KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE"

Transkriptio

1 SUOMI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1

2 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi Icare PRO (malli: TA03) KÄYTTÖOHJE v /13 FI 0044 Tämä laite on seuraavien direktiivien ja säädösten mukainen: Lääkinnällisiä laitteita koskeva direktiivi 93/42/ETY Kanadan lääkinnällisiä laitteita koskevat säädökset Copyright 2012 Icare Finland Oy Valmistettu Suomessa Icare Finland Oy Äyritie 22, FI Vantaa, Finland Puh , Fax Turvallisuusohjeet... 3 Käyttöaiheet... 4 Johdanto... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Ennen käyttöä... 5 Virran kytkeminen laitteeseen... 5 Navigointi... 5 Settings (Asetukset)... 5 Tonometrin valmisteleminen ennen mittausta... 6 Anturin asettaminen paikalleen... 6 Mittausasennon säätäminen... 6 Silmänpaineen (IOP) mittaaminen... 7 Mittaustulokset... 7 Virheilmoitukset... 8 Tonometrin kytkeminen pois päältä... 8 Puhdistus ja desinfiointi... 9 Huoltotoimet... 9 Akun lataaminen... 9 Icare PRO tonometrin erillinen laturi/sovitin... 9 Varaosat ja tarvikkeet Tekniset tiedot ja tiedot suorituskyvystä Tiedot kliinisestä suorituskyvystä Merkinnät

3 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi TURVALLISUUSOHJEET VAARA Tonometrilla ei saa koskettaa potilaan silmää. Ainoastaan sen anturi saa koskettaa potilaan silmää sekunnin murto-osan ajan mittauksen aikana. Älä kosketa tonometrilla silmää tai työnnä sitä silmään (anturin kärjen tulisi olla 3 7 mm:n etäisyydellä silmästä). Älä kytke USB-kaapelia mittauksen aikana. Älä vaihda anturin kantaa USB-kaapelin ollessa kytkettynä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tonometrin käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Siinä on tärkeää tietoa tonometrin käytöstä ja huollosta. Yhdysvaltain liittovaltion lakien mukaan tätä laitetta saa myydä Yhdysvalloissa vain laillistetun lääkärin määräyksellä. Vaihda uusi anturi jokaiselle mitattavalle potilaalle välttääksesi bakteerien ja virusten leviämisen sekä silmätulehduksen riskiä. Käytä vain alkuperäispakkauksesta otettuja antureita. Anturin steriiliyttä ei voida taata, jos pakkaus on avattu. Anturin uudelleen sterilointi tai uudelleenkäyttö voi tuottaa virheellisiä mittausarvoja tai aiheuttaa anturin rikkoutumisen. Älä liitä Icare PRO -tonometria muuhun laturiin tai laitteeseen kuin tonometrin mukana toimitettuun telakointiasemaan (TX01). Älä kosketa USB-kaapelin liitintä ja potilasta samanaikaisesti. Älä sijoita telakointiasemaa (TX01), laturia, USB-kaapelia tai tietokonetta tonometriin yhdistettynä potilaan läheisyyteen. Etäisyyden potilaaseen tulee olla yli 1,8 m. Kun olet avannut pakkauksen, tarkista, näkyykö laitteessa tai etenkin sen kotelossa ulkoisia vikoja tai vaurioita. Mikäli epäilet, että tonometrissa on jotain vikaa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Käytä tonometria vain silmänpaineen mittaukseen. Valmistaja ei ole vastuussa muun kuin käyttötarkoituksen mukaisen käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai seuraamuksista. Älä koskaan avaa tonometrin koteloa muuten kuin vaihtaessasi anturin kantaa. Älä koskaan käytä tonometria märissä tai kosteissa olosuhteissa. Anturin kanta, ruuvit, pidike ja anturit ovat niin pieniä, että lapsi voi nielaista ne. Pidä sen vuoksi tonometri poissa lasten ulottuvilta. Älä käytä laitetta tulenarkojen aineiden lähettyvillä, mukaan lukien tulenarat anestesia-aineet. Varmista ennen jokaista mittausta, että käytössä on uusi kertakäyttöinen anturi ehjästä pakkauksesta. Otsatuen välityksellä voi siirtyä joitakin mikrobiologisia aineita (esimerkiksi bakteereja). Tämän välttämiseksi otsatuki täytyy puhdistaa ennen jokaista uutta potilasta desinfiointiaineella, kuten alkoholiliuoksella. Tonometri täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (IEC ), mutta häiriöitä voi silti esiintyä, jos laitetta käytetään voimakasta sähkömagneettista säteilyä aiheuttavan laitteen (kuten matkapuhelimen) lähellä (alle 1 metrin etäisyydellä). Vaikka tonometrin itse aiheuttama sähkömagneettinen säteily on huomattavasti sitä koskevissa standardeissa sallittua vähäisempää, se voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin laitteisiin, esimerkiksi herkkiin antureihin. Hävitä kertakäyttöiset anturit asianmukaisesti (esimerkiksi kertakäyttöisten neulojen hävittämiseen tarkoitetussa astiassa), sillä ne voivat sisältää potilaasta siirtyneitä mikro-organismeja. Hävitä laite, osat ja tarvikkeet paikallisten säädösten ja määräysten mukaisesti. Käytön kontraindikaatiot: Sarveiskalvon arpikudos, mikroftalmia, buftalmia, silmävärve, keratokonus, sarveiskalvon keskiosan epänormaali paksuus. 3

4 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi KÄYTTÖAIHEET Icare PRO TA03 -tonometri on tarkoitettu terveydenhoidon ammattilaisen tekemään ihmisen silmänpaineen mittaukseen. JOHDANTO Icare PRO -tonometria käytetään silmänpaineen diagnosoinnissa, seurannassa ja seulonnoissa. Se perustuu uuteen, patentoituun induktiopohjaiseen kimmahdusmenetelmään, jonka avulla silmänpaine voidaan mitata tarkasti, nopeasti ja ilman puudutusta. Icare PRO -tonometrissa on sisäinen kallistusanturi, jonka ansiosta mittaus voidaan tehdä paitsi potilaan ollessa normaalissa pystyasennossa myös potilaan maatessa selällään. Tonometri pystyy rekisteröimään ja tallentamaan yli tuhat mittaustulosta. Niitä voidaan tarkastella suoraan tonometrista ja/tai siirtää tietokoneeseen Icare LINK -ohjelmaan USB-kaapelin avulla. Mittauksessa käytetään kertakäyttöisiä antureita mikrobiologisen kontaminaation riskin vähentämiseksi. Silmänpaine vaihtelee pulssin, hengityksen, silmän liikkeiden ja vartalon asennon mukaan. Koska mittaus tehdään kädessä pidettävällä laitteella sekunnin murto-osassa, tarkkaa lukemaa varten tarvitaan useita mittauksia. Tämän vuoksi laite on esiohjelmoitu suorittamaan kuusi mittausta. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Pakkauksessa on: Icare PRO -tonometri USB-kaapeli, jolla voidaan muodostaa yhteys tietokoneeseen Icare LINK -ohjelmiston avulla LINK-ohjelmisto USB-muistitikulle tallennettuna Telakointiasema (malli TX01) Laturi Varaosat (anturin kanta ja anturin pidike) 100 steriloitua kertakäyttöistä anturia Käyttöohje Takuutodistus Ohjeet LINK-ohjelmiston lataukseen ja laitteen rekisteröintiin Alumiinikotelo 1. Otsatuen säätöpyörä 2. Otsatuki 3. Suojaholkki 4. Anturin kanta 5. Navigointipainikkeet: ylös, alas, vasen, oikea 6. Näyttö 7. Pääpainike 4

5 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi ENNEN KÄYTTÖÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tonometrin käytön aloittamista. Varmista ennen tonometrin ensimmäistä käyttökertaa, että akku on ladattu täyteen. Katso Akun lataaminen. VIRRAN KYTKEMINEN LAITTEESEEN Päävalikko Kytke tonometriin virta painamalla pääpainiketta. Tonometrin näyttöön tulee Welcome (Tervetuloa) -näyttö ja sen jälkeen valikko. Valikossa on neljä vaihtoehtoa: Measure (Mittaus) History (Mittaustulokset) Settings (Asetukset) Turn off (Katkaise virta) NAVIGOINTI Laitteessa on navigointipainikkeet (vasemmalle, oikealle, ylöspäin ja alaspäin) sekä pääpainike, joiden avulla tonometrin valikoissa voidaan liikkua. Jos navigointipainike on käytettävissä, siinä palaa valo. HUOMAA Vasenta painiketta käytetään yleensä edelliseen valikkoon palaamiseen, jos valikossa ei ole kohtaa Back to menu (Takaisin valikkoon). SETTINGS (ASETUKSET) Settings (Asetukset) -valikossa voidaan muuttaa tonometrin asetuksia. Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry kohtaan Menu > Settings ja vahvista painamalla pääpainiketta. Brightness (Kirkkaus) - Muuta näytön kirkkautta. 1. Lisää tai vähennä näytön kirkkautta ylä- tai alapainikkeella ja vahvista painamalla pääpainiketta. Volume (Äänenvoimakkuus) - Ota tonometrin äänet käyttöön tai poista ne käytöstä. 1. Valitse vaihtoehto On (Käytössä) tai Off (Pois käytöstä) vasemmalla tai oikealla navigointipainikkeella ja vahvista painamalla pääpainiketta. Josäänet eivät ole käytössä, laite ei anna äänimerkkiä, kun mittaus tehdään. Date (Päivämäärä) - Aseta päivämäärä. 1. Valitse vasemmalla tai oikealla navigointipainikkeella muutettavaksi kuukausi, päivä tai vuosi. 2. Muuta kuukauden, päivän tai vuoden arvoa ylä- tai alapainikkeella. 3. Vahvista painamalla pääpainiketta. Time (Aika) - Aseta kellonaika. 1. Valitse vasemmalla tai oikealla navigointipainikkeella muutettavaksi tunnit, minuutit tai sekunnit. 2. Muuta tuntien, minuuttien tai sekuntien arvoa ylä- tai alapainikkeella. 3. Vahvista painamalla pääpainiketta. About (Tietoja) - Näyttää tärkeitä tietoja Icare PRO -tonometrista. 5

6 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi TONOMETRIN VALMISTELEMINEN ENNEN MITTAUSTA Tonometri on valmisteltava ennen mittausta. Tarvittavat vaiheet ovat Anturin asettaminen paikalleen Mittausasennon säätäminen ANTURIN ASETTAMINEN PAIKALLEEN Kertakäyttöinen tonometrin anturi yksittäispakkauksessa Icare PRO TA03 -tonometrissa käytetään kertakäyttöisiä tonometriantureita. Anturit on pakattu yksittäispakkauksiin kuvan mukaisesti. Anturit ovat kertakäyttöisiä. Anturin asettaminen: 1. Kytke tonometriin virta painamalla pääpainiketta. Näkyviin tulee Welcome (Tervetuloa) -näyttö ja sen jälkeen päävalikko. 2. Siirry kohtaan Measure ja paina pääpainiketta. Näyttöön tulee ilmoitus Insert new probe (Aseta uusi anturi). 3. Avaa pakkaus osittain. Kontaminaation välttämiseksi älä koske anturiin. 4. Aseta anturi paikalleen osittain avatusta pakkauksesta. 5. Aseta yksittäispakkaus sormesi ja anturin väliin ja paina kevyesti. Varo taivuttamasta anturia. Voit tarkistaa, että anturi on oikein asetettu kallistamalla laitetta taakse- ja eteenpäin. 6. Siirry kohtaan Measure ja aktivoi paikalleen asetettu anturi painamalla pääpainiketta kerran. Aktivoinnin aikana laite magnetoi anturin (anturi liikkuu nopeasti edestakaisin). Kun anturi on aktivoitunut, tonometrilla voi mitata. HUOMAA Jos tonometria ei käytetä, siitä katkeaa virta automaattisesti 3 minuutin kuluttua. MITTAUSASENNON SÄÄTÄMINEN Icare PRO -tonometrissa on sisäinen kallistusanturi, jonka ansiosta mittaus voidaan tehdä paitsi potilaan ollessa normaalissa pystyasennossa myös potilaan maatessa selällään. Tonometrissa on säädettävä otsatuki. Tuki on säädettävä siten, että mittausetäisyys ja mittauskohta ovat oikeat. Säädettävä otsatuki Potilas ja oikein asetettu tonemetri Selällään makaavan potilaan mittaus Säädä otsatuki säätöpyörän avulla siten, että etäisyys anturin kärjestä sarveiskalvon pintaan on 3 7 mm. Kun tonometria kallistetaan selällään makaavan potilaan mittaamiseksi, anturi pysyy automaattisesti paikallaan. Selällään makaavaa potilasta mitattaessa näytössä näkyy nuoli, joka ilmaisee laitteen pystysuoran asennon. 6

7 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi SILMÄNPAINEEN (IOP) MITTAAMINEN Mittaussarjaan kuuluu kuusi mittausta. Täsmällisen tuloksen saavuttamiseen tarvitaan kuusi mittausta, mutta tulos näkyy näytössä myös jokaisen mittauskerran jälkeen. Kaikkien kuuden mittauksen tekemisen jälkeen näkyviin tuleva mittausarvo on mittausten keskiarvo. HUOMAA Mittausten tekemiseen ei tarvita puudutusta. Puudutuksen käyttö voi alentaa tonometrin lukemaa. Silmänpaineen mittaaminen: 1. Tarkista, että tonometri on valmisteltu oikein. Katso Tonometrin valmisteleminen ennen mittausta. 2. Siirry kohtaan Menu > Measure ja paina pääpainiketta. Valitse mitattava silmä vasemmalla ja oikealla navigointipainikkeella ja vahvista painamalla pääpainiketta. 3. Pyydä potilasta rentoutumaan, katsomaan suoraan eteenpäin tiettyyn pisteeseen ja pitämään silmänsä kunnolla auki. 4. Vie tonometri lähelle potilaan silmää. Etäisyyden anturin kärjestä sarveiskalvon pintaan on oltava 3 7 mm kuvan 10 mukaisesti. Säädä etäisyyttä tarvittaessa otsatuen avulla. 5. Tee yksittäinen mittaus painamalla pääpainiketta kevyesti. Yritä pitää tonometri mahdollisimman hyvin paikallaan. Anturin kärjen pitäisi koskettaa sarveiskalvon keskiosaa. Laite antaa jokaisen mittauksen jälkeen lyhyen äänimerkin ja näyttää välituloksen näytössä. 6. Toista vaihe 5 kuudesti. Kun kuusi mittausta on tehty, lopullinen silmänpaine näkyy näytössä. 7. Paina pääpainiketta. 8. Valitse YES, jos haluat jatkaa mittaamalla saman potilaan toisen silmän. Valitse mitattava silmä navigointipainikkeella ja paina pääpainiketta (OD/OS). 9. Jos et halua jatkaa mittausta, valitse NO. Tulokset tallentuvat ja voit sammuttaa laitteen päävalikosta. Mittauksen luotettavuus näkyy silmänpainetuloksen alla. Jos mittaustulosten vaihtelu on normaali, Deviation (Poikkeama) -kohta on vihreä. Jos vaihtelu on hieman liian suuri, poikkeama näkyy keltaisena, ja jos se on suuri, se näkyy punaisena. Jos vaihtelu on suuri, tonometri ehdottaa mittauksen uusimista. Kaikkien kuuden mittauskerran tuloksia voi tarkastella painamalla alapainiketta. Uusi mittaus on tehtävä seuraavissa tilanteissa: Mittaustuloksen kelvollisuutta on syytä epäillä esimerkiksi jos anturi on koskenut silmäluomeen tai jos se ei ole osunut sarveiskalvon keskiosaan. Vaihtelu on suuri ja numeerinen poikkeama näkyy punaisena. Mittausarvo on poikkeuksellinen, esimerkiksi yli 22 mmhg tai alle 8 mmhg. MITTAUSTULOKSET Mittaustuloksissa on aiempien mittausten tulokset. Mittaustulosten tarkasteleminen: 1. Siirry kohtaan Menu > History ja vahvista painamalla pääpainiketta. Näyttöön tulee viimeisin mittaustulos. 2. Tarkastele edellisiä/seuraavia mittauksia ylä- ja alapainikkeiden avulla. 3. Palaa valikkoon painamalla vasenta tai oikeaa painiketta tai pääpainiketta. 7

8 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi VIRHEILMOITUKSET Jos laitteessa on virhe, Icare PRO -tonometri antaa näytössä virheilmoituksen. Virheilmoitukset on selitetty seuraavassa taulukossa: VAARA Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä käyttöohjeita. Anturi ei osu kunnolla sarveiskalvoon. Se on voinut osua esimerkiksi silmäluomeen tai silmäripsiin. Anturin ja sarveiskalvon välinen etäisyys on liian suuri, eikä anturi lainkaan kosketa sarveiskalvoa. Anturin ja sarveiskalvon välinen etäisyys on liian pieni. Tonometrin asento on väärä. Anturi ei liiku oikein tai se ei liiku lainkaan. Jos virhe toistuu, vaihda anturin kanta ja anturin pidike. Akun varaus on alhainen. Lataa akku asettamalla tonometri telakointiasemaan. Laite antaa tämän virheilmoituksen, jos anturin liikkeessä on jatkuvasti vaikeuksia tai anturi ei liiku. Vaihda anturin kanta ja anturin pidike. TONOMETRIN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ Siirry kohtaan Menu > Turn off ja paina pääpainiketta. Näytölle ilmestyy "bye" ja tonometri kytkeytyy pois päältä. Käytetty anturi työntyy osittain ulos. Irrota se tonometrista käytetyn yksittäispakkauksen avulla. Varmista, että hävität anturin asianmukaisesti. 8

9 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi PUHDISTUS JA DESINFIOINTI Jos tonometri ilmoittaa, ettei anturi liiku sujuvasti tai että tonometri täytyy puhdistaa, anturin kanta ja/tai anturin pidike voivat olla likaisia. Vaihda anturin kanta ja anturin pidike ruuvaamalla anturin kansi auki ja vaihtamalla osien tilalle uudet. Otsatuki täytyy pyyhkiä desinfiointiaineella kuten alkoholiliuoksella ennen jokaista uutta potilasta. Älä upota tonometria veteen tai muuhun liuokseen. HUOLTOTOIMET Vaihda anturin kanta ja anturin pidike, jos anturi ei liiku sujuvasti (laite antaa puhdistukseen liittyvän virheilmoituksen). Käyttäjä ei voi tehdä muita huoltotoimia. Kaikki muut huolto- ja korjaustoimet on teetettävä valmistajalla tai hyväksytyssä huoltopisteessä. Ennen kuin lähetät laitteen huoltoon, varmista, että olet siirtänyt kaikki tarvittavat mittaustiedot tietokoneeseen LINK-ohjelmiston avulla. AKUN LATAAMINEN Kun akun varaus on alhainen, laite antaa virheilmoituksen ja kehottaa lataamaan akun. Aseta tonometri laitteen mukana toimitettuun telakointiasemaan. Liitä telakointiasema tietokoneeseen USB-kaapelilla. Akku latautuu täyteen noin tunnissa. Kun yläpainikkeen vihreä valo vilkkuu, tonometri latautuu. Kun vihreä valo palaa jatkuvasti, lataus on valmis. Älä lataa tonometria potilaan läheisyydessä. Vältä ääriolosuhteita. Korkeat ja matalat lämpötilat vähentävät akun kapasiteettia. Nopea uudelleenlataus edellyttää LINK-ohjelmiston asennusta. Katso asennusohjeet LINK-ohjelmiston käyttöohjeesta tai ohjelmiston mukana toimitetusta erillisestä asennusohjeesta. Käytä vain IEC yhteensopivaa tietokonetta tai laitteen mukana toimitettua laturia. Icare PRO -tonometri voidaan ladata ilman tietokonetta tonometrin mukana toimitetulla yhdistetyllä laturilla/sovittimella. Liitä USB-kaapeli USB-laturiin ja telakointiasemaan. Lataa Icare PRO asettamalla tonometri telakointiasemaan. ICARE PRO TONOMETRIN ERILLINEN LATURI/SOVITIN Icare PRO -tonometri voidaan ladata ilman tietokonetta tonometrin mukana toimitetulla yhdistetyllä laturilla/sovittimella. Liitä USB-kaapeli USB-laturiin ja telakointiasemaan. Lataa Icare PRO asettamalla tonometri telakointiasemaan (katso kuva vasemmalla). Älä lataa tonometriä suoraan sovittimella Älä lataa tonometriä potilaan läheisyydessä Käytä ainoastaan tonometrin mukana toimitettua laturia. HUOMAA Älä lataa tonometria suoraan sovittimen ja USB-kaapelin avulla. HUOMAA Tonometria ladattaessa etäisyyden potilaaseen on oltava vähintään 1,8 m. 9

10 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi VARAOSAT JA TARVIKKEET Icare PRO -anturit, 100 kpl/pakkaus Anturin kantasarja (sisältää anturin kannan ja anturin pidikkeen) TEKNISET TIEDOT JA TIEDOT SUORITUSKYVYSTÄ Tyyppi TA03 Laite on CE-säännösten mukainen. Mitat: 225 mm x 46 mm x 90 mm Paino: 275 g Virtalähde: uudelleenladattava litiumioniakku. Täyteen ladatulla akulla voidaan tehdä jopa mittausta. Mittausalue: 5-50 mmhg Näyttöalue: 1-99,9 mmhg Tarkkuus: ± 1,2 mmhg ( 20 mmhg) ja ± 2,2 mmhg (>20 mmhg) Toistettavuus (vaihtelukerroin): <8 % Näyttötarkkuus: 0,1 mmhg Näyttöyksikkö: mmhg Sarjanumeron voi tuoda esiin näyttöön (valikon kohta Settings/About) Tonometrin ja potilaan välillä ei ole sähköisiä kytkentöjä. Laitteessa on BF-tyypin sähköiskusuojaus. Käyttöolosuhteet o Lämpötila: C o Suhteellinen ilmankosteus: % o Ilmanpaine: hpa Säilytysolosuhteet o Lämpötila: C o Suhteellinen ilmankosteus: % o Ilmanpaine: hpa Kuljetusolosuhteet o Lämpötila: C o Suhteellinen ilmankosteus: % o Ilmanpaine: hpa TIEDOT KLIINISESTÄ SUORITUSKYVYSTÄ Suorituskykytiedot perustuvat tonometreja koskevien ANSI Z80- ja ISO standardien mukaisesti suoritettuun kliiniseen tutkimukseen. Vertailutonometrin arvioitu vaikutus Icare PRO -tonometrin arvoon on lähes yksi; määrityskerroin on R 2 = 0,890. Parierotuksen keskiarvo (Goldmann-Icare PRO -tonometri) on 0,0 ( 16 mmhg 0,4; >16<23 0,4; 23 0,3) ja keskipoikkeama on 2,

11 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi MERKINNÄT Huomautus Pidettävä kuivana Katso tarkemmat tiedot käyttöohjeista. Valmistuspäivä BF-tyypin laite Eränumero Kertakäyttöinen Steriloitu käyttämällä säteilyä Sarjanumero Valmiustila Viimeinen käyttöpäivä <päivämäärä> Älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana. 11

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI USB-RANNEVERENPAINEMITTARI PIKAKÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOHJE VERSIO 1.3 LUE TÄMÄ ENNEN KÄYTTÖÄ VAROITUKSET JA VAROTOIMET ÄLÄ käytä tätä laitetta verenpaineen mittaukseen pikkulapsilta tai henkilöiltä, jotka

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-101Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella.

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Käyttöopas FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallentimet HR100/300/1200 HR100- tallennin HR300- tai HR1200 -tallennin Käyttöohje ii Welch Allyn EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallennin Copyright

Lisätiedot