LUONNOSTAAN HYVINVOIVA. Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOSTAAN HYVINVOIVA. Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla"

Transkriptio

1 LUONNOSTAAN HYVINVOIVA Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla 1

2 Luonnostaan hyvinvoiva hankkeessa ovat työskennelleet: Projektipäällikkö Miia Latvala, PSK-Aikuisopisto Projektisuunnittelija Outi Ruokamo, PSK-Aikuisopisto Asiantuntija Tarja Niskanen, PSK-Aikuisopisto Projektitiimi Lukuisat yhteistyökumppanit Julkaisun työstänyt työryhmä: Miia Latvala Satu Räsänen Tarja Takala-Hotti ISBN (nid.) ISBN (PDF) PEFC/ Tekstit: Satu Räsänen Kuvat: Miia Latvala, Tarja Takala-Hotti, Tarja Karjalainen, Merja Laitala, Juha Laitala, Kati Väisänen, Pirita Kivimäki, Iida Vitikka ja Satu Räsänen Taitto: Mainostoimisto Plusmark Paino: Erweko Oy Oulu

3 Luonnosta hoivaa ja voimaa Green Care eli luontolähtöiset hyvinvointimenetelmät ovat luontoon liittyviä menetelmiä, joilla edistetään ja ylläpidetään ihmisen hyvinvointia. Eläinavusteisuus, luontoavusteisuus, kuntouttava maatilatoiminta ja viherympäristöjen kuntouttava käyttö sisältävät lukuisia menetelmiä, joita voidaan käyttää kuntouttavasti ja ennaltaehkäisevästi lisäämään hyvinvointia. Luonnostaan hyvinvoiva -hanke ( ) on PSK- Aikuisopiston koordinoima ja Euroopan unionin maaseuturahaston rahoittama elinkeinojen kehittämishanke. Hankkeessa edistettiin Green Care -toimintatapojen leviämistä Pohjois-Pohjanmaan yrityksiin ja yhteisöihin yhteistyöverkoston ja erilaisten teemapäivien sekä työpajojen avulla. Luontomenetelmät ovat jo käytössä monissa yrityksissä ja organisaatioissa. Green Care -toimintaympäristöjä ja -tapoja voidaan tarkastella uudella tavalla hoivapalveluissa ja jopa kuntien käytännön toimissa. Tässä julkaisussa kerromme edistyksellisistä Green Care -toiminnan esimerkeistä Pohjois-Pohjanmaalla. Toivon, että tämä julkaisu innoittaa uusia ihmisiä ja yrityksiä Green Care -toiminnan pariin! Oulussa Miia Latvala projektipäällikkö 3

4 Green Care on luontolähtöistä hyvinvointia Green Care on luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään ihmisen hyvinvointia. Hyvinvointia lisäävä vaikutus perustuu luonnon elvyttävään voimaan, kokemuksellisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Green Caren kolme peruselementtiä ovat luonto, toiminta ja yhteisö. Luonto on Green Care -toiminnan ympäristö tai kohde. Luonto voi olla erämainen metsä tai suo, puisto, puutarha, maatila eläimineen tai luontoelementtejä tuotuna sisään laitokseen. Toiminta luonnossa voi olla maiseman ihailemista, meditointia, luonnon ja eläinten tarkkailemista ja havainnointia. Se voi olla myös vaeltamista, kiipeilyä, ratsastusta, eläinten hoitoa tai kukkien poimimista. Yhteisö mahdollistaa yksilön osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen. Yhteisöön kuuluminen voimauttaa, suojelee terveyttä ja tuo hyväksytyksi kokemisen tunteen. Green Care -menetelmät sopivat kaikille ikäryhmille ja monenlaisille kuntoutujaryhmille. Ne tuovat terapeuttisen keskustelun rinnalle toiminnallisuutta ja yhteisöllisiä kokemuksia, sekä tarjoavat mahdollisuuden uudenlaisten ajattelu- ja toimintamallien löytymiseen. Luonnon ja eläinten parissa toimiminen voi helpottaa asiakkaan ja ohjaajan keskinäisen luottamuksen syntymistä ja vahvistaa vuorovaikutussuhdetta sekä nopeuttaa asiakkaan ongelma-alueiden kartoittamisessa. Laitosympäristöissä asuville luontoon liittyvät elementit ja aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän ja osallisuuden tunnetta. Lumoutuminen Arkipäivästä irtaantuminen Paikan ja maiseman ulottuvuuden ja yhtenäisyyden tuntu 4

5 5

6 6

7 Luonto ja eläimet hoivaavat Eläinavusteisuus, luontoavusteisuus, kuntouttava maatilatoiminta ja viherympäristöjen kuntouttava käyttö ovat Green Care -toiminnan menetelmiä. Niitä käytetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti ihmisten hoivaamiseen ja voimaannuttamiseen. Eläinavusteisista menetelmistä tunnetuin on ratsastusterapia. Hoitolaitoksiin tehdään asiakkaita voimaannuttavia vierailuja muun muassa koirien ja kissojen kanssa. Laamaeläinten, vuohien, lampaiden, nautojen ja kanojen käyttö eläinavusteisessa toiminnassa on kasvussa. Luontoavusteisessa toiminnassa pääosassa on luontoympäristö. Oleskelu luonnossa vaikuttaa myönteisesti muun muassa sydämen sykkeeseen, verenpaineeseen, stressihormonin määrään ja lihasten jännittyneisyyteen. Luontoympäristöä voidaan käyttää terapeuttisesti ja kuntouttavasti. Kuntouttavassa maatilatoiminnassa maatilaympäristöjä käytetään monipuolisesti sosiaalisessa kuntoutuksessa. Hoivamaatalous on tunnustettu menetelmä ympäri Eurooppaa. Eläinten hoitaminen ja muut maatilan työt ovat yhteisöllistä tekemistä, joka tukee kuntoutumista. Viherympäristöjen kuntouttava käyttö tarjoaa elämyksellisyyden ohella työtä ja toimintaa erilaisten taitojen harjoittamiseen. Terapeuttisessa ja sosiaalisessa puutarhatoiminnassa on kysymys elvyttävien ja voimaannuttavien kokemusten tuottamisesta luontoavusteisesti. Ekopsykologia muodostaa keskeisen perustan kaikelle Green Care -toiminnalle. Ekopsykologisessa ajattelutavassa ihminen nähdään osana muuta luontoa, jolloin myös ihmisen ja luonnon hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Green Care Finland ry. on julkaissut Green Care toiminnan eettiset ohjeet ja työkirjan laadunhallintaan. Tutustu Green Care Finland ry.:n sivuihin Luontohoivaa: terapian ja kuntoutuksen tarpeisiin suunnattuja luonto- ja eläinavusteisia palveluja, jotka tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa. Luontovoimaa: ennalta ehkäiseviä ja terveyttä tukevia hyvinvointipalveluita, kuten luontolähtöiset työhyvinvointipalvelut, muut hyvinvointipalvelut, sekä harrastus-, kasvatus- ja virkistyspalvelut. 7

8 Utajärvi Koko kunnalle vihreää hyvinvointia Kun kuntalaisilta kysytään, he haluavat ympärilleen vihreyttä, kauneutta ja toimivuutta. Näin myös Utajärvellä, missä kuntalaiset saivat osallistua suunnitellun Hyvinvointiraitin ideointiin. Raitille on tulossa kukkaistutuksia, levähdys- ja leikkipaikkoja sekä vihreitä keitaita. Green Care -ajattelua voidaan soveltaa isossakin mittakaavassa ja kuntalaisia osallistaen, minkä osoittaa Utajärven kunnan esimerkki. Kirkonkylän halki kulkee raitti, jonka varrella sijaitsee suurin osa kunnallisista palveluista. Tästä väylästä on syntymässä Hyvinvointiraitti. Hyvinvointiraitin varrella sijaitsevat muun muassa, palvelukeskus Suvituuli, Hyvinvointitalona tunnettu järjestöjen ja kuntouttavan toiminnan keskus, koulu, liikuntapuisto ja päiväkoti. Aluetta halutaan uudistaa Green Care -hengessä, jotta se elähdyttäisi, inspiroisi ja tarjoaisi elämyksiä sadoille palvelujen käyttäjille. Utajärvellä pidettävien Hyvinvointimessujen yhteydessä ihmisillä oli mahdollisuus kertoa ja piirtää karttapohjalle, mitä he haluaisivat Hyvinvointiraitin varrelle. Piirros esiteltiin kunnanhallitukselle ja eri toimikunnille, kertoo Utajärven hyvinvointivastaava Hannele Karhu. Maisemasuunnittelun opiskelija Tarja Karjalainen toteuttaa Hyvinvointiraitin lopullisen vihersuunnitelman opinnäytetyönään. Suunnitelmassa otetaan huomioon kuntalaisten esittämät toiveet. 8

9 9

10 Utajärvi 10

11 Paljon on jo saatu aikaan! Toukokuussa 2013 Utajärvellä järjestettiin työpaja puutarhaterapiasta. Vanhukset saivat istuttaa kotoisia pelakuita, ja mielenterveyskuntoutujat voimaantuivat aistikimppuja sitoen. Kesäkuussa 2013 järjestettiin istutuspäivä, jolloin eri yhdistykset ja päiväkodit saivat luoda oman istutuksensa laatikkoon. Istutuslaatikoihin saatiin puutavara lahjoituksena, ja ne nikkaroitiin kuntouttavana työtoimintana. Leikkimielisen kilpailun ideana oli, että kesän ollessa kukkeimmillaan palkitaan kauneimman istutuksen aikaansaanut yhteisö. Istutustalkoot toteutettiin myös seuraavana kesänä. Mielenterveyskuntoutujien kanssa rakennettiin hyönteishotelleja, ja läheiselle laitumelle tuotiin lampaita ilahduttamaan asukkaita. Kaverikoira vieraili Suvituuli-palvelutalon hoivaosastolla piristämässä ikäihmisiä. Yleisötilaisuudessa puhuttiin luonnonmukaisesta puutarhanhoidosta ja permakulttuurista, ja siellä opeteltiin myös valmistamaan perhosbaari omaan puutarhaan. Lukukoira on vieraillut useita kertoja Utajärven koulussa pienten koululaisten luona. Lukukoirasta ovat innoissaan paitsi oppilaat, myös heidän opettajansa lukukoirasta on suurta hyötyä lukutaidon harjoittamisessa! 11

12 Kotikartano Luontoa sisälle ja pihalle Ylivieskan Kotikartanossa luonto elvyttää ikäihmisiä, omaisia ja hoitajia. Asumisja palveluyksikön ympäristöön puuhataan luontoelementtejä, jotka tekevät pihasta esteettisemmän ja toiminnallisemman. Yhdessä ideoimalla saadaan aikaan paljon hyvää palvelutalon asukkaiden piristämiseksi ja aktivoimiseksi. Kotikartanon hoitaja Irma Eros osallistui Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen seminaariin luontolähtöisistä menetelmistä vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi, ja innostui. Hän tartutti Green Care -innostuksen myös hoivakodin johtajaan, Marja Päivärintaan. Kotikartanon vanhusten ja vammaisten hoiva- ja asumisyksikön punatiiliset rakennukset ovat viihtyisät, mutta piha kaipaa kohennusta, Päivärinta sanoo. Kotikartanossa järjestettiin ideointitilaisuus, jossa asukkaat, yhteisöt ja yritykset suunnittelivat parannuksia pihalle. Tavoitteena on esteetön, elvyttävä ja luonnonläheinen piha. Paikallinen Leader-toimintaryhmä tuki hanketta rahallisesti, ja talkoilla toteutettiin useita ideoita. Pihalle rakennettiin istutuslaatikoita ja taimia istutettiin yhdessä vanhusten kanssa. Linnunpönttöön asennettiin lahjoituksena saatu infrapunakamera, ja asukkaat voivat seurata lintuperheen elämää sisätiloista käsin. Marja Päivärinta ja kehitysvammaisten asumispalveluyksikön esimies Helena Kinnunen puuhasivat pihalle kanahäkin kanoineen. Asukkaat tykkäävät seurata kanojen touhuamista ja ruokkia niitä. Työ jatkuu, sillä pian Kotikartanoon valmistuu opinnäytetyönä pihasuunnitelma kuntouttavalle, elvyttävälle viheralueelle. 12

13 Vihreä lisää viihtyvyyttä Asumis- ja palveluyksiköiden asukkaille voidaan tuoda palanen luontoa sisätiloihin, mikäli ulospääseminen on hankalaa. Jo ikkunasta avautuva luontomaisema ja lintujen ruokintalauta ikkunan läheisyydessä antavat luontoelämyksiä vanhuksille. Lintulajien tunnistaminen on hyvää aivojumppaa, ja lintujen ruokailua on mukava seurata. Viherkasvit ja kukat sisätiloissa lisäävät viihtyvyyttä. Niiden kasteleminen ja hoitaminen on monelle vanhukselle tuttua, mielekästä puuhaa. Kukka-asetelmien tekeminen ja kivien, soran ja sammalen ja muiden luonnonmateriaalien käyttö asetelmien teossa on luovaa ja luonnollista. Pienen vesiputouksen lirinä on rauhoittavaa. Sisätiloihin sopivia vesiaiheita on saatavilla monista sisustusliikkeistä. Luontokuva tai -tapetti seinällä ja linnunlaulun tai veden äänien kuuntelu äänitteiltä tuovat luontoa lähelle myös vuodepotilaille. 13

14 Ohukainen Lampailta lämpöä ja empatiaa Maatilayrittäjän ei tarvitse olla sosiaali- ja terveystyön ammattilainen voidakseen harjoittaa Green Care -yritystoimintaa. Lammas- tai hevostila tarjoaa puitteet eläinavusteiseen toimintaan, ja yhteistyötä voidaan tehdä kuntien tai yksityisten mielenterveystyön ammattilaisten kanssa. Kempeleen Sarkkirannassa laiduntaa lauma suomenlampaita, joille on maisemanhoitotöiden lisäksi tullut uusia tehtäviä terapialampaina. Lammastilan omistajat Jari ja Johanna Ohukainen ovat innostuneet Green Care -ajatuksista ja etsivät yhteistyökumppaneita eläinavusteiseen toimintaan. Aloitimme yhteistyön lasten ja nuorten terapiaryhmän kanssa tänä syksynä. Lapset käyvät hoitamassa lampaita kerran viikossa, Jari Ohukainen sanoo. Lapsiryhmää ohjaa oma terapeutti, ja Ohukaisen rooli on toimia hänen työparinaan. Lampaiden silittely ja ruokkiminen riittävät ohjelmaksi. Ohukainen kertoo lapsille lammastilan töistä ja toimista. Vierailujen vaikutukset lapsiin ovat olleet yllättävänkin myönteisiä. Arkakin lapsi saattaa jutella lampaille kuin vanhoille ystäville jo parin vierailun jälkeen. Myös mielenterveyskuntoutujien ryhmiä on vieraillut tilallamme, ja palaute on ollut positiivista. On hellyttävää nähdä aikuisen ihmisen koskettavan lammasta ensimmäistä kertaa elämässään. 14

15 Monenlaista karvaterapiaa Terapiaeläin voi murtaa jään terapeutin ja asiakkaan väliltä sekä auttaa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen synnyssä. Eläimen kautta asiakas voi tunnistaa omia tunteitaan ja ajatuksiaan, ja niitä voidaan käsitellä terapian aikana. Monenlaiset ja -kokoiset eläimet sopivat eläinavusteiseen toimintaan. Rauhallisen eläimen silittäminen rentouttaa ahdistuneita ja masentuneita asiakkaita. Levottomille lapsille sopii leikkiminen vilkkaan koiran tai kissan kanssa. Lammas on turvallisen kokoinen, sosiaalinen ja ystävällinen eläin. Hevosten kanssa toimiessa syntyy voimakas osaamisen kokemus, kun asiakas pystyy käsittelemään isoa eläintä. Kaikenlaisten eläinten ruokkiminen on antoisaa, koska silloin ihmi- nen tuottaa mielihyvää toiselle elävälle olennolle ja tuntee itsensä tärkeäksi. 15

16 Mimmin terapia Eläimet ja luonto auttavat Mimmin terapiassa Luontoympäristön ja eläinten myönteinen vaikutus ihmisen henkiseen hyvinvointiin on todettu monissa tutkimuksissa. Muhoslaisessa Mimmin Terapia Oy:ssä luontoa ja eläimiä käytetään terapian tukena Green Care -ajatusten mukaisesti: tavoitteellisesti, vastuullisesti ja ammattimaisesti. Ekopsykologiset periaatteet ja ratkaisukeskeisyys luonnehtivat Mimmin Terapia Oy:n toimintamalleja. Kaikki toimintamme pohjautuu tavallisen, luonnonläheisen arjen ja ihmisenä olemisen arvostamiseen, sanoo Kati Väisänen Mimmin Terapiasta. Tarjoamme psykoterapiaa, toimintaterapiaa ja työnohjausta luonto- ja eläinavusteisin menetelmin, Väisänen luettelee. Asiakkaina on etupäässä lapsia ja nuoria sekä nuoria aikuisia. Meillä on pitkä kokemus luonnon hyödyntämisestä terapiassa. Eläin on terapiassa mukana, jos se on tarkoituksenmukaista. Yritys on saanut nimensä pohjanpystykorvani Mimmin mukaan, Väisänen hymyilee. Yksilöterapioiden lisäksi yrityksellä on asiakkaina ryhmiä, jotka vierailevat lampolassa tai hevostilalla. Luontoympäristö toimii usein parhaana mahdollisena kuntoutusympäristönä tunne-elämän vaikeuksista kärsiville. Yhdelle mieluisin paikka on syvä metsän siimes, toiselle ranta tai niityn reuna. Vein kerran asiakkaani sienimetsään. Hänelle oli suuri askel päästä ulos kotoa, turvallisesti terapeutin kanssa. Puhumme asiakkaiden kanssa luonnosta ja sen merkityksestä ihmiselle. 16

17 Luonto hoitaa Nykyään on jo runsaasti tarjolla tutkimustietoa luonnossa oleskelun hyvää tekevistä vaikutuksista. Niitä ovat rauhoittuminen, keskittymiskyvyn elpyminen, stressireaktioista palautuminen, havaitseminen ja läsnäolo, mielialojen parantuminen ja luonnossa tapahtuva aktivoituminen. Ihminen hakeutuu luonnon keskelle rauhoittuakseen ja elpyäkseen stressistä. Omaehtoisen luontoon hakeutumisen rinnalla luontoa voidaan hyödyntää tavoitteellisesti terapiassa tai virkistyspalvelutuotteena. Luontolähtöisten menetelmien ehkä tunnetuin harjoite on mielipaikkaharjoitus, jossa asiakas hakeutuu luonnossa paikkaan, jossa hänellä on erityisen hyvä olla juuri sillä hetkellä. Ihminen voi mielipaikassaan miettiä, miksi hän hakeutui juuri siihen kohtaan. Onko suojaisa kuusen syli turvapaikka liian kiireisessä elämässä? Vai hakeeko hän avarasta, tuulisesta paikasta itselleen tilaa hengittää? 17

18 Arolan tila Levähdyspaikka maaseudulla Tilavan vanhan pirtin hirsiseinät huokuvat mennyttä aikaa, keinutuolissa istuvan vanhuksen sylissä kehrää kissa, ikkunoista avautuu kaunis maalaismaisema. Puutarhassa asiakas poimii viinimarjoja tilan emännän kanssa. Voisiko ihanampia puitteita kuvitella ikäihmisten perhehoitoon? Arolan tila Haapavedellä toimii lyhytaikaisena perhehoitopaikkana yksin asuville vanhuksille sekä omaishoidettaville hoitajien lomien aikana. Viikosta kahteen kestävän hoitojakson aikana ikäihmiset saavat ulkoilla ja osallistua tilan töihin vointinsa ja halunsa mukaan. Luonto, perinneympäristö ja toimintakyvyn edistäminen ovat yrityksemme johtoajatuksia, sanovat Merja ja Juha Laitala, Arolan tilan isäntäpariskunta. Ympäröivä luonto ja vanhan maatilan perinteinen miljöö aktivoivat vanhuksia liikkumaan ja touhuamaan. Vanhukset seuraavat mielellään koiran, kissojen ja kanojen touhuja. Istutamme taimia, poimimme marjoja, keräämme tuoreet kanamunat pesistä ja nostamme perunoita. Käymme kalastamassa, sienimetsässä ja marjastamassa, ja laitamme ruokaa luonnon antimista, Laitalat kuvailevat. Tilan eläimet tarjoavat vanhuksille karvaista terapiaa. Noppa-kissa hyppää vanhuksen syliin silitettäväksi. Suomenpystykorva Milla nauttii, kun rapsuttajia riittää. Villi luonto levittäytyy ihasteltavaksi ikkunoista. Kurkiparvi pysähtyy muuttomatkallaan läheiselle pellolle, ja iltahämärissä saattaa nähdä pellonreunassa laiduntavan metsäkauriin. sites./google.com/site/karhukankaanarola/ 18

19 Kuntouttavaa maatilatoimintaa Muualla Euroopassa maatilojen kuntouttava toiminta on hyvin yleistä. Englanninkielisissä maissa käytetään käsitteitä Social farming ja Care farms. Julkisilla ja lahjoitusvaroilla rahoitetuilla maatiloilla tarjotaan kuntouttavaa työtä erityisryhmille. Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen opintomatkalla Iso-Britanniassa tutustuttiin maatilaan, jossa autistiset ja Aspergerin syndroomasta kärsivät ihmiset käyvät töissä. Heillä on omat, sopivasti mitoitetut vastuunsa maatilan töistä. Työtehtävät päätetään yhdessä, mikä lisää sitoutumista työhön. Säännöllisesti toistuvat työtehtävät tuottavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Asiakkaat voivat asua tilalla tai käydä siellä päivätöissä. Maatila tarjoaa rauhallisen, kauniin ympäristön myös monenlaisille hoivayrityksille. Tällaisessa paikassa asuminen on kodinomaista ja inhimillistä. 19

20 Taukokangas Vihreitä ajatuksia hyvinvointikeskukseen Taukokankaan hyvinvointipalvelukeskus Oulaisissa tarjoaa hoito- ja asumispalveluja, kuntoutusta ja muita hyvinvointipalveluja kaikenikäisille. Nyt Taukokankaalla mietitään, miten piha-alueista saataisiin mahdollisimman viihtyisiä ja toiminnallisia. Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen ja henkilökunnan yhteistyönä ideoitiin Green Care -näkökulmia Taukokankaan piha-alueille. Näitä ajatuksia Taukokankaalla lähdettiin toteuttamaan heti samana kesänä. Sisäpihoille tehtiin kukkaistutuksia, ja sinne tuotiin pihakalusteita, päivänvarjoja, katoksia, suihkulähteitä ja vanhoja esineitä kuten maitopääläreitä. Uudistukset ovat aktivoineet asukkaita ja vanhukset lähtevät ulkoilemaan mieluummin kuin ennen. Kesällä 2015 on luvassa lisää parannuksia. Piha-alueille tehdään toiminnallisia, eri aisteja stimuloivia kulkureittejä. Polkujen pinnoitteena käytetään vaihtelevasti kiviä, soraa, hiekkaa ja pitkospuita, jotta jalat saavat erilaisia aistimuksia ja tasapaino saa harjoitusta. Levähtämiseen kutsuville paikoille kulkureittien varteen sijoitetaan erivärisiä penkkejä. Piha-alueen kalusteet ja istutusalustat suunnitellaan ja tehdään kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kanssa. Pihakodan läheisyyteen on suunnitteilla soiva metsä: metsikköön tuodaan jätti-instrumentteja, esimerkiksi kannel ja muita soittimia, joita asiakkaat voivat soittaa. 20

21 Viherympäristö kaikille aisteille Kaunis ja yllätyksellinen viherympäristö stimuloi monia aisteja. Istutusten, kukkien ja lehtien muodot ja värit tuottavat esteettistä mielihyvää. Tuoksuvat kasvit hivelevät hajuaistia, ja kasvien erilaisia tekstuureja voi tunnustella sormin. Viileä nurmikko, karhea sora ja auringon lämmittämä puu tuntuvat erilaisilta paljaiden varpaiden alla. Tuulisella säällä voi kuunnella, miten eri tavalla lehti- ja havupuut kuiskivat. Pensaan alta kurkistava patsas herättää mielikuvituksen. Puron solinaan voi keskittyä kivelle istahtaen, ja samalla tarkkailla linnunpöntön asukkaiden arkitouhuja. Saattaapa pörröinen oravan häntäkin vilahtaa puitten lomassa. Pihoja ja viherympäristöjä voi suunnitella monella tavalla. Miksei niin, että siellä rauhoittuu, nauttii ja voimaantuu? Luonnon monimuotoisuutta ja elementtejä voi suojella puutarhasuunnittelussa. Luonnonmukainen ja vaihteleva puutarha on paras niin eläimille kuin ihmisillekin. 21

22 Vastaanottokeskus Puutarhasta mielekkyyttä ja tekemistä turvapaikanhakijoille Oulun vastaanottokeskuksen henkilökunta miettii jatkuvasti aktivoivia toimia turvapaikanhakijoille, joilla aika käy pitkäksi turvapaikkapäätöstä odottaessa. Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen kanssa syntyi ajatus vastaanottokeskuksen piha-alueen kaunistamisesta istutuksin yhdessä asukkaiden kanssa. Oulun vastaanottokeskuksen karu piha-alue haluttiin muuttaa viihtyisämmäksi, ja samalla järjestää asukkaille mielekästä toimintaa. Yhteistyötä tehtiin Oulun vastaanottokeskuksen, Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen ja Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikön kesken. Ajatuksena oli aktivoida asiakkaat innostumaan ja osallistumaan tekemiseen yhdessä ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Materiaalit piha-alueen kunnostukseen hankittiin lahjoituksina. Oulun puutarhayhdistys kanavoi tempaukseen yksityisten ihmisten lahjoittamat 400 perennaa ja puuvartista kasvia sekä kuutioittain multaa. Myös puutavaraa saatiin lahjoituksena, ja siitä vastaanottokeskuksen asiakkaat ja ohjaajat rakensivat kohotetut kasvilavat, joihin suunniteltiin istutuksia. Istutuspäivänä töihin tarttuivat asukkaat, ohjaajat ja OAMK:n maisemasuunnittelun opiskelijat opettajansa johdolla. Asukkaiden joukosta löytyi myös kotimaassaan vuosia puutarhurina työskennellyt mies. Istutuksista saatiin mielihyvää ja syötävää koko kasvukauden ajaksi. 22

23 Puutarhaterapia sopii kaikille Jokainen kotipuutarhuri tietää, miten nautinnollista on työntää kädet multaan ja istuttaa taimia unelmoiden samalla kukkapaljoudesta tai syötävästä sadosta. Tiedetään, että puutarhassa työskentely kuntouttaa, virkistää ja rauhoittaa. Puutarhaterapia perustuu tähän iloon käsillä tekemisestä ja kasvun ihmeestä. Puutarhaterapiassa asiakas osallistuu toimintaan moniaistillisesti. Fyysinen aktiivisuus ylläpitää osallistujan toimintakykyä, ja kasvit lisäävät osallistujan myönteisiä tunteita ja onnistumisen iloa. Kasvun seuraaminen on kiehtovaa. Pieni taimi vankistuu, ryöpsähtää kasvuun ja eräänä keskikesän päivänä se on täynnä nuppuja. Kukinnan tai sadon odotus palkitaan. Joskus olosuhteet yllättävät, eivätkä aina myönteisesti. Myös nämä kokemukset ovat tärkeitä, sillä ne auttavat sietämään pettymyksiä. Puutarhaterapiassa tärkeintä ei ole huippusato, vaan tekemisen onni ja kasvien hoitava vaikutus. 23

24 Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeessa toteutettua Työpajoja lapsille Lapset ovat luonnostaan kiinnostuneita ympäristöstä, ja luonnosta voi nauttia leikkipuiston liepeilläkin! Luonnostaan hyvinvoiva-hankkeessa järjestettiin lapsille kaksi työpajaa Ainolan puistossa Oulun päivien yhteydessä. Ötökkäjahdissa lapset etsivät puistosta purkkiin ötökän, jota sitten tutkittiin luupin läpi. Lasten kanssa pohdittiin ötököiden elämää ja niiden merkitystä luonnon kiertokulussa. Lopuksi ötökät vapautettiin luontoon. Kummalliset kasvit -työpajassa lapset tutustuivat Oulun kaupungin kasvihuoneessa eriskummallisiin kasveihin. Lapset etsivät aarrekartan avulla mitä kummallisimpia kasveja, ja lopussa odotti palkinto aarrearkussa. Tajunnan virrasta tähtituotteeksi Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeessa pyrittiin vauhdittamaan Green Care -ajatuksiin perustuvaa yritystoimintaa järjestämällä tuotteistamisen seminaari yhteistyössä kahden muun hankkeen kanssa. Seminaarissa keskusteltiin Green Care -palvelujen tuotteistamisesta asiakaslähtöisesti, ja pohdittiin tuotteiden palvelupolkua, palvelumuotoilua ja markkinointia. Työpajoissa osallistujat saivat purkaa olemassa olevien tuotteiden palvelupolut alkutekijöihinsä. Näin saatiin näppituntuma ja syvä ymmärrys palvelutuotannon kriittisiin kohtiin. 24

25 Oppia muualta Suomesta ja Iso-Britanniasta Mitä Green Care toimintaa löytyy muualta Suomesta? Entä ulkomailta? Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeessa järjestettiin kolme opintomatkaa kaksi kotimaahan, yksi Iso-Britanniaan. Ensimmäisellä kotimaan opintomatkalla vierailtiin muun muassa Jyrskynvirran tilalla Sonkajärvellä ja Koiramäen perhekodilla Reisjärvellä. Toinen opintomatka suuntautui Juankosken Hoiva Oy:n kahteen hoivayksikköön, jotka sijaitsevat Nurmeksessa ja Muuruvedellä. Kaikissa näissä kohteissa on edistyksellisesti toteutettu erilaisia hoivapalveluja luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä hyödyntäen. Iso-Britannian opintomatkalla tutustuttiin kahteen kuntouttavaa maatilatoimintaa järjestävään maatilaan: Farm Ability -maatilaan Wythamissa lähellä Oxfordin kaupunkia ja Pennyhooks Farmiin Shrivenhamissa. Tiloilla työskentelee autistisia henkilöitä ja oppimisvaikeuksista kärsiviä maatilan töissä. Lisäksi vierailtiin Horses Helping People -hevostilalla, missä harjoitetaan hevosavusteista terapiaa. Pohjois-Pohjanmaan Green Care -ryhmä Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen vetäjä kokosi Green Care -ryhmän Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjistä, yrittäjiksi aikovista, opiskelijoista ja muista Green Care -asioista kiinnostuneita. Ryhmän tarkoitus oli edistää palvelujen tuottamista ja tuotteistamista sekä avata mahdollisuuksia yhteistyöhön yritystoiminnassa. Green Care -ryhmän kokoontumiset ovat olleet kaikille avoimia. Ryhmä on kokoontunut hankkeen aikana kolmesti eri teemojen tiimoilta, ja ryhmäläisiä on ollut mukana hankkeen muissa tilaisuuksissa ja opintomatkoilla. 25

26 Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeessa toteutettua Aistikimpputyöpaja Värit ja muodot, valot ja varjot, terälehtien silkkisyyden ja oksien karheuden vaihtelu aistikimpun tekeminen elvyttää kaikkia aisteja ja ruokkii mielikuvitusta. Lumoutuminen ja flow-tila elvyttävät ja toimivat voiman lähteenä. Yksi hankkeen aistikimpputyöpajoista järjestettiin Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen yksikössä. Osallistujat kokosivat erilaisista luonnonmateriaaleista ja kukista mieleisensä kimpun. Rahisevista kaisloista, vihreistä lehdistä, ruusuista ja risuista muotoutui huikeita asetelmia. Sen jälkeen pohdittiin ajatuksia ja tuntemuksia, mitä kimppujen tekeminen oli herätellyt. Eläimet yhteistyökumppanina Hevoset, koirat ja lampaat olivat pääosassa Muhoksella järjestetyssä seminaarissa, joka järjestettiin yhteistyössä ProAgrian kanssa. Tilaisuudessa puhuivat lasten psykiatrian erikoislääkäri Kaija Ikäheimo, jonka koirat ovat mukana terapiatyössä, sekä Hali-Koira -yrittäjä Maarit Haapasaari, joka toimii Suomen Karvakaverit ry:n koordinaattorina. Satu Kumpulainen Isokummun lammastilalta kertoi lampaiden toiminnasta terapiaeläiminä, ja ratsastus- ja toimintaterapeutti Jutta Pekkala Alarmi Stables-yrityksestä kertoi kahden hevosensa matkasta terapiahevosiksi. Mari Louhi-Lehtiö puhui EASEL-toiminnasta (Equine Assisted Social Emotional Learning) eli hevosavusteisesta toiminnasta ja sen ammattitaitoisesta liittämisestä hyvinvointipalveluihin. EASEL:n tavoitteena on parantaa itsetuntemusta, itsehallintaa, mentalisaatio- ja empatiakykyä sekä päätösten tekokykyä. Tilaisuuden jälkeen Suomen Karvakaverit ry järjesti testin kaverikoiratoimintaan mukaan pyrkiville koirille ja heidän omistajilleen. Testissä arvioitiin koiran sopivuutta esimerkiksi vanhusten tai kehitysvammaisten luona vierailemiseen. 26

27 Lähteet ja lisätietoa Green Care Finland ry. Patrik Grahn ja Åsa Ottosson: Alnarpsmetoden trädgårdsterapi. Bonnier Existens Hilkka Jankkila (toim.): Green Care hyvinvointia pohjoisen luonnosta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kasvunvara Työkaluja parempaan palveluun. Sitra ja ProAgria Keskusten liitto Minna Komulainen (toim.): Maiseman tarina, opas maisemapalveluiden luomiseen. Sitra ja Maa- ja kotitalousnaisten keskus Luonto hyvinvoinnin lähteenä suomalainen Green Care. VoiMaa hanke (VoiMaa).pdf Johanna Hirvonen ja Teija Skyttä (toim.): Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut, opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen. Mikkelin ammattikorkeakoulu Kalervo Nikkilä: Puutarhaterapiaopas. Kehitys Oy Erja Rappe, Leena Linden ja Taina Koivunen: Puisto, puutarha ja hyvinvointi. Viherympäristöliitto Kirsi Salonen: Mielen luonto. Green Spot Tuomo Salovuori: Luonto kuntoutumisen tukena. Mediapinta Tuomo Salovuori: Vihreyden keskellä levon ja virkistyksen puutarhat. Kirjapaja Katriina Soini, Katja Ilmarinen, Anja Yli-Viikari ja Anna Kirveennummi: Green Care sosiaalisena innovaationa suomalaisessa palvelujärjestelmässä https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/mita/ Soini_Yhteiskuntapolitiikka.pdf Riitta Wahlström: Eheyttävä luonto. Michael kirjat Anja Yli-Viikari: Luonnon vaikutukset hyvinvointiin. MTT/Careva-hanke https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/ hankkeet/greencare/mita/vaikuttavuus/sitra3_0.pdf Lisäksi löytyy monia Suomessa tai muissa maissa tehtyjä tutkimuksia, julkaisuja ja opinnäytetöitä aiheesta. Kirsi Salonen: Mieli ja maisemat. Edita

28 Tämän julkaisun on tuottanut Luonnostaan hyvinvoiva hanke, Euroopan unionin maaseuturahaston rahoittama elinkeinojen kehittämishanke. Hankkeessa edistettiin Green Care -toimintatapojen leviämistä Pohjois-Pohjanmaan yrityksiin ja yhteisöihin yhteistyöverkoston ja erilaisten teemapäivien sekä työpajojen avulla. Tämä julkaisu löytyy myös:

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141 Maa- ja elintarviketalous 141 Green Care terveyttä ja hyvinvointia maatilalta Anja Yli-Viikari, Taina Lilja, Katariina Heikkilä, Anna Kirveennummi, Tapani Kivinen, Ulla Partanen, Leena Rantamäki-Lahtinen

Lisätiedot

Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio,

Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio, Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa Kati Vapalahti, Ritva Mynttinen, Seija Nissinen, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio, Leena Uosukainen 2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 2 Sisältö 1. KARTOITUKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

Yhteisöllisyyteen ikääntyvien parissa

Yhteisöllisyyteen ikääntyvien parissa Yhteisöllisyyteen ikääntyvien parissa Eläinten ja luonnon avulla Paula Jakonen ja Raija-Leena Löövi Kehitystyö Kehitystyö Päivämäärä SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Ympäristö... 1 Miksi, historiaa... 1

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä

Lisätiedot

Vierumäen kylään saatiin kahdelle

Vierumäen kylään saatiin kahdelle TEEMA Väylä valaistiin Vierumäellä Heinolan kaupunki rahoitti kevytväylän lamput. Vierumäellä on pitkäjänteinen työ tuottanut tulosta. Kyläläisten aktiivisuuden ansiosta Heinolan kaupunki rahoitti lamput

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Mennään jo, luonto kutsuu meitä!

Mennään jo, luonto kutsuu meitä! Mennään jo, luonto kutsuu meitä! Hyvän mielen retkireppu ohjauksen välineeksi Hannele Tokola Veera Hämäläinen Opinnäytetyö Syyskuu 2014 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA

GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA Eeva Huitula S610SA GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) Marraskuu 2011 Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

Lomakoti Ilonpisara r.y:n jäsen- ja asiakaslehti 2015

Lomakoti Ilonpisara r.y:n jäsen- ja asiakaslehti 2015 Lomakoti Ilonpisara r.y:n jäsen- ja asiakaslehti 2015 TERVETULOA ILONPISARAAN VUONNA 2015 LOMAKOTI ILONPISARA omatoimisuus. Nämä ovat asioita, jotka ovat mukana Ilonpisaran jokapäiväisessä elämässä ja

Lisätiedot

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys 7. 2012 Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä Teema: mielenterveys Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Minimaalit

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa Setlementti 2 2 0 1 5 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa s i s Ä l T ö 2 2 0 1 5 04

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Maiseman tarina OPA S MAISEMA- PALVELUIDEN LUOMISEEN. toim. Minna Komulainen MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS

Maiseman tarina OPA S MAISEMA- PALVELUIDEN LUOMISEEN. toim. Minna Komulainen MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS Maiseman tarina toim. Minna Komulainen OPA S MAISEMA- PALVELUIDEN LUOMISEEN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS 2 3 Maiseman tarina OPAS MAISEMAPALVELUIDEN LUOMISEEN Sisältö Teksti Minna Komulainen, ellei

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Hilkka Niskala & Päivi Nurkkala ANNA METSÄN HOUKUTTAA, ANNA POLUN VIEDÄ. Suunnitelma esteettömästä luontopolusta Ruukin Mäkelänkankaalle.

Hilkka Niskala & Päivi Nurkkala ANNA METSÄN HOUKUTTAA, ANNA POLUN VIEDÄ. Suunnitelma esteettömästä luontopolusta Ruukin Mäkelänkankaalle. Hilkka Niskala & Päivi Nurkkala ANNA METSÄN HOUKUTTAA, ANNA POLUN VIEDÄ. Suunnitelma esteettömästä luontopolusta Ruukin Mäkelänkankaalle. Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Rajoja ylittävää vuoropuhelua. Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot Oy

Rajoja ylittävää vuoropuhelua. Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot Oy Setlementti 3 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Rajoja ylittävää vuoropuhelua Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Jäsenprintti 1/2015 Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua Syysrasteille!

Jäsenprintti 1/2015 Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua Syysrasteille! Sininauhaliiton Jäsenprintti 1/2015 Mikko Paartola / Vastavalo Opintomatkalla Englannissa Sosiaalinen media on luonteva osa järjestön viestintää Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot