Timo Kettunen Ajankohtaisia opetusalan asioita. Neuvottelutilanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Timo Kettunen 5.11.13. Ajankohtaisia opetusalan asioita. Neuvottelutilanne"

Transkriptio

1 Timo Kettunen Ajankohtaisia opetusalan asioita Neuvottelutilanne - Valtion sopimusalan, KVTES-ja OVTES-alueen neuvottelutulokset hyväksytty - Opetusalan sopimuksen keskeinen sisältö: o Taustalla epävarma globaali talouskehitys o Julkisen talouden ongelmat o Kestävyysvaje o Hallituksen patistelu vuosi sitten o Työllisyys- ja kasvusopimus (TyKa) o Kesto ( kk) ja korotukset (20 + 0,4 %) o Irtisanomismahdollisuus 3. vuodelle - Palkansaajan ostovoimaan vaikuttavia asioita: o Vuosilomalain muutokset (oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyyden ajalta, koskee vuosilomalain piirissä olevia työntekijöitä) o Verotuspäätökset (tuloveron inf. tarkistus -1,5%?) o 2014 alennetaan työttömyysvakuutusmaksuja 0,6 % 0,5 % o Työttömyyspäivärahan omavastuuaikaa alennetaan 7 5 pv, voimaan o Eläkemaksujen tietyt muutokset - Kunnan opetusala: o I jakso: o Ii jakso: Rahan käyttö o 20 0,68 % heijastuksineen o Kaikille kohdentuva palkankorotus 0,58 % (sekä I että II) o Lisäksi kakkoskalleusluokan lähennys ensimmäiseen kalleusluokkaan 0,3 %-yks. o Edelleen jää kalleusluokkien eroksi 0,97 % o Huom! Enää OVTES:ssä eri kalleusluokat, muista sopimuksista jo poistuneet o Samalla kakkoskalleusluokan ylituntipalkkiokerrointa harmonisoitiin suhteessa ykköskalleusluokan ylituntipalkkiokertoimeen 0,84 0,83 (Voimaan ) o Ammatilliset ja vapaa sivistystyö 8 v vuosisidonnainen lisä 1 %-yksikkö peruspalkkaan o Kiertävien (osio B) työmatkakustannukset KVTES:n mukaisiksi (Voimaan ) - Rahan käyttö o Sopimuskorotus 0,4 %, josta kaikille 0,39 % o Vuosilomalain muutoksen kustannukseksi laskettu 0,005 % o Muita pieniä tarkennuksia/tekstikysymyksiä - Työaikajärjestelmät ja työaikakokeilut: o Arviointi menossa olevista, mahdollisesti laajentaa, mahdollisesti uusia

2 - Joitakin tekstimuutoksia sopimukseen (Muutokset pääsääntöisesti voimaan ): o Yleissivistävien oppilaitosten rehtoreiden työaikasuunnittelu ja seuranta kirjattu sopimukseen (Pyritään työmäärän/työaikojen hallintaan) o Kiertävän peruskoulun ja lukion viranhaltijan työmatkakustannukset KVTES:n mukaisiksi (Siirtymämääräys nykyisille ao. kunnan viranhaltijoille sopimuskauden ( loppuun) - Pk:n ja lukion vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieltä ja S2-kieltä opettavan tuntiopettajan erityismääräysten poistaminen (Kelpoisten aseman parantaminen) - Tiettyjen aiemmin sovittujen määräaikojen jatkaminen (Mm. peruskoulun kolmas yt-tunti) - Kauppaoppilaitosten opettajien opv-määräyksen täsmentäminen - Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen opettajan työaika lukien o Vahvistettava työaikasuunnitelma ja sen seuranta o Lisätyökorvaus 1/152 laskennalla tai vapaana samoin Metsä- ja puutalousalan oppilaitoksiin - Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työaikasuunnitelma ja seuranta Muita neuvotteluasioita: OAJ:n hallitus irtisanoi Itä-Suomen koulun paikallisen vuosityöaikasopimuksen Paikalliset sopimusneuvottelut venyivät. Keväällä sovittiin paikallisen sopimuksen uudistamisesta ja palkankorotuksista. Uudesta vuosityöaikasopimuksesta päästiin kuitenkin yksimielisyyteen. Yksimielisyys kirjattu sopimukseen syyskuussa. Yksityisten ammatillisten erityisoppilaitosten vuosityöaikakokeiluneuvottelut ovat jatkuneet pitkään. Kokeilukustannuksiin on varattu 3,38 % palkkasummasta. Palkankorotusvara on maksettu kertakorvauksena saakka. Sivistystyönantajien kanssa on päästy neuvottelutulokseen kertakorvauksesta sekä palkankorotusvaran myöhemmästä käyttämisestä. OAJ harkitsee sellaisten liikuntalajien opetuksen kieltämistä jäseniltään, joissa oppilaiden jatkuva valvominen on mahdotonta. Taustalla on käräjäoikeuden päätös, jonka mukaan nurmijärveläinen rehtori tuomittiin sakkoihin liikuntatunnilla sattuneen pulkkaonnettomuuden vuoksi. Asiasta on käyty vilkasta keskustelua. Eduskunnan oikeusasiamies on antanut päätöksen liittyen opettajan sananvapausasiaan. Riihimäen kaupungin kasvatus- ja opetustoimenjohtaja ja kaupungin lakimies saivat oikeusasiamieheltä huomautuksen opettajan sananvapauden loukkaamisesta. Lisäksi oikeusasiamies pyytää kaupunkia arvioimaan, miten sananvapauden loukkaus voitaisiin oikaista ja hyvittää opettajalle. Kaupunki oli antanut luokanopettajalle huhtikuussa 2012 kirjallisen varoituksen tämän paikallislehti Aamupostin yleisönosastoon kirjoittaman artikkelin johdosta. Maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

3 Lempäälän kunta on maksanut pääsiäisenä 2010 laittomasti lomauttamilleen viidelle opettajalle ja kahdelle sosiaalityöntekijälle lomautuksen aikaiset palkat. Pääsopijajärjestöt ovat vaatineet kunnalta myös työsuhteisten pääsiäislomautettujen palkkojen takautuvaa maksamista (koskee seitsemää lastentarhanopettajaa). Enontekiön kunta lomautti opettajia pääsiäisenä Kyse on täsmälleen samanlaisesta sopimuksen ja lain vastaisesta lomautuksesta kuin mistä työtuomioistuin antoi ratkaisunsa kesäkuussa 2013 liittyen Lempäälän kunnan pääsiäislomautuksiin. OAJ/JUKO on vaatinut palkkojen maksamista, mutta kunta on alustavasti kiistänyt maksuvelvollisuutensa. Kuntatyönantajaa on vaadittu valvomaan sopimuksen noudattamista. KT on ollut yhteydessä kuntaan ja asian selvittely on vielä kesken. Kolmetoista kuntaa on tehnyt tänä vuonna päätöksen opettajien lomauttamisesta. YT-menettely on käynnissä tai käyty Haminassa, Jämsässä (esillä irtisanomiset), Lieksassa ja Raaseporissa (ei lomautusta esillä, vaan muut säästökeinot). Kokkola ja Juuka tekivät YT-menettelyn jälkeen päätöksen, ettei lomautusta käytetä henkilöstömenoleikkauksena vuonna Haminassa järjestettiin tiedotus- ja päättäjätapaaminen Hamina lomautti opettajat edellisen kerran Vuoden 2014 osalta ovat mm. Kuopio, Vaasa, Jyväskylä ja Järvenpää jo aloittaneet talouteen liittyvien leikkaustoimien valmistelun. Esiin on myös noussut irtisanomisien käyttö talouden tasapainottamisessa. Mm. Karkkila aloittaa YT-menettelyn n. 25 henkilön irtisanomiseksi. Ammatillisen koulutuksen osalta YT-menettelyt henkilöstön vähentämiseksi jatkuvat Salon seudun ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymissä. Koulutuskeskus Salpauksessa tulos julkaistaan viikolla 42 ja Jyväskylän kky:ssä neuvottelut päättyivät alle 10 hengen irtisanomiseen. Länsirannikon Koulutus OY WinNovassa, Pohjois-Karjalan kky:ssä, Yrkesakademissa, Ylä-Savon kky:ssä, Bovaliussäätiössä, Työ-tehoseurassa, Seurakuntaopistolla ja Vaasan kaupungilla YT-neuvottelut alkava lokakuun aikana. Lisäksi ammattikorkeakouluissa Satakunnan amk:ssa ja Kymenlaakson amk:ssa neuvottelut jatkuvat. Metropoliassa neuvottelujen päätöksenä oli 42 henkilön irtisanominen, joista 3 5 oli opettajia.

4 Vuorotteluvapaan muutosehdotukset Järjestöt: Työurasopimuksessa on vahvistettu vuorotteluvapaan jatkuminen. Vuorotteluvapaaseen esitetyt kiristykset ovat ristiriitaisia myös tähän nähden. Kiristyksille ei löydy perusteita. Akavan puolelta opettajat ja tehyn puolelta terveydenhoitajat ovat merkittävä käyttäjäryhmä. Aikataulu neuvotteluille marraskuu. Varhaiskasvatuslain valmistelu Työryhmä työskentelee syksyn aikana muun muassa henkilöstökysymysten sekä varhaiskasvatuksen perusteita ja -suunnitelmia koskevien kysymysten parissa. Työryhmän työskentely päättyy helmikuun lopussa. Haasteina keskusteluissa mm. lastentarhanopettajien määrä ryhmissä, kelpoisuudet lto ja johtaja, työnkuva, subjektiivinen oikeus, ryhmäkoko, lapsen tuki, varhaiskasvatuksen perusteet jne. Rahoitusjärjestelmän muuttaminen OKM esittää valtion rahoituksen budjetoimista kokonaisuudessaan OKM:n pääluokkaan. Tämä merkitsisi ns. yhden putken mallin purkamista ja palaamista käytäntöön ennen vuoden 2010 valtionosuusuudistusta. OAJ kannattaa ehdotusta. Lisäksi OKM:n mielestä tilannetta selkeyttäisi huomattavasti, mikäli kuntien rahoitusosuudet opetus- ja kulttuuritoimen menoihin poistettaisiin kokonaan ja vastaavasti kuntien sosiaali- ja terveystoimen menoista lisättäisiin tai kuntien osuutta yhteisöverotuloista vähennettäisiin. OKM:n mukaan esitys vahvistaisi valtion ohjauksen kykyä turvata yhdenvertaisesti kakkien kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet. Lisäksi OKM ehdottaa mm. leikkauksia vapaan sivistystyön rahoitukseen ja ammatillisen koulutuksen paikkoihin sekä oppimateriaalin yhteishankintaa yleissivistävässä koulutuksessa. OAJ on tyrmännyt yhteishankintaa koskevan esityksen (ks. OAJ.fi kannanotto ). OKM:n toimintaohjelma, jolla tavoitellaan miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin vuoteen 2017 mennessä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi Tämän hetken sisältöehdotuksia: - yhden putken mallista luopuminen (OAJ: tukisi rahan ohjausvaikutusta) - oman uskonnon minimiryhmä 10 oppilaaseen - (digitaalisten) oppimateriaalien yhteishankinta valtiolle (OAJ vastustaa jyrkästi) - aikuiskoulutuksen tehostaminen opiskelijan verran vähennettäisiin kuntien velvoitetta järjestää ammatillista peruskoulutusta amk:t valtiolle (OAJ: pitäisi toteuttaa) - vapaan sivistystyön rahoituksen vähentäminen (OAJ ei hyväksy) - OAJ:n malli oppivelvollisuuden pidentämisessä (koskisi vain toisen asteen ulkopuolelle jääneitä)

5 Ensi vuoden valtion talousarvio - OAJ oli kuultavana eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa valtion ensi vuoden talousarviosta. - Työrauhalainsäädännön merkeissä OAJ tavannut eduskuntaryhmien edustajia OAJ:n uusi järjestöjohtaja OAJ:n hallitus valitsi uudeksi järjestöjohtajaksi Pasi Pesosen. Lukuterveisin, Timo Kettunen OAJ:n hallituksen jäsen

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Työelämän pelilaudalla jaetaan panoksia

Työelämän pelilaudalla jaetaan panoksia 2 2015 Vastuu lisäpäivien rahoituksesta SIVU 12 Työelämän pelilaudalla jaetaan panoksia Hyvää Kesää! Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2013-2015 11.9.2013 Paikka: Alueyhdistyksen toimitila osoitteessa Aurakatu 20 E-F (sisäpihalla, summeri porttikongin rautaportilla).

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 23.6.2014 227 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouden kehityksestä

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 30.11.2016 Kumiteollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Sisällysluettelo Sisällys KUMITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS

TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS 1 (5) TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUS 1. Johdanto Suomen kansantalouden työllistämiskyky sekä mahdollisuudet turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen tarvittava talouskasvu ovat vaarantuneet kansainvälisen

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO VANTAAN OPETTAJA No: 4 18.5.2007 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila p. 050-4096 460 annika.arstila@edu.vantaa.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin

Kustannusrakenne 2.0 Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin 1/2014 Kuntatalous pysyy kireänä Valtiontalouden kehykset 2015 2018 ja kunnat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Johdannaissopimusten suojaavuudesta Kustannusrakenne

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

TYÖNANTAJIEN VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET -muistio

TYÖNANTAJIEN VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET -muistio 1 TYÖNANTAJIEN VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET -muistio 30.9.1997 Muistion laatinut Ari Myllyviita kansanedustaja Anne Huotarin avustaja 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Työnantajan välilliset työvoimakustannukset

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET... SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...3 AMMATTIOSASTON VALITSEMAT TAI NIMEÄMÄT JÄSENET ERI TEHTÄVIIN...3 TEHYN

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Opetusministeriö KTPO/AM/Tarja Olenius 19.6.2008 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot