SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION)"

Transkriptio

1 SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 EXECUTIVE SUMMARY Johdanto Tilannekatsaus Toimintaympäristö SWOT analyysi Motivointi Esimerkkejä ENGAGE-hankkeen opeista ja kokemuksista Keskeiset toimijat paikallissuunnitelman toimeenpanossa Suupohjan tulevaisuus kysely Kyselyn toteutus Kyselyn tulokset Paikallissuunitelma teemoittain Teemakohtaisten suunnitelmien toteutus Digitaalinen kehitysympäristö Digitaalinen kehitysymäristö -Teeman tilannekuvaus Digitaalinen kehitysympäristö -teeman visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi digitaalinen kehitysympäristö teemassa Teemaan liittyvät hankkeet Energia EnergiaTeeman tilannekuvaus Energiateeman visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi energiateemassa... 26

3 7.3.4 Teemaan liittyvät hankkeet Koulutus KoulutusTeeman tilannekuvaus Koulutusteeman visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi koulutusteemassa Sosiaali- ja terveysala SOTE-Teeman tilannekuvaus SOTE-teeman visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi SOTE-teemassa Teemaan liittyvät hankkeet Yritystoiminta Teeman tilannekuvaus Teemakohtainen visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi Teemaan liittyvät hankkeet Maatalous MaatalousTeeman tilannekuvaus Maatalousteeman visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi Maatalousteemassa Johtopäätökset Liitteet Liite 1 Suupohjan avoin valokuituverkko Liite 2 Suupohjan tulevaisuus kyselylomake... 42

4 9.3 Liite 3 Tapaamiset ja tilaisuudet paikallissuunitelman kehittämiseksi Liite 4 ENGAGE-hankkeen kuvaus Approval of Implementation plan... 50

5 1 EXECUTIVE SUMMARY This implementation plan collects all main experiences and conclusions of the ENGAGE Project in Suupohja and presents vision and road plan for digital development. The implementation plan has been prepared with wide group of local authorities and experts in several meetings. Introduction of the region Suupohja is situated in Southern Osthrobotnia, Western Finland. Suupohja county has four municipalities Kauhajoki, Teuva, Isojoki and Karijoki. There are about inhabitants in the region of 2710km² and the density is 4-10 people per km² depending on the municipality. The economic structure is Service 51%, Secondary production 29%, Agriculture 18%, other 2%. SWOT and motivation in Suupohja One of the biggest strengths is region s own open access network owned by the municipalities themselves and the expertise gained from building and operating the network. Also the amount and level of farming, metal industry, logistic industry and food industry are big strengths. It is a very good opportunity to combine these strengths in a new way. It is a challenge to reach the region since there are no major highways, airports or train stations. Another weakness is the lack of university level education. Some businesses are moving to cities or even cheaper countries. Some sectors are even fading away such as traditional woodwork and furniture business. These, together with concentrated education into bigger cities, proposes a severe threat to the region. Aging population is also a character of Suupohja but it can be seen as a threat but also an opportunity at the same time. The region is motivated to take actions because it is well known that digital evolution and flexibility in businesses is crucial for the viability of Suupohja. The big question is the amount of resources. Experiences and learning of ENGAGE All the activities in ENGAGE have been extremely valuable and here some of them are mentioned. From workshops themes such as the use of mapping tools and observatories as well as PPP in funding and implementation gave good ideas how to take the existing FTTH-network to next level. Study visit to Oerel in Germany gave an excellent example of a successful rural network which changed the vitality of the village. It was also a good case of strong leadership from the village mayor. Good digital strategy of Evora acted as a one driver to Suupohja implementation plan. Also the data center business in Evora is something we try to follow in our region. In Kauhajoki meeting we had the honor to learn from USA s digital efforts and program. After hearing the magnitude of

6 funding and actions in USA, it was clear that actions need to be taken in Europe as well. Polish partnership meeting presented Warmia-Mazury s plans to invest over 80 million euros to regional broadband network. The project also included eeducation and different kind of ICT training for citizens which is also taken into consideration in Suupohja s implementation plan. Staff exchanges to UK and Slovenia were fruitful in different ways. In Kent UK the community engagement was done in very good way good example being the advertising campaign Making Kent Quicker. But the challenge is British Telecom and very bureaucratic legislation. In Kent we also saw an example of bad case. In village of Selling the lack of involvement of the local community led to only 16 households being connected. Slovenia offered outstanding example such as tight cooperation between Slovenia Telekom and university as well as regional networks. In addition, the super computer located in the village pub basement and self-sufficient wireless base stations were good examples how to use network. Questionnare of Suupohja future In Suupohja implementation plan we made a questionnaire for all the council members and 9 th graders in the county. We got answers from 195 students and 69 councilors. The purpose was to find out how they see the present digital situation and the digital future. The answers revealed that digital development is seen important in all sectors but at the same time the competitiveness of Suupohja is estimated to be relatively low. It was surprising that the young people had more faith in the future of Suupohja than councilors. Also 54% of 9 th graders saw themselves living in Suupohja after 10 years. Local implementation plan in themes Suupohja local implementation plan started from general meeting with stakeholders and key political people. In this meeting it was decided that the plan will be divided into different themes which were education, agriculture, energy, social and health care and business life. The next step was the theme meetings where were experts from that specific field present and also some external people from university etc. These theme meetings made SWOT analysis from their field regarding digitalization and prepared vision as well as roadmap to reach the vision. Conclusions Digitalization is already part of local and national strategies. However, there is a lot of unused potential in fiber networks and digitalization. The implementation plan proposes that the strategy of Suupohja should be sharpened under Smart Suupohja title. Digitalization should be horizontal theme in this local strategy. Digital development of Suupohja requires own employee in the region who will foresee that for example roadmaps presented in this implementation plan will have wind beneath their wings.

7 2 JOHDANTO Tämä suunnitelma pohjautuu pidettyihin työpajoihin sekä asiantuntijatapaamisiin, jotka ovat osa kansainvälisen ENGAGE-hankkeen paikallissuunnitelmaa. (ENGAGEhankkeen tarkempi kuvaus liitteessä 4.) Työpajoihin ja tapaamisiin osallistui suuri joukko sekä alan asiantuntijoita että poliittisia päättäjiä. Lista keskeisistä tapaamisista ja työpajoista paikallissuunnitelman kehittämiseksi löytyy liitteestä kolme. Lisäksi Suupohjan alueen kunnanvaltuutetuille ja yhdeksäsluokkalaisille toteutettiin Suupohjan tulevaisuutta ja digitaalisuutta koskeva kysely, johon saatiin n. 260 vastausta. Tapaamisissa ja kyselyssä nousi selkeästi esille tarve ottaa irti kaikki mahdollinen hyöty tietoliikenneverkkoon tehdystä sijoituksesta koskien kaikkia sektoreita. Selkeästi esille nousi myös näkemys, että oma, luotettava ja joustava kuituverkko on yksi niistä kärjistä, joilla on mahdollisuus säilyttää ja kehittää koko seutukunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Tämä tulisi myös näkyä tehokkaammin alueen markkinoinnissa. Näin ollen esitämme, että Suupohjassa käynnistettäisiin Älykäs Suupohja - digitaalinen kehitysohjelma, jota on tässä suunnitelmassa kuvailtu. Kuvatut teemat ovat aihioita, joten sisältöä voidaan täsmentää osallistavalla tavalla. Samalla sitoutetaan myös alueen kunnat, yritykset ja muut keskeiset toimijat ohjelman toteuttamiseen. Älykäs Suupohja-ohjelman alustavana visiona on, että Suupohja on avointen kuituverkkojen edelläkävijä ja Suomen paras digitaalinen maaseutualue, joka hyödyntää tietoverkkoratkaisuja aktiivisesti niin kuntien, yritysten kuin kansalaisten toimesta.

8 3 TILANNEKATSAUS 3.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suupohja on Etelä-Pohjanmaan alue, joka koostuu Kauhajoen, Teuvan, Karijoen ja Isojoen. (Lisäksi Suupohjaan on kuulunut Jurvan kunta, joka kuntaliitoksen myötä siirtyi osaksi Kurikkaa.) Suupohjan alueella asuu noin asukasta ja elinkeinoelämän vahvuuksia ovat olleet perinteisesti huonekaluteollisuus, maatalous, materiaalinkäsittelyjärjestelmien valmistus sekä elintarviketeollisuus. Suupohjan kuntia yhdistää monen muun yhteistoiminnan lisäksi kuntien omistama valokuituverkko Sunet. Suupohjalla on toistaiseksi vielä pieni etulyöntiasema valokuituverkoissa, koska verkkoa on rakennettu ja operoitu jo lähes 10 vuotta. Monet muut alueet ovat kuitenkin havahtuneet huomaamaan, että oma verkko on alueen elinehto, joten he kirivät eroa kiinni nopeasti. Alla olevasta kuvasta erottuu positiivisesti Suupohjan alue ja yleensäkin länsirannikko, jossa valokuitusaatavuus oli huippuluokkaa jo vuonna Lukuisten valokuituprojektien myötä kuidun saatavuus on parantunut ja paranee lähivuosina ympäri Suomea.

9 Kuva 1. Suupohja ja länsi-rannikko ovat olleet edelläkävijöitä valokuiturakentamisessa, mikä näkyy valokuidunsaatavuutta kuvaavassa kartassa. Muut alueet ovat kuitenkin vauhdilla kirimässä tätä eroa kiinni. (Ficora, 2014, https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/tietoatarjonnastajahinnoista/internetpalvelut/nopeidenyhteyksiensa atavuus.html ) Verkon suunnittelu, rakentaminen ja operointi on toteutettu Suupohjassa pääosin omin voimin. Omatoiminen toteutus on mahdollistanut verkon pitämisen avoimena palveluntarjoajille. (Liitteessä 1 tarkemmin tietoa alueen avoimesta kuituverkosta.) Avoin kuituverkko puolestaan tarjoaa

10 erinomaisen alustan uusille palveluntarjoajille testata ja ottaa käyttöön uusia palveluja. Tällä hetkellä verkon kapasiteetista ja mahdollisuuksista on kuitenkin käytössä vasta murto-osa. Suupohjalla on pitkä historia osallistavassa kehittämisessä ja sen tulokset on noteerattu myös alueen ulkopuolella. Hyviä esimerkkejä ovat mm. verkostopilotti sekä Suupohjan Kehittämisyhdistyksen ohjelmat. Seutukunnassa on ollut erilaisia digitaalisia kokeiluja jo viimeiset 20 vuotta, kuten Suomen ensimmäinen kotisivu Kauhajoella ja kolmevuotinen eurooppalainen ENGAGE-hanke, joka on nostanut Suupohjan profiilia Euroopassa. Hankkeen myötä Suupohjan verkkomallia on kopioitu mm. Irlannissa sekä Puolassa ja ainutlaatuinen verkko on noteerattu kansallisen tason lisäksi myös Euroopan Komissiossa. 3.2 SWOT ANALYYSI Alla on SWOT-analyysi Suupohjan alueen mahdollisuuksista erityisesti digitaalisuuteen ja kuituverkkoihin liittyen. Analyysi on tehty yleisellä tasolla ja yksityiskohtaisempi analyysi löytyy jäljempänä teemakohtaisesta analyysista ja suunnitelmasta. Vahvuudet Alueen kattava kuituverkko Kuituverkkoihin liittyvä osaaminen Maatalous Logistiikkaosaaminen Huonekaluteollisuus Elintarviketeollisuus Mahdollisuudet Avoin kuituverkko Uusien ja vanhojen vahvuuksien yhdistäminen Ikääntyvä väestö Suppea ylemmän asteen koulutustarjonta Alueen saavutettavuus Ikääntyvä väestö Alueen teollisuuden ja liiketoiminnan haasteet sekä paineet siirtyä muille alueille Hiipuvat teollisuuden alat kuten huonekaluteollisuus Paineet olemassa olevan koulutuksen siirtämiseen muualle Heikkoudet tai rajoitukset Uhat tai esteet

11 3.3 MOTIVOINTI Edellä on kuvattu, miten hyvä ja kehityskelpoinen valokuituinfrastruktuuri on jo rakennettu Suupohjan alueelle. Lisäksi alueella on paljon vahvuuksia mm. maataloudessa, logistiikassa ja osallistavassa yhteistyössä. Nämä yksittäiset vahvuudet eivät ole kuitenkaan vielä kohdanneet. Etenkin kuituverkkojen kohdalla hyödyt tulevat todella esiin vasta, kun verkko yhdistetään muuhun toimintaan. Vahvuudet yhdessä ovat enemmän kuin osiensa summa. Kaikkien toimintojen ja esineiden siirtyminen verkkoon on myös maailmanlaajuinen megatrendi, joka on käynnissä Suupohjan alueen toiminnasta riippumatta. Alla olevasta kaaviosta nähdään kuinka verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti lähi vuosina. Tämä on mahdollisuus, johon yritysten ja koko alueen on tartuttava nopeasti. Kuva 2. BI Intelligence julkaisi 2013 tutkimuksen ja arvion Internettiin kytkettyjen laitteiden määrän kehityksestä. Laitteiden määrän kasvu on valtavaa seuraavina vuosina. (BI Intelligence, 2013, saatavilla:

12 4 ESIMERKKEJÄ ENGAGE-HANKKEEN OPEISTA JA KOKEMUKSISTA Tapahtuma Opintovierailu Competence centerissä Bremenissä Opintovierailu 1800 asukkaan Oerel -kylässä Bremenin lähellä Opintovierailu Nievressä, Keski-Ranskassa Opit ja kokemukset Loistavia tietokantoja (construction, infrastructure ja broadband atlas), joilla kerätään tietoja verkon käytöstä, nopeuksista, kattavuudesta, muiden operattoreiden ja infran rakentajien tulevista rakennushankkeista jne. Näiden avulla tiedetään, kuka rakentaa missä ja milloin (helpottaa yhteisrakentamista) tai esimerkiksi, mikä on todellinen laajakaistasaatavuus ja nopeudet milläkin alueella. Competence centerissä myös levitetään tietoutta ja herätetään kiinnostusta tietoliikenneyhteyttä kohtaan, neuvotellaan rahoitustahojen kanssa jne. Kyläverkko, jonka toteutti valtakunnallinen verkonrakentaja. Taho on toteuttanut vastaavalla mallilla eri puolilla Saksaa. Liittymän otti 100% kylän asukkaista pormestarin käskystä. Kylässä on nyt positiivinen ongelma. Syntyvyys noussut ja uusia asukkaita muuttanut siinä määrin, että joutuvat rakentamaan uuden päiväkodin ja koulun. Kuituverkkoa vedetty ilmakaapelina sähköpylväisiin ja siten suuret kustannussäästöt rakentamisessa. Samaa kokeiltu myös Suomessa, mutta liian herkkä säävaihteluille, ei kestä lumen painoa eikä merkittävää säästöä synny, koska paalut vuokrattava/ostettava. Nievressä esiteltiin myös Pohjois-Ruotsin verkkotilanne ja sen hyödyntäminen. IT-Norrbotten on loistava esimerkki siitä, miten verkkoa rakennettu harvaan asutulla alueella ja miten sitä hyödynnetään mm. sote ja koulutuspuolella. Mieleen Nievrestä jäi myös maailmanlaajuisen IT-sektorin konsulttiyrityksen Analysis Masonin digitaaliset visiot ja tulevaisuuden laajakaistatarpeet, jotka kertoivat samaa sanomaa kuin edellisen sivun kuvio. Opintovierailu Evorassa, Portugalissa Hewlett&Packard:lla on iso datacenter Evorassa, jonka sijainti valikoitui edullisen energian ja kattavan tietoliikenneverkon ansiosta. Evorassa on myös teknologiapuistoja, joilla kokonaisvaltainen tarjonta sisältäen mm. 100M internet, palvelintila, suora yhteys yliopiston tutkimusosastolle, videoneuvottelujärjestelmät. Evorassa kaiken kaikkiaan tehty loistava digitaalinen strategia, jota on systemaattisesti toteutettu.

13 Opintovierailu Kauhajoella ja Isojoella Kauhajoen koulukeskus oli silmiä avaava kokemus myös paikallisille, sillä teknologiset mahdollisuudet ovat siellä huippuluokkaa. Hienoa oli nähdä oppilaiden innostus ja uudenlaiset opetustavat. Tomas Ruotsalainen Isojoelta oli loistava esimerkki nuoresta perheestä, joka muutti maalle ja perusti valokuituverkon päällä toimivan yrityksen. Myös Nevalan peruna oli hyvä esimerkki yrityksestä, joka on pystyy kasvamaan ja kukoistamaan maaseudun rauhassa samoin kuin Kalevan navetta Teuvalla, jolle valokuituyhteys on lähes elinehto. Kauhajoen kokouksessa kuultiin myös Yhdysvaltojen verkkotilanteesta ja siitä, millaisia summia valtion siellä panostaa asiaan. Euroopalla on melkoinen työ saada kirittyä kasvava ero kiinni. Myös verkon hyödyntäminen eri sektoreilla on vaikuttavaa. Samassa tilaisuudessa kuultiin lisäksi Euroopan komission edustajan luento EU:n suunnitelmista. Ero muuhun maailmaan on tiedossa, mutta keinoja koko Euroopan verkottamiseen on vähän. Siksi siellä onkin noteerattu Skandinavian bottom up mallit, joissa asukkaat ja kunnat itse rakentavat verkkoja. Opintovierailu Olztynissä, Puolassa Työntekijävaihto, Kent, Iso-Britannia Työntekijävaihto, Slovenia Puolassa on paljon otettu mallia Suupohjasta, mm. kyläilloista, verkon operoinnista sekä yhteistyöstä kuntien kanssa. Yksi maan isoimmista verkkoinvestoinneista on käynnissä Warmia-Mazuryn maakunnassa, jonne rakennetaan julkisomisteista runkoverkkoa. Investoinnin suuruus on yli 80 miljoonaa euroa ja sillä rakennetaan runkoverkko koko maakuntaan. Samaan hankkeeseen kuuluu myös asukkaiden atk-taitojen systemaattinen parantaminen. Kent County Councilin alueella yritetään kovasta saada verkkohankkeita eteenpäin. Hankkeissa otetaan kyläyhteisöt ja paikalliset sidosryhmät mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Myös verkkohankkeiden markkinointi oli toteutettu hienosti. Mutta vaikka aikaa vierailusta on kulunut pari vuotta, hanke siellä ei ole edennyt, koska kansallinen operaattori British Telecom (BT) tekee kaikkensa estääkseen paikalliset toteutukset. Myös erittäin byrokraattinen lainsäädäntö hidastaa merkittävästi. Iso-Britannia on hyvä esimerkki siitä, millaiseksi kansallisten ja isojen operaattoreiden valtaa ei sovi päästää ja miten vaikeaksi lainsäädäntö voi verkon toteuttamisen tehdä! Sloveniassa yhteistyö kansallisen verkko-operaattorin (Slovenia Telekom ST) ja yliopiston välillä sekä verkko-operaattorin ja paikallisten kyläverkkojen välillä oli esimerkillistä. Isot ja pienet verkot voivat käyttää yliopistojen testitiloja mm. omien palvelujensa testaamiseen. ST auttaa paikallisverkkoja rakentamisessa ja operoinnissa. Sloveniassa on ennakkoluulottomasti kokeiltu erilaisia asioita. Hyvä esimerkki on mm.

14 erään kyläpubin kellarissa sijaitseva supertietokone, jota käyttävät Italian puolella olevat arkkitehtitoimistot. Myös aurinko- ja tuulivoimalla käyvät langattomat mastot olivat mielenkiintoisia. Kaiken kaikkiaan eri teknologioiden yhteiskäyttö on Sloveniassa mallikasta. Asiantuntijatapaamiset, Irlanti ja Romania Asiantuntijatapaamisessa Irlannissa oli tarkoitus kerätä Euroopan verkkoeksperttejä yhteen miettimään, miten mahdollistaa verkon rakentaminen siellä. Kaksipäiväisen tapaamisen yhtenä lopputuloksena oli, että he lähtevät kokeilemaan sovellettua Suupohja mallia. Mikäli he saavat verkon rakennettua, heillä olisi Suupohjan kanssa paljon muutakin yhteistä verkon hyödyntämisessä esim. energia- ja maataloussektorilla (smart energy & smart farms). Romaniassa Harghitan seutukunnassa puolestaan on tilanne on täysin erilainen kuin muiden ENGAGE-partnereiden alueilla. Harghita on yksi Euroopan köyhimmistä alueista, jossa monissa vuoristokylissä ei ole vielä edes sähkö tai vesiverkostoja. Tämä tosin antaa hyvän mahdollisuuden rakentaa kaikki kolme tärkeää infraa kerralla. Infopäivät Infopäivien aikana oli mahdollisuus keskustella seutukunnan ja maakunnan päättäjien kanssa digitaalisuuteen liittyvistä asioista ja tulevaisuuden visioista. Keskustelut olivat samansuuntaisia kuin myöhemmin toteutetun digitaalisen kyselyn tulokset. Niin seutukunnan kuin maakunnankin päättäjätkin tietävät, että elinvoima ja kilpailukyky vaativat luotettavaa ja nopeaa tietoliikenneverkkoa kaiken perustaksi, mutta ongelma ovat pienet taloudelliset resurssit tehdä asialle mitään. Valitettavasti osa alueista jättääkin kaupallisten operaattoreiden päätettäväksi, mikä alue on tulevaisuudessa elinvoimainen ja mikä ei.

15 5 KESKEISET TOIMIJAT PAIKALLISSUUNNITELMAN TOIMEENPANOSSA Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeiset toimijat paikallissuunnitelman toteuttamisen ja jatkon kannalta. Liitteeseen kolme on puolestaan koottu tapaamiset ja tilaisuudet, joissa paikallissuunnitelmaa on työstetty. Kaikki paikallissuunnitelman toteutuksen kannalta keskeiset toimijat ovat myös osallistuneet suunnitelman työstämiseen ja valmis suunnitelma tullaan esittelemään heillä. Organisaatio Yhteys- Organisaation rooli paikallissuunnitelman /avainhenkilö toteuttamisessa SEK Olli Forsten Suunnitelman toteutuksen hallinnointi, muiden toimijoiden aktivointi, hanketoiminta avainteemoissa SUNET Aatu Samppala Verkon rakentaminen, alustan tarjoaminen palveluille, yhteistyö uusien palvelujen kehittämisessä LLKY Kari Nuuttila Terveyden huoltoon liittyvien palvelujen ja tuotteiden kehityksen avainorganisaatio alueella Suupohjan kunnat: Kauhajoki, Teuva, Kurikka, Karijoki, Isojoki Alueen oppilaitokset: SAI, SeAMK, Teak, peruskoulut, lukiot Kunnanjohtajat, tekniset johtajat, kuntapäättäjät Rehtorit Avainasemassa julkisten palvelujen kehittämisessä sekä SEK:in toimintaa ohjaavat tahot Avainasemassa koulutuksen kehittämisessä sekä tärkeitä toimijoita omien koulutusalojen kehitystyössä

16 6 SUUPOHJAN TULEVAISUUS KYSELY 6.1 KYSELYN TOTEUTUS Suupohjan tulevaisuus kysely tehtiin sähköisellä lomakkeella, joka lähetettiin Kauhajoen, Kurikan, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kunnanvaltuutetuille. Vastausmäärän maksimoimiseksi kysely jaettiin lisäksi paperisena valtuutetuille valtuuston kokouksissa. Valtuutettujen lisäksi kysely teetettiin 195 yhdeksäsluokkalaisella oppilaalla Suupohjan alueella yhteistyössä muutaman opettajan kanssa. Kysely koostui 31 kysymyksestä, joista kolme oli avoimia kysymyksiä ja loput monivalintakysymyksiä. Kyselyn kysymykset löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä KYSELYN TULOKSET Suupohjan tulevaisuus kyselyyn saatiin kattava vastausmäärä. Alla olevasta kuvaajasta nähdään, että 9-luokkalaisilta oppilailta saatiin jopa 195 vastausta ja kunnanvaltuutetuilta 55 vastausta. Lisäksi yrittäjät ja muut ryhmään saatiin yhteensä 14 vastausta, joista suurin osa on myös kuntien vastuuhenkilöjä. (Osa vastuuhenkilöistä profiloi itsensä ennemmin yrittäjäksi tai muuksi kuin vastuuhenkilöksi.) Jäljempänä kunnan vastuuhenkilöiden, yrittäjien ja muiden vastauksia onkin käsitelty yhtenä ryhmänä tästä johtuen Vastausten määrä ryhmittäin Kunnan vastuuhenkilö 8 6 Oppilas Yrittäjät Muu Kuva 3. Suupohjan tulevaisuus -kyselyyn saatujen vastausten määrä ryhmittäin.

17 Erittäin hyvin Erittäin huonosti Kyselyyn saatiin vastauksia kunnan vastuuhenkilöiltä kaikista alueen kunnista melko tasaisesti kuten alla oleva taulukko osoittaa. Oppilaiden vastukset tulivat pääasiassa Kauhajoelta mutta myös Teuvalta ja Isojoelta saatiin kohtuullisesti oppilasvastauksia Vastausmäärät kunnittain Kauhajoki Kurikka Teuva Isojoki Karijoki Kunnan vastuuhenkilöt ja muut Oppilaita Kuva 4. Kyselyn vastausten määrä kunnittain ja ryhmittäin. Kyselyyn osallistujat arvioivat Suupohjassa käytettävän digitaalisia mahdollisuuksia tyydyttävästi SOTE-, koulutus- ja yrityssektoreilla sekä kodeissa. Kuntien vastuuhenkilöt arvioivat digitaalisuutta hyödynnettävän enemmän verrattuna oppilaisiin erityisesti kodeissa. Alla kuvaaja digitaalisuuden hyödyntämisen arvioista. 4 Mikä on arviosi, miten digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään Suupohjassa? 3 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 3,1 Oppilaat 2 1 Kunnan vastuuhenkilöt ja muut Kuva 5. Vastaajien keskimääräiset arviot digitaalisuuden hyödyntämisestä Suupohjassa asteikolla 1-4.

18 Heikko Vahva Vastaajien näkemys Suupohjan alueen kilpailukyvystä olivat varsin pessimistiset. Erityisesti kuntien vastuuhenkilöt arvioivat alueen kilpailukyvyn erittäin alhaiselle tasolle. Pienen positiivisen signaalin antaa vastaajien näkemys kilpailukyvyn pienestä kohentumisesta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tällöinkin näkemys alueen elinvoimaisuudesta jää kuitenkin varsin negatiiviseksi. Suupohjan kilpailukykyarviot on kuvattuna oheisessa kuvaajassa. 6 Millaiseksi arvioit Suupohjan alueen kilpalukyvyn ja kiinnostavuuden Suomen tasolla asteikolla 1-6? (Ryhmien keskiarvot) ,42 3,54 2,74 3,14 Nyt 10 vuoden kuluttua 2 1 Oppilaat Kunnan vastuuhenkilöt ja muut Kuva 6. Kyselyssä arvioitiin Suupohjan kilpailukyky nyt ja 10 vuoden kuluttua. Vastaajien arviot alueen kilpailukyvystä olivat varsin pessimistiset.

19 Kyselyyn vastaajilta kartoitettiin myös heidän arvionsa tulevatko he asumaan Suupohjan alueella kymmenen vuoden kuluttua. (Kuvaajat vastauksista alla.) Suurin osa kunnan vastuuhenkilöistä arvioi asuvansa täällä myös kymmenen vuoden kuluttu ja perusteluina oli usein työ, perhe ja juuret alueella. Oppilasvastaajista noin puolet arvioi asuvansa Suupohjassa kymmenen vuoden kuluttua. Pois muuttoon suurimpina vaikuttajina on vastausten perusteella koulutus ja työ. Oppilaat Kunnan vastuuhenkilöt ja muut Ei; 46% Kyllä; 54% Ei; 13% Kyllä; 87% Kuva 7. Kuvaajissa oppilaiden ja kunnan vastuuhenkilöiden vastaukset kysymykseen: Pidätkö todennäköisenä tai mahdollisena, että asut Suupohjan alueella 10 vuoden kuluttua? Vaikka kyselyyn vastaajat eivät arvioineet alueen kilpailukykyä kovin korkealle, kokivat he digitaalisen kehittymisen erittäin tärkeäksi tekijäksi kilpailukyvyn säilyttämiselle ja parantamiselle. Kunnan vastuuhenkilöt arvioivat digitaalisuuden merkityksen vielä korkeammalle kuin oppilaat kuten oheinen kaavio osoittaa. Kuinka tärkeäksi arvioit digitaalisten palvelujen kehittymisen ja käyttöönoton Suupohjan elinkelpoisuudelle ja kilpailukyvylle asteikolla 1-6? Kunnan vastuuhe nkilöt 4,55 Oppilaat 3, Ei yhtään tärkeä Erittäin tärkeä Kuva 8. Sekä oppilaat että kunnan vastuuhenkilöt arvioivat digitaalisen kehittymisen tärkeäksi Suupohjan jatkon kannalta.

20 Vähän vastuuta Paljon vastuuta Vastuu digitaalisesta kehittämisestä jakautuu laajasti eri osapuolille kyselyyn vastaajien mielestä. Kunnan vastuuhenkilöiden vastuksissa yritysten vastuu korostuu hieman muita suurempana. Alla kuvaaja, johon on koottu vastaajien mielipiteet vastuun jakautumisesta eri toimijoille digitaalisessa kehityksessä. Kuinka paljon mielestäsi eri toimijoilla on vastuuta Suupohjan digitaalisessa kehittymisessä asteikolla 1-6? Oppilaat Kunnan vastuuhenkilöt ja muut 2 1 Kunta Yritykset Valtio Yksityiset ihmiset Kuva 9. Vastaajien mielipiteet vastuun jakautumisesta eri toimijoille digitaalisessa kehityksessä. Kyselyn lopuksi kartoitettiin vastaajilta heidän kiinnostustaan kyselyn tuloksiin. Kuntien vastuuhenkilöistä suurin osa oli kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut kyselyn tuloksista kuten alla oleva kaavio osoittaa Kuinka kiinnostunut kyselyn tuloksista olet? Kunnan vastuuhenkilöt ja muut Kuva 10. Kunnan vastuuhenkilöiden kiinnostus kyselyn tuloksia kohtaan asteikolla 1-6 (Ei lainkaan - Erittäin kiinnostunut).

21 7 PAIKALLISSUUNITELMA TEEMOITTAIN Tässä luvussa esitellään paikallissuunnitelma kuuden pääteeman kautta: digitaalinen kehitysympäristö, energia, koulutus, sosiaali- ja terveysala, yritystoiminta ja maatalous. 7.1 TEEMAKOHTAISTEN SUUNNITELMIEN TOTEUTUS Paikallissuunnitelman kehittäminen ja toteuttamisstrategian työstö toteutettiin teemakohtaisesti kuudessa kategoriassa. Teemoihin maatalous, koulutus ja sosiaali- ja terveysala liittyen järjestettiin teemaryhmien tapaamiset, joihin kutsuttiin kunkin ryhmän asiantuntijoita. Kolme muuta teemaa käsiteltiin pienemmissä tapaamisissa sekä sähköpostiviestein teemojen asiantuntijoiden kanssa. Teemaryhmien tapaamiset koostuivat teeman asiantuntijan alustuksesta sekä keskusteluosuudesta, jossa osa keskustelusta toteutettiin pienryhmissä. Keskustelujen apuna käytettiin lyhyitä kysymysrunkoja sekä SWOT analyysiä. Kysymysrunko vaihteli teemoittain mutta kaikissa teemoissa kysymykset jaksottuivat kolmeen ryhmään: 1. Kunkin teeman nykytilanne Suupohjassa, 2. Visio teeman tulevaisuuden tilasta Suupohjassa erityisesti digitaalisten mahdollisuuksien näkökulmasta, 3. Konkreettiset toimet vision saavuttamiseksi. Kuva 11. Anne-Mari Leppinen puhuu SOTE-teemarymän työpajassa Logistialla.

22 7.2 DIGITAALINEN KEHITYSYMPÄRISTÖ DIGITAALINEN KEHITYSYMÄRISTÖ -TEEMAN TILANNEKUVAUS Digitaalinen murros ja kaiken siirtyminen verkkoon ovat vääjäämättömiä kehityskulkuja niin maailmalla kuin Suupohjassa. Alueet, jotka ovat aktiivisia ja kaukonäköisiä, voivat hyötyä tästä kehityksestä, kun taas passiivisilla alueilla kehityksessä jälkeen jääminen voi olla kuolinisku alueen kilpailukyvylle. Suupohjassa on panostettu digitaaliseen kehitykseen, mistä kattava ja avoin kuituverkko on erinomainen esimerkki. Huippuverkko itsessään ei kuitenkaan tuo lisäarvoa vaan se vaatii palvelut ja toimijat, jotka hyödyntävät verkkoa. Suupohjan alueelta puuttuukin selkeä strategia ja näkemys, jolla kuituverkkoa hyödynnetään entistä paremmin, vaikka aiheeseen onkin kiinnitetty huomiota hankkeissa ja kehittämistyössä. Jotta digitaalisia palveluja voi syntyä, vaaditaan oikeanlainen ympäristö kehitykselle. Suupohjasta löytyy kuituverkon myötä hyvä infra testata ja ottaa käyttöön uusia palveluja. Tämän lisäksi tarvitaan monialaista osaamista ja yhteistyötä. Suupohjassa on vanhastaan osaamista mm. maataloudessa, logistisissa ratkaisuissa ja huonekaluteollisuudessa mutta ICT-alalla osaaminen on ohuempaa. Haasteena onkin löytää oikea ICT-osaaminen ja tuoda se yhteen alueelta jo löytyvien vahvuuksien kanssa. Digitaalisen kehitysympäristön eteenpäin viemisessä keskeisessä roolissa ovat perinteisten alojen yritykset ja toimijat, joilta vaaditaan rohkeutta siirtyä uuden laisiin toimintamalleihin digitalisoitumisen myötä. SEK:illä puolestaan on keskeinen rooli tuoda eri alojen osaajat yhteen ja näin mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden synnyn DIGITAALINEN KEHITYSYMPÄRISTÖ -TEEMAN VISIO Suupohja voi olla tulevaisuudessa digitaalisen maaseudun edelläkävijä. Yhdistämällä alueen perinteiset vahvuudet, vahva verkkoinfra sekä digitaaliset mahdollisuudet Suupohja voi olla kärjessä omilla vahvuus alueillaan kuten maataloudessa ja logistisissa järjestelmissä myös maailman laajuisesti. Lisäksi testausympäristöä kehittämällä alueelle voidaan houkutella uusia yrityksiä.

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Belt and Road Initiative (OBOR)

Belt and Road Initiative (OBOR) Belt and Road Initiative (OBOR) Enright, Scott & Associates on tehnyt selvityksen aiheesta Tekesille ja tämän esityksen materiaali perustuu suurelta osin Michael Enrightin taustamateriaaliin. 26.1.2016

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä

Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä roope.ritvos@forumvirium.fi TEKES 1.9.2015 1.9.2015 Kehitettäiskö teidän virastoa vähän EU-hankkeella Tyypillisiä ensireaktioita: Miksi ihmeessä? Eikös se

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista

Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kansainvälistymispalveluiden esittelytilaisuus 28.1.2015 Tietoisku Tekesin uusista ohjelmista Kari Penttinen Ohjelmapäällikkö Tekes kari.penttinen@tekes.fi p. 050 5577 916 www.tekes.fi/ti Taustalla myös

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Pilotin 1. työpaja 26.3.2014 Kuntatalo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Pilotin 1. työpaja 26.3.2014 Kuntatalo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Pilotin 1. työpaja 26.3.2014 Kuntatalo Seutukaupunkipilotit TEM (Työ- ja elinkeinoministeriö) on 6.11.2013 päättänyt käynnistää neljä seutukaupunkipilottia: Älykkään

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

For tough jobs. Timo Rask, President Supply Line

For tough jobs. Timo Rask, President Supply Line For tough jobs Timo Rask, President Supply Line 1 Business 2 OCT. 2008 APR. 2010 History Charging First underground mining vehicles Tractor mounted Forestry equipment... Concrete Sparying Peltosalmen Konepaja

Lisätiedot

Mahdollisuuksia eriytymisen torjuntaan: Biotalous

Mahdollisuuksia eriytymisen torjuntaan: Biotalous Mahdollisuuksia eriytymisen torjuntaan: Biotalous Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hoitoa sekä käyttöä ja niistä valmistettujen tuotteiden ja palveluiden tuotantoa sekä biologisten ja teknisten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot