KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE"

Transkriptio

1 SUOMI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1

2 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi Icare PRO (malli: TA03) KÄYTTÖOHJE v /13 FI 0044 Tämä laite on seuraavien direktiivien ja säädösten mukainen: Lääkinnällisiä laitteita koskeva direktiivi 93/42/ETY Kanadan lääkinnällisiä laitteita koskevat säädökset Copyright 2012 Icare Finland Oy Valmistettu Suomessa Icare Finland Oy Äyritie 22, FI Vantaa, Finland Puh , Fax Turvallisuusohjeet... 3 Käyttöaiheet... 4 Johdanto... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Ennen käyttöä... 5 Virran kytkeminen laitteeseen... 5 Navigointi... 5 Settings (Asetukset)... 5 Tonometrin valmisteleminen ennen mittausta... 6 Anturin asettaminen paikalleen... 6 Mittausasennon säätäminen... 6 Silmänpaineen (IOP) mittaaminen... 7 Mittaustulokset... 7 Virheilmoitukset... 8 Tonometrin kytkeminen pois päältä... 8 Puhdistus ja desinfiointi... 9 Huoltotoimet... 9 Akun lataaminen... 9 Icare PRO tonometrin erillinen laturi/sovitin... 9 Varaosat ja tarvikkeet Tekniset tiedot ja tiedot suorituskyvystä Tiedot kliinisestä suorituskyvystä Merkinnät

3 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi TURVALLISUUSOHJEET VAARA Tonometrilla ei saa koskettaa potilaan silmää. Ainoastaan sen anturi saa koskettaa potilaan silmää sekunnin murto-osan ajan mittauksen aikana. Älä kosketa tonometrilla silmää tai työnnä sitä silmään (anturin kärjen tulisi olla 3 7 mm:n etäisyydellä silmästä). Älä kytke USB-kaapelia mittauksen aikana. Älä vaihda anturin kantaa USB-kaapelin ollessa kytkettynä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tonometrin käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Siinä on tärkeää tietoa tonometrin käytöstä ja huollosta. Yhdysvaltain liittovaltion lakien mukaan tätä laitetta saa myydä Yhdysvalloissa vain laillistetun lääkärin määräyksellä. Vaihda uusi anturi jokaiselle mitattavalle potilaalle välttääksesi bakteerien ja virusten leviämisen sekä silmätulehduksen riskiä. Käytä vain alkuperäispakkauksesta otettuja antureita. Anturin steriiliyttä ei voida taata, jos pakkaus on avattu. Anturin uudelleen sterilointi tai uudelleenkäyttö voi tuottaa virheellisiä mittausarvoja tai aiheuttaa anturin rikkoutumisen. Älä liitä Icare PRO -tonometria muuhun laturiin tai laitteeseen kuin tonometrin mukana toimitettuun telakointiasemaan (TX01). Älä kosketa USB-kaapelin liitintä ja potilasta samanaikaisesti. Älä sijoita telakointiasemaa (TX01), laturia, USB-kaapelia tai tietokonetta tonometriin yhdistettynä potilaan läheisyyteen. Etäisyyden potilaaseen tulee olla yli 1,8 m. Kun olet avannut pakkauksen, tarkista, näkyykö laitteessa tai etenkin sen kotelossa ulkoisia vikoja tai vaurioita. Mikäli epäilet, että tonometrissa on jotain vikaa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Käytä tonometria vain silmänpaineen mittaukseen. Valmistaja ei ole vastuussa muun kuin käyttötarkoituksen mukaisen käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai seuraamuksista. Älä koskaan avaa tonometrin koteloa muuten kuin vaihtaessasi anturin kantaa. Älä koskaan käytä tonometria märissä tai kosteissa olosuhteissa. Anturin kanta, ruuvit, pidike ja anturit ovat niin pieniä, että lapsi voi nielaista ne. Pidä sen vuoksi tonometri poissa lasten ulottuvilta. Älä käytä laitetta tulenarkojen aineiden lähettyvillä, mukaan lukien tulenarat anestesia-aineet. Varmista ennen jokaista mittausta, että käytössä on uusi kertakäyttöinen anturi ehjästä pakkauksesta. Otsatuen välityksellä voi siirtyä joitakin mikrobiologisia aineita (esimerkiksi bakteereja). Tämän välttämiseksi otsatuki täytyy puhdistaa ennen jokaista uutta potilasta desinfiointiaineella, kuten alkoholiliuoksella. Tonometri täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (IEC ), mutta häiriöitä voi silti esiintyä, jos laitetta käytetään voimakasta sähkömagneettista säteilyä aiheuttavan laitteen (kuten matkapuhelimen) lähellä (alle 1 metrin etäisyydellä). Vaikka tonometrin itse aiheuttama sähkömagneettinen säteily on huomattavasti sitä koskevissa standardeissa sallittua vähäisempää, se voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin laitteisiin, esimerkiksi herkkiin antureihin. Hävitä kertakäyttöiset anturit asianmukaisesti (esimerkiksi kertakäyttöisten neulojen hävittämiseen tarkoitetussa astiassa), sillä ne voivat sisältää potilaasta siirtyneitä mikro-organismeja. Hävitä laite, osat ja tarvikkeet paikallisten säädösten ja määräysten mukaisesti. Käytön kontraindikaatiot: Sarveiskalvon arpikudos, mikroftalmia, buftalmia, silmävärve, keratokonus, sarveiskalvon keskiosan epänormaali paksuus. 3

4 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi KÄYTTÖAIHEET Icare PRO TA03 -tonometri on tarkoitettu terveydenhoidon ammattilaisen tekemään ihmisen silmänpaineen mittaukseen. JOHDANTO Icare PRO -tonometria käytetään silmänpaineen diagnosoinnissa, seurannassa ja seulonnoissa. Se perustuu uuteen, patentoituun induktiopohjaiseen kimmahdusmenetelmään, jonka avulla silmänpaine voidaan mitata tarkasti, nopeasti ja ilman puudutusta. Icare PRO -tonometrissa on sisäinen kallistusanturi, jonka ansiosta mittaus voidaan tehdä paitsi potilaan ollessa normaalissa pystyasennossa myös potilaan maatessa selällään. Tonometri pystyy rekisteröimään ja tallentamaan yli tuhat mittaustulosta. Niitä voidaan tarkastella suoraan tonometrista ja/tai siirtää tietokoneeseen Icare LINK -ohjelmaan USB-kaapelin avulla. Mittauksessa käytetään kertakäyttöisiä antureita mikrobiologisen kontaminaation riskin vähentämiseksi. Silmänpaine vaihtelee pulssin, hengityksen, silmän liikkeiden ja vartalon asennon mukaan. Koska mittaus tehdään kädessä pidettävällä laitteella sekunnin murto-osassa, tarkkaa lukemaa varten tarvitaan useita mittauksia. Tämän vuoksi laite on esiohjelmoitu suorittamaan kuusi mittausta. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Pakkauksessa on: Icare PRO -tonometri USB-kaapeli, jolla voidaan muodostaa yhteys tietokoneeseen Icare LINK -ohjelmiston avulla LINK-ohjelmisto USB-muistitikulle tallennettuna Telakointiasema (malli TX01) Laturi Varaosat (anturin kanta ja anturin pidike) 100 steriloitua kertakäyttöistä anturia Käyttöohje Takuutodistus Ohjeet LINK-ohjelmiston lataukseen ja laitteen rekisteröintiin Alumiinikotelo 1. Otsatuen säätöpyörä 2. Otsatuki 3. Suojaholkki 4. Anturin kanta 5. Navigointipainikkeet: ylös, alas, vasen, oikea 6. Näyttö 7. Pääpainike 4

5 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi ENNEN KÄYTTÖÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tonometrin käytön aloittamista. Varmista ennen tonometrin ensimmäistä käyttökertaa, että akku on ladattu täyteen. Katso Akun lataaminen. VIRRAN KYTKEMINEN LAITTEESEEN Päävalikko Kytke tonometriin virta painamalla pääpainiketta. Tonometrin näyttöön tulee Welcome (Tervetuloa) -näyttö ja sen jälkeen valikko. Valikossa on neljä vaihtoehtoa: Measure (Mittaus) History (Mittaustulokset) Settings (Asetukset) Turn off (Katkaise virta) NAVIGOINTI Laitteessa on navigointipainikkeet (vasemmalle, oikealle, ylöspäin ja alaspäin) sekä pääpainike, joiden avulla tonometrin valikoissa voidaan liikkua. Jos navigointipainike on käytettävissä, siinä palaa valo. HUOMAA Vasenta painiketta käytetään yleensä edelliseen valikkoon palaamiseen, jos valikossa ei ole kohtaa Back to menu (Takaisin valikkoon). SETTINGS (ASETUKSET) Settings (Asetukset) -valikossa voidaan muuttaa tonometrin asetuksia. Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry kohtaan Menu > Settings ja vahvista painamalla pääpainiketta. Brightness (Kirkkaus) - Muuta näytön kirkkautta. 1. Lisää tai vähennä näytön kirkkautta ylä- tai alapainikkeella ja vahvista painamalla pääpainiketta. Volume (Äänenvoimakkuus) - Ota tonometrin äänet käyttöön tai poista ne käytöstä. 1. Valitse vaihtoehto On (Käytössä) tai Off (Pois käytöstä) vasemmalla tai oikealla navigointipainikkeella ja vahvista painamalla pääpainiketta. Josäänet eivät ole käytössä, laite ei anna äänimerkkiä, kun mittaus tehdään. Date (Päivämäärä) - Aseta päivämäärä. 1. Valitse vasemmalla tai oikealla navigointipainikkeella muutettavaksi kuukausi, päivä tai vuosi. 2. Muuta kuukauden, päivän tai vuoden arvoa ylä- tai alapainikkeella. 3. Vahvista painamalla pääpainiketta. Time (Aika) - Aseta kellonaika. 1. Valitse vasemmalla tai oikealla navigointipainikkeella muutettavaksi tunnit, minuutit tai sekunnit. 2. Muuta tuntien, minuuttien tai sekuntien arvoa ylä- tai alapainikkeella. 3. Vahvista painamalla pääpainiketta. About (Tietoja) - Näyttää tärkeitä tietoja Icare PRO -tonometrista. 5

6 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi TONOMETRIN VALMISTELEMINEN ENNEN MITTAUSTA Tonometri on valmisteltava ennen mittausta. Tarvittavat vaiheet ovat Anturin asettaminen paikalleen Mittausasennon säätäminen ANTURIN ASETTAMINEN PAIKALLEEN Kertakäyttöinen tonometrin anturi yksittäispakkauksessa Icare PRO TA03 -tonometrissa käytetään kertakäyttöisiä tonometriantureita. Anturit on pakattu yksittäispakkauksiin kuvan mukaisesti. Anturit ovat kertakäyttöisiä. Anturin asettaminen: 1. Kytke tonometriin virta painamalla pääpainiketta. Näkyviin tulee Welcome (Tervetuloa) -näyttö ja sen jälkeen päävalikko. 2. Siirry kohtaan Measure ja paina pääpainiketta. Näyttöön tulee ilmoitus Insert new probe (Aseta uusi anturi). 3. Avaa pakkaus osittain. Kontaminaation välttämiseksi älä koske anturiin. 4. Aseta anturi paikalleen osittain avatusta pakkauksesta. 5. Aseta yksittäispakkaus sormesi ja anturin väliin ja paina kevyesti. Varo taivuttamasta anturia. Voit tarkistaa, että anturi on oikein asetettu kallistamalla laitetta taakse- ja eteenpäin. 6. Siirry kohtaan Measure ja aktivoi paikalleen asetettu anturi painamalla pääpainiketta kerran. Aktivoinnin aikana laite magnetoi anturin (anturi liikkuu nopeasti edestakaisin). Kun anturi on aktivoitunut, tonometrilla voi mitata. HUOMAA Jos tonometria ei käytetä, siitä katkeaa virta automaattisesti 3 minuutin kuluttua. MITTAUSASENNON SÄÄTÄMINEN Icare PRO -tonometrissa on sisäinen kallistusanturi, jonka ansiosta mittaus voidaan tehdä paitsi potilaan ollessa normaalissa pystyasennossa myös potilaan maatessa selällään. Tonometrissa on säädettävä otsatuki. Tuki on säädettävä siten, että mittausetäisyys ja mittauskohta ovat oikeat. Säädettävä otsatuki Potilas ja oikein asetettu tonemetri Selällään makaavan potilaan mittaus Säädä otsatuki säätöpyörän avulla siten, että etäisyys anturin kärjestä sarveiskalvon pintaan on 3 7 mm. Kun tonometria kallistetaan selällään makaavan potilaan mittaamiseksi, anturi pysyy automaattisesti paikallaan. Selällään makaavaa potilasta mitattaessa näytössä näkyy nuoli, joka ilmaisee laitteen pystysuoran asennon. 6

7 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi SILMÄNPAINEEN (IOP) MITTAAMINEN Mittaussarjaan kuuluu kuusi mittausta. Täsmällisen tuloksen saavuttamiseen tarvitaan kuusi mittausta, mutta tulos näkyy näytössä myös jokaisen mittauskerran jälkeen. Kaikkien kuuden mittauksen tekemisen jälkeen näkyviin tuleva mittausarvo on mittausten keskiarvo. HUOMAA Mittausten tekemiseen ei tarvita puudutusta. Puudutuksen käyttö voi alentaa tonometrin lukemaa. Silmänpaineen mittaaminen: 1. Tarkista, että tonometri on valmisteltu oikein. Katso Tonometrin valmisteleminen ennen mittausta. 2. Siirry kohtaan Menu > Measure ja paina pääpainiketta. Valitse mitattava silmä vasemmalla ja oikealla navigointipainikkeella ja vahvista painamalla pääpainiketta. 3. Pyydä potilasta rentoutumaan, katsomaan suoraan eteenpäin tiettyyn pisteeseen ja pitämään silmänsä kunnolla auki. 4. Vie tonometri lähelle potilaan silmää. Etäisyyden anturin kärjestä sarveiskalvon pintaan on oltava 3 7 mm kuvan 10 mukaisesti. Säädä etäisyyttä tarvittaessa otsatuen avulla. 5. Tee yksittäinen mittaus painamalla pääpainiketta kevyesti. Yritä pitää tonometri mahdollisimman hyvin paikallaan. Anturin kärjen pitäisi koskettaa sarveiskalvon keskiosaa. Laite antaa jokaisen mittauksen jälkeen lyhyen äänimerkin ja näyttää välituloksen näytössä. 6. Toista vaihe 5 kuudesti. Kun kuusi mittausta on tehty, lopullinen silmänpaine näkyy näytössä. 7. Paina pääpainiketta. 8. Valitse YES, jos haluat jatkaa mittaamalla saman potilaan toisen silmän. Valitse mitattava silmä navigointipainikkeella ja paina pääpainiketta (OD/OS). 9. Jos et halua jatkaa mittausta, valitse NO. Tulokset tallentuvat ja voit sammuttaa laitteen päävalikosta. Mittauksen luotettavuus näkyy silmänpainetuloksen alla. Jos mittaustulosten vaihtelu on normaali, Deviation (Poikkeama) -kohta on vihreä. Jos vaihtelu on hieman liian suuri, poikkeama näkyy keltaisena, ja jos se on suuri, se näkyy punaisena. Jos vaihtelu on suuri, tonometri ehdottaa mittauksen uusimista. Kaikkien kuuden mittauskerran tuloksia voi tarkastella painamalla alapainiketta. Uusi mittaus on tehtävä seuraavissa tilanteissa: Mittaustuloksen kelvollisuutta on syytä epäillä esimerkiksi jos anturi on koskenut silmäluomeen tai jos se ei ole osunut sarveiskalvon keskiosaan. Vaihtelu on suuri ja numeerinen poikkeama näkyy punaisena. Mittausarvo on poikkeuksellinen, esimerkiksi yli 22 mmhg tai alle 8 mmhg. MITTAUSTULOKSET Mittaustuloksissa on aiempien mittausten tulokset. Mittaustulosten tarkasteleminen: 1. Siirry kohtaan Menu > History ja vahvista painamalla pääpainiketta. Näyttöön tulee viimeisin mittaustulos. 2. Tarkastele edellisiä/seuraavia mittauksia ylä- ja alapainikkeiden avulla. 3. Palaa valikkoon painamalla vasenta tai oikeaa painiketta tai pääpainiketta. 7

8 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi VIRHEILMOITUKSET Jos laitteessa on virhe, Icare PRO -tonometri antaa näytössä virheilmoituksen. Virheilmoitukset on selitetty seuraavassa taulukossa: VAARA Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä käyttöohjeita. Anturi ei osu kunnolla sarveiskalvoon. Se on voinut osua esimerkiksi silmäluomeen tai silmäripsiin. Anturin ja sarveiskalvon välinen etäisyys on liian suuri, eikä anturi lainkaan kosketa sarveiskalvoa. Anturin ja sarveiskalvon välinen etäisyys on liian pieni. Tonometrin asento on väärä. Anturi ei liiku oikein tai se ei liiku lainkaan. Jos virhe toistuu, vaihda anturin kanta ja anturin pidike. Akun varaus on alhainen. Lataa akku asettamalla tonometri telakointiasemaan. Laite antaa tämän virheilmoituksen, jos anturin liikkeessä on jatkuvasti vaikeuksia tai anturi ei liiku. Vaihda anturin kanta ja anturin pidike. TONOMETRIN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ Siirry kohtaan Menu > Turn off ja paina pääpainiketta. Näytölle ilmestyy "bye" ja tonometri kytkeytyy pois päältä. Käytetty anturi työntyy osittain ulos. Irrota se tonometrista käytetyn yksittäispakkauksen avulla. Varmista, että hävität anturin asianmukaisesti. 8

9 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi PUHDISTUS JA DESINFIOINTI Jos tonometri ilmoittaa, ettei anturi liiku sujuvasti tai että tonometri täytyy puhdistaa, anturin kanta ja/tai anturin pidike voivat olla likaisia. Vaihda anturin kanta ja anturin pidike ruuvaamalla anturin kansi auki ja vaihtamalla osien tilalle uudet. Otsatuki täytyy pyyhkiä desinfiointiaineella kuten alkoholiliuoksella ennen jokaista uutta potilasta. Älä upota tonometria veteen tai muuhun liuokseen. HUOLTOTOIMET Vaihda anturin kanta ja anturin pidike, jos anturi ei liiku sujuvasti (laite antaa puhdistukseen liittyvän virheilmoituksen). Käyttäjä ei voi tehdä muita huoltotoimia. Kaikki muut huolto- ja korjaustoimet on teetettävä valmistajalla tai hyväksytyssä huoltopisteessä. Ennen kuin lähetät laitteen huoltoon, varmista, että olet siirtänyt kaikki tarvittavat mittaustiedot tietokoneeseen LINK-ohjelmiston avulla. AKUN LATAAMINEN Kun akun varaus on alhainen, laite antaa virheilmoituksen ja kehottaa lataamaan akun. Aseta tonometri laitteen mukana toimitettuun telakointiasemaan. Liitä telakointiasema tietokoneeseen USB-kaapelilla. Akku latautuu täyteen noin tunnissa. Kun yläpainikkeen vihreä valo vilkkuu, tonometri latautuu. Kun vihreä valo palaa jatkuvasti, lataus on valmis. Älä lataa tonometria potilaan läheisyydessä. Vältä ääriolosuhteita. Korkeat ja matalat lämpötilat vähentävät akun kapasiteettia. Nopea uudelleenlataus edellyttää LINK-ohjelmiston asennusta. Katso asennusohjeet LINK-ohjelmiston käyttöohjeesta tai ohjelmiston mukana toimitetusta erillisestä asennusohjeesta. Käytä vain IEC yhteensopivaa tietokonetta tai laitteen mukana toimitettua laturia. Icare PRO -tonometri voidaan ladata ilman tietokonetta tonometrin mukana toimitetulla yhdistetyllä laturilla/sovittimella. Liitä USB-kaapeli USB-laturiin ja telakointiasemaan. Lataa Icare PRO asettamalla tonometri telakointiasemaan. ICARE PRO TONOMETRIN ERILLINEN LATURI/SOVITIN Icare PRO -tonometri voidaan ladata ilman tietokonetta tonometrin mukana toimitetulla yhdistetyllä laturilla/sovittimella. Liitä USB-kaapeli USB-laturiin ja telakointiasemaan. Lataa Icare PRO asettamalla tonometri telakointiasemaan (katso kuva vasemmalla). Älä lataa tonometriä suoraan sovittimella Älä lataa tonometriä potilaan läheisyydessä Käytä ainoastaan tonometrin mukana toimitettua laturia. HUOMAA Älä lataa tonometria suoraan sovittimen ja USB-kaapelin avulla. HUOMAA Tonometria ladattaessa etäisyyden potilaaseen on oltava vähintään 1,8 m. 9

10 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi VARAOSAT JA TARVIKKEET Icare PRO -anturit, 100 kpl/pakkaus Anturin kantasarja (sisältää anturin kannan ja anturin pidikkeen) TEKNISET TIEDOT JA TIEDOT SUORITUSKYVYSTÄ Tyyppi TA03 Laite on CE-säännösten mukainen. Mitat: 225 mm x 46 mm x 90 mm Paino: 275 g Virtalähde: uudelleenladattava litiumioniakku. Täyteen ladatulla akulla voidaan tehdä jopa mittausta. Mittausalue: 5-50 mmhg Näyttöalue: 1-99,9 mmhg Tarkkuus: ± 1,2 mmhg ( 20 mmhg) ja ± 2,2 mmhg (>20 mmhg) Toistettavuus (vaihtelukerroin): <8 % Näyttötarkkuus: 0,1 mmhg Näyttöyksikkö: mmhg Sarjanumeron voi tuoda esiin näyttöön (valikon kohta Settings/About) Tonometrin ja potilaan välillä ei ole sähköisiä kytkentöjä. Laitteessa on BF-tyypin sähköiskusuojaus. Käyttöolosuhteet o Lämpötila: C o Suhteellinen ilmankosteus: % o Ilmanpaine: hpa Säilytysolosuhteet o Lämpötila: C o Suhteellinen ilmankosteus: % o Ilmanpaine: hpa Kuljetusolosuhteet o Lämpötila: C o Suhteellinen ilmankosteus: % o Ilmanpaine: hpa TIEDOT KLIINISESTÄ SUORITUSKYVYSTÄ Suorituskykytiedot perustuvat tonometreja koskevien ANSI Z80- ja ISO standardien mukaisesti suoritettuun kliiniseen tutkimukseen. Vertailutonometrin arvioitu vaikutus Icare PRO -tonometrin arvoon on lähes yksi; määrityskerroin on R 2 = 0,890. Parierotuksen keskiarvo (Goldmann-Icare PRO -tonometri) on 0,0 ( 16 mmhg 0,4; >16<23 0,4; 23 0,3) ja keskipoikkeama on 2,

11 Icare PRO tonometrin käyttöohje Suomi MERKINNÄT Huomautus Pidettävä kuivana Katso tarkemmat tiedot käyttöohjeista. Valmistuspäivä BF-tyypin laite Eränumero Kertakäyttöinen Steriloitu käyttämällä säteilyä Sarjanumero Valmiustila Viimeinen käyttöpäivä <päivämäärä> Älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana. 11

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUOMI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE USER S AN D M AIN TEN AN CE M AN UAL Suomi Icare ONE (Malli: TA02) KÄYTTÖOHJE v1.1 06/12 FI 0044 Tämä laite on seuraavien direktiivien ja säädösten mukainen: Lääkinnällisiä

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUOMI KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL 1 TONOMETRI Icare TA01i KÄYTTÖOHJEET v2.2 04/12 FI Tämä laite on seuraavien direktiivien ja säädösten mukainen: Lääkinnällisistä laitteista

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V1.1-V1.3 5.10.2007 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUOMI U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1 suomi TONOMETRI Icare TA01i KÄYTTÖOHJEET TA01i-001 FI-3.0 Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Mahdollisessa

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohje SmarTach D-Box 2

Käyttöohje SmarTach D-Box 2 Tuote D-Box 2 Versio Kaikki Pvm. 15.09.10 Käyttöohje SmarTach D-Box 2 Copyright Actia 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esittely...2 Toiminnot...3 2. Komponentit...3 3. Ominaisuudet...3 3.1 Tekniset ominaisuudet...

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari Suomi 2007 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad, Ruotsi www.redsensemedical.com RM-1-RM030 Elokuu 09

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Terveysmonitori. Tyyppi BC-543 Käyttöohje

Terveysmonitori. Tyyppi BC-543 Käyttöohje Terveysmonitori Tyyppi BC-543 Käyttöohje 1 1) TURVALLISUUS - henkilöiden, joilla on esim. sydämentahdistin tai jokin muu sähköinen implantti, ei tulisi käyttää tätä laitetta, koska laite lähettää pienen

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila Käyttöohjeet Näppäimet Kello tila Pelitila Kohdekuvakkeiden tiedot 1. Aloitus 1.1. Käynnistys / sammutus Paina ja pidä pohjassa -näppäintä käynnistääksesi / sulkeaksesi laitteen. 1.2. Lataaminen Lataa

Lisätiedot

Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin.

Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Miten kotinäyttö toimii? Kotinäyttö on yhdistetty huoneiston kylmä- ja lämminvesimittareihin. Vesimittarit lähettävät kotinäytölle langattomasti tietoa vedenkäytöstä

Lisätiedot

FT-B12W-V. Käyttöohje. Automaattinen ranne verenpainemittari Malli FT-B12W-V

FT-B12W-V. Käyttöohje. Automaattinen ranne verenpainemittari Malli FT-B12W-V FT-B12W-V Käyttöohje Automaattinen ranne verenpainemittari Malli FT-B12W-V JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

SISÄLTÖ mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key

SISÄLTÖ mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key mywellness key KÄYTTÖOPAS FI 1 SISÄLTÖ 1. mywellness key?... 3 2. Mikä on mywellness key... 3 3. Mitä ovat Move pisteet?... 4 4. Mitä kaikkea näytössä tulisi näkyä?... 5 5. Miten minun pitäisi käyttää mywellness key:tä?...

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU Pikaopas VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU VT30 Asiakaspalvelu 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versio: MJC-1409-FI2 QRG3814d SISÄLLYSLUETTELO Kappale A - YLEISKUVAUS A1 - Etuosa sivu 3/10 A2 -Virtalähde sivu 4/10 A3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NOKIA LD-1W. Löydät kysymyksiisi vastaukset NOKIA LD-1W käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR DistanceMaster 80 DE GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 ! a h i b 2. 4. 6.! 60 Lue lisäohjeet. käyttöohje Noudata kokonaan. annettuja Lue ohjeita.

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

MagniLink Visus Käyttöohje 7942139

MagniLink Visus Käyttöohje 7942139 Käyttöohje Maahantuonti ja markkinointi: Low Vision Inno Oy Sirrikuja 3 L Puh: 040 777 1320 Sähköposti: info@lowvision.fi 00940 Helsinki Fax: 09 6898 8342 Internet: www.lowvision.fi Valmistaja: LVI Low

Lisätiedot

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync Air Sync Käyttöopas Air Syncin lataaminen 1. Liitä Air Syncin Micro USB-liitin (D) tietokoneeseesi tai muuhun vastaavaan latauslaitteeseen käyttämällä mukana tullutta USB-kaapelia tai vastaavaa Micro USBliitintä.

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

ANALYZER. Pikakäyttöopas

ANALYZER. Pikakäyttöopas ANALYZER Pikakäyttöopas, valmistaja Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen pikakäyttöoppaan käyttöä ASIAKASPALVELU Mikäli analysaattori ei toimi odotetulla tavalla, ota yhteys Quidelin tekniseen tukeen

Lisätiedot

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka.

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka. Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500 www.kuulotekniikka.com s VAIHE 1 Aseta ladattava akku Tek Connect kaukosäätimeen

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

testo 606-2 Käyttöohje

testo 606-2 Käyttöohje testo 606-2 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-2 Pikaohje testo 606-2 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet.

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet. Bluetooth teknologiaa käyttävä vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia.

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pakkauksen sisältö. Ennen ensimmäistä käyttökertaa FIN Pakkauksen sisältö 1 x lemmikeille immuuni PIR-liiketunnistin 1 x kannake 1 x käyttöohje ASA-40 on tehokas langaton lemmikeille immuunin PIR-liiketunnistin. Liiketunnistin ei laukaise hälytystä, kun

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot