HANKELUETTELO. Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi ILOMANTSI. Kehittämishankkeet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKELUETTELO. Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi 2007-2013 ILOMANTSI. Kehittämishankkeet:"

Transkriptio

1 Rantalantie Lieksa puh. (013) , fax (013) HANKELUETTELO Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi maaseuturahasto ILOMANTSI Kehittämishankkeet: Näyttelytalon kunnostus, markkinointi ja yhteistyö/ MSL:n Vaara-Karjalan Kulttuuriyhdistys ry MSL:n Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys on vuokrannut 25 vuodeksi Ilomantsin kunnalta kuntataajamassa sijaitsevan entisen Kotimäen koulun. Yhdistyksen tarkoituksena on kunnostaa rakennus näyttelyjen ja erilaisten tapahtumien järjestämistä varten. Hankkeen kehittämisosan tavoitteena on talon tunnettuuden lisääminen markkinoimalla sitä mahdollisimman monipuoliselle käyttäjäkunnalle. Hankkeen aikana tuotetaan markkinointimateriaalia (www sivut, esitteet) sekä esitellään taloa erilaisilla messuilla ja tapahtumissa. Lisäksi markkinoidaan talossa järjestettäviä näyttelyitä ja muita tapahtumia Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Näyttelytalon kunnostus/ MSL:n Vaara-Karjalan Kultuuriyhdistys ry Hankkeen aikana kunnostetaan Ilomantsin keskustaajamassa sijaitseva entinen Kotimäen koulu näyttelytilaksi Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Lammassaaren palveluvarustuksen rakentaminen/ Huhuksen Kyläyhdistys ry Koitereen Lammassaari kuluu Lammassaaren- Yppylän natura-alueeseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen palvelurakennetta. Sen aikana rakennetaan tilapäistä käyttöä varten kota/laavu, korjataan puuliiteri ja kuivakäymälä tai tarpeen vaatiessa rakennetaan uudet. Lisäksi hoitosuunnitelmassa merkittyihin paikkoihin tehdään kuusi nuotiopaikkaa, rakennetaan jätehuoltoa varten tarvittavat rakennelmat ja alueen käyttöä Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Möhkön Ruukin kehittämishanke/ Ilomantsin museosäätiö Hankkeen tavoitteena on kehittää Möhkön ruukkimuseossa museokaupan toimintaa ja sitä kautta parantaa museon toimintaedellytyksiä. Hankkeen aikana museokauppaan suunnitellaan alueen historiaan perustuvia tuotesarjoja. Perusnäyttelyihin tehdään saksankieliset näyttelyplanssit. Ruukin internet -sivut käännetään englanniksi ja saksaksi. Hankkeen toteuttamista varten palkataan työntekijä 75%:n työajalla. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Matkalla Möhkössä/ Möhkön Matkailuyhdistys ry Hankkeen aikana kehitetään Möhkön alueelle erityisesti joulun ajan tapahtumia ja pikkujoulutuotteita. Alueelle luodaan Möhkö brändi. Markkinoinnin tarpeisiin luodaan yhtenäinen graafinen ilme, jota jatkossa käytetään kaikessa markkinoinnissa. Graafisen ilmeen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun muotoilun palvelukeskuksen kanssa, joka järjestää kylässä opiskelijoiden innovaatioleirin. Möhkön nettisivut käännetään englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Markkinointia suunnataan erityisesti Keski-Europpaan, josta pyritään löytämään yhteistyökumppaneita kulttuurimatkailun kehittämiseen. Hankkeeseen kuuluu myös opasteiden tekoa kylälle ja ympäristön kunnostustöitä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

2 Lammas tutuksi/ MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistys ry Hankkeen tavoitteena on lisätä lammastuotteiden käyttöä ja sitä kautta edistää lammastaloutta Ilomantsissa. tavoitteena on myös lisätä lampaiden käyttöä arvokkaiden vaaramaisemien säilyttämisessä. Hankkeen aikana järjestetään koulutusta lampureille ja lampureiksi aikoville. Lisäksi pidetään lammasruokien valmistamiseen liittyviä kursseja. Kuluttajia aktivoidaan lammastuotteiden käyttöön järjestämällä tuote-esittelyjä eri tapahtumien yhteydessä sekä toteuttamalla tutustumisretkiä lammastiloille. Hankkeen aikana tehdään lammastaloutta ja sen tuotteita esittelevä esite. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Möhkön ruukin investointihanke/ilomantsin Museosäätiö Hankkeen aikana tehdään vanhojen valokuvien ja muiden tietojen perusteella Ruukinkartano Pytingin pihapiiriin luvulla perustetun puutarhan ennallistamissuunnitelma. Istutuksia ja polkuja varten tehdään tarpeelliset perustamistyöt ja hankitaan istutettavat kasvit. Museosäätiön omistaman Möhkön Manta proomun rungon lahonneet osat korjataan. Ruukin alueen varustusta parannetaan hankkimalla puiston penkkejä, pöytiä ja roskakoreja sekä siirrettäviä pöytiä ja tuoleja luento- ja ryhmätyötiloihin. Museokauppaan hankitaan uudet myymäläkalusteet. Alueelle pystytetään lisäksi opastetaulut. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Katri Vala, Sininen ovi, kehittäminen/msl:n Joensuun Kulttuuriyhdistys ry Hankkeen tavoitteena on käynnistää Entiseen Kotimäen kouluun kunnostettavan taidekeskuksen toiminta luomalla sen tiloihin pysyvä Katri Vala näyttely. Näyttelyssä tuodaan esille Katri Valan runoutta ja tulenkantajien toimintaa. Hankkeen aikana kootaan Katri Valan runoutta ja arkielämää koskeva näyttely käyttämällä Ilomantsissa ja Pohjois-Karjalassa olevaa aineistoa ja asiantuntemusta. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Katri Vala, Sininen ovi, investoinnit/msl:n Joensuun Kulttuuriyhdistys ry Hankkeen aikana hankitaan Katri Vala -keskukseen toiminnassa tarvittavia koneita ja laitteita sekä kalusteita (tietokone ja ohjelmistot, dataprojektori, tulostin, näyttelyvitriinit ja lavasteet) Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Puupogosta Ilomantsin Kauppatielle/MSL:n Joensuun Kulttuuriyhdistys ry Hankkeen aikana Ilomantsin Kauppatien alueelle tehdään kyläsuunnitelma, jonka laatimisen yhteydessä asukkaita ja yrittäjiä sitoutetaan alueen kehittämiseen ja edistetään toimijoiden yhteistyötä. Kauppatielle suunnitellaan yhteinen opastetaulumalli ja opastetaulut tehdään kaikille toimiville kiinteistöille. Alueelle luodaan yhtenäinen ilme ja liikerakennusten ikkunoihin rakennetaan yritysten ja toimijoiden toimintaa esitteleviä näyteikkunanäyttelyjä. Lisäksi järjestetään aluetta ja kehittämishanketta esittelevä kesätapahtuma. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kujoset Kauppatielle, kehittäminen/ilomantsin kunta Hankkeen tavoitteena on edistää Kotirintama Piirolan Pihassa esiselvityshankkeessa selvitettyä näyttelytoimintaa. Hankkeen aikana kerätään kotirintama-aiheista materiaalia ja aineistoa taltioitavaksi. Piirolan Pihaan rakennetaan pysyvä, vuosittain uudistuva kotirintamanäyttely ja vaihtuvia näyttelyjä oheistapahtumineen. Lisäksi järjestetään työnäytöksiä, koulutusta ja tapahtumia. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

3 Kujoset Kauppatielle, investoinnit/ilomantsin kunta Ilomantsin kunta on kunnostanut Piirolan Pihan vanhan makasiiniaitan näyttelytiloiksi. Tilaa käytetään Kotirintama näyttelyn materiaalin pysyvänä säilytyspaikkana. Hankkeen aikana makasiini sähköistetään kohdevalaisimin, sinne hankitaan näyttelytoiminnassa tarvittavaa pienkalustoa ja rakenteita. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Lehmäleiristä kyyttöillalliseen/msl:n Joensuun kulttuuriyhdistys ry Hankkeen taustana on tarve tehdä tunnetuksi suomalaista alkuperäiskarjaa. Erityisesti itäsuomalaisen kyyttölehmän kanta on jäämässä liian pieneksi. Toisena tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta ruuan alkuperään. Hevosleirit ovat olleet suosittuja nuorten keskuudessa ja lehmäleirit voisivat kiinnostaa nuoria samalla tavalla. Hankkeen aikana järjestetään yhteistoiminnassa alkuperäiskarjasta kiinnostuneiden ja maatalouden toimijoiden kanssa lehmäleiri, kyyttöseminaari ja kyyttöillallinen. Kyyttöseminaarissa ovat luennoijina mm. Pohjoismaisen geenivarakeskuksen ja MTT:n edustajat. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Matkalla Möhkössä, investoinnit/möhkön Matkailuyhdistys ry Möhkön kylä on yksi teemapohjaisen kylämatkailun kehittämisen pilottikylistä ja Möhkön Matkailuyhdistys on mukana esteettömän kylämatkailun kehittämisprojektissa. Investointihankkeen tavoitteena on parantaa Möhkön palveluvarustusta ja tukea ympärivuotista toimintaa alueella. Hankkeen kunnostetaan esiintymislavan orkesterikoroke ja alueen polkuverkostoa sekä rakennetaan esteetön kalastuslaituri Möhkönkosken virkistyskalastusalueelle. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Onni Määttänen sodan ja rauhan ritari/ilomantsi Seura ry Ilomantsilainen yli 100 vuotias Onni Määttänen on yksi kolmesta elossa olevista Mannerheim ristin ritareista. Hankkeen tavoitteena on tehdä Onni Määttäsestä ja hänen toiminnastaa sodan ja rauhan aikana dokumenttielokuva. Filmissä käytetään Onni Määttäsen haastatteluja ja jo olemassa olevaa materiaalia. Elokuvaa esitetään eri puolella Pohjois-Karjalaa. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pogostan tupa toimivaksi/msl: Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry Hankkeen aikana jatketaan entisen Kotimäen koulun kunnostamista. Hirsiseinät otetaan paljaaksi ja sillä tavalla saadaan rakennus paloviranomaisten vaatimukset vastaavaksi. Rakennukseen hankitaan palovaroitus- ja kulunvalvontajärjestelmä, sisäinen tietoliikenneverkko, hankitaan AV -laitteet tietokoneita ja tulostimia. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Nuorten ääni näkyväksi Ilomantsissa/Ilomantsin 4H-yhdistys Hankkeen kohderyhmänä ovat ilomantsilaiset yläkoululaiset ja lukiolaiset, joille luodaan hankkeen avulla vaikuttamiskanava. Hankkeessa tehdään kysely, jossa selvitetään nuorten mielipiteet ja näkemykset nuorten vaikuttamismahdollisuuksista Ilomantsissa. Tuloksena on nuorten näköinen nuorten vaikuttajaryhmä, joilta päättäjät voivat kysellä asioita omien päätöstensä pohjaksi. Nuorten vaikuttajaryhmä toimii Ilomantsin nuorisotoimen alaisuudessa. Hankkeen aikana tehtävää kyselyä käytetään pohjana Joensuun Humanistisen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

4 Ilomantsin valokuvakesä Kauppatien uusi ilme/msl:n Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry Ilomantsin Kauppatie, sen vanhat rakennukset, erilaiset yhdistykset, yritykset ja asukkaat muodostavat omintakeisen toimintaympäristön, Puupogostan. Kauppatiehen liittyvä värikäs historia Ilomantsin keskuskatuna luo pohjan Puupogostan kehittämiselle. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja elvyttää Ilomantsin perinteikkään Kauppatien liike- ja muiden kiinteistöjen käyttöä. Konkreettisena toimenpiteenä on Kauppatien yleissuunnitelman laatiminen sekä valokuvakesätapahtuman käynnistäminen ja kehittäminen. Hanketoimin edistetään ja suunnitellaan Ilomantsin valokuvakesä -tapahtuman tulevia vuosia hankkimalla yhteyksiä ja suunnittelemalla lähivuosien näyttelyjä ja niiden rahoitusta. Lisäksi hankkeen aikana kunnostetaan Kauppatien kulmassa oleva tontti raivaamalla ja niittämällä. Hankkeen aikana laaditaan Puupogostan alueelle yleisluontoinen malli- ja ideasuunnitelma, joka koskee Kauppatien kiinteistöjen kunnostamista. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Mutalahden kylätalon maalämpöpumpun hankinta/mutalahden Karjalaiskyläyhdistys ry Mutalahden Karjalaiskyläyhdistys ry omistaa kylätalon (entinen Mutalahden koulu), joka toimii kyläläisten kokoontumis- ja erilaisten tapahtuminen järjestämispaikkana. Taloa on lämmitetty öljyllä ja pelleteillä. Lämmityskustannuksen nielevät suuren osan kyläyhdistyksen budjetista ja lämmitysjärjestelmä on muutenkin uusimisen tarpeessa. Hankkeen aikana nykyinen lämmitysjärjestelmä muutetaan maalämmöllä toimivaksi. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Ilomantsin Nukke- ja nalletalon kehittäminen/iljala ry Hankkeen tavoitteena on kehittää Ilomantsin Nukke- ja nalletaloa sekä näyttelypaikkana että toiminnallisena kohteena. Hankkeen aikana luetteloidaan näyttelyesineet ja kerätään kondenssitiedot sekä toteutetaan nukke-, nalle- sekä perinnelelukursseja. Tavoitteena on myös kehittää perinneleluista myyntiartikkeleita. Hankkeen aikana tehdään opintomatkoja ulkomaille. Matkojen aikana tutustutaan perinteisten nuken- ja nallentekijöiden työskentelyyn ja luodaan yhteyksiä materiaalin toimittajiin ja muodostetaan verkosto, jonka kautta voidaan kehittää yhteistyötä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Yrityshankkeet: Kone- ja laiteinvestoinnit/ Rakennuspalvelut Jukka Huurinainen Laitehankinnat. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Koirahuoneen rakentaminen/ Kennel East Bostons Rakennusinvestoinnit Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kalusto- ja laitehankinnat/ Fysio-Voimala Tmi,Tuula Immonen Laitehankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

5 Kuuksenvaaran koulun muutostyöt ja kalustohankinnat/ Tmi Eija Hiltunen Rakennusinvestoinnit, laitehankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Laitehankinnat/Ilomantsin Optiikka Oy Laitehankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kauneudenhoitopalvelujen laitehankinnat/tmi Sipen kauneuspiste Laitehankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Lintutorni ja Maijanmökki/Möhkön Metsäpalvelu Ay Rakennusinvestoinnit Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Laitehankinnat ja markkinointi/ Goodpromotions VK Tmi Vesa Kervinen Laitehankinnat ja markkinoinnin käynnistäminen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Nuohouspalvelun kalustohankinnat/nuohouspalvelu Pauli Puumalainen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Marjatilan laitehankinnat/marjatila Viitalahti Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Katoksen rakentaminen/arhipanpirtti Jouni Puruskainen Rakennusinvestoinnit Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Investointihankinnat ja muutostyöt/ MielenPesä Tuula Tikka Laitehankinnat Kustannusarvio:7 330 Julkinen tuki: Lausunto:

6 JUUKA Kehittämishankkeet: Vuokonjärven kesäteatterin investointihanke/ Vuokonjärven kesäteatteri ry Tavoitteena on parantaa investointien kautta kesäteatterin toimintaedellytyksiä. Hankkeen aikana rakennetaan uusi lipunmyyntirakennus, kioski, kaksi kulissirakennusta, uusitaan teatterin penkkirakenteet ja uusitaan teatterin sähköistys. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Vuokon kylätalon investointihanke/vuokon kyläyhdistys ry Kyläyhdistys on pitkäaikaisella sopimuksella vuokrannut vanhan hirsirakennuksen. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa rakennuksesta kylätalo, joka on kylän eri yhdistysten käytössä ja jota voidaan käyttää erilaisten harrastepiirien tarpeisiin. Kunnostushanke on mittava, joten on tarkoituksenmukaista toteuttaa se pienemmissä osissa. Ensimmäisessä vaiheessa kunnostetaan tupa ja parannetaan lämmitysjärjestelmää. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Vuokon Eteläisen kyläseuran kylätalo/vuokon eteläinen kyläseura ry Kyläseura osti vuonna 2000 entisen Vuokon työväentalon, jota on sen jälkeen käytetty kylätalona. Hankkeen tavoitteena on parantaa rakennuksen käyttömahdollisuuksia. Kylätalon lämmöneristystä parannetaan, taloon rakennetaan asianmukaiset keittiö- ja saniteettitilat sekä vesi- ja jätevesi järjestelmä. Taloa voidaan korjausten jälkeen käyttää myös pakkaskautena ja asianmukaiset keittiötilat tekevät mahdolliseksi ruokailujen ja kahvitusten järjestämisen Vuokon kesäteatterissa vieraileville ryhmille ja erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Hankkeeseen sisältyy myös uuden varastona toimivan ulkorakennukset rakentaminen sekä toiminnassa tarvittavia kalusto- ja laitehankintoja. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Tervahovin kunnostaminen II/Halin Riistamiehet ry Halin Riistamiehet ry omistaa Halivaaran kylässä entisen koulukiinteistön. Käyttäjänä ovat olleet metsästysseuran lisäksi kylätoimikunta ja martat. Entistä koulurakennusta kunnostettiin LEADER+ rahoituksella mm. uusimalla seinien ulkoverhous ja osa ikkunoista sekä rakentamalla jätevesien imeytyskenttä. Hankkeen tavoitteena on parantaa edelleen rakennuksen käyttökelpoisuutta jatkamalla aikaisemmin aloitettua kunnostustyötä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Museorakennuksen osto, siirto, pystytys/juuka-seura ry Juuka-Seura ry on hankkii vanhan hirsirakennuksen ja siirtää pitäjämuseon alueelle. Siirrettävä rakennus edustaa vanhaa rakennusperinnettä. Rakennukseen on tarkoitus koota juukalaiselta Milda Tarkkoselta jäänyttä esineistöä ja rakentaa 1900 luvun alkupuolen juukalaisen perheen elämää kuvaava pysyvä näyttelykokonaisuus. Rakennusta käytetään lisäksi museoesineiden säilyttämiseen ja siellä pidetään kesällä erilaisia historiaan perinteeseen ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Timanttikylien Monitoimitalo/Kajoon Metsästysseura ry Hankkeen tavoitteena on saneerata Jukolan entinen osuuskauppa hankkeessa mukana olevien Timanttikylät ry:n, Pielisen Riistamiesten Juuan hirviseurueen ja Kajoon Metsästysseura ry:n jäsenten ja yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti asuvien sekä vapaa-ajan asukkaita palvelevaksi kylätaloksi. Hankkeen tavoitteena on luoda erilaisia palveluita (esim. nettipalvelut, harrastustiloja) kyläläisille. Lisäksi tarkoituksena on perustaa tontille jätteiden keräyspiste. Kustannusarvio:

7 Julkinen tuki: Lausunto: Maaselän ajoharjoittelualue/juuan Urheiluautoilijat ry Hankkeen aikana alueella tehdään mm. maansiirtotöitä ja levennetään jo olemassa olevaa tiestöä, poistetaan puustoa ja rakennetaan suojavalli. Lisäksi alueelle rakennetaan ns. crossirata. Ajoradan suurin käyttäjäryhmä tulisi olemaan ne harrastajat, jotka eivät kilpaile. Ajorata-aluetta tulisi käyttämään Juuan urheiluautoilijoiden lisäksi Juuan seudun moottorikelkkailijat sekä Moottoripyöräkerho MC Juuka ry. Hakijayhdistyksen tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta sekä harrastusmahdollisuuksia paikkakunnalla. Kustannusarvio: Julkinen tuki: ,50 Lausunto: Yrityshankkeet: Kylmäkoneiden huolto- ja asennus/ Perustettava yritys Esko Toivanen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kahvila-Ravintolan investoinnit ja remontointi/ Perustett.Tmi Ekaterina Kirjavainen Toimitilan korjaus, käyttöomaisuushankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Monipalveluyrityksen aloittamisinvestoinnit/tmi J. Jäntti Toimitilan kunnostus, käyttöomaisuushankinnat, yrityksen kehittäminen (osaamisen lisääminen) Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: METKA hanke/mm-design Minna-Mari Meriläinen, yrityksen kehittäminen (markkinoinnin käynnistäminen) Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: LIEKSA Kehittämishankkeet: Lamminkylän uimarannan investointihanke/ Lamminkylän kyläyhdistys ry Hankkeen tavoitteena on lisätä Lamminkylän uimarannan viihtyisyyttä ja parantaa sen käyttökelpoisuutta. Hankkeen toteuttamisen aikana kyläläisten yhteishenki kasvaa. Uimarantaa kunnostetaan ja sinne rakennetaan uimakopit, kota, puuvarasto ja käymälät. Lisäksi uimarantaan tehdään laituri ja kaivo. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kolin palvelutalo/ Kolin palvelutalon tuki ry Kolin palvelutalon tuki ry:n toiminnan tavoitteena on parantaa vanhusten ja vammaisten asemaa ja hoitomahdollisuuksia. Yhdistys on suunnitellut yrittäjäpohjalla toimivan paikkaisen palvelutalon perustamista Kolin kylälle. Ennen palvelukodin perustamista yhdistys haluaa selvittää todelliset palvelutalon perustamismahdollisuudet. Hankkeen aikana selvitetään asumispalveluja tarvitsevien määrä, rakennusten hankintaan liittyvät asiat, tehdään rakennusten kuntoselvitys ja etsitään yrittäjä. Lopullinen päätös palvelutalon perustamisesta tehdään esiselvityshankkeen tulosten perusteella. Kustannusarvio:

8 Julkinen tuki: Lausunto: Ystävyys/ Lieksan Tukipiste ry Hankkeen tavoitteena on kehittää vapaaehtoistyötä, torjua yksinäisyyttä, antaa vertaistukea, lisätä yhteisöllisyyttä. Hankkeen aikana käynnistetään tapahtumia, joiden tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä asuinyhteisössä ja saada niihin mukaan niitä ihmisiä, jotka jäävät jostakin syystä helposti ulkopuolisiksi. Vapaaehtoiskoulutusta kehitetään niin, että siinä painottuu koulutettavien kiinnostus ja tarve. Yhdistyksen tiloissa käynnistetään ilta- ja sunnuntaikahvilatoiminta vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyönä. Maahanmuuttajien työharjoittelutoiminta aloitetaan yhdessä Lieksan Kristillisen opiston kanssa. Toiminnan kehittämisessä tehdään yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden ja muiden järjestöjen kanssa. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Lieksan kaupunkikeskusyhdistys: Aktiivinen kaupunkikeskus Hakijayhdistyksen tavoitteena on kehittää Lieksan kaupunkikeskustasta vetovoimainen ja monipuolinen kaupallinen ja kulttuuripalvelujen keskus. Lieksan keskusta-alueen kehittämiseksi on paljon ideoita, mutta kehittämishankkeiden käynnistäminen pelkästään vapaaehtoisvoimin ei ole helppoa. Hankkeen ajaksi yhdistykselle palkataan osa-aikainen vetäjä. Vetäjän tehtävänä on kehittämisideoiden kokoaminen ja työstäminen hankkeiksi, erilaisten tapahtumien suunnittelu ja käynnistäminen. Ensimmäisten tapahtumien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset katetaan osittain hankerahoituksella. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Jamalinlahden kunnostus/jamalinlahden hoitoyhdistys ry Jamalinlahden hoitoyhdistys ry on perustettu v huolehtimaan Jamalinlahden tilasta ja kunnosta. Jamalinlahti on rehevöitynyt ja kaislaa on niitettävä ha. Tukea haetaan kaislan niitossa tarvittavien laitteiden (vene + moottori, kaislaleikkuri ja tarvikkeet) hankkimiseen. Laitteet ovat myös muiden vastaavien kunnostustöiden tekijöiden käytössä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Viensuun uimarannan ja virkistysalueen kunnostaminen/viensuun osakaskunta Viensuun kylällä ei ole kaikkien käytössä olevaa yhteistä uimarantaa. Sen rakentaminen on tullut esille mm. kyläsuunnitelman tekemisen yhteydessä. Viensuun osakaskuntaan kuuluu n. 450 vesialueen omistajaa. Osakaskunta ostanut kylän yhteisen venerannan ja tarkoituksena on kunnostaa kyläläisten yhteiseen käyttöön uimaranta ja virkistysalue. Hankkeen aikana uimarantaan rakennetaan grillikota, kompostikäymälä ja laituri. Alueella on vanha nuottakota, jonka lattia kunnostetaan ja johon tehdään pukukopit. Lisäksi uimarantaan tehdään tie ja pysäköintipaikka sekä rakennetaan veneluiska. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pappilanluhta kosteikkohelmi kaupunkikeskustassa/lieksan kaupunki Pappilanluhta on Lieksan keskustan kupeessa sijaitseva kosteikko. Pappilanluhdassa on hyvät elinolosuhteet luhta-alueilla viihtyville lajeille. Avovesialueet ovat kuitenkin ajan mittaan kasvaneet umpeen ja lajisto on sen takia köyhtynyt. Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri on esittänyt aluetta yhdeksi kohteeksi Metsästäjäin Keskusjärjestön valtakunnalliseen kosteikkokunnostushankkeeseen. Riistanhoitopiiri tulee suunnittelemaan ja tekemään varsinaiseen kosteikkoon liittyvät kunnostustyöt. Suunnittelussa on mukana myös Pohjois- Karjalan ympäristökeskus/biosfäärialue. Kosteikkohankkeen puitteissa ei kuitenkaan voida tehdä minkäänlaisia palvelurakenteita. Hankkeen tavoitteena on kehittää Pappilanluhdasta esteettömään liikkumiseen soveltuva virkistys- ja luontomatkailukohde. Hankkeen aikana alueelle rakennetaan lintutorni, kulkuväylät siltoineen, opasteet ja pysäköintipaikka. Kustannusarvio: Julkinen tuki:

9 Lausunto: Wasket Catwalkilla/Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Hankkeen tavoitteena on käynnistää Lieksassa uusi kesätapahtuma. Hankkeen aikana järjestetään muotinäytös, jossa esitellään Lieksassa asuvan Roswitha Möhringin kokoelmaan kuuluvia asuja eri aikakausilta Muotiin yhdistetään vaskimusiikki, kuorolaulu, tanssi ja muoti. Tapahtuman toteuttamisessa on mukana Pohjois-Karjalan ammattiopiston opiskelijat ja Lieksassa asuvat nuoret turvapaikanhakijat. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kajakkivaraston rakentaminen Ruunaalle/Lieksan Melojat Ry Ruunaan koskia pidetään yhtenä Suomen parhaista koskimelontapaikoista. Koskia käytetään melontakoulutukseen ja siellä vierailee alan harrastajia kotimaasta ja ulkomailta. Kajakeille ja varusteille ei ole alueella lukittavia säilytystiloja vaan ne pitää kuljettaa Ruunaalle jokaista tapahtumaa varten erikseen. Hankkeen aikana rakennetaan Ruunaalle lukittava säilytyspaikka kajakeille ja melontavarusteille. Rakentamiseen on myönnetty poikkeuslupa. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Vuonislahti Elävä kyläyhteisö/vuonislahden kyläseura ry Vuonislahti on mukana yhtenä 12 pilottikylästä kehittämässä Suomeen kylämatkailuverkostoa, toimintatapoja ja kansainvälisyyttä. Hankkeella on tarkoitus luoda verkoistoitumisen ja osaamisen kautta kylän turvallisuutta, asennetta omaehtoiseen toimintaan sekä välineitä ihmisten huolenpitoon. Kylämatkailun valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tavoitteena on kehittää Suomeen erityinen matkailuverkosto pilottitoiminnan jälkeen. Hankkeen myötä on tarkoituksena perustaa mm. Kylätoimintakeskus Kukkoon hanketoimisto sekä palkata projektisihteeri, järjestää opastus- ja neuvontatilaisuuksia asukkaille ja toimijoille sekä opinto- ja tutustumismatkaohjelmia hankkeiden kohderyhmille. Lisäksi tarkoituksena on osallistua valtakunnallisten hankkeiden yhteydessä tapahtuvaan kehittämistyöhön, seminaareihin ja kokouksiin. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Yrityshankkeet: Aloittavan yrityksen alkuinvestoinnit/ Tili-Aski Tmi Asko Kärkkäinen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Yritystoiminnan kehittäminen ja investointi/ Tmi Taina Kiiskinen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Tieisännöintiyrityksen aloittaminen/ Perustettava Tmi Iris Mustonen Markkinoinnin käynnistäminen, käyttöomaisuushankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Investointi-, koulutus- ja kehityshanke/ EkoRipe Tmi Risto Kiiskinen Markkinoinnin käynnistäminen, yrittäjän osaamisen lisääminen, käyttöomaisuushankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: 5 927

10 Lausunto: Kemiallisten koneiden hankkiminen/pielisen Pesupiste Ky Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Työkalujen hankinta/huolto Väisänen Oy Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: FysioLieksan aloittaminen ja investoinnit/ FysioMM Oy Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pitopalvelun aloittaminen/ Tmi Kolin Pitopalvelu, Tuula Kerkkänen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Uuden suunnistuskengän kehittäminen/helisport Oy Tuotekehitys, käyttöomaisuushankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Maaseudun matkailun kehittäminen/carelian Dogsledding And Outdoor Tmi, Valentijn Beets, yrittäjän osaamisen lisääminen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Röntgenkoneen hankinta/mervi Saloranta Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pilkekoneen hankinta/antti Sutinen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Työkalujen ja laitteiden hankinta ja koulutus/tmi Rakvision Taisto Kiiskinen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pielisen pintoo- projekti, elämystuotteiden kehittämishanke/leppee oy Kustannusarvio: Julkinen tuki:

11 Lausunto: NURMES Kehittämishankkeet: Mehtä-Marttalan mökin peruskorjaus/ Jokikylän Marttayhdistys Hankkeen tavoitteena on turvata Nurmeksen Jokikylän Juutilan tilalla sijaitsevan rakennuksen käyttömahdollisuudet. Rakennus on aikoinaan ollut Caloniuksen apteekkarisuvun omistuksessa ja se on olennainen osa Jokikylän historiaa. Suvun viimeinen jäsen on testamentannut Mehtä-Marttalan kylän marttayhdistykselle. Hankkeen aikana rakennuksessa tehdään tarpeelliset kunnostustyöt. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Sujuvan Arjen Nurmeksen Vanha Kauppala/ Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry Hankkeen taustana on v.2006 tehty toteutettavuusselvitys. Hankkeen tavoitteena on Nurmek-sen Vanhan Kauppalan houkuttelevuuden lisääminen asuin- ja yritystoiminnan paikkana ja sen matkailullisen vetovoimaisuuden lisääminen. Hankkeen aikana uudistetaan alueen asunto- ja tonttitarjontaa vastaamaan nykyistä asukasrakennetta ja edistämään tulomuuttoa. Vanhaa Kauppalaa markkinoidaan asuin- ja yritysyhteisönä sekä matkailukohteena. Projektin aikana käynnistetään kylätalon toiminta. Hankkeen aikana kohennetaan Puu - Nurmeksen yleistä ilmettä tekemällä ympäristön hoitotöitä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Nurmeksen Naisvoimistelijoiden aktivointi- ja kehittämishanke/nurmeksen naisvoimistelijat ry Yhdistys järjestää jumppailtoja keskimäärin 10 kertaa viikossa. Vakituisia liikuntaryhmien ohjaajia on kuusi. Heillä kaikilla on liikuntaan liittyvä peruskoulutus. Ongelmana yhdistyksen toiminnassa on jäsenmäärän pieneneminen. Ohjaajien ja johtokunnan jäsenten saaminen on myös osoittautunut ajoittain hankalaksi. Hankkeen tavoitteena on saada aktivoimalla uusia henkilöitä sekä liikuntaryhmiin että muuhun toimintaan. Erityisenä tavoitteena on saada mukaan miehiä. Tavoitteena on myös kehittää yhdistyksen toimintaa käynnistämällä uusia liikuntaryhmiä. Hankkeen keskeisenä toimenpiteinä ovat koulutuksen järjestäminen ohjaajille, toimintaa vetäville luottamushenkilöille, tiedotus ja aktivointitilaisuuksien järjestäminen. Hakemukseen sisältyy myös laitehankintoja. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Haikolan pitotalo ja metsäpuutarha/ Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry Entisen Nurmeksen evankelisen opiston kiinteistö siirtyi opiston toiminnan päätyttyä Nurmeksen Evankelisen opiston ystävät ry:lle. Yhdistys on sittemmin myynyt suuren osan maaomaisuudesta ja osan rakennuksista. Hakijan omistukseen on jäänyt vain ns. Haikolan talo, sen läheisyydessä oleva aitta ja Pielisessä oleva saari mökkeineen. Opiston toiminta on 1940 luvulla aloitettu Haikolan talossa ja se on ollut myöhemmin muun muassa puutyösalina. Rakennus on osin tehty 1700 luvulta peräisin olevan savupirtin hirsistä. Haikolaa on ajateltu käytettäväksi erilaisten leirien pitopaikkana, juhlatilaisuuksien järjestämiseen ja kylätalona. Tukea on haettu rakennuksen kunnostamiseen. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kukkaniityn Osaajapajan toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen/osaajapaja yhdistys ry Hakijayhdistyksen toiminnan tavoitteena on löytää Ylä-Karjalan alueen kehitysvammaisille ja muille vajaakuntoisille mahdollisuuksia kuntoutumiseen työkohteissa ja kehittää heille toiminnallisia elämänmahdollisuuksia tukevia palveluja. Yhdistyksessä on noin 20 jäsentä. Hankkeen tavoitteena on käynnistää yhdistyksen toimintaa. Sen aikana etsitään yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan vajaakuntoisia tekemään ohjatusti erilaisia heille sopivia tehtäviä. Samoin selvitetään vajaakuntoisten halukkuus olla näitä

12 tehtäviä tekemässä. Molemmille osapuolille järjestetään asiaan liittyviä seminaareja ja koulutusta. Kohderyhmille kehitetään oma-apuun ja vertaistukeen tähtäävää viriketoimintaa. Tavoitteena on myös kehittää vajaakuntoisten lomapalveluja. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Nurmeksen elokuvajuhlat/loma-nurmes Oy Hankkeen tavoitteena on käynnistää Hyvärilän nuorisokeskuksessa valtakunnallinen elokuvafestivaali. Tapahtumaan kuuluu elokuvaesityksiä eri paikoissa, työpajatyyppistä toimintaa, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Tukea haetaan ensimmäisen tapahtuman suunnitteluun, markkinointiin ja organisointiin syksyllä Elokuvajuhliin liittyviä tapahtumia toteutetaan Hyvärilän lisäksi muualla Nurmeksen keskustassa ja lähiympäristössä. Niissä esitetään myös paikkakunnan omien kuvaajien filmejä. Osaan esityksistä on vapaa pääsy. Lisäksi on tarkoitus järjestää yhden vuonna 2010 valmistuvan kotimaisen filmin ennakkonäytös. Näytösten lisäksi ohjelmaan kuuluu mm. työpajoja nuorille elokuvan tekijöille. Tapahtuman toteuttamiseen jatkossa haetaan Suomen Elokuvasäätiön rahoitusta. Käytännön toteutuksen yhteistyökumppaneina ovat Outokummun Opiston AV alan opiskelijat, Joensuun ammattikorkeakoulun luovien alojen linja ja Pietarin elokuva- ja TV yliopisto. Yhteistyötä tehdään myös Sodankylän elokuvajuhlien kanssa. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Ronkelin kylätalon kunnostus/ronkelin nuorisoseura ry Hankerahoituksen avulla kunnostetaan entinen Ronkelin koulu, joka toimii nykyisin kylätalona. Kylätalo toimii tällä hetkellä mm. Ronkelin-Petäiskylän Marttojen sekä Ronkelin Erä ry:n kokouspaikkana. Lisäksi talolla kokoontuu kansalaisopiston käsityöpiiri. Kylätalolla järjestetään myös kyläläisten yhteisiä tapahtumia ja kylätaloa vuokrataan yksityistilaisuuksiin. Tilat kaipaavat remontointia ja kunnostamista vastaamaan nykyajan tarpeita. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa kylätalon ovet, ikkunat, peltikatto, ulkoseinät, sadevesijärjestelmä, lämmityskattila ja öljynpoltin. Ulkorakennuksesta kunnostetaan räystäskourut, syöksytorvet, katto, ulkoseinät, ovet ja ikkunat. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Nurmeksen raviradan kehittämishanke/ Nurmeksen hevosystäväinseura ry, Nurmes Hankkeen aikana laaditaan Nurmeksen raviradan kehittämissuunnitelma, johon liittyy lähtötilanneselvitys, alueen potentiaalikartoitus ja alueen kehittämisen suunnittelu ja aluesuunnitelma. Hankkeen tavoitteena on Nurmeksen elinvoimaisuuden lisääminen vaikuttamalla harrastemahdollisuuksien saatavuuteen. Palvelujen yhteen saattaminen suuremmaksi palvelupaketiksi luo mahdollisuudet toiminnan kasvattamiseen, täydentävien tulonlähteiden löytämiseen sekä aluetaloudellisesti merkittävien tapahtumien puitteiden tarjoamiseen. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat eri harrastajaryhmät sekä matkailu- ja palvelualan yritykset, sekä seutukunnan vakituiset ja kausiasukkaat. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Saramo Kuhmo raja kelkkauran rakentaminen/pohjois-karjalan Virkistysreitistöyhdistys ry, Joensuu Ylä-Karjalan alueella on noin 200 km moottorikelkkauria. Urien hoidosta vastaa Pohjois-Karjalan Vvirkistysreitistöyhdistys, joka rahoittaa urien kunnossapidon kelkkailijoilta perittävillä lupamaksuilla. Uusien urien rakentamiseen lupamaksutulot eivät riitä. Ongelmaksi Ylä-Karjalan alueella on nähty reittiyhteyden puuttuminen Pohjois-Karjalan ja Kainuun väliltä. Hankkeen tavoitteena on varmistaa ylimaakunnallinen, turvallinen kelkkailuyhteys Pohjois-Karjalasta Kainuuseen. Hankkeen aikana rakennetaan 35 km:n yhdysreitti Nurmeksesta Kuhmon rajalle. Reitti rakennetaan sellaiseksi, että se voidaan ottaa käyttöön jo vähän lumen aikaan. Talvihoito on mahdollista tehdä koneella. Reitin hoidosta vastaa Virkistysreitistöyhdistys. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

13 Yrityshankkeet: Kotileipomon rakentaminen/tmi Maija Kärki Toimitilojen kunnostaminen, käyttöomaisuushankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Matkailupalvelun investoinnit/nurmeksen Nevalainen Jakamo Ky Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Yritystoiminnan aloittamisinvestoinnit ja kehittäminen/zappi Ky Mervi Säppi-Väisänen Toimitilojen rakentaminen, käyttöomaisuusinvestoinnit, yrittäjän osaamisen lisääminen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Tampparin hankinta/janne Nevalainen Oy Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Työntekijän palkkaus/anna-helena Turunen Yrityksen käynnistystuki Kustannusarvio Julkinen tuki: Lausunto: Mönkijän hankinta/janne Nevalainen Oy Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Ohjatut kalastuspalveluretket/janne Nevalainen Oy Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: VALTIMO Kehittämishankkeet: Kodan rakentaminen/ Ylä-Valtimon metsästysseura ry Hakijayhdistys rakentaa Tornator Oy:ltä vuokraamalleen tontille kodan, joka on yhdistyksen jäsenten lisäksi kaikkien alueella liikkuvien vapaassa käytössä. Kodan paikka on UKK reitin ja vuosittain järjestettävän Sudenhiihdon ladun varrella, joten sitä voidaan käyttää myös vaeltajien ja hiihtäjien taukopaikkana. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kalliojärven vesistöt kuntoon/kalliojärven Kyläyhdistys ry Hankkeen tavoitteena on käynnistää Kalliojärven kylän järvien kunnostus kartoittamalla järvien nykytila ja tekemällä kunnostussuunnitelma. Varsinainen työsuunnitelma tehdään ja kunnostaminen toteutetaan ympä-

14 ristökeskuksen toimesta eri hankkeena. Järvet ovat arvokkaita lintualueita ja niiden arvo virkistyskäytössä paranee huomattavasti kunnostuksen tuloksena. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kalliojärven kylä kuntoon/kalliojärven Kyläyhdistys ry Hankkeen tavoitteena on ehostaa Kalliojärven kylän yleisilmettä. Sen aikana rakennetaan jokaiseen kylän postinjakelupisteeseen samanlainen postilaatikko/infoteline. Lisäksi rakennetaan ilmoitustaulu, opasteet luontopolulle, puuvarasto laavulle ja kunnostetaan kyläyhdistyksen aikaisemmin rakentama maitolaituri lehtien vaihtopisteeksi. Kyläyhdistys hankkii myös AV -laitteita kyläradio- ja KyläTV toiminnan jatkamiseksi. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Valtimon kunnan ja keskustaajaman palvelujen opaste/valtimon yrittäjät ry Hankkeella rakennetaan opastekyltit tien n:o 6 varteen Valtimon taajaman etelä- ja pohjoispuolelle. Hankkeen kohderyhmänä ovat Valtimon kunta sekä keskusta-alueen palvelutuottajat. Kylteistä on hyötyä koko Valtimon kuntalaisille, sillä opasteilla on tarkoitus kertoa mitä palveluja Valtimolla on tarjolla matkailijoille sekä muille ohikulkijoille. Opasteiden tavoitteena onkin saada ihmiset pysähtymään Valtimolle. Opasteet toivottavat matkailijat tervetulleiksi ainakin kolmella kielellä ja lisäksi opasteisiin tulee keskusta-alueen palvelutuottajien logoja. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Tulehmo/Rasimäen kyläyhdistys ry Rasimäen kylän pellot on raivattu ja kylä on kokonaisuudessaan rakennettu sotien jälkeen Karjalan siirtolaisten kotikyläksi. Kylä eli vahvaa nousukautta 1960 luvun lopulle saakka, mutta sen jälkeen nuoret alkoivat muuttaa pois ja asukasluku laski huomattavasti. Kylä edustaa asutusperinnettä ja on siksi arvokas perinnemaisema. Asukkaista yli 90% on ortodokseja. Kylällä on ortodoksinen tsasouna ja vuosittain järjestetty praasniekka on koonnut yli 100 osallistujaa. Rasimäelle on perustettu vuonna 2009 kyläyhdistys, joka on ostanut kylän keskustasta entisen kaupan tontin. Hankkeen aikana tontille rakennetaan karjalaista rakennusperinnettä edustava kota, pieni varasto ja WC roskakatos. Lisäksi alueelle rakennetaan kyykkäkenttä, leikkikenttä, pysäköintipaikka ja tarpeelliset kulkuväylät. Tontilla sijaitseva vanha kaivo entisöidään. Aluetta käytetään kyläläisten kokoontumispaikkana, kansalaisopiston opetustiloina ja ortodoksisen seurakunnan tilaisuuksiin. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Yrityshankkeet: Mustan diabaasiesiintymän koelouhinta/ Tmi Venit Ari Laukkanen Rakennuskiviesiintymän laajuuden ja louhintakelpoisuuden selvittäminen. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Panostajan pätevyyden hankkiminen/kari Kuokkanen Yrittäjän osaamisen lisääminen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

15 ALUEELLISET KEHITTÄMISHANKKEET ITE Vaaroilla, Vaara-Karjala/ Maaseudun Sivistysliitto ry Hankkeen taustana on v toteutettu ITE Vaaroilla esiselvityshanke, jonka aikana etsittiin itseoppineita nykykansantaiteilijoita koko Pohjois-Karjalan alueelta. Vaara-Karjalasta taiteilijoita ilmoittautui tai ilmoitettiin yhteensä 77, joista haastateltiin 69. Hankkeen tavoitteena on kehittää, hyödyntää ja säilyttää maaseudun kulttuuriperintöä, vahvistaa alueen kulttuurielämää ja innostaa henkiseen rohkeuteen. Hankkeen aikana tuotetaan ITE näyttelyjen sarja (kaksi näyttelyä Vaara-Karjalan alueella), taltioidaan taitelijoiden töitä, työtapoja ja henkilökuvia. Materiaali arkistoidaan valtakunnalliseen tietokantaan ja siitä tuotetaan maakunnan ITE taiteen vuosikirja sekä esittely DVD. Lisäksi etsitään tahoja, jotka ovat kiinnostuneita esittelemään ITE taidetta hankkeen päättymisen jälkeen niin, että jokaisessa kuntakeskuksessa on pysyviä ITE taiteen esittelytiloja. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kylä kelpaa Pielisen-Karjala/Pielisen-Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy Pielisen-Karjala on valittu Kylä Kelpaa messualueeksi vuodelle Tapahtuman onnistumiseksi tarvitaan alueen kylien tukea. Hankkeen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta Pielisen-Karjalasta houkuttelevana asuinalueena ja saada alueelle uusia asukkaita. Hanke toimii Kylä Kelpaa kokonaisuutta ylläpitävänä messuorganisaationa. Messuihin kuuluu yksi päätapahtuma ja kylätapahtumia eri puolilla Pielisen-Karjalaa. Hanke aktivoi kylät selvittämään omat vetovoimatekijänsä ja sekä kilpailemaan messukohteeksi pääsemisestä. Tapahtumaan valitaan 8 12 kylää Pielisen-Karjalan alueelta. Hankkeen puitteissa tehdään selvitys matkailijoiden, kesäasukkaiden ja pääkaupunkiseudun asukkaiden asumis-, vapaa-aika ja muuttoaikeita, toteutetaan messujen markkinointiin liittyviä toimenpiteitä, koulutetaan messutapahtumissa mukana olevia kyliä ja hoidetaan messujen käytännön järjestelyt. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pielisen-Karjalan kyläneuvoja ja kyläsuunnitelmat Ilomantsiin/ MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry Hankkeen aikana käydään läpi aikaisemmin tehdyt kyläsuunnitelmat ja tarvittaessa niitä päivitetään. Lisäksi tehdään kahdeksan uutta kyläsuunnitelmaa. Suunnitelmat tehdään tulevaisuuden verstas menetelmällä ja uutena työtapana kokeillaan osallistuvaa video menetelmää. Kyliä avustetaan keskeisten kehittämistoimenpiteiden hankkeistamisessa. Kylien yhteistoimintaa edistetään kokoamalla kylien edustajia kunnittain yhteisiin neuvonpitoihin. Hankkeen aikana esitellään myös Vaara-Karjalan Leader ohjelmaa. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Aktivointihanke/Vaara-Karjalan Leader ry Hankkeen kohderyhmänä ovat Vaara-Karjalan toimijat, jotka eivät ole vielä omassa kehittämisessään hyödyntäneet Leader rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kyliä kehittämään omaa toimintaansa laadittujen kyläsuunnitelmien pohjalta. Huomiota kiinnitetään myös muiden passiivisina pysyneiden yhteisöjen aktivoimiseen. Erityisinä kohderyhminä ovat nuorisotyötä tekevät ja kansainvälisestä toiminnasta hyötyvät järjestöt. Tavoitteena on myös arvioida ja kehittää Vaara-Karjalan Leader ry:n toimintaa ja turvata toiminnan jatkuvuus kuluvan ohjelmakauden jälkeen. Hankkeeseen palkataan työtekijä, joka käyttää työajastaan 65% hankkeeseen ja 35% muuhun toimintaan. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Viihtyisyyttä Vaara-Karjalaan/Vaara-Karjalan Leader ry Viihtyisyyttä Vaara-Karjalaan koordinointihankkeella rahoitetaan kylien pieniä investointihankkeita. Hankkeen tavoitteena on saada Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueen kylistä yleisilmeeltään siistejä ja viihtyisiä rakentamalla esimerkiksi yhtenäiset postilaatikkotelineet, kunnostamalla maitolaitureita ja rakentamalla uimarantojen pukukoppeja. Kustannusarvio: Julkinen tuki:

16 ALUEIDEN VÄLISET KEHITTÄMISHANKKEET Tiedotushanke1/Joensuun Seudun Leader yhdistys ry Hankkeen avulla hoidetaan viiden Pohjois- ja Etelä-Karjalan toimintaryhmän yhteistä tiedottamista. Toimintaryhmille palkataan yhteinen, osapäivätoiminen tiedottaja, ryhmille tuotetaan esitemateriaalia ja tehdään kaksi yhteisen tiedotuslehden numeroa/vuosi. Toteuttamisalueena ovat Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakunnat. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Tiedotushanke2/Joensuun Seudun Leader yhdistys ry Hankerahoituksella tuotetaan ja teetetään tiedostusmateriaalia. Hankkeen toteuttamisalueena ovat Pohjoisja Etelä-Karjalan maakunnat. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Maakunnallinen museohanke/ Tohmajärvi-Seura ry Hankkeen taustana on vuonna 2006 perustetun Pohjois-Karjalan museoverkoston ajatus selvittää maakunnassa toimivien paikallismuseoiden kehittämistarpeet ja niiden suunnitelmat teemoista, joihin museot haluavat erikoistua. Hankkeen aikana selvitetään museoiden kokoelmat, kokoelmapolitiikka ja näyttelytoiminta, museoiden toimintaedellytykset sekä museorakennusten kunto. Tavoitteena on, että esiselvitys johtaa museoiden yhteiseen kehittämishankkeeseen, jonka aikana museoiden toimintaa ja markkinointia kehitetään edelleen. Hanke on maakunnallinen. Vaara-Karjalasta hankkeessa on mukana 16 museota. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Pohjois-Karjalan Teatterikesä/MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry Hankkeen tavoitteena on maakunnallisen kesäteatteritoiminnan näkyvyyden ja teattereiden yhteistoiminnan lisääminen Lisäksi edistetään teatteritoimijoiden koulutusta ja yhteistoimintaa. Hankkeen aikana esitellään jokaisen kesäteatterin tarjontaa ja ohjelmaa Joensuun torilla ja tehdään kesäteatterien yhteinen markkinointilehti. Lisäksi järjestetään kolmen viikonlopun mittainen teatterin tekemiseen ja näyttelijän työhön liittyvä alueellinen koulutuskierros. Koulutusta järjestetään myös lavastamisesta ja puvustuksesta. Hankkeen toteuttamisalueena on Pohjois-Karjala. Lisäksi mukana on yksi kesäteatteri Pohjois-Savosta. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Leader -toimintatavan ja yhteistyön edistäminen /Suomen Kylätoiminta ry Hankkeen tavoitteena on edistää toimintaryhmien yhteistyötä ja tehostaa toimintaryhmien edunvalvontaa. Toimintaryhmille kehitetään uusia toimintatapoja ja edistetään osallistumista kv verkostoihin. Hankkeen puitteissa järjestetään koulutusta. Hanke on valtakunnallinen. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Usko Itseesi Sinua Tarvitaan/Pohjois-Karjalan 4H piiri Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalassa Suomen 4H liiton kehittämän 4H yritysten käynnistämistä. 4H yritysten ideana on se, että yrityksen aloittaminen tapahtuu 4H- yhdistysten ja yritysohjaajan tuella. Tätä varten luodaan maakuntaan yritysohjaajien verkosto. Hankkeen aikana selvitetään yritystoimintaan eri tavalla liittyvien tahojen yhteistyömahdollisuudet, kootaan yritysohjaajien verkosto ja kehitetään verkoston toimintaa mm. tapaamisia järjestämällä. Hanketta toteutetaan Joensuu Seudun LEADER yhdistyksen ja Vaara-Karjalan alueella Kustannusarvio: Julkinen tuki:

17 Lausunto: Suomi vesijuoksee, Finland Vattenlöper/Luonto Lähelläsi ry Porvoo Hankkeen aikana järjestetään vesijuoksutapahtumia eri puolella Suomea. Samalla esitellään laaja-alaisesti muita hyvinvointiin tähtääviä toimintoja. Vaara-Karjalassa tapahtuma järjestetään Kolilla. Tapahtumat valokuvataan ja kuvista kootaan kiertävä näyttely. Hanketta toteutetaan Silmu ry:n Aisapari ry:n ja Vaara- Karjalan Leader ry:n alueilla. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Luomuveräjä/Savo-Karjalan Luomuyhdistys, Maaninka Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonmukaisen elintarviketuotannon mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella, tuottajien ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta ja luomutuotannon tunnettavuutta maakuntien alueella. Hankkeen aikana perustetaan Joensuuhun ja mahdollisesti myös lähikuntiin 1-3 luomuruokapiiriä, joiden välityksellä ruokapiiriläiset voivat hankkia lähellä luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita. Hakijayhdistykselle perustetaan internet sivut, jotka sisältävät luonnonmukaista tuotantoa koskevien tietojen lisäksi tuotteiden tilausjärjestelmän. Lisäksi järjestetään koulutusta, retkiä ja toritapahtumia. Hanketta toteutetaan kuuden toimintaryhmän alueella. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: KANSAINVÄLISET HANKKEET KYTY - Kansainväliseen kulttuurivaihtoon tähtäävä aktivointi- ja esiselvityshanke/vaara-karjalan Leader ry Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimijoita, toimintatapoja ja kumppaneita, joilla edistetään kansainvälistymiseen tähtäävää nuoriso-, kylä- ja kulttuuritoimintaa yhdessä Vaara-Karjalan Leader toimintaryhmän kanssa. Tavoitteena on vahvistaa oman alueen identiteettiä ja kulttuuritoimintaa yhdessä alueen asukkaiden kanssa sekä tehdä kulttuurivaihtoa aluksi Liettuaan ja Viroon sekä myöhemmin mahdollisesti muihin EU -maihin ja Karjalan Tasavaltaan. Kyseessä on esiselvityshanke. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Together for the future/vaara-karjalan Leader ry/lieksa Vaara-Karjalan Leader ry on käynyt neuvotteluja yhteisen kv- hankkeen valmistelusta liettualaisen Utenan seudun Leader yhdistyksen kanssa syksystä 2010 saakka. Yhdistyksen kanssa on tehty sopimus hankehakemuksen jättämisestä. Utenan seudun Leader yhdistys on saanut Liettuan maatalousministeriöltä myönteisen ennakkopäätöksen. Hankkeen tavoitteena on käynnistää Utenan seudun Leader yhdistyksen kanssa nuorisovaihtohanke. Hankkeen aikana järjestetään kaksi nuorisoleiriä (Liettuassa kesällä 2011 ja Vaara- Karjalassa kesällä 2012). Utenan nuorisoleirin teemana on paikallinen perinne, perinneruuat ja perinnekäsityöt. Vaara-Karjalan nuorisoleirillä on lisäksi luontoon ja ympäristöön liittyviä sisältöjä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Karhuveistoa kautta Euroopan/Maaseudun Sivistysliitto ry, Helsinki Vaara-Karjalan alueella on toteutettu tällä ohjelmakaudella ITE vaaroilla, nykykansantaidetta esille tuova hanke. Yksi suosittu osa ITE taiteesta on puuveisto. ITE hankkeen yhteydessä tuli esille tarve ja mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön. ITE taiteilijat kaipaavat yhteistyötä samanhenkisten toimijoiden kanssa. Ajatus on myöhemmin täsmentynyt Vaara-Karjalan osalta niin, että alueella keskitytään puunveistoon ja karhuaiheisiin. Ajatus karhuveistoksia sisältävästä patsaspuistosta (Tuhannen karhun puisto) on tullut Ilomantsista. Vastaavaa ITE taidetta tehdään Keski-Suomessa Viisari ry:n alueella ja Italiassa Sutrion alueella, jonne Maaseudun Sivistysliitolla on ennestään yhteyksiä. Puuveistoa harrastetaan myös Puolassa, Viros-

18 sa ja Unkarissa. Hankkeen tavoitteena on valmistella. kansainvälinen ITE taidetta koskeva hanke, jonka aikana järjestetään mm. veistotapahtumia eri maissa. Hankkeen pysyvänä tuloksena Vaara-Karjalassa on Ilomantsiin perustettava karhupatsaspuisto. Hankkeen aikana sovitaan yhteistyöstä ulkomaisten toimijoiden ja toimintaryhmien kanssa. Lisäksi luodaan toimintamalleja kansainvälisten veistotapahtumien ja patsaspuiston toteuttamiselle. Ajatuksena on, että puistoon saadaan myös ulkomaisia karhuveistoksia. Hanketta toteutetaan Suomessa Viisari ry:n ja Vaara-Karjalan Leader ry:n alueella. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

Huom! Hankelistauksessa olevien hankkeiden tiedot ovat rahoituspäätöshetkisiä, hankkeisiin voi hakea muutoksia jälkikäteen.

Huom! Hankelistauksessa olevien hankkeiden tiedot ovat rahoituspäätöshetkisiä, hankkeisiin voi hakea muutoksia jälkikäteen. Hankkeet ja yritystuet vuosina 2007 2013 Päivitetty 18.11.2013 Huom! Hankelistauksessa olevien hankkeiden tiedot ovat rahoituspäätöshetkisiä, hankkeisiin voi hakea muutoksia jälkikäteen. ILOMANTSI Kehittämishankkeet

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2012 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kunnostaminen

HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kunnostaminen HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kunnostaminen Carelian Eastpoint ry 1 / 5 Hakija Carelian Eastpoint ry, y-tunnus 2008398-2 Osoite: Tiensuuntie 26 B, 81720 Lieksa Puh. 0400 671 053 / Niilo

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan. Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan. Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke Vesistö on valumaalueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön tilaan Vaikutuksen suuruus ja merkittävyys

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.-31.7.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishanke. Carelian Eastpoint ry

HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishanke. Carelian Eastpoint ry HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishanke Carelian Eastpoint ry Hakija Carelian Eastpoint ry, y-tunnus 2008398-2 Osoite: Tiensuuntie 26 B, 81720 Lieksa Puh. 0400 671 053 / Niilo

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA Seuraavat ideat, kommentit, toiveet ja ehdotukset on kerätty 10.12 järjestetyssä Polvijärven kylien illassa. Iltaan oli kutsuttu asukkaita. Läsnä oli kunnan edustaja, sekä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( )

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( ) Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI (2012-2014) Yleishyödyllinen kehittämishanke Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueella Hanketta

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2011 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA HAKIJA TOIMINTALINJA,

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 Yritystuki-info 11.6.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Sivu 1 27.5.2015 Yritystukien suuntaaminen Toteutetaan Manner-Suomen

Lisätiedot

KODIN KESKUS, JOENSUU m²

KODIN KESKUS, JOENSUU m² KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI LIIKERAKENNUS VUOKRATAAN TOIMITILAA Joensuun Raatekankaalle keskeiselle kaupan alueelle Lieksaan ja Nurmekseen sekä Kontiolahdelle/Kajaaniin

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 2 / 45 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.YLEISTÄ Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Turvaa maaseudulle-hanke

Turvaa maaseudulle-hanke INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Turvaa maaseudulle-hanke Turvallisuutta älykkäästi - seminaari Kylien pelastusryhmä-pilotista Turvaa maaseudulle-hankkeeksi ja edelleen pysyväksi toimintamalliksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.-31.8.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia

Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia EKK ry:n kevätseminaari 20.3.2014 Lieksa Martti Wilhelms Projektipäällikkö Mäsek Oy / Mäntyharju Mäntyharjun keskustan kehittäminen Projektin

Lisätiedot

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE 1.4.2016-30.6.2017 VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA - INVESTOINTIHANKE Toteutus: 1.4.2014-30.6.2017. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot