LUONNOSTAAN HYVINVOIVA. Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOSTAAN HYVINVOIVA. Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla"

Transkriptio

1 LUONNOSTAAN HYVINVOIVA Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla 1

2 Luonnostaan hyvinvoiva hankkeessa ovat työskennelleet: Projektipäällikkö Miia Latvala, PSK-Aikuisopisto Projektisuunnittelija Outi Ruokamo, PSK-Aikuisopisto Asiantuntija Tarja Niskanen, PSK-Aikuisopisto Projektitiimi Lukuisat yhteistyökumppanit Julkaisun työstänyt työryhmä: Miia Latvala Satu Räsänen Tarja Takala-Hotti ISBN (nid.) ISBN (PDF) PEFC/ Tekstit: Satu Räsänen Kuvat: Miia Latvala, Tarja Takala-Hotti, Tarja Karjalainen, Merja Laitala, Juha Laitala, Kati Väisänen, Pirita Kivimäki, Iida Vitikka ja Satu Räsänen Taitto: Mainostoimisto Plusmark Paino: Erweko Oy Oulu

3 Luonnosta hoivaa ja voimaa Green Care eli luontolähtöiset hyvinvointimenetelmät ovat luontoon liittyviä menetelmiä, joilla edistetään ja ylläpidetään ihmisen hyvinvointia. Eläinavusteisuus, luontoavusteisuus, kuntouttava maatilatoiminta ja viherympäristöjen kuntouttava käyttö sisältävät lukuisia menetelmiä, joita voidaan käyttää kuntouttavasti ja ennaltaehkäisevästi lisäämään hyvinvointia. Luonnostaan hyvinvoiva -hanke ( ) on PSK- Aikuisopiston koordinoima ja Euroopan unionin maaseuturahaston rahoittama elinkeinojen kehittämishanke. Hankkeessa edistettiin Green Care -toimintatapojen leviämistä Pohjois-Pohjanmaan yrityksiin ja yhteisöihin yhteistyöverkoston ja erilaisten teemapäivien sekä työpajojen avulla. Luontomenetelmät ovat jo käytössä monissa yrityksissä ja organisaatioissa. Green Care -toimintaympäristöjä ja -tapoja voidaan tarkastella uudella tavalla hoivapalveluissa ja jopa kuntien käytännön toimissa. Tässä julkaisussa kerromme edistyksellisistä Green Care -toiminnan esimerkeistä Pohjois-Pohjanmaalla. Toivon, että tämä julkaisu innoittaa uusia ihmisiä ja yrityksiä Green Care -toiminnan pariin! Oulussa Miia Latvala projektipäällikkö 3

4 Green Care on luontolähtöistä hyvinvointia Green Care on luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään ihmisen hyvinvointia. Hyvinvointia lisäävä vaikutus perustuu luonnon elvyttävään voimaan, kokemuksellisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Green Caren kolme peruselementtiä ovat luonto, toiminta ja yhteisö. Luonto on Green Care -toiminnan ympäristö tai kohde. Luonto voi olla erämainen metsä tai suo, puisto, puutarha, maatila eläimineen tai luontoelementtejä tuotuna sisään laitokseen. Toiminta luonnossa voi olla maiseman ihailemista, meditointia, luonnon ja eläinten tarkkailemista ja havainnointia. Se voi olla myös vaeltamista, kiipeilyä, ratsastusta, eläinten hoitoa tai kukkien poimimista. Yhteisö mahdollistaa yksilön osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen. Yhteisöön kuuluminen voimauttaa, suojelee terveyttä ja tuo hyväksytyksi kokemisen tunteen. Green Care -menetelmät sopivat kaikille ikäryhmille ja monenlaisille kuntoutujaryhmille. Ne tuovat terapeuttisen keskustelun rinnalle toiminnallisuutta ja yhteisöllisiä kokemuksia, sekä tarjoavat mahdollisuuden uudenlaisten ajattelu- ja toimintamallien löytymiseen. Luonnon ja eläinten parissa toimiminen voi helpottaa asiakkaan ja ohjaajan keskinäisen luottamuksen syntymistä ja vahvistaa vuorovaikutussuhdetta sekä nopeuttaa asiakkaan ongelma-alueiden kartoittamisessa. Laitosympäristöissä asuville luontoon liittyvät elementit ja aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän ja osallisuuden tunnetta. Lumoutuminen Arkipäivästä irtaantuminen Paikan ja maiseman ulottuvuuden ja yhtenäisyyden tuntu 4

5 5

6 6

7 Luonto ja eläimet hoivaavat Eläinavusteisuus, luontoavusteisuus, kuntouttava maatilatoiminta ja viherympäristöjen kuntouttava käyttö ovat Green Care -toiminnan menetelmiä. Niitä käytetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti ihmisten hoivaamiseen ja voimaannuttamiseen. Eläinavusteisista menetelmistä tunnetuin on ratsastusterapia. Hoitolaitoksiin tehdään asiakkaita voimaannuttavia vierailuja muun muassa koirien ja kissojen kanssa. Laamaeläinten, vuohien, lampaiden, nautojen ja kanojen käyttö eläinavusteisessa toiminnassa on kasvussa. Luontoavusteisessa toiminnassa pääosassa on luontoympäristö. Oleskelu luonnossa vaikuttaa myönteisesti muun muassa sydämen sykkeeseen, verenpaineeseen, stressihormonin määrään ja lihasten jännittyneisyyteen. Luontoympäristöä voidaan käyttää terapeuttisesti ja kuntouttavasti. Kuntouttavassa maatilatoiminnassa maatilaympäristöjä käytetään monipuolisesti sosiaalisessa kuntoutuksessa. Hoivamaatalous on tunnustettu menetelmä ympäri Eurooppaa. Eläinten hoitaminen ja muut maatilan työt ovat yhteisöllistä tekemistä, joka tukee kuntoutumista. Viherympäristöjen kuntouttava käyttö tarjoaa elämyksellisyyden ohella työtä ja toimintaa erilaisten taitojen harjoittamiseen. Terapeuttisessa ja sosiaalisessa puutarhatoiminnassa on kysymys elvyttävien ja voimaannuttavien kokemusten tuottamisesta luontoavusteisesti. Ekopsykologia muodostaa keskeisen perustan kaikelle Green Care -toiminnalle. Ekopsykologisessa ajattelutavassa ihminen nähdään osana muuta luontoa, jolloin myös ihmisen ja luonnon hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Green Care Finland ry. on julkaissut Green Care toiminnan eettiset ohjeet ja työkirjan laadunhallintaan. Tutustu Green Care Finland ry.:n sivuihin Luontohoivaa: terapian ja kuntoutuksen tarpeisiin suunnattuja luonto- ja eläinavusteisia palveluja, jotka tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa. Luontovoimaa: ennalta ehkäiseviä ja terveyttä tukevia hyvinvointipalveluita, kuten luontolähtöiset työhyvinvointipalvelut, muut hyvinvointipalvelut, sekä harrastus-, kasvatus- ja virkistyspalvelut. 7

8 Utajärvi Koko kunnalle vihreää hyvinvointia Kun kuntalaisilta kysytään, he haluavat ympärilleen vihreyttä, kauneutta ja toimivuutta. Näin myös Utajärvellä, missä kuntalaiset saivat osallistua suunnitellun Hyvinvointiraitin ideointiin. Raitille on tulossa kukkaistutuksia, levähdys- ja leikkipaikkoja sekä vihreitä keitaita. Green Care -ajattelua voidaan soveltaa isossakin mittakaavassa ja kuntalaisia osallistaen, minkä osoittaa Utajärven kunnan esimerkki. Kirkonkylän halki kulkee raitti, jonka varrella sijaitsee suurin osa kunnallisista palveluista. Tästä väylästä on syntymässä Hyvinvointiraitti. Hyvinvointiraitin varrella sijaitsevat muun muassa, palvelukeskus Suvituuli, Hyvinvointitalona tunnettu järjestöjen ja kuntouttavan toiminnan keskus, koulu, liikuntapuisto ja päiväkoti. Aluetta halutaan uudistaa Green Care -hengessä, jotta se elähdyttäisi, inspiroisi ja tarjoaisi elämyksiä sadoille palvelujen käyttäjille. Utajärvellä pidettävien Hyvinvointimessujen yhteydessä ihmisillä oli mahdollisuus kertoa ja piirtää karttapohjalle, mitä he haluaisivat Hyvinvointiraitin varrelle. Piirros esiteltiin kunnanhallitukselle ja eri toimikunnille, kertoo Utajärven hyvinvointivastaava Hannele Karhu. Maisemasuunnittelun opiskelija Tarja Karjalainen toteuttaa Hyvinvointiraitin lopullisen vihersuunnitelman opinnäytetyönään. Suunnitelmassa otetaan huomioon kuntalaisten esittämät toiveet. 8

9 9

10 Utajärvi 10

11 Paljon on jo saatu aikaan! Toukokuussa 2013 Utajärvellä järjestettiin työpaja puutarhaterapiasta. Vanhukset saivat istuttaa kotoisia pelakuita, ja mielenterveyskuntoutujat voimaantuivat aistikimppuja sitoen. Kesäkuussa 2013 järjestettiin istutuspäivä, jolloin eri yhdistykset ja päiväkodit saivat luoda oman istutuksensa laatikkoon. Istutuslaatikoihin saatiin puutavara lahjoituksena, ja ne nikkaroitiin kuntouttavana työtoimintana. Leikkimielisen kilpailun ideana oli, että kesän ollessa kukkeimmillaan palkitaan kauneimman istutuksen aikaansaanut yhteisö. Istutustalkoot toteutettiin myös seuraavana kesänä. Mielenterveyskuntoutujien kanssa rakennettiin hyönteishotelleja, ja läheiselle laitumelle tuotiin lampaita ilahduttamaan asukkaita. Kaverikoira vieraili Suvituuli-palvelutalon hoivaosastolla piristämässä ikäihmisiä. Yleisötilaisuudessa puhuttiin luonnonmukaisesta puutarhanhoidosta ja permakulttuurista, ja siellä opeteltiin myös valmistamaan perhosbaari omaan puutarhaan. Lukukoira on vieraillut useita kertoja Utajärven koulussa pienten koululaisten luona. Lukukoirasta ovat innoissaan paitsi oppilaat, myös heidän opettajansa lukukoirasta on suurta hyötyä lukutaidon harjoittamisessa! 11

12 Kotikartano Luontoa sisälle ja pihalle Ylivieskan Kotikartanossa luonto elvyttää ikäihmisiä, omaisia ja hoitajia. Asumisja palveluyksikön ympäristöön puuhataan luontoelementtejä, jotka tekevät pihasta esteettisemmän ja toiminnallisemman. Yhdessä ideoimalla saadaan aikaan paljon hyvää palvelutalon asukkaiden piristämiseksi ja aktivoimiseksi. Kotikartanon hoitaja Irma Eros osallistui Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen seminaariin luontolähtöisistä menetelmistä vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi, ja innostui. Hän tartutti Green Care -innostuksen myös hoivakodin johtajaan, Marja Päivärintaan. Kotikartanon vanhusten ja vammaisten hoiva- ja asumisyksikön punatiiliset rakennukset ovat viihtyisät, mutta piha kaipaa kohennusta, Päivärinta sanoo. Kotikartanossa järjestettiin ideointitilaisuus, jossa asukkaat, yhteisöt ja yritykset suunnittelivat parannuksia pihalle. Tavoitteena on esteetön, elvyttävä ja luonnonläheinen piha. Paikallinen Leader-toimintaryhmä tuki hanketta rahallisesti, ja talkoilla toteutettiin useita ideoita. Pihalle rakennettiin istutuslaatikoita ja taimia istutettiin yhdessä vanhusten kanssa. Linnunpönttöön asennettiin lahjoituksena saatu infrapunakamera, ja asukkaat voivat seurata lintuperheen elämää sisätiloista käsin. Marja Päivärinta ja kehitysvammaisten asumispalveluyksikön esimies Helena Kinnunen puuhasivat pihalle kanahäkin kanoineen. Asukkaat tykkäävät seurata kanojen touhuamista ja ruokkia niitä. Työ jatkuu, sillä pian Kotikartanoon valmistuu opinnäytetyönä pihasuunnitelma kuntouttavalle, elvyttävälle viheralueelle. 12

13 Vihreä lisää viihtyvyyttä Asumis- ja palveluyksiköiden asukkaille voidaan tuoda palanen luontoa sisätiloihin, mikäli ulospääseminen on hankalaa. Jo ikkunasta avautuva luontomaisema ja lintujen ruokintalauta ikkunan läheisyydessä antavat luontoelämyksiä vanhuksille. Lintulajien tunnistaminen on hyvää aivojumppaa, ja lintujen ruokailua on mukava seurata. Viherkasvit ja kukat sisätiloissa lisäävät viihtyvyyttä. Niiden kasteleminen ja hoitaminen on monelle vanhukselle tuttua, mielekästä puuhaa. Kukka-asetelmien tekeminen ja kivien, soran ja sammalen ja muiden luonnonmateriaalien käyttö asetelmien teossa on luovaa ja luonnollista. Pienen vesiputouksen lirinä on rauhoittavaa. Sisätiloihin sopivia vesiaiheita on saatavilla monista sisustusliikkeistä. Luontokuva tai -tapetti seinällä ja linnunlaulun tai veden äänien kuuntelu äänitteiltä tuovat luontoa lähelle myös vuodepotilaille. 13

14 Ohukainen Lampailta lämpöä ja empatiaa Maatilayrittäjän ei tarvitse olla sosiaali- ja terveystyön ammattilainen voidakseen harjoittaa Green Care -yritystoimintaa. Lammas- tai hevostila tarjoaa puitteet eläinavusteiseen toimintaan, ja yhteistyötä voidaan tehdä kuntien tai yksityisten mielenterveystyön ammattilaisten kanssa. Kempeleen Sarkkirannassa laiduntaa lauma suomenlampaita, joille on maisemanhoitotöiden lisäksi tullut uusia tehtäviä terapialampaina. Lammastilan omistajat Jari ja Johanna Ohukainen ovat innostuneet Green Care -ajatuksista ja etsivät yhteistyökumppaneita eläinavusteiseen toimintaan. Aloitimme yhteistyön lasten ja nuorten terapiaryhmän kanssa tänä syksynä. Lapset käyvät hoitamassa lampaita kerran viikossa, Jari Ohukainen sanoo. Lapsiryhmää ohjaa oma terapeutti, ja Ohukaisen rooli on toimia hänen työparinaan. Lampaiden silittely ja ruokkiminen riittävät ohjelmaksi. Ohukainen kertoo lapsille lammastilan töistä ja toimista. Vierailujen vaikutukset lapsiin ovat olleet yllättävänkin myönteisiä. Arkakin lapsi saattaa jutella lampaille kuin vanhoille ystäville jo parin vierailun jälkeen. Myös mielenterveyskuntoutujien ryhmiä on vieraillut tilallamme, ja palaute on ollut positiivista. On hellyttävää nähdä aikuisen ihmisen koskettavan lammasta ensimmäistä kertaa elämässään. 14

15 Monenlaista karvaterapiaa Terapiaeläin voi murtaa jään terapeutin ja asiakkaan väliltä sekä auttaa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen synnyssä. Eläimen kautta asiakas voi tunnistaa omia tunteitaan ja ajatuksiaan, ja niitä voidaan käsitellä terapian aikana. Monenlaiset ja -kokoiset eläimet sopivat eläinavusteiseen toimintaan. Rauhallisen eläimen silittäminen rentouttaa ahdistuneita ja masentuneita asiakkaita. Levottomille lapsille sopii leikkiminen vilkkaan koiran tai kissan kanssa. Lammas on turvallisen kokoinen, sosiaalinen ja ystävällinen eläin. Hevosten kanssa toimiessa syntyy voimakas osaamisen kokemus, kun asiakas pystyy käsittelemään isoa eläintä. Kaikenlaisten eläinten ruokkiminen on antoisaa, koska silloin ihmi- nen tuottaa mielihyvää toiselle elävälle olennolle ja tuntee itsensä tärkeäksi. 15

16 Mimmin terapia Eläimet ja luonto auttavat Mimmin terapiassa Luontoympäristön ja eläinten myönteinen vaikutus ihmisen henkiseen hyvinvointiin on todettu monissa tutkimuksissa. Muhoslaisessa Mimmin Terapia Oy:ssä luontoa ja eläimiä käytetään terapian tukena Green Care -ajatusten mukaisesti: tavoitteellisesti, vastuullisesti ja ammattimaisesti. Ekopsykologiset periaatteet ja ratkaisukeskeisyys luonnehtivat Mimmin Terapia Oy:n toimintamalleja. Kaikki toimintamme pohjautuu tavallisen, luonnonläheisen arjen ja ihmisenä olemisen arvostamiseen, sanoo Kati Väisänen Mimmin Terapiasta. Tarjoamme psykoterapiaa, toimintaterapiaa ja työnohjausta luonto- ja eläinavusteisin menetelmin, Väisänen luettelee. Asiakkaina on etupäässä lapsia ja nuoria sekä nuoria aikuisia. Meillä on pitkä kokemus luonnon hyödyntämisestä terapiassa. Eläin on terapiassa mukana, jos se on tarkoituksenmukaista. Yritys on saanut nimensä pohjanpystykorvani Mimmin mukaan, Väisänen hymyilee. Yksilöterapioiden lisäksi yrityksellä on asiakkaina ryhmiä, jotka vierailevat lampolassa tai hevostilalla. Luontoympäristö toimii usein parhaana mahdollisena kuntoutusympäristönä tunne-elämän vaikeuksista kärsiville. Yhdelle mieluisin paikka on syvä metsän siimes, toiselle ranta tai niityn reuna. Vein kerran asiakkaani sienimetsään. Hänelle oli suuri askel päästä ulos kotoa, turvallisesti terapeutin kanssa. Puhumme asiakkaiden kanssa luonnosta ja sen merkityksestä ihmiselle. 16

17 Luonto hoitaa Nykyään on jo runsaasti tarjolla tutkimustietoa luonnossa oleskelun hyvää tekevistä vaikutuksista. Niitä ovat rauhoittuminen, keskittymiskyvyn elpyminen, stressireaktioista palautuminen, havaitseminen ja läsnäolo, mielialojen parantuminen ja luonnossa tapahtuva aktivoituminen. Ihminen hakeutuu luonnon keskelle rauhoittuakseen ja elpyäkseen stressistä. Omaehtoisen luontoon hakeutumisen rinnalla luontoa voidaan hyödyntää tavoitteellisesti terapiassa tai virkistyspalvelutuotteena. Luontolähtöisten menetelmien ehkä tunnetuin harjoite on mielipaikkaharjoitus, jossa asiakas hakeutuu luonnossa paikkaan, jossa hänellä on erityisen hyvä olla juuri sillä hetkellä. Ihminen voi mielipaikassaan miettiä, miksi hän hakeutui juuri siihen kohtaan. Onko suojaisa kuusen syli turvapaikka liian kiireisessä elämässä? Vai hakeeko hän avarasta, tuulisesta paikasta itselleen tilaa hengittää? 17

18 Arolan tila Levähdyspaikka maaseudulla Tilavan vanhan pirtin hirsiseinät huokuvat mennyttä aikaa, keinutuolissa istuvan vanhuksen sylissä kehrää kissa, ikkunoista avautuu kaunis maalaismaisema. Puutarhassa asiakas poimii viinimarjoja tilan emännän kanssa. Voisiko ihanampia puitteita kuvitella ikäihmisten perhehoitoon? Arolan tila Haapavedellä toimii lyhytaikaisena perhehoitopaikkana yksin asuville vanhuksille sekä omaishoidettaville hoitajien lomien aikana. Viikosta kahteen kestävän hoitojakson aikana ikäihmiset saavat ulkoilla ja osallistua tilan töihin vointinsa ja halunsa mukaan. Luonto, perinneympäristö ja toimintakyvyn edistäminen ovat yrityksemme johtoajatuksia, sanovat Merja ja Juha Laitala, Arolan tilan isäntäpariskunta. Ympäröivä luonto ja vanhan maatilan perinteinen miljöö aktivoivat vanhuksia liikkumaan ja touhuamaan. Vanhukset seuraavat mielellään koiran, kissojen ja kanojen touhuja. Istutamme taimia, poimimme marjoja, keräämme tuoreet kanamunat pesistä ja nostamme perunoita. Käymme kalastamassa, sienimetsässä ja marjastamassa, ja laitamme ruokaa luonnon antimista, Laitalat kuvailevat. Tilan eläimet tarjoavat vanhuksille karvaista terapiaa. Noppa-kissa hyppää vanhuksen syliin silitettäväksi. Suomenpystykorva Milla nauttii, kun rapsuttajia riittää. Villi luonto levittäytyy ihasteltavaksi ikkunoista. Kurkiparvi pysähtyy muuttomatkallaan läheiselle pellolle, ja iltahämärissä saattaa nähdä pellonreunassa laiduntavan metsäkauriin. sites./google.com/site/karhukankaanarola/ 18

19 Kuntouttavaa maatilatoimintaa Muualla Euroopassa maatilojen kuntouttava toiminta on hyvin yleistä. Englanninkielisissä maissa käytetään käsitteitä Social farming ja Care farms. Julkisilla ja lahjoitusvaroilla rahoitetuilla maatiloilla tarjotaan kuntouttavaa työtä erityisryhmille. Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen opintomatkalla Iso-Britanniassa tutustuttiin maatilaan, jossa autistiset ja Aspergerin syndroomasta kärsivät ihmiset käyvät töissä. Heillä on omat, sopivasti mitoitetut vastuunsa maatilan töistä. Työtehtävät päätetään yhdessä, mikä lisää sitoutumista työhön. Säännöllisesti toistuvat työtehtävät tuottavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Asiakkaat voivat asua tilalla tai käydä siellä päivätöissä. Maatila tarjoaa rauhallisen, kauniin ympäristön myös monenlaisille hoivayrityksille. Tällaisessa paikassa asuminen on kodinomaista ja inhimillistä. 19

20 Taukokangas Vihreitä ajatuksia hyvinvointikeskukseen Taukokankaan hyvinvointipalvelukeskus Oulaisissa tarjoaa hoito- ja asumispalveluja, kuntoutusta ja muita hyvinvointipalveluja kaikenikäisille. Nyt Taukokankaalla mietitään, miten piha-alueista saataisiin mahdollisimman viihtyisiä ja toiminnallisia. Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen ja henkilökunnan yhteistyönä ideoitiin Green Care -näkökulmia Taukokankaan piha-alueille. Näitä ajatuksia Taukokankaalla lähdettiin toteuttamaan heti samana kesänä. Sisäpihoille tehtiin kukkaistutuksia, ja sinne tuotiin pihakalusteita, päivänvarjoja, katoksia, suihkulähteitä ja vanhoja esineitä kuten maitopääläreitä. Uudistukset ovat aktivoineet asukkaita ja vanhukset lähtevät ulkoilemaan mieluummin kuin ennen. Kesällä 2015 on luvassa lisää parannuksia. Piha-alueille tehdään toiminnallisia, eri aisteja stimuloivia kulkureittejä. Polkujen pinnoitteena käytetään vaihtelevasti kiviä, soraa, hiekkaa ja pitkospuita, jotta jalat saavat erilaisia aistimuksia ja tasapaino saa harjoitusta. Levähtämiseen kutsuville paikoille kulkureittien varteen sijoitetaan erivärisiä penkkejä. Piha-alueen kalusteet ja istutusalustat suunnitellaan ja tehdään kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kanssa. Pihakodan läheisyyteen on suunnitteilla soiva metsä: metsikköön tuodaan jätti-instrumentteja, esimerkiksi kannel ja muita soittimia, joita asiakkaat voivat soittaa. 20

21 Viherympäristö kaikille aisteille Kaunis ja yllätyksellinen viherympäristö stimuloi monia aisteja. Istutusten, kukkien ja lehtien muodot ja värit tuottavat esteettistä mielihyvää. Tuoksuvat kasvit hivelevät hajuaistia, ja kasvien erilaisia tekstuureja voi tunnustella sormin. Viileä nurmikko, karhea sora ja auringon lämmittämä puu tuntuvat erilaisilta paljaiden varpaiden alla. Tuulisella säällä voi kuunnella, miten eri tavalla lehti- ja havupuut kuiskivat. Pensaan alta kurkistava patsas herättää mielikuvituksen. Puron solinaan voi keskittyä kivelle istahtaen, ja samalla tarkkailla linnunpöntön asukkaiden arkitouhuja. Saattaapa pörröinen oravan häntäkin vilahtaa puitten lomassa. Pihoja ja viherympäristöjä voi suunnitella monella tavalla. Miksei niin, että siellä rauhoittuu, nauttii ja voimaantuu? Luonnon monimuotoisuutta ja elementtejä voi suojella puutarhasuunnittelussa. Luonnonmukainen ja vaihteleva puutarha on paras niin eläimille kuin ihmisillekin. 21

22 Vastaanottokeskus Puutarhasta mielekkyyttä ja tekemistä turvapaikanhakijoille Oulun vastaanottokeskuksen henkilökunta miettii jatkuvasti aktivoivia toimia turvapaikanhakijoille, joilla aika käy pitkäksi turvapaikkapäätöstä odottaessa. Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen kanssa syntyi ajatus vastaanottokeskuksen piha-alueen kaunistamisesta istutuksin yhdessä asukkaiden kanssa. Oulun vastaanottokeskuksen karu piha-alue haluttiin muuttaa viihtyisämmäksi, ja samalla järjestää asukkaille mielekästä toimintaa. Yhteistyötä tehtiin Oulun vastaanottokeskuksen, Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen ja Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikön kesken. Ajatuksena oli aktivoida asiakkaat innostumaan ja osallistumaan tekemiseen yhdessä ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. Materiaalit piha-alueen kunnostukseen hankittiin lahjoituksina. Oulun puutarhayhdistys kanavoi tempaukseen yksityisten ihmisten lahjoittamat 400 perennaa ja puuvartista kasvia sekä kuutioittain multaa. Myös puutavaraa saatiin lahjoituksena, ja siitä vastaanottokeskuksen asiakkaat ja ohjaajat rakensivat kohotetut kasvilavat, joihin suunniteltiin istutuksia. Istutuspäivänä töihin tarttuivat asukkaat, ohjaajat ja OAMK:n maisemasuunnittelun opiskelijat opettajansa johdolla. Asukkaiden joukosta löytyi myös kotimaassaan vuosia puutarhurina työskennellyt mies. Istutuksista saatiin mielihyvää ja syötävää koko kasvukauden ajaksi. 22

23 Puutarhaterapia sopii kaikille Jokainen kotipuutarhuri tietää, miten nautinnollista on työntää kädet multaan ja istuttaa taimia unelmoiden samalla kukkapaljoudesta tai syötävästä sadosta. Tiedetään, että puutarhassa työskentely kuntouttaa, virkistää ja rauhoittaa. Puutarhaterapia perustuu tähän iloon käsillä tekemisestä ja kasvun ihmeestä. Puutarhaterapiassa asiakas osallistuu toimintaan moniaistillisesti. Fyysinen aktiivisuus ylläpitää osallistujan toimintakykyä, ja kasvit lisäävät osallistujan myönteisiä tunteita ja onnistumisen iloa. Kasvun seuraaminen on kiehtovaa. Pieni taimi vankistuu, ryöpsähtää kasvuun ja eräänä keskikesän päivänä se on täynnä nuppuja. Kukinnan tai sadon odotus palkitaan. Joskus olosuhteet yllättävät, eivätkä aina myönteisesti. Myös nämä kokemukset ovat tärkeitä, sillä ne auttavat sietämään pettymyksiä. Puutarhaterapiassa tärkeintä ei ole huippusato, vaan tekemisen onni ja kasvien hoitava vaikutus. 23

24 Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeessa toteutettua Työpajoja lapsille Lapset ovat luonnostaan kiinnostuneita ympäristöstä, ja luonnosta voi nauttia leikkipuiston liepeilläkin! Luonnostaan hyvinvoiva-hankkeessa järjestettiin lapsille kaksi työpajaa Ainolan puistossa Oulun päivien yhteydessä. Ötökkäjahdissa lapset etsivät puistosta purkkiin ötökän, jota sitten tutkittiin luupin läpi. Lasten kanssa pohdittiin ötököiden elämää ja niiden merkitystä luonnon kiertokulussa. Lopuksi ötökät vapautettiin luontoon. Kummalliset kasvit -työpajassa lapset tutustuivat Oulun kaupungin kasvihuoneessa eriskummallisiin kasveihin. Lapset etsivät aarrekartan avulla mitä kummallisimpia kasveja, ja lopussa odotti palkinto aarrearkussa. Tajunnan virrasta tähtituotteeksi Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeessa pyrittiin vauhdittamaan Green Care -ajatuksiin perustuvaa yritystoimintaa järjestämällä tuotteistamisen seminaari yhteistyössä kahden muun hankkeen kanssa. Seminaarissa keskusteltiin Green Care -palvelujen tuotteistamisesta asiakaslähtöisesti, ja pohdittiin tuotteiden palvelupolkua, palvelumuotoilua ja markkinointia. Työpajoissa osallistujat saivat purkaa olemassa olevien tuotteiden palvelupolut alkutekijöihinsä. Näin saatiin näppituntuma ja syvä ymmärrys palvelutuotannon kriittisiin kohtiin. 24

25 Oppia muualta Suomesta ja Iso-Britanniasta Mitä Green Care toimintaa löytyy muualta Suomesta? Entä ulkomailta? Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeessa järjestettiin kolme opintomatkaa kaksi kotimaahan, yksi Iso-Britanniaan. Ensimmäisellä kotimaan opintomatkalla vierailtiin muun muassa Jyrskynvirran tilalla Sonkajärvellä ja Koiramäen perhekodilla Reisjärvellä. Toinen opintomatka suuntautui Juankosken Hoiva Oy:n kahteen hoivayksikköön, jotka sijaitsevat Nurmeksessa ja Muuruvedellä. Kaikissa näissä kohteissa on edistyksellisesti toteutettu erilaisia hoivapalveluja luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä hyödyntäen. Iso-Britannian opintomatkalla tutustuttiin kahteen kuntouttavaa maatilatoimintaa järjestävään maatilaan: Farm Ability -maatilaan Wythamissa lähellä Oxfordin kaupunkia ja Pennyhooks Farmiin Shrivenhamissa. Tiloilla työskentelee autistisia henkilöitä ja oppimisvaikeuksista kärsiviä maatilan töissä. Lisäksi vierailtiin Horses Helping People -hevostilalla, missä harjoitetaan hevosavusteista terapiaa. Pohjois-Pohjanmaan Green Care -ryhmä Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeen vetäjä kokosi Green Care -ryhmän Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjistä, yrittäjiksi aikovista, opiskelijoista ja muista Green Care -asioista kiinnostuneita. Ryhmän tarkoitus oli edistää palvelujen tuottamista ja tuotteistamista sekä avata mahdollisuuksia yhteistyöhön yritystoiminnassa. Green Care -ryhmän kokoontumiset ovat olleet kaikille avoimia. Ryhmä on kokoontunut hankkeen aikana kolmesti eri teemojen tiimoilta, ja ryhmäläisiä on ollut mukana hankkeen muissa tilaisuuksissa ja opintomatkoilla. 25

26 Luonnostaan hyvinvoiva -hankkeessa toteutettua Aistikimpputyöpaja Värit ja muodot, valot ja varjot, terälehtien silkkisyyden ja oksien karheuden vaihtelu aistikimpun tekeminen elvyttää kaikkia aisteja ja ruokkii mielikuvitusta. Lumoutuminen ja flow-tila elvyttävät ja toimivat voiman lähteenä. Yksi hankkeen aistikimpputyöpajoista järjestettiin Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen yksikössä. Osallistujat kokosivat erilaisista luonnonmateriaaleista ja kukista mieleisensä kimpun. Rahisevista kaisloista, vihreistä lehdistä, ruusuista ja risuista muotoutui huikeita asetelmia. Sen jälkeen pohdittiin ajatuksia ja tuntemuksia, mitä kimppujen tekeminen oli herätellyt. Eläimet yhteistyökumppanina Hevoset, koirat ja lampaat olivat pääosassa Muhoksella järjestetyssä seminaarissa, joka järjestettiin yhteistyössä ProAgrian kanssa. Tilaisuudessa puhuivat lasten psykiatrian erikoislääkäri Kaija Ikäheimo, jonka koirat ovat mukana terapiatyössä, sekä Hali-Koira -yrittäjä Maarit Haapasaari, joka toimii Suomen Karvakaverit ry:n koordinaattorina. Satu Kumpulainen Isokummun lammastilalta kertoi lampaiden toiminnasta terapiaeläiminä, ja ratsastus- ja toimintaterapeutti Jutta Pekkala Alarmi Stables-yrityksestä kertoi kahden hevosensa matkasta terapiahevosiksi. Mari Louhi-Lehtiö puhui EASEL-toiminnasta (Equine Assisted Social Emotional Learning) eli hevosavusteisesta toiminnasta ja sen ammattitaitoisesta liittämisestä hyvinvointipalveluihin. EASEL:n tavoitteena on parantaa itsetuntemusta, itsehallintaa, mentalisaatio- ja empatiakykyä sekä päätösten tekokykyä. Tilaisuuden jälkeen Suomen Karvakaverit ry järjesti testin kaverikoiratoimintaan mukaan pyrkiville koirille ja heidän omistajilleen. Testissä arvioitiin koiran sopivuutta esimerkiksi vanhusten tai kehitysvammaisten luona vierailemiseen. 26

27 Lähteet ja lisätietoa Green Care Finland ry. Patrik Grahn ja Åsa Ottosson: Alnarpsmetoden trädgårdsterapi. Bonnier Existens Hilkka Jankkila (toim.): Green Care hyvinvointia pohjoisen luonnosta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kasvunvara Työkaluja parempaan palveluun. Sitra ja ProAgria Keskusten liitto Minna Komulainen (toim.): Maiseman tarina, opas maisemapalveluiden luomiseen. Sitra ja Maa- ja kotitalousnaisten keskus Luonto hyvinvoinnin lähteenä suomalainen Green Care. VoiMaa hanke (VoiMaa).pdf Johanna Hirvonen ja Teija Skyttä (toim.): Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut, opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen. Mikkelin ammattikorkeakoulu Kalervo Nikkilä: Puutarhaterapiaopas. Kehitys Oy Erja Rappe, Leena Linden ja Taina Koivunen: Puisto, puutarha ja hyvinvointi. Viherympäristöliitto Kirsi Salonen: Mielen luonto. Green Spot Tuomo Salovuori: Luonto kuntoutumisen tukena. Mediapinta Tuomo Salovuori: Vihreyden keskellä levon ja virkistyksen puutarhat. Kirjapaja Katriina Soini, Katja Ilmarinen, Anja Yli-Viikari ja Anna Kirveennummi: Green Care sosiaalisena innovaationa suomalaisessa palvelujärjestelmässä https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/greencare/mita/ Soini_Yhteiskuntapolitiikka.pdf Riitta Wahlström: Eheyttävä luonto. Michael kirjat Anja Yli-Viikari: Luonnon vaikutukset hyvinvointiin. MTT/Careva-hanke https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/ hankkeet/greencare/mita/vaikuttavuus/sitra3_0.pdf Lisäksi löytyy monia Suomessa tai muissa maissa tehtyjä tutkimuksia, julkaisuja ja opinnäytetöitä aiheesta. Kirsi Salonen: Mieli ja maisemat. Edita

28 Tämän julkaisun on tuottanut Luonnostaan hyvinvoiva hanke, Euroopan unionin maaseuturahaston rahoittama elinkeinojen kehittämishanke. Hankkeessa edistettiin Green Care -toimintatapojen leviämistä Pohjois-Pohjanmaan yrityksiin ja yhteisöihin yhteistyöverkoston ja erilaisten teemapäivien sekä työpajojen avulla. Tämä julkaisu löytyy myös:

Suomalainen Green Care kaupungeissa

Suomalainen Green Care kaupungeissa Suomalainen Green Care kaupungeissa Ratkaisuja luonnosta Lynet tutkimuspäivä 2016 Sessio III: Luontoon perustuvat ratkaisut kaupungeissa hyvinvoinnin edistäjinä 4.10.2016, Vanha Ylioppilastalo, Helsinki

Lisätiedot

Suunnitelmista käytäntöön Sipoon Seniorikeskuksen liikunta- ja aistipiha

Suunnitelmista käytäntöön Sipoon Seniorikeskuksen liikunta- ja aistipiha Suunnitelmista käytäntöön Sipoon Seniorikeskuksen liikunta- ja aistipiha Iloa ja voimaa ympäristöstä Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016, Helsinki Sipoo ja Seniorikeskus lyhyesti ~ 20 000 kuntalaista,

Lisätiedot

Green Care vihreän hoivan mahdollisuudet Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Kuva: Hannele Siltala

Green Care vihreän hoivan mahdollisuudet Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Kuva: Hannele Siltala Green Care vihreän hoivan mahdollisuudet Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Kuva: Hannele Siltala GREEN CARE - luonnon ja maaseutuympäristön (kasvit, eläimet, maisema, arkirutiinit,

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

Green Care paketoi luonnon ja hyvinvoinnin

Green Care paketoi luonnon ja hyvinvoinnin Green Care paketoi luonnon ja hyvinvoinnin Green Care -laatumerkillä selkeyttä palvelutarjontaan Lapin Matkailuparlamentti 6.10.2016 Sanna Vinblad Lapin ammattikorkeakoulu Green Care koordinaatiohanke

Lisätiedot

Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus Elina Vehmasto, Luke

Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus Elina Vehmasto, Luke Suomalainen Green Care GreenCareLab -hankkeen aloitustilaisuus Elina Vehmasto, Luke Luonnonvarakeskus Suomalaisen Green Care -toiminnan määrittelyä Green Care -toimintatapa. Sosiaali-, terveys-, kasvatus-

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1 TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 20. 21.1.2012 Irene Roos 1 Green Care Green Care on uusi palvelumuoto, jolla on paljon menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

Puutarhan hyvinvointivaikutukset. Viherlandia Leena Lindén Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos

Puutarhan hyvinvointivaikutukset. Viherlandia Leena Lindén Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Puutarhan hyvinvointivaikutukset Viherlandia Leena Lindén Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Miksi viljelet puutarhapalstaa? juuret maatalossa ruumiillinen työ palstalla ylläpitää kuntoa ja

Lisätiedot

Mitä on Green Care- Vihreä Hoiva? Green Care toimintamalleja Norjassa ja Ruotsissa

Mitä on Green Care- Vihreä Hoiva? Green Care toimintamalleja Norjassa ja Ruotsissa Mitä on Green Care- Vihreä Hoiva? Green Care toimintamalleja Norjassa ja Ruotsissa Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla, VIVA Sammatti 30.5.2012 Irene Roos, TTS 1 Green Care Vihreä Hoiva Green Care on palvelumuoto

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

https://www.facebook.com/ Metsamielimenetelma Metsämieli

https://www.facebook.com/ Metsamielimenetelma Metsämieli www.metsamieli.fi https://www.facebook.com/ Metsamielimenetelma Metsämieli Metsämieli- menetelmä! Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset yhdistyvät mielentaitoharjoituksiin! Harjoittele pihalla, puistossa,

Lisätiedot

Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät.

Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät. Luonto työvälineenä ja -kumppanina Tampereella syksyllä 2013 - Eko- ja ympäristöpsykologian perusteet sekä luontoavusteiset Green Care -menetelmät. Tiivistelmä: Koulutus tarjoaa perusteet ympäristön ja

Lisätiedot

Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille

Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille Green care hyvinvointia ihmisille, mahdollisuus maaseudun yrityksille Katriina Soini Erikoistutkija, FT Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen, Sari Joensuu & Kirsi Salmi Vanhustyön

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

Green Care nyt ja tulevaisuudessa

Green Care nyt ja tulevaisuudessa Green Care nyt ja tulevaisuudessa KATRIINA SOINI, ERIKOISTUTKIJA, MTT, TALOUSTUTKIMUS GREEN CARE PÄIVÄT KUORTANE 17.-18.9.2014 Outline Green Care Suomessa nyt: miten tähän on tultu? Green Care:n mahdollisuudet

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Luonnosta voimaa ja osallisuutta

Luonnosta voimaa ja osallisuutta Lumen 1/2016 TEEMA-ARTIKKELI Luonnosta voimaa ja osallisuutta Arja Jääskeläinen, KT, lehtori, Hyvinvointipalveluiden osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Taimi Tolvanen, YTM, lehtori, Hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Green care liiketoimintamahdollisuutena? Katriina Soini, MTT Kannus

Green care liiketoimintamahdollisuutena? Katriina Soini, MTT Kannus Green care liiketoimintamahdollisuutena? Katriina Soini, MTT Kannus 13.11.2012 katriina.soini@mtt.fi Esityksen sisältö Ihmisen ja luonnon suhde Mitä green carella tarkoitetaan? Green care palvelun rakentaminen

Lisätiedot

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016

BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 BALANSSIN JOOGAPAKETIT 2016 Esim. kokous-, tyky-, tyhy- ja virkistyspäivien ohjelmaan liitettäviä palveluita. Virkisty joogakävelyllä 60min 100 kävelyä hiljaisuudessa hiekkadyyneillä pitkospuita pitkin.

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n tiedote Asuminen, teknologia ja palvelut 6/2011 (662) YRITYSTOIMINTA JA PALVELUT Green Caren toimintamallit Anne Korhonen, Sari Liski-Markkanen, Irene Roos, TTS Tiedote pohjautuu Marjatta ja Eino

Lisätiedot

Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola

Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola Seinäjoki 7.12. 2016 Työryhmän esittäytyminen Hyväksymis- ja omistautumisterapia

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja Työpaja Aika: tiistai 5.4.2016 kello 13.00-16.00 Paikka: HAMK, Forssan toimipiste, Maisemasali,

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Ryhmätoiminta tukee turvapaikanhakijaperheitä. Anna Mikkonen & Tiuku Pennola

Ryhmätoiminta tukee turvapaikanhakijaperheitä. Anna Mikkonen & Tiuku Pennola Ryhmätoiminta tukee turvapaikanhakijaperheitä Anna Mikkonen & Tiuku Pennola 2.6.2016 1 Turvapaikanhakijaperheiden vastaanottopalvelut Majoitus: kauttakulkukeskus (ns. transit) -> odotusajan keskus Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen Minna Saastamoinen 11.11.2016 Tavoite ja kohderyhmä Hankkeen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ympäröivässä yhteiskunnassa taiteen

Lisätiedot

Toimintakyvyn mittaaminen Hoivafarmi hankkeessa Leena Uosukainen ja Johanna Hirvonen yliopettajat Mikkelin ammattikorkeakoulu 3.6.

Toimintakyvyn mittaaminen Hoivafarmi hankkeessa Leena Uosukainen ja Johanna Hirvonen yliopettajat Mikkelin ammattikorkeakoulu 3.6. Toimintakyvyn mittaaminen Hoivafarmi hankkeessa Leena Uosukainen ja Johanna Hirvonen yliopettajat Mikkelin ammattikorkeakoulu 3.6.2015 Tampere Hieman GC historiaa Etelä-Savosta Luontolähtöisen toiminnan

Lisätiedot

:30 Opiskelija: Jenni Yrjänheikki Aihe: Kilpisjärven maisemasuunnitelma Opponentti

:30 Opiskelija: Jenni Yrjänheikki Aihe: Kilpisjärven maisemasuunnitelma Opponentti Pvm 5.9.2012 12:30 Opiskelija: Jenni Yrjänheikki Aihe: Kilpisjärven maisemasuunnitelma Ohjaava opettaja Anu Hilli 12.9.2012 13:30 Opiskelija: Marjo Liikanen Aihe:Tehokasta ja työhyvinvointia edistävää

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Green Care opintomatka Ruotsiin 6.-8.6.2012. Matkaraportti Työtehoseura, TTS

Green Care opintomatka Ruotsiin 6.-8.6.2012. Matkaraportti Työtehoseura, TTS Green Care opintomatka Ruotsiin 6.-8.6.2012 Matkaraportti Työtehoseura, TTS 1 Matkan päätavoitteet Tutustua erilaisiin tapoihin toteuttaa Green Carea ja siihen, miten yrittäjät ovat kehittäneet palveluitaan.

Lisätiedot

Psykologi Kirsi Salonen. Luontokokemuksen. Psykologipalvelut Hyvän MielenTila www.psykologihyvanmielentila.fi

Psykologi Kirsi Salonen. Luontokokemuksen. Psykologipalvelut Hyvän MielenTila www.psykologihyvanmielentila.fi Psykologi Kirsi Salonen Luontokokemuksen pinnan alla Psykologipalvelut Hyvän MielenTila www.psykologihyvanmielentila.fi Eko- ja ympäristöpsykologi Psykologipalvelut Hyvän MielenTila PsM, laillistettu psykologi,

Lisätiedot

Green Care. Työhön kuntouttava toiminta luonnossa. Tietoa maaseututoimijoille ja työhön kuntoutuksen ammattilaisille

Green Care. Työhön kuntouttava toiminta luonnossa. Tietoa maaseututoimijoille ja työhön kuntoutuksen ammattilaisille Green Care Työhön kuntouttava toiminta luonnossa Tietoa maaseututoimijoille ja työhön kuntoutuksen ammattilaisille Työhön kuntouttava Green Care Lisätietoa: www.gcfinland.fi www.stm.fi/sosiaali_ja_ terveyspalvelut/kuntoutus/

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Lapin Matkailuparlamentti Rovaniemi 24.-25.9.2014 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Kuvittele uusi lääke, joka pitäisi sinut aktiivisempana ja terveempänä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseuran Hyvän mielen metsäkävelyt

Suomen Mielenterveysseuran Hyvän mielen metsäkävelyt Suomen Mielenterveysseuran Hyvän mielen metsäkävelyt Tutkimusten mukaan jo viisi minuuttia metsässä vaikuttaa myönteisesti henkiseen hyvinvointiimme. Luonnossa liikkuminen lisää hyvää oloa. Erityisesti

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ J o e n s u u Kyläyhdistysten pitäjäjulistus ja yhteiskunnallinen yrittäminen MATTI VÄISTÖ Osuuskunta Viesimon puheenjohtaja KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ entinen kunta Kunta perustettu

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito.

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito. Oppaan ovat tuottaneet fysioterapeuttiopiskelijat Lasse Hytönen ja Petteri Lemmetyinen opinnäytetyönä Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa yhteistyössä Kruunupuisto Punkaharjun Kuntoutuskeskuksen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

GREEN CARE LAPPI GREEN CARE OSANA LAPPILAISIA ELINKEINOJA -HANKE. Green Care Lappi 2013 / Vinblad

GREEN CARE LAPPI GREEN CARE OSANA LAPPILAISIA ELINKEINOJA -HANKE. Green Care Lappi 2013 / Vinblad GREEN CARE LAPPI GREEN CARE OSANA LAPPILAISIA ELINKEINOJA -HANKE Green Care Lappi 2013 / Vinblad Green Care -Luontolähtöinen hyvinvointi- GC = Luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN NUORTEN YSTÄVÄT Yli 100-vuotias oululainen kansalaisjärjestö Työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Lisätiedot

Green Care -luonnosta hoivaa ja voimaa!

Green Care -luonnosta hoivaa ja voimaa! Green Care -luonnosta hoivaa ja voimaa! Anja Yli-Viikari Luonnonvarakeskus 29.9.2016 1 Luontosuhteen merkitys Keholle 1. Monipuolista liikuntaa, happea, auringonvaloa 2. Kehon rajapinnoilla mikrobistojen

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia

Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia EKK ry:n kevätseminaari 20.3.2014 Lieksa Martti Wilhelms Projektipäällikkö Mäsek Oy / Mäntyharju Mäntyharjun keskustan kehittäminen Projektin

Lisätiedot

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi Green carevaikuttavuusseminaari Tampere 3.6.2015 Teemu Peuraniemi Vihreä hyvinvointi Oy tuottaa ja kehittää uudella innovatiivisella tavalla sosiaali- ja terveyspalvelualalle luontoavusteisia: - Kuntoutuspalveluita

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

LUONTOA ELÄMÄÄN! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla hanke ( )

LUONTOA ELÄMÄÄN! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla hanke ( ) LUONTOA ELÄMÄÄN! Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla hanke (2015-2017) Luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli Taimi Tolvanen ja Arja Jääskeläinen Arja Jääskeläinen

Lisätiedot

Kaupunkilaisten viherkattounelmia VTM (ympäristösosiologia), tohtorikoulutettava Marja Mesimäki ViherTek-messut, viherkattoseminaari III 2013

Kaupunkilaisten viherkattounelmia VTM (ympäristösosiologia), tohtorikoulutettava Marja Mesimäki ViherTek-messut, viherkattoseminaari III 2013 Kaupunkilaisten viherkattounelmia VTM (ympäristösosiologia), tohtorikoulutettava Marja Mesimäki ViherTek-messut, viherkattoseminaari III 2013 www.luomus.fi Photo: Niina Ala-Fossi Viides ulottuvuus viherkatot

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot