HANKELUETTELO. Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi ILOMANTSI. Kehittämishankkeet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKELUETTELO. Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi 2007-2013 ILOMANTSI. Kehittämishankkeet:"

Transkriptio

1 Rantalantie Lieksa puh. (013) , fax (013) HANKELUETTELO Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi maaseuturahasto ILOMANTSI Kehittämishankkeet: Näyttelytalon kunnostus, markkinointi ja yhteistyö/ MSL:n Vaara-Karjalan Kulttuuriyhdistys ry MSL:n Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys on vuokrannut 25 vuodeksi Ilomantsin kunnalta kuntataajamassa sijaitsevan entisen Kotimäen koulun. Yhdistyksen tarkoituksena on kunnostaa rakennus näyttelyjen ja erilaisten tapahtumien järjestämistä varten. Hankkeen kehittämisosan tavoitteena on talon tunnettuuden lisääminen markkinoimalla sitä mahdollisimman monipuoliselle käyttäjäkunnalle. Hankkeen aikana tuotetaan markkinointimateriaalia (www sivut, esitteet) sekä esitellään taloa erilaisilla messuilla ja tapahtumissa. Lisäksi markkinoidaan talossa järjestettäviä näyttelyitä ja muita tapahtumia Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Näyttelytalon kunnostus/ MSL:n Vaara-Karjalan Kultuuriyhdistys ry Hankkeen aikana kunnostetaan Ilomantsin keskustaajamassa sijaitseva entinen Kotimäen koulu näyttelytilaksi Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Lammassaaren palveluvarustuksen rakentaminen/ Huhuksen Kyläyhdistys ry Koitereen Lammassaari kuluu Lammassaaren- Yppylän natura-alueeseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen palvelurakennetta. Sen aikana rakennetaan tilapäistä käyttöä varten kota/laavu, korjataan puuliiteri ja kuivakäymälä tai tarpeen vaatiessa rakennetaan uudet. Lisäksi hoitosuunnitelmassa merkittyihin paikkoihin tehdään kuusi nuotiopaikkaa, rakennetaan jätehuoltoa varten tarvittavat rakennelmat ja alueen käyttöä Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Möhkön Ruukin kehittämishanke/ Ilomantsin museosäätiö Hankkeen tavoitteena on kehittää Möhkön ruukkimuseossa museokaupan toimintaa ja sitä kautta parantaa museon toimintaedellytyksiä. Hankkeen aikana museokauppaan suunnitellaan alueen historiaan perustuvia tuotesarjoja. Perusnäyttelyihin tehdään saksankieliset näyttelyplanssit. Ruukin internet -sivut käännetään englanniksi ja saksaksi. Hankkeen toteuttamista varten palkataan työntekijä 75%:n työajalla. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Matkalla Möhkössä/ Möhkön Matkailuyhdistys ry Hankkeen aikana kehitetään Möhkön alueelle erityisesti joulun ajan tapahtumia ja pikkujoulutuotteita. Alueelle luodaan Möhkö brändi. Markkinoinnin tarpeisiin luodaan yhtenäinen graafinen ilme, jota jatkossa käytetään kaikessa markkinoinnissa. Graafisen ilmeen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun muotoilun palvelukeskuksen kanssa, joka järjestää kylässä opiskelijoiden innovaatioleirin. Möhkön nettisivut käännetään englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Markkinointia suunnataan erityisesti Keski-Europpaan, josta pyritään löytämään yhteistyökumppaneita kulttuurimatkailun kehittämiseen. Hankkeeseen kuuluu myös opasteiden tekoa kylälle ja ympäristön kunnostustöitä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

2 Lammas tutuksi/ MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistys ry Hankkeen tavoitteena on lisätä lammastuotteiden käyttöä ja sitä kautta edistää lammastaloutta Ilomantsissa. tavoitteena on myös lisätä lampaiden käyttöä arvokkaiden vaaramaisemien säilyttämisessä. Hankkeen aikana järjestetään koulutusta lampureille ja lampureiksi aikoville. Lisäksi pidetään lammasruokien valmistamiseen liittyviä kursseja. Kuluttajia aktivoidaan lammastuotteiden käyttöön järjestämällä tuote-esittelyjä eri tapahtumien yhteydessä sekä toteuttamalla tutustumisretkiä lammastiloille. Hankkeen aikana tehdään lammastaloutta ja sen tuotteita esittelevä esite. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Möhkön ruukin investointihanke/ilomantsin Museosäätiö Hankkeen aikana tehdään vanhojen valokuvien ja muiden tietojen perusteella Ruukinkartano Pytingin pihapiiriin luvulla perustetun puutarhan ennallistamissuunnitelma. Istutuksia ja polkuja varten tehdään tarpeelliset perustamistyöt ja hankitaan istutettavat kasvit. Museosäätiön omistaman Möhkön Manta proomun rungon lahonneet osat korjataan. Ruukin alueen varustusta parannetaan hankkimalla puiston penkkejä, pöytiä ja roskakoreja sekä siirrettäviä pöytiä ja tuoleja luento- ja ryhmätyötiloihin. Museokauppaan hankitaan uudet myymäläkalusteet. Alueelle pystytetään lisäksi opastetaulut. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Katri Vala, Sininen ovi, kehittäminen/msl:n Joensuun Kulttuuriyhdistys ry Hankkeen tavoitteena on käynnistää Entiseen Kotimäen kouluun kunnostettavan taidekeskuksen toiminta luomalla sen tiloihin pysyvä Katri Vala näyttely. Näyttelyssä tuodaan esille Katri Valan runoutta ja tulenkantajien toimintaa. Hankkeen aikana kootaan Katri Valan runoutta ja arkielämää koskeva näyttely käyttämällä Ilomantsissa ja Pohjois-Karjalassa olevaa aineistoa ja asiantuntemusta. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Katri Vala, Sininen ovi, investoinnit/msl:n Joensuun Kulttuuriyhdistys ry Hankkeen aikana hankitaan Katri Vala -keskukseen toiminnassa tarvittavia koneita ja laitteita sekä kalusteita (tietokone ja ohjelmistot, dataprojektori, tulostin, näyttelyvitriinit ja lavasteet) Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Puupogosta Ilomantsin Kauppatielle/MSL:n Joensuun Kulttuuriyhdistys ry Hankkeen aikana Ilomantsin Kauppatien alueelle tehdään kyläsuunnitelma, jonka laatimisen yhteydessä asukkaita ja yrittäjiä sitoutetaan alueen kehittämiseen ja edistetään toimijoiden yhteistyötä. Kauppatielle suunnitellaan yhteinen opastetaulumalli ja opastetaulut tehdään kaikille toimiville kiinteistöille. Alueelle luodaan yhtenäinen ilme ja liikerakennusten ikkunoihin rakennetaan yritysten ja toimijoiden toimintaa esitteleviä näyteikkunanäyttelyjä. Lisäksi järjestetään aluetta ja kehittämishanketta esittelevä kesätapahtuma. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kujoset Kauppatielle, kehittäminen/ilomantsin kunta Hankkeen tavoitteena on edistää Kotirintama Piirolan Pihassa esiselvityshankkeessa selvitettyä näyttelytoimintaa. Hankkeen aikana kerätään kotirintama-aiheista materiaalia ja aineistoa taltioitavaksi. Piirolan Pihaan rakennetaan pysyvä, vuosittain uudistuva kotirintamanäyttely ja vaihtuvia näyttelyjä oheistapahtumineen. Lisäksi järjestetään työnäytöksiä, koulutusta ja tapahtumia. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

3 Kujoset Kauppatielle, investoinnit/ilomantsin kunta Ilomantsin kunta on kunnostanut Piirolan Pihan vanhan makasiiniaitan näyttelytiloiksi. Tilaa käytetään Kotirintama näyttelyn materiaalin pysyvänä säilytyspaikkana. Hankkeen aikana makasiini sähköistetään kohdevalaisimin, sinne hankitaan näyttelytoiminnassa tarvittavaa pienkalustoa ja rakenteita. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Lehmäleiristä kyyttöillalliseen/msl:n Joensuun kulttuuriyhdistys ry Hankkeen taustana on tarve tehdä tunnetuksi suomalaista alkuperäiskarjaa. Erityisesti itäsuomalaisen kyyttölehmän kanta on jäämässä liian pieneksi. Toisena tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta ruuan alkuperään. Hevosleirit ovat olleet suosittuja nuorten keskuudessa ja lehmäleirit voisivat kiinnostaa nuoria samalla tavalla. Hankkeen aikana järjestetään yhteistoiminnassa alkuperäiskarjasta kiinnostuneiden ja maatalouden toimijoiden kanssa lehmäleiri, kyyttöseminaari ja kyyttöillallinen. Kyyttöseminaarissa ovat luennoijina mm. Pohjoismaisen geenivarakeskuksen ja MTT:n edustajat. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Matkalla Möhkössä, investoinnit/möhkön Matkailuyhdistys ry Möhkön kylä on yksi teemapohjaisen kylämatkailun kehittämisen pilottikylistä ja Möhkön Matkailuyhdistys on mukana esteettömän kylämatkailun kehittämisprojektissa. Investointihankkeen tavoitteena on parantaa Möhkön palveluvarustusta ja tukea ympärivuotista toimintaa alueella. Hankkeen kunnostetaan esiintymislavan orkesterikoroke ja alueen polkuverkostoa sekä rakennetaan esteetön kalastuslaituri Möhkönkosken virkistyskalastusalueelle. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Onni Määttänen sodan ja rauhan ritari/ilomantsi Seura ry Ilomantsilainen yli 100 vuotias Onni Määttänen on yksi kolmesta elossa olevista Mannerheim ristin ritareista. Hankkeen tavoitteena on tehdä Onni Määttäsestä ja hänen toiminnastaa sodan ja rauhan aikana dokumenttielokuva. Filmissä käytetään Onni Määttäsen haastatteluja ja jo olemassa olevaa materiaalia. Elokuvaa esitetään eri puolella Pohjois-Karjalaa. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pogostan tupa toimivaksi/msl: Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry Hankkeen aikana jatketaan entisen Kotimäen koulun kunnostamista. Hirsiseinät otetaan paljaaksi ja sillä tavalla saadaan rakennus paloviranomaisten vaatimukset vastaavaksi. Rakennukseen hankitaan palovaroitus- ja kulunvalvontajärjestelmä, sisäinen tietoliikenneverkko, hankitaan AV -laitteet tietokoneita ja tulostimia. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Nuorten ääni näkyväksi Ilomantsissa/Ilomantsin 4H-yhdistys Hankkeen kohderyhmänä ovat ilomantsilaiset yläkoululaiset ja lukiolaiset, joille luodaan hankkeen avulla vaikuttamiskanava. Hankkeessa tehdään kysely, jossa selvitetään nuorten mielipiteet ja näkemykset nuorten vaikuttamismahdollisuuksista Ilomantsissa. Tuloksena on nuorten näköinen nuorten vaikuttajaryhmä, joilta päättäjät voivat kysellä asioita omien päätöstensä pohjaksi. Nuorten vaikuttajaryhmä toimii Ilomantsin nuorisotoimen alaisuudessa. Hankkeen aikana tehtävää kyselyä käytetään pohjana Joensuun Humanistisen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

4 Ilomantsin valokuvakesä Kauppatien uusi ilme/msl:n Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry Ilomantsin Kauppatie, sen vanhat rakennukset, erilaiset yhdistykset, yritykset ja asukkaat muodostavat omintakeisen toimintaympäristön, Puupogostan. Kauppatiehen liittyvä värikäs historia Ilomantsin keskuskatuna luo pohjan Puupogostan kehittämiselle. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja elvyttää Ilomantsin perinteikkään Kauppatien liike- ja muiden kiinteistöjen käyttöä. Konkreettisena toimenpiteenä on Kauppatien yleissuunnitelman laatiminen sekä valokuvakesätapahtuman käynnistäminen ja kehittäminen. Hanketoimin edistetään ja suunnitellaan Ilomantsin valokuvakesä -tapahtuman tulevia vuosia hankkimalla yhteyksiä ja suunnittelemalla lähivuosien näyttelyjä ja niiden rahoitusta. Lisäksi hankkeen aikana kunnostetaan Kauppatien kulmassa oleva tontti raivaamalla ja niittämällä. Hankkeen aikana laaditaan Puupogostan alueelle yleisluontoinen malli- ja ideasuunnitelma, joka koskee Kauppatien kiinteistöjen kunnostamista. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Mutalahden kylätalon maalämpöpumpun hankinta/mutalahden Karjalaiskyläyhdistys ry Mutalahden Karjalaiskyläyhdistys ry omistaa kylätalon (entinen Mutalahden koulu), joka toimii kyläläisten kokoontumis- ja erilaisten tapahtuminen järjestämispaikkana. Taloa on lämmitetty öljyllä ja pelleteillä. Lämmityskustannuksen nielevät suuren osan kyläyhdistyksen budjetista ja lämmitysjärjestelmä on muutenkin uusimisen tarpeessa. Hankkeen aikana nykyinen lämmitysjärjestelmä muutetaan maalämmöllä toimivaksi. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Ilomantsin Nukke- ja nalletalon kehittäminen/iljala ry Hankkeen tavoitteena on kehittää Ilomantsin Nukke- ja nalletaloa sekä näyttelypaikkana että toiminnallisena kohteena. Hankkeen aikana luetteloidaan näyttelyesineet ja kerätään kondenssitiedot sekä toteutetaan nukke-, nalle- sekä perinnelelukursseja. Tavoitteena on myös kehittää perinneleluista myyntiartikkeleita. Hankkeen aikana tehdään opintomatkoja ulkomaille. Matkojen aikana tutustutaan perinteisten nuken- ja nallentekijöiden työskentelyyn ja luodaan yhteyksiä materiaalin toimittajiin ja muodostetaan verkosto, jonka kautta voidaan kehittää yhteistyötä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Yrityshankkeet: Kone- ja laiteinvestoinnit/ Rakennuspalvelut Jukka Huurinainen Laitehankinnat. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Koirahuoneen rakentaminen/ Kennel East Bostons Rakennusinvestoinnit Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kalusto- ja laitehankinnat/ Fysio-Voimala Tmi,Tuula Immonen Laitehankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

5 Kuuksenvaaran koulun muutostyöt ja kalustohankinnat/ Tmi Eija Hiltunen Rakennusinvestoinnit, laitehankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Laitehankinnat/Ilomantsin Optiikka Oy Laitehankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kauneudenhoitopalvelujen laitehankinnat/tmi Sipen kauneuspiste Laitehankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Lintutorni ja Maijanmökki/Möhkön Metsäpalvelu Ay Rakennusinvestoinnit Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Laitehankinnat ja markkinointi/ Goodpromotions VK Tmi Vesa Kervinen Laitehankinnat ja markkinoinnin käynnistäminen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Nuohouspalvelun kalustohankinnat/nuohouspalvelu Pauli Puumalainen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Marjatilan laitehankinnat/marjatila Viitalahti Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Katoksen rakentaminen/arhipanpirtti Jouni Puruskainen Rakennusinvestoinnit Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Investointihankinnat ja muutostyöt/ MielenPesä Tuula Tikka Laitehankinnat Kustannusarvio:7 330 Julkinen tuki: Lausunto:

6 JUUKA Kehittämishankkeet: Vuokonjärven kesäteatterin investointihanke/ Vuokonjärven kesäteatteri ry Tavoitteena on parantaa investointien kautta kesäteatterin toimintaedellytyksiä. Hankkeen aikana rakennetaan uusi lipunmyyntirakennus, kioski, kaksi kulissirakennusta, uusitaan teatterin penkkirakenteet ja uusitaan teatterin sähköistys. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Vuokon kylätalon investointihanke/vuokon kyläyhdistys ry Kyläyhdistys on pitkäaikaisella sopimuksella vuokrannut vanhan hirsirakennuksen. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa rakennuksesta kylätalo, joka on kylän eri yhdistysten käytössä ja jota voidaan käyttää erilaisten harrastepiirien tarpeisiin. Kunnostushanke on mittava, joten on tarkoituksenmukaista toteuttaa se pienemmissä osissa. Ensimmäisessä vaiheessa kunnostetaan tupa ja parannetaan lämmitysjärjestelmää. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Vuokon Eteläisen kyläseuran kylätalo/vuokon eteläinen kyläseura ry Kyläseura osti vuonna 2000 entisen Vuokon työväentalon, jota on sen jälkeen käytetty kylätalona. Hankkeen tavoitteena on parantaa rakennuksen käyttömahdollisuuksia. Kylätalon lämmöneristystä parannetaan, taloon rakennetaan asianmukaiset keittiö- ja saniteettitilat sekä vesi- ja jätevesi järjestelmä. Taloa voidaan korjausten jälkeen käyttää myös pakkaskautena ja asianmukaiset keittiötilat tekevät mahdolliseksi ruokailujen ja kahvitusten järjestämisen Vuokon kesäteatterissa vieraileville ryhmille ja erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Hankkeeseen sisältyy myös uuden varastona toimivan ulkorakennukset rakentaminen sekä toiminnassa tarvittavia kalusto- ja laitehankintoja. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Tervahovin kunnostaminen II/Halin Riistamiehet ry Halin Riistamiehet ry omistaa Halivaaran kylässä entisen koulukiinteistön. Käyttäjänä ovat olleet metsästysseuran lisäksi kylätoimikunta ja martat. Entistä koulurakennusta kunnostettiin LEADER+ rahoituksella mm. uusimalla seinien ulkoverhous ja osa ikkunoista sekä rakentamalla jätevesien imeytyskenttä. Hankkeen tavoitteena on parantaa edelleen rakennuksen käyttökelpoisuutta jatkamalla aikaisemmin aloitettua kunnostustyötä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Museorakennuksen osto, siirto, pystytys/juuka-seura ry Juuka-Seura ry on hankkii vanhan hirsirakennuksen ja siirtää pitäjämuseon alueelle. Siirrettävä rakennus edustaa vanhaa rakennusperinnettä. Rakennukseen on tarkoitus koota juukalaiselta Milda Tarkkoselta jäänyttä esineistöä ja rakentaa 1900 luvun alkupuolen juukalaisen perheen elämää kuvaava pysyvä näyttelykokonaisuus. Rakennusta käytetään lisäksi museoesineiden säilyttämiseen ja siellä pidetään kesällä erilaisia historiaan perinteeseen ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Timanttikylien Monitoimitalo/Kajoon Metsästysseura ry Hankkeen tavoitteena on saneerata Jukolan entinen osuuskauppa hankkeessa mukana olevien Timanttikylät ry:n, Pielisen Riistamiesten Juuan hirviseurueen ja Kajoon Metsästysseura ry:n jäsenten ja yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti asuvien sekä vapaa-ajan asukkaita palvelevaksi kylätaloksi. Hankkeen tavoitteena on luoda erilaisia palveluita (esim. nettipalvelut, harrastustiloja) kyläläisille. Lisäksi tarkoituksena on perustaa tontille jätteiden keräyspiste. Kustannusarvio:

7 Julkinen tuki: Lausunto: Maaselän ajoharjoittelualue/juuan Urheiluautoilijat ry Hankkeen aikana alueella tehdään mm. maansiirtotöitä ja levennetään jo olemassa olevaa tiestöä, poistetaan puustoa ja rakennetaan suojavalli. Lisäksi alueelle rakennetaan ns. crossirata. Ajoradan suurin käyttäjäryhmä tulisi olemaan ne harrastajat, jotka eivät kilpaile. Ajorata-aluetta tulisi käyttämään Juuan urheiluautoilijoiden lisäksi Juuan seudun moottorikelkkailijat sekä Moottoripyöräkerho MC Juuka ry. Hakijayhdistyksen tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta sekä harrastusmahdollisuuksia paikkakunnalla. Kustannusarvio: Julkinen tuki: ,50 Lausunto: Yrityshankkeet: Kylmäkoneiden huolto- ja asennus/ Perustettava yritys Esko Toivanen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kahvila-Ravintolan investoinnit ja remontointi/ Perustett.Tmi Ekaterina Kirjavainen Toimitilan korjaus, käyttöomaisuushankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Monipalveluyrityksen aloittamisinvestoinnit/tmi J. Jäntti Toimitilan kunnostus, käyttöomaisuushankinnat, yrityksen kehittäminen (osaamisen lisääminen) Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: METKA hanke/mm-design Minna-Mari Meriläinen, yrityksen kehittäminen (markkinoinnin käynnistäminen) Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: LIEKSA Kehittämishankkeet: Lamminkylän uimarannan investointihanke/ Lamminkylän kyläyhdistys ry Hankkeen tavoitteena on lisätä Lamminkylän uimarannan viihtyisyyttä ja parantaa sen käyttökelpoisuutta. Hankkeen toteuttamisen aikana kyläläisten yhteishenki kasvaa. Uimarantaa kunnostetaan ja sinne rakennetaan uimakopit, kota, puuvarasto ja käymälät. Lisäksi uimarantaan tehdään laituri ja kaivo. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kolin palvelutalo/ Kolin palvelutalon tuki ry Kolin palvelutalon tuki ry:n toiminnan tavoitteena on parantaa vanhusten ja vammaisten asemaa ja hoitomahdollisuuksia. Yhdistys on suunnitellut yrittäjäpohjalla toimivan paikkaisen palvelutalon perustamista Kolin kylälle. Ennen palvelukodin perustamista yhdistys haluaa selvittää todelliset palvelutalon perustamismahdollisuudet. Hankkeen aikana selvitetään asumispalveluja tarvitsevien määrä, rakennusten hankintaan liittyvät asiat, tehdään rakennusten kuntoselvitys ja etsitään yrittäjä. Lopullinen päätös palvelutalon perustamisesta tehdään esiselvityshankkeen tulosten perusteella. Kustannusarvio:

8 Julkinen tuki: Lausunto: Ystävyys/ Lieksan Tukipiste ry Hankkeen tavoitteena on kehittää vapaaehtoistyötä, torjua yksinäisyyttä, antaa vertaistukea, lisätä yhteisöllisyyttä. Hankkeen aikana käynnistetään tapahtumia, joiden tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä asuinyhteisössä ja saada niihin mukaan niitä ihmisiä, jotka jäävät jostakin syystä helposti ulkopuolisiksi. Vapaaehtoiskoulutusta kehitetään niin, että siinä painottuu koulutettavien kiinnostus ja tarve. Yhdistyksen tiloissa käynnistetään ilta- ja sunnuntaikahvilatoiminta vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyönä. Maahanmuuttajien työharjoittelutoiminta aloitetaan yhdessä Lieksan Kristillisen opiston kanssa. Toiminnan kehittämisessä tehdään yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden ja muiden järjestöjen kanssa. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Lieksan kaupunkikeskusyhdistys: Aktiivinen kaupunkikeskus Hakijayhdistyksen tavoitteena on kehittää Lieksan kaupunkikeskustasta vetovoimainen ja monipuolinen kaupallinen ja kulttuuripalvelujen keskus. Lieksan keskusta-alueen kehittämiseksi on paljon ideoita, mutta kehittämishankkeiden käynnistäminen pelkästään vapaaehtoisvoimin ei ole helppoa. Hankkeen ajaksi yhdistykselle palkataan osa-aikainen vetäjä. Vetäjän tehtävänä on kehittämisideoiden kokoaminen ja työstäminen hankkeiksi, erilaisten tapahtumien suunnittelu ja käynnistäminen. Ensimmäisten tapahtumien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset katetaan osittain hankerahoituksella. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Jamalinlahden kunnostus/jamalinlahden hoitoyhdistys ry Jamalinlahden hoitoyhdistys ry on perustettu v huolehtimaan Jamalinlahden tilasta ja kunnosta. Jamalinlahti on rehevöitynyt ja kaislaa on niitettävä ha. Tukea haetaan kaislan niitossa tarvittavien laitteiden (vene + moottori, kaislaleikkuri ja tarvikkeet) hankkimiseen. Laitteet ovat myös muiden vastaavien kunnostustöiden tekijöiden käytössä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Viensuun uimarannan ja virkistysalueen kunnostaminen/viensuun osakaskunta Viensuun kylällä ei ole kaikkien käytössä olevaa yhteistä uimarantaa. Sen rakentaminen on tullut esille mm. kyläsuunnitelman tekemisen yhteydessä. Viensuun osakaskuntaan kuuluu n. 450 vesialueen omistajaa. Osakaskunta ostanut kylän yhteisen venerannan ja tarkoituksena on kunnostaa kyläläisten yhteiseen käyttöön uimaranta ja virkistysalue. Hankkeen aikana uimarantaan rakennetaan grillikota, kompostikäymälä ja laituri. Alueella on vanha nuottakota, jonka lattia kunnostetaan ja johon tehdään pukukopit. Lisäksi uimarantaan tehdään tie ja pysäköintipaikka sekä rakennetaan veneluiska. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pappilanluhta kosteikkohelmi kaupunkikeskustassa/lieksan kaupunki Pappilanluhta on Lieksan keskustan kupeessa sijaitseva kosteikko. Pappilanluhdassa on hyvät elinolosuhteet luhta-alueilla viihtyville lajeille. Avovesialueet ovat kuitenkin ajan mittaan kasvaneet umpeen ja lajisto on sen takia köyhtynyt. Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri on esittänyt aluetta yhdeksi kohteeksi Metsästäjäin Keskusjärjestön valtakunnalliseen kosteikkokunnostushankkeeseen. Riistanhoitopiiri tulee suunnittelemaan ja tekemään varsinaiseen kosteikkoon liittyvät kunnostustyöt. Suunnittelussa on mukana myös Pohjois- Karjalan ympäristökeskus/biosfäärialue. Kosteikkohankkeen puitteissa ei kuitenkaan voida tehdä minkäänlaisia palvelurakenteita. Hankkeen tavoitteena on kehittää Pappilanluhdasta esteettömään liikkumiseen soveltuva virkistys- ja luontomatkailukohde. Hankkeen aikana alueelle rakennetaan lintutorni, kulkuväylät siltoineen, opasteet ja pysäköintipaikka. Kustannusarvio: Julkinen tuki:

9 Lausunto: Wasket Catwalkilla/Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Hankkeen tavoitteena on käynnistää Lieksassa uusi kesätapahtuma. Hankkeen aikana järjestetään muotinäytös, jossa esitellään Lieksassa asuvan Roswitha Möhringin kokoelmaan kuuluvia asuja eri aikakausilta Muotiin yhdistetään vaskimusiikki, kuorolaulu, tanssi ja muoti. Tapahtuman toteuttamisessa on mukana Pohjois-Karjalan ammattiopiston opiskelijat ja Lieksassa asuvat nuoret turvapaikanhakijat. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kajakkivaraston rakentaminen Ruunaalle/Lieksan Melojat Ry Ruunaan koskia pidetään yhtenä Suomen parhaista koskimelontapaikoista. Koskia käytetään melontakoulutukseen ja siellä vierailee alan harrastajia kotimaasta ja ulkomailta. Kajakeille ja varusteille ei ole alueella lukittavia säilytystiloja vaan ne pitää kuljettaa Ruunaalle jokaista tapahtumaa varten erikseen. Hankkeen aikana rakennetaan Ruunaalle lukittava säilytyspaikka kajakeille ja melontavarusteille. Rakentamiseen on myönnetty poikkeuslupa. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Vuonislahti Elävä kyläyhteisö/vuonislahden kyläseura ry Vuonislahti on mukana yhtenä 12 pilottikylästä kehittämässä Suomeen kylämatkailuverkostoa, toimintatapoja ja kansainvälisyyttä. Hankkeella on tarkoitus luoda verkoistoitumisen ja osaamisen kautta kylän turvallisuutta, asennetta omaehtoiseen toimintaan sekä välineitä ihmisten huolenpitoon. Kylämatkailun valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tavoitteena on kehittää Suomeen erityinen matkailuverkosto pilottitoiminnan jälkeen. Hankkeen myötä on tarkoituksena perustaa mm. Kylätoimintakeskus Kukkoon hanketoimisto sekä palkata projektisihteeri, järjestää opastus- ja neuvontatilaisuuksia asukkaille ja toimijoille sekä opinto- ja tutustumismatkaohjelmia hankkeiden kohderyhmille. Lisäksi tarkoituksena on osallistua valtakunnallisten hankkeiden yhteydessä tapahtuvaan kehittämistyöhön, seminaareihin ja kokouksiin. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Yrityshankkeet: Aloittavan yrityksen alkuinvestoinnit/ Tili-Aski Tmi Asko Kärkkäinen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Yritystoiminnan kehittäminen ja investointi/ Tmi Taina Kiiskinen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Tieisännöintiyrityksen aloittaminen/ Perustettava Tmi Iris Mustonen Markkinoinnin käynnistäminen, käyttöomaisuushankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Investointi-, koulutus- ja kehityshanke/ EkoRipe Tmi Risto Kiiskinen Markkinoinnin käynnistäminen, yrittäjän osaamisen lisääminen, käyttöomaisuushankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: 5 927

10 Lausunto: Kemiallisten koneiden hankkiminen/pielisen Pesupiste Ky Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Työkalujen hankinta/huolto Väisänen Oy Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: FysioLieksan aloittaminen ja investoinnit/ FysioMM Oy Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pitopalvelun aloittaminen/ Tmi Kolin Pitopalvelu, Tuula Kerkkänen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Uuden suunnistuskengän kehittäminen/helisport Oy Tuotekehitys, käyttöomaisuushankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Maaseudun matkailun kehittäminen/carelian Dogsledding And Outdoor Tmi, Valentijn Beets, yrittäjän osaamisen lisääminen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Röntgenkoneen hankinta/mervi Saloranta Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pilkekoneen hankinta/antti Sutinen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Työkalujen ja laitteiden hankinta ja koulutus/tmi Rakvision Taisto Kiiskinen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pielisen pintoo- projekti, elämystuotteiden kehittämishanke/leppee oy Kustannusarvio: Julkinen tuki:

11 Lausunto: NURMES Kehittämishankkeet: Mehtä-Marttalan mökin peruskorjaus/ Jokikylän Marttayhdistys Hankkeen tavoitteena on turvata Nurmeksen Jokikylän Juutilan tilalla sijaitsevan rakennuksen käyttömahdollisuudet. Rakennus on aikoinaan ollut Caloniuksen apteekkarisuvun omistuksessa ja se on olennainen osa Jokikylän historiaa. Suvun viimeinen jäsen on testamentannut Mehtä-Marttalan kylän marttayhdistykselle. Hankkeen aikana rakennuksessa tehdään tarpeelliset kunnostustyöt. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Sujuvan Arjen Nurmeksen Vanha Kauppala/ Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry Hankkeen taustana on v.2006 tehty toteutettavuusselvitys. Hankkeen tavoitteena on Nurmek-sen Vanhan Kauppalan houkuttelevuuden lisääminen asuin- ja yritystoiminnan paikkana ja sen matkailullisen vetovoimaisuuden lisääminen. Hankkeen aikana uudistetaan alueen asunto- ja tonttitarjontaa vastaamaan nykyistä asukasrakennetta ja edistämään tulomuuttoa. Vanhaa Kauppalaa markkinoidaan asuin- ja yritysyhteisönä sekä matkailukohteena. Projektin aikana käynnistetään kylätalon toiminta. Hankkeen aikana kohennetaan Puu - Nurmeksen yleistä ilmettä tekemällä ympäristön hoitotöitä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Nurmeksen Naisvoimistelijoiden aktivointi- ja kehittämishanke/nurmeksen naisvoimistelijat ry Yhdistys järjestää jumppailtoja keskimäärin 10 kertaa viikossa. Vakituisia liikuntaryhmien ohjaajia on kuusi. Heillä kaikilla on liikuntaan liittyvä peruskoulutus. Ongelmana yhdistyksen toiminnassa on jäsenmäärän pieneneminen. Ohjaajien ja johtokunnan jäsenten saaminen on myös osoittautunut ajoittain hankalaksi. Hankkeen tavoitteena on saada aktivoimalla uusia henkilöitä sekä liikuntaryhmiin että muuhun toimintaan. Erityisenä tavoitteena on saada mukaan miehiä. Tavoitteena on myös kehittää yhdistyksen toimintaa käynnistämällä uusia liikuntaryhmiä. Hankkeen keskeisenä toimenpiteinä ovat koulutuksen järjestäminen ohjaajille, toimintaa vetäville luottamushenkilöille, tiedotus ja aktivointitilaisuuksien järjestäminen. Hakemukseen sisältyy myös laitehankintoja. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Haikolan pitotalo ja metsäpuutarha/ Nurmeksen evankelisen opiston ystävät ry Entisen Nurmeksen evankelisen opiston kiinteistö siirtyi opiston toiminnan päätyttyä Nurmeksen Evankelisen opiston ystävät ry:lle. Yhdistys on sittemmin myynyt suuren osan maaomaisuudesta ja osan rakennuksista. Hakijan omistukseen on jäänyt vain ns. Haikolan talo, sen läheisyydessä oleva aitta ja Pielisessä oleva saari mökkeineen. Opiston toiminta on 1940 luvulla aloitettu Haikolan talossa ja se on ollut myöhemmin muun muassa puutyösalina. Rakennus on osin tehty 1700 luvulta peräisin olevan savupirtin hirsistä. Haikolaa on ajateltu käytettäväksi erilaisten leirien pitopaikkana, juhlatilaisuuksien järjestämiseen ja kylätalona. Tukea on haettu rakennuksen kunnostamiseen. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kukkaniityn Osaajapajan toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen/osaajapaja yhdistys ry Hakijayhdistyksen toiminnan tavoitteena on löytää Ylä-Karjalan alueen kehitysvammaisille ja muille vajaakuntoisille mahdollisuuksia kuntoutumiseen työkohteissa ja kehittää heille toiminnallisia elämänmahdollisuuksia tukevia palveluja. Yhdistyksessä on noin 20 jäsentä. Hankkeen tavoitteena on käynnistää yhdistyksen toimintaa. Sen aikana etsitään yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan vajaakuntoisia tekemään ohjatusti erilaisia heille sopivia tehtäviä. Samoin selvitetään vajaakuntoisten halukkuus olla näitä

12 tehtäviä tekemässä. Molemmille osapuolille järjestetään asiaan liittyviä seminaareja ja koulutusta. Kohderyhmille kehitetään oma-apuun ja vertaistukeen tähtäävää viriketoimintaa. Tavoitteena on myös kehittää vajaakuntoisten lomapalveluja. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Nurmeksen elokuvajuhlat/loma-nurmes Oy Hankkeen tavoitteena on käynnistää Hyvärilän nuorisokeskuksessa valtakunnallinen elokuvafestivaali. Tapahtumaan kuuluu elokuvaesityksiä eri paikoissa, työpajatyyppistä toimintaa, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Tukea haetaan ensimmäisen tapahtuman suunnitteluun, markkinointiin ja organisointiin syksyllä Elokuvajuhliin liittyviä tapahtumia toteutetaan Hyvärilän lisäksi muualla Nurmeksen keskustassa ja lähiympäristössä. Niissä esitetään myös paikkakunnan omien kuvaajien filmejä. Osaan esityksistä on vapaa pääsy. Lisäksi on tarkoitus järjestää yhden vuonna 2010 valmistuvan kotimaisen filmin ennakkonäytös. Näytösten lisäksi ohjelmaan kuuluu mm. työpajoja nuorille elokuvan tekijöille. Tapahtuman toteuttamiseen jatkossa haetaan Suomen Elokuvasäätiön rahoitusta. Käytännön toteutuksen yhteistyökumppaneina ovat Outokummun Opiston AV alan opiskelijat, Joensuun ammattikorkeakoulun luovien alojen linja ja Pietarin elokuva- ja TV yliopisto. Yhteistyötä tehdään myös Sodankylän elokuvajuhlien kanssa. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Ronkelin kylätalon kunnostus/ronkelin nuorisoseura ry Hankerahoituksen avulla kunnostetaan entinen Ronkelin koulu, joka toimii nykyisin kylätalona. Kylätalo toimii tällä hetkellä mm. Ronkelin-Petäiskylän Marttojen sekä Ronkelin Erä ry:n kokouspaikkana. Lisäksi talolla kokoontuu kansalaisopiston käsityöpiiri. Kylätalolla järjestetään myös kyläläisten yhteisiä tapahtumia ja kylätaloa vuokrataan yksityistilaisuuksiin. Tilat kaipaavat remontointia ja kunnostamista vastaamaan nykyajan tarpeita. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa kylätalon ovet, ikkunat, peltikatto, ulkoseinät, sadevesijärjestelmä, lämmityskattila ja öljynpoltin. Ulkorakennuksesta kunnostetaan räystäskourut, syöksytorvet, katto, ulkoseinät, ovet ja ikkunat. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Nurmeksen raviradan kehittämishanke/ Nurmeksen hevosystäväinseura ry, Nurmes Hankkeen aikana laaditaan Nurmeksen raviradan kehittämissuunnitelma, johon liittyy lähtötilanneselvitys, alueen potentiaalikartoitus ja alueen kehittämisen suunnittelu ja aluesuunnitelma. Hankkeen tavoitteena on Nurmeksen elinvoimaisuuden lisääminen vaikuttamalla harrastemahdollisuuksien saatavuuteen. Palvelujen yhteen saattaminen suuremmaksi palvelupaketiksi luo mahdollisuudet toiminnan kasvattamiseen, täydentävien tulonlähteiden löytämiseen sekä aluetaloudellisesti merkittävien tapahtumien puitteiden tarjoamiseen. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat eri harrastajaryhmät sekä matkailu- ja palvelualan yritykset, sekä seutukunnan vakituiset ja kausiasukkaat. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Saramo Kuhmo raja kelkkauran rakentaminen/pohjois-karjalan Virkistysreitistöyhdistys ry, Joensuu Ylä-Karjalan alueella on noin 200 km moottorikelkkauria. Urien hoidosta vastaa Pohjois-Karjalan Vvirkistysreitistöyhdistys, joka rahoittaa urien kunnossapidon kelkkailijoilta perittävillä lupamaksuilla. Uusien urien rakentamiseen lupamaksutulot eivät riitä. Ongelmaksi Ylä-Karjalan alueella on nähty reittiyhteyden puuttuminen Pohjois-Karjalan ja Kainuun väliltä. Hankkeen tavoitteena on varmistaa ylimaakunnallinen, turvallinen kelkkailuyhteys Pohjois-Karjalasta Kainuuseen. Hankkeen aikana rakennetaan 35 km:n yhdysreitti Nurmeksesta Kuhmon rajalle. Reitti rakennetaan sellaiseksi, että se voidaan ottaa käyttöön jo vähän lumen aikaan. Talvihoito on mahdollista tehdä koneella. Reitin hoidosta vastaa Virkistysreitistöyhdistys. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

13 Yrityshankkeet: Kotileipomon rakentaminen/tmi Maija Kärki Toimitilojen kunnostaminen, käyttöomaisuushankinnat Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Matkailupalvelun investoinnit/nurmeksen Nevalainen Jakamo Ky Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Yritystoiminnan aloittamisinvestoinnit ja kehittäminen/zappi Ky Mervi Säppi-Väisänen Toimitilojen rakentaminen, käyttöomaisuusinvestoinnit, yrittäjän osaamisen lisääminen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Tampparin hankinta/janne Nevalainen Oy Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Työntekijän palkkaus/anna-helena Turunen Yrityksen käynnistystuki Kustannusarvio Julkinen tuki: Lausunto: Mönkijän hankinta/janne Nevalainen Oy Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Ohjatut kalastuspalveluretket/janne Nevalainen Oy Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: VALTIMO Kehittämishankkeet: Kodan rakentaminen/ Ylä-Valtimon metsästysseura ry Hakijayhdistys rakentaa Tornator Oy:ltä vuokraamalleen tontille kodan, joka on yhdistyksen jäsenten lisäksi kaikkien alueella liikkuvien vapaassa käytössä. Kodan paikka on UKK reitin ja vuosittain järjestettävän Sudenhiihdon ladun varrella, joten sitä voidaan käyttää myös vaeltajien ja hiihtäjien taukopaikkana. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kalliojärven vesistöt kuntoon/kalliojärven Kyläyhdistys ry Hankkeen tavoitteena on käynnistää Kalliojärven kylän järvien kunnostus kartoittamalla järvien nykytila ja tekemällä kunnostussuunnitelma. Varsinainen työsuunnitelma tehdään ja kunnostaminen toteutetaan ympä-

14 ristökeskuksen toimesta eri hankkeena. Järvet ovat arvokkaita lintualueita ja niiden arvo virkistyskäytössä paranee huomattavasti kunnostuksen tuloksena. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kalliojärven kylä kuntoon/kalliojärven Kyläyhdistys ry Hankkeen tavoitteena on ehostaa Kalliojärven kylän yleisilmettä. Sen aikana rakennetaan jokaiseen kylän postinjakelupisteeseen samanlainen postilaatikko/infoteline. Lisäksi rakennetaan ilmoitustaulu, opasteet luontopolulle, puuvarasto laavulle ja kunnostetaan kyläyhdistyksen aikaisemmin rakentama maitolaituri lehtien vaihtopisteeksi. Kyläyhdistys hankkii myös AV -laitteita kyläradio- ja KyläTV toiminnan jatkamiseksi. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Valtimon kunnan ja keskustaajaman palvelujen opaste/valtimon yrittäjät ry Hankkeella rakennetaan opastekyltit tien n:o 6 varteen Valtimon taajaman etelä- ja pohjoispuolelle. Hankkeen kohderyhmänä ovat Valtimon kunta sekä keskusta-alueen palvelutuottajat. Kylteistä on hyötyä koko Valtimon kuntalaisille, sillä opasteilla on tarkoitus kertoa mitä palveluja Valtimolla on tarjolla matkailijoille sekä muille ohikulkijoille. Opasteiden tavoitteena onkin saada ihmiset pysähtymään Valtimolle. Opasteet toivottavat matkailijat tervetulleiksi ainakin kolmella kielellä ja lisäksi opasteisiin tulee keskusta-alueen palvelutuottajien logoja. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Tulehmo/Rasimäen kyläyhdistys ry Rasimäen kylän pellot on raivattu ja kylä on kokonaisuudessaan rakennettu sotien jälkeen Karjalan siirtolaisten kotikyläksi. Kylä eli vahvaa nousukautta 1960 luvun lopulle saakka, mutta sen jälkeen nuoret alkoivat muuttaa pois ja asukasluku laski huomattavasti. Kylä edustaa asutusperinnettä ja on siksi arvokas perinnemaisema. Asukkaista yli 90% on ortodokseja. Kylällä on ortodoksinen tsasouna ja vuosittain järjestetty praasniekka on koonnut yli 100 osallistujaa. Rasimäelle on perustettu vuonna 2009 kyläyhdistys, joka on ostanut kylän keskustasta entisen kaupan tontin. Hankkeen aikana tontille rakennetaan karjalaista rakennusperinnettä edustava kota, pieni varasto ja WC roskakatos. Lisäksi alueelle rakennetaan kyykkäkenttä, leikkikenttä, pysäköintipaikka ja tarpeelliset kulkuväylät. Tontilla sijaitseva vanha kaivo entisöidään. Aluetta käytetään kyläläisten kokoontumispaikkana, kansalaisopiston opetustiloina ja ortodoksisen seurakunnan tilaisuuksiin. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Yrityshankkeet: Mustan diabaasiesiintymän koelouhinta/ Tmi Venit Ari Laukkanen Rakennuskiviesiintymän laajuuden ja louhintakelpoisuuden selvittäminen. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Panostajan pätevyyden hankkiminen/kari Kuokkanen Yrittäjän osaamisen lisääminen Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

15 ALUEELLISET KEHITTÄMISHANKKEET ITE Vaaroilla, Vaara-Karjala/ Maaseudun Sivistysliitto ry Hankkeen taustana on v toteutettu ITE Vaaroilla esiselvityshanke, jonka aikana etsittiin itseoppineita nykykansantaiteilijoita koko Pohjois-Karjalan alueelta. Vaara-Karjalasta taiteilijoita ilmoittautui tai ilmoitettiin yhteensä 77, joista haastateltiin 69. Hankkeen tavoitteena on kehittää, hyödyntää ja säilyttää maaseudun kulttuuriperintöä, vahvistaa alueen kulttuurielämää ja innostaa henkiseen rohkeuteen. Hankkeen aikana tuotetaan ITE näyttelyjen sarja (kaksi näyttelyä Vaara-Karjalan alueella), taltioidaan taitelijoiden töitä, työtapoja ja henkilökuvia. Materiaali arkistoidaan valtakunnalliseen tietokantaan ja siitä tuotetaan maakunnan ITE taiteen vuosikirja sekä esittely DVD. Lisäksi etsitään tahoja, jotka ovat kiinnostuneita esittelemään ITE taidetta hankkeen päättymisen jälkeen niin, että jokaisessa kuntakeskuksessa on pysyviä ITE taiteen esittelytiloja. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Kylä kelpaa Pielisen-Karjala/Pielisen-Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy Pielisen-Karjala on valittu Kylä Kelpaa messualueeksi vuodelle Tapahtuman onnistumiseksi tarvitaan alueen kylien tukea. Hankkeen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta Pielisen-Karjalasta houkuttelevana asuinalueena ja saada alueelle uusia asukkaita. Hanke toimii Kylä Kelpaa kokonaisuutta ylläpitävänä messuorganisaationa. Messuihin kuuluu yksi päätapahtuma ja kylätapahtumia eri puolilla Pielisen-Karjalaa. Hanke aktivoi kylät selvittämään omat vetovoimatekijänsä ja sekä kilpailemaan messukohteeksi pääsemisestä. Tapahtumaan valitaan 8 12 kylää Pielisen-Karjalan alueelta. Hankkeen puitteissa tehdään selvitys matkailijoiden, kesäasukkaiden ja pääkaupunkiseudun asukkaiden asumis-, vapaa-aika ja muuttoaikeita, toteutetaan messujen markkinointiin liittyviä toimenpiteitä, koulutetaan messutapahtumissa mukana olevia kyliä ja hoidetaan messujen käytännön järjestelyt. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Pielisen-Karjalan kyläneuvoja ja kyläsuunnitelmat Ilomantsiin/ MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry Hankkeen aikana käydään läpi aikaisemmin tehdyt kyläsuunnitelmat ja tarvittaessa niitä päivitetään. Lisäksi tehdään kahdeksan uutta kyläsuunnitelmaa. Suunnitelmat tehdään tulevaisuuden verstas menetelmällä ja uutena työtapana kokeillaan osallistuvaa video menetelmää. Kyliä avustetaan keskeisten kehittämistoimenpiteiden hankkeistamisessa. Kylien yhteistoimintaa edistetään kokoamalla kylien edustajia kunnittain yhteisiin neuvonpitoihin. Hankkeen aikana esitellään myös Vaara-Karjalan Leader ohjelmaa. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Aktivointihanke/Vaara-Karjalan Leader ry Hankkeen kohderyhmänä ovat Vaara-Karjalan toimijat, jotka eivät ole vielä omassa kehittämisessään hyödyntäneet Leader rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kyliä kehittämään omaa toimintaansa laadittujen kyläsuunnitelmien pohjalta. Huomiota kiinnitetään myös muiden passiivisina pysyneiden yhteisöjen aktivoimiseen. Erityisinä kohderyhminä ovat nuorisotyötä tekevät ja kansainvälisestä toiminnasta hyötyvät järjestöt. Tavoitteena on myös arvioida ja kehittää Vaara-Karjalan Leader ry:n toimintaa ja turvata toiminnan jatkuvuus kuluvan ohjelmakauden jälkeen. Hankkeeseen palkataan työtekijä, joka käyttää työajastaan 65% hankkeeseen ja 35% muuhun toimintaan. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Viihtyisyyttä Vaara-Karjalaan/Vaara-Karjalan Leader ry Viihtyisyyttä Vaara-Karjalaan koordinointihankkeella rahoitetaan kylien pieniä investointihankkeita. Hankkeen tavoitteena on saada Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueen kylistä yleisilmeeltään siistejä ja viihtyisiä rakentamalla esimerkiksi yhtenäiset postilaatikkotelineet, kunnostamalla maitolaitureita ja rakentamalla uimarantojen pukukoppeja. Kustannusarvio: Julkinen tuki:

16 ALUEIDEN VÄLISET KEHITTÄMISHANKKEET Tiedotushanke1/Joensuun Seudun Leader yhdistys ry Hankkeen avulla hoidetaan viiden Pohjois- ja Etelä-Karjalan toimintaryhmän yhteistä tiedottamista. Toimintaryhmille palkataan yhteinen, osapäivätoiminen tiedottaja, ryhmille tuotetaan esitemateriaalia ja tehdään kaksi yhteisen tiedotuslehden numeroa/vuosi. Toteuttamisalueena ovat Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakunnat. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Tiedotushanke2/Joensuun Seudun Leader yhdistys ry Hankerahoituksella tuotetaan ja teetetään tiedostusmateriaalia. Hankkeen toteuttamisalueena ovat Pohjoisja Etelä-Karjalan maakunnat. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Maakunnallinen museohanke/ Tohmajärvi-Seura ry Hankkeen taustana on vuonna 2006 perustetun Pohjois-Karjalan museoverkoston ajatus selvittää maakunnassa toimivien paikallismuseoiden kehittämistarpeet ja niiden suunnitelmat teemoista, joihin museot haluavat erikoistua. Hankkeen aikana selvitetään museoiden kokoelmat, kokoelmapolitiikka ja näyttelytoiminta, museoiden toimintaedellytykset sekä museorakennusten kunto. Tavoitteena on, että esiselvitys johtaa museoiden yhteiseen kehittämishankkeeseen, jonka aikana museoiden toimintaa ja markkinointia kehitetään edelleen. Hanke on maakunnallinen. Vaara-Karjalasta hankkeessa on mukana 16 museota. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Pohjois-Karjalan Teatterikesä/MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry Hankkeen tavoitteena on maakunnallisen kesäteatteritoiminnan näkyvyyden ja teattereiden yhteistoiminnan lisääminen Lisäksi edistetään teatteritoimijoiden koulutusta ja yhteistoimintaa. Hankkeen aikana esitellään jokaisen kesäteatterin tarjontaa ja ohjelmaa Joensuun torilla ja tehdään kesäteatterien yhteinen markkinointilehti. Lisäksi järjestetään kolmen viikonlopun mittainen teatterin tekemiseen ja näyttelijän työhön liittyvä alueellinen koulutuskierros. Koulutusta järjestetään myös lavastamisesta ja puvustuksesta. Hankkeen toteuttamisalueena on Pohjois-Karjala. Lisäksi mukana on yksi kesäteatteri Pohjois-Savosta. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Leader -toimintatavan ja yhteistyön edistäminen /Suomen Kylätoiminta ry Hankkeen tavoitteena on edistää toimintaryhmien yhteistyötä ja tehostaa toimintaryhmien edunvalvontaa. Toimintaryhmille kehitetään uusia toimintatapoja ja edistetään osallistumista kv verkostoihin. Hankkeen puitteissa järjestetään koulutusta. Hanke on valtakunnallinen. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Usko Itseesi Sinua Tarvitaan/Pohjois-Karjalan 4H piiri Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalassa Suomen 4H liiton kehittämän 4H yritysten käynnistämistä. 4H yritysten ideana on se, että yrityksen aloittaminen tapahtuu 4H- yhdistysten ja yritysohjaajan tuella. Tätä varten luodaan maakuntaan yritysohjaajien verkosto. Hankkeen aikana selvitetään yritystoimintaan eri tavalla liittyvien tahojen yhteistyömahdollisuudet, kootaan yritysohjaajien verkosto ja kehitetään verkoston toimintaa mm. tapaamisia järjestämällä. Hanketta toteutetaan Joensuu Seudun LEADER yhdistyksen ja Vaara-Karjalan alueella Kustannusarvio: Julkinen tuki:

17 Lausunto: Suomi vesijuoksee, Finland Vattenlöper/Luonto Lähelläsi ry Porvoo Hankkeen aikana järjestetään vesijuoksutapahtumia eri puolella Suomea. Samalla esitellään laaja-alaisesti muita hyvinvointiin tähtääviä toimintoja. Vaara-Karjalassa tapahtuma järjestetään Kolilla. Tapahtumat valokuvataan ja kuvista kootaan kiertävä näyttely. Hanketta toteutetaan Silmu ry:n Aisapari ry:n ja Vaara- Karjalan Leader ry:n alueilla. Kustannusarvio: (Vaara-Karjalan osuus) Julkinen tuki: Lausunto: Luomuveräjä/Savo-Karjalan Luomuyhdistys, Maaninka Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonmukaisen elintarviketuotannon mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella, tuottajien ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta ja luomutuotannon tunnettavuutta maakuntien alueella. Hankkeen aikana perustetaan Joensuuhun ja mahdollisesti myös lähikuntiin 1-3 luomuruokapiiriä, joiden välityksellä ruokapiiriläiset voivat hankkia lähellä luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita. Hakijayhdistykselle perustetaan internet sivut, jotka sisältävät luonnonmukaista tuotantoa koskevien tietojen lisäksi tuotteiden tilausjärjestelmän. Lisäksi järjestetään koulutusta, retkiä ja toritapahtumia. Hanketta toteutetaan kuuden toimintaryhmän alueella. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: KANSAINVÄLISET HANKKEET KYTY - Kansainväliseen kulttuurivaihtoon tähtäävä aktivointi- ja esiselvityshanke/vaara-karjalan Leader ry Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimijoita, toimintatapoja ja kumppaneita, joilla edistetään kansainvälistymiseen tähtäävää nuoriso-, kylä- ja kulttuuritoimintaa yhdessä Vaara-Karjalan Leader toimintaryhmän kanssa. Tavoitteena on vahvistaa oman alueen identiteettiä ja kulttuuritoimintaa yhdessä alueen asukkaiden kanssa sekä tehdä kulttuurivaihtoa aluksi Liettuaan ja Viroon sekä myöhemmin mahdollisesti muihin EU -maihin ja Karjalan Tasavaltaan. Kyseessä on esiselvityshanke. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Together for the future/vaara-karjalan Leader ry/lieksa Vaara-Karjalan Leader ry on käynyt neuvotteluja yhteisen kv- hankkeen valmistelusta liettualaisen Utenan seudun Leader yhdistyksen kanssa syksystä 2010 saakka. Yhdistyksen kanssa on tehty sopimus hankehakemuksen jättämisestä. Utenan seudun Leader yhdistys on saanut Liettuan maatalousministeriöltä myönteisen ennakkopäätöksen. Hankkeen tavoitteena on käynnistää Utenan seudun Leader yhdistyksen kanssa nuorisovaihtohanke. Hankkeen aikana järjestetään kaksi nuorisoleiriä (Liettuassa kesällä 2011 ja Vaara- Karjalassa kesällä 2012). Utenan nuorisoleirin teemana on paikallinen perinne, perinneruuat ja perinnekäsityöt. Vaara-Karjalan nuorisoleirillä on lisäksi luontoon ja ympäristöön liittyviä sisältöjä. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto: Karhuveistoa kautta Euroopan/Maaseudun Sivistysliitto ry, Helsinki Vaara-Karjalan alueella on toteutettu tällä ohjelmakaudella ITE vaaroilla, nykykansantaidetta esille tuova hanke. Yksi suosittu osa ITE taiteesta on puuveisto. ITE hankkeen yhteydessä tuli esille tarve ja mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön. ITE taiteilijat kaipaavat yhteistyötä samanhenkisten toimijoiden kanssa. Ajatus on myöhemmin täsmentynyt Vaara-Karjalan osalta niin, että alueella keskitytään puunveistoon ja karhuaiheisiin. Ajatus karhuveistoksia sisältävästä patsaspuistosta (Tuhannen karhun puisto) on tullut Ilomantsista. Vastaavaa ITE taidetta tehdään Keski-Suomessa Viisari ry:n alueella ja Italiassa Sutrion alueella, jonne Maaseudun Sivistysliitolla on ennestään yhteyksiä. Puuveistoa harrastetaan myös Puolassa, Viros-

18 sa ja Unkarissa. Hankkeen tavoitteena on valmistella. kansainvälinen ITE taidetta koskeva hanke, jonka aikana järjestetään mm. veistotapahtumia eri maissa. Hankkeen pysyvänä tuloksena Vaara-Karjalassa on Ilomantsiin perustettava karhupatsaspuisto. Hankkeen aikana sovitaan yhteistyöstä ulkomaisten toimijoiden ja toimintaryhmien kanssa. Lisäksi luodaan toimintamalleja kansainvälisten veistotapahtumien ja patsaspuiston toteuttamiselle. Ajatuksena on, että puistoon saadaan myös ulkomaisia karhuveistoksia. Hanketta toteutetaan Suomessa Viisari ry:n ja Vaara-Karjalan Leader ry:n alueella. Kustannusarvio: Julkinen tuki: Lausunto:

Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet

Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet Hankkeen nimi / Toteuttaja / Toteutusaika / Hankemuoto Julkinen tuki EU, valtio ja kunnat Muu rahoitus yksityinen rah. ja talkootyö

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset

Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset Sisällysluettelo Lukijalle 3 Hanke- ja yritystukien tulokset kunnittain 4 5 Jämsän hanketuet Länkipohjan kesätoriyhdistys ry 6 Jämsän Ravi ry

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

Linnaseutu ry. Rahoitetut yhteisölliset hankkeet 2007-2013

Linnaseutu ry. Rahoitetut yhteisölliset hankkeet 2007-2013 Armijärven Suojeluyhdistys ry: Nihattula ennen ja nyt Hankkeessa toteutetaan netissä julkaistava Nihattulan historiikki ja uusille asukkaille jaettava tervetuliaispaketti Katoavaa muistitietoa kootaan

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa tähdätään kilparatojen huipulle s.

meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa tähdätään kilparatojen huipulle s. Isojoki Kurikan Jurva Karijoki Kauhajoki - Teuva Suupohjan Kehittämisyhdistyksen leadertiedotuslehti 2012 meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

Koonnut: Tuija Veija 2

Koonnut: Tuija Veija 2 Koonnut: Tuija Veija 2 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut.

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut. 1 KYLÄHYVINVOINTI - Mitä Mistä on se hyvinvointi koostuu ja ja miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? edistetty? Toimintamalleja yksilö osallisuus arjen terveys turva yhteiskunta yhteistyö

Lisätiedot

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille Aktiiviset yhteisöt Rahoitettuja hankkeita 2007-2013 Sivu 2 Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader Taitto: Oulun Seudun Leader Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader Kiitokset kaikille

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon.

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. Harri Auvinen TOIMINTA-ALUEET Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alue Iisalmen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA VIRTAUKSIA JA VALINTOJA Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia 2014-2020 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Parikkalantie 45, 59100 Parikkala karki.leader@co.inet.fi http://kylat.ekarjala.fi/karki-leader/

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTA. LEADER+-ohjelma TE-keskus: Pohjois-Karjalan TE-keskus

TIETOYHTEISKUNTA. LEADER+-ohjelma TE-keskus: Pohjois-Karjalan TE-keskus TIETOYHTEISKUNTA oman äänen kuuluville saaminen ja radio-ohjelman tekemiseen tarvittavien taitojen hankkiminen yhdistää myös taustalla olevia toimijoita. Yhteistyö on tiivistä niin paikallisradioiden,

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kylien elinolot paremmiksi yhteistoimin 43 Kevyen liikenteen väylä yhteistyöllä Liikenteestä kannetaan huolta myös maaseutukylissä.

Lisätiedot

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 TEUVAN KUNTA Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1 I PARRAN ja SOTKAN MASTER PLAN 3 1 NYKYISET TOIMINNOT parrassa ja sotkassa 5 1.1 Parra nyt 5 1.2 Sotka nyt

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot