SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION)"

Transkriptio

1 SUUPOHJAN PAIKALLISSUUNITELMA VALOKUITUVERKKOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ (IMPLEMENTATION PLAN FOR SUUPOHJA REGION)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 EXECUTIVE SUMMARY Johdanto Tilannekatsaus Toimintaympäristö SWOT analyysi Motivointi Esimerkkejä ENGAGE-hankkeen opeista ja kokemuksista Keskeiset toimijat paikallissuunnitelman toimeenpanossa Suupohjan tulevaisuus kysely Kyselyn toteutus Kyselyn tulokset Paikallissuunitelma teemoittain Teemakohtaisten suunnitelmien toteutus Digitaalinen kehitysympäristö Digitaalinen kehitysymäristö -Teeman tilannekuvaus Digitaalinen kehitysympäristö -teeman visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi digitaalinen kehitysympäristö teemassa Teemaan liittyvät hankkeet Energia EnergiaTeeman tilannekuvaus Energiateeman visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi energiateemassa... 26

3 7.3.4 Teemaan liittyvät hankkeet Koulutus KoulutusTeeman tilannekuvaus Koulutusteeman visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi koulutusteemassa Sosiaali- ja terveysala SOTE-Teeman tilannekuvaus SOTE-teeman visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi SOTE-teemassa Teemaan liittyvät hankkeet Yritystoiminta Teeman tilannekuvaus Teemakohtainen visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi Teemaan liittyvät hankkeet Maatalous MaatalousTeeman tilannekuvaus Maatalousteeman visio Suunnitelma vision toteuttamiseksi Maatalousteemassa Johtopäätökset Liitteet Liite 1 Suupohjan avoin valokuituverkko Liite 2 Suupohjan tulevaisuus kyselylomake... 42

4 9.3 Liite 3 Tapaamiset ja tilaisuudet paikallissuunitelman kehittämiseksi Liite 4 ENGAGE-hankkeen kuvaus Approval of Implementation plan... 50

5 1 EXECUTIVE SUMMARY This implementation plan collects all main experiences and conclusions of the ENGAGE Project in Suupohja and presents vision and road plan for digital development. The implementation plan has been prepared with wide group of local authorities and experts in several meetings. Introduction of the region Suupohja is situated in Southern Osthrobotnia, Western Finland. Suupohja county has four municipalities Kauhajoki, Teuva, Isojoki and Karijoki. There are about inhabitants in the region of 2710km² and the density is 4-10 people per km² depending on the municipality. The economic structure is Service 51%, Secondary production 29%, Agriculture 18%, other 2%. SWOT and motivation in Suupohja One of the biggest strengths is region s own open access network owned by the municipalities themselves and the expertise gained from building and operating the network. Also the amount and level of farming, metal industry, logistic industry and food industry are big strengths. It is a very good opportunity to combine these strengths in a new way. It is a challenge to reach the region since there are no major highways, airports or train stations. Another weakness is the lack of university level education. Some businesses are moving to cities or even cheaper countries. Some sectors are even fading away such as traditional woodwork and furniture business. These, together with concentrated education into bigger cities, proposes a severe threat to the region. Aging population is also a character of Suupohja but it can be seen as a threat but also an opportunity at the same time. The region is motivated to take actions because it is well known that digital evolution and flexibility in businesses is crucial for the viability of Suupohja. The big question is the amount of resources. Experiences and learning of ENGAGE All the activities in ENGAGE have been extremely valuable and here some of them are mentioned. From workshops themes such as the use of mapping tools and observatories as well as PPP in funding and implementation gave good ideas how to take the existing FTTH-network to next level. Study visit to Oerel in Germany gave an excellent example of a successful rural network which changed the vitality of the village. It was also a good case of strong leadership from the village mayor. Good digital strategy of Evora acted as a one driver to Suupohja implementation plan. Also the data center business in Evora is something we try to follow in our region. In Kauhajoki meeting we had the honor to learn from USA s digital efforts and program. After hearing the magnitude of

6 funding and actions in USA, it was clear that actions need to be taken in Europe as well. Polish partnership meeting presented Warmia-Mazury s plans to invest over 80 million euros to regional broadband network. The project also included eeducation and different kind of ICT training for citizens which is also taken into consideration in Suupohja s implementation plan. Staff exchanges to UK and Slovenia were fruitful in different ways. In Kent UK the community engagement was done in very good way good example being the advertising campaign Making Kent Quicker. But the challenge is British Telecom and very bureaucratic legislation. In Kent we also saw an example of bad case. In village of Selling the lack of involvement of the local community led to only 16 households being connected. Slovenia offered outstanding example such as tight cooperation between Slovenia Telekom and university as well as regional networks. In addition, the super computer located in the village pub basement and self-sufficient wireless base stations were good examples how to use network. Questionnare of Suupohja future In Suupohja implementation plan we made a questionnaire for all the council members and 9 th graders in the county. We got answers from 195 students and 69 councilors. The purpose was to find out how they see the present digital situation and the digital future. The answers revealed that digital development is seen important in all sectors but at the same time the competitiveness of Suupohja is estimated to be relatively low. It was surprising that the young people had more faith in the future of Suupohja than councilors. Also 54% of 9 th graders saw themselves living in Suupohja after 10 years. Local implementation plan in themes Suupohja local implementation plan started from general meeting with stakeholders and key political people. In this meeting it was decided that the plan will be divided into different themes which were education, agriculture, energy, social and health care and business life. The next step was the theme meetings where were experts from that specific field present and also some external people from university etc. These theme meetings made SWOT analysis from their field regarding digitalization and prepared vision as well as roadmap to reach the vision. Conclusions Digitalization is already part of local and national strategies. However, there is a lot of unused potential in fiber networks and digitalization. The implementation plan proposes that the strategy of Suupohja should be sharpened under Smart Suupohja title. Digitalization should be horizontal theme in this local strategy. Digital development of Suupohja requires own employee in the region who will foresee that for example roadmaps presented in this implementation plan will have wind beneath their wings.

7 2 JOHDANTO Tämä suunnitelma pohjautuu pidettyihin työpajoihin sekä asiantuntijatapaamisiin, jotka ovat osa kansainvälisen ENGAGE-hankkeen paikallissuunnitelmaa. (ENGAGEhankkeen tarkempi kuvaus liitteessä 4.) Työpajoihin ja tapaamisiin osallistui suuri joukko sekä alan asiantuntijoita että poliittisia päättäjiä. Lista keskeisistä tapaamisista ja työpajoista paikallissuunnitelman kehittämiseksi löytyy liitteestä kolme. Lisäksi Suupohjan alueen kunnanvaltuutetuille ja yhdeksäsluokkalaisille toteutettiin Suupohjan tulevaisuutta ja digitaalisuutta koskeva kysely, johon saatiin n. 260 vastausta. Tapaamisissa ja kyselyssä nousi selkeästi esille tarve ottaa irti kaikki mahdollinen hyöty tietoliikenneverkkoon tehdystä sijoituksesta koskien kaikkia sektoreita. Selkeästi esille nousi myös näkemys, että oma, luotettava ja joustava kuituverkko on yksi niistä kärjistä, joilla on mahdollisuus säilyttää ja kehittää koko seutukunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Tämä tulisi myös näkyä tehokkaammin alueen markkinoinnissa. Näin ollen esitämme, että Suupohjassa käynnistettäisiin Älykäs Suupohja - digitaalinen kehitysohjelma, jota on tässä suunnitelmassa kuvailtu. Kuvatut teemat ovat aihioita, joten sisältöä voidaan täsmentää osallistavalla tavalla. Samalla sitoutetaan myös alueen kunnat, yritykset ja muut keskeiset toimijat ohjelman toteuttamiseen. Älykäs Suupohja-ohjelman alustavana visiona on, että Suupohja on avointen kuituverkkojen edelläkävijä ja Suomen paras digitaalinen maaseutualue, joka hyödyntää tietoverkkoratkaisuja aktiivisesti niin kuntien, yritysten kuin kansalaisten toimesta.

8 3 TILANNEKATSAUS 3.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suupohja on Etelä-Pohjanmaan alue, joka koostuu Kauhajoen, Teuvan, Karijoen ja Isojoen. (Lisäksi Suupohjaan on kuulunut Jurvan kunta, joka kuntaliitoksen myötä siirtyi osaksi Kurikkaa.) Suupohjan alueella asuu noin asukasta ja elinkeinoelämän vahvuuksia ovat olleet perinteisesti huonekaluteollisuus, maatalous, materiaalinkäsittelyjärjestelmien valmistus sekä elintarviketeollisuus. Suupohjan kuntia yhdistää monen muun yhteistoiminnan lisäksi kuntien omistama valokuituverkko Sunet. Suupohjalla on toistaiseksi vielä pieni etulyöntiasema valokuituverkoissa, koska verkkoa on rakennettu ja operoitu jo lähes 10 vuotta. Monet muut alueet ovat kuitenkin havahtuneet huomaamaan, että oma verkko on alueen elinehto, joten he kirivät eroa kiinni nopeasti. Alla olevasta kuvasta erottuu positiivisesti Suupohjan alue ja yleensäkin länsirannikko, jossa valokuitusaatavuus oli huippuluokkaa jo vuonna Lukuisten valokuituprojektien myötä kuidun saatavuus on parantunut ja paranee lähivuosina ympäri Suomea.

9 Kuva 1. Suupohja ja länsi-rannikko ovat olleet edelläkävijöitä valokuiturakentamisessa, mikä näkyy valokuidunsaatavuutta kuvaavassa kartassa. Muut alueet ovat kuitenkin vauhdilla kirimässä tätä eroa kiinni. (Ficora, 2014, https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/tietoatarjonnastajahinnoista/internetpalvelut/nopeidenyhteyksiensa atavuus.html ) Verkon suunnittelu, rakentaminen ja operointi on toteutettu Suupohjassa pääosin omin voimin. Omatoiminen toteutus on mahdollistanut verkon pitämisen avoimena palveluntarjoajille. (Liitteessä 1 tarkemmin tietoa alueen avoimesta kuituverkosta.) Avoin kuituverkko puolestaan tarjoaa

10 erinomaisen alustan uusille palveluntarjoajille testata ja ottaa käyttöön uusia palveluja. Tällä hetkellä verkon kapasiteetista ja mahdollisuuksista on kuitenkin käytössä vasta murto-osa. Suupohjalla on pitkä historia osallistavassa kehittämisessä ja sen tulokset on noteerattu myös alueen ulkopuolella. Hyviä esimerkkejä ovat mm. verkostopilotti sekä Suupohjan Kehittämisyhdistyksen ohjelmat. Seutukunnassa on ollut erilaisia digitaalisia kokeiluja jo viimeiset 20 vuotta, kuten Suomen ensimmäinen kotisivu Kauhajoella ja kolmevuotinen eurooppalainen ENGAGE-hanke, joka on nostanut Suupohjan profiilia Euroopassa. Hankkeen myötä Suupohjan verkkomallia on kopioitu mm. Irlannissa sekä Puolassa ja ainutlaatuinen verkko on noteerattu kansallisen tason lisäksi myös Euroopan Komissiossa. 3.2 SWOT ANALYYSI Alla on SWOT-analyysi Suupohjan alueen mahdollisuuksista erityisesti digitaalisuuteen ja kuituverkkoihin liittyen. Analyysi on tehty yleisellä tasolla ja yksityiskohtaisempi analyysi löytyy jäljempänä teemakohtaisesta analyysista ja suunnitelmasta. Vahvuudet Alueen kattava kuituverkko Kuituverkkoihin liittyvä osaaminen Maatalous Logistiikkaosaaminen Huonekaluteollisuus Elintarviketeollisuus Mahdollisuudet Avoin kuituverkko Uusien ja vanhojen vahvuuksien yhdistäminen Ikääntyvä väestö Suppea ylemmän asteen koulutustarjonta Alueen saavutettavuus Ikääntyvä väestö Alueen teollisuuden ja liiketoiminnan haasteet sekä paineet siirtyä muille alueille Hiipuvat teollisuuden alat kuten huonekaluteollisuus Paineet olemassa olevan koulutuksen siirtämiseen muualle Heikkoudet tai rajoitukset Uhat tai esteet

11 3.3 MOTIVOINTI Edellä on kuvattu, miten hyvä ja kehityskelpoinen valokuituinfrastruktuuri on jo rakennettu Suupohjan alueelle. Lisäksi alueella on paljon vahvuuksia mm. maataloudessa, logistiikassa ja osallistavassa yhteistyössä. Nämä yksittäiset vahvuudet eivät ole kuitenkaan vielä kohdanneet. Etenkin kuituverkkojen kohdalla hyödyt tulevat todella esiin vasta, kun verkko yhdistetään muuhun toimintaan. Vahvuudet yhdessä ovat enemmän kuin osiensa summa. Kaikkien toimintojen ja esineiden siirtyminen verkkoon on myös maailmanlaajuinen megatrendi, joka on käynnissä Suupohjan alueen toiminnasta riippumatta. Alla olevasta kaaviosta nähdään kuinka verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti lähi vuosina. Tämä on mahdollisuus, johon yritysten ja koko alueen on tartuttava nopeasti. Kuva 2. BI Intelligence julkaisi 2013 tutkimuksen ja arvion Internettiin kytkettyjen laitteiden määrän kehityksestä. Laitteiden määrän kasvu on valtavaa seuraavina vuosina. (BI Intelligence, 2013, saatavilla:

12 4 ESIMERKKEJÄ ENGAGE-HANKKEEN OPEISTA JA KOKEMUKSISTA Tapahtuma Opintovierailu Competence centerissä Bremenissä Opintovierailu 1800 asukkaan Oerel -kylässä Bremenin lähellä Opintovierailu Nievressä, Keski-Ranskassa Opit ja kokemukset Loistavia tietokantoja (construction, infrastructure ja broadband atlas), joilla kerätään tietoja verkon käytöstä, nopeuksista, kattavuudesta, muiden operattoreiden ja infran rakentajien tulevista rakennushankkeista jne. Näiden avulla tiedetään, kuka rakentaa missä ja milloin (helpottaa yhteisrakentamista) tai esimerkiksi, mikä on todellinen laajakaistasaatavuus ja nopeudet milläkin alueella. Competence centerissä myös levitetään tietoutta ja herätetään kiinnostusta tietoliikenneyhteyttä kohtaan, neuvotellaan rahoitustahojen kanssa jne. Kyläverkko, jonka toteutti valtakunnallinen verkonrakentaja. Taho on toteuttanut vastaavalla mallilla eri puolilla Saksaa. Liittymän otti 100% kylän asukkaista pormestarin käskystä. Kylässä on nyt positiivinen ongelma. Syntyvyys noussut ja uusia asukkaita muuttanut siinä määrin, että joutuvat rakentamaan uuden päiväkodin ja koulun. Kuituverkkoa vedetty ilmakaapelina sähköpylväisiin ja siten suuret kustannussäästöt rakentamisessa. Samaa kokeiltu myös Suomessa, mutta liian herkkä säävaihteluille, ei kestä lumen painoa eikä merkittävää säästöä synny, koska paalut vuokrattava/ostettava. Nievressä esiteltiin myös Pohjois-Ruotsin verkkotilanne ja sen hyödyntäminen. IT-Norrbotten on loistava esimerkki siitä, miten verkkoa rakennettu harvaan asutulla alueella ja miten sitä hyödynnetään mm. sote ja koulutuspuolella. Mieleen Nievrestä jäi myös maailmanlaajuisen IT-sektorin konsulttiyrityksen Analysis Masonin digitaaliset visiot ja tulevaisuuden laajakaistatarpeet, jotka kertoivat samaa sanomaa kuin edellisen sivun kuvio. Opintovierailu Evorassa, Portugalissa Hewlett&Packard:lla on iso datacenter Evorassa, jonka sijainti valikoitui edullisen energian ja kattavan tietoliikenneverkon ansiosta. Evorassa on myös teknologiapuistoja, joilla kokonaisvaltainen tarjonta sisältäen mm. 100M internet, palvelintila, suora yhteys yliopiston tutkimusosastolle, videoneuvottelujärjestelmät. Evorassa kaiken kaikkiaan tehty loistava digitaalinen strategia, jota on systemaattisesti toteutettu.

13 Opintovierailu Kauhajoella ja Isojoella Kauhajoen koulukeskus oli silmiä avaava kokemus myös paikallisille, sillä teknologiset mahdollisuudet ovat siellä huippuluokkaa. Hienoa oli nähdä oppilaiden innostus ja uudenlaiset opetustavat. Tomas Ruotsalainen Isojoelta oli loistava esimerkki nuoresta perheestä, joka muutti maalle ja perusti valokuituverkon päällä toimivan yrityksen. Myös Nevalan peruna oli hyvä esimerkki yrityksestä, joka on pystyy kasvamaan ja kukoistamaan maaseudun rauhassa samoin kuin Kalevan navetta Teuvalla, jolle valokuituyhteys on lähes elinehto. Kauhajoen kokouksessa kuultiin myös Yhdysvaltojen verkkotilanteesta ja siitä, millaisia summia valtion siellä panostaa asiaan. Euroopalla on melkoinen työ saada kirittyä kasvava ero kiinni. Myös verkon hyödyntäminen eri sektoreilla on vaikuttavaa. Samassa tilaisuudessa kuultiin lisäksi Euroopan komission edustajan luento EU:n suunnitelmista. Ero muuhun maailmaan on tiedossa, mutta keinoja koko Euroopan verkottamiseen on vähän. Siksi siellä onkin noteerattu Skandinavian bottom up mallit, joissa asukkaat ja kunnat itse rakentavat verkkoja. Opintovierailu Olztynissä, Puolassa Työntekijävaihto, Kent, Iso-Britannia Työntekijävaihto, Slovenia Puolassa on paljon otettu mallia Suupohjasta, mm. kyläilloista, verkon operoinnista sekä yhteistyöstä kuntien kanssa. Yksi maan isoimmista verkkoinvestoinneista on käynnissä Warmia-Mazuryn maakunnassa, jonne rakennetaan julkisomisteista runkoverkkoa. Investoinnin suuruus on yli 80 miljoonaa euroa ja sillä rakennetaan runkoverkko koko maakuntaan. Samaan hankkeeseen kuuluu myös asukkaiden atk-taitojen systemaattinen parantaminen. Kent County Councilin alueella yritetään kovasta saada verkkohankkeita eteenpäin. Hankkeissa otetaan kyläyhteisöt ja paikalliset sidosryhmät mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Myös verkkohankkeiden markkinointi oli toteutettu hienosti. Mutta vaikka aikaa vierailusta on kulunut pari vuotta, hanke siellä ei ole edennyt, koska kansallinen operaattori British Telecom (BT) tekee kaikkensa estääkseen paikalliset toteutukset. Myös erittäin byrokraattinen lainsäädäntö hidastaa merkittävästi. Iso-Britannia on hyvä esimerkki siitä, millaiseksi kansallisten ja isojen operaattoreiden valtaa ei sovi päästää ja miten vaikeaksi lainsäädäntö voi verkon toteuttamisen tehdä! Sloveniassa yhteistyö kansallisen verkko-operaattorin (Slovenia Telekom ST) ja yliopiston välillä sekä verkko-operaattorin ja paikallisten kyläverkkojen välillä oli esimerkillistä. Isot ja pienet verkot voivat käyttää yliopistojen testitiloja mm. omien palvelujensa testaamiseen. ST auttaa paikallisverkkoja rakentamisessa ja operoinnissa. Sloveniassa on ennakkoluulottomasti kokeiltu erilaisia asioita. Hyvä esimerkki on mm.

14 erään kyläpubin kellarissa sijaitseva supertietokone, jota käyttävät Italian puolella olevat arkkitehtitoimistot. Myös aurinko- ja tuulivoimalla käyvät langattomat mastot olivat mielenkiintoisia. Kaiken kaikkiaan eri teknologioiden yhteiskäyttö on Sloveniassa mallikasta. Asiantuntijatapaamiset, Irlanti ja Romania Asiantuntijatapaamisessa Irlannissa oli tarkoitus kerätä Euroopan verkkoeksperttejä yhteen miettimään, miten mahdollistaa verkon rakentaminen siellä. Kaksipäiväisen tapaamisen yhtenä lopputuloksena oli, että he lähtevät kokeilemaan sovellettua Suupohja mallia. Mikäli he saavat verkon rakennettua, heillä olisi Suupohjan kanssa paljon muutakin yhteistä verkon hyödyntämisessä esim. energia- ja maataloussektorilla (smart energy & smart farms). Romaniassa Harghitan seutukunnassa puolestaan on tilanne on täysin erilainen kuin muiden ENGAGE-partnereiden alueilla. Harghita on yksi Euroopan köyhimmistä alueista, jossa monissa vuoristokylissä ei ole vielä edes sähkö tai vesiverkostoja. Tämä tosin antaa hyvän mahdollisuuden rakentaa kaikki kolme tärkeää infraa kerralla. Infopäivät Infopäivien aikana oli mahdollisuus keskustella seutukunnan ja maakunnan päättäjien kanssa digitaalisuuteen liittyvistä asioista ja tulevaisuuden visioista. Keskustelut olivat samansuuntaisia kuin myöhemmin toteutetun digitaalisen kyselyn tulokset. Niin seutukunnan kuin maakunnankin päättäjätkin tietävät, että elinvoima ja kilpailukyky vaativat luotettavaa ja nopeaa tietoliikenneverkkoa kaiken perustaksi, mutta ongelma ovat pienet taloudelliset resurssit tehdä asialle mitään. Valitettavasti osa alueista jättääkin kaupallisten operaattoreiden päätettäväksi, mikä alue on tulevaisuudessa elinvoimainen ja mikä ei.

15 5 KESKEISET TOIMIJAT PAIKALLISSUUNNITELMAN TOIMEENPANOSSA Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeiset toimijat paikallissuunnitelman toteuttamisen ja jatkon kannalta. Liitteeseen kolme on puolestaan koottu tapaamiset ja tilaisuudet, joissa paikallissuunnitelmaa on työstetty. Kaikki paikallissuunnitelman toteutuksen kannalta keskeiset toimijat ovat myös osallistuneet suunnitelman työstämiseen ja valmis suunnitelma tullaan esittelemään heillä. Organisaatio Yhteys- Organisaation rooli paikallissuunnitelman /avainhenkilö toteuttamisessa SEK Olli Forsten Suunnitelman toteutuksen hallinnointi, muiden toimijoiden aktivointi, hanketoiminta avainteemoissa SUNET Aatu Samppala Verkon rakentaminen, alustan tarjoaminen palveluille, yhteistyö uusien palvelujen kehittämisessä LLKY Kari Nuuttila Terveyden huoltoon liittyvien palvelujen ja tuotteiden kehityksen avainorganisaatio alueella Suupohjan kunnat: Kauhajoki, Teuva, Kurikka, Karijoki, Isojoki Alueen oppilaitokset: SAI, SeAMK, Teak, peruskoulut, lukiot Kunnanjohtajat, tekniset johtajat, kuntapäättäjät Rehtorit Avainasemassa julkisten palvelujen kehittämisessä sekä SEK:in toimintaa ohjaavat tahot Avainasemassa koulutuksen kehittämisessä sekä tärkeitä toimijoita omien koulutusalojen kehitystyössä

16 6 SUUPOHJAN TULEVAISUUS KYSELY 6.1 KYSELYN TOTEUTUS Suupohjan tulevaisuus kysely tehtiin sähköisellä lomakkeella, joka lähetettiin Kauhajoen, Kurikan, Teuvan, Isojoen ja Karijoen kunnanvaltuutetuille. Vastausmäärän maksimoimiseksi kysely jaettiin lisäksi paperisena valtuutetuille valtuuston kokouksissa. Valtuutettujen lisäksi kysely teetettiin 195 yhdeksäsluokkalaisella oppilaalla Suupohjan alueella yhteistyössä muutaman opettajan kanssa. Kysely koostui 31 kysymyksestä, joista kolme oli avoimia kysymyksiä ja loput monivalintakysymyksiä. Kyselyn kysymykset löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä KYSELYN TULOKSET Suupohjan tulevaisuus kyselyyn saatiin kattava vastausmäärä. Alla olevasta kuvaajasta nähdään, että 9-luokkalaisilta oppilailta saatiin jopa 195 vastausta ja kunnanvaltuutetuilta 55 vastausta. Lisäksi yrittäjät ja muut ryhmään saatiin yhteensä 14 vastausta, joista suurin osa on myös kuntien vastuuhenkilöjä. (Osa vastuuhenkilöistä profiloi itsensä ennemmin yrittäjäksi tai muuksi kuin vastuuhenkilöksi.) Jäljempänä kunnan vastuuhenkilöiden, yrittäjien ja muiden vastauksia onkin käsitelty yhtenä ryhmänä tästä johtuen Vastausten määrä ryhmittäin Kunnan vastuuhenkilö 8 6 Oppilas Yrittäjät Muu Kuva 3. Suupohjan tulevaisuus -kyselyyn saatujen vastausten määrä ryhmittäin.

17 Erittäin hyvin Erittäin huonosti Kyselyyn saatiin vastauksia kunnan vastuuhenkilöiltä kaikista alueen kunnista melko tasaisesti kuten alla oleva taulukko osoittaa. Oppilaiden vastukset tulivat pääasiassa Kauhajoelta mutta myös Teuvalta ja Isojoelta saatiin kohtuullisesti oppilasvastauksia Vastausmäärät kunnittain Kauhajoki Kurikka Teuva Isojoki Karijoki Kunnan vastuuhenkilöt ja muut Oppilaita Kuva 4. Kyselyn vastausten määrä kunnittain ja ryhmittäin. Kyselyyn osallistujat arvioivat Suupohjassa käytettävän digitaalisia mahdollisuuksia tyydyttävästi SOTE-, koulutus- ja yrityssektoreilla sekä kodeissa. Kuntien vastuuhenkilöt arvioivat digitaalisuutta hyödynnettävän enemmän verrattuna oppilaisiin erityisesti kodeissa. Alla kuvaaja digitaalisuuden hyödyntämisen arvioista. 4 Mikä on arviosi, miten digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään Suupohjassa? 3 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 3,1 Oppilaat 2 1 Kunnan vastuuhenkilöt ja muut Kuva 5. Vastaajien keskimääräiset arviot digitaalisuuden hyödyntämisestä Suupohjassa asteikolla 1-4.

18 Heikko Vahva Vastaajien näkemys Suupohjan alueen kilpailukyvystä olivat varsin pessimistiset. Erityisesti kuntien vastuuhenkilöt arvioivat alueen kilpailukyvyn erittäin alhaiselle tasolle. Pienen positiivisen signaalin antaa vastaajien näkemys kilpailukyvyn pienestä kohentumisesta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tällöinkin näkemys alueen elinvoimaisuudesta jää kuitenkin varsin negatiiviseksi. Suupohjan kilpailukykyarviot on kuvattuna oheisessa kuvaajassa. 6 Millaiseksi arvioit Suupohjan alueen kilpalukyvyn ja kiinnostavuuden Suomen tasolla asteikolla 1-6? (Ryhmien keskiarvot) ,42 3,54 2,74 3,14 Nyt 10 vuoden kuluttua 2 1 Oppilaat Kunnan vastuuhenkilöt ja muut Kuva 6. Kyselyssä arvioitiin Suupohjan kilpailukyky nyt ja 10 vuoden kuluttua. Vastaajien arviot alueen kilpailukyvystä olivat varsin pessimistiset.

19 Kyselyyn vastaajilta kartoitettiin myös heidän arvionsa tulevatko he asumaan Suupohjan alueella kymmenen vuoden kuluttua. (Kuvaajat vastauksista alla.) Suurin osa kunnan vastuuhenkilöistä arvioi asuvansa täällä myös kymmenen vuoden kuluttu ja perusteluina oli usein työ, perhe ja juuret alueella. Oppilasvastaajista noin puolet arvioi asuvansa Suupohjassa kymmenen vuoden kuluttua. Pois muuttoon suurimpina vaikuttajina on vastausten perusteella koulutus ja työ. Oppilaat Kunnan vastuuhenkilöt ja muut Ei; 46% Kyllä; 54% Ei; 13% Kyllä; 87% Kuva 7. Kuvaajissa oppilaiden ja kunnan vastuuhenkilöiden vastaukset kysymykseen: Pidätkö todennäköisenä tai mahdollisena, että asut Suupohjan alueella 10 vuoden kuluttua? Vaikka kyselyyn vastaajat eivät arvioineet alueen kilpailukykyä kovin korkealle, kokivat he digitaalisen kehittymisen erittäin tärkeäksi tekijäksi kilpailukyvyn säilyttämiselle ja parantamiselle. Kunnan vastuuhenkilöt arvioivat digitaalisuuden merkityksen vielä korkeammalle kuin oppilaat kuten oheinen kaavio osoittaa. Kuinka tärkeäksi arvioit digitaalisten palvelujen kehittymisen ja käyttöönoton Suupohjan elinkelpoisuudelle ja kilpailukyvylle asteikolla 1-6? Kunnan vastuuhe nkilöt 4,55 Oppilaat 3, Ei yhtään tärkeä Erittäin tärkeä Kuva 8. Sekä oppilaat että kunnan vastuuhenkilöt arvioivat digitaalisen kehittymisen tärkeäksi Suupohjan jatkon kannalta.

20 Vähän vastuuta Paljon vastuuta Vastuu digitaalisesta kehittämisestä jakautuu laajasti eri osapuolille kyselyyn vastaajien mielestä. Kunnan vastuuhenkilöiden vastuksissa yritysten vastuu korostuu hieman muita suurempana. Alla kuvaaja, johon on koottu vastaajien mielipiteet vastuun jakautumisesta eri toimijoille digitaalisessa kehityksessä. Kuinka paljon mielestäsi eri toimijoilla on vastuuta Suupohjan digitaalisessa kehittymisessä asteikolla 1-6? Oppilaat Kunnan vastuuhenkilöt ja muut 2 1 Kunta Yritykset Valtio Yksityiset ihmiset Kuva 9. Vastaajien mielipiteet vastuun jakautumisesta eri toimijoille digitaalisessa kehityksessä. Kyselyn lopuksi kartoitettiin vastaajilta heidän kiinnostustaan kyselyn tuloksiin. Kuntien vastuuhenkilöistä suurin osa oli kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut kyselyn tuloksista kuten alla oleva kaavio osoittaa Kuinka kiinnostunut kyselyn tuloksista olet? Kunnan vastuuhenkilöt ja muut Kuva 10. Kunnan vastuuhenkilöiden kiinnostus kyselyn tuloksia kohtaan asteikolla 1-6 (Ei lainkaan - Erittäin kiinnostunut).

21 7 PAIKALLISSUUNITELMA TEEMOITTAIN Tässä luvussa esitellään paikallissuunnitelma kuuden pääteeman kautta: digitaalinen kehitysympäristö, energia, koulutus, sosiaali- ja terveysala, yritystoiminta ja maatalous. 7.1 TEEMAKOHTAISTEN SUUNNITELMIEN TOTEUTUS Paikallissuunnitelman kehittäminen ja toteuttamisstrategian työstö toteutettiin teemakohtaisesti kuudessa kategoriassa. Teemoihin maatalous, koulutus ja sosiaali- ja terveysala liittyen järjestettiin teemaryhmien tapaamiset, joihin kutsuttiin kunkin ryhmän asiantuntijoita. Kolme muuta teemaa käsiteltiin pienemmissä tapaamisissa sekä sähköpostiviestein teemojen asiantuntijoiden kanssa. Teemaryhmien tapaamiset koostuivat teeman asiantuntijan alustuksesta sekä keskusteluosuudesta, jossa osa keskustelusta toteutettiin pienryhmissä. Keskustelujen apuna käytettiin lyhyitä kysymysrunkoja sekä SWOT analyysiä. Kysymysrunko vaihteli teemoittain mutta kaikissa teemoissa kysymykset jaksottuivat kolmeen ryhmään: 1. Kunkin teeman nykytilanne Suupohjassa, 2. Visio teeman tulevaisuuden tilasta Suupohjassa erityisesti digitaalisten mahdollisuuksien näkökulmasta, 3. Konkreettiset toimet vision saavuttamiseksi. Kuva 11. Anne-Mari Leppinen puhuu SOTE-teemarymän työpajassa Logistialla.

22 7.2 DIGITAALINEN KEHITYSYMPÄRISTÖ DIGITAALINEN KEHITYSYMÄRISTÖ -TEEMAN TILANNEKUVAUS Digitaalinen murros ja kaiken siirtyminen verkkoon ovat vääjäämättömiä kehityskulkuja niin maailmalla kuin Suupohjassa. Alueet, jotka ovat aktiivisia ja kaukonäköisiä, voivat hyötyä tästä kehityksestä, kun taas passiivisilla alueilla kehityksessä jälkeen jääminen voi olla kuolinisku alueen kilpailukyvylle. Suupohjassa on panostettu digitaaliseen kehitykseen, mistä kattava ja avoin kuituverkko on erinomainen esimerkki. Huippuverkko itsessään ei kuitenkaan tuo lisäarvoa vaan se vaatii palvelut ja toimijat, jotka hyödyntävät verkkoa. Suupohjan alueelta puuttuukin selkeä strategia ja näkemys, jolla kuituverkkoa hyödynnetään entistä paremmin, vaikka aiheeseen onkin kiinnitetty huomiota hankkeissa ja kehittämistyössä. Jotta digitaalisia palveluja voi syntyä, vaaditaan oikeanlainen ympäristö kehitykselle. Suupohjasta löytyy kuituverkon myötä hyvä infra testata ja ottaa käyttöön uusia palveluja. Tämän lisäksi tarvitaan monialaista osaamista ja yhteistyötä. Suupohjassa on vanhastaan osaamista mm. maataloudessa, logistisissa ratkaisuissa ja huonekaluteollisuudessa mutta ICT-alalla osaaminen on ohuempaa. Haasteena onkin löytää oikea ICT-osaaminen ja tuoda se yhteen alueelta jo löytyvien vahvuuksien kanssa. Digitaalisen kehitysympäristön eteenpäin viemisessä keskeisessä roolissa ovat perinteisten alojen yritykset ja toimijat, joilta vaaditaan rohkeutta siirtyä uuden laisiin toimintamalleihin digitalisoitumisen myötä. SEK:illä puolestaan on keskeinen rooli tuoda eri alojen osaajat yhteen ja näin mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden synnyn DIGITAALINEN KEHITYSYMPÄRISTÖ -TEEMAN VISIO Suupohja voi olla tulevaisuudessa digitaalisen maaseudun edelläkävijä. Yhdistämällä alueen perinteiset vahvuudet, vahva verkkoinfra sekä digitaaliset mahdollisuudet Suupohja voi olla kärjessä omilla vahvuus alueillaan kuten maataloudessa ja logistisissa järjestelmissä myös maailman laajuisesti. Lisäksi testausympäristöä kehittämällä alueelle voidaan houkutella uusia yrityksiä.

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. TEM:n Seutukaupunkipilotti 16.12.2013

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. TEM:n Seutukaupunkipilotti 16.12.2013 Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit TEM:n Seutukaupunkipilotti 16.12.2013 Seutukaupunkipilotit TEM on 6.11.2013 päättänyt käynnistää neljä seutukaupunkipilottia: Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit (vetäjänä

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI

SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI SUUPOHJA ENERGIAOMAVARAISEKSI Kauhajoen seudun KOKO-ohjelma Energiaomavarainen seutu ja kestävä kehitys Energiateemaryhmä/eam. Ilppo Karesola, SEK Pottujätteestä euroja-hanke 2004-2006 Suupohjan Perunalaakso

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

SEUTUKAUPUNKIMÄÄRITTELY PILOTIT

SEUTUKAUPUNKIMÄÄRITTELY PILOTIT SEUTUKAUPUNKIMÄÄRITTELY PILOTIT SEUTUKAUPUNGIT OVAT VAHVOJA PERUSKUNTIA JA MUODOSTAVAT YHDESSÄ MAAKUNTAKESKUSTEN KANSSA SUOMEN TULEVAN KUNTARAKENTEEN RUNGON SATAKUNTALIITTO TKI FOORUMI 10.4.2014 PERTTI

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää

Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää Teollinen internet on tuo+avuuden uusi vallankumous mitä sen hyödyntäminen edelly+ää Spirit Ura Tampere 24.9.2014 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Teollisen interne+n peruspilarit Lähde:GE Digitaalisuus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

PK-TEOLLISUUDEN UUDISTAMINEN JA KILPAILUKYKY pilotti

PK-TEOLLISUUDEN UUDISTAMINEN JA KILPAILUKYKY pilotti PK-TEOLLISUUDEN UUDISTAMINEN JA KILPAILUKYKY pilotti Sisältää teollisuutta palvelevan liiketoiminnan 10.10.2013 Seutukaupunki Seutukaupunkeja ovat kaupungit: 1. Jotka ovat seutukuntiensa tai talousalueensa

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa 24.5.2011 Esko Miikkulainen SSP Yhtiöt Oy Miksi tietoliikenne kuuluu liikenneseminaariin Liikenteen merkitys

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Belt and Road Initiative (OBOR)

Belt and Road Initiative (OBOR) Belt and Road Initiative (OBOR) Enright, Scott & Associates on tehnyt selvityksen aiheesta Tekesille ja tämän esityksen materiaali perustuu suurelta osin Michael Enrightin taustamateriaaliin. 26.1.2016

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Pilotin 1. työpaja 26.3.2014 Kuntatalo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Pilotin 1. työpaja 26.3.2014 Kuntatalo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Pilotin 1. työpaja 26.3.2014 Kuntatalo Seutukaupunkipilotit TEM (Työ- ja elinkeinoministeriö) on 6.11.2013 päättänyt käynnistää neljä seutukaupunkipilottia: Älykkään

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus seminaari Mustio 6.9.2011 Case HINKU- projekti Kari Koski Kaupunginjohtaja Uusikaupunki Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä

Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä Horisontti2020 ohjelma kaupungin kehittämisessä roope.ritvos@forumvirium.fi TEKES 1.9.2015 1.9.2015 Kehitettäiskö teidän virastoa vähän EU-hankkeella Tyypillisiä ensireaktioita: Miksi ihmeessä? Eikös se

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

Uusiutumisen eväitä etsimässä

Uusiutumisen eväitä etsimässä Uusiutumisen eväitä etsimässä Kasvusopimusehdotusten parhaat palat Markku Sotarauta Muutos on sattumaa ja sählinkiä mutta sattumalle voi luoda tarttumapintoja ja sählinkiä suunnata Huomioita HUOMIO 1 -

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA Marianne Torkko 27.9.2014 1.10.2014 1 Julkaisut Torkko M, Linna A, Katajavuori N, Juppo A.M. 2013. Quality KPIs in pharmaceutical and food industry. J Pharm Innov. 2013;

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012

Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012 Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012 Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki, kaupunkikehitys Smart City Fiksu kaupunki All Bright! Kaupunkien

Lisätiedot

EU ja energiatehokkuus

EU ja energiatehokkuus EU ja energiatehokkuus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen EU lainsäädäntö? Energiatehokkuusdirektiivi Voimaan 4.12.2012 Kattaa energian tuotannon ja käytön, yksityisellä ja julkisella sektorilla

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Elina Uitamo Varsinais-Suomen ELY-keskus/Tekes DM 926686 01-2013

Lisätiedot

Energiatoimiala 12.11.2013

Energiatoimiala 12.11.2013 Energiatoimiala 12.11.2013 Space Systems Finland Oy Vastuussa Energiatoimialasta hankkeessa Fokus: turvallisuuskriittiset järjestelmät eri toimialoilla kuten energia, ydinvoima, lääketieteelliset laitteet

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot