KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE"

Transkriptio

1 SUOMI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1

2 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi Icare PRO (malli: TA03) KÄYTTÖOHJE v /13 FI 0044 Tämä laite on seuraavien direktiivien ja säädösten mukainen: Lääkinnällisiä laitteita koskeva direktiivi 93/42/ETY Kanadan lääkinnällisiä laitteita koskevat säädökset Copyright 2012 Icare Finland Oy Valmistettu Suomessa Icare Finland Oy Äyritie 22, FI Vantaa, Finland Puh , Fax Turvallisuusohjeet... 3 Käyttöaiheet... 4 Johdanto... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Ennen käyttöä... 5 Virran kytkeminen laitteeseen... 5 Navigointi... 5 Settings (Asetukset)... 5 Tonometrin valmisteleminen ennen mittausta... 6 Anturin asettaminen paikalleen... 6 Mittausasennon säätäminen... 6 Silmänpaineen (IOP) mittaaminen... 7 Mittaustulokset... 7 Virheilmoitukset... 8 Tonometrin kytkeminen pois päältä... 8 Puhdistus ja desinfiointi... 9 Huoltotoimet... 9 Akun lataaminen... 9 Icare PRO tonometrin erillinen laturi/sovitin... 9 Varaosat ja tarvikkeet Tekniset tiedot ja tiedot suorituskyvystä Tiedot kliinisestä suorituskyvystä Merkinnät

3 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi TURVALLISUUSOHJEET VAARA Tonometrilla ei saa koskettaa potilaan silmää. Ainoastaan sen anturi saa koskettaa potilaan silmää sekunnin murto-osan ajan mittauksen aikana. Älä kosketa tonometrilla silmää tai työnnä sitä silmään (anturin kärjen tulisi olla 3 7 mm:n etäisyydellä silmästä). Älä kytke USB-kaapelia mittauksen aikana. Älä vaihda anturin kantaa USB-kaapelin ollessa kytkettynä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tonometrin käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Siinä on tärkeää tietoa tonometrin käytöstä ja huollosta. Yhdysvaltain liittovaltion lakien mukaan tätä laitetta saa myydä Yhdysvalloissa vain laillistetun lääkärin määräyksellä. Vaihda uusi anturi jokaiselle mitattavalle potilaalle välttääksesi bakteerien ja virusten leviämisen sekä silmätulehduksen riskiä. Käytä vain alkuperäispakkauksesta otettuja antureita. Anturin steriiliyttä ei voida taata, jos pakkaus on avattu. Anturin uudelleen sterilointi tai uudelleenkäyttö voi tuottaa virheellisiä mittausarvoja tai aiheuttaa anturin rikkoutumisen. Älä liitä Icare PRO -tonometria muuhun laturiin tai laitteeseen kuin tonometrin mukana toimitettuun telakointiasemaan (TX01). Älä kosketa USB-kaapelin liitintä ja potilasta samanaikaisesti. Älä sijoita telakointiasemaa (TX01), laturia, USB-kaapelia tai tietokonetta tonometriin yhdistettynä potilaan läheisyyteen. Etäisyyden potilaaseen tulee olla yli 1,8 m. Kun olet avannut pakkauksen, tarkista, näkyykö laitteessa tai etenkin sen kotelossa ulkoisia vikoja tai vaurioita. Mikäli epäilet, että tonometrissa on jotain vikaa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Käytä tonometria vain silmänpaineen mittaukseen. Valmistaja ei ole vastuussa muun kuin käyttötarkoituksen mukaisen käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai seuraamuksista. Älä koskaan avaa tonometrin koteloa muuten kuin vaihtaessasi anturin kantaa. Älä koskaan käytä tonometria märissä tai kosteissa olosuhteissa. Anturin kanta, ruuvit, pidike ja anturit ovat niin pieniä, että lapsi voi nielaista ne. Pidä sen vuoksi tonometri poissa lasten ulottuvilta. Älä käytä laitetta tulenarkojen aineiden lähettyvillä, mukaan lukien tulenarat anestesia-aineet. Varmista ennen jokaista mittausta, että käytössä on uusi kertakäyttöinen anturi ehjästä pakkauksesta. Otsatuen välityksellä voi siirtyä joitakin mikrobiologisia aineita (esimerkiksi bakteereja). Tämän välttämiseksi otsatuki täytyy puhdistaa ennen jokaista uutta potilasta desinfiointiaineella, kuten alkoholiliuoksella. Tonometri täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (IEC ), mutta häiriöitä voi silti esiintyä, jos laitetta käytetään voimakasta sähkömagneettista säteilyä aiheuttavan laitteen (kuten matkapuhelimen) lähellä (alle 1 metrin etäisyydellä). Vaikka tonometrin itse aiheuttama sähkömagneettinen säteily on huomattavasti sitä koskevissa standardeissa sallittua vähäisempää, se voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin laitteisiin, esimerkiksi herkkiin antureihin. Hävitä kertakäyttöiset anturit asianmukaisesti (esimerkiksi kertakäyttöisten neulojen hävittämiseen tarkoitetussa astiassa), sillä ne voivat sisältää potilaasta siirtyneitä mikro-organismeja. Hävitä laite, osat ja tarvikkeet paikallisten säädösten ja määräysten mukaisesti. Käytön kontraindikaatiot: Sarveiskalvon arpikudos, mikroftalmia, buftalmia, silmävärve, keratokonus, sarveiskalvon keskiosan epänormaali paksuus. 3

4 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi KÄYTTÖAIHEET Icare PRO TA03 -tonometri on tarkoitettu terveydenhoidon ammattilaisen tekemään ihmisen silmänpaineen mittaukseen. JOHDANTO Icare PRO -tonometria käytetään silmänpaineen diagnosoinnissa, seurannassa ja seulonnoissa. Se perustuu uuteen, patentoituun induktiopohjaiseen kimmahdusmenetelmään, jonka avulla silmänpaine voidaan mitata tarkasti, nopeasti ja ilman puudutusta. Icare PRO -tonometrissa on sisäinen kallistusanturi, jonka ansiosta mittaus voidaan tehdä paitsi potilaan ollessa normaalissa pystyasennossa myös potilaan maatessa selällään. Tonometri pystyy rekisteröimään ja tallentamaan yli tuhat mittaustulosta. Niitä voidaan tarkastella suoraan tonometrista ja/tai siirtää tietokoneeseen Icare LINK -ohjelmaan USB-kaapelin avulla. Mittauksessa käytetään kertakäyttöisiä antureita mikrobiologisen kontaminaation riskin vähentämiseksi. Silmänpaine vaihtelee pulssin, hengityksen, silmän liikkeiden ja vartalon asennon mukaan. Koska mittaus tehdään kädessä pidettävällä laitteella sekunnin murto-osassa, tarkkaa lukemaa varten tarvitaan useita mittauksia. Tämän vuoksi laite on esiohjelmoitu suorittamaan kuusi mittausta. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Pakkauksessa on: Icare PRO -tonometri USB-kaapeli, jolla voidaan muodostaa yhteys tietokoneeseen Icare LINK -ohjelmiston avulla LINK-ohjelmisto USB-muistitikulle tallennettuna Telakointiasema (malli TX01) Laturi Varaosat (anturin kanta ja anturin pidike) 100 steriloitua kertakäyttöistä anturia Käyttöohje Takuutodistus Ohjeet LINK-ohjelmiston lataukseen ja laitteen rekisteröintiin Alumiinikotelo 1. Otsatuen säätöpyörä 2. Otsatuki 3. Suojaholkki 4. Anturin kanta 5. Navigointipainikkeet: ylös, alas, vasen, oikea 6. Näyttö 7. Pääpainike 4

5 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi ENNEN KÄYTTÖÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tonometrin käytön aloittamista. Varmista ennen tonometrin ensimmäistä käyttökertaa, että akku on ladattu täyteen. Katso Akun lataaminen. VIRRAN KYTKEMINEN LAITTEESEEN Päävalikko Kytke tonometriin virta painamalla pääpainiketta. Tonometrin näyttöön tulee Welcome (Tervetuloa) -näyttö ja sen jälkeen valikko. Valikossa on neljä vaihtoehtoa: Measure (Mittaus) History (Mittaustulokset) Settings (Asetukset) Turn off (Katkaise virta) NAVIGOINTI Laitteessa on navigointipainikkeet (vasemmalle, oikealle, ylöspäin ja alaspäin) sekä pääpainike, joiden avulla tonometrin valikoissa voidaan liikkua. Jos navigointipainike on käytettävissä, siinä palaa valo. HUOMAA Vasenta painiketta käytetään yleensä edelliseen valikkoon palaamiseen, jos valikossa ei ole kohtaa Back to menu (Takaisin valikkoon). SETTINGS (ASETUKSET) Settings (Asetukset) -valikossa voidaan muuttaa tonometrin asetuksia. Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry kohtaan Menu > Settings ja vahvista painamalla pääpainiketta. Brightness (Kirkkaus) - Muuta näytön kirkkautta. 1. Lisää tai vähennä näytön kirkkautta ylä- tai alapainikkeella ja vahvista painamalla pääpainiketta. Volume (Äänenvoimakkuus) - Ota tonometrin äänet käyttöön tai poista ne käytöstä. 1. Valitse vaihtoehto On (Käytössä) tai Off (Pois käytöstä) vasemmalla tai oikealla navigointipainikkeella ja vahvista painamalla pääpainiketta. Josäänet eivät ole käytössä, laite ei anna äänimerkkiä, kun mittaus tehdään. Date (Päivämäärä) - Aseta päivämäärä. 1. Valitse vasemmalla tai oikealla navigointipainikkeella muutettavaksi kuukausi, päivä tai vuosi. 2. Muuta kuukauden, päivän tai vuoden arvoa ylä- tai alapainikkeella. 3. Vahvista painamalla pääpainiketta. Time (Aika) - Aseta kellonaika. 1. Valitse vasemmalla tai oikealla navigointipainikkeella muutettavaksi tunnit, minuutit tai sekunnit. 2. Muuta tuntien, minuuttien tai sekuntien arvoa ylä- tai alapainikkeella. 3. Vahvista painamalla pääpainiketta. About (Tietoja) - Näyttää tärkeitä tietoja Icare PRO -tonometrista. 5

6 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi TONOMETRIN VALMISTELEMINEN ENNEN MITTAUSTA Tonometri on valmisteltava ennen mittausta. Tarvittavat vaiheet ovat Anturin asettaminen paikalleen Mittausasennon säätäminen ANTURIN ASETTAMINEN PAIKALLEEN Kertakäyttöinen tonometrin anturi yksittäispakkauksessa Icare PRO TA03 -tonometrissa käytetään kertakäyttöisiä tonometriantureita. Anturit on pakattu yksittäispakkauksiin kuvan mukaisesti. Anturit ovat kertakäyttöisiä. Anturin asettaminen: 1. Kytke tonometriin virta painamalla pääpainiketta. Näkyviin tulee Welcome (Tervetuloa) -näyttö ja sen jälkeen päävalikko. 2. Siirry kohtaan Measure ja paina pääpainiketta. Näyttöön tulee ilmoitus Insert new probe (Aseta uusi anturi). 3. Avaa pakkaus osittain. Kontaminaation välttämiseksi älä koske anturiin. 4. Aseta anturi paikalleen osittain avatusta pakkauksesta. 5. Aseta yksittäispakkaus sormesi ja anturin väliin ja paina kevyesti. Varo taivuttamasta anturia. Voit tarkistaa, että anturi on oikein asetettu kallistamalla laitetta taakse- ja eteenpäin. 6. Siirry kohtaan Measure ja aktivoi paikalleen asetettu anturi painamalla pääpainiketta kerran. Aktivoinnin aikana laite magnetoi anturin (anturi liikkuu nopeasti edestakaisin). Kun anturi on aktivoitunut, tonometrilla voi mitata. HUOMAA Jos tonometria ei käytetä, siitä katkeaa virta automaattisesti 3 minuutin kuluttua. MITTAUSASENNON SÄÄTÄMINEN Icare PRO -tonometrissa on sisäinen kallistusanturi, jonka ansiosta mittaus voidaan tehdä paitsi potilaan ollessa normaalissa pystyasennossa myös potilaan maatessa selällään. Tonometrissa on säädettävä otsatuki. Tuki on säädettävä siten, että mittausetäisyys ja mittauskohta ovat oikeat. Säädettävä otsatuki Potilas ja oikein asetettu tonemetri Selällään makaavan potilaan mittaus Säädä otsatuki säätöpyörän avulla siten, että etäisyys anturin kärjestä sarveiskalvon pintaan on 3 7 mm. Kun tonometria kallistetaan selällään makaavan potilaan mittaamiseksi, anturi pysyy automaattisesti paikallaan. Selällään makaavaa potilasta mitattaessa näytössä näkyy nuoli, joka ilmaisee laitteen pystysuoran asennon. 6

7 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi SILMÄNPAINEEN (IOP) MITTAAMINEN Mittaussarjaan kuuluu kuusi mittausta. Täsmällisen tuloksen saavuttamiseen tarvitaan kuusi mittausta, mutta tulos näkyy näytössä myös jokaisen mittauskerran jälkeen. Kaikkien kuuden mittauksen tekemisen jälkeen näkyviin tuleva mittausarvo on mittausten keskiarvo. HUOMAA Mittausten tekemiseen ei tarvita puudutusta. Puudutuksen käyttö voi alentaa tonometrin lukemaa. Silmänpaineen mittaaminen: 1. Tarkista, että tonometri on valmisteltu oikein. Katso Tonometrin valmisteleminen ennen mittausta. 2. Siirry kohtaan Menu > Measure ja paina pääpainiketta. Valitse mitattava silmä vasemmalla ja oikealla navigointipainikkeella ja vahvista painamalla pääpainiketta. 3. Pyydä potilasta rentoutumaan, katsomaan suoraan eteenpäin tiettyyn pisteeseen ja pitämään silmänsä kunnolla auki. 4. Vie tonometri lähelle potilaan silmää. Etäisyyden anturin kärjestä sarveiskalvon pintaan on oltava 3 7 mm kuvan 10 mukaisesti. Säädä etäisyyttä tarvittaessa otsatuen avulla. 5. Tee yksittäinen mittaus painamalla pääpainiketta kevyesti. Yritä pitää tonometri mahdollisimman hyvin paikallaan. Anturin kärjen pitäisi koskettaa sarveiskalvon keskiosaa. Laite antaa jokaisen mittauksen jälkeen lyhyen äänimerkin ja näyttää välituloksen näytössä. 6. Toista vaihe 5 kuudesti. Kun kuusi mittausta on tehty, lopullinen silmänpaine näkyy näytössä. 7. Paina pääpainiketta. 8. Valitse YES, jos haluat jatkaa mittaamalla saman potilaan toisen silmän. Valitse mitattava silmä navigointipainikkeella ja paina pääpainiketta (OD/OS). 9. Jos et halua jatkaa mittausta, valitse NO. Tulokset tallentuvat ja voit sammuttaa laitteen päävalikosta. Mittauksen luotettavuus näkyy silmänpainetuloksen alla. Jos mittaustulosten vaihtelu on normaali, Deviation (Poikkeama) -kohta on vihreä. Jos vaihtelu on hieman liian suuri, poikkeama näkyy keltaisena, ja jos se on suuri, se näkyy punaisena. Jos vaihtelu on suuri, tonometri ehdottaa mittauksen uusimista. Kaikkien kuuden mittauskerran tuloksia voi tarkastella painamalla alapainiketta. Uusi mittaus on tehtävä seuraavissa tilanteissa: Mittaustuloksen kelvollisuutta on syytä epäillä esimerkiksi jos anturi on koskenut silmäluomeen tai jos se ei ole osunut sarveiskalvon keskiosaan. Vaihtelu on suuri ja numeerinen poikkeama näkyy punaisena. Mittausarvo on poikkeuksellinen, esimerkiksi yli 22 mmhg tai alle 8 mmhg. MITTAUSTULOKSET Mittaustuloksissa on aiempien mittausten tulokset. Mittaustulosten tarkasteleminen: 1. Siirry kohtaan Menu > History ja vahvista painamalla pääpainiketta. Näyttöön tulee viimeisin mittaustulos. 2. Tarkastele edellisiä/seuraavia mittauksia ylä- ja alapainikkeiden avulla. 3. Palaa valikkoon painamalla vasenta tai oikeaa painiketta tai pääpainiketta. 7

8 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi VIRHEILMOITUKSET Jos laitteessa on virhe, Icare PRO -tonometri antaa näytössä virheilmoituksen. Virheilmoitukset on selitetty seuraavassa taulukossa: VAARA Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä käyttöohjeita. Anturi ei osu kunnolla sarveiskalvoon. Se on voinut osua esimerkiksi silmäluomeen tai silmäripsiin. Anturin ja sarveiskalvon välinen etäisyys on liian suuri, eikä anturi lainkaan kosketa sarveiskalvoa. Anturin ja sarveiskalvon välinen etäisyys on liian pieni. Tonometrin asento on väärä. Anturi ei liiku oikein tai se ei liiku lainkaan. Jos virhe toistuu, vaihda anturin kanta ja anturin pidike. Akun varaus on alhainen. Lataa akku asettamalla tonometri telakointiasemaan. Laite antaa tämän virheilmoituksen, jos anturin liikkeessä on jatkuvasti vaikeuksia tai anturi ei liiku. Vaihda anturin kanta ja anturin pidike. TONOMETRIN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ Siirry kohtaan Menu > Turn off ja paina pääpainiketta. Näytölle ilmestyy "bye" ja tonometri kytkeytyy pois päältä. Käytetty anturi työntyy osittain ulos. Irrota se tonometrista käytetyn yksittäispakkauksen avulla. Varmista, että hävität anturin asianmukaisesti. 8

9 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi PUHDISTUS JA DESINFIOINTI Jos tonometri ilmoittaa, ettei anturi liiku sujuvasti tai että tonometri täytyy puhdistaa, anturin kanta ja/tai anturin pidike voivat olla likaisia. Vaihda anturin kanta ja anturin pidike ruuvaamalla anturin kansi auki ja vaihtamalla osien tilalle uudet. Otsatuki täytyy pyyhkiä desinfiointiaineella kuten alkoholiliuoksella ennen jokaista uutta potilasta. Älä upota tonometria veteen tai muuhun liuokseen. HUOLTOTOIMET Vaihda anturin kanta ja anturin pidike, jos anturi ei liiku sujuvasti (laite antaa puhdistukseen liittyvän virheilmoituksen). Käyttäjä ei voi tehdä muita huoltotoimia. Kaikki muut huolto- ja korjaustoimet on teetettävä valmistajalla tai hyväksytyssä huoltopisteessä. Ennen kuin lähetät laitteen huoltoon, varmista, että olet siirtänyt kaikki tarvittavat mittaustiedot tietokoneeseen LINK-ohjelmiston avulla. AKUN LATAAMINEN Kun akun varaus on alhainen, laite antaa virheilmoituksen ja kehottaa lataamaan akun. Aseta tonometri laitteen mukana toimitettuun telakointiasemaan. Liitä telakointiasema tietokoneeseen USB-kaapelilla. Akku latautuu täyteen noin tunnissa. Kun yläpainikkeen vihreä valo vilkkuu, tonometri latautuu. Kun vihreä valo palaa jatkuvasti, lataus on valmis. Älä lataa tonometria potilaan läheisyydessä. Vältä ääriolosuhteita. Korkeat ja matalat lämpötilat vähentävät akun kapasiteettia. Nopea uudelleenlataus edellyttää LINK-ohjelmiston asennusta. Katso asennusohjeet LINK-ohjelmiston käyttöohjeesta tai ohjelmiston mukana toimitetusta erillisestä asennusohjeesta. Käytä vain IEC yhteensopivaa tietokonetta tai laitteen mukana toimitettua laturia. Icare PRO -tonometri voidaan ladata ilman tietokonetta tonometrin mukana toimitetulla yhdistetyllä laturilla/sovittimella. Liitä USB-kaapeli USB-laturiin ja telakointiasemaan. Lataa Icare PRO asettamalla tonometri telakointiasemaan. ICARE PRO TONOMETRIN ERILLINEN LATURI/SOVITIN Icare PRO -tonometri voidaan ladata ilman tietokonetta tonometrin mukana toimitetulla yhdistetyllä laturilla/sovittimella. Liitä USB-kaapeli USB-laturiin ja telakointiasemaan. Lataa Icare PRO asettamalla tonometri telakointiasemaan (katso kuva vasemmalla). Älä lataa tonometriä suoraan sovittimella Älä lataa tonometriä potilaan läheisyydessä Käytä ainoastaan tonometrin mukana toimitettua laturia. HUOMAA Älä lataa tonometria suoraan sovittimen ja USB-kaapelin avulla. HUOMAA Tonometria ladattaessa etäisyyden potilaaseen on oltava vähintään 1,8 m. 9

10 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi VARAOSAT JA TARVIKKEET Icare PRO -anturit, 100 kpl/pakkaus Anturin kantasarja (sisältää anturin kannan ja anturin pidikkeen) TEKNISET TIEDOT JA TIEDOT SUORITUSKYVYSTÄ Tyyppi TA03 Laite on CE-säännösten mukainen. Mitat: 225 mm x 46 mm x 90 mm Paino: 275 g Virtalähde: uudelleenladattava litiumioniakku. Täyteen ladatulla akulla voidaan tehdä jopa mittausta. Mittausalue: 5-50 mmhg Näyttöalue: 1-99,9 mmhg Tarkkuus: ± 1,2 mmhg ( 20 mmhg) ja ± 2,2 mmhg (>20 mmhg) Toistettavuus (vaihtelukerroin): <8 % Näyttötarkkuus: 0,1 mmhg Näyttöyksikkö: mmhg Sarjanumeron voi tuoda esiin näyttöön (valikon kohta Settings/About) Tonometrin ja potilaan välillä ei ole sähköisiä kytkentöjä. Laitteessa on BF-tyypin sähköiskusuojaus. Käyttöolosuhteet o Lämpötila: C o Suhteellinen ilmankosteus: % o Ilmanpaine: hpa Säilytysolosuhteet o Lämpötila: C o Suhteellinen ilmankosteus: % o Ilmanpaine: hpa Kuljetusolosuhteet o Lämpötila: C o Suhteellinen ilmankosteus: % o Ilmanpaine: hpa TIEDOT KLIINISESTÄ SUORITUSKYVYSTÄ Suorituskykytiedot perustuvat tonometreja koskevien ANSI Z80- ja ISO standardien mukaisesti suoritettuun kliiniseen tutkimukseen. Vertailutonometrin arvioitu vaikutus Icare PRO -tonometrin arvoon on lähes yksi; määrityskerroin on R 2 = 0,890. Parierotuksen keskiarvo (Goldmann-Icare PRO -tonometri) on 0,0 ( 16 mmhg 0,4; >16<23 0,4; 23 0,3) ja keskipoikkeama on 2,

11 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi MERKINNÄT Huomautus Pidettävä kuivana Katso tarkemmat tiedot käyttöohjeista. Valmistuspäivä BF-tyypin laite Eränumero Kertakäyttöinen Steriloitu käyttämällä säteilyä Sarjanumero Valmiustila Viimeinen käyttöpäivä <päivämäärä> Älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana. 11

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

FT-B12W-V. Käyttöohje. Automaattinen ranne verenpainemittari Malli FT-B12W-V

FT-B12W-V. Käyttöohje. Automaattinen ranne verenpainemittari Malli FT-B12W-V FT-B12W-V Käyttöohje Automaattinen ranne verenpainemittari Malli FT-B12W-V JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi Puhdasilmaratkaisut Käyttöohje PM1 Tracker SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Laitteen käynnistys/pysäytys...4 3. PM 1ndex

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti.

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti. I. Kellon esittely II. Osat Ⅲ. Aloitus Sovelluksen (application) asennus iphone: etsi 'H Band' App Storesta ja lataa se. Android: etsi 'H Band' Google Play Storesta ja lataa se. Bluetooth-yhteys Vaihe

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

D Dräger Alcotest 3000 Hengitysilman alkoholin mittauslaite

D Dräger Alcotest 3000 Hengitysilman alkoholin mittauslaite D Dräger Alcotest 3000 Hengitysilman alkoholin mittauslaite Käyttöohje ST-14138-2008_sw.eps Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita.................................... 3 Käyttötarkoitus........................................

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot