedottaminen) Lisätään yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden kesken tapahtumien kehittämiseksi ja jaksottamiseksi Tuetaan projekteja, jotka täydentävät kaupungin omaa kulttuuritarjontaa ja ovat strategisten tavoitteiden mukaisia Kulttuurilaitokset, oppilaitokset, nuorisotoimi, Sidosryhmät: kolmannen sektorin toimijat, yhdistykset, tapahtumatuottajat Kajaanin kaupunki, kulttuurilaitokset Talousarviosuunnittelu Tapahtumamäärät, kävijämäärät

12 Luonnos 12 Liite 1. Kulttuuristrategian suhde matkailuun ja kaupungin tapahtumatuotantoon Kulttuurin, matkailun ja tapahtumien välinen suhde Teatteri- ja konserttipaketit, kulttuuriyhteistyö Kulttuurilaitosten perustehtävä Kulttuuristrategian kohdentuminen Kulttuuri - taide Runoviikko, Kajaani Tanssii, Barokki Soi, omais- ja valapäivä Yritysten yö, Kekri jne. Shoppailijat, venäläisturistit, kokous- ja ryhmämatkailu, liikematkailu Matkailu Tapahtumat Matkailu master plan elinkeinostrategia Koiranäyttelyt, kansalliset ja kansainväliset urheilutapahtumat Markkinakatu, antiikkimessut

13 Luonnos 13 Liite 2. Kaupungin tapahtumatuotannon rahoitusesimerkki Tapahtumien rahoittaminen ja rahoituksen kehittäminen (olemassa olevat tapahtumat = lisäys nykyiseen rahoitukseen, alustava esitys) Kulttuuritapahtumat (kulttuurilaitokset yhteistyökumppaneineen) euroa / vuosi Kulttuuripolkutoiminta: esitysten tuottaminen lapsille ( euroa / vuosi) Esitysten tuottaminen koululaisille / päiväkotilapsille kulttuurikasvatuksen edistäminen Runoviikon rahoituspohjan kehittäminen ( euroa / vuosi) Kaupungin maksuosuuden lisääminen vastaamaan yleistä kustannustason nousua Kajaani Tanssii -tapahtuman ja rahoituspohjan kehittäminen ( euroa / vuosi) Tapahtuman kehittäminen nykyistä kansainvälisemmäksi, oheistarjonnan kehittäminen Barokki Soi -tapahtuman kehittäminen ( euroa / vuosi) Uuden kesätapahtuman vakiinnuttaminen, tasokkaiden taiteilijoiden saamisen turvaaminen Kaukametsän konserttitapahtumien kehittäminen ( euroa / vuosi) Mahdollisuus kiinnittää neljä laadukasta, odotettua konserttia Kaukametsään kaksi keväälle, kaksi syksylle (klassinen, kevyt), markkinoinnin kehittäminen hotellien kanssa. Vihreät Niityt -tapahtuma ( euroa / vuosi) (ei kaupungin järjestämä tapahtuma) Lasten ja nuorten kulttuuriviikko Hemmo ( euroa / vuosi) SyysX -tapahtuman kehittäminen ( euroa / vuosi) n.3 vuoden aikajänteellä säännöllisen kansallisen nuorisotapahtuman (kulttuuripolitiikka, vaikuttaminen, osallisuus) järjestäminen Kajaaniin Muut kaupunkitapahtumat (keskushallinto, kulttuurilaitokset, Kajaani Info, yhdistykset ja järjestöt) euroa / vuosi Kainuun prikaatin vala- ja omaisten päivien tapahtumatarjonnan kehittämien ( euroa / vuosi) Konsertin järjestäminen 2 x kesäaikaan, museoitten aukiolo ja teatterin esitykset Yhteistyö hotellien, kaupunkikeskustan yrittäjien, sotilassoittokunnan kanssa Yleiset kaupunkitapahtumat ( euroa / vuosi) Tervasoutunäytökset, kiertoajelut ja -kävelyt Kesäiset torisoitot, Pietarin päivä Markkinakatu Uuden vuoden vastaanotto, joulurauhan julistus Yritysten yö ( euroa / vuosi) Kulttuurilaitosten mukana olo, pidennetyt aukiolot Linnarock jokialue festarialueeksi Kaupunkilaisten pikkujuhannus Linnansillan tanssit, sotilassoittokunta Renforsin lenkki (Kainuun liikunta) -tapahtuman kehittäminen ( euroa / vuosi) Liikunta- ja kulttuuritapahtuman yhdistäminen, konserttitapahtuman järjestäminen Kaukametsään ja jokiympäristöön Muut kaupunkitapahtumat - järjestöt, yhdistykset (varaus euroa / vuosi) Yhteistyökumppaneita: KAMK, Kainuun prikaati, Kakery, Kainuun kulttuuriyhdistys, matkailuoppaat, Kainuun liikunta, nuorisovaltuusto, kulttuurilaitokset, liikunta- ja nuorisotyö, perusopetus, varhaiskasvatus, keskushallinto, Kajaani Info

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin

Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin Opastustoimintaa jo vuodesta 1976 Uusia oppaita valmistui 16.3.2013 Esittelyssä muistomerkit rakennukset nähtävyydet merkkihenkilöt historia tulevaisuus Historiaa

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2012 1 (5) 754 Valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponsi maahanmuuttajalasten tutustuttamisesta suomalaiseen kulttuuriin Pöydälle päätti panna asian pöydälle. apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

YHTEENVETO TANSSIN TALON VAIKUTUKSISTA PALVELUITTAIN

YHTEENVETO TANSSIN TALON VAIKUTUKSISTA PALVELUITTAIN YHTEENVETO TANSSIN TALON VAIKUTUKSISTA PALVELUITTAIN Palvelu Kenelle Vaikutukset Näyttämöt Yleisö Tanssin saatavuus ja saavutettavuus paranevat, katsomiskokemus laajenee ja syvenee, ymmärrys lajia kohtaan

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorum Imatra 17.11.2011 Liisa Hentinen Liisa Matkailun Hentinen, MEK edisämiskeskus 1 Matkailun globaalit päävetovoimatekijät - kulttuuri (laajasti

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen TAVOITTEET Minkälaisia kokemuksia itäsuomalaisilla kulttuuritoimijoilla ja luovien alojen yrityksillä on

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEO tehtävämme Satakunnan kulttuurin edistämisessä Tehtävämme ja vastuualueemme Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEON TEHTÄVÄNÄ on Porin kulttuuritoimen yhteisten arvojen mukaisesti

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 21.8.2017 Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuripalvelut sekä liikuntapalvelut lukuina 2017 KULTTUURI- OSALLISTUJIA 9780 VARHAISKASVATUKSESTA (0-6 -VUOTIAAT) PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Tapiolan keskus uudistuu

Tapiolan keskus uudistuu Tapiolan keskus uudistuu Tapiolan keskuksen uudistamisen nykyvaihe ja keskeiset hankkeet Projektinjohtaja Antti Mäkinen, Espoon kaupunki Kulttuurikeskus uudistuu ja monipuolistuu Kulttuurijohtaja Susanna

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Arja Huotari kulttuuritalon johtaja Sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulun kaupunki 7.2.2018 Kulttuuritalo Valve

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Lappeenrannan kulttuuripolku

Lappeenrannan kulttuuripolku Lappeenrannan kulttuuripolku Kulttuuripolku on suunnitelma, jonka avulla toteutetaan koulujen taide- ja kulttuurikasvatusta. Sisällöt ja teemat pohjautuvat opetussuunnitelman Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuteen.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014:

Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014: Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014: EHDOTUS LASTENKULTTUURIPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI luovutettiin opetusministeri Krista Kiurulle ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle Helsingissä 14.2.2014,

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri KAUPUNGINHALLITUS KH 10.6.2013, 219 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2017 laatimisohjeet, Talouden tasapainottaminen: 1) toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden

Lisätiedot

Vanha Suurtori. Vapaan tilan sydän 2015. Vallaton visio Benito Casagranden hengessä

Vanha Suurtori. Vapaan tilan sydän 2015. Vallaton visio Benito Casagranden hengessä Vanha Suurtori Vapaan tilan sydän 2015 Vallaton visio Benito Casagranden hengessä 1 Katseet tulevaisuuteen Kaupunki laajenee ja kehittyy. Tätä kehitystä täytyy ohjata dynaaminen ympäristökäsitys. Asioita

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Selvittäjien raportti. Kalevi Kivistö

Selvittäjien raportti. Kalevi Kivistö KUNTIEN KULTTUURITOIMEN TUKI-JA KEHITTÄMISPOLITIIKKA Selvittäjien raportti Kalevi Kivistö 12.1.2012 TEHTÄVÄKSIANTO Tarkastella nykyistä kunnan kulttuuritoimea koskevaa lainsäädäntöä, kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta

Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta Taiteen perusopetuksen kehittäminen kunnissa keskustelutilaisuus 22.11.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija p. 050 435 9420, johanna.selkee@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kansalaisopiston merkitys alueensa kulttuuritoiminnan kehittäjänä ja ylläpitäjänä

Kansalaisopiston merkitys alueensa kulttuuritoiminnan kehittäjänä ja ylläpitäjänä Kansalaisopiston merkitys alueensa kulttuuritoiminnan kehittäjänä ja ylläpitäjänä Kuntamarkkinat 12.9.2013 Opiston toiminta-alue 1.1.2011 Haapavesi Kärsämäki Merijärvi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Asukkaita

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu. SIVISTYSOSASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta Sivistyslautakunta on johtanut kunnan koulutointa ja vastannut kuntalaisten koulutuspalvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen esiopetuksen,

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

21 Lopuksi Kulttuuripalvelut

21 Lopuksi Kulttuuripalvelut Kulttuuria kartalla 21 Lopuksi Edellä on tarkasteltu Manner-Suomen maakuntien osalta valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijaintia ja alueellista saavutettavuutta sekä kulttuurin rahoitusta. Työn

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri- ja museotoimen investointisuunnitelman

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, 17.5.2011 Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kv markkinoille: MEK 2008 Kulttuurimatkailun visio Suomalainen

Lisätiedot